Ideogram fotoaparata
_navigation/knj/title

Dobro je vedeti

Knjižnica VelenjeDomoznanstvoDigitalne zbirke


Digitalne zbirke

 Digitalizirano domoznansko gradivo obsega tiskovine, razglednice, dokumentarne in igrane filme ter glasbene posnetke. Po obsegu je zdaleč največ digitaliziranega filmskega in video gradiva ter glasbenih posnetkov. Za del tega gradiva smo od avtorjev dobili soglasje za izposojo in je tako na zgoščenkah dostopno obiskovalcem naše knjižnice. Manjši del gradiva pa smo uredili v digitalne zbirke, ki jih objavljamo na spletu. Med drugim gre za digitalizirane razglednice in velenjske časopise od leta 1953 dalje, za zbirko o raziskovalnih taborih in o zgodovini mesta Velenje skozi časopisne članke ter o (ne)znanih osebnostih iz porečja Pake. Od tiskanega gradiva objavljamo knjigo Zaleščanski portreti, zbornik Knjižnice na Šaleškem in vse številke knjižnih zbirk Šaleški razgledi ter Droben list. Objavljamo tudi občasno prilogo Našega časa Knjižnični kurir, ki jo pripravljamo v naši knjižnici.
Celotna domoznanska digitalna zbirka v nastajanju, ki smo jo poimenovali Digidom, pa je bralcem dostopna na posebnem računalniku v velenjski Mestni knjižnici in ni povezana s spletom. Zbirka obsega vse vrste knjižnega in neknjižnega domoznanske gradiva. Knjižno gradivo poleg knjig zajema tudi časopise, raziskovalne, diplomske in magistrske naloge ter doktorske disertacije,  zgibanke in zloženke, plakate in letake; neknjižno pa fotografije, razglednice, filmsko in video gradivo ter glasbene posnetke.

 
Izdelava spletnih strani: AV studio