COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNovosti v poletnih mesecih0 SPLOŠNO


1. AMBROŽ, Milan, COLARIČ-JAKŠE, Lea-Marija. Pogled raziskovalca : načela, metode in prakse = (Researcher's gaze : principles, methods, and practices), (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 105). V Mariboru: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta: Fakulteta za turizem, 2015. 246 str., ilustr. ISBN 978-961-6930-25-3. [COBISS.SI-ID 81742081]

2. FELICIJAN, Tina. Davno zapisane modrosti : grajska knjižnica hrani knjige častitljivih letnic in modrih besed o zdravju, babištvu in kmetovanju. Naš čas, ISSN 0350-5561, 23. jul. 2015, leto 62, št. 29, str. 21, ilustr. [COBISS.SI-ID 13088407]

3. FELICIJAN, Tina. Dnevi mladosti se že četrt stoletja praznujejo s kulturo. Naš čas, ISSN 0350-5561, 21. maj 2015, leto 62, št. 20, str. 14-15, fotogr. [COBISS.SI-ID 13093015]

4. MISJA, Alenka. Stari ate, si res pil na róvaš?, (Belokranjski muzej za mlade, 6). Metlika: Belokranjski muzej, 2015. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6652-14-8. [COBISS.SI-ID 279077632]

5. Naša Ljubljana. Celje: Grafika Gracer, 2015. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6487-90-0. [COBISS.SI-ID 279653888]

6. ŠALEJ, Matjaž. Teden ljubiteljske kulture. Naš čas, ISSN 0350-5561, 21. maj 2015, leto 62, št. 20, str. 10, fotogr. [COBISS.SI-ID 13092503]

7. ŠPEGEL, Bojana. Plaža zanimiva tudi ponoči. Naš čas, ISSN 0350-5561, 13. avg 2015, leto 62, št. 32, str. [20], fotogr. [COBISS.SI-ID 13094551]


004 RAČUNALNIŠTVO


8. KREBELJ, Peter. HTML in CSS za začetnike, (Zbirka Kreativno računalništvo). 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2015. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-6881-35-7. [COBISS.SI-ID 279769856]


02 KNJIŽNIČARSTVO


9. Kjer knjige najdejo dom : 150 let knjižničarstva v Ajdovščini in Vipavi. Ajdovščina: Lavričeva knjižnica, 2014. 197 str., ilustr. ISBN 978-961-93413-2-2. [COBISS.SI-ID 276425728]

10. ŠPEGEL, Bojana. Knjižnica poleti ne zaspi. Naš čas, ISSN 0350-5561, 23. jul. 2015, leto 62, št. 29, str. 15, fotogr. [COBISS.SI-ID 13088151]


084.11 STRIPI


11. ŠPEGEL, Bojana. "Risoromani so knjige z res dobro zgodbo". Naš čas, ISSN 0350-5561, 18. jun. 2015, leto 62, št. 24, str. 10, fotogr. [COBISS.SI-ID 13085079]


1 FILOZOFIJA


12. URŠIČ, Marko. Štirje časi : filozofski pogovori in samogovori, Zima : četrti čas, preludij : o sencah. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 548 str. ISBN 978-961-282-102-9. [COBISS.SI-ID 279076096]


159.9 PSIHOLOGIJA


13. BYRNE, Lorna. Angelsko sporočilo upanja, (Zbirka Primula). Brežice: Primus, 2015. 165 str. ISBN 978-961-6950-35-0. [COBISS.SI-ID 279550208]

14. CLOCHARD, Séverine, CAMACHO, Sophy, DIDIER, Claire, GOT, Julie, LOUET, Isabelle, RÉMY, Laurence. Hura za punce! : vodnik skozi prednajstniški čas. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 229 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3832-7. [COBISS.SI-ID 279247616]

15. GANC, Damijan. Izzivi očetovstva po ločitvi, (Zbirka Medosebni izzivi, 1). Sevnica: Družinski inštitut Zaupanje, 2015. 207 str. ISBN 978-961-93837-0-4. [COBISS.SI-ID 279428352]

16. KAVCIC, Voyko. Umovadba za bistre možgane v poznih letih. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2015. 272 str., [10] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-961-272-184-8. [COBISS.SI-ID 279339264]

17. MULEJ MLAKAR, Lucija. Onkraj razkritja materialno-duhovnega sožitja. 3. izd. Radovljica: Molga, 2015. 111 str. ISBN 978-961-92655-1-2. [COBISS.SI-ID 279711488]

18. PAJK, Mojca. Navduši se nad sabo! : in zatrle se bodo vse oblike paraziterstva!. Trebnje: samozal., 2014-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-283-128-8. [COBISS.SI-ID 275694080]


3 DRUŽBENE VEDE


19. BRAND, Russell. Revolucija, (Zbirka Dokumenta). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2015. 349 str. ISBN 978-961-274-336-9. ISBN 978-961-274-337-6. [COBISS.SI-ID 279880192]


31 SOCIOLOGIJA


20. FELICIJAN, Tina. Deset let multimedijskega centra Kunigunda. Naš čas, ISSN 0350-5561, 13. avg. 2015, leto 62, št. 32, str. 8, fotogr. [COBISS.SI-ID 13094039]

21. HAND, David J.. Statistika : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 24). V Ljubljani: Krtina, 2015. 137 str., grafi. ISBN 978-961-260-085-3. [COBISS.SI-ID 280393472]

22. PODGORŠEK, Tatjana. Nasilja ni več, le oblike so druge. Naš čas, ISSN 0350-5561, 24. jun. 2015, leto 62, št. 25, str. 3, fotogr. [COBISS.SI-ID 13085847]

23. WANG, Hui, ROŠKER, Jana S.. Wang Hui in vprašanje modernosti ter demokracije na Kitajskem, (Zbirka Studia humanitatis Asiatica). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 84 str., portret. ISBN 978-961-237-746-5. [COBISS.SI-ID 279469568]


32 POLITIKA


24. CVIRN, Janez. Dunajski državni zbor in Slovenci : (1848-1918), (Zgodovini.ce, 15). Celje: Zgodovinsko društvo; Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 280 str. ISBN 978-961-6845-06-9. [COBISS.SI-ID 279246336]

25. KALOH, Dejan. Od Nagodeta do Janše : kronika novodobnega montiranega sodnega procesa Patria. 1. izd. Maribor: Politikis & PR; [Ljubljana]: Nova obzorja, 2015. 457 str., fotogr. ISBN 978-961-281-849-4. [COBISS.SI-ID 279683584]


33 GOSPODARSTVO


26. AMBROŽ, Milan, BUKOVEC, Boris. Turistični prostori različnosti : turizem, turisti in fotografska podoba = (Tourismscapes of difference : tourism, tourists and imaginary). Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2015. 193 str., ilustr. ISBN 978-961-93688-9-3. [COBISS.SI-ID 279018496]

27. BOBINAC, Franjo. "Odgovornost politike, če bo Gorenje zaradi ceste prisiljeno seliti proizvodnjo, bo huda" : intervju. Naš čas, ISSN 0350-5561, 9. jul. 2015, leto 62, št. 27, str. 6-7, fotogr. [COBISS.SI-ID 13083799]

28. CROWLEY, Katherine, ELSTER, Kathi. Delo s teboj me ubija : izpletite se iz čustvenih pasti na delovnem mestu, (Zbirka Knjiga kot zdravilo). 1. izd. Ljubljana: Chiara, 2015. XXI, 230 str. ISBN 978-961-93646-8-0. [COBISS.SI-ID 280110336]

29. ČOP, Vitomir. Slovenski kovanci in bankovci v 20. stoletju. 1. izd. Ljubljana: samozal. avtorja, 2015. 464 str., ilustr. ISBN 978-961-283-227-8. [COBISS.SI-ID 277714944]

30. KONEČNIK RUZZIER, Maja, RUZZIER, Mitja. Startup branding funnel : find your perfect brand-market fit to hack your growth. 2nd ed. [!]. Ljubljana: Meritum, 2015. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-92961-4-1. [COBISS.SI-ID 279229696]

31. OVSENIK, Rok. Sodobni trendi v turizmu. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2015. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6974-00-4. [COBISS.SI-ID 279612416]

32. VEZOVIŠEK, Ana. Na pomoč! Kako naj ravnam z denarjem?. Ljubljana: Vezovišek & Partnerji, 2015. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-93851-0-4. [COBISS.SI-ID 279962880]


34 PRAVO


33. BERGER ŠKRK, Alenka. Učinkovito sodno varstvo v pravu EU. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2015. 351 str. ISBN 978-961-204-583-8. [COBISS.SI-ID 280023808]

34. HUNT, Lynn Avery. Iznajdevanje človekovih pravic : zgodovina. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-237-744-1. [COBISS.SI-ID 279302144]

35. PEČARIČ, Mirko. Osnove splošnega upravnega prava. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2015. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-262-079-0. [COBISS.SI-ID 278588672]

36. PETROVEC, Dragan. Nasilje pod masko, (Zbirka Dokumenta). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2015. 109 str. ISBN 978-961-274-338-3. [COBISS.SI-ID 279167488]


35 JAVNA UPRAVA. VOJAŠKE ZADEVE


37. ŠVAJNCER, Janez J.. Prva svetovna vojna : uniforme, odlikovanja, orožje : zbirka Vojnega muzeja Logatec. Logatec: Vojni muzej, 2015-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-93358-7-1. ISBN 978-961-93358-8-8. [COBISS.SI-ID 276645888]

38. ZARNIK, Stanislav. Politična filozofija uradništva : birokracija. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2015. 168 str. ISBN 978-961-235-730-6. [COBISS.SI-ID 279546368]


36 SOCIALNO DELO. ZAVAROVALNIŠTVO


39. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Sami po moč : skupine za samopomoč in podporne skupine kot vir moči. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2015. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-253-170-6. [COBISS.SI-ID 279299840]

40. ŠPEGEL, Bojana. Družinam prijazni tudi poleti : Družinski center Harmonija, ki deluje pod okriljem Društva Novus, se je dobro prijel. Naš čas, ISSN 0350-5561, 6. avg. 2015, leto 62, št. 31, str. 7, fotogr. [COBISS.SI-ID 13088919]


37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE


41. Vegovci Vegovcem : zbornik ob 50-letnici Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije v Ljubljani. Ljubljana: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija, 2010. 351 str., ilustr. ISBN 978-961-90776-6-5. [COBISS.SI-ID 251081728]

42. KRAŠNA, Marjan. Izobraževanje v digitalnem svetu, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 108). V Mariboru: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2015. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-6930-30-7. [COBISS.SI-ID 82775809]

43. KUBALE, Valentin. Skupinska učna oblika. 2. dopolnjena izd. Celje: samozal. V. Kubale; Maribor: Piko's Printshop, 2015. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-92477-3-0. [COBISS.SI-ID 82770945]

44. PEKLAJ, Cirila, PEČJAK, Sonja. Psihosocialni odnosi v šoli. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015. 339 str., ilustr. ISBN 978-961-237-749-6. [COBISS.SI-ID 279898880]

45. PODGORŠEK, Tatjana. Bambi orje ledino : edini zasebni vrtec v Šaleški dolini. Naš čas, ISSN 0350-5561, 21. maj 2015, leto 62, št. 20, str. [24], fotogr. [COBISS.SI-ID 13093271]

46. Svetovanje v praksi. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 212 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-253-171-3. [COBISS.SI-ID 278668032]

47. ŠPEGEL, Bojana. Iz ljubezni do kulture : po dolgih letih spet slavnostna podelitev priznanj ljubiteljskim kulturnikom : 13 nagrajencev, prav toliko lepih zgodb predanosti kulturi. Naš čas, ISSN 0350-5561, 28. maj 2015, leto 62, št. 21, str. 12, fotogr. [COBISS.SI-ID 13089943]


39 ETNOLOGIJA


48. ČOLOVIĆ, Ivan. Balkan - teror kulture : razprave o politični antropologiji 2, (Zbirka Kultura sožitja). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-237-745-8. [COBISS.SI-ID 279400704]

49. DIBIE, Pascal. Etnologija vrat : prehodi in pragovi, (Rdeča zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2015. 319 str. ISBN 978-961-257-065-1. [COBISS.SI-ID 278647296]

50. KRUPP, Charla. How not to look old : fast and effortless ways to look 10 years younger, 10 pounds lighter, 10 times better. New York; Boston: Grand central Life & Style, 2009. VII, 224 str., ilustr. ISBN 978-0-446-69997-6. ISBN 978-0-446-58114-1. [COBISS.SI-ID 13055639]

51. KRUPP, Charla. How to never look fat again : over 1,000 ways to dress thinner - without dieting. New York; Boston: Grand central Life & Style, 2010. 253 str., ilustr. ISBN 978-0-446-54746-8. ISBN 978-0-446-54747-5. [COBISS.SI-ID 13055383]

52. MEDVEŠČEK, Pavel, SKRT, Darja. Staroverstvo in staroverci : katalog etnološke zbirke Pavla Medveščka. 2., dopolnjena izd. Nova Gorica: Goriški muzej, 2014. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-53-7. [COBISS.SI-ID 278005504]

53. ŠPEGEL, Bojana. Še eno uspešno Koledino leto. Naš čas, ISSN 0350-5561, 28. maj 2015, leto 62, št. 21, str. 11, fotogr. [COBISS.SI-ID 13089687]

54. ŠPEGEL, Bojana. V Velenje je prinesla tudi burjo. Naš čas, ISSN 0350-5561, 11. jun. 2015, leto 62, št. 23, str. 9, fotogr. [COBISS.SI-ID 13090711]

55. ŠPEGEL, Bojana. V Velenju je doma nostalgija : slovenski zbiratelji radi prihajajo na velenjski bolšji sejem. Naš čas, ISSN 0350-5561, 13. avg. 2015, leto 62, št. 32, str. 11, fotogr. [COBISS.SI-ID 13094295]


502/504 EKOLOGIJA


56. AMBROŽIČ, Špela, ŠTANGELJ, Mojmir, IVANOVIČ, Mira. Narava Bele krajine. Metlika: Belokranjski muzej, 2013. 227 str., ilustr. ISBN 978-961-6652-09-4. ISBN 978-961-6652-10-0. ISBN 978-961-6652-11-7. [COBISS.SI-ID 267427840]


56 PALEONTOLOGIJA


57. BEZEK, Danijel. Mamut v naših krajih. 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2015. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-6057-94-3. [COBISS.SI-ID 279869440]


613 HIGIENA


58. BODENSTEIN, Katharina. Počutim se dobro! : naravna kozmetika od brezovega čajčka do žajbljevega mleka. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3661-3. [COBISS.SI-ID 278027520]


613.88 SPOLNOST


59. CHANG, Stephen T.. Dao spolnosti : knjiga brezmejne modrosti, (Zbirka InZdravje). Brežice: Primus, 2015. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-6950-31-2. [COBISS.SI-ID 278903552]


613.95 OTROCI


60. GABRIEL, Jon, RIBA, Patricia A. Ronald. Vitki in zdravi otroci : Gabrielova metoda hujšanja. Škofljica: Olbej, 2015. XXV, 187 str., ilustr. ISBN 978-961-281-810-4. [COBISS.SI-ID 279226368]


615 FARMACIJA


61. LONČAR, Sanja, TOPOLOVEC, Sabina, KOČEVAR FETAH, Marija, MEDVED, Nina, RATAJC, Petra. Ščepec ustvarjanja : kako od začimb dobiti največ, (Skupaj za zdravje človeka in narave). Ljubljana: Jasno in glasno, 2015. 241 str., ilustr. ISBN 978-961-93452-8-3. [COBISS.SI-ID 279031552]


615.8 ALTERNATIVNO ZDRAVLJENJE


62. BOTTON, Alain de, ARMSTRONG, John. Art as therapy, (The school of life). London; New York: Phaidon Press, 2013. 239 str., ilustr. ISBN 978-0-7148-6591-1. [COBISS.SI-ID 13056407]

63. KRANJC, Ajša. Moj magnezij. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2015. 112 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6861-37-3. [COBISS.SI-ID 279643904]


616.89 PSIHIATRIJA


64. GENDRON, Marie. Skrivnost, imenovana Alzheimer : alzheimerjeva bolezen kot najpogostejši vzrok demence : razumevanje, pomoč in nega, druženje --- pot sočutja, (Zbirka Knjiga kot zdravilo). 1. izd. Ljubljana: Chiara, 2015. 277 str., ilustr. ISBN 978-961-93646-7-3. [COBISS.SI-ID 279793408]


618 GINEKOLOGIJA


65. WILLMA A. K.. 10 P-jev za uspešno dojenje, (Zbirka Nasveti ene mame). 2. izd. Maribor: Društvo Porodna hiša, 2015. 232 str., ilustr. ISBN 978-961-93796-0-8. [COBISS.SI-ID 80986625]


62 TEHNOLOGIJA


66. DUHOVNIK, Jože, DEMŠAR, Ivan, DREŠAR, Primož. Modeliranje z značilkami na osnovi SolidWorks. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2014. VI, 276 str., ilustr. ISBN 978-961-6536-87-5. [COBISS.SI-ID 277224192]

67. PODGORŠEK, Tatjana. Povezani z vodo : projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini končan z manj denarja od prvotno predvidenega. Naš čas, ISSN 0350-5561, 18. jun. 2015, leto 62, št. 24, str. 3, fotogr. [COBISS.SI-ID 13084567]

68. ROŠ, Milenko. Sodobni postopki čiščenja odpadnih vod, (Zbirka Zelena Slovenija). Celje: Fit media, 2015. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6283-54-0. [COBISS.SI-ID 274777856]

69. ŠPEGEL, Bojana. S čutom za preteklost in prihodnost : Muzej premogovništva Slovenije obiskal 400.000 obiskovalec. Naš čas, ISSN 0350-5561, 16. jul. 2015, leto 62, št. 28, str. 8, fotogr. [COBISS.SI-ID 13085335]

70. TUŠEK, Janez. Varjenje in sorodne tehnike spajanja materialov v neločljivo zvezo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2014. XII, 467 str., ilustr. ISBN 978-961-6536-75-2. [COBISS.SI-ID 272605696]

71. ZAKOŠEK, Mira. Šaleška dolina zahteva zanesljivo toplotno oskrbo : davek, ki ga je plačevala in ga še plačuje Šaleška dolina za slovesnko energetiko, je prevelik, da bi ji zdaj jemali toplotno ogrevanje. Naš čas, ISSN 0350-5561, 13. avg. 2015, leto 62, št. 32, str. 3, fotogr. [COBISS.SI-ID 13093527]

72. ZAKOŠEK, Mira. Vprašanje ogrevanja Šaleške doline še vedno odprto. Naš čas, ISSN 0350-5561, 6. avg. 2015, leto 62, št. 31, str. 5, fotogr. [COBISS.SI-ID 13088663]


630 GOZDARSTVO


73. TURK, Zdravko. Gozdarska politika Slovenije. Straža: samozal., 2015. 200 str., tabele. ISBN 978-961-283-247-6. [COBISS.SI-ID 278141440]


634.8 VINOGRADNIŠTVO


74. PODGORŠEK, Tatjana. Stara trta naj predvsem povezuje : potomko najstarejše vinske trte na svetu zasadili na častno mesto. Naš čas, ISSN 0350-5561, 28. maj 2015, leto 62, št. 21, str. 9, fotogr. [COBISS.SI-ID 13089431]


635 VRTNARSTVO


75. ORTAN, Majda, PUŠENJAK, Miša. Simfonija ravnovesja : razkritje zelene skrivnosti. Prevalje: samozal. M. Ortan, 2015. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-283-307-7. [COBISS.SI-ID 279217664]


641 PRIPRAVA JEDI


76. BILDERBACK, Leslie. Tortice v skodelicah : 100 hitrih poslastic iz mikrovalovne pečice. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. VII, 167 str., fotogr. ISBN 978-961-01-3790-0. [COBISS.SI-ID 279614720]

77. GOLJAT, Andrej. Med v pijačah in jedeh : [več kot 100 receptov]. Ljubljana: Kmečki glas, 2015. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-203-445-0. [COBISS.SI-ID 279566592]

78. GRILC, Mirjam. Omake, prelivi in namazi. Ljubljana: Kmečki glas, 2015. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-203-447-4. [COBISS.SI-ID 279746816]

79. Zabavni prigrizki : nove ustvarjalne zamisli iz kuhinje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2517-7. [COBISS.SI-ID 278333696]


65 ORGANIZACIJA POSLOVANJA


80. NOVAK, Urban. Asfaltne žile. Naš čas, ISSN 0350-5561, 2. jul. 2015, leto 62, št. 26, str. 10, fotogr. [COBISS.SI-ID 13084311]

81. OJSTERŠEK, Aleš. Oblike valovanj se razlikujejo po koristnosti. Naš čas, ISSN 0350-5561, 9. jul. 2015, leto 62, št. 27, str. 10, fotogr. [COBISS.SI-ID 13084055]

82. Založbe : raje izdajte ploščo kot prijatelja, (Knjižna zbirka Frontier, 087). Maribor: Kulturni center, 2015. 225 str. ISBN 978-961-6620-64-2. [COBISS.SI-ID 80630529]


66 KEMIJSKA TEHNOLOGIJA


83. HUGHES, Greg. Domače pivo : ležak, pils, ale, bitter, mild, porter, stout : korak za korakom do odličnega piva : 100 receptov : sestavine, oprema in pripomočki. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3797-9. [COBISS.SI-ID 279699968]


7 UMETNOST, ŠPORT


84. LEGIN, Katja. Dvojnosti : performer in njegovo delo, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 164). Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2015. 268 str., ilustr. ISBN 978-961-6369-38-1. [COBISS.SI-ID 279860480]

85. ZALAZNIK, Janez. Kvadrat in krog, kocka in krogla : hiter krog čez kvadrat v likovni umetnosti, (Likovni odsevi, 30). Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2015. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6819-79-4. [COBISS.SI-ID 279461120]


71 UREJANJE PROSTORA


86. FELICIJAN, Tina. Urbane točke se nabirajo, pripombe rešujejo : naši kraji in ljudje. Naš čas, ISSN 0350-5561, 23. jul. 2015, leto 62, št. 29, str. 9, fotogr. [COBISS.SI-ID 13087383]


72 ARHITEKTURA


87. KITEK KUZMAN, Manja. Les v sodobni slovenski arhitekturi = Wood in contemporary Slovenian architecture. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo: Fakulteta za arhitekturo, 2010-<2015>. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-6144-29-2. ISBN 978-961-6144-39-1. [COBISS.SI-ID 251090432]

88. NOVAK, Urban. Led in sneg v mestu. Naš čas, ISSN 0350-5561, 6. avg. 2015, leto 62, št. 31, str. 8, fotogr. [COBISS.SI-ID 13089175]

89. ŠPEGEL, Bojana. Uspešni pri širjenju glasu o preteklosti. Naš čas, ISSN 0350-5561, 23. jul. 2015, leto 62, št. 29, str. 10, fotogr. [COBISS.SI-ID 13087895]


73 KIPARSTVO. UMETNA OBRT


90. BATIČ, Stojan, KOMELJ, Miklavž. Človek in mit : retrospektivna razstava = The man and the myth : retrospective exhibition. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Jakopič, 2015. 262 str., ilustr. ISBN 978-961-93064-4-4. [COBISS.SI-ID 279268096]

91. KRSTIČ-PLANINC, Milena. Otroška dela ujeta v čas in prostor : odprli 47. razstavo Likovni svet otrok. Naš čas, ISSN 0350-5561, 21. maj 2015, leto 62, št. 20, str. 13, fotogr. [COBISS.SI-ID 13092759]

92. Spodnja Savinjska dolina, ne pozabi me!. Del 5, Slikarji, likovniki, kiparji ---. Celje: Grafika Gracer, 2015. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-6487-89-4. [COBISS.SI-ID 279530240]


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST


93. FOSTER, Walter. Umetnost risanja : [velika šola risanja: praktično in preprosto]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3660-6. [COBISS.SI-ID 277966336]


78 GLASBA


94. BITENC, Janez. Metuljček cekinček. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 109 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 279749888]

95. KRSTIČ-PLANINC, Milena. Zarja pri devetdesetih sodi med "top osem". Naš čas, ISSN 0350-5561, 21. maj 2015, leto 62, št. 20, str. 9, fotogr. [COBISS.SI-ID 13091991]

96. LIPUŠ, Gabriel. Čisto čezz : glasbeni kabaret = Musikkabarett. Celovec: Glasbeno gledališče Gabiel: Slovenska prosvetna zveza; =Klagenfurt: Musiktheater Gabriel: Slowenischer Kulturverband, 2008. 1 zvočni CD (56 min, 46 sek). [COBISS.SI-ID 1755348]

97. LIPUŠ, Gabriel. Malo čezz : glasbeni kabaret = Musikkabarett. Klagenfurt = Celovec: Slovenska prosvetna zveza: G. Lipuš, 2000. 1 CD. [COBISS.SI-ID 677588]

98. Listen to Slovenia : pocket music guide. Ljubljana: SIGIC -Slovenian Music Information Centre, 2013. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 268242432]

99. PIREČNIK, Danica. Danica Pirečnik : intervju. List, ISSN 1581-8373, 24. jun. 2015, let. 20, št. 11, str. 5-10, fotogr. [COBISS.SI-ID 13083287]

100. ŠALEJ, Matjaž. Hommage Slavku Avseniku. Naš čas, ISSN 0350-5561, 16. jul. 2015, leto 62, št. 28, str. 10, fotogr. [COBISS.SI-ID 13085591]

101. ŠPEGEL, Bojana. Glasba je njegova in njihova strast : 10 let Šaleškega študentskega okteta z umetniškim vodjem Domnom Strupehom. Naš čas, ISSN 0350-5561, 18. jun. 2015, leto 62, št. 24, str. 9, fotogr. [COBISS.SI-ID 13084823]

102. ŠPEGEL, Bojana. Peto poletje z jazzom. Naš čas, ISSN 0350-5561, 21. maj 2015, leto 62, št. 20, str. 9, fotogr. [COBISS.SI-ID 13092247]


79 ZABAVA. ŠPORT


103. ŠPEGEL, Bojana. Ko ob jekleni leti človeška ptica : drzen podvig padalca Roberta Krenkerja iz Velenja : brez zaupanja v pilota letala Damijana Cehnerja ne bi šlo. Naš čas, ISSN 0350-5561, 28. maj 2015, leto 62, št. 21, str. 22, fotogr. [COBISS.SI-ID 13090455]

104. ŠPEGEL, Bojana. Mali princ je večen. Naš čas, ISSN 0350-5561, 11. jun. 2015, leto 62, št. 23, str. 10, fotogr. [COBISS.SI-ID 13091479]


791 FILMI


105. American sniper = Ostrostrelec. [Ljubljana: Menart Records], [2015], p 2014. 1 video DVD (127 min, 13 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 1108339038]
Nagrada: Oskar, 2015 (najboljša montaža zvoka)

106. Asterix : domovanje bogov = Astérix : le domaine des dievx [!]. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (82 min, 2 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt3759416/?ref_=nm_flmg_dr_1. [COBISS.SI-ID 1108297822]

107. Atomski zdesna = Atomski z desne = From zero to hero. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (96 min, 16 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt3188768/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1106974302]

108. Bali. 4, Presenetljiva pustolovščina!. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2012, p 2006. 1 video DVD (ca 112 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1099762014]

109. Before I go to sleep = Preden zaspim. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (88 min, 16 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1726592/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1108010590]

110. Bićemo prvac1 sveta = Postali bomo prvaki sveta. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (ca 124 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt4160726/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1108461406]

111. Die Biene Maja. 4 = Čebelica Maja. 4, (Dnevnikov kino, Naj risanka). Ljubljana: Videoart, cop. 2004. 1 video DVD (regija 2) (ca 60 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 2191028]

112. Birdman : or (the unexpected virtue of ignorance) = Birdman : ali nepričakovana odlika nevednosti. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 114 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2562232/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 19759666]
Nagrada: Dobitnik 4 oskarjev, 2015 (najboljši film, najboljša režija, najboljši izvirni scenarij, najboljša fotografija)

113. Bisergora : izvirna slovenska lutkovna nanizanka dragocenih in pristnih otroških doživetij : III. sezona, 1-5 : o družini. Biserčki. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč: TV Slovenija, Otroški in mladinski program, 2011, p 2002-2007. 1 video DVD (ca 90 min), barve, zvok (stereo). [COBISS.SI-ID 1097981534]

114. Black or white : inspired by true events = Črno ali belo : po resničnih dogodkih. Vojnik: Fivia, [2015], p 2014. 1 video DVD (116 min, 17 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1108347486]

115. Blood ties = Krvne vezi. Vojnik: Fivia, 2014. 1 video DVD (122 min, 38 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1747958/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1106968670]

116. Borgman. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (108 min, 38 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1954315/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1108055134]

117. Brammetje Baas = Navihani Bram. Vojnik: Fivia, [2015], p 2012. 1 video DVD (79 min, 22 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 11160862]

118. Cold in July = Mraz v juliju. Vojnik: Fivia, 2014. 1 video DVD (105 min, 19 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1179031/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1106506846]

119. Cuban fury = Divja salsa. Ljubljana: Cinemania group, 2014. 1 video DVD (93 min, 49 sek), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt2390237/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1106907230]

120. Dibo : radodarni zmaj. DVD 1, Ankina preobrazba. [Ljubljana: Menart Records, 2013]. 1 video DVD (63 min, 2 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 269281792]

121. Dibo : radodarni zmaj. DVD 2, Super Rilko. [Ljubljana: Menart Records, 2013]. 1 video DVD (63 min, 2 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 269295104]

122. Dibo : radodarni zmaj. DVD 3, Darilo za Diba. [Ljubljana: Menart Records, 2013]. 1 video DVD (63 min, 3 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 269295360]

123. Dibo : radodarni zmaj. DVD 4, Krakčeva knjiga pustolovščin. [Ljubljana: Menart Records, 2013]. 1 video DVD (63 min, 3 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 269295616]

124. Dibo : radodarni zmaj. DVD 5, Moj srečen dan. [Ljubljana: Menart Records, 2013]. 1 video DVD (63 min, 3 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 269295872]

125. Dora. DVD 2. Zagreb: Net, 2014. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 10904606]

126. Dora. DVD 3. Zagreb: Net, 2014. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 10904862]

127. Dora. DVD 4. Zagreb: Net, 2014. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 10905118]

128. Eliza Graves = Umobolnica na samem. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (108 min, 3 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1772264/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1108011102]

129. Escobar : paradise lost = Escobar : izgubljeni raj. Vojnik: Fivia, [2015], p 2014. 1 video DVD (114 min, 43 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1108348766]

130. Fifi in Cvetličniki. 1. Ljubljana: Menart, 2007, p 2006. 1 video DVD (regija 2) (ca 50 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 18638903]

131. Film Miffy = Miffy the movie. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (ca 67 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1690991/?ref_=rvi_tt. [COBISS.SI-ID 1108300382]

132. Finding Nemo = Reševanje malega Nema. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 100 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0266543/?ref_=sr_1. [COBISS.SI-ID 10987806]

133. Focus = Žarišče. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 104 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2381941/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1108478046]

134. Franček, (Odkrivajte Frančkov svet, 3). Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2005, cop. 1997. 1 video DVD (ca 90 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 4950302]

135. Franček, (Odkrivajte Frančkov svet, 4). Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2005, cop. 1997. 1 video DVD (ca 90 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 4948766]

136. Franček. 5, (Odkrivajte Frančkov svet, 5). Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2005, cop. 1997. 1 video DVD (ca 90 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 2213300]

137. BOURGEOIS, Paulette, CLARK, Brenda. Franček. 1, (Odkrivajte Frančkov svet, 1). Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2004. 1 video DVD (ca 90 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 13935164]

138. BOURGEOIS, Paulette. Franček. 2, (Odkrivajte Frančkov svet, 2). Ljubljana: RTV Slovenija, 2004, p1997. 1 video DVD (regija 2)(ca 90 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 9196197]

139. Frančkov čarobni božič. Ljubljana: RTV Slovenija, 2005, p 2001. 1 video DVD (50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 8673949]

140. Frozen = Ledeno kraljestvo. [Ljubljana: Menart Records], 2014, [2015], p 2013. 1 video DVD (97 min, 59 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1108141662]
Nagrada: Oskar, 2014 (najboljši animirani film, najboljša pesem)

141. The Giver = Varuh spominov. [Ljubljana]: Cinemania group, 2015, p 2014. 1 video DVD (93 min, 19 sek), č-b, barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 279332864]

142. The good lie = [Nedolžna laž]. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (105 min, 23 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2652092/?ref_=nv_sr_3. [COBISS.SI-ID 1108009822]

143. The homesman = Pot domov. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (117 min, 37 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2398231/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1108045662]

144. Horrible bosses 2 = Kako se znebiti šefa 2. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (103 min, 59 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2170439/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 19510066]

145. The imitation game : based on a true story = Igra imitacije : posneto po resnični zgodbi. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (109 min, 29 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2084970/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1108207710]
Nagrada: Oskar, 2015 (najboljši prirejeni scenarij)

146. Jimmy's hall = Jimmyjev dom. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (104 min, 35 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3110960/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1107571550]

147. John Wick. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (97 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2911666/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1108049502]

148. The Judge = Sodnik. [Ljubljana: Menart Records], [2015], p 2014. 1 video DVD (135 min, 44 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1108213854]

149. The Jungle book = Knjiga o džungli 3. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, [2014], p 2009. 1 video DVD (110 min, 28 sek), barve, zvok (stereo). [COBISS.SI-ID 10344222]

150. The Jungle book = Knjiga o džungli 4. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, [2014], p 2009. 1 video DVD (121 min, 30 sek), barve, zvok (stereo). [COBISS.SI-ID 10564126]

151. Kljukčeve dogodivščine 4. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2008, p [1965?]. 1 video DVD (60 min), č-b, zvok (mono). [COBISS.SI-ID 14869308]

152. Kljukčeve dogodivščine 5. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2008, p [1965?]. 1 video DVD (60 min), č-b, zvok (mono). [COBISS.SI-ID 14869564]

153. Kljukčeve dogodivščine 6. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2008, p [1965?]. 1 video DVD (50 min), č-b, zvok (mono). [COBISS.SI-ID 14869820]

154. Knjiga o džungli 5. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2014. 1 video DVD (121 min, 33 sek), barve, zvok (stereo). [COBISS.SI-ID 10593054]

155. Kvinden i buret = Ženska v kletki. [Ljubljana]: Cinemania group, 2015, p 2013. 1 video DVD (92 min, 37 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 279333120]

156. Little big Panda = Mali veliki Panda. Vojnik: Fivia, [2015], p 2010 [2011]. 1 video DVD (83 min, 51 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 11155998]

157. Maps to the stars = Poti k zvezdam. [Ljubljana]: Cinemania group, 2015, p 2014. 1 video DVD (107 min, 6 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1108220254]
Nagrada: Cannes, 2014 (Julianne Moore - najboljša igralka)

158. Marina. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (117 min, 54 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2614860/?ref_=nv_sr_5. [COBISS.SI-ID 1107726942]

159. Maša in medved. 1, Kako sta se spoznala = Masha and the bear, How they met. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 28 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 11031967]

160. Maša in medved. 2, Medvedja pomlad = Maša in medved, Springtime for bear. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 28 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 11032223]

161. KUZOVKOV, Oleg. Maša in medved. 3, Prvi šolski dan = Masha and the bear, First day of school. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 28 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 11032479]

162. KUZOVKOV, Oleg. Maša in medved. 4, Čimprej okrevaj = Masha and the bear, Get well soon!. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 28 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 11032735]

163. Maša in medved. 5, Dan za pranje perila = Masha and the bear, Laundry day. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (26 min, 10 sek), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 11082270]

164. Maša in medved. 6, Dober tek = Masha and the bear, Bon appétit. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 28 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 11082782]

165. Minuta v muzeju. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2015. 2 video DVD-ja (ca 230 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1108189790]

166. Miss Julie = Gospodična Julie. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (124 min, 56 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2667960/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 11151134]

167. Moby - The adventures of young Moby Dick = Beli kit. Ljubljana: Art video, cop. 2003, p 1996. 1 video DVD (regija 2)(ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 5791518]

168. The monuments men : based on a true story = Varuhi zapuščine : po resnični zgodbi. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (113 min, 28 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2177771/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 19509298]

169. Night at the museum, Secret of the tomb = Noč v muzeju, Skrivnost grobnice. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (93 min, 50 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2692250/?ref_=fn_al_tt_4. [COBISS.SI-ID 1108089694]

170. Nightcrawler = Nočne kronike. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (113 min, 13 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2872718/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1108058718]

171. No se aceptan devoluciones = [Navodila niso priložena]. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (116 min, 41 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2378281/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1108048222]

172. November man = Novembrski mož. [Škofljica]: Blitz Film & Video Distribution, [2015], p 2014. 1 video DVD (103 min, 26 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 1107377246]

173. Nymph()maniac : volumes 1 & 2 = Nimfomanka : 1. in 2. del. Ljubljana: Cinemania group, 2014. 1 video DVD (ca 113, 119 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1937390/?ref_=nv_sr_1, http://www.imdb.com/title/tt2382009/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1106431326]

174. Paddington. Škofljica: Blitz Film & Video Distibution, 2015. 1 video DVD (91 min, 16 sek), č-b in barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1109624/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1108065886]

175. PLANINA, Bojana. Toplina domače volne : [dokumentarno izobraževalni film]. [Velenje]: Studio Mozaik, 2014. 1 video DVD (43 min, 14 sek), č-b, barve, zvok. ISBN 978-961-93272-5-8. [COBISS.SI-ID 274419456]

176. Pot v raj. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (83 min, 41 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3730228/. [COBISS.SI-ID 1107573598]
Nagrada: Festival slovenskega filma, 2014 - nagrada občinstva. Stopova nagrada za igralko leta 2014 - Ajda Smrekar

177. Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu? = Bog, le kaj smo zagrešili?. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (92 min, 54 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2800240/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1108045406]

178. Radovedni Jaka. DVD 1, Kako naredimo čoln? in še 4 pomembna vprašanja. Ljubljana: Menart Records, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 15484722]

179. Radovedni Jaka. DVD 2, Kaj narediti iz Miminih smeti? in še 4 pomembna vprašanja. Ljubljana: Menart Records, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 15484978]

180. Radovedni Jaka. DVD 3, Zakaj čebele delajo med? in še 4 pomembna vprašanja. Ljubljana: Menart Records, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 259805696]

181. Radovedni Jaka. DVD 4, Kako zeleno pobarvati lokvanj? in še 4 pomembna vprašanja. Ljubljana: Menart Records, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 15406130]

182. Resan till Fjäderkungens Rike = Iskanje Pernatega kralja. Vojnik: Fivia, [2015], p 2014. 1 video DVD (75 min, 18 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 11156254]

183. Roli Poli Oli. 1, Majhna sestrica, velika nadloga = Rolie Olie Polie. Ljubljana: RTV Slovenija, 2003. 1 videokaseta (VHS, PAL) (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 13572668]

184. Roli Poli Oli. 3, Upor na gusarski ladji = Rolie Olie Polie. Ljubljana: RTV Slovenija, 2003. 1 videokaseta (VHS, PAL) (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 2057140]

185. JOYCE, William. Rolie Olie Polie. 2 = Roli Poli Oli. 2. Ljubljana: RTV Slovenija, 2004, p1998. 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 100 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 13935676]

186. JOYCE, William. Rolie Polie Olie. 3 = Roli Poli Oli. 3. Ljubljana: RTV Slovenija, 2006, p 1998. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 14908562]

187. Rusty knight = Pločevinko : reciklirani junak. Vojnik: Fivia, [2015], p 2013. 1 video DVD (79 min, 59 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 11151646]

188. Sergeant Stripes = Policaj Črt. 3. Ljubljana: RTV Slovenija, 2007, cop. 2003. 1 video DVD (regija 2)(50 min), barve, zvok (Dolby Digital stereo). [COBISS.SI-ID 2251700]

189. Sergeant Stripes = Policaj Črt. 4. Ljubljana: RTV Slovenija, 2007, cop. 2003. 1 video DVD (regija 2)(50 min), barve, zvok (Dolby Digital stereo). [COBISS.SI-ID 2251956]

190. Sergeant Stripes = Policaj Črt. 5. Ljubljana: RTV Slovenija, 2007, cop. 2003. 1 video DVD (regija 2)(50 min), barve, zvok (Dolby Digital stereo). [COBISS.SI-ID 2252212]

191. The signal = Signal. Vojnik: Fivia, 2014. 1 video DVD (93 min, 1 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2910814/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1107387998]

192. St. Vincent. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (98 min, 13 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2170593/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1108008798]

193. Step up, All in = Odpleši svoje sanje, Združene moči. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (ca 107 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2626350/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107411294]

194. ŠALEJ, Matjaž. Ena žlahtna telenovela. Naš čas, ISSN 0350-5561, 24. jun. 2015, leto 62, št. 25, str. 10, fotogr. [COBISS.SI-ID 13086103]

195. Teletubbies, Dance with Teletubbies = Plešemo s Telebajski. Ljubljana: Video Art, cop. 2004. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 3305533]

196. The ten commandments = Deset zapovedi. Ljubljana: Video art, 2003. 1 video DVD (ca 45 min), barve, zvok (Stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 2326333]

197. Tracks = Poti. Ljubljana: Cinemania Group, 2014. 1 video DVD (108 min, 5 sek), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt2167266/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1106675294]

198. Turbo. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (91 min, 44 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1860353/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107756638]

199. Vse o Rozi, Pouk. Ljubljana: Video art, cop. 2012. 1 video DVD (ca 84 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10907934]

200. Vse o Rozi, Safari. Ljubljana: Video art, cop. 2012. 1 video DVD (ca 72 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10908446]

201. Vse o Rozi, Skrivna naloga. Ljubljana: Video art, cop. 2012. 1 video DVD (ca 72 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10908702]

202. Vse o Rozi, Slon v sobi. Ljubljana: Video art, cop. 2012. 1 video DVD (ca 84 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10908190]

203. Wałęsa : man of hope = Walesa, človek upanja. Vojnik: Fivia, 2014. 1 video DVD (119 min, 15 sek), č-b in barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2113820/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107392862]
Nagrada: Nagrade na filmskim festivalih v Benetkah, Torontu, Riu de Janeiru in Chicagu, 2013

204. The young and prodigious T. S. Spivet = Mladi in čudežni T. S. Spivet. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (100 min, 24 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1981107/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1106977118]


796 ŠPORT


205. GRIFFITHS, Michael. Dva kluba, dve časti, (Knjižna zbirka Frontier, 088). Maribor: Kulturni center, 2015. 222 str., ilustr. ISBN 978-961-6620-66-6. [COBISS.SI-ID 82402305]


81 JEZIKOSLOVJE


206. V labirintu jezika = Im Labyrinth der Sprache, (Slovenske germanistične študije, 12). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 440 str., ilustr. ISBN 978-961-237-747-2. [COBISS.SI-ID 279522304]


82.0 LITERARNA TEORIJA


207. BUTTOLO, Franca. Anton Vodnik in simbolizem. Postojna: samozal., 2014. 137 str., fotogr. ISBN 978-961-283-117-2. [COBISS.SI-ID 275387136]

208. JAKOVAC, Gašper. Kar Bog zahteva, to naj kralj ukrene : ideologija absolutizma v Shakespearovi trilogiji Henrik VI., (Zbirka Novi pristopi, 62). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2015. 239 str. ISBN 978-961-6952-50-7. [COBISS.SI-ID 279235840]

209. Leopold Volkmer : prvi posvetni pesnik na slovenskem Štajerskem, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 106). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2015. 225 str., ilustr. ISBN 978-961-6930-26-0. [COBISS.SI-ID 82402817]


821.163.6 SLOVENSKI ROMANI


210. CIMERMAN, Ivan. Jaguar med sončnicami, (Zbirka Antares, 41). Maribor: Kulturno društvo Mariborska literarna družba, 2015. 262 str. ISBN 978-961-6850-15-5. [COBISS.SI-ID 79842817]

211. DJEŠNIĆ, Ivana. Za zmeraj mladi : roman, (Zbirka Antares, 34). Maribor: Mariborska literarna družba, 2009. ISBN 978-961-6483-86-5. [COBISS.SI-ID 63053569]

212. RAJŠP, Marjan. Teža naslednjega jutra. Maribor: samozal. M. Rajšp, 2015. 120 str. ISBN 978-961-283-286-5. [COBISS.SI-ID 81995009]

213. RUDOLF, Mojca. Nepričakovana vrnitev, (Dobro jutro, Hollywood, [2]). Murska Sobota: BoMa, 2015. 83, 90, 80 str. ISBN 978-961-93791-1-0. [COBISS.SI-ID 277906688]


821.163.6-1 SLOVENSKA POEZIJA


214. DEKLEVA, Milan, VIDMAR, Maja, POGAČNIK, Barbara, ZUPAN, Uroš, ŠALAMUN, Tomaž. Et même quand le soleil. Ljubljana: LUD Literatura; Bastia: Éditions Éoliennes, 2015. 125 str., fotogr. ISBN 978-961-6952-51-4. ISBN 978-2-911991-87-5. [COBISS.SI-ID 279894784]

215. NOVAK OISEAU, Nina. V šepetu trepet. 1. izd. Ljubljana: samozal., 2015. [69] str., ilustr. ISBN 978-961-283-273-5. [COBISS.SI-ID 278566144]

216. ŠTEGER, Aleš. Nad nebom pod zemljo, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3615-6. [COBISS.SI-ID 277893888]


821.163.6-32 SLOVENSKE NOVELE


217. Dom besed. Ajdovščina: Lavričeva knjižnica, 2015. 148 str. ISBN 978-961-93413-3-9. [COBISS.SI-ID 279846912]

218. KAJZER, Janez. Krik, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 195 str. ISBN 978-961-01-3607-1. [COBISS.SI-ID 277800192]

219. KREMENŠEK KRIŽMAN, Manka. Vzporedni svetovi, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 137 str. ISBN 978-961-01-3606-4. [COBISS.SI-ID 277961472]


821-1 PESNIŠTVO


220. BELLI, Gioconda. Medeni škandal : izbrane pesmi. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 66 str. ISBN 978-961-01-3879-2. [COBISS.SI-ID 279991552]

221. JALAL AL-DIN RUMI. Zakladi duše. 2. ponatis. Ljubljana: Zenit, 2014. 119 str. ISBN 978-961-92541-0-3. [COBISS.SI-ID 272218368]

222. Kavita : antologija sodobne indijske poezije, (Antologije Vilenice). Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2015. 267 str. ISBN 978-961-6547-90-1. [COBISS.SI-ID 279620608]

223. MAYRÖCKER, Friederike. Smrt zaradi muz, (Zbirka Nova lirika, 30). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 120 str. ISBN 978-961-01-3673-6. [COBISS.SI-ID 279080192]

224. RABEARIVELO, Jean-Joseph. Skorajsanje. Prevedeno iz noči, (Zbirka Nova lirika, 28). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 90 str. ISBN 978-961-01-3662-0. [COBISS.SI-ID 278035968]


821-311.2 DRUŽBENI ROMANI


225. BURROWES, Grace. Ljubezen na Škotskem, ([MacGregorjevi, 2]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 317 str. ISBN 978-961-00-2668-6. ISBN 978-961-00-2669-3. [COBISS.SI-ID 280312320]

226. DAVE, Laura. Ljubezen v vinogradu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 304 str. ISBN 978-961-00-2641-9. ISBN 978-961-00-2642-6. [COBISS.SI-ID 280122368]

227. GIORDANO, Paolo. Črnina in srebro, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 135 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-01-3751-1. [COBISS.SI-ID 279354112]

228. GLINES, Abbi. Noro zaljubljena. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 245 str. ISBN 978-961-00-2653-2. ISBN 978-961-00-2654-9. [COBISS.SI-ID 280187904]

229. HUNTER, Madeline. Osupljiva v rdečem, (Najredkejši cvetovi, 1). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 334 str. ISBN 978-961-00-2639-6. ISBN 978-961-00-2640-2. [COBISS.SI-ID 280066304]

230. KOCH, Herman. Večerja, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2015. 251 str. ISBN 978-961-274-221-8. ISBN 978-961-274-222-5. [COBISS.SI-ID 279879936]

231. MALLERY, Susan. Poljub do popolnosti : [romance iz Fool's Golda], (Romance iz Foolʼs Golda, 1). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 320 str. ISBN 978-961-00-2645-7. ISBN 978-961-00-2646-4. [COBISS.SI-ID 280151808]

232. MCEWAN, Ian. V imenu otroka. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 234 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-282-122-7. [COBISS.SI-ID 279340032]

233. PAMUK, Orhan. Tiha hiša, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2015. 301 str. ISBN 978-961-274-223-2. ISBN 978-961-274-224-9. [COBISS.SI-ID 279879680]
Nagrada: Madarali Roman Ödülü, 1984
Nagrada: Prix de la découverte européenne, 1991

234. QUINN, Julia. Vsota vseh poljubov. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 303 str. ISBN 978-961-00-2643-3. ISBN 978-961-00-2644-0. [COBISS.SI-ID 280122624]

235. RUIZ ZAFÓN, Carlos. Marina, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 284 str. ISBN 978-961-01-3750-4. [COBISS.SI-ID 279936256]

236. WÉRY, Isabelle. Razkoščičena Marilyn : (iniciacijska pravljična igra) : roman, (Zale izbranke). 1. natis. Hlebce: Zala, 2015. 151 str. ISBN 978-961-6859-85-1. [COBISS.SI-ID 280136448]
Nagrada: European Union Prize for Literature, 2013

237. ZUCCA, Silvia. Astrološki vodnik za strta srca : [roman]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 512 str. ISBN 978-961-00-2649-5. ISBN 978-961-00-2650-1. [COBISS.SI-ID 280179200]


821-311.6 ZGODOVINSKI ROMAN


238. COHEN-SCALI, Sarah. Max, (Zbirka Najst). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 405 str., sl. avtorice. ISBN 978-961-282-114-2. [COBISS.SI-ID 279151872]
Nagrada: Dévoreurs de livres 2014, Prix Passages 2014, Prix Tatoulu Noir 2014, Prix Sorcières 2013, Prix jeunesse des libraries du Québec 2013

239. FOLLETT, Ken. Rob večnosti : tretja knjiga trilogije Stoletje, (Trilogija Stoletje, knj. 3). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 2 zv. (521; 592 str.). ISBN 978-961-01-3091-8. ISBN 978-961-01-3719-1. [COBISS.SI-ID 279121664]

240. TAVČAR, Ivan. Visoška kronika, (Zbirka Prve prave). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2015. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-272-185-5. [COBISS.SI-ID 279745280]


821-312.4 KRIMINALNI ROMANI


241. DICKER, Joël. Resnica o aferi Harry Quebert, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 645 str. ISBN 978-961-01-3671-2. [COBISS.SI-ID 280085504]
Nagrada: Grand prix du roman de l'Académie française, 2012
Nagrada: Prix Goncourt des lycéens, 2012

242. GERRITSEN, Tess. Zadnji, ki bodo umrli. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 388 str. ISBN 978-961-01-3766-5. [COBISS.SI-ID 279334400]

243. HANNAH, Sophie. Umori z monogramom : novi primer Hercula Poirota, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 382 str. ISBN 978-961-01-3271-4. [COBISS.SI-ID 278905856]

244. ROBOTHAM, Michael. Utopljeni spomini. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 413 str. ISBN 978-961-00-2647-1. ISBN 978-961-00-2648-8. [COBISS.SI-ID 280151296]


821-312.9 FANTASTIČNI ROMANI


245. MEAD, Richelle. Ognjeno srce, (Serija Krvne vezi, knj. 4). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 445 str. ISBN 978-961-01-3681-1. [COBISS.SI-ID 279773440]


821-32 NOVELE OSTALIH NARODOV


246. TOLSTOJ, Lev Nikolaevič. Hudič. Kreutzerjeva sonata, (Zbirka Klasična šerpa, 32). Ljubljana: Lud Šerpa, 2015. 162 str. ISBN 978-961-6699-42-6. [COBISS.SI-ID 279911424]


821-6 PISMA


247. CANKAR, Izidor, PILON, Veno. Listi z roba : kaj sta si pisala Izidor Cankar in Veno Pilon (in marsikaj o tem, kar sta zamolčala), (Kultura). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 221 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3762-7. [COBISS.SI-ID 279836416]


821-8 POLIGRAFIJE


248. PERME, Marjetka. Sreča in notranji mir, (Zbirka Šepet življenja, 1). 1. natis. Višnja Gora: samozal., 2015. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-283-331-2. [COBISS.SI-ID 279757056]


821-94 SPOMINI


249. ABRAMOVIĆ, Ivka. Kristalne sanje : [osebna pot duhovne preobrazbe]. 1. natis. Kresnice: I. Abramović, 2015. 109 str. ISBN 978-961-281-779-4. [COBISS.SI-ID 278722816]


821-992 POTOPISI


250. PAJK, Mojca. Potovanje ni dopustovanje : [(pre)izkušnje s potovanja po Avstraliji]. Trebnje: samozal., 2014. 281 str., ilustr. ISBN 978-961-276-943-7. [COBISS.SI-ID 272083712]


908 DOMOZNANSTVO


251. BAČOVNIK KOMPREJ, Milojka. Zvone Anton Čebul : ljubeči zbiratelj. List, ISSN 1581-8373, 24. jun. 2015, let. 20, št. 11, str. 12-13, fotogr. [COBISS.SI-ID 13083543]

252. TRAMPUŠ, Jure. Socialistični čudež. Naš čas, ISSN 0350-5561, 13. avg. 2015, leto 62, št. 32, str. 6, fotogr. [COBISS.SI-ID 13093783]


91(497.4) ZEMLJEPIS SLOVENIJE


253. PUSTATIČNIK, Martin. Graška Gora : Plešivec, Šmiklavž, Završe in Cirkovce. 2. dopolnjena izd. Velenje: samozal., 2015. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-283-378-7. [COBISS.SI-ID 280432128]


929 BIOGRAFIJE


254. GOLOB, Tadej, DRAGIĆ, Goran. Dajte Gogiju žogo! : Goran Dragić, od Ilirije do Miamija. 1. izd. Ljubljana: Sportelement, 2015. 286 str., ilustr. ISBN 978-961-281-877-7. [COBISS.SI-ID 279944960]

255. STURM, Karin. Michael Schumacher : [biografija]. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 374 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3807-5. [COBISS.SI-ID 278896128]

256. ŠPEGEL, Bojana. Anže osvojil glasbeni lavreat. Naš čas, ISSN 0350-5561, 28 maj 2015, leto 62, št. 21, str. 12, fotogr. [COBISS.SI-ID 13090199]


94".../18" ZGODOVINA DO 19. STOL.


257. KORDIŠ, Ivan, PETROVIČ, Mihael, JERBIČ PERKO, Vesna. Leukhup, leuhkup woga gmaina : 500 let slovenskega kmečkega upora 1515 : [razstavni katalog]. Kočevje: Pokrajinski muzej, 2015. 54 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6517-27-0. [COBISS.SI-ID 279196672]


94"1914/19" 1. SVETOVNA VOJNA


258. MIKLAVČIČ-BREZIGAR, Inga, RIJAVEC, Tanja, TORKAR TAHIR, Zdenka. Etnologija, zbirke in prva vojna : [katalog razstave], (Zborzbirk). Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk, 2015. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-54-4. [COBISS.SI-ID 278669056]

259. ŠVAJNCER, Janez J.. Vojska v slikah : slovenske vojne razglednice v 1. svetovni vojni : zbirka Miloša Mikoliča in Miomirja Križaja. Logatec: Vojni muzej, 2015. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-93358-9-5. [COBISS.SI-ID 279160832]


94"1939/45" 2. SVETOVNA VOJNA


260. STIBILJ, Matjaž. Bratstvo na delu : delovne enote cone A Julijske krajine. 1. izd. Trst: Založništvo tržaškega tiska ZTT-EST, 2015. 337 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-174-1. [COBISS.SI-ID 7839724]


C eng LEPOSLOVNE KNJIGE DO 9. LETA V ANGLEŠKEM JEZIKU


261. BECKER, Bonny. A library book for bear. 1st ed. Somerville (Massachusetts): Candlewick Press, 2014. [40] str., ilustr. ISBN 978-0-7636-4924-1. ISBN 978-1-40635-767-7. [COBISS.SI-ID 5773024]

262. BRENNER, Tom. And then comes Christmas. London [etc.]: Walker Books, cop. 2014. [29] str., ilustr. ISBN 978-1-4063-5782-0. [COBISS.SI-ID 13040023]

263. DORIA, Živa Viviana. The magical honeypot, (Collection Ptičice). 1st ed. Ljubljana: Atelje Doria, 2015. [19] str., ilustr. ISBN 978-961-6881-34-0. [COBISS.SI-ID 279769600]


C LEPOSLOVNE KNJIGE DO 9. LETA


264. JANSSON, Tove. Mumintrolčki in velika povodenj, (Zbirka Pisanice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3708-5. [COBISS.SI-ID 279630592]

265. PAPOUŠKOVÁ, Eva. Kosprdec in Teletina : zgodba iz vrtca. 1. natis. Zagorje ob Savi: Ocean, 2015. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-93582-9-0. [COBISS.SI-ID 277416192]

266. RIPPIN, Sally. Hej, Jaka!, Najboljša ekipa. Hoče: Skrivnost, 2015. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-35-4. [COBISS.SI-ID 279772672]

267. RIPPIN, Sally. Hej, Jaka!, Zmagovalni gol. Hoče: Skrivnost, 2015. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-34-7. [COBISS.SI-ID 279769088]


C-K KARTONKE


268. Moj dan : slikovni slovar in potipanka. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3642-2. [COBISS.SI-ID 277534720]

269. SALEINA, Thorsten. Oho, čigava ritka pa je to? : dvigni zavihke. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 1 kartonka ([19] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3638-5. [COBISS.SI-ID 277475584]

270. SCHMIDT, Hans-Christian. Potujem z letalom. 1. izd. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015]. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3637-8. [COBISS.SI-ID 277474816]


C-S SLIKANICE


271. BERGANT, Petra. Vse je mogoče. 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2015. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-6057-96-7. [COBISS.SI-ID 280080384]

272. CARNAVAS, Peter. Otroka, ki sta imela rada knjige. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3822-8. [COBISS.SI-ID 279237632]

273. HUSEINOVIĆ, Kašmir. Veliko in majhno. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2015. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-275-116-6. [COBISS.SI-ID 279074304]

274. Rorijeva garaža, (Rori dirkalnik). Ljubljana: One2play, 2008. 25 str., ilustr. ISBN 978-961-92498-5-7. [COBISS.SI-ID 241131776]

275. THIÉRY, Cynthia. Gremo v šolo in vrtec. 1. natis. Ljubljana: Okaši, 2015. [40] str., ilustr. ISBN 978-961-6929-52-3. [COBISS.SI-ID 278749184]


C-Sz SLIKANICE ZABOJI


276. ALEŠ LUZNAR, Kaja. Po čem diši lešnik? = What does a hazelnut smell like?. 1. natis. Maribor: Filantrop, 2015. [17] str., [14] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-281-816-6. [COBISS.SI-ID 279296000]

277. DORIA, Živa Viviana. Čudežna skleda medu, (Zbirka Ptičice). 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2015. [19] str., ilustr. ISBN 978-961-6881-33-3. [COBISS.SI-ID 279769344]

278. GLEESON, Libby. Beni in rdeča Rubi. Hoče: Skrivnost, 2015. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6936-37-8. [COBISS.SI-ID 279906048]

279. MCALLISTER, Angela. Majhna miška z velikim srcem. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2538-2. [COBISS.SI-ID 278671616]

280. MCGEE, Marni. Medo ne more spati. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2522-1. [COBISS.SI-ID 278404608]

281. RAMOS, Mario. Jaz sem najmočnejši, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3712-2. [COBISS.SI-ID 279473664]

282. TRAMPUŽ, Ljerka. Miška in slonček pri gozdnih živalih. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2015. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6367-31-8. [COBISS.SI-ID 278337280]


L LJUDSKO SLOVSTVO


283. ROZMAN, Andrej. Predpravljice in popovedke, (Zbirka Deteljica). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3705-4. [COBISS.SI-ID 279747072]


M LEPOSLOVNE KNJIGE OD 13. LETA DALJE


284. DOWD, Siobhan. Čisti krik. 1. natis. Hlebce: Zala, 2015. 255 str. ISBN 978-961-6859-84-4. [COBISS.SI-ID 280133632]
Nagrada: Branford Boase Award, 2007


P LEPOSLOVNE KNJIGE OD 9. DO 13. LETA


285. MAV HROVAT, Nina. Orientacisti, Tekma s kifeljci. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2015. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-272-183-1. [COBISS.SI-ID 279169536]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO