COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSIzpis po UDK1. [Prva berila iz Azije : zbirka Marjana Marinška]. 1950-1990. <145> zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 15124375]
2. SCHILLER, Friedrich. Don Carlos : španski infant : dramatična pesem. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1960. 219 str. [COBISS.SI-ID 2336001]


02 Knjižničarstvo

3. PRAPROTNIK, Maja. Spletna predstavitev posebnih knjižničnih zbirk: primer Zbirke prvih beril v Knjižnici Velenje : pisna naloga za bibliotekarski izpit. Velenje: Knjižnica Velenje, 2018. VI, 32, 2 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15161495]


13 Filozofija duha

4. DJURICA, Božidar. Kaj je življenjsko-kozmična energija : eliksir za življenje na Zemlji. Ljubljana: Alternativa, 2010. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-91745-6-2. [COBISS.SI-ID 251368192]
5. DJURICA, Božidar. Zdravljenje prostorov z življenjsko-kozmično energijo : čisto okolje. 1. natis. Ljubljana: Alternativa, 2011. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-91745-7-9. [COBISS.SI-ID 257809920]


17 Etika

6. ŠKOF, Lenart. Antigonine sestre : o matrici ljubezni. Ljubljana: Slovenska matica, 2018. 325 str., ilustr. Slovenska filozofska misel, 18. ISBN 978-961-213-286-6. [COBISS.SI-ID 297071360]


2 Verstvo

7. Nova Štifta : jubilejna izdaja ob stoletnici prihoda bratov frančiškanov : [1914-2014]. 1. natis. Nova Štifta: Frančiškanski samostan, 2014. 88 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 273674240]


37 Vzgoja. Izobraževanje

8. Azbuka. Izd. 21-oe. Moskva: Prosvešenie, 1981. 111 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14944407]
9. BASURTO, Carmen G. Mis primeras letras : libro de lectura y escritura para primer año. 3. ed. reformada. México: Editorial F. Trillas, 1963. 107 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15163543]
10. BATALLI, Qamil. Abetare. Botim i 4. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, 1985. 93 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15160983]
11. BOSCHER, Mathurin, BOSCHER, V., CHAPRON, Joseph, CARRÉ, M. J. Méthode Boscher ou "La journée des tout petits" : livret unique. Loudéac: J. Chapron, 1962. 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15161239]
12. BRENN, Giatgen. Mies amei = fibla surmirana. 1. part. Ciora: Administraziun cantunala per meds d'instrucziun, 1966. 85 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15165591]
13. BRENN, Giatgen. Mies amei = fibla surmirana. Part 2. Ciora: Administraziun cantunala per meds d'instrucziun, 1966. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14968727]
14. VASILEV, Hr. Bukvar. 11. ster. izd. Sofija: Narodna prosveta, 1968. 131 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15163287]
15. VASILEV, Hr. Bukvar. 9. dop. izd. Sofija: Narodna prosveta, 1966. 131 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15162775]
16. FALSKI, Marian, TUWIMA, Juliana. Elementarz. 9. wyd. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965. 168 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15077527]
17. HORVAT, Bela (urednik), GERENČER, Leona (urednik). Első olvasókönyv. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1960. 173 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1493555]
18. GJOKAJ, Gjekë. Abetare. Botimi i 2. Titograd: Enti republikan për përparimin e edukimit dhe arsimimit, 1986. 82 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15163031]
19. HŘEBEJKOVÁ, Jarmila, FABIANOVÁ, Irena, SEDLÁČEK, Květoslav František. Slabikář. 9. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 121 str., ilustr. Edice Učebnice pro základní devítileté školy. [COBISS.SI-ID 15164823]
20. PULI, Mary C. Id-denfil. L-ewwel ktieb. 1. harga. Malta: Dritt mizmum mid-Dipartiment ta' l-Edukazzjoni, 1974. 102 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15164055]
21. PULI, Mary C. Id-denfil. L-ewwel ktieb stejjer. 1. harga. Malta: Dritt mizmum mid-Dipartiment ta' l-Edukazzjoni, 1974. 102 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15164567]
22. PULI, Mary C. Id-denfil. tez-zghar. 1. harga. Malta: Dritt mizmum mid-Dipartiment ta' l-Edukazzjoni, 1974. 110 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15164311]
23. JANKOVIĆ, Branislav. Bukvar : za 1. razred osnovne škole : uporedna obrada štampanih i pisanih slova. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Narodne Republike Srbije, 1963. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15166103]
24. MÖDERNDORFER, Vinko. Slovenska začetnica. V Ljubljani: Ministrstvo za prosveto, komisija za izdajo učnih knjig, 1945. [60] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 47931392]
25. ZAVRŠNIK, Rudolf, ŠAVLI, Andrej, WINKLER, Venceslav. Prvo berilo. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1975. 150 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7096882]
26. SEYFULLAH, Kevser. Sevimli kitabim : birinci siniflar için alfabe. Skopye: Prosvetno delo, 1965. 135 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15165847]
27. SIMOVIĆ, Ranko. Bukvar. 13. izd. Titograd: Republički zavod za unapređivanje školstva, 1987. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15162519]
28. STOJIĆ-JANJUŠEVIĆ, Desanka, TIMOTIJEVIĆ, Božidar, MILARIĆ, Vladimir. Moja prva knjiga : bukvar za prvi razred osnovne škole. 11. izd. Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika, 1987. 112 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15162263]
29. STOJIĆ-JANJUŠEVIĆ, Desanka, TIMOTIJEVIĆ, Božidar, MILARIĆ, Vladimir. Moja prva knjiga : bukvar za prvi razred osnovne škole. 9. izd. Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika, 1985. 112 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15162007]
30. KROWICKI, Maria, LIEBERS, Ilse, SCHÜRMANN, Klara, TÜRK, Dorothea. Unsere Fibel. 2. Aufl. Berlin: Volk und Wissen, 1975. 111 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5338120]
31. WIIG, Margarethe. ABC. 2. utg. Iasi: Johan Grundt, 1969. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14875287]
32. WIIG, Margarethe. Sámiædnamis : låkkangir'ji = I Sameland : lesebok. Oslo: Johan Grundt Tanum, 1970. 128 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14945431]


821.163.6 Slovenski romani

33. ZORKO, Franci (avtor, ilustrator). Življenje je kot cvetoče polje. Grosuplje: samozal., 2018. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-288-709-4. [COBISS.SI-ID 296408064]


821.163.6-32 Slovenske novele

34. KOMAT, Anton. Varuhi Vrbovega Loga. Domžale: samozal. A. Komat, 2011. 195 str., ilustr. ISBN 978-961-276-272-8. [COBISS.SI-ID 258527232]
35. REZMAN, Peter. Skok od koža. Skopje: D. Spasov, 2018. 276 str. ISBN 978-608-65549-7-2. [COBISS.SI-ID 108112138]


C-Sz Slikanice zaboji

36. SPACAL, Alenka (avtor, ilustrator). Modre ptičje misli. Maribor: Bajalka, 2018. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-94370-1-8. [COBISS.SI-ID 94938881]Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKVEL, 19. 2. 2019