COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNovosti v februarju 2018


1. HLEB, Alojz. Pravna etnologija v KS Ravne pri Šoštanju. Titovo Velenje: Center srednjih šol, 1985. 9 f. [COBISS.SI-ID 14970007]

2. KOVAČIČ, Lojze. Sporočila iz sna in budnosti : opuskule : [avtorska antologija], (Knjižnica Kondor, 242). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. 254 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2839809]

3. LENARČIČ, Anton. Fibel in Lateinschrift. Ljubljana: Jugoslovanska knjigarna, 1929. 20, 20, 20, 18 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 92105984]

4. RAZINGER, Anton, ŽUMER, Andrej. Abecednik za slovenske ljudske šole. 9., predelani natisek. V Ljubljani: Kleinmayr & Bamberg, 1896. 86 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7403872]

5. ROGELŠEK, Jolanda. Samomori v Velenju. Titovo Velenje: CSŠ Titovo Velenje, Sredna družboslovna šola, 1985. 14 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512488469]


0 SPLOŠNO


6. Delavska godba "Zarja" Šoštanj : 1925-1985. Šoštanj: Delavska godba "Zarja", 1985. 54 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1051957]

7. JUHANT, Janez, PEVEC ROZMAN, Mateja. Evropska unija in vrednote, (Znanstvena knjižnica, 56). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-56-7. [COBISS.SI-ID 290198784]

8. FLESSNER, Bernd. Prihodnost : vse se spreminja, (Kaj in kako). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5014-5. [COBISS.SI-ID 292921600]

9. GOLOB, Nataša. Na pergamentu in papirju : rokopisi in tiski iz mariborskih zbirk : [vodnik po razstavi]. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6981-22-4. [COBISS.SI-ID 292763904]

10. GOLOB, Nataša. Srednjeveški in renesančni rokopisi : materiali, strukture, predstavitve, (Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 301 str., ilustr. ISBN 978-961-237-974-2. [COBISS.SI-ID 292775936]

11. KOS, Mateja, LAZAR, Tomaž, MIŠKEC, Alenka, NEMEČEK, Nataša, RUDOLF, Saša, ŠMIT, Žiga, ŽBONTAR, Zora, BUDJA, Mihael, KAJFEŽ, Tomislav, MAHNIČ, Katja, MENART, Eva, OGRINC, Nives, PAJK, Urša, PAVLOVIČ, Daša, PFLAUM, Miran, TOLAR, Tjaša, TURK, Matija, TURK, Peter, VELUŠČEK, Anton. Preteklost pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017. 161 str., ilustr. ISBN 978-961-6981-20-0. [COBISS.SI-ID 292033280]

12. VODEB, Vlasta, BRAČUN SOVA, Rajka. Muzeji, javnost, dostopnost. 1. izd. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2011. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6390-30-9. [COBISS.SI-ID 258418688]


004 RAČUNALNIŠTVO


13. HRIBERNIK, Milan, MARINKOVIČ, Matej. Računalniške simulacije : raziskovalna naloga. Velenje: Center srednjih šol, 1990. 20 f., [85] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512944405]

14. JELLEY, Craig. Minecraft, Vodnik za redstone. Zagreb: Egmont, 2017. 95 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1527-2. [COBISS.SI-ID 290483200]

15. KOVAČ, Matjaž. Sestavljene obremenitve : raziskovalna naloga. Titovo Velenje: Center srednjih šol, 1988. 6 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512939541]

16. MILTON, Stephanie. Minecraft, Vodnik za Pekel in End. Zagreb: Egmont, 2017. 79 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1512-8. [COBISS.SI-ID 290314240]

17. MLAKAR, Leon. Osebni listi : informacijski sistem za srednjo šolo : raziskovalna naloga. Titovo Velenje: Center srednjih šol, 1989. 28 f., 6 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512941845]

18. RAMŠAK, Peter, ŠAFARIČ, Jure. Petstopenjski didaktični robot Jupet 2. Titovo Velenje: Center srednjih šol, 1989. [9] f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 14965911]

19. RAZBORNIK, Igor, ZAJC, Simon. MICRO-CAD sistem : raziskovalna naloga. Titovo Velenje: Center srednjih šol Velenje, 1986. 124 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512941333]

20. ŠINIGOJ, Vojko. Preračun soležnega zvara. Titovo Velenje: Center srednjih šol, 1988. 4 f. [COBISS.SI-ID 14942615]


005 MENEDŽMENT


21. BERNARD, Nataša. Poslovni svet in umetniško ustvarjanje : spodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih s pomočjo umetniških intervencij : [znanstvena monografija], (Knjižna zbirka Frontier, 114). 1. natis. Maribor: Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2017. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-7030-20-4. [COBISS.SI-ID 93647361]

22. IVANKO, Štefan. Podlage in metode za raziskovanje in projektiranje organizacije. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2017. XII, 421 str., ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6974-21-9. [COBISS.SI-ID 292415744]


06


23. Zbornik društva upokojencev Muta - 60 let : 20 let samostojne poti. Muta: Društvo upokojencev, 2011. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12614708]


084.11 STRIPI


24. DAVIS, Jim. Lenuharjenje. Kraljevske pojedine. Smisel življenja, (Zbirka Vse najboljše, Garfield, knj. 2). Izola: Graffit, cop. 2017. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-6145-10-7. ISBN 978-961-6145-11-4. [COBISS.SI-ID 291642112]

25. DAVIS, Jim. Pozor ponedeljek. Kdo bo koga?. Najboljša leta življenja, (Zbirka Vse najboljše, Garfield, knj. 1). Izola: Graffit, cop. 2017. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-6145-08-4. ISBN 978-961-6145-09-1. [COBISS.SI-ID 291641856]

26. FONT, Alfonso. Taxi : [I-III], (Integral). 1. natis. Celje: Studio Risar, 2017. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-94258-0-0. [COBISS.SI-ID 290727168]

27. LARCENET, Manu. Brodeckovo poročilo : po romanu Philippa Claudela. Prevalje: Zavod VigeVageKnjige, 2017. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-94305-0-7. [COBISS.SI-ID 292293888]

28. MARTÍN, Santiago. Moj ata, socialistični kulak, (Zbirka Antares, 45). Maribor: Mariborska literarna družba, 2017. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-6850-63-6. [COBISS.SI-ID 93373953]

29. RADILOVIĆ, Julio, FURTINGER, Zvonimir. Herlock Sholmes, majstor maske : integral 2, (Biblioteka Kroz minula desetljeća, knj. 7). Integralno izd. Zagreb: Stripforum, 2017. 96 str., ilustr. ISBN 978-953-7940-15-7. [COBISS.SI-ID 9253265]

30. SCHULZ, Charles M.. Mulčki, Punc ne kepamo, (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown, knj. 5). Izola: Graffit, 2017. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-6765-96-1. ISBN 978-961-6765-97-8. [COBISS.SI-ID 291753216]

31. SCHULZ, Charles M.. Mulčki, Zvezd je več kot pet, (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown, knj. 6). Izola: Graffit, 2017. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-6765-98-5. ISBN 978-961-6765-99-2. [COBISS.SI-ID 291753472]

32. SMILJANIĆ, Zoran, PUŠAVEC, Marijan. Zadnji let Tonija Mrlaka. 1. natis. Ljubljana: Buch: Zavod Strip art, 2017. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-94284-2-9. [COBISS.SI-ID 292986880]


1 FILOZOFIJA


33. CANGUILHEM, Georges. Epistemologija in zgodovina znanosti : izbrani spisi, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis, 2017. 168 str. ISBN 978-961-6798-73-0. [COBISS.SI-ID 292975616]

34. EAGLETON, Terry. Upanje brez optimizma, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2018. 207 str. ISBN 978-961-284-364-9. [COBISS.SI-ID 293552384]

35. ERJAVEC, Aleš. Heteronomija umetnosti in avantgard, (Zbirka Transformacije, knj. št. 40). Ljubljana: Maska, 2017. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-6572-49-1. [COBISS.SI-ID 293009408]

36. REPAR, Primož. Repetition as event : dedicated to the memory of Edward Kasperski (1942-2016), (Review within review series, 10), (Special edition of the magazine Apocalypse and The Central European Research Institute Søren Kierkegaard Ljubljana). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Central European Research Institute Søren Kierkegaard, 2017. 464 str., ilustr., fotogr. ISBN 978-961-6894-95-1. [COBISS.SI-ID 293114112]

37. KATIČ, Andreja, LAH, Gordana. Platonovo umevanje ljubezni in problem homoseksualnosti v sodobni družbi : raziskovalna naloga. Titovo Velenje: Šolski center Velenje, 1988. 39 f. [COBISS.SI-ID 512819733]

38. REPAR, Primož. Pogum za dejanje, (Zbirka Revija v reviji, 11), (Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2017. 230 str., ilustr., fotogr. ISBN 978-961-6894-94-4. [COBISS.SI-ID 293113856]

39. STEINER, Rudolf. Človek kot trdni, tekočinski, zračni in toplotni organizem : tri predavanja, (Zbirka Antropozofska biblioteka). Ljubljana: samozal. J. Urbanc, 2017. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-94073-3-2. [COBISS.SI-ID 288457472]

40. STEINER, Rudolf. Meditativna opazovanja in navodila za poglobitev zdravstva : cikel predavanj, (Zbirka Antropozofska biblioteka). Ljubljana: samozal. J. Urbanc, 2017. 204 str., ilustr. ISBN 978-961-94073-2-5. [COBISS.SI-ID 288456960]


13 FILOZOFIJA DUHA


41. SOUTHGATE, Anna. Umetnost astrologije : praktični vodnik za branje horoskopa. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4967-5. [COBISS.SI-ID 291188992]

42. SOUTHGATE, Anna. Umetnost branja z dlani : praktični vodnik za branje usode. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4955-2. [COBISS.SI-ID 290439680]

43. WEBSTER, Richard. Angeli za začetnike : naši božanski vodniki in skrbniki in kako se povežemo z njimi. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2018. 245 str. ISBN 978-961-6861-70-0. [COBISS.SI-ID 293221120]


159.9 PSIHOLOGIJA


44. ALLEN, James. Pot čistosti & Iz srcá. 1. natis. Mengeš: Bird Publisher, 2017. 97 str. ISBN 978-961-279-615-0. [COBISS.SI-ID 288261888]

45. ARTEMIDORUS EPHESIUS. Interpretacija sanj, (Zbirka Dialog z antiko, 30). Ljubljana: Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2017. 364 str. ISBN 978-961-6192-74-3. [COBISS.SI-ID 292992256]

46. ČERTANEC, Ana. (Ne)srečni konci : priročnik za soočanje z življenjem po razhodu in pri iskanju novih priložnosti v življenju. 1. izd. Ljubljana: Pravno-ekonomsko svetovanje Čertanec, 2017. 175 str. ISBN 978-961-94335-0-8. [COBISS.SI-ID 292861952]

47. DEBEVC, Maja. Trije koraki do sreče : kako povezati preteklost, sedanjost in prihodnost. Kresnice: Divinum cor, 2017. 228 str. ISBN 978-961-93756-3-1. [COBISS.SI-ID 292573440]

48. FABER, Adele, MAZLISH, Elaine. Na pomoč, moji otroci se kregajo! : kako spodbuditi dobre odnose med sorojenci. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0465-1. [COBISS.SI-ID 293071104]

49. GRAY, John. Onkraj Marsa in Venere : veščine v odnosih v današnjem kompleksnem svetu, (Ogledalo). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 424 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-01-5018-3. [COBISS.SI-ID 292756224]

50. HUSELJA, Adil. Stres v uniformi. 1. izd. Ljubljana: Chiara, 2017. 342 str., ilustr. ISBN 978-961-94116-6-7. [COBISS.SI-ID 292552192]

51. KELC, Saša. Mislim dobro - sem dobro : naučimo se razmišljati zavestno. Z dodatkom, Prva pomoč pri osebnostnih težavah. 1. natis. Maribor: Studio Saš, 2011. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-269-541-5. ISBN 978-961-269-575-0. [COBISS.SI-ID 258340096]

52. LEVY, Joel. Okrepite si možgane. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4658-2. [COBISS.SI-ID 290528000]

53. OSTERMAN, Tina. Notranji potencial - višji razred : vsi smo višji razred : zablestite! : ker ti denar nikoli ne more prinesti toliko bogastva, kot osebna izpolnitev in samo-izpolnitev. Domžale: [samozal.] T. Osterman, 2017. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-288-090-3. [COBISS.SI-ID 292614400]

54. PEASE, Allan, PEASE, Barbara. Odgovor : kako vzeti življenje v svoje roke in postati človek, kakršen hočete biti. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 304 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3686-9. ISBN 978-961-00-3687-6. [COBISS.SI-ID 293405952]

55. POGOREVC, Mateja, DEDIČ, Tina, ŠUSTER, Mojca. Osmošolci in sanje. Velenje: Osnovna šola Livada, 1997. 54 f., 1 pril., 3 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 14940567]

56. POPE TOTH, Kornelija. Nevromarketing razbija iluzije : blagoslov in prekletstvo istočasno : analiza intervjuja Nikolaosa Dimitriadisa, objavljenega v e-časopisu Finance (08. 12. 2016) : z ozaveščanjem do zdravja in uspeha. Artiče: Plus rešitve, 2017. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-285-931-2. [COBISS.SI-ID 292404224]

57. SEKULIĆ, Darja. Zdravljenje notranjega otroka. 1. natis. Koper: Sofija relaks, 2017. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-285-946-6. [COBISS.SI-ID 292508928]

58. SOLC, Ivana. Mavrični zaklad : [odkrij zaklad, ki se skriva v tebi --- ]. Trst: Mladika, 2017. 33 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-257-0. [COBISS.SI-ID 10036972]

59. ZAVRL, Evija Evelin. Najboljše zdravilo je nasmeh na tvojem obrazu. Račica: Aquila plus, 2017. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-285-961-9. [COBISS.SI-ID 292584704]

60. ZELAND, Vadim. Transurfing realnosti. Stopnja 4, Upravljanje realnosti, (Zbirka Nezavedno). Brežice: Primus, 2018. ISBN 978-961-7033-17-5. [COBISS.SI-ID 292920064]

61. ŽMAHAR, Mihael. Heroj karizmatične prihodnosti : skrivnostna zgodba in modrosti, ki jih moški mora poznati, da bi lahko zavladal svojemu življenju kot edinstven --- Heroj. Ivančna Gorica: M. Žmahar, 2017. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-288-095-8. [COBISS.SI-ID 292649472]


17 ETIKA


62. DUPRÉE, Ulrich E.. Ho'oponopono & družinski odnosi : tradicionalna havajska zdravilna metoda in psihoterapevtska tehnika postavitve družine. 1. natis. Celje: Zavod Gaia Planet, 2017. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-94248-5-8. [COBISS.SI-ID 292994304]

63. GERLING, Reinhold. Dekleta, ki niso za zakon. Ljubljana: "Maks Viktor", 2018. 27, 16 str., ilustr. ISBN 978-961-94103-5-6. [COBISS.SI-ID 293331968]

64. UNGER, Arlene K., EVERSDEN, Lona. Sreča : 50 vaj čuječnosti in sproščanja, da bomo vsak dan dobre volje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4994-1. [COBISS.SI-ID 291719680]


2 VERSTVO


65. BURRIN, Angela M.. Grem k maši : knjiga z zavihki. Koper: Ognjišče, 2017. 22 str., ilustr. ISBN 978-961-263-215-1. [COBISS.SI-ID 290858240]

66. Docat : kaj storiti? : družbeni nauk katoliške Cerkve. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2017. 319 str., ilustr. ISBN 978-961-265-170-1. [COBISS.SI-ID 292373760]

67. GREGORIUS NYSSENUS. O Mojzesovem življenju. O devištvu, (Knjižna zbirka KUD Logos, 59), (Zbrana dela, 1). Ljubljana: KUD Logos, 2017. 224 str. ISBN 978-961-7011-47-0. [COBISS.SI-ID 293192192]

68. LUBAC, Henri de. Na poteh k Bogu, (Zbirka Religiozna misel, 33). Celje; Ljubljana: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2017. XI, 278 str. ISBN 978-961-278-345-7. [COBISS.SI-ID 292937728]

69. POZZA, Marco, FRANCISCUS. Očenaš. Ljubljana: Družina, 2018. 110 str. ISBN 978-961-04-0467-5. [COBISS.SI-ID 293115648]

70. RAMACHARAKA. Hatha joga : jogijska modróst dôbrega fizičnega počutja. 1. natis. Mengeš: Bird Publisher, 2017. 295 str. ISBN 978-961-279-614-3. [COBISS.SI-ID 288253184]

71. SAINT-JURE, Jean-Baptiste, CLAUDE LA COLOMBIÈRE. Božja previdnost. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. 123 str. ISBN 978-961-04-0463-7. [COBISS.SI-ID 293069056]

72. SEVERUS, Sulpicius. Martinovo berilo = (Martinellus) : Življenje svetega Martina, Pisma o Martinu in Dialogi, (Zbirka Cerkveni očetje, 17). Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-278-368-6. [COBISS.SI-ID 293008896]

73. SINGH, Kirpal. Surat šabd joga : joga božanskega zvočnega toka. Slovenian ed. Pliening: Edition Naam, 2018. 101 str., ilustr. ISBN 978-3-930-10376-8. [COBISS.SI-ID 292901376]

74. VOSKAMP, Ann. Tisoč darov : živeti bolj polno življenje prav tam, kjer ste. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. 214 str. ISBN 978-961-04-0444-6. [COBISS.SI-ID 292349696]


3 DRUŽBENE VEDE


75. FERFILA, Bogomil. Države v vojni na Bližnjem vzhodu : Iraški Kurdistan in Irak, Turčija, Izrael in Palestina, Afganistan, Sirija, Libanon, Libija, Mali, (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. 2 zv. (899 str.), tabele. ISBN 978-961-235-832-7. ISBN 978-961-235-833-4. ISBN 978-961-235-834-1. [COBISS.SI-ID 292943616]

76. KOTNIK, Mateja. Folklora z obrobij Mislinjske doline : raziskovalna naloga. Velenje: Srednja družboslovno-jezikovna šola Titovo Velenje, 1988. 19 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512938773]

77. Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2017. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-7014-03-7. [COBISS.SI-ID 292610304]


31 SOCIOLOGIJA


78. HARTMANN, Florence. Žvižgači : slaba vest naših demokracij, (Zbirka Dokumenta). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2017. 206 str. ISBN 978-961-274-542-4. [COBISS.SI-ID 292977920]

79. JONES, Reece. Nasilne meje : begunci in pravica do gibanja, (Rdeča zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2017. 249 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-257-085-9. [COBISS.SI-ID 293244672]

80. Raziskovanje slovenskega izseljenstva : vidiki, pristopi, vsebine. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 242 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-05-0040-7. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1201. [COBISS.SI-ID 292870656]

81. Starost - izzivi historičnega raziskovanja, (Zbirka Vpogledi, 18). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017. 334 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-83-8. [COBISS.SI-ID 292673792]

82. Toleranca in medreligijski dialog : zbornik znanstvenih razprav, (Zbirka Strokovne monografije). 1. natis. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-6966-27-6. [COBISS.SI-ID 292887040]

83. JAZBEC, Andreja. Želje in pričakovanja starejših ljudi KS Šoštanj. Šoštanj: Osnovna šola Bibe Röcka, 1997. 63 f., 2 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 14969495]


32 POLITIKA


84. ANDERSON, Perry. Ameriška zunanja politika in njeni snovalci, (Zbirka Naprej!). 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2017. VIII, 328 str. ISBN 978-961-7003-14-7. [COBISS.SI-ID 292387584]

85. CIRMAN, Primož. NepoTEŠeni : naložba stoletja ali rop stoletja?. Mengeš: Ciceron, 2017. 390 str., ilustr. ISBN 978-961-6627-74-0. [COBISS.SI-ID 291876352]

86. Leukhup! : kmečko uporništvo v obdobju predmoderne : zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Slovenska matica: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU; Brežice: Posavski muzej, 2017. 355 str., ilustr. ISBN 978-961-213-276-7. [COBISS.SI-ID 292696320]

87. MALAPARTE, Curzio. Tehnika državnega udara, (Zbirka Varia). Ljubljana: Studia humanitatis, 2017. 204 str. ISBN 978-961-6798-74-7. [COBISS.SI-ID 292976128]

88. OPHULS, William. Platonovo maščevanje : politika v dobi ekologije. Novo mesto: Penca in drugi, 2017. XIV, 233 str. ISBN 978-961-94299-0-7. [COBISS.SI-ID 292078336]

89. REED, Lawrence W.. Veliki miti o veliki depresiji. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2017. 95 str. ISBN 978-961-7014-04-4. [COBISS.SI-ID 292702976]

90. Tito. Augustinčić. Velenje: Skupščina občine, odbor za spomeniško in kulturno dejavnost, 1977. [28 str.], ilustr. [COBISS.SI-ID 8602775]

91. TURK, Boštjan Marko. Kota 101 : kronika črne utopije titoizma. Ljubljana: Philopatridus: Illyricus; Radenci: Društvo za raziskovanje zgodovine, 2017. 774 str. ISBN 978-961-285-986-2. [COBISS.SI-ID 292779264]


33 GOSPODARSTVO


92. BENCIK, Karmen, POPELAR, Majda, PUNGARTNIK, Janina. Z gostoljubnostjo do turizma. Velenje: Osnovna šola Gorica, 1996. 29 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 14968471]

93. NIDORFER, Matjaž, MILIČ, Marja. Kaj moramo starši o denarju naučiti svoje otroke, preden gredo od doma. Ljubljana: Revija Moje finance, Časnik Finance, 2017. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-6541-54-1. [COBISS.SI-ID 290694400]

94. SEDLÁČEK, Tomáš, TANZER, Oliver. Lilit in demoni kapitala : ekonomija na Freudovem kavču. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2017. 271 str. ISBN 978-961-04-0451-4. [COBISS.SI-ID 292485376]

95. VEZOVIŠEK, Ana. Anini finančni recepti : za vašo dobro finančno kondicijo : in za življenje brez finančnih skrbi : [44 receptov in 33 resničnih zgodb z rešitvami]. 1. izd. Ljubljana: Vezovišek & Partnerji, 2018. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-93851-4-2. [COBISS.SI-ID 293054720]


34 PRAVO


96. ARBEITER, Jana, BRGLEZ, Milan. Prednostni vrstni red: sredstvo pozicioniranja ali (ne)uporabna simbolika?, (Acta diplomatica). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-235-835-8. [COBISS.SI-ID 293278208]

97. CIRAR, Lucija, ŠEGOTA TOMIČ, Sunčana M.. Ženske pravice in abortus. Velenje: Osnovna šola Gustava Šiliha, 1992. 131 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 14955415]

98. ČERNOVŠEK, Matjaž. Ljudje na robu družbenega prostora v luči rastočega življenjskega standarda v občini Velenje : raziskovalna naloga. Velenje: Srednja družboslovna šola Titovo Velenje, 1988. [V. f.], 35 f. [COBISS.SI-ID 512938517]

99. JERAJ, Mateja, MELIK, Jelka. Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim, Epilog. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2017. 254 str., fotogr., portreti, faks. ISBN 978-961-6638-33-3. [COBISS.SI-ID 290918400]

100. NOVAK, Barbara. Družinski zakonik : z uvodnimi pojasnili, (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2017. 324 str. ISBN 978-961-204-638-5. [COBISS.SI-ID 292432128]


36 SOCIALNO DELO. ZAVAROVALNIŠTVO


101. RANGUS, Andraž, PAPEŽ, Marjan, KUHELJ, Jože, ŽIHER, Mitja, DOBRINA, Anton, ŠTRUMBELJ TRONTELJ, Irena. Veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) : obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter poklicno zavarovanje, (Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. 789 str., tabele. ISBN 978-961-247-372-3. [COBISS.SI-ID 293089024]


37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE


102. A is een aapje, dat eet uit zijn poot. Amsterdam: Mulder Holland, 19??. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14818199]

103. ABC : picture encyclopedia. Madras =; Chennai: Marigold books, 200?. [22] str., ilustr. ISBN 81-86214-11-9. ISBN 978-81-86214-11-4. [COBISS.SI-ID 14970775]

104. Alfabetização : livro de matemática. 14. ed. [São Paulo]: Abril, [1974?]. 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14952855]

105. Alfavitario : eikonografimeno. Athina: Papadopoulos, [19??]. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14965143]

106. ANTONČIČ, Boža. Računam do 10 : delovni zvezek za učence Rome, ki potrebujejo prilagajanje programa osnovne šole. 1. izd. Novo mesto: Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba, 1997. 135 str., ilustr. ISBN 961-6000-86-1. [COBISS.SI-ID 70937088]

107. "Awota" abeze mahjàm un skolai : ar sihmejumu lapu, saleekamu burtu somu, metodiskeem aisrahdijumeem, 24 "burtu-wahrdu" sihmejumeem un 40 originalglesnàm, (Rotala un darbs muhsu masajeem). Maskawa: [s. n.], 1918. [COBISS.SI-ID 14963863]

108. BEDEL, Jean. L'année enfantine de lectures progressives : j'ai 5 ans et je lis, (Collection enfantine). 8e éd. Paris: Armand Colin, 1909. 71 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14851223]

109. BEUERMANN, Helene, WILL, Carl. Bunte Welt : eine Fibel. 2. Aufl. Hamburg: Verlag Heinrich Ellermann, 1948. 96 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14953111]

110. BIRICZ-CZECZELICH, Marija. Početnica : za 1. razred hrvatskih osnovnih škol u Gradišću. Wien: Österreichischer Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst, 1972. 86 str., ilustr. ISBN 3-215-17040-X. [COBISS.SI-ID 14576279]

111. BRAUNER, Franz. Lesefibel, Kinderwelt. 4. Auf. Graz: Leykam-Schulbuchverlag, 1941. 108 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512125036]

112. BREDA, Jan von. Zo leer ik lezen : twee medeklinkers achteraan, 2. Dl. 8. 4e dr. Amsterdam: C. L. van Langenhuysen, [195?]. 38 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14962583]

113. BREDA, Jan von. Zo leer ik lezen. Dl. 1. 5e dr. Amsterdam: C. L. van Langenhuysen, [195?]. 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14960791]

114. BREDA, Jan von. Zo leer ik lezen. Dl. 2. 6e dr. Amsterdam: C. L. van Langenhuysen, [195?]. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14961047]

115. BREDA, Jan von. Zo leer ik lezen. Dl. 3. 4e dr. Amsterdam: C. L. van Langenhuysen, [195?]. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14961303]

116. BREDA, Jan von. Zo leer ik lezen. Dl. 4. 4e dr. Amsterdam: C. L. van Langenhuysen, [195?]. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14961559]

117. BREDA, Jan von. Zo leer ik lezen. Dl. 5. 6e dr. Amsterdam: C. L. van Langenhuysen, [195?]. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14961815]

118. BREDA, Jan von. Zo leer ik lezen. Dl. 6. 6e dr. Amsterdam: C. L. van Langenhuysen, [195?]. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14962071]

119. BREDA, Jan von. Zo leer ik lezen. Dl. 7. 4e dr. Amsterdam: C. L. van Langenhuysen, [195?]. 38 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14962327]

120. BRENN, Giatgen. Mies amei = fibla surmirana. Part 2. Ciora: Administraziun cantunala per meds d'instrucziun, 1966. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14968727]

121. CIORǍNESCU, Ion, STAN, Constantin. Abecedar : pentru i urbanǎ şi divizia i rurala. Bucureşti: Cartea Româneascǎ, 1920. 88 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14968983]

122. Čebelica : berilo za I. razred osnovnih šol. Roma = v Rimu: Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche, 1993. 128 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 55857408]

123. Čitanka : za 1. razred osnovne škole. 2. dopunjeno i izmenjeno izd. Beograd: Znanje, 1950. 215 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14973335]

124. ČRNIVEC, Anton. Računica za osnovne šole. Zvezek 1, Oddelek B : števila 1-100, (Črnivčeve petdelne računice, 2. del). 6, bistveno neizpremenjeni ponatisk. V Ljubljani: V drž. zalogi šolskih knjig in učil, 1925. 86 str. [COBISS.SI-ID 3263468]

125. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Vzgoja predšolskega otroka. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-253-219-2. [COBISS.SI-ID 292865536]

126. DUFFLOCQ GALDAMES, Adrián. Silabario : hispano americano : método fónico-sensorial-objetivo-sintético-deductivo. 72a ed. Santiago: Lord Cochrane, 1989. 80 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14960023]

127. DUNCAN, Tracy. My Maori colours : Oku tea Maori. Auckland: Reed Children's Books, 2002. [23] str., ilustr. ISBN 1-86948-776-1. [COBISS.SI-ID 14963607]

128. Első olvasókönyv. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1960. 173 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1493555]

129. FALSKI, Marian. Elementarz. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. 168 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14966167]

130. FERNÁNDEZ DÍAZ, Macario. Victoria : libro de lectura y escritura. Edición actualizada. Panamá: Distribuidora, 2000. 82 str., ilustr. ISBN 9962-602-35-1. [COBISS.SI-ID 14963351]

131. GEORGIEV, Vladimir Aleksandrov, ŠOPOVA, Dimitrička Nedelčeva, RAJČEV, Rumei Minčev. Zanimatelna matematika : za purvi klas. Sofija: Narodna Prosveta, 1984. 14 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 14952599]

132. GEORGIEV, Vladimir Ivanov, ŠOPOVA, Dimitrička Nedelčeva. Matematika : za purvi klas. Sofija: Narodna prosveta, 1985. 2. zv. (55; 103 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 14973591]

133. GIURGEA, Maria, MARU, Clara, BOŞTINǍ, Maria. Abecedar. Bucureşti: Editura didacticǎ şi pedagogicǎ, 1965. 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14964119]

134. GOLOUH, Zarja. Učenje ali Kako preživeti v šoli : priročnik za učenje. 1. izd. Ljubljana: samozal., [2018?]. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-288-252-5. [COBISS.SI-ID 293651712]

135. Güzel Okulum. Ilkokuma 1, (Milli Eğitim Basimevi yayinlari, 3), (Ders kitaplari dizisi, 3), (Ilkokul kitaplari, 3). Istambul: Milli Eğitim Basimevi, 1983. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14974871]

136. HARGREAVES, John. Nuffield maths. Pupils' book, 5, (Nuffield maths 5-11). Harlow: Longman for Nuffield Foundation, 1982. 96 str., ilustr. ISBN 0-582-19175-0. [COBISS.SI-ID 14974615]

137. HATTIE, John A. C.. Vidno učenje za učitelje : maksimiranje učinka na učenje. Griže: Svetovalno-izobraževalni center MI, 2018. 336 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-92707-7-6. [COBISS.SI-ID 293468160]

138. HEEGER, J., LEGRÜN, Alois. Wiener Kinder : erarbeitet von einer Wiener Lehrergemeinschaft. 1. Buch. Wien; Leipzig: Deutscher Verlag für Jugend und Volk, cop. 1934. 80 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14966423]

139. JANIS-NORTON, Noël. Mirnejše, lažje, srečnejše otroštvo pred zasloni : za starše malčkov, otrok in najstnikov : vodnik, ki vam bo pomagal, da spet prevzamete nadzor nad tehnologijo. Izola: Vita, 2017. 262 str. ISBN 978-961-94285-0-4. ISBN 978-961-94285-1-1. [COBISS.SI-ID 291693312]

140. JANIS-NORTON, Noël. Mirnejše, lažje, srečnejše starševstvo : [pet strategij, s katerimi odpravimo vsakodnevne bitke in pripravimo otroke, da že prvič slišijo naša navodila]. [Izola]: Vita, 2017. 435 str., tabele. ISBN 978-961-93908-8-7. ISBN 978-961-93908-9-4. [COBISS.SI-ID 291642624]

141. KNITTEL, Hedwig. Little by little : or first english lesson-book for children from live to ten years of age. 13th ed. Leipzig: Ferdinand Hirt & Sohn, 1924. 127 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14953623]

142. KNÍŽE, Gustav, REITMAYEROVÁ, Miroslava, HORNOFOVÁ, Vlasta. Početnice : pro první ročník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 103 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14960535]

143. KOZLOWSKIS, Ed.. Pyrmmócíbas gròmota lobò sàkla. 1. dala. 4. izd. Rezeknê: Gromota, 1922. 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14964887]

144. KOZLOWSKIS, Ed.. Pyrmmocibas gromota lobò sàkla. 2. dala. Rezeknê: Gromota, 1921. 120 str. [COBISS.SI-ID 14954135]

145. KOŽIŠEK, Josef. Poupata : čítanka malých. 3. vyd. V Praze: Nákladem státního nakladatelství, 1925. 160 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14955159]

146. KRAULINŠ, Karl. Abece. Maskava: Latvijas PSR gramatu apgads, 1944. 82 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14971031]

147. Kulturni tabor Velenje 2001 : spoznavajmo Slovenijo. [Ljubljana]: ZŠOUM, Študentska založba Litera, [2001]. 18 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8816023]

148. KYUCHUKOV, Hristo. Me ginav ži ko deš. Sofia: Balkanikani fondacija pe interculturale edukacija Diversity, 2002. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14952343]

149. LAVTAR, Luka. Računica za ljudske šole : 1. nižja stopnja, Računanje v prostoru od 1 do 100. 2. natis. V ljubljani: Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg, 1911. 174 str. [COBISS.SI-ID 14966679]

150. LAVTAR, Luka, ČERNEJ, Ludovik. Računica za osnovne šole : I. stopnja, 2. šolsko leto, Računanje v obsegu od 1 do 100. 2., spremenjeni natisk. Ljubljana: I. Kleinmayr & F. Bamberg, 1927. 83 str. [COBISS.SI-ID 42407425]

151. LAVTAR, Luka. Računska začetnica za osnovne šole : računanje v obsegu od 1 do 20. Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1932. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512020588]

152. LUTFULLOEV, Mahmadullo, ŞARIFOV, F., ABDULLOEV, I.. Alifbo : kitobi darsi baroi sinfi jakum. 1. avval. Duanbe: Sarparast, 2005. 103 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14967703]

153. MARINKOVIĆ, Simeon. Bukvar : za prvi razred osnovne škole. 2. izd. Beograd: Kreativni centar, 2007. 159 str., ilustr. ISBN 978-86-7781-307-9. ISBN 86-7781-307-1. [COBISS.SI-ID 14966935]

154. Učna motivacija : zbornik. Ljubljana: MiB, 2017. 262 str., ilustr. ISBN 978-961-7040-00-5. [COBISS.SI-ID 292673280]

155. Mein Erstes Buch : Österreichische Stadtfibel : Herausgegeben von Einer Lehrergemeinschaft. 1. Teil. Graz: Leykam-Verlag; Wien, 1947. 112 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14975127]

156. MAYER, Th.. Mein erstes Lesebuch : Fibel für allgemeine österreichische Volksschulen. Prag: R. Haase, 1915. 110, [6] f. ilustr. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 14964375]

157. MIHALJEVIĆ, Krešo, KOLAREVIĆ, Antun. Početnica. [3. izd.]. Zagreb: Školska knjiga, 1954. [142] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512659820]

158. MIZRAK, Hamza. Okuma - yazma, (Millî Eğitim Bakanliği yayinlari, Ders kitaplari dizisi, İlkokul kitaplari, 168, 110, 22). Istambul: Millî Eğitim Basimevi, 1983. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14974359]

159. MOČNIK, Franc. Računica za obče ljudske šole : izdaja v treh delih, Prva stopnja. Tiskano brez premene kakor leta 1908. Na Dunaju: V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig, 1911. 88 str. [COBISS.SI-ID 14976151]

160. Moj dom : početnica i čitanka za 1. godište pučkih škola u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Zagreb: Nakladnog odjela Hrvatske državne tiskare, 1942. 122 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14964631]

161. Mon premier livre : livre de lecture pour la première année. Lasusanne: Payot, 1969. 139 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14954391]

162. VOUK, Rudolf, LAUSEGGER, Theresia, MILLONIG, Johann, SRIENC, Mirko, TAUSCHITZ, Friedrich, VELIK, Hermann, WIGOSCHNIG, Josef. Naša začetnica. Wien: Österreicheichischer Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst, 1968. 78 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 187604]

163. RODRIGUÉZ, Marciano Cervantes. Nauatlajtoli : lengua náhuatl Guerrero : primer grado. 1a reimp. México: SEP: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, 2000. 199 str., ilustr. ISBN 970-18-3809-2. [COBISS.SI-ID 14953367]

164. NOVAK, Mykhajlo, MASYCJA, Ivan, BOHYN, Marija. Bukvar i čytanka : dlja 1 klasu osnovnoji školy z ukrajins´koju movoju navčannja. Bratislava: Slovatske pedahohične vydavnystvo, 1985. 177 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14972055]

165. NYBORG-JENSEN, Gunnar. De små læser ABC : Vi blader i gamle ABC'er og stavebøger, som danske skolebørn i et par århundreder har brugt i skolens første klasser. København: Skandinavisk Bogforlag, 1969. 127 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14959767]

166. Obrázkový šlabikár : pre slovenské l'udové školy v kralevine SHS. 2. vyd. Petrovec: Tlačou a nákladom kníhtlačiarne účastinárskej spoločnosti, 1921. 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14975383]

167. Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-253-204-8. [COBISS.SI-ID 288467968]

168. Primary mathematics : pupil's book. 1. Repr. Nairobi: Jomo Kenyatta Foundation, 1984. 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14954647]

169. Primary mathematics : teacher's book. 1. Nairobi: Jomo Kenyatta Foundation, 1982. 181 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14963095]

170. Prva čitanka. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1951. 159 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 44215553]

171. GERLANC, Bogomil, RIBIČIČ, Josip, WINKLER, Venceslav, ZAVRŠNIK, Rudolf. Prva čitanka. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1949. 150 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44215809]

172. RAPE, Vlado, SEŽUN, Andrej, ZAVRŠNIK, Rudolf. Računica za 2. razred osnovnih šol. 5. izd. Ljubljana: DZS, 1957. 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 185731328]

173. Rechenbuch : für Volksschulen : Ostmark : 3. Schuljahr. Wien: Deutscher Verlag für Jugend und Volk; Graz: NS-Gauverlag und Druckerei Steiermark, 1941. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14954903]

174. BRAUNER, Franz. Rechenbuch für Volksschulen : Alpen- und Donau-Reichsgaue : 5. Schuljahr. Wien: Deutscher Verlag für Jugend und Volk [etc.]; Graz: NS-Gauverlag und Druckerei Steiermark, 1942. 76 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14960279]

175. REY, Ana Rosa. Minha Tabuada. São Paulo: Editora Atica, [19??]. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14974103]

176. RIESS, Franz. Lesefibel für kleine Leute. Graz: Leykam-Schulbuchverlag, 1943. 170 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512124524]

177. RINCON, Valentin. Cuadernos gader : aritmetica y geometria. Primer año. México: Enrique Sáinz, 1974. 208 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14973847]

178. SANTOS, Theobaldo Miranda. Terra brasileira : de acôrdo com a nomenclatura gramatical brasileira. 1a série primária. Rio de Jeneiro: Agir, 1966. 132 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14970519]

179. SENDOV, Blagovest. Rečnik kum bukvar : pravogvoren i pravopisen. Sofija: MNP, 1981. 223 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14970263]

180. SKRYPČENKO, Nadija Fedorivna, VAŠULENKO, Mikolaj Samojlovič. Bukvar : pidručnyk dlja 1 klasu čotyryričkoji tryričnoyi počatkovoji školy. 13te vydannja. Kyjiv: Osvita, 1999. 142 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14972567]

181. Slovenska knjiga. V Trstu; V Gorici: SHPZ; ZSPD, 1952. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512064620]

182. TIKHOMIROV, Dmitrii Ivanovich, TIKHOMIROVA, Elena Nikolaevna. Azbuka. Moskva: Martin, 2001. [70] str., ilustr. ISBN 5-8475-0013-0. [COBISS.SI-ID 14962839]

183. TOZZI GORINI, Maria Luisa. Lingua e matematica : per gli alunni della 1a classe elementare : itinerario coordinato di educazione linguistica e matematica. Prima serie. Brescia: Editrice la Scuola, cop. 1981. 128 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14971543]

184. IKZGAMI, D.. Uiltadairisu : govorim po uiltinski. Yuzhno-Sakhalinsk: Sakhalinskoye knizhnoye izdatel'stvo, 2008. 107 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14971287]

185. VTIČ, Darja. Glavo imaš in srce! : gradivo za delo z otroki in mladostniki : za razredne ure, projektne dneve, izbirne vsebine, delavnice v okviru rednega pouka. Maribor: Ekološko-kulturno društvo za boljši svet: Društvo za razvoj človečnosti - Human, 2018. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-92876-4-4. [COBISS.SI-ID 293272064]

186. ZAVRŠNIK, Rudolf. Prva računica. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1961. [80] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3810824]

187. ZAVRŠNIK, Rudolf, RIBIČIČ, Josip. Prvo berilo. 1. ponatis. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1959. 159 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 43957249]

188. ZAVRŠNIK, Rudolf. Računica za prvi razred osnovnih šol. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1959. 93 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512113260]


39 ETNOLOGIJA


189. HIENG, Primož. Pirhi, pisanice, remenke : 80 idej za izdelavo pirhov. 1. natis. Brezovica pri Ljubljani: Harlekin No. 1, 2018. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-6008-50-1. [COBISS.SI-ID 292773376]

190. JEVŠENAK, Peter. Način življenja na preseljeni in preusmerjeni kmetiji v okolici Titovega Velenja. Titovo Velenje: Center srednjih šol, 1985. 11 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 14956439]

191. KELEMEN, Nives. Ljudsko zdravilstvo. Titovo Velenje: Center srednjih šol, 1985. 13 f. [COBISS.SI-ID 14956695]

192. Ljudski pregovori : več kot 300 pregovorov iz zakladnice ljudskega izročila. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2017. 113 str. ISBN 978-961-275-179-1. [COBISS.SI-ID 292502016]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


193. BIRD, Fiona. 101 način zabave v naravi za otroke : uživajmo v naravi!. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2018. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-94079-7-4. [COBISS.SI-ID 292425984]


502/504 EKOLOGIJA


194. POLES, Rok, TURNŠEK, Alenka. Odlagališča odpadkov v občini Velenje. Titovo Velenje: Center srednjih šol: Zavod za urbanizem, 1989. 47 f., ilustr., 4 zvd. [COBISS.SI-ID 14965399]


51 MATEMATIKA


195. VIRK, Žiga. Rešene naloge iz uvoda v diferencialno geometrijo, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 52). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017. V, 97 str., ilustr. ISBN 978-961-212-287-4. [COBISS.SI-ID 292730624]


52 ASTRONOMIJA


196. CANNAT, Guillaume. Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2018 : [priročnik za opazovanje v letu 2018]. 1. natis. Ljubljana: Cambio, 2017. 137 str., ilustr. ISBN 978-961-92148-6-2. [COBISS.SI-ID 292862976]


53 FIZIKA


197. HRŽENJAK, Borut, MATJAŽ, Rok. Kinematika točke : raziskovalna naloga. Velenje: Center srednjih šol Velenje, 1995. 21 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512829205]

198. ROZMAN, Franc. Potovanje v središče atoma. Tržič: samozal. F. Rozman, 2018. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-288-083-5. [COBISS.SI-ID 292575744]


54 KEMIJA


199. ČELOFIGA, David, ČRETNIK, Vasja. Kemijska in mikrobiološka analiza iztokov Šaleških jezer : raziskovalna naloga. Titovo Velenje: Center srednjih šol Velenje, 1988. 19 f., [14] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512940309]

200. KEMPERLE, Jerneja. Nevtralizacija hidravličnega odplava pepela : raziskovalna naloga. Titovo Velenje: Center srednjih šol, 1990. 26 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512944149]

201. KLEMENC-KETIŠ, Zalika, DELČNJAK, Božena. Vitamin C v krompirju. Velenje: Center srednjih šol, 1991. 21 f., 9 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 14969239]

202. KRIČEJ, Katja. Problem odpadnih voda pri jedkanju tiskanega vezja : raziskovalna naloga. Velenje: Center srednjih šol, 1990. 19 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512944661]


57 BIOLOGIJA


203. LONČARIČ, Rok, ZAGORC, David. Pedološke raziskave. Velenje: Osnovna šola Livada, 1996. 13 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 14958743]


59 ŽIVALSTVO


204. BAJD, Barbara. Moje prve ptice pozimi : preprost določevalni ključ. Prenovljena izd. Ljubljana: Hart, 2017. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-33-0. [COBISS.SI-ID 292723200]

205. VOGRIN, Milan. Dvoživke in plazilci Slovenije in okoliških regij, (Zbirka Narava na dlani). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4523-3. [COBISS.SI-ID 292122112]


61 MEDICINA


206. MOSLEY, Michael. 8 tednov za urejen krvni sladkor : z dieto izgubite težo in reprogramirajte telo : [kako preprečiti in izboljšati diabetes tipa 2 (ter ostati brez zdravil)]. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2018. 260 str., [8] str. pril., tabele. ISBN 978-961-272-279-1. [COBISS.SI-ID 292873472]

207. ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka. Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem, Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija = The history of healthcare and medicine in the Slovene lands, From traditional to modern healthcare, pharmacy. Ljubljana: Slovenska matica: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2017. 458 str., ilustr. ISBN 978-961-213-277-4. ISBN 978-961-6676-04-5. [COBISS.SI-ID 292932608]


612.39 PREHRANA


208. BREWER, Sarah. Jej dobro, bodi lepa. 1. izd. Ljubljana: Debora, 2017. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-94-7. [COBISS.SI-ID 292671744]


613 HIGIENA


209. GRADIŠNIK, Branko. Iskanje izgubljenega zdravja : za vse, ki bi se radi ognili belih halj, belih receptov, belih laži, bele žene in črnih misli, (Zbirka Preobrazba). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2018. 481 str., ilustr. ISBN 978-961-6954-97-6. [COBISS.SI-ID 293053440]


613.7 ZDRAVO ŽIVLJENJE


210. FINK, Rok. Higiena turizma : univerzitetni učbenik za študente sanitarnega inženirstva. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2017. 191 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6808-78-1. [COBISS.SI-ID 292229888]

211. Okrepimo imunski sistem : [praktični vodnik za trajno krepitev telesne obrambe]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4988-0. [COBISS.SI-ID 291734016]


613.95 OTROCI


212. COX, Lizzie. Hej, fant : vse o odraščanju. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3593-0. [COBISS.SI-ID 291868928]

213. COX, Lizzie. Hej, punca : vse o odraščanju. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3592-3. [COBISS.SI-ID 291868672]

214. IBRAHIM, Marawa. Vodnik za punce : [50 nasvetov, kako [imeti rada] svoje spreminjajoče se telo]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 214 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3560-2. [COBISS.SI-ID 291472896]


615 FARMACIJA


215. SALA, Stefano, LEVEGHI, Viviana, GAMBINI, Massimo. Skrivnostna aloja : narava razkriva svojo dobrodejnost tistemu, ki jo razume. Ljubljana: Lekarna, 2017. 75, [25] str., ilustr. ISBN 978-961-7008-04-3. [COBISS.SI-ID 290312192]

216. SIEWERT, Aruna M.. Rastlinski antibiotiki : skrivno orožje iz narave, (Za zdravo življenje). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4615-5. [COBISS.SI-ID 291132928]


615.8 ALTERNATIVNO ZDRAVLJENJE


217. PAVČEK, Tajča. Dobro jutro, zdravje : kako sem si pozdravila avtoimunsko bolezen : [kako sem pozdravila multiplo sklerozo]. 1. izd. Brezovica: Ekolife, 2017. 173 str., ilustr. ISBN 978-961-288-150-4. [COBISS.SI-ID 292964864]

218. PAVILACK, Lora, ALSTEDTER, Nikki. Vaje za hrbtenico brez bolečin : 40 dinamičnih, preprostih vaj za čudovit videz in odlično počutje : doma, v pisarni, na poti. 1. natis. Maribor: Zavod Gaia planet, 2017. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-94248-4-1. [COBISS.SI-ID 292575232]


616.89 PSIHIATRIJA


219. DE ROSA, Federico. Moj avtizem in moja vera. 1. izd. Ljubljana: Novi svet, 2017. 158 str. ISBN 978-961-6878-68-5. [COBISS.SI-ID 292544000]


616-00 BOLEZNI. POŠKODBE


220. PRETNAR, Bogi. Zmagovalci : izkušnje in nasveti v pomoč staršem otrok z rakom. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; [Ljubljana]: Jonatan Prijatelj, Društvo staršev otrok z rakom, 2017. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-278-358-7. [COBISS.SI-ID 292558080]


62 TEHNOLOGIJA


221. CEVZAR, Franc. Računalniško podprto projektiranje jamske zračilne naprave : raziskovalna naloga. Titovo Velenje: Center srednjih šol, 1990. 25 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512955669]

222. DOLER, Matjaž. Preračun vijakov s pomočjo računalnika : raziskovalna naloga. Titovo Velenje: Center srednjih šol, 1990. 16 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512943893]

223. Otvoritev nove tovarne hladilne tehnike in nove Galvane : 23. marec 2001. [Velenje]: Gorenje, [2001]. [8] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 14959511]

224. GUŠTIN, Igor. Konstruiranje kotnih zvarov : raziskovalna naloga. Titovo Velenje: Center srednjih šol Velenje, 1988. 12 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512940053]

225. KUKOVEC, Marjan. Preračun zobnikov : raziskovalna naloga. Titovo Velenje: Center srednjih šol, 1988. 12 f., [4] fol. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512939285]

226. ODER, Marko. Razvoj hidravličnega podporja. Velenje: Center srednjih šol, 1994. 19 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 14956951]

227. 100 let reševalne službe Premogovnika Velenje. [Velenje: Premogovnik, 2007]. 42 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9345687]

228. ŠINIGOJ, Vojko. Interpoliranje tabel in funkcij z računalnikom : raziskovalna naloga. Velenje: Center srednjih šol Velenje, 1987. 6 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512942869]

229. TARANDEK, Bojan, BOGAR, Robert. Rudnik Lendava : (vzroki odpiranja in zapiranja) : [raziskovalna naloga]. Titovo Velenje: CSŠ Srednja rudarska šola T. Velenje, 1989. 24 f., [6] f. pril. [COBISS.SI-ID 9345587]

230. VOVK, Franci. Mala hidroelektrarna na reki Paki v Doliču : [raziskovalna naloga]. Velenje: CSŠ SRŠ t. Velenje, 1988. 22 f., [14, 17] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 9370419]


63


231. 50 let LD Škale : zbornik. Škale: Lovska družina, 2005. 70 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 222886912]


630 GOZDARSTVO


232. TURK, Zdravko. Vrednotenje gozdov : izračunavanje in ocenjevanje vrednosti zemljiškoknjižnih pravic. Straža: samozal., 2017. 185 str., ilustr. ISBN 978-961-288-031-6. [COBISS.SI-ID 291812864]


634.1 SADJARSTVO


233. CASERA, Claudio. Biološkodinamično sadjarstvo. [Del] 1. Vrzdenec: Ajda, 2017. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-93809-2-5. [COBISS.SI-ID 292566528]


634.8 VINOGRADNIŠTVO


234. GORJAK, Robert. Slovenija, vinska dežela. 1. izd. Mengeš: S. Bohinec Gorjak, 2017. 214 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-288-068-2. [COBISS.SI-ID 292476416]


635 VRTNARSTVO


235. RODE, Janko. Zeliščni vrt : domača lekarna. Dopolnjena izd. Ljubljana: Kmečki glas, 2018. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-203-474-0. [COBISS.SI-ID 293356032]


636.7 PSI


236. BRUNS, Sandra. Knjiga o psih za otroke. 1. natis. Kranj: Narava, 2017. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-7031-09-6. [COBISS.SI-ID 292510208]

237. SUNDANCE, Kyra. Šolanje psa na 101 način : navodila korak za korakom, da bi zrastel v veselega in vzgojenega psa. 1. natis. Kranj: Narava, 2017. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-7031-05-8. [COBISS.SI-ID 291685120]

238. VEHOVAR, Blaž. Kraški ovčarji - sinovi burje = Karst shepherds - sons of the wind. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2017. 198 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-32-3. [COBISS.SI-ID 291850240]


636.8 MAČKE


239. BÖTTJER, Andrea. Knjiga o mačkah za otroke. 1. natis. Kranj: Narava, 2017. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-7031-10-2. [COBISS.SI-ID 292515072]


64 GOSPODINJSTVO


240. MIKLOŠIČ, Avgust. Čemaž, vanež in česnovi peski. Ljubljana: Kmečki glas, 2018. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-203-473-3. [COBISS.SI-ID 293421056]


641 PRIPRAVA JEDI


241. ĐURIĆ, Nataša. Kruh z drožmi : malo divji, a z mehko sredico in hrustljavo skorjico : [popoln priročnik za peko s kislim testom z recepti za kruhe ter slano in sladko pecivo]. 1. natis. Ljubljana: Dedal, 2017. 296 str., ilustr. ISBN 978-961-6612-69-2. [COBISS.SI-ID 292476160]

242. FIŠER, Matej. Tradicionalna prekmurska kuharica : od förtuja do olstika. Sveti Jurij ob Ščavnici: Tandem Mktg, 2017. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-92213-1-0. [COBISS.SI-ID 292739840]

243. STREHLE, Sandra, SCHÄFER, Christiane. Zdravo črevesje : slastni recepti za mirno prebavo, (Zbirka Za zdravo življenje). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4610-0. [COBISS.SI-ID 291207424]

244. ŠUMER, Anita. Drožomanija : knjiga o peki kruha in peciva z drožmi. 1. natis. Podgorje pri Slovenj Gradcu: Polavon, 2017. 282 str., ilustr. ISBN 978-961-285-996-1. [COBISS.SI-ID 292791040]


662


245. ČERIN, Tomaž, BUDAČKI, Boris, MIRT, Blaž. Rudnik rjavega premoga Senovo : raziskovalna naloga. T. Velenje: Center srednjih šol Velenje, 1988. 22 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512939797]


72 ARHITEKTURA


246. RAVNIKAR, Edvard. Design, (Zbirka 42, 8). Ljubljana: Društvo Pekinpah: Inštitut za oblikovanje, 2017. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-94078-4-4. [COBISS.SI-ID 292571904]

247. ZUPANČIČ, Bogo. Plečnikovi študenti in drugi jugoslovanski arhitekti v Le Corbusierovem ateljeju. Ljubljana: Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO): KUD Polis, 2017. 232 str., ilustr., načrti. ISBN 978-961-6669-47-4. [COBISS.SI-ID 292994816]


73/77


248. HORVAT, Goran. Ustvarjalni eliksir Horvatove življenjske energije : pregledna razstava ob avtorjevi šesdesetletnici = The creative elixir of Horvat's life energy : a retrospective exhibition at the author's sixtieth birthday : Galerija Velenje, Gallery Velenje, razstavišče Gorenje, exhibition grounds Gorenje, 24. 7. do 23. 8. 2014. [Velenje: Galerija, 2014]. [19] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 275012864]


77 FOTOGRAFIJA


249. BISELLI, Francesco. Podobe časa : 100 fotografij, ki so spremenile svet. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 223 str., fotogr. ISBN 978-961-01-4944-6. [COBISS.SI-ID 290214656]


78 GLASBA


250. GRUBER, Katja. Ljudske za mladinski zbor 1. Velenje: K. Gruber, 2017. 1 partitura (20 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 291987712]

251. GRUBER, Katja. Ljudske za otroški zbor 1. Velenje: K. Gruber, 2017. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 291987456]

252. GRUBER, Katja. Umetne za otroški in mladinski zbor 1. Velenje: K. Gruber, 2017. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 291987968]

253. KNEZ, Darko. Instrumentalna dediščina : glasbila in glasbeni avtomati iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije = Instrumental heritage : musical instruments and music machines from the collection of the National Museum of Slovenia, (Viri, 14). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017. 337 str., ilustr. ISBN 978-961-6981-19-4. [COBISS.SI-ID 291958528]

254. KOKOL, Maja. Pravljične pesmice. Ljubljana: Panika Records, [2018]. 1 CD, stereo. [COBISS.SI-ID 1114182494]

255. SOJER SMERDU, Jerneja. Do-re-mi na 1, 2, 3 : pisana druščina v gozdu : [z didaktičnimi igrami in igralnimi karticami]. 1. izd. Postojna: samozal., 2017. 133 str., ilustr., note. ISBN 978-961-288-111-5. [COBISS.SI-ID 292805888]

256. ŠENK, Nina. Grdi raček : [glasbena pravljica za trobilni ansambel in pripovedovalko], (Klasika). Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2017. 1 CD (35 min, 45 sek), stereo. http://zkpprodaja.si21.com/sl/Pravljica/NINA_SENK__GRDI_RACEK-GLASBENA_PRAVLJICA_H._C._ANDERSEN-TASF__LUCIJA_CIROVIC/. [COBISS.SI-ID 22976050]

257. ŠOLINC, Vera. Godbena soba. Ljubljana: Panika Records, [2017]. 1 CD (22 min, 19 sek). https://panika.si/izdelek/godbena-soba/. [COBISS.SI-ID 1113302622]

258. VILAR, Sten. Skupaj lažje rastemo, (Pančkov svet). Ljubljana: Panika Records, [2017]. 1 CD (78 min, 31 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 22769717]

259. Vreča smeha 1, (Pančkov svet). Ljubljana: Panika Records, [2017]. 1 CD (27 min, 41 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 1113819230]

260. Vreča smeha 2, (Pančkov svet). Ljubljana: Panika Records, [2017]. 1 CD (28 min, 18 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 1113819486]


791 FILMI


261. SVETEC, Pija. Reprezentacija žensk v akcijskih filmih : [strokovna monografija], (Zbirka Sekvence, 002), (Frontier, Teorija). 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2017. 123 str. ISBN 978-961-7030-21-1. [COBISS.SI-ID 93718529]


792 GLEDALIŠČE


262. KOLENIK, Tina. Koža kot kostum : oblačenje in slačenje v vsakdanjem življenju in umetniškem ustvarjanju, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 169). 1. izd. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2017. 294 str., ilustr. ISBN 978-961-6369-43-5. [COBISS.SI-ID 293119232]


793 PLES. DRUŽABNE IGRE


263. Igra življenja : zavrti in zmagaj!. Delémont: Hasbro Gaming, cop. 2014. 1 komplet (igralna plošča z vrtavko, 4 avtomobili, zavrti in zmagaj žetoni, karte, žebljički in šop denarja), plastika, karton, barve. [COBISS.SI-ID 14965655]

264. Lego duplo : around the World. 10803. Billund: Lego Group, cop. 2016. 1 komplet (40 različnih kosov), plastika, barve. [COBISS.SI-ID 12558110]

265. Lego duplo : Cars 3. 10857, Disney Pixar. Billund: Lego group, cop. 2017. 1 komplet (31 različnih kosov), plastika, barve. [COBISS.SI-ID 13793054]

266. Lego duplo : learn to turn. 10845. Billund: Lego group, cop. 2017. 1 komplet (24 različnih kosov), plastika, barve. [COBISS.SI-ID 14967447]

267. Lego duplo : my town. 10834. Billund: Lego group, cop. 2017. 1 komplet (57 različnih kosov), plastika, barve. [COBISS.SI-ID 14967959]

268. Lego duplo. 10818 : learn to match. Billund: Lego group, cop. 2016. 1 komplet (29 različnih kosov), plastika, barve. [COBISS.SI-ID 14967191]

269. Malo naokoli po slovenskih mestih : postanite slovenski trgovec z nepremičninami!, (Denis). Ljubljana: Eurom Denis Toys, [2017?]. 1 komplet (igralna plošča, 6 figuric, 2 kocki, 32 hišic, 16 hotelov, 60 kartic, 280 bankovcev), karton, papir, plastika, barve. [COBISS.SI-ID 14968215]

270. Masha hop. Ravensburg: Ravensburger Spieleverlag, cop. 2016. 1 garnitura, karton, plastika, barve. [COBISS.SI-ID 13810974]


796 ŠPORT


271. Športniki leta 1999 v Mestni občini Velenje. Velenje: Športna zveza, 1999. 42 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14958487]

272. Športniki leta v Mestni občini Velenje. Velenje: Športna zveza, 2012. 42 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14958999]


81 JEZIKOSLOVJE


273. GOLOB, Ludvik, KRAMBERGER, Janko. Obrazila -anje, -enje, -etje, -nje, -je v Trubarjevem prevodu Davidovega psaltra. Titovo Velenje: Center srednjih šol, rudarska usmeritev, 1986. 21 f. [COBISS.SI-ID 14938775]

274. PODMILJŠAK, Andreja, FIŠER, Darja. Sprichwörter - geflügelte worte : raziskovalna naloga. Titovo Velenje: Srednja družboslovna šola, 1988. [IV], 48 f. [COBISS.SI-ID 512935445]


81'24 eng JEZIKOVNI TEČAJ - ANGLEŠČINA


275. MOORE, Julie, STORTON, Richard. Oxford Academic Vocabulary Practice : lower intermediate B1. Oxford: Oxford University Press, 2017. 141 str., ilustr. ISBN 978-0-19-400088-8. [COBISS.SI-ID 6245013]

276. MOORE, Julie. Oxford academic vocabulary practice : upper-intermediate B2-C1. Oxford: Oxford University Press, 2017. 144 str., ilustr. ISBN 978-0-19-400091-8. [COBISS.SI-ID 6248597]

277. SWAN, Michael. Practical English usage. 4th ed., fully revised. Oxford: Oxford University Press, 2016. XXX, 635 str. ISBN 978-0-19-420243-5. ISBN 978-0-19-420241-1. ISBN 978-0-19-420244-2. ISBN 978-0-19-420242-8. ISBN 978-0-19-420245-9. ISBN 978-0-19-420252-7. [COBISS.SI-ID 64669794]


82


278. CARLAN, Audrey. Telo, (Serija Čutnost, 1). 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 345 str. ISBN 978-961-00-3695-1. ISBN 978-961-00-3696-8. [COBISS.SI-ID 293455360]

279. GERLANC, Bogomil, RIBIČIČ, Josip, ZAVRŠNIK, Rudolf. Prvo berilo. 6. ponat. Ljubljana: Državna založba, 1970. 159 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512506732]


82.0 LITERARNA TEORIJA


280. KOS, Janko. Misliti Cankarja. Ljubljana: Beletrina, 2018. ISBN 978-961-284-397-7. [COBISS.SI-ID 293414400]

281. ŽUNKOVIČ, Igor. Evolucija in literatura : literarni darvinizem v precepu literarne vede, (Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 165 str. ISBN 978-961-06-0004-6. [COBISS.SI-ID 293257472]


821 A-Ž ZBRANA IN IZBRANA DELA


282. KOCBEK, Edvard. Zbrano delo, (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 217; 221; 249; 253; 258; 260; 263; 264; 269; 274). V Ljubljani: Državna založba Slovenije, 1991-<2017>. Zv. <1-10,12-16>, avtorj. sl. ISBN 86-341-0637-3. ISBN 86-341-1069-9. ISBN 961-6422-98-7. ISBN 978-961-6604-46-8. ISBN 86-341-1069-9. ISBN 86-341-1726-X. ISBN 86-341-2355-3. ISBN 86-341-2356-1. ISBN 961-6422-50-2. ISBN 978-961-254-855-1. ISBN 978-961-254-938-1. ISBN 978-961-05-0029-2. ISBN 978-961-254-368-6. ISBN 978-961-254-474-4. ISBN 978-961-254-687-8. ISBN 978-961-254-717-2. ISBN 978-961-254-822-3. [COBISS.SI-ID 23726080]


821


283. Prva čitanka. Ljubljana: Državna založba Slovenija, 1953. 157 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 186494976]


821.163.6 SLOVENSKI ROMANI


284. BABNIK, Rok. Potovanje gurujev : mladi par na poti usvajanja čuječnosti in ljubezni do sveta : roman, (Zbirka Avtorji). Brežice: Primus, 2018. 286 str. ISBN 978-961-7033-19-9. [COBISS.SI-ID 293374208]

285. FLISAR, Evald. Zbiralec sanj : roman, (Izbrana dela, Proza). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2017. 328 str. ISBN 978-961-6970-90-7. [COBISS.SI-ID 292918016]

286. KUKOVIČ, Roman. Poljub z okusom timijana. 1. izd. Ljubljana: "Maks Viktor", 2018. 171 str., ilustr. ISBN 978-961-94103-4-9. [COBISS.SI-ID 293124608]

287. LEW, Sagy M.. Senca v temi : roman, (Zbirka Avtorji). Brežice: Primus, 2018-. <1-> zv. ISBN 978-961-7033-13-7. ISBN 978-961-7033-14-4. [COBISS.SI-ID 292697856]

288. MÖDERNDORFER, Vinko. Druga preteklost : freska, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2017. 824 str. ISBN 978-961-277-187-4. [COBISS.SI-ID 292584960]

289. MUGERLI, Anja. Spovin, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Založba Litera, 2017. 259 str. ISBN 978-961-7018-76-9. [COBISS.SI-ID 93472513]

290. ŠEFER, Anita. Lana. Juršinci: LYNX, 2018. 131 str. ISBN 978-961-94346-0-4. ISBN 978-961-94346-1-1. [COBISS.SI-ID 293018880]

291. ŠVAJNCER, Marija. Očetovi udarci, (Knjižna zbirka Frontier, Proza, 112). 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2017. 186 str. ISBN 978-961-7030-17-4. [COBISS.SI-ID 93533953]

292. TITAN, Robert. Prvi prihod : roman, (Knjižna zbirka Frontier, Proza, 110). 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2017. 99 str. ISBN 978-961-7030-13-6. [COBISS.SI-ID 93401089]


821.163.6-1 SLOVENSKA POEZIJA


293. KOČAN, Kristina. Šivje, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Založba Litera, 2018. 58 str. ISBN 978-961-7018-78-3. [COBISS.SI-ID 93812225]

294. MIKLIČ, Nevenka. Lisičja vstopnica, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2018. 78 str. ISBN 978-961-7018-79-0. [COBISS.SI-ID 93810945]

295. POVHE, Tanja. Spoznaj me : skozi rime do hitrejšega in lažjega razumevanja duševnih tegob. 2. izd. Krško: Zdravstveni dom; Maribor: Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, 2017. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-93248-3-7. [COBISS.SI-ID 290447104]


821.163.6-32 SLOVENSKE NOVELE


296. CANKAR, Ivan. Podobe iz sanj, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2018. 249 str., ilustr. ISBN 978-961-284-350-2. [COBISS.SI-ID 292998400]

297. CANKAR, Ivan. Šopek Cankarjevih pisem iz Slovenskih Goric na Rožnik, (Jubilejna zbirka). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5041-1. [COBISS.SI-ID 292947712]

298. GUBANC, Mojca. Zmagovita smučina. 1. izd. Celovec: Mohorjeva družba, 2018. 120 str. ISBN 978-3-7086-0988-1. [COBISS.SI-ID 292936192]

299. KLEMENC, Alenka. Sedem Božjih dotikov : sedem zgodb o prelomnih trenutkih v življenju svetnikov. Ljubljana: Družina, 2018. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0473-6. [COBISS.SI-ID 293153280]

300. MAROLT, Dušan. Čips in telenovele : kratke zgodbe. 1. natis. Ljubljana: Manični poet, 2017. 95 str. ISBN 978-961-94318-1-8. [COBISS.SI-ID 292977152]

301. PACHER, Eva. Jebopisi : kratke erotične zgodbe, (Zbirka Avtorji). Brežice: Primus, 2018. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-7033-15-1. [COBISS.SI-ID 289641216]

302. ZABUKOVEC, Urša. Vseživo : eseji, (Knjižna zbirka Collectanea, 09). Ljubljana: KUD Logos, 2017. 174 str. ISBN 978-961-7011-45-6. [COBISS.SI-ID 292617472]


821-1 PESNIŠTVO


303. TOMAŠ, Marko. Zbogom, fašisti : rane i sol = Zbogom, fašisti : rane in sol, (Zbirka Hiša pesmi). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2018. 111 str. ISBN 978-961-274-543-1. [COBISS.SI-ID 293284096]


821-2 DRAMATIKA


304. EURIPIDES. Trojanke. Andromaha, (Zbirka Dialog z antiko, 28). Ljubljana: Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2017. 170 str. ISBN 978-961-6192-72-9. [COBISS.SI-ID 292890368]

305. Prepovedana ljubezen, (Dialog z antiko, 29). Ljubljana: Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2017. 177 str. ISBN 978-961-6192-73-6. [COBISS.SI-ID 292975104]


821-311.2 DRUŽBENI ROMANI


306. BELLOW, Saul. Planet gospoda Sammlerja, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2017. 260 str. ISBN 978-961-274-518-9. [COBISS.SI-ID 292530944]
Nagrada: National Book Award for Fiction, 1971

307. BRADDON, Mary Elizabeth. Skrivnost lady Audley. Juršinci: LYNX, 2018. 2 zv. (246; 248 str.). ISBN 978-961-94346-2-8. ISBN 978-961-94346-4-2. ISBN 978-961-94346-3-5. ISBN 978-961-94346-5-9. [COBISS.SI-ID 293022208]

308. CAMERON, W. Bruce. Pasji smisel življenja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 299 str. ISBN 978-961-00-3674-6. ISBN 978-961-00-3675-3. [COBISS.SI-ID 293308160]

309. CREMISI, Teresa. Zmagovalka, (Zbirka Alma). 1. natis. Ljubljana: Totaliteta, 2017. 173 str. ISBN 978-961-94315-1-1. ISBN 978-961-94315-2-8. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=5272. [COBISS.SI-ID 292679680]
Nagrada: Prix Méditerranée, 2016

310. DARE, Tessa. Vojvodova ponudba. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 302 str. ISBN 978-961-00-3663-0. ISBN 978-961-00-3664-7. [COBISS.SI-ID 293166080]

311. DEL AMO, Jean-Baptiste. Živalsko kraljestvo, (Moderni klasiki, 101). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 304 str. ISBN 978-961-282-273-6. [COBISS.SI-ID 292733952]

312. FORCE, Marie. Rad bi te držal za roko, (Green Mountain, knj. 2). 1 izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 413 str. ISBN 978-961-7035-24-7. ISBN 978-961-7035-25-4. [COBISS.SI-ID 93751297]

313. GÖRITZ, Matthias. Kratkotrajne sanje Jakoba Vossa, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Založba Litera, 2017. 182 str. ISBN 978-961-7018-75-2. [COBISS.SI-ID 93368321]
Nagrada: Mara-Cassens-Preis, 2005

314. HUNTING, Helena. Oklep iz črnila : [drugi del strastne serije Črnilo in jeklo], (Črnilo in jeklo, del 2). 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 373 str. ISBN 978-961-00-3657-9. ISBN 978-961-00-3658-6. [COBISS.SI-ID 293155328]

315. ISHIGURO, Kazuo. Ostanki dneva. 2. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 234 str. ISBN 978-961-282-297-2. [COBISS.SI-ID 292307456]
Nagrada: Man Booker Prize, 1989

316. JAMES, E. L.. Tema : petdeset odtenkov teme skozi oči Christiana Greya. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 551 str. ISBN 978-961-00-3655-5. ISBN 978-961-00-3656-2. [COBISS.SI-ID 293155072]

317. JASWAL, Balli Kaur. Erotične zgodbe pandžabskih vdov. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 355 str. ISBN 978-961-00-3697-5. ISBN 978-961-00-3698-2. [COBISS.SI-ID 293464064]

318. JEFFRIES, Sabrina. Poroka in posteljne vragolije, (Zbirka Šola za dedinje, 6), (Daisy). Ig: Kiroja, 2017. 351 str. ISBN 978-961-94300-1-9. ISBN 978-961-94300-2-6. [COBISS.SI-ID 292919296]

319. KERANGAL, Maylis de. Rojstvo mostu, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2018. 322 str. ISBN 978-961-284-366-3. [COBISS.SI-ID 293555456]

320. KLEYPAS, Lisa. Izbira srca : četrta knjiga sage o Travisovih, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 303 str. ISBN 978-961-01-4585-1. [COBISS.SI-ID 293054976]

321. LINDSEY, Johanna. Ujetnik mojih želja, (Maloryjevi, knj. 8). 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 461 str. ISBN 978-961-7035-22-3. [COBISS.SI-ID 93750017]

322. LONG, Julie Anne. Kaj vse sem storila za vojvodo. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 445 str. ISBN 978-961-7035-26-1. [COBISS.SI-ID 93758721]

323. MACGREGOR, Kinley. Vitez kresne noči, (Bratovščina meča, knj. 4,5). 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 125 str. ISBN 978-961-7035-28-5. [COBISS.SI-ID 93751809]

324. MAGRUDER, Julia. Čez brezno. Juršinci: LYNX, 2018. 172 str. ISBN 978-961-94273-8-5. ISBN 978-961-94273-9-2. [COBISS.SI-ID 292838144]

325. MEISSNER, Susan. Onstran obzorja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 356 str. ISBN 978-961-00-3681-4. ISBN 978-961-00-3682-1. [COBISS.SI-ID 293323008]

326. NDIAYE, Marie. Ladivine, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2018. 314 str. ISBN 978-961-274-544-8. [COBISS.SI-ID 293286656]
Nagrada: Grand prix de l'héroïne Madame Figaro, 2013

327. OZ, Amos. Juda, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 326 str. ISBN 978-961-01-4560-8. [COBISS.SI-ID 292995584]
Nagrada: Internationaler Literaturpreis, 2015

328. RACHILDE. Gospod Venera : materialistični roman, (Zbirka Lambda, 130). Ljubljana: Škuc, 2017. 147 str. ISBN 978-961-6983-20-4. [COBISS.SI-ID 292900096]

329. SALGADO, Minoli. Malo prahu na očeh, (Zbirka Eho, 14). 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2017. 302 str. ISBN 978-961-7020-19-9. [COBISS.SI-ID 290748416]

330. SEILER, Lutz. Kruzo : roman, (Knjižna zbirka Horizont). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2017. 483 str. ISBN 978-961-6970-85-3. [COBISS.SI-ID 292236800]

331. SELASI, Taiye. Gana naj gre, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2018. 450 str. ISBN 978-961-284-365-6. [COBISS.SI-ID 293552640]

332. THAYIL, Jeet. Narkopolis. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 350 str. ISBN 978-961-282-263-7. [COBISS.SI-ID 291063552]

333. VALPY, Fiona. Za vedno po francosko. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 218 str. ISBN 978-961-00-3699-9. ISBN 978-961-00-3700-2. [COBISS.SI-ID 293495040]

334. WATT, Erin. Pokvarjena palača. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 365 str. ISBN 978-961-00-3677-7. ISBN 978-961-00-3678-4. [COBISS.SI-ID 293310720]


821-311.6 ZGODOVINSKI ROMAN


335. AFSHAR, Tessa. Kraj tišine. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. 318 str. ISBN 978-961-04-0466-8. [COBISS.SI-ID 293085440]

336. PRILEPIN, Zahar. Samostan. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 718 str. ISBN 978-961-282-279-8. [COBISS.SI-ID 292947968]

337. REBULA, Alojz. Korintski steber : roman. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. 200 str. ISBN 978-961-278-334-1. [COBISS.SI-ID 292948480]

338. SIVEC, Ivan. Ne pozabi najine ljubezni : romantična povest o grofici in grajskem vrtnarju, (Zbirka Slovenska zgodovina, Slovenske grajske zgodbe, št. 13, št. 1). Mengeš: Ico, 2018. 304 str., ilustr. ISBN 978-961-6868-81-5. [COBISS.SI-ID 292749056]


821-312.4 KRIMINALNI ROMANI


339. BROWN, Dan. Izvor, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 461 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5028-2. [COBISS.SI-ID 292578816]

340. DU BOISGOBEY, Fortuné. Rdeča srečka. Juršinci: LYNX, 2018. 169 str. ISBN 978-961-94273-6-1. ISBN 978-961-94273-7-8. [COBISS.SI-ID 292770816]

341. FITZEK, Sebastian. Osmina. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 349 str. ISBN 978-961-00-3659-3. ISBN 978-961-00-3660-9. [COBISS.SI-ID 293155840]

342. KING, Stephen. Gospod Mercedes. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 509 str. ISBN 978-961-7015-70-6. ISBN 978-961-7015-71-3. [COBISS.SI-ID 93004289]

343. LAPENA, Shari. Neznanec v hiši. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 290 str. ISBN 978-961-00-3689-0. ISBN 978-961-00-3690-6. [COBISS.SI-ID 293424384]

344. MARRS, John. Edini. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 378 str. ISBN 978-961-00-3679-1. ISBN 978-961-00-3680-7. [COBISS.SI-ID 293323264]

345. NESBØ, Jo. Sin. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2017. 467 str. ISBN 978-961-261-479-9. ISBN 978-961-261-478-2. [COBISS.SI-ID 292457728]

346. SCARROW, Simon, FRANCIS, Lee. Igra s smrtjo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 411 str. ISBN 978-961-00-3661-6. ISBN 978-961-00-3662-3. [COBISS.SI-ID 293176320]


821-312.6 BIOGRAFSKI ROMANI


347. DRAKULIĆ, Slavenka. Mileva Einstein, teorija žalosti, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2018. 208 str. ISBN 978-961-284-367-0. [COBISS.SI-ID 293554944]

348. FRANKLIN, Miles. Moja sijajna kariera, (Nostalgija). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 309 str. ISBN 978-961-287-073-7. [COBISS.SI-ID 293023488]

349. MLINAR, Rudi. Luč v temi : [biografski roman o Antonu Chráski]. Brežice: [samozal.] R. Mlinar; Šmarješke Toplice: distribucija Stella, 2018. Zv. <1->. ISBN 978-961-246-718-0. ISBN 978-961-246-719-7. [COBISS.SI-ID 293329920]

350. PALMEN, Connie. Ti si rekel, (Zbirka Bralec, 114). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018. 260 str. ISBN 978-961-287-072-0. [COBISS.SI-ID 292919040]

351. SOMUN, Hajrudin, SOMUN, Lejla. Gasan Kanafani iz dežele žalostnih pomaranč. Ljubljana: Forma 7, 2018. 187 str., fotogr. ISBN 978-961-7000-11-5. [COBISS.SI-ID 293294080]


821-32 NOVELE OSTALIH NARODOV


352. AICHINGER, Ilse. Zvezanec, (Zbirka Stopinje). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017. 96 str. ISBN 978-961-7017-12-0. [COBISS.SI-ID 292936960]

353. BUČEVIĆ, Petar, KUNC, Ninoslav. Še več anekdot o slavnih osebah. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2017. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-251-435-8. [COBISS.SI-ID 292507648]

354. SCHIMEL, Lawrence. Brada za dva : in 99 drugih erotičnih mikrozgodb, (Lambda, 131). Ljubljana: Škuc, 2017. 146 str. ISBN 978-961-6983-18-1. [COBISS.SI-ID 292580608]

355. SCHWITTER, Monique. Spomin zlatih ribic, (Zbirka Stopinje). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017. 162 str. ISBN 978-961-7017-10-6. [COBISS.SI-ID 292656384]

356. SHUA, Ana María. Čudesa cirkusa. 1. natis. Medvode: Malinc, 2017. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-6886-49-9. [COBISS.SI-ID 293149696]

357. Ti si najboljša mama : [majhna knjiga, veliko modrih misli], (Zbirka Ti si najboljša). 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2018. [122] str. ISBN 978-961-275-183-8. [COBISS.SI-ID 293326848]

358. Zgodbe iz Urugvaja : [antologija sodobne urugvajske kratke proze], (Knjižna zbirka Izmenjave). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2017. 187 str. ISBN 978-961-6970-91-4. [COBISS.SI-ID 293043200]


821-7 HUMOR


359. GRŽAN, Karel. Jaz, Čarli Čeplin : kaplan Karli Karel Gržan v smešnih prigodah svojega življenja : Karel Gržan kot Čarli (angl. Charlie - Karli) čeplin (angl. chaplain - kaplan). Ponatis. Koper: Ognjišče, 2018. 244 str., ilustr. ISBN 978-961-263-217-5. [COBISS.SI-ID 293116416]


821-94 SPOMINI


360. AMORUSO, Sophia. #Šefinja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 286 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3670-8. ISBN 978-961-00-3671-5. [COBISS.SI-ID 293285632]

361. KEGEL, Mateja A.. Mladost v rejništvu : resnična zgodba deklice iz rejništva. 1. izd. Domžale: Zgodba.net, 2017. 107 str. ISBN 978-961-94282-2-1. [COBISS.SI-ID 292918528]

362. KLEČ, Milan. Knjige, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2018. 261 str., ilustr. ISBN 978-961-284-362-5. [COBISS.SI-ID 293415680]

363. MACASKILL, Danny. Na robu : kolesarjenje za življenjem. Preserje: Aktivni mediji, 2017. X, 249 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-94017-5-0. ISBN 978-961-94017-6-7. [COBISS.SI-ID 292933376]

364. ZABRET, Marta. Martematične prigode. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017. 145 str., ilustr. ISBN 978-961-212-283-6. [COBISS.SI-ID 292521472]


821-992 POTOPISI


365. JUVANČIČ, Miran. Ukročena divjina : Aljaska - Jukon - Santa Fe. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2017. 328 str., [48] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-961-261-483-6. [COBISS.SI-ID 292705536]


908 DOMOZNANSTVO


366. BEČIĆ, Amra. Socialnogeografska podoba Zavodenj. Titovo Velenje: Osnovna šola Antona Aškerca, 1990. 80 f., 1 zvd., ilustr. [COBISS.SI-ID 14969751]


91 ZEMLJEPIS


367. MARINAC, Bogdana. Čez morje na nepoznani daljni vzhod : potovanja pomorščakov avstrijske in avstro-ogrske vojne mornarice v Vzhodno Azijo. Piran: Pomorski muzej = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2017. 191 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-94328-1-5. [COBISS.SI-ID 292889856]

368. TEPEŠ, Miran. Veliki trije. Ljubljana: samozal. M. Tepeš, 2018. 302 str., ilustr. ISBN 978-961-288-205-1. [COBISS.SI-ID 293270528]


91(497.4) ZEMLJEPIS SLOVENIJE


369. KRIŽANEC, Maruša. Slovenija : biser narave = Slowenien : eine Perle der Natur = Slovenia : a gem of nature. Ljubljana: Pogled, 2018. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-93003-1-2. [COBISS.SI-ID 292914688]


929 BIOGRAFIJE


370. ABBOTT, Jacob. Angleški kralj Karel II. : življenjepis. Šmarješke Toplice: Stella, 2018. 133 str., ilustr. ISBN 978-961-246-714-2. [COBISS.SI-ID 293258240]

371. FORD, Henry. Moje življenje in delo. Šmarješke Toplice: Stella, 2018-. Zv. <1->, avtorj. sl. ISBN 978-961-246-712-8. ISBN 978-961-246-712-8. [COBISS.SI-ID 293393664]

372. GIBBONS, Floyd Phillips. Rdeči baron : zgodba o baronu von Richthofnu. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 325 str., ilustr. ISBN 978-961-282-290-3. [COBISS.SI-ID 293200640]

373. HAAREN, John Henry, POLAND, Addison B.. Slavne srednjeveške osebnosti. Šmarješke Toplice: Stella, 2018-. Zv. <1- >, ilustr. ISBN 978-961-246-724-1. ISBN 978-961-246-725-8. ISBN 978-961-246-726-5. ISBN 978-961-246-727-2. [COBISS.SI-ID 293395200]

374. MEŽA, Bernarda, BRAČIČ, Blažka. Maks Oštir - pesnik in delavec. Titovo Velenje: Center srednjih šol, računalniška usmeritev, 1986. 21 f., pril. 18 f. [COBISS.SI-ID 14941079]

375. MIKLIČ, Mirko Bogomir. Sredi krute sile nežno trajam : idejno-politična dediščina Edvarda Kocbeka in slovenski kristjani. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2017. 446 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0981-2. [COBISS.SI-ID 292562944]


929-027.522 SKUPINSKE BIOGRAFIJE


376. ORR, Lyndon. Slavna ljubezenska razmerja. Šmarješke Toplice: Stella, 2018-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-246-717-3. ISBN 978-961-246-725-8. [COBISS.SI-ID 293269504]


93 ZGODOVINA STAREGA VEKA (DO 0476)


377. POGORELČNIK, Simona. Zgodovina Slovenj Gradca in okolice : raziskovalna naloga. Velenje: ŠSD Titovo Velenje, 1988. 24 f. [COBISS.SI-ID 512935189]


94 ZGODOVINA SR. IN NOV. VEKA (OD 0476)


378. BOŽIČ, Nataša. Znamenja mojega kraja. Titovo Velenje: Osnovna šola Antona Aškerca, 1990. 29 f., pril. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 14955927]


94(100)


379. KLEMENČIČ, Matjaž, MAVER, Aleš. Izbrana poglavja iz zgodovine selitev od začetkov do danes, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 124). Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-286-116-2, doi: 10.18690/978-961-286-116-2. [COBISS.SI-ID 93467393]


94"19" ZGODOVINA 20. STOLETJA


380. ARISTOVNIK, Bojana, BATAGELJ, Borut, HIMMELREICH, Bojan, JAZBEC, Sonja, KRANJEC, Jože, PRŠA, Anja, SIRK, Vesna, ZDOVC, Hedvika, ŽIŽEK, Aleksander. Dekade, Sedemdeseta : 1970-1979 @Celje. Celje: Zgodovinski arhiv, 2017. 117 str., ilustr. ISBN 978-961-6448-44-4. [COBISS.SI-ID 292890880]

381. PEČNIK, Barbara. Samo zaradi lakote in žeje gre Slovenec malokedaj v krčmo : podoba ljubljanskih gostišč na prelomu 19. v 20. stoletje, (Gradivo in razprave, 38). Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2017. 380 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6247-43-6. [COBISS.SI-ID 289740800]

382. RABINOWITCH, Alexander. Boljševiki prihajajo na oblast : revolucija leta 1917 v Petrogradu, (Zbirka Naprej!). 1. izd. Ljubljana: Sophia, 2017. LV, 413 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-7003-19-2. [COBISS.SI-ID 292387840]


94"1939/45" 2. SVETOVNA VOJNA


383. Dom borcev in mladine Titovo Velenje : vodnik po spominskih zbirkah. Titovo Velenje: Zveza združenj borcev NOV, Občinski odbor Velenje, 1989. [COBISS.SI-ID 14959255]

384. ŽEVART, Milan, GLASER, Hermina. Pomniki narodnoosvobodilnega boja v občini Velenje. Titovo Velenje: Občinski odbor Zveze združenj borcev NOV, 1986. 108,[1] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3434297]


C eng LEPOSLOVNE KNJIGE DO 9. LETA V ANGLEŠKEM JEZIKU


385. DAYNES, Katie. Questions and answers about nature : with over 60 flaps to lift, (Usborne lift-the-flap). London: Usborne, 2017. 1 kartonka (13 str.), ilustr. ISBN 978-1-4749-2890-8. [COBISS.SI-ID 5970144]

386. DAYNES, Katie. Questions and answers about our world : with 60 flaps to lift and a big fold-out map, (Usborne lift-the-flap). [London: Usborne Publishing, 2015]. 1 kartonka (13 str.), ilustr. ISBN 978-1-4095-8215-1. [COBISS.SI-ID 3333263]

387. DAYNES, Katie. Questions and answers about space : with over 60 flaps to lift, (Usborne lift-the-flap). London: Usborne, 2016. 1 kartonka (13 str.), ilustr. ISBN 978-1-4095-9899-2. [COBISS.SI-ID 6226837]

388. DAYNES, Katie. See inside planet Earth : with over 80 flaps to lift, (An Usborne flap book). London: Usborne Publishing, 2008. 1 kartonka ([15] str.), ilustr. ISBN 978-0-7460-8754-1. ISBN 0-7460-8754-3. [COBISS.SI-ID 1109556830]
Nagrada: Silver Award Geographical Association

389. DORIA, Živa Viviana. When spring comes. 1st ed. Ljubljana: Atelje Doria, 2018. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-6881-67-8. [COBISS.SI-ID 293453056]


C LEPOSLOVNE KNJIGE DO 9. LETA


390. BARTOLJ, Marta. Kje si?. 1. izd. Dob: Miš, 2018. [72] str., ilustr. ISBN 978-961-272-282-1. [COBISS.SI-ID 293122304]

391. BAUER, Jana. Groznovilca in divja zima, (Zbirka Čudaške prigode). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2017. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-6970-81-5. [COBISS.SI-ID 290761472]

392. KANE, Kim. Zlatka Zelenko : kraljica igralnih zmenkov, Posebna prijateljica. Hoče: Skrivnost, 2018. 55 str., ilustr,. ISBN 978-961-6936-91-0. [COBISS.SI-ID 292967168]

393. KENDA HUSSU, Damjana. Princ Lenzelo in Travnati oblak. Domžale: Studio Hieroglif, 2017. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-94233-4-9. [COBISS.SI-ID 292744960]

394. MAURER, Neža. Nekaj zelo zelo lepega : zbrane pesmi za otroke, (Zbirka Sanje). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2018. 652 str., ilustr. ISBN 978-961-274-529-5. [COBISS.SI-ID 293242624]

395. PERRY, Chrissie. Prenočitev, (Dajmo, dekleta). Hoče: Skrivnost, 2018. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-94-1. [COBISS.SI-ID 293250560]

396. SLAPŠAK, Matic. Zvezdne pravljice. 1. natis. Domžale: Manični poet, 2017. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-94318-0-1. [COBISS.SI-ID 292559616]

397. Slon in bonbon : 50 najbolj priljubljenih pesmi naših klasikov za osnovnošolske otroke. 1. natis. Ljubljana: Karantanija, 2018. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-275-181-4. [COBISS.SI-ID 292993792]

398. TELLEGEN, Toon. Sredi noči. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2018. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-272-281-4. [COBISS.SI-ID 293031936]

399. Zajec dolgouhec : najlepše ljudske pravljice, basni in druge zgodbe o zajcih. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2018. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-275-182-1. [COBISS.SI-ID 293134336]


C-S SLIKANICE


400. CAPPAROTTO ARH, Lara. Zgodba o polžku. 1. natis. Celje: Grafika Gracer, 2017. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6992-30-5. [COBISS.SI-ID 291798272]

401. CARNAVAS, Peter. Zadnje drevo v mestu. Hoče: Skrivnost, 2018. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-6936-89-7. [COBISS.SI-ID 292650240]

402. ČERNIČ, Jure. Zmajček Malček čofne v lužo, (Prigode zmajčka Malčka). Ljubljana: Založba Lekarna Ljubljana, 2017. 25 str., ilustr. ISBN 978-961-7008-05-0. [COBISS.SI-ID 291636224]

403. ĐUKIĆ, Milena. Deklica Malenica in njene zlomljene petke. Koper: Založba Srce za srce, 2017. 34 str., ilustr. ISBN 978-961-94326-0-0. [COBISS.SI-ID 292683776]

404. KLENOVŠEK MUSIL, Manica. Slon Stane. 1. natis. Maribor: Založba Pivec, 2017. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6968-97-3. [COBISS.SI-ID 91346433]

405. KOŠUTA, Miroslav. Ponikalnice : petinsedemdeset ugank in ena ugotovitev. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. [44] str., ilustr. ISBN 978-961-272-271-5. [COBISS.SI-ID 291458048]

406. KOŠUTA, Miroslav. Zmaj v parku. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-278-356-3. [COBISS.SI-ID 292229376]

407. KRINGS, Antoon. Ježek Blažek, (Zbirka Drobižki). Radovljica: Didakta, 2017. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-261-481-2. [COBISS.SI-ID 292526592]

408. KRINGS, Antoon. Skarabej Matej, (Zbirka Drobižki). Radovljica: Didakta, 2017. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-261-480-5. [COBISS.SI-ID 292526336]

409. OSKARSSON, Bárđur. Drevo. 1. izd. Hlebce: Zala, 2017. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6994-37-8. [COBISS.SI-ID 292990976]

410. ZAGORC, Ivanka. Radovedni vrabček. Šmarjeta: samozal. I. Zagorc, 2017. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-288-105-4. [COBISS.SI-ID 292751360]


C-Sz SLIKANICE ZABOJI


411. CLAYTON, Sally Pomme. Kralj z umazanimi nogami. 1. izd. Hlebce: Zala, 2018. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6994-34-7. [COBISS.SI-ID 291604224]

412. DORIA, Živa Viviana. Ko pride pomlad. 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2018. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-6881-66-1. [COBISS.SI-ID 293452800]

413. MUCK, Desa. Pravljično potepanje medveda Lovra po Sloveniji. Ljubljana: Kartografija, 2017. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-93293-3-7. [COBISS.SI-ID 291577344]

414. NĘDZI, Katarzyna. Koko in velika skrivnost. Zagreb: Egmont, 2017. 64 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1540-1. [COBISS.SI-ID 291575296]

415. OBAL, Zdenka. O človeku, ki je iskal srečo. 1. izd. Vrhnika: Cankarjeva knjižnica: Zavod Ivana Cankarja, 2018. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-92569-3-0. [COBISS.SI-ID 292747776]

416. PETEK LEVOKOV, Milan. Pet zvezdic. Pekel: Zavod Volosov hram, 2017. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-94189-7-0. [COBISS.SI-ID 93474561]

417. PIRRONE, Francesca. Bruno in njegovih 100 prijateljev. 1. izd. Domžale: Epistola, 2018. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-52-7. [COBISS.SI-ID 293049856]

418. PODGORŠEK, Mojiceja. Deček iz dežele Ni-je. 1. izd. Domžale: Epistola, 2018. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-50-3. [COBISS.SI-ID 291848448]

419. PODGORŠEK, Mojiceja. Ela Počasnela. 1. izd. Domžale: Epistola, 2018. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-39-8. [COBISS.SI-ID 290470656]

420. PREGL, Slavko. Kraljična, (Zbirka Biberbav). 1. izd. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2017. [13, 13] str., ilustr. ISBN 978-961-6970-86-0. [COBISS.SI-ID 292237824]

421. ŠTEINBAUER, Zoran. Katka in polžka. Maribor: Založba Pivec, 2017. 22 str., ilustr. ISBN 978-961-7026-29-0. [COBISS.SI-ID 93341953]


M LEPOSLOVNE KNJIGE OD 13. LETA DALJE


422. CHOYCE, Lesley. Konec skrivalnic, (Zbirka Iziberi). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2018. 93 str. ISBN 978-961-272-280-7. [COBISS.SI-ID 292928768]

423. HAGER, Mandy. Pesem za kitovo pot domov, (Zbirka Z(o)renja+). 1. izd. Dob: Miš, 2018. 279 str. ISBN 978-961-272-284-5. [COBISS.SI-ID 293268480]
Nagrada: Margaret Mahy, 2015
Nagrada: New Zealand Book Awards for Children and Young Adults, 2015
Nagrada: Storylines Notable Young Adult Fiction Award, 2015

424. ŠVAJNCER, Marija. Kdo neki me zasleduje?. Maribor: Kulturni center, 2018. 285 str. ISBN 978-961-7030-24-2. [COBISS.SI-ID 93765889]

425. WOLTZ, Anna. Aljaska, (Zbirka Z(o)renja). 1. izd. Dob: Miš, 2018. 178 str. ISBN 978-961-272-283-8. [COBISS.SI-ID 293268224]


P LEPOSLOVNE KNJIGE OD 9. DO 13. LETA


426. BALLERINI, Luigi. Gospodična Evforbija : učiteljica slaščičarstva. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. 137 str., ilustr. ISBN 978-961-278-349-5. [COBISS.SI-ID 291014400]
Nagrada: Andersenova nagrada, 2014

427. DOYLE, Roddy. Super!. 1. izd. Hlebce: Zala, 2018. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-6994-39-2. [COBISS.SI-ID 293598464]

428. EHRING, Anna. Mira in Martin. 1. natis. Hlebce: Zala, 2018. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-6994-38-5. [COBISS.SI-ID 293162496]

429. GIBBES, Lesley. Švrk in tat s pasje razstave, (Zbirka Prigode pasjega policista, 3). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2018. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-272-278-4. [COBISS.SI-ID 292803584]

430. HUDALES, Jože. Pri mojstrih v delavnicah, (Zbirka Slovenska dediščina). Velenje: Pozoj, 1999. ISBN 961-6258-20-6. [COBISS.SI-ID 104408832]

431. KEGEL, Mateja A.. Višina ni dovolj : mladinski kriminalni roman. 1. izd. Domžale: Zgodba.net, 2017. 128 str. ISBN 978-961-94282-1-4. [COBISS.SI-ID 292774912]

432. KINNEY, Jeff. Dvojna godlja, (Zbirka Dnevnik nabritega mulca, 11). Izola: Grlica, 2017. 217 str., ilustr. ISBN 978-961-244-275-0. ISBN 978-961-244-276-7. [COBISS.SI-ID 291642368]

433. PEDUZZI, Elena. Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 4, Finalu naproti. Zagreb: Egmont, 2017. 156 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1194-6. [COBISS.SI-ID 290743040]

434. PEDUZZI, Elena. Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 6, Popolno presenečenje. Zagreb: Egmont, 2017. 156 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1199-1. [COBISS.SI-ID 291147008]

435. PEDUZZI, Elena. Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 8, Ljubezensko rivalstvo. Zagreb: Egmont, 2017. 157 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1515-9. [COBISS.SI-ID 291423488]

436. TASINATO, Anna. Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 7, Ljubezen, izzivi in še več težav. Zagreb: Egmont, 2017. 157 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1213-4. [COBISS.SI-ID 291200256]

437. TASINATO, Anna. Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 9, Prvi poljub. Zagreb: Egmont, 2017. 157 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1516-6. [COBISS.SI-ID 291550976]

438. VACCARINO, Lucia. Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 1, Novo mesto, nov začetek. Zagreb: Egmont, 2017. 157 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1191-5. [COBISS.SI-ID 290391296]

439. VACCARINO, Lucia. Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 2, Nepozaben izziv. Zagreb: Egmont, 2017. 157 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1192-2. [COBISS.SI-ID 290428928]

440. VACCARINO, Lucia. Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 3, Sanje so blizu. Zagreb: Egmont, 2017. 157 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1193-9. [COBISS.SI-ID 290588672]

441. VACCARINO, Lucia. Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 5, Srce v vrtincu. Zagreb: Egmont, 2017. 157 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1195-3. [COBISS.SI-ID 290967040]

442. WIRBELEIT, Patrick, HEIDSCHÖTTER, Uwe. Škatla. 1. izd. Prevalje: Zavod VigeVageKnjige, 2017. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-93768-9-8. [COBISS.SI-ID 291534592]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO