COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNovosti v februarju 20150 SPLOŠNO


1. GODEC SCHMIDT, Jelka, SCHMIDT, Matjaž. V Evropi smo doma : slikanica za otroke o Evropski uniji in njenih ustanovah s pojasnili za odrasle. 3. dopolnjena izd. Ljubljana: Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji, 2014. 16 str., ilustr. ISBN 978-92-823-6310-2. [COBISS.SI-ID 276766464]


1 FILOZOFIJA


2. KIERKEGAARD, Søren. Krščanski (na)govori, (Zbirka Religiozna misel, 31). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 309 str. ISBN 978-961-278-164-4. [COBISS.SI-ID 275714304]

3. LOZAR, Janko. Nietzsche skozi nihilizem, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 136 str. ISBN 978-961-237-714-4. [COBISS.SI-ID 276788480]

4. MILLBURN, Joshua Fields, NICODEMUS, Ryan. Minimalizem : živeti s smislom. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 147 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3524-1. [COBISS.SI-ID 276767488]


13 FILOZOFIJA DUHA


5. SAMAEL AUN WEOR. Ja, obstaja pekel, ja, obstaja hudič, ja, obstaja karma : božično sporočilo 1973-1974, (Zbirka Gnostična biblioteka). Ljubljana: samozal. J. Urbanc, 2014. 302 str., ilustr. ISBN 978-961-93579-9-6. [COBISS.SI-ID 274806272]

6. SAMAEL AUN WEOR. Tri gore : božično sporočilo 1972-1973, (Zbirka Gnostična biblioteka). Ljubljana: samozal. J. Urbanc, 2014. 281 str. ISBN 978-961-93579-8-9. [COBISS.SI-ID 274708736]


159.9 PSIHOLOGIJA


7. CVETEK, Mateja. Živeti s čustvi : čustva, čustveno procesiranje in vseživljenjski čustveni razvoj, (Znanstvena knjižnica, 41). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2014. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-36-9. [COBISS.SI-ID 276140800]

8. HAFNER, Mateja, IHAN, Alojz. Prebujanje : Psiha v iskanju izgubljenega Erosa - psihonevroimunologija. 1. natis. Ljubljana: Alpha center: Inštitut za preventivno medicino, 2014. 818 str., ilustr. ISBN 978-961-6070-26-3. [COBISS.SI-ID 274057728]

9. KALIŠNIK, Varja. Bela v ljubezni : pot do izpolnjujočega partnerskega odnosa, (Zbirka Ogledalo). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 334 str. ISBN 978-961-01-3314-8. [COBISS.SI-ID 276873728]

10. MIDDLETON, Kate. Stres : kako se ga znebimo, (Zbirka Ogledalo). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3489-3. [COBISS.SI-ID 276378624]


17 ETIKA


11. LA BOÉTIE, Etienne de. Razprava o prostovoljnem suženjstvu, (Filozofska zbirka Aut, 73). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2014. 90 str. ISBN 978-961-6894-51-7. [COBISS.SI-ID 276961280]

12. MUSEK, Janek. Psihološki temelji družbe prihodnosti. 1. izd. Ljubljana: Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj, 2014. 240 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-93606-1-3. [COBISS.SI-ID 276451328]

13. TRONTELJ, Jože. Živeti z etiko. 1. izd. Ljubljana: Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj, 2014. 316 str., ilustr. ISBN 978-961-93606-2-0. [COBISS.SI-ID 276835072]


2 VERSTVO


14. AUGUSTINUS. O Trojici, (Cerkveni očetje, 15). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 569 str. ISBN 978-961-278-176-7. [COBISS.SI-ID 277153536]

15. DEBERGÉ, Pierre. Ljubezen in spolnost v Svetem pismu : k virom spolne identitete. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Novi svet, 2015. 135 str. ISBN 978-961-278-167-5. [COBISS.SI-ID 276452864]

16. KNEZ, Darko. Relics and reliquaries from the collection of the National Museum of Slovenia, (Viri, Gradivo za materialno kulturo Slovencev, 12). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2014. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-6169-93-6. [COBISS.SI-ID 276528128]

17. KRAJNC, Slavko. Zakramentalna liturgika : skrivnost vere v obredih in molitvah (B 48), (Priročniki TEOF, 24). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2014. 248 str., tabele. ISBN 978-961-6844-35-2. [COBISS.SI-ID 276141056]

18. ŠIMAC, Miha. Vojaški duhovniki iz slovenskih dežel pod habsburškim žezlom, (Acta Ecclesiastica Sloveniae, 36). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2014. 422 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-37-6. [COBISS.SI-ID 276750848]


31 SOCIOLOGIJA


19. BUČAR-RUČMAN, Aleš. Migracije in kriminaliteta : pogled čez meje stereotipov in predsodkov, (Zbirka Migracije, 24). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2014. 511 str., ilustr. ISBN 978-961-254-754-7. [COBISS.SI-ID 277053952]

20. Epifanija : četrta od suhih krav. Domžale: samozal. A. Komat, 2015. 231 str. ISBN 978-961-93395-2-7. [COBISS.SI-ID 277175296]

21. BUČAR-RUČMAN, Aleš, et al. Nasilje in mladi. Novo mesto: Klub mladinski kulturni center, 2004. 288 str., ilustr. ISBN 961-238-339-1. [COBISS.SI-ID 215287040]

22. Statøpis. [Slovenska tiskana izd.]. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije, 2014-. ISSN 2385-9180. http://www.stat.si/publikacije/pub_statopis.asp. [COBISS.SI-ID 276845312]


32 POLITIKA


23. FERFILA, Bogomil. Vzhodna Evropa - lokomotiva ali cokla Evrope?, (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014. XIII, 826 str., tabele. ISBN 978-961-235-710-8. [COBISS.SI-ID 276870144]

24. Upanje, pravica, svoboda : govori in fotografije Vztrajnikov na Dobu, Ljubljani in po Sloveniji!. Ljubljana: Nova obzorja, 2014. 585 str., ilustr. ISBN 978-961-6942-15-7. [COBISS.SI-ID 277001984]

25. ŽIŽEK, Slavoj. Trouble in paradise : from the end of history to the end of capitalism. London: A. Lane, 2014. 233 str. ISBN 978-0-241-00496-8. [COBISS.SI-ID 2478727]


33 GOSPODARSTVO


26. GUZELJ, Tamara. Kako do službe : kako v 7 hitrih korakih priti do dobre zaposlitve, ko ni objavljenih prostih delovnih mest. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2014. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-204-577-7. [COBISS.SI-ID 276689152]

27. LAPAJNE, Ivan. Kriza sistema : odsev časa: kje smo in kam gremo?. Brezovica pri Ljubljani: Lara, 2014. 439, 29 str. ISBN 978-961-281-543-1. [COBISS.SI-ID 275401984]

28. BOGATAJ, Janez, JANŠA-ZORN, Olga. Turizem smo ljudje : zbornik ob 100-letnici ustanovitve Deželne zveze za pospeševanje prometa tujcev na Kranjskem, Turistične zveze Slovenije in organiziranega turizma v Sloveniji : 1905-2005. Ljubljana: Turistična zveza Slovenije, 2006. 367 str., ilustr. ISBN 961-6402-10-2. ISBN 978-961-6402-10-1. [COBISS.SI-ID 229400064]

29. VEZOVIŠEK, Mitja. Osebni finančni načrt : vaša navigacija do ciljev. Ljubljana: Vezovišek & Partnerji, 2014. 112 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-281-618-6. [COBISS.SI-ID 276381440]


34 PRAVO


30. BREZNIK, Janez, SAJE, Andrej. Razgledi po pravu. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba; Celje: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-278-165-1. [COBISS.SI-ID 276113408]


35 JAVNA UPRAVA. VOJAŠKE ZADEVE


31. SUNZI. Umetnost vojne : kitajska knjiga življenja z uvodom in razlago prevajalca Johna Minforda, (Zbirka Žepnice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 404 str. ISBN 978-961-01-3603-3. [COBISS.SI-ID 276932352]


37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE


32. Svetovni etos in celostna pedagogika. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2014. 209 str. ISBN 978-961-261-367-9. [COBISS.SI-ID 276990208]


39 ETNOLOGIJA


33. BALL, Pamela. Velika sanjska knjiga. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 410 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3519-7. [COBISS.SI-ID 275716864]

34. LEDINEK LOZEJ, Špela. Od hiše do niše : razvoj kuhinje v Vipavski dolini, (Ethnologica - Dissertationes, 5). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-254-752-3. [COBISS.SI-ID 277050112]


54 KEMIJA


35. KOVAČIĆ, Nataša, BUBIK, Anja. Kemija in okolje, Navodila za laboratorijske vaje. Velenje: Visoka šola za varstvo okolja, 2014. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-92734-6-3. [COBISS.SI-ID 277413888]


612.39 PREHRANA


36. MOSLEY, Michael, SPENCER, Mimi. Dieta 5 : 2 : shujšajte, ostanite zdravi in živite dlje s preprosto metodo vmesnega posta. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 214 str. ISBN 978-961-01-3543-2. [COBISS.SI-ID 276787456]


612.67 STARANJE


37. TODD, Mabel Elsworth. Misleče telo : študija o uravnovešanju sil, ki delujejo na človeško telo med premikanjem, (Prehodi, letnik 10). Ljubljana: Emanat, 2014. 287 str., ilustr. ISBN 978-961-93643-1-4. [COBISS.SI-ID 276826880]


613.7 ZDRAVO ŽIVLJENJE


38. BRAJNIK, Erika. Probiotiki, imunski sistem in rak. Vipava: Saeka, 2014. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-281-621-6. [COBISS.SI-ID 276454400]


613.8 ODVISNOSTI


39. TOMINEC, Nataša. "Sem zasvojen, nisem nor" : dvojna diagnoza : zasvojenost in duševna stiska. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 296 str. ISBN 978-961-278-178-1. [COBISS.SI-ID 277442816]


615 FARMACIJA


40. ŠEGA, Matija. Recepti za uporabo aloje arborescens : z izkušnjami uporabnikov. 1. natis. Novo mesto: Fruktus, 2015. III, 101 str., ilustr. ISBN 978-961-281-689-6. [COBISS.SI-ID 277291520]


615.8 ALTERNATIVNO ZDRAVLJENJE


41. KEZELE, Adrian Predrag, HAMPAMER, Aleksandra. Integralna meditacija : 108 pitanja i odgovora. Čakovec: Dvostrika duga, 2005. 257 str., ilustr. ISBN 953-6516-48-9. [COBISS.SI-ID 9254053]

42. RÖCKER, Anna Elisabeth. Skrivnostna moč samozdravljenja : kako izkoristiti misli, čustva in notranje zdravilne moči. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006. 175 str., ilustr. ISBN 86-11-17139-X. [COBISS.SI-ID 224196608]


62 TEHNOLOGIJA


43. PUPIN, Mihajlo. Od pastirja do izumitelja. 2. razširjena izd. po 1. izd. iz leta 1931/32. V Ljubljani: Ustanova Vukova zadužbina, 2014. XXII, 127, 127 str., ilustr. ISBN 978-961-281-555-4. [COBISS.SI-ID 275516416]


635 VRTNARSTVO


44. DORIA, Julia. Samooskrbni organski vrt : priročnik za sonaravno eko vrtnarjenje. 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2014. 254 str., ilustr. ISBN 978-961-6881-26-5. [COBISS.SI-ID 274465536]


638.1 ČEBELARSTVO


45. GOGALA, Andrej. Čebele Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Biološki inštitut Jovana Hadžija: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 179 str., fotogr. ISBN 978-961-254-753-0. [COBISS.SI-ID 277049088]


64 GOSPODINJSTVO


46. NAPOTNIK, Boštjan. Konzum : [cvetober prehranskih obratov na osnovi tedenskih poročil med letoma 2010 in 2014]. Ljubljana: Mladina, 2014. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-92779-3-5. [COBISS.SI-ID 277054976]


641 PRIPRAVA JEDI


47. BEZ, David. Ljubim solate : pripravimo zdrav in okusen obrok v pičlih 20 minutah ali manj. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 299 str., fotogr. ISBN 978-961-01-3377-3. [COBISS.SI-ID 274673152]

48. GRILC, Mirjam. Vegetarijanske jedi za vsak okus. Ljubljana: Kmečki glas, 2015. 176 str., fotogr. ISBN 978-961-203-437-5. [COBISS.SI-ID 277441792]


65 ORGANIZACIJA POSLOVANJA


49. DERMOL, Valerij, MUSEK LEŠNIK, Kristijan, KOŠIR, Suzana, BREZNIK, Kristijan, GORENAK, Mitja. Sinergija vrednot, poslanstev in vizij v podjetjih, (Znanstvene monografije MFDPŠ). Celje: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2014. 166 str., tabele. ISBN 978-961-6813-32-7. [COBISS.SI-ID 277050880]


7 UMETNOST, ŠPORT


50. WAGNER, Richard. Umetnost in družba : izbrani spisi, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis, 2014. 320 str. ISBN 978-961-6798-49-5. [COBISS.SI-ID 277152768]


72 ARHITEKTURA


51. KOROSIC, Marko. Čar prostora : o oblikovanju slovenskih arhitektov v Furlaniji Julijski krajini, (Iz domačega panja). Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2014. 203 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-171-0. [COBISS.SI-ID 7457004]

52. ŠENK, Peter. Kapsula : tipologija druge arhitekture, (Teoretska praksa arhitekture). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 364 str., ilustr. ISBN 978-961-254-751-6. [COBISS.SI-ID 276975872]


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST


53. COULSON, Sheila. Postanite umetnik : v 15 preprostih lekcijah : kako se postopoma in ob pomoči 600 fotografij naučite grafitnih in pastelnih tehnik risanja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3433-6. [COBISS.SI-ID 274477568]


75 SLIKARSTVO


54. SMOLIČ, Nataša. Študija za portret sence, Francis Bacon, (Zbirka Apes). Ljubljana: Studia humanitatis: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 277 str., ilustr. ISBN 978-961-6798-48-8. [COBISS.SI-ID 276608768]


78 GLASBA


55. Priredbe najlepših dalmatinskih. Celje: Vox Nova, 2014. 1 CD (19 min, 15 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 12651415]

56. Ljubezen razdeljena. Celje: Vox Nova, Vox, 2014. 1 CD (30 min, 50 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 274725888]

57. Cvetober : [Celinkin venček domačih]. [Ljubljana]: Celinka, 2014. 2 CD-ja (72 min, 41 sek ; 71 min, 44 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 1107192414]

58. Smejčkove pesmice : pesmi iz desetih predstav. [Ljubljana]: Propozitiva, [2012]. 2 CD-ja (63 min, 22 sek ; 30 min, 21 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 15959346]

59. JEŽ, Jakob. Pojem igram : [32 skladb za eno- ali dvoglasno petje in instrumente = 32 Compositions for one or two voices and for instruments]. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2001. 1 CD (56 min, 35 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 5320521]

60. KRAJNČAN, Romana. Manjka mi, manjka. [Ljubljana]: Dallas Records, 2011. 1 CD (39 min, 3 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 15428402]

61. KRAJNČAN, Romana. Romana, otroci in pošast Pozabaaaa. [Kranj]: Panika Records, [2014]. 1 CD (40 min, 20 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 18289458]

62. MAYA. Čas za nas. [Ljubljana]: Reflektor music, p, cop. 2011. 1 CD (62 min, 35 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 7574046]

63. POMPE, Gregor. Zveneča metafizika : skladateljski opus akademika Lojzeta Lebiča, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 352 str., note, tabele. ISBN 978-961-237-715-1. [COBISS.SI-ID 276831488]

64. RAMOVEŠ, Uršula. Talisman. [Ljubljana]: Celinka, 2013, p 2012. 1 CD (41 min, 2 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9109022]

65. SULEJMANOVIČ, Grega. Prijatelja! : [pesmi za otroke]. [Kranj]: [samozal.] Grega Sulejmanovič, 2014. 1 CD (24 min, 14 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 18786610]

66. Škratek Mema & Dean : otroške pesmice in karaoke. [Zagorje ob Savi]: Glasbeni atelje Snupko Dean Holc, [2012]. 1 CD (49 min, 26 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 1101405022]


791 FILMI


67. Blended = Pa ne že spet ti!. [Ljubljana: Menart Records], 2014. 1 video DVD (112 min, 21 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 10588446]

68. Casse-tête chinois = Kitajska sestavljanka. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (112 min, 33 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1937118/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1106499934]

69. Dallas buyers club = Klub zdravja Dallas. Ljubljana: Cinemania Group, 2014. 1 video DVD (111 min, 51 sek), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt0790636/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1106427230]
Nagrada: Oskar 2014 (Matthew McConaughey za najboljšo moško vlogo, Jared Leto za najboljšo stransko vlogo, Adrutha Lee, Robin Mathews za najboljšo masko) in zlati globus 2014 (Matthew McConaughey in Jared Leto)

70. Dežela konjičkov. DVD 1, Spet v sedlu = Horseland, Back in the saddle again. Ljubljana: Menart Records, 2012. 1 video DVD (ca 96 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0961121/. [COBISS.SI-ID 1100920414]

71. Dežela konjičkov. DVD 2, Hitri prijatelji = Horseland, Fast friends. Ljubljana: Menart Records, 2012. 1 video DVD (ca 96 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0961121/. [COBISS.SI-ID 1100921950]

72. Dežela konjičkov. DVD 3, Tekmovanje = Horseland, The competition. Ljubljana: Menart Records, 2012. 1 video DVD (ca 96 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0961121/. [COBISS.SI-ID 1100924510]

73. Dežela konjičkov. DVD 4, Moni in Čili = Horseland, Molly & Chili. Ljubljana: Menart Records, 2012. 1 video DVD (ca 96 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0961121/. [COBISS.SI-ID 1100925278]

74. Dežela konjičkov. DVD 6, Sara v tujini = Horseland, International Sarah. Ljubljana: Menart Records, 2012. 1 video DVD (ca 96 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0961121/. [COBISS.SI-ID 1100926814]

75. Dežela konjičkov. DVD 7, Skrivnost = Horseland, The secret. Ljubljana: Menart Records, 2012. 1 video DVD (ca 96 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0961121/. [COBISS.SI-ID 1100928350]

76. Dežela konjičkov. DVD 8, Novi kuža = Horseland, New pup in town. Ljubljana: Menart Records, 2012. 1 video DVD (ca 96 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0961121/. [COBISS.SI-ID 1100930910]

77. Dežela konjičkov. DVD 9, Parada = Horseland, Heritage days. Ljubljana: Menart Records, 2012. 1 video DVD (ca 96 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0961121/. [COBISS.SI-ID 1100931166]

78. Dolphin tale 2 : inspired by true events... = Delfinova zgodba 2 : po resničnih dogodkih.... Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 107 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2978462/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107332702]

79. Draft day = Dan odločitve. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (105 min, 28 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2223990/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1106504286]

80. Fading gigolo = Sivolasi žigolo. [Ljubljana]: Karantanija Cinemas, [2014], p 2013. 1 video DVD (86 min, 16 sek), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 10594846]

81. Free birds = Purana na begu. [Ljubljana]: Karantanija Cinemas, [2014], p 2013. 1 video DVD (87 min, 16 sek), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 10593310]

82. Gone girl = Ni je več. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 143 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2267998/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107319134]

83. Hiša velikega čarodeja = Le manoir magique. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (81 min, 37 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt3148834/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1106514782]

84. How to train your dragon 2 = Kako izuriti svojega zmaja 2. [Ljubljana: Menart Records], 2014. 1 video DVD (97 min, 42 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1106951518]

85. The hundred-foot journey = Popotovanje tisočerih okusov. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (ca 122 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2980648/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107371870]

86. Into the storm = V osrčju viharja. [Ljubljana: Menart Records], 2014. 1 video DVD (85 min, 35 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 19126322]

87. Legends of Oz : Dorothy's return = Vrnitev v Oz : [Doroteja se vrača]. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (88 min, 9 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0884726/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 19133490]

88. Les liaisons dangereuses = Nevarna razmerja. Vojnik: Fivia, 2014. 1 video DVD (ca 106 min), č-b, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0053002/?ref_=fn_al_tt_2. [COBISS.SI-ID 1106651742]

89. Mia in jaz. DVD 4, Upanje v koščkih = Mia and me, Hope in pieces. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104852830]

90. Mia in jaz. DVD 5, Vilinci in zmaj = Mia and me, The elves and the dragon. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104853086]

91. Mia in jaz. DVD 6, Vse, kar se lesketa = Mia and me, All that glitters. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104856414]

92. Mia in jaz. DVD 7, Ognjeni samorog = Mia and me, The fire unicorn. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104856670]

93. Mia in jaz. DVD 8, Gospodična Brihta = Mia and me, Miss Know-It-All. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104857694]

94. Mia in jaz. DVD 9, Kralj za en dan = Mia and me, King for a day. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104858462]

95. Mia in jaz. DVD 10, Votlina resnice = Mia and me, Cave of truth. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104858974]

96. Mia in jaz. DVD 11, Pod sojem lune = Mia and me, Under the moon. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104859486]

97. Mia in jaz. DVD 12, Solze sreče = Mia and me, Tears of joy. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104859742]

98. Mia in jaz. DVD 13, Konec veka = Mia and me, The end of an age. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104861534]

99. Minuscule : valley of the lost ants = [Drobižki : mali junaki, velika pustolovščina]. [Ljubljana]: Karantanija Cinemas, [2014], p 2013. 1 video DVD (84 min, 48 sek), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 10594334]

100. Niko 2 : little brother, big trouble = Niko 2 : [mali bratec, velike težave]. [Ljubljana]: Karantanija Cinemas, [2014], p 2012. 1 video DVD (73 min, 23 sek), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 10593822]

101. Postman Pat : the movie = Poštar Peter. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (84 min, 13 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2062622/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1106811230]

102. Rio 2. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (96 min, 59 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2357291/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 10589982]

103. Sex tape = Vroči posnetki. [Ljubljana: Menart Records], 2014. 1 video DVD (90 min, 41 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 19132210]

104. Slugterra. 1, Svet pod našimi nogami. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 63 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2548200/. [COBISS.SI-ID 274466560]

105. Slugterra. 2, Lazarski spopad. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 63 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2548200/. [COBISS.SI-ID 274466816]

106. Slugterra. 3, Sence luči. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 63 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2548200/. [COBISS.SI-ID 274467584]

107. The snow queen = Snežna kraljica. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (72 min, 42 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2243621/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1106813278]

108. Šegrt Hlapić = Vajenec Hlapič. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (98 min, 36 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2590900/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1106384222]
Nagrada: Puljski filmski festival, 2014 (nagrada publike Zlatna vrata Pule)

109. Trd oreh = The nut job. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (82 min, 5 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1821658/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1106319710]

110. Wadjda = Zeleno kolo. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2014. 1 video DVD (93 min, 19 sek), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2258858/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1106590046]

111. Yves Saint Laurent = Yves Saint-Laurent. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (101 min, 19 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2707858/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1106669406]


793 PLES. DRUŽABNE IGRE


112. Igre za majhne in velike otroke. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2014. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-251-393-1. [COBISS.SI-ID 276343040]

113. TUMMELHOFER, Michael. Stone age : das Ziel ist dein Weg. München: Hans im Glück Verlags, cop. 2008. 1 komplet (1 igralna podloga, 4 igralne deske, 68 lesenih surovin, 40 lesenih oseb, 8 zaznamovalnih kamenčkov iz lesa in 2 velika, 53 živilskih ploščic, 28 gradbenih ploščic, 18 orodnih ploščic, 2 figuri, 36 civilizacijskih kart, 7 kock, 1 lonček za kocke, 1 pregledni list), les, papir, karton, usnje, barve. [COBISS.SI-ID 12618135]

114. TUMMELHOFER, Michael. Stone age : mit Stil zum Ziel. München: Hans im Glück Verlags, cop. 2012. 1 komplet (1 igralna podlaga, 1 igralna deska, 10 črnih figur iz lesa, 7 markerjev iz lesa, 15 kosov nakita, 15 gradbenih ploščic, 9 novih cicilizacijskih kart, 5 točkovnih ploščic), les, karton, papir, barve. [COBISS.SI-ID 12618391]


794 NAMIZNE IGRE


115. Moja Slovenija : rojstni dan : darilo za popolno zabavo!. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 komplet (plastično darilo v škatli z merilnikom časa, 110 kartic z vprašanji, roža), karton, plastika, barve. [COBISS.SI-ID 10261022]


81 JEZIKOSLOVJE


116. LEDINEK, Nina. Slovenska skladnja v oblikoskladenjsko in skladenjsko označenih korpusih slovenščine, (Zbirka Linguistica et philologica, 30). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 244 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-747-9. [COBISS.SI-ID 276627200]

117. Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2014. 308 str., ilustr. ISBN 978-961-237-710-6. [COBISS.SI-ID 276425472]


81'374 SLOVARJI


118. ŽELE, Andreja. Multimedijski praktični slovar slovenskega znakovnega jezika. Elektronska izd. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, 2003. 1 optični disk (CD-ROM), barve. [COBISS.SI-ID 20911405]


82.0 LITERARNA TEORIJA


119. ZWEIG, Stefan. Boj z demonom, Hölderlin, (Zbirka Apokalipsa, no. 67). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2014. 166 str. ISBN 978-961-6894-49-4. [COBISS.SI-ID 276441600]


821.163.6 SLOVENSKI ROMANI


120. DRAGIČEVIĆ, Nina. Kdo ima druge skrbi, (Zbirka Vizibilija, 35). Ljubljana: Škuc, 2014. 104 str. ISBN 978-961-6751-90-2. [COBISS.SI-ID 276414208]

121. LEMAIĆ, Vesna. Kokoška in ptiči, (Zbirka Lambda, 114). Ljubljana: Škuc, 2014. 195 str. ISBN 978-961-6751-94-0. [COBISS.SI-ID 277378816]

122. LESJAK, Matjaž. Babji mlin. 1. izd. Žalec: samozal., 2014. 247 str. ISBN 978-961-283-113-4. [COBISS.SI-ID 275288576]

123. Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi III, (Kekec, Posebna številka). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2014. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-205-218-8. [COBISS.SI-ID 277196032]

124. STEPANČIČ, Lucija. Kaj nam povejo besede. 1. izd. Dob: Miš, 2014. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-272-170-1. [COBISS.SI-ID 277106432]

125. URBANIJA, Jože. Antonija, ostani v Komposteli!, (Slovenske večernice, 164). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 303 str. ISBN 978-961-278-145-3. [COBISS.SI-ID 275059712]


821.163.6-1 SLOVENSKA POEZIJA


126. KRAMBERGER, Taja. V tvojem objemu je prostor zame, (Aleph, 169). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2014. 255 str. ISBN 978-961-6789-42-4. [COBISS.SI-ID 277062400]

127. STANONIK, Marija, et al. Večna luč : poezija slovenskih klaris. Nazarje: Samostan Brezmadežne sester klaris, 2008. 414 str., ilustr. ISBN 978-961-91374-4-4. [COBISS.SI-ID 238941440]


821.163.6-32 SLOVENSKE NOVELE


128. ŠTOKA, Drago. Iztrgani spomini. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2014. 124 str. ISBN 978-88-96632-45-1. [COBISS.SI-ID 7305708]


821-1 PESNIŠTVO


129. DYLAN, Bob. Ni še mrak, (Zbirka Nova lirika, 27). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 169 str. ISBN 978-961-01-3067-3. [COBISS.SI-ID 276541952]


821-2 DRAMATIKA


130. EURIPIDES, et al. Orest, (Zbirka Dialog z antiko, 21). Ljubljana: Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2014. 148 str. ISBN 978-961-6192-61-3. [COBISS.SI-ID 277149696]

131. MACUH, Bojan. Kandidatura : veseloigra. 1. izd. Murska Sobota: BoMa, 2015. 100 str. ISBN 978-961-93791-0-3. [COBISS.SI-ID 277424896]

132. MÖDERNDORFER, Vinko. Igre, drama in burka. Ljubljana: Knjižna zadruga, 2014. 391 str. ISBN 978-961-6140-62-1. [COBISS.SI-ID 276811776]

133. POTOČNIK, Aleksander. Čakajoč Paradigmo : igra po motivih Samuela Becketta in zahodnih filozofov, (Frontier, 085). Maribor: Kulturni center, 2014. 238 [i. e.] 57 str. ISBN 978-961-6620-63-5. [COBISS.SI-ID 80417793]

134. SHAKESPEARE, William. Hamlet, (Zbirka Prve prave). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2015. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-272-173-2. [COBISS.SI-ID 277318400]


821-311.2 DRUŽBENI ROMANI


135. BALOGH, Mary. Poročni dogovor. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 349 str. ISBN 978-961-00-2455-2. ISBN 978-961-00-2452-1. [COBISS.SI-ID 277256192]

136. CHASE, Loretta Lynda. Preračunljivka v žametu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 366 str. ISBN 978-961-00-2448-4. ISBN 978-961-00-2451-4. [COBISS.SI-ID 277233920]

137. GILBRETH, Frank Bunker, CAREY, Ernestine Gilbreth. Na visokih petah : iskrivo nadaljevanje Za ducat - ceneje. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-278-156-9. [COBISS.SI-ID 275020544]

138. GOMBOC, Mateja. Dantejeva hiša, (Knjižna zbirka Mladika). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2014. 223 str. ISBN 978-961-205-213-3. [COBISS.SI-ID 276534784]

139. HEIVOLL, Gaute. Preden zgorim. 1. natis. Hlebce: Zala, 2015. 263 str. ISBN 978-961-6859-69-1. ISBN 978-961-6859-70-7. [COBISS.SI-ID 277035264]

140. JABIR, Rabi. Mehlisovo poročilo, (Moderni klasiki, 83). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 165 str. ISBN 978-961-282-037-4. [COBISS.SI-ID 276128256]

141. JACKSON, Vina. Barve plesa, (Zbirka Žepna knjiga), (Zbirka Osemdeset dni, del 4). 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. 270 str. ISBN 978-961-00-1862-9. [COBISS.SI-ID 267122688]

142. JACKSON, Vina. Barve poželenja, (Zbirka Žepna knjiga), (Trilogija Osemdeset dni, del 2). 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. 301 str. ISBN 978-961-00-1745-5. [COBISS.SI-ID 265222656]

143. JACKSON, Vina. Barve strasti, (Zbirka Žepna knjiga), (Trilogija Osemdeset dni, del 1). 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 301 str. ISBN 978-961-00-1705-9. [COBISS.SI-ID 264135680]

144. KLEYPAS, Lisa. Odpelji me opolnoči, (Družina Hathaway, knj. 1), (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 321 str. ISBN 978-961-01-3545-6. [COBISS.SI-ID 276300544]

145. KRACAUER, Siegfried. Ginster. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 276 str. ISBN 978-961-282-084-8. [COBISS.SI-ID 275940352]

146. PHILLIPS, Carly. Popolna ljubezen. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 304 str. ISBN 978-961-00-2447-7. ISBN 978-961-00-2450-7. [COBISS.SI-ID 277189888]

147. QUINN, Julia. Bliža se poroka : [osmi roman o Bridgertonovih]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 391 str. ISBN 978-961-00-2446-0. ISBN 978-961-00-2449-1. [COBISS.SI-ID 277187584]

148. TATARKA, Dominik. Pleteni naslonjači, (Moderni klasiki, 82). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 148 str. ISBN 978-961-282-039-8. [COBISS.SI-ID 275957248]

149. TRIFONOV, Jurij Valentinovič. Starec, (Moderni klasiki, 81). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 212 str. ISBN 978-961-282-038-1. [COBISS.SI-ID 275154944]

150. VELIKIĆ, Dragan. Bonavia, (Moderni klasiki, 80). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 227 str. ISBN 978-961-282-016-9. [COBISS.SI-ID 275384320]


821-311.6 ZGODOVINSKI ROMAN


151. BOWDEN, Oliver. Assassin's creed, Renesansa. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 408 str. ISBN 978-961-00-2456-9. ISBN 978-961-00-2453-8. [COBISS.SI-ID 277439232]

152. JANŠA, Janez. Noriško kraljestvo, Beli panter. Ljubljana: Nova obzorja, 2014. 399 str. ISBN 978-961-6942-14-0. [COBISS.SI-ID 276940800]


821-312.4 KRIMINALNI ROMANI


153. BANNALEC, Jean-Luc. Neznani Gauguin : komisar Dupin razreši prvi primer. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 272 str. ISBN 978-961-00-2445-3. ISBN 978-961-00-2442-2. [COBISS.SI-ID 277157120]

154. NESBØ, Jo. Snežak. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2014. 439 str. ISBN 978-961-261-360-0. ISBN 978-961-261-362-4. [COBISS.SI-ID 276226560]

155. SIMUKKA, Salla. Rdeča kot kri : prva knjiga trilogije Sneguljčica, (Trilogija Sneguljčica, knj. 1). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 260 str. ISBN 978-961-01-3280-6. [COBISS.SI-ID 275964160]


821-312.6 BIOGRAFSKI ROMANI


156. KAZANTZAKES, Nikos. Božji ubožec : roman o sv. Frančišku Asiškem, (Zbirka Frančišek med nami, 3). Celje: Mohorjeva družba; Ljubljana: Brat Frančišek, 2000. 329 str. ISBN 961-218-305-8. [COBISS.SI-ID 105723392]


821-32 NOVELE OSTALIH NARODOV


157. MUNRO, Alice. Ljubo življenje. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 271 str. ISBN 978-961-278-160-6. [COBISS.SI-ID 275419904]
Nagrada: Nobelova nagrada za književnost 2013


821-8 POLIGRAFIJE


158. Bele stopinje 1 : zbirka literarne sekcije Kulturno umetniškega društva Stopinje Mozirje. Mozirje: Kulturno umetniško društvo Stopinje, 2014. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-281-654-4. [COBISS.SI-ID 276896256]


821-94 SPOMINI


159. HORVAT, Franci. Timšel. Celje: Antika, 2014. 232 str., fotgr. ISBN 978-961-93661-3-4. [COBISS.SI-ID 276918272]

160. KLOPČIČ, Alenka. Od Lizbone do Montreala in San Diega : z dobrim namenom!. Lukovica: Eko knjiga, 2014. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-93301-8-0. [COBISS.SI-ID 277004288]

161. ZABEL, Igor. Ah, art! : popotni zapiski, (Zbirka Varia). Ljubljana: Založba /*cf.: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, 2014. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-257-064-4. [COBISS.SI-ID 276683264]


91 ZEMLJEPIS


162. PUST, Srečo. Potopljene sanje : navigare vivere est. 1. izd. Žužemberk: samozal., 2013. 495 str., ilustr. ISBN 978-961-276-845-4. [COBISS.SI-ID 269240064]


91(497.4) ZEMLJEPIS SLOVENIJE


163. ČANJI, Vanesa, VOLFAND, Jože, FUGGER GERMADNIK, Rolanda, GERMADNIK, Janko. Celje. Celje: Fit media, 2014. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6283-52-6. [COBISS.SI-ID 276524544]

164. CIGLIČ, Rok. Analiza naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z GIS-om, (Geografija Slovenije, 28). Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 156 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-723-3. [COBISS.SI-ID 275712000]

165. GABROVEC, Matej, HRVATIN, Mauro, KOMAC, Blaž, ORTAR, Jaka, PAVŠEK, Miha, TOPOLE, Maja, TRIGLAV, Mihaela, ZORN, Matija. Triglavski ledenik, (Geografija Slovenije, 30). Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 252 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-731-8. [COBISS.SI-ID 276177664]


913(4)(036) VODNIKI - EVROPA


166. KUMER, Peter, MILOST, Jerneja. Irska, (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Evropa). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 185 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-744-8. [COBISS.SI-ID 276515328]


913(497.4)(036) VODNIKI - SLOVENIJA


167. PREMK, Janez, HUDELJA, Mihaela. Tracing Jewish heritage : a guidebook to Slovenia. Ljubljana: Research and Documentation Center JAS, 2014. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-93343-1-7. [COBISS.SI-ID 275156224]


929 BIOGRAFIJE


168. BENKO, Dušan. Hiša mojega očeta. 2. izd. Križe: samozal. rodbine Benko, 2015. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-281-507-3. [COBISS.SI-ID 277486080]

169. CAZACU, Matei. Drakula : [tiran ali velik vladar?], (Zbirka zgodovinske osebnosti). Ljubljana: Kmečki glas, 2014-<2015>. <Zv. 1>. ISBN 978-961-203-436-8. ISBN 978-961-203-438-2. [COBISS.SI-ID 276513792]

170. FUGGER GERMADNIK, Rolanda. Grofje in knezi Celjski. Celje: Pokrajinski muzej, 2014. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-6411-27-1. [COBISS.SI-ID 276435456]

171. HEDL, Dušan. Mario Marzidovšek, (Knjižna zbirka Frontier, 081). Maribor: Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2014. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-6620-61-1. [COBISS.SI-ID 80215297]


930 ZGODOVINOPISJE


172. KRAMBERGER, Petra. "Alle guten Oesterreicher werden unser patriotisches Unternehmen unterstützen" : Südsteirische Post (1881-1900), nemški časopis za slovenske interese, (Slovenske germanistične študije, 11). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 329 str., ilustr. ISBN 978-961-237-716-8. [COBISS.SI-ID 277160448]


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


173. BANCHIG, Giorgio. Benečija : ko se mala in velika zgodovina srečata. Cividale del Friuli = Čedad: Most; [s. l.]: Združenje-Assocazione don Eugenio Blanchini: Svet slovenskih or[ganizacij]: = Confederazione organizza[zioni slovene], 2013. 385 str., ilustr. ISBN 978-88-96269-08-4. [COBISS.SI-ID 7536876]


94".../18" ZGODOVINA DO 19. STOL.


174. KAČIČNIK GABRIČ, Alenka. To smemo že tako dolgo : kmečke služnosti in njihova odprava, (Zbirka Razpoznavanja, 22). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2014. 446 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-53-1. [COBISS.SI-ID 276989952]


94"1914/19" 1. SVETOVNA VOJNA


175. LUKAN, Walter. Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"? : habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, 47). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-6777-18-6. [COBISS.SI-ID 276764672]

176. NOVAK, Alojzij. Črniška kronika : frontno zaledje v Vipavski dolini med prvo svetovno vojno, (Naše korenine, 24). Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2014. 367 str., ilustr. ISBN 978-88-96632-46-8. [COBISS.SI-ID 276273408]


94"1939/45" 2. SVETOVNA VOJNA


177. ŠTROVS, Marko. Neme priče : množični poboji nasprotnikov komunizma 1941-1946. Ljubljana: Nova obzorja, 2014. 504 str., ilustr. ISBN 978-961-6942-13-3. [COBISS.SI-ID 276815616]


C LEPOSLOVNE KNJIGE DO 9. LETA


178. KOKALJ, Tatjana. Kraljična Neža in Tim, (Knjižna zbirka Liščki). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2014. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-205-216-4. [COBISS.SI-ID 276884224]

179. KRÜSS, James. Pevsko tekmovanje zajcev na goljavi. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošče, p 1953, cop. [200-?]. 1 CD (ca 25 min), stereo. [COBISS.SI-ID 1568384]

180. MEADOWS, Daisy. Zala Tigertač v škripcih, (Čarobni živalski prijatelji, knj. 4). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2431-6. [COBISS.SI-ID 276874240]

181. MOHN, Isabella. Mia and me, Mia in vilinci. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2014. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-251-395-5. [COBISS.SI-ID 275868928]

182. RIBIČIČ, Josip. Črni muc vasuje. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, [200-?]. 1 CD (46 min, 41 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 5217822]

183. SUSIC, Mira. Čarobna noč. Ljubljana: Ekslibris, 2014. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-6838-64-1. [COBISS.SI-ID 276983808]


C-S SLIKANICE


184. ALGARRA, Alejandro. Naša ribica, (Skrbim za svojega ljubljenčka). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0663-7. [COBISS.SI-ID 274726144]

185. GARCÍA SABATÉS, Berta, SEGARRA, Mercé. Naš hrček, (Skrbim za svojega ljubljenčka). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0662-0. [COBISS.SI-ID 274725120]

186. HANUŠ, Barbara. Beti in Cej nakupujeta. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3584-5. [COBISS.SI-ID 276589824]

187. HANUŠ, Barbara. Modri medvedek opazuje, (Posebna izdaja revije Cicido). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 26 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3596-8. [COBISS.SI-ID 277465088]

188. HOLZACH, Alexander. Zajček 1 Zajčku 2 : ljubezenska zgodba. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [47] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3329-2. [COBISS.SI-ID 274084864]

189. ORMEROD, Jan. Zamenjam bratca. 1. natis. Hlebce: Zala, 2015. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-6859-73-8. [COBISS.SI-ID 277250816]

190. ROCA, Núria. Naš kuža, (Skrbim za svojega ljubljenčka). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 35 str., ilustr,. ISBN 978-961-02-0660-6. [COBISS.SI-ID 274725632]

191. ROCA, Núria. Naš mucek, (Skrbim za svojega ljubljenčka). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0661-3. [COBISS.SI-ID 274725376]

192. SORČ, Ervin. Tri gozdne basni. [Branik]: Espigo, 2011. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 254405376]

193. SVETINA, Peter. Antonov cirkus, (Zbirka Spominčice). 2. izd. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2014. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-95-3. [COBISS.SI-ID 276600832]


C-Sz SLIKANICE ZABOJI


194. CHIEW, Suzanne. Jazbec in strašni vihar. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2293-0. [COBISS.SI-ID 274717696]

195. CORDEROY, Tracey. Očka hočem!. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2292-3. [COBISS.SI-ID 274693632]

196. DONALDSON, Julia. Zverjaščeva zvočna knjiga. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3349-0. [COBISS.SI-ID 275007232]

197. JANČAR, Irma. Deset ekozgodbic za lahko noč. Lukovica: Eko knjiga, 2015. 41 str., ilustr. ISBN 978-961-93790-0-4. [COBISS.SI-ID 277422848]

198. KASTELIC, Maja. Deček in hiša, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3527-2. [COBISS.SI-ID 276246528]

199. LAPUH, Kristjan, JUD, Ana. Pazi se lisice : prigoda iz današnjega sveta = Beware of the fox : a modern fable of our times. 1. izd. Tomišelj: Alpemedia, 2014. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-93682-5-1. [COBISS.SI-ID 276169984]

200. MAKAROVIČ, Svetlana. Mesečinska struna. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2780-2. [COBISS.SI-ID 276246272]

201. MORETI, Lorena. Trije lisjaki. 1. izd. Domžale: Epistola, 2015. [22] str., ilustr. ISBN 978-961-93721-6-6. [COBISS.SI-ID 277020928]

202. Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi II, (Kekec, Posebna številka). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2014. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-205-214-0. [COBISS.SI-ID 276882688]

203. Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi IV, (Kekec, Posebna številka). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2014. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-205-220-1. [COBISS.SI-ID 277250048]

204. ROLLBERG, Charlotte. Avanture v Travnati deželi. 2, Nepričakovani obisk. 1. natis. [Kranj]: Media film, 2011. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-6712-10-1. [COBISS.SI-ID 255254016]

205. STOWER, Adam. Poreden kuža!. 1. natis. Hlebce: Zala, 2015. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-6859-72-1. [COBISS.SI-ID 277215744]

206. TACER, Aleš. Čarobno drevo in čudežna kuhalnica, (Zbirka Palačinka, 17). Maribor: Mariborska literarna družba, 2014. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-6850-27-8. [COBISS.SI-ID 79497473]

207. WARNES, Tim. O slončku, ki ga ni več strah. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2317-3. [COBISS.SI-ID 275024640]


M LEPOSLOVNE KNJIGE OD 13. LETA DALJE


208. MUCK, Desa. Panika, (Zbirka Žepnice, Roman). 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 275 str. ISBN 978-86-11-17186-9. [COBISS.SI-ID 264508928]

209. VELIKONJA, Irena. Življenje brez psa, (Knjižna zbirka Majnice). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2014. 148 str. ISBN 978-961-205-217-1. [COBISS.SI-ID 277061120]


P LEPOSLOVNE KNJIGE OD 9. DO 13. LETA


210. HOF, Marjolijn. Pravila treh. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2015. 132 str. ISBN 978-961-272-171-8. [COBISS.SI-ID 277107712]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO