Ideogram fotoaparata
_navigation/knj/title

Dobro je vedeti

Knjižnica VelenjeKnjižnica


Knjižnica

Knjižnica je po definiciji UNESCA 'vsaka organizirana zbirka monografskih in serijskih publikacij ter drutgega knjižničnega gradiva, kjer zaposleni uporabnikom omogočajo uporabo gradiva ter jim pri tem pomagajo. Splošna knjižnica je namenjena zadovoljevanju informacijskih, kulturnih, izobraževalnih in razvedrilnih potreb prebivalcev lokalne skupnosti. Služi vsem prebivalcem, lahko pa zadovoljuje specifične potrebe družbenih skupin, kot so otroci, pripadniki vojske, bolniki  v bolnišnicah, zaporniki itd. Svoje storitve opravlja brezplačno ali za simbolično nadomestilo'. Hkrati je knjižnica 'lokalni informacijski center, ki omogoča svojim uporabnikom brez zadržkov dostop do vseh vrst znanja in informacij'.

 

Za klasično knjižnico so torej potrebni prostor, ki služi postavitvi gradiva in opreme ter srečevanju ljudi, dalje fizično gradivo (knjige, časopisi, zemljevidi, DVD-ji itd.), knjižničar kot skrbnik in posrednik tega gradiva ter bralec oz. uporabnik. Za digitalno knjižnico je potrebna informacijska infrastruktura – računalniški strežniki, povezave, terminali… -, ki omogoča shranjevanje gradiva v digitalni obliki in dostop do njega po digitalni poti, hkrati pa tudi socialni moment prevede v digitalni medij. Današnje splošne knjižnice, tako tudi Knjižnica Velenje, so oz. postajajo hibridne: poleg fizičnega gradiva pripravljajo in ponujajo tudi digital(izira)no gradivo.

Glede na slovensko tipologijo splošnih knjižnic sodi Knjižnica Velenje med srednjevelike knjižnice oz. v III. tip, ki skrbi za območje z 20.000 do 50.000 prebivalci. Zavod upravlja s tremi knjižnicami: z mestno knjižnico v Velenju (2334m2 površine, včlanjenih 25,6% prebivalstva), z mestno knjižnico v Šoštanju (215m2 površine, včlanjenih 16,8% prebivalcev) in s (krajevno) knjižnico v Šmartnem ob Paki (175m2 površine, včlanjenih 16,7% prebivalcev). Občini Šoštanj in Šmartno ob Paki se nista odločili za status soustanovitelja zavoda, pač pa je upravljanje urejeno s pogodbo med vsakokratno občino in Knjižnico Velenje.

 

Knjižnice spreminjajo življenje

 
Izdelava spletnih strani: AV studio