COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNovosti v marcu 2017


1. HORE, Rosie. Telling the time : with over 125 flaps to lift, (Usborne lift-the-flap). [London: Usborne Publishing, 2016]. 1 kartonka (15 str.), ilustr. ISBN 978-1-4095-9926-5. [COBISS.SI-ID 22588978]

2. MACLAINE, James, FRITH, Alex. General knowledge : with over 135 flaps and hundreds of facts, (Usborne lift-the-flap). [London: Usborne Publishing, 2015]. 1 kartonka (15 str.), ilustr. ISBN 978-1-4095-6399-0. [COBISS.SI-ID 6226581]


0 SPLOŠNO


3. CHACE, Calum. The economic singularity : Artificial intelligence and the death of capitalism. [San Mateo]: Three Cs Publishing, 2016. 302 str. ISBN 978-0-993-21164-5. [COBISS.SI-ID 14499223]

4. DAYNES, Katie. Questions and answers : with over 60 flaps to lift, (Usborne lift-the-flap). [London: Usborne Publishing, cop. 2012]. 1 kartonka (13 str.), ilustr. ISBN 978-1-4095-2333-8. [COBISS.SI-ID 22589237]

5. ICKE, David. Fantomski jaz (in kako poiščemo pravi jaz). 1. izd. Ljubljana: Ara, 2017-. Zv.<1>, ilustr. ISBN 978-961-6861-57-1. [COBISS.SI-ID 289265664]

6. ISMAIL, Salim, MALONE, Michael Shawn, GEEST, Yuri van. Exponential organizations : why new organizations are ten times better, faster, and cheaper then yours (and what to do about it). New York: Diverion Books, 2014. 320 str., ilustr. ISBN 978-1-62681-423-3. [COBISS.SI-ID 14498967]

7. ITO, Joichi, HOWE, Jeff. Whiplash : how to survive our faster future. New York; Boston: Grand Central Publiskhing, 2016. 318 str. ISBN 978-1-4555-9839-7. [COBISS.SI-ID 14497943]

8. LEONHARD, Gerd. Technology vs. humanity : the coming clash between man and machine. United Kingdom: Fast Fututre Publishing, FutureScapes, 2016. 195 str. ISBN 978-0-9932958-2-9. ISBN 978-0-9932958-3-6. [COBISS.SI-ID 14518423]

9. GRUDEN, Rado, MARC, Tom, RAUBER, Jasna. Okno v svet Slovencev v Italiji : Primorski dnevnik, 1945 - 2015 : [70 let Primorskega dnevnika]. Trst: DZP [i. e.] Družba za založniške pobude z enim družabnikom, 2015. 325 str., [10] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4446647]

10. SCHWAB, Klaus. The fourth industrial revolution. [London]: Protfolio Penguin, 2017. VII, 184 str., ilustr. ISBN 978-0-241-30075-6. [COBISS.SI-ID 14499479]

11. SI robotika. Ljubljana: Slovenska matica, 2017. XL, 317 str., ilustr. ISBN 978-961-213-266-8. [COBISS.SI-ID 288886016]

12. 60 let za dobro otrok : 1953-2013 : zbornik ob jubileju Zveze prijateljev mladine Slovenije. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, 2013. 415 str., ilustr. ISBN 978-961-6331-47-0. [COBISS.SI-ID 266149632]


004 RAČUNALNIŠTVO


13. DICKINS, Rosie. Computers and coding : with over 100 flaps to lift, (Usborne lift-the-flap). [London: Usborne Publishing, cop. 2015]. 1 kartonka (14 str.), ilustr. ISBN 978-1-4095-9151-1. [COBISS.SI-ID 22583605]

14. FLORIDI, Luciano. Informacija : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 26). Ljubljana: Krtina, 2016. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-260-098-3. [COBISS.SI-ID 288081408]

15. TAPSCOTT, Don, TAPSCOTT, Alex. Blockchain revolution : how the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world. Toronto (Ontario): Portfolio Penguin, 2016. XX, 348 str., ilustr. ISBN 978-0-670-06997-2. ISBN 978-0-14-319687-7. [COBISS.SI-ID 14518679]

16. VORDERMAN, Carol. Računalniško programiranje za otroke. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4478-6. [COBISS.SI-ID 287635200]


005 MENEDŽMENT


17. KRAJNC PAVLICA, Milan. Dinamični model vodenja. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2017. 115 str., ilustr., avtorj. sl. ISBN 978-961-6861-56-4. [COBISS.SI-ID 289009408]

18. MAURYA, Ash. Delaj vitko : od načrta A do načrta, ki deluje. 1. izd. Ljubljana: Pasadena, 2014. XXXIII, 214 str., ilustr. ISBN 978-961-6661-65-2. [COBISS.SI-ID 273631232]

19. VIZJAK, Andrej. (P)ostanite prvi na svetu : poslovni priročnik za slovenske podjetnike, (Zbirka Manager). 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-247-349-5. [COBISS.SI-ID 288465152]


084.11 STRIPI


20. LAVRIČ, Tomaž. Tolpa mladega Ješue. Knj. 1, Čarodej. 1. natis. Ljubljana: Buch: Zavod Strip art, 2017. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-94066-2-5. [COBISS.SI-ID 287367680]


1 FILOZOFIJA


21. FREGE, Gottlob. Pojmovni zapis. [Maribor]: samozal. P. Cajnko; Šmarješke Toplice: distribucija Stella, 2016. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-246-611-4. [COBISS.SI-ID 287221248]

22. GRÜN, Anselm. Ne zamudi svojega življenja. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2017. 141 str. ISBN 978-961-265-163-3. [COBISS.SI-ID 288313600]

23. KOMEL, Dean. Obeležja smisla, (Zbirka Forhum). Ljubljana: Inštitut Nove revije, 2016. 117 str. ISBN 978-961-7014-00-6. [COBISS.SI-ID 287997696]

24. Ponovitev kot dogodek : [kako udejanjiti eksistencialni preobrat? : subjektiviteta v luči (ne)obstoječe stvarnosti med notranjostjo in zunanjostjo], (Zbirka Revija v reviji, 9), (Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2016. 664 str., ilustr. ISBN 978-961-6894-86-9. [COBISS.SI-ID 288187136]

25. SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von. Zgodnji spisi, (Knjižna zbirka Temeljna dela). Ljubljana: Krtina, 2017. 244 str. ISBN 978-961-260-100-3. [COBISS.SI-ID 288766976]

26. SHAINBERG, Catherine. Kabbalah and the power of dreaming : awakening the visionary life. Rochester (Vermont): Inner Traditions, cop. 2005. XVII, 205 str., ilustr. ISBN 978-1-59477-047-0. [COBISS.SI-ID 14519191]

27. VIRK, Tomo. Trojka s Filozofske : spisi o Vebru, Bartolu in Jugu, (Zbirka Historia facultatis). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-237-895-0. [COBISS.SI-ID 288973824]


13 FILOZOFIJA DUHA


28. BUNTA, Aleš. A-cogito, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2016. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-6376-71-6. [COBISS.SI-ID 287929600]

29. HAJDINI, Simon. Kaj je ta duh? : k filozofiji voha, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2016. 277 str., ilustr. ISBN 978-961-6376-72-3. [COBISS.SI-ID 287930112]


159.9 PSIHOLOGIJA


30. DORIA, Julia. Samoregulativni mehanizmi : učenje je življenje, (Zbirka Kreativno mišljenje). 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2017. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6881-45-6. [COBISS.SI-ID 288961024]

31. GOLOB, Maja. Ne čakaj na vikend : kako uskladiš delo, družino in čas zase ter zaživiš življenje svojih sanj. Hotična: Spago, 2016. 127 str. ISBN 978-961-285-390-7. [COBISS.SI-ID 285988096]

32. JURIČ ŠENK, Sabina. Kako najti moč za samopomoč? : odgovori na vprašanja ljudem v stiski. Ljubljana: Centerkontura, 2016. 215 str. ISBN 978-961-6252-21-8. [COBISS.SI-ID 286231808]

33. KNEHTL, Branko. Sporočilo prijateljem : priročnik za zdravo, uspešno in srečno življenje tukaj in zdaj. 1. izd. Kamnik: Juniperus, 2016. 214 str., ilustr. ISBN 978-961-285-463-8. [COBISS.SI-ID 286937344]

34. KORELC, Tomaž. Vladar : zbudi se! : zaživi svoje življenje na polno in na vse. Šenčur: Creatoor, 2017. 98 str. ISBN 978-961-92354-6-1. [COBISS.SI-ID 224183552]

35. KUNAVER, Dušica. Učim se pomagati učiti : priročnik za starše, (Zbirka Učitelji - učenci - starši). Ljubljana: Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2016. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6979-05-4. [COBISS.SI-ID 286879488]

36. MARKEN, Richard S., CAREY, Timothy A.. Controlling people : the paradoxical nature of being human. Samford Valley: Australian Academic Press, 2015. X, 154 str. ISBN 978-1-922-11764-9. ISBN 978-1-922-11765-6. [COBISS.SI-ID 14482839]

37. MCGONIGAL, Kelly. The willpower instinct : how self-control works, why it matters, and what you can do to get more of it. New York: Avery, 2013. 275 str. ISBN 978-1-58333-508-6. [COBISS.SI-ID 14482583]

38. ŠKOBALJ, Eva. Čuječnost in vzgoja. Maribor: Ekološko-kulturno društvo za boljši svet, 2017. 200 str. ISBN 978-961-92876-1-3. [COBISS.SI-ID 288647936]

39. VERHAEGHE, Paul. Identiteta. Mengeš: Ciceron, 2016. 274 str. ISBN 978-961-6627-68-9. [COBISS.SI-ID 287426048]


17 ETIKA


40. GRUŠOVNIK, Tomaž. Etika živali : o čezvrstni gostoljubnosti. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2016. 235 str. ISBN 978-961-6964-64-7. [COBISS.SI-ID 287352576]

41. STRAHOVNIK, Vojko. Moralna teorija : o naravi moralnosti, (Dialogi, letn. 16). 1. izd. Maribor: Aristej, 2016. 267 str. ISBN 978-961-220-110-4. [COBISS.SI-ID 89944321]


2 VERSTVO


42. ALBREHT, Ivan. Mozaik krščanstva ob Mrzli reki : 250 zgodb iz preteklosti ajdovske in šturske župnije. Ajdovščina: samozal. I. Albreht, 2016. 365 str., ilustr. ISBN 978-961-283-553-8. [COBISS.SI-ID 283368704]

43. BENEDIK, Metod. Krščanstvo na Slovenskem v luči virov. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. 669 str., [16] f. pril. ISBN 978-961-278-298-6. [COBISS.SI-ID 286960128]

44. ČUK, Silvester. Svetnik za vsak dan. Prenovljena in razširjena izd. Koper: Ognjišče, 2016. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-263-194-9. ISBN 978-961-263-195-6. [COBISS.SI-ID 287068160]

45. ENRIGHT, Robert D.. Odpuščanje je odločitev : korak za korakom se rešite jeze in si povrnite upanje. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. 355 str. ISBN 978-961-278-307-5. [COBISS.SI-ID 287993600]

46. FRISO, Anna, FRISO, Alberto. V dvoje : pet skrivnosti za srečo v zakonu. Ljubljana: Novi svet, 2012. 95 str. ISBN 978-961-6878-04-3. [COBISS.SI-ID 260776960]

47. GRŽAN, Karel. Vstanimo, v suženjstvo zakleti!. [Knj. 2], Izstop iz smrtonosne igre polov, (Zbirka Dokumenta). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2017. 574 str., tabele. ISBN 978-961-274-479-3. ISBN 978-961-274-478-6. [COBISS.SI-ID 288962816]

48. RONCALLI, Marco. Papež Janez : svetnik. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2017. 204 str. ISBN 978-961-278-252-8. ISBN 978-88-96632-59-8. [COBISS.SI-ID 283724544]

49. STEVENS, John. Menihi maratonci z gore Hiei. Mengeš: Ciceron, 2016. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-6627-69-6. [COBISS.SI-ID 287426304]

50. YOGANANDA. Kako prebudimo svoj polni potencial : [zemljevid vašega notranjega potovanja], (Zbirka Modrosti Paramhanse Yoganande, 6). 1. natis. Ljubljana: Inštitut EKO365, 2017. 169 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-93-8. [COBISS.SI-ID 288415232]


31 SOCIOLOGIJA


51. BEREST, Anne. Kako biti Parižanka vedno in povsod : ljubezen, stil in razvade. 1. natis. Ljubljana: Totaliteta, 2017. 253 str., ilustr. ISBN 978-961-94115-3-7. ISBN 978-961-94115-4-4. [COBISS.SI-ID 289120768]

52. MOČNIK, Rastko. Potepuški spisi : od Prešerna do Ricarda, (Zbirka Čas misli). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 437 str. ISBN 978-961-282-226-2. [COBISS.SI-ID 288661504]

53. PEZELJ, Andrej. Umetnost in disciplina : zgodovina urjenja umetnikov, tkalcev in beračev v klasični dobi, (Oranžna zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2016. 298 str., ilustr. ISBN 978-961-257-081-1. [COBISS.SI-ID 288925184]

54. Vrednote v prehodu X. : slovensko javno mnenje 2010-2016, (Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 24). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK; Wien: Echoraum, 2016. 585 str., tabele. ISBN 978-961-235-802-0. [COBISS.SI-ID 287356672]

55. ZAJC, Melita. Medijski pojmovnik za mlade, (Zbirka Pojmovniki, knj. 8). 1. izd. Maribor: Aristej, 2016. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-220-108-1. [COBISS.SI-ID 89881345]


32 POLITIKA


56. ALTHUSSER, Louis. Predavanja o Rousseauju, (Nova znamenja, 53). Maribor: Študentska založba Litera, 2017. 133 str. ISBN 978-961-6949-92-7. [COBISS.SI-ID 90843393]


33 GOSPODARSTVO


57. Career counselling : constructivist approaches. 2nd ed. London; New York: Routledge, 2017. XVI, 282 str., ilustr. ISBN 978-1-138-91008-9. ISBN 978-1-138-91009-6. ISBN 978-1-315-69359-0. [COBISS.SI-ID 14519703]

58. European Competence Standards for the Academic Training of Career Practitioners : NICE handbook. volume 2. Opladen; Berlin; Toronto: Barbara Budrich Publishers, 2016. 133 str., ilustr. ISBN 978-3-8474-0504-7. [COBISS.SI-ID 14518935]

59. Handbook of vocational psychology : theory, research, and practice. 4th ed. New York; London: Routledge, 2013. XVI, 341 str., ilustr. ISBN 978-0-415-81311-2. [COBISS.SI-ID 14497431]

60. KOZLEVČAR, Nataša. Neodvisna ženska z bičem : 10 korakov do tvoje finančne neodvisnosti. 1. izd. Ljubljana: Vezovišek & Partnerji, 2016. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-93851-1-1. [COBISS.SI-ID 287127808]

61. MCGUIGAN, Jim. Neoliberalna kultura, (Dialogi, letn. 16). 1. izd. Maribor: Aristej, 2016. 282 str., fotogr. ISBN 978-961-220-111-1. [COBISS.SI-ID 90057217]

62. PRAZNIK, Katja. Paradoks neplačanega umetniškega dela : avtonomija umetnosti, avantgarda in kulturna politika na prehodu v postsocializem, (Zbirka Naprej!). 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2016. 321 str. ISBN 978-961-7003-05-5. [COBISS.SI-ID 288252416]


34 PRAVO


63. DOBOVŠEK, Bojan, AŽMAN, Brane, MASTNAK, Matija. Peta veja oblasti. 1. natis. Ljubljana: eBesede: Dobra država, zavod za politično kulturo, 2016. 269 str., ilustr. ISBN 978-961-6922-94-4. ISBN 978-961-6922-95-1. [COBISS.SI-ID 287630848]

64. Izročilo pravne znanosti. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2008. 653 str., ilustr. ISBN 978-961-247-084-5. [COBISS.SI-ID 242466560]

65. KRANJC, Janez. Rimsko pravo, (Zbirka Pravna obzorja, Veliki format, 7). 3., pregledana in dopolnjena izd. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. 916 str. ISBN 978-961-247-348-8. [COBISS.SI-ID 288352512]

66. PAVČNIK, Marijan. Teorija prava : prispevek k razumevanju prava, (Zbirka Pravna obzorja, Veliki format, 6). 5., pregledana in dopolnjena izd. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2016. 662 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-247-319-8. [COBISS.SI-ID 286963712]

67. ZALAR, Aleš, JOVIN HRASTNIK, Bojana, DAMJAN, Matija, UDE, Lojze, MEŽNAR, Špela, VLAHEK, Ana. Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS) s komentarjem, (Zbirka Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. 212 str. ISBN 978-961-247-144-6. [COBISS.SI-ID 251237120]


36 SOCIALNO DELO. ZAVAROVALNIŠTVO


68. GERENČER PEGAN, Simona. Ljudje z gluhoslepoto v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2017. 166 str. ISBN 978-961-6569-63-7. [COBISS.SI-ID 90005249]


37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE


69. LUCARIELLO, Joan M.. Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje od vrtca do srednje šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN), cop. 2016. 38 str. ISBN 978-961-253-195-9. http://www.apa.org/ed/schools/cpse/top-twenty-principles.aspx. [COBISS.SI-ID 286846976]

70. JUHANT, Marko. Pogrešani napotki. 1. izd. Praše: Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2014. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-93268-3-1. [COBISS.SI-ID 275495424]

71. Igra in učenje predšolskega otroka : zbornik. Ljubljana: MiB, 2017. 474 str., ilustr. ISBN 978-961-93789-6-0. [COBISS.SI-ID 288347392]

72. 10 let : OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj : z roko v roki pod eno streho II.. [Šoštanj: Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha, 2017]. 133 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14455959]

73. 5 let : osnovna šola Šoštanj : z roko v roki pod eno streho. [Šoštanj: Osnovna šola Šoštanj, 2010]. 133 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14556055]


39 ETNOLOGIJA


74. HARAŠTOVÁ, Helena, HANÁČKOVÁ, Pavla. Kako otroci po svetu praznujejo praznike. Jezero: Morfemplus, 2016. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-6988-32-2. [COBISS.SI-ID 285143296]

75. KNIFIC, Bojan. Gregorjevo : ko gre luč v vodo in se prične pomlad. 1. izd. Tržič: Tržiški muzej, cop. 2017. 190 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-92838-6-8. [COBISS.SI-ID 288891136]

76. Koroške narodne pripovedke, (Zadružna knjižna izdaja, 1). V Celju: Tiskarna Družbe sv. Mohorja, 1946. 367 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2826293]

77. PESTOTNIK, F., PEČNIK, Slavica. Osina podoknica, (Domoznanska zbirka). Velenje: Studio Mozaik, 2015, p 1991. 1 video DVD (ca 125 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 13064855]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


78. DAYNES, Katie. Questions and answers about science : with over 60 flaps to lift, (Usborne lift-the-flap). [London: Usborne Publishing, 2017]. 1 kartonka (12 str.), ilustr. ISBN 978-1-4095-9898-5. [COBISS.SI-ID 22588722]


502/504 EKOLOGIJA


79. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Planet, ki ne raste. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 309 str., ilustr. ISBN 978-961-282-141-8. [COBISS.SI-ID 288443904]


51 MATEMATIKA


80. DICKINS, Rosie. Time tables : with over 125 flaps to lift, (Usborne lift-the-flap). [London: Usborne Publishing, cop. 2014]. 1 kartonka (15 str.), ilustr. ISBN 978-1-4095-5024-2. [COBISS.SI-ID 22582069]

81. DOLINAR, Gregor, FELDA, Darjo, ŽELJKO, Matjaž. Mednarodni matematični kenguru 2012-2016, (Presekova knjižnica, 49). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017. 357 str., ilustr. ISBN 978-961-212-277-5. [COBISS.SI-ID 288529664]

82. FRITH, Alex, LACEY, Minna. See inside maths : with exactly 86 flaps to lift, (An Usborne flap book). London: Usborne Publishing, 2008. 1 kartonka (15 str.), ilustr. ISBN 978-0-7460-8756-5. [COBISS.SI-ID 1112315742]


56 PALEONTOLOGIJA


83. DAYNES, Katie. Questions and answers about dinosaurs : with over 60 flaps to lift, (Usborne lift-the-flap). [London: Usborne Publishing, cop. 2014]. 1 kartonka (11 str.), ilustr. ISBN 978-1-4095-8214-4. [COBISS.SI-ID 22588469]

84. TŮMA, Tomáš, RŮŽIČKA, Oldřich. Atlas prazgodovinskega sveta. Jezero: Morfemplus, 2016. [12] zganj. str., ilustr. ISBN 978-961-6988-22-3. [COBISS.SI-ID 284537856]


59 ŽIVALSTVO


85. DAYNES, Katie. Questions and answers about animals : with over 60 flaps to lift, (Usborne lift-the-flap). [London: Usborne Publishing, cop. 2014]. 1 kartonka (13 str.), ilustr. ISBN 978-1-4095-6211-5. [COBISS.SI-ID 22586421]

86. TUMKO, Irina. Atlas živali. Jezero: Morfemplus, 2016. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-6988-19-3. [COBISS.SI-ID 284285440]


613.7 ZDRAVO ŽIVLJENJE


87. STREL, Jaka, MIŠIČ, Gregor, STREL, Janko, GLAŽAR, Tomaž, ZDEŠAR, Tina, BLATNIK, Patricia, CEDILNIK-GORUP, Eva, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, FEFER, Jernej, HANČIČ, Ana, FETIH, Jaka, JURAK, Gregor, MUŽEVIČ, Igor, PECEV, Ivan, PETKOVŠEK, Tina, PORENTA, Tina, SEMOLIČ, Andreja, STARC, Gregor, TUŠAK, Matej, ZAVRŠNIK, Jernej, KOŽELJ, Silvo. Telesna zmogljivost za boljše zdravje in počutje : vloga osnovnega zdravstva in lokalne skupnosti pri zagotavljanju ustrezne telesne zmogljivosti po vrhniškem modelu. Logatec: Fitlab, 2016. 447 str., ilustr. ISBN 978-961-94074-0-0. [COBISS.SI-ID 286097152]


613.95 OTROCI


88. KALOPER, Urška. O mozoljih, ljubezni in drugih nadlogah. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 186 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2999-8. [COBISS.SI-ID 272777472]


615.8 ALTERNATIVNO ZDRAVLJENJE


89. MCGONIGAL, Kelly. Yoga for pain relief : simple practices to calm your mind and heal your chronic pain. Oakland (CA): New Harbinger Publications, cop. 2009. X, 182 str., ilustr. ISBN 978-1-57224-689-8. ISBN 1-57224-689-8. [COBISS.SI-ID 14519959]

90. RANKIN, Lissa. Ozdravimo strah : negovanje poguma kot zdravila za telo, um in dušo. Ljubljana: Gnostica, 2016. 289 str. ISBN 978-961-229-129-7. [COBISS.SI-ID 284443136]


616.89 PSIHIATRIJA


91. MEŠKO, Aleksandra. Psihologija obsesivno-kompulzivne motnje. Ljubljana: Persona klinika, 2017. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-285-591-8. [COBISS.SI-ID 288493824]

92. PENTEK, Metka. Vaje za vadbo spomina in zbranosti. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije, [2013]-<2017>. Zv. <1-4>, ilustr. [COBISS.SI-ID 10285215]

93. Prijateljstvo je najboljše zdravilo : vodič za ustvarjanje skupnostne mreže podpore za duševno zdravje, (The Icarus project). Ljubljana: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice [etc.], 2015. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-92747-5-0. [COBISS.SI-ID 281409280]


62 TEHNOLOGIJA


94. FRITH, Alex. See inside recycling and rubbish : with over 60 flaps to lift, (An Usborne flap book). London: Usborne Publishing, 2010. 1 kartonka (13 str.), ilustr. ISBN 978-1-4095-0741-3. [COBISS.SI-ID 1112315486]

95. Poklici v elektrogospodarstvu. Gradnja TEŠ 4. Ljudje iz gline. TEŠ v spopadu z ekologijo. Velenje: Studio Mozaik, [201?]. 1 video DVD (ca 76 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 14440599]


631 KMETIJSTVO


96. ŠTAMPAR, Franci, JAKOPIČ, Jerneja. Gojenje in rez sadnih rastlin. Ljubljana: Kmečki glas, 2017. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-203-460-3. [COBISS.SI-ID 289012224]


635 VRTNARSTVO


97. JOŠAR, Jerneja. Vrtnarimo z Jernejo : ekološki vrt v štirih letnih časih. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 165 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4522-6. [COBISS.SI-ID 288831744]

98. PUŠENJAK, Miša. Visoke grede in vrtički v posodah. Ljubljana: Kmečki glas, 2017. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-203-462-7. [COBISS.SI-ID 288727552]


635.9 OKRASNE RASTLINE


99. SEVER, Matic. Cvetoče posode. Ljubljana: Kmečki glas, 2017. 143 str., barvne ilustr. ISBN 978-961-203-461-0. [COBISS.SI-ID 288935680]


636.7 PSI


100. BARTOL, Nina. Naredi sam za svojega psa : 30 preprostih projektov za pasjeljubce. 1. izd. Ljubljana: Ad Lucem, 2017. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-93832-2-3. [COBISS.SI-ID 288601344]


641 PRIPRAVA JEDI


101. DAYNES, Katie. Questions and answers about food : with over 60 flaps to lift, (Usborne lift-the-flap). [London: Usborne Publishing, cop. 2016]. 1 kartonka (11 str.), ilustr. ISBN 978-1-4095-9897-8. [COBISS.SI-ID 22587701]

102. WOODWARD, Ella. Slastno z Ello : čudovite sestavine in izvrstne jedi, ki jih boste oboževali vi in vaše telo. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 254 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4501-1. [COBISS.SI-ID 287718656]

103. ZIMMEL, Susanne. Dunajska kuhinja : krepka goveja juha z rezanci, posvojene sarme in cesarski praženec : klasika in sodobni recepti. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4520-2. [COBISS.SI-ID 288282624]


646 OBLAČENJE. NEGA TELESA


104. THOMAS, Tessa. Deset minut za pomladitev obraza : naravne metode za lepšo in bolj zdravo polt. Tržič: Učila International, 2008. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-00-0566-7. [COBISS.SI-ID 240369152]


65 ORGANIZACIJA POSLOVANJA


105. 100 let Savinjske železnice : dogajanje v Šmartnem ob Paki, (Domoznanska zbirka). Velenje: Studio Mozaik, 2015, p 1991. 1 video DVD (ca 16 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 13061527]

106. JELINČIČ, Zmago. Južna železnica in železnice na Slovenskem = Die Südbahngesellschaft und Eisenbahnen im slowenischen ethnischen Gebiet. 1. izd. Tomišelj: Alpemedia, 2017. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-93916-4-8. [COBISS.SI-ID 287016192]

107. MEDVED, Zoran. Naša televizija : perspektive sodobne javne televizije, (Dialogi, letn. 16). 1. izd. Maribor: Aristej, 2016. 256 str. ISBN 978-961-220-109-8. [COBISS.SI-ID 89945601]

108. ZUPANČIČ, Mitja. Z morjem na ti. Ljubljana: Osminka & Co., 2017. 432 str., ilustr. ISBN 978-961-93497-9-3. [COBISS.SI-ID 288270592]


7 UMETNOST, ŠPORT


109. Brainbox : svet : skupna igra, skupno učenje : desetminutni preizkus spomina, (Brainbox). Bucks: The Green Board Game Co., cop. 2016. 1 garnitura, karton, plastika, barve. [COBISS.SI-ID 2504907]

110. Brainbox : šport : skupna igra, skupno učenje : desetminutni preizkus spomina, (Brainbox). Bucks: The Green Board Game Co., cop. 2016. 1 garnitura, karton, plastika, barve. [COBISS.SI-ID 2503115]

111. Brainbox : znanost : skupna igra, skupno učenje : desetminutni preizkus spomina, (Brainbox). Bucks: The Green Board Game Co., cop. 2015. 1 garnitura, karton, plastika, barve. [COBISS.SI-ID 2505163]

112. VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. V svetu nesmrtnih bitij : grobna umetnost dinastije Han in njena kozmološka zasnova, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 262 str., ilustr. ISBN 978-961-237-881-3. [COBISS.SI-ID 287905024]


72 ARHITEKTURA


113. HRAUSKY, Andrej. Simboli v Plečnikovi arhitekturi : Ljubljana 1921-1957. Ljubljana: Lili in Roza, 2016. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-285-468-3. [COBISS.SI-ID 286967296]

114. KRALJ, Franc. Sakralni spomeniki na območju Občine Braslovče. Braslovče: Kulturno zgodovinsko društvo Žovnek, 2012. 334 str., ilustr. ISBN 978-961-92201-1-5. [COBISS.SI-ID 258201088]

115. MOHAR, Katarina. Vila Bled, (Umetnine v žepu, 13). Ljubljana: Založba ZRC, 2016. 82 str., ilustr. ISBN 978-961-254-978-7. [COBISS.SI-ID 288008192]


73 KIPARSTVO. UMETNA OBRT


116. MEDVED, Andrej. Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini : eseji. Koper: Hyperion; Nova Gorica: Kulturni dom, 2017. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-6382-94-6. [COBISS.SI-ID 266014976]


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST


117. ŽAGAR, Janja. Čipkaste vezi : razstava Slovenskega etnografskega muzeja, junij - december 2016. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2016. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-6388-64-1. [COBISS.SI-ID 287171584]


75 SLIKARSTVO


118. HERGOLD GERM, Katarina. Kako je vranček Koki postal čuvaj galerijske zbirke. Slovenj Gradec: Cerdonis: Koroška galerija likovnih umetnosti, 2016. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6244-55-8. [COBISS.SI-ID 285275136]

119. MIJATOVIĆ, Miloš. Slikarji : [ilustrirana enciklopedija], (Ljudje, ki so spremenili svet). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2017. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-251-425-9. [COBISS.SI-ID 288891648]


76 GRAFIKA


120. 27. Pikin festival : Velenje 18. - 24. september 2016. [Velenje: Festival, 2016]. 1 plakat, barve. [COBISS.SI-ID 14087319]


78 GLASBA


121. --- med iskrenimi ljudmi ---. Topolšica: ZGC Goličnik, [cop. 2015]. 1 CD (), stereo. [COBISS.SI-ID 14481047]

122. MIJATOVIĆ, Miloš. Skladatelji : [ilustrirana enciklopedija], (Ljudje, ki so spremenili svet). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2017. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-251-424-2. [COBISS.SI-ID 288891392]

123. ŠTRAKL, Romeo. The Who : bootleg posnetki, (Sprejeto, 006). Maribor: Kulturni center, 2017. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-6620-94-9. [COBISS.SI-ID 89930753]


791 FILMI


124. BEECROFT, Simon, HIDALGO, Pablo. Vojna zvezd, Enciklopedija likov : posodobljena in razširjena. Zagreb: Egmont, 2016. 220 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1377-3. [COBISS.SI-ID 284419584]

125. KOCJANČIČ, Nerina, ROBAR-DORIN, Filip. Dialogi s Filipom, (Zbirka Slovenski film, Nova serija, št. 8). 1. izd. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2017. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-6417-88-4. [COBISS.SI-ID 277234688]


792 GLEDALIŠČE


126. ROBIDA, Jože. Prihranjeni dolar : gledališka predstava 12. 12. 1987. Velenje: Studio Mozaik, [200?]. 1 video DVD (ca 52 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 11221911]


793 PLES. DRUŽABNE IGRE


127. KNIFIC, Jana, KRAMARIČ, Mira, RIBIČ, Marija. Potepanje po Sloveniji : na pot z medvedkom Lovrom : didaktična igrača. Ljubljana: Kartografija, 2014. 1 komplet (63 kart, 1 igralna kocka, 4 igralne figurice, igralna plošča), lepenka, barve. [COBISS.SI-ID 2143904]

128. TEUBER, Klaus. Catan : junior. Ljubljana: Laser Plus, cop. 2016. 1 komplet (dvostranska igralna plošča, kocka, 28 gusarskih taborov, 28 ladij, 90 ploščic, 16 Kokijevih kart, 4 igralne tablice, figura kapitana Kavlja s podstavkom), lepenka, plastika, barve. [COBISS.SI-ID 14544791]


796 ŠPORT


129. COHEN, Rhonda. Sport psychology : the basics : optimising human performance. London [etc.]: Bloomsbury, 2016. 210 str., ilustr. ISBN 978-1-4081-7209-4. ISBN 978-1-4081-8217-8. ISBN 978-1-4081-8218-5. [COBISS.SI-ID 14480535]

130. DREISBACH, Jens. 100 najboljših nogometašev : najboljši igralci 21. stoletja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3190-1. [COBISS.SI-ID 287282944]


796.5(036) GORSKI VODNIKI


131. KUCHARSKI, Radek. Trekking in Ladakh : [eight adventurous trekking routes], (Cicerone guides). 2nd ed. Milnthorpe (Cumbria): Cicerone, 2015. 378 str., ilustr. ISBN 978-1-85284-830-9. [COBISS.SI-ID 14480791]

132. RAVNIK, Jurij. Kraški rob : Slovenija, Italija : plezalni vodnik = Karst edge : Slovenia, Italy : climbing topo. 1. izd. Kranj: Toka Piki, 2017. 271 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-285-607-6. [COBISS.SI-ID 288756736]


8


133. ROZMAN, Smiljan. Lov za ukradenimi milijoni, (Zbirka Lastovka). V Ljubljani: Karantanija, 1996. 193 str., ilustr. ISBN 961-226-119-9. [COBISS.SI-ID 61028096]


81 JEZIKOSLOVJE


134. BOOBYER, Victoria. English for everyone, Course book, Level 1, Business English, (A complete self-study programme). London: Dorling Kindersley, 2017. 192 str., ilustr. ISBN 978-0-2412-4234-6. ISBN 0-2412-4234-7. [COBISS.SI-ID 1112847198]

135. BOOBYER, Victoria. English for everyone, Course book, Level 2, Business English, (A complete self-study programme). London: Dorling Kindersley, 2017. 192 str., ilustr. ISBN 978-0-2412-7514-6. [COBISS.SI-ID 1112847454]

136. CHILTON, Helen, EDWARDS, Lynda. Listening & speaking for first (FCE) : [with answer key], (Practise it! Smash it!). London: Scholastic, cop. 2016. 111 str., ilustr. 2 CD-ja (ca. 2 h, 43 min), stereo. ISBN 978-1-910-17374-9. [COBISS.SI-ID 512221067]

137. CHILTON, Helen, EDWARDS, Lynda. Reading & writing for first (FCE) : [with answer key], (Practise it! Smash it!). London: Scholastic, cop. 2016. 103 str., ilustr. ISBN 978-1-910-17373-2. [COBISS.SI-ID 512221835]

138. HAGNER, Valeska. Menschen im Beruf, Pflege, B1 : Deutsch als Fremdsprache. 1. Aufl. München: Hueber, 2016. 120 str., ilustr. ISBN 978-3-19-501190-7. [COBISS.SI-ID 22480693]

139. HERING, Axel. Bildgrammatik Deutsch : Deutsche Grammatik in Bildern erklärt, (Hueber Grammatik). 1. Aufl. München: Hueber, 2016. 184 str., ilustr. ISBN 978-3-19-009741-8. [COBISS.SI-ID 22483509]

140. HERING, Axel, MATUSSEK, Magdalena. Menschen im Beruf, Schreibtraining, B1/B2 : Deutsch als Fremdsprache. 1. Aufl. München: Hueber, 2016. 112 str., ilustr. ISBN 978-3-19-141587-7. [COBISS.SI-ID 22480949]

141. KNEZ, Mihaela, PONIKVAR, Andreja, JERMAN, Tanja. Oblike v oblakih, Slovnične preglednice. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 77 str., preglednice. ISBN 978-961-237-836-3. [COBISS.SI-ID 285162240]

142. LEČIČ, Rada. Osnove slovenskega jezika : slovnični priročnik. Dopolnjena izd. Cerkno: Gaya, 2016. 130 str., fotogr. ISBN 978-961-92674-7-9. [COBISS.SI-ID 286238720]

143. NORRIS, Roy. Straight to first : student's book with answers. [1st ed.]. Oxford: Macmillan Education, 2016. 159 str., ilustr. ISBN 978-0-230-49561-6. ISBN 978-0-230-49562-3. ISBN 978-0-230-49566-1. ISBN 978-0-230-49811-2. [COBISS.SI-ID 6227093]


81'374 SLOVARJI


144. BRECELJ, Marijan. Slovensko-brazilski slovar = Dicionário esloveno-brasileiro. 1. izd. Nova Gorica: Buča, 2017. 455 str. ISBN 978-961-6704-62-5. [COBISS.SI-ID 288399104]

145. MAJCENOVIČ KLINE, Barbara. Slovensko-hrvaški slikovni slovar. Hoče: Skrivnost, 2017. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-66-8. [COBISS.SI-ID 288270336]


82


146. AESCHYLUS. Uklenjeni Prometej, (Iz antičnega sveta, 2). Maribor: Obzorja, 1962. 82 str. [COBISS.SI-ID 2915073]


82.0 LITERARNA TEORIJA


147. BLAŽIČ, Milena. Mladinski klasiki : izbor člankov in razprav. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 332 str., ilustr. ISBN 978-961-253-197-3. [COBISS.SI-ID 288040704]

148. ŠIRCA, Alen Albin. Slovenska baročna literatura v evropskem kontekstu : uvod, (Knjižna zbirka KUD Logos, 55). Ljubljana: KUD Logos, 2016. 151 str. ISBN 978-961-7011-23-4. [COBISS.SI-ID 288256768]


82-94


149. JEREB, Berta. Moj brat, taboriščnik številka 96. Ljubljana: eBesede, 2017. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-6922-96-8. [COBISS.SI-ID 288325888]


821.163.6 SLOVENSKI ROMANI


150. BABIČ, Simona. . 1. izd. Slovenska Bistrica: samozal., 2016. 298 str., ilustr. ISBN 978-961-283-773-0. [COBISS.SI-ID 287284480]

151. DEBEVC, Jože. V objemu križa in rdeče zvezde. Postojna: samozal., 2017. 228 str. ISBN 978-961-283-822-5. [COBISS.SI-ID 288342784]

152. FLISAR, Evald. Dekleta, ki se jih spomnim : [roman], (Izbrana dela, Proza). Ljubljana: Sodobnost International, 2016. 297 str. ISBN 978-961-6970-56-3. [COBISS.SI-ID 287898880]

153. FORŠČEK, Bojan. Vstajnik, (Zbirka Slovenski roman). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2016. 371 str. ISBN 978-961-6934-85-5. [COBISS.SI-ID 287354880]

154. HUDEJ, Mohor. Vlažne duše, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2017. 193 str. ISBN 978-961-284-265-9. [COBISS.SI-ID 288747520]

155. IVANČIČ, Alenka. Lovilka sanj. 1. natis. Ihan: samozal., 2016. 300 str. ISBN 978-961-283-769-3. [COBISS.SI-ID 287268096]

156. JAZBEC, Milan. Iskanje izgubljene duše : roman o diplomaciji, (Trilogija Dama v belem, knj. 2). Ljubljana: Forma 7, 2017. 200 str. ISBN 978-961-7000-04-7. [COBISS.SI-ID 288954624]

157. KUMERDEJ, Mojca. Kronosova žetev, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2016. 409 str. ISBN 978-961-284-176-8. [COBISS.SI-ID 284283904]

158. PAUKOVIČ, Lara. Poletje v gostilni, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2017. 195 str. ISBN 978-961-284-266-6. [COBISS.SI-ID 288747776]

159. ŠTOK, Jože. Skozi ognjene nevihte je udarjala jeklena pest. Ljubljana: Glavni odbor Zveze borcev NOV Slovenije, 1953. 735 str., [34] str. pril., [4] zvd., ilustr. [COBISS.SI-ID 3064629]

160. TOMAŽIN, Andrej. Črvi, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2016. 184 str. ISBN 978-961-6949-91-0. [COBISS.SI-ID 90449921]

161. VAŠTE, Ilka. Žrtev novega življenja, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2017. 374 str. ISBN 978-961-277-146-1. [COBISS.SI-ID 287838464]

162. VOJNOVIĆ, Goran. Čefurji raus!, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2008. 199 str. ISBN 978-961-242-149-6. ISBN 978-961-242-169-4. [COBISS.SI-ID 237529088]

163. VRENČUR, Iztok. Urnebes, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2016. 276 str. ISBN 978-961-6949-89-7. [COBISS.SI-ID 90040833]


821.163.6-32 SLOVENSKE NOVELE


164. ČUČNIK, Primož. Promet s knjigo : (obliterarni zapisi iz let 2008-2015), (Zbirka Novi pristopi, 66). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016. 125 str. ISBN 978-961-6952-96-5. [COBISS.SI-ID 287966464]

165. HUDALES, Oskar. Potopljeni grad, (Pravljica, 4). Maribor: Obzorja, 1953. 40 str. [COBISS.SI-ID 2175541]

166. LESJAK, Matjaž. Oder za dva. 1. izd. Žalec: Trigon, 2016. 414 str. ISBN 978-961-94136-0-9. [COBISS.SI-ID 287500800]

167. MASTNAK, Jože. Mastn(akov)i aforizmi. Šentjur: Literarno društvo, 2016. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-94030-2-0. [COBISS.SI-ID 287353088]

168. PETROVIČ, Nara. Slovenija : navodila za uporabo : vodič do osebne in skupne suverenosti, (Zbirka Luna). Ljubljana: Sanje, 2017. 190 str. ISBN 978-961-274-480-9. [COBISS.SI-ID 289165568]

169. ROZMAN, Smiljan. Leteči krožnik : povest. V Ljubljani: Prešernova družba, 1976. 226 str. [COBISS.SI-ID 1455368]


821-1 PESNIŠTVO


170. JACOB, Max. Večne zdajšnjosti, (Knjižna zbirka Poezije, 30). Ljubljana: KUD Logos, 2016. 287 str. ISBN 978-961-7011-24-1. [COBISS.SI-ID 288233728]


821-2 DRAMATIKA


171. OSTROVSKIJ, Aleksandr Nikolaevič. Tri drame, (Zbirka Klasična šerpa, 41). Ljubljana: Lud Šerpa, 2017. 297 str. ISBN 978-961-6699-55-6. [COBISS.SI-ID 288327680]


821-311.2 DRUŽBENI ROMANI


172. ATXAGA, Bernardo. Dnevi Nevade, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2017. 467 str. ISBN 978-961-284-268-0. [COBISS.SI-ID 288740096]
Nagrada: Premio Euskadi de Literatura, 2014

173. BYRNE, Kerrigan. Višavec. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 352 str. ISBN 978-961-00-3317-2. ISBN 978-961-00-3318-9. [COBISS.SI-ID 289137408]

174. CAMPBELL, Anna. Sedem noči v falotovi postelji, (Serija Sinovi greha). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 362 str. ISBN 978-961-00-3280-9. ISBN 978-961-00-3281-6. [COBISS.SI-ID 288831488]

175. CARLAN, Audrey. Dekle za en mesec, Januar, februar, marec. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 322 str. ISBN 978-961-00-3273-1. ISBN 978-961-00-3274-8. [COBISS.SI-ID 288765184]

176. DAY, Sylvia. Predana : prvi del trilogije Crossfire, (Zbirka Žepnice). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 333 str. ISBN 978-961-01-2679-9. [COBISS.SI-ID 264812032]

177. DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič. Ponižani in razžaljeni : roman v štirih delih z epilogom, (Knjižnica Kondor, zv. 354). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 525 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-01-4059-7. [COBISS.SI-ID 288938496]

178. DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič. Zapiski iz podtalja, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2017. 197 str. ISBN 978-961-284-267-3. [COBISS.SI-ID 288741632]

179. ÉNARD, Mathias. Alkohol in nostalgija, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2017. 82 str. ISBN 978-961-284-270-3. [COBISS.SI-ID 288740864]

180. ÉNARD, Mathias. Kompas, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 483 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4564-6. [COBISS.SI-ID 288484096]
Nagrada: Prix Goncourt, 2015

181. GEORGE, Nina. Svetloba v Provansi. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 335 str. ISBN 978-961-00-2193-3. ISBN 978-961-00-2184-1. [COBISS.SI-ID 273401344]

182. HAWKINS, Karen. Nora na karo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 318 str. ISBN 978-961-00-3278-6. ISBN 978-961-00-3279-3. [COBISS.SI-ID 288792320]

183. HOYT, Elizabeth. Moj najdražji samotar. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 318 str. ISBN 978-961-00-3327-1. ISBN 978-961-00-3328-8. [COBISS.SI-ID 289223936]

184. JEFFRIES, Sabrina. Nevarnosti poželenja, (Grešni snubci, 3). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 291 str. ISBN 978-961-00-3290-8. ISBN 978-961-00-3291-5. [COBISS.SI-ID 288969728]

185. JOHNSON, Jane. Solna pot. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 431 str. ISBN 978-961-00-2349-4. ISBN 978-961-00-2342-5. [COBISS.SI-ID 275467264]

186. KERANGAL, Maylis de. Pokrpajmo žive, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2017. 183 str. ISBN 978-961-274-473-1. ISBN 978-961-274-474-8. [COBISS.SI-ID 288574208]
Nagrada: Prix Relay des voyageurs, 2014
Nagrada: Roman des étudiants France Culture - Télérama, 2014
Nagrada: Prix orange du livre, 2014
Nagrada: Grand prix RTL-Lire, 2014

187. KUFSTEINER, Andreas. Ljubezen vse odpusti, (Serija Gorski zdravnik). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 269 str. ISBN 978-961-00-3295-3. ISBN 978-961-00-3296-0. [COBISS.SI-ID 289011968]

188. MAROJEVIĆ, Igor. Mamina roka, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2017. 229 str. ISBN 978-961-284-269-7. [COBISS.SI-ID 288739840]

189. MCCARTY, Monica. Neustavljivi lovec : [sedma knjiga iz serije o višavskih bojevnikih]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 383 str. ISBN 978-961-00-3293-9. ISBN 978-961-00-3294-6. [COBISS.SI-ID 289002240]

190. MORRISON, Toni. Bog pomagaj otroku. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 197 str. ISBN 978-961-282-169-2. [COBISS.SI-ID 287641088]

191. MOYES, Jojo. Zadnje ljubezensko pismo, (Zbirka Žepnice). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 550 str. ISBN 978-961-01-3898-3. [COBISS.SI-ID 283421952]

192. OKRI, Ben. Cesta sestradanih, (Zbirka Eho, 11). 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2016. 551 str. ISBN 978-961-93732-7-9. [COBISS.SI-ID 285294592]
Nagrada: Man Booker Prize for Fiction, 1991

193. SEURAT, Alexandre. Neroda, (Zbirka Bralec, 106). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 117 str. ISBN 978-961-241-990-5. [COBISS.SI-ID 288379136]

194. SHEEHAN, Madeline. Nedosegljivo, (Serija Peklenski konjeniki). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 336 str. ISBN 978-961-00-3288-5. ISBN 978-961-00-3289-2. [COBISS.SI-ID 288967424]

195. SPARKS, Nicholas. Po dva in dva. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 510 str. ISBN 978-961-00-3322-6. ISBN 978-961-00-3323-3. [COBISS.SI-ID 289180160]

196. STENDHAL. Rdeče in črno : kronika leta 1830, (Zbirka Veliki večni romani). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 551 str. ISBN 978-961-01-4068-9. [COBISS.SI-ID 288459776]

197. WILDER, Jasinda. Potapljam se vate. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 280 str. ISBN 978-961-00-3315-8. ISBN 978-961-00-3316-5. [COBISS.SI-ID 289137152]

198. WYLD, Evie. Vseh ptic petje, (Knjižna zbirka Horizont). Ljubljana: Sodobnost International, 2016. 236 str. ISBN 978-961-6970-53-2. [COBISS.SI-ID 286831104]
Nagrada: Encore Award, 2013
Nagrada: Miles Franklin Award, 2014
Nagrada: European Union Prize for Literature, 2014


821-311.6 ZGODOVINSKI ROMAN


199. KANONI, Črt. Osma žrtev ali Rekviem za likvidatorja. 1. izd. Ljubljana: Maks Viktor, 2017. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-94103-0-1. [COBISS.SI-ID 288876800]


821-312.4 KRIMINALNI ROMANI


200. BJØRK, Samuel. Postelja iz peres. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 408 str. ISBN 978-961-00-3286-1. ISBN 978-961-00-3287-8. [COBISS.SI-ID 288966400]

201. BROWN, Dan. Inferno. Novi Sad: Solaris, 2013. 405 str. ISBN 978-86-7560-098-5. [COBISS.SI-ID 9688862]

202. FITZEK, Sebastian. Triindvajseti potnik. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 372 str. ISBN 978-961-00-3060-7. ISBN 978-961-00-3061-4. [COBISS.SI-ID 285356032]

203. GERRITSEN, Tess. Še enkrat umri, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 390 str. ISBN 978-961-01-4474-8. [COBISS.SI-ID 288196608]

204. GOLOB, Tadej. Jezero. Novo mesto: Goga, 2016. 520 str. ISBN 978-961-277-140-9. ISBN 978-961-277-141-6. [COBISS.SI-ID 286997248]

205. JAMES, Peter. Lepa v smrti : [drugi primer komisarja Roya Gracea]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 464 str. ISBN 978-961-00-3282-3. ISBN 978-961-00-3283-0. [COBISS.SI-ID 288876032]

206. MCFADYEN, Cody. Tovarna resnice : [triler]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 430 str. ISBN 978-961-00-3325-7. ISBN 978-961-00-3326-4. [COBISS.SI-ID 289224704]

207. ROBOTHAM, Michael. Ubij se zame. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 447 str. ISBN 978-961-00-3320-2. ISBN 978-961-00-3321-9. [COBISS.SI-ID 289182464]

208. WALKER, Wendy. Nikoli ni vse pozabljeno. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 303 str. ISBN 978-961-00-3275-5. ISBN 978-961-00-3276-2. [COBISS.SI-ID 288765440]


821-312.6 BIOGRAFSKI ROMANI


209. EVANS, Kate. Rdeča Rosa : biografija Rose Luxemburg v risoromanu. Prevalje: Zavod VigeVageKnjige, 2016. 167, [57] str., ilustr. ISBN 978-961-93768-6-7. [COBISS.SI-ID 287088896]

210. KRACHT, Christian. Imperij : roman, (Zbirka Klasična šerpa, 42). Ljubljana: Lud Šerpa, 2016. 163 str. ISBN 978-961-6699-54-9. [COBISS.SI-ID 288326912]


821-312.9 FANTASTIČNI ROMANI


211. GREEN, Sally. Pol zgubljeni : tretja knjiga trilogije Polovično življenje, (Trilogija Polovično življenje, knj. 3). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 305 str. ISBN 978-961-01-4047-4. [COBISS.SI-ID 288676864]

212. LEWIS, C. S.. Potovanje na Venero, (Vesoljska trilogija, knj. 2). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2017. 252 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0355-5. [COBISS.SI-ID 285866752]

213. LEWIS, C. S.. S planeta molka, (Vesoljska trilogija, knj. 1). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2017. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0354-8. [COBISS.SI-ID 285866240]

214. LEWIS, C. S.. Ta ogabna moč, (Vesoljska trilogija, knj. 3). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2017. 476 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0383-8. [COBISS.SI-ID 288127488]

215. MORGENSTERN, Erin. Nočni cirkus, (Zbirka Žepna knjiga). 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 421 str. ISBN 978-961-00-1660-1. [COBISS.SI-ID 262918656]


821-32 NOVELE OSTALIH NARODOV


216. ADICHIE, Chimamanda Ngozi. Vsi moramo biti feministi, (Zbirka Sanje). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2017. 46 str. ISBN 978-961-274-481-6. [COBISS.SI-ID 289224192]

217. BERKOVÁ, Alexandra. Knjiga z rdečimi platnicami, (Zbirka Eho, 12). 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2016. 151 str. ISBN 978-961-93732-9-3. [COBISS.SI-ID 286752000]

218. BOSMANS, Phil. Živi vsak dan : 365 vitaminov za srce. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2016. 221 str., ilustr. ISBN 978-961-265-161-9. [COBISS.SI-ID 287355904]

219. EROFEEV, Viktor. Telo, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2017. 425 str. ISBN 978-961-284-271-0. [COBISS.SI-ID 288740352]

220. NETTEL, Guadalupe. Zakonsko življenje zlatih ribic, (Zbirka Stopinje). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016. 109 str. ISBN 978-961-6952-84-2. [COBISS.SI-ID 286249216]

221. PEWDIEPIE. Ta knjiga te ljubi. 1. izd. Tržič: Učila international, 2016. [240] str., ilustr. ISBN 978-961-00-3065-2. [COBISS.SI-ID 285477120]

222. SINGER, Isaac Bashevis. Moč teme : izbrane zgodbe, (Knjižnica Kondor, zv. 355). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 410 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-01-4058-0. [COBISS.SI-ID 289001216]

223. SPAHIĆ, Ognjen. Polna glava radosti, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2017. 311 str. ISBN 978-961-277-151-5. [COBISS.SI-ID 288148992]

224. WALTON, Izaak. Popolni ribič ali Oddih razmišljajočega moža. Sevnica: samozal. S. Kosmač, 2016. 178 str. ISBN 978-961-283-754-9. [COBISS.SI-ID 287010560]

225. Zgodbe iz Slovaške : antologija slovaške kratke zgodbe, (Knjižna zbirka Izmenjave). Ljubljana: Sodobnost International, 2016. 279 str. ISBN 978-961-6970-63-1. [COBISS.SI-ID 288659200]


821-7 HUMOR


226. GUARESCHI, Giovanni. Don Camillo in Peppone. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013-<2017>. Zv. <1-5>. ISBN 978-961-278-088-3. ISBN 978-961-278-151-4. ISBN 978-961-278-229-0. ISBN 978-961-278-281-8. ISBN 978-961-278-308-2. [COBISS.SI-ID 268826624]


821-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST


227. HUDALES, Oskar. Vila Atomka in mladec Matjaž, (Pravljica, 38). Maribor: Obzorja, 1955. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8489017]


821-94 SPOMINI


228. ARTNIK KNIBBE, Tjaši. Ranljiva : zgodbe z Jakobove poti (El Camino de Santiago), 850 km dolge poti prisotnosti, prebujenosti in miline. Ljubljana: Remco Knibbe, 2016. 251 str. ISBN 978-961-285-432-4. [COBISS.SI-ID 286502912]

229. HOLZ, Robbie, HOWARD, Christiann. Aboridžinske skrivnosti prebujenja : zdravilno in duhovno potovanje z odmaknjenim avstralskim plemenom. 1. natis. Nova Gorica: Eno, 2017. 266 str. ISBN 978-961-6943-51-2. [COBISS.SI-ID 288271616]

230. JULLIAND, Anne-Dauphine. Poseben dan : pripoved mame o soočenju z boleznijo in smrtjo otroka. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2017. 152 str. ISBN 978-961-04-0378-4. [COBISS.SI-ID 287852544]

231. RODRIGUEZ, Deborah. Lepota za tančico, (Zbirka Žepnice, Ljubezenski romani). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. 382 str. ISBN 978-961-01-0553-4. [COBISS.SI-ID 240858880]

232. ŠPROHAR, Luj. Spomini starega sitnega slepca. 1. natis. Ljubljana: samozal., 2017. 260 str. ISBN 978-961-283-788-4. ISBN 978-961-283-850-8. [COBISS.SI-ID 288935424]


821-992 POTOPISI


233. MUCK, Desa. Takole bom rekla : zbirka kolumn 2008-2015. 1. izd. Mokronog: Muck Blažina, 2017. 211 str. ISBN 978-961-94144-0-8. [COBISS.SI-ID 287972864]


840-311.2


234. SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Mali princ : z avtorjevimi ilustracijami. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994. 117 str., ilustr. ISBN 86-11-14205-5. [COBISS.SI-ID 41541376]


902 ARHEOLOGIJA


235. ŽUPANEK, Bernarda. Emona MM : urbanizacija prostora - nastanek mesta = urbanisation of space - beginning of a town. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2017. 268 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6509-54-1. [COBISS.SI-ID 288312832]


908 DOMOZNANSTVO


236. HOFER, Andrej. Andrej Hofer : Knjižnica Šmartno ob Paki, 11. 2. 2014, (O Šmarčanih malo drugače). Velenje: Studio Mozaik, 2014. 1 video DVD (ca 61 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 12205207]

237. NAPOTNIK, Jože. Jože Napotnik : Knjižnica Šmartno ob Paki, 14. 2. 2017, (O Šmarčanih malo drugače). Velenje: Studio Mozaik, 2017. 1 video DVD (ca 71 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 14481815]

238. PLANINA, Bojana. Mozaik doživetij : Savinjska in Šaleška dolina = Adventure mosaic : Savinja and Šalek Valley. Nazarje: Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija; Velenje: Studio Mozaik, 2014. 1 video DVD (16 min, 37 sek), barve, zvok. ISBN 978-961-93272-3-4. [COBISS.SI-ID 272446464]

239. STEBLOVNIK, Konrad. Dr. Konrad Steblovnik : Knjižnica Šmartno ob Paki, 19. 4. 2016, (O Šmarčanih malo drugače). Velenje: Studio Mozaik, 2016. 1 video DVD (ca 72 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 13945751]

240. VRENČUR, Iztok. Iztok Vrenčur : Knjižnica Šmartno ob Paki, 10. 12. 2013, (O Šmarčanih malo drugače). Velenje: Studio Mozaik, 2013. 1 video DVD (ca 62 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 12651159]


91 ZEMLJEPIS


241. BONE, Emily. See inside exploration and discovery : with over 70 flaps to lift, (An Usborne flap book). London: Usborne Publishing, 2015. 1 kartonka (15 str.), ilustr. ISBN 978-1-4095-6397-6. [COBISS.SI-ID 1112388702]

242. FERFILA, Bogomil. Islandija : izjemne lepote otoške državice izgubljene v prostranstvih severnega Atlantskega oceana, (Zbirka Svet na dlani, knj. 33). Ljubljana: Demat, 2017. 168 str., 92 str. pril., ilustr. ISBN 978-961-94104-6-2. [COBISS.SI-ID 288647680]


91(497.4) ZEMLJEPIS SLOVENIJE


243. POLOVIČ, Morana. Slovenija : slikoviti zemljepis. Zagreb: Turistička naklada, 2017. 60 str., ilustr. ISBN 978-953-350-025-6. [COBISS.SI-ID 289165312]

244. SKOBERNE, Peter. Skriti biseri Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 282 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4282-9. [COBISS.SI-ID 288693248]


912 KARTE. ATLASI


245. Usborne lift-the-flap picture atlas : with a giant world map poster. London: Usborne, 2009. 1 kartonka (14 str.), ilustr. ISBN 978-0-7460-9847-9. [COBISS.SI-ID 22591538]


929 BIOGRAFIJE


246. ABBOTT, Jacob. Julij Cezar : življenjepis. Šmarješke Toplice: Stella, 2016. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-246-607-7. [COBISS.SI-ID 287205632]

247. BORŠTNIK, Pavle. Moj čas, (Zbirka Zapisi iz zdomstva, zv. 2). Trst: Mladika, 2016. 623 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-237-2. [COBISS.SI-ID 9237228]

248. FELSTINER, John. Paul Celan : pesnik, preživelec, Jud, (Zbirka Labirinti, 47). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017. 502 str., ilustr. ISBN 978-961-6952-94-1. [COBISS.SI-ID 287230464]

249. FORREST, Alan I.. Napoleon. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 328 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-282-230-9. [COBISS.SI-ID 288466176]

250. LEDINEK, Stanka. Kajuh, moj pesnik : razstava, Knjižnica Velenje. Velenje: Studio Mozaik, 2014. 1 video DVD (ca 27 min), barve. [COBISS.SI-ID 13060503]

251. RENKO, Manca G.. Lastno življenje : srečanje z Zofko Kveder. Ljubljana: Beletrina, 2017. [64] str., ilustr. ISBN 978-961-284-264-2. [COBISS.SI-ID 288739328]

252. SPRINGSTEEN, Bruce. Bruce Springsteen : avtobiografija. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 525 str, [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-00-3284-7. ISBN 978-961-00-3285-4. [COBISS.SI-ID 289012480]


93 ZGODOVINA STAREGA VEKA (DO 0476)


253. DAYNES, Katie. See inside castles : with over 50 flaps to lift, (An Usborne flap book). [London]: Usborne, cop. 2006. 1 kartonka (15 str.), barvne ilustr. ISBN 978-0-7460-6446-7. [COBISS.SI-ID 8756152]


94".../..." SPLOŠNA ZGODOVINA


254. Postojna : upravno in gospodarsko središče = an administrative and economic center. Postojna: Galerija 2; Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2009. 427 str., ilustr. ISBN 978-961-6115-45-2. ISBN 978-961-6386-16-6. [COBISS.SI-ID 246793216]

255. Zbornik občine Slovenska Bistrica. Slovenska Bistrica: Skupščina občine: Kulturna skupnost, 1983-<2009>. Zv. <1-3>, ilustr. ISBN 978-961-91537-4-1. [COBISS.SI-ID 2140932]


94".../18" ZGODOVINA DO 19. STOL.


256. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Zgodovina protijudovstva in antisemitizma v Evropi, (Razprave in eseji, 70). Ljubljana: Slovenska matica, 2016. 248 str. ISBN 978-961-213-267-5. [COBISS.SI-ID 289114624]


94"19" ZGODOVINA 20. STOLETJA


257. CLARK, Christopher M.. Mesečniki : kako je Evropa leta 1914 zabredla v vojno. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 637 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-282-188-3. [COBISS.SI-ID 287631104]

258. ARISTOVNIK, Bojana, BATAGELJ, Borut, HIMMELREICH, Bojan, JAZBEC, Sonja, KRANJEC, Jože, SIRK, Vesna, ZDOVC, Hedvika, ŽIŽEK, Aleksander. Dekade : osemdeseta : 1980-1989 @Celje. Celje: Zgodovinski arhiv, 2016. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-6448-40-6. [COBISS.SI-ID 288320768]


94"1939/45" 2. SVETOVNA VOJNA


259. ŽNIDARIČ, Marjan. Pohorski bataljon : postal je legenda. Velenje: Studio Mozaik, 2014, p 2003. 1 video DVD (ca 15 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 13066135]


C eng LEPOSLOVNE KNJIGE DO 9. LETA V ANGLEŠKEM JEZIKU


260. BENTON, Lynne. The rabbit's tale, (Usborne first reading, Level 1). London: Usborne Publishing, 2012. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-5580-3. [COBISS.SI-ID 14542487]

261. BOWMAN, Lucy. How bear lost his tail, (Usborne first reading, Level 2). London: Usborne Publishing, 2012. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-5583-4. [COBISS.SI-ID 14540183]

262. DAVIDSON, Susanna. Clever rabbit and the lion, (Usborne first reading, Level 2). London: Usborne Publishing, 2007. 32 str., ilustr. ISBN 978-0-7460-9128-9. [COBISS.SI-ID 14543255]

263. DAVIDSON, Susanna. Clever rabbit and the wolves, (Usborne first reading, Level 2). London: Usborne Publishing, 2008. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-0106-0. [COBISS.SI-ID 14543511]

264. DAVIES, Kate. The daydreamer, (Usborne first reading, Level 2). London: Usborne Publishing, 2010. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-1934-8. [COBISS.SI-ID 14542999]

265. DAYNES, Katie. The ant and the grasshopper, (Usborne first reading, Level 1). London: Usborne Publishing, 2008. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-0076-6. [COBISS.SI-ID 14542743]

266. DICKINS, Rosie. The genie in the bottle, (Usborne first reading, Level 2). London: Usborne Publishing, 2009. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-0070-4. [COBISS.SI-ID 14543767]

267. DICKINS, Rosie. The magic melon, (Usborne first reading, Level 2). London: Usborne Publishing, 2012. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-5582-7. [COBISS.SI-ID 14544023]

268. FRITH, Alex. The greedy dog, (Usborne first reading, Level 1). London: Usborne Publishing, 2012. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-5579-7. [COBISS.SI-ID 14544279]

269. FRITH, Alex. King Midas and the gold, (Usborne first reading, Level 1). London: Usborne Publishing, 2008. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-0108-4. [COBISS.SI-ID 14544535]

270. JONES, Rob Lloyd. The tortoise and the eagle, (Usborne first reading, Level 2). London: Usborne Publishing, 2009. 32 str., ilustr. ISBN 978-0-7460-9743-4. [COBISS.SI-ID 14542231]

271. MACKINNON, Mairi. A bus for Miss Moss, (Usborne very first reading, book 3). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-1661-3. [COBISS.SI-ID 14535063]

272. MACKINNON, Mairi. The circus under the sea, (Usborne very first reading, book 12). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-1667-5. [COBISS.SI-ID 14533271]

273. MACKINNON, Mairi. Dog diary, (Usborne very first reading, book 4). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-2013-9. [COBISS.SI-ID 14534295]

274. MACKINNON, Mairi. The dressing-up box, (Usborne very first reading, book 2). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-2012-2. [COBISS.SI-ID 14535319]

275. MACKINNON, Mairi. The fox and the crow, (Usborne first reading, Level 1). London: Usborne Publishing, 2007. 32 str., ilustr. ISBN 978-0-7460-9122-7. [COBISS.SI-ID 14539415]

276. MACKINNON, Mairi. The fox ang the stork, (Usborne first reading, Level 1). London: Usborne Publishing, 2007. 32 str., ilustr. ISBN 978-0-7460-9118-0. [COBISS.SI-ID 14539159]

277. MACKINNON, Mairi. Late night at the zoo, (Usborne very first reading, book 10). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-2015-3. [COBISS.SI-ID 14533783]

278. MACKINNON, Mairi. The lion and the mouse, (Usborne first reading, Level 1). London: Usborne Publishing, 2008. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-0048-3. [COBISS.SI-ID 14539927]

279. MACKINNON, Mairi. The monster diner, (Usborne very first reading, book 13). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-1668-2. [COBISS.SI-ID 14533015]

280. MACKINNON, Mairi. Mr. Mystery, (Usborne very first reading, book 15). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-2016-0. [COBISS.SI-ID 14532503]

281. MACKINNON, Mairi. Pirate Pat, (Usborne very first reading, book 1). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-1660-6. [COBISS.SI-ID 14535575]

282. MACKINNON, Mairi. The queen makes a scene, (Usborne very first reading, book 6). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-1663-7. [COBISS.SI-ID 14534551]

283. MACKINNON, Mairi. Run, rabbit, run!, (Usborne very first reading, book 9). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-2014-6. [COBISS.SI-ID 14534039]

284. MACKINNON, Mairi. Stop that cow!, (Usborne very first reading, book 7). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-1664-4. [COBISS.SI-ID 14534807]

285. MACKINNON, Mairi. The sun and the wind, (Usborne first reading, Level 1). London: Usborne Publishing, 2007. 32 str., ilustr. ISBN 978-0-7460-9120-3. [COBISS.SI-ID 14539671]

286. MACKINNON, Mairi. Wild school, (Usborne very first reading, book 11). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-1666-8. [COBISS.SI-ID 14533527]

287. MANTLE, Ben. Old MacDonald had a farm, (Usborne first reading, Level 1). London: Usborne Publishing, 2009. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-1009-3. [COBISS.SI-ID 14541975]

288. MASON, Conrad. The deep dark woods, (Usborne very first reading, book 7). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-7211-4. [COBISS.SI-ID 14537367]

289. MILBOURNE, Anna. Double trouble, (Usborne very first reading, book 1). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-7205-3. [COBISS.SI-ID 14537111]

290. PUNTER, Russell. Bad Jack Fox, (Usborne very first reading, book 4). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-7208-4. [COBISS.SI-ID 14536343]

291. PUNTER, Russell. Captain Mac, (Usborne very first reading, book 2). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-7206-0. [COBISS.SI-ID 14536855]

292. PUNTER, Russell. Doctor Foster went to Gloucester, (Usborne first reading, Level 2). London: Usborne Publishing, 2012. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-6275-7. [COBISS.SI-ID 14540439]

293. PUNTER, Russell. A fright in the night, (Usborne very first reading, book 6). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-7210-7. [COBISS.SI-ID 14535831]

294. PUNTER, Russell. Little Miss Muffet, (Usborne first reading, Level 2). London: Usborne Publishing, 2012. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-5581-0. [COBISS.SI-ID 14540951]

295. PUNTER, Russell. Little mother Hubbard, (Usborne first reading, Level 2). London: Usborne Publishing, 2010. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-2542-4. [COBISS.SI-ID 14541207]

296. PUNTER, Russell. The magic ring, (Usborne very first reading, book 5). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-7209-1. [COBISS.SI-ID 14536087]

297. PUNTER, Russell. The old woman who lived in a shoe, (Usborne first reading, Level 2). London: Usborne Publishing, 2008. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-0016-2. [COBISS.SI-ID 14541719]

298. PUNTER, Russell. One, two, buckle my shoe, (Usborne first reading, Level 2). London: Usborne Publishing, 2010. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-2591-2. [COBISS.SI-ID 14541463]

299. PUNTER, Russell. The perfect pet, (Usborne very first reading, book 3). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-7207-7. [COBISS.SI-ID 14536599]

300. PUNTER, Russell. There was a crooked man, (Usborne first reading, Level 2). London: Usborne Publishing, 2009. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-0999-8. [COBISS.SI-ID 14540695]

301. SIMS, Lesley. Anansi and the bag of wisdom, (Usborne first reading, Level 1). London: Usborne Publishing, 2011. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-3091-6. [COBISS.SI-ID 14537879]

302. SIMS, Lesley. The dragon and the phoenix, (Usborne first reading, Level 2). London: Usborne Publishing, 2007. 32 str., ilustr. ISBN 978-0-7460-9132-6. [COBISS.SI-ID 14538647]

303. SIMS, Lesley. Grizzly bear rock, (Usborne very first reading, book 5). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-1662-0. [COBISS.SI-ID 14537623]

304. SIMS, Lesley. How elephants lost their wings, (Usborne first reading). London: Usborne Publishing, 2007. 32 str., ilustr. ISBN 978-0-7460-9126-5. [COBISS.SI-ID 5913568]

305. SIMS, Lesley. King donkey ears, (Usborne first reading, Level 2). London: Usborne Publishing, 2009. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-0926-4. [COBISS.SI-ID 14538391]

306. SIMS, Lesley. Knight fight, (Usborne very first reading, book 14). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-1669-9. [COBISS.SI-ID 14532759]

307. SIMS, Lesley. Moon zoom, (Usborne very first reading, book 8). London: Usborne Publishing, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-1665-1. [COBISS.SI-ID 14532247]

308. SIMS, Lesley. The three wishes, (Usborne first reading, Level 1). London: Usborne Publishing, 2009. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-0575-4. [COBISS.SI-ID 14538135]

309. SIMS, Lesley. The wish fish, (Usborne first reading, Level 1). London: Usborne Publishing, 2007. 32 str., ilustr. ISBN 978-0-7460-9116-6. [COBISS.SI-ID 14538903]

310. STUBELJ ARS, Mojca. My dog = Mon chien = Mi perro = Il mio cane = Mein Hund = Moj pes, (Mini poliglotini). 1. izd. Nova Gorica: Raziskave izobraževanje svetovanje dr. Mojca Stubelj Ars, 2016. [64] str., ilustr. ISBN 978-961-93775-5-0. [COBISS.SI-ID 284667392]


C LEPOSLOVNE KNJIGE DO 9. LETA


311. ATXAGA, Bernardo. Xola in teta iz Amerike. 1. natis. Medvode: Malinc, 2017. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-6886-28-4. [COBISS.SI-ID 289006592]

312. DIEUDONNÉ, Cléa. La mégalopole : une histoire á lire á la verticale. 2e éd. [Paris]: L'Agrume, cop. 2015. 1 zgibanka ([30] str.), ilustr. ISBN 979-10-90743-30-4. [COBISS.SI-ID 12227358]

313. FRITH, Alex. Hercules : the world's strongest man, (Usborne greek myths). London: Usborne Publishing, 2014. [63] str., ilustr. ISBN 978-1-4095-8602-9. [COBISS.SI-ID 14531735]

314. KORANTER, Sonja. Koliko držav je na svetu?. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2017. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-65-6. [COBISS.SI-ID 288839680]

315. POGOREVC, Pavlina. Čebelica Mila in čebela Lana : življenje čebel. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2017. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-64-9. [COBISS.SI-ID 288839424]

316. PUNTER, Russell. The Minotaur, (Usborne greek myths). London: Usborne Publishing, 2014. 47 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-8602-9. [COBISS.SI-ID 14530967]

317. PUNTER, Russell. The wooden house, (Usborne greek myths). London: Usborne Publishing, 2014. 47 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-8602-9. [COBISS.SI-ID 14530711]

318. RIPPIN, Sally. Hej, Jaka!, Nadomestna učiteljica. Hoče: Skrivnost, 2017. 41 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-69-9. [COBISS.SI-ID 288454912]

319. RIPPIN, Sally. Lov na zaklad, (Zbirka Brina Brihta detektivka). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3277-9. [COBISS.SI-ID 288780032]

320. ROZMAN, Smiljan. Klip, klap in deček Mak, (Zbirka Cekinček). V Ljubljani: Karantanija, 1999. ilustr. ISBN 961-226-338-8. [COBISS.SI-ID 103634944]

321. ROZMAN, Smiljan. Koza Filomena, (Zbirka Cekinček). V Ljubljani: Karantanija, 1999. ISBN 961-226-336-1. [COBISS.SI-ID 103579392]

322. ROZMAN, Smiljan. Oblaček Pohajaček, (Zbirka Cekinček). V Ljubljani: Karantanija, 1999. ISBN 961-226-318-3. [COBISS.SI-ID 99883008]

323. ROZMAN, Smiljan. Pes Pip, (Zbirka Cekinček). V Ljubljani: Karantanija, 1999. ilustr. ISBN 961-226-344-2. [COBISS.SI-ID 104610560]

324. SIMS, Lesley. Perseus & the Gorgon, (Usborne greek myths). London: Usborne Publishing, 2014. 61 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-8602-9. [COBISS.SI-ID 14531223]

325. STOWELL, Louie. The Odyssey, (Usborne greek myths). London: Usborne Publishing, 2014. [63] str., ilustr. ISBN 978-1-4095-8602-9. [COBISS.SI-ID 14531479]

326. SUSIC, Mira. Zmaj iz čarobnega gozda. Ljubljana: Ekslibris, 2016. 306 str., ilustr. ISBN 978-961-6838-79-5. [COBISS.SI-ID 288084480]

327. SVETINA, Peter. Sosed pod stropom, (Zbirka Čudaške prigode). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2016. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6970-61-7. [COBISS.SI-ID 288406272]

328. THOMAS, Valerie. Čarovnica Vilma. Radovljica: Didakta, 1998. y. ISBN 961-6214-36-5. [COBISS.SI-ID 74839040]

329. VIDMAR, Karmen, GORJUP, Goran. Z letalom nad oblake. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2017. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-66-3. [COBISS.SI-ID 288840192]

330. Žarnica, ti loviš! : šaljivke in zafrkljivke, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3559-3. [COBISS.SI-ID 288082944]


C-K KARTONKE


331. BERNER, Rotraut Susanne. Poletni živžav. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 1 kartonka ([16] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4489-2. [COBISS.SI-ID 287382016]
Nagrada: Andersenova nagrada, 2016

332. BERNER, Rotraut Susanne. Pomladni živžav. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 1 kartonka (16 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4490-8. [COBISS.SI-ID 287381504]
Nagrada: Andersenova nagrada, 2016

333. ERZNOŽNIK, Ajda. Tako zraste metulj. 1. natis. Kranj: Narava, 2017. 1 zgibanka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-6893-87-9. [COBISS.SI-ID 287297792]

334. Gasilci, (Koleščki). 1. izd. Radovljica: Didakta, cop. 2017. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-261-451-5. [COBISS.SI-ID 286759424]

335. Traktor Tom, (Koleščki). 1. izd. Radovljica: Didakta, cop. 2017. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-261-452-2. [COBISS.SI-ID 286758912]


C-S SLIKANICE


336. BONILLA, Rocio. Kakšne barve je poljubček?. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-278-313-6. [COBISS.SI-ID 288371712]

337. FURLAN, Alja. Velika knjiga o siru. 1. natis. Branik: Margarana, umetnost obilja, 2016. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-94134-0-1. [COBISS.SI-ID 287458048]

338. GRANT, Jacob. Ptiček in kletvica. 1. izd. Domžale: Epistola, 2017. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-29-9. [COBISS.SI-ID 288590592]

339. JOYCE, Melanie. Čarobna skrinja za igrače. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-00-3180-2. [COBISS.SI-ID 287191296]

340. JOYCE, Melanie. Nasmej me. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-00-3181-9. [COBISS.SI-ID 287192576]

341. KUEFLER, Joseph. Vladarja na igrišču. 1. izd. Domžale: Epistola, 2017. [39] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-27-5. [COBISS.SI-ID 288532224]

342. NOVAK, Nina. Jakob dobi sestrico, (Zbirka Prijazna družba). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-278-310-5. [COBISS.SI-ID 288172544]

343. ŠKOBERNE, Biljana. Kralj z zlomljenim zobotrebcem. 1. izd. Tržič: Loreda, 2017. [41] str., ilustr. ISBN 978-961-94165-0-1. [COBISS.SI-ID 288649984]

344. WILD, Margaret. Simon in Skokec. Hoče: Skrivnost, 2017. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-6936-71-2. [COBISS.SI-ID 288456704]


C-Sz SLIKANICE ZABOJI


345. BLAND, Nick. Pobegli objem. Hoče: Skrivnost, 2017. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-6936-70-5. [COBISS.SI-ID 288455936]

346. BOGART, Jo Ellen. Beli muc in menih : po starodavni irski pesmi "Panqur Bán". 1. izd. Hlebce: Zala, 2017. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-6994-19-4. [COBISS.SI-ID 289049088]

347. BONILLA, Rocio. Najvišja gora knjig na svetu. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. [37] str., ilustr. ISBN 978-961-278-314-3. [COBISS.SI-ID 288404480]

348. Hvaležni medved : slovenska ljudska pravljica = Der dankbare Bär : slowenisches Volksmärchen, (Zbirka Dvojezične pravljice). Ljubljana: Karantanija, 2017. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-275-161-6. [COBISS.SI-ID 288428288]

349. Hvaležni medved : slovenska ljudska pravljica = L'orso riconoscente : racconto popolare sloveno, (Zbirka Dvojezične pravljice). Ljubljana: Karantanija, 2017. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-275-162-3. [COBISS.SI-ID 288428032]

350. KOKALJ, Tatjana. Skuhaj nam pravljico, (Zbirka Pravljice s podstrešja). 1. izd. Dob: Brin, 2016. [25 ] str., ilustr. ISBN 978-961-94126-0-2. [COBISS.SI-ID 287344128]

351. KOREN, Majda. Skuhaj mi pravljico!, (Gugalnica). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2016. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-6970-55-6. [COBISS.SI-ID 287673600]

352. OGRIZEK, Maša. Krasna zgodba : ampak zares krasna zgodba o kavi, krofih, doktorju Knjigci, Kodru Klobučniku in ostalih prebivalcih Krasnograda. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-272-216-6. [COBISS.SI-ID 284524032]

353. PODGORŠEK, Mojiceja. O dečku, ki je posvojil motor. 1. izd. Domžale: Epistola, 2017. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-21-3. [COBISS.SI-ID 286630912]

354. SLAPNIK, Janja. Kaj je najlepše. 1. izd. Domžale: Epistola, 2017. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-31-2. [COBISS.SI-ID 288591104]

355. STEPANČIČ, Lucija. Arsenije!. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-272-237-1. [COBISS.SI-ID 288198400]

356. VRENČUR, Iztok. Ouš in Zija iz Potočke zijavke. Solčava: Občina; Celje: Pokrajinski muzej, 2015. 37 str., ilustr. ISBN 978-961-6411-29-5. [COBISS.SI-ID 282004480]

357. YAMADA, Kobi. Kaj storiš s problemom?. 1. natis. Ljubljana: BP, 2017. 27, [10] str., ilustr. ISBN 978-961-7001-03-7. [COBISS.SI-ID 288767232]


L LJUDSKO SLOVSTVO


358. Indijske pravljice, (Zbirka Pravljice). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2017. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6970-72-3. [COBISS.SI-ID 288850688]


M LEPOSLOVNE KNJIGE OD 13. LETA DALJE


359. BOYNE, John. Obmiruj, nato odidi, (Zbirka Nekoč). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. 229 str. ISBN 978-961-272-236-4. [COBISS.SI-ID 288128768]

360. DOWD, Siobhan. Cesta utehe. 1. izd. Hlebce: Zala, 2017. 282 str. ISBN 978-961-6994-20-0. [COBISS.SI-ID 289049600]

361. EKSELENSKI, Bojan. Vitezi in čarovniki. (1), Vzpon indigo otrok, (Zbirka Drugotnost). 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2016. 551 str., ilustr. ISBN 978-961-93507-8-2. [COBISS.SI-ID 286535680]

362. KODRIČ FILIPIĆ, Neli. Povej mi po resnici, (Zbirka Odisej). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 296 str. ISBN 978-961-01-4510-3. [COBISS.SI-ID 288180224]

363. RIGGS, Ransom. Otok nenavadnih otrok, (Zbirka Luna). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2016. 352 str., ilustr. ISBN 978-961-274-449-6. ISBN 978-961-274-448-9. [COBISS.SI-ID 286095360]

364. TRATNIK, Suzana. Tombola ali življenje!, (Zbirka Odisej). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 253 str. ISBN 978-961-01-4540-0. [COBISS.SI-ID 289063168]


P LEPOSLOVNE KNJIGE OD 9. DO 13. LETA


365. ARDAGH, Philip. Grozljiva dejanja : druga knjiga v trilogiji Edija Dikensa, (Zbirka Zvezdogled), (Trilogija neverjetnih dogodivščin Edija Dikensa, knj. 2). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2016. 134 str., ilustr. ISBN 978-961-6970-57-0. [COBISS.SI-ID 288126976]

366. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina, MILČINSKI, Frane. Bisernica : slovenske kratke pripovedi za otroke 1945-1995, (Zbirka Sončnica). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996. 339 str., ilustr. ISBN 86-11-14536-4. [COBISS.SI-ID 59609088]

367. BOOTH, Anne. Dekle z belim psom. Hoče: Skrivnost, 2017. 184 str. ISBN 978-961-6936-65-1. [COBISS.SI-ID 287734272]

368. CARROLL, Lewis. Aličine pustolovščine v Deželi čudes. Jezero: Morfemplus, 2016. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6988-33-9. [COBISS.SI-ID 285330944]

369. ERZIN, Miro. Pesem, (Zbirka Najlepše deklice sveta, 1). Ljubljana: Akademija Schwentner, 2015. 65 str., ilustr. ISBN 978-961-93205-6-3. [COBISS.SI-ID 282735872]

370. KALKIPSAKIS, Thalia. Sanjska ekipa, (Dajmo, dekleta). Hoče: Skrivnost, 2017. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-64-4. [COBISS.SI-ID 287335936]

371. KOS, Alenka. Drugačnost združuje : www.vilinskikljuc.si - za boljši in lepši svet. 2. izd. Podljubelj: Društvo za boljši svet, vilinski ključ, 2016. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-93421-2-1. [COBISS.SI-ID 287384064]

372. PREGL, Slavko. Poletje pod lastovičjim zvonikom. 1. izd. Dob: Miš, 2017. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-272-233-3. [COBISS.SI-ID 288075776]

373. SIVEC, Ivan. Neverjetne počitnice : sorry, road story, (Zbirka Srečna družina, knj. 15). 1. natis. Ljubljana: Karantanija, 2016. 138 str., ilustr. ISBN 978-961-275-160-9. [COBISS.SI-ID 287780096]

374. Slepomišnice : antologija pesmi o otrokovih pravicah, (Zbirka Zvezdogled). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2016. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-6970-59-4. [COBISS.SI-ID 288182528]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO