COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNovo v februarju 20201. DESTOVNIK, Karel, CESAR, Emil (urednik, pisec besedila na spremnem gradivu). Zbrano delo. V Ljubljani: Borec, 1966. 315 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1805086]
2. GOLUBIČ, Terezija. Ljubezen in spomini : 3. knjiga. [s. l.]: [s. n.], [199-]. 160 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15271063]
3. HUDALES, Oskar. Sovjetska zveza. V Celju: Tiskarna družbe sv. Mohorja, 1947. 301 str., [17] f. pril., ilustr. Zadružna knjižna izdaja, 25, [Znanstvena knjižnica], [4]. [COBISS.SI-ID 34280193]
4. KUMER, Simon. Razvrščanje sestavnih delov z robotskim prijemanjem : diplomska naloga. V Ljubljani: [Simon Kumer], 1996. 32 f., ilustr. Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, Diplomska dela. [COBISS.SI-ID 172584]
5. KUMER, Zmaga (urednik). Lepa si, roža Marija : zbirka slovenskih ljudskih pesmi o Mariji. Celje: Mohorjeva družba, 1988. 136 str., ilustr., note. [COBISS.SI-ID 4209154]
6. LEVAR, Anton. Kronika : 110 let gasilskega društva Šoštanj. Šoštanj: GD Šoštanj-mesto, 1989. 95 str., [14] pril., corr. [COBISS.SI-ID 4152579]
7. LEVEC, Peter. Koraki v svobodo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1945. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 473345]
8. MLAČNIK, Maja. Optimizacija logistične strukture Gorenja d.d. v Avstriji, na Madžarskem in Slovaškem : diplomsko delo. Velenje: [M. Mlačnik], 2006. 61 str., barvne ilustr., graf. prikazi, tabele, zvd. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Diplomska dela visokošolskega strokovnega programa, 2107. http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/mlacnik-maja.pdf. [COBISS.SI-ID 8689180]
9. NATEK, Milan, JORDAN, Božo (urednik). Savinjska pot : vodnik z opisom doline. Zabukovica: Planinsko društvo, 1972. 40 str. [COBISS.SI-ID 38983936]
10. TIMOŠEK, Damjan. Management nekurantnih zalog v Gorenju d.d. - program hladilno zamrzovalnih aparatov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [D. Timošek], 2010. 61 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=15096. [COBISS.SI-ID 6712083]


0 Splošno

11. KECIR-LEPETIT, Emmanuelle. Izumi. 1. izd. Domžale: Epistola, 2020. 43 str., ilustr. Zbirka Zvedavčki. ISBN 978-961-7082-10-4. [COBISS.SI-ID 302191616]
12. KLEMENČIČ, Matej. Robotizacija oddelka lakirnice v programu za pralno-pomivalne aparate : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa. Celje: [M. Klemenčič], 2012. 42 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=51500. [COBISS.SI-ID 588072]
13. PRESL, Igor. Ljudje s črnimi prsti : nebesedilne sestavine tiskane knjige iz 16. stoletja kot zgodovinski vir. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2018. 295 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-3-9. [COBISS.SI-ID 297637120]
14. SVOLJŠAK, Sonja, VIDMAR, Luka, KOCJAN, Urša (urednik, avtor dodatnega besedila). Knjižnica barona Žige Zoisa : središče razsvetljenske kulture na Slovenskem = Baron Sigismund Zois's library : the centre of enlightenment culture in Slovenia. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica: = National and University Library, 2019. 250 str., ilustr. ISBN 978-961-6551-99-1. [COBISS.SI-ID 301624320]
15. WRIGHT, Nicolas. Izjemni znanstveniki. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-251-370-2. [COBISS.SI-ID 302487808]


005 Menedžment

16. GOLOB, Maja. Ne čakaj na stranke : kako v poplavi ponudb pridobiti stranke in jih obdržati. Hotična: Spago, 2019. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-94180-4-8. [COBISS.SI-ID 302792448]
17. MARKIČ, Mirko, KRESLIN, Damijan. Vpliv uporabe orodij managerjev na ekonomsko donosnost. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2019. 337 str., ilustr. ISBN 978-961-6974-43-1. [COBISS.SI-ID 302543104]
18. REED, James. The 7-second CV : how to land the interview. London: Virgin Books, 2019. 199 str. ISBN 978-0-75355-307-7. [COBISS.SI-ID 15272855]
19. SINEK, Simon. Voditelji jedo zadnji : zakaj nekatere ekipe sodelujejo in druge ne. Ljubljana: Smart Com, 2019. XIII, 338 str., ilustr. ISBN 978-961-90032-3-7. [COBISS.SI-ID 302694656]


02 Knjižničarstvo

20. MARINCELJ, Pia. Življenja knjig z domačih knjižnih polic. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2019. X, 153 str., ilustr., graf. prikazi. Zbirka Znanstvena monografija, 005. ISBN 978-961-7030-94-5. ISSN 2630-1962. [COBISS.SI-ID 97524993]
21. TOMAŽIČ, Agata. Domače knjižnice. Ljubljana: Z. O. P. - Zavod za oblikovanje prostora, 2019. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-94423-1-9. [COBISS.SI-ID 302767616]


027

22. HORŽEN, Vesna (urednik). Blizu ljudem : slovenske splošne knjižnice. [Grosuplje]: Združenje splošnih knjižnic, [2019]. 34 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 11677095]


084.11 Stripi

23. HORJAK, Ciril (avtor, ilustrator), RUDL, Mihael, LOTRIČ, Marija. Najmanjša velika enciklopedija stripa : strip dr. Horowitza. 4. samostojna izd. Maribor: Založba Pivec, 2019. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6494-41-0. [COBISS.SI-ID 97684481]
24. MUSTER, Miki (avtor, ilustrator). Indijanček Viki : v barvah. 1. natis. Ljubljana: Buch: Zavod Strip art, 2019. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-7085-02-0. [COBISS.SI-ID 302643968]
25. STEPANČIČ, Damijan (ilustrator), GLAVAN, Mihael. Naš Maister : [v stripu]. 1. izd. Dob: Miš, 2019. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-272-369-9. [COBISS.SI-ID 301596160]


1 Filozofija

26. AUBREHT, Dejan. Zaton posameznika. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2018. 189 str. Posebne izdaje, 42. ISBN 978-961-6894-98-2. [COBISS.SI-ID 294501120]
27. JANKE, Wolfgang. Trojna dovršitev nemškega idealizma : Schelling, Hegel in Fichtejev nenapisani nauk. Ljubljana: KUD Logos, 2019. 521 str., portreti. Knjižna zbirka KUD Logos, 69. ISBN 978-961-7011-84-5. [COBISS.SI-ID 302483712]
28. KLEPEC, Peter. Kapitalizem in perverzija. 2, Matrice podrejanja. 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2019. 243 str. Zbirka Analecta. ISBN 978-961-6376-89-1. [COBISS.SI-ID 303260928]
financer: ARRS, Programi, P6-0014, SI, Pogoji in problemi sodobne filozofije
29. RUDA, Frank. Ukinimo svobodo : zagovor sodobne rabe fatalizma. Ljubljana: Maska, 2020. 226 str. Zbirka Mediakcije, knj. št. 19. ISBN 978-961-6572-57-6. [COBISS.SI-ID 303353344]
30. SOLOVʹEV, Vladimir Sergeevič. Izbrani filozofski spisi. Ljubljana: KUD Logos, 2019. 363 str. Knjižna zbirka KUD Logos, 70. ISBN 978-961-7096-00-2. [COBISS.SI-ID 302745856]
31. REPAR, Primož (urednik, prevajalec). Učiti se biti človek = Learning to be human : [Kierkegaard]. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard: = Central European Research Institute, 2019. 148 str., ilustr. Zbirka Revija v reviji, 15, Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana. ISBN 978-961-7054-20-0. [COBISS.SI-ID 303325952]


13 Filozofija duha

32. REPAR, Primož. Dar osebe: Kocbek, Gosar, Krek : via Nova pravda : (s-kripto haibun). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2019. 608 str., ilustr. Posebne izdaje, 52. ISBN 978-961-7054-17-0. [COBISS.SI-ID 302630400]


159.9 Psihologija

33. BAGOLA, Aljoša. Kako izgoreti : in vzeti življenje v svoje roke. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 357 str., fotogr. ISBN 978-961-01-5619-2. [COBISS.SI-ID 302285056]
34. BASTIAN, Brock. The other side of happiness : embracing a more fearless approach to living. UK [i. e. London] [etc.]: Penguin Books, 2019. XIX, 187 str., ilustr. ISBN 978-0-141-98210-6. [COBISS.SI-ID 15274647]
35. BREZOVAR, Simon. Osebnostne motnje v teoriji in praksi : zakaj nastanejo, kako jih prepoznamo in kako zdravimo. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2019. 642 str., ilustr. Zbirka Preobrazba. ISBN 978-961-7050-51-6. [COBISS.SI-ID 302388224]
36. CUGMAS, Zlatka (avtor, fotograf). Večkratna navezanost. 1. izd. Ljubljana: i2, 2020. 267 str., ilustr. ISBN 978-961-7038-14-9. [COBISS.SI-ID 303480064]
financer: ARRS, Programi, P5-0062, SI, Uporabna razvojna psihologija
37. CUMMINGS, Becky. Čarobni jaz : duhovni vodnik k zdravju in zadovoljstvu za otroke. Brežice: Primus, 2019. 203 str., ilustr. Zbirka Prima za mlade. ISBN 978-961-7090-15-4. [COBISS.SI-ID 302804480]
38. DUCKWORTH, Angela. Grit : why passion and persistence are the secrets to success. London: Vermilion, 2019. 440 str., ilustr. ISBN 978-1-78504-266-9. [COBISS.SI-ID 15273111]
39. GOSTEČNIK, Christian. Travma in relacijska družinska terapija. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut: Teološka fakulteta, 2019. 391 str., ilustr. Monografije FDI, 23, Znanstvena knjižnica, 67. ISBN 978-961-6873-55-0, ISBN 978-961-6844-77-2. [COBISS.SI-ID 301737984]
40. GRADIŠNIK, Bernarda (avtor, fotograf), GRADIŠNIK, Branko (avtor, fotograf). Iskanje srečnega razmerja : vadnica in vodnik v ljubezni za oba spola. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2020. 492 str., ilustr. Zbirka Preobrazba. ISBN 978-961-7050-53-0. [COBISS.SI-ID 303379200]
41. HILL, Napoleon, PELL, Arthur R. Think and grow rich. London: Vermilion, 2019. XVII, 302 str. ISBN 978-1-78504-241-6. [COBISS.SI-ID 15274135]
42. HOLIDAY, Ryan. Ovira je pot : brezčasna umetnost spreminjanja tegob v zmage. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2020. 221 str. Zbirka Preobrazba. ISBN 978-961-7050-52-3. [COBISS.SI-ID 303296256]
43. JEFFERS, Susan. Feel the fear and do it anyway. Reprinted. London: Vermilion, 2019. 251 str. ISBN 978-1-78504-265-2. [COBISS.SI-ID 15273367]
44. KABAT-ZINN, Jon. Zdravilna moč čuječnosti. 1. izd. Ljubljana: Iskanja, 2019. 244 str., ilustr. ISBN 978-961-6058-62-9. [COBISS.SI-ID 301952768]
45. KRIŽAJ, Robert. Čuječnost : trening za obvladovanje stresa in polno prisotnost v življenju : [odkrijte možnost izbire in resnično svobodo]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 265 str., ilustr. Zbirka Most. ISBN 978-961-01-5116-6. [COBISS.SI-ID 303075584]
46. KUHAR, Melita. Iskreno o intimnosti. Brežice: Primus, 2019. 174 str. Zbirka Na kavču v Svetovalnici. ISBN 978-961-7090-08-6. [COBISS.SI-ID 302261248]
47. LANDON, Éline. Materinska izgorelost in duhovna izčrpanost : devet tednov z Bogom. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020. 89 str. ISBN 978-961-278-476-8. [COBISS.SI-ID 303447552]
48. LEBAN, Dare. Teorija poguma in strahu. Celje: Sonart Pro, 2020. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-94707-1-8. [COBISS.SI-ID 303413248]
49. MARTELANC, Kristina. Vzponi iz brezna stiske. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2019. 193 str. ISBN 978-88-96632-82-6. [COBISS.SI-ID 10710252]
50. PRETNAR, Tatjana. Ah, ti odnosi. Jesenice: samozal., 2018. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-288-797-1. [COBISS.SI-ID 296881152]
51. SAPOLSKY, Robert M. Obnašaj se! : biologija človeka v najboljši in najslabši izvedbi. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2020. 2 zv. (539; 434 str), ilustr. Zbirka Preobrazba. ISBN 978-961-7050-39-4, ISBN 978-961-7050-40-0, ISBN 978-961-7050-41-7. [COBISS.SI-ID 300640000]
52. The School of Life : an emotional education. [London]: Hamish Hamilton, an imprint of Penguin Books, 2019. 310 str., ilustr. ISBN 0-241-38232-7, ISBN 978-0-241-38232-5, ISBN 978-0-241-38231-8, ISBN 0-241-38231-9. [COBISS.SI-ID 302980096]
53. SCHWARTZ, David Joseph. The magic of thinking big. London: Vermilion, 2019. XXI, 362 str. ISBN 978-1-78504-243-0. [COBISS.SI-ID 15273879]
54. SWART, Tara. Izvor : odprite um : spremenite si življenje. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019. 298 str., ilustr. ISBN 978-961-251-461-7. [COBISS.SI-ID 302191360]
55. UNGER, Arlene K., EVERSDEN, Lona. Pogum : 50 vaj čuječnosti in sproščanja za krepitev samozavesti. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5590-4. [COBISS.SI-ID 301592832]


17 Etika

56. DIBBERN, Julia, SCHMIDT, Nicola. Umirjena družina : sedem sestavin za preprosto življenje z otroki. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2019. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-261-520-8. [COBISS.SI-ID 302351360]
57. DOLAN, Paul. Happy ever after : escaping the myth of the perfect life. [London]: A. Lane, cop. 2019. XVIII, 219 str. ISBN 978-0-241-37495-5. [COBISS.SI-ID 10940163]
58. MIRILLI, Maurizio. Drobtinice veselja : vsem v izobilju!. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020. 100 str. ISBN 978-961-278-475-1. [COBISS.SI-ID 303028992]
59. URBANIJA, Jože. Ljubiti in živeti. 2. izd. Kamnik: samozal., 2019. 120 str. ISBN 978-961-290-138-7. [COBISS.SI-ID 299299584]


2 Verstvo

60. Biblija : Biblija za mlade katoliške Cerkve : [v slovenščini]. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2019. 432 str., ilustr. ISBN 978-961-265-187-9. [COBISS.SI-ID 302362112]
61. BUX, Nicola. Sezuj si čevlje z nog : zakramenti? Čisto resno!. 1. natis. Ljubljana: Salve, 2019. 223 str. ISBN 978-961-289-053-7. [COBISS.SI-ID 302300672]
62. GROSJEAN, Pierre-Hervé. Prava ljubezen. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. 88 str. ISBN 978-961-278-467-6. [COBISS.SI-ID 302312704]
63. HOLZBAUER, Matthias. Preganjanje božje prerokinje in sledilcev Jezusa iz Nazareta : zgodovina grozodejstev Cerkve in države : kar tukaj berete, je samo vrh ledene gore. 1. izd. v slovenščini. Ljubljana: Gabriele-Založba Beseda, 2019. 536 str. ISBN 978-961-94053-5-2. [COBISS.SI-ID 302239232]
64. KNEP, Milan. Eseji o križu. Ljubljana: KUD Logos, 2020. 157 str. Knjižna zbirka Collectanea, 10. ISBN 978-961-7096-01-9. [COBISS.SI-ID 302828288]
65. PEZDIR KOFOL, Marjetka. Zakajčki : otroška vprašanja o veri. Koper: Ognjišče, 2019. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-263-250-2. [COBISS.SI-ID 302077440]
66. SUZUKI, Daisetz Teitaro. Uvod v zen budizem. 1. izd. Ljubljana: V. B. Z., 2019. 181 str. ISBN 978-961-7083-01-9. [COBISS.SI-ID 302745344]
67. URBANIJA, Jože. Verovati in biti. Kamnik: samozal., 2017. 86 str. ISBN 978-961-288-107-8. [COBISS.SI-ID 292761088]


3 Družbene vede

68. CRISPIN, Jessa. Zakaj nisem feministka : feministični manifest. Ljubljana: Krtina, 2020. 103 str. Zbirka Krt, 192. ISBN 978-961-260-129-4. ISSN 1408-1105. [COBISS.SI-ID 303597568]
69. FERFILA, Bogomil. Države azijskega islama. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019. 2 zv. (X, 1555 str.), ilustr. Knjižna zbirka Politični procesi in institucije. ISBN 978-961-235-905-8, ISBN 978-961-235-906-5, ISBN 978-961-235-907-2. [COBISS.SI-ID 302972160]
70. VUKASOVIČ, Tina. Koncepti sodobnega trženja. Harlow: Pearson, cop. 2020. VIII, 202 str., ilustr. ISBN 978-1-839-61084-4. [COBISS.SI-ID 40330501]


31 Sociologija

71. BEAUVOIR, Simone de, GERDINA, Otto (urednik). Starost. 2, Biti v svetu. 1. natis. Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2020. Str. 331-659, tabele. ISBN 978-961-94813-1-8. [COBISS.SI-ID 302991616]
72. HARARI, Yuval Noah. 21 nasvetov za 21. stoletje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 358 str. ISBN 978-961-01-5469-3. [COBISS.SI-ID 299598848]
73. SASSON, Jean. Princess : stepping out of the shadows. [S. l.]: Bantam Books, 2019. XI, 352 str. ISBN 978-0-8575-0418-0. [COBISS.SI-ID 15266711]
74. TOMC, Gregor. Lipovi bogovi : religija kot stranski proizvod evolucijske prilagoditve na jezik. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019. 464 str., ilustr. Knjižna zbirka Humanistika in naravoslovje. ISBN 978-961-235-908-9. [COBISS.SI-ID 303073024]
75. TOPLAK, Kristina. Migracijski pojmovnik za mlade. 1. izd. Maribor: Aristej, 2019. 136 str., ilustr. Zbirka Pojmovniki, knj. 11. ISBN 978-961-220-125-8. [COBISS.SI-ID 97533953]


32 Politika

76. DUJIĆ, Slobodan (avtor, avtor dodatnega besedila). Ideja, teorija in načelo delitve oblasti. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019. 211 str. ISBN 978-961-6731-29-4. [COBISS.SI-ID 301510144]
77. FAWCETT, Edmund. Liberalizem : življenje ideje. 1. izd. Maribor: EPOS, 2019. XI, 461 str. ISBN 978-961-93474-4-7. [COBISS.SI-ID 302872832]
78. FISCHBACH, Franck. Kaj je socialistična vlada? Kar je živo in kar je mrtvo v socializmu. Ljubljana: Krtina, 2019. 167 str. Zbirka Krt, 191. ISBN 978-961-260-128-7. ISSN 1408-1105. [COBISS.SI-ID 303310848]
79. LATOUR, Bruno. Prizemljitev : politična usmeritev za Novi podnebni režim. Ljubljana: Studia humanitatis, 2018. 128 str., ilustr. Zbirka Varia. ISBN 978-961-6798-80-8. [COBISS.SI-ID 298145280]
80. ZAJC, Drago. Razvoj parlamentarizma in funkcije sodobnih (novih) parlamentov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2019. 291 str. Knjižna zbirka Politične institucije in procesi. ISBN 978-961-235-904-1. [COBISS.SI-ID 302942976]


33 Gospodarstvo

81. BOTTON, Alain de. The pleasures and sorrows of work. London [etc.]: Penguin Books, 2010. 329 str., ilustr. ISBN 978-0-141-02791-3. [COBISS.SI-ID 1096383582]
82. HOOLEY, Tristram (urednik), SULTANA, Ronald G. (urednik), THOMSEN, Rie (urednik). Career guidance for social justice : contesting neoliberalism. Volume 1, context, theory and research. New York; London: Routledge, 2018. IX, 276 str. ISBN 978-1-138-08738-5, ISBN 978-1-315-11051-6. [COBISS.SI-ID 15273623]
83. JERIHA, Maja. Razvoj zaposlenih v podjetju Gorenje, d.d. : diplomsko delo. Velenje: [M. Jeriha], 2005. 64 str., 5 str. pril, graf. prikazi, tabele. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Diplomska dela univerzitetnega programa, 8406. http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/jeriha-maja.pdf. [COBISS.SI-ID 8103452]
84. PIKETTY, Thomas. Capital and ideology. 1st printing. Cambridge (Massachusetts); London: Harvard University Press, 2020. IX, 1093 str., ilustr. ISBN 978-0-674-98082-2. [COBISS.SI-ID 1117332318]


34 Pravo

85. AVBELJ, Matej (avtor, urednik). Izgradnja ustavne demokracije : liber amicorum Peter Jambrek. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, 2019. 270 str., ilustr. ISBN 978-961-94502-3-9. [COBISS.SI-ID 303043328]
86. JOVANOVIČ, Dušan, BRATINA, Borut, GRAH-LAZAR, Petra. Gospodarsko statusno in prevzemno pravo. 1. izd. Maribor: Založba WD: Poslovna založba, 2020. 645 str. ISBN 978-961-94599-1-1. [COBISS.SI-ID 98069761]
87. KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža. Upravno pravo, ranljive skupine in človekove pravice. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2019. 171 str., tabela. ISBN 978-961-204-662-0. [COBISS.SI-ID 302160128]
88. MALDAMÉ, Jean-Michel. Monoteizem in nasilje : krščanska izkušnja. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020. 194 str. ISBN 978-961-278-456-0. [COBISS.SI-ID 302368256]
89. GRUM, Bojan (urednik, avtor dodatnega besedila). Znanstvene razprave s področja nepremičnin. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019. 186 str., ilustr. ISBN 978-961-6731-31-7. [COBISS.SI-ID 301522432]


36 Socialno delo. Zavarovalništvo

90. BOYER, Anne. The undying : a meditation on modern illness. [London]: Allen Lane, 2019. 308 str. ISBN 978-0-241-39972-9. [COBISS.SI-ID 15275671]


37 Vzgoja. Izobraževanje

91. CINDRIČ, Alojz, GRUM, Martin (urednik), TESTEN, Petra (urednik). Ljubljanski izobraženci skozi čas : izobraževanje Ljubljančanov na dunajski univerzi 1392-1917. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 524 str., ilustr. Zbirka Življenja in dela, 23, Biografske študije, 16. ISBN 978-961-05-0249-4. ISSN 2385-9792. [COBISS.SI-ID 303231232]
92. PANG-SUP, Lee. Joseoneo : 1. [Severna Koreja]: Gongjang, 1981. 111 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15265943]
93. LESJAK SKRT, Bernardka (avtor, ilustrator). Reci vreča, v njej je sreča : govorni razvoj skozi igro, izštevanke in pesmice od A do Ž. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2020. 1 mapa (131 str., 104 nevezanih f.), ilustr. ISBN 978-961-03-0449-4. [COBISS.SI-ID 302348032]
94. ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška (urednik). Vzgojno izobraževalne potrebe predšolskega otroka : zbornik. Ljubljana: MiB, 2020. 402 str., ilustr. ISBN 978-961-7040-11-1. [COBISS.SI-ID 303412480]
95. 40 let rasti ob Paki. Velenje: [s. n.], 2017. 1 mapa, [12] listov, ilustr. [COBISS.SI-ID 15274903]
96. REPE, Božo, PAPIČ, Igor, DOLAR, Mladen. University of Ljubljana : 100 years : 1919-2019 : freedom of the spirit. Ljubljana: University of Ljubljana, 2019. 335 str., [28] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-6410-68-7. [COBISS.SI-ID 303046144]
97. REPE, Božo, VITEZ, Primož (urednik). Univerza v Ljubljani : 100 let : 1919-2019 : svoboda duha. Ljubljana: Univerza, 2019. 318 str., [28] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-6410-67-0. [COBISS.SI-ID 302641152]
98. KUKOVIČIČ, Jože (urednik). Šoštanj in njegova celodnevna osnovna šola : izdano ob desetletnici celodnevne oblike vzgojno-izobraževalnega dela na osnovni šoli Biba Röck Šoštanj. Šoštanj: Osnovna šola, 1985. 26 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15215873]
99. ŠUC, Lea. Delovni terapevt v inkluzivni šoli : trenutno stanje in smernice. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2019. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6974-42-4. [COBISS.SI-ID 302354944]
100. NEĆAK, Dušan, SMOLEJ, Tone, AJLEC, Kornelija, MIKŠA, Peter, ŠATEJ, Barbara. Zgodovina Filozofske fakultete univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 232 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0234-7. [COBISS.SI-ID 301535488]


39 Etnologija

101. GEERTZ, Clifford, MURŠIČ, Rajko (urednik). Interpretacija kultur. 1. izd. Maribor: Aristej, 2019. 474 str. Dialogi, letn. 19. ISBN 978-961-220-127-2. [COBISS.SI-ID 97964289]
102. HARAMIJA, Dragica (urednik). Mariborske vedute II : pripovedke o Mariboru in Pohorju. 2. dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Založba Pivec, 2019. 300 str. ISBN 978-961-7026-92-4. [COBISS.SI-ID 97322497]
103. NGOMANE, Mungi. Ubuntu : afriška modrost o povezanosti vseh ljudi. Brežice: Primus, 2020. 240 str., ilustr. Zbirka Primula. ISBN 978-961-7090-16-1. [COBISS.SI-ID 302876672]


5 Naravoslovne vede

104. TAJNIK, Tanja. Carbon capture and storage - theoretical knowledge and experiments : analysis of CO [sub] 2 adsorption in different geological materials and water samples. Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing, cop. 2014. 88 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-3-659-62035-5. [COBISS.SI-ID 8096377]


502/504 Ekologija

105. BERNERS-LEE, Mike. There is no Planet B : a handbook for the make or break years. 5th printing. Cambridge; New York (NY): Cambridge University Press, 2019. XII, 288 str., ilustr. ISBN 978-1-108-43958-9. [COBISS.SI-ID 935799]
106. LAYTON, Neal. Planet, v plastiko ujet. 1. natis. Ljubljana: Grafenauer, 2020. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6864-44-2. [COBISS.SI-ID 301860864]
107. THUNBERG, Greta. No one is too small to make a difference. [S. l.]: Penguin Books, 2019. 68 str. ISBN 978-0-141-99174-0. [COBISS.SI-ID 15267479]


51 Matematika

108. DOLINAR, Gregor. Matematika v bioznanostih : naloge s postopki in rešitvami. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2019. IX, 310 str., ilustr. Učbeniki in priročniki, 20. ISBN 978-961-212-298-0. [COBISS.SI-ID 302798336]


52 Astronomija

109. CANNAT, Guillaume. Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2020 : [priročnik za opazovanje v letu 2020]. 1. natis. Ljubljana: Cambio, 2019. 139 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-92148-9-3. [COBISS.SI-ID 302597888]
110. FARKAS, Róbert (avtor, ilustrator). Moja prva knjiga o vesolju : kako se rodijo zvezde?. 1. izd. Dob: Miš, 2019. [36] str., ilustr. Pripovedke pametne lisice. ISBN 978-961-272-380-4. [COBISS.SI-ID 302431232]


53 Fizika

111. ROVELLI, Carlo. Zapovrstje časa. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2019. 153 str., ilustr. ISBN 978-961-212-299-7. [COBISS.SI-ID 303071232]


55 Geologija

112. COLAS DES FRANCS, Nicole (avtor, ilustrator). Na morju. Domžale: Epistola, 2019. 1 kartonka ([16] str.), ilustr. ISBN 978-961-6976-99-2. [COBISS.SI-ID 300882176]
113. COLAS DES FRANCS, Nicole (avtor, ilustrator). Potovanje vode. Domžale: Epistola, cop. 2019. 1 kartonka ([16] str.), ilustr. ISBN 978-961-6976-81-7. [COBISS.SI-ID 297695488]


57 Biologija

114. MARKS, Jonathan M., MURŠIČ, Rajko (prevajalec, avtor dodatnega besedila, urednik). Je znanost rasistična?. 1. izd. Maribor: Aristej, 2019. 88 str., ilustr. Dialogi, letn. 19. ISBN 978-961-220-128-9. [COBISS.SI-ID 98023169]


58 Rastlinstvo

115. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf, ilustrator), PRAPROTNIK, Nada. Senožeti, rovti - strme in pisane površine = Meadows - steep and colourful grasslands. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens Ljubljana, Department of Biology, Biotechnical Faculty, 2019. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-59-6. [COBISS.SI-ID 303330304]
116. SLATNER, Jure. Mesojede rastline : lepotice in zveri. 1. natis. Kranj: Narava, 2019. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-7031-37-9. [COBISS.SI-ID 302580736]


59 Živalstvo

117. POTOČNIK, Hubert, POKORNY, Boštjan, FLAJŠMAN, Katarina, KOS, Ivan, LESKOVIC, Boris (avtor dodatnega besedila, urednik). Evrazijski šakal. Ljubljana: Lovska zveza Slovenije, 2019. 248 str., ilustr. Zlatorogova knjižnica, 42. ISBN 978-961-93962-7-8. [COBISS.SI-ID 302880768]


6

118. GOSTEČNIK, Bernarda. Drobno pecivo. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2020. 63 str., ilustr. Praznične dobrote sestre Bernarde. ISBN 978-961-282-414-3. [COBISS.SI-ID 303113728]


611 Anatomija

119. ALGARRA, Alejandro. Moje čudovito človeško telo : [44 odgovorov za boljše razumevanje našega telesa]. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2020. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-261-517-8. [COBISS.SI-ID 301549568]


612.39 Prehrana

120. ROWLAND, David. Prehranske rešitve za 88 zdravstvenih težav. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2019. 447 str., ilustr. ISBN 978-961-6861-93-9. [COBISS.SI-ID 303101952]


612.62 Ženske

121. BROCHMANN, Nina, DAHL, Ellen Støkken. Zala tamala : priročnik o negi in uporabi ženskih spolnih organov. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 336 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5474-7. [COBISS.SI-ID 302971904]


613.7 Zdravo življenje

122. JAKOVLJEVIĆ, Miroljub (avtor, ilustrator), HLEBŠ, Sonja. Manualno testiranje mišic. 6. ponatis. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2019. III, 188 str., ilustr. ISBN 978-961-6063-28-9. [COBISS.SI-ID 301932544]
123. KOŠOROK HUMAR, Alenka. Hormonska joga : poetično dinamični priročnik za uravnoteženo hormonsko življenje. Dopolnjena izd. Nova Gorica: Eno, 2020. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-6943-73-4. [COBISS.SI-ID 303190528]
124. MERLJAK, Marija. Mladost v telesu : glava. 1. izd. Ljubljana: Sanjska knjiga, 2019. 280 str., ilustr. ISBN 978-961-6125-48-2, ISBN 978-961-6125-49-9. [COBISS.SI-ID 302315264]


613.8 Odvisnosti

125. MATÉ, Gabor. In the realm of hungry ghosts : close encounters with addiction. London: Vermilion, 2018. XXIX, 465 str. ISBN 978-1-78504-220-1. [COBISS.SI-ID 15274391]


613.88 Spolnost

126. EISNER, Petr. Spolnost ni tabu : za starše oseb z motnjami v duševnem razvoju o odnosih, spolnosti in podpori pri odraščanju. Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6828-19-2. [COBISS.SI-ID 302964224]


615.8 Alternativno zdravljenje

127. GARCÍA, Héctor, MIRALLES, Francesc. Šinrin-joku : japonska gozdna kopel. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5609-3. [COBISS.SI-ID 302985984]


616-00 Bolezni. Poškodbe

128. ŠINKOVEC, Matjaž, ANTOLIČ, Bor, POGLAJEN, Gregor, TASIČ, Jerneja, TOPLIŠEK, Janez, ŽIŽEK, David, AŽMAN-JUVAN, Katja, CERAR, Andraž, PERNAT, Andrej, RAVNIKAR, Tinkara, JAN, Matevž, KLEMEN, Luka, KOMEL, Radovan, ŠINKOVEC, Matjaž (urednik). Genetski vzroki aritmij in kardiomiopatij. 2. izd. Ljubljana: Klinični oddelek za kardiologijo, Univerzitetni klinični center: Združenje kardiologov Slovenije, 2018. 221 str., ilustr. ISBN 978-961-6442-87-9. [COBISS.SI-ID 296626432]
129. JAKOVLJEVIĆ, Miroljub (avtor, ilustrator), HLEBŠ, Sonja. Meritve gibljivosti sklepov, obsegov in dolžin udov. 5. ponatis 2. dopolnjene izd. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2019. II f., 94 str., ilustr. ISBN 978-961-6063-32-6. [COBISS.SI-ID 301932800]
130. MATÉ, Gabor. Ko telo reče ne : skriti stres terja davek. Brežice: Primus, 2019. 361 str. Zbirka InZdravje. ISBN 978-961-7090-04-8. [COBISS.SI-ID 302106112]


616.89 Psihiatrija

131. GRČA, Tatjana (avtor, ilustrator). Skodelica življenja : kako se soočiti z anksiozno motnjo. Notranje Gorice: Gradnje Grča storitve, 2020. 280 str., ilustr. ISBN 978-961-290-740-2. [COBISS.SI-ID 303381760]


618 Ginekologija

132. LANDON, Éline. Priprava na rojstvo : devet mesecev z Bogom. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. 89 str. ISBN 978-961-278-461-4. [COBISS.SI-ID 302435840]
133. ŽELJ, Tanja. Ustrezna vadba po porodu : [priročnik s strokovnimi vajami in napotki v poporodnem obdobju]. 1. natis. Ljubljana: Športno društvo pilates, 2019. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-94832-0-6. [COBISS.SI-ID 302175232]


62 Tehnologija

134. KOŠIR, Marko, BOGIĆ, Mladen, ORBANIĆ, Josip. Železniška vozila na motorni in elektromotorni pogon v Sloveniji. 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2019. 279 str., ilustr. Zbirka Svetovid. ISBN 978-961-94366-6-0. [COBISS.SI-ID 302220800]
135. PODGORŠEK, Miha. Redstone tehnologija v realnosti. Velenje: Osnovna šola Gustava Šiliha, 2019. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 15220375]


63

136. PERAT, Janko (urednik). Divjad : življenje divjadi, naravno okolje divjadi v Sloveniji, človek in divjad. Ljubljana: Mladinska knjiga: Klub Diana, 1983. 187 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 19897857]
137. BUT, Darko, ERHATIČ ŠIRNIK, Romana, MASTNAK, Zdravko, POKORNY, Boštjan, REBEUŠEK, Franc, TERGLAV, Peter, VALE, Slavko, VOVK, Peter, KOKOT RAJKOVIČ, Greta (urednik), REBEUŠEK, Franc (urednik). Tradicija zelenih poti : slovensko lovstvo na Celjskem več kot 80 let. Celje: Savinjsko kozjanska zveza lovskih družin, 2003. 45 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 127459584]


631 Kmetijstvo

138. HAAS, Hansjörg (avtor, fotograf). Obrezovanje rastlin : obrezovanje vseh vrst vrtnih rastlin : oblikovanje okrasnih drevnin in sadnega drevja : [veliki priročnik]. 2., posodobljena in prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 164 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5544-7. [COBISS.SI-ID 300513024]


635 Vrtnarstvo

139. ELZER-PETERS, Katie. Naj zraste spet : vnovična uporaba ostankov zelenjave, semen in gomoljev : kuhinjsko vrtnarjenje brez odpadkov. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5588-1. [COBISS.SI-ID 301556992]
140. THOMPSON-ADOLF, Julie. Semena, sejanje in shranjevanje : vzgojimo popolno zelenjavo, sadje, zelišča in cvetje za svoj vrt. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5602-4. [COBISS.SI-ID 302188032]


636.7 Psi

141. RADINGER, Elli H. Modrost starih psov : od pasjih starčkov se lahko naučimo, kaj je res pomembno v življenju in kako nanj gledati bolj sproščeno. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 320 str., fotogr. ISBN 978-961-01-5621-5. [COBISS.SI-ID 302903296]


639.1 Lov

142. TURK, Zdravko. Lov in lovska pravica v Sloveniji : zgodovinski, gospodarski in družbeni vidiki lova v kulturni krajini. Straža: samozal., 2019. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-290-074-8. [COBISS.SI-ID 298824448]


641 Priprava jedi

143. GOSTEČNIK, Bernarda. Kolači in torte. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2020. 63 str., ilustr. Praznične dobrote sestre Bernarde. ISBN 978-961-282-416-7. [COBISS.SI-ID 303114240]
144. GOSTEČNIK, Bernarda. Sladke razvade. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2020. 63 str., ilustr. Praznične dobrote sestre Bernarde. ISBN 978-961-282-415-0. [COBISS.SI-ID 303151616]
145. GOSTEČNIK, Bernarda. Šarklji in potice. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2020. 63 str., ilustr. Praznične dobrote sestre Bernarde. ISBN 978-961-282-417-4. [COBISS.SI-ID 303114496]
146. PANCE, Svetozar. Turška kuhinja. 1. natis. Ljubljana: Caligra, 2019. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-94457-8-5, ISBN 978-961-94457-9-2. [COBISS.SI-ID 301027840]


65 Organizacija poslovanja

147. CARRIÓN, Jorge. Knjigarne. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 301 str., ilustr. Zbirka Bralna znamenja. ISBN 978-961-282-320-7. [COBISS.SI-ID 302803968]


658

148. KOTNIK, Darja. Nabava kot pomembna strateška funkcija v proizvodnem podjetju Gorenje, d. d. : diplomska naloga. Celje: [D. Kotnik], 2010. 93 f., 11 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 537128]


658.7

149. JAGER, Uroš. Model dolgoročnega planiranja v oskrbni verigi : magistrsko delo. Celje; Velenje: [U. Jager], 2008. 104 str., [3] str. pril., graf. prikazi, tabele. http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/jager-uros-mag.pdf. [COBISS.SI-ID 445992]


658.8.012.12

150. PESJAK, Franc. Upravljanje pospeševanja prodaje v sodobnem marketinškem komuniciranju : magistrsko delo. Žalec: [F. Pesjak], 1999. 126 f., graf. prikazi. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Magistrska dela, 317. [COBISS.SI-ID 4634140]


66 Kemijska tehnologija

151. KOTAR, Jernej (urednik), LAZAR, Tomaž (urednik), FAJFAR, Peter (urednik). Ko zapoje kovina : tisočletja metalurgije na Slovenskem = The song of metal : millennia of metallurgy in Slovenia. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije: = National Museum of Slovenia, 2019. 373 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6981-42-2. [COBISS.SI-ID 302687232]


69 Gradbeništvo

152. BERAS, Mitja. Pametne zgradbe : orodje za povečanje energetske učinkovitosti, udobja, varnosti in produktivnosti v organizacijah. Maribor: Feniks pro, 2019. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-290-404-3. [COBISS.SI-ID 97124609]


7 Umetnost, šport

153. NGUYEN, Angela (avtor, ilustrator). Ljubke risbe za vsakogar. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5603-1. [COBISS.SI-ID 302057216]
154. VII. razstava Likovni svet otrok, Šoštanj, 22.februarja 1975. Ljubljana: Republiški zavod za zaposlovanje, 1975. [70] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6835719]


71 Urejanje prostora

155. SAJKO, Mira. Prostorski dejavniki bodočega družbeno - gospodarskega razvoja občine Velenje. Del 1, Opredelitev dolgoročnega koncepta prostorskega razvoja občine, Analiza razvojnih možnosti ter ocena prostorskega razvoja po področjih. Velenje: Zavod za urbanizem, 1984. 282 f., tabele. [COBISS.SI-ID 8453527]


72 Arhitektura

156. KOVAČ, Milan. Utrinki arhitektove življenjske poti : v službi najrevnejših, najbogatejših in že davno umrlih : pripovedi, spomini, srečanja. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. 519 str., ilustr. ISBN 978-961-278-442-3. [COBISS.SI-ID 302852352]
157. KRISTL, Živa (avtor, avtor dodatnega besedila). Trajnostni vidiki stanovanjske gradnje. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019. 263 str., ilustr. ISBN 978-961-6731-30-0. [COBISS.SI-ID 301510656]


73/76+77

158. LESNIČAR, Majda (urednik), POLES, Rok (fotograf, urednik, avtor dodatnega besedila). 25 let Male Napotnikove kiparske kolonije v Zavodnjah. Velenje: Medobčinska zveza prijateljev mladine, 1998. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 77715712]


75 Slikarstvo

159. NOVINC, Franc (umetnik, fotograf). Franc Novinc. Ljubljana: Modrijan, 2019. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-287-120-8. [COBISS.SI-ID 302695424]


76 Grafika

160. SCHMIDT, Ajda (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). 8. bienale slovenskega oblikovanja Brumen = 8th Brumen Biennial of Slovenian Design, Ljubljana, 03. 10.-26. 11. 2017. Ljubljana: Fundacija Brumen, 2017. 405 str., ilustr. ISBN 978-961-94106-2-2. https://brumen.awardsplatform.com/gallery/bjKGePjx. [COBISS.SI-ID 292572672]
161. AČKO, Samo, SCHMIDT, Ajda (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). 9. bienale slovenskega oblikovanja Brumen = 9th Brumen Biennial of Slovenian Design, Ljubljana, 2. 10.-19. 12. 2019. Ljubljana: Fundacija Brumen, 2019. 397 str., ilustr. ISBN 978-961-94106-6-0. [COBISS.SI-ID 302881536]
162. VELKAVRH, Zala (urednik). Plaktivat : plakat, ki spreminja družbo : nagrajena dela in finalisti, 2014-2019. Ljubljana: Tam-tam inštitut, 2019. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-94580-4-4. [COBISS.SI-ID 301937408]


77 Fotografija

163. Za 68. rojstni dan : kolektiv hotela Paka : posnetki praznovanja vašega 64. rojstnega dneva : 9. 12. 1965. [Velenje: Hotel Paka], 1965. 1 album ([18 fotogr.]), č-b. [COBISS.SI-ID 15272343]


78 Glasba

164. KOŠIR, Marko. Vilma Bukovčeva, primadona za vse čase!. 1. izd. Zagorje ob Savi: Ustanova fundacija Ladko Korošec; Maribor: Pro-Andy, 2019. 521 str., ilustr. Zbirka Svetovid. ISBN 978-961-94366-4-6. [COBISS.SI-ID 301081344]


791 Filmi

165. Malčki 2. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2019. 1 video DVD (ca. 70 min), barve, zvok (stereo 2.0). https://www.imdb.com/title/tt7801118/?ref_=nm_flmg_wr_2. [COBISS.SI-ID 1116978270]


792 Gledališče

166. DUPONT, Florence. Aristotel ali vampir zahodnega gledališča. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2019. 331 str. Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 173. ISBN 978-961-6369-47-3. [COBISS.SI-ID 303132928]
167. ŠEPETAVC, Jasmina, ČIŽMAN, Špela (avtor, urednik). Poklon Mirandi Caharija. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2019. [40] str., ilustr. ISBN 978-961-7013-09-2. [COBISS.SI-ID 300635392]


793 Ples. Družabne igre

168. GALLO, Ana. Skrivnostne uganke : preizkusi svoje možgančke in razvozlaj 25 skrivnostnih zgodb. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2020. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-59-0. [COBISS.SI-ID 302693888]
169. LONČAR, Tjaša. Domišljija odkriva tvojo igrivost : otroške igre, ki spodbujajo radovednost in ustvarjalnost. 1. izd. Velenje: samozal., 2018. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-288-935-7. [COBISS.SI-ID 297530368]


794 Namizne igre

170. Lego duplo : frozen ice castle. 10899. Billund: Lego Group, cop. 2019. 1 komplet (59 različnih kosov), plastika, blago, barve. Disney Frozen. [COBISS.SI-ID 15270807]
171. Lego duplo : my first car creations. 10886. Billund: Lego group, cop. 2019. 1 komplet (34 različnih kosov), plastika, barve. [COBISS.SI-ID 15270039]
172. Lego duplo : my town. 10835. Billund: Lego group, cop. 2017. 1 komplet (69 različnih kosov), plastika, barve. [COBISS.SI-ID 13793310]
173. Lego duplo : police station. 10902. Billund: Lego Group, cop. 2019. 1 komplet (38 različnih kosov), plastika, barve. [COBISS.SI-ID 15270551]
174. Lego duplo : submarine adventure. 10910. Billund: Lego group, cop. 2019. 1 komplet (24 različnih kosov), plastika, barve. [COBISS.SI-ID 15269783]
175. Lego duplo : Tropical island. 10906. Billund: Lego Group, cop. 2019. 1 komplet (73 različnih kosov), plastika, barve. [COBISS.SI-ID 15270295]


796 Šport

176. PODGORŠEK - DREMEL, Helena (urednik). 40 let. Šoštanj: Rod Pusti grad Šoštanj, 1999. 25 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15272087]
177. 90 let nogometa v Šmartnem ob Paki. 1. izd. [s. l.]: Športno društvo Šmartno ob Paki, 2018. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15275159]


796.3 Igre z žogo

178. WOODWARD, Mike. Izobraževanje trenerjev badmintona : trenerski priročnik : 1. stopnja. 1. natis. [Ljubljana: Badmintonska zveza Slovenije], 2016. 215 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 302213376]


81 Jezikoslovje

179. PODBEVŠEK, Katarina (urednik), ŽAVBI, Nina (urednik). Govor v pedagoški praksi. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 324 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0281-1. [COBISS.SI-ID 303013120]
180. VIDMAR, Urška. Poslovna angleščina : vsi nepogrešljivi izrazi in vse najpogostejše fraze na enem mestu. 1. natis. Ljubljana: Poučevanje jezikov, 2019. 16 str., ilustr. ISBN 978-961-93895-7-7. [COBISS.SI-ID 302285568]


82

181. BALZAC, Honoré de. Evgenija Grandetova. Ljubljana: "Umetniška propaganda", 1935. 218 str. Najslavnejši avtorji sveta. [COBISS.SI-ID 61233]
182. BENOIT, Pierre. Atlantida. Ljubljana: Prijatelj, 1933. 203 str. [COBISS.SI-ID 1006110]
183. HUDOMAL, Franc (avtor, ilustrator), HUDOMAL, Marija. Na bregovih Radomlje : Črni graben. Ravne pri Šoštanju: F. in M. Hudomal, 1998. 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12937106]
184. SHAKESPEARE, William. Beneški trgovec : igrokaz v petih dejanjih. 2., izpremenjena izd. V Ljubljani: Nova založba, 1921. 154 str. Nova knjižnica, 6[A]. [COBISS.SI-ID 442881]


82.0 Literarna teorija

185. KREK, Gregor Gojmir. Anton Aškerc : Studie mit Übersetzungsproben. Laibach: L. Schwentner, 1899. 114 str. [COBISS.SI-ID 2605365]
186. LUKAN, Blaž. Turški lok : razprave o sodobni slovenski drami. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 279 str. ISBN 978-961-282-390-0. [COBISS.SI-ID 302067200]


821 A-Ž Zbrana in izbrana dela

187. KOCBEK, Edvard, INKRET, Andrej (urednik, avtor dodatnega besedila), GLAVAN, Mihael (urednik, avtor dodatnega besedila). Zbrano delo. V Ljubljani: Državna založba Slovenije, 1991-<2019>. Zv. <1-16>, avtorj. sl. Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 217; 221; 249; 253; 258; 260; 263; 264; 269; 274; 277; 279. ISBN 86-341-0637-3, ISBN 86-341-1069-9, ISBN 961-6422-98-7, ISBN 978-961-6604-46-8, ISBN 86-341-1069-9, ISBN 86-341-1726-X, ISBN 86-341-2355-3, ISBN 86-341-2356-1, ISBN 961-6422-50-2, ISBN 978-961-254-855-1, ISBN 978-961-254-938-1, ISBN 978-961-05-0029-2, ISBN 978-961-05-0142-8, ISBN 978-961-05-0242-5, ISBN 978-961-254-368-6, ISBN 978-961-254-474-4, ISBN 978-961-254-687-8, ISBN 978-961-254-717-2, ISBN 978-961-254-822-3. ISSN 2232-321X. [COBISS.SI-ID 23726080]
188. VODUŠEK, Božo, BAJT, Drago (urednik, avtor dodatnega besedila). Zbrano delo. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017-<2019>. Zv. <1-3>, avtorj. sl. Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 273; 278; 280. ISBN 978-961-254-996-1, ISBN 978-961-05-0168-8, ISBN 978-961-05-0236-4. [COBISS.SI-ID 289419008]


821-1 Pesništvo

189. KULISIEWICZ, Aleksander, KOVAČIČ, Jani (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec, izvajalec). Orfej iz pekla : lagerske pesmi Aleksandra Kulisiewicza. 1. natis z dodanim CD-jem. Ljubljana: Radio Slovenije - Prvi program: ZKP RTV Slovenija: ZRC SAZU, 2020. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-94787-2-1. [COBISS.SI-ID 303438592]
190. NOWICKA, Bronka, SNOJ, Janž (prevajalec, avtor dodatnega besedila). Nahraniti kamen. Ljubljana: KUD Logos, 2019. 119 str. Knjižna zbirka Poezije, 36. ISBN 978-961-7011-87-6. [COBISS.SI-ID 302583552]
nagrada: Nagroda Nike, 2016
191. SÖDERGRAN, Edith. Peš sem romala skozi osončja. Ljubljana: KUD Logos, 2019. 218 str. Knjižna zbirka Poezije, 37. ISBN 978-961-7011-83-8. [COBISS.SI-ID 302302208]


821-2 Dramatika

192. KRAMER, Larry. Normalno srce. Ljubljana: Škuc, 2019. 208 str. Zbirka Vizibilija, 46. ISBN 978-961-6983-37-2. [COBISS.SI-ID 302880000]


821-311.2 Družbeni romani

193. ASHLEY, Trisha. Hiša upanja in sanj. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 573 str. ISBN 978-961-7076-33-2, ISBN 978-961-7076-34-9. [COBISS.SI-ID 97528833]
194. BARBU, Petre. Velika zabava. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2020. 302 str. ISBN 978-961-282-396-2. [COBISS.SI-ID 303464192]
195. BEGAGIĆ, Lamija. V coni. Ljubljana: Škuc, 2019. 160 str. Zbirka Vizibilija, 45. ISBN 978-961-6983-35-8. [COBISS.SI-ID 302494208]
196. DONGALA, Emmanuel B. Puška v roki, pesem v žepu. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 234 str. Moderni klasiki, 112. ISBN 978-961-282-393-1. [COBISS.SI-ID 302423552]
197. DOWNING, Samantha. Moja (pre)čudovita žena. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2019. 402 str. ISBN 978-961-94605-7-3, ISBN 978-961-94605-8-0. [COBISS.SI-ID 302493952]
198. FORCE, Marie. Čas za ljubezen. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 412 str. McCarthyjevi z otoka Gansett, knj. 9. ISBN 978-961-7076-23-3, ISBN 978-961-7076-24-0. [COBISS.SI-ID 97334017]
199. FORCE, Marie. Tako zelo jo ljubim. 1. izd. Ljubljana: HKZ, 2020. 477 str. Green mountain, knj. [4]. ISBN 978-961-94906-0-0, ISBN 978-961-94906-1-7. [COBISS.SI-ID 303234560]
200. FOULDS, Adam. Blodnjak prebujenja. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2019. 197 str. Zbirka Sanje, Roman. ISBN 978-961-274-080-1. [COBISS.SI-ID 301749504]
nagrada: Encore Award, 2010; European Union Prize for Literature, 2011
201. GÖRITZ, Matthias. Parker. Maribor: Litera, 2019. 297 str. Knjižna zbirka Babilon. ISBN 978-961-7056-30-3. [COBISS.SI-ID 97933569]
202. HEATH, Lorraine. Vojvoda in dama v rdečem. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, cop. 2020. 397 str. ISBN 978-961-7076-38-7, ISBN 978-961-7076-39-4. [COBISS.SI-ID 97926401]
203. HETI, Sheila. Materinstvo. Ljubljana: Beletrina, 2020. 311 str., ilustr. Knjižna zbirka Žepna Beletrina. ISBN 978-961-284-615-2. [COBISS.SI-ID 303676160]
204. KARAKAŠ, Damir. Šumenje gozda. Ljubljana: Beletrina, 2020. 137 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-609-1. [COBISS.SI-ID 303609344]
205. KLEYPAS, Lisa. Prebujena očaranost. Ig: Kiroja, 2019. 375 str. ISBN 978-961-94562-7-9, ISBN 978-961-94562-8-6. [COBISS.SI-ID 302642944]
206. KLEYPAS, Lisa. Zaljubljena dedinja : peti del serije Ravenelovi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 334 str. Zbirka Oddih. ISBN 978-961-01-5617-8. [COBISS.SI-ID 302162432]
207. LE CLÉZIO, Jean-Marie Gustave. Alma. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2019. 318 str. ISBN 978-961-261-524-6. [COBISS.SI-ID 302721024]
208. MACLEAN, Sarah. Hudič in skušnjavka. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 421 str. Zbirka Oddih. ISBN 978-961-01-5460-0. [COBISS.SI-ID 302610432]
209. MIZUMURA, Minae. Mamina zapuščina. Maribor: Litera, 2019. 499 str. Knjižna zbirka Babilon. ISBN 978-961-7056-33-4. [COBISS.SI-ID 98142721]
210. NOVAK, Kristian. Cigan, ampak najlepši. Ljubljana: Beletrina, 2020. 569 str. Knjižna zbirka Žepna Beletrina. ISBN 978-961-284-614-5. [COBISS.SI-ID 303917056]
211. ORANGE, Tommy. Tam tam. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 294 str. ISBN 978-961-7076-27-1, ISBN 978-961-7076-28-8. [COBISS.SI-ID 97334785]
212. QUINN, Paula. Gospodar meglice. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 363 str. ISBN 978-961-7076-31-8, ISBN 978-961-7076-32-5. [COBISS.SI-ID 97528321]
213. SCHLINK, Bernhard. Olga. Ljubljana: Beletrina, 2020. 234 str. Knjižna zbirka Žepna Beletrina. ISBN 978-961-284-617-6. [COBISS.SI-ID 303781120]
214. SPENCER, LaVyrle. Veličastna zora. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 576 str. ISBN 978-961-7076-11-0, ISBN 978-961-7076-12-7. [COBISS.SI-ID 97170433]
215. STRIDSBERG, Sara. Beckomberga : oda moji družini. Ljubljana: Beletrina, 2020. 341 str. Knjižna zbirka Žepna Beletrina. ISBN 978-961-284-613-8. [COBISS.SI-ID 303675648]
216. WAUGH, Evelyn. Ekskluziva : roman o novinarstvu. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 237 str. Moderni klasiki, 113. ISBN 978-961-282-409-9. [COBISS.SI-ID 302306816]
217. WHITEHEAD, Colson. Podzemna železnica. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, cop. 2020. 382 str. ISBN 978-961-7076-42-4, ISBN 978-961-7076-43-1. [COBISS.SI-ID 97925889]
nagrada: National Book Award, 2016; Pulitzer Prize for Fiction, 2017
218. WILPERT, Bettina. Kar se nam ne dogaja. Ljubljana: Beletrina: Goethe-Institut, 2020. 149 str. Knjižna zbirka Posebne izdaje. ISBN 978-961-284-616-9. [COBISS.SI-ID 303781632]
219. ZUSAK, Markus. Fant, ki je postal most. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2019. 499 str. Zbirka Sanje, Roman. ISBN 978-961-274-096-2, ISBN 978-961-274-097-9. [COBISS.SI-ID 302501888]


821-311.2 eng Družbeni romani v angleškem jeziku

220. ATWOOD, Margaret Eleanor. Cat's eye. London: Virago Press, 2019. 498 str. ISBN 978-0-349-01308-4. [COBISS.SI-ID 15268247]
221. ATWOOD, Margaret Eleanor. The robber bride. London: Virago Press, 2019. 564 str. ISBN 978-0-349-01309-1. [COBISS.SI-ID 15267991]
222. GAARDER, Jostein. An unreliable man. London: Weidenfeld & Nicolson, 2019. 321 str. ISBN 978-1-4746-0583-0. [COBISS.SI-ID 15266199]
223. PREGELJ, Sebastijan. A chronicle of forgetting. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev: = Slovene Writers' Association, 2019. 198 str. Litterae Slovenicae, 2019, 148. ISBN 978-961-6995-59-7. [COBISS.SI-ID 302862080]


821-311.6 Zgodovinski roman

224. GLEICHMANN, Gabi. Napoj nesmrtnosti. Novo mesto: Goga, 2019. 553 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-239-0, ISBN 978-961-277-240-6. [COBISS.SI-ID 97874689]
225. ROTHMANN, Ralf. Umreti spomladi. Novo mesto: Goga, 2019. 218 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-238-3. [COBISS.SI-ID 97872641]
226. SIVEC, Ivan (avtor, fotograf). Slepa grofica : presunljiva ljubezenska zgodba z dvorca Štatenberg. Mengeš: ICO, 2020. 304 str., ilustr., fotogr. Zbirka Slovenska zgodovina, št. 17, Slovenske grajske zgodbe, št. 3. ISBN 978-961-7069-10-5. [COBISS.SI-ID 303219968]
227. VOKAČ, Zlata. Marpurgi. Ljubljana: Beletrina; Maribor: Opera SNG, 2020. 323 str., ilustr. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-607-7. [COBISS.SI-ID 303663616]


821-312.4 Kriminalni romani

228. BOILEAU, Pierre. Hudičevki. Ljubljana: Caligra, 2018. 128 str. Zbirka Mini krimi, 5. ISBN 978-961-94457-0-9. ISSN 2591-054X. [COBISS.SI-ID 295343360]
229. DEMŠAR, Avgust. Cerkev. 1. izd. Maribor: Založba Pivec, 2020. 607 str. Trilogija Vodnjaki, 1, Zbirka Branje, Proza. ISBN 978-961-7026-99-3, ISBN 978-961-7026-65-8. [COBISS.SI-ID 98035969]
230. ELSBERG, Marc. Blackout : jutri bo prepozno. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 414 str. ISBN 978-961-7076-29-5, ISBN 978-961-7076-30-1. [COBISS.SI-ID 97335041]
231. FRANKLIN, Charles. Kislinska kopel. Ljubljana: Caligra, 2018. 128 str. Mini krimi. ISBN 978-961-94294-6-4. [COBISS.SI-ID 292905984]
232. GOLOB, Tadej. Dolina rož. Novo mesto: Goga, 2019. 490 str. ISBN 978-961-277-236-9, ISBN 978-961-277-237-6. [COBISS.SI-ID 97566465]
233. GRAY, Lisa. Izginuli. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 309 str. ISBN 978-961-7076-25-7, ISBN 978-961-7076-26-4. [COBISS.SI-ID 97334529]
234. HEPWORTH, Sally. Moja tašča. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, cop. 2020. 344 str. ISBN 978-961-7076-40-0, ISBN 978-961-7076-41-7. [COBISS.SI-ID 97925633]
235. KEENE, Day. Mrtvečeva plima. Ljubljana: Caligra, 2017 [i. e.] 2018. 128 str. Mini krimi. ISBN 978-961-94294-5-7. [COBISS.SI-ID 292905728]
236. MCBAIN, Ed. Izsiljevalec. Ljubljana: Caligra, 2018. 128 str. Mini krimi. ISBN 978-961-94294-4-0. [COBISS.SI-ID 292905472]
237. MCBAIN, Ed. Trgovec z mamili. Ljubljana: Caligra, 2017 [i. e.] 2018. 128 str. Mini krimi. ISBN 978-961-94294-7-1. [COBISS.SI-ID 292906240]
238. MILLER, Wade. Morilsko orodje. Ljubljana: Caligra, 2018. 128 str. Zbirka Mini krimi, 6. ISBN 978-961-94457-2-3. ISSN 2591-054X. [COBISS.SI-ID 295343616]
239. MONNIER, André. Cassino in njegovi. Ljubljana: Caligra, 2018. 128 str. Zbirka Mini krimi, 8. ISBN 978-961-94457-6-1. ISSN 2591-054X. [COBISS.SI-ID 295344128]
240. SILVA, Daniel. Padli angel. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 398 str., zvd. ISBN 978-961-7076-35-6, ISBN 978-961-7076-36-3. [COBISS.SI-ID 97529089]
241. THOMAS, Louis L. Rt brez upanja. Ljubljana: Caligra, 2018. 128 str. Zbirka Mini krimi, 7. ISBN 978-961-94457-4-7. ISSN 2591-054X. [COBISS.SI-ID 295343872]


821-312.4 eng Kriminalni romani v angleškem jeziku

242. SVEISTRUP, Søren. The chestnut man. UK [i. e. London] [etc.]: M. Joseph, 2019. 501 str. ISBN 978-0-241-37211-1. [COBISS.SI-ID 1115810910]


821-312.6 Biografski romani

243. BOŽIČ, Saša. Verjemi : zgodba o ljubezni dveh kultur in rojstvu ljubezni do sebe. 1. izd. Ljubljana: SASA, 2019. 267 str. ISBN 978-961-94460-1-0. [COBISS.SI-ID 302080768]
244. COELHO, Paulo. Vohunka. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3129-1, ISBN 978-961-00-3130-7. [COBISS.SI-ID 286401280]
245. KOCJANČIČ, Ana. Spomin pozabljene muze : po poteh slikarja Jurija Šubica. Ljubljana: Forma 7, 2020. 117 str. ISBN 978-961-7000-33-7. [COBISS.SI-ID 303473408]
246. LOUIS, Édouard. Opraviti z Eddyjem. Ljubljana: Beletrina, 2020. 175 str. Knjižna zbirka Žepna Beletrina. ISBN 978-961-284-612-1. [COBISS.SI-ID 303675392]
247. MAKAROVIČ, Svetlana, ŠURC, Matej. Luciferka. Ljubljana: Beletrina, 2019. 314 str., ilustr. ISBN 978-961-284-536-0. [COBISS.SI-ID 302342912]
248. OSTI, Josip. Življenje je srhljiva pravljica : (tritirni kalejdoskopsko-mozaični roman, v katerem se prepletajo moje zdravljenje po ugotovitvi neozdravljive rakaste bolezni konec leta 2014, mamin vojni dnevnik iz obleganega Sarajeva v letih 1992-1995 ter spomini, ki so se mi ob tem porajali in me obletavali kot ptiči Frančiška Asiškega). 1. izd. Maribor: Založba Pivec, 2019. 491 str., avtorj. sl. Zbirka Branje, Proza. ISBN 978-961-7026-94-8. [COBISS.SI-ID 97548545]
249. RANSMAYR, Christoph. Atlas rahločutnega moškega. Ljubljana: Beletrina, 2020. 405 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-608-4. [COBISS.SI-ID 303608832]
250. VENEZES, Elias. Številka 31328 : knjiga suženjstva. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 222 str. Moderni klasiki, 111. ISBN 978-961-282-395-5. [COBISS.SI-ID 302306560]
251. VRBIČ, Vlado. Prestreljene sanje. Maribor: Litera, 2020. 375 str. Knjižna zbirka Litera. ISBN 978-961-7056-31-0. [COBISS.SI-ID 98001665]
252. WINN, Raynor. Prežeta s soljo. Preserje: Aktivni mediji, 2019. 347 str., zvd. ISBN 978-961-94511-8-2, ISBN 978-961-94511-9-9. [COBISS.SI-ID 302736128]


821-312.9 Fantastični romani

253. ATWOOD, Margaret Eleanor. Testamenti. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 486 str. Zbirka Roman. ISBN 978-961-01-5627-7. [COBISS.SI-ID 302833408]
254. ČERIN, Boris. Posmrtno življenje : "hm?". Ljubljana: Quark, 2020. 256 str. Oni prihajajo iz vesolja, knj. 3, del 2. ISBN 978-961-94525-2-3. [COBISS.SI-ID 303667712]


821-312.9 eng Fantastični romani v angleškem jeziku

255. BARDUGO, Leigh. Ninth house. New York: Flatiron Books, 2019. 458 str., ilustr. ISBN 978-1-250-25839-7, ISBN 978-1-250-31307-2, ISBN 978-1-250-31308-9. [COBISS.SI-ID 15267223]
256. JAMES, Marlon. Black leopard, red wolf. New York: Riverhead Books, 2019. 620 str., zvd. [The dark star trilogy, 1]. ISBN 978-0-525-54277-3. [COBISS.SI-ID 1115790174]
257. MORGENSTERN, Erin. The starless sea. London: Harvill secker, 2019. 498 str. ISBN 978-1-91070-146-1, ISBN 978-1-91070-145-4, ISBN 978-1-78730-228-0. [COBISS.SI-ID 15268503]
258. PULLMAN, Philip. The book of dust. Vol.2, The secret commonwealth. London: David Fickling Books: Penguin, 2019. 686 str., ilustr. ISBN 978-0-241-37333-0, ISBN 978-0-241-37334-7. [COBISS.SI-ID 24554546]
259. REID, Iain. Foe. London [etc.]: Scribner, 2019. 261 str. ISBN 978-1-4711-7798-9, ISBN 978-1-4711-7797-2, ISBN 978-1-4711-8161-0. [COBISS.SI-ID 15267735]
260. TOLKIEN, J. R. R., TOLKIEN, Christopher (urednik). The fall of Gondolin. London: HarperCollins Publishers, 2018. 302 str., [9] f. pril., ilustr., rodoslovni tabeli. ISBN 978-0-00-830275-7. [COBISS.SI-ID 1115042910]


821-32 Novele ostalih narodov

261. GIBRAN, Kahlil. Nori mož ; Zemeljski bogovi. 1. izd. Brezovica pri Ljubljani: Grafični atelje Zenit, 2020. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-94910-0-3. [COBISS.SI-ID 303298304]
262. MITANA, Dušan. Pasji dnevi. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2019. 226 str. Zbirka Stopinje. ISBN 978-961-7017-51-9. [COBISS.SI-ID 302463488]
263. PIÑERA, Virgilio. Hladne zgodbe. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2019. 226 str. Zbirka Aleph, 193. ISBN 978-961-6789-66-0. [COBISS.SI-ID 303060992]
264. SAINT-EXUPÉRY, Antoine de (avtor, ilustrator). Misli za srečo : najlepši citati Antoina de Saint-Exupéryja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. [143] str., ilustr. ISBN 978-961-01-5615-4. [COBISS.SI-ID 302286336]
265. TREVOR, William. Po dežju. Ljubljana: LUD Literatura, 2019. 215 str. Zbirka Stopinje. ISBN 978-961-7017-52-6. [COBISS.SI-ID 302594816]


821-32 eng Kratka proza v angleškem jeziku

266. ATWOOD, Margaret Eleanor. The Penelopiad. [S. l.]: Canongate, 2019. XIX, 199 str. ISBN 978-1-78689-248-5. [COBISS.SI-ID 15266967]


821-7 Humor

267. MILČINSKI, Fran. Drobiž. Ljubljana: Caligra, 2019. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-94810-2-8. [COBISS.SI-ID 302925824]
268. MILČINSKI, Fran. Dvanajst kratkočasnih zgodbic. Grosuplje: Grafis trade, 2016. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-7005-00-4. [COBISS.SI-ID 286080000]
269. MILČINSKI, Fran. Muhoborci. Grosuplje: Grafis trade, 2016. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-6401-99-9. [COBISS.SI-ID 286079744]


821-7 eng

270. YOUNG, Lucien. The secret dairy of Boris Johnson aned 13 1/4, or The unofficial secret dairy of Boris Johnson aned 13 1/4. London: Quercus, 2019. 166 str., ilustr. ISBN 978-1-52940-664-1. [COBISS.SI-ID 15266455]


821-93 Mladinska književnost

271. MERČNIK, Iva, JAN, Klara. Mastodontka Iva. Škale: Revivas, 2019. [9] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15272599]


821-94 Spomini

272. FLEGO, Isabella. Spomini iznad ekvatorja. 1. izd. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja: Libris, 2019. 260 str., [9] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-93771-8-5. [COBISS.SI-ID 302814208]
273. PRUŠNIK, Karel. Gamsi na plazu. 5. dopolnjena izd. Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2019. 355 str., ilustr., avtorj. sl. ISBN 978-961-7010-50-3. [COBISS.SI-ID 302415360]


821-992 Potopisi

274. ČAUŠEVIĆ, Jasmin (avtor, fotograf). Sam prek oceana : potopisni dnevnik neke plovbe II. del. 1. izd. Velenje: Zabastra, 2017. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-94175-1-5. [COBISS.SI-ID 290840320]
275. ČAUŠEVIĆ, Jasmin (avtor, fotograf). Šepet vetra in valov : potopisni dnevnik neke plovbe. 1. izd. Velenje: Zabastra, 2016. 304 str., fotogr. ISBN 978-961-283-368-8. [COBISS.SI-ID 280316416]
276. POGAČAR, Marko. Slepa karta : sonet ceste. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 204 str. Zbirka S poti. ISBN 978-961-282-407-5. [COBISS.SI-ID 302422784]
277. ZUPANČIČ, Mitja. Le eno poletje : morska doživetja le enega poletja : plovba vzdolž Jadrana. 1. izd. Ljubljana: Osminka & Co., 2020. 253 str., ilustr. ISBN 978-961-94167-7-8. [COBISS.SI-ID 303072768]


821.163.6 Slovenski romani

278. BEGUSH, Irene. Skrivnost v dvorcu. Ig: Kiroja, 2019. 352 str. Zbirka Iz Indije z ljubeznijo, knj. 2, Daisy. ISBN 978-961-94562-5-5, ISBN 978-961-94562-6-2. [COBISS.SI-ID 302460928]
279. ČAUŠEVIĆ, Jasmin (avtor, fotograf). Ljubezen pod jadri : erotično-ljubezenski roman. 1. izd. Velenje: Zabastra, 2017. 207 str., fotogr. ISBN 978-961-94175-0-8. [COBISS.SI-ID 288840448]
280. KONCUT, Ivan. Let v svobodo : roman. Pekel: Zavod Volosov hram, 2019. 159 str. Knjižna zbirka Udrihač. ISBN 978-961-7086-08-9. [COBISS.SI-ID 97675777]
281. MUSTAR, Borut. On, kurba : erotični roman. Brežice: Primus, 2019. 447 str. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7090-09-3. [COBISS.SI-ID 302273792]
282. PUTRLE SRDIĆ, Jana. Oko očesu vrana. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2019. 83 str., ilustr. Aleph, 194. ISBN 978-961-6789-67-7. [COBISS.SI-ID 303294976]
283. RADMILOVIČ, Marko. Kolesar. Ljubljana: Beletrina, 2020. 423 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-606-0. [COBISS.SI-ID 303608576]
284. VALJAVEC, Janko. Jožef Šenk v JLA. 1. izd. Rob: Amalietti & Amalietti, 2019. 313 str. Zbirka Slovenski roman. ISBN 978-961-7036-39-8. [COBISS.SI-ID 301428992]
285. ŽMAUC, Manica. Libra. 1. izd. Ljubljana: samozal., 2019. 118 str. ISBN 978-961-290-653-5. [COBISS.SI-ID 302790400]


821.163.6-1 Slovenska poezija

286. FRITZ, Ervin. Savinjčanke : pesmi v savinjski govorici. Ljubljana: Društvo Knjižna zadruga, 2019. 89 str. ISBN 978-961-6140-74-4. [COBISS.SI-ID 302780928]
287. ILOVAR, Nuša. Robovi življenja. Celje: Grafika Gracer, 2019. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-6992-70-1. [COBISS.SI-ID 302486784]
288. PATERNU, Boris (urednik, avtor dodatnega besedila), STANONIK, Marija (urednik), NOVAK-POPOV, Irena (urednik). Slovensko pesništvo upora : 1941-1945. Ljubljana: Mladinska knjiga: Partizanska knjiga, 1987-1997. 4 zv., ilustr. ISBN 961-6000-55-1, ISBN 961-6000-69-1, ISBN 961-6000-80-2. [COBISS.SI-ID 16870913]
289. PATERNU, Boris (urednik, avtor dodatnega besedila), STANONIK, Marija (urednik), NOVAK-POPOV, Irena (urednik). Slovensko pesništvo upora : 1941-1945. Ponatis. Novo mesto: Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1998-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-6000-94-2. [COBISS.SI-ID 74314496]


821.163.6-2 Slovenska dramatika

290. ZUPANČIČ, Matjaž. Zadnje drame. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 214 str. ISBN 978-961-282-392-4. [COBISS.SI-ID 302062848]


821.163.6-32 Slovenske novele

291. BENEDETTI, Ksenija. Kažipoti : sonatina o odnosih in kulturi srca. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2019. 216 str. Zbirka Sanje, Zgodbe. ISBN 978-961-274-087-0. [COBISS.SI-ID 302108672]
292. FRANČIČ, Franjo. Vzemi me k sebi : kratke zgodbe. 1. izd. Rob: Amalietti & Amalietti, 2019. 223 str. Zbirka Kratke zgodbe. ISBN 978-961-7036-37-4. [COBISS.SI-ID 300083712]
293. GOLOB, Rok. Mala knjig'ca velikih nesmislov. 1. izd. Trbovlje: Katapult, 2019. [35] str., ilustr. ISBN 978-961-94896-0-4. [COBISS.SI-ID 303040256]
294. KMETIČ, Vid, FLISAR, Nino (urednik). Mi, otroci socializma z našega dvorišča. 1. izd. Maribor: Založba Pivec: Hiša! Društvo za ljudi in prostore, 2019. 178 str., ilustr., fotogr. ISBN 978-961-7026-98-6. [COBISS.SI-ID 97860097]
295. PAHOR, Boris, DUŠA, Zdravko (urednik), UČAKAR, Pavle (urednik). Tako mislim. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5765-6. [COBISS.SI-ID 303112960]
296. ROBIDA, Nejc (urednik). Poslikane pisarije. Šmartno ob Paki: JZ Mladinski center Šmartno ob Paki, [2009]. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14935447]
297. SIMONITI, Veronika. Fugato : oblike bega. Maribor: Litera, 2019. 135 str. Knjižna zbirka Litera. ISBN 978-961-7056-32-7. [COBISS.SI-ID 98034177]


902 Arheologija

298. CIGLENEČKI, Slavko (avtor, fotograf), MODRIJAN, Zvezdana, MILAVEC, Tina. Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku = Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 399 str., ilustr., graf. prikazi. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 39. ISBN 978-961-05-0254-8. ISSN 1408-5208. [COBISS.SI-ID 303468800]
financer: ARRS, Programi, P6-0064 (B), SI, Arheološke raziskave
299. HORVAT, Jana (urednik), LAZAR, Irena (urednik), GASPARI, Andrej (urednik). Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru = Minor Roman settlements in Slovenia. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 420 str., ilustr., zvd. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 40. ISBN 978-961-05-0257-9. ISSN 1408-5208. [COBISS.SI-ID 303610624]
financer: ARRS, Programi, P6-0064, SI, Arheološke raziskave


908 Domoznanstvo

300. DRAME, Ines, BELINA, Tina, LAINŠČEK, Adna, VRANIČ, Matej. Velenje. Šoštanj. Topolšica. Velenje: Zavod za turizem Šaleške doline, 2020. 67 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15271575]


91 Zemljepis

301. REBERNIK, Dejan (avtor, fotograf). Geografija naselij. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 293 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-06-0282-8. [COBISS.SI-ID 303015168]


913(497.4)(036) Vodniki - Slovenija

302. HIENG, Primož. Z vami bom na rajžo šel : turistični vodnik za invalide : 52 izletov. 1. natis. Brezovica pri Ljubljani: Harlekin No. 1, 2019. 258 str., ilustr. ISBN 978-961-6008-53-2. [COBISS.SI-ID 302127872]


929 Biografije

303. ASSANGE, Julian. Neavtorizirana avtobiografija. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2020. 319 str. Zbirka Dokumenta. ISBN 978-961-274-100-6, ISBN 978-961-274-108-2. [COBISS.SI-ID 302813696]
304. RADIŠIĆ, Đorđe. Karel Destovnik Kajuh. Beograd: "Narodna armija", 1976. 69 str., ilustr. Likovi revolucionara, 3. [COBISS.SI-ID 15184023]
305. Tihi večeri. [Notranje Gorice]: Studio Siposh, 2020. 1 video DVD (ca. 54 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 14489374]
306. TOMMASINI, Umberto. Kovač anarhist : spomini aktivista med Trstom in Barcelono. Ljubljana: Založba /*cf., 2020. 324 str., ilustr. Rumena zbirka. ISBN 978-961-257-124-5. [COBISS.SI-ID 303412992]


94".../18" Zgodovina do 19. stol.

307. MARX, Karl, KRŽAN, Marko (urednik). Razredni boji v Franciji 1848-1850. Ljubljana: Studia humanitatis, 2019. 188 str. ISBN 978-961-6798-89-1. [COBISS.SI-ID 302855168]


94"20" Zgodovina 21. stoletja

308. GRIESSER PEČAR, Tamara (urednik), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Usode Slovencev v vrtincu 20. stoletja. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 291 str., ilustr. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 7. ISBN 978-961-94353-5-9. [COBISS.SI-ID 302766848]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990


C Leposlovne knjige do 9. leta

309. ČIRIČ, Marjan Maj. Dogodivščine v živalski šoli : zgodbica o miroljubnem reševanju problemov, sodelovanju in prijateljstvu. Zg. Kungota: Rotis, 2019. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-6127-48-6. [COBISS.SI-ID 302455296]
310. LAGERCRANTZ, Rose. Moje srečno življenje. 1. natis. Hlebce: Zala, 2020. 138 str., ilustr. ISBN 978-961-6994-66-8. [COBISS.SI-ID 303517440]
311. MACDONALD, Alan. Umazani Berti in groza!. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 95 str., ilustr. Umazani Berti, 27. ISBN 978-961-7076-15-8, ISBN 978-961-7076-16-5. [COBISS.SI-ID 97187073]
312. MACDONALD, Alan. Umazani Berti in slava!. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 95 str., ilustr. Umazani Berti, 26. ISBN 978-961-7076-17-2, ISBN 978-961-7076-18-9. [COBISS.SI-ID 97187329]
313. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina. Kraljična onkraj ogledala : pravljičnih devet in ena za nasmeh. 1. natis. Maribor: Pivec, 2019. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6968-56-0. [COBISS.SI-ID 97365761]
314. VIDMAR, Janja. Zala pokvari zabavo. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2020. 63 str., ilustr. Zbirka Zala Zgaga, 2. ISBN 978-961-272-368-2. [COBISS.SI-ID 301595392]


C-K Kartonke

315. BARTÍKOVÁ, Petra. Mravljišče. Jezero: Morfemplus, 2019. 1 kartonka ([15] str.), ilustr. ISBN 978-961-7034-80-6. [COBISS.SI-ID 298007552]
316. CHOUX, Nathalie (avtor, ilustrator). Moj božič. [1. izd.]. [Domžale: Epistola, 2019]. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-6976-95-4. [COBISS.SI-ID 300439552]
317. CHOUX, Nathalie (avtor, ilustrator). Moje male živali. [1. izd.]. [Domžale: Epistola, 2019]. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-6976-93-0. [COBISS.SI-ID 300439296]
318. CHOUX, Nathalie (avtor, ilustrator). Moji letni časi. [1. izd.]. [Domžale: Epistola, 2019]. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-6976-94-7. [COBISS.SI-ID 300440832]
319. CLIMA, Gabriele. Dobro jutro, taščica!. 1. natis. Kranj: Narava, 2019. [26] str., ilustr. Zgodbice iz narave. ISBN 978-961-7031-35-5. [COBISS.SI-ID 301661952]
320. CLIMA, Gabriele. Dobro jutro, zajček!. 1. natis. Kranj: Narava, 2019. [26] str., ilustr. Zgodbice iz narave. ISBN 978-961-7031-34-8. [COBISS.SI-ID 301661696]
321. CLIMA, Gabriele. Dobro jutro, žabica!. 1. natis. Kranj: Narava, 2019. [26] str., ilustr. Zgodbice iz narave. ISBN 978-961-7031-33-1. [COBISS.SI-ID 301661440]
322. DENEUX, Xavier (avtor, ilustrator). Čustva. Domžale: Epistola, 2020. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-7082-05-0. [COBISS.SI-ID 301484800]
323. Gremo na kmetijo : več kot 30 zavihkov!. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5559-1. [COBISS.SI-ID 301518336]
324. Iskanje pirhov. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2019. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. Ugani, kdo sem?. ISBN 978-961-7068-63-4. [COBISS.SI-ID 301536256]
325. KONEČNÁ, Sabina. Živalski vrt v hiši : poišči skrite živali. [1. natis]. [Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2019]. [16] str., ilustr. ISBN 978-961-94605-2-8. [COBISS.SI-ID 300851712]
326. Mala slikanica. Kmetija. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2019. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-7068-47-4. [COBISS.SI-ID 300772096]
327. Mala slikanica. Prve besede. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2019. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-7068-48-1. [COBISS.SI-ID 300772352]
328. Mala slikanica. Vozila. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2019. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-7068-49-8. [COBISS.SI-ID 300772608]
329. MANFIO, Sergio, MANFIO, Francesco. Malčki. Čarovnik iz ribnika. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2019. 1 kartonka ([24] str.), ilustr. ISBN 978-961-94787-0-7. [COBISS.SI-ID 301576704]
330. PENNERS, Bernd. Popihaj, pobožaj, nalepi obliž! : 5 barvitih obližev. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5556-0. [COBISS.SI-ID 301541632]
331. Velikonočno presenečenje. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2019. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-7068-64-1. [COBISS.SI-ID 301536512]


C-S Slikanice

332. BEZINOVIĆ-HAYDON, Iva. Mala Mara in veliko drevo. Zagreb: Turistička naklada, 2019. [32] str., ilustr. Žogica. ISBN 978-953-350-080-5. [COBISS.SI-ID 301145344]
333. HERNJA, Sonja. Pia in Pino ločujeta odpadke. 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2019. 39 str., ilustr. Zbirka Zlatoklasje. ISBN 978-961-94366-3-9. [COBISS.SI-ID 300565504]
334. HUDALES, Oskar. Zlati krompir. 1. izd. Maribor: Založba Pivec, 2019. [27] str., ilustr. Zbirka slikanic Mariborske vedute, 7. ISBN 978-961-7026-95-5. [COBISS.SI-ID 97530881]
335. KARST, Patrice (avtor, avtor dodatnega besedila). Nevidna nit. 1. natis. Ljubljana: Grafenauer, 2019. [40] str., ilustr. ISBN 978-961-6864-47-3. [COBISS.SI-ID 302406656]
336. MOORE-MALLINOS, Jennifer. Ana v pasti spletne klepetalnice. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5070-1. [COBISS.SI-ID 302330624]
337. MOORE-MALLINOS, Jennifer. Žiga preizkuša svoj pogum. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5069-5. [COBISS.SI-ID 302330368]
338. ONICHIMOWSKA, Anna. Skoraj me ni več strah. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2019. [48] str., ilustr. Cmoček in Anja Papirček. ISBN 978-961-7047-52-3. [COBISS.SI-ID 302017280]
339. SARAH, Linda. Skrivni vrt neba. 1. izd. Hlebce: Zala, 2020. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6994-63-7. [COBISS.SI-ID 301917952]
340. SCOBIE, Lorna (avtor, ilustrator). Zbiranje mačk. Jezero: Morfemplus, 2019. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-7034-54-7. [COBISS.SI-ID 295577600]
341. SOKOLOV, Cvetka. Modri zajček. 1. izd. Ljubljana: A1 Slovenija, 2019. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-94798-1-0. [COBISS.SI-ID 301679872]
342. SOKOLOV, Cvetka. Tri čarovnije na noč. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2019. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-06-0232-3. [COBISS.SI-ID 301496064]
343. TEICH, Karsten (avtor, ilustrator). Jakob in dedi kolesarita. 1. natis. Kranj: Narava, 2019. [33] str., ilustr. ISBN 978-961-7031-38-6. [COBISS.SI-ID 302806272]


C-Sz Slikanice zaboji

344. BITENC, Janez, KRANJEC, Špela (urednik). Metuljček cekinček : izbor priljubljenih otroških pesmi Janeza Bitenca. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2019. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-94605-6-6. [COBISS.SI-ID 301937152]
345. DAHLIN, Petrus. Vesoljska pustolovščina. 1. natis. Hlebce: Zala, 2020. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6994-65-1. [COBISS.SI-ID 303341568]
346. JUHANT, Marko. Boštjan in Košek. 1. izd. Mavčiče: ČMRLJ, komuniciranje in ustvarjalnost, 2019. 34 str., ilustr. ISBN 978-961-94240-5-6. [COBISS.SI-ID 302781952]
347. JUHANT, Urša. Bombek in Bambina. 1. izd. Mavčiče: ČMRLJ, komuniciranje in ustvarjalnost, 2019. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-94240-6-3. [COBISS.SI-ID 302917888]
348. LEYSEN, An (avtor, ilustrator). Ostržkove sanje. Jezero: Morfemplus, 2019. [57] str., ilustr. ISBN 978-961-7034-87-5. [COBISS.SI-ID 298673664]
349. MAJHEN, Zvezdana. Urškin in dedkov veličastni dan. 1. izd. Maribor: Pivec, 2019. 37 str., ilustr. ISBN 978-961-7026-04-7. [COBISS.SI-ID 97427457]
350. MAV HROVAT, Nina. En, dva , tri - slon!. 1. izd. Dob: Miš, 2019. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-272-379-8. [COBISS.SI-ID 302341376]
351. MAV HROVAT, Nina. Posluh, jazbec gre!. 1. izd. Dob: Miš, 2020. [44] str., ilustr. ISBN 978-961-272-355-2. [COBISS.SI-ID 300716800]
352. MENCINGER, Blaž. Nežka se cepi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga: Društvo študentov medicine Slovenije, 2019. [16] str., ilustr. ISBN 978-961-01-5517-1. [COBISS.SI-ID 301595904]
353. PFISTER, Marcus (avtor, ilustrator). Mavrična ribica se uči izgubljati. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. [25] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-5583-6. [COBISS.SI-ID 301243392]
354. PODGORŠEK, Mojiceja. Kako je Gospod Problem šival hlače. 1. izd. Domžale: Epistola, 2020. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-7082-03-6. [COBISS.SI-ID 301427456]
355. PRASADAM-HALLS, Smriti. Otoček. 1. izd. Domžale: Epistola, 2020. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-7082-11-1. [COBISS.SI-ID 302450944]
356. ROFUSZ, Kinga (avtor, ilustrator). Doma. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2019. [62] str., ilustr. ISBN 978-961-6882-58-3. [COBISS.SI-ID 302127616]
357. SUSIC, Mira. Zajčje dogodivščine. [Gorica]: Zadruga Goriška Mohorjeva, 2019. 14, [11] str., ilustr. ISBN 978-88-96632-80-2. [COBISS.SI-ID 10673132]
358. Svet igrač 4. Zagreb: Egmont, 2019. 63 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1820-4. [COBISS.SI-ID 299808768]
359. TUCKER, Zoë. Greta in velikani. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-01-5757-1. [COBISS.SI-ID 302894080]


M Leposlovne knjige od 13. leta dalje

360. AERTS, Jef. Modra krila. 1. izd. Hlebce: Zala, 2020. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-6994-68-2. [COBISS.SI-ID 303787776]
361. GRUENBAUM, Michael, HASAK-LOWY, Todd (avtor, avtor dodatnega besedila). Nekje še sije sonce : spomini na holokavst. 1. izd. Maribor: Pivec, 2019. 251 str., ilustr. Zbirka Mladinsko branje. ISBN 978-961-7026-96-2. [COBISS.SI-ID 97597185]
362. VELIČKOVIĆ, Nenad. 100 zmajev. Ljubljana: Založba /*cf., 2012. 484 str., ilustr. Zbirka Varia. ISBN 978-961-257-041-5. [COBISS.SI-ID 262132224]


P Leposlovne knjige od 9. do 13. leta

363. AL MANSOUR, Haifaa. Zeleno kolo. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 309 str., ilustr. Zbirka Sinji galeb, 348. ISBN 978-961-01-5237-8. [COBISS.SI-ID 303461888]
364. FURMAN, Donateja (avtor, ilustrator). Ko se začne apokalipsa. Ljubljana: Ekslibris, 2019. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-6838-98-6. [COBISS.SI-ID 301489664]
365. GLEITZMAN, Morris. Dobrota ni sirota. 1. izd. Dob: Miš, 2020. 214 str. Zbirka Z(o)renja. ISBN 978-961-272-388-0. [COBISS.SI-ID 303794944]
nagrada: CBCA Notable Book, 2019
366. KOLBIČ, Gabrijela. Kralj Srečko ali O kuharjevi kapi : pravljica, lutkovna igrica za majhne otroke in dramski prizor za večje otroke. Maribor: Aristej, 2019. 44 str., ilustr. Zbirka Lutkovni oder, knj. 10. ISBN 978-961-220-126-5. [COBISS.SI-ID 97735169]
367. LIENAS, Gemma. Jaz, Watson in Jacquelinina omara. 1. natis. Hlebce: Zala, 2020. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-6994-67-5. [COBISS.SI-ID 303658496]
368. PENNAC, Daniel. Ernest in Celestina. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 193 str., ilustr. Zbirka Pisanice. ISBN 978-961-01-5623-9. [COBISS.SI-ID 302437632]
369. SIMONITI, Barbara. Arčibald : nemir v Jablanovem dolu. 1. izd. Maribor: Založba Pivec, 2019. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-7026-36-8. [COBISS.SI-ID 97907713]
370. SVETINA, Peter. Timbuktu, Timbuktu. 1. izd. Dob: Miš, 2019. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-272-307-1. [COBISS.SI-ID 295125760]
371. ŽUPANČIČ, Oton, ŽUPANČIČ, Alenka (urednik). Cvetličice. Ljubljana: Forma 7, 2019. 49 str., ilustr. ISBN 978-961-7000-24-5. [COBISS.SI-ID 302406144]


P eng Leposlovne knjige od 9. do 13. leta v angleškem jeziku

372. PETERSON HADDIX, Margaret. Remarkables. 1st ed. New York: Katherine Tegen Books, cop. 2019. 295 str. ISBN 978-0-06-283846-9. [COBISS.SI-ID 15269015]Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKVEL, 10. 3. 2020