COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNovosti v mesecu juniju 20140 SPLOŠNO


1. Časopisi brez bralcev? : vzpon in zaton tiska, časnikarstva ter časopisne industrije. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. 287 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6862-60-8. [COBISS.SI-ID 270987008]

2. FELICIJAN, Tina. Mladi in kulturni : Dnevi mladih in kulture dosegajo vrhunec. Naš čas, ISSN 0350-5561, 22. maj 2014, št. 19, str. 9, fotogr. [COBISS.SI-ID 11969687]

3. Varia, (Razprave, 28). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2014. 221 str., ilustr. ISBN 978-961-268-031-2. [COBISS.SI-ID 272804608]


005 MENEDŽMENT


4. COVEY, Stephen R., COLOSIMO, Jennifer. Odlično delo, odlična kariera : kako ustvariti sanjsko službo in uresničiti svoj potencial?. 1. natis. Brezovica pri Ljubljani: Cangura.com, 2014. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-71-6. [COBISS.SI-ID 273162752]


084.11 STRIPI


5. DAVIS, Jim. Ku ku, (Zbirka Garfield na kvadrat, knj. 1). 1. izd. Ljubljana: Graffit, 2014. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6765-49-7. ISBN 978-961-6765-50-3. [COBISS.SI-ID 273490944]

6. GODEC SCHMIDT, Jelka. Gremo v vrtec Pri veseli kravi, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. [39] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3306-3. [COBISS.SI-ID 272969216]

7. SITAR, Iztok. Čudaki ljubijo drugače : ljubezenske zgodbe iz Poljanske doline, (Zbirka Dos Pesos). Ljubljana: UMco, 2014. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-6954-03-7. [COBISS.SI-ID 273542912]


13 FILOZOFIJA DUHA


8. RAVENWOLF, Silver. Angeli : naši čarovni spremljevalci. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 390 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3318-6. [COBISS.SI-ID 273249024]

9. VERMA, Vinod. Numerologija na temeljih vedske tradicije. Ljubljana: Chiara, 2014. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-93646-2-8. [COBISS.SI-ID 273846784]


159.9 PSIHOLOGIJA


10. ELKIN, Allen. Obvladovanje stresa za telebane. 1. natis. Ljubljana: Pasadena, 2014. 364 str., ilustr. ISBN 978-961-6661-63-8. [COBISS.SI-ID 273843968]

11. MATOS, Silva. Ustvarjalni ogenj je v vsakem človeku. 1. natis. Celovec: Mohorjeva založba, 2014. 127 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0808-2. [COBISS.SI-ID 271767040]

12. PETROVIČ, Nara. Človek: navodila za uporabo : vse, kar je treba vedeti. Pika, (Zbirka Sanje). 4., dopolnjena in spremenjena izd. Ljubljana: Sanje, 2014. 230 str. ISBN 978-961-274-269-0. [COBISS.SI-ID 273319168]

13. PRETNER, Tadej. Integrirana osebnost : kvantne metode samorazvoja in terapevtskega dela. Litija: [Alfa omega], T. Pretner, 2014. 198 str., ilustr. ISBN 978-961-91147-8-0. [COBISS.SI-ID 273490176]

14. VIEGAS, Marneta. Relax kids = Otroci, sprostite se!, Čarobna skrinjica : 52 domišljijskih meditacij za otroke (od petega leta naprej). 1. natis. Ljubljana: Star Elysium, 2014. ISBN 978-961-93198-4-0. [COBISS.SI-ID 273958656]


2 VERSTVO


15. CUKJATI, France. Od kod in kam? : človekova bivanjska usmerjenost. Ljubljana: samozal., 2014. d, 108 str. ISBN 978-961-276-915-4. [COBISS.SI-ID 271385088]

16. FRANCISCUS. Resnična moč je v služenju. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 392 str. ISBN 978-961-04-0036-3. [COBISS.SI-ID 273595392]

17. HATTAWAY, Paul. Nebeški človek : čudovita resnična zgodba kitajskega kristjana Yuna. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 329 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-04-0030-1. [COBISS.SI-ID 273261056]

18. Janez XXIII : portret svetnika in dnevnik duše. 1. izd. Ljubljana: Družina: Celjska Mohorjeva družba, 2014. 218 str. ISBN 978-961-04-0026-4. [COBISS.SI-ID 273115392]

19. KENDRICK, Stephen, KENDRICK, Alexander. Izziv ljubezni. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 223 str. ISBN 978-961-04-0029-5. [COBISS.SI-ID 273262592]

20. LESJAK, Barbara. Lenart pri prvem svetem obhajilu. Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2011. [39] str., ilustr. ISBN 978-961-265-040-7. [COBISS.SI-ID 64678401]

21. DEŽMAN, Jože, BAHČIČ, Robert. Marija Pomagaj : milostna podoba na Brezjah : [1814-2014], (Gorenjski kraji in ljudje, knj. 35). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 198 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0034-9. [COBISS.SI-ID 273391104]

22. Nepozabni papež : šopek slovenskih spominov na sv. Janeza Pavla II.. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0033-2. [COBISS.SI-ID 273360128]

23. 50 vprašanj o Jezusu. Ljubljana: Družina, 2014. 165 str. ISBN 978-961-04-0031-8. [COBISS.SI-ID 273280000]

24. Skrivnost zlatega cveta ali Umetnost podaljševanja življenja, (Zbirka Luč z vzhoda). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2014. 189 str. ISBN 978-961-6934-28-2. [COBISS.SI-ID 273521664]

25. SLATINEK, Stanislav. Izgubljeni prstan : kako pomagati ločenim in znova poročenim kristjanom, (Znanstvena zbirka Teologija, 17). Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2014. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-265-124-4. [COBISS.SI-ID 273034496]

26. STRAŠEK JANUŠ, Majda. Zakaj Jezušček nima posteljice?. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2013. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-265-116-9. [COBISS.SI-ID 269230336]

27. WEST, Christopher. Napolni srce : Bog, spolnost in iskanje uresničitve. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0037-0. [COBISS.SI-ID 273594368]

28. ŽELEZNIKAR, Zoran. Spregledano poslanstvo spolnosti : novo razumevanje spolnosti in njene vloge pri razvoju človeka, (Zbirka Človek za tretje tisočletje). 1. izd. Kranj: samozal., 2014. ISBN 978-961-92771-1-9. [COBISS.SI-ID 273854976]


31 SOCIOLOGIJA


29. BERARDI, Franco. Duša na delu, (Zbirka Mediakcije, št. 12). Ljubljana: Maska, 2013. 243 str. ISBN 978-961-6572-35-4. [COBISS.SI-ID 273776128]

30. KOVAČIČ, Gorazd. Misliti prelome, lomiti ideologije. Ljubljana: Društvo 2000, 2013. 344 str. ISBN 978-961-6533-52-2. [COBISS.SI-ID 274067456]

31. ŽUN, Anton. Sociologija prava, sociologija, politična sociologija : izbrani spisi s spremnimi besedili Albina Igličarja, Rudija Rizmana in Igorja Lukšiča, (Zbirka Portreti, 3). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 439 str. ISBN 978-961-237-641-3. [COBISS.SI-ID 273411840]


32 POLITIKA


32. OMERZA, Igor. Kliči U za umor. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2014. 190 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0801-3. [COBISS.SI-ID 273672960]


33 GOSPODARSTVO


33. KIRZNER, Israel M.. Konkurenca in podjetništvo, (Zbirka Izzivi svobode). Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2013. ISBN 978-961-93472-5-6. [COBISS.SI-ID 273027584]

34. VOGRIN, Ivan. Recikliranje zdrave pameti : 13 korakov za uspešno Slovenijo. [Lenart]: samozal., 2014. 128 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-93644-0-6. [COBISS.SI-ID 77459969]


34 PRAVO


35. BARRY, Norman P.. Pravni temelji prostih trgov, (Zbirka Izzivi svobode). Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2013. ISBN 978-961-93472-6-3. [COBISS.SI-ID 273029120]

36. SCORTEGAGNA KAVČNIK, Nina. Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2014. 118 str., vzorci. ISBN 978-961-204-527-2. [COBISS.SI-ID 273539840]


35 JAVNA UPRAVA. VOJAŠKE ZADEVE


37. LELJAK, Roman. [Udba 2], Tajni pravilniki UDBE za likvidacije. Kapelski vrh: Društvo za raziskovanje polpretekle zgodovine, 2014. 228 str. ISBN 978-961-93502-5-6. [COBISS.SI-ID 78255617]


37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE


38. GALE, Vanja. Dokaži, da znaš : knjiga za starše otrok z učnimi težavami. Ljubljana: Forma 7, 2014. 120 str. ISBN 978-961-6181-91-4. [COBISS.SI-ID 273565952]

39. Igriva ustvarjalnica za dekleta in fante : 100 idej, kaj lahko ustvariš, počneš ali izveš. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3392-6. [COBISS.SI-ID 271775488]

40. LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka. Od okoljske vzgoje do vzgoje za trajnostno prihodnost v vrtcu, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-44-8. [COBISS.SI-ID 271095808]

41. RUTAR, Sonja. Poti do participacije otrok v vzgoji, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. 197 str. ISBN 978-961-6862-43-1. [COBISS.SI-ID 270863360]


39 ETNOLOGIJA


42. KUNAVER, Dušica. Miza v slovenskem ljudskem izročilu, (Zbirka Slovenska ljudska dediščina - dota za prihodnost). Ljubljana: samozal. D. Kunaver, 2014. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-6179-92-8. [COBISS.SI-ID 272708864]

43. NOVAK, Anka. Etnologija je življenje : izbrani članki in besedila razstavnih zloženk. Kranj: Gorenjski muzej, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6478-45-8. [COBISS.SI-ID 264210944]

44. So z vilicami pisali : folklorne pripovedi iz občine Grosuplje in okolice, (Zbirka Glasovi, knj. 44). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 395 str., [5] f. pril. ISBN 978-961-254-692-2. [COBISS.SI-ID 273660160]


53 FIZIKA


45. ČUDINA, Mirko. Tehnična akustika : merjenje, vrednotenje in zmanjševanje hrupa in vibracij. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2014. XVI, 332 str., ilustr. ISBN 978-961-6536-70-7. [COBISS.SI-ID 271188736]


58 RASTLINSTVO


46. KRIVOGRAD-KLEMENČIČ, Aleksandra. Alge v izbranih vodnih in kopenskih okoljih Slovenije. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2012. 86 str., [30] str., ilustr. ISBN 978-961-6808-42-2. [COBISS.SI-ID 259629312]


61 MEDICINA


47. JOVANOVIĆ, Ksenija. Ločena celota : knjiga o bulimiji nevrozi in kompulzivnem prenajedanju. Ljubljana: samozal., 2014. 106 str. ISBN 978-961-283-039-7. [COBISS.SI-ID 273879552]


611 ANATOMIJA


48. Brain : the inside story. 1. natis. Ljubljana: BP, 2014. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-93572-3-1. [COBISS.SI-ID 273936128]

49. Možgani : zgodba od znotraj. 1. natis. Ljubljana: BP, 2014. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-93572-2-4. [COBISS.SI-ID 273505536]


613.95 OTROCI


50. KALOPER, Urška. O mozoljih, ljubezni in drugih nadlogah. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 186 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2999-8. [COBISS.SI-ID 272777472]


614.88 PRVA POMOČ


51. ŠMUC BERGER, Katarina. Zdravi na morju : [priročnik za obvladovanje zdravstvenih težav na barki], (Zbirka Bukva, št. 8). 1. izd. Ljubljana: Osminka & Co., 2014. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-93497-3-1. [COBISS.SI-ID 273903360]


615 FARMACIJA


52. OBREZA, Aleš, MRAVLJAK, Janez, PERDIH, Franc. Farmacevtska kemija I : univerzitetni učbenik. Ljubljana: Fakulteta za farmacijo, 2014. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-6378-58-1. [COBISS.SI-ID 273290752]


615.8 ALTERNATIVNO ZDRAVLJENJE


53. HLEBŠ, Sonja, SLAKAN J., Branka, KLAUSER, Matthias. Manualna terapija - sklepna mobilizacija udov. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2014. VII, 102 str., ilustr. ISBN 978-961-6808-49-1. [COBISS.SI-ID 272740096]

54. PODGORŠEK, Veronika. Nezvestoba in klinična praksa : priročnik za terapevte in željne razumevanja. Slovenske Konjice: Ad Vita, 2014. 195 str. ISBN 978-961-281-414-4. [COBISS.SI-ID 273850368]

55. RANKIN, Lissa. Z umom nad medicino : znanstveni dokaz, da se lahko sami pozdravimo. Ljubljana: Gnostica, 2014. 271 str. ISBN 978-961-229-125-9. [COBISS.SI-ID 273382912]


62 TEHNOLOGIJA


56. GREGORIČ, Tomaž, JERETIČ, Gregor. Priročnik za voditelja čolna na morju : moj prvi navtični priročnik. 1. izd. Portorož: Spinaker, 2014. 194 str., ilustr. ISBN 978-961-93429-6-1. [COBISS.SI-ID 273399808]

57. ZAKOŠEK, Mira. 58-letnica Termoelektrarne Šoštanj. Naš čas, ISSN 0350-5561, 22. maj 2014, št. 19, str. 5, fotogr. [COBISS.SI-ID 11969431]


636.1 KONJI


58. DUNPHY, Heather. Konji : naučite se razumeti svojega ljubljenčka. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. ISBN 978-961-00-2146-9. [COBISS.SI-ID 272453376]


64 GOSPODINJSTVO


59. BASTABLE, Jonathan, BINNEY, Ruth, SHEPHERD, Rose. Kako narediti skoraj vse : 1000 navodil za uporabno spretnost in gospodinjsko opravilo. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 384 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3005-5. [COBISS.SI-ID 270818560]


641 PRIPRAVA JEDI


60. BOUTENKO, Victoria. Revolucija zelenih smoothiejev : pot do naravnega zdravja. 1. natis. Brezovica pri Ljubljani: Cangura.com, 2014. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-72-3. ISBN 978-961-6769-73-0. [COBISS.SI-ID 273589504]

61. Najboljša kuharska knjiga za punce. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2093-6. [COBISS.SI-ID 271458048]

62. OLIVER, Jamie. Prihranimo z Jamiejem. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 287 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3361-2. [COBISS.SI-ID 273079552]


65 ORGANIZACIJA POSLOVANJA


63. CLARKSON, Jeremy. Top gear : ozadje najspektakularnejših trenutkov gledane avtomobilistične oddaje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 500 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2208-4. ISBN 978-961-00-2213-8. [COBISS.SI-ID 273525504]


7 UMETNOST, ŠPORT


64. Rubriceerlotto : bosdieren en boerderijdieren = Lotto games : farmyard and woodland = Sortier-Lotto : Waldtiere und Bauernhoftiere = Loto : animaux du bois et de la ferme. Rijssen: Educo, [2013?]. 1 komplet (18 kosov), les, plastika, barve. [COBISS.SI-ID 10165790]

65. ZGONIK, Nadja, MASTNAK, Tanja, STARC, Anton, SOTLAR, Snežana, et al. Umetnostna zgodovina : izbrani temeljni spomeniki za splošno maturo. 1. izd. Ljubljana: Državni izpitni center, 2012. 112 str. ISBN 978-961-6322-98-0. [COBISS.SI-ID 260177920]

66. ZAKOŠEK, Boris. Nova potrditev Iztoka Šmajsa - Munija : uvrščen med pomembne avtorje v knjigi The best modern and contemporary artists 2014 Francesca Saveria Russa. Naš čas, ISSN 0350-5561, 15. maj 2014, št. 18, str. 10, fotogr. [COBISS.SI-ID 11968919]


72 ARHITEKTURA


67. AZINOVIĆ, David, KREGAR, Petra, MARN, Tanja, SAJOVIC, Petra, VUJOVIĆ, Aleksander. Tipologija večstanovanjskih stavb. 2. dopolnjena izd. Ptujska Gora: In obs medicus, 2014. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-6513-45-6. [COBISS.SI-ID 77151233]


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST


68. AMALIETTI, Marijan. Karikature, (Zbirka Vrhunci Marjana Amaliettija). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2014. 129 str., ilustr. ISBN 978-961-6934-30-5. [COBISS.SI-ID 273725440]

69. The DC Comics encyclopedia : the definitive guide to the characters of the CD universe. Updated and expanded ed. London: Dorling Kindersley, 2009. 399 str., ilustr. ISBN 978-1-40532-891-3. [COBISS.SI-ID 11996055]

70. LOHAN, Frank. Pen & ink techniques. Mineola (N. Y.): Dover Publications, 2009. 93 str., ilsutr. ISBN 978-0-486-47456-4. ISBN 0-486-47456-9. [COBISS.SI-ID 11995799]

71. MORANZ, John. Drawing & illustration : a complete guide. Mineola (N. Y.): Dover Publications, 2008. 400 str., ilsutr. ISBN 978-0-486-46606-4. ISBN 0-486-46606-X. [COBISS.SI-ID 11995543]

72. PERARD, Victor. Drawing flowers. Mineola (N. Y.): Dover Publications, 2008. [46] str., ilsutr. ISBN 978-0-486-46909-6. ISBN 0-486-46909-3. [COBISS.SI-ID 11995031]

73. SCHAADT, Susanne. Čičke & čačke : risanje za sprostitev. 1. natis. Ljubljana: BP, 2014. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-93572-4-8. [COBISS.SI-ID 273993984]

74. SODERBERG, Yngve Edward. Drawing boats & ships. Mineola (N. Y.): Dover Publications, 2008. [46] str., ilsutr. ISBN 978-0-486-46033-8. ISBN 0-486-46033-9. [COBISS.SI-ID 11995287]


75 SLIKARSTVO


75. BENSA, Marta, BERGAMINI, Giuseppe, KOROŠEC, Josip, NEVYEL, Giovanna, RAGAZZONI, Claudia, ROPRET, Polonca, SITAR, Mateja Neža, ZOUBEK, Rado. Restavriranje Quaglievih poslikav v ljubljanski stolnici, (Res., 5). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012. 316 str., ilustr. ISBN 978-961-6902-10-6. [COBISS.SI-ID 264727808]


78 GLASBA


76. OSOJNIK, Melita. Pomladno sončece. Ljubljana: Glasbeno gledališče Melite Osojnik, [2014]. 1 CD (49 min, 33 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 10116638]


79 ZABAVA. ŠPORT


77. Seizonenspel : herfst / winter = Seasons game : autumn / winter. Rijssen: Educo, [2013?]. 1 komplet (18 kosov), les, plastika, barve. [COBISS.SI-ID 11998359]

78. Seizonenspel : lente / zomer = Seasons game : spring / summer. Rijssen: Educo, [2013?]. 1 komplet (18 kosov), les, plastika. [COBISS.SI-ID 11997335]

79. Wooden puzzle : [medvedka], (Puzzles for fun). Hong Kong: Denis Toys, [2013?]. 1 komplet (lesena podloga, 10 kosov sestavljanke), les, plastika, barve. [COBISS.SI-ID 12002199]


791 FILMI


80. The adventures of Reggie Rabbit. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2008, p 1994. 1 video DVD (PAL)(ca 49 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 6291742]

81. Alfa in Omega. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010. 1 video DVD (ca 85 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 1098120030]

82. El Cid : la leyenda = El Cid : legenda. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2007, p 2003. 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 81 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1 ali 2.0). [COBISS.SI-ID 5928734]

83. Gnomeo & Juliet = Gnomeo in Julija. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011. 1 video DVD (ca 85 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0377981/. [COBISS.SI-ID 1099498590]

84. Gremo mi po svoje 2. [Ljubljana]: Cinemania group, 2014, p 2013. 1 video DVD (87 min, 44 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1105500766]

85. Jurij in pogumni vitezi = Justin and the knights of Valour. [Škofljica]: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (91 min, 52 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 10083358]

86. The koala brothers, Outback Christmas = Brata Koalček, Razburljiv Božič pri koalčkovih. Škofljica: Blitz, 2008. 1 video DVD (PAL)(47 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 9282100]

87. The koala brothers. 2, (Blitz baby). Škofljica: Blitz film & video distribution, 2008. 1 video DVD (PAL)(ca 41 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 19270711]

88. The Magic roundabout = [Čarobni vrtiljak]. [Škofljica]: Blitz Film & Video Distribution, 2005, p 2004. 1 video DVD (78 min, 30 sek), barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1). [COBISS.SI-ID 11823162]

89. Oggy and the cockroaches. DVD 1 = Oggy in ščurki. DVD 1. Ljubljana: JA-MI, 2010. 1 video DVD (ca 65 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 10221854]

90. Oggy and the cockroaches. DVD 2 = Oggy in ščurki. DVD 2. Ljubljana: JA-MI, 2010. 1 video DVD (ca 64 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 10222110]

91. Oggy and the cockroaches. DVD 3 = Oggy in ščurki. DVD 3. Ljubljana: JA-MI, 2010. 1 video DVD (ca 64 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 10222366]

92. Philomena : inspired by true events = po resničnih dogodkih. Vojnik: Fivia, 2014. 1 video DVD (93 min, 41 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2431286/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1105560158]

93. PLETERSKI, Janko, VODOPIVEC, Peter. Portret Frana Zwittra. Ljubljana: Infofilm, [2013]. 1 video DVD (44 min), č-b in barve, zvok. ISBN 978-961-93449-1-0. [COBISS.SI-ID 265601536]

94. Prisoners = Ugrabljeni. Vojnik: Fivia, 2014. 1 video DVD (146 min, 43 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1392214/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 18107186]

95. BIBIČ, Bratko, PEČE, Maša, ŠTEFANČIČ, Marcel, MODIC, Max, ŽIŽEK, Slavoj. Retroseks : nekoč v Slogi. Ljubljana: Javni zavod Kinodvor, 2014. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-92710-3-2. [COBISS.SI-ID 272068352]

96. Soshite chichi ni naru = Kakršen oče, takšen sin. Vojnik: Fivia, 2014. 1 video DVD (115 min, 59 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2331143/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1105382494]
Nagrada: Cannes, 2013: nagrada žirije

97. Valiant = Pogumni Valiant. [Škofljica]: Blitz Film & Video Distribution, [2007], p 2005. 1 video DVD (72 min, 41 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 11895610]

98. Velika pustolovščina malega dinozavra = Impy's wonderland. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010. 1 video DVD (ca 81 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1210117/?ref_=sr_2. [COBISS.SI-ID 1096236126]

99. The Wolf of Wall Street = Volk z Wall Streeta. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (172 min, 2 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0993846/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 10083870]
Nagrada: Film je prejel zlati globus za glavno moško vlogo (Leonardo DiCaprio) ter pet nominacij za oskarja, med drugim za najboljši film oz. režijo in za glavno moško vlogo

100. ŽUN, Klemen. Kino zemljevid : zemljevid ljubljanskih kino prizorišč (1896-2014). Ljubljana: Javni zavod Kinodvor, 2014. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-92710-4-9. [COBISS.SI-ID 273588224]


793 PLES. DRUŽABNE IGRE


101. Fibber. Toronto: Spin master, [2014]. 1 komplet (4 očala, 11 noskov, 1 igralna podloga, 24 kart), plastika, karton, barve. [COBISS.SI-ID 11996311]

102. Twister : the classic game, with 2 more moves!. Ireland: Hasbro, cop. 2012. 1 komplet (1 igralna podloga, 1 vrtavka), karton, plastika, barve. [COBISS.SI-ID 9291806]

103. VUARCHEX, Thomas, YAKOVENKO, Pierric. Jungle speed : safari. Plattsburgh: Asmodee, 2014. 1 komplet (vrečka iz blaga, 5 totemov, 42 kart), les, karton, blago, barve. [COBISS.SI-ID 11994775]


794 NAMIZNE IGRE


104. APAT, Laura. Gremo mi po svoje : družabna igra. Ljubljana: Menart Records, 2013. 1 komplet (igralna tabla, 60 kartic z vprašanji, 4 figurice, igralna kocka, 160 kartic z vprašanji in nalogami, 64 žetonov iz kartona, vrvico, pravila igre), karton, plastika, barve. [COBISS.SI-ID 2004683]

105. Moja Slovenija Junior : družabna igra. Ljubljana: Menart Records, 2013. 1 komplet (igralna tabla, 120 kartic, igralne figurice, kocka, 4 x sestavljanka s sliko, blokec za risanje in svinčnik), karton, plastika, barve. [COBISS.SI-ID 1079740]


796.4 GIMNASTIKA. ATLETIKA


106. BONE, Janja. Zvezdna (telo)vadba : z mislimi in s telesom do vitalnosti in zdravja. Ljubljana: Vita, 2014. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-93378-5-1. [COBISS.SI-ID 273391872]


796.5(036) GORSKI VODNIKI


107. FREZZOLINI, Luciano, ŠVAB, Erik, SKOK, Janez, PERHAT, Doriano. Plezališča brez meja : Trst - Slovensko primorje - Istra : plezalni vodnik = Penjanje bez granica : Trst - Slovensko primorje - Istra : penjački vodič = Arrampicare senza frontiere : Trieste - Litorale sloveno - Istria : guida d'arrampicata = Klettergebiete ohne Grenzen : Adriaküste - Istrien : Kletterführer = Climbing without frontiers : Adriatic coast - Istria : climbing guide, (Sidarta guides). Ljubljana: Sidarta, 2014. 351 str., ilustr. ISBN 978-961-6027-72-4. [COBISS.SI-ID 273510912]


796.6 ŠPORTI NA KOLESIH


108. DRAGIĆ, Duško. Formula 1. Ljubljana: Grahovac, 2014. [131] str., ilustr. ISBN 978-961-6937-40-5. [COBISS.SI-ID 270472448]


81 JEZIKOSLOVJE


109. ANDRIN, Alenka, STOPAR, Andrej, GOGALA, Miloša, et al. Angleščina na poklicni maturi : zbirka izbranih maturitetnih nalog z napotki in rešitvami 2002-2013, (Zbirke nalog za poklicno maturo). 1. izd. Ljubljana: Državni izpitni center, 2013. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-6899-02-4. [COBISS.SI-ID 267854080]


82.0 LITERARNA TEORIJA


110. GLOBOČNIK, Damir, VIDRIH-PERKO, Verena. Črtomirov poslednji boj : Prešernov Krst pri Savici v likovni umetnosti in Črtomirov čas v arheoloških predmetih : Galerija v Prešernovi hiši v Kranju, december 2013. Kranj: Gorenjski muzej, 2013. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-6478-52-6. [COBISS.SI-ID 270418944]

111. KOLER, Samo, BARBARIČ, Nada. Esej na maturi 2015. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2520-4. [COBISS.SI-ID 273638656]


821.163.6 SLOVENSKI ROMANI


112. BOŽIČ, Gregor. Ko zacvetijo lilije. Ljubljana: Ekslibris, 2014. 247 str. ISBN 978-961-6838-57-3. [COBISS.SI-ID 272760320]

113. DREV, Miriam. Nemir, (Zbirka Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 260 str. ISBN 978-961-241-813-7. [COBISS.SI-ID 273681152]

114. JUSTINEK, Terezija. Kmetica. Maribor: Ved, 2014. 304 str. ISBN 978-961-6932-65-3. [COBISS.SI-ID 273657088]

115. JUSTINEK, Terezija. Njen trop. Maribor: Ved, 2014. 304 str. ISBN 978-961-6932-64-6. [COBISS.SI-ID 273656832]

116. SELIMOVIĆ ELERSIČ, Emira. Zimski tulipan : vez duše in srca. Kranj: Moj izziv, 2014. 189 str. ISBN 978-961-93257-8-0. [COBISS.SI-ID 273237248]

117. SKUBIC, Andrej E.. Samo pridi domov. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 268 str. ISBN 978-961-241-809-0. [COBISS.SI-ID 273277184]

118. VAKSELJ, Mojca. MiaXara : prava pot domov ni vedno najkrajša. 1. izd. Ljubljana: samozal., 2012. 106 str. ISBN 978-961-276-589-7. [COBISS.SI-ID 264376832]

119. VUK, Tereza. Creepyatrija : fear of a blank planet. 2. natis. Trbovlje: Zavod za kulturo Delavski dom, 2014. 128 str. ISBN 978-961-93117-3-8. [COBISS.SI-ID 273695232]

120. ZUPAN, Vitomil. Potovanje na konec pomladi, (Zbirka Besede). Ljubljana: eBesede, 2014. 192 str. ISBN 978-961-6922-10-4. [COBISS.SI-ID 267783680]


821.163.6-1 SLOVENSKA POEZIJA


121. BERGLES, Ciril. Cuerpo plural, (Zbirka Lambda, 113). Ljubljana: Škuc, 2014. 112 str. ISBN 978-961-6751-84-1. [COBISS.SI-ID 273929728]

122. BERGLES, Ciril. Lazar se odpravlja domov, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 133 str. ISBN 978-961-01-3259-2. [COBISS.SI-ID 272462080]

123. MAKAROVIČ, Svetlana. Zeliščarka : pesmi in risbe, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2014. [116] str., ilustr. ISBN 978-961-242-951-5. [COBISS.SI-ID 272852480]

124. ŠPEGEL, Bojana. Njene misli so dobile krila : Velenjčanka Dana Ograjenšek predstavila knjižni prvenec. Naš čas, ISSN 0350-5561, 15. maj 2014, št. 18, str. 10, fotogr. [COBISS.SI-ID 11969175]


821.163.6-32 SLOVENSKE NOVELE


125. CANKAR, Ivan. Hlapec Jernej in njegova pravica. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3290-5. [COBISS.SI-ID 272996864]

126. KNEŽEVIĆ, Zoran. Dvoživke umirajo dvakrat. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 156 str. ISBN 978-961-282-026-8. [COBISS.SI-ID 272731648]

127. PETEK, Brigita. Vedeževalka Ita : 090 68 89 : ko vedeževalka spregovori ---. Prebold: samozal., 2014. 157 str. ISBN 978-961-276-938-3. [COBISS.SI-ID 271976704]

128. VRHOVEC, Iztok. Deklica s škrlatnimi očmi : zgodba o ljubezni, sovraštvu in odpuščanju. Maribor: Ved, 2014. 128 str. ISBN 978-961-6932-66-0. [COBISS.SI-ID 273658368]


821-1 PESNIŠTVO


129. DARWISH, Mahmud. Opisovanje oblakov, (Zbirka Nova lirika, 26). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 118 str. ISBN 978-961-01-3069-7. [COBISS.SI-ID 273261568]

130. POGAČAR, Marko. Predmeti, (Zbirka Aleph, 166). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2014. 78 str. ISBN 978-961-6789-39-4. [COBISS.SI-ID 273624832]

131. SZYMBORSKA, Wisława. Ključ, (Zbirka Nova lirika, 25). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 222 str. ISBN 978-961-01-3068-0. [COBISS.SI-ID 271950080]


821-311.2 eng DRUŽBENI ROMANI V ANGLEŠKEM JEZIKU


132. GREEN, John Clifford. The fault in our stars. London [etc.]: Penguin Books, 2014, cop. 2012. 316 str. ISBN 978-0-141-35507-8. [COBISS.SI-ID 8083903]


821-311.2 ger DRUŽBENI ROMANI V NEMŠKEM JEZIKU


133. NOVAK, Maja. Die Katzenpest, (Litterae Slovenicae, 2013, 1). Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev: = Slovene Writers' Association, 2013. 237 str. ISBN 978-961-6547-78-9. [COBISS.SI-ID 271152384]


821-311.2 spa DRUŽBENI ROMANI V ŠPANSKEM JEZIKU


134. SIMČIČ, Zorko. El hombre a ambos lados de la pared, (Litterae Slovenicae, 2013, 2). Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev: = Slovene Writerʼs Association, 2013. 193 str. ISBN 978-961-6547-79-6. [COBISS.SI-ID 271153408]


821-311.2 DRUŽBENI ROMANI


135. BONET, Blai. Morje, (Zbirka Aleph, 165). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2014. 213 str. ISBN 978-961-6789-38-7. [COBISS.SI-ID 272890880]

136. CARDELLO, Ruth. Spati z milijarderjem, (Zbirka Zapuščina, 3), (Zbirka Anuelara). Ig: Kiroja, 2014. 257 str. ISBN 978-961-93655-2-6. [COBISS.SI-ID 273536512]

137. DAVID, Filip. Sanje o ljubezni in smrti, (Moderni klasiki, 78). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 162 str. ISBN 978-961-282-004-6. [COBISS.SI-ID 273671168]

138. DELILLO, Don. Kozmopolis, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2014. 209 str. ISBN 978-961-242-962-1. [COBISS.SI-ID 273762304]

139. GENET, Jean. Zaljubljeni jetnik, (Zbirka Aleph, 164). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2014. 438 str. ISBN 978-961-6789-37-0. [COBISS.SI-ID 271215360]

140. HENRY, Veronica. Dolgi konec tedna, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 406 str. ISBN 978-961-01-3089-5. [COBISS.SI-ID 273354240]

141. HOOVER, Colleen. Moj brezupni fant, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 355 str. ISBN 978-961-01-3281-3. [COBISS.SI-ID 273410048]

142. HUELLE, Paweł. Mercedes-Benz : iz pisem Hrabalu, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2014. 141 str. ISBN 978-961-242-960-7. [COBISS.SI-ID 273761792]

143. JAMES, Julie. Osem let skomin. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. 381 str. ISBN 978-961-67448-7-4. [COBISS.SI-ID 78204673]

144. LARKIN, Allie. Ostani. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. 477 str. ISBN 978-961-6744-95-9. [COBISS.SI-ID 78299393]

145. MAXWELL, Megan. Tudi princi na belem konju razočarajo. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ; Tržič: Distribucija Avrora AS, 2014. 2 zv. (350; 414 str.). ISBN 978-961-67449-3-5. ISBN 978-961-67449-4-2. [COBISS.SI-ID 78226177]

146. MORIARTY, Liane. Moževa skrivnost. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 414 str. ISBN 978-961-00-2207-7. ISBN 978-961-00-2200-8. [COBISS.SI-ID 273502976]

147. MORIARTY, Liane. Vse za ljubezen. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 438 str. ISBN 978-961-00-2227-5. ISBN 978-961-00-2232-9. [COBISS.SI-ID 273894144]

148. MOSEBACH, Martin. Mesec in dekle : roman. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 182 str. ISBN 978-961-04-0015-8. [COBISS.SI-ID 272139520]

149. QUINN, Julia. Draga Eloise : [peti roman o Bridgertonovih]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 331 str. ISBN 978-961-00-2222-0. ISBN 978-961-00-2218-3. [COBISS.SI-ID 273758720]

150. RILEY, Lucinda. Hiša orhidej. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 495 str. ISBN 978-961-00-2219-0. ISBN 978-961-00-2216-9. [COBISS.SI-ID 273632256]

151. ROTH, Joseph. Job : roman o preprostem možu, (Zbirka Besede). 1. izd. Ljubljana: eBesede, 2014. 160 str. ISBN 978-961-6922-38-8. ISBN 978-961-6922-39-5. [COBISS.SI-ID 273709312]

152. STENDHAL. Parmska kartuzija, (Zbirka Veliki večni romani). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 512 str. ISBN 978-961-01-2878-6. [COBISS.SI-ID 273045504]

153. TRIBUSON, Goran. Zgodovina pornografije, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 590 str. ISBN 978-961-01-2879-3. [COBISS.SI-ID 271332352]

154. VALLEJO, Fernando. Brezno, (Zbirka Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 149 str. ISBN 978-961-241-811-3. [COBISS.SI-ID 273605888]


821-311.3 PUSTOLOVSKI ROMANI


155. ORWELL, George. Živalska farma : pravljica. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 133 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3066-6. [COBISS.SI-ID 272639232]


821-311.6 ZGODOVINSKI ROMAN


156. LILIN, Nicolai. Prosti pad, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 420 str. ISBN 978-961-01-3076-5. [COBISS.SI-ID 273215744]

157. NODIER, Charles. Janez Žbogar : zgodovinski roman, (Zbirka Klasični romani). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2014. 194 str. ISBN 978-961-6934-26-8. [COBISS.SI-ID 273478144]

158. PREŽIHOV VORANC. Doberdob : vojni roman slovenskega naroda, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2014. 509 str. ISBN 978-961-242-961-4. [COBISS.SI-ID 273762560]

159. RAMÍREZ, Sergio. Margarita, lepo je morje, (Moderni klasiki, 79). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 258 str. ISBN 978-961-282-035-0. [COBISS.SI-ID 273432064]

160. TURNŠEK, Metod. Črni Hanej : zgodovinska povest, (Knjižna zbirka Epika, povesti in romani, knj. 5). 2. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 276 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0008-0. [COBISS.SI-ID 271127040]

161. WAMBRECHTSAMER, Anna. Danes grofje Celjski in nikdar več. Celje: Antika, 2014. 459 str., ilustr. ISBN 978-961-93661-0-3. ISBN 978-961-93661-1-0. [COBISS.SI-ID 273415424]


821-312.4 KRIMINALNI ROMANI


162. FLYNN, Gillian. Ni je več, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 598 str. ISBN 978-961-01-3082-6. [COBISS.SI-ID 273444864]

163. GRISHAM, John. Prevarant. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 378 str. ISBN 978-961-00-2221-3. ISBN 978-961-00-2217-6. [COBISS.SI-ID 273747712]

164. HAMMETT, Dashiell. Krvava žetev, (Zbirka Detektivski romani). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2014. 298 str. ISBN 978-961-6934-21-3. [COBISS.SI-ID 271665920]

165. MCFADYEN, Cody. Zapuščeni. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 461 str. ISBN 978-961-00-2212-1. ISBN 978-961-00-2215-2. [COBISS.SI-ID 273607936]

166. OVASKA, Jelka. Lovke, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 371 str. ISBN 978-961-01-3086-4. [COBISS.SI-ID 273522432]

167. PATTERSON, James, LEDWIDGE, Michael. Izginuli. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 331 str. ISBN 978-961-00-2228-2. ISBN 978-961-00-2233-6. [COBISS.SI-ID 273899264]

168. ROWLING, J. K.. Klic kukavice, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 498 str. ISBN 978-961-01-3080-2. [COBISS.SI-ID 273860864]


821-312.6 BIOGRAFSKI ROMANI


169. CRIPPA, Luca, ONNIS, Maurizio. Fotograf iz Auschwitza. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 243 str., [16] str. pril. ISBN 978-961-04-0032-5. [COBISS.SI-ID 273289216]

170. ECHENOZ, Jean. Teči, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Študentska založba Litera, 2014. 88 str. ISBN 978-961-6949-22-4. [COBISS.SI-ID 78354945]

171. YOSHIKAWA, Eiji. Mijamoto Musaši, Pot svetlobe, (Zbirka Borilne veščine). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2014. 276 str., ilustr. ISBN 978-961-6934-15-2. [COBISS.SI-ID 270712064]


821-312.9 FANTASTIČNI ROMANI


172. BALLARD, James Graham. Suša, (Zbirka Solaris, 2). 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove; Ljubljana: Zveza Modro-bela ptica, 2014. 236 str. ISBN 978-961-93382-7-8. [COBISS.SI-ID 273631744]

173. CLARE, Cassandra. Kronike podzemlja. [Knj. 4], Mesto padlih angelov. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 365 str. ISBN 978-961-00-2226-8. ISBN 978-961-00-2231-2. [COBISS.SI-ID 273860608]

174. MEAD, Richelle. Zlata lilija, (Serija Krvne vezi, knj. 2). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 389 str. ISBN 978-961-01-2861-8. [COBISS.SI-ID 273263616]


821-4 ESEJI


175. LUNAČEK, Matjaž. Telovadci nad prepadom : kratki eseji, (Zbirka Čas misli). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 274 str. ISBN 978-961-282-012-1. [COBISS.SI-ID 272533504]


821-8 POLIGRAFIJE


176. Hällewull : antologija sodobne luksemburške književnosti, (Antologije Vilenice). Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2014. 159 str. ISBN 978-961-6547-81-9. [COBISS.SI-ID 273623808]

177. SKRINJAR-TVRZ, Valerija. Iz jezika v jezik : antologija sodobne manjšinske in priseljenske književnosti v Sloveniji. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2014. 522 str. ISBN 978-961-6547-82-6. [COBISS.SI-ID 273646080]


821-94 SPOMINI


178. BISHOP, Beata. Čas za ozdravitev : hrana kot zdravilo - pot do ozdravitve neozdravljivega raka. 1. izd. Vrba: Moksha, 2014. XXVIII, 312 str. ISBN 978-961-281-376-5. [COBISS.SI-ID 273361920]

179. IVANA. Življenje z odvisnikom : pripoved matere in žene. 1. izd. Lendava: Preteks, 2014-. Zv. <1->. ISBN 978-961-281-332-1. [COBISS.SI-ID 272691712]

180. JAVORNIK, Sonja. Slava - kup težav in razočaranj? : vse, kar slovenski zvezdniki skrivajo. 1. izd. Tomišelj: Alpemedia, 2014. 187 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-93520-8-3. [COBISS.SI-ID 273297664]

181. LORENČIČ, Danaja. Ana v meni. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 207 str. ISBN 978-961-01-3316-2. [COBISS.SI-ID 272966400]

182. TROHA, Frank. Božični in velikonočni spomini. Babno Polje: Zavod Rihtarjeva domačija, 2013. 203 str. ISBN 978-961-93590-0-6. [COBISS.SI-ID 269777664]


902 ARHEOLOGIJA


183. BEKLJANOV ZIDANŠEK, Iris. Emona : mesto v imperiju : [30. maj 2014-31. maj 2015] = a city of the empire : [30 May 2014-31 May 2015]. Ljubljana: Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2014. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-6509-38-1. [COBISS.SI-ID 273886720]

184. VIDRIH-PERKO, Verena. Železna nit : sprehod skozi arheološko preteklost Gorenjske : vodnik in katalog stalne arheološke razstave Železna nit : Gorenjski muzej, Mestna hiša v Kranju. V Kranju: Gorenjski muzej, 2011. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-6478-38-0. [COBISS.SI-ID 259164416]


91 ZEMLJEPIS


185. FERFILA, Bogomil. Litva, Latvija, Estonija : biseri Baltika, (Zbirka Svet na dlani, knj. 19). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014. VII, 227 str., 104 str. barvnih pril., tabele. ISBN 978-961-235-679-8. [COBISS.SI-ID 272416000]


91(497.4) ZEMLJEPIS SLOVENIJE


186. PIVKA, Jurij. Slovenija v 7 dneh = Slovenia in 7 days = Slowenien in 7 Tagen = Slovenia in 7 giorni. Maribor: Roman, 2014. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-93258-5-8. [COBISS.SI-ID 272767488]


912 KARTE. ATLASI


187. Štajerska, Slovenske gorice, Haloze, Boč : turistična karta = tourist map : Svečina, Gornja Radgona, Lenart v Slovenskih Goricah, Maribor, Ptuj, Ormož, Rogaška Slatina. Ljubljana: Kartografija, 2014. 1 zvd., barve. [COBISS.SI-ID 10154526]


913(497.4)(036) VODNIKI - SLOVENIJA


188. MELIK, Jelka, JERAJ, Mateja. Ljubljana : zgodovina, kultura, umetnost, naravne lepote, turizem : [turistična monografija], (Biblioteka Turizem in dediščina, št. 97). [Zagreb]: Turistička naklada, [2014]. 96 str., barvne fotogr. ISBN 978-953-215-876-2. [COBISS.SI-ID 1105668190]

189. POLOVIČ, Morana. Slovenija : zgodovina, kultura, umetnost, naravne lepote, turizem : [turistična monografija], (Biblioteka Turizem in dediščina, št. 98). [Zagreb]: Turistička naklada, [2014]. 180 str., barvne fotogr. ISBN 978-953-215-885-4. [COBISS.SI-ID 10159134]


929 BIOGRAFIJE


190. ČOLAK, Andrija. Peklenska rezidenca Brozovih. Mengeš: Ciceron, 2014. 259 str., ilustr. ISBN 978-961-6627-54-2. [COBISS.SI-ID 273538048]

191. KRAMBERGER, Franc. Slomšek med nami živi, govori in raste : govori o Slomšku, (Duhovna rast, 22). Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2013. 189 str. ISBN 978-961-265-113-8. [COBISS.SI-ID 75048705]

192. Tajna zgodovina Mongolov, (Zbirka Borilne veščine). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2014. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-6934-23-7. [COBISS.SI-ID 272330752]


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


193. PODGORŠEK, Tatjana. Ukradeni otroci : luknja v zgodovini. Naš čas, ISSN 0350-5561, 22. maj 2014, št. 19, str. 9, fotogr. [COBISS.SI-ID 11969943]


94"19" ZGODOVINA 20. STOLETJA


194. BESANÇON, Alain. Zlo stoletja : o komunizmu, nacizmu in edinstvenosti judovskega holokavsta. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 158 str. ISBN 978-961-04-0022-6. [COBISS.SI-ID 272678912]

195. Priseljevanje in društveno delovanje Slovencev v drugih delih jugoslovanskega prostora : zgodovinski oris in sedanjost. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 263 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-688-5. ISBN 978-961-254-668-7. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/I01. [COBISS.SI-ID 273457920]

196. Zlata knjiga o osamosvojitvi Slovenije : slovenski rojaki v podporo svobodi. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, [2013]. 328 str., ilustr. ISBN 978-961-6700-16-0. [COBISS.SI-ID 271433472]


94"1914/19" 1. SVETOVNA VOJNA


197. RAHTEN, Andrej. Prestolonaslednikova smrt : po sledeh slovenskih interpretacij sarajevskega atentata. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-282-011-4. [COBISS.SI-ID 273194752]


94"20" ZGODOVINA 21. STOLETJA


198. Vojna za Slovenijo : [priprave na obrambo Slovenije, bojna poročila in analize]. Ljubljana: Nova obzorja, 2014. 766 str., ilustr. ISBN 978-961-6942-09-6. [COBISS.SI-ID 272623616]


C LEPOSLOVNE KNJIGE DO 9. LETA


199. BANKS, Rosie. Jezero belih lokvanjev, (Zbirka Čarobno kraljestvo, 10). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3412-1. [COBISS.SI-ID 273517312]

200. BANKS, Rosie. Medeni ognjenik, (Zbirka Čarobno kraljestvo, 7). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3404-6. [COBISS.SI-ID 273513984]

201. BANKS, Rosie. Polnočni labirint, (Zbirka Čarobno kraljestvo, 12). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3424-4. [COBISS.SI-ID 273656064]

202. BANKS, Rosie. Pravljični gozd, (Zbirka Čarobno kraljestvo, 11). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3423-7. [COBISS.SI-ID 273655808]

203. BANKS, Rosie. Sanjski dol, (Zbirka Čarobno kraljestvo, 9). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3411-4. [COBISS.SI-ID 273517056]

204. BANKS, Rosie. Vilinska pekarna, (Zbirka Čarobno kraljestvo, 8). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3405-3. [COBISS.SI-ID 273516544]

205. MEZEG, Marija. Wca z Bca. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2014. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-99-6. [COBISS.SI-ID 273537792]

206. OSOJNIK, Melita. Maček Kazimir in miška Valentina : glasbena pravljica. Ljubljana: Glasbeno gledališče Melite Osojnik, 2014. 1 CD (29 min, 6 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 10116894]

207. SAM, Anej, MAURER, Neža. Nežno srce, (Zbirka Onežimo svet). Ljubljana: Jasa, 2014. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-93578-1-1. [COBISS.SI-ID 273921536]


C-K KARTONKE


208. Kako se oglašajo dinozavri : knjiga z 10 zvoki. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-2077-6. [COBISS.SI-ID 271326976]

209. Kako se oglašajo živali na kmetiji : knjiga z 10 zvoki. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-2078-3. [COBISS.SI-ID 271327232]

210. Kdo se oglaša mu : knjiga s 5 zvoki. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-2079-0. [COBISS.SI-ID 271328256]

211. Kuža Hektor. Ljubljana: Grahovac, 2013. 1 kartonka ([11] str.), ilustr. ISBN 978-961-6937-28-3. [COBISS.SI-ID 268198912]

212. Miška Mimi. Ljubljana: Grahovac, 2013. 1 kartonka ([11] str.), ilustr. ISBN 978-961-6937-27-6. [COBISS.SI-ID 268198656]

213. Muca Tačka. Ljubljana: Grahovac, 2013. 1 kartonka ([11] str.), ilustr. ISBN 978-961-6937-29-0. [COBISS.SI-ID 268199168]

214. Opičjak Beni. Ljubljana: Grahovac, 2013. 1 kartonka ([11] str.), ilustr. ISBN 978-961-6937-32-0. [COBISS.SI-ID 268200192]

215. TAWA, Renee. Hello Kitty Igrajmo se!. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 1 kartonka ([11]), ilustr. ISBN 978-961-01-3333-9. [COBISS.SI-ID 18364722]

216. Zajček Uhec. Ljubljana: Grahovac, 2013. 1 kartonka ([11] str.), ilustr. ISBN 978-961-6937-30-6. [COBISS.SI-ID 268199424]

217. Žaba Barba. Ljubljana: Grahovac, 2013. 1 kartonka ([11] str.), ilustr. ISBN 978-961-6937-31-3. [COBISS.SI-ID 268199680]


C-S SLIKANICE


218. JURŠIČ, Barbara. Pogumni ježek. 1. izd. Ljubljana: eBesede, 2014. [19] str., ilustr. ISBN 978-961-6922-40-1. [COBISS.SI-ID 273793792]

219. KLOPČIČ, Alenka. Metka v Gvineji Bissau, (Eko knjiga). 1. izd. Ljubljana: Energetika.NET, 2014. [18] str., ilustr. ISBN 978-961-93583-2-0. [COBISS.SI-ID 273587712]

220. PERTICHINO, Marjeta E. G.. Bučman. Ljubljana: M design - poslovne dejavnosti, 2013. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-281-220-1. [COBISS.SI-ID 270730240]


C-Sz SLIKANICE ZABOJI


221. GENECHTEN, Guido van. Lahko pokukam v tvojo pleničko?, (Zbirka Luna). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2014. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-274-228-7. [COBISS.SI-ID 271647488]

222. JOYCE, Melanie. Princeskina čarobna obleka : [s čudovitimi bleščečimi lučkami]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2058-5. [COBISS.SI-ID 270792448]

223. NOVAK, Bogdan. Slovenske legende : po ljudskih motivih. Ljubljana: Kermi, 2014. ISBN 978-961-281-400-7. [COBISS.SI-ID 273658112]

224. ŠTEFAN, Anja. Še sto ugank, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. [35] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3304-9. [COBISS.SI-ID 272969728]


L LJUDSKO SLOVSTVO


225. 25 klasičnih pravljic. Ljubljana: Grahovac, 2013. 458 str., ilustr. ISBN 978-961-6937-26-9. [COBISS.SI-ID 268096000]

226. 365 zgodb za lahko noč. Ljubljana: Grahovac, 2013. 189 str., ilustr. ISBN 978-961-6937-38-2. [COBISS.SI-ID 269084416]

227. 365 zgodbic in pesmic. Ljubljana: Grahovac, 2014. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-6937-39-9. [COBISS.SI-ID 270471680]


M LEPOSLOVNE KNJIGE OD 13. LETA DALJE


228. FOMBELLE, Timothée de. Med nebom in zemljo. 1, Vango. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 353 str. ISBN 978-961-04-0027-1. [COBISS.SI-ID 273073920]

229. GUBANC, Mojca. Nogometno srce : mladinska povest, (Zbirka Troubles). 1. izd. Celovec: Mohorjeva družba, 2014. ISBN 978-3-7086-0813-6. [COBISS.SI-ID 273202944]

230. KOVAČ, Polona. Loverboy : mladinski roman. 1. natis. Ljubljana: Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi, 2014. 120 str. ISBN 978-961-93337-2-3. [COBISS.SI-ID 273841920]


P LEPOSLOVNE KNJIGE OD 9. DO 13. LETA


231. KINNEY, Jeff. Huda zima, (Zbirka Dnevnik nabritega mulca, 6). Izola: Grlica, 2014. 217 str., ilustr. ISBN 978-961-244-203-3. ISBN 978-961-244-205-7. [COBISS.SI-ID 273411584]

232. Ko se zmrači : srhljive zgodbe. 1. natis. Maribor: Panmedia, 2014. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-91324-3-2. [COBISS.SI-ID 273301248]

233. KORANTER, Sonja. Pripoved o slovanskih božanstvih, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2014. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-01-4. [COBISS.SI-ID 273654784]

234. KRAAN, Hanna. Rože za čavknjeno čarovnico, (Zbirka Čudaške prigode). Ljubljana: Sodobnost International, 2014. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-85-4. [COBISS.SI-ID 273489408]

235. NOPOLA, Sinikka, NOPOLA, Tiina. Risto Bobnar in strašna salama. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2014. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-86-1. [COBISS.SI-ID 273819904]

236. NOVAK, Bogdan. Zasledovanje zgodbe : od Mačjega Brda do Pasjega Dola. Ljubljana: Kermi, 2014. ISBN 978-961-93670-0-1. [COBISS.SI-ID 273771520]

237. PEIRCE, Lincoln C.. Super Nik : znova razred zase. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2210-7. ISBN 978-961-00-2214-5. [COBISS.SI-ID 273598208]

238. WELSH, Renate. Vampek. 1. izd. Ljubljana: eBesede, 2014. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-6922-36-4. ISBN 978-961-6922-37-1. [COBISS.SI-ID 273265152]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO