COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNovosti v mesecu marcu 20150 SPLOŠNO


1. GOLDSMITH, Mike. Znanost v 30 sekundah. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0119-3. [COBISS.SI-ID 275826688]

2. Lobiranje v Sloveniji : poziv k transparentnemu in etičnemu lobiranju. 1. natis. Ljubljana: Transparency International Slovenia: = Društvo Integriteta, 2014. 50 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-93255-3-7. http://www.transparency.si/images/publikacije/lobiranje/porocilo_lobiranjevsloveniji.pdf. [COBISS.SI-ID 276621568]


005 MENEDŽMENT


3. KEJŽAR, Anamarija. Upravljanje znanja v javnem sektorju. 1. izd. Ljubljana: Vega, 2014. 196 str., ilustr. ISBN 978-961-93392-7-5. [COBISS.SI-ID 276542720]

4. KORELC, Tomaž. Odločite se za poslovni preboj! : priročnik za ustvarjanje strateških prebojev : spoznajte moč inovativnih poslovnih idej in konceptov. 2. natis. Ljubljana: Creatoor, 2015. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-92354-5-4. [COBISS.SI-ID 278092032]


02 KNJIŽNIČARSTVO


5. CAVE, Roderick, AYAD, Sara. Zgodovina knjige skozi knjige : [od prvih zapisov do e-knjige]. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2014. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-6954-10-5. [COBISS.SI-ID 275593216]

6. 110 anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. [152] str., fotogr. ISBN 978-961-6774-09-3. [COBISS.SI-ID 80411393]


084.11 STRIPI


7. KIEFFER, Jean-François. Mali volk in njegove pustolovščine. Del 3, Gostišče in druge zgodbe. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2015. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0132-2. [COBISS.SI-ID 277237504]

8. SANGAWA HMELJAK, Anna. Ljubljana v oblačkih : štiri kratke stripovske zgodbe. 1. izd. Ljubljana: LUD Literatura, 2014. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-6952-39-2. [COBISS.SI-ID 277351168]

9. MORRIS, GOSCINNY, René. Dalton City, (Zbirka Lucky Luke). Ljubljana: Graffit, 2015. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-6765-63-3. ISBN 978-961-6765-64-0. [COBISS.SI-ID 277545728]

10. MORRIS, GOSCINNY, René. Rantanplanova dediščina, (Zbirka Lucky Luke). Ljubljana: Graffit, 2015. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-6765-65-7. ISBN 978-961-6765-66-4. [COBISS.SI-ID 277545216]

11. STEPANČIČ, Damijan, ROZMAN, Andrej. Živalska kmetija : [strip po predlogi Georgea Orwella]. 1. izd. Dob: Miš, 2014. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-272-172-5. [COBISS.SI-ID 277146368]


1 FILOZOFIJA


12. KOBE, Zdravko. Automaton transcendentale. 3, Kantova teorija subjekta, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2014. 260 str. ISBN 978-961-6376-63-1. [COBISS.SI-ID 277066752]

13. STEIN, Edith. Končna in večna bit : poskus vzpona do smisla biti, (Zbirka Sidro, 39). Ljubljana: Družina, 2014. 533 str. ISBN 978-961-04-0128-5. [COBISS.SI-ID 277213440]


13 FILOZOFIJA DUHA


14. CREME, Benjamin. Prebujanje človeštva. Kranj: Share Slovenija, 2014. 137 str. ISBN 978-961-92724-5-9. [COBISS.SI-ID 276144128]

15. Duhovnost žensk na Slovenskem, (Poligrafi, letn. 19 (2014), št. 73-74). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014. 202 str., tabele. ISBN 978-961-6862-99-8. [COBISS.SI-ID 276067328]

16. KOROŠEC, Renato. Heretiki realnosti : zahrbtno osvajanje planeta Zemlje s strani nezemeljskih ras in integracija nezemljanov - apokalipsa, ki se je že zgodila, opustitev sistema dvojnosti oziroma odločitev za enost, zapiski osupljivih duhovnih razkritij osebnih doživetij. 1. izd. Velenje: samozal., 2015. 229 str. ISBN 978-961-283-219-3. [COBISS.SI-ID 277483264]

17. Zakoni življenja : Maitrejevi nauki. Kranj: Share Slovenija, 2009. XVI, 253 str., fotogr. ISBN 978-961-92724-1-1. [COBISS.SI-ID 247594496]


159.9 PSIHOLOGIJA


18. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Teorije v razvojni psihologiji. 3. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 108 str. ISBN 978-961-253-164-5. [COBISS.SI-ID 276655104]

19. DE BONO, Edward. Enostavnost v razmišljanju : [začnite razmišljati hitreje in jasneje]. Maribor: Rotis, 2014. 296 str. ISBN 978-961-6127-44-8. [COBISS.SI-ID 276756992]

20. DEBEVC, Maja. Skrivnostni ključi : pravljica za velike in male otroke. Kresnice: Divinum cor, 2014. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-93306-9-2. [COBISS.SI-ID 272386048]

21. DODIČ, Damjana. Tia noče pospraviti sobe : zgodba za otroke in praktičen vodnik za starše, (Srčkove knjige). 1. izd. Ljubljana: Corason, 2015. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-93808-0-2. [COBISS.SI-ID 278188544]

22. DUHIGG, Charles. Moč navade : zakaj počnemo, kar počnemo in kako lahko to spremenimo, (Zbirka Angažirano). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2015. 399 str., ilustr. ISBN 978-961-6954-15-0. [COBISS.SI-ID 277356544]

23. GOSTEČNIK, Christian. Govorica telesa v psihoanalizi, (Monografije FDI, 14), (Znanstvena knjižnica Teološke fakultete). Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2012. 424 str. ISBN 978-961-6873-03-1. [COBISS.SI-ID 260586240]

24. GOSTEČNIK, Christian. Neustavljivo hrepenenje : [rojstvo sakralnosti, hrepenenje po religioznem, občutje svetega, vrojenost ideje o Bogu, hrepenenje po Bogu, razlogi za vero in nevero], (Monografije FDI, 7). Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2006. 500 str. ISBN 961-6326-46-5. [COBISS.SI-ID 226835968]

25. KOŠAK, Milena. Moja pot. [Šmartno na Pohorju]: samozal. M. Košak, 2014. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-283-214-8. [COBISS.SI-ID 277245952]

26. OSHO. Ljubezen, svoboda, samost : koan o odnosih, (Zbirka Prestop, knj. 8). 1. izd. Ljubljana: V. B. Z., 2014. 207 str. ISBN 978-961-6468-70-1. [COBISS.SI-ID 271784960]

27. PEASE, Allan, PEASE, Barbara. Zakaj lahko moški opravljajo le eno nalogo hkrati --- in zakaj ženske nikoli ne utihnejo, (Zbirka Darilne knjige), (Ogledalo). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005. 126 str., ilustr. ISBN 86-11-17158-6. [COBISS.SI-ID 218889728]

28. PODGORNIK, Nevenka. Psihične krize sodobnega človeka : sociološko - antropološka perspektiva in vpogled v psihoterapevtsko prakso. V Trnave: Fakulta sociálnych vied, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda, cop. 2014. 230 str. ISBN 978-80-8105-604-8. [COBISS.SI-ID 1024641089]

29. STREIT, Jakob. Zakaj otroci potrebujejo pravljice?. 1. natis. Ljubljana: Buča, 2015. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-6704-48-9. [COBISS.SI-ID 277688320]


17 ETIKA


30. GOSTEČNIK, Christian. Inovativna relacijska zakonska terapija, (Monografije FDI, 17), (Znanstvena knjižnica). Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2015. 406 str. ISBN 978-961-6873-32-1. [COBISS.SI-ID 277999616]

31. KOLAR TOMAŽIČ, Simona. Modrosti Zdenka Domančića : učbenik za življenje. 1. natis. Maribor: Ulala, Prav(n)a ideja, 2015. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-93795-0-9. [COBISS.SI-ID 80975873]

32. LUKAS, Elisabeth. Umetnost spoštovanja : kako otroke pospremimo v življenje. 1. izd. Ljubljana: Novi svet, 2014. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-6878-40-1. [COBISS.SI-ID 276420608]

33. MAJERHOLD, Katarina. Ljubezen skozi zgodovino, (Zbirka Čas misli). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-282-081-7. [COBISS.SI-ID 276784896]

34. SÁNCHEZ, Víctor. Tolteška pot rekapitulacije : pozdravimo preteklost, da bomo osvobodili svojo dušo, (Zbirka Primula). Brežice: Primus, 2014. 194 str., ilustr. ISBN 978-961-6950-06-0. [COBISS.SI-ID 273217024]


2 VERSTVO


35. SEUSE, Heinrich. Knjižica resnice, (Textus recepti, 3). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2014. 175 str. ISBN 978-961-6551-55-7. [COBISS.SI-ID 277330176]

36. VESEL MUŠIČ, Polona. Birmanski animatorji - dragocena priložnost : vloga birmanskih animatorjev in pomen vzgojno-pastoralnega modela v pripravi na birmo, (Zbirka Birmanska pastorala, 3). 1. izd. Ljubljana: Salve, 2015. 232 str., ilustr. ISBN 978-961-211-779-5. [COBISS.SI-ID 277649152]


3 DRUŽBENE VEDE


37. FAUSTO-STERLING, Anne. Biološki/družbeni spol : biologija v družbi, (Zbirka Krt, 175). Ljubljana: Krtina, 2014. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-260-082-2. [COBISS.SI-ID 277033216]

38. MACUH, Bojan. Ženska - mati po prenehanju zakonske in izvenzakonske zveze, (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV). 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2014. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-6825-93-1. [COBISS.SI-ID 276628736]


31 SOCIOLOGIJA


39. AMON PRODNIK, Jernej. Protislovja komuniciranja : h kritiki poblagovljenja v politični ekonomiji komuniciranja, (Knjižna zbirka Javnost). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014. VIII, 290 str., ilustr. ISBN 978-961-235-718-4. [COBISS.SI-ID 277552384]

40. GODINA, Vesna V.. Zablode postsocializma, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Beletrina, 2014. 377 str. ISBN 978-961-284-048-8. [COBISS.SI-ID 277465856]

41. GOFFMAN, Erving. Predstavljanje sebe v vsakdanjem življenju, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis, 2014. 305 str. ISBN 978-961-6798-50-1. [COBISS.SI-ID 277432576]

42. KENTRIĆ, Samira. Balkanalije : [odraščanje v času tranzicije], (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Beletrina, 2015. [140] str., ilustr. ISBN 978-961-284-046-4. [COBISS.SI-ID 277105152]

43. Mladi, zaposljivost in zdravje : zbornik znanstveno-raziskovalnih prispevkov. V Mariboru: Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, 2014. 69 str., tabele. ISBN 978-961-6930-17-8. [COBISS.SI-ID 274116864]

44. RIZMAN, Rudi. Čas (brez) alternative : sociološke in politološke refleksije, (Znanstvena knjižnica, Refleksije, 4). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 611 str. ISBN 978-961-235-714-6. [COBISS.SI-ID 277032192]

45. RIZMAN, Rudi. Odprte sociološke agende - globalizacija, demokracija in intelektualci, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 187 str. ISBN 978-961-237-720-5. [COBISS.SI-ID 277425152]

46. TOMŠE, Denis. Prepričanja, stališča in vedenje uporabnikov do marketinškega komuniciranja v družbenih omrežjih, (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV). 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2014. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-6825-94-8. [COBISS.SI-ID 276628992]

47. ANTIĆ, Milica G., HUMER, Živa, GABER, Slavko, PODREKA, Jasna, ROŽMAN, Sara, SELIŠNIK, Irena, ŠORI, Iztok, TAŠNER, Veronika, ZGAGA, Pavel. Zahtevna razmerja : spol, strukturne ovire in priložnosti, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 201 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-237-718-2. [COBISS.SI-ID 277260800]


32 POLITIKA


48. BREZOVŠEK, Marjan, HAČEK, Miro, KUKOVIČ, Simona. Javna uprava. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014. 444 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-235-713-9. [COBISS.SI-ID 277012992]

49. URWAND, Ben. Hitlerjev pakt s Hollywoodom, (Zbirka Angažirano). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2015. 337 str. ISBN 978-961-6954-21-1. [COBISS.SI-ID 277689600]


33 GOSPODARSTVO


50. ARSENJUK, Urška, VIDMAR, Darja. Karierne poti doktoric in doktorjev znanosti, (Zbirka Brošure). Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije, 2015. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-239-323-6. http://www.stat.si/StatWeb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=8364. [COBISS.SI-ID 278087680]

51. HIRSCH, Joachim. Gospostvo, hegemonija in politične alternative, (Zbirka Naprej!). 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2014. XII, 291 str. ISBN 978-961-6768-76-4. [COBISS.SI-ID 277241600]

52. LEBOWITZ, Michael A.. Socialistična alternativa : resnični človekov razvoj, (Zbirka Naprej!). Ljubljana: Sophia, 2014. XIII, 193 str. ISBN 978-961-6768-81-8. [COBISS.SI-ID 276714752]

53. MILLET, Damien, TOUSSAINT, Éric. AAA : revizija, odpis, drugačna politika, (Zbirka Naprej!). Ljubljana: Sophia, 2014. 197 str. ISBN 978-961-6768-79-5. [COBISS.SI-ID 276615424]

54. SÁNCHEZ BAJO, Claudia B., ROELANTS, Bruno. Kapital in past zadolževanja : zadružništvo kot alternativa. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 368 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-241-869-4. [COBISS.SI-ID 276393472]


34 PRAVO


55. KLUN, Matjaž. Pravni vidiki Kohezijskega sklada EU : poti in stranpoti črpanja sredstev Kohezijskega sklada EU za področje okolja. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2015. 165 str. ISBN 978-961-204-578-4. [COBISS.SI-ID 277493760]


35 JAVNA UPRAVA. VOJAŠKE ZADEVE


56. BUNT, Laura, PREDAN, Barbara, CHRISTIANSEN, Jesper, ČERNE OVEN, Petra, JULIER, Guy, KIMBELL, Lucy. Javni sektor : nosilec napredka?, (Zbirka 42, 4). Ljubljana: Društvo Pekinpah, 2015. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-93098-8-9. [COBISS.SI-ID 277837824]


36 SOCIALNO DELO. ZAVAROVALNIŠTVO


57. NEKREP, Mojca. Ekonomske, pravne in tržne osnove zavarovalništva, (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV). 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2014. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-6825-85-6. [COBISS.SI-ID 273606656]


37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE


58. DURKHEIM, Émile. Moralna vzgoja : kurz iz sociologije na Sorboni v letu 1902/03, (Knjižna zbirka Temeljna dela). Ljubljana: Krtina, 2014. 237 str. ISBN 978-961-260-081-5. [COBISS.SI-ID 276869120]

59. HANUŠ, Barbara. Modri medvedek bere in piše, (Posebna izdaja revije Ciciban). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3597-5. [COBISS.SI-ID 277465344]

60. ROBERTS, Kat, SILLARS-POWELL, Tessa. Enkratne elastike : 60 super stvaritev iz pisanih elastik. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3513-5. [COBISS.SI-ID 275520000]

61. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, PODOBNIK, Uršula. Igraj se s črtami : priročnik za predšolsko likovno ustvarjanje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2132-9. [COBISS.SI-ID 277386240]

62. VIDEMŠEK, Mateja, STANČEVIČ, Barbara, PERMANŠEK, Maša. Igrive športne urice. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2014. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-57-7. [COBISS.SI-ID 277212416]

63. ZALOKAR DIVJAK, Zdenka. Otroci, mladostniki, starši. 1. izd. Krško: Gora, 2008. 160 str. ISBN 978-961-90958-3-6. [COBISS.SI-ID 237984000]


39 ETNOLOGIJA


64. Prekmurje - podoba panonske pokrajine. 1 izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 269 str., ilustr. ISBN 978-961-254-759-2. [COBISS.SI-ID 277489920]

65. ŠERCER STOJANOVIĆ, Diana, BAN, Tatjana. Pustne maske. Domžale: Tamaj, 2015. 41 str., ilustr. ISBN 978-961-93782-3-6. [COBISS.SI-ID 277045504]

66. Vizualna antropologija - osebne izkušnje in institucionalni vidiki = Visual anthropology - personal experiences and institutional aspects. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. 363 str., ilustr. ISBN 978-961-254-774-5. [COBISS.SI-ID 278228224]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


67. Farfalla, (Toys for life). Zelhem: Nienhuis, [2011?]. 1 komplet (81 delov), les, plastika, barve. [COBISS.SI-ID 7978014]


55 GEOLOGIJA


68. GANERI, Anita. Zemlja v 30 sekundah. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0118-6. [COBISS.SI-ID 275825920]

69. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Planet Voda. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 301 str., ilustr. ISBN 978-961-282-091-6. [COBISS.SI-ID 277476096]


58 RASTLINSTVO


70. DOLINAR, Branko. Kukavičevke v Sloveniji. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2015. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-93760-1-0. [COBISS.SI-ID 277892864]

71. FLEISCHHAUER, Steffen Guido, GUTHMANN, Jürgen, SPIEGELBERGER, Roland. Užitne rastline iz narave : prepoznavanje, nabiranje in uporaba 200 najpomembnejših vrst, (Narava na dlani). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 290 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3327-8. [COBISS.SI-ID 275762432]


59 ŽIVALSTVO


72. GRAVIER-BADREDDINE, Delphine. Življenje živali, (Moja prva enciklopedija). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3483-1. [COBISS.SI-ID 275013120]


611 ANATOMIJA


73. ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga, CVETKO, Erika, CÖR, Andrej, MARŠ, Tomaž, FINDERLE, Žarko. Anatomija, histologija, fiziologija. Ponatis 3. izd. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 2014. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-267-053-5. [COBISS.SI-ID 272937472]


612.39 PREHRANA


74. EYIKAN, Ayhan. Zdrava hrana - zelena energija za življenje. 1. natis. Brezovica: Cangura.com, 2015. 264 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-80-8. [COBISS.SI-ID 277887744]

75. MAHORIČ, Rebeka. Dojenčki za mizo : pripravljeno za dojenčke : jejmo vsi! : [600+ receptov za vaše najmlajše]. 1. natis. Ljubljana: Remina, 2014. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-281-307-9. [COBISS.SI-ID 272150528]


613.7 ZDRAVO ŽIVLJENJE


76. HARLAND, Simone. Gibanje za boljše počutje in zdravo življenje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 319 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3457-2. [COBISS.SI-ID 274985984]


615 FARMACIJA


77. ČERNE, Barbara. Zdravljenje s kisikom : kako zdravimo najbolj uničujoče bolezni. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2015. 208 str. ISBN 978-961-6861-32-8. [COBISS.SI-ID 277794304]


615.8 ALTERNATIVNO ZDRAVLJENJE


78. KORENC-LAFER, Jeanette. Refleksna masaža dlani in zob. 1. izd. Ljubljana: Studio 37, 2014. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-92893-1-0. [COBISS.SI-ID 275625472]

79. LONČAR, Sanja, TOPOLOVEC, Sabina, KOČEVAR FETAH, Marija, BAĆAC, Nadja. Ščepec rešitve : zamolčane zdravilne moči začimb, (Skupaj za zdravje človeka in narave). 4. izd. (razširjena in dopolnjena). Ljubljana: Jasno in glasno, 2014. 407 str., ilustr. ISBN 978-961-93452-5-2. [COBISS.SI-ID 275950848]


615.89 DOMAČA ZDRAVILA


80. MAJES, Jože. Zdravnik zdravi, narava ozdravi = Medicus curat natura sanat : drugi del. Dolenjske Toplice: samozal., 2013. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-276-758-7. [COBISS.SI-ID 267359232]


616.89 PSIHIATRIJA


81. ŽELEZNIK, Neva. Adijo, grem domov --- : temne sence demence. Ljubljana: Forma 7, 2012. 120 str., fotogr. ISBN 978-961-6181-77-8. [COBISS.SI-ID 261562624]


616-00 BOLEZNI. POŠKODBE


82. BELLO, Joan. Zdravljenje raka z marihuano : razkrijte skrivnosti raka. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2015. 215 str. ISBN 978-961-6861-34-2. [COBISS.SI-ID 278037248]

83. STEINBAUM, Suzanne. Žensko srce : vodnik k telesnemu in čustvenemu zdravju srca. 1. natis. Nova Gorica: Eno, 2015. 313 str., ilustr. ISBN 978-961-6943-36-9. [COBISS.SI-ID 277319680]


62 TEHNOLOGIJA


84. BROVINSKY, Boris, ŠTAMPFL, Veronika. Naš drag(!) avto : prvo stoletje avtomobilizma na Slovenskem : katalog razstave, (Publikacija TMS, 52). Ljubljana: Tehniški muzej Slovenije, 2014. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-6464-26-0. [COBISS.SI-ID 276222464]

85. ŠKOFIČ, Peter. Začetki starodobništva na Slovenskem, (Zbirka HMV). 1. izd. Ljubljana: samozal., 2014. 215 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-283-173-8. [COBISS.SI-ID 276500224]


630 GOZDARSTVO


86. HARTMAN, Tomaž. Pragozd : pranarava Kočevske = Virgin forest : Kočevje primeval nature. Ljubljana: Založba Gozdarskega inštituta Slovenije, Silva Slovenica: = Publishing Centre of the Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica Publishing Centre: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, četrti razred za naravoslovne vede, 2014. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6425-78-0. [COBISS.SI-ID 275751680]


631 KMETIJSTVO


87. DORIA, Julia. Aronija, naravna mojstrovina : priročnik za gojenje aronije. 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2015. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-6881-28-9. [COBISS.SI-ID 275063808]


636.7 PSI


88. GRUNDEL, Heinz, PITURRU, Pasquale. Prva pomoč za pse : mini vodnik za ukrepanje v sili. 1. natis. Ljubljana: Hart, Harting, 2015. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-14-9. [COBISS.SI-ID 277572608]


638.1 ČEBELARSTVO


89. GOLUB, Zdenka, REPIČ, Jožica. Čebelica Julija : sožitje je naša prihodnost. Grosuplje: Grafis trade, 2014. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-6401-95-1. [COBISS.SI-ID 276900096]


641 PRIPRAVA JEDI


90. HADŽIOSMANOVIĆ, Lamija. Bosanski kuhar, (Biblioteka Posebna izdanja). Sarajevo: Sejtarija, 2007. 335 str., ilustr. ISBN 978-9958-39-045-6. [COBISS.SI-ID 19029815]

91. KOŠIR, Klemen. Kruh moj vsakdanji. 1. izd. Ljubljana: samozal. K. Košir, 2014. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-93501-2-6. [COBISS.SI-ID 275772672]

92. Prigrizki : 100 slanih in sladkih mamljivih grižljajev. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 216 str., fotogr. ISBN 978-961-01-3520-3. [COBISS.SI-ID 275716096]


65 ORGANIZACIJA POSLOVANJA


93. PERME, Marjetka. Besede, ki prodajajo. Ljubljana: Lisac & Lisac, 2014. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-6655-58-3. [COBISS.SI-ID 274359552]


68 INDUSTRIJE. OBRTI


94. RIJAVEC, Tatjana. Tekstilne surovine, Osnove. 2. izd. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2014. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-6045-13-1. [COBISS.SI-ID 274196224]


7 UMETNOST, ŠPORT


95. Violinček : [22 otroških pesmi]. [Ljubljana]: RTV Slovenija, ZKP - Založba kakovostnih programov: [Radio Slovenija, Prvi program], 2014. 2 CD-ja (41 min, 27 sek ; 41 min, 31 sek), [stero]. [COBISS.SI-ID 276638976]


71 UREJANJE PROSTORA


96. Interpretacije dediščine, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 48). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2014. 292 str., ilustr. ISBN 978-961-6775-16-8. [COBISS.SI-ID 275968512]


72 ARHITEKTURA


97. KIRN, Irena, KUHAR, Špela. Potovanje do svojega doma : kaj vse se vprašamo, preden se odločimo za spremembo, obnovo, gradnjo oziroma nakup stanovanja ali hiše. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-271-332-4. [COBISS.SI-ID 269342976]


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST


98. BENOTTI, Roberto. I love Frančišek : papež v 145 karikaturah, (Zbirka Mladinska knjižnica, 45). 1. natis. Ljubljana: Salve, 2014. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-211-774-0. [COBISS.SI-ID 276666624]

99. MUSTER, Miki. Politična karikatura. 1. izd. Ljubljana: Prava smer, 2014. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-93759-0-7. [COBISS.SI-ID 276392448]


75 SLIKARSTVO


100. HODGE, Susie. Art : vse, kar morate vedeti o največjih umetnikih in njihovih delih. 1. natis. Kranj: Narava, 2015. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-6893-59-6. [COBISS.SI-ID 276104192]

101. RAČKI, Tone. Veščina slikanja, Barve, (Likovni odsevi, 29). Ljubljana: JSKD, 2014. 133 str., ilustr. ISBN 978-961-6819-71-8. [COBISS.SI-ID 276301568]


76 GRAFIKA


102. BAN, Tatjana. V knjižnici : knjižnična pravila. [Domžale]: Tamaj, [2015]. 1 plakat, barve. [COBISS.SI-ID 19325746]


78 GLASBA


103. OSOJNIK, Melita. To je blo v tistem čas. [Ljubljana]: Glasbeno gledališče Melite Osojnik, [2014]. 1 CD (28 min, 39 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 10818590]

104. Pesmi o živalih 2. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 274586112]

105. Pojemo, pojemo 5 : otroške pesmice slovenskih avtorjev. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 277661184]


793 PLES. DRUŽABNE IGRE


106. CAVE, Simone, FERTLEMAN, Caroline. Igrajva se! : 100 zamisli za igrice, ki spodbujajo razvoj naših najmlajših. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3526-5. [COBISS.SI-ID 276099328]

107. OTRIN, Gašper, OBAHA BRODNJAK, Sanja, BUTT, Alenka Š.. Žogaj se z mano! : 123 iger za lepši dan, (Zbirka Mladinska knjižnica, 44). 1. natis. Ljubljana: Salve, 2014. 88 str. ISBN 978-961-211-773-3. [COBISS.SI-ID 276361984]


794 NAMIZNE IGRE


108. Radovednež kocke. [Kranj]: Radovednež, [2013]. 1 komplet (50 različnih kock), les. [COBISS.SI-ID 1106491998]

109. Radovednež spomin. [Kranj]: Radovednež, [2013?]. 1 komplet (50 različnih kosov), les. [COBISS.SI-ID 1106476382]

110. Trio game : learn & play, (Compact line). Ochten: Rolf, [2013?]. 1 komplet (36 kartic), plastika, barve. [COBISS.SI-ID 10123550]


796.3 IGRE Z ŽOGO


111. ŠUŠTERIČ, Andrej. Zgodovina celjskega rokometa : od začetka rokometa v Celju in ustanovitve kluba do naslova evropskih klubskih prvakov. Celje: Gracer, 2014. 207, 18 str., ilustr. ISBN 978-961-6487-68-9. [COBISS.SI-ID 272754176]


796.4 GIMNASTIKA. ATLETIKA


112. RUGELJ, Samo. Delaj, teci, živi : zgodba o ljubiteljskem tekaču, ki se po dvajsetih letih sedenja odloči (spet) preteči maraton, (Zbirka Preobrazba). 3., s predgovorom Marka Robleka začinjena izd. Ljubljana: UMco, 2015. 257 str. ISBN 978-961-6954-22-8. [COBISS.SI-ID 277689856]


796.5 GORNIŠTVO. TABORJENJE


113. BOŽIČ, Stipe. K2 - zmagoslavje in tragedija, (Zbirka Tridvaena, knj. 7). 1. izd. Ljubljana: V. B. Z., 2014. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6468-80-0. [COBISS.SI-ID 276288512]

114. MIKŠA, Peter, AJLEC, Kornelija. Slovensko planinstvo = Slovene mountaineering. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2015. 196 str., ilustr. ISBN 978-961-6870-17-7. [COBISS.SI-ID 277630976]


796.8 BORILNI ŠPORTI


115. 20 vodilnih načel karateja. Ljubljana: Društvo borilnih veščin Ten Ai Budo, 2014. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-93674-0-7. [COBISS.SI-ID 273919232]


81 JEZIKOSLOVJE


116. AHAČIČ, Kozma. Jezični možje : zgodba o slovenskem jeziku. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. [48] str., ilustr. ISBN 978-961-271-690-5. [COBISS.SI-ID 277714176]

117. KALIN GOLOB, Monika, STABEJ, Marko, STRITAR KUČUK, Mojca, ČERV, Gaja, KROPIVNIK, Samo. Jezikovna politika in jeziki visokega šolstva v Sloveniji, (Knjižna zbirka Stičišča). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014. 351 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-235-716-0. [COBISS.SI-ID 277145344]


81'374 SLOVARJI


118. BILASH, Maryna. Slovensko-hrvaško-rusko-angleški ilustrirani slovar = Slovensko-hrvatsko-rusko-engleski ilustrirani riječnik = Slovensko-horvatsko-russko-anglijskij illjustrirovannyj slovar = Slovenian-Croatian-Russian-English illustrated dictionary. Ljubljana: Linguarus, 2014. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-93313-5-4. [COBISS.SI-ID 274849024]


82.0 LITERARNA TEORIJA


119. BLAŽIČ, Milena. Skriti pomeni pravljic : od svilne do jantarne poti. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2014. 372 str., ilustr. ISBN 978-961-253-112-6. [COBISS.SI-ID 268900352]


821 A-Ž bos ZBRANA IN IZBRANA DELA V BOSANSKEM JEZIKU


120. SELIMOVIĆ, Meša. Sabrana dela. Zagreb: Begen, 2014. 2 zv. (894; 846 str.), avtorj. sl. ISBN 978-953-274-247-3. ISBN 978-953-274-248-0. ISBN 978-953-274-246-6. [COBISS.SI-ID 1107710302]


821 A-Ž srb ZBRANA IN IZBRANA DELA V SRBSKEM JEZIKU


121. ANDRIĆ, Ivo. Gospođica, (Biseri našeg nobelovca). 2. izd. Zrenjanin: Sezam Book, 2011. 191 str. ISBN 978-86-6105-042-8. ISBN 978-86-8600-316-4. [COBISS.SI-ID 5850521]

122. ANDRIĆ, Ivo. Jelena, žena koje nema, (Biseri našeg nobelovca). 3. izd. Zrenjanin: Sezam Book, 2011. 205 str. ISBN 978-86-6105-049-7. ISBN 978-86-8600-302-7. [COBISS.SI-ID 5851033]

123. ANDRIĆ, Ivo. Prokleta avlija, (Biseri našeg nobelovca). 2. izd. Zrenjanin: Sezam Book, 2011. 117 str. ISBN 978-86-6105-044-2. ISBN 978-86-8600-312-6. [COBISS.SI-ID 5850265]

124. ANDRIĆ, Ivo. Znakovi pored puta, (Biseri našeg nobelovca, 1). 5. izd. Zrenjanin: Sezam Book, 2012. 475 str. ISBN 978-86-6105-094-7. [COBISS.SI-ID 19518773]


821.163.6 SLOVENSKI ROMANI


125. ČRV-SUŽNIK, Mateja. Zločin, (Zbirka Rozalke). 1. natis. Hlebce: Zala, 2015. 144 str. ISBN 978-961-6859-75-2. [COBISS.SI-ID 277541888]

126. ERIKSON, Erika. Neustavljiva želja. Izola: Aleda, 2014. 425 str. ISBN 978-961-281-561-5. ISBN 978-961-281-576-9. [COBISS.SI-ID 275680000]

127. JERANČIČ, Lea. Še enkrat : drugi del. Ljubljana: samozal., 2015. 257 str. ISBN 978-961-93705-4-4. [COBISS.SI-ID 278120704]

128. PETEK LEVOKOV, Milan. Ljudje na burji, (Zbirka Apokalipsa, no. 69). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2015. 343 str. ISBN 978-961-6894-62-3. [COBISS.SI-ID 277802752]

129. ŽIBERNA, Marjan. Norma, (Zbirka Bralec, 83). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 231 str. ISBN 978-961-241-875-5. [COBISS.SI-ID 277554688]


821.163.6-1 SLOVENSKA POEZIJA


130. MAJHEN, Zvezdana. Svetloba Slovenije : sights & sonnets from Slovenia. 1st ed. Maribor: Obzorja, 2014. 152 str., fotogr. ISBN 978-961-230-468-3. [COBISS.SI-ID 79949569]

131. MILČINSKI, Frane. Sončna ura, (Zbirka Ježek). Ljubljana: Sanje, 2014. 670 str., ilustr. ISBN 978-961-274-335-2. [COBISS.SI-ID 276748544]

132. SVET, Erna. Maske in skrivnosti. Maribor: Ved, 2015. 112 str. ISBN 978-961-6932-92-9. [COBISS.SI-ID 277368576]

133. ŠALAMUN, Tomaž. Dojenčki, (Knjižna zbirka Poetikonove lire, knj. 48). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2014. 90 str., fotogr. avtorja. ISBN 978-961-6758-52-9. [COBISS.SI-ID 276049408]

134. VASLE, Luka. Pijana smrt ali Vinogradnik Tomaž je zamočil : po pravljici Frana Milčinskega : [pravljica v verzih]. 1. natis. Domžale: samozal., 2014. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-283-006-9. [COBISS.SI-ID 273297408]


821.163.6-32 SLOVENSKE NOVELE


135. CEPUŠ, Aleksander. Z eno nogo v grobu, z eno v restu : [proza]. Ljubljana: KUD Lema, 2013. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-6879-42-2. [COBISS.SI-ID 271047680]

136. KOCMUT, Aleksandra. Prehajalec, (Zbirka Bralec, 84). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 159 str. ISBN 978-961-241-884-7. [COBISS.SI-ID 277753856]

137. DEKLEVA, Milan, GOMBAČ, Žiga, KUMERDEJ, Mojca, MUCK, Desa, SIMONITI, Barbara. Moč lažnega, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2015. 109 str. ISBN 978-961-284-053-2. [COBISS.SI-ID 277844736]

138. NOVAK, Lenka Kaya. Dotik neskončnih strasti. 1. natis. Ljubljana: samozal., 2014. 136 str. ISBN 978-961-283-105-9. [COBISS.SI-ID 275172608]

139. ŠTEGER, Aleš. Kurent. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3586-9. [COBISS.SI-ID 276665856]


821-1 PESNIŠTVO


140. BAJSIĆ, Tomica. Južni križ, (Poetikonove lire, knj. 53). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2014. 81 str., fotogr. ISBN 978-961-6758-50-5. [COBISS.SI-ID 275556352]

141. ROUZEAU, Valérie. Ne naslednjič, (Knjižna zbirka Poetikonove lire, knj. 49). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2014. 82 str., sl. avtorice. ISBN 978-961-6758-49-9. [COBISS.SI-ID 275556096]

142. YEATS, William Butler. Zbrana poezija, (Knjižna zbirka Poetikonove lire, knj. 47). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2014-. Zv. <1->, avtorj. sl. ISBN 978-961-6758-47-5. [COBISS.SI-ID 275542528]


821-2 DRAMATIKA


143. FILIPČIČ, Emil. Drame. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 715 str. ISBN 978-961-282-087-9. [COBISS.SI-ID 277005312]

144. GOGOL´, Nikolaj Vasil´evič, BULGAKOV, Mihail Afanas´evič. Tri drame, (Zbirka Klasična šerpa, 31). Ljubljana: Lud Šerpa, 2014. 197 str. ISBN 978-961-6699-41-9. [COBISS.SI-ID 277148928]


821-311.2 eng DRUŽBENI ROMANI V ANGLEŠKEM JEZIKU


145. JONASSON, Jonas. The girl who saved the king of Sweden. London: Fourth Estate, 2014. 421 str. ISBN 978-0-00-755790-5. ISBN 978-0-00-755789-9. [COBISS.SI-ID 6269363]


821-311.2 DRUŽBENI ROMANI


146. ASHFORD, Jane. Vztrajna nevesta. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 317 str. ISBN 978-961-00-2486-6. ISBN 978-961-00-2481-1. [COBISS.SI-ID 277886720]

147. BACKMAN, Fredrik. Mož z imenom Ove, (Zbirka Žepnice, Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 398 str. ISBN 978-961-01-3649-1. [COBISS.SI-ID 277588992]

148. BANKS, Maya. V postelji z bojevnikom : prvi del trilogije bratov McCabe, (Zbirka Žepnice). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 315 str. ISBN 978-961-01-3401-5. [COBISS.SI-ID 277055232]

149. BÉNECH, Clément. Slovensko poletje : roman, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2015. 88 str. ISBN 978-961-284-051-8. [COBISS.SI-ID 277842688]

150. BIGNARDI, Daria. Popolna akustika, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 231 str. ISBN 978-961-01-3094-9. [COBISS.SI-ID 277229824]

151. BOBIN, Christian. Ruševine neba, (Poetikonove lire, knj. 54). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2014. 135 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-6758-53-6. [COBISS.SI-ID 276050176]

152. BOLOURI, Joanna. Sexznam, (Daisy). Ig: Kiroja, 2015. 443 str. ISBN 978-961-93655-6-4. [COBISS.SI-ID 277532672]

153. BYBEE, Catherine. Poročena do ponedeljka, (Neveste za vsak dan, knj. 2). 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. 446 str. ISBN 978-961-6958-28-8. [COBISS.SI-ID 80976897]

154. BYBEE, Catherine. Soproga do srede, (Neveste za vsak dan, knj. 1). 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. 302 str. ISBN 978-961-6958-27-1. [COBISS.SI-ID 80220417]

155. CHASE, Emma. Ustaljena. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 230 str. ISBN 978-961-00-2476-7. ISBN 978-961-00-2479-8. [COBISS.SI-ID 277848832]

156. COELHO, Paulo. Prešuštvo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 304 str. ISBN 978-961-00-2457-6. ISBN 978-961-00-2454-5. ISBN 978-961-00-2473-6. [COBISS.SI-ID 277560320]

157. DEVERAUX, Jude. Spreobrnjeno srce. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 303 str. ISBN 978-961-00-2468-2. ISBN 978-961-00-2463-7. [COBISS.SI-ID 277614592]

158. DONALDSON, Julianne. Blackmoore. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. 445 str. ISBN 978-961-6958-29-5. [COBISS.SI-ID 80976641]

159. DUVE, Karen. Dostojno kosilo : samopreskus. Maribor: Študentska založba Litera, 2014. 272 str. ISBN 978-961-6949-42-2. [COBISS.SI-ID 81094913]

160. GALLOWAY, Janice. Clara, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2015. 547 str. ISBN 978-961-284-047-1. [COBISS.SI-ID 277463808]

161. GARWOOD, Julie. Glasba senc, (Zbirka Žepnice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 482 str. ISBN 978-961-01-3037-6. [COBISS.SI-ID 277163008]

162. GOSPODINOV, Georgi. Fizika žalosti, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2015. 315 str., ilustr. ISBN 978-961-284-050-1. [COBISS.SI-ID 277841920]

163. GRUNBERG, Arnon Yasha Yves. Tirza, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 450 str. ISBN 978-961-01-3075-8. [COBISS.SI-ID 276842752]

164. GUHRKE, Laura Lee. In nato jo je poljubil, (Samska dekleta, knj. 1). 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. 429 str. ISBN 978-961-6958-26-4. [COBISS.SI-ID 80219649]

165. HERTMANS, Stefan. Vojna in terpentin, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2015. 387 str., ilustr. ISBN 978-961-284-052-5. [COBISS.SI-ID 277843456]

166. HOYT, Elizabeth. Polnočni vojvoda. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 331 str. ISBN 978-961-00-2458-3. ISBN 978-961-00-2461-3. [COBISS.SI-ID 277560832]

167. LODGE, David. Na drugem mestu : zgodba o dveh kampusih, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Študentska založba Litera, 2014. 317 str. ISBN 978-961-6949-41-5. [COBISS.SI-ID 80996353]

168. MCGUIRE, Jamie. Čudovita pozaba. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 318 str. ISBN 978-961-00-2471-2. ISBN 978-961-00-2465-1. [COBISS.SI-ID 277662464]

169. MEŠKOVIĆ, Alen. Ukulele jam, (Zbirka Bisernice). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2015. 381 str. ISBN 978-961-272-175-6. [COBISS.SI-ID 277381888]

170. MIHAJLOVSKI, Dragi. Pisarjeva smrt, (Zbirka Sto slovanskih romanov). Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2014. 148 str. ISBN 978-961-6547-89-5. [COBISS.SI-ID 277392896]

171. MILAN, Courtney. V vojni z vojvodo, (Zlovešči bratje, knj. 1). 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. 494 str. ISBN 978-961-6958-30-1. [COBISS.SI-ID 80977921]

172. OE, Kenzaburo. Potrgajte poganjke, postrelite otroke, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2014. 189 str. ISBN 978-961-274-315-4. ISBN 978-961-274-316-1. [COBISS.SI-ID 277223680]

173. ROBERTS, Nora. Temna čarovnica, (Trilogija Bratranci O'Dwyer). Izola: Meander, 2015. 360 str. ISBN 978-961-6951-15-9. ISBN 978-961-6951-16-6. [COBISS.SI-ID 277545984]

174. ROSENFELD, Astrid. Adamova zapuščina, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 359 str. ISBN 978-961-01-3077-2. [COBISS.SI-ID 276468480]

175. SIMSES, Mary. Ljubezen med borovnicami. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 318 str. ISBN 978-961-00-2475-0. ISBN 978-961-00-2466-8. [COBISS.SI-ID 277839104]

176. SUGG, Zoe. Spletna punca. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 335 str. ISBN 978-961-00-2470-5. ISBN 978-961-00-2464-4. [COBISS.SI-ID 277663232]

177. TROJANOW, Ilija. Zbiralec svetov, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2015. 489 str., zvd. ISBN 978-961-284-049-5. [COBISS.SI-ID 277464832]

178. VOJNOVIČ, Vladimir Nikolaevič. Moskva 2042, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2014. 462 str. ISBN 978-961-277-092-1. [COBISS.SI-ID 276329984]

179. YOUNG, Samantha. Škotska ulica. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 302 str. ISBN 978-961-00-2467-5. ISBN 978-961-00-2462-0. [COBISS.SI-ID 277613568]


821-311.6 ZGODOVINSKI ROMAN


180. BINET, Laurent. HHhH, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 414 str. ISBN 978-961-01-3074-1. [COBISS.SI-ID 276247296]

181. IMAMOVIĆ, Jasmin. Prosim te, zapiši : zgodovinski roman, (Zbirka Apokalipsa, no. 68). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2014. 297 str. ISBN 978-961-6894-60-9. [COBISS.SI-ID 277240064]

182. MCCANN, Colum. Transatlantik, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2015. 260 str. ISBN 978-961-274-318-5. ISBN 978-961-274-319-2. [COBISS.SI-ID 277639424]


821-312.4 eng KRIMINALNI ROMANI V ANGLEŠKEM JEZIKU


183. ROLLINS, James. Ice Hunt. London: Orion, 2010. 476 str. ISBN 978-0-7528-8382-3. [COBISS.SI-ID 326560]


821-312.4 KRIMINALNI ROMANI


184. BEATON, M. C.. Agatha Raisin in izprijen veterinar, (Zbirka Nero). Dolič: Giks ed, 2015. 202 str. ISBN 978-961-93691-2-8. ISBN 978-961-93691-3-5. [COBISS.SI-ID 277544704]

185. CHILD, Lee. Nikoli se ne vrni. Izola: Meander, 2015. 416 str. ISBN 978-961-6951-13-5. ISBN 978-961-6951-14-2. [COBISS.SI-ID 277544448]

186. COBEN, Harlan. Šest let, (Zbirka Žepnice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 393 str. ISBN 978-961-01-3598-2. [COBISS.SI-ID 277163264]

187. LÄCKBERG, Camilla. Krotilec levov. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 404 str. ISBN 978-961-00-2487-3. ISBN 978-961-00-2482-8. [COBISS.SI-ID 277914368]

188. ROWLING, J. K.. Klic kukavice, (Zbirka Žepnice). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 498 str. ISBN 978-961-01-3029-1. [COBISS.SI-ID 277297920]

189. VALLGREN, Carl-Johan. Mož v senci. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 352 str. ISBN 978-961-00-2477-4. ISBN 978-961-00-2480-4. [COBISS.SI-ID 277849600]


821-312.6 BIOGRAFSKI ROMANI


190. KODRIČ, Zdenko. Nebesa cadillac, (Zbirka Branje, Proza). 1. natis. Maribor: Pivec, 2014. 284 str. ISBN 978-961-6897-94-5. [COBISS.SI-ID 80706817]


821-312.9 FANTASTIČNI ROMANI


191. ADAMS, Douglas. O življenju, vesolju in sploh vsem, (Serija Štoparski vodnik po Galaksiji). 2. izd. Maribor: Pivec, 2014. 184 str. ISBN 978-961-6897-90-7. [COBISS.SI-ID 80560897]

192. ADAMS, Douglas. Zbogom in hvala za vse ribe, (Serija Štoparski vodnik po Galaksiji). 2. izd. Maribor: Pivec, 2015. 169 str. ISBN 978-961-6897-91-4. [COBISS.SI-ID 80983809]


821-32 NOVELE OSTALIH NARODOV


193. KARLIN, Alma M.. Magične zgodbe starega Egipta, (Zbirka Sanje). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2015. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-274-317-8. [COBISS.SI-ID 276837888]


821-8 POLIGRAFIJE


194. CONFUCIUS. Misli in izreki. 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2015. 153 str., ilustr. ISBN 978-961-6881-30-2. [COBISS.SI-ID 278145792]


821-94 SPOMINI


195. BOWEN, James. Bobovo darilo : kako me je maček naučil pomena božiča. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 122 str. ISBN 978-961-01-3525-8. [COBISS.SI-ID 275796480]

196. RUTAR, Dušan. Materina roka : nadaljevanje resnične zgodbe. Škofije: Za-misli, 2015. 197 str. ISBN 978-961-93271-5-9. [COBISS.SI-ID 277486592]

197. SIVEC, Ivan. Očetove zgodbe : spomini so zlati okvirji življenja. Kranj: Gorenjski glas, 2014. 192 str., fotogr. ISBN 978-961-93652-0-5. [COBISS.SI-ID 272730368]

198. VENE, Boris, GRUBIŠA, Nikola. Zdravje je v nas : kako sem s pomočjo starodavnih modrosti in najnovejših znanstvenih dognanj premagal največjo krizo v svojem življenju. 1. izd. Vrba: Moksha, 2014. 222 str., ilustr. ISBN 978-961-281-646-9. [COBISS.SI-ID 276830976]


91 ZEMLJEPIS


199. VAJT, Slavo. Poti in brezpotja, (Zbirka Luna). 1. izd. Ljubljana: Sanje, 2014. 419 str., fotogr. ISBN 978-961-274-304-8. [COBISS.SI-ID 275664384]

200. ZUPANČIČ, Mitja. Cres : lovci z morja, (Obrazi z Jadrana, 2). [Novo mesto]: [Televizija] Vaš kanal, 2014. 1 video DVD (25 min, 49 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1107293790]

201. ZUPANČIČ, Mitja. Dugi otok : ribiči iz Salí, (Obrazi z Jadrana, 3). [Novo mesto]: [Televizija] Vaš kanal, 2015. 1 video DVD (30 min, 45 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1107294302]


912 KARTE. ATLASI


202. ŠEHIĆ, Zijad, TEPIĆ, Ibrahim. Povijesni atlas Bosne i Hercegovine : Bosna i Hercegovina na geografskim i historijskim kartama. Sarajevo: Sejtarija, 2002. 1 atlas (350 str.), barve. ISBN 9958-39-010-8. [COBISS.SI-ID 121027328]


913(497.4)(036) VODNIKI - SLOVENIJA


203. BARRON, Yuri, DUNN, William, BILLS, John, COSIER, James. The Slovenia book : top 100 destinations. 1st ed. Ljubljana: IQBator, 2014. 301 str., ilustr. ISBN 978-961-281-645-2. [COBISS.SI-ID 276830720]


929 BIOGRAFIJE


204. CAIOLI, Luca. Suárez : nepozabna zgodba najeksplozivnejšega nogometnega zvezdnika. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 239 str. ISBN 978-961-00-2488-0. ISBN 978-961-00-2483-5. [COBISS.SI-ID 277914624]

205. PREINFALK, Miha. Plemiške rodbine na Slovenskem : 17. stoletje. Del 1, Od Billichgrätzov do Zanettijev, (Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, knj. 4). 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2014. 282 str., ilustr., rodoslovne tabele. ISBN 978-961-6057-93-6. [COBISS.SI-ID 276721152]

206. TUSZYŃSKA, Agata. Obtožena : Wiera Gran. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 334 str., ilustr. ISBN 978-961-241-865-6. [COBISS.SI-ID 276139008]

207. ZAMERNIK, Mirko. Poljub življenja : slovenska politika za telebane 1 : česa ne smete početi, če v njej želite uspeti!. Podvolovljek: samozal. M. Zamernik, 2014. 210 str., ilustr. ISBN 978-961-283-211-7. [COBISS.SI-ID 277116928]


930 ZGODOVINOPISJE


208. Slovenjegraška knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja, (Mestne knjige, 11). Ljubljana: Slovenska matica, 2014. 488 str., ilustr. ISBN 978-961-213-246-0. [COBISS.SI-ID 277624320]


94".../18" ZGODOVINA DO 19. STOL.


209. ILIE, Cornel, KADRIA, Sali, K´OSEVA, Cvetana, KNEZ, Darko, KOVAČEVIĆ, Isidora, KRETZSCHMAR, Ulrike, BOROŠAK-MARIJANOVIĆ, Jelena, MAZARAKIS-AINIAN, Philippos, NIKOLOVA, Daniela, RAVNIK-TOMAN, Barbara, BRSTILO REŠETAR, Matea, POYIATZI-RICHTER, Elena, STOLIĆ, Ana, OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU, Ernest, PODPEČNIK, Jože, BONEVA-TRAJANOVA, Leonora, VRAČAR, Janko. Podobe Balkana : identiteta in spomin v dolgem 19. stoletju : potujoča razstava : odprtje razstave, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 8. aprila 2013. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, cop. 2013. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-6169-82-0. [COBISS.SI-ID 266469376]


94"1914/19" 1. SVETOVNA VOJNA


210. ERŽEN PODLIPNIK, Elizabeta, HABJAN, Hana, HODNIK, Mira, KOS, Marija, KOS, Marjana, MATIĆ, Dragan, PEŠAK MIKEC, Barbara, ŠEGA, Judita, ŽABOTA, Barbara. Kuge, lakote in vojske - reši nas, o Gospod! : Kranjska v prvem letu vélike vojne. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2014. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-6247-38-2. [COBISS.SI-ID 274440960]


94"1939/45" 2. SVETOVNA VOJNA


211. LUTHAR, Oto, POGAČAR, Martin. Dežela senc : spomin na izgon in izginotje judovske skupnosti v Prekmurju. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 76 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-758-5. [COBISS.SI-ID 277457664]

212. Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta, (Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 4). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. 232 str., ilustr. ISBN 978-961-93300-8-1. [COBISS.SI-ID 277322496]


C LEPOSLOVNE KNJIGE DO 9. LETA


213. BERTRAM, Rüdiger. Detektiv Gregor in zelo zapleten primer, (Knjigoljub, 2. bralna stopnja). Maribor: Hiša knjig, 2014. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6958-22-6. [COBISS.SI-ID 79884801]

214. BÜRGER, Gottfried August, GRIMM, Jacob. Lažnivi Kljukec. [Maribor]: Obzorja: Helidon, [p 1998, cop. 2014]. 1 CD (76 min, 8 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 1106900830]

215. JURKOVIČ, Jasna. Juhu, premagal sem tremo! : Prešernov dan, (Slovenski prazniki in običaji), (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2015. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-16-8. [COBISS.SI-ID 277584640]

216. KENDA HUSSU, Damjana. Kulturni duhec in Domišljija najdeta dom. Ljubljana: Cankarjev dom, 2014. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-6157-50-6. [COBISS.SI-ID 275165696]

217. KOVAČ, Polonca. Čučko ureja svet, (Knjižna zbirka Liščki). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2014. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-205-215-7. [COBISS.SI-ID 276883200]

218. KOVAČ, Polonca. Gorski vrt, za vse odprt. Ljubljana: Sidarta, 2015. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-6027-75-5. [COBISS.SI-ID 277542912]

219. MAI, Manfred. Bratec za Elo, (Knjigoljub, 2. bralna stopnja). Maribor: Hiša knjig, 2014. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6958-20-2. [COBISS.SI-ID 79883265]

220. MAI, Manfred. Sara, bavbav fantov, (Knjigoljub, 3. bralna stopnja). Maribor: Hiša knjig, 2014. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6958-25-7. [COBISS.SI-ID 79892481]

221. MCAULEY, Rowan. Nova sošolka, (Dajmo, dekleta). Hoče: Skrivnost, 2015. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-26-2. [COBISS.SI-ID 277604864]

222. POGOREVC, Pavlina. Veveriček Viktor najde fotoaparat. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2015. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-15-1. [COBISS.SI-ID 277486848]

223. RIPPIN, Sally. Brina Brihta, (Zbirka Brina Brihta). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2472-9. [COBISS.SI-ID 277740288]

224. SADDLEWICK, A. B.. Preplah na šoli, (Strašna Magda). Hoče: Skrivnost, 2015. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-25-5. [COBISS.SI-ID 276928768]

225. SCHLÜTER, Andreas, MARGIL, Irene. Luka lovi šolskega tatu, (Knjigoljub, 3. bralna stopnja). Maribor: Hiša knjig, 2014. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6958-24-0. [COBISS.SI-ID 79885313]

226. THILO. Skrivnostna pisma, (Knjigoljub, 3. bralna stopnja). Maribor: Hiša knjig, 2014. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6958-23-3. [COBISS.SI-ID 79892225]

227. TINO. Moja najboljša prijateljica, (Knjigoljub, 2. bralna stopnja). Maribor: Hiša knjig, 2014. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6958-21-9. [COBISS.SI-ID 79884545]


C-K KARTONKE


228. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. [Pujsa Pepa], Juretov dirkalnik. [1. izd. [Ljubljana]: DZS, [2015]. [17] str., ilustr. ISBN 978-961-02-0692-7. [COBISS.SI-ID 275926272]

229. HILL, Eric. Opazujem s Pikijem : zavrti in poglej. [1. izd.]. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015]. 1 kartonka ([11] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3442-8. [COBISS.SI-ID 275522560]

230. HILL, Eric. Pikijev najljubši dan. [1. izd.]. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015]. 1 kartonka ([11] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3459-6. [COBISS.SI-ID 275539968]

231. HILL, Eric. Pikijeve najljubše stvari. [1. izd.]. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015]. 1 kartonka ([11] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3460-2. [COBISS.SI-ID 275540736]

232. KOVIČ, Kajetan. Maček Muri : zvočna knjiga. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3471-8. [COBISS.SI-ID 275544064]

233. Ples v maskah, (Hello Kitty). [Ljubljana]: Egmont, 2010. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-953-13-0496-2. [COBISS.SI-ID 1098345054]

234. Živali na kmetiji, (Moja prva knjiga s fotografijami). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 1 kartonka ([39] str.), fotogr. ISBN 978-961-01-3472-5. [COBISS.SI-ID 275481088]

235. Živalski mladički, (Moja prva knjiga s fotografijami). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 1 kartonka ([39] str.), fotogr. ISBN 978-961-01-3473-2. [COBISS.SI-ID 275481344]


C-S SLIKANICE


236. HARRIS, Sarah Gomes. Sara & Raček, Na obisku pri pingvinih. [1. izd. [Ljubljana]: DZS, [2014]. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-02-0695-8. [COBISS.SI-ID 275814656]

237. HARRIS, Sarah Gomes. Sara & Raček, V zabaviščnem parku. [1. izd. [Ljubljana]: DZS, [2014]. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-02-0694-1. [COBISS.SI-ID 275814912]

238. KLEIN, Martin. Hišica na drevesu, (Knjigoljub, 1. bralna stopnja). Maribor: Hiša knjig, 2014. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-6958-19-6. [COBISS.SI-ID 79883521]

239. KLEIN, Martin. Skrivnost zmajeve jame, (Knjigoljub, 1. bralna stopnja). Maribor: Hiša knjig, 2014. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6958-17-2. [COBISS.SI-ID 79892737]

240. KÖNIGSBERG, Katja. Duhec Gašper gre v šolo, (Knjigoljub, 1. bralna stopnja). Maribor: Hiša knjig, 2014. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-6958-18-9. [COBISS.SI-ID 79885057]

241. MILČINSKI, Fran. Butalski policaj in Cefizelj, (Zbirka Sanjska knjigica). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2015. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-274-325-3. ISBN 978-961-274-326-0. [COBISS.SI-ID 277434112]

242. MILČINSKI, Frane. Gusarska : heja bumbarasa!, (Zbirka Sanjska knjigica). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2015. [18] str., ilustr. ISBN 978-961-274-322-2. [COBISS.SI-ID 277654528]

243. REBA, Matea. Skokomavh, (Knjižna zbirka Zmajčkovi plamenčki). Domžale: Studio Hieroglif, 2015. [16] str., ilustr. ISBN 978-961-93704-2-1. [COBISS.SI-ID 278492672]

244. SAGADIN, Janez. Žužkolandija. Kranj: samozal., 1997. [43] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 71281408]


C-Sz SLIKANICE ZABOJI


245. BAN, Tatjana. Koncert. Domžale: Tamaj, 2015. [17] str., ilustr. ISBN 978-961-93782-0-5. [COBISS.SI-ID 277039616]

246. BENNETT, Elizabeth. Veliki in mali. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2345-6. [COBISS.SI-ID 275323136]

247. FLOOD, Ciara. Sitnobe sitne. 1. natis. Hlebce: Zala, 2015. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-6859-60-8. [COBISS.SI-ID 275454976]

248. GAČNIK, Mateja, KRIŽNAR, Lidija. O kljunčku, ki je premagal strah in rešil prijatelje, (Zbirka Zlata ribica). Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, 2014. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-90022-5-4. [COBISS.SI-ID 275622144]

249. GOLUB, Zdenka. Ivo išče prijatelja. Ljubljana [i. e.] Grosuplje: Grafis Trade, 2014. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-6401-79-1. [COBISS.SI-ID 266082048]

250. HRVATIN GORJANC, Maja. Lepa lopata, (Zbirka Zlata ribica). Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, 2014. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-90022-4-7. [COBISS.SI-ID 272324352]

251. Kako se je ježek oženil. Domžale: Tamaj, 2015. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-93782-1-2. [COBISS.SI-ID 277040640]

252. MORETI, Lorena. Opica in njena zgodba. 1. izd. Domžale: Epistola, 2015. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-93721-8-0. [COBISS.SI-ID 277463040]

253. MUHIČ, Barbara. Lun in škrat Nagajivček. Maribor: Rotis, 2014. [38] str., ilustr. ISBN 978-961-6127-43-1. [COBISS.SI-ID 80097537]

254. ORMEROD, Jan. Čudodelni iskalec vode. Hoče: Skrivnost, 2014 [i. e. 2015]. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-6936-23-1. [COBISS.SI-ID 275752960]

255. Pastirček. Domžale: Tamaj, 2015. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-93782-2-9. [COBISS.SI-ID 277040896]

256. PODGORŠEK, Mojiceja. Kako se je pica spremenila v drekec. 1. izd. Domžale: Epistola, 2015. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-93721-7-3. [COBISS.SI-ID 277255936]

257. PODGORŠEK, Mojiceja. Lešnik je moj!. 1. izd. Domžale: Epistola, 2015. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-93721-9-7. [COBISS.SI-ID 277463296]

258. RENER, Tjaša. A story from Afrika. Koroški Selovec: samozal., 2014. [38] str., ilustr. ISBN 978-961-276-967-3. [COBISS.SI-ID 272527360]

259. ZUPAN, Vitomil. Plašček za Barbaro. Prenovljena izdaja. Dob pri Domžalah: Miš, 2015. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-272-177-0. [COBISS.SI-ID 277672704]


L LJUDSKO SLOVSTVO


260. MILČINSKI, Fran. Zbrane pravljice in pripovedke, (Zbirka Sanjska knjigica). 1. izd. Ljubljana: Sanje, 2015. 449 str., ilustr. ISBN 978-961-274-324-6. [COBISS.SI-ID 277417984]


M LEPOSLOVNE KNJIGE OD 13. LETA DALJE


261. ČRESLOVNIK, Ivana. Koroška deklica Bajberli. Slovenj Gradec: Cerdonis, 2014. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-6244-50-3. [COBISS.SI-ID 275966976]

262. LE GUIN, Ursula K.. Drugi veter : [šesta knjiga Sage o Zemljemorju], (Zbirka Srednji svet). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 267 str. ISBN 978-961-01-3289-9. [COBISS.SI-ID 277016576]


P LEPOSLOVNE KNJIGE OD 9. DO 13. LETA


263. LEPŠA, Ankica. Mali detektiv in skrivnostni klobuk. Maribor: Ved, 2015. 128 str. ISBN 978-961-6932-94-3. [COBISS.SI-ID 277474304]

264. PEIRCE, Lincoln C.. Super Nik se ne da. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2416-3. ISBN 978-961-00-2420-0. [COBISS.SI-ID 276710912]

265. SILEI, Fabrizio, QUARELLO, Maurizio A.C.. Avtobus Rose Parks. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2015. [40] str., ilustr. ISBN 978-961-274-352-9. [COBISS.SI-ID 277832448]

266. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina. Barka zvezd. 1. izd. Maribor: Obzorja, 2014. [44] str., ilustr. ISBN 978-961-230-463-8. [COBISS.SI-ID 79374593]

267. ZUPAN, Dim. Deset resnic, (Knjižna zbirka Trepetlika, št. 62). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2014. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-205-219-5. [COBISS.SI-ID 277195776]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO