COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNovosti počitniških mesecih 20181. ROZMAN, Smiljan. [Smiljan Rozman : kopirano gradivo z razstave]. [S. l.: s. n., 1938-2007]. [COBISS.SI-ID 14796951]


0 Splošno

2. BILBAN, Tina. 50 abstraktnih izumov. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. 214 str., ilustr. ISBN 978-961-272-264-7. [COBISS.SI-ID 290580992]
3. GERVALAN, Youenn. Burzhud koad an dug : kontadenn nedeleg. Quimper: An Here, cop. 1987. 18 str., ilustr. ISBN 2-86843-041-4. [COBISS.SI-ID 14807191]
4. GJERDRUM, Anne-Lise, DAHL, Hans Normann. ABC. [Oslo]: Cappelens, cop. 1982. 103 str., ilustr. ISBN 82-02-02247-9. [COBISS.SI-ID 14807447]
5. SLOMŠEK, Anton Martin. Malo berilo za pervošolce : faksimile izdaje iz leta 1854 ; Veliko berilo in pogovorilo : faksimile izdaje iz leta 1856. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2008. 446 str. Slomškovo zbrano delo, Faksimile, 2. ISBN 978-961-218-795-8. [COBISS.SI-ID 243229184]


004 Računalništvo

6. HVASTI, Aleš. Upravljanje s programirljivimi napravami 1 : učbenik za modul Upravljanje s programirljivimi napravami (Osnove programiranja) v programih Tehnik računalništva, Elektrotehnik in Tehnik elektronskih komunikacij. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2017. VI, 148 str., ilustr. ISBN 978-961-94079-1-2. [COBISS.SI-ID 289576448]
7. ŠET, Andreja, ANŽIČ, Marko. Vzdrževanje informacijske strojne opreme : učbenik za poučevanje v programih Tehnik računalništva, Računalnikar in Elektrotehnik. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2017. X, 341 str., ilustr. ISBN 978-961-94079-2-9. [COBISS.SI-ID 289576704]


005 Menedžment

8. GRADIŠNIK, Lidija, VELNAR, Tomaž. Kako se pogovoriti s starejšim pacientom? : priročnik o komunikaciji za zdravstveno osebje. Maribor: Alma mater Europaea - ECM, 2017. 71 str. ISBN 978-961-6966-09-2. [COBISS.SI-ID 288945920]
9. KOHONT, Andrej (urednik, avtor dodatnega besedila), STANOJEVIĆ, Miroslav (urednik, avtor dodatnega besedila). Razpotja in prelomi : spremembe na področju menedžmenta človeških virov v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. 307 str., graf. prikazi, tabele. Knjižna zbirka Ost, 15. ISBN 978-961-235-810-5. [COBISS.SI-ID 290221312]


03 Enciklopedije

10. GIFFORD, Clive. Kako deluje svet. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3384-4. [COBISS.SI-ID 289808384]


159.9 Psihologija

11. CHAPMAN, Gary D. Pet jezikov ljubezni : skrivnost trajne ljubezni. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2017. ISBN 978-961-04-0409-5. [COBISS.SI-ID 290008576]
12. KMETOVIĆ PRKAČIN, Karmen, MIJIĆ VULINOVIĆ, Ivana. Vodnik skozi razvezo zakonske zveze : psihološko-pravni priročnik. Ljubljana: Forma 7, 2017. 120 str. ISBN 978-961-7000-07-8. [COBISS.SI-ID 290604288]
13. KOBAL GRUM, Darja. Samopodoba v diferencialni psihologiji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 153 str., ilustr. Razprave FF. ISBN 978-961-237-937-7. ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 290619136]
14. SHARMA, Robin Shilp. Modrost o vodenju meniha, ki je prodal svojega ferrarija : osem obredov vizionarskih voditeljev. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3523-7, ISBN 978-961-00-3524-4. [COBISS.SI-ID 290840832]
15. WAAL, Frans B. M. Bonobo in ateist : v iskanju humanizma med primati. Mengeš: Ciceron, 2017. 321 str., ilustr. ISBN 978-961-6627-71-9. [COBISS.SI-ID 290647552]


17 Etika

16. CHAPMAN, Gary D. Pet jezikov ljubezni najstnikov : skrivnost izražanja ljubezni najstnikom. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2017. 247 str. ISBN 978-961-04-0410-1. [COBISS.SI-ID 290248960]


2 Verstvo

17. Abecedarium szlowenszko, za drobno detzo, vőn szpűscheno. [S. l.: s. n.], 1725. [16] str., 1 ilustr. (božični prizor na nasl. str.). [COBISS.SI-ID 126397696]
18. KAPETANOVIĆ, Ivan. Camino de Santiago : romanje k svetemu Jakobu : Lećevica - Santiago de Compostela. Zagreb; Ljubljana: V. B. Z., 2017. 336 str., ilustr. ISBN 978-961-6468-89-3. [COBISS.SI-ID 289573120]
19. SLAPŠAK, Svetlana. Antična miturgija. Ljubljana: Beletrina, 2017. 693 str., ilustr. Knjižna zbirka Koda. ISBN 978-961-284-277-2. [COBISS.SI-ID 291097088]
20. SORČ, Ciril. Iz ljubezni za ljubezen : prispevek k trinitarični antropologiji. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 414 str. Znanstvena knjižnica, 54, Oddelek Trinitas, 6. ISBN 978-961-6844-54-3. [COBISS.SI-ID 289848320]


3 Družbene vede

21. SUŠANJ, Zdenka, DOUBEK, Luciana. I nuovi amici : letture per la I classe della scuola elementare. 2. Fiume; =Rijeka: Edit, 1978. 78 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4779057]
22. SUŠANJ, Zdenka, DOUBEK, Luciana. I nuovi amici. 1 : letture per la I classe della scuola elementare. 2a ed. Fiume; =Rijeka: Edit, 1981. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4796465]


31 Sociologija

23. KOSER, Khalid. Mednarodne migracije : zelo kratek uvod. Ljubljana: Krtina, 2017. 132 str., ilustr. Knjižna zbirka Kratka, 27. ISBN 978-961-260-102-7. ISSN 2536-2097. [COBISS.SI-ID 290256384]
24. ŽERDIN, Ali (urednik). Sociolog v dialogu : pogovori z novinarji v obdobju 1987-2016. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2017. 423 str. Znanstvena knjižnica, Refleksije, 5. ISBN 978-961-235-819-8. [COBISS.SI-ID 290365184]


32 Politika

25. AVBELJ, Matej, DAROVEC, Darko, GAMS, Matjaž, GODEŠA, Bojan, GRAFENAUER, Niko, GRUŠOVNIK, Tomaž, HRIBAR, Spomenka, HRIBAR, Tine, JAMBREK, Peter, KOVAČIČ PERŠIN, Peter, LETNAR ČERNIČ, Jernej, MENCINGER, Jože, PAHOR, Borut, RAHTEN, Andrej, RUPEL, Dimitrij, RUPNIK, Marko Ivan, SVETLIČ, Rok, HRIBAR, Tine (urednik). Prenova Evrope. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: = Academia scientiarum et artium Slovenica, 2017. 236 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-268-051-0. [COBISS.SI-ID 290484992]
26. REINHARD, Wolfgang, SIMONITI, Jurij (urednik). Zgodovina moderne države : od začetkov do sedanjosti. Ljubljana: Krtina, 2017. 144 str. Zbirka Krt, 182. ISBN 978-961-260-103-4. ISSN 1408-1105. [COBISS.SI-ID 290330880]
27. SNYDER, Timothy. O tiraniji : dvajset stvari, ki smo se jih naučili iz dvajsetega stoletja. 1. natis. Ljubljana: Totaliteta, 2017. 139 str. ISBN 978-961-94115-7-5. [COBISS.SI-ID 290339072]


33 Gospodarstvo

28. ROLIH, Robert. The million dollar decision : get out of the rigged game of investing and add a million to your net worth. 1. ed. [Pasadena, Ca.]: Best Seller Publishing, cop. 2017. XI, 203 str., ilustr., avtorj. sl. ISBN 978-1-63443-733-2. [COBISS.SI-ID 2186773]
29. VUKASOVIČ, Tina, JAGODIČ, Gregor. Osnove trženja in strateškega tržnega načrtovanja. Harlow [etc.]: Pearson, cop. 2017. 218 str., ilustr. ISBN 978-1-78726-026-9. [COBISS.SI-ID 39044101]


34 Pravo

30. BRATINA, Borut, ILOVAR GRADIŠAR, Sonja, JUHART, Miha, KOZINA, Jože, NEFFAT, Domen, PLAVŠAK, Nina, PODGORELEC, Peter, PRELIČ, Saša, VRENČUR, Renato, ZAMAN, Marko, PLAVŠAK, Nina (urednik), JUHART, Miha (urednik), KOCBEK, Marijan (urednik), ZDOLŠEK, Stojan (urednik), NEFFAT, Branka (urednik), KORITNIK, Boštjan (urednik). Aktualna vprašanja gospodarskega prava. 1. natis. Ljubljana: Nebra, 2017. 280 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6750-09-7. [COBISS.SI-ID 289312256]
31. SHAXSON, Nicholas. Otoki zakladov. Mengeš: Ciceron, 2017. 417 str. ISBN 978-961-6627-70-2. [COBISS.SI-ID 290403072]


37 Vzgoja. Izobraževanje

32. A is een aapje, dat eet uit zijn poot. Amsterdam: Mulder Holland, 19??. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14818199]
33. Abc. Zagreb: Naša djeca, 1988. [32] str., barvne ilustr. ISBN 86-7037-001-8. [COBISS.SI-ID 23253303]
34. PEČJAK, Sonja, KOZINC, Alenka (avtor, urednik), JUSTIN, Romana, GRGINIČ, Marija. ABC 1 : poslušamo - govorimo, pišemo - beremo. Mengeš: Izolit, 2009. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-6625-32-6, ISBN 978-961-6625-33-3, ISBN 978-961-6625-34-0, ISBN 978-961-6625-35-7. [COBISS.SI-ID 244314624]
35. PEČJAK, Sonja, KOZINC, Alenka (avtor, urednik), JUSTIN, Romana, KNEZ, Alenka. ABC 1 : poslušamo - govorimo, pišemo - beremo. [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole]. 1. natis. Trzin: Izolit, 1999. 2 zv., ilustr. ISBN 961-6279-04-1. [COBISS.SI-ID 98963456]
36. PEČJAK, Sonja, KOZINC, Alenka (avtor, urednik), JUSTIN, Romana, GRGINIČ, Marija, SNOJ, Vilma, GUZELJ, Tatjana, OZIMEK, Lidija. ABC 1 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. Priročnik za učitelje [k delovnemu zvezku ABC 1, za pouk slovenščine (jezikovni del) v 1. razredu devetletne osnovne šole]. 1. natis. Trzin: Izolit, 1999. 142 str., ilustr., note. ISBN 961-6279-08-4. [COBISS.SI-ID 105060352]
37. ABC bukvize : sa te, kateri shelijo slovenske zherke posnati inu brati se navuzhiti. [S. l.: s. n.], 1818. 23, [1] str. [COBISS.SI-ID 108162816]
38. Abc olvasókönyv : az általános iskolák elsö osztálya számáras. Budapest: Tankönyvk, 1964. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14810263]
39. Abecedna knižica za deželne šole vu cesarsko kralovskih deržavah. V' Gradci: v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami, 1831. 99, [4] str. [COBISS.SI-ID 513489516]
40. ŠEMROV, Danica (urednik). Abecednik. [S. l.]: SBT, 1946. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513216652]
41. ZAKRAJŠEK, Kazimir (urednik). Abecednik za ameriške Slovence. New York: Tiskarna O.O. Frančiškanov, [1917]. [6], 125 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 32113153]
42. ADAMČESKA, Snežana. Bukvar. Skopje: Prosvetno delo, 1997. 114 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14819991]
43. Alfavitario. [Athína]: Organismos ekdoseos didaktikon vivlion, 1978. 207 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14811031]
44. BATALLI, Qamil. Abetare. Porto: Rilindja; Prishtinë, 1982. 93 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14818967]
45. BENDELJA, Neda, VAJNAHT, Edo, VAJNAHT, Edo. Dobro jutro. 3 : čitanka za 1. razred osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga, 1981. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14819735]
46. BLAŽKO, Vida, CENCIČ, Mira. Moja igra je delo : delovni zvezek za spoznavanje narave in družbe : [za 1. razred osnovne šole]. 10. spremenjena izd. Ljubljana: Državna založba, 1985. 1 mapa (110 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 1555997]
47. BLAŽKO, Vida, CENCIČ, Mira. Moja igra je delo : delovni zvezek za spoznavanje narave in družbe [za] 1. razred [osnovne šole]. 14. natis. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989. 110 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8219392]
48. BRANCO, Antònio. Primeiro livro : iniciação de leitura. Porto: Porto Editora; Coimbre; Lisboa: Emp. Lit. Fluminense: Livraria Arnado, 1978. 62 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14816407]
49. VASILEV, Hr. Bukvar. Sofija: Narodna prosveta, 1971. 131 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14810775]
50. ZDRAVKOVA, Stoika. Bukvar : za pervi klas na srednoto obštoobrazovatelno učilište. 2. izd. Sofija: Prosveta, 1998. 111 str., ilustr. ISBN 954-01-0337-1. [COBISS.SI-ID 14818711]
51. HINNRICHS, Jens (urednik), WILL-BEUERMANN, Renate (urednik). Bunte Fibel : Leselehrgang auf der Grundlage des analytisch-synthetischen Schlüsselwortverfahrens. Hannover: Schroedel, cop. 1983. 80 str., ilustr. ISBN 3-507-40085-5. [COBISS.SI-ID 14721687]
52. CAESAR, F. B. Zò leren lezen : structuurmethode voor het aanvankelijk leesonderwijs : werkboekje. 2. 34e dr. Tilburg: Zwijsen, 1973?. 32 str., ilustr. ISBN 90-276-0125-9. [COBISS.SI-ID 14822551]
53. CAESAR, F. B. Zò leren lezen : structuurmethode voor het aanvankelijk leesonderwijs : werkboekje. 3. 34e dr. Tilburg: Zwijsen, 1973?. 32 str., ilustr. ISBN 90-276-0126-7. [COBISS.SI-ID 14823063]
54. CAESAR, F. B. Zó leren lezen : structuurmethode voor het aanvankelijk leesonderwijs. Tilburg: Zwijsen, 1960?. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14803607]
55. CAFLISCH, Artur. La Tabletta. [Schlarigna]: Union dals Grisch, 1984. 80 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14798487]
56. Cerkovnoslavjanskaja azbuka. Moskva: Palomnik, cop. 2000. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14827415]
57. COENEN, L. M., GESTEL, B. van. Een nieuwe wereld : methode voor het aanvankelijk lees- en taalonderwijs op de r-k. school. Dl. 8. 12e dr. 's-Hertogenbosch: L. C. G. Malmberg, [1959?]. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14808471]
58. De reuzen. Grou: Fryslân, 1960?. 36 str., ilustr. Stap foar stap, 8. [COBISS.SI-ID 14803095]
59. DELČEV, Gorgi. Bukvar : za odelno izučavanje i pečatnite i rakopisnite bukvi. Skopje: Prosvetno delo, 1999. 118 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14823575]
60. DEUS, João de. Cartilha maternal ou arte de leitura. Lisboa: Convergência, 1977. 79 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14827671]
61. FINK, Fran (urednik), KOŽUH, Mirko (urednik). Deutsche Lesebücher für allgemeine Volksschulen des Königreiches der Serben, Kroaten und Slowenen : (Ausgabe in drei Teilen). T. 2, Zweites Lesebuch : (für das zweite und dritte Schuljahr). 2., unveränderte Aufl. Maribor: Mestna občina mariborska, 1923. VIII, 163 str. [COBISS.SI-ID 83105281]
62. Deutsches lesebuch für Volksschulen. 2. Band. 3. Aufl. Wien: Deutßcher Schulverlag, 1943. 288 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14830487]
63. DIDRIKSEN, Åge. Les. A. 4. opplag. Oslo: H. Aschehoug, 1984. 71 str., ilustr. ISBN 82-03-11609-4. [COBISS.SI-ID 14806167]
64. DOLGAN, Milan, GOLLI, Danica. Že berem in pišem : delovni zvezek za prvi razred osnovne šole. Del 1. [7. ponatis]. V Ljubljani: Zavod SR Slovenije za šolstvo: Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, 1979. 47 str. (v ov.), ilustr. Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, 9. [COBISS.SI-ID 5210880]
65. DRUZOVIČ, Hinko. Pesmarica. 2, Zbirka pesmi in pevskih vaj za osnovno šolo : srednja stopnja. Tretja, popravljena in pomnožena izd. Ljubljana: Kr. zaloga šolskih knjig in učil, 1923. 69 str. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-MU25MVQ5. [COBISS.SI-ID 67912704]
66. DUFFLOCQ GALDAMES, Adrián. Silabario : hispano americano : método fónico-sensorial-objetivo-sintético-deductivo. 73a. ed. Santiago: Lord Cochrane, 1990. 79 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14826647]
67. ELÍASSON, Helgi, JÓNSSON, Ísak. Gagn og gaman : lesbók fyrir byrjendur : ný ùtgáfa. 1. [Reykjavík]: Námsgagnastofnun, 1984. 96 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14801047]
68. EL'KONIN, D. B. Bukvar' : učebnik dlya četyrekhletney načal'noy školy. Izd. 2-e. Moskva: Prosveščeniye, 1994. 255 str., ilustr. ISBN 5-09-005014-7. [COBISS.SI-ID 14817175]
69. HORVAT, Bela (urednik), GERENČER, Leona (urednik). Első olvasókönyv. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1960. 173 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1493555]
70. EMILSON-BENOIT, Monica, ANNELL, Birgitta, LUNDBERG, Ingvar. Min egen bok. Stockholm: Natur och kultur, 1985. 128 str., ilustr. Läs med oss. ISBN 91-27-72956-7. [COBISS.SI-ID 14825879]
71. Fan orve. Grou: Fryslân, 1960?. 34 str., ilustr. Stap foar stap, 7. [COBISS.SI-ID 14802839]
72. FELLNER, Hilda (pisar). Wir lesen und schreiben : Leselehrgang nach der integrierten Ganzheitsmethode. 1. Teil. Wien: Österreichischer Bundesverlag, 1979. 84 str., ilustr. ISBN 3-215-02828-X. [COBISS.SI-ID 14809495]
73. FLERÈ, Pavel. Naša prva knjiga. V Ljubljani: Učiteljska tiskarna, 1929. 83, III str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42098945]
74. FRANKEN, Marita. Zo leer ik lezen : deel 1. 8e dr. Amsterdam; Brusel: Van Goor Jeugdboeken, 1980. 29 str., ilustr. ISBN 90-10-03222-1. [COBISS.SI-ID 14812567]
75. FROM, Vekoslav. Abecedarček. Pesnica pri Mariboru: Založništvo "Fromove stavnice", [1922]. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 43812097]
76. GERLANC, Bogomil, RIBIČIČ, Josip. Prvo berilo. [Ljubljana]: Zveza društev defektologov Jugoslavije, Društvo defektologov Slovenije, tiflosekcija, 1968. 3 zv. [COBISS.SI-ID 512570988]
77. GJOKAJ, Gjerkë, CAMAJ, Fran. Abetare. Botimi i 3. Titograd: Enti republikan për përparimin e edukimit dhe arsimimit, 1989. 82 str., ilustr. u boji. [COBISS.SI-ID 7092738]
78. GNIP, Ljubka. Bukvar : za peršu klasu osnovnovo vospitanja i obrazovanja. 2. vid. Novi Sad: Zavod za vidavane učebnikoh: = Zavod za izdavanje učbenika, 1980. 96 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14822039]
79. GNIP, Ljubka. Počatnica : učebnik počatnovo čitanja i pisanj za peršu klasu osnovnej školi. 1. vid. Novi Sad: Zavod za vidavane učebnikoh: = Zavod za izdavanje učbenika, 1986. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14823319]
80. BEHRENDT, Martin. Die goldene Brücke : eine lese- und Arbeitsfibel auf synthetischer Grundlage. Hannover: Schroedel, 1975. 96 str., ilustr. ISBN 3-507-40075-8. [COBISS.SI-ID 14719895]
81. GOLLI, Danica, GRGINIČ, Marija, KOZINC, Alenka. ABC : govorimo - poslušamo, pišemo - beremo. Priročnik za učitelje. Trzin: Izolit, 1996. Zv. <1->. ISBN 961-90358-3-6. [COBISS.SI-ID 61181440]
82. GORECKIJ, Vseslav Gavrilovič, ANDREYEVIČ KIRYUŠKIN, Viktor, FNLIPPOVIČ ŠAN'KO, Anatoliy. Bukvar' = gViktor A. Kirjuškin Anatolij F. Šan'ko. Pod obščej lit. red.: S. V. Michalkova. Chudož.: I. L. Bruni ...]. Izd. 5-e, pererabotannoye. Moskva: Prosveščeniye, 1985. 127 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14817943]
83. GRGINIČ, Marija. ABC : govorimo, poslušamo, pišemo, beremo. Delovni zvezek za 1. razred osnovne šole. 1. natis. Trzin: Izolit, 1996. 2 zv. (81; 80 str.), barvne ilustr. ISBN 961-90358-0-1, ISBN 961-90358-1-X. [COBISS.SI-ID 60362752]
84. GRGINIČ, Marija, SNOJ, Vilma. ABC 1. Ko pravljice oživijo ---. Berilo [za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole]. 1. natis. Trzin: Izolit, 1999. 99 str., ilustr. ISBN 961-6279-06-8. [COBISS.SI-ID 98964736]
85. GRGINIČ, Marija, SNOJ, Vilma. ABC 1. Ko pravljice oživijo ---. Delovni zvezek [za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole]. 1. natis. Trzin: Izolit, 1999. 47 str., ilustr. ISBN 961-6279-05-X. [COBISS.SI-ID 98963968]
86. GRGINIČ, Marija. ABC 2 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. [Delovni učbenik za slovenski jezik v 2. razredu devetletne osnovne šole]. Trzin: Izolit, 2000. 2 zv., ilustr. ISBN 961-6279-13-0, ISBN 961-6279-14-9. [COBISS.SI-ID 108691968]
87. GRGINIČ, Marija, KRIŽAJ, Martina, SAKSIDA, Igor (urednik). ABC 3 : govorimo-poslušamo, pišemo-beremo. Učbenik za slovenščino v drugem razredu. 1. natis. Trzin: Izolit, 1998-1999. 2 zv. (67; 67 str.), barvne ilustr. ISBN 961-6279-02-5, ISBN 961-6279-03-3. [COBISS.SI-ID 74633984]
88. GRGINIČ, Marija. Igrajmo se s črkami. Trzin: Izolit, 1994. 120 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 1901129]
89. HEITMANN, Elise (pisar). Üüsen frasche fiibel : ik koon frasch leese I, II, III. Friesland: De Terp, 1990. ilustr., 96 str.,. [COBISS.SI-ID 14797719]
90. HERMANSEN, Knud, JENSEN, Ejvind. Kineserdrengen To-po og andre historier. 4. oplag. [København]: Gad, 1982. 64 str., ilustr. Søren og Mette - bøgerne, 2. bog. [COBISS.SI-ID 14800791]
91. HERMANSEN, Knud, JENSEN, Ejvind. Søren og Mette. 3. udgave. [København]: Gad, 1983. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14799255]
92. HERMANSEN, Knud, JENSEN, Ejvind. Søren og Mette i skole. 3. udgave. [Kønenhavn]: Gad, 1983. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14799767]
93. HERMANSEN, Knud, JENSEN, Ejvind. Søren og Mette læser historier. 5. oplag. [København]: Gad, 1983. 64 str., ilustr. Søren og Mette - bøgerne, 2. bog. [COBISS.SI-ID 14800279]
94. HERMANSEN, Knud, JENSEN, Ejvind. Søren og Mette og deres kammerater. 4. oplag. [København]: Gad, 1980. 64 str., ilustr. Søren og Mette - bøgerne, 3. bog. [COBISS.SI-ID 14800535]
95. HERMANSEN, Knud, JENSEN, Ejvind. Søren og Mette og Jep. 3. udgave. [København]: Gad, 1982. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14799511]
96. HERMANSEN, Knud, JENSEN, Ejvind. Søren og Mette på landet. 5. oplag. [København]: Gad, 1983. 64 str., ilustr. Søren og Mette - bøgerne, 1. bog. [COBISS.SI-ID 14800023]
97. HOLMES, William McGuffey. McGuffeyʼs eclectic primer. Rev. ed. New York: American Book Company, cop. 1909. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14807703]
98. HOOGEVEEN, M. B., LIGTHART, Jan, SCHEEPSTRA, H. Eerste leesboekje : bij Hoogeveens leesmethode. 2. druk. Groningen: J. B. Wolters, 1964. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14816919]
99. HOOGEVEEN, M. B., LIGTHART, Jan, SCHEEPSTRA, H., ALDERTS, E. A. (urednik). Tweede leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1968. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14803863]
100. HORN, Peter. Setev : abecednik in berilo za 1. razred slovenskih osnovnih šol. Trst: Šolska oblast v Julijski Benečiji pod Zavezniško vojaško upravo, 1946. 74 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6287410]
101. HOXHA, Rexhep. Guxo : libër leximi : për klasën i të shkollës fillore. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës; Prishtinë, 1975. 103 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14826391]
102. HUBER, Diet. It abee fan Boukje. Leeuwarden; Ljouwert: Friese Pers, cop. 1980. [42] str., ilustr. ISBN 90-330-0400-3. [COBISS.SI-ID 14815895]
103. Ich kann lesen und schreiben! : [Lese- und Arbeitsbuch für erste Volksschulklasse]. 2. überarbeitete Aufl. Bozen: Verlagsanstalt Athesia, 1971. 117 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14824087]
104. IVANCHEV, Darina, VLADOVA, Iliana. Roden krai : uchebnik za purvi klas na espu. Sophija: Narodna prosveta, 1984. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14809239]
105. Jaap en lys. [Leeuwarden]: Pedagogysk advysbúro fon de Fryske Akademy, 1970?. 29 str., ilustr. Stap foar stap, 1. [COBISS.SI-ID 14801303]
106. JALOVEC, Viljenka. Moj abecednik. Učim se pisati in brati 1. Delovni zvezek za 1. razred osnovne šole. 6. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999. 64 str., večinoma barvne ilustr. ISBN 86-11-14416-3. [COBISS.SI-ID 99278592]
107. JALOVEC, Viljenka, GOLLI, Danica. Stavnica. 2. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998. 1 komplet črk ([390] kartončkov 4 x 3 cm, [25] slikovnih predlog 11 x 30 cm), papir, barve. ISBN 86-11-14439-2. [COBISS.SI-ID 76711168]
108. JENSEN, Karoline, HØYER, Anette, BJARNASON, Markus. Ataugaq qorsuk. 1. [Godthåb]: Pilersuiffik, cop. 1984. 40 str., ilustr. ISBN 87-585-0064-2. [COBISS.SI-ID 14806679]
109. JENSEN, Karoline, BALSLEV, Emma. Ataugaq qorsuk. 3. [S. l.: Pilersuiffik, cop. 1981. 62 str., ilustr. ISBN 87-585-0064-2. [COBISS.SI-ID 14803351]
110. JENSEN, Karoline. Ataugaq qorsuk. 4. [Godthåb]: Pilersuiffik, cop. 1982. 80 str., ilustr. ISBN 87-585-0080-4. [COBISS.SI-ID 14806935]
111. JOLLY, René (urednik). En riant : la lecture sans larmes. Paris: Fernand Nathan, 1935. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14816663]
112. JÓSTEINSSON, Björgvin, MAGNÚSDÓTTIR, Helga, KRISTINSDÓTTIR, Póra. Vid lesum : lestrarbok A. [Reykjavík]: Námsgagnastofnun, 1988. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14810519]
113. KOPRIVNIK, Janez, MAJCEN, Gabriel. Začetnica za slovenske ljudske šole. Tiskano brez premene kakor leta 1904. Na Dunaju: Cesarsko kraljeva zaloga šolskih knjig, 1906. 102 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14815639]
114. KOPRIVNIK, Janez, MAJCEN, Gabriel. Začetnica za slovenske ljudske šole. Tiskano brez premene kakor leta 1909. Na Dunaju: Cesarsko kraljeva zaloga šolskih knjig, 1910. 102 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14740119]
115. KORDIGEL ABERŠEK, Metka, SAKSIDA, Igor. Jaz pa berem! : zvezek za ustvarjalno branje. 1. natis. Ljubljana: Rokus, 1999. 115 str., ilustr. ISBN 961-209-095-5. [COBISS.SI-ID 99841280]
116. KORDIGEL, Metka, SAKSIDA, Igor. Jaz pa berem!. Priročnik za učitelje. 1. natis. Ljubljana: Rokus, 1999. 144 str. ISBN 961-209-135-8. [COBISS.SI-ID 104121088]
117. KOŠUTA, Miroslav. Abecerime. V Trstu: Založništvo tržaškega tiska; v Ljubljani: Mladinska knjiga, 1979. [27] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 332318]
118. KOZAR-MUKIČ, Marija (avtor, ilustrator), MUKIČ, Francek. Spoznavanje slovenstva : učbenik za 1. - 4. razred osnovne šole. Budapest: Croatica, 2002. 54 str., ilustr. ISBN 963-9314-32-3. [COBISS.SI-ID 24567906]
119. KRAULINŠ, Karl. Abece. Maskava: Cittautu literaturas apgads, 1943. 82 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14818455]
120. KRULEC, Ivan. Navodilo k "Moji prvi čitanki". Na Dunaju: v cesarjevi kraljevi zalogi šolskih knjig, 1915. 41 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 91662080]
121. KÜZMIČ, Mikloš. Szlovenszki silabikár, z-steroga sze decza steti more navcsiti, z-nikimi rejcsiczami, i szprilo'senim krsztsánszkim návukom navkupe, pod prespan stampanya znouvics dani. [Radgona]: sze najde v-Radgoni pri Weitzinger J.A., 1851. [44] str., ilustr., vinjete. [COBISS.SI-ID 33594113]
122. Lehen kartilla : euskaraz alphabetoa. 1. [S. l.]: Edinorte, 1979. 25 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14805655]
123. LEON LEKUE, Margarita. Silabario. Bilbao: Edinorte, 1979. [10] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14826903]
124. BERNHART, Karl. Lesebuch für österreichische Bürgerschulen : für Mädchen. 3. Teil. 3. Aufl., unveränderter Abdruck der nach dem neuen Bürgerschullehrplan bearbeiteten 2. Aufl. Wien: Im Kaiserlich-königlichen Schulbücher-Verlage, 1910. 286 str., portret cesarja. [COBISS.SI-ID 14830743]
125. Le livre que jʼaime. Paris; Strasbourg: Istra, 1969. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14805399]
126. MACHNER, Joseph. Abecédnęk za slovénske šóle vę ces. kral. dęržávah. Vę 'Lublánę: na pródaj vę bukvárnęzę za lúdske šóle 'Lublánskęga poglavárstva, vę šólah, 1829. 39 str. [COBISS.SI-ID 3826528]
127. MAJCEN, Gabriel. Prva čitanka za slovenske osnovne šole. Maribor: Tiskarna sv. Cirila, 1928. 110 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 21776696]
128. MARTINOVIĆ-PRUNER, Dobrila, POPOVIĆ, Ivo, TIMOTIJEVIĆ, Kosta. Bukvar. Beograd: Prosvetni pregled, 1983. 67 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 127319303]
129. MATTE, Claudio. Nuevo metodo : (fonético-analítico-sintético) : para la enseñanza simultánea de la lectura y escritura compuesto para las escuelas de la República de Chile. 65a. ed. Santiago: Zig-Zag, 1967. 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14827159]
130. MEDIČ, Hinko, ZUPAN, Marta (zbiratelj). Moje veselje : berilo za prvi razred osnovnih šol. Trst: [s. n.], 1960. 160 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 166069504]
131. Mei murk en, oanʼt wurk. [Leeuwarden]: Pedagogysk advysbúro fon de Fryske Akademy, 1970?. 30 str., ilustr. Stap foar stap, 3. [COBISS.SI-ID 14801815]
132. HESSE, Ingrid (urednik), MAHLER, Gerhart (urednik), ENGELMANN, Adolf (urednik). Mein erstes Deutschbuch. Teil A : Hilfen für ausländische Schulkinder. 2. Aufl. Donauwörth: Verlag Ludwig Auer, cop. 1973. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14808727]
133. Meine liebe Fibel. 1. Aufl. Bochum: Ferdinand Kamp, 1970?. 115 str., ilustr. ISBN 3-12-232100-9. [COBISS.SI-ID 14828183]
134. MERZIĆ, Šefkija, MURADBEGOVIĆ, Ahmed, MARKOVIĆ, Milan. Bukvar : grupna obrada slova. 4. izd. Sarajevo: Svjetlost, 1985. 118 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14821271]
135. MERZIĆ, Šefkija, MURADBEGOVIĆ, Ahmed, MARKOVIĆ, Milan. Bukvar : grupna obrada slova. 5. izd. Sarajevo: Svjetlost, 1986. 118 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14820759]
136. MERZIĆ, Šefkija. Mali bukvar. [3. izd.]. Sarajevo: Svjetlost, 1985. [64] str., ilustr. u boji. Predškolsko vaspitanje. [COBISS.SI-ID 3663625]
137. MESESNEL, Jelica, LUŽNIK, Marija. Naš jezik 1 : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole. 5. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985. 1 mapa (50 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 166063360]
138. MESESNEL, Jelica, LUŽNIK, Marija. Naš jezik 1 : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole. [2.natis]. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981. 50 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 18550016]
139. MESESNEL, Jelica, LUŽNIK, Marija. Slovenski jezik 1 : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole. [7. natis]. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. 48 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 1278517]
140. MIETTINEN, Mervi, KOIVU, Kristiina. Toisin sanoen. 1 A, Aapinen. [Espo]: Weilin + Göös, 1981. 141 str., ilustr. ISBN 951-35-1747-0. [COBISS.SI-ID 14814615]
141. MIIKUL, Pahomovan, LIDʼA, Potašovan. ABC-kird' : kujärven lüüdin kielel. Helsinki: Lüüdilaane Sieber, 2003. 156 str., ilustr. ISBN 952-91-5562-X. [COBISS.SI-ID 14812311]
142. MILATOVIĆ, Vuk, IVKOVIĆ, Anastasija. Bukvar : za I razred osnovne škole. 2. izd. Beograd: Zavod za udžbenike nastavna sredstva; Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad, 1988. 108 str., ilustr. ISBN 86-17-00610-2. [COBISS.SI-ID 14822807]
143. MILATOVIĆ, Vuk, IVKOVIĆ, Anastasija. Bukvar : za prvi razred osnovne šole. 12. izd. Beograd: Zavod za učbenike i nastavna sredstva, 1999. 106 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14822295]
144. Mis Büechli. 2. St. Gallen: kantonaler Lehrmittelverlag, cop. 1984. 62 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14721943]
145. MÖDERNDORFER, Vinko. Slovenska začetnica. V Ljubljani: Ministrstvo za prosveto, komisija za izdajo učnih knjig, 1945. [60] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 47931392]
146. KRULEC, Ivan (urednik). Moja prva čitanka : za najnižjo stopnjo občih ljudskih šol : po analitično-sintetični metodi. Na Dunaju: Kraljeva zaloga šolskih knjig, 1913. 110 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512051052]
147. MOLL, Aina. A, bé, cé, sa pastera ja la sé. 2. Mallorca: Editorial Moll, 1980. 48 str., ilustr. ISBN 84-273-0293-2. [COBISS.SI-ID 14809751]
148. MOSNIKOFF, Satu. Jiä'nnkiõll. 2, Lookkamke'rjj I - II klassa. Helsinki: Kouluhallitus Valtion Painatuskeskus, 1977. 118 str., ilustr. ISBN 951-46-3141-2. [COBISS.SI-ID 14821783]
149. MÜLLER, Walter, KAMPMEIER, Heinz. Unsere neue Fibel. 1. Aufl. Stuttgart: Ernst Klett, 1973. 95 str., ilustr. ISBN 3-12-232100-9, ISBN 3-12-232400-8. [COBISS.SI-ID 14805143]
150. MURPHY, Frank, MURPHY, D. M. Stepping-stones : Basic reader A. Dublin: Educational Company of Ireland, 1977. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14823831]
151. MURRAY, W. Things we like. London: Ladybird Books, 1964. 50 str., barvne ilustr. Key words with Ladybird, 3a. ISBN 0-7214-0003-5. [COBISS.SI-ID 14798231]
152. My colourful ABC : with general knowledge. Mumbai (India): Alka Publications, [19??]. [31] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14808215]
153. Na mavrico po pravljico : [berilo za 1. razred osnovne šole in 2. razred devetletne osnovne šole]. Ljubljana: Izolit, 2000. 90 str., ilustr. ISBN 961-6279-12-2. [COBISS.SI-ID 108309248]
154. FRANČEŠKIN, Jana, KRAMARIČ, Mira, ROPIČ, Marija, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Na vrtiljaku črk. [Delovni zvezek za slovenski jezik v 1. razredu devetletne osnovne šole]. 1. natis. Ljubljana: Rokus, 2000. 3 zv., ilustr. ISBN 961-209-109-9. [COBISS.SI-ID 105486592]
155. MAROLT, France (urednik). Nmav čez izaro : za mladinski zbor. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1948. 1 partitura (50 str.). Zbirka pokrajinskih pesmaric, 1. [COBISS.SI-ID 47641856]
156. Nov popravleni plateltaf ali Bukve zherk, inu besedi sa vse katęri sè ozhjo Kransko brâti is sazhętka vuzhiti. V' Lublani: so stiskane, inu se dobe per Andreji Gasslerju, 1802. [34] str. [COBISS.SI-ID 512282421]
157. Nôvi abeczedár. Stampani v-Soprôni: pri Kultsár Kataline Odvêtki, 1820. 38, [2] str. [COBISS.SI-ID 126863360]
158. BORRMAN, Stina. Nu läser vi. A, [läseboken]. 5. upplagan. Stockholm: Almqvist & Wiksell Läromedel, 1979. 128 str., ilustr. ISBN 91-21-02908-3. [COBISS.SI-ID 14812055]
159. BORRMAN, Stina. Nu läser vi. B, [läseboken]. 4. upplagan. Stockholm: Almqvist & Wiksell Läromedel, 1979. 160 str., ilustr. ISBN 91-21-03868-6. [COBISS.SI-ID 14811799]
160. O, dy Tom. [Leeuwarden]: Pedagogysk advysbúro fon de Fryske Akademy, 1970?. 30 str., ilustr. Stap foar stap, 2. [COBISS.SI-ID 14801559]
161. Op reis. Grou: Fryslân, 1960?. 29 str., ilustr. Stap foar stap, 6. [COBISS.SI-ID 14802583]
162. PECHA, Lieselotte, SCHRAMM, Elisabeth. Ueberreuter Fibel : Lese - und Schreiblehrgang. Wien: Carl Ueberreuter, cop. 1977. 46 str., [21] str. pril., ilustr. ISBN 3-8000-6186-4. [COBISS.SI-ID 14812823]
163. PEČJAK, Sonja. Ali slišiš - ali vidiš? : priročnik z vajami za razvoj metajezikovnega zavedanja. 1. natis. Ljubljana: Izolit, 1999. 118 str., ilustr. ISBN 961-6279-07-6. [COBISS.SI-ID 105060608]
164. PETERSEN, Poul E. Mín fyrsta lesibók. 2. útgáva. Tórshavn: Føroya skúlabókagrunnur, 1983. 77 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14798743]
165. Picture book of ABC. Calcutta: Indian press, 19??. [7] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14827927]
166. POLJŠAK, Vera. Zgodbice iz torbice : narisanke za najmlajše. [2.izd.]. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1980. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19742464]
167. Poucet et son ami : méthode de lecture mixte. premier livret. Montmorillon: Rossignol, 1972. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14824343]
168. Pozdravljene, besede : berilo za prvi razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2001. 2 zv. (72; 72 str.), ilustr. ISBN 86-341-2879-2, ISBN 86-341-2880-6, ISBN 86-341-2882-2. [COBISS.SI-ID 111290624]
169. GERLANC, Bogomil (urednik), RIBIČIČ, Josip (urednik), WINKLER, Venceslav (urednik), ZAVRŠNIK, Rudolf (urednik). Prva čitanka. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1951. 159 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 44215553]
170. Prva čitanka. Beograd: Združenje slepih Slovenije, 1956. 2 zv. (56 ; 62 f.). [COBISS.SI-ID 14817687]
171. ČUJEŠ, Jože (urednik). Prvi koraki. Sydney: Slovensko društvo, 1964. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 26738177]
172. Prvo berilo. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989. 117 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 8087552]
173. Prvo berilo. 10. popravljeni natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998. 117 str., barvne ilustr. ISBN 86-11-14418-X. [COBISS.SI-ID 76374528]
174. PUJOL, M. A., FIGUERAS, C. Cent paraules : lectures pre-escolar. Barcelona: Barcanova, cop. 1981. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14805911]
175. PULJAK, Lucija. Moja početnica. 2. izd. Zagreb: Školska knjiga, 1996. 143 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14819223]
176. Rachi alphabet. New Delhi: Arora's, 19??. [24] str., ilustr. ISBN 81-87349-42-5. [COBISS.SI-ID 14811287]
177. REINELT, Emanuel. Lesebuch für österreichische allgemeine Volksschulen : Ausgabe für ein-, zwei- und dreiclassige Volksschulen. 2. Teil, Mit 1 Titelbild, 39 Textabbildungen. 5. Aufl. Wien: F. Tempsky, 1907. 172 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14830999]
178. Roel komt thús. [Leeuwarden]: Pedagogysk advysbúro fon de Fryske Akademy, 1970?. 31 str., ilustr. Stap foar stap, 4. [COBISS.SI-ID 14802071]
179. ROMANKOVICS, András, ROMANKOVICSNÉ TÓTH, Júlia, MEIXNER, Ildikò. Olvasni tanulok : a b c olvasókönyv az általános iskola 1. osztálya számára. 1. rész. 5. kiad. Budapest: Tankönyvkiadó, 1982?. 119, [16] str., ilustr. ISBN 963-17-6121-5, ISBN 963-17-6277-7. [COBISS.SI-ID 14825111]
180. ROMIH, Cvetka. Priročnik za učitelje k (Skrivnima) dnevnikoma ustvarjalnega branja 1 in 2. 1. natis. Ljubljana: Rokus, 2000. 56 str., ilustr. ISBN 961-209-106-4. [COBISS.SI-ID 106651648]
181. ROPIČ, Marija, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja, FRANČEŠKIN, Jana. Danes rišem, jutri pišem. Priročnik za učitelje in vzgojitelje v 1. razredu devetletne osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Rokus, 1999. 35 str., ilustr. ISBN 961-209-116-1. [COBISS.SI-ID 100637440]
182. Sa lear ik lêzen. 1. [S. l.: s. n., 1970?]. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14808983]
183. SABATÉ I RODIÉ, Teresa, CAPELL I TOMÀS, Fermí. Paraules : escriptura. 3. Barcelona: Salvatella, 19??. 32 str., ilustr. ISBN 84-7210-309-9. [COBISS.SI-ID 14810007]
184. SCHRÖTER, Rudolf. Ina und Udo : Deutsche Schulfibel. 6. Aufl. Frankfurt am Main; Berlin; München: Moritz Diesterweg, cop. 1972. 106 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14798999]
185. SEYFULLAH, Kevser. Sevimli kitabim : birinci siniflar için alfabe. Üsküp: Prosvetno delo, 1979. 135 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14826135]
186. SLOMŠEK, Anton Martin. Blaže in Nežica v nedelskej šoli. 3. natis. V Celovcu: J. Leon, 1857. XVI, 304 str., [6] f. pril. [COBISS.SI-ID 36620033]
187. KRIŽAJ, Martina, MAGAJNA, Lidija, PEČJAK, Sonja, ŽERDIN, Tereza. Slovenščina v 1. triletju devetletne osnovne šole. 1. natis. Trzin: Izolit, 2000-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-6279-09-2. [COBISS.SI-ID 105499136]
188. SPǍRIOSU, Trǎilǎ. Abecedar. 2. izd. Novi Sad: Institut pentru editerae manualelor: = Zavod za izdavanje udžbenika, 1980. 111 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14824599]
189. SPǍRIOSU, Trǎilǎ. Abecedar : manual pentru însuşirea citit-scrisului în clasa I. 2. izd. Novi Sad: Institut pentru editerae manualelor: = Zavod za izdavanje udžbenika, 1986. 112 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14824855]
190. STERNAD, Anna, ZWEIFLER, Gertrude. Wir lesen gern : Lesebuch für die 2. Schulstufe nach der Ganzheitsmethode. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky ... [etc.], 1956. 160 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14831255]
191. STOJIĆ-JANJUŠEVIĆ, Desanka, TIMOTIJEVIĆ, Božidar, MILARIĆ, Vladimir. Moja prva knjiga : bukvar za prvi razred osnovne škole. Beograd: Zavod za učbenike i nastavna sredstva, 1980. 112 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14820503]
192. SURDU, Ioan. Abecedarul ortogramelor : clasele I-II. Bucureşti: All Educational, 2004. 48 str., ilustr. Manuale şcolare. ISBN 973-684-613-X. [COBISS.SI-ID 14811543]
193. BAKOŠ, Mihal (urednik). Szlovenszki abecedár za drouvno deczo vö stámpani. V Posoni: pri Simoni Petri Weberi, 1786. 20, [4] str., ilustr. (tabele). [COBISS.SI-ID 126454784]
194. Tabla teh puhstabou, inu visha se navuzhiti Krainsku, ali Slovensku brati. V' Lublani: per Aloysiu Raabu, [verjetno pred 1800]. 1 list. [COBISS.SI-ID 4995680]
195. Tabla za dicu : edne malahne knižice iz koih se ta mlada predraga ditca, tere priprosti ljudi zglagolskimi slovmi čtati, i pogalvitei, o potribnei artikuli, ili členi ove prave stare karstianske vere, koja svakoga čovika izveliča lagko mogu naučiti = Abecedarium, und der gantze Catechissmus : one ausslegung, in der Crobatischen Sprach. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1959. [36] str. [COBISS.SI-ID 1746528]
196. TARADDEI, Bruna. Il mio quadernone di italiano : schede di lingua italiana educazione all'immagine storia e studi sociali. 1. Firenze: Giunti Marzocco, cop. 1996. 118 str., ilustr. ISBN 88-09-01033-7. [COBISS.SI-ID 14807959]
197. TOLNAI, Gyuláné. Ábécéskönyv : az általános iskola 1. osztálya számara : heurisztikus programozású olvasás- és írástanítás. 2. kiad. Budapest: Tankönyvkiadó, 1992. 173 str., ilustr. ISBN 963-18-4535-4. [COBISS.SI-ID 14821527]
198. TOMŠIČ, Ivan. ABC v podobah in besedi. V Ljubljani: J. Giontini, [1869]. 12 str., [8] f. barvnih pril. [COBISS.SI-ID 512437045]
199. TRUBAR, Primož. Abecedarium : ene buquice, is katerih se ti mladi inu preprosti Slouenci, mogo lahku tar hitru brati inu pissati nauuzhiti. [Faksimil. izd.]. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1959. [23] str. [COBISS.SI-ID 1549313]
200. TUMLIRZ, Carl. Deutsches Sprachbuch für nichtdeutsche Volksschulen. Teil 1, Unterstufe. 2., verbesserte Aufl. Wien: F. Tempsky, 1917. 77 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14017074]
201. MAIER, Anton (urednik). Učne slike iz nazornega nauka za I. in II. razred : (podrobni učni načrt). V Ljubljani: Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg, 1903. 139 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512060524]
202. Unser Lesehaus. 1. Wien: Jugend und Volk, cop. 1972. 22 str., ilustr. ISBN 3-7141-4015-8. [COBISS.SI-ID 14804119]
203. Unser Lesehaus. 2. Wien: Jugend und Volk, cop. 1972. 24 str., ilustr. ISBN 3-7141-4015-8. [COBISS.SI-ID 14804375]
204. Unser Lesehaus. 3. Wien: Jugend und Volk, cop. 1972. 23 str., ilustr. ISBN 3-7141-4015-8. [COBISS.SI-ID 14804631]
205. Unser Lesehaus. 4. Wien: Jugend und Volk, cop. 1972. 32 str., ilustr. ISBN 3-7141-4015-8. [COBISS.SI-ID 14804887]
206. V šolo radi hodimo : berilo za 1. in 2. razred posebnih osnovnih šol. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1970. 223 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 128073]
207. KOMAN, Marija (urednik), KOŽELJ, Tonči (urednik). V šolo radi hodimo : berilo za 1. razred osnovne šole s prilagojenim predmetnikom in učnim programom. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. 113 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 533047]
208. V šolo radi hodimo : berilo za 2. razred osnovne šole s prilagojenim predmetnikom in učnim načrtom. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1977. 108 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7142194]
209. VAJNAHT, Edo. Dobro jutro : početnica za 1. razred osnovne škole. 2. Zagreb: Školska knjiga, 1981. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14829463]
210. VAJNAHT, Edo. Dobro jutro. 1 : početnica za 1. razred osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga, 1981. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14819479]
211. VARKOVITSKAYA, L. A. Azbuka : dlya 1. klassa nenetskih i sel"kupskih škol. Izd. 2-e, dorab. Leningrad: Prosveščeniye, 1991. 174 str., ilustr. ISBN 5-09-000162-6. [COBISS.SI-ID 14817431]
212. Vendszka kniga cstenyá za I., II. i III. zlôcs národne sôle = Olvasókönyv a vend tannyelvű népiskolák I., II. és III. osztálya számára. Budapest: A Szent Istvan-társulat, 1939. 138 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1802803]
213. VORMELAND, Sigrun. Med a og b til alababa. 8. opplag. Oslo; Gjøvik: Norbok, 1984. 64 str., ilustr. ISBN 82-521-0401-0. [COBISS.SI-ID 14806423]
214. VUJOVIĆ, Ivanka, ANDONOVIĆ, Vera, ILIĆ, Ivanka. Bukvar sa slikovnicom : za I razred osnovne škole. Beograd: Zavod za učbenike i nastavna sredstva; Titograd: Republički zavod za unapredđivanje školstva, 1983. 135 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14820247]
215. Westwerman-Fibel. Heft 6, Im Winter. [Braunschweig: Westwermann, med 1956 in 1965]. ilustr., 96 str.,. [COBISS.SI-ID 14725271]
216. Westwerman-Fibel. Heft 7, Kleine Geschichten. [Braunschweig: Westwermann, med 1956 in 1965]. ilustr., 128 str.,. [COBISS.SI-ID 14725015]
217. Westwerman-Fibel. Heft 3, Lantere, Lanterne. [Braunschweig: Westwermann, med 1956 in 1965]. ilustr., 48 str. [COBISS.SI-ID 14724247]
218. Westwerman-Fibel. Heft 2, Lumpi und Muschi. [Braunschweig: Westwermann, med 1956 in 1965]. ilustr., 32. str. [COBISS.SI-ID 14723991]
219. Westwerman-Fibel. Heft 5, Nikolaus. [Braunschweig: Westwermann, med 1956 in 1965]. ilustr., 80 str. [COBISS.SI-ID 14724759]
220. Westwerman-Fibel. Heft 4, Wind und Regen. [Braunschweig: Westwermann, med 1956 in 1965]. ilustr., 64 str., [6] str. pril. [COBISS.SI-ID 14724503]
221. Westwerman-Fibel. Heft 1, Zur Schule. [Braunschweig: Westwermann, med 1956 in 1965]. ilustr., 16. str. [COBISS.SI-ID 14723735]
222. WIDER, Karel. Moje prvo berilo : za obče ljudske šole. Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1912. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 81150208]
223. WIDER, Karel. Slovenske čitanke za osnovne šole : izdanje v petih delih. D. 1, Prva čitanka : (prvo šolsko leto). 8. natisek. V Ljubljani: Učiteljska tiskarna, 1923. 97 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42179841]
224. Winter. Grou: Fryslân, 1960?. 34 str., ilustr. Stap foar stap, 5. [COBISS.SI-ID 14802327]
225. Začetnica. [Ljubljana]: [Državna založba Slovenije], [1945]. 37 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 96698880]
226. ZAICEVA, Nina, MULLONEN, Maria. Abekirj. Petroskoi: Karjala, 1991. 94 str., ilustr. ISBN 5-7545-0460-8. [COBISS.SI-ID 14825623]
227. Zò leren lezen : structuurmethode voor het aanvankelijk leesonderwijs. 10. 8e dr. Tilburg: Uitgeverij Zwijsen, 196?. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14814359]
228. Zò leren lezen : structuurmethode voor het aanvankelijk leesonderwijs. 1. 25e dr. Tilburg: Uitgeverij Zwijsen, 1970?. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14825367]
229. Zò leren lezen : structuurmethode voor het aanvankelijk leesonderwijs. 1. 9e dr. Tilburg: Uitgeverij Zwijsen, 196?. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14813079]
230. Zò leren lezen : structuurmethode voor het aanvankelijk leesonderwijs. 2. 9e dr. Tilburg: Uitgeverij Zwijsen, 196?. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14813335]
231. Zò leren lezen : structuurmethode voor het aanvankelijk leesonderwijs. 4. 9e dr. Tilburg: Uitgeverij Zwijsen, 196?. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14813591]
232. Zò leren lezen : structuurmethode voor het aanvankelijk leesonderwijs. 5, Vijfde leesboekje. 35e dr. Tilburg: Uitgeverij Zwijsen, 197?. 32 str., ilustr. ISBN 90-276-0118-6. [COBISS.SI-ID 14814871]
233. Zò leren lezen : structuurmethode voor het aanvankelijk leesonderwijs. 6. 8e dr. Tilburg: Uitgeverij Zwijsen, 196?. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14813847]
234. Zò leren lezen : structuurmethode voor het aanvankelijk leesonderwijs. 7, Doornroosje. 34e dr. Tilburg: Uitgeverij Zwijsen, 197?. 32 str., ilustr. ISBN 90-276-0120-8. [COBISS.SI-ID 14815127]
235. Zò leren lezen : structuurmethode voor het aanvankelijk leesonderwijs. 8, Het droevige huis. 35e dr. Tilburg: Uitgeverij Zwijsen, 197?. 32 str., ilustr. ISBN 90-276-0121-6. [COBISS.SI-ID 14815383]
236. Zò leren lezen : structuurmethode voor het aanvankelijk leesonderwijs. 9. 8e dr. Tilburg: Uitgeverij Zwijsen, 196?. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14814103]
237. ZOREC, Miha (avtor, fotograf). Ustvarjalno recikliranje : od vetrnice do rakete. 1. natis. Grosuplje: Knjigca, 2017. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-93725-5-5. [COBISS.SI-ID 289820672]
238. Zvezdice : berilo za drugi razred 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. 144 str., barvne ilustr. ISBN 86-11-15881-4. [COBISS.SI-ID 107747584]
239. Zvezdice zlate 1 : berilo za prvi razred [osemletne] osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. 132 str., ilustr. ISBN 86-11-15880-6. [COBISS.SI-ID 107091712]
240. ŽUKOVA, N. S. Bukvar : posobije po obučeniju djetej 5-6 let pravilnomu čteniju. Ekaterinburg: Litur, 2001. 126 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14816151]


372

241. MIKLOŠIČ, Ivan, KRULEC, Ivan (urednik). Slovensko-nemški abecednik za obče ljudske šole = Slovenisch-deutsche Fibel für allgemeine Volksschulen. Na Dunaju: v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig, 1907. 87 str. [COBISS.SI-ID 17369399]


39 Etnologija

242. KUNAVER, Dušica (zbiratelj, urednik, prevajalec), LIPOVŠEK, Brigita (zbiratelj, urednik). Bled in Slovenian folk tales. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Društvo Naše gore list, 2017. 45 str., ilustr. Series Slovenia - country of legends. ISBN 978-961-6979-10-8. [COBISS.SI-ID 290310912]
243. KUNAVER, Dušica (zbiratelj, urednik), LIPOVŠEK, Brigita (zbiratelj, urednik). Bled v ljudski pripovedi. 3. dopolnjena izd. Ljubljana: Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2017. 45 str., ilustr. Zbirka Slovenija - dežela legend. ISBN 978-961-6979-08-5. [COBISS.SI-ID 290119680]
244. MOHOR, Miha (zbiratelj ljudskega gradiva, urednik, ilustrator). Pod gorami : folklorne in spominske pripovedi iz krajev pod Dobrčo, Kriško goro, Storžičem in Krvavcem. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 411 str., ilustr. Zbirka Glasovi, knj. 49. ISBN 978-961-254-997-8. [COBISS.SI-ID 290096640]


5 Naravoslovne vede

245. ČERNEJ, Ludovik. Nazorni nauk : za drugo in tretje šolsko leto. [Del 2]. V Ljubljani: Slovenska Šolska matica, 1909. 186 str., str. 153-250, zvd. Pomožne knjige za ljudskošolske učitelje. [COBISS.SI-ID 7431988]


52 Astronomija

246. ALGARRA, Alejandro. Vreme in letni časi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 35 str., ilustr. Mali radovednež. ISBN 978-961-01-4680-3. [COBISS.SI-ID 290572800]
247. KETIŠ, Ivan. Raziskovanje sončnega sistema. 1. natis. Maribor: Založba Obzorja, 2017. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-230-510-9. [COBISS.SI-ID 91916545]


58 Rastlinstvo

248. BANES, Graham L. Enciklopedija življenja : minute, meseci, tisočletja - kako dolgo kaj živi?. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3379-0. [COBISS.SI-ID 289665024]


59 Živalstvo

249. ALGARRA, Alejandro. Kje živijo živali. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 35 str., ilustr. Mali radovednež. ISBN 978-961-01-4664-3. [COBISS.SI-ID 290572544]
250. CLAYBOURNE, Anna. Čudovita živalska pustolovščina : raziskovalna odprava okoli sveta. 1. natis. Kranj: Narava, 2017. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6893-94-7. [COBISS.SI-ID 288901632]
251. POVŽ, Meta (avtor, fotograf, kartograf), GREGORI, Andrej (avtor, ilustrator), GREGORI, Marija. Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji. Ljubljana: Zavod Umbra, 2015. 293 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-93813-0-4. [COBISS.SI-ID 278529536]


611 Anatomija

252. ADLER, Yael. Koža od blizu : vse o našem največjem organu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3495-7, ISBN 978-961-00-3496-4. [COBISS.SI-ID 290704128]


612.39 Prehrana

253. ŠINIGOJ, Uroš, ŠKAMLEC, Igor, KITANOVSKI, Tjaša. Naslednji korak : medicinska dieta, ki vam jo predpiše zdravnik. 1. izd. Ljubljana: Vaše srce, 2017. 204 str., ilustr. ISBN 978-961-93660-7-3. [COBISS.SI-ID 291205888]


613.7 Zdravo življenje

254. POLAJŽER, Jakob, GROM, Staša, GROM, Gašper. Bemumast 2 : LCHF-recepti za vsak dan. 1. natis. Ljubljana: Maksimum, 2017. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-285-748-6. [COBISS.SI-ID 290495488]


615.8 Alternativno zdravljenje

255. EDEN, Donna, DONDI. Mala knjiga energijske medicine : preproste vaje za izboljšanje fizičnega in psihičnega zdravja. Ljubljana: Gnostica, 2017. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-229-132-7. [COBISS.SI-ID 290049536]


616.89 Psihiatrija

256. TUŠAK, Matej, BLATNIK, Patricia. Živeti s stresom : tehnike samopomoči. 1. izd. Maribor: Poslovna založba MB, 2017. 327 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-94024-3-6. [COBISS.SI-ID 92168705]


64 Gospodinjstvo

257. JEKLIČ, Nina (urednik). Koktajli : klasični koktajli in pijače za zabave z vsega sveta. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 256 str., ilustr. Zbirka Praktični vodnik. ISBN 978-961-00-1611-3. [COBISS.SI-ID 262163200]


641 Priprava jedi

258. ENGELSEN, Hans den. Čokolada : [knjiga in darilni set]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. [62] str., fotogr. ISBN 978-961-00-1596-3. [COBISS.SI-ID 262004736]
259. Jedi za vso družino. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 237 str., fotogr. Zbirka Več kot 100 okusnih novih receptov. ISBN 978-961-00-1603-8. [COBISS.SI-ID 262053120]
260. Mini tortice. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1451-5. [COBISS.SI-ID 258743552]
261. POLJANIČ, Tereza (avtor, fotograf). Zdravo, Tereza! : enostavne in okusne jedi za vitalen način življenja : zdravi kuharski recepti iz druge sezone oddaje na POP TV. 1. natis. Ljubljana: samozal. Media ples, zavod za izvedbo in promocijo plesnih dejavnosti, 2017. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-93979-1-6. [COBISS.SI-ID 290562560]


7 Umetnost, šport

262. Celjske razglednice : kolekcija unikatnih kolažev : Celje med leti 1907 in 2016. Celje: Osrednja knjižnica, [2016]. 1 garnitura (9 razglednic), papir, barve. [COBISS.SI-ID 22321973]
263. GERM, Tine (urednik), KAVČIČ, Nataša (urednik). Litterae pictae : scripta varia in honorem Nataša Golob septuagesimum annum feliciter complentis. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 498 str., ilustr. ISBN 978-961-237-912-4. [COBISS.SI-ID 289786112]


72 Arhitektura

264. NOVAK KLEMENČIČ, Renata (urednik). Arhitektura in politika. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. 140 str., ilustr. Zbirka Arhitekturna zgodovina, št. 3. ISBN 978-961-237-919-3. ISSN 2536-3182. [COBISS.SI-ID 290049792]
265. POLES, Rok (avtor, fotograf, ilustrator), POLES, Špela (avtor, fotograf). Villa Bianca : zgodba o ponovnem rojstvu vile. 1. izd. Velenje: Berivka, 2011. 480 str., ilustr. Vis vitalis, knj. 7. ISBN 978-961-91925-8-0. [COBISS.SI-ID 260107776]


74 Risanje. Oblikovanje. Uporabna umetnost

266. POVALEJ, Jana. Origami po korakih. [Štore: s. n., 2017]. [13] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1113068638]


78 Glasba

267. GRUBER, Katja (avtor, urednik). Katjina upevalnica 1 : 24 upevalnih vaj za otroške in mladinske pevske zbore. Razširjena in dopolnjena izd. Velenje: [samozal.] K. Gruber, 2016. 28 str. [COBISS.SI-ID 287191552]
268. GRUBER, Katja (avtor, urednik). Katjina upevalnica 2 : 23 upevalnih vaj za otroške in mladinske pevske zbore. 1. natis. Velenje: [samozal.] K. Gruber, 2016. 28 str. [COBISS.SI-ID 286785792]
269. MIHELČIČ, Slavko (urednik), POTOČNIK, Peter (urednik). Zapojmo. 2, Pesmarica za III. in IV. razred osnovnih šol. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1949. 38 str. [COBISS.SI-ID 8214324]


793 Ples. Družabne igre

270. Človek ne jezi se : potepanje po slovenskih mestih. Wien: Piatnik, [2016?]. 1 komplet (dvostranska igralna plošča, 24 figur, 1 kocka), karton, plastika, barve. [COBISS.SI-ID 14796439]
271. Lego duplo : Mickey Mouse Clubhouse. 10827. Billund: Lego Group, cop. 2016. 1 komplet (48 različnih kosov), plastika, barve. Disney junior. [COBISS.SI-ID 12558622]
272. Lego duplo. 10592. Billund: Lego group, cop. 2015. 1 komplet (26 različnih kosov), plastika, barve. [COBISS.SI-ID 14797463]
273. Lego duplo : learn to create & combine. 10816. Billund: Lego Group, cop. 2016. 1 komplet (38 različnih kosov), plastika, barve. [COBISS.SI-ID 14796695]
274. Masha and the bear : Misha's room. Fürth: Big-Spielwarenfabrik, cop. 2015. 1 komplet (35 različni kock za sestavljanje), plastika, barve. [COBISS.SI-ID 14797207]


794 Namizne igre

275. Frozen : [puzzle]. Gdynia: Trefl, [cop. 2016?]. 1 sestavljanka (160 kosov), karton, barve. Trefl Puzzle. [COBISS.SI-ID 14797975]
276. Moja Slovenija : rojstni dan : darilo za popolno zabavo!. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 komplet (plastično darilo v škatli z merilnikom časa, 110 kartic z vprašanji, roža), karton, plastika, barve. [COBISS.SI-ID 10261022]
277. Muca Copatarica. Moja prva sestavljanka : števila in barve : 9 x 2 kosov. Ljubljana: Mladinska knjiga, cop. 2017. 1 komplet (9 kosov), karton, barve. [COBISS.SI-ID 290753024]
278. Muca Copatarica. Sestavljanka : 60 kosov. Ljubljana: Mladinska knjiga, cop. 2017. 1 komplet (60 kosov), karton, barve. [COBISS.SI-ID 290753280]
279. Muca Copatarica. Spomin : 24 parov. Ljubljana: Mladinska knjiga, cop. 2017. 1 komplet (24 kvadratkov), karton, barve. [COBISS.SI-ID 290723072]


796.3 Igre z žogo

280. ČOH, Jurij (avtor, ilustrator, fotograf), TUŠAK, Matej, ČOH, Milan, ŽVAN, Milan, SEMOLIČ, Jernej, VERDEV, Hana, NOVAK, Dejan, DOLENC, Matej. Golf. Ljubljana: samozal., 2017. 473 str., ilustr. ISBN 978-961-283-923-9. [COBISS.SI-ID 290159872]


796.4 Gimnastika. Atletika

281. DEKLEVA, Marina (avtor, fotograf), VIDEMŠEK, Mateja, ČOH, Milan, KARPLJUK, Damir, DEKLEVA, Branko. Igriva atletika : program atletike za otroke. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2017. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-74-4. [COBISS.SI-ID 288711680]


796.6 Športi na kolesih

282. GALLAGHER, Brendan. Dirka po Italiji : Corsa rosa : zgodovina najznamenitejših Girov. Preserje: Aktivni mediji, 2017. 318 str., fotogr. Zbirka Hudičev jezik. ISBN 978-961-94017-2-9. [COBISS.SI-ID 289965568]


81 Jezikoslovje

283. GRGINIČ, Marija, SAKSIDA, Igor (recenzent, urednik). ABC 1 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole]. Mengeš: Izolit, 2008-<2009>. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-6625-17-3, ISBN 978-961-6625-18-0. [COBISS.SI-ID 242251264]
284. HALLIDAY, Michael Alexander Kirkwood, YALLOP, Colin. Leksikologija : kratek uvod. Ljubljana: Krtina, 2017. 127 str., ilustr. Knjižna zbirka Kratka, 28. ISBN 978-961-260-104-1. ISSN 2536-2097. [COBISS.SI-ID 290540032]
285. PRAPROTNIK, Andrej. Slovenski Abecednik za pervi razred ljudskih šol. Na Dunaji: Založba šolskih bukev, 1875. 91 str. [COBISS.SI-ID 39427373]
286. STANONIK, Marija, ŠKOFIC, Jožica (urednik). Etnolingvistika po slovensko. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 328 str. ISBN 978-961-05-0014-8. [COBISS.SI-ID 290541312]
287. ZIDAR GALE, Tatjana, GALE, Boris. Retorika - veščina prepričevanja : odličnost nastopanja v poslovnem svetu. 1. natis. Ljubljana: Planet GV, 2007. 243 str., ilustr. ISBN 978-961-6529-44-0. [COBISS.SI-ID 235808512]


81'24 Praktično znanje jezikov

288. GÖNCZY, Pál. Nôve ABC i zacsétne knige cstenyá za vesznícski sôl prvi zlôcs. V Büdini: Vogr. král. Vladársztvo, 1871. 112 str. Vesznícsko-sôlszke knige cstenyá, Zv. 1. [COBISS.SI-ID 21644288]
289. Madžarščina : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico]. 1. izd. Maribor: Lingea, 2017. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-94060-7-6. [COBISS.SI-ID 289536256]
290. Nizozemščina : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico]. 1. izd. Maribor: Lingea, 2017. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-94060-8-3. [COBISS.SI-ID 289536768]


82

291. BRADFORD, Barbara Taylor. Bogatašinja. Trst: Založništvo tržaškega tiska; Ljubljana: Adit, 1988. 3 zv. (453; 288; 267 str.). Prevodi. [COBISS.SI-ID 3846400]
292. QUINN, Julia. It's in his kiss. 1st Avon Books paperback printing. New York: Avon Books, 2005. 368 str. Avon historical romance. ISBN 0-06-053124-X. [COBISS.SI-ID 2938941]
293. QUINN, Julia. To Sir Phillip, with love. 1st Avon Books paperback printing. New York: Avon Books, 2003. 372 str. Avon historical romance. ISBN 0-380-82085-4. [COBISS.SI-ID 2939453]


82.0 Literarna teorija

294. ROMIH, Cvetka. (Skrivni) dnevnik ustvarjalnega branja 1 : delovni zvezek za domače branje v prvem razredu osemletne osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Rokus, 2000. 96 str., ilustr. ISBN 961-209-148-X. [COBISS.SI-ID 105391616]
295. ROMIH, Cvetka. (Skrivni) dnevnik ustvarjalnega branja 2 : delovni zvezek za domače branje v drugem razredu osemletne osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Rokus, 2000. 104 str., ilustr. ISBN 961-209-134-X. [COBISS.SI-ID 104120832]


821-1 Pesništvo

296. DICKINSON, Emily. Ujeta svoboda : [ob 130. obletnici smrti Emily Dickinson]. 2. natis. Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2016. 77 str. Zbirka Ginko, knj. 13. ISBN 978-961-6758-94-9. [COBISS.SI-ID 1113495902]
297. ZURITA, Raúl. Daleč stran : izbrana dela. Ljubljana: Beletrina, 2017. 227 str., ilustr. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-319-9. [COBISS.SI-ID 291023104]


821-311.2 Družbeni romani

298. BAIXAULI, Manuel. Peto nadstropje. 1. izd. Ljubljana: V. B. Z., 2017. 226 str. Zbirka Tridvaena, knj. 9. ISBN 978-961-6468-90-9. [COBISS.SI-ID 290190336]
nagrada: Premi Joan Crexells de narrativa, 2014; Premis de la Critica dels Escriptors Valencians, 2015
299. BANKS, Maya. Najljubši osvajalec. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 381 str. Zbirka Oddih, Serija Klana Montgomery in Armstrong, del 2. ISBN 978-961-01-4288-1. [COBISS.SI-ID 290434816]
300. BERGAMINI, Alexandre. Nekaj divjih rož. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 128 str. ISBN 978-961-287-006-5. [COBISS.SI-ID 290050560]
301. BYRNE, Kerrigan. Cestni razbojnik. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 351 str. [Viktorijanski uporniki, 1]. ISBN 978-961-00-2866-6, ISBN 978-961-00-2867-3. [COBISS.SI-ID 282805760]
302. CAMPBELL, Anna. Zapeljivčev polnočni poljub. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 394 str. Serija Sinovi greha. ISBN 978-961-00-3481-0, ISBN 978-961-00-3482-7. [COBISS.SI-ID 290541056]
303. CARLAN, Audrey. Dekle za en mesec. Oktober, november, december. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 377 str. ISBN 978-961-00-3519-0, ISBN 978-961-00-3520-6. [COBISS.SI-ID 290830336]
304. DARE, Tessa. Polnočna dama. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 352 str. ISBN 978-961-00-2289-3, ISBN 978-961-00-2298-5. [COBISS.SI-ID 274648064]
305. DARE, Tessa. Vojvodinja po naključju. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 334 str. ISBN 978-961-00-2362-3, ISBN 978-961-00-2360-9. [COBISS.SI-ID 275613184]
306. DEVERAUX, Jude. Angel v žametu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 261 str. ISBN 978-961-00-3336-3, ISBN 978-961-00-3337-0. [COBISS.SI-ID 289441024]
307. DEVERAUX, Jude. Lahko noč, moj vitez. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 462 str. ISBN 978-961-00-3058-4, ISBN 978-961-00-3059-1. [COBISS.SI-ID 285386496]
308. DEVERAUX, Jude. Višavski žamet. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 372 str. ISBN 978-961-00-3081-2, ISBN 978-961-00-3082-9. [COBISS.SI-ID 285918464]
309. DEVERAUX, Jude. Žametna pesem. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 284 str. ISBN 978-961-00-3209-0, ISBN 978-961-00-3210-6. [COBISS.SI-ID 287704832]
310. DICKER, Joël. Knjiga o Baltimorskih. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 542 str. Zbirka Kapučino. ISBN 978-961-01-4527-1. [COBISS.SI-ID 289006848]
311. DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič. Zločin in kazen. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005. 554 str. ISBN 86-11-17163-2, ISBN 86-11-16453-9. [COBISS.SI-ID 219872000]
312. ENOCH, Suzanne. Skandal na dvoru. Zagreb: Mozaik knjiga, 2013. 315 str. ISBN 978-953-14-1303-9. [COBISS.SI-ID 14845847]
313. ESPOSITO, Chloé. Nora. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 383 str. ISBN 978-961-00-3538-1, ISBN 978-961-00-3539-8. [COBISS.SI-ID 291035904]
314. FLANAGAN, Richard. Ozka pot globoko do severa. Ljubljana: Beletrina, 2017. 539 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-279-6. [COBISS.SI-ID 291052032]
nagrada: Man Booker Prize, 2014
315. GARWOOD, Julie. Dar. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 498 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-1114-6. [COBISS.SI-ID 277174784]
316. GARWOOD, Julie. Odkupnina. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 610 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-1375-1. [COBISS.SI-ID 252274176]
317. HAWKINS, Karen. Nora na karo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 318 str. ISBN 978-961-00-3278-6, ISBN 978-961-00-3279-3. [COBISS.SI-ID 288792320]
318. HOYT, Elizabeth. Gospodar teme. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 342 str. ISBN 978-961-00-2392-0, ISBN 978-961-00-2400-2. [COBISS.SI-ID 276129024]
319. HOYT, Elizabeth. Ljubeznivi falot. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 330 str. ISBN 978-961-00-3529-9, ISBN 978-961-00-3530-5. [COBISS.SI-ID 290948352]
320. HOYT, Elizabeth. Moj najdražji samotar. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 318 str. ISBN 978-961-00-3327-1, ISBN 978-961-00-3328-8. [COBISS.SI-ID 289223936]
321. HOYT, Elizabeth. Tatovi senc. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 335 str. ISBN 978-961-00-2328-9, ISBN 978-961-00-2321-0. [COBISS.SI-ID 275135232]
322. HUNTER, Madeline. Izzivalna z biseri. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 320 str. [Najredkejši cvetovi, 2]. ISBN 978-961-00-2708-9, ISBN 978-961-00-2709-6. [COBISS.SI-ID 280987648]
323. HUNTER, Madeline. Nevarna z diamanti. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 341 str. [Najredkejši cvetovi, 4]. ISBN 978-961-00-2978-6, ISBN 978-961-00-2979-3. [COBISS.SI-ID 284554496]
324. HUNTER, Madeline. Osupljiva v rdečem. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 334 str. Najredkejši cvetovi, 1. ISBN 978-961-00-2639-6, ISBN 978-961-00-2640-2. [COBISS.SI-ID 280066304]
325. HUNTER, Madeline. Vražji vojvoda. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 313 str. ISBN 978-961-00-3184-0, ISBN 978-961-00-3185-7. [COBISS.SI-ID 287172352]
326. JAMES, Julie. Nekaj kot ljubezen. Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. 445 str. ISBN 978-961-6958-48-6. [COBISS.SI-ID 82324481]
327. JANČAR, Drago. In ljubezen tudi. Ljubljana: Beletrina, 2017. 351 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-275-8. [COBISS.SI-ID 289723648]
328. JEFFRIES, Sabrina. Nikoli ne drezaj spečega lahkoživca. Ig: Kiroja, 2017. 420 str. Zbirka Šola za dedinje, 4. ISBN 978-961-93938-7-1. [COBISS.SI-ID 290204416]
329. JONASSON, Jonas. Morilec, ki je hotel v nebesa. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 319 str. Zbirka Kapučino. ISBN 978-961-01-4076-4. [COBISS.SI-ID 286839040]
330. KUFSTEINER, Andreas. Srečni doma. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 265 str. Serija Gorski zdravnik. ISBN 978-961-00-3477-3, ISBN 978-961-00-3478-0. [COBISS.SI-ID 290558720]
331. LEE, Geneva. Kraljevska poroka. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 294 str. ISBN 978-961-00-3485-8, ISBN 978-961-00-3486-5. [COBISS.SI-ID 290661888]
332. MARSHALL, Owen. Ljubezen kot tujec. 1. izd. Dob: Miš, 2017. 315 str. Zbirka Srebrne niti. ISBN 978-961-272-254-8. [COBISS.SI-ID 290486272]
333. MCCARTY, Monica. Drzni rekrut : [šesta knjiga iz serije o višavskih bojevnikih]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 410 str. [Višavski bojevniki, 6]. ISBN 978-961-00-3052-2, ISBN 978-961-00-3053-9. [COBISS.SI-ID 285304064]
334. MCCARTY, Monica. Nepremagljivi gad : [četrta knjiga iz serije o višavskih bojevnikih]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 384 str. ISBN 978-961-00-2915-1, ISBN 978-961-00-2916-8. [COBISS.SI-ID 283544576]
335. MCCARTY, Monica. Neustavljivi lovec : [sedma knjiga iz serije o višavskih bojevnikih]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 383 str. ISBN 978-961-00-3293-9, ISBN 978-961-00-3294-6. [COBISS.SI-ID 289002240]
336. MCCARTY, Monica. Nezgrešljivi strelica : [deveta knjiga iz serije o višavskih bojevnikih]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 393 str. ISBN 978-961-00-3472-8, ISBN 978-961-00-3473-5. [COBISS.SI-ID 290500096]
337. MCCARTY, Monica. Pregrešni izvidnik : [tretja knjiga iz serije o višavskih bojevnikih]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 408 str. [Višavski bojevnik, 3]. ISBN 978-961-00-2773-7, ISBN 978-961-00-2774-4. [COBISS.SI-ID 281785600]
338. MCCARTY, Monica. Vdani svetnik : [peta knjiga iz serije o višavskih bojevnikih]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 423 str. ISBN 978-961-00-2976-2, ISBN 978-961-00-2977-9. [COBISS.SI-ID 284535040]
339. MILAN, Courtney. Učinek dedinje. Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. 525 str. Zlovešči bratje, knj. 3. ISBN 978-961-6982-04-7. [COBISS.SI-ID 83731713]
340. MORIARTY, Liane. Majhne laži. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 429 str. ISBN 978-961-00-3475-9, ISBN 978-961-00-3476-6. [COBISS.SI-ID 290533376]
341. NETTEL, Guadalupe. Telo, v katerem sem se rodila. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 149 str. Moderni klasiki, 98. ISBN 978-961-282-161-6. [COBISS.SI-ID 290250752]
342. NICHOLS, Peter. Pečine. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 479 str. ISBN 978-961-00-2788-1, ISBN 978-961-00-2789-8. [COBISS.SI-ID 281876480]
343. PALACIO, R. J. Čudo. Ponatis 2. natisa. Zagorje ob Savi: Ocean, 2016. 320 str. ISBN 978-961-93836-1-2. [COBISS.SI-ID 285281536]
344. PUTNEY, Mary Jo. Snubec na slabem glasu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 390 str. Očarljivi odpadniki, 3. ISBN 978-961-00-3525-1, ISBN 978-961-00-3526-8. [COBISS.SI-ID 290830592]
345. QUINN, Julia. On the way to the wedding. London: Piatkus, 2006. 371 str. ISBN 0-7499-3690-8, ISBN 9780749936907, ISBN 0749907940, ISBN 9780749907945. [COBISS.SI-ID 17830199]
346. QUINN, Julia. The secret diaries of miss Miranda Cheever. 1st Avon Books mass market special printing. New York: Avon Books, 2013. 373 str. ISBN 978-0-06-223254-0. [COBISS.SI-ID 14846103]
347. QUINN, Julia. Vikont, ki me je ljubil : [drugi roman o Bridgertonovih]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. 386 str. ISBN 978-961-00-1967-1, ISBN 978-961-00-1964-0. [COBISS.SI-ID 268654848]
348. SANTOPOLO, Jill. Izgubljena luč. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 330 str. ISBN 978-961-00-3521-3, ISBN 978-961-00-3522-0. [COBISS.SI-ID 290810112]
349. SCOTT, Kylie. Rokerska ljubezen. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 296 str. ISBN 978-961-00-3489-6, ISBN 978-961-00-3490-2. [COBISS.SI-ID 290679808]
350. SHEEHAN, Madeline. Neljubljena. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 270 str. Serija Peklenski konjeniki. ISBN 978-961-00-3541-1, ISBN 978-961-00-3542-8. [COBISS.SI-ID 291062016]
351. WERFEL, Franz. Bledomodra ženska pisava. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 108 str. Nostalgija. ISBN 978-961-241-931-8. [COBISS.SI-ID 281920256]


821-311.2 eng Družbeni romani v angleškem jeziku

352. ANDERSON, Rachael. The Fall of Lord Drayson. [S. l.]: HEA Publishing, 2016. 284 str. ISBN 978-1-941363-16-4. [COBISS.SI-ID 14846615]
353. BARR, Emily. The one memory of Flora Banks. London: Penguin Books, 2017. 305 str. ISBN 978-0-141-36851-1, ISBN 0-141-36851-9. [COBISS.SI-ID 1112951390]
354. QUINN, Julia. The further observations of Lady Whistledown. New York (NY): Avon Books, 2003. 391 str. ISBN 0-06-051150-8. [COBISS.SI-ID 2628925]
355. QUINN, Julia, RYAN, Mia, ENOCH, Suzanne, HAWKINS, Karen. Lady Whistledown strikes back. 1st Avon Books paperback printing. New York: Avon Books, 2004. 387 str. Avon historical romance. ISBN 0-06-057748-7. [COBISS.SI-ID 2939709]
356. OLIVER, Jenny. The summer house by the sea. London: HQ, 2017. 344 str. ISBN 978-0-008-21794-5. [COBISS.SI-ID 4636315]
357. QUINN, Julia. The Bridgertons : happily ever after. London: Piatkus, 2013. 374 str. ISBN 978-0-3494-0107-2. [COBISS.SI-ID 8162506]
358. QUINN, Julia. Brighter than the sun. New York: Avon Books, 1997. 376 str. An Avon romantic treasures. ISBN 0-380-78934-5. [COBISS.SI-ID 2216509]
359. QUINN, Julia. Dancing at midnight. 1st Avon Books paperback printing. New York: Avon, 1995. 375 str. Historical romance. ISBN 978-0-380-78075-4. [COBISS.SI-ID 8167626]
360. QUINN, Julia. Everything and the moon. New York: Avon Books, 1997. 372 str. Avon historical romance. ISBN 0-380-78933-7. [COBISS.SI-ID 2942269]
361. QUINN, Julia. The Girl with the make-believe husband : a bridgertons prequel. 1st ed. New York: Avon Books, 2017. 374 str. Avon historical romance. ISBN 978-0-06-238817-9. [COBISS.SI-ID 14843287]
362. QUINN, Julia. How to marry a marquis. New York: Avon Books, 1999. 375 str. An Avon romantic treasure. ISBN 0-380-80081-0. [COBISS.SI-ID 1540925]
363. QUINN, Julia. Just like heaven. New York: Avon, 2011. 374 str. ISBN 978-0-06-149190-0. [COBISS.SI-ID 1098385246]
364. QUINN, Julia. The lost Duke of Wyndham. New York [etc.]: Avon books, 2008. 371 str. ISBN 978-0-06-087610-4. [COBISS.SI-ID 9673381]
365. QUINN, Julia. A night like this. 1st Avon Books mass market printing. New York: Avon, 2012. 375 str. Historical romance. ISBN 978-0-06-207290-0. [COBISS.SI-ID 8167882]
366. QUINN, Julia. Romancing Mister Bridgerton. 1st Avon Books paperback printing. New York: Avon, 2002. 370 str. Historical romance. ISBN 978-0-380-82084-9. [COBISS.SI-ID 8164042]
367. QUINN, Julia. The Secrets of Sir Richard Kenworthy. 1st ed. London: Little, Brown Book Group, 2015. 378 str. Smythe-Smith Quartet. ISBN 978-0-7499-5639-4. [COBISS.SI-ID 14846359]
368. QUINN, Julia. Splendid. New York: Avon Books, 1995. 396 str. Avon historical romance. ISBN 0-380-78074-7. [COBISS.SI-ID 2557501]
369. QUINN, Julia. The sum of all kisses. 1st Avon Books printing. New York: Avon Books, 2013. 373 str. Avon historical romance. ISBN 978-0-06-207292-4. [COBISS.SI-ID 8200138]
370. QUINN, Julia. To catch an heiress. New York: Avon Books, 1998. 377 str. Avon historical romance. ISBN 0-380-78935-3. [COBISS.SI-ID 2516541]
371. QUINN, Julia. When he was wicked. 1st Avon Books paperback printing. New York: Avon Books, 2004. 368 str. Avon historical romance. ISBN 0-06-053123-1. [COBISS.SI-ID 2938685]
372. DODD, Christina. Scottish brides. New York: Avon Books, 1999. 371 str. Avon historical romance. ISBN 0-380-80451-4. [COBISS.SI-ID 2522173]
373. SWAIN, Heidi. The cherry tree cafe. London [etc.]: Simon & Schuster, 2017. 409 str. ISBN 978-1-4711-6802-4. [COBISS.SI-ID 4636571]
374. YOUNG, Samantha. Moonlight on Nightingale Way : an on Dublin Street novel. London: Piatkus, 2015. 342 str. ISBN 978-0-349-40880-4. [COBISS.SI-ID 25212216]


821-311.3 Pustolovski romani

375. CAPUS, Alex. Popotovanja v soju zvezd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 221 str. ISBN 978-961-282-232-3. [COBISS.SI-ID 288262912]


821-311.6 Zgodovinski roman

376. BOWDEN, Oliver. Assassin's creed. [4], Razodetja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 406 str., zvd. ISBN 978-961-00-3491-9, ISBN 978-961-00-3492-6. [COBISS.SI-ID 290685696]
377. QUINN, Julia. Vojvoda in jaz : [prvi roman o Bridgertonovih]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. 372 str. Zbirka Žepna knjiga. ISBN 978-961-00-1861-2. [COBISS.SI-ID 267124224]
378. SIERRA, Javier. Gospa v modrem. Tržič: Učila International, 2008. 327 str., zvd. ISBN 978-961-00-0550-6. [COBISS.SI-ID 239660544]
379. VOLOS, A. G. Vrnitev v Pandžrud. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 445 str. Moderni klasiki, 97. ISBN 978-961-282-274-3. [COBISS.SI-ID 290445312]
nagrada: Ruska Bookerjeva nagrada, 2013


821-312.4 Kriminalni romani

380. ARLIDGE, M. J. Ne ljubi me. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 316 str. ISBN 978-961-00-3479-7, ISBN 978-961-00-3480-3. [COBISS.SI-ID 290541568]
381. BRYNDZA, Robert. Dekle pod ledom. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 391 str. ISBN 978-961-00-3395-0, ISBN 978-961-00-3396-7. [COBISS.SI-ID 289876224]
382. BRYNDZA, Robert. Nočna zalezovalka : [triler]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 368 str. ISBN 978-961-00-3531-2, ISBN 978-961-00-3532-9. [COBISS.SI-ID 290955008]
383. CASTLE, Richard. Naked Heat. 1st ed. New York: Hyperion, [med 2010 in 2014]. 435 str. [Nikki Heat, 2]. ISBN 978-0-7868-9136-8. [COBISS.SI-ID 14843543]
384. CHRISTIE, Agatha. Strupeno pero. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 245 str. Zbirka Krimi. ISBN 978-961-01-4596-7. [COBISS.SI-ID 289941760]
385. FITZEK, Sebastian. Pošiljka : [psihološka srhljivka]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 290 str. ISBN 978-961-00-3493-3, ISBN 978-961-00-3494-0. [COBISS.SI-ID 290699520]
386. FRELIH, Tone. Krvavi denar. Ljubljana: Studio print, 2017. 269 str. Zbirka Umori, knj. 6. ISBN 978-961-93848-2-4, ISBN 978-961-93848-3-1. [COBISS.SI-ID 290108672]
387. HAWLEY, Noah. Pred padcem. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 430 str. ISBN 978-961-00-3487-2, ISBN 978-961-00-3488-9. [COBISS.SI-ID 290661632]
nagrada: Edgar, 2017
388. LAGERCRANTZ, David. Dekle v pajkovi mreži : nadaljevanje trilogije Stiega Larssona. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 527 str. Millennium, 4. ISBN 978-961-00-2696-9, ISBN 978-961-00-2697-6. [COBISS.SI-ID 280816896]
389. PATTERSON, James, PAETRO, Maxine. 16. skušnjava. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 303 str. Zbirka Klub preiskovalk umorov, 16. ISBN 978-961-00-3517-6, ISBN 978-961-00-3518-3. [COBISS.SI-ID 290792960]


821-312.4 ger Kriminalni romani v nemškem jeziku

390. ADLER-OLSEN, Jussi. Selfies : der siebte Fall für Carl Mørck, Sonderdezernat Q : Thriller. Deutsche Erstausg. München: DTV, 2017. 575 str. ISBN 978-3-423-28107-2. [COBISS.SI-ID 7610547]
391. CAMILLERI, Andrea. Die Spur des Lichts : Commissario Montalbano stellt sich der Vergangenheit : roman. Köln: Lübbe, 2017. 268 str. ISBN 978-3-7857-2586-3. [COBISS.SI-ID 16812178]
392. NEUHAUS, Nele. Im Wald : Kriminalroman. 2. Aufl. Berlin: Ullstein, cop. 2016. 556 str., zvd. ISBN 978-3-550-08055-5. [COBISS.SI-ID 1111953502]


821-312.6 Biografski romani

393. OMAR, Qais Akbar. Utrdba z devetimi stolpi. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 426 str. ISBN 978-961-00-3534-3, ISBN 978-961-00-3535-0. [COBISS.SI-ID 290982144]
394. SCHROFF, Laura, TRESNIOWSKI, Alex. Nevidna nit : resnična zgodba o enajstletnem dečku z ulice, uspešni direktorici trženja in nenavadnem srečanju z usodo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 247 str. ISBN 978-961-00-3543-5, ISBN 978-961-00-3544-2. [COBISS.SI-ID 291064832]


821-312.9 Fantastični romani

395. ABERCROMBIE, Joe. Klic orožja : prva knjiga trilogije Prvi zakon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 577 str. Zbirka Srednji svet. ISBN 978-961-01-4702-2. [COBISS.SI-ID 290334976]
396. FIŠER, Zbyněk. Invalidna sorojenca. 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2017. 277 str. Zbirka Solaris, 4. ISBN 978-961-93732-8-6. [COBISS.SI-ID 290128640]
397. LEM, Stanisław. Gospodov glas. 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2016. 298 str. Zbirka Solaris, 3. ISBN 978-961-7020-17-5. [COBISS.SI-ID 289001472]


821-32 Novele ostalih narodov

398. BERNHARD, Thomas. Pripovedi. Ljubljana: Beletrina, 2017. 223 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-281-9. [COBISS.SI-ID 290898944]
399. MONTERROSO, Augusto. Zgodbe, basni, utrinki. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 197 str. Moderni klasiki, 96. ISBN 978-961-282-260-6. [COBISS.SI-ID 290205440]


821-94 Spomini

400. APIH, Jure. Vihrave misli. Ljubljana: Festfest, 2017. 212 str. ISBN 978-961-93978-2-4. [COBISS.SI-ID 290572288]
401. JELINČIČ, Dušan. Zvezdnate noči : z uvodnim esejem avtorja. 2., spremenjena in predelana izd. Ljubljana: Sanje, 2006. 283 str. Sanje, Žepni roman. ISBN 961-6387-75-8. [COBISS.SI-ID 226400512]
402. LINDNORD, Mikael, HUDSON, Val. Artur : pes, ki je prečkal džunglo, da bi našel dom. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2017. 278 str., ilustr. Zbirka S terena. ISBN 978-961-6954-82-2. [COBISS.SI-ID 290252032]
403. ŠOBA, Boštjan. Afera državnega sekretarja. 1. izd. Maribor: Kulturni center, 2017. 375 str. Sprejeto, 007. ISBN 978-961-7030-00-6. [COBISS.SI-ID 92079361]


821-992 Potopisi

404. FUŽIR, Nuša (avtor, ilustrator, fotograf). 62 dni : obstajata dve vrsti ljudi --- tisti, ki gredo v Portorož na kavo, in tisti, ki gredo v Mehiko na pir : [potopis]. V Velenju: samozal., 2016. [245] str., ilustr. ISBN 978-961-283-808-9. [COBISS.SI-ID 287924480]


821.111(73)

405. MCNAUGHT, Judith. Whitney, moja ljubljena. Ig: Anu Elara, 2012. ISBN 978-961-6892-32-2, ISBN 978-961-6892-33-9. [COBISS.SI-ID 263626240]


821.163 cro Leposlovje v južnoslovanskih jezikih - hrvaški jezik

406. ENOCH, Suzanne. Grijeh i osjećaji. Zagreb: Mozaik knjiga, 2013. 350 str. ISBN 978-953-14-1304-6. [COBISS.SI-ID 14794903]
407. ENOCH, Suzanne. Kako ukrotiti razvratnika. Zagreb: Mozaik knjiga, 2012. 347 str. ISBN 978-953-14-1301-5. [COBISS.SI-ID 1024551152]
408. ENOCH, Suzanne. Naputci o nedoličnom vladanju namijenjeni mladim gospođicama. Zagreb: Mozaik knjiga, 2011. 340 str. Kraljice ljubavnih romana, knj. 2. ISBN 978-953-14-0889-9. [COBISS.SI-ID 3291686]
409. GARWOOD, Julie. Čast. Zagreb: Mozaik knjiga, 2013. 424 str. ISBN 978-953-14-1423-4. [COBISS.SI-ID 3245335]
410. GARWOOD, Julie. Glazba sjene. Zagreb: Mozaik knjiga, 2013. 367 str. ISBN 978-953-14-1421-0. [COBISS.SI-ID 1024087791]
411. JURIĆ-ZAGORKA, Marija. Buntovnik na prijestolju. Zagreb: Jutarnji List: Gloria, 2012. 573 str. Grička Vještica, 6. ISBN 978-953-7770-84-6, ISBN 978-953-7770-78-5. [COBISS.SI-ID 14843031]
412. JURIĆ-ZAGORKA, Marija. Dvorska kamarila. Zagreb: Jutarnji List: Gloria, 2012. 500 str. Grička Vještica, 5. ISBN 978-953-7770-83-9, ISBN 978-953-7770-78-5. [COBISS.SI-ID 14842775]
413. JURIĆ-ZAGORKA, Marija. Kontesa Nera. 2. izd. Zagreb: Jutarnji List: Gloria, 2012. 462 str. Grička Vještica, 1. ISBN 978-953-7770-79-2, ISBN 978-953-7770-78-5. [COBISS.SI-ID 14793879]
414. JURIĆ-ZAGORKA, Marija. Malleus maleficarum. Zagreb: Jutarnji List: Gloria, 2012. 533 str. Grička Vještica, 2. ISBN 978-953-7770-80-8, ISBN 978-953-7770-78-5. [COBISS.SI-ID 14794135]
415. JURIĆ-ZAGORKA, Marija. Suparnica Marije Terezije. Zagreb: Jutarnji List: Gloria, 2012. 2 zv. (383, 430 str.). Grička Vještica, 3, 4. ISBN 978-953-7770-81-5, ISBN 978-953-7770-82-2, ISBN 978-953-7770-78-5. [COBISS.SI-ID 14842519]
416. MCNAUGHT, Judith. Jednom i zauvijek. Zagreb: Mozaik Knjiga, 2015. 450 str. Kraljice ljubavnih romana, knj. 42. ISBN 978-953-14-1729-7. [COBISS.SI-ID 14795671]
417. MCNAUGHT, Judith. Nešto prekrasno. Zagreb: Mozaik knjiga, 2015. 521 str. Kraljice ljubavnih romana, knj. 49. ISBN 978-953-14-1850-8. [COBISS.SI-ID 14795415]
418. MCNAUGHT, Judith. Prije tebe. Zagreb: Mozaik knjiga, 2013. 457 str. Kraljice ljubavnih romana, knj. 25. ISBN 978-953-14-1482-1. [COBISS.SI-ID 1024268272]
419. QUINN, Julia. Deset stvari koje volim kod tebe. Zagreb: Mozaik knjiga, 2012. 367 str. Kraljice ljubavnih romana, 10. ISBN 978-953-14-1095-3. [COBISS.SI-ID 14793623]
420. WOODIWISS, Kathleen E., WOODIWISS, Kathleen E. Dostojan moje ljubavi. Zagreb: Mozaik knjiga, 2013. 475 str. ISBN 978-953-14-1413-5. [COBISS.SI-ID 14794391]
421. WOODIWISS, Kathleen E. Pepeo na vjetru. Zagreb: Mozaik knjiga, 2010. 594 str. ISBN 978-953-14-0855-4. [COBISS.SI-ID 3297830]
422. WOODIWISS, Kathleen E. Ruža u zimi. Zagreb: Mozaik knjiga, 2011. 479 str. ISBN 978-953-14-0867-7. [COBISS.SI-ID 14794647]
423. WOODIWISS, Kathleen E. Shannina ljubav. Zagreb: Mozaik knjiga, 2011. 618 str. ISBN 978-953-14-0866-0. [COBISS.SI-ID 1024347632]
424. WOODIWISS, Kathleen E. Vječna ljubav. Zagreb: Mozaik knjiga, 2012. 261 str. ISBN 978-953-14-1187-5. [COBISS.SI-ID 1024304880]
425. WOODIWISS, Kathleen E. Vuk i golubica. Zagreb: Mozaik knjiga, 2013. 436 str. Mala biblioteka, knj. 123. ISBN 978-953-14-1376-3. [COBISS.SI-ID 14795159]


821.163.6 Slovenski romani

426. BOBIČ, Ferdinand. Preljubo veselje, o kje si doma. Ljubljana: Banovinska zaloga šolskih knjig in učil, 1939. 127 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 28076545]
427. DJILAS, Ivana. Hiša. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 263 str. ISBN 978-961-282-136-4. [COBISS.SI-ID 288125696]
428. HUDEJ, Mohor. Vlažne duše. Ljubljana: Beletrina, 2017. 193 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-265-9. [COBISS.SI-ID 288747520]
429. JELINČIČ, Dušan. Budovo oko. 2., spremenjena in predelana objava. Ljubljana: Sanje, 2017. 102 str. ISBN 978-961-274-505-9. [COBISS.SI-ID 290695424]
430. KUMERDEJ, Mojca. Kronosova žetev. Ljubljana: Beletrina, 2016. 409 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-176-8. [COBISS.SI-ID 284283904]
431. LIKAR BAJŽELJ, Mirana. Babuškin kovček. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 364 str. Zbirka Bralec, 109. ISBN 978-961-287-009-6. [COBISS.SI-ID 290238720]
432. PAUKOVIČ, Lara. Poletje v gostilni. Ljubljana: Beletrina, 2017. 195 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-266-6. [COBISS.SI-ID 288747776]
433. PRIDE, B. L. sKRIVnosti : roman, hibrid, fuzija. Maribor: Fabulist, 2017. 376 str. ISBN 978-961-94187-1-0. [COBISS.SI-ID 92621825]
434. SEMOLIČ, Peter. Petdeset izbranih pesmi : iz pesniških zbirk Vožnja okrog sonca, 2008, Rimska cesta, 2009, Pesmi in pisma, 2009, Noč sredi dneva, 2012, Druga obala, 2015, Obiski, Visite, 2015. Velenje: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2017. 133 str., portreta. Velenjica - čaša nesmrtnosti, knj. 4. ISBN 978-961-6427-19-7. [COBISS.SI-ID 289847808]
435. SKARLOVNIK, Slavko. Njuni štirje možje : roman. Brežice: Primus, 2017. 192 str. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-6950-87-9. [COBISS.SI-ID 290128128]


821.163.6-1 Slovenska poezija

436. BRVAR, Andrej. Transverzala : od Slikanice do Materiala. Ljubljana: Beletrina, 2017. 921 str., ilustr. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-284-0. [COBISS.SI-ID 291052288]
437. FRITZ, Ervin. Velika radost : vse zbirke. Ljubljana: Društvo Knjižna zadruga, 2017. 878 str., ilustr., avtorj. sl. ISBN 978-961-6140-68-3. [COBISS.SI-ID 290314752]
438. JESIH, Milan. Maršal : 88 pesmic. Ljubljana: Beletrina, 2017. 113 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-282-6. [COBISS.SI-ID 290899712]
439. KOSI, Anton (avtor, prireditelj). Šopek šolskih pesmi : s posebnim ozirom na narodne in v narodnem duhu zložene napeve. Izd. v štirih delih. Središče (na Štajerskem): [samozal.] A. Kosi, 1906. 2 zv. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LEUTKMCI. [COBISS.SI-ID 6224387]


821.163.6-32 Slovenske novele

440. PINTARIČ, Miha. Dvojni presledek : en dan v življenju dalajlame in drugi eseji. Ljubljana: Studia humanitatis, 2017. 195 str. Zbirka Varia. ISBN 978-961-6798-69-3. [COBISS.SI-ID 290564096]
441. ŠIREC, Jože (avtor, fotograf). Odbrane aforistične poti. Ljubljana: Ekslibris, 2017. 147 str., fotogr. ISBN 978-961-6838-82-5. [COBISS.SI-ID 290436352]


886.3-311.2

442. MARINČIČ, Katarina. Prikrita harmonija. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001. 415 str. Zbirka Nova slovenska knjiga. ISBN 86-11-15991-8. [COBISS.SI-ID 112351744]


91 Zemljepis

443. FERFILA, Bogomil. Finska : zgodba uravnoteženja med ruskim medvedom in gospodarsko odličnostjo. Ljubljana: Demat, 2017. VII, 263 str., tabele. ISBN 978-961-94226-1-8. [COBISS.SI-ID 290326528]


913(4)(036) Vodniki - Evropa

444. ARDITO, Fabrizio, GAMBARO, Cristina. Sicily. Reprinted with revisions. London: Dorling Kindersley, 2017. 252 str., ilustr., zvd. Eyewitness travel. ISBN 978-0-2412-7386-9. [COBISS.SI-ID 23062066]


913(497.4)(036) Vodniki - Slovenija

445. KLADNIK, Drago (urednik). Slovenija VII : [ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva]. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 145 str., ilustr., zvd. Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Evropa, 13. ISBN 978-961-05-0002-5. ISSN 1408-6395. [COBISS.SI-ID 290204160]


929 Biografije

446. PREINFALK, Miha (urednik). Feldmaršal Radetzky in Slovenci. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 186 str., [8] str. pril., ilustr. Thesaurus memoriae, Opuscula, 5. ISBN 978-961-05-0018-6. ISSN 2232-3430. [COBISS.SI-ID 290578944]
447. RAJŠTER ZALAR, Zalka, RAJŠTER AMBROŽIČ, Jelica. Spomini na preteklo dobo. Velenje: Muzej, 2016. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-94125-4-1. [COBISS.SI-ID 288127232]


94"19" Zgodovina 20. stoletja

448. SITAR, Polona. "Ne le kruh, tudi vrtnice!" : potrošnja, tehnološki razvoj in emancipacija žensk v socialistični Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 419 str., ilustr. Zbirka Kulturni spomin, knj. 6. ISBN 978-961-05-0005-6. ISSN 2232-3872. [COBISS.SI-ID 290333696]


C Leposlovne knjige do 9. leta

449. JANSSON, Tove (avtor, ilustrator). Muminočka in morje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 215 str., ilustr. Zbirka Pisanice. ISBN 978-961-01-4548-6. [COBISS.SI-ID 290852608]
450. KOREN, Majda. Mici iz 2. a. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 93 str., ilustr. Zbirka Deteljica. ISBN 978-961-01-0527-5. [COBISS.SI-ID 289659904]
451. MEADOWS, Daisy. Iza, vila hrčkov. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 77 str., ilustr. Zbirka Mavrične vile, Živalske vile. ISBN 978-961-01-1689-9, ISBN 978-961-01-1690-5. [COBISS.SI-ID 254396160]
452. SVETINA, Peter. Kako zorijo ježevci. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. [85] str., ilustr. ISBN 978-961-272-194-7. [COBISS.SI-ID 290385664]


C eng Leposlovne knjige do 9. leta v angleškem jeziku

453. BROWN, James. With my daddy. London: Macmillan Childrenʹs Books, 2017. [24] str., ilustr. ISBN 978-1-5098-3441-9, ISBN 978-1-5098-3442-6. [COBISS.SI-ID 7760563]
454. DORIA, Živa Viviana (avtor, ilustrator). When summer comes. 1st ed. Ljubljana: Atelje Doria, 2017. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-6881-51-7. [COBISS.SI-ID 290679296]
455. JARVIS, Peter (avtor, ilustrator). Mrs Mole, I'm home!. London [etc.]: Walker Books, 2017. [32] str., ilustr. ISBN 978-1-4063-6727-0, ISBN 978-1-4063-7243-4. [COBISS.SI-ID 13652254]
456. KNAPMAN, Timothy. Time now to dream. London [etc.]: Walker Books, 2016. [33] str., ilustr. ISBN 978-1-4063-6735-5. [COBISS.SI-ID 15266465]
457. USHER, Sam (avtor, ilustrator). Rain. London: Templar, 2016. [39] str., ilustr. ISBN 978-1-78370-547-4, ISBN 978-1-78370-546-7. [COBISS.SI-ID 5932768]


C ger Leposlovne knjige do 9. leta v nemškem jeziku

458. GLITZ, Angelika. Prinz Franz total Papa. Stuttgart: Thienemann, cop. 2017. [25] str., ilustr. ISBN 978-3-522-45845-0, ISBN 3-522-45845-1. [COBISS.SI-ID 1113407838]
459. KUHLMANN, Torben (avtor, ilustrator). Armstrong : die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond. 2. Aufl. Zürich: NordSüd, cop. 2016. [122] str., ilustr. ISBN 978-3-314-10348-3. [COBISS.SI-ID 16273310]
460. NASTRO, Caroline. Der kleine Bär möchte schlafen. 1. Aufl. Zürich: NordSüd, 2016. [32] str., ilustr. ISBN 978-3-314-10350-6. [COBISS.SI-ID 27171639]


C-K Kartonke

461. Čebela : [ljubka zgodba za majhne roke]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3370-7. [COBISS.SI-ID 289650432]
462. JOYCE, Melanie. Grem na kahlico : pritisni na tipko in prisluhni. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3363-9. [COBISS.SI-ID 289643264]
463. Kužek : [zabavna zgodba za majhne roke]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3372-1. [COBISS.SI-ID 289651200]
464. Modri vlak : pritisni in prisluhni : čih-puh!. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3364-6. [COBISS.SI-ID 289641984]
465. Pikapolonica : [sladka zgodba za majhne roke]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3373-8. [COBISS.SI-ID 289651456]
466. Rdeči gasilski avtomobil : pritisni in prisluhni. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([8] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3366-0. [COBISS.SI-ID 289642752]
467. SALEINA, Thorsten (avtor, ilustrator). Oho, čigav kakec pa je to? : dvigni zavihke. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4525-7. [COBISS.SI-ID 288375808]
468. Snežakovo popolno darilo : knjiga z naprstno lutko. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3356-1. [COBISS.SI-ID 289562624]
469. Zeleni traktor : pritisni in prisluhni. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([8] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3365-3. [COBISS.SI-ID 289642240]


C-S Slikanice

470. BEN-BARAK, Idan. Ne liži te knjige. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-272-269-2. [COBISS.SI-ID 290697728]
471. SCHAMI, Rafik. To ni papagaj!. 1. natis. Hlebce: Zala, 2017. 26 str., ilustr. ISBN 978-961-6994-25-5. [COBISS.SI-ID 290719232]


C-Sz Slikanice zaboji

472. BUTLER, M. Christina. Nekega prijetnega božiča. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-00-3324-0. [COBISS.SI-ID 289228800]
473. DORIA, Živa Viviana (avtor, ilustrator). Ko pride poletje. 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2017. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-6881-50-0. [COBISS.SI-ID 290679040]
474. DORIA, Živa Viviana (avtor, ilustrator). S pesmico jutro zbudim. 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2017. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-6881-49-4. [COBISS.SI-ID 290566656]
475. HART, Owen. Ne morem zaspati. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-00-3270-0. [COBISS.SI-ID 288711168]
476. HART, Owen. Rada te imam iz vsega srca. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-00-3292-2. [COBISS.SI-ID 288975872]
477. KOSOVEL, Srečko. Medvedki sladkosnedki. Posebna darilna izd. Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS. Ljubljana: Mladinska knjiga: Triglav, 2004. [24] str., ilustr. Zbirka Zlata bralka, zlati bralec. ISBN 86-11-16971-9. [COBISS.SI-ID 214539520]
478. LITCHFIELD, David. Medved in klavir. 1. izd. Hlebce: Zala, 2017. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-6994-21-7. [COBISS.SI-ID 289399552]
nagrada: Waterstone (najlepše ilustrirana knjiga), 2016
479. PEROCI, Ela. Muca Copatarica : zvočna knjiga. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4669-8. [COBISS.SI-ID 288894976]
480. PODGORŠEK, Mojiceja. Goska Noska dobi očala. 1. izd. Domžale: Epistola, 2017. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-38-1. [COBISS.SI-ID 290270208]
481. PODGORŠEK, Mojiceja. Samo eden je lahko kralj. 1. izd. Domžale: Epistola, 2017. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-34-3. [COBISS.SI-ID 290168064]
482. STARK, Ulf. Ko mi je očka pokazal vesolje. Hlebce: Zala, 2017. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6994-26-2. [COBISS.SI-ID 291013120]
483. WEIGHTMAN, Magnus (avtor, ilustrator). Dobrodošel doma, bober!. 1. izd. Domžale: Epistola, 2017. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-41-1. [COBISS.SI-ID 290582016]
484. YAMADA, Kobi. Kaj storiš z idejo?. 1. natis. Ljubljana: BP, 2016. 34 str., ilustr. ISBN 978-961-7001-02-0. [COBISS.SI-ID 286773248]


M Leposlovne knjige od 13. leta dalje

485. BOYNE, John. Deček na vrhu gore. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. 294 str., ilustr. Zbirka Nekoč. ISBN 978-961-272-263-0. [COBISS.SI-ID 290569984]
486. BRIŠNIK, Iztok. Zmaj s srcem : mladinski roman. Brežice: Primus, 2017. 122 str. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-6950-88-6. [COBISS.SI-ID 290224896]
487. PALACIO, R. J. Julianova zgodba. 1. natis. Zagorje ob Savi: Ocean, 2017. 104 str. ISBN 978-961-93836-8-1, ISBN 978-961-93836-9-8. [COBISS.SI-ID 290728448]


P Leposlovne knjige od 9. do 13. leta

488. FLISAR, Evald. Alica v nori deželi. 2. izd. Ljubljana: Sodobnost International, 2017. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6970-80-8. [COBISS.SI-ID 290392320]
489. MAY, Karl. Karavana sužnjev : povest iz starega Sudana. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968. 528 str. [COBISS.SI-ID 5347329]
490. MAY, Karl. Piramida boga sonca. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968. 414 str. [COBISS.SI-ID 5345537]
491. RIDDELL, Chris (avtor, ilustrator). Otilija na morju. 1. natis. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2017. 171 str., ilustr. ISBN 978-961-6970-78-5. [COBISS.SI-ID 290091520]
492. ROWLING, J. K. Harry Potter. Kamen modrosti. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 228 str., ilustr. Zbirka Harry Potter. ISBN 978-961-01-0543-5. [COBISS.SI-ID 290229760]
493. SVETINA, Peter. Uho sveta. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-272-266-1. [COBISS.SI-ID 290581504]
494. TOLONEN, Tuutikki. Pošastna varuška. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 325 str., ilustr. Zbirka Pisanice. ISBN 978-961-01-4533-2. [COBISS.SI-ID 289819392]Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKVEL, 30. 8. 2018