Ideogram fotoaparata
_navigation/knj/title

Dobro je vedeti

Knjižnica VelenjeKnjižnicaDokumenti knjižniceKnjižnični red


Knjižnični red

1. Knjižnični viri vključno z računalniško opremo so del javne informacijske infrastrukture, zato je njihova uporaba vezana na z zakonodajo in s strokovno doktrino opredeljeni namen ter na pogoje, pod katerimi je ta namen mogoče zagotoviti. 
Dostop do plačljivih podatkovnih baz je z računalnikov v knjižnici prost, z oddaljenih računalnikov pa vezan na članstvo v knjižnici in na avtorizacijo ob prijavi.

2. Uporabniki so se v knjižnici dolžni primerno obnašati (vljudnost, polglasno govorjenje - tudi pri uporabi mobilnih telefonov, mirna hoja brez tekanja ipd.), poskrbeti, da ne vpijejo, povzročajo hrupa itd. Prisotni starši oz. skrbniki so odgovorni za svoje otroke. Otroci naj se zadržujejo predvsem na otroškem oddelku.

3. V knjižnici ni dovoljeno uživanje hrane in pijače (razen vode v neposredni okolici vodnjaka) ter kajenje. Vstop v knjižnico ni dovoljen na rolkah, skirojih ipd., prav tako ne z živalmi razen s psi-vodniki.

4. V čitalnicah naj vlada tišina; izogibati se je treba vsakemu obnašanju, ki bi motilo mir in zbranost.

5. Z vso opremo so uporabniki dolžni ravnati pazljivo in namembnosti primerno. Morebitna neusposobljenost uporabnika ne odvezuje od odgovornosti za rabo opreme. Morebitne želje po usposabljanju za rabo opreme se sporočajo knjižničnemu osebju.

6. Splošnemu, nediferenciranemu dostopu do medmrežja sta namenjena računalnika v preddverju.

7. Uporaba druge - računalniške in drugačne - tehnične opreme (npr. opreme v računalniških čitalnicah, e-klavirja itd.) razen katalogov in avtomatskih gramofonov je pridržana članom knjižnice. Ti so se dolžni pred uporabo prijaviti na najbližjem informacijskem pultu in upoštevati morebitna dodatna navodila osebja.

8. Uporaba opreme je dovoljena pod pogojem, da se z njo ne moti drugih uporabnikov knjižnice (zvok naj bo izključen ali preusmerjen na slušalke, pogovor pridušen) niti drugih uporabnikov interneta. En računalnik je praviloma namenjen enemu uporabniku, izjemoma dvema; za primerno uporabo opreme je odgovoren prijavljeni.

9. Propagiranje in razmnoževanje vsebin diskriminacijskega značaja ali vsebin, ki pomenijo širjenje nestrpnosti in/ali zagovarjanje nasilja na katerikoli podlagi: rasni, nacionalni, socialni, spolni (vključno s pornografijo), verski itd., pomeni zlorabo opreme in ni v skladu z zg. omenjenim namenom.

10. Uporabniki so dolžni upoštevati namembnost posameznih računalnikov, kot je označena na mestu samem. Računalniki, namenjeni iskanju fizičnega gradiva (katalog), se praviloma uporabljajo samo v ta namen.

11. Knjižnica ne nasprotuje uporabi rač. opreme za izvedbo zasebnih finančnih transakcij (plačevanje položnic, nakupi s pomočjo kreditne kartice itd.), prav tako ne instalaciji digitalnih certifikatov (s priporočilom, da jih uporabnik po izvedbi takoj spet zbriše), vendar ne prevzema odgovornosti za morebitne zaplete ali škodo, ki bi izvirala iz uporabe knjižnične opreme v ta namen.

12. Opremo je mogoče rezervirati najkasneje eno uro pred uporabo; rezervacija ima prednost pred nenajavljenim uporabnikom. Rezervacija velja največ 15 minut po napovedanem začetku dela na opremi.

13. Knjižnica si pridržuje pravico, da preprečuje in po potrebi sankcionira zlorabo oz. zlonamerno uporabo opreme. Kot zlonameren bomo ovrednotili vsak neavtoriziran poseg v konfiguracijo medmrežja, lokalnega omrežja, v operacijski sistem, v konfiguracijo periferne opreme itd. ne glede na njegovo uspešnost.

14. Neupoštevanje knjižničnega reda ima za posledico začasni suspenz dostopa do knjižničnih storitev. Težja kršitev knjižničnega reda kljub večkratnemu opozorilu lahko ima za posledico začasno prepoved zadrževanja v prostorih knjižnice.

15. Ta knjižnični red je sestavni del pravilnika o poslovanju. Sprejel ga je svet Knjižnice Velenje na seji dne 15. marca 2011.


Velenje, 15. 3. 2011

Predsednica sveta Knjižnice Velenje:
Mag. Dragica Povh l. r.
 

 

 

 

 

 
Izdelava spletnih strani: AV studio