Ideogram fotoaparata
_navigation/knj/title

Dobro je vedeti

Knjižnica VelenjeOdrasliDogodki in prireditve


Dogodki in prireditve

Osnovni namen dogodkov in prireditev v knjižnici je pritegovanje pozornosti javnosti, privabljanje  potencialnih in dejanskih uporabnikov, opozarjanje na možnosti, ki jih zagotavlja sinergija prostora, gradiva in informacij ter knjižničarjev in uporabnikov.
 
Knjižnica skuša z organizacijo dogodkov in prireditev

informirati uporabnike o smotru, organiziranosti in načinu delovanja knjižnice ter jim pomagati, da se v njej gibljejo čimbolj samostojno: bibliopedagoške ure, pravljične ure, organizirani oz. vodeni obiski, obiski šolskih skupin (tudi v okviru projekta Rastem s knjigo) itd.,


opozoriti na knjižnični prostor kot na socialni in družabni prostor, na možnosti za srečanja in medsebojno spoznavanje: sem sodijo srečanja različnih starostnih skupin, srečanja pripadnikov različnih kultur, bralne ure za starejše, pogovori na temo 'prostovoljstvo' , projekti za integracijo marginalnih skupin ali skupin s posebnimi potrebami, predstavitve bralcev…,


uveljaviti knjižnico kot mesto za organizirano izobraževanje in ustvarjanje s servisiranjem društev in drugih civilnih iniciativ: društva za boj proti raku, društva gobarjev, skupine rodoslovcev…,


ponuditi razvoju in času primeren dostop do informacijsko-komunikacijske tehnologije, npr. s predstavitvami digital(izira)nega gradiva, usposabljanjem za rabo interneta, podatkovnih baz itd.,


usmeriti pozornost k branju in knjigam: predstavitve knjižnih in neknjižnih novosti; literarni večeri, branja in  pogovori, tudi tisti v okviru Herbersteinskih srečanj; priprava organiziranega branja: bralne značke, bralne skupine (Branje je žur, reading is cool, Cool-knjiga…); sejem rabljenih knjig ipd.;


poskrbeti za promocijo znanja in gradiva: organizacija predavanj in pogovorov o zdravju in kvaliteti življenja, o refleksiji družbe, zgodovine in duha; potopisnih večerov; delavnic in razstav…,


predstaviti domoznanstvo kot zbirko in kot dejavnost: z razstavami (npr. Ustvarjeno doma), filmskimi večeri, predstavitvami domačih avtorjev ipd.

 

 
Izdelava spletnih strani: AV studio