COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Novosti za mesec maj 20100 SPLOŠNO


1. GLAVAN BATAGELJ, Katarina (ur.), GLAVAN, Rok (ur.). Papirnati vrtiljak : bibliofilska razstava starih otroških knjig [v okviru prireditve] 25. slovenski knjižni sejem, Cankarjev dom, Ljubljana, od 24. do 29. novembra 2009. Ljubljana: Antikvariat Glavan, 2009. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 248472320]

2. GERLOVIČ, Dušan (ur.). Ustanova dr. Antona Trstenjaka v dvajsetletnem delovanju. Ljubljana: Ustanova dr. Antona Trstenjaka: Koščak, 2010. 141, 8 f fotogr., ilustr. ISBN 978-961-92631-1-2. [COBISS.SI-ID 250332672]


004 RAČUNALNIŠTVO


3. BELHAR, Klemen. Povej & pokaži : [črna knjiga o powerpointu]. Ljubljana: Šola retorike, 2010. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6697-03-3. [COBISS.SI-ID 250706432]

4. ŠTRANCAR, Matjaž, MAROLT, Andrej, STARC, Janez Jožef, KUNAVAR, Luka, POŽLEP, Mark, BUTALA, Matej, HORVAT, Matjaž, CAR, Tomaž Marija, ŽEKAR, Uroš. iPriročnik : Snow Leopard : osnove MAC OS X, iLife '09 in iWork '09. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Štrancar.com, 2010. X, 192 str., ilustr. ISBN 978-961-92371-4-4. [COBISS.SI-ID 249017344]


005 MENEDŽMENT


5. BATTELLE, John. Iskanje : kako so Google in njegovi tekmeci na novo napisali pravila posla in preoblikovali našo kulturo, (Zbirka Ventilator). 1. natis. Ljubljana: Pasadena, 2010. 352 str., ilustr. ISBN 978-961-6661-07-2. [COBISS.SI-ID 250539520]

6. DIMOVSKI, Vlado, PENGER, Sandra, PETERLIN, Judita. Avtentično vodenje v učeči se organizaciji. 1. natis. Ljubljana: Planet GV, poslovno izobraževanje, 2009. 253 str., ilustr. ISBN 978-961-6529-67-9. [COBISS.SI-ID 243451648]

7. TATEISI, Nobuo. Podjetje kot dober državljan : v skupnost usmerjen management za 21. stoletje. Velenje: IPAK, Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij, 2009. 178 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-91632-4-5. [COBISS.SI-ID 248571392]


02 KNJIŽNIČARSTVO


8. KESIČ DIMIC, Katarina. Priporčnik o branju. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2010. ISBN 978-961-6668-18-7. [COBISS.SI-ID 250512896]

9. SMOLIK, Marijan. Semeniška knjižnica, (Vademecum na kratko). Celje: Celjska mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Bogoslovno semenišče, 2010. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-218-877-1. [COBISS.SI-ID 249992448]


084.11 STRIPI


10. MUSTER, Miki. Miki : zbirka Miki Muster. 1, 1952-1955. 1. izd. Ljubljana: Buch, 2010. 276 str., ilustr. ISBN 978-961-92830-0-4. [COBISS.SI-ID 250471168]


084.11+087.5


11. DAVIS, Jim. Garfield je zakon!, (Zbirka Garfieldove največje uspešnice, knj. 1). 1. izd. Ljubljana: Graffit, 2010. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6765-16-9. ISBN 978-961-6765-17-6. [COBISS.SI-ID 250374656]

12. DAVIS, Jim. Garfield na dopustu, (Zbirka Garfieldove največje uspešnice, knj. 2). 1. izd. Ljubljana: Graffit, 2010. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6765-18-3. ISBN 978-961-6765-19-0. [COBISS.SI-ID 250374912]

13. LAVRIČ, Tomaž. Novi časi, (Zbirka Republika Strip, 13), (Posebna izdaja revije Stripburger). Ljubljana: Forum, 2010. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-6553-37-7. [COBISS.SI-ID 250187008]

14. PEKLAJ, Katarina. Nikola v svetu reklam, (Posebna izdaja revije Stripburger), (Zbirka O). Ljubljana: Forum, 2010. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6553-38-4. [COBISS.SI-ID 250193664]


1 FILOZOFIJA


15. AUBREHT, Dejan. Nietzschejeva filozofija razlike, (Filozofska zbirka Aut, 47). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2010. 189 str. ISBN 978-961-6644-54-9. [COBISS.SI-ID 250200832]

16. COLLI, Giorgio. Rojstvo filozofije, (Knjižna zbirka KUD Logos, 29). Ljubljana: KUD Logos, 2010. 199 str. ISBN 978-961-6519-49-6. [COBISS.SI-ID 250471936]

17. FRANKL, Viktor E.. Biti človek pomeni najti smisel, (100 strani). Ljubljana: Novi svet, 2010. 100 str. ISBN 978-961-6338-81-3. [COBISS.SI-ID 250638336]

18. HRIBAR, Tine. Fenomenološki etos, (Philosophica, Series Moderna). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. 363 str. ISBN 978-961-254-177-4. [COBISS.SI-ID 249814016]

19. RICOEUR, Paul. Živa metafora, (Filozofska zbirka Aut, 44). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2009. 531 str. ISBN 978-961-6644-52-5. [COBISS.SI-ID 250186496]

20. SVETLIČ, Rok. Filozofija človekovih pravic, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-6732-17-8. [COBISS.SI-ID 249261056]

21. SAM, Anej (ur.). Svoboda na izpitu, (Onežimo svet). Ljubljana: Jasa, 2010. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-92484-2-3. [COBISS.SI-ID 250123264]

22. URŠIČ, Marko. Štirje časi : filozofski pogovori in samogovori, Jesen : tretji čas : daljna bližina neba : človek in kozmos. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010. 700 str., XVI str. pril., ilustr. ISBN 978-961-231-767-6. [COBISS.SI-ID 249923072]

23. VEZOVNIK, Andreja. Diskurz, (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2009. 232 str. ISBN 978-961-235-387-2. [COBISS.SI-ID 249062400]

24. WARBURTON, Nigel. Filozofija : temeljna spoznanja, (Zbirka Paideia, 2009, 4). Ljubljana: Sophia, 2009. XIV, 198 str. ISBN 978-961-6768-13-9. [COBISS.SI-ID 249188352]

25. YUVAL-DAVIS, Nira. Spol in nacija, (Zbirka Sodobna družba, 29). Ljubljana: Sophia, 2009. VI, 254 str. ISBN 978-961-6768-12-2. [COBISS.SI-ID 249176576]


13 FILOZOFIJA DUHA


26. ARROYO, Stephen. Medosebna astrologija : energetski faktorji v ljubezni, spolnosti in kompatibilnosti. Ljubljana: Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2010. XXXVI, 388 str. ISBN 978-961-92488-5-0. [COBISS.SI-ID 250405632]

27. JERŠEK, Marjetka. Energija videnja : odkrijte svojo jasnovidnost. Šmarješke Toplice: Stella, 2010. 183 str. ISBN 978-961-246-178-2. ISBN 978-961-246-179-9. [COBISS.SI-ID 250375168]

28. KOLMAN, Maria Ana. Prebujenje zavesti. 1. izd. Preddvor: samozal., 2009. 116 str. ISBN 978-961-245-833-1. [COBISS.SI-ID 248169472]

29. KOMEL, Dean. Potikanja, (Filozofska zbirka Aut, 46). Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 2010. 119 str. ISBN 978-961-6644-51-8. [COBISS.SI-ID 250018816]


159.9 PSIHOLOGIJA


30. BARŠEK, Bono. Resnice življenja, (Zbirka Ventilator). 2., popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Pasadena, 2007. XVI, 253 str. ISBN 978-961-6361-92-7. [COBISS.SI-ID 234286848]

31. BOŠNJAKOVIĆ, Radivoje. Starajmo se kot katedrala : (priročnik življenjskih izkušenj). Ljubljana: RAI, 2008. 191 str. ISBN 978-961-92755-0-4. [COBISS.SI-ID 248172544]

32. EDELSTEIN, Jean Hannah. On tako, ona tako : zakaj ženske ne štekajo, zakaj jih moški ne štekajo. Ljubljana: Gnostica, 2010. 192 str. ISBN 978-961-229-106-8. [COBISS.SI-ID 249984256]

33. GRIL, Alenka. Družbene predstave organizirane mladine. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2007. V, 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6086-45-5. [COBISS.SI-ID 236796416]

34. HILLMAN, James. Zapis duše : prepoznavanje značaja in poklicanosti. 1. natis. Nova Gorica: Eno, 2010. XII, 307 str., ilustr. ISBN 978-961-6359-44-3. [COBISS.SI-ID 250511104]

35. LINN, Dennise. Potovanje k duši. Ljubljana: Tangram, 2009. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6239-64-6. [COBISS.SI-ID 248471808]

36. MILGRAM, Stanley. Poslušnost avtoriteti : edinstveni eksperiment, ki je izzval človeško naravo, (Zbirka Preobrazba). Ljubljana: Umco, 2009. 276 str., ilustr. ISBN 978-961-6803-04-5. [COBISS.SI-ID 248903680]

37. OSOJNIK, Dušan. Imoko zen : biti pri miru in prisluhniti. Višnja Gora: samozal. D. Osojnik: Zavod Vitazen, 2010. 55 str., fotogr. ISBN 978-961-245-923-9. [COBISS.SI-ID 250373632]

38. SCHLESSINGER, Laura. Deset neumnosti, s katerimi si ženske zapletajo življenje, (Zbirka Žepnice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 255 str. ISBN 978-961-01-1147-4. [COBISS.SI-ID 250249984]


17 ETIKA


39. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Hrepenenje in skušnjava v svetu literature : motiv Lepe Vide, (Zbirka Kultura). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 726 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1236-5. [COBISS.SI-ID 250153984]

40. KAPFERER, Jean-Noël. Govorice : kako se rodijo? Kako krožijo? Kdo jih vrže med ljudi? Jih lahko utišamo? : [najstarejši vir informacij], (Zbirka Esenca). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010. 336 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-231-763-8. [COBISS.SI-ID 249991936]


2 VERSTVO


41. CATHARINA SENENSIS, BELLONI, Angelo (ur.). Ogenj Božje ljubezni, (100 strani). Ljubljana: Novi svet, 2010. 100 str. ISBN 978-961-6338-77-6. [COBISS.SI-ID 249642752]

42. MÜLLER, Michael (ur.). Cerkev in spolnost, (Božji vrelci, 9). Maribor: Slomškova založba, 2006. 350 str. ISBN 961-6522-26-4. [COBISS.SI-ID 56190465]

43. DEVJAK, Stanka. Viharnik. Angela treh žebljev : velikonočne zgodbe, (Hvalite Gospoda, 49). Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2008. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-6522-72-4. [COBISS.SI-ID 60242177]

44. DOROTEJ (ur.). Duhovitost duhovnih 2. Koper: Ognjišče, 2010. 55 str. ISBN 978-961-263-038-6. [COBISS.SI-ID 249796096]

45. GRÜN, Anselm. Celibat za življenje, (Duhovna rast, 6). Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2008. 87 str. ISBN 978-961-6522-83-0. [COBISS.SI-ID 60766209]

46. GRÜN, Anselm. Obhajanje evharistije : spremeniti in postati eno. Koper: Ognjišče, 2010. 77 str., fotogr. ISBN 978-961-263-039-3. [COBISS.SI-ID 249797120]

47. GRÜN, Anselm. S čim sem si to zaslužil? : nedojemljiva Božja pravičnost, (Duhovna rast, 4). Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2008. 158 str. ISBN 978-961-6522-71-7. [COBISS.SI-ID 60230657]

48. GRÜN, Anselm. Srednja leta kot duhovni izziv, (Duhovna rast, 5). Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2008. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-6522-82-3. [COBISS.SI-ID 60702209]

49. GRÜN, Anselm. Vodimo ljudi - prebujajmo življenja : pobude iz Pravila svetega Benedikta iz Nursije, (Duhovna rast, 3). Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2008. 133 str. ISBN 978-961-6522-70-0. [COBISS.SI-ID 60162561]

50. KUŽNIK, Jože. Križev pot za žrtve pobojev. Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2010. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-265-034-6. [COBISS.SI-ID 64257537]

51. MONBOURQUETTE, Jean. Kako odpustiti? : odpustiti, da bi ozdravel - ozdraveti, da bi odpustil, (Pota pastorale, 8). 1. ponatis. Maribor: Slomškova založba, 2007. 227 str. ISBN 961-6522-23-X. [COBISS.SI-ID 4632666]

52. O'MALLEY, John W.. Prvi jezuiti. Ljubljana: Župnijski zavod Dravlje, 2010. 523 str. ISBN 978-961-6748-09-4. [COBISS.SI-ID 249926144]

53. PAGELS, Elaine H.. Onkraj vere : evangelija v navzkrižju: Janez in Tomaž. 1. izd. Ljubljana: Iskanja, 2010. 212 str. ISBN 978-961-6058-50-6. [COBISS.SI-ID 250376448]

54. PIO DA PIETRELCINA. Samemu sebi sem skrivnost, (100 strani). 1. ponatis. Ljubljana: Novi svet, 2010. 100 str. ISBN 978-961-6338-15-8. [COBISS.SI-ID 250638080]

55. SLATINEK, Stanislav. Pereča pravna vprašanja, (Znanstvena zbirka Teologija, 7). Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2006. 146 str. ISBN 961-6522-37-X. [COBISS.SI-ID 57549057]

56. SLOMŠEK, Anton Martin. Kruh življenja, (Znanstvena zbirka Teologija, 10). Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2009. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-265-009-4. [COBISS.SI-ID 62401281]

57. SLOMŠEK, Anton Martin, SLATINEK, Stanislav (ur.). Znamenja časa, (Znanstvena zbirka Teologija, 12). Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2010. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-265-035-3. [COBISS.SI-ID 64462337]

58. THÉRÈSE DE L'ENFANT JÉSUS, VELARDI, Lucia (ur.). Majhna, da bi delala velike stvari, (100 strani). Ljubljana: Novi svet, 2004. 100 str. ISBN 961-6338-23-4. [COBISS.SI-ID 213420544]

59. VEYNE, Paul. Kako je naš svet postal krščanski : (312-394). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 176 str. ISBN 978-961-241-414-6. [COBISS.SI-ID 250000640]


31 SOCIOLOGIJA


60. KOVAČIČ PERŠIN, Peter. Vrnitev k Itaki : Slovenci v procesih globalizacije. Ljubljana: Društvo 2000, 2010. 212 str. ISBN 978-961-6533-33-1. [COBISS.SI-ID 249793280]

61. OBLAK, Tanja (ur.), LUTHAR, Breda (ur.). Mobilni telefon in transformacija vsakdana, (Knjižna zbirka Družboslovna informatika / Informacijska družba). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2009. 230 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-235-383-4. [COBISS.SI-ID 248811520]

62. DEŽMAN, Jože, KOKALJ KOČEVAR, Monika, URŠIČ, Irena, ARNEŽ, Janez A.. Slovenija - duhovna domovina : zgodbe političnih emigrantov, (Zbirka Premiki). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga: Muzej novejše zgodovine, 2010. 499 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0886-3. [COBISS.SI-ID 249679360]

63. ULE, Mirjana. Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov, (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2009. 430 str., ilustr. ISBN 978-961-235-362-9. [COBISS.SI-ID 244570112]

64. ULE, Mirjana. Socialna psihologija : analitični pristop k življenju v družbi, (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2009. 525 str., ilustr. ISBN 978-961-235-378-5. [COBISS.SI-ID 247943680]


311/314


65. DRNOVŠEK, Marjan. Izseljevanje, "rakrana" slovenskega naroda : od misijonarja Friderika Barage do migracijske politike države Slovenije, (Zbirka Korenine). 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2010. 411 str., ilustr. ISBN 978-961-6580-69-4. [COBISS.SI-ID 250320128]


32 POLITIKA


66. BRIŠKI, Nataša. Prek koruznih polj v Iowi do Bele hiše : izbira kandidatov na ameriških predsedniških volitvah. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2009. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-235-382-7. [COBISS.SI-ID 248471552]

67. PODBREŽNIK, Igor (ur.). Demos na Kamniškem. Kranj: Žalar, Vaš stik z javnostjo, 2010. 256 str., [43] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-269-212-4. [COBISS.SI-ID 250066176]

68. RUPEL, Dimitrij. Slovensko predsedovanje v ognju lastnih sil : osebno poročilo o predsedovanju Svetu EU za splošne zadeve in zunanje odnose (GAERC) med 1. januarjem in 30. junijem 2008. Ljubljana: Nova obzorja, 2009. 282 str., fotogr. ISBN 978-961-91439-5-7. [COBISS.SI-ID 248280064]

69. RUPEL, Dimitrij. Stabilnost ali svoboda? : mednarodni položaj in zunanja politika. 1. izd. Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije; Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 2009. 204 str., ilustr. ISBN 978-961-91541-5-1. [COBISS.SI-ID 248838400]


33 GOSPODARSTVO


70. BADALIČ, Vasja, OMLADIČ, Luka (ur.). Za 100 evrov na mesec : proizvodni sistem globalnega kapitalizma, (Zbirka Krt, 154). Ljubljana: Krtina, 2010. 259 str., ilustr. ISBN 978-961-260-028-0. [COBISS.SI-ID 249362176]

71. DROBNIČ, Robert. Slovenski trg dela danes in jutri : kritičen pogled na trg dela in razvojne možnosti s primeri dobrih praks. 1. natis. Ljubljana: Planet GV, 2009. 349 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6529-78-5. [COBISS.SI-ID 246755584]

72. FRANCA, Valentina. Sodelovanje zaposlenih pri poslovnem odločanju : pravni in kadrovski vidiki s primeri iz sodne in podjetniške prakse. 1. natis. Ljubljana: Planet GV, 2009. 275 str., tabele. ISBN 978-961-6529-75-4. [COBISS.SI-ID 246546432]

73. FULCHER, James, ŠIMENC, Marjan (ur.). Kapitalizem : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 11). V Ljubljani: Krtina, 2010. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-260-029-7. [COBISS.SI-ID 250658048]

74. GRIL, Alenka. Prostovoljstvo je proizvodnja smisla. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2007. V, 128 str., ilustr. ISBN 978-961-6086-40-0. [COBISS.SI-ID 235252992]

75. KOČICA, Jiři, LOGAR, Jure, OSTAN, Aleksander, SMREKAR, Andrej, SRAKAR, Andrej, ZAKOTNIK, Ivanka. Shema deleža za umetnost : umetniška dela v investicijskih projektih v Sloveniji in državah EU, (Knjižna zbirka Zavoda za kiparstvo, 3). Ljubljana: Zavod za kiparstvo, 2009. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-92187-4-7. [COBISS.SI-ID 248577280]

76. SIRC, Ljubo. Brezpotja socializma, (Razprave in eseji, 61). V Ljubljani: Slovenska matica, 2010. 365 str., tabele. ISBN 978-961-213-196-8. [COBISS.SI-ID 250794752]


34 PRAVO


77. JERMAN, Boris. Vprašanje logističnega prava, (Zbirka Scientia iustitia, 15). Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2009. 293 str. ISBN 978-961-204-449-7. [COBISS.SI-ID 249506048]

78. LAMBERGER, Igor. Gospodarski kriminal : gradivo za predmet Gospodarska kriminaliteta, (Zbirka Učbeniki, 43). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2009. 158 str. ISBN 978-961-6230-95-7. [COBISS.SI-ID 247927296]

79. LAMPE, Rok. Pravo človekovih pravic : sistem človekovih pravic v mednarodnem, evropskem in ustavnem pravu. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2010. 854 str. ISBN 978-961-204-452-7. [COBISS.SI-ID 250244352]

80. BRGLEZ, Milan (ur.). Razvoj mednarodne kazenske odgovornosti posameznika : zbirka temeljnih dokumentov, (Knjižna zbirka Mednarodni odnosi). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2009. 302 str. ISBN 978-961-235-371-1. [COBISS.SI-ID 246592768]

81. ŠIROK, Mojca. Oblast brez obraza : zgodbe o italijanski mafiji, (Zbirka Premiki). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 202 str. ISBN 978-961-01-1270-9. [COBISS.SI-ID 250026496]

82. ZAVRŠNIK, Aleš. Homo criminalis : upodobitve zločinskega subjekta v visokotehnološki družbi tveganja. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2009. 237 str. ISBN 978-961-6503-14-3. [COBISS.SI-ID 248634112]


35 JAVNA UPRAVA. VOJAŠKE ZADEVE


83. PREZELJ, Iztok (ur.). Kritična infrastruktura v Sloveniji, (Knjižna zbirka Varnostne študije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010. 174 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-235-389-6. [COBISS.SI-ID 249469952]

84. RAŠČAN, Stanislav. OVSE in nacionalni interesi ZDA, (Knjižna zbirka Varnostne študije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010. 210 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-235-390-2. [COBISS.SI-ID 249802752]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO


85. BYRON, Tanya. Moj otrok po moje : ustvarite pozitiven vzorec starševstva po meri svojega otroka. 1. natis. Ljubljana: Vale-Novak, 2010. 231 str. ISBN 978-961-259-077-2. [COBISS.SI-ID 250594304]

86. MIKIČ, Anja, RUTAR, Meta, RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Maja, DEKLEVA, Bojan. Cirkuška pedagogika, (Socialno pedagoške teme, 07). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-253-037-2. [COBISS.SI-ID 246455040]

87. KAŠNIK-JANET, Marijana. Da sije sonce : didaktične igre za razvoj otrokovih kompetenc na področju preprečevanja zasvojenosti. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2010. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-234-832-8. [COBISS.SI-ID 250563072]

88. GODINHO, Sally, WILSON, Jeni. Ali je to vprašanje? : strategije postavljanja in spodbujanje vprašanj : preizkušeni nasveti in zamisli za učinkovito poučevanje, (Zbirka Učiteljeva orodja). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2008. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-209-822-3. [COBISS.SI-ID 238636032]

89. GOLUB, Zdenka. Preženimo dolgčas : ustvarjati, pomeni dvakrat živeti. Grosuplje: Grafis Trade, 2010. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6401-56-2. [COBISS.SI-ID 249548800]

90. GRIL, Alenka. Prosti čas mladih v Ljubljani. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2006. VII, 83 str., ilustr. ISBN 961-6086-35-9. ISBN 978-961-6086-35-6. [COBISS.SI-ID 230792960]

91. GRIL, Alenka, KLEMENČIČ, Eva, AUTOR, Sabina. Udejstvovanje mladih v družbi. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009. 152 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-270-015-7. [COBISS.SI-ID 248241152]

92. LORENČIČ, Ivan. Moje življenje z Drugo. Maribor: Založba Pivec, 2010. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-6817-14-1. [COBISS.SI-ID 64668673]

93. PRGIĆ, Jani. Šolska in vrstniška mediacija : vse kar morate vedeti o mediaciji v šoli. Griže: Svetovalno-izobraževalni center MI, 2010. ISBN 978-961-92707-2-1. [COBISS.SI-ID 250568704]

94. PŠUNDER, Majda, DEČMAN DOBRNJIČ, Olga. Alternativni vzgojni ukrepi med teorijo, zakonodajo in prakso. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2010. 290 str. ISBN 978-961-234-838-0. [COBISS.SI-ID 249505792]

95. REBULA-TUTA, Alenka. Globine, ki so nas rodile. 2., dopolnjena izd. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva, 2009. 306 str. ISBN 978-3-7086-0468-8. [COBISS.SI-ID 244779264]

96. TEMPLAR, Richard. 100 pravil za uspešno starševstvo : priročnik, s katerim boste uspešno premagali vse vzgojne izzive. 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. ISBN 978-961-00-1068-5. [COBISS.SI-ID 250318848]

97. ŽORŽ, Bogdan. Vzgoja za svobodo - vzgoja za odrekanje. Koper: Ognjišče, 2010. 359 str. ISBN 978-961-263-041-6. [COBISS.SI-ID 250310144]


39 ETNOLOGIJA


98. LEGAN CVIKL, Jerca. Za pr(a)vi korak : nepogrešljivi vodnik od zaroke do poroke. 1. natis. Ljubljana: Planet GV, 2010. 445 str., fotogr. ISBN 978-961-6529-87-7. [COBISS.SI-ID 248134656]

99. STUDEN, Andrej. Pijane zverine : o moralni in patološki zgodovini alkoholizma na Slovenskem v dobi meščanstva, (Zgodovini.ce, 9). Celje: Zgodovinsko društvo, 2009. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-91222-9-7. [COBISS.SI-ID 248397568]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


100. MCKAY, Kim, BONNIN, Jenny, ŠPENDL, Robert (ur.). Postani ekofaca! : 100 stvari, ki jih lahko narediš, da rešiš planet. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-209-899-5. [COBISS.SI-ID 250375680]


51 MATEMATIKA


101. GRASSELLI, Jože. Elementarna teorija števil, (Knjižnica Sigma, 87). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009. 163 str. ISBN 978-961-212-217-1. [COBISS.SI-ID 248900096]


52 ASTRONOMIJA


102. DAVIES, P. C. W.. Zlatolaskina uganka : vesolje po meri človeka, (Zbirka Intermundia). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 304 str., ilustr. ISBN 978-961-241-400-9. [COBISS.SI-ID 249363968]


53 FIZIKA


103. STRNAD, Janez. Fizika. Del 4, Molekule, kristali, jedra, delci, (Matematika - fizika, 18). 2. spremenjena izd. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2010. 312 str., ilustr. ISBN 978-961-212-106-8. [COBISS.SI-ID 249791488]

104. STRNAD, Janez. Fiziki. 1. izd. Ljubljana: Mihelač in Nešović: Tretji program Radia Slovenija: Modrijan, 1995-<2008>. Zv. <1-6>, ilustr. ISBN 961-6183-04-4. ISBN 961-6183-56-7. ISBN 961-6357-33-6. ISBN 961-6465-71-6. ISBN 961-241-049-6. ISBN 978-961-241-238-8. [COBISS.SI-ID 53716736]


58 BOTANIKA


105. JOHNSON, Owen. Drevesa : najpopolnejši vodnik za prepoznavanje naravnih in gojenih dreves v Evropi. 1. izd. Olševek: Narava, 2010. ISBN 978-961-6582-63-6. [COBISS.SI-ID 249423104]


59 ZOOLOGIJA


106. HECKER, Frank, HECKER, Katrin. Živali in rastline v Alpah, (Vodnik po naravi). 1. izd. Kranj: Narava, 2010. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-6582-64-3. [COBISS.SI-ID 249838080]

107. POLAK, Slavko. Metulji Notranjske in Primorske : slikovni priročnik za določanje dnevnih metuljev v naravi. Postojna: Notranjski muzej; Cerknica: Notranjski regijski park, 2009. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-91093-4-2. [COBISS.SI-ID 248314624]

108. REMIC, Jana. Zgodbe za male planince. Radovljica: samozal. J. Remic, 2008. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-245-579-8. [COBISS.SI-ID 241043968]

109. KOS, Ivan, POTOČNIK, Hubert, SKRBINŠEK, Tomaž, MAJIĆ SKRBINŠEK, Aleksandra, JONOZOVIČ, Marko, KROFEL, Miha. Ris v Sloveniji : strokovna izhodišča za varstvo in upravljanje. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2005. 271 str., ilustr., preglednice. ISBN 961-90262-2-5. [COBISS.SI-ID 223905792]

110. ZUPANČIČ, Primož. Rijetke i ugrožene slatkovodne ribe Jadranskog slijeva Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine = Rare and endangered freshwater fishes of Croatia, Slovenia and Bosnia and Herzegovina - Adriatic basin : [atlas u boji]. Dolsko: AZV, 2008. 79 str., fotogr. ISBN 978-961-238-929-1. [COBISS.SI-ID 239605248]


61 MEDICINA


111. DERVIŠEVIĆ, Edvin, VIDMAR, Jože. Vodič športne prehrane. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2009. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-6583-87-9. [COBISS.SI-ID 249079040]


612.39 PREHRANA


112. D'ADAMO, Peter J., WHITNEY, Catherine. 4 načini zdravega življenja za 4 krvne skupine : individualizirani recepti za boljše zdravje in metabolizem ter za doseganje čim večje vitalnosti v vsakem življenjskem obdobju. 1. natis. Ljubljana: Cangura.com, 2010. 419 str., preglednice. ISBN 978-961-6769-09-9. [COBISS.SI-ID 250122496]


613.88 SPOLNOST


113. ACETI, Ezio, ROTTEGLIA, Alberta. Ali otroka prinese štorklja? : odkrivanje človekove čustvenosti in spolnosti. 2, Za starost od 8 do 11 let. 1. izd. Ljubljana: Novi svet, 2010. ISBN 978-961-6338-82-0. [COBISS.SI-ID 250923264]


615 FARMACIJA


114. DOLINAR, Adriana, LONČAR, Sanja, PODERGAJS, Katja, ŠKARIČ, Rajko. Vojna ali mir z bakterijami?, (Skupaj za zdravje človeka in narave). Ljubljana: Svetovanje Aleš Pevc, 2010. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-92693-1-2. [COBISS.SI-ID 250212864]


615.8 ALTERNATIVNO ZDRAVLJENJE


115. PEARL, Eric. Ponovno povezani : [zdravi druge, zdravi sebe]. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2010. 285 str., ilustr. ISBN 978-961-226-982-1. ISBN 978-961-226-983-8. [COBISS.SI-ID 250353664]

116. SCHULICK, Paul. Ingver : mogočna začimba in čudežno zdravilo. Ljubljana: Cangura.com, 2010. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-10-5. [COBISS.SI-ID 250715392]

117. THUILE, Christian. Kako se zdravimo z magnetnimi polji. Ljubljana: Ara, 2010. 216 str. ISBN 978-961-6005-88-3. [COBISS.SI-ID 250208512]

118. ZEPAN, Matjaž Bogdan. Aktivni reiki Usui do. 1. izd. Medvode: samozal. N. Fičur, 2010. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-245-899-7. [COBISS.SI-ID 249765888]


615.89 DOMAČA ZDRAVILA


119. GRILC, Mirjam. Zelišča z gore. Ljubljana: Kmečki glas, 2010. 152 str., fotogr. ISBN 978-961-203-366-8. [COBISS.SI-ID 250594560]


616.89 PSIHIATRIJA


120. ŽVAN, Bojana (ur.), ZALETEL, Marjan (ur.). Akutna možganska kap V : učbenik za zdravnike in zdravstvene delavce. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 2010. 238 str., ilustr. ISBN 978-961-92333-7-5. [COBISS.SI-ID 250154496]

121. ŽVAN, Bojana (ur.), ZALETEL, Marjan (ur.). Akutni glavobol. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 2009. 196 str., ilustr. ISBN 978-961-92333-6-8. [COBISS.SI-ID 248715264]

122. HILL, Philip. Shizofrenija, moja sopotnica : popotovanje od diagnoze učnih težav skozi obdobja duševne bolezni do kariere poklicnega socialnega delavca. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 158 str. ISBN 978-961-218-874-0. [COBISS.SI-ID 249688320]

123. ŽVAN, Bojana (ur.). Kronični glavobol : Ljubljana, 12. in 13. december 2008. Ljubljana: Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno terapijo, Nevrološka klinika, UKC Ljubljana, 2008. 137 str., ilustr. ISBN 978-961-90106-7-9. [COBISS.SI-ID 242245376]

124. ERIĆ, Ljubomir (ur.). Psihodinamična psihiatrija. 1, Zgodovina, osnovni principi, teorije. Ljubljana: Hermes IPAL, 2010. 480 str., ilustr. ISBN 978-961-92488-4-3. [COBISS.SI-ID 250299904]


616-00 BOLEZNI


125. DANOJEVIĆ, Suzana. Zdravljenje s presaditvijo kostnega mozga : zbornik ob vpisu prostovoljnih darovalcev kostnega mozga v register Slovenija-Donor. V Ljubljani: Študentska organizacija Univerze - ŠOU; Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 45 str. ISBN 978-961-218-887-0. [COBISS.SI-ID 250639872]


618 GINEKOLOGIJA


126. HROVAT-KUHAR, Eva. Poporodni izziv : ko dvojina postane množina ---, (Zbirka Za starše in vzgojitelje). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0890-0. [COBISS.SI-ID 249416704]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA


127. MEDVED, Sašo, ARKAR, Ciril. Energija in okolje : obnovljivi viri energije. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta: Projekt Concerto Remining-Lowex, 2009. 177 str., ilustr. ISBN 978-961-6063-96-8. [COBISS.SI-ID 245350912]

128. ANŽEL, Ivan, KUZMAN, Karl (ur.). Moderno proizvodno inženirstvo : [priročnik]. Grosuplje: Grafis trade, 2010. XXXVI, 1251 str., ilustr. ISBN 978-961-6401-50-0. [COBISS.SI-ID 244690944]

129. TOMAŽEVIČ, Miha. Potresno odporne zidane stavbe. Ljubljana: Tehnis, 2009. VII, 301 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-92780-0-0. [COBISS.SI-ID 248745472]


631 KMETIJSTVO


130. HOLZER, Sepp. Holzerjeva permakultura : praktični nasveti za vrtnarstvo, sadjarstvo in kmetijstvo, (Zbirka Ekološko kmetijstvo). Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2010. ISBN 978-961-6654-56-2. [COBISS.SI-ID 250704896]


635 VRTNARSTVO


131. PUŠENJAK, Miša. Moj ekovrt. Ljubljana: Kmečki glas, 2010. 133 str., ilustr. ISBN 978-961-203-365-1. [COBISS.SI-ID 250574848]


636.7 PSI


132. KUS, Miloš. Moj dalmatinec. Kranj: samozal., 2009. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-245-726-6. [COBISS.SI-ID 245783808]


64 GOSPODINJSTVO


133. ŠADL, Zdenka. Umazano delo med stigmo in ponosom : plačane gospodinjske delavke v Sloveniji, (Knjižna zbirka Ost, 05 [i. e. 06]). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2009. 170 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-235-364-3. [COBISS.SI-ID 245670656]


641 PRIPRAVA ŽIVIL


134. BODENSTEINER, Susanne, KITTLER, Martina, SCHMEDES, Christa. Pečemo za družino. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1202-0. [COBISS.SI-ID 249801216]

135. KODELE, Alenka. Najboljši piškoti, sladki grižljaji in slano pecivo. Ljubljana: Kmečki glas, 2010. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-203-364-4. [COBISS.SI-ID 250019328]

136. REICHEL, Dagmar. Hitre omake za testenine, (Anja). Ljubljana: Delo revije: Pisanica, 2010. 48 str., fotogr. ISBN 978-961-6754-23-1. [COBISS.SI-ID 250603776]

137. RUSCHITZKA, Gudrun. Rukola in čemaž : sveže, okusno in zdravo, (Anja). Ljubljana: Delo revije: Pisanica, 2010. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6754-22-4. [COBISS.SI-ID 250167040]

138. TRISCHBERGER, Cornelia. Solate s testeninami, (Anja). Ljubljana: Delo revije: Pisanica, 2010. ISBN 978-961-6754-24-8. [COBISS.SI-ID 250896640]


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA


139. RUSTJA, Božo. Sporočam veselo novico. Skrajšana izd. Koper: Ognjišče, 2010. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-263-040-9. [COBISS.SI-ID 250121728]


7 UMETNOST, ŠPORT


140. GERM, Tine, MAHNIČ, Katja, OSVALD, Monika, MELINA, Graziella, AUBELJ, Bronislava (ur.), HRIBERŠEK, Matej (ur.). Plinij Starejši in antična umetnost : razprave. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-241-394-1. [COBISS.SI-ID 249022464]


71 UREJANJE PROSTORA


141. GORZA JEREB, Alenka, JEREB, Samo, VESEL, Tomaž. Čudoviti vrtovi Slovenije : 26 zasebnih okrasnih vrtov. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-231-749-2. [COBISS.SI-ID 249417984]

142. KRIŽNIK, Blaž. Lokalni odzivi na globalne izzive : kulturni okvir preobrazbe Barcelone in Seula, (Knjižna zbirka Ost, 07). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2009. 245 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-235-386-5. [COBISS.SI-ID 249027584]


73 KIPARSTVO. UMETNA OBRT


143. BARBIČ, Mojca. Rojena v ognju : glina, keramika in krasilne tehnike. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-234-834-2. [COBISS.SI-ID 248901120]


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST


144. GOBLE, Fiona. Izdelajmo pošast : več kot 15 preprostih igrač iz flisa, ki jih boste z veseljem izdelali sami. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-251-194-4. [COBISS.SI-ID 249403136]

145. KINGSTON, Karen. Čiščenje nereda in feng šui. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Iskanja, 2010. 204 str., ilustr. ISBN 978-961-6058-48-3. [COBISS.SI-ID 249973248]

146. SMREKAR, Andrej (ur.). Risba na Slovenskem I : [1870-1950 : Narodna galerija, Galerija Narodni dom, 15. oktober - 6. december 2009]. Ljubljana: Narodna galerija, 2009. 258 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-11-2. [COBISS.SI-ID 247804416]


75 SLIKARSTVO


147. BUTINA, Milan. Milan Butina : [1923-1999] : monografska razstava : [december 2009 - februar 2010 : simpozij in razstava izbranih del v Ljubljani, maj 2010]. Slovenj Gradec: Koroška galerija likovnih umetnosti: = Koroška Gallery of Fine Arts, 2009. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-91463-8-5. [COBISS.SI-ID 248741120]


76 GRAFIČNA UMETNOST. GRAFIKA


148. POGAČNIK, Marjan. O litografiji, (Zbirka Script:A, 1). Ljubljana: Inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2010. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-92733-2-6. [COBISS.SI-ID 249346304]


77 FOTOGRAFIJA


149. FUGGER GERMADNIK, Rolanda. Odsotnost smehljaja : celjski poklicni fotografi v 19. in začetku 20. stoletja, (Starožitnosti, 3). Celje: Pokrajinski muzej, 2009. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-6411-15-8. [COBISS.SI-ID 248396032]


78 GLASBA


150. Favourite worst nightmare. London: Domino Recording, p, cop. 2007. 1 CD (37 min, 37 sek), stereo, AAD. [COBISS.SI-ID 14518844]

151. The ultimate collection. Zagreb: Croatia Records, p, cop. 2007. 2 CD (77 min, 21 sek)(76 min, 25 sek), stereo, DDD. [COBISS.SI-ID 901579]

152. BITENC, Janez. Mavrica : 100 najlepših otroških pesmic. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, p 2008. 2 CD-ja (48 min, 38 sek; 61 min, 45 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 14942780]

153. BUKOVEC, Anja. Chameleon. [Ljubljana]: Hommage Records, [2009]. 1 CD (64 min, 7 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 14309938]

154. Dan D & Simfonični orkester RTV SLO : [Križanke, Ljubljana, 13.9. & 14.9. 2009]. [Ljubljana]: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč: Radio Slovenija, Val 202, p, cop. 2009. 1 CD (79 min, 59 sek), stereo, DDD. 1 video DVD (91 min, 57 sek), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 16249659]

155. GIBONNI. Platinum collection : [32 velika hita]. Zagreb: Croatia Records, 2006. 2 CD-ja (69 min, 48 sek ; 71 min, 14 sek), stereo, DDD. [COBISS.SI-ID 12539698]

156. GIBONNI. Toleranca. [Ljubljana]: Dallas Records, 2010. 1 CD (64 min, 52 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1096247902]

157. HOYER, Andrea. Na koncertu. 1. izd. Ptujska gora: In obs medicus, 2010. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6513-40-1. [COBISS.SI-ID 64057601]

158. HOYER, Andrea. Piščal, violina in žirafast klavir : v muzeju glasbenih inštrumentov. 1. izd. Ptujska gora: In obs medicus, 2010. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6513-41-8. [COBISS.SI-ID 64057345]

159. HOYER, Andrea. V glasbeni šoli. 1. izd. Ptujska gora: In obs medicus, 2010. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6513-39-5. [COBISS.SI-ID 64056321]

160. HOYER, Andrea. V operi. 1. izd. Ptujska gora: In obs medicus, 2010. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6513-42-5. [COBISS.SI-ID 64055553]

161. POTOČNIK, Matija (ur.). Jože Trošt : 70 let življenja in ustvarjanja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. ISBN 978-961-218-888-7. [COBISS.SI-ID 250795520]

162. Party do zore. Ljubljana: Sedvex, p, cop. 2009. 1 CD (57 min, 19 sek), stereo, DDD. [COBISS.SI-ID 2839699]

163. LAP, Raimond. Baby Christmas 2, (Music 4 babies). Netherlands: RGL Music, [2009?]. 1 CD (44 min, 6 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 14924853]

164. LAPANJA, Dejan. Ni časa za preroke. Ljubljana: Sedvex, p, cop. 2009. 1 CD (44 min, 14 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 15565881]

165. MAKAROVIČ, Svetlana. Krizantema na klavirju. [Ljubljana]: Slvensko mladinsko gledališče, p 2009. 1 CD (52 min, 11 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1096212318]

166. NARAT, Boštjan. Strah je odveč. Maribor: Pivec, p, cop. 2010. 1 CD (33 min, 13 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1096291166]

167. VOSPERNIK, Hedvika (ur.). Pevske stezice : pesmarica Slovenske pevske značke [za učence osnovnih šol. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan, 2005. 1 partitura (73 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 55625473]

168. POTOČNIK, Tone, MISSON, Andrej. Glasba, Škofjeloški pasijon. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba; Škofja Loka: Občina, p 2009. 1 CD (47 min, 10 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 13495862]

169. Platinum collection : greatest hits I, II, III. [S. l.]: Queen Productions, 2000. 3 CD (CD1: ca 59 min, CD2: ca 76 min, CD3: ca 74 min), digital. [COBISS.SI-ID 2437693]

170. Shine a light. Vojnik: Fivia, 2009, p 2008. 1 video DVD (ca 122 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 16225339]

171. Najin dan = Our day. [Podnart]: Klopotec, 2010. 1 CD (56 min, 41 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1096270174]

172. Štirje letni časi. 1 = The four seasons. Ljubljana: Racman, p 2007. 1 CD (64 min, 56 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 243546368]

173. ŽNIDARIČ, Mia, LAINŠČEK, Feri. Mia in škrat Sanjavec : s pesmicami po škratovi deželi. Ljubljana: Panika Records, p, cop. 2009. 1 CD (29 min, 53 sek), stereo, AAD. [COBISS.SI-ID 15183676]


781.24 GLASBENA NOTACIJA


174. KRIŽANIČ, Jure (ur.). Najlepše klasične klavirske skladbe, (Svet glasbe). Ponatis. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2010. ISBN 979-0-9009054-3-7. [COBISS.SI-ID 249559040]


791 KINEMATOGRAFIJA. FILMI


175. Angeli in demoni = Angels & Demons. [Škofljica: Blitz Film & Video Distribution], 2008, 2009. 1 video DVD (132 min, 54 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 14109234]

176. BAZIN, André. Kaj je film?. 1. izd. Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, 2010. 519 str. ISBN 978-961-92783-0-7. [COBISS.SI-ID 248865792]

177. Bonneville. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2009, p 2006. 1 video DVD (ca 93 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 16181819]

178. Boter. Del 2 = The godfather. Part 2. Ljubljana: Blitz film, 2006, p 1974. 1 video DVD (ca 192 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 193696]

179. Inju, zver v senci = Inju, la bête dans l'ombre. Vojnik: Fivia, 2009, p 2008. 1 video DVD (ca 105 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 16225083]

180. Kralj tatov = The thief lord. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2009, p 2006. 1 video DVD (ca 95 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 16172347]

181. Mesto svetlobe = City of Ember. Škofljica: BLITZ film & video distribution, p 2008. 1 video DVD (91 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 15639353]

182. Pat & Mat. disk 3 = --- A je to! : [najbolj neumna, nerodna in zabavna] : [mojstra, ki vse pokvarita, ponovno v akciji!]. Kranj: Media film; Ljubljana: Dnevnik, 2006. 1 video DVD (136 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 17220663]

183. Podmornica = Das Boot. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2007, p 1981. 1 video DVD-9 (PAL)(ca 200 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 6229278]

184. CHRISTIE, Agatha. Poirot, Brezno. original music Christopher Gunning = The hollow. Ljubljana: Con film: Delo, 1999. 1 video DVD, barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1853312]

185. CHRISTIE, Agatha. Poirot, Pet prašičkov = Poirot, Five little pigs. Ljubljana: Con Film: DELO, 2008. 1 video DVD (PAL)(ca 94 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1853568]

186. Poirot, Smrt lorda Edgwara = Lord Edgware dies, Smrt lorda Edgwara. Ljubljana: Con film: Delo, 2008, p 1999. 1 video DVD (PAL)(ca 99 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 6616606]

187. Poirot, Smrt na Nilu : based on the novel by Agatha Christie = Death on the Nile. Ljubljana: Con film: Delo, 2008. 1 video DVD (PAL)(ca 99 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1854080]

188. Poirot, Umor Rogerja Ackroyda = The murder of Roger Ackroyd, Umor Rogerja Ackroyda. Ljubljana: Con film: Delo, 2008, p 1999. 1 video DVD (PAL)(ca 99 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 6606110]

189. Poirot, Umor v Mezopotamiji = Poirot, Murder in Mesopotamia. Ljubljana: Con film: Delo, 2008, p 2000. 1 video DVD (PAL)(ca 99 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 6621726]

190. Poirot, Zlo pod soncem = Poirot, Evil under the sun. Ljubljana: Con film: Delo, 2008, p 2000. 1 video DVD (PAL)(ca 99 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 6625054]

191. CHRISTIE, Agatha. Poirot, Žalostne ciprese = Sad cypress. Ljubljana: Con Film: Delo, 2008. 1 video DVD (PAL)(ca 94 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1853824]

192. Rim, odprto mesto = Roma città aperta. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2009, p 1945. 1 video DVD (ca 103 min), č-b, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 16182075]

193. Rokoborec = The wrestler. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2009, p 2008. 1 video DVD (ca 150 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1). [COBISS.SI-ID 16182843]

194. Spider-man : 1. Škofljica: Blitz: Delo, 2007, p 1997. 1 video DVD (regija 2) (ca 40 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 5870878]

195. Sukiyaki western django. Vojnik: Fivia, 2009, p 2007. 1 video DVD (ca 121 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 16181563]

196. THOMPSON, Kristin, BORDWELL, David. Svetovna zgodovina filma : tretja izdaja. Ljubljana: UMco: Slovenska kinoteka, 2009. XIX, 833 str., ilustr. ISBN 978-961-6803-07-6. [COBISS.SI-ID 250047488]

197. Ubiti ptico oponašalko = To kill a mockingbird. Ljubljana: Con film, 2008, p 1962. 1 video DVD (ca 76 min), č-b, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 6551582]

198. ZORMAN, Barbara. Sence besede : filmske priredbe slovenske literature : (1948-1979), (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009. 278 str. ISBN 978-961-6732-13-0. [COBISS.SI-ID 248587520]

199. ŽUN, Klemen. Avatar ali Nova razsežnost filma, (Knjižna zbirka Premiera, Modra Premiera, št. 92). Ljubljana: Umco, 2010. 228 str., tabele. ISBN 978-961-6803-09-0. [COBISS.SI-ID 250781440]


792 GLEDALIŠČE


200. HOYER, Andrea. Na baletni predstavi. 1. izd. Ptujska gora: In obs medicus, 2010. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6513-43-2. [COBISS.SI-ID 64056833]

201. OMERZU, Silvan. Avtomati, lutke, igralci = Automatons, puppets, actors. Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center, 2010. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6229-30-2. [COBISS.SI-ID 249785600]

202. POP TASIĆ, Nebojša. Dobesednosti : dramaturška poezija, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 152). 1. izd. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2010. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-6369-24-4. [COBISS.SI-ID 250123008]


796 ŠPORT


203. KANDARE, Manca, TUŠAK, Matej. Premagovanje športnih poškodb : psihološki vidiki rehabilitacije po športni poškodbi. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2010. 185 str., ilustr. ISBN 978-961-6583-91-6. [COBISS.SI-ID 250403584]


796.3 IGRE Z ŽOGO


204. LUCU, Jaka. Poljub sreče : zgodba o mali reprezentanci velikega srca, ki je zlomila ruskega medveda. 1. izd. Ljubljana: Delo, 2010. ISBN 978-961-6570-41-1. [COBISS.SI-ID 250885120]


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


205. BALAŽIC BULC, Tatjana. Torej, namreč, zato --- o konektorjih : raba in funkcija konektorjev v slovenskem in hrvaškem jezikoslovnem diskurzu, (Zbirka Razprave FF). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 158 str. ISBN 978-961-237-347-4. [COBISS.SI-ID 250209536]

206. GORJANC, Vojko, FIŠER, Darja. Korpusna analiza. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-237-344-3. [COBISS.SI-ID 249463296]

207. ČOK, Lucija (ur.). Izobraževanje za dvojezičnost v kontekstu evropskih integracijskih procesov : učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja v etnično mešanih okoljih Slovenije, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009. 232 str., ilustr. ISBN 978-961-6732-16-1. [COBISS.SI-ID 249063680]

208. LEČIČ, Rada. Fondamenti della lingua slovena : manuale di grammatica. 1a ed. Trieste: Založništvo tržaškega tiska: = Editoriale stampa triestina, 2009. 148 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-116-1. [COBISS.SI-ID 3938796]

209. POHL, Heinz Dieter. Unsere slowenischen Ortsnamen : kommentiertes zweisprachiges Verzeichnis der Siedlungs-, Berg- und Gewässernamen Kärntens : (mit Ausblicken auf Namen slawischen bzw. slowenischen Ursprungs in den anderen österreichischen Bundesländern) = Naša slovenska krajevna imena : seznam dvojezičnih krajevnih, gorskih in vodnih imen Koroške z jezikoslovnimi pripombami : (z razgledi na imena slovanskega oziroma slovenskega izvora v drugih zveznih deželah Avstriji [!]). Erweiterte und verbesserte Neuaufl. von Heinz Dieter Pohl: Kärnten - slowenische und deutsche Namen = Koroška - Slovenska in nemška imena (Hermagoras, Mohorjeva 2000). Klagenfurt: Hermagoras = Celovec: Mohorjeva, 2010. 285 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0521-0. [COBISS.SI-ID 13539382]

210. STARC, Sonja. Časopisna oglaševalska besedila, reklame : struktura in večkodnost, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Pedagoška fakulteta, 2009. 258 str., ilustr. ISBN 978-961-6732-15-4. [COBISS.SI-ID 248994048]


81'24 ita JEZIKOVNI TEČAJ ITA


211. ROVERE-FENATI, Beatrice. Slovnica z vajami kratko & pregledno, Italijanščina : slovnične vaje z rešitvami in izčrpno razlago. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2009. 253 str., ilustr. ISBN 978-961-209-888-9. [COBISS.SI-ID 248674304]


81'374 SLOVARJI


212. BRECELJ, Marijan. Furlansko-slovenski slovar, (Publikacije Goriške knjižnice, 13). Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka: = France Bevk Public Library, 2005. 892 str. ISBN 961-91761-0-3. [COBISS.SI-ID 225027584]

213. HORNBY, Albert Sydney, TURNBULL, Joanna (ur.). Oxford advanced learner's dictionary of current English. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2010. 1950 str. loč. pag., ilustr. ISBN 978-0-19-479902-7. [COBISS.SI-ID 6981662]

214. Mojih 500 novih besed = My 500 new words. Murska Sobota: Pomurska založba, 2010. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-249-081-2. [COBISS.SI-ID 249508096]

215. PEČELIN ŽAGAR, Saša (ur.). Šolski slovar, Francoščina : francosko-slovenski in slovensko-francoski. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. ISBN 978-961-271-054-5. [COBISS.SI-ID 249934592]

216. KAFOL, Igor (ur.). Šolski slovar, Italijanščina : italijansko-slovenski in slovensko-italijanski. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. ISBN 978-961-271-053-8. [COBISS.SI-ID 249934336]

217. MARTINČIČ, Polona (ur.). Šolski slovar, Španščina : špansko-slovenski in slovensko-španski. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. ISBN 978-961-271-055-2. [COBISS.SI-ID 249935104]


82 KNJIŽEVNOST


218. DOVIĆ, Marijan. Mož z bombami : Anton Podbevšek in slovenska zgodovinska avantgarda, (Zbirka Anagoga). Ljubljana [i. e.] Novo mesto: Goga, 2009. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-6421-87-4. [COBISS.SI-ID 249519872]

219. KENDA, Jakob J.. Fantazijska književnost : očrt teorije žanra in njegovega sodobnega modela, (Zbirka Kultura). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 395 str. ISBN 978-961-01-1211-2. [COBISS.SI-ID 249076224]

220. BAUER, Jana (ur.). O čem govorijo, kadar ne pišejo : pogovori s slovenskimi pesniki in pisatelji. Ljubljana: Vodnikova založba (DSKG): Sodobnost International, 2010. 246 str., ilustr. ISBN 978-961-6067-56-0. [COBISS.SI-ID 248942592]

221. ČANDER, Mitja (ur.), GROBOVŠEK, Sanja (ur.). Taras Kermauner - simpozij : zbornik, oktober 2009. Ljubljana: Študentska založba, 2010. 163 str. ISBN 978-961-242-286-8. [COBISS.SI-ID 250539264]

222. VIDMAR, Luka, DEŽELAK, Monika, KIDRIČ, France, PAVLIN, Vojko, RAJHMAN, Jože, VILHELM, Neža. Trubar, Hren, Valvasor, Dolničar : o slovstvu na Kranjskem : znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2009. 448 str. ISBN 978-961-268-005-3. [COBISS.SI-ID 249014528]

223. ŽEBOVEC, Marjeta. Slovenski književniki : rojeni od leta 1870 do 1899. 2. dopolnjena in razširjena izd. V Ljubljani: Karantanija, 2010. 265 str., ilustr. ISBN 978-961-226-978-4. [COBISS.SI-ID 249965824]


821.111 ANGLEŠKI ROMANI


224. CHEVALIER, Tracy. Čudovita bitja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. ISBN 978-961-00-1056-2. [COBISS.SI-ID 250560512]

225. KINSELLA, Sophie. Neugnano dekle. 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 415 str. ISBN 978-961-00-1048-7. [COBISS.SI-ID 250651392]


821.111(73) AMERIŠKI ROMANI


226. BRADFORD, Barbara Taylor. Dediči Ravenscarja : družina v vojni, zapuščina na kocki. Ljubljana: Anu Elara, 2010. 530 str. ISBN 978-961-6778-83-1. ISBN 978-961-6778-84-8. [COBISS.SI-ID 250611456]

227. D'ALESSANDRO, Jacquie. Polnočna priznanja. Ig: Anu Elara, 2010. 336 str., fotogr. ISBN 978-961-6778-81-7. ISBN 978-961-6778-82-4. [COBISS.SI-ID 250572032]

228. DEVERAUX, Jude. Kraljična. 1. izd. Izola: Meander, 2010. 320 str. ISBN 978-961-6790-56-7. [COBISS.SI-ID 250513920]

229. GIBSON, Rachel. Naravnost v tarčo. 1. izd. Izola: Meander, 2010. 248 str. ISBN 978-961-6790-53-6. [COBISS.SI-ID 250514944]

230. MORRISON, Toni. Milost. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 143 str. ISBN 978-961-218-883-2. [COBISS.SI-ID 250352384]

231. NIFFENEGGER, Audrey. Njena skrivnostna dvojčica. 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 383 str. ISBN 978-961-00-1066-1. [COBISS.SI-ID 250439168]

232. PHILLIPS, Susan Elizabeth. Reci da, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 503 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1135-1. [COBISS.SI-ID 249368064]

233. ROTH, Philip. Umirajoča žival, (Zbirka Sanje, Roman). Ljubljana: Sanje, 2009. ISBN 978-961-6767-60-6. [COBISS.SI-ID 247510016]

234. VONNEGUT, Kurt. Zajtrk prvakov ali Zbogom plavi ponedeljek, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2009. ISBN 978-961-6653-59-6. [COBISS.SI-ID 236223744]

235. WOODIWISS, Kathleen E.. Ljubiti tujca. Ig: Anu Elara, 2010. 480 str. ISBN 978-961-6778-69-5. ISBN 978-961-6778-70-1. [COBISS.SI-ID 249978112]


821.111(94) AVSTRALSKI ROMANI


236. MILLER, Alex. Pokrajina slovesa, (Zbirka Srebrne niti). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2010. 280 str., fotogr. ISBN 978-961-272-008-7. [COBISS.SI-ID 249784320]


821.112.2 NEMŠKI ROMANI


237. ADALJAN, Norajr. Krivda in ljubezen, (Zbirka Beri globalno). 1. izd. Ljubljana: Tuma, 2010. 92 str. ISBN 978-961-6682-81-7. [COBISS.SI-ID 250446592]


821.131.1 ITALIJANSKI ROMANI


238. TECCHI, Bonaventura. Egoisti, (Zbirka Samorog). 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2009. 307 str. ISBN 978-961-6580-65-6. [COBISS.SI-ID 249257216]


821.133.1 FRANCOSKI ROMANI


239. BARBERY, Muriel. Eleganca ježa, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 364 str. ISBN 978-961-01-1279-2. [COBISS.SI-ID 249249792]


821.163.42 HRVAŠKI ROMANI


240. UGREŠIĆ, Dubravka. Jaga baba je znesla jajce : mit o Jagi babi, (Izbrana dela hrvaške književnosti, knj. 18). 1. izd. Ljubljana: V. B. Z., 2010. 257 str. ISBN 978-961-6468-56-5. [COBISS.SI-ID 249764352]


821.163.6 SLOVENSKI ROMANI


241. BERNI, Romana. Poredni dekleti. 1. izd. Ljubljana: Genija, 2010. 292 str. ISBN 978-961-6576-48-2. [COBISS.SI-ID 250633216]

242. ČOBAL-JAVORNIK, Berta. Trnjakova domačija. Pernica: samozal. B. Čobal Javornik, 2010. 270 str., ilustr. ISBN 978-961-245-880-5. [COBISS.SI-ID 249421056]

243. FRUMEN, Tanja. Razkritje temnih senc. Ljubljana: KATR, 2010. 273 str. ISBN 978-961-6729-28-4. [COBISS.SI-ID 10077857]

244. HOČEVAR, Kristina. Nihaji, (Zbirka Poezija). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2009. 94 str. ISBN 978-961-231-768-3. [COBISS.SI-ID 248965376]

245. HOČEVAR, Zoran. Ernijeva kuhna, (Zelena zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2010. 203 str. ISBN 978-961-257-025-5. [COBISS.SI-ID 250023168]

246. JANEŽIČ, Tomaž. Smisel in revolt. Ljubljana: samozal. T. Janežič, 2010. 351 str. ISBN 978-961-92358-2-9. [COBISS.SI-ID 250265088]

247. JERAMA, Rajko. Lebdenje. 1. natis v slovenščini. Podnart: [samozal.] R. Jerama, 2009. 263 str., [11] f. barv. pril., ilustr. ISBN 978-961-92313-2-6. [COBISS.SI-ID 246758656]

248. KOLAR, Marjan. [Primer profesorja Klasinca. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan, 2008. 176 str. ISBN 978-961-91556-5-3. [COBISS.SI-ID 61767937]

249. KUŠAR, Nani. Njen greh : povest. Ljubljana: samozal., 2010. 120 str. ISBN 978-961-92730-6-7. [COBISS.SI-ID 250292736]

250. LAINŠČEK, Feri. Peronarji, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2010. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-242-287-5. [COBISS.SI-ID 250635264]

251. MLAKAR, Jani. Hladen golaž s toplim pivom, (Zbirka Blodnjak). 1. izd. Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2009. 141 str. ISBN 978-961-6400-86-2. [COBISS.SI-ID 244611328]

252. POLIČ, Vasilij. Krvava Katana : moja XVII.. Ljubljana: Littera picta, 2010. 263 str. ISBN 978-961-6030-68-7. [COBISS.SI-ID 250403072]

253. POLLICK, Matej. Origami tvojega srca : roman. Ljubljana: Ved, 2010. 208 str. ISBN 978-961-6814-17-1. [COBISS.SI-ID 250696704]

254. REBULA, Alojz. Skrivnost kostanjevega gozda. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 215 str. ISBN 978-961-218-879-5. [COBISS.SI-ID 250251264]

255. STROJAN, Marjan. Vreme, kamni, krave, (Zbirka Prišleki). Ljubljana: LUD Literatura, 2010. 65 str. ISBN 978-961-6717-38-0. [COBISS.SI-ID 250487552]

256. ŠTEFANEC, Vladimir P.. Odličen dan za atentat, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 231 str. ISBN 978-961-01-1136-8. [COBISS.SI-ID 249799168]

257. VIDMAR, Janja. Pleme, (Zbirka Bisernice). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2009. 222 str., ilustr. ISBN 978-961-272-002-5. [COBISS.SI-ID 249009920]


821.163.6-1 SLOVENSKA POEZIJA


258. DEKLEVA, Milan. Sto žalostnih in še ena malo manj vesela, (Zbirka Poezija). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010. 105 str. ISBN 978-961-231-754-6. [COBISS.SI-ID 248368384]

259. GOLOB, Anja. V roki, (Nova Znamenja, 32). Maribor: Litera, 2010. 73 str. ISBN 978-961-6780-18-6. [COBISS.SI-ID 64545281]

260. JAKOB, Jure. Zapuščeni kraji, (Zbirka Prišleki). Ljubljana: LUD Literatura, 2010. 63 str. ISBN 978-961-6717-39-7. [COBISS.SI-ID 250487808]

261. JESIH, Milan. Stihi = Pesmi, (Litterae Slovenicae, 2009, 4). Ljubljana: Slovene Writers' Association: = Društvo slovenskih pisateljev: = Obšestvom slovenskih pisatelej, 2009. 115 str. ISBN 978-961-6547-42-0. [COBISS.SI-ID 248828160]

262. KLEČ, Milan. Gremo na morje, (Nova Znamenja, 33). Maribor: Litera, 2010. ISBN 978-961-6780-20-9. [COBISS.SI-ID 64657153]

263. KLEČ, Milan. Končne avtobusne postaje, (Zbirka Poezija). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010. 175 str. ISBN 978-961-231-757-7. [COBISS.SI-ID 249159424]

264. KOSOVEL, Srečko, DOLGAN, Marjan (ur.). Iz zapuščine : pesmi, neobjavljene v Zbranem delu. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. 287 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-254-154-5. [COBISS.SI-ID 247540224]

265. LIPUŠ, Cvetka. Pojdimo vezat kosti, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 109 str. ISBN 978-961-01-1068-2. [COBISS.SI-ID 248474368]

266. LUKAN, Blaž. Sentence o dihanju, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 77 str. ISBN 978-961-01-1073-6. [COBISS.SI-ID 248472832]

267. MAURER, Neža. Piramide upanja. 1. natis. Maribor: Založba Pivec, 2010. 123 str., barvne fotogr. ISBN 978-961-6817-08-0. [COBISS.SI-ID 64501761]

268. MÖDERNDORFER, Vinko. Tavanja, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 83 str. ISBN 978-961-01-1117-7. [COBISS.SI-ID 248474112]

269. MÖDERNDORFER, Vinko. Znotraj, (Knjižna zbirka Vedute). Maribor: Litera, 2010. 87 str. ISBN 978-961-6780-15-5. [COBISS.SI-ID 64509185]

270. POLIČ, Andraž. Hoja, (Knjižna zbirka Vedute). Maribor: Litera, 2010. 105 str. ISBN 978-961-6780-16-2. [COBISS.SI-ID 64508929]

271. RAMOVEŠ, Janez. Čreda, (Zbirka Poezija). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010. 89 str. ISBN 978-961-231-756-0. [COBISS.SI-ID 249061888]

272. SLOMŠEK, Anton Martin. Šola vesela lepega petja za pridno šolsko mladino. Ponatis. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan, 2004. 55 str., [10] zganj. pril. z notami. ISBN 961-91452-0-8. [COBISS.SI-ID 53744897]


821.163.6-32 SLOVENSKE NOVELE


273. BEVC, Cvetka. Škampi v glavi, (Zbirka Lunapark). Novo mesto: Goga, 2010. 156 str. ISBN 978-961-6421-86-7. [COBISS.SI-ID 249516800]

274. BILBAN, Tina. Interferenca, (Zbirka Prvenci). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 144 str. ISBN 978-961-01-1271-6. [COBISS.SI-ID 249787648]

275. DERŽAJ, Edo. Gruh : knjiga s podobami za odrasle. [Faksimile]. [S. l.: M. Deržaj, 2009]. 169 str., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 14447666]

276. HOJNIK, Mihaela. Maločudnice, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 161 str. ISBN 978-961-01-1145-0. [COBISS.SI-ID 249613568]

277. JERIČ, Bernarda. Odletela lastovka. Muta: samozal., 2009. 234 str., ilustr. ISBN 978-961-245-763-1. [COBISS.SI-ID 246797312]

278. KUŠAR, Nani. Materina bolečina : [povest]. Ljubljana: samozal., 2009. 140 str. ISBN 978-961-92730-3-6. [COBISS.SI-ID 248417024]

279. PECELJ, Viktorija. Peč. 1. izd. Ljubljana: Ark, 2010. 194 str. ISBN 978-961-92680-2-5. ISBN 978-961-92680-3-2. [COBISS.SI-ID 249967872]

280. PEDIČEK, Franc. Razklani čas. Celje: Celjska mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 631 str., ilustr. ISBN 978-961-218-880-1. [COBISS.SI-ID 250119424]

281. SEVLJAK, Jože. Kot kamen, kot dež. Litija: DO SEV, 2010. 109 str. ISBN 978-961-269-189-9. [COBISS.SI-ID 249361664]

282. TRATNIK, Suzana. Zafuškana Ganca, (Zbirka Mladež). Maribor: Litera, 2010. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6780-14-8. [COBISS.SI-ID 64324609]


821-1 POEZIJA OSTALIH NARODOV


283. BERTOLUCCI, Attilio, DEKLEVA, Milan (ur.). Svetilke ljubezni, (Zbirka Nova lirika, 13). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 94 str. ISBN 978-961-01-1099-6. [COBISS.SI-ID 248371712]

284. COLLINS, Billy. Kidanje snega z Budo, (Zbirka Nova lirika, 14). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 131 str. ISBN 978-961-01-1098-9. [COBISS.SI-ID 248483072]

285. GRISANCICH, Claudio. Domov grede : antološki izbor in neobjavljene pesmi. Trst: ZTT: = EST, 2009. 69, 71 str., [1] str. pril., ilustr. ISBN 978-88-7174-110-9. [COBISS.SI-ID 3476972]


821-2 DRAMATIKA


286. FLISAR, Evald. Akvarij : tragikomedija, (Izbrana dela, Drame). Ljubljana: Vodnikova založba (DSKG): Sodobnost International, 2010. 107 str., č-b fotogr. ISBN 978-961-6067-50-8. [COBISS.SI-ID 248940544]

287. FLISAR, Evald. Alica v nori deželi : ekološka farsa, (Izbrana dela, Drame, Evald Flisar). Ljubljana: Vodnikova založba (DSKG): Sodobnost International, 2010. 111 str. ISBN 978-961-6067-57-7. [COBISS.SI-ID 248941312]

288. FLISAR, Evald. Poslednja nedolžnost : drama, (Izbrana dela, Drame). Ljubljana: Vodnikova založba (DSKG): Sodobnost International, 2010. 110 str., č-b fotogr. ISBN 978-961-6067-52-2. [COBISS.SI-ID 248941568]

289. FLISAR, Evald. Sončne pege : tragikomedija, (Izbrana dela, Drame). Ljubljana: Vodnikova založba (DSKG): Sodobnost International, 2010. 131 str., č-b fotogr. ISBN 978-961-6067-51-5. [COBISS.SI-ID 248940800]

290. FRITZ, Ervin. Sreča in nesreča : igrice. Ljubljana: Društvo Knjižna zadruga, 2010. 230 str., ilustr. ISBN 978-961-6140-54-6. [COBISS.SI-ID 250171648]

291. LAINŠČEK, Feri, BOGATAJ, Matej, JUST, Franci (ur.). Po ravnici navzgor, Literarni opus Ferija Lainščka ; Evidence in refleksije, (Zbirka Križpotja). Murska Sobota: Franc-Franc, 2010. 253 str., portr. ISBN 978-961-255-018-9. [COBISS.SI-ID 64400129]

292. SVETINA, Ivo. Scheherezade : una ópera occidental-oriental, 1988, (Litterae Slovenicae, 2009, 5). Ljubljana: Slovene Writers' Association: = Društvo slovenskih pisateljev: = Asociación de Escritores Eslovenos, 2009. 74 str. ISBN 978-961-6547-43-7. [COBISS.SI-ID 248828672]


821-311.2 eng DRUŽBENI ROMANI V ANGLEŠKEM JEZIKU


293. GARWOOD, Julie. Castles. New York [etc.]: Pocket books, 1993. 354 str. ISBN 0-671-74420-8. [COBISS.SI-ID 1933628]

294. MAZZINI, Miha. Guarding Hanna : a novel, (Scala translation series). 1st ed. Berkeley: North Atlantic Books (California); Seattle (Washington): Scala House Press, 2008. 274 str. ISBN 978-1-55643-726-7. ISBN 1-55643-726-9. [COBISS.SI-ID 240109568]

295. NOVAK, Maja. The feline plague : [a novel]. Berkeley (California): North Atlantic Books, 2009. X, 237 str. ISBN 978-1-55643-764-9. [COBISS.SI-ID 246628608]


821-311.2 ROMANI OSTALIH NARODOV


296. AHERN, Cecelia. Če bi me videla. Tržič: Učila International, 2010. ISBN 978-961-00-1075-3. [COBISS.SI-ID 250541568]

297. GLATTAUER, Daniel. Proti severnemu vetru. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010. 287 str. ISBN 978-961-231-783-6. [COBISS.SI-ID 250024448]

298. MANZANO, Manuel. Zajec in pol. Ljubljana: Sanje, 2009. ISBN 978-961-6767-14-9. ISBN 978-961-6767-53-8. [COBISS.SI-ID 247241984]

299. MRABET, Mohammed. M'hashish, (Zbirka Sotočja, knj. 11). Ljubljana: KUD France Prešeren Trnovo, 2009. 89 str. ISBN 978-961-6263-37-5. [COBISS.SI-ID 245673984]

300. TOPOL, Jáchym. Hladna dežela. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010. 189 str. ISBN 978-961-231-761-4. [COBISS.SI-ID 248993024]

301. VIEWEGH, Michal. Primer nezveste Klare, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. 206 str. ISBN 978-961-6767-10-1. ISBN 978-961-6767-11-8. [COBISS.SI-ID 250209280]

302. WITKOWSKI, Michał. Lubiewo, (Zbirka Lambda, 76). Ljubljana: Škuc, 2010. 290 str. ISBN 978-961-6751-26-1. [COBISS.SI-ID 249780992]


821-311.6 ZGODOVINSKI ROMANI


303. FREDIANI, Andrea. Jeruzalem : velika zgodovinska romanca. Tržič: Avrora, 2010. 474 str., ilustr. ISBN 978-961-6788-32-8. ISBN 978-961-6788-33-5. [COBISS.SI-ID 249672704]

304. SIVEC, Ivan. Saga o Karantaniji. Del 3, Kneginja Ema. 1. natis. Ljubljana: Karantanija, 2010. 284 str. ISBN 978-961-226-980-7. [COBISS.SI-ID 250187776]


821-312.4 eng KRIMINALNI ROMANI V ANGLEŠKEM JEZIKU


305. CONNELLY, Michael. The scarecrow. London: Orion, 2010. 421, 14 str. ISBN 978-1-4091-0329-5. [COBISS.SI-ID 1096244830]

306. LARSSON, Stieg. The girl who played with fire, (Millennium, 2). London: MacLehose Press, 2009. 569 str. ISBN 978-1-906694-18-0. [COBISS.SI-ID 3764663]

307. LARSSON, Stieg. The girl with the dragon tattoo, (Millennium, vol. 1). Paperback ed. London: MacLehose Press; Quercus, 2008. 538 str. ISBN 978-1-84724-545-8. [COBISS.SI-ID 10134687]


821-312.4 KRIMINALNI ROMANI


308. BATTLES, Brett. V senci izdaje : [roman o Jonathanu Quinnu]. Ig: Anu Elara, 2010. 443 str. ISBN 978-961-6778-79-4. ISBN 978-961-6778-80-0. [COBISS.SI-ID 250571776]

309. CAIN, James Mallahan. Poštar pozvoni vedno dvakrat, (Zbirka Suspenz). Ljubljana: UMco, 2010. 136 str. ISBN 978-961-6803-06-9. [COBISS.SI-ID 250045184]

310. CHILD, Lee. Izziv smrti. 1. izd. Izola: Meander, 2010. 431 str. ISBN 978-961-6790-45-1. [COBISS.SI-ID 250513664]

311. LARSSON, Stieg. Milenium, Dekle, ki se je igralo z ognjem, (Zbirka Visoka napetost). 1. izd. Ljubljana: Prešernova družba, 2010. 651 str. ISBN 978-961-6512-99-2. [COBISS.SI-ID 250133504]

312. RUFIN, Jean-Christophe. Vonj po Adamu : [ekološki triler], (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 576 str. ISBN 978-961-01-1055-2. [COBISS.SI-ID 249249280]


821-312.6 BIOGRAFSKI ROMANI


313. ALI, Nojoud, MINOUI, Delphine. Jaz, Nojoud : prodana, prisilno poročena in ločena pri desetih letih. 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1067-8. [COBISS.SI-ID 250320640]

314. HUMSKI, Bojan. Staf, (Zbirka Tox, letn. 14, št. 29). Maribor: KID Kibla, 2009. 220 str. ISBN 978-961-6304-24-5. [COBISS.SI-ID 62315265]

315. MIKIČ, Neira. Nedosegljive sanje : v sistemu rejništva in ustanov. Ljubljana: Katr, 2010. 64 str. ISBN 978-961-6729-78-9. [COBISS.SI-ID 250294528]


821-312.9 FANTASTIČNI ROMANI


316. BLAZON, Nina. Gospodar prekletstva. 1. izd. Dob: Miš, 2010. 2 zv. (206; 240 str.). ISBN 978-961-272-010-0. [COBISS.SI-ID 250095360]

317. MEAD, Richelle. Poljub smrti, (Serija Vampirska akademija, knj. 3). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 399 str. ISBN 978-961-01-1176-4. [COBISS.SI-ID 250375936]

318. REBOLJ, Tomo. Naš človek na Zemlji, (Zbirka Blodnjak). Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2007. 147 str. ISBN 978-961-6400-77-0. [COBISS.SI-ID 236882176]


821-32 eng NOVELE V ANGEŠKEM JEZIKU


319. ČANDER, Mitja, PRIESTLY, Tom (ur.). Angels beneath the surface : a selection of contemporary Slovene fiction. Berkeley, Calif.: North Atlantic Books; Seattle, Washing.: Scala House Press, 2008. XVII, 166 str. ISBN 978-1-55643-703-8. ISBN 1-55643-703-X. [COBISS.SI-ID 15838011]


821-32 NOVELE OSTALIH NARODOV


320. URH, Alenka (ur.). Lovec na lubenice in druge zgodbe modrosti. Ljubljana: Vodnikova založba (DSKG): Sodobnost International, 2010. 104 str. ISBN 978-961-6067-53-9. ISBN 978-961-6067-60-7. [COBISS.SI-ID 248941824]

321. BAUER, Jana (ur.). Luna ni koruzni kolaček in druge zgodbe : [antologija kratke proze]. Ljubljana: Vodnikova založba (DSKG): Sodobnost International, 2010. 204 str. ISBN 978-961-6067-58-4. ISBN 978-961-6067-59-1. [COBISS.SI-ID 250340608]

322. PEREC, Georges, KONCUT, Suzana (ur.). Čitanka, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Litera, 2009. 227 str. ISBN 978-961-6780-17-9. [COBISS.SI-ID 64544513]


821-6 PISMA


323. LOVRENČIČ, Joža. Ves vaš ljubeči očka : pisma hčerki Nini. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2010. 271 str., ilustr. ISBN 978-961-218-871-9. ISBN 978-88-96632-04-8. [COBISS.SI-ID 250695424]


821-8 POLIGRAFIJE


324. KERŠEVAN, Rudi. Kako naj pticam to povem : misli, modrosti, spoznanja. 2. izd. Nova Gorica: Odlična hiša, 2009. 275 str., ilustr. ISBN 978-961-6617-04-8. [COBISS.SI-ID 245222656]


821-94 SPOMINI


325. JAKŠIČ, Suzana. Resničnostna pot. Maribor: Založba Pivec, 2010. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-6817-13-4. ISBN 978-961-6817-15-8. [COBISS.SI-ID 64626177]

326. KOMERIČKI, Jože. Zgodbe iz najstarejše hiše v Petrovčah. Petrovče: samozal., 2009. ISBN 978-961-245-697-9. [COBISS.SI-ID 245191424]

327. LODRANT, Stanko. Meža še k'r teče. (3. ponatis). Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan, 2008. 124 str., ilustr. ISBN 961-91556-1-0. [COBISS.SI-ID 6975774]

328. MAHNIČ, Mirko. Devet mesecev. Nova, dopolnjena izd. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2010. 143 str. ISBN 978-961-218-884-9. [COBISS.SI-ID 250343168]

329. MLINAR, Rudi. Prvi doktor : (roman o doktorju Francu Sušniku). Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan, 2009. 371 str. ISBN 978-961-6806-00-8. [COBISS.SI-ID 63458049]

330. NADRAG, Katarina. Utopljene sanje : o poti iz alkoholnega pekla, (Zbirka Upanje). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 257 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1123-8. [COBISS.SI-ID 249763584]

331. PAČNIK, Anton. Mwinda : oljenka ob reki Kongo : izpoved misijonarja, (Proza, 12). Maribor: Slomškova založba, 2009. 181 str., fotogr. ISBN 978-961-265-014-8. [COBISS.SI-ID 63474945]

332. SVETINA, Tone. Partizanski zapiski 1943-1945. Logatec: Vojni muzej, 2010. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-92359-3-5. [COBISS.SI-ID 249968896]

333. ŠIRCA, Barbara. Dnevniki Barbare Širca : 1849, 1850, 1851 = Tagebücher von Barbara Širca : 1849, 1850, 1851. Žalec: ZKŠT - Zavod za kulturo, šport in turizem, 2009. 344 str., ilustr. ISBN 978-961-91892-3-8. [COBISS.SI-ID 244702976]

334. VIPOTNIK, Olga. Partizanka. Logatec: Vojni muzej, 2010. 136 str., [20] str. pril. ISBN 978-961-92359-4-2. [COBISS.SI-ID 250673664]

335. ZLOBEC, Andrej. V bojih za severno in južno mejo, (Zbirka V vihri petih vojn, knj. 2). Ljubljana: samozal. D. Kunaver, 2009. 192 str., fotogr. ISBN 978-961-6179-74-4. [COBISS.SI-ID 249262336]


912 KARTE


336. HOMANN, Johann Baptist. Zemljevid Vojvodine Kranjske, Slovenske Marke in Istre po načrtu veleuglednega preminulega barona Valvasorja, ki ga je uredil in upodobil Janez Krstnik Homann, geograf Nj. C. V. v Nürnbergu, S privil. Nj. C. V.. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska, 2009. 1 zvd, barve. ISBN 978-961-92716-2-9. [COBISS.SI-ID 248110336]

337. ŠEHIČ, Denis, ŠEHIĆ, Demir, ŠEHIĆ, Midhat. Geografski atlas Afrike, (Zbirka atlasov za šole in dom). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2010. 1 atlas, barve. ISBN 978-961-02-0151-9. [COBISS.SI-ID 249698304]

338. ŠEHIČ, Denis, ŠEHIĆ, Demir, ŠEHIĆ, Midhat. Geografski atlas Amerike, Avstralije in Oceanije, (Zbirka atlasov za šole in dom). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2010. 1 atlas, barve. ISBN 978-961-02-0152-6. [COBISS.SI-ID 249698048]

339. ŠEHIČ, Denis, ŠEHIĆ, Demir, ŠEHIĆ, Midhat. Geografski atlas Azije, (Zbirka atlasov za šole in dom). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2010. 1 atlas, barve. ISBN 978-961-02-0150-2. [COBISS.SI-ID 249697792]

340. ŠEHIČ, Denis, ŠEHIĆ, Demir, ŠEHIĆ, Midhat. Geografski atlas Evrope, (Zbirka atlasov za šole in dom). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2010. 1 atlas, barve. ISBN 978-961-02-0149-6. [COBISS.SI-ID 249694464]

341. ŠEHIČ, Denis, ŠEHIĆ, Demir, ŠEHIĆ, Midhat. Geografski atlas Slovenije. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2010. ISBN 978-961-02-0154-0. [COBISS.SI-ID 249865984]

342. ŠEHIČ, Denis, ŠEHIĆ, Demir, ŠEHIĆ, Midhat. Geografski atlas sveta, (Zbirka atlasov za šole in dom). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2010. 1 atlas, barve. ISBN 978-961-02-0153-3. [COBISS.SI-ID 249698560]

343. ŠEHIČ, Denis, ŠEHIĆ, Demir, ŠEHIĆ, Midhat. Moj prvi atlas sveta, (Zbirka atlasov za šole in dom). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2010. 1 atlas, barve. ISBN 978-961-02-0148-9. [COBISS.SI-ID 249698816]


913(100)(036) VODNIKI - OSTALI SVET


344. BERMAN, Eleanor. New York City, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2010. 448 str., ilustr., zvd., načrti. ISBN 978-1-4053-4703-7. [COBISS.SI-ID 1096175966]

345. BEDFORD, Donald. China, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2010. 672 str., ilustr., zvd., načrti. ISBN 978-1-4053-5035-8. [COBISS.SI-ID 40336]

346. CORRIGAN, Helen. New Zealand, (Eyewitness travel). Reprinted version. London: Dk, 2010. 400 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-40535-038-9. [COBISS.SI-ID 12098460]

347. ELLINGHAM, Mark. The Rough guide to Morocco, (Rough guides). 9th ed. London [etc.]: Rough Guides, 2010. 647 str., [8] str. pril., ilustr., zvd. ISBN 978-1-84836-477-6. [COBISS.SI-ID 1096357726]

348. FINCH, Jackie Sheckler. USA, (Eyewitness travel). Reprinted whit revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2010. 799 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4053-4839-3. [COBISS.SI-ID 39824]


913(4)(036) VODNIKI - EVROPA


349. BAILEY, Rosemary. Back roads France : [24 leisurely drives], (Eyewitness travel). London [etc.]: Dorling Kindersley, 2010. 264 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4053-4745-7. ISBN 1-4053-4745-7. [COBISS.SI-ID 1096257118]

350. AITHIE, Patricia. Back roads Great Britain : [25 leisurely drives], (Eyewitness travel). London [etc.]: Dorling Kindersley, 2010. 264 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4053-4829-4. [COBISS.SI-ID 1096259934]

351. DAILEY, Donna. Back roads Ireland : [25 leisurely drives], (Eyewitness travel). London [etc.]: Dorling Kindersley, 2010. 264 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4053-4882-9. [COBISS.SI-ID 1096259422]

352. BELFORD, Ros. Back roads Italy : [24 leisurely drives], (Eyewitness travel). London [etc.]: Dorling Kindersley, 2010. 264 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4053-4531-6. [COBISS.SI-ID 1096260702]

353. GALLAGHER, Mary-Ann. Back roads Spain : [25 leisurely drives], (Eyewitness travel). London [etc.]: Dorling Kindersley, 2010. 264 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4053-4582-8. [COBISS.SI-ID 1096260190]

354. BERRY, Oliver, DRAGICEVICH, Peter. Brittany & Normandy, (Lonely planet). 2nd ed. Footscray; Oakland (CA); London: Lonely Planet, 2010. 352 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74104-238-2. [COBISS.SI-ID 14305586]

355. GARWOOD, Duncan, HOLE, Abigail. Rome, (City guide). 6th ed. Footscray, Victoria; Oakland, CA; London: Lonely Planet, cop. 2010. 324 str., ilustr. ISBN 978-1-74179-323-9. [COBISS.SI-ID 64665089]

356. MICUŁA, Grzegorz. Mallorca, Menorca and Ibiza, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London: Dorling Kindersley, 2010. 216 str., barvne ilustr. ISBN 978-1-4053-5313-7. ISBN 978-1-40535-313-7. [COBISS.SI-ID 6978846]

357. GALICKA, Izabella (ur.), MICHALSKA, Katarzyna (ur.). Munich & The Bavarian Alps, (Eyewitness travel). London [etc.]: Dorling Kindersley, 2010. 336 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4053-4744-0. [COBISS.SI-ID 64849665]

358. BROWN, Jules. The Rough guide to Portugal, (Rough guides). 13th ed. London [etc.]: Rough Guides, 2010. 591 str., [8] str. pril., ilustr., zvd. ISBN 978-1-84836-434-9. [COBISS.SI-ID 1096359006]

359. SOUKUP, Vladimír. Prague, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London: Dorling Kindersley, 2010. 272 str., ilustr., zvd., načrti. ISBN 978-1-4053-4609-2. [COBISS.SI-ID 1096176990]

360. BISHOP, Bruce, SANDELL, Kaj (ur.), CARLSSON, Lisa (ur.). Stockholm, (Eyewitness travel). Reprinted whit revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2010. 232 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-40534-692-4. [COBISS.SI-ID 64869889]

361. ZIMMERMAN, Karla, SIEG, Caroline, VER BERKMOES, Ryan. Amsterdam : city guide, (Lonely planet). 7th ed. Footscray, Victoria; Oakland, CA; London: Lonely Planet, cop. 2010. 284 str., ilustr. ISBN 978-1-74179-312-3. [COBISS.SI-ID 64664833]


929 BIOGRAFIJE


362. POČIVAVŠEK, Marija (ur.). Almine meje in margine. Celje: Muzej novejše zgodovine, 2009. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-6339-23-0. [COBISS.SI-ID 247877632]

363. CAR, Pavel, MUHIĆ, Tomislav. Odlikovanja Srbije i Jugoslavije : od 1859. do 1941.. Wien: Militaria, cop. 2009. 605 str., ilustr. ISBN 978-3-902526-28-1. [COBISS.SI-ID 430956]

364. JANŽEKOVIČ, Zora, TROP, Marija (ur.), SCHIESTL, Clemens (ur.). Z britvijo na sam vrh opeklinske kirurgije. V Celovcu: Mohorjeva: = Hermagoras, cop. 2009. 89 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0510-4. [COBISS.SI-ID 6991902]

365. KLINEC, Rudolf, ČERNIC, Peter (ur.), PODBERSIČ, Renato (ur.). Dnevniški zapisi : 1943-1945, (Naše korenine, 21). Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2010. 407 str., ilustr. ISBN 978-88-96632-05-5. [COBISS.SI-ID 250205696]

366. KUŠAR, Meta. Intervju. V Ljubljani: Slovenska matica, 2009. 214 str., portr. ISBN 978-961-213-193-7. [COBISS.SI-ID 250046208]

367. MUŠIČ, Janez. Zgodbe o pesniku Francetu Prešernu, (Knjižna zbirka Trepetlika, št. 54). Ljubljana: Mladika, 2009. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-205-158-7. [COBISS.SI-ID 249071616]

368. SIRC, Ljubo. Dolgo življenje po smrtni obsodbi. Ljubljana: Nova obzorja, 2010. 618 str., fotogr. ISBN 978-961-91439-7-1. [COBISS.SI-ID 250368000]

369. ŠTOK, Marko. Odlikovanja Jugoslavije = Ordeni Jugoslavije = Orders of Yugoslavia : vodnik jugoslovanskih medalj in odlikovanj = vodič jugoslovenskih medalja i ordena = guide of Yugoslavian medals and orders : 1943 FNRJ - SFRJ 1991. Ljubljana: Scientia, izobraževanje - projekti Maja Meško, 2009. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-269-134-9. [COBISS.SI-ID 247710208]

370. VRHUNEC, Marko. Josip Broz Tito : osebnost, stvaritve, titoizem : pričevanje. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: samozal., 2010. ISBN 978-961-245-888-1. [COBISS.SI-ID 249634048]


93 ZGODOVINA STAREGA VEKA


371. LANGE, Karen E., WILLIAMS, A. R., JOHNS, Chris (ur.). Sveta dežela : [na križpotju ver in vojn], (National geographic, Posebna izdaja). Ljubljana: National Geographic Slovenija, Rokus Klett, 2010. 96 str., [2] str. zganj. pril., ilustr. ISBN 978-961-271-051-4. [COBISS.SI-ID 249528576]


930 ZGODOVINOPISJE


372. JURIČIĆ ČARGO, Danijela, ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana. Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2005-<2009>. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 961-6137-86-7. ISBN 978-961-6638-10-4. [COBISS.SI-ID 221207040]

373. VODOPIVEC, Jedert, ANŽIČ, Sonja, VODOPIVEC, Jedert (ur.). Arhivski depoji v Sloveniji. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2009. 392 str., ilustr. ISBN 978-961-6638-11-1. [COBISS.SI-ID 247795712]

374. ŽIŽEK, Aleksander, URLEP, Lilijana, HORVAT, Mojca, ZAJŠEK, Boštjan, ZADRAVEC, Dejan, HERNJA-MASTEN, Marija. Vodnik po urbarjih in urbarialnih registrih štajerskih arhivov. Celje: Zgodovinski arhiv; Maribor: Nadškofijski arhiv: Pokrajinski arhiv; Ptuj: Zgodovinski arhiv, 2009. 496 str., ilustr. ISBN 978-961-6507-35-6. [COBISS.SI-ID 63751937]


94".../18" ZGODOVINA DO 19. STOL.


375. LE GOFF, Jacques. O srednjem veku za otroška ušesa. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-218-856-6. [COBISS.SI-ID 249417216]


94"19" ZGODOVINA 20. STOLETJA


376. PEROVŠEK, Jurij. V zaželjeni deželi : slovenska izkušnja s Kraljevino SHS/Jugoslavijo : 1918-1941, (Zbirka Razpoznavanja, 9). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2009. 314 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-21-0. [COBISS.SI-ID 248631552]

377. ČEPIČ, Zdenko (ur.). Slovenija - Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988, (Zbirka Vpogledi, 2). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2010. 384 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-24-1. [COBISS.SI-ID 250465280]


94"1939/45" 2. SVETOVNA VOJNA


378. KREGAR, Tone, KOMEL, Franta, GROBELNIK, Ivan, POČIVAVŠEK, Marija (ur.). Vigred se povrne : druga svetovna vojna na Celjskem. Celje: Muzej novejše zgodovine, 2009. 164 str., ilustr. ISBN 978-961-6339-20-9. [COBISS.SI-ID 245374208]

379. LELJAK, Roman. KNOJ 1945 : elitna slovenska komunistična divizija. Radenci: Društvo za raziskovanje polpretekle zgodovine "OZNA", 2010. ISBN 978-961-269-240-7. [COBISS.SI-ID 64840449]

380. MLINARIČ, Janko. Klopotci niso utihnili, (Zbirka Živa preteklost). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-241-415-3. [COBISS.SI-ID 250057216]

381. ŠTESL, Jurij, ČOH, Mateja (ur.), PIŠKURIĆ, Jelka (ur.). Pohorska afera : krvavi izpadi štajerskih partizanov med jesenjo 1943 in pomladjo 1944. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2009. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-92574-2-5. [COBISS.SI-ID 247798784]

382. ŠUŠTERIČ, Uroš. Ravna gora, moja usoda. Ljubljana: Nova obzorja, 2010. 460 str., ilustr. ISBN 978-961-91439-8-8. [COBISS.SI-ID 250830336]

383. VENEZIA, Shlomo, PRASQUIER, Béatrice. Sonderkommando : v peklu plinskih celic. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 198 str., fotogr. ISBN 978-961-241-416-0. [COBISS.SI-ID 250091776]

384. ZUPANIČ, Katja. Četništvo na Štajerskem. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2008. 165 str., ilustr. ISBN 978-961-92574-1-8. [COBISS.SI-ID 243235840]

385. ŽNIDARIČ, Marjan. Na krilih junaštva in tovarištva : pregled zgodovine XIV. divizije. Ljubljana: Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije, 2009. 416 str., ilustr. ISBN 978-961-6049-42-9. [COBISS.SI-ID 248561408]


C CICIBANI


386. ANKERST, Franc. 300 x kaj je to? : uganke za šolarje. Lesce: samozal. F. Ankerst, 2010. 56 str. ISBN 978-961-90407-5-1. [COBISS.SI-ID 249450240]

387. BUSCH, Wilhelm. Picko in Packo, (Aleph, 136). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2010. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-6789-08-0. [COBISS.SI-ID 249780480]

388. Dok [!] Kihot = Donkey Xote : oslovske zadeve. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2009, p 2007. 1 video DVD (ca 84 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1). [COBISS.SI-ID 16175163]

389. DOLENC, Mate. Kraljičin lipicanec in druge zgodbe, (Knjižna zbirka Trepetlika, št. 52). Ljubljana: Mladika, 2009. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-205-155-6. [COBISS.SI-ID 248870144]

390. ELIOT, Thomas Stearns. Mačke, (Zbirka Sončnica). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1284-6. [COBISS.SI-ID 249983232]

391. HEINE, Helme. Na srečo imamo prijatelje : najlepše pustolovščine Franca Kokota, Janija Miška in debelega Valdemarja v eni knjigi. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2010. 181 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0449-7. [COBISS.SI-ID 250213632]

392. Mali bobnarček in sveti trije kralji. Janezek in čarobni poni, (Pravljice za zimske dni, 4). Kranj: Media film; Ljubljana: Dnevnik, 2006. 1 video DVD (regija 2), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 18633015]

393. MEADOWS, Daisy. Enja, topazna vila, (Zbirka Mavrične vile). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1154-2. ISBN 978-961-01-1153-5. [COBISS.SI-ID 249438976]

394. MILLER, Joe. Napad sovražnika, (Zbirka Hrabri Hroščki, 2). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2010. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-6598-84-2. [COBISS.SI-ID 250151424]

395. MILLER, Joe. Velika tekma, (Zbirka Hrabri Hroščki). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2010. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-6598-83-5. [COBISS.SI-ID 250150912]

396. NÖSTLINGER, Christine. Bavbrdav. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2010. [57] str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0520-3. [COBISS.SI-ID 249751552]

397. PARK, Barbara. Suzi B. Jamnik in trapasti smrdljivi avtobus. Ljubljana: Lepa beseda, 2010. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-6766-10-4. ISBN 978-961-6766-11-1. [COBISS.SI-ID 250235648]

398. Pat & Mat. disk 2 = --- A je to! : [najbolj neumna, nerodna in zabavna] : [mojstra, ki vse pokvarita, ponovno v akciji!]. Kranj: Media film; Ljubljana: Dnevnik, 2006. 1 video DVD (136 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 17220919]

399. PERPAR, Mateja. Reginina restavracija, (Zbirka Nagajive pravljice). Logatec: Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2010. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-92665-5-7. [COBISS.SI-ID 250498304]

400. Peter Pan, (Klasične zgodbe). Vojnik: Fivia, 2009. 1 video DVD (regija 2)(ca 52 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 12012858]

401. POLIČ, Andraž. Čarodejni palčki rastlin. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. ISBN 978-961-218-886-3. [COBISS.SI-ID 250698240]

402. PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana. Jezične zgodbe, (Knjižna zbirka Planika). Ljubljana: Mladika, 2009. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-205-156-3. [COBISS.SI-ID 248994304]

403. PREGL KOBE, Tatjana. Navihanke, (Zbirka Aja, 2). Ljubljana: Zavod za kulturno in publicistično ustvarjalnost Vladimira Rejc, 2009. ISBN 978-961-92414-8-6. [COBISS.SI-ID 248840448]

404. Skriti zaklad v puhastem gozdu. Ljubljana: Media film, 2009. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1195467]

405. Spektakularni Spider-man. Del 1 : animated series : [full-length animated adventure] = The spectacular spider-man. Vol. 1, Attack of the lizard. Škofljica: BLITZ film & video distribution, p 2009. 1 video DVD-5 (67 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 15653433]

406. Spektakularni Spider-man. Del 2 : animated series = The spectacular spider-man. Vol. 2. Škofljica: BLITZ film & video distribution, 2009, p 2008. 1 video DVD-5 (66 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 15653177]

407. Spider-man. Škofljica: Blitz: Delo, 2007, p 1997. 1 video DVD (regija 2) (ca 40 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 5877022]

408. Spider-man. 4. Škofljica: Blitz: Delo, 2007, p 1997. 1 video DVD (regija 2) (ca 40 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 5891614]

409. STONE, Rex. Divji dir edmontozavrov, (Zbirka Zaliv dinozavrov). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1078-1. ISBN 978-961-01-1079-8. [COBISS.SI-ID 249606400]

410. ŠAFARIČ, Jadranka. Kamen hvaležnosti : (v pričakovanju babice Lili). Domžale: Planetarij, 2008. 22 str., ilustr. ISBN 978-961-92337-0-2. [COBISS.SI-ID 237172224]

411. Štiri risanke na enem DVD. Ljubljana: Videoart, 2006. 1 video DVD (regija 2)(ca 160 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 15241618]

412. VIDOVIČ, Blaž. Lukec Ukec in mogočni hrast, (Z domišljijo na potep, 2009/2010). Bevke: Smar-team, 2010. ISBN 978-961-6830-10-2. [COBISS.SI-ID 251066112]

413. ZAJEC, Lucija. Resnična pravljica, (Z domišljijo na potep, 2009/2010). Bevke: Smar-team, 2010. ISBN 978-961-6830-11-9. [COBISS.SI-ID 251066368]

414. ZUPAN, Dim. Zgodba nekega Hektorja, Hektor in male ljubezni, (Knjižna zbirka Hektor). Ljubljana: Mladika, 2009. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-205-153-2. [COBISS.SI-ID 248526592]


C-K CICIBANI-SLIKANICE KARTONKE


415. ALEKSANDRA, ALEKSANDER. Poglej, kako lep je živalski svet. 1. izd. [Celovec: Mohorjeva družba, 2010]. [24] str., barvne ilustr. ISBN 978-3-7086-0524-1. [COBISS.SI-ID 6997534]

416. ALEKSANDRA, ALEKSANDER. Poglej, kako lepo je tvoje leto v otroškem vrtcu. 1. izd. [Celovec: Mohorjeva družba, 2010]. [24] str., barvne ilustr. ISBN 978-3-7086-0523-4. [COBISS.SI-ID 6997278]

417. BAUMANN, Stephan. Mali rdeči avtomobil išče dom. 1. izd. Tržič: Učila International, 2009. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-0841-5. [COBISS.SI-ID 247704064]

418. CÜPPERS, Dorothea. Moj dan z dedkom in babico. 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 1 kartonka ([20] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-0842-2. [COBISS.SI-ID 247704832]

419. DOSKOČILOVÁ, Hana, MILER, Zdeněk, LOVIS-MILER, Kateřina. Krtek in jesen. [2. izd.]. [[Kranj]: Narava, 2010]. 1 zgibanka ([12] str.), barvne ilustr. ISBN 978-961-6582-54-4. [COBISS.SI-ID 7000094]

420. DOSKOČILOVÁ, Hana, MILER, Zdeněk, LOVIS-MILER, Kateřina. Krtek in poletje. [2. izd.]. [[Kranj]: Narava, 2010]. 1 zgibanka ([12] str.), barvne ilustr. ISBN 978-961-6582-10-0. [COBISS.SI-ID 6999582]

421. DOSKOČILOVÁ, Hana, MILER, Zdeněk, LOVIS-MILER, Kateřina. Krtek in zima. [2. izd.]. [[Kranj]: Narava, 2010]. 1 zgibanka ([12] str.), barvne ilustr. ISBN 978-961-6582-55-1. [COBISS.SI-ID 7000350]

422. JONES, Cath. Medved Marko, (Knjiga, ki miga). [1. izd.]. [Maribor: Mettis bukvarna, 2010]. 1 zgibanka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-92599-7-9. [COBISS.SI-ID 247638272]

423. JONES, Cath. Muc Mrnjav, (Knjiga, ki miga). 1. izd. Maribor: Mettis bukvarna, 2010. 1 kartonka ([8] str.), ilustr. ISBN 978-961-92599-8-6. [COBISS.SI-ID 247638528]

424. JONES, Cath. Pingvin Pino, (Knjiga, ki miga). [1. izd.]. [Maribor: Mettis bukvarna, 2010]. 1 zgibanka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-92728-1-7. [COBISS.SI-ID 247639040]

425. JONES, Cath. Račka Rozi, (Knjiga, ki miga). [1. izd.]. [Maribor: Mettis bukvarna, 2010]. 1 zgibanka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-92728-0-0. [COBISS.SI-ID 247638784]

426. LAULUND, Pernelle. Poletni dan v mojem mestu. 1. izd. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva, cop. 2010. [23] str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0526-5. [COBISS.SI-ID 7006494]

427. MOSCHNER, Maike. Cirkus. 1. izd. Tržič: Učila International, 2009. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-0840-8. [COBISS.SI-ID 247703552]

428. NIESSEN, Susan. Kaj dela cvetličarka, (Kaj dela). 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-0836-1. [COBISS.SI-ID 247703296]

429. NIESSEN, Susan. Kaj dela kmet. [1. izd.]. [Tržič: Učila International, 2010]. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-0871-2. [COBISS.SI-ID 248514048]

430. NIESSEN, Susan. Kaj dela policist. [1. izd.]. [Tržič: Učila International, 2010]. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-0869-9. [COBISS.SI-ID 248514304]

431. NIESSEN, Susan. Kaj dela strojevodja. [1. izd.]. [Tržič: Učila International, 2010]. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-0870-5. [COBISS.SI-ID 248514816]

432. NIESSEN, Susan. Kaj dela tovornjakar. [1. izd.]. [Tržič: Učila International, 2010]. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-0872-9. [COBISS.SI-ID 248513792]

433. NIESSEN, Susan. Kaj dela učiteljica jahanja, (Kaj dela). Tržič: Učila International, 2010. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-0838-5. [COBISS.SI-ID 247702784]

434. NIESSEN, Susan. Kaj dela veterinarka, (Kaj dela). 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 1 kartonka ([14] str., ilustr. ISBN 978-961-00-0837-8. [COBISS.SI-ID 247703040]

435. NIESSEN, Susan. Kaj dela vzgojiteljica, (Kaj dela). 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-0839-2. [COBISS.SI-ID 247702272]

436. VIELER, Sabine. Vozila na gradbišču. [1. izd.]. [Tržič: Učila International, 2010]. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-0863-7. [COBISS.SI-ID 248283392]


C-S CICIBANI-SLIKANICE


437. AKERMAN, Beata, ZAVIRŠEK, Darja, MERLINI, Tereza. Izabela : pravljica o princeski, ki je jecljala, (Zbirka socialno vključevanje in pravičnost). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2009. [28 str.], ilustr. ISBN 978-961-6569-30-9. [COBISS.SI-ID 250132736]

438. BUTLER, M. Christina. Bibito je slabe volje. Ljubljana: Kres, 2010. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-250-066-5. [COBISS.SI-ID 247562240]

439. DOSKOČILOVÁ, Hana. Krtek in mamica. 1. izd. Kranj: Narava, 2010. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-6582-65-0. [COBISS.SI-ID 249982208]

440. FINSTERBUSCH, Monika. Princeska Lili in srnica. 1. izd. Tržič: Učila International, 2009. ISBN 978-961-00-0843-9. [COBISS.SI-ID 247738624]

441. JEFFERS, Oliver. Izgubljen & najden. Ljubljana: Kres, cop. 2010. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-250-063-4. [COBISS.SI-ID 247076608]

442. MILČINSKI, Frane, VOLARIČ, Tina. Zgodba o zamorčku Bambuleju in vrtoglavi žirafi, (Zbirka Sanjska knjigica). Ljubljana: Sanje, 2010. 26 str., ilustr. ISBN 978-961-6767-21-7. [COBISS.SI-ID 250049280]

443. RAJŠP, Martina. Zala na kmetiji, (Zbirka Mladež). Maribor: Litera, 2010. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-6604-79-6. [COBISS.SI-ID 64232449]

444. RICHARDSON, Justin, PARNELL, Peter. In s Tango smo trije. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-241-387-3. [COBISS.SI-ID 248410368]


C-Sv CICIBANI-SLIKANICE VELIKE ČRKE


445. CASALIS, Anna. Mišek Tip, Pa pa, pleničke. 1. izd. V Ljubljani: Karantanija, 2010. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-226-963-0. [COBISS.SI-ID 248318464]

446. GRAVETT, Emily. Čudno jajce. Ljubljana: Kres, 2010. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-250-065-8. [COBISS.SI-ID 247265536]

447. Naj mami. Ljubljana: Kres, cop. 2010. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-250-071-9. [COBISS.SI-ID 247984384]

448. Naj oči. Ljubljana: Kres, cop. 2010. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-250-072-6. [COBISS.SI-ID 247984896]


C-Sz CICIBANI-SLIKANICE ZABOJI


449. ČRV-SUŽNIK, Mateja. Coprnička Marička in coprnica Mica, (Zbirka Zalka). Hlebce: Zala, 2010. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-92791-3-7. [COBISS.SI-ID 250636288]

450. DOMICELJ, Tomaž. Basen o lenem komarčku. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2010. ISBN 978-961-6668-17-0. [COBISS.SI-ID 250411008]

451. HUBERY, Julia. Prijatelj kot si ti. Ljubljana: Kres, cop. 2010. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-250-073-3. [COBISS.SI-ID 248170496]

452. KESIČ DIMIC, Katarina. Kamaroni s parabajzovo omako. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2010. ISBN 978-961-6668-19-4. [COBISS.SI-ID 250553344]

453. MAKAROVIČ, Svetlana. Kokokoška Emilija. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2009. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-6630-75-7. [COBISS.SI-ID 243183872]

454. MATOZ, Zdenko. Zakaj krave ne letijo?. Ljubljana: Lepa beseda, 2010. ISBN 978-961-6766-08-1. [COBISS.SI-ID 248561152]

455. MORECROFT, Judith. Kenguru Malu : kako so se prvi otroci naučili deskati na vodi. 1. izd. Ljubljana: Družba Piano, 2010. [33] str., ilustr. ISBN 978-961-6693-37-0. ISBN 978-961-6693-38-7. [COBISS.SI-ID 250203392]

456. PODGORŠEK, Mojiceja. Čarovnica Uršula. Domžale: Epistola, 2010. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-92719-3-3. [COBISS.SI-ID 250702592]

457. POZVEK, Ingrid. Črta. Ljubljana: samozal., 2010. [45] str., ilustr. ISBN 978-961-245-916-1. [COBISS.SI-ID 250065664]

458. RITCHIE, Alison. Jaz in moj oči. Ljubljana: Kres, cop. 2010. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-250-068-9. [COBISS.SI-ID 247685888]

459. ROSS, Gaja. Paglavček Emil modruje o napuhu. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2010. ISBN 978-961-6668-20-0. [COBISS.SI-ID 250850816]

460. ROSS, Gaja. Tudi mama žaba lahko zboli : dom je tam, kjer mi je lepo!, dom je tam, kjer se imamo radi!. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2009. [15] str., ilustr. ISBN 978-961-6668-12-5. [COBISS.SI-ID 247928064]

461. STEWART, Amber. Zajčji uhlji, (Zbirka Odraščanje). Ljubljana: CFA, 2010. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-92740-4-0. [COBISS.SI-ID 250255360]


L LJUDSKA KNJIŽEVNOST


462. ANDERSEN, Hans Christian. Cesarjeva nova oblačila. Snežna kraljica, (Zbirka Najlepše Andersenove in Grimmove pravljice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1103-0. [COBISS.SI-ID 248115456]

463. ANDERSEN, Hans Christian. Grdi raček. Slavec. Divji labodi, (Zbirka Najlepše Andersenove in Grimmove pravljice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1102-3. [COBISS.SI-ID 248115200]

464. ANDERSEN, Hans Christian. Jelka in druge pravljice, (Zbirka Najlepše Andersenove in Grimmove pravljice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1107-8. [COBISS.SI-ID 248375552]

465. ANDERSEN, Hans Christian. Miklavž in Miklavžek in druge pravljice, (Zbirka Najlepše Andersenove in Grimmove pravljice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1105-4. [COBISS.SI-ID 248219392]

466. ANDERSEN, Hans Christian. Palčica. Mala morska deklica. Princesa na zrnu graha, (Zbirka Najlepše Andersenove in Grimmove pravljice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1101-6. [COBISS.SI-ID 248057344]

467. ANDERSEN, Hans Christian. Vžigalnik in druge pravljice, (Zbirka Najlepše Andersenove in Grimmove pravljice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1106-6. [COBISS.SI-ID 248429568]

468. Čarobne pravljice. Ljubljana: Grahovac, 2009. 253 str., ilustr. ISBN 978-961-6795-02-9. [COBISS.SI-ID 247237120]

469. Čudežne basni. Ljubljana: Grahovac, 2009. 253 str., ilustr. ISBN 978-961-6795-03-6. [COBISS.SI-ID 247237376]

470. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Janko in Metka in druge pravljice, (Zbirka Najlepše Andersenove in Grimmove pravljice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1108-5. [COBISS.SI-ID 248434944]

471. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Mizica, pogrni se in druge pravljice, (Zbirka Najlepše Andersenove in Grimmove pravljice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1109-2. [COBISS.SI-ID 248461568]


M MLADINSKA KNJIŽEVNOST


472. CAST, P. C., CAST, Kristin. Izdana, (Zbirka Hiša noči, knj. 2). 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 269 str. ISBN 978-961-00-1059-3. [COBISS.SI-ID 250777088]

473. Deklica in lisica = Le renard et l'enfant. Vojnik: Fivia, 2009, p 2007. 1 video DVD (ca 92 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 16224827]

474. FRIESEN, Gayle. Iskanje večnosti. 1. natis. Hoče: Skrivnost, 2010. 232 str. ISBN 978-961-6793-17-9. ISBN 978-961-6793-18-6. [COBISS.SI-ID 250369536]

475. FUNKE, Cornelia. Smrt iz črnila : tretja knjiga v trilogiji Srce iz črnila, (Zbirka Srednji svet). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 737 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0904-4. [COBISS.SI-ID 250075904]

476. Futurama : Bender's game : Benderjeva igra. Ljubljana: Con film, 2008. 1 video DVD (regija 2)(ca 83 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 14926908]

477. HARRIS, D. G.. Toni Henderson in klapa iz stolpnice Orsom. Ljubljana: Lepa beseda, 2010. 162 str. ISBN 978-961-6766-05-0. ISBN 978-961-6766-09-8. [COBISS.SI-ID 250235392]

478. HILL, David. Ogenj tam zgoraj, (Zbirka Srečanja). 1. izd. Dob: Miš, 2010. 162 str. ISBN 978-961-272-009-4. [COBISS.SI-ID 250094848]

479. MAJ, Nika. Tianov čudežni svet. [Knj. 3], Skrivnostna hiša. Ljubljana: VED, 2010. 112 str. ISBN 978-961-6814-14-0. [COBISS.SI-ID 249469440]

480. MAJ, Nika. Tianov čudežni svet. [Knj. 4], Profesor Boltežar. Ljubljana: VED, 2010. 112 str. ISBN 978-961-6814-16-4. [COBISS.SI-ID 250310400]

481. MAJ, Nika. Tianov čudežni svet. Knj. 5, Zelena pošast. Ljubljana: VED, 2010. 112 str. ISBN 978-961-6814-18-8. [COBISS.SI-ID 250696960]

482. MAJ, Nika. Tianov čudežni svet. Knj. 6, Časovni stroj. Ljubljana: VED, 2010. 112 str. ISBN 978-961-6814-19-5. [COBISS.SI-ID 250697216]

483. MUCK, Desa. Nebo v očesu lipicanca. 1. izd. Logatec: GO Partner, 2010. 181 str., fotogr. ISBN 978-961-269-223-0. [COBISS.SI-ID 250383616]

484. PIELICHATY, Helena. Sobotna punca. 1. izd. Ljubljana: Genija, 2010. 117 str. ISBN 978-961-6576-47-5. [COBISS.SI-ID 250632960]

485. SPINELLI, Jerry. Z ljubeznijo, Zvezdica. 1. izd. Ljubljana: Grlica, 2010. 303 str. ISBN 978-961-2441-36-4. [COBISS.SI-ID 250696192]

486. VRHOVEC, Iztok. Dvojčka. [8], Vrnitev : mladinski roman. Ljubljana: Ved, 2010. 128 str. ISBN 978-961-6814-11-9. [COBISS.SI-ID 249006848]

487. VRHOVEC, Iztok. Dvojčka, Čudežna gora : zvočna knjiga. Ljubljana: Ved, 2010. 1 DVD. ISBN 978-961-6814-07-2. [COBISS.SI-ID 248977664]

488. VRHOVEC, Iztok. Dvojčka, Vrnitev : zvočna knjiga. Ljubljana: Ved, 2010. 1 DVD. ISBN 978-961-6814-08-9. [COBISS.SI-ID 248977920]


P PIONIRSKA KNJIŽEVNOST


489. BAKER, E. D.. Pravljice žabje princese. Del 2, Zmajeva sapa. Ljubljana: CFA, 2010. ISBN 978-961-92740-5-7. [COBISS.SI-ID 250710016]

490. BELL, Alison. Zibby Payne in upor na rdeči preprogi. 1. natis. Hoče: Skrivnost, 2010. 123 str. ISBN 978-961-6793-13-1. ISBN 978-961-6793-15-5. [COBISS.SI-ID 249981952]

491. BREZINA, Thomas, SUHOVERŠNIK, Marko (ur.). Miha Magone in resničen pogum, (Zbirka Mladinska knjižnica, 29). Ljubljana: Salve, 2010. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-211-518-0. [COBISS.SI-ID 248711168]

492. BURCHETT, Jan, VOGLER, Sara. Divji lovec, (Zbirka Agenta divjine, 1). Ljubljana: Alica, 2010. 134 str., ilustr. ISBN 978-961-6598-64-4. [COBISS.SI-ID 248276224]

493. BURCHETT, Jan, VOGLER, Sara. Panda na begu, (Zbirka Agenta divjine, 2). Ljubljana: Alica, 2010. 134 str., ilustr. ISBN 978-961-6598-65-1. [COBISS.SI-ID 248276480]

494. MCKAIN, Kelly. Blues za fantovski band, (Serija Totalno Lucy, št. 3). 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2010. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-226-986-9. [COBISS.SI-ID 250560256]

495. MESTNIK, Ivanka. Tam gori za našo vasjo. Novo mesto: samozal. I. Mestnik, 2010. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-245-896-6. [COBISS.SI-ID 249737728]

496. MONGREDIEN, Sue. Oliver Lunca in netopirčkova norišnica. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2010. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-226-977-7. [COBISS.SI-ID 249962496]

497. Pika na sedmih morjih = Pippi in the south seas. Ljubljana: Videoart, 2003, p 1975. 1 video DVD (ca 90 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 13741116]

498. PROSENJAK, Božidar. Zgodba o kravati. Šmarješke Toplice: Stella, 2009. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-246-199-7. [COBISS.SI-ID 248972800]

499. SCHLÜTER, Andreas, MARGIL, Irene. Startni strel : športna kriminalka : z ročnim kinom Karoline Kehr, (Zbirka Pet asov, 4). 1. izd. Ljubljana: Grlica, 2010. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-244-134-0. [COBISS.SI-ID 249770496]

500. SIMON, Francesca. Grozni Gašper prebudi smrt, (Zbirka Grozni Gašper). 1. natis. Tržič: Učila International, 2010. ISBN 978-961-00-1047-0. [COBISS.SI-ID 250473216]

501. STEINHÖFEL, Andreas. Riko, Oskar in senčne prikazni, (Knjižnica Sinjega galeba, 324). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 195 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1283-9. [COBISS.SI-ID 249691648]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO