COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS




Novosti v mesecu juniju 2010



0 SPLOŠNO


1. GALILEI, Galileo, VESEL, Matjaž (ur.). Dialog o dveh glavnih sistemih sveta, ptolemajskem in kopernikanskem, (Zbirka Historia scientiae). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 [i. e. 2010]. 454 str., ilustr, graf. prikazi. ISBN 978-961-254-181-1. [COBISS.SI-ID 250258688]

2. VESEL, Matjaž. Kopernikanski manifest Galilea Galileija : geneza Dialoga o dveh glavnih sistemih sveta. Opombe in komentarji k Dialogu o dveh glavnih sistemih sveta, (Zbirka Historia scientiae). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 [i. e. 2010]. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-254-182-8. [COBISS.SI-ID 250260480]

3. WANG, Huiqin. Kaligrafija kot umetnost, (Knjižna zbirka Scripta). Ljubljana: Študentska založba, 2010. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-242-291-2. [COBISS.SI-ID 251014912]


004 RAČUNALNIŠTVO


4. ERZETIČ, Blaž, GABRIJELČIČ, Helena. 3D od točke do upodobitve. 2., izpopolnjena izd. Ljubljana: Pasadena, 2010. ISBN 978-961-6661-11-9. [COBISS.SI-ID 250829568]


005 MENEDŽMENT


5. LEVINE, Terri. Coaching je za vsakogar : kako postati sam svoj coach - ne glede na starost. Ljubljana: Lisac & Lisac, 2010. 221 str. ISBN 978-961-6655-50-7. [COBISS.SI-ID 251027712]

6. VAN HORNE, James C., WACHOWICZ, John Martin. Fundamentals of financial management. 13th ed. Harlow [etc.]: Prentice Hall, 2008. XXIII, 719 str., ilustr. ISBN 978-0-273-71363-0. [COBISS.SI-ID 6950174]

7. ZEVNIK, Suzi, HOJS POTOČNIK, Jarmila. Poslovni asistent - skriti vodja : poslovni asistent v praksi in v koraku z novimi smernicami poslovanja in odločanja, (Zbirka Poslovna asistenca). 1. natis. Ljubljana: Planet GV, 2010. 165 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6529-88-4. [COBISS.SI-ID 249810688]


084.11+087.5


8. KREN, Stane, ROZMAN, Andrej. Miša, Mastna past, (Frontier, 049). Maribor: Subkulturni azil, 2010. 122 str., ilustr. ISBN 978-961-6620-14-7. [COBISS.SI-ID 64662529]

9. SREZOVIĆ, Ratko, GALE, Ciril. Strašna tekma, (Posebna izdaja revije Naš strip). Ljubljana: Klub devete umetnosti, 2010. ISBN 978-961-6072-02-1. [COBISS.SI-ID 251169792]


1 FILOZOFIJA


10. DERRIDA, Jacques. Kozmopoliti vseh dežel, še en napor!. Koper: Hyperion, 2009. ISBN 978-961-6382-57-1. [COBISS.SI-ID 246958080]

11. FERRUCCI, Piero. Lepota in duša : kako doživetje lepega spreminja naše življenje. 1. izd. Ljubljana: CDK, Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo, 2010. ISBN 978-961-6714-05-1. [COBISS.SI-ID 250899456]

12. MOU, Bo. Chinese philosophy A-Z, (Philosophy A-Z series). Edinburgh: Edinburgh University Press, cop. 2009. XII, 249 str. ISBN 978-0-7486-3712-6. ISBN 978-0-7486-2241-2. [COBISS.SI-ID 6939422]

13. NANCY, Jean-Luc. Vsiljivec. Koper: Hyperion, 2009. ISBN 978-961-6382-58-8. [COBISS.SI-ID 246958336]

14. Philologos. 3, [Miłosz, Freud, Kant, Girard, Jankélévitch, Guardini, Alberti, Jevremović] : pogovorni večeri 2007/08. Ljubljana: KUD Logos, 2009. 412 str., fotogr. ISBN 978-961-6519-39-7. [COBISS.SI-ID 247494144]

15. SEN, Amartya. Identiteta in nasilje : iluzija usode, (Zbirka Sodobna družba, 2009, 30). Ljubljana: Sophia, 2009. XVIII, 188 str. ISBN 978-961-6768-14-6. [COBISS.SI-ID 249189632]


13 FILOZOFIJA DUHA


16. BRADEN, Gregg. Fraktalni čas : vizija človeštva pred in po letu 2012. 1. natis. Ljubljana: Cangura.com, 2010. 232 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-11-2. [COBISS.SI-ID 251102208]

17. CILAR, Marijan. Per aspera ad astra, Misteriji. 1. izd. Idrija: Bogataj, 2009. ISBN 978-961-6035-47-7. [COBISS.SI-ID 246242048]

18. Deček, ki je videl Resnično. 1. izd. Ljubljana: CDK - Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo, 2010. 197 str., ilustr. ISBN 978-961-6714-04-4. [COBISS.SI-ID 250436608]

19. MAGINJA BLINKITA. Čarovnija vitkosti : [za harmonijo telesa, uma, duše in duha]. 1. izd. Ljubljana: To je to!, 2010. 286 str., ilustr. ISBN 978-961-92752-1-4. [COBISS.SI-ID 251023360]

20. VIRTUE, Doreen, VIRTUE, Charles. Znamenja od zgoraj : angelska sporočila kot vodnik pri sprejemanju življenjskih odločitev. 1. izd. V Ljubljani: Karantanija, 2010. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-226-995-1. ISBN 978-961-226-996-8. [COBISS.SI-ID 251057152]


159.9 PSIHOLOGIJA


21. GRADIŠNIK, Branko. Sreča za 2 : nadaljna pisma iz moje svetovalnice, (Zbirka Preobrazba). Ljubljana: Umco, 2010. 341 str. ISBN 978-961-6803-05-2. [COBISS.SI-ID 250040832]

22. KRYSTAL, Phyllis. Obvladovanje nemirnega uma. Ljubljana: Mlaj, društvo za kvaliteto življenja, 2010. 195 str. ISBN 978-961-91418-7-8. [COBISS.SI-ID 250401792]

23. MANDELJ, Simon. Človek za nove čase : priročnik za notranjo preobrazbo. Ljubljana: samozal., 2010. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-245-910-9. [COBISS.SI-ID 249986816]

24. MITCHELL, Stephen. Druga knjiga Taa. 1. natis. Ljubljana: Cangura.com, 2010. 213 str. ISBN 978-961-6769-12-9. [COBISS.SI-ID 251102976]

25. MUSEK, Janek. Psihologija življenja. 1. izd. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2010. ISBN 978-961-6406-14-7. [COBISS.SI-ID 251286272]

26. KOMPARE, Alenka, STRAŽIŠAR, Mihaela, DOGŠA, Irena, VEC, Tomaž, CURK, Janina. Psihologija : spoznanja in dileme, Učbenik za psihologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2010. ISBN 978-86-341-4041-5. [COBISS.SI-ID 249276672]

27. RIVETT, Mark, STREET, Eddy. Family therapy : 100 key points and techniques, (100 key points). Hove; New York: Routledge, 2009. XIV, 314 str. ISBN 978-0-415-41038-0. ISBN 978-0-415-41039-7. [COBISS.SI-ID 41254754]

28. RYDAHL, Pia Beck. Moč najstništva : da bo tvoje najstniško življenje sanjsko!. Radovljica: Didakta, 2010. ISBN 978-961-261-134-7. [COBISS.SI-ID 248793856]


17 ETIKA


29. JELENKO, Aleš. Spopad z moralo : razmišljanja o pomenu moralnih vrednot. Grosuplje: Ekslibris, 2010. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-92818-0-2. [COBISS.SI-ID 250118912]

30. OŠLAJ, Borut. Ethica, quo vadis? : Albert Schweitzer in vprašanje renesanse etične kulture, (Zbirka Razprave FF). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 231 str. ISBN 978-961-237-358-0. [COBISS.SI-ID 251200512]

31. RUIZ, Miguel, RUIZ, Jose, MILLS, Janet. Peti dogovor : tolteške modrosti : praktični vodnik na poti k obvladovanju samega sebe, (Zbirka Primula). Ljubljana: Primus, 2010. XVI, 211 str., ilustr. ISBN 978-961-6804-17-2. [COBISS.SI-ID 250910208]


2 VERSTVO


32. HART, David Bentley. The story of christianity : an illustrated history of 2000 years of the christian faith. Cloth case ed. London: Quercus, 2007. 255 str., ilustr. ISBN 978-1-84724-845-9. ISBN 978-1-84724-140-5. [COBISS.SI-ID 1024013154]

33. KOLBE, Maximilian. Vsak ima svojo pot. Prenovljena izd. Koper: Ognjišče, 2009. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-263-030-0. [COBISS.SI-ID 245891072]

34. Noah, he walked with God = Noe, hodil je z Bogom. David, he trusted in God = David, zaupal je Bogu. New York: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2006. 1 video DVD (ca 53 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 9318807]

35. NUZZI, Gianluigi. Vatikan, d. d. : iz skrivnega arhiva : resnica o finančnih in političnih škandalih cerkve. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 271 str., ilustr. ISBN 978-961-241-434-4. [COBISS.SI-ID 250825984]

36. PETKOVŠEK, Ivo. Slovenci in Graal : razmišljanja o srednjeveški povesti iz daljnih časov, kar vam še nihče povedal ni. Ljubljana: Jutro, 2009. 295 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-17-5. [COBISS.SI-ID 244030464]

37. SLOMŠEK, Anton Martin, SLATINEK, Stanislav (ur.). Kreposti, (Znanstvena zbirka Teologija, 8). Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2008. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-6522-90-8. [COBISS.SI-ID 242634496]

38. SLOMŠEK, Anton Martin, SLATINEK, Stanislav (ur.). Meditacije, (Znanstvena zbirka Teologija, 8). Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2008. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-6522-67-0. [COBISS.SI-ID 60078849]


31 SOCIOLOGIJA


39. CUKUT, Sanja. Spol in migracija : izkušnje žensk kot akterk migracij, (Migracije, Migrantke, 30 [i. e. 20], 3). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-254-176-7. [COBISS.SI-ID 249803008]

40. KIRN, Gal (ur.). Postfordizem : razprave o sodobnem kapitalizmu, (Zbirka Politike). 1. izd. Ljubljana: Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2010. 300 str., ilustr., tabela. ISBN 978-961-6455-60-2. [COBISS.SI-ID 250615552]

41. VIDMAR, Ksenija H.. Zemljevidi vmesnosti : eseji o evropski kulturi in identiteti po koncu hladne vojne, (Zbirka Sodobna družba, 28). Ljubljana: Sophia, 2009. XVII, 273 str., ilustr. ISBN 978-961-6768-10-8. [COBISS.SI-ID 249172224]


32 POLITIKA


42. ELLUL, Jacques, HROVAT, Jasna (ur.). Anarhija in krščanstvo, (Knjižna zbirka Kud Logos, 28). Ljubljana: KUD Logos, 2009. 143 str. ISBN 978-961-6519-48-9. [COBISS.SI-ID 249703936]

43. ENGDAHL, William. Popolna prevlada : totalitarna demokracija novega svetovnega reda. Mengeš: Ciceron, 2010. 285 str. ISBN 978-961-6627-16-0. [COBISS.SI-ID 250694144]

44. KRIŽNAR, Tomo. Darfur : vojna za vodo : war for water. Ljubljana: Video art, [2010?], p 2008. 1 video DVD (ca 90 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1096437598]

45. ROTER, Petra. Narodne manjšine v mednarodnih odnosih, (Zbirka Mednarodni odnosi, Monografije). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2009. 326 str. ISBN 978-961-235-363-6. [COBISS.SI-ID 244924672]

46. SIMONIČ, Peter. Kaj si bo narod mislil? : ritual slovenske državnosti, (Zupaničeva knjižnica, št. 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 346 str., ilustr. ISBN 978-961-237-349-8. [COBISS.SI-ID 250866432]


33 GOSPODARSTVO


47. KORELC, Tomaž. Strateški marketing in razvoj blagovnih znamk. Šenčur: Creatoor, 2010. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-92354-4-7. [COBISS.SI-ID 251009792]


34/35


48. VILER KOVAČIČ, Adrijana. Okoljevarstvena zakonodaja, (Zbirka Zelena Slovenija). Celje: Fit media, 2010. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-6283-37-3. [COBISS.SI-ID 250908928]


34 PRAVO


49. BREČKO, Daniela. Recite mobingu ne : obvladovanje psihičnega in čustvenega nasilja. 1. natis. Ljubljana: Planet GV, 2010. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-6529-89-1. [COBISS.SI-ID 251216896]

50. IRŠIČ, Marko, LENARČIČ, Sabina. Družinska mediacija in njena uporabnost v vsakdanjem življenju. 2. ponatis. Ljubljana: Zavod Rakmo, 2009. 36 str. ISBN 978-961-91419-4-6. [COBISS.SI-ID 244330752]

51. IRŠIČ, Marko. Mediacija. 1. natis. Ljubljana: Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo, 2010. 356 str., ilustr. ISBN 978-961-92827-1-7. [COBISS.SI-ID 250688000]

52. DVORŠEK, Anton (ur.), SELINŠEK, Liljana (ur.). Nasilje v družini : kazensko pravni, kriminalistični in kriminološki problemi. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede: Pravna fakulteta, 2010. 146 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6821-01-8. [COBISS.SI-ID 250631936]

53. PETRIČ, Ernest (ur.), RAHTEN, Andrej (ur.). Slovenski diplomati v slovanskem svetu = Slovenskie diplomaty v slavjanskom mire = Slovinští diplomaté ve slovanském světě, (Zbirka Studia Diplomatica Slovenica, Personae, 3). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2010. 480 str., [12] str. pril. ISBN 978-961-92839-0-5. ISBN 978-961-254-189-7. [COBISS.SI-ID 250620416]


35 JAVNA UPRAVA. VOJAŠKE ZADEVE


54. MARIJAN, Davor, NAZOR, Ante (ur.). Oluja. Zagreb: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2007. 445 str., ilustr. ISBN 978-953-7439-08-8. [COBISS.SI-ID 6985011]

55. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) : (neuradno prečiščeno besedilo), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2010. ISBN 978-961-204-457-2. [COBISS.SI-ID 251235328]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO


56. ČADEŽ, Saša. Iz labirinta poučevanja : po stopinjah razredničarke Miše : vodnik za učitelje, ki (si) upajo poučevati drugače. Nova Gorica: Educa, Melior, 2010. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-6753-19-7. [COBISS.SI-ID 250949120]

57. KATALINIČ, Dane. Prvi naravoslovni koraki. Odranci: Mizarstvo Antolin, 2010. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-90588-4-8. [COBISS.SI-ID 64374529]

58. LE VAN, Marthe. Stitched jewels : jewelry that's sewn, stuffed, gathered & frayed, (A Lark jewelry book). 1st ed. New York; London: Lark Books, cop. 2009. 144 str., ilustr. ISBN 978-1-60059-248-5. [COBISS.SI-ID 6953502]

59. MORTENSON, Greg, RELIN, David Oliver. Tri skodelice čaja : poslanstvo enega človeka za širjenje miru : --- ena šola naenkrat, (Zbirka Dokumenta). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. ISBN 978-961-6767-79-8. [COBISS.SI-ID 250068992]

60. NEĆAK, Dušan (ur.). Pogledi : humanistika in družboslovje v prostoru in času. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 279 str. ISBN 978-961-237-345-0. ISBN 978-961-237-350-4. [COBISS.SI-ID 250015488]


39 ETNOLOGIJA


61. ŠTEFAN, Anja. Anton Dremelj-Resnik, (Zbirka Slovenski pravljičarji, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 323 str., ilustr. ISBN 978-961-254-183-5. [COBISS.SI-ID 250315008]

62. Bled in Slovenian folk tales, (Series Slovenia in folk tales). Ljubljana: samozal. D. Kunaver, 2009. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-6179-78-2. [COBISS.SI-ID 248294144]

63. Carnaval 2006 = Karneval 2006. Sao Paolo: Globomarcas, 2006. 1 video DVD (ca 180 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 9319063]

64. HOFFMAN, Mary. Velika knjiga o družinah. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2010. [33] str., ilustr. ISBN 978-961-261-126-2. [COBISS.SI-ID 248436992]

65. JUKIČ, Greta (ur.). Nekoč je bilo jezero : storije naše davnine = Es war einmal ein See : Sagen unserer Vorzeit, (Projekt Po poteh koroške kulturne dediščine). Prevalje: Občina, 2006. 31 str., ilustr. ISBN 961-238-794-X. ISBN 978-961-238-794-5. [COBISS.SI-ID 229093120]

66. NUNNELLY, Carol A.. Fashion illustration school : a complete handbook for aspiring designers and illustrators. London: Thames & Hudson, 2009. 160 str., ilustr. ISBN 978-0-500-28798-9. [COBISS.SI-ID 6931742]

67. Slovenian folk tales. Ljubljana: samozal. D. Kunaver, 2007. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-6179-68-3. [COBISS.SI-ID 234618368]

68. STANONIK, Marija. Zgodovina slovenske slovstvene folklore : od srednjega veka do sodobnosti. Ljubljana: Slovenska matica, 2009. 504 str. ISBN 978-961-213-194-4. [COBISS.SI-ID 250374400]

69. KROPEJ, Monika, ŠMITEK, Zmago, DAPIT, Roberto. A treasury of Slovenian folklore : 101 folk tales from Slovenia. 1st ed. Radovljica: Didakta, 2010. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-261-138-5. [COBISS.SI-ID 249161984]


51 MATEMATIKA


70. MITROVIĆ, Milan. Projektivna geometrija, (Knjižnica Sigma, 88). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-212-218-8. [COBISS.SI-ID 249177600]


612.39 PREHRANA


71. BARNETT, Robert, TEMPLE, Diane, WEBB, Densie. Čudežne jedi za zdravo raven sladkorja v krvi : živite dlje, naberite si dovolj energije, preženite skomine po hrani, shujšajte. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 360 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1128-3. [COBISS.SI-ID 248768768]

72. GORENC JAZBEC, Špela. Pravilno ravnanje z dojenčkom (baby handling) ter pravilna izbira ustrezne opreme in pripomočkov. Kranj: samozal., 2010. 60 str., fotogr. ISBN 978-961-245-920-8. [COBISS.SI-ID 250330624]

73. KLOSS, Jethro. Healthful foods : from Back to Eden. San Diego: Thunder Bay Press, 2008. 256 str., ilustr. ISBN 978-1-59223-869-9. ISBN 1-59223-869-6. [COBISS.SI-ID 3880043]

74. LOREAU, Dominique. Umetnost zmernosti in užitka. 1. natis. Ljubljana: Vale-Novak, 2010. 182 str. ISBN 978-961-259-079-6. [COBISS.SI-ID 250967808]


613.7 ZDRAVO ŽIVLJENJE


75. LOGAR, Tine (ur.). Prepovedani nasveti : 1503 redko zaupane skrivnosti, ki vam prihranijo čas, denar in težave. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 352 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0672-2. [COBISS.SI-ID 241711104]


615.8 ALTERNATIVNO ZDRAVLJENJE


76. HONN, Robert. Hatha flow sadhana : danes je dan za jogo. Ljubljana: samozal. R. Honn, 2009. ISBN 978-961-92682-0-9. [COBISS.SI-ID 246443264]

77. HONN, Robert. Vinjasa flow sadhana : danes je dan za jogo. Ljubljana: samozal. R. Honn, 2009. ISBN 978-961-92682-1-6. [COBISS.SI-ID 246444032]


616.89 PSIHIATRIJA


78. KOBAL, Miloš. Psihopatologija za varnostno in pravno področje. 3. dopolnjena izd. Ljubljana: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 2009. 249 str., ilustr. ISBN 978-961-6230-93-3. [COBISS.SI-ID 246918144]


616-00 BOLEZNI


79. JUUL, Jesper. Družine s kronično bolnimi otroki. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za sodobno družino Manami, 2010. 79 str. ISBN 978-961-92870-0-2. [COBISS.SI-ID 250782720]

80. KATZ, David L., GORDON, Debra L.. Obvladajmo holesterol, (Zdravstvene rešitve). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0983-9. [COBISS.SI-ID 246828288]

81. PAGANO, John O. A.. Healing psoriasis : the natural alternative : [the drug-free program that really works]. Hoboken (New Jersey): J. Wiley & Sons, cop. 2009. XVIII, 331 str., ilustr. ISBN 978-0-470-26726-4. [COBISS.SI-ID 1096405598]

82. 30 minut na dan za zdravo srce : preprost načrt za obvarovanje pred srčno-žilnimi boleznimi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 319 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0264-9. [COBISS.SI-ID 234705408]


618 GINEKOLOGIJA


83. BOULARD, Denis. Odiseja življenja : pripoved za otroke. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2010. ISBN 978-961-261-163-7. [COBISS.SI-ID 250564096]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA


84. PARKER, Steve. Kako deluje, Cestna vozila : [spletne povezave]. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-251-184-5. [COBISS.SI-ID 249230592]

85. PARKER, Steve. Kako deluje, Energija in moč : [spletne povezave]. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-251-183-8. [COBISS.SI-ID 249230848]

86. PARKER, Steve. Kako deluje, Zračna plovila : [spletne povezave]. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010. 40 cm, ilustr. ISBN 978-961-251-185-2. [COBISS.SI-ID 249231104]

87. SIMIČ, Slobodan. Restavriranje historičnih plovil. Piran: Zavod Mediteranum, 2010. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-269-190-5. [COBISS.SI-ID 249442048]


634.8 VINOGRADNIŠTVO


88. ZAFOŠNIK, Tone. Zgodba o najstarejši trti na svetu = Die Geschichte der ältesten Rebe der Welt = The story of the oldest vine in the world. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2010. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-6055-30-7. [COBISS.SI-ID 64667649]


635 VRTNARSTVO


89. PEARS, Pauline (ur.). Naravno vrtnarjenje : do zdravih pridelkov brez kemikalij. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 416 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1201-3. [COBISS.SI-ID 250116352]

90. Velika knjiga o zeliščih. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 399 str., fotogr. ISBN 978-961-01-1040-8. [COBISS.SI-ID 248442624]


636.7 PSI


91. O'NEILL, Amanda. Doggy problems solved : how to stop your dog's embarrassing behaviour. Dorking (Surrey): Interpet, cop. 2009. 160 str., ilustr. ISBN 978-1-84286-217-9. [COBISS.SI-ID 1096138846]


641 PRIPRAVA ŽIVIL


92. GRAIMES, Nicola. Sodobna vegetarijanska kuhinja. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 512 str., ilustr. ISBN 978-86-11-15953-9. [COBISS.SI-ID 248828928]

93. HITZ, Ciril. Handmade breads : simple techniques for baking better bread. London: Apple, 2009. 176 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6889246]

94. Jedi z žara in slastne priloge. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 367 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0944-0. [COBISS.SI-ID 248227072]

95. SPLICHAL, Jože. Okusi Istre = Sapori d'Istria = The flavours of Istria : gurmanski vodič po italijanski, slovenski in hrvaški Istri = gurmanski vodič po talijanskoj, slovenskoj i hrvatskoj Istri = guida enogastronomica dell'Istria italiana, slovena e croata = a gourmet guide to the Italian, Slovenian and Croatian Istria. Ljubljana: Arsenal, 2010. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-92637-1-6. [COBISS.SI-ID 250709504]


643 STANOVANJE


96. WILHIDE, Elizabeth. Small spaces : maximizing limited spaces for living. London: Jacqui Small, 2009. 144 str., ilustr. ISBN 978-1-906417-15-4. [COBISS.SI-ID 1024014434]


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA


97. TOPLAK PRIMC, Maja. Mia in knjiga. Litija: Knjižnica Litija, 2010. [11] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 250592512]


7 UMETNOST, ŠPORT


98. HONOUR, Hugh, FLEMING, John. A world history of art. Revised 7th ed. London: Laurence King, 2009. XII, 984 str., ilustr. ISBN 978-1-85669-579-4. ISBN 978-1-85669-584-8. [COBISS.SI-ID 6898206]

99. KASTELIC, Maja. Pravi umetnik : umetniški status v zahodni kulturni tradiciji, (Zbirka Script:A, 2). Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2010. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-92733-3-3. [COBISS.SI-ID 250572288]

100. RANCIERE, Jacques. Emancipirani gledalec, (Zbirka Transformacije, knj. št. 27). Ljubljana: Maska, 2010. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-6572-16-3. [COBISS.SI-ID 251119104]

101. ADKINSON, Robert (ur.). Sacred symbols : peoples, religions, mysteries. London: Thames & Hudson, 2009. 792 str., ilustr. ISBN 978-0-500-51455-9. [COBISS.SI-ID 30871597]


73 KIPARSTVO. UMETNA OBRT


102. SOSIČ, Sarival, ČADEŽ LAPAJNE, Dragica. Dragica Čadež : zgodba o drevesu. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac; v Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2010. 305 str., ilustr. ISBN 978-961-6684-17-0. [COBISS.SI-ID 250170368]


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST


103. MARTÍN I ROIG, Gabriel. Drawing academy. Hauppage, N.Y.: Barron's, 2009. 382 str., ilustr. ISBN 978-0-7641-6183-4. [COBISS.SI-ID 7337151]

104. MARTÍN I ROIG, Gabriel. Slikanje človeške figure : [kako slikati po enostavni in zabavni metodi], (Vodič za začetnike). Radovljica: Didakta, 2010. ISBN 978-961-261-130-9. [COBISS.SI-ID 248585984]

105. FILIPIČ, Tatjana, POTOČNIK, Jerneja (ur.). Motivi in šablone : priročnik za lažje ustvarjanje, (Posebna priloga revije Unikat). Škofja Loka: Freising, cop. 2009. 128 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10187679]

106. ROE, Jenny. Let's all play : Activities for Communication, Language and Literacy. London; New York: Continuum International Publishing Group, 2008. 149 str., ilustr. ISBN 9-7808-2642-394-8. [COBISS.SI-ID 9320087]


75 SLIKARSTVO


107. ASUNCIÓN, Josep, GUASCH, Gemma. Oil : creative techniques. 1st ed. for the United States and Canada. Hauppauge: Barron's, 2008. 143 str., barvne ilustr. ISBN 978-0-7641-6146-9. ISBN 0-7641-6146-6. [COBISS.SI-ID 6944798]

108. MARTÍN I ROIG, Gabriel. Akril : [kako slikati po enostavni in zabavni metodi], (Vodič za začetnike). Radovljica: Didakta, 2010. ISBN 978-961-261-131-6. [COBISS.SI-ID 248586496]

109. Dirin, dirin, duka : [razstava Sekcije ilustratorjev pri Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov]. 1. izd. Ljubljana: ZDSLU, 2009. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-92481-6-4. [COBISS.SI-ID 247904512]


77 FOTOGRAFIJA


110. ETEROVIĆ, Ivo. Tito i Jovanka na fotografijama Ive Eterovića. Beograd: Čugura print, 2009. 41 str., fotogr. ISBN 978-86-84309-20-6. [COBISS.SI-ID 157973516]


78 GLASBA


111. Festival slovenskega šansona 2009. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč: Uredništvo za glasbo, Radio Slovenija, Prvi program, p 2009. 1 CD (39 min, 39 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 13973042]

112. GARLAND, Judy. The wizard of Oz, (The film musicals collection). Enfield: Prism Leisure, p, cop. 2003. 1 CD (50 min, 53 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 10205087]

113. ŽGUR, Erna (ur.). Potem pa zraste v moža in poje drugačne pesmi. Vipava: CIRIUS; [Kranj]: Panika Records, 2009. 1 CD (35 min, 53 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 16127803]

114. PUCCINI, Giacomo. The best of La Boheme : the heartbreaking story of Mimi and 4 bohemians...Tebaldi gives a star performance', (The Opera Masters Series). Enfield: Prism Leisure, p 2004. 1 CD (78 min, 47 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 2836883]

115. STEFANIJA, Leon. Prispevek k analizi institucij slovenske glasbe 20. stoletja, (Zbirka Razprave FF). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 149 str., ilustr., note. ISBN 978-961-237-356-6. [COBISS.SI-ID 251179520]

116. SULEJMANOVIČ, Grega. Lučka in prijatelji : pesmi za otroke. Kranj: Studio Sulc, 2010. 1 CD (26 min, 35 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 48591]

117. VERDI, Giuseppe. The best of Aida : "to save her country, a slave girl betrays her lover - Tebaldi's voice is at its most golden", (The opera masters series). Enfield: Prism Leisure, 2004. 1 CD (74 min), stereo. [COBISS.SI-ID 49359]

118. VOGLAR, Mira. Kahlica bahlica. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 55 str., ilustr., note. ISBN 978-961-01-1334-8. [COBISS.SI-ID 250947584]


781.24 GLASBENA NOTACIJA


119. KORBAR, Franc. Pesmi za pozavno ali bariton : (parti). Grosuplje: Partner graf, 2010. 47 str. [COBISS.SI-ID 13268529]

120. KORBAR, Franc. Pesmi za pozavno ali bariton in klavir : (partiture). Grosuplje: Partner graf, 2010. Partiture (83 str.). [COBISS.SI-ID 13268785]

121. KORBAR, Franc. Pesmi za rog : (parti). Grosuplje: Partner graf, 2010. 47 str. [COBISS.SI-ID 13271601]

122. KORBAR, Franc. Pesmi za rog in klavir : (partiture). Grosuplje: Partner graf, 2010. Partiture (85 str.). [COBISS.SI-ID 13271857]

123. KORBAR, Franc. Pesmi za trobento ali tenor : (parti). Grosuplje: Partner graf, 2010. 57 str. [COBISS.SI-ID 13271089]

124. KORBAR, Franc. Pesmi za trobento ali tenor in klavir : (partiture). Grosuplje: Partner graf, 2010. 105 str. [COBISS.SI-ID 13271345]


791 KINEMATOGRAFIJA. FILMI


125. 9:06. Ljubljana: Cinemania group, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 71 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1096226910]

126. Akvarij = Fish tank. Ljubljana: Con film, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 99 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1096459614]

127. Alvin in veverički. 2 = Alvin and the Chipmunks. 2. Ljubljana: Con film, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1096557150]

128. Amelia. Ljubljana: Con film, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 111 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1096559454]

129. Avatar. Ljubljana: Con film, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 162 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1096433758]

130. Brata Bloom = The brothers Bloom. Ljubljana: Cinemania group, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 109 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1096431454]

131. Charlie Chaplin. 4 : burleska, (Filmske ikone XX. stoletja). Ljubljana: A. G. Market, 2007, p 1915-1917. 1 video DVD (ca 113 min), č-b, zvok. [COBISS.SI-ID 12782134]

132. Dekle tvojih sanj = La Nina de tus ojos. [Vojnik]: Fivia, [2010], posneto 1998. 1 video DVD (116 min, 27 sek), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 14482482]

133. Denar sveta grobar = Let's make money : Kaj delajo banke z našim denarjem. Črni vrh: Demiurg, 2009, p2008. 1 video DVD (regija 2)(ca 107 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 15039804]

134. Izobrazba Charlieja Banksa = The education of Charlie Banks. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2009, p 2007. 1 video DVD (ca 97 min), barve,zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 15457849]

135. Izrek = Teorema. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2010, p 1968. 1 video DVD (ca 94 min), barve in č-b, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1096444510]

136. Konvoj = Convoy. Ljubljana: A.G. Market, 2008, p 1978. 1 video DVD (ca 110 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 14908988]

137. Mediterraneo. Vojnik: Fivia, [2010], posneto 1991. 1 video DVD (86 min, 10 sek), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 14484018]

138. Napoleon (in jaz) = Napoleon (et moi) = N (lo e Napoleone). Vojnik: Fivia, 2009, p 2006. 1 video DVD (ca 110 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1096338782]

139. Nova v mestu = New in town. Vojnik: Fivia, 2009. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1096338014]

140. Onstran tišine = Jenseits der stille. Ljubljana: A.G. Market, 2008, posneto 1996. 1 video DVD (regija 2)(ca 110 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 12005690]

141. ORREY, Leslie, MILNES, Rodney. Opera : a concise history, (World of art). 2nd ed., revised. London: Thames and Hudson, 2005. 252 str., ilustr. ISBN 978-0-500-20217-3. ISBN 0-500-20217-6. [COBISS.SI-ID 64198145]

142. Pat & Mat = --- A je to! : [najbolj neumna, nerodna in zabavna], Mojstra, (Animirana serija). [Šenčur]: Media film, [2010], p 2002, 2003. 1 video DVD (53 min, 24 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 14484274]

143. PERVANJE, Jure. Molitev pred plovbo : dokumentarni film, (Zbirka Svet & ljudje). Radovljica: Didakta, 2010. 1 video DVD, barve, zvok. ISBN 978-961-261-146-0. [COBISS.SI-ID 249950720]

144. Petdeset rešenih življenj = Fifty dead men walking. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2009, p 2008. 1 video DVD (ca 113 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1096146782]

145. Pirati z otoka zakladov = Pirates of treasure island. Ljubljana: Cinemania group, 2010, p 2006. 1 video DVD (ca 82 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1096226142]

146. Plesišče Marilyn Hotchkiss = Marilyn Hotchkiss ballroom dancing & charm school. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2008, posneto 2005. 1 video DVD (regija 2)(ca 100 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 11894330]

147. Policist na robu zakona = Le marginal, (Zbirka Belmondo, 12). Ljubljana: A. G. Market, 2009, p 1983. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1096341086]

148. Pravičen umor = Righteous kill. Vojnik: Fivia, 2009, p 2008. 1 video DVD (ca 100 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 16224315]

149. Prvi sneg = First snow. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2008, p 2006. 1 video DVD (ca 98 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 11914810]

150. Sever = Nord. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 78 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1096442974]

151. Skrivnost = Si j'étais toi. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2008, p 2007. 1 video DVD (ca 89 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 11984186]

152. Sladko življenju = La dolce vita. Vojnik: Fivia, 2010, p 1960. 1 video DVD (ca 174 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1096399966]

153. Slovenka = Slovenian girl. Ljubljana: Cinemania group, 2010, posneto 2009. 1 video DVD (87 min, 36 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 14397234]

154. Sonatina = Sonatine. Vojnik: Fivia, 2010, p 1993. 1 video DVD (ca 94 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1096652638]

155. Steamboat Bill, Ml. = Steamboat Bill, Jr., (Filmske ikone XX. stoletja, Burleska, Buster Keaton, 3). Posebna izd. tednika Hopla. Ljubljana: A. G. Market: Dnevnik, cop. 2007, p 1928. 1 video DVD (ca 69 min), č-b, zvok. [COBISS.SI-ID 12804662]

156. Stražar = The keeper. Ljubljana: Cinemania group, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 90 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1096434782]

157. Sveti Jurij ubija zmaja = Sveti Georgije ubiva aždahu. Ljubljana: Cinemania group, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 120 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1096160094]

158. Turneja. Ljubljana: Cinemania group, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 100 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1096161374]

159. Uro = Pod krinko. Vojnik: Fivia, 2010, p 2006. 1 video DVD (ca 104 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1096340574]

160. V misiji pravice = L' alpagueur, (Zbirka Belmondo, 7). Ljubljana: A. G. Market, 2009, p 1976. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1096341342]

161. Vampires = Vampirji. directed by John Carpenter. Lavrica: Blitz film & video distribution d.o.o.; Ljubljana: Direkt, 2007, p 1998. 1 video DVD (ca 104 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 9316759]

162. Zloba = Malice. Vojnik: Fivia, 2010, p 1993. 1 video DVD (ca 107 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1096649566]

163. Žena popotnika v času = The Time traveler's wife. [Ljubljana]: Con film, [2010], posneto 2008. 1 video DVD (103 min), barve, zvok, (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 14368050]


793 PLES. DRUZABNE IGRE


164. MILEVOJ, Boris. Veliki ugankarski slovar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 2 zv. ISBN 978-961-01-0716-3. [COBISS.SI-ID 249803264]


796 ŠPORT


165. TUŠAK, Matej. Psihična priprava športnika na nastop. Ljubljana: FŠ, Inštitut za šport, 2008. 1 CD (ca 53 min), stereo. ISBN 978-961-6583-69-5. [COBISS.SI-ID 242817280]


796.3 IGRE Z ŽOGO


166. ŠIBILA, Marko, PORI, Primož. Rokometni praktikum za trenerje pripravnike. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2009. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6583-86-2. [COBISS.SI-ID 249017600]


796.5 GORNIŠTVO. TABORJENJE


167. GUČEK, Vili. Prvi koraki v svet vertikale : vaje in nasveti za uspešno plezanje. Ljubljana: Sidarta, 2010. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-6027-60-1. [COBISS.SI-ID 251028224]


796.9 ZIMSKI ŠPORTI


168. JOŠT, Bojan. Teorija in metodika smučarskih skokov : (izbrana poglavja). Ljubljana: Fakulteta za šport, 2009. 374 str., ilustr. ISBN 978-961-6583-85-5. [COBISS.SI-ID 249015040]


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


169. DEBEVC, Jože. Bi radi napisali knjigo? : priročnik za vse, ki bi radi postali pisatelji, ali bi radi kar koli napisali za javnost. Postojna: samozal., 2010. 183 str. ISBN 978-961-245-895-9. [COBISS.SI-ID 249724928]

170. MIKOLIČ, Vesna (ur.). Jezikovni korpusi v medkulturni komunikaciji, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-6732-12-3. [COBISS.SI-ID 248568320]

171. Merriam-Webster's elementary dictionary. [New and expanded ed.]. Springfield (Mass.): Merriam-Webster, cop. 2009. 24a, 824 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-87779-675-6. [COBISS.SI-ID 6931486]

172. RIGLER ŠILC, Katarina, VOLAVŠEK KURASCH, Nadja. Poslovna slovenščina : učbenik poslovne slovenščine kot tujega/drugega jezika za začetnike. 1. izd. Ljubljana: Debora, 2010. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-63-3. [COBISS.SI-ID 250297600]


81'24 ger JEZIKOVNI TEČAJ NEM


173. HOLC, Nada. Nemščina za potovanja in prosti čas. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2010. 173 str. ISBN 978-961-230-358-7. [COBISS.SI-ID 64874241]


81'374 SLOVARJI


174. WILLEY, Russ. Brewer's dictionary of London phrase & fable. Edinburgh: Brewer's, cop. 2009. XIV, 575 str. [COBISS.SI-ID 64188673]


82 KNJIŽEVNOST


175. BLATNIK, Andrej. Pisanje kratke zgodbe : od prvopisa do natisa, (Zbirka Novi pristopi). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2010. 178 str. ISBN 978-961-6717-41-0. [COBISS.SI-ID 250697984]

176. MEJAČ PETEK, Lucija. Književnost na poklicni maturi : zbirka nalog. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 244 str., ilustr. ISBN 978-86-11-17751-9. [COBISS.SI-ID 246493952]

177. BALŽALORSKY, Varja, VIRK, Tomo (ur.). 500 romanov : kratke vsebine romanov iz slovenske in svetovne književnosti. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 631 str., portreti. ISBN 978-961-01-0898-6. [COBISS.SI-ID 248575744]

178. ŠERC, Slavo. In potem je padel zid : eseji o nemški književnosti, (Zbirka Novi pristopi). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2010. 143 str. ISBN 978-961-6717-40-3. [COBISS.SI-ID 250697728]

179. ŠPACAPAN, Adrijana, BOŽIČ, Zoran. Esej na maturi 2011 : [maturitetna romana: Feri Lainšček: Ločil bom peno od valov, Gustave Flaubert: Gospa Bovary]. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1335-5. [COBISS.SI-ID 251185408]


821.111 ANGLEŠKI ROMANI


180. FLEGG, Aubrey M.. Dekle v zelenem. Knj. 3, V orlovih krempljih. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2010. ISBN 978-961-272-014-8. [COBISS.SI-ID 250758400]

181. HARRIS, Joanne. Modrooki deček. 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 403 str. ISBN 978-961-00-1069-2. [COBISS.SI-ID 251095552]

182. MOORE, Christopher. Jagnje : evangelij po Focnu, Kristusovem prijatelju iz otroštva, ([Zbirka Smeh, Podtoni]). Radovljica: Didakta, 2010. 535 str. ISBN 978-961-261-166-8. ISBN 978-961-261-167-5. [COBISS.SI-ID 250780416]

183. PARKS, Adele. Večje kot življenje : [ženski roman]. 1. natis. Tržič: Učila International, 2010. 372 str. ISBN 978-961-00-1052-4. [COBISS.SI-ID 251094784]

184. SHAFFER, Mary Ann, BARROWS, Annie. Guernseyjsko društvo za književnost in pito iz krompirjevih olupkov, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. 333 str. ISBN 978-961-6767-81-1. ISBN 978-961-6767-82-8. [COBISS.SI-ID 250068736]


821.111(73) AMERIŠKI ROMANI


185. ACIMAN, André. Pokliči me po svojem imenu, (Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 255 str. ISBN 978-961-241-417-7. [COBISS.SI-ID 250264832]

186. DÍAZ, Junot. Kratko, čudovito življenje Oscarja Waa. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2009. ISBN 978-961-6744-24-9. [COBISS.SI-ID 64338689]

187. HEMON, Aleksandar. Projekt Lazar, (Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 299 str., fotogr. ISBN 978-961-241-431-3. [COBISS.SI-ID 250755072]

188. HOBB, Robin. Morilčeva pot : 3. knjiga trilogije Dinastije Videc. Ljubljana: Gnostica; Brežice: distributor Primus, 2010. 842 str., zvd. ISBN 978-961-229-107-5. ISBN 978-961-229-108-2. [COBISS.SI-ID 250371072]

189. JESSOP, Carolyn, PALMER, Laura. Pobeg : svoboda po 17 letih zlorab v imenu Boga. 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 419 str. ISBN 978-961-00-1058-6. [COBISS.SI-ID 251003648]

190. KIHN, Martin. Pra$ec : kako sem obogatel in postal srečen tako, da se nisem menil za nikogar. 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 211 str. ISBN 978-961-00-1027-2. [COBISS.SI-ID 251016960]

191. MENÉNDEZ, Ana. Ljubljeni Che. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2010. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-230-369-3. [COBISS.SI-ID 64887809]

192. MEYER, Stephenie. Duša. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. ISBN 978-961-01-1228-0. [COBISS.SI-ID 250520576]

193. MYRON, Vicki, WITTER, Bret. Dewey : maček iz mestne knjižnice. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 255 str., fotogr. ISBN 978-961-241-428-3. [COBISS.SI-ID 250705920]

194. ROTH, Philip. Umirajoča žival, (Zbirka Sanje, Roman). Ljubljana: Sanje, 2009. 156 str. ISBN 978-961-6767-60-6. ISBN 978-961-6767-61-3. [COBISS.SI-ID 15653010]

195. SPARKS, Nicholas. Izbira, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 281 str. ISBN 978-961-01-1254-9. [COBISS.SI-ID 250929408]


821.112.2 NEMŠKI ROMANI


196. GIER, Kerstin. Nevesta je žal rekla ne, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 228 str. ISBN 978-961-01-1255-6. [COBISS.SI-ID 250784000]


821.131.1 ITALIJANSKI ROMANI


197. BARICCO, Alessandro. Ta zgodba. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 286 str. ISBN 978-961-241-397-2. [COBISS.SI-ID 249231872]

198. JURI, Franco. Vrnitev v Las Hurdes : vojne, ljubezni, črne štorklje in oddaljeni Istrani, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. 268 str. ISBN 978-961-6767-48-4. [COBISS.SI-ID 250314240]

199. NIFFOI, Salvatore. Vrnitev v Baraule, (Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 175 str. ISBN 978-961-241-432-0. [COBISS.SI-ID 250781952]


821.133.1 FRANCOSKI ROMANI


200. BRIGITTE, MOUGIN, Véronique. Brezdomka v Parizu, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. 254 str. ISBN 978-961-6767-58-3. ISBN 978-961-6767-62-0. [COBISS.SI-ID 247617792]

201. FLAUBERT, Gustave. Gospa Bovary : značaji s podeželja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 418 str. ISBN 978-961-01-1353-9. [COBISS.SI-ID 250027264]

202. FLAUBERT, Gustave. Gospa Bovaryjeva, (Zbirka Klasje). 2. izd. Ljubljana: DZS, 2010. 359 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0194-6. [COBISS.SI-ID 250966016]


821.163.41 SRBSKI ROMANI


203. HODŽIĆ, Zuvdija. Davidova zvezda, (Zbirka Apokalipsa, no. 45). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2010. ISBN 978-961-6644-60-0. [COBISS.SI-ID 251060480]


821.163.42 HRVAŠKI ROMANI


204. UGREŠIĆ, Dubravka. Štefica Cvek v krempljih življenja, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. ISBN 978-961-6767-23-1. ISBN 978-961-6767-76-7. [COBISS.SI-ID 249618944]


821.163.6 SLOVENSKI ROMANI


205. BEVČIČ, Alenka. Jutro na obzorju. 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove; Ljubljana: Družba Piano, 2010. ISBN 978-961-6693-42-4. ISBN 978-961-6693-44-8. [COBISS.SI-ID 251116032]

206. CESTNIK, Helena. Klepet s seboj : resnična pravljica iz blodnjave, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. 283 str. ISBN 978-961-6767-72-9. [COBISS.SI-ID 249613824]

207. HOČEVAR, Darja. Ranjeno srce : ljubezenski roman. 1. izd. Ljubljana: Genija, 2010. 165 str. ISBN 978-961-6576-49-9. [COBISS.SI-ID 251013376]

208. KORANTER, Sonja. Boginja rdeče lune. Grosuplje: Ekslibris, 2010. 145 str. ISBN 978-961-92818-3-3. [COBISS.SI-ID 250525440]

209. LAINŠČEK, Feri. Ločil bom peno od valov : roman v treh novelah, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba: Mladinska knjiga, 2010. 321 str. ISBN 978-961-242-285-1. [COBISS.SI-ID 250526464]

210. PAVKOVIČ, Marko. Vaški posebneži iz Igralnice Otočec. Grosuplje: Ekslibris, 2010. 179 str. ISBN 978-961-92818-4-0. [COBISS.SI-ID 250850304]

211. RAUE, Barbara. December Moon : ljubezensko-erotični roman, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. 476 str. ISBN 978-961-6767-74-3. ISBN 978-961-6767-75-0. [COBISS.SI-ID 249682688]


821.163.6-1 SLOVENSKA POEZIJA


212. KLETNIKOV, Eftim. Studenec rane : izbrane pesmi, (Knjižna zbirka Poezije, 15). Ljubljana: KUD Logos, 2010. 211 str. ISBN 978-961-6519-50-2. [COBISS.SI-ID 250616832]

213. LAINŠČEK, Feri. Sprehajališča za vračanje : roman v verzih, (Zbirka Samorog). 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2010. 197 str., ilustr. ISBN 978-961-6580-70-0. [COBISS.SI-ID 250541056]

214. MEDVED, Andrej. Libija : pesmi. Koper: Hyperion, 2010. ISBN 978-961-6382-59-5. [COBISS.SI-ID 251121920]

215. MEDVED, Andrej. Razlagalec sanj, (Zbirka Apokalipsa, no. 43). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2010. ISBN 978-961-6644-59-4. [COBISS.SI-ID 250911488]

216. OSOJNIK, Iztok. Izbrisano mesto, (Aleph, 138). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2010. 79 str. ISBN 978-961-6789-10-3. [COBISS.SI-ID 250410752]

217. PETEK LEVOKOV, Milan. Paris at night, (Zbirka Apokalipsa, 42). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2010. ISBN 978-961-6644-57-0. [COBISS.SI-ID 250617344]

218. REPAR, Stanislava. Dotakniti se prazne sredine, (Zbirka Apokalipsa, no. 44). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2010. ISBN 978-961-6644-58-7. [COBISS.SI-ID 250825472]

219. ŠELJ, Milan. Kristali soli, (Zbirka Lambda, 85). Ljubljana: ŠKUC, 2010. ISBN 978-961-6751-28-5. [COBISS.SI-ID 250185472]

220. ŠPACAPAN, Lojzka. Kosmi preje. V Ljubljani: Knjižna zadruga, 2009. 111 str. ISBN 978-961-6140-51-5. [COBISS.SI-ID 248218368]


821.163.6-32 SLOVENSKE NOVELE


221. FRANČIČ, Franjo. Je zima v krilu poletja, (Zbirka Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 102 str. ISBN 978-961-241-433-7. [COBISS.SI-ID 250825728]

222. RAKUŠ, Janja. Hotel Andro.gen : (lingvistični kabaret). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010. 203 str., ilustr. ISBN 978-961-231-759-1. [COBISS.SI-ID 250597632]

223. ZUPANC, Anita. Popolna gospodična. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2010. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-230-359-4. [COBISS.SI-ID 64857857]


821-1 cro POEZIJA V HRVAŠKEM JEZIKU


224. DEDIĆ, Arsen. Zidne novine : (i)lirsko podjebavanje. 1. izd. Zagreb: Profil, 2009. 60 str., ilustr. ISBN 978-953-313-009-5. [COBISS.SI-ID 14322738]


821-1 POEZIJA OSTALIH NARODOV


225. OBERSTAR, Špela (ur.). Kitajska meglena poezija, (Aleph, 140). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2010. ISBN 978-961-6789-12-7. [COBISS.SI-ID 250951424]

226. LUO, Fu. Drobec iz Naplavin in druge, (Zbirka Apokalipsa, 41). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2010. ISBN 978-961-6644-56-3. [COBISS.SI-ID 250616320]

227. STOJIĆ, Mile. Nebeški penzion : pesmi, (Zbirka Apokalipsa, 40). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2010. ISBN 978-961-6644-55-6. [COBISS.SI-ID 250616064]


821-2 DRAMATIKA


228. BOŽIČ, Peter. Dve igri iz Pekarne, (Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja, letn. 47, št. 88). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2010. 103 str. ISBN 978-961-6218-96-2. [COBISS.SI-ID 249916928]

229. ŠUBIC, Andrej, PINTAR, Boris. Šarucova sliva : dramatizacija novele Ivana Tavčarja Šarevčeva sliva. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-241-441-2. [COBISS.SI-ID 251168256]


821-311.2 eng DRUŽBENI ROMANI V ANGLEŠKEM JEZIKU


230. AUSTEN, Jane. Mansfield park, (Red classics). London [etc.]: Penguin Books, 2006. 491 str. ISBN 0-141-02814-9. ISBN 978-0-141-02814-9. [COBISS.SI-ID 3008829]

231. SPARKS, Nicholas. The last song. London: Sphere, 2010. VIII, 390 str. ISBN 978-0-7515-4326-1. [COBISS.SI-ID 6310545]


821-311.2 ROMANI OSTALIH NARODOV


232. AHERN, Cecelia. Kam si odšla : čarobna zgodba o svetu izgubljenih stvari. 1. natis. Tržič: Učila International, 2010. 354 str. ISBN 978-961-00-1049-4. [COBISS.SI-ID 250975488]

233. AHERN, Cecelia. Knjiga jutrišnjega dne. 1. natis. Tržič: Učila International, 2010. 313 str. ISBN 978-961-00-1055-5. [COBISS.SI-ID 251216128]


821-311.6 ZGODOVINSKI ROMANI


234. GALLOWAY, Steven. Sarajevski čelist, (Zbirka Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 190 str. ISBN 978-961-241-407-8. [COBISS.SI-ID 249627648]

235. JONES, Sherry. Meč iz Medine. 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 302 str., zvd. ISBN 978-961-00-1013-5. [COBISS.SI-ID 251228928]

236. MONALDI, Rita, SORTI, Francesco. Secretum. 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 723 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1076-0. [COBISS.SI-ID 250739968]


821-312.4 eng KRIMINALNI ROMANI V ANGLEŠKEM JEZIKU


237. CHRISTIE, Agatha. 1940s omnibus. London: HarperCollins, 2006. 694 str. ISBN 0-00-720864-2. ISBN 978-0-00-720864-7. [COBISS.SI-ID 14093369]

238. STEEL, Danielle. A good woman. London: Corgi Books, 2009. 413 str. ISBN 978-0-55215-476-5. [COBISS.SI-ID 6310289]


821-312.4 KRIMINALNI ROMANI


239. ARNALDUR INDRIDASON. Mesto kozarcev : reykjaviški triler, (Zbirka Nož, kri, vrv, strup). Radovljica: Didakta, 2010. 271 str., zvd. ISBN 978-961-261-155-2. [COBISS.SI-ID 250342912]

240. CHRISTIE, Agatha. Umor na golfišču, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 273 str. ISBN 978-961-01-1234-1. [COBISS.SI-ID 250928640]

241. CHRISTIE, Agatha. Zlovešča plima, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 294 str. ISBN 978-961-01-0888-7. [COBISS.SI-ID 250981120]

242. COX, Greg. CSI: Na kraju zločina, Lovec na glave : po uspešni televizijski seriji CBS, (Zbirka Žepnice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 340 str. ISBN 978-961-01-1305-8. ISBN 978-961-01-1306-5. [COBISS.SI-ID 250928896]

243. COX, Greg. CSI: Na kraju zločina, Nevada Rose : po uspešni televizijski seriji CBS, (Zbirka Žepnice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 245 str. ISBN 978-961-01-1307-2. ISBN 978-961-01-1308-9. [COBISS.SI-ID 250929152]

244. FRELIH, Tone. Usodna laž, (Zbirka Umori). Ljubljana: Studio print, 2010. ISBN 978-961-92868-0-7. [COBISS.SI-ID 251184640]

245. GERRITSEN, Tess. Izginule, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 376 str. ISBN 978-961-01-0971-6. [COBISS.SI-ID 247738112]

246. GERRITSEN, Tess. Težnost, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 434 str. ISBN 978-961-01-1032-3. [COBISS.SI-ID 250908160]

247. GLUVIĆ, Goran. Kočevje ekspres. 1. izd. Ljubljana: Genija, 2010. 149 str. ISBN 978-961-6576-50-5. [COBISS.SI-ID 251013888]

248. KHOURY, Raymond. Svetišče. 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 420 str. ISBN 978-961-00-1057-9. [COBISS.SI-ID 250821120]

249. LE CARRÉ, John. Najbolj iskani človek, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. ISBN 978-961-01-0868-9. [COBISS.SI-ID 249004544]


821-312.6 eng BIOGRAFSKI ROMANI V ANGLEŠKEM JEZIKU


250. GILBERT, Elizabeth. Committed : a sceptic makes peace with marriage. London; Berlin; New York: Bloomsbury, 2010. XVI, 285 str. ISBN 978-1-4088-0576-3. [COBISS.SI-ID 6988318]


821-312.9 FANTASTIČNI ROMANI


251. BLAŽIČ, Mateja. Obzidano mesto : trilogija Varuhi skrivnosti, (Zbirka Srednji svet). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010-. ISBN 978-961-01-1289-1. [COBISS.SI-ID 250691072]


821-32 cro NOVELE V HRVAŠKEM JEZIKU


252. DRAKULIĆ, Slavenka. Basne o komunizmu : iz pera domaćih, divljih i egzotičnih životinja, (Profil proza). [Zagreb]: Profil multimedija, 2009. 152 str. ISBN 978-953-7701-62-8. [COBISS.SI-ID 249683200]


821-32 NOVELE OSTALIH NARODOV


253. DAHL, Roald. Takšen kot ti. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. 316 str. ISBN 978-961-6767-05-7. ISBN 978-961-6767-65-1. [COBISS.SI-ID 247686912]

254. HAVER, Fadila Nura. Ko umrem, naj se smejem : zgodbe, (Zbirka Apokalipsa, no. 46). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2010. ISBN 978-961-6644-61-7. [COBISS.SI-ID 251073792]


821-6 PISMA


255. PAHOR, Boris, ŽAGAR, Marija, PERENIČ, Urška (ur.). Sončna ura : pisemska korespondenca Borisa Pahorja in Marije Žagar (1961-1996). V Ljubljani: Slovenska matica, 2010. 432 str., portr. ISBN 978-961-213-197-5. [COBISS.SI-ID 251129344]


821-8 POLIGRAFIJE


256. FLAUBERT, Gustave. Slovar splošno priznanih resnic. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-241-427-6. [COBISS.SI-ID 250592256]


821-94 SPOMINI


257. SMEJ NOVAK, Valentina. Vsakdanje pomembno : kolumne iz revija Ona 2003-2010. 1. natis. Ljubljana: Vale-Novak, 2010. 236 str. ISBN 978-961-259-078-9. [COBISS.SI-ID 250649344]


821-992 POTOPISI


258. FRATER, Alexander. Na lovu za monsunom : sodobno romanje po Indiji, (Zbirka S poti). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010. 385 str. ISBN 978-961-231-774-4. [COBISS.SI-ID 250714624]

259. O'HANLON, Redmond. V osrčje Bornea : opis potovanja na pogorje Batu Tiban, opravljenega leta 1983 z Jamesom Fentonom, (Zbirka S poti). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010. 251 str. ISBN 978-961-231-788-1. [COBISS.SI-ID 250819584]

260. SALKIĆ, Nijaz. Bobak po bobak, bosanski đerdan. Lukavac: B-Eli-M, 2009. 374 str., ilustr. ISBN 978-9958-897-01-6. [COBISS.SI-ID 9319319]


902 ARHEOLOGIJA


261. VODOPIVEC, Vinko (ur.). Zbornik Sedme mednarodne konference Izvor Evropejcev = Proceedings of the Seventh International Topical Conference Origin of Europeans, Ljubljana, 5. in 6. junij (June 5th and 6th) 2009, (Korenine slovenskega naroda). Ljubljana: Jutro, 2010. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-30-4. [COBISS.SI-ID 250689024]


91 GEOGRAFIJA


262. DONALDSON, Madeline. Africa, (Pull ahead books, Continents). London; New York; Minneapolis: Lerner books, 2008. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-58013-330-2. [COBISS.SI-ID 2468550]

263. DONALDSON, Madeline. Antarctica, (Pull ahead books, Continents). London; New York; Minneapolis: Lerner books, 2008. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-58013-335-7. [COBISS.SI-ID 2467526]

264. DONALDSON, Madeline. Asia, (Pull ahead books, Continents). London; New York; Minneapolis: Lerner books, 2008. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-58013-334-0. [COBISS.SI-ID 2468038]

265. DONALDSON, Madeline. Australia, (Pull ahead books, Continents). London; New York; Minneapolis: Lerner books, 2008. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-58013-333-3. [COBISS.SI-ID 2468294]

266. DONALDSON, Madeline. Europe, (Pull ahead books, Continents). London; New York; Minneapolis: Lerner books, 2008. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-58013-329-6. [COBISS.SI-ID 2468806]

267. DONALDSON, Madeline. North America, (Pull ahead books, Continents). London; New York; Minneapolis: Lerner books, 2008. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-58013-331-9. [COBISS.SI-ID 2467782]

268. DONALDSON, Madeline. South America, (Pull ahead books, Continents). London; New York; Minneapolis: Lerner books, 2008. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-58013-332-6. [COBISS.SI-ID 2467270]

269. REBERNIK, Dejan. Osnove fizične geografije Evrope. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-237-315-3. [COBISS.SI-ID 247616768]


91(497.4) GEOGRAFIJA SLOVENIJE


270. BANDELJ, Andrej, PAHOR, Samo, RUPEL, Aldo, KLADNIK, Drago (ur.). Tržaško in Goriško, (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Evropa, 8). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-254-184-2. [COBISS.SI-ID 250355456]


912 KARTE


271. Slikovni atlas sveta. Radovljica: Didakta, 2010. ISBN 978-961-261-125-5. [COBISS.SI-ID 248040960]

272. WALLACE, Holly. Slikovni atlas sveta. Murska Sobota: Pomurska založba, 2010. ISBN 978-961-249-080-5. [COBISS.SI-ID 249643776]


913(100)(036) VODNIKI - OSTALI SVET


273. BOWEN, Jan. Australia, (Eyewitness travel). Reprinted revision. London: Dk, 2010. 616 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-40535-032-7. [COBISS.SI-ID 12098716]

274. BISHOP, Bruce. Canada, (Eyewitness travel). Reprinted whit revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2010. 448 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4053-5034-1. [COBISS.SI-ID 39312]

275. FIRESTONE, Matthew D.. Egypt, (Lonely planet). 10th ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet, cop. 2010. 572 str., ilustr. ISBN 978-1-74179-314-7. [COBISS.SI-ID 65020161]

276. KARLIN, Adam, ST. LOUIS, Regis. Washington, DC : city guide : [with pull-out map]. 4th ed. Footscray (Vic.); Oakland (Calif.); London: Lonely Planet, 2010. 264 str., ilustr., načrti. ISBN 978-1-74179-045-0. [COBISS.SI-ID 7021342]


913(4)(036) VODNIKI - EVROPA


277. BROOK, Stephen, BEER, Gretel. Vienna, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London: Dorling Kindersley, 2010. 288 str., ilustr. ISBN 978-1-4053-4696-2. ISBN 978-1-40534-696-2. [COBISS.SI-ID 6979614]

278. CZERNIEWICZ-UMER, Teresa, OMILANOWSKA, Małgorzata, MAJEWSKI, Jerzy S.. Poland, (Eyewitness travel). Reprinted with reversions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2010. 384 str., zvd., ilustr. ISBN 978-1-40535-203-1. [COBISS.SI-ID 7040030]

279. ATKINSON, Sam (ur.), HALL, Simon (ur.), SZUDEK, Andrew (ur.). Europe, (Eyewitness travel). Reprinted whit revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2010. 799 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4053-4699-3. [COBISS.SI-ID 2289844]

280. FORBES, Andrew, HENLEY, David, HOLMSHAW, Peter. Thailand's beaches and islands, (Eyewitness travel). London [etc.]: Dorling Kindersley, 2010. 384 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4053-5205-5. [COBISS.SI-ID 15072565]

281. CLOUGH, Juliet. Scotland, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2010. 240 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4053-5204-8. [COBISS.SI-ID 15070005]

282. TILLIER, Alan, BOICOS, Chris. Paris, (Eyewitness travel guides). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2010. 448 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4053-5808-8. [COBISS.SI-ID 7019806]


913(497.4)(036) VODNIKI - SLOVENIJA


283. FALLON, Stephen. Slovenia, (Lonely planet). 6th ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet, cop. 2010. 324 str., ilustr. ISBN 978-1-74104-857-5. [COBISS.SI-ID 65013505]


929 BIOGRAFIJE


284. KHAM, Boris, PROSEN, Marijan. Viljem Ogrinc, Ivan Tomec, Pavel Kunaver v slovenski astronomiji : [prispevek slovenski samobitnosti], (Svet naravoslovja). Ljubljana: Jutro, 2010. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-29-8. [COBISS.SI-ID 250688512]

285. MANDELA, Nelson. Dolga pot do svobode : avtobiografija Nelsona Mandele, (Zbirka Dokumenta). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. ISBN 978-961-6767-92-7. [COBISS.SI-ID 251182080]

286. NORMAN, Philip. John Lennon : the life. London: HarperCollinsPublishers, 2009. 853 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-0-00-719742-2. [COBISS.SI-ID 9319575]

287. VIDNJEVIČ, Marko. Josip Broz - Tito : grandiozni narcis. Novo mesto: Goga, 2010. ISBN 978-961-6421-92-8. [COBISS.SI-ID 251151616]


930 ZGODOVINOPISJE


288. JESENIČNIK, Tomo. Po poteh koroške kulturne dediščine Občine Prevalje in Mestne občine Pliberk : fotomonografija = Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde Bleiburg : Fotomonographie, (Projekt Po poteh koroške kulturne dediščine). Prevalje: Občina, 2006. 80 str., fotogr. ISBN 961-238-793-1. ISBN 978-961-238-793-8. [COBISS.SI-ID 229092608]

289. ODER, Karla. Po poteh koroške kulturne dediščine Občine Prevalje in Mestne občine Pliberk : monografija = Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde Bleiburg : Monographie, (Projekt Po poteh koroške kulturne dediščine). Prevalje: Občina, 2006. 128 str., ilustr. ISBN 961-238-795-8. ISBN 978-961-238-795-2. [COBISS.SI-ID 229104640]


94".../18" ZGODOVINA DO 19. STOL.


290. HAYWOOD, John. The historical atlas of the Celtic world : with 214 illustrations, 180 in colour, including 54 maps. 1st ed. London: Thames & Hudson, cop. 2009. 144 str., ilustr. ISBN 978-0-500-28831-3. [COBISS.SI-ID 20538423]

291. PRELOG, Milan. Slavenska renesansa : 1780.-1848.. Rijeka: Ex libris, 2007. 575 str. ISBN 978-953-6932-26-9. [COBISS.SI-ID 12160561]


94"1914/19" 1. SVETOVNA VOJNA


292. RAJŠP, Vincenc (ur.). Soška fronta 1915-1917 : kultura spominjanja, (Srednjeevropska znanstvena knjižnica, zv. 3). Dunaj = Wien: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-254-187-3. [COBISS.SI-ID 250564864]


94"1939/45" 2. SVETOVNA VOJNA


293. DEŽMAN, Jože (ur.). Vojne fotografije = War photos : 1941-1945 : partizanske enote = partisan units : iz fotografske zbirke Muzeja novejše zgodovine Slovenije = from the photo collection of the Museum of Contemporary History of Slovenia, (Zbirka Slovenska vojaška zgodovina, 6). Ljubljana [i. e.] Radomlje: Defensor, 2010. 427 str., fotogr. ISBN 978-961-6177-30-6. [COBISS.SI-ID 250797824]

294. OSOLNIK, Bogdan. Z ljubeznijo skozi surovi čas. Dopolnjena izd. Novo mesto: Goga, 2010. 485 str., fotogr. ISBN 978-961-6421-91-1. [COBISS.SI-ID 250817024]

295. SEVER, Franc. Past na Menini planini : kako smo prelisičili XIV. SS-divizijo Galizien na Menini planini. [3. izd.]. Celje: Fit Media, 2009. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-6283-36-6. [COBISS.SI-ID 249069568]


C eng CICIBANI V ANGŠKEM JEZIKU


296. BAUER, Jutta. Emma lacht. Hamburg: Carlsen, 2009. [14] str., ilustr. ISBN 978-3-551-16744-6. [COBISS.SI-ID 6969907]

297. DONALDSON, Julia. Tabby McTat. London: Alison Green Books, 2009. [31] str., barvne ilustr. ISBN 978-1-407109-24-4. [COBISS.SI-ID 7031326]

298. DOYLE, Malachy. Charlie is my darling. London: Orchard Books, 2009. [32] str., ilustr. ISBN 978-1-84616-797-3. ISBN 1-84616-797-3. [COBISS.SI-ID 1096147038]

299. METCALF, Paula. Norma Snows. London; Basingstoke; Oxford: Macmillan Children's Books, 2008. [28] str., ilustr. ISBN 978-0-230-01527-2. ISBN 978-0-230-53177-2. [COBISS.SI-ID 15576889]

300. PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana. Animal lullabies. New York; London, 2000. [32] str., ilustr. ISBN 978-0-7358-2097-5. [COBISS.SI-ID 14274105]

301. PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana. Daddies. New York; London: NorthSouth Books, 2009. [31] str., ilustr. ISBN 978-0-7358-2240-5. ISBN 978-0-7358-2140-8. [COBISS.SI-ID 249836288]

302. RIDDELL, Chris. Mr Underbed. London: Andersen Press, 2009. [25] str., ilustr. ISBN 978-1-84270-821-7. [COBISS.SI-ID 1096063582]

303. WARD, Helen. The dragon machine. Dorking: Templar Publishing, 2007. [30] str., ilustr. ISBN 978-1-84011-990-9. ISBN 1-84011-990-X. [COBISS.SI-ID 1096256350]


C ger CICIBANI V NEMŠKEM JEZIKU


304. DODD, Emma. I don't want a cool cat. 1st published. London; Sydney: Orchard books, 2009. [25] str., ilustr. ISBN 978-1-84616-950-2. [COBISS.SI-ID 9319831]


C CICIBANI


305. BROSCHE, Heidemarie. Zgodbe o duhcih, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2010. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6744-29-4. [COBISS.SI-ID 64534785]

306. CHAPMAN, Linda. Ogenj morskih deklic, (Zbirka Skoraj morska deklica). Ljubljana: Alica, 2010. 89 str., ilustr. ISBN 978-961-6598-86-6. [COBISS.SI-ID 250851840]

307. CHAPMAN, Linda. Otok morskih deklic, (Zbirka Skoraj morska deklica). Ljubljana: Alica, 2010. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-6598-85-9. [COBISS.SI-ID 250851584]

308. DISNEY, Walt. Princesa in žabec = The Princess and the frog. [Ljubljana]: Con film, [2010], posneto 2009. 1 video DVD (93 min, 25 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 14481970]

309. DISNEY, Walt. Slonček Dumbo : 70. obletnica = Dumbo : 70th anniversary. [Ljubljana: Con film], [2010], posneto 1941. 1 video DVD (61 min, 12 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1 ; 2.0). [COBISS.SI-ID 14374194]

310. Feliksova pisma, Feliks gre od doma. Ljubljana: Video art, [c. 2010?], [2000], 2001. 1 video DVD (70 min, 39 sek), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 14370866]

311. Feliksova pisma, Feliks se vrne domov. Ljubljana: Video art, [c. 2010?], [2000], 2001. 1 video DVD (95 min, 20 sek), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 14371890]

312. Feliksova pisma, Feliks v Avstraliji. Ljubljana: Video art, [c. 2010?], [2000], 2001. 1 video DVD (71 min, 41 sek), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 14371378]

313. Feliksova pisma, Feliks v Švici. Ljubljana: Video art, [c. 2010?], [2000], 2001. 1 video DVD (71 min, 18 sek), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 14371122]

314. Junaško potovanje = Tales of the riverbank. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2009, p 2008. 1 video DVD (ca 80 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 15563577]

315. JURIŠEVIČ, Milena. Dva zelo strašna volkova. Koper: D-Bartol, 2007. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-91070-2-7. [COBISS.SI-ID 232592896]

316. KRAUSE, Amanda. Zgodbe o piratih, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2010. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6744-30-0. [COBISS.SI-ID 64535553]

317. LENK, Fabian. Kriminalke za male detektive, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2010. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6744-28-7. [COBISS.SI-ID 64534273]

318. MAI, Manfred. Pošast v razredu, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2010. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-6744-33-1. [COBISS.SI-ID 64875777]

319. MAI, Manfred. Razred v nogometni vročici, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2010. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-6744-32-4. [COBISS.SI-ID 64875265]

320. MARSHALL, Jill. Kave-Tina Rox. First published. London: Hodder Children's Books; Sydney: Hodder Children's Books Australia, 2009. [32] str., ilustr. ISBN 978-0-340-957127. [COBISS.SI-ID 9323159]

321. MEADOWS, Daisy. Manja, ametistna vila, (Zbirka Mavrične vile). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1241-9. ISBN 978-961-01-1240-2. [COBISS.SI-ID 250613504]

322. Moja prijatelja Tiger in Pu, Izgubljeno in najdeno = My friends Tigger & Pooh, Lost & found. Ljubljana: Con film, 2010, p 2008. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1096421214]

323. MONGREDIEN, Sue. Oliver Lunca in pošastne počitnice. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2010. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-226-998-2. [COBISS.SI-ID 251064576]

324. NÖSTLINGER, Christine. Mini ima talent. 1. izd. Ljubljana: Družba Piano, 2010. ISBN 978-961-6693-39-4. ISBN 978-961-6693-40-0. [COBISS.SI-ID 250722048]

325. Palčki & Troli : skrivnostna druščina = Gnomes and Trolls : the secret chamber. Šenčur: Media Film, 2009, p 2008. 1 video DVD (ca 75 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1096083550]

326. Pat & Mat = --- A je to! : [najbolj neumna, nerodna in zabavna], Bazen, (Animirana serija). [Šenčur]: Media film, [2010], p 2003, 2004. 1 video DVD (60 min, 18 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 14361138]

327. Pat & Mat = --- A je to! : [najbolj neumna, nerodna in zabavna], Delavnica, (Animirana serija). [Šenčur]: Media film, [2010], p 2003. 1 video DVD (56 min, 48 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 14484530]

328. Pat & Mat = --- A je to! : [najbolj neumna, nerodna in zabavna], Garaža, (Animirana serija). Šenčur: Media film, 2010, p 2003. 1 video DVD (ca 66 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1096400222]

329. Pat & Mat = --- A je to! : [najbolj neumna, nerodna in zabavna], Pleskarja, (Animirana serija). [Šenčur]: Media film, [2010], p 2003. 1 video DVD (55 min, 28 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 14361394]

330. Pujsa Pepa = Peppa pig, Čas za spanje. Ljubljana: Videoart, 2003. 1 video DVD (regija 2)(ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 2287284]

331. Pujsa Pepa = Peppa pig, Mehurčki. Ljubljana: Videoart, 2003. 1 video DVD (regija 2)(ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 2287028]

332. Pujsa Pepa = Peppa pig, Mrzel zimski dan. Ljubljana: Videoart, 2003. 1 video DVD (regija 2)(ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 2287796]

333. Pujsa Pepa = Peppa pig, Vožnja z balonom. Ljubljana: Videoart, 2003. 1 video DVD (regija 2)(ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 2287540]

334. Pujsa Pepa = Peppa pig, Zvezde. Ljubljana: Videoart, 2003. 1 video DVD (regija 2)(ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 2288052]

335. Robotki, Hura! Gradimo in se igrajmo. Ljubljana: Video art, [2010?], p 2003. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1096224606]

336. Robotki, Pridite vsi zraven!. Ljubljana: Video art, [2010?], p 2003. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1096224350]

337. SCHEFFLER, Ursel. Črnilko - računalniška pošast, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2010. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-6744-31-7. [COBISS.SI-ID 64875009]

338. STONE, Rex. Reševanje oklepljenega kuščarja, (Zbirka Zaliv dinozavrov). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1080-4. ISBN 978-961-01-1081-1. [COBISS.SI-ID 249605888]

339. V kraljestvu divjih bitij = Where the wild things are. Ljubljana: Con film, [2010], posneto 2009. 1 video DVD (96 min, 53 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 14391090]

340. WALDER, Vanessa. Vilinske zgodbe, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2010. 43 cm, ilustr. ISBN 978-961-6744-20-1. [COBISS.SI-ID 64336641]

341. Webles, Welcome to weebleville = Valjčki, Dobrodošli v Valjčkovo, (Playskool). Ljubljana: Katantanija cinemas, p 2005. 1 video DVD (40 min), barve, zvok (Dolby Digital mono). [COBISS.SI-ID 9242789]

342. Zgodbe bratov Grimm : Izplesani čeveljci. Del 2. Ljubljana: Videoart, 2005, p 1993. 1 video DVD (ca 180 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 9317783]


C-K CICIBANI-SLIKANICE KARTONKE


343. BALL, Sara. Divji dinozavri. Ljubljana: Kres, 2010. ISBN 978-961-250-075-7. [COBISS.SI-ID 248120320]

344. Hiša. [Radovljica]: Didakta, [2010]. 1 kartonka ([24] str.), ilustr. ISBN 978-961-6646-97-0. [COBISS.SI-ID 246692096]

345. Kmetija. [Radovljica]: Didakta, [2010]. 1 kartonka ([24] str.), ilustr. ISBN 978-961-6646-71-0. [COBISS.SI-ID 246692864]

346. Ljubke živali. [Radovljica]: Didakta, [cop. 2010]. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-261-100-2. [COBISS.SI-ID 246691072]

347. Mladički. [Radovljica]: Didakta, [cop. 2010]. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-261-101-9. [COBISS.SI-ID 246691328]

348. Neverjetne živali. [Radovljica]: Didakta, [cop. 2010]. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-261-102-6. [COBISS.SI-ID 246691584]

349. PARKER, Natalie Jane. Čmrlj Črt spoznava letne čase, (Učenje je zabavno!). Ljubljana: Alica, 2010. [10] str., ilustr. ISBN 978-961-6598-73-6. ISBN 978-961-6598-79-8. [COBISS.SI-ID 249611008]

350. PARKER, Natalie Jane. Gosenica Greta šteje do 10, (Učenje je zabavno!). Ljubljana: Alica, 2010. [10] str., ilustr. ISBN 978-961-6598-74-3. ISBN 978-961-6598-79-8. [COBISS.SI-ID 249611264]

351. PARKER, Natalie Jane. Kačja pastirica Katja zna povedati koliko je ura, (Učenje je zabavno!). Ljubljana: Alica, 2010. [10] str., ilustr. ISBN 978-961-6598-75-0. ISBN 978-961-6598-79-8. [COBISS.SI-ID 249611520]

352. PARKER, Natalie Jane. Metuljčica Meta spoznava oblike, (Učenje je zabavno!). Ljubljana: Alica, 2010. [10] str., ilustr. ISBN 978-961-6598-76-7. ISBN 978-961-6598-79-8. [COBISS.SI-ID 249611776]

353. PARKER, Natalie Jane. Pikapolonica Pika spoznava dneve v tednu, (Učenje je zabavno!). Ljubljana: Alica, 2010. [10] str., ilustr. ISBN 978-961-6598-77-4. ISBN 978-961-6598-79-8. [COBISS.SI-ID 249612032]

354. PARKER, Natalie Jane. Žabec Živko odkriva barve, (Učenje je zabavno!). Ljubljana: Alica, 2010. [10] str., ilustr. ISBN 978-961-6598-78-1. ISBN 978-961-6598-79-8. [COBISS.SI-ID 249612288]

355. Prve besede. [Radovljica]: Didakta, [2010]. 1 kartonka ([24] str.), ilustr. ISBN 978-961-6646-99-4. [COBISS.SI-ID 246692608]

356. Živali. [Radovljica]: Didakta, [2010]. 1 kartonka ([24] str.), ilustr. ISBN 978-961-6646-98-7. [COBISS.SI-ID 246692352]

357. Živali : velika slikanica. [Radovljica: Didakta, 2010]. 1 kartonka ([48] str.), ilustr. ISBN 978-961-6646-96-3. [COBISS.SI-ID 246690816]

358. Živali na kmetiji. [Radovljica]: Didakta, [cop. 2010]. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-261-103-3. [COBISS.SI-ID 246691840]

359. Živžav na kmetiji. Ljubljana: Kres, 2010. ISBN 978-961-250-076-4. [COBISS.SI-ID 249090048]

360. Živžav v mestu. Ljubljana: Kres, 2010. ISBN 978-961-250-077-1. [COBISS.SI-ID 249090560]

361. Živžav v pristnišču. Ljubljana: Kres, 2010. ISBN 978-961-250-078-8. [COBISS.SI-ID 249090304]


C-S CICIBANI-SLIKANICE


362. KELLY, Mij. Ačiiiha! : bonton za vse živali. Ljubljana: Kres, cop. 2010. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-250-067-2. [COBISS.SI-ID 247685632]

363. SCHIMEL, Lawrence. Cecilija in zmaj, (Aleph, 139). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2010. ISBN 978-961-6789-11-0. [COBISS.SI-ID 250808576]


C-Sv CICIBANI-SLIKANICE VELIKE ČRKE


364. DOBEIC, Alenka. Pesmi za fante. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2010. 29 str., ilustr. ISBN 978-961-261-156-9. [COBISS.SI-ID 250412544]

365. GRAFENAUER, Niko. Avtozaver. 1. izd. Ljubljana: Grafenauer založba, 2010. [14] str., ilustr. ISBN 978-961-92855-0-3. [COBISS.SI-ID 250883072]

366. HUSEINOVIĆ, Kašmir. Zmaja. V Ljubljani: Karantanija, 2010. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-226-992-0. [COBISS.SI-ID 250776832]

367. MARLEAU, Eve. Moj prvi --- obisk pri zobozdravniku. Murska Sobota: Pomurska založba, 2010. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-249-078-2. [COBISS.SI-ID 248903168]

368. MARLEAU, Eve. Moj prvi --- šolski dan. Murska Sobota: Pomurska založba, 2010. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-249-077-5. [COBISS.SI-ID 248902656]

369. NEUDERT, Cornelia. Zgodbe o ponijih, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2010. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6744-27-0. [COBISS.SI-ID 64355841]

370. ONDRACEK, Claudia. Zgodbe o dinozavrih, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2010. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6744-19-5. [COBISS.SI-ID 64336129]

371. POKOVEC, Natalija. Žabica Polonca ima govorni nastop. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2010. 25 str., ilustr. ISBN 978-961-261-162-0. [COBISS.SI-ID 250485760]

372. PREGL KOBE, Tatjana. Čajanka za psa, mačko in papagaja, (Zbirka Cunjasta dvojčka, 6). Ljubljana: Edina, 2009. 20 str., ilustr. ISBN 978-961-6364-32-4. [COBISS.SI-ID 244141056]

373. PREGL KOBE, Tatjana. Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj, (Zbirka Cunjasta dvojčka, 9). Ljubljana: Edina, 2010. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-6364-41-6. [COBISS.SI-ID 249948160]


C-Sz CICIBANI-SLIKANICE ZABOJI


374. BEDFORD, David. Nikovo jajce. Murska Sobota: Pomurska založba, 2010. ISBN 978-961-249-083-6. [COBISS.SI-ID 250179328]

375. GRAFENAUER, Niko. Brez moči je vsak ukrep, Pedenjped ima spet rep. 1. natis. Ljubljana: Grafenauer založba, 2010. ISBN 978-961-92855-1-0. [COBISS.SI-ID 251088384]

376. HOWARTH, Heidi. Kako ujeti zvezdni utrinek. Murska Sobota: Pomurska založba, 2010. ISBN 978-961-249-082-9. [COBISS.SI-ID 250179072]

377. KOCMUT, Aleksandra. Kometek Raketek in Sončeva darila. Nova Gorica: Educa, Melior, 2010. [15] str., ilustr. ISBN 978-961-6753-18-0. [COBISS.SI-ID 250915840]

378. MAJER, Bruno. Bela pot : knjiga o mleku za radovedne otroke. Ljubljana: Kres, 2010. ISBN 978-961-250-088-7. [COBISS.SI-ID 251190784]

379. PERKO, Tina. Ovca Boža. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2010. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-261-154-5. [COBISS.SI-ID 250333696]

380. PUPPIS, Nadja. Kako je nastala Šmarna gora : velikan Hrust in povodni mož. 1. izd. Medvode: Trip, 2010. [16] str., ilustr. ISBN 978-961-92427-2-8. [COBISS.SI-ID 250909184]

381. SMALLMAN, Steve. Dinka Tinka se zgubi. Murska Sobota: Pomurska založba, 2010. ISBN 978-961-249-085-0. [COBISS.SI-ID 250178816]

382. SMALLMAN, Steve. Kamen želja. Murska Sobota: Pomurska založba, 2010. ISBN 978-961-249-084-3. [COBISS.SI-ID 250178304]

383. ŠTOK-VOJSKA, Nelda. Mačja Dobrava : pesniška zbirka za otroke. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2010. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-226-997-5. [COBISS.SI-ID 251060992]


L LJUDSKA KNJIŽEVNOST


384. DAVID, Maja. Pravljice = Fairy tales. Maribor: samozal., 2010. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-245-900-0. ISBN 978-961-245-932-1. [COBISS.SI-ID 64457473]


M MLADINSKA KNJIŽEVNOST


385. GAIMAN, Neil. Pokopališka knjiga, (Knjižnica Sinjega galeba, 325). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. ISBN 978-961-01-1282-2. [COBISS.SI-ID 250813184]

386. KREGAR, Laura. V iskanju sreče. 1. natis. Hoče: Skrivnost, 2010. 140 str. ISBN 978-961-6793-21-6. ISBN 978-961-6793-22-3. [COBISS.SI-ID 250933760]

387. PHILIPPS, Carolin. Made in Vietnam, (Zbirka Z(o)renja). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2010. ISBN 978-961-272-011-7. [COBISS.SI-ID 250671872]


P eng PIONIRSKA KNJIŽEVNOST V ANGŠKEM JEZIKU


388. ALMOND, David. The boy who climbed into the moon. London: Walker books, 2010. 122 str., ilustr. ISBN 978-1-4063-1457-1. [COBISS.SI-ID 15077941]


P PIONIRSKA KNJIŽEVNOST


389. BOIE, Kirsten. Poletje v Galebji ulici. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2010. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0130-4. [COBISS.SI-ID 251016192]

390. Čarovniki iz ulice Waverly. Sezona 1, disk 1, Po čarovniško = Wizards of Waverly place. Season 1, volume 1, Work it like a wizard. Ljubljana: Con film, 2010, p 2007. 1 video DVD (ca 157 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1096460638]

391. Čarovniki iz ulice Waverly. Sezona 1, disk 2, Vajeništvo za čarovnike = Wizards of Waverly place. Season 1, volume 2, Magic training. Ljubljana: Con film, 2010, p 2007-2008. 1 video DVD (ca 157 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1096461150]

392. Čarovniki iz ulice Waverly. Sezona 1, disk 3, Čaranje s stilom = Wizards of Waverly place. Season 1, volume 3, Stylin' powers. Ljubljana: Con film, 2010, p 2008. 1 video DVD (ca 158 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1096461662]

393. ADLER, Marc F., BIEAR, Scott, MAURER, Jason. Delgo. Ljubljana: Con film, 2006[?], 2010, p 2008. 1 video DVD (85 min, 44 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 14388786]

394. Dežela preteklosti. 4, Potovanje skozi Deželo megle = The Land before time. 4, Journey through the mists. Ljubljana: Con film, [2006], 2009, p 1995. 1 video DVD (70 min, 53 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 14388274]

395. Dežela preteklosti. 5, Skrivnostni otok = The Land before time. 5, The Mysterious island. [Ljubljana]: Con film, [2006],2009,[2010], p 1997. 1 video DVD (70 min, 28 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 14438450]

396. Dežela preteklosti. 6, Skrivnost stene dinozavrov = The Land before time. 6, The Secret of Saurus Rock. [Ljubljana]: Con film, [2006],2009,[2010],p 1998. 1 video DVD (73 min, 4 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 14437938]

397. Dežela preteklosti. 1 = The land before time. Ljubljana: Con film, 2009, p 1988. 1 video DVD (65 min, 57 sek), barve, zvok (Dolby Digial). [COBISS.SI-ID 13430838]

398. Dežela preteklosti. 2, Pustolovščina v Veliki dolini = The land before time. 2, The great valley adventure. Ljubljana: Con film, 2009, p 1994. 1 video DVD (ca 73 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 13431606]

399. Dežela preteklosti. 3, Čas velikega dajanja = The land before time. 3, The time of the great giving. Ljubljana: Con film, 2009, p 1995. 1 video DVD (70 min, 48 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 13431094]

400. DUNCAN, Lois. Novice za pse. 1. izd. Ljubljana: Alica, 2010. 220 str. ISBN 978-961-6598-87-3. [COBISS.SI-ID 250853120]

401. HARTNETT, Sonya. Srebrni osliček. 1. izd. Ljubljana: Družba Piano, 2010. ISBN 978-961-6693-41-7. ISBN 978-961-6693-43-1. [COBISS.SI-ID 251115520]

402. KUŠAR, Nani. Luka lukasti : mladinska povest. 1. izd. Ljubljana: samozal., 2010. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-92730-5-0. [COBISS.SI-ID 249771520]

403. MAV HROVAT, Nina. Orientacisti na sledi morilcu. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2010. ISBN 978-961-272-013-1. [COBISS.SI-ID 250672384]

404. Moj prijatelj Willy. 4, Beg iz gusarskega zaliva = Free Willy. 4, Escape from pirate's cove. Ljubljana: Con film, 2010. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1096420190]

405. Rudi Rilec dirkalni pujs. 1 = Rudi, the racin pig. 1 = Rennschwein Rudi Rüssel. 1. Ljubljana: Con film, 2009, p 2008. 1 video DVD (ca 120 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1096350046]

406. Rudi Rilec dirkalni pujs. 2 = Rudi, the racin pig. 2 = Rennschwein Rudi Rüssel. 2. Ljubljana: Con film, 2009, p 2008. 1 video DVD (ca 120 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1096350558]

407. Rudi Rilec dirkalni pujs. 3 = Rudi, the racin pig. 3 = Rennschwein Rudi Rüssel. 3. Ljubljana: Con film, 2009, p 2008. 1 video DVD (ca 150 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1096350302]

408. LASSETER, John, DOCTER, Pete, STANTON, Andrew, RANFT, Joe. Svet igrač = Toy story. Special edition. Ljubljana: Con film, [2010], posneto 1995. 1 video DVD (77 min, 55 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 14392114]

409. WIEBE, Trina. Max, vsemogočni super junak, (Max milijonar, knj. 2). 1. natis. Hoče: Skrivnost, 2010. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-6793-19-3. ISBN 978-961-6793-20-9. [COBISS.SI-ID 250758144]


NASLOVNO KAZALO



IMENSKO KAZALO



PREDMETNO KAZALO