COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Novosti decembra 20110 SPLOŠNO


1. LATOUR, Bruno. Pandorino upanje, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2011. 359 str., ilustr. ISBN 978-961-242-396-4. [COBISS.SI-ID 258465792]

2. POKLUKAR, Boštjan. Delam protokol, (Zbirka Traditio lampadis). Ljubljana: Šola retorike, 2011. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-6697-04-0. [COBISS.SI-ID 256999424]

3. ŠAROTAR, Dušan (ur.). Spominka, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2011. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-242-389-6. [COBISS.SI-ID 258461184]

4. VODEB, Vlasta, BRAČUN SOVA, Rajka. Muzeji, javnost, dostopnost. 1. izd. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2011. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6390-30-9. [COBISS.SI-ID 258418688]


07 NOVINARSTVO


5. DAVIES, Nick. Zgodbe s ploščate Zemlje. Mengeš: Ciceron, 2011. 463 str. ISBN 978-961-6627-24-5. [COBISS.SI-ID 258250752]


084.11 STRIPI


6. MUSTER, Miki. Miki : zbirka Miki Muster. 6, 1963-1965. 1. izd. Ljubljana: Buch, 2011. 268 str., ilustr. ISBN 978-961-92830-7-3. [COBISS.SI-ID 258725120]

7. SACCO, Joe. Posrednik : zgodba iz Sarajeva. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-254-310-5. [COBISS.SI-ID 258376960]


1 FILOZOFIJA


8. AGAMBEN, Giorgio. Odprto : človek in žival, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2011. 139 str. ISBN 978-961-242-395-7. [COBISS.SI-ID 258465536]

9. BACHELARD, Gaston. Voda in sanje : esej o imaginaciji snovi. Ljubljana: Studia humanitatis, 2011. 263 str. ISBN 978-961-6798-23-5. [COBISS.SI-ID 258564352]

10. DELEUZE, Gilles. Nietzsche in filozofija, (Knjižna zbirka Temeljna dela). Ljubljana: Krtina, 2011. 299 str. ISBN 978-961-260-048-8. [COBISS.SI-ID 257541632]

11. KROUPA, Gregor. Podobno v nepodobnem : o metafori v novoveški filozofiji, (Zbirka Apes). Ljubljana: Studia humanitatis, 2011. 218 str. ISBN 978-961-6798-22-8. [COBISS.SI-ID 258564096]

12. LONGINUS, Cassius, HRIBERŠEK, Matej (ur.). O vzvišenem. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 199 str. ISBN 978-961-241-587-7. [COBISS.SI-ID 258165248]

13. STAROBINSKI, Jean. Iznajdba svobode, 1700-1789. Emblemi razuma, 1789, (Studia Humanitatis). Ljubljana: Studia Humanitatis, 2011. 364 str., ilustr. ISBN 978-961-6798-21-1. [COBISS.SI-ID 257623040]


13 FILOZOFIJA DUHA


14. DJURICA, Božidar. Zdravljenje prostorov z življenjsko-kozmično energijo : čisto okolje. 1. natis. Ljubljana: Alternativa, 2011. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-91745-7-9. [COBISS.SI-ID 257809920]

15. HELEN, Zatteja. 5 nasvetov za uspeh podjetja. 1. natis. Žalec: samozal., 2011. 29 str., tabele. ISBN 978-961-276-144-8. [COBISS.SI-ID 255922176]

16. HOPPE, Geoffrey, HOPPE, Linda. Mojstri nove energije. Ljubljana [i. e.] Trzin: Nova, 2011. 137 str. ISBN 978-961-269-570-5. [COBISS.SI-ID 258946816]

17. KRISHNAMURTI, Jiddu. Nujnost spremembe. 1. natis. Ljubljana: Filargo Publishing, 2011. 160 str. ISBN 978-961-93045-8-7. [COBISS.SI-ID 258796544]

18. MEDVED, Andrej. Neki tekst : prolegomena, entracte, filozofski esej. Koper: Hyperion, 2011. 422 str., ilustr. ISBN 978-961-90805-0-4. [COBISS.SI-ID 66885376]

19. VIRTUE, Doreen. Angelska terapija : priročnik. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2011. 336 str., ilustr. ISBN 978-961-275-059-6. ISBN 978-961-275-060-2. [COBISS.SI-ID 257122048]

20. ZEPAN, Matjaž Bogdan. Pot k svetlobi : evolucija duše skozi življenje. 1. izd. Ljubljana: samozal., 2011. 326 str., ilustr. ISBN 978-961-276-237-7. [COBISS.SI-ID 257727488]


159.9 PSIHOLOGIJA


21. DEBELAK, Maja. Čarobnost življenja : motivacijski CD. Grosuplje: Eseni, 2011. 1 CD, stereo. ISBN 978-961-93145-1-7. [COBISS.SI-ID 259174912]

22. FREEMAN, Daniel, FREEMAN, Jason. Spoznajte svoj um : vsakdanje čustvene in duševne težave ter kako jih premagati. Ljubljana: Gnostica, 2011. 370 str., ilustr. ISBN 978-961-229-115-0. [COBISS.SI-ID 258330112]

23. SIGDELL, Jan Erik. Regresija v prejšnja življenja : vodena meditacija. Ljubljana: Ara, 2011. 1 CD (58 min, 50 sek). ISBN 978-961-6005-97-5. [COBISS.SI-ID 254872320]

24. STÖGER, Gabriele, REITER, Wilfried. (P)ozdravi stare rane : zakaj se določeni problemi ponavljajo in kako jih obvladamo?. Žalec: Sledi, 2003. 176 str. ISBN 961-6105-09-4. [COBISS.SI-ID 125707776]

25. PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita (ur.), ZUPANČIČ, Maja (ur.). Študenti na prehodu v odraslost, (Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 209 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-237-456-3. [COBISS.SI-ID 257891072]

26. TOMC, Gregor. Geni, nevroni & jeziki : duševnost kot flogiston sodobne kognitivne znanosti?, (Knjižna zbirka humanistika in naravoslovje). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2011. 365 str. ISBN 978-961-235-441-1. ISBN 978-961-235-466-4. http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/edostop.asp. [COBISS.SI-ID 257862400]

27. ZELAND, Vadim. Transurfing realnosti. Stopnja 4, Upravljanje realnosti. Kapele: Maat center, založba za boljšo kakovost življenja, 2011. 157 str. ISBN 978-961-92385-4-7. [COBISS.SI-ID 257829632]


2 VERSTVO


28. DONATIO, Ilaria. Opus gay : homoseksualnost in katoliška cerkev. 1. natis. Ljubljana: Filargo Publishing, 2011. 206 str. ISBN 978-961-93045-7-0. [COBISS.SI-ID 258690816]

29. GRÜN, Anselm, ROBBEN, Maria-M.. Najdi svojo življenjsko smer : zdravljenje ran iz otroštva - duhovne spodbude. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2011. 173 str. ISBN 978-961-218-948-8. [COBISS.SI-ID 255437824]

30. HAHN, Scott. Jagnjetova večerja : maša, nebesa na zemlji, (Beseda življenja, 6). Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2011. 171 str. ISBN 978-961-265-075-9. [COBISS.SI-ID 67642369]

31. KOLMAN, Maria Ana. Šamanizem : najstarejša filozofija, psihologija, medicina, religija. Preddvor: Sebur, 2011. 200 str. [COBISS.SI-ID 258031872]

32. MAČEK, Jože. Mašne in svetne ustanove na Kranjskem : urejanje, državni nadzor in premoženje duhovnih in svetnih ustanov pri cerkvah na Kranjskem od 1892 do 1960. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 606 str. ISBN 978-961-218-980-8. [COBISS.SI-ID 257944064]

33. SCHWARZ, Andrea. Moj resnični božič : misli upanja za adventni in božični čas, (Duhovna rast, 16). Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2011. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-265-077-3. [COBISS.SI-ID 67788289]

34. SLOMŠEK, Anton Martin. Marijo ljubijo vsa srca, (Znanstvena zbirka Teologija, 16). Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2011. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-265-076-6. [COBISS.SI-ID 67789057]

35. VALLEJO, Fernando. Vlačuga babilonska. Mengeš: Ciceron, 2011. 278 str. ISBN 978-961-6627-25-2. [COBISS.SI-ID 258668032]


3 DRUŽBENE VEDE


36. PINTERIČ, Uroš. Cinična praksa države : sestavljeni esej o družbenih stranpoteh. Brje: CK-ZKS center za raziskave, 2011. 80 str. ISBN 978-961-92898-2-2. [COBISS.SI-ID 258131712]

37. TOŠ, Niko (ur.), MÜLLER, Karl H. (ur.). Primerjalno družboslovje : metodološki in vsebinski vidiki, (Dokumenti SJM, 18). 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV - CJMMK, 2011. 444 str., ilustr. ISBN 978-961-235-440-4. [COBISS.SI-ID 257519872]


31 SOCIOLOGIJA


38. ADAM, Alja (ur.), MITROVIĆ, Slađana (ur.). Love and sexuality : anthropological, cultural and historical crossings. Zagreb: Centre for Women's Studies: Red Athena University Press, 2011. 181 str. ISBN 978-953-6955-35-0. [COBISS.SI-ID 1484429]

39. SIEVERS, Rudolf (ur.). 1968 : eine Enzyklopädie, (Edition Suhrkamp, 3337). Einmalige Sonderausg., 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008. 489 str., ilustr. ISBN 978-3-518-13337-8. ISBN 3-518-13337-3. [COBISS.SI-ID 439660]

40. KUHAR, Roman, KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, HUMER, Živa, MALJEVAC, Simon. Obrazi homofobije. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2011. 159 str. ISBN 978-961-6455-66-4. [COBISS.SI-ID 257827072]

41. STARČEVIĆ, Goran. Volk v supermarketu : (antropologija ustrojenega sveta). 1. izd. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2011. 264 str. ISBN 978-961-6644-88-4. [COBISS.SI-ID 257549056]

42. TRČEK, Franc. Lomopohajkovalec : nizkotehnološka glokalna subkultura v dobi tehnokulture, (Knjižna zbirka Skodelica kave). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2011. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-235-510-4. ISBN 978-961-235-511-1. http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/edostop.asp. [COBISS.SI-ID 258402560]


32 POLITIKA


43. CASTRO, Fidel. Razmišljanja druga Fidela : 2008-2010. Beograd: Centar za razvoj odnosa Beograda i Havane, 2011. 2 zv. (362; 300 str.), č-b fotogr. ISBN 978-86-914875-0-8. ISBN 978-86-914875-1-5. [COBISS.SI-ID 7634974]

44. HADALIN, Jurij, GABRIČ, Aleš (ur.). Boj za Albanijo : propad jugoslovanske širitve na Balkan, (Zbirka Razpoznavanja, 12). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2011. 444 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-29-6. [COBISS.SI-ID 257877248]

45. MRKIĆ, Slavko (ur.). 100 poznatih o Titu. Beograd: Društvo za istinu o narodnooslobodilačkoj borbi i Jugoslaviji, 2010. 115 str., slika J. Broza. ISBN 978-86-86853-02-8. [COBISS.SI-ID 7634718]


33 GOSPODARSTVO


46. KLUN, Maja. Davčni sistem. 3. spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2011. 150 str., tabele. ISBN 978-961-262-047-9. [COBISS.SI-ID 258127104]

47. PEVCIN, Primož. Ekonomika javnih podjetij in zavodov. 1. ponatis 1. dopolnjene izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2011. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-262-038-7. [COBISS.SI-ID 257464832]


34 PRAVO


48. BUSH, Robert A. Baruch, FOLGER, Joseph P.. Obljuba mediacije, Transformativni pristop k obvladovanju konfliktov : (prenovljena izdaja). 1. natis. Ljubljana: Zavod RAKMO, 2011. 288 str. ISBN 978-961-92827-3-1. [COBISS.SI-ID 254194176]


35 JAVNA UPRAVA. VOJAŠKE ZADEVE


49. STARE, Janez. Upravno poslovanje. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2010. IX, 223 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-262-034-9. [COBISS.SI-ID 251472896]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO


50. BELAK PUNGARTNIK, Suzana. Ustvari živalske podobe : [za otroke od 4 do 12 let]. 1. izd. Škofljica: Društvo ustvarjalnih Cita, 2011. 63, [2] str., ilustr. ISBN 978-961-93063-0-7. [COBISS.SI-ID 255605760]

51. BRAIDO, Pietro. Pedagoška izkušnja Janeza Boska, (Pedagoška zbirka, 7). 1. natis. Ljubljana: Salve, 2011. 224 str. ISBN 978-961-211-599-9. [COBISS.SI-ID 258707968]

52. WAITE, Sue (ur.). Children learning outside the classroom : from birth to eleven. London [etc.]: SAGE, 2011. 236 str., ilustr. ISBN 978-0-85702-047-5. ISBN 978-0-85702-048-2. [COBISS.SI-ID 8797513]

53. ILICH, Slavka. Doma je vsak dan lep : za dvanajst mesecev idej. 1. izd. Ljubljana: Delo, 2011. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-6570-47-3. [COBISS.SI-ID 258636032]

54. PEDEVILLA, Pia. Igrivo ustvarjanje : več kot 300 idej za male in velike. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-251-282-8. [COBISS.SI-ID 258340864]

55. VODOPIVEC, Peter (ur.), GABRIČ, Aleš (ur.). The role of education and universities in modernization processes in Central and South-Eastern European counties [i. e. countries] in 19th and 20th century, (Zbirka Vpogledi, 3). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Avstrijski znanstveni institut; Wien: Zentrum für Soziale Innovation, 2011. 203 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6386-31-9. [COBISS.SI-ID 258141440]


39 ETNOLOGIJA


56. ROJAC, Nadja (ur.). Brazde s trmuna : 15 let : izbor. [S. l.]: Kulturno društvo Beseda slovenske Istre; Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2011. 319 str., ilustr. ISBN 978-88-96632-19-2. [COBISS.SI-ID 258673664]

57. GOLDSTEIN-LYNCH, Ellen, MULLINS, Sarah, MALONE, Nicole. Making handbags : retro, chic, luxurious. Hove: Apple, 2002. 120 str., ilustr. ISBN 1-84092-368-7. [COBISS.SI-ID 1589616]

58. GOMBAČ, Maja, GABRIČ, Aleš (ur.). Modni pele mele slovenske družbe med svetovnima vojnama, (Zbirka Razpoznavanja, 13). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2011. 384 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-30-2. [COBISS.SI-ID 258134016]

59. HIENG, Primož. Ta norčavi pustni čas. 1. natis. Brezovica pri Ljubljani: Harlekin No. 1, 2011. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-6008-37-2. [COBISS.SI-ID 257832448]

60. KUNAVER, Dušica, LIPOVŠEK, Brigita. Zlatorog : v pripovedi in resnici, (Zbirka Pod lipo domačo). Ljubljana: samozal. D. Kunaver, 2011. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6179-85-0. [COBISS.SI-ID 256583168]

61. RENČELJ, Stanislav. Tradicionalni proizvodi in jedi območja od Turjaka do Kolpe. Kočevje: Občina, 2011. 245 str., ilustr. ISBN 978-961-91142-4-7. [COBISS.SI-ID 256763136]


51 MATEMATIKA


62. COLGAN, Lynda. Čarobna matematika : triki s števili. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-251-292-7. [COBISS.SI-ID 258174976]

63. PTIČAR, Maja. Eksterci 2012, Matematika : [priprava za nacionalno preverjanje znanja]. Ljubljana: Millennium, 2012. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-6555-25-8. [COBISS.SI-ID 257535232]


52 ASTRONOMIJA


64. CANNAT, Guillaume. Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu : priročnik za opazovanje v letu 2012. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-251-283-5. [COBISS.SI-ID 258692352]


54 KEMIJA


65. KOŠMRLJ, Berta, MOZER, Alenka, PETRIČEK, Saša, SMRDU, Andrej, ZMAZEK, Boris, WISSIAK GRM, Katarina Senta, KRAFOGEL, Bernarda (ur.), TRKOV, Joži (ur.). Kemija, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2005-2010, (Maturitetni izpiti). Ljubljana: Državni izpitni center, 2011. 297 str., ilustr. ISBN 978-961-6322-96-6. [COBISS.SI-ID 258494720]


57 BIOLOGIJA


66. LUTKEHAUS, Nancy C.. Margaret Mead : the making of an american icon. Princeton; Oxford: Princeton University Press, cop. 2008. XVIII, 274 str., ilustr. ISBN 978-0-691-14808-3. ISBN 978-0-671-0094-4. [COBISS.SI-ID 67235841]


61 MEDICINA


67. KOŠNIK, Mitja (ur.). Interna medicina. Ljubljana: Littera picta: Slovensko medicinsko društvo, 2011. ISBN 978-961-6030-80-9. [COBISS.SI-ID 258639360]

68. BELNA, Anka, BERGAUER, Andrej, COF, Darja, CRNJAC, Anton, FLIS, Vojko, FRANK, Aleksander, FUCHS, Erika, REBERŠEK GORIŠEK, Jelka, HORVAT, Matjaž, KAMENIK, Mirt, KOBILICA, Nina, KOLENC, Alojzij, KOŠIR, Gorazd, KOŽELJ, Miran, KRČEVSKI-ŠKVARČ, Nevenka, SMONKAR, Anemarija, LIPOVŠEK, Matej, LONČAREVIĆ, Dara, MIKSIĆ, Kazimir, PANDUROVIČ, Dean, PARAĆ, Zlatko, PIVEC, Gregor, POTRČ, Stojan, SMRKE, Dragica, STROJNIK, Tadej, ŠPARAŠ, Bojan, ŠPARAŠ, Karel, TOMAŽIČ, Jožica, TRILLER, Ciril, VRABIČ, Erik, FLIS, Vojko (ur.), MIKSIĆ, Kazimir (ur.). Izbrana poglavja iz kirurgije : [učbenik za kirurgijo na visokih zdravstvenih šolah]. 2., posodobljena izd. Maribor: Pivec, 2010. 358 str., ilustr. ISBN 978-961-6817-31-8. [COBISS.SI-ID 65925633]

69. PIVEC, Gregor. Zgodovina medicine 20. stoletja : prispevki k prikazu razvoja medicinske stroke in zdravstvenega sistema. 1. izd. Maribor: Založba Pivec, 2011. 471 str., ilustr. ISBN 978-961-6817-63-9. [COBISS.SI-ID 67926529]


612.39 PREHRANA


70. APPLETON, Nancy, JACOBS, G. N.. Samomor s sladkorjem : zakaj nas sladkoslednost ubija. 1. natis. Ljubljana: Filargo Publishing, 2011. 214 str., ilustr. ISBN 978-961-93045-6-3. [COBISS.SI-ID 258689792]

71. MCDOUGALL, John A., MCDOUGALL, Mary Ann. McDougallov načrt. 1. izd. Maribor: Sitis, 2011. 331 str., ilustr. ISBN 978-961-9092-24-8. [COBISS.SI-ID 67879937]

72. TASEVSKI, Saša. Moč žive hrane : okusno presnojedstvo za vsak dan. 1. slovenska izd. Ljubljana: Kreare, društvo za razvoj človeških vrednot, 2011. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-93163-0-6. [COBISS.SI-ID 257986816]


613.7 ZDRAVO ŽIVLJENJE


73. JESSEN, Christian. Lahko nekaj vprašam? : več kot 250 vprašanj, ki jih najpogosteje zastavljamo zdravnikom, ko niso v službi. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2011. 304 str. ISBN 978-961-6861-05-2. [COBISS.SI-ID 258160896]


613.88 SPOLNOST


74. GREEN, Siski. Kako ga obnoreti v postelji : priročnik za vsako žensko, ki bi rada zadovoljila svojega moškega, (Zbirka Mrhe). Brežice: Primus, 2011. 230 str. ISBN 978-961-6804-39-4. [COBISS.SI-ID 255915264]

75. ZOPOL, Felicia. Seks : navodila za uporabo : osnovna navodila in metode za najboljšo učinkovitost. Izola: Meander, 2011. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-6790-68-0. [COBISS.SI-ID 258794496]


615.8 ALTERNATIVNO ZDRAVLJENJE


76. STARC, Radovan. Zdravljenje z bioenergijo? Človek v vesolju : človek v vesolju. 1. natis. Ljubljana: Sirius AP, 2011. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-92188-8-4. ISBN 978-961-92188-9-1. [COBISS.SI-ID 255428096]

77. TOLIA, Jader, SPECIANI, Francesca. Misliti s telesom. Trst: ZTT: = EST, 2011. 185 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-141-3. [COBISS.SI-ID 4528620]


615.89 DOMAČA ZDRAVILA


78. LOVENJAK, Danica. Zdravi in lepi z Danico Lovenjak : pa o godovnikih skozi leto. 1. izd. [Maribor]: Pivec, 2011. 344 str., ilustr. ISBN 978-961-6817-66-0. [COBISS.SI-ID 68048385]


616.89 PSIHIATRIJA


79. ERIĆ, Ljubomir. Seksualne disfunkcije. Ljubljana: Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2011. 589 str., ilustr. ISBN 978-961-93111-1-0. [COBISS.SI-ID 257976832]

80. KALYVA, Efrosini. Autism : educational and therapeutic approaches. English language ed. Los Angeles [etc.]: SAGE, [2011]. XII, 185 str., ilustr. ISBN 978-0-85702-489-3. ISBN 0-85702-489-2. [COBISS.SI-ID 23227192]

81. MASON, Paul T., KREGER, Randi. Ne stopajte več po prstih : kako obvladovati svoje življenje, če ima vaš bližnji mejno osebnostno motnjo. Ljubljana: Chiara, 2011. 283 str. ISBN 978-961-93134-0-4. [COBISS.SI-ID 257191680]

82. TETIČKOVIČ, Erih. Nevrosonologija. 1. izd. [Maribor]: Pivec, 2011. ISBN 978-961-6817-65-3. [COBISS.SI-ID 67991809]

83. ERIĆ, Ljubomir (ur.). Psihodinamična psihiatrija. Del 3, Humana seksualnost, seksualne motnje, motnje spolne identitete, kontroverze homoseksualnosti. Ljubljana: Hermes IPAL, 2011. 528 str., ilustr. ISBN 978-961-93111-2-7. [COBISS.SI-ID 258600192]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA


84. TUŠEK, Janez. Praktične in računske vaje iz tehnike spajanja : učbenik. 2. popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2011. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-6536-53-0. [COBISS.SI-ID 257568000]


635 VRTNARSTVO


85. MITCHELL, Alex. The edible balcony : growing fresh produce in the heart of the city. London: Kyle Cathie, 2010. 159 str., ilustr. ISBN 978-1-85626-946-9. [COBISS.SI-ID 9642903]


641 PRIPRAVA ŽIVIL


86. Domače slaščice, (Dober tek). 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Dedal, 2011. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6612-34-0. [COBISS.SI-ID 258706432]

87. FERLUGA, Peter. Škrobek kuha 2 : 25 pravljičnih receptov za ustvarjalne otroke. [S. l.]: Revija Galeb; Čedad: Zadruga Novi Matajur, 2011. 60 str., ilustr. ISBN 978-88-95636-19-1. [COBISS.SI-ID 4530156]

88. NOVAK, Luka, SMEJ NOVAK, Valentina. Preprosto slovensko : ljubezen skozi želodec. 1. natis. Ljubljana: Totaliteta, 2011. 399 str., ilustr. ISBN 978-961-92970-2-5. [COBISS.SI-ID 258605824]

89. Pite in zavitki, (Dober tek). Ljubljana: Dedal, 2011. 96 str., fotogr. ISBN 978-961-6612-33-3. [COBISS.SI-ID 258205952]

90. PUCER, Alberto. Ko zadiši po Istrski kuhinji : Istrska kuhinja od A - Ž. Ljubljana: Kmečki glas, 2011. 382 str., ilustr. ISBN 978-961-203-384-2. [COBISS.SI-ID 258430464]


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA


91. BAVCON, Ljubo, BRVAR, Bogomil, MURŠIČ, Mitja, PERŠAK, Nina, PETROVEC, Dragan, POLAK, Tatjana, PETROVEC, Dragan (ur.). Varnost cestnega prometa. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za krimonologijo pri Pravni fakulteti, 2011. 639 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6503-18-1. [COBISS.SI-ID 255148032]


66 INDUSTRIJA


92. APLINC, Miran (ur.). Usnjarstvo v gospodarstvu trgov in mest na Slovenskem : zbornik referatov, [Šoštanj, 26. september 2011]. Šoštanj: Muzej Velenje, Muzej usnjarstva na Slovenskem, 2011. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-92112-4-3. [COBISS.SI-ID 257599232]


71 UREJANJE PROSTORA


93. MCLEOD, Kirsty. The best gardens in Italy : a traveller's guide. 1st ed. London: Frances Lincoln Limited, 2011. 262 str., ilustr. ISBN 978-0-7112-3183-2. [COBISS.SI-ID 9629335]

94. HAZLER, Vito (ur.). Nekoč grajski, danes Kroflnov mlin : študija obnove kulturnega spomenika, (Zbirka Kulturna dediščina, zv. 5). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 134 str., ilustr. ISBN 978-961-237-459-4. [COBISS.SI-ID 257998592]


72 ARHITEKTURA


95. CIGLENEČKI, Marjeta, HÖFLER, Janez (ur.). Marija Zavetnica na Ptujski Gori : zgodovina in umetnostna zapuščina romarske cerkve. 1. izd. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2011. 264, XLVIII str., ilustr. ISBN 978-961-6055-33-8. [COBISS.SI-ID 67634177]

96. POLES, Špela, POLES, Rok. The dragon's castle trail around Velenje. 1st ed. Velenje: Municipality, 2011. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-91862-6-8. [COBISS.SI-ID 257420800]

97. SVETEK, Edvard. Ohranimo kozolec!. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2011. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-218-977-8. [COBISS.SI-ID 258047488]

98. VODEB, Vlasta. Dostopnost urbanega okolja : San Francisco, London, Ljubljana. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2006. 225 str., ilustr. ISBN 961-6390-20-1. [COBISS.SI-ID 228431872]


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST


99. HUNTLY, Moira. Draw nature, (Draw). Reprinted. London: A & C Black, 2007. 48 str., ilustr. ISBN 978-0-7136-8780-4. [COBISS.SI-ID 14695225]

100. Tinca Stegovec : grafike in risbe iz zbirke MGLC = prints and drawings from collection of The International Centre of Graphic Arts. Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center: = The International Centre of Graphic Arts, 2011. 310 str., ilustr. ISBN 978-961-6229-38-8. [COBISS.SI-ID 259013888]

101. NOLL, Terrie. Woodworker's joint book : the complete guide to wood joinery. Hove: Apple, 2007. 192 str., ilustr. ISBN 978-1-84543-189-1. ISBN 1-84543-189-8. [COBISS.SI-ID 29132805]

102. PRICHARD, Sue. Patchwork for beginners. London: V&A Publishing, 2009. 61 str., ilustr. ISBN 978-1-85177-596-5. [COBISS.SI-ID 9629079]


75 SLIKARSTVO


103. ABRAM, Sandi, KERKOŠ, Saša (ur.). Ilustrarie : knjiga avtorjev Bienala neodvisnih 2007-2010. Ljubljana: Tretaroka, društvo za reciklažne in kreativne projekte, 2011. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-91898-1-8. [COBISS.SI-ID 258059520]


77 FOTOGRAFIJA


104. RAVNIKAR, Tone, VINKLER, Jonatan (ur.). Pozdrav iz Šoštanja : mesto na starih razglednicah. 2., pregledana, dopolnjena in popravljena izd. Šoštanj: Občina, 2011. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-91207-7-4. [COBISS.SI-ID 255894016]


78 GLASBA


105. Animal playground : [Playful tracks from around the world], (Putumayo kids). [U.S.A.]: Putumayo world music, cop. 2007. 1 CD (36 min, 17 sek), stereo, AAD. [COBISS.SI-ID 14635836]

106. Bachata de corauón : la luna y estrellas, (Laserlight digital). Frechen: Delta Music; [S. l.]: Laserlight, p 2004. 1 CD (60 min, 10 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9645975]

107. Best of cha cha cha : im strikten tanzrhythmus, (Das grosse Tanzvergnügen). [S. l.]: Austro Mechana: Tyrostar, cop. 2002. 1 CD (41 min, 55 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9649047]

108. Best of english waltz : im strikten tanzrhythmus, (Das grosse Tanzvergnügen). [S. l.]: Austro Mechana: Tyrostar, cop. 2002. 1 CD (39 min, 8 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9649559]

109. Best of foxtrot & quickstep : im strikten tanzrhythmus, (Das grosse Tanzvergnügen). [S. l.]: Austro Mechana: Tyrostar, cop. 2002. 1 CD (58 min), stereo. [COBISS.SI-ID 9646999]

110. Best of latin : samba, merengue, paso doble, bossa nova : im strikten tanzrhythmus, (Das grosse Tanzvergnügen). [S. l.]: Austro Mechana: Tyrostar, cop. 2002. 1 CD (44 min, 18 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9649815]

111. Best of mambo : im strikten tanzrhythmus, (Das grosse Tanzvergnügen). [S. l.]: Austro Mechana: Tyrostar, cop. 2002. 1 CD (49 min, 27 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9646487]

112. Best of rumba : im strikten tanzrhythmus, (Das grosse Tanzvergnügen). [S. l.]: Austro Mechana: Tyrostar, cop. 2002. 1 CD (41 min), stereo. [COBISS.SI-ID 9648535]

113. Best of swing & jive : im strikten tanzrhythmus, (Das grosse Tanzvergnügen). [S. l.]: Austro Mechana: Tyrostar, cop. 2002. 1 CD (49 min, 20 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9648279]

114. Best of tango : im strikten tanzrhythmus, (Das grosse Tanzvergnügen). [S. l.]: Austro Mechana: Tyrostar, cop. 2002. 1 CD (41 min, 32 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9649303]

115. Blues around the world. [U.S.A.]: Putumayo world music, p 2006. 1 CD (40 min, 27 sek), stereo, AAD. [COBISS.SI-ID 14397244]

116. Bossa nova singers, (Jazzclub world). [Deutschland]: Universal Music Group, p, cop. 2007. 1 CD (52 min), stereo. [COBISS.SI-ID 9651607]

117. Brazilian playground, (Putumayo kids). [U.S.A.]: Putumayo world music, p, cop. 2007. 1 CD (35 min, 31 sek), stereo, AAD. [COBISS.SI-ID 14651452]

118. Cha cha cha, (Laserlight digital). Frechen: Delta Music; [S. l.]: Laserlight, p, cop. 2007. 1 CD (45 min), stereo. [COBISS.SI-ID 9646231]

119. The coolest rhythm'n'blues, (Jazzclub highlights). [Deutschland]: Universal Music Group, p, cop. 2009. 1 CD (56 min, 20 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9652887]

120. DAVIS, Miles, WILLIAMSON, Nigel (ur.). Miles Davis : birth of a legend : reborn and remastered, (Music rough guides). [London]: World Music Network, 2011. 1 CD (72 min, 6 sek), digital. ISBN 978-1-906063-80-1. [COBISS.SI-ID 9648023]

121. DIMKAROSKI, Ljuben, RAVNIK-TOMAN, Barbara (ur.), TOME, Staša (ur.). Prazvok davnine. Ljubljana: CPA, 2011. 1 CD, stereo. [COBISS.SI-ID 258030336]

122. European playground, (Putumayo kids). New York: Putumayo World Music, 2009. 1 CD (34 min, 43 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 16228667]

123. GETZ, Stan. Stan Getz : [Getz plays bossa nova], (Jazzclub world). [Deutschland]: Universal Music Group, p, cop. 2009. 1 CD (72 min, 5 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9652119]

124. GROM, Tomaž. Sonce in sončice po vsem svetu. Notna izd. Ljubljana: Sploh, zavod za umetniško produkcijo in založništvo: LUD Šerpa, 2011. 25 str., ilustr. ISBN 978-257-12-8960-2. [COBISS.SI-ID 257128960]

125. Jazz for broken hearts, (Jazzclub moods). [Deutschland]: Universal Music Group, p, cop. 2007. 1 CD (63 min, 58 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9651095]

126. Jazz for dining, (Jazzclub moods). [Deutschland]: Universal Music Group, p, cop. 2006. 1 CD (59 min, 44 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9650327]

127. Jazz for lovers, (Jazzclub moods). [Deutschland]: Universal Music Group, p, cop. 2006. 1 CD (56 min, 8 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9650583]

128. Jazz for lovers : vol. 2, (Jazzclub moods). [Deutschland]: Universal Music Group, p, cop. 2010. 1 CD (70 min, 8 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9650839]

129. Jazz for the road, (Jazzclub moods). [Deutschland]: Universal Music Group, p, cop. 2006. 1 CD (72 min, 47 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9651351]

130. Jazz for weddings, (Jazzclub moods). [Deutschland]: Universal Music Group, p, cop. 2007. 1 CD (69 min, 33 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9650071]

131. Jazz playground. New York: Putumayo World Music, 2010. 1 CD (31 min, 30 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1096554334]

132. Jazz samba, (Jazzclub world). [Deutschland]: Universal Music Group, p, cop. 2007. 1 CD (57 min, 20 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9651863]

133. Koroški samorastniki = Draukosaken. Celovec; Deščice: Slovenska prosvetna zveza, 2011. 1 CD (75 min, 1 sek). [COBISS.SI-ID 514668428]

134. PESEK, Albinca (ur.). Križ, kraž, Matijaž : slovenski ljudski godci z otroki za otroke. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 258190592]

135. Let's dance jazz! : [hot tracks for swing dancing], (Jazzclub trends). [Deutschland]: Universal Music Group, p, cop. 2007. 1 CD (57 min, 39 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9652631]

136. PESEK, Albinca (ur.). Mravla k mlini pelala : slovenski ljudski godci z otroki za otroke. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 258189824]

137. OMERZEL-MIRIT, Mira, ŽAGAR GAŠPERŠIČ, Mojka, OMERZEL TERLEP, Tine. Vilinska nit zvočne preje = Elfin thread of the sound yarn : šamansko obredje naših prednikov = shamanic rites of our ancestors : Trutamora Slovenica & Vedun. Ljubljana [i. e. Vrhnika]: Dar dam, 2011. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-269-567-5. [COBISS.SI-ID 258920704]

138. OTA, Ignacij, TAVČAR, Aljoša (ur.). Zborovska glasba = Musica corale : skladbe za ženske, moške in mešane zbore = composizioni per coro femminile, maschile e misto : partitura : urtext, (Slovenski zamejski skladatelji). Trst = Trieste: Nomos, 2011. XXIII, 190 str., avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 4544748]

139. PESEK, Albinca (ur.). Palček šlapka na gostijo : slovenski ljudski godci z otroki za otroke. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 258190336]

140. Party jazz, (Jazzclub trends). [Deutschland]: Universal Music Group, p, cop. 2010. 1 CD (53 min, 36 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9652375]

141. Picnic playground : musical treats from around the world, (Putumayo kids). New York: Putumayo World Music, 2009. 1 CD (30 min, 43 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 16228411]

142. VIRANT IRŠIČ, Katja (ur.). Pojemo, pojemo 4 : otroške pesmice slovenskih avtorjev. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 257989120]

143. Rock & roll playground. New York: Putumayo World Music, 2010. 1 CD (33 min, 45 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1097264990]

144. HEDL, Dušan (ur.). Rokerji pojejo pesnike 7. Maribor: Mladinski kulturni center Maribor: Subkulturni azil, p 2011. 1 CD (77 min, 54 sek), stereo, DDD. [COBISS.SI-ID 3948955]

145. Salsa around the world. New York: Putumayo World Music, 2003. 1 CD (51 min, 39 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 13659452]

146. STRAUSS, Johann. Best of Wiener Walzer : im strikten tanzrhythmus, (Das grosse Tanzvergnügen). [S. l.]: Austro Mechana: Tyrostar, cop. 2002. 1 CD (37 min, 80 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9646743]

147. Tanz gala : 2010 : die grossen Film-Hits zum tanzen. [München]: Koch Universal Music, p, cop. 2009. 1 CD (43 min, 10 sek), stereo, DDD. [COBISS.SI-ID 9645719]

148. Wedding classics. [S. l.]: Virgin Classics, p 1967-2005, cop. 2006. 1 CD (61 min, 26 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9653143]


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


149. Candy : družabna igra. Olbernhau: Beleduc, 2005. 1 družabna igra (1 platnena igralna podlaga, 41 lesenih bonbonov, 3 barvne igralne kocke), platno, les, barve. [COBISS.SI-ID 4954142]

150. Rondo vario. Olbernhau: Beleduc, 2005. 1 komplet (48 kosov), les, barve. [COBISS.SI-ID 14831675]


791 KINEMATOGRAFIJA. FILMI


151. American pie = Ameriška pita. Vojnik: Fivia; Ljubljana: Mladina, 2004, p. 1999. 1 video DVD (regija 2)(ca 95 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 2686781]

152. Chocolat = Čokolada. Vojnik: Fivia; Ljubljana: Mladina, 2004, p 2000. 1 video DVD (regija 2)(ca 121 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 13416200]

153. ČOŽ, Urša, BOJNEC, Štefan. Kako pri filmu govori denar : strateško povezovanje neodvisnih filmskih distributerjev. 2. izd. Ljubljana: UMco, 2012. 109 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-6803-32-8. www.hippocampus.si/isbn/978-961-6832-09-0.pdf. [COBISS.SI-ID 258143488]

154. Frida. Vojnik: Fivia; Ljubljana: Mladina, 2004, p 2002. 1 video DVD (regija 2) (ca 118 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1214850]

155. The magdalene sisters = Sestre Magdalenke, (Vrhunci filmoteke, 18). Ljubljana: A.G. Market, 2005, p 2002. 1 video DVD (regija 2) (ca 119 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 14728503]

156. O brother, where art thou? = Kdo je tu nor?. Vojnik: Fivia; Ljubljana: Mladina, 2004, p 2000. 1 video DVD (regija 2)(ca 106 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 217926144]

157. Pianist. Vojnik: Fivia; Ljubljana: Mladina, 2004, p 2002. 1 video DVD (regija 2)(ca 148 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 217914112]


793 PLES. DRUZABNE IGRE


158. Kinder der Welt = Children of the world = Les enfants du monde. Olbernhau: Beleduc, 2002. 1 komplet (6 lesenih figuric otrok, 1 kocka s simboli, 30 darilnih kartic, igralna plošča 37 x 37), les, papir. [COBISS.SI-ID 11777330]


794 NAMIZNE IGRE


159. [Gewichtskontrolle]. Worms: Löwenherz, [2011]. 1 komplet (1 lesena škatla, 1 igralna kocka, 4 igralne figurice, 3 količki, 20 maščobnih obročev, 1 cilj), les, barve. [COBISS.SI-ID 9622935]

160. Legespiel Magnetic. Worms: Unicorn, [2010?]. 1 komplet (pokrov je igralna površina, podstavek z vijakoma, 6 velikih in 24 manjših igralnih predlog, 14 lesenih likov z magneti), les, karton, barve. [COBISS.SI-ID 7537694]

161. Logo 3 : Koliko je ura?. Ravensburg: Ravensburger Spieleverlag, cop. 2006. 1 komplet (1 ura, 27 kart), karton, plastika, barve. [COBISS.SI-ID 13750]

162. MEYER, Rebecca. Schmetterling : jedes Puzzle eine ganze Geschichte = Butterfly : every puzzle a whole story, (5 in 1). Olbernhau: Beleduc, [2011]. 1 razvojna vstavljanka (28 kosov), les, barve. [COBISS.SI-ID 9642391]

163. NICOLAI, Axel. Mutter = Mother. Olbernhau: Beleduc, [2008?]. 1 razvojna vstavljanka (27 kosov), les, barve. [COBISS.SI-ID 6808862]

164. Our new home. Dorsten: Spectra, 2004. 1 komplet za učenje angleščine (1 lesena plošča, 12 lesenih krožcev, 12 nalog, 1 kontrolna predloga, 1 CD), les, karton, barve. [COBISS.SI-ID 4704286]

165. Torreta. Olbernhau: Beleduc, cop. 2008. 1 komplet (25 lesenih ploščkov, 1 kocka z barvami, 1 kocka s pikami), les, barve. [COBISS.SI-ID 6800926]


796.4 GIMNASTIKA. ATLETIKA


166. ŽELJ, Tanja. Nosečka srečka : pilates vadba za nosečnice. Pernica: Tanergija, 2011. ISBN 978-961-93184-0-9. [COBISS.SI-ID 258349312]


796.5 GORNIŠTVO. TABORJENJE


167. BAUREGGER, Heinrich. Das große Alpen-Wanderbuch : Almen, Hütten, Gipfel, Klettersteige, Höhenwege. 2., verbesserte Aufl. München: Südwest, 1997. 144 str., barvne ilustr. ISBN 3-517-01850-3. [COBISS.SI-ID 69227776]

168. HOUSE, Steve. Onkraj gore. Ljubljana: Sidarta, 2011. 264 str., 16 str. uvez. pril., ilustr. ISBN 978-961-6027-65-6. [COBISS.SI-ID 258421248]


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


169. ARISTOTELES. Retorika, (Traditio lampadis). 1. izd. Ljubljana: Šola retorike Zupančič&Zupančič, 2011. 526 str. ISBN 978-961-6697-06-4. [COBISS.SI-ID 258032640]

170. GRUNTAR JERMOL, Ada. Ausgewählte Kapitel der deutschen Morphologie mit kontrastivem Ansatz = Izbrana poglavja nemške morfologije s kontrastivnimi ponazoritvami. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 256 str. ISBN 978-961-237-448-8. [COBISS.SI-ID 257458944]

171. KEBER, Janez. Slovar slovenskih frazemov, (Zbirka Slovarji). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 1158 str., ilustr. ISBN 978-961-254-329-7. [COBISS.SI-ID 258693888]

172. KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 708 str., ilustr. ISBN 978-961-237-461-7. http://www.centerslo.net/l3.asp?L1_ID=4&L2_ID=38&L3_ID=338&LANG=slo. [COBISS.SI-ID 258646784]

173. RANT, Jože. Imena odkrivajo zgodovino : nekaj jezikovnih dokazov o avtohtonosti Slovencev v vzhodnih Alpah in okolici. Ljubljana: Jutro, 2011. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-50-2. [COBISS.SI-ID 256790528]

174. VODOPIVEC, Vinko. Razbiranje ilirskih jezikov. Ljubljana: Jutro, 2011. 318 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-53-3. [COBISS.SI-ID 258359040]


81'374 SLOVARJI


175. ŽELE, Andreja. Vezljivostni slovar slovenskih glagolov, (Zbirka Slovarji). Skrajšana knjižna izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 470 str. ISBN 978-961-254-315-0. [COBISS.SI-ID 257733120]


82.0 LITERARNA TEORIJA


176. BLAŽIČ, Milena, VIŽINTIN, Marijanca Ajša (ur.). Branja mladinske književnosti : izbor člankov in razprav. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 324 str., ilustr. ISBN 978-961-253-059-4. [COBISS.SI-ID 257759744]

177. BEUTIN, Wolfgang. Deutsche Literaturgeschichte : von den Anfängen bis zur Gegenwart. 7., erweiterte Aufl. Stuttgart; Weimar: J.B. Metzler, 2008. XIII, 761 str., ilustr. ISBN 978-3-476-02247-9. [COBISS.SI-ID 38116450]

178. AVSENIK NABERGOJ, Irena, DOVJAK, Krištof, KERMAUNER, Taras, KOLER, Samo, PERKO, Janja. Esej na maturi 2012 : kriza vrednot v evropski dramatiki, (Zbirka Matura 2012). Ljubljana: Intelego, 2011. 130 str. ISBN 978-961-6558-26-6. [COBISS.SI-ID 255935744]

179. KOS, Matevž. Mali spisi : o knjigah in drugih rečeh, (Zbirka Novi pristopi, 51). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2011. 214 str. ISBN 978-961-6717-55-7. [COBISS.SI-ID 257925888]

180. PERIĆ JEZERNIK, Andreja. Minimalizem in sodobna slovenska kratka proza, (Studia litteraria). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 206 str. ISBN 978-961-254-295-5. [COBISS.SI-ID 258052864]

181. AMBROŽ, Darinka, SLEMENJAK, Tanja, TOMAŽEVIČ, Polonca, ZUPAN SOSIČ, Alojzija, ŠIMENC, Brane, KRAFOGEL, Bernarda (ur.), TRKOV, Joži (ur.). Slovenščina, Šolski esej : eseji 2005-2010, (Maturitetni izpiti). 1. izd. Ljubljana: Državni izpitni center, 2011. 162 str. ISBN 978-961-6322-95-9. [COBISS.SI-ID 258319616]

182. VREČKO, Janez. Srečko Kosovel, (Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 13), (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 247). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 555 str., ilustr. ISBN 978-961-254-325-9. [COBISS.SI-ID 258144512]

183. ZAJC, Neža. Krogozor slovanske besede : preizkušnja renesančnega humanizma skozi prerez opusov besedil Primoža Trubarja in Maksima Greka. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 400 str., ilustr. ISBN 978-961-254-312-9. [COBISS.SI-ID 257990912]

184. ŽEBOVEC, Marjeta. Slovenski književniki : rojeni od leta 1936 do 1939. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2011. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-275-066-4. [COBISS.SI-ID 258688256]


821.111 ANGLEŠKI ROMANI


185. COSTELLO, Jane. Nevestine družice. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 383 str. ISBN 978-961-00-1419-5. ISBN 978-961-00-1466-9. [COBISS.SI-ID 258055168]

186. DAHL, Roald. Moj striček Oswald, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2011. 252 str. ISBN 978-961-274-058-0. ISBN 978-961-274-059-7. [COBISS.SI-ID 258691840]

187. HILL, Melissa. Resnica o tebi. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 415 str. ISBN 978-961-00-1420-1. ISBN 978-961-00-1467-6. [COBISS.SI-ID 258053888]

188. PARK, Barbara. Suzi B. Jamnik in njen dolgi jezik. Ljubljana: Lepa beseda, 2011. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-6766-26-5. ISBN 978-961-6766-27-2. [COBISS.SI-ID 258509824]


821.111(73) AMERIŠKI ROMANI


189. D'ALESSANDRO, Jacquie. Samska dedinja. Ig: Anu Elara, 2011. 352 str. ISBN 978-961-6837-67-5. ISBN 978-961-6837-68-2. [COBISS.SI-ID 258142720]

190. DEVERAUX, Jude. Jutro v barvi sivke, (Edileanska saga). 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 362 str. ISBN 978-961-00-1404-1. ISBN 978-961-00-1462-1. [COBISS.SI-ID 257689344]

191. DIFFENBAUGH, Vanessa. Jezik rož. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 367 str. ISBN 978-961-00-1368-6. ISBN 978-961-00-1461-4. [COBISS.SI-ID 257035264]

192. GILBRETH, Frank Bunker, CAREY, Ernestine Gilbreth. Za ducat ceneje. Ljubljana: Društvo Mohorjeva družba; Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2011. 251 str., ilustr. ISBN 978-961-218-972-3. [COBISS.SI-ID 257285376]

193. ROBERTS, Nora. Slastni trenutek, (Zbirka Neveste, 3). 1. izd. Izola: Meander, 2011. 300 str. ISBN 978-961-6790-83-3. ISBN 978-961-6790-84-0. [COBISS.SI-ID 258139136]

194. SPARKS, Nicholas. Poslednja pesem. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 416 str. ISBN 978-961-00-1421-8. ISBN 978-961-00-1465-2. [COBISS.SI-ID 258186240]


821.112.2 NEMŠKI ROMANI


195. PIRINÇCI, Akif. Francis : Felidae II. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 262 str. ISBN 978-961-241-588-4. [COBISS.SI-ID 258313728]


821.131.1 ITALIJANSKI ROMANI


196. MODINI, Luana. Novo srce : (30 dni pri 18-ih), (Zbirka Lunapark). Novo mesto: Goga, 2011. 229 str. ISBN 978-961-277-019-8. [COBISS.SI-ID 258619392]


821.133.1 FRANCOSKI ROMANI


197. BEN JELLOUN, Tahar. Domov, (Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 124 str. ISBN 978-961-241-595-2. [COBISS.SI-ID 258687232]

198. MICHON, Pierre. Mala življenja, (Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 204 str. ISBN 978-961-241-589-1. [COBISS.SI-ID 258314496]


821.163.6 SLOVENSKI ROMANI


199. BABNIK, Gabriela. Sušna doba, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 289 str. ISBN 978-961-242-394-0. [COBISS.SI-ID 258459392]

200. ČAR, Aleš. O znosnosti, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2011. 257 str. ISBN 978-961-242-388-9. [COBISS.SI-ID 258460928]

201. KODRIČ, Zdenko. Nebotičnik Mitra, (Knjižna zbirka Zapisani v Ptuj). Ljubljana: Študentska založba, 2011. 201 str., ilustr. ISBN 978-961-242-392-6. [COBISS.SI-ID 258554368]

202. NEMEC-PEČJAK, Marko. Dvojnik : (roman). 1. natis. Ljubljana: samozal., 2011. 154 str. ISBN 978-961-276-267-4. [COBISS.SI-ID 258278912]

203. ŠALAMUN, Tomaž. Kakšne so stvari na zemlji, v nebesih in pod morjem. Jezero: Morfem, 2011. 21 str., ilustr. ISBN 978-961-6840-27-9. [COBISS.SI-ID 258164736]

204. VOGRINC DRENOVEC, Jožica. Sence v srcu. Krško: samozal., 2011. 124 str. ISBN 978-961-276-224-7. [COBISS.SI-ID 257525760]

205. VOJNOVIĆ, Goran. Jugoslavija, moja dežela, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 281 str. ISBN 978-961-242-399-5. [COBISS.SI-ID 258553344]


821.163.6-1 SLOVENSKA POEZIJA


206. GAL ŠTROMAR, Maja, KOVAČ, Tinkara. Boginja z zamudo = Dea in ritardo. Trst = Trieste: Založništvo tržaškega tiska ZTT: = Editoriale stampa triestina EST; Ljubljana: AMANART, 2011. 151 str. ISBN 978-88-7174-140-6. [COBISS.SI-ID 4526828]

207. KOCMUT, Aleksandra. Kolomon bukle : koroške bajže in resnice, (Zbirka Skrinja spomina). 1. izd. Velike Lašče: Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, 2011. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-92836-5-3. [COBISS.SI-ID 258622720]

208. ŠVAJNCER, Marija. Nisem se skrila, (Zbirka Apokalipsa, no. 49). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2011. 56 str. ISBN 978-961-6644-77-8. [COBISS.SI-ID 255961344]


821.163.6-32 SLOVENSKE NOVELE


209. FORŠČEK, Bojan. Deček brez popka : slike iz otroštva. Volče: KD Myra Locatelli, 2011. 106 str. ISBN 978-961-92522-4-6. [COBISS.SI-ID 258010368]

210. KOMAT, Anton. Varuhi Vrbovega Loga. Domžale: samozal. A. Komat, 2011. 195 str., ilustr. ISBN 978-961-276-272-8. [COBISS.SI-ID 258527232]

211. ŠKOF, Jožef. Mularija : črtice. Ljubljana: samozal., 2011. 114 str. ISBN 978-961-276-277-3. [COBISS.SI-ID 258699520]

212. ZAGORIČNIK, Egist. Seksualna svetovalnica Jakoba Novohiša : (nadaljevanje Hard Core Caffé). 1. izd. Kranj: samozal., 2011. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-276-282-7. [COBISS.SI-ID 258757376]


821-1 POEZIJA OSTALIH NARODOV


213. TAGORE, Rabindranath. Darovanjke. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 162 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1642-4. [COBISS.SI-ID 258275072]

214. VLAŠIĆ, Mila. Večjezična pesniška antologija. Ljubljana: Hrvatsko društvo, 2011. 53 str. ISBN 978-961-93204-0-2. [COBISS.SI-ID 258695936]


821-2 ger DRAMATIKA V NEMŠKEM JEZIKU


215. BÜCHNER, Georg. Lenz, (Suhrkamp BasisBibliothek, 4). 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998. 155 str. ISBN 3-518-18804-6. [COBISS.SI-ID 12101218]

216. DÜRRENMATT, Friedrich. Der Besuch der alten Dame : eine tragische Komödie. Anhang, (Friedrich Dürrenmatt Werkausgabe in siebenunddreißig Bänden, Bd. 5), (Diogenes Taschenbuch, 23045). Neufassung 1980. Zürich: Diogenes Verlag, 1998. 155 str. ISBN 3-257-23045-1. [COBISS.SI-ID 446338]

217. HOFMANNSTHAL, Hugo von, RENNER, Ursula (ur.). Der Schwierige : Lustspiel in drei Akten, (Universal-Bibliothek, 18040). Stuttgart: P. Reclam jun., cop. 2000. 198 str. ISBN 3-15-018040-6. [COBISS.SI-ID 11774472]


821-2 DRAMATIKA


218. Sodobna slovaška drama. Maribor: Festival Borštnikovo srečanje, SNG, 2011. 232 str. ISBN 978-961-92715-4-4. [COBISS.SI-ID 256917248]


821-311.2 ger DRUŽBENI ROMANI V NEMŠKEM JEZIKU


219. BOYNE, John. Der Junge im gestreiften Pyjama : eine Fabel : mit einem Nachwort des Autors. Ergänzte Ausg. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch, 2009. 269 str. ISBN 978-3-596-80683-6. [COBISS.SI-ID 1861588]

220. FRISCH, Max. Stiller : Roman, (Suhrkamp Taschenbuch, 105). 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973. 437 str. ISBN 3-518-36605-X. [COBISS.SI-ID 13237256]

221. GEIGER, Arno. Der alte König in seinem Exil. München: C. Hanser, 2011. 188 str. ISBN 978-3-446-23634-9. ISBN 3-446-23634-1. [COBISS.SI-ID 45332578]

222. WALSER, Alissa. Am Anfang war die Nacht Musik : Roman. 4. Aufl. München; Zürich: Piper, 2010. 252 str. ISBN 978-3-492-05361-7. [COBISS.SI-ID 790202]

223. ZEH, Juli. Adler und Engel : Roman, (BTB, 72926). 2. Aufl. Frankfurt am Main: BTB, 2003. 444 str. ISBN 3-442-72926-2. [COBISS.SI-ID 12844857]


821-311.2 scr DRUŽBENI ROMANI V SRBOHRVAŠKEM JEZIKU


224. AKSENOV, Vasilij Pavlovič. Moskva kva-kva, (Edicija Svet proze). 2. izd. Beograd: Geopoetika, 2008. 335 str. ISBN 978-86-7666-125-1. [COBISS.SI-ID 148060172]


821-311.2 ROMANI OSTALIH NARODOV


225. GRILLPARZER, Franz. Revni goslar. Sendomirski samostan. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2011. 101 str. ISBN 978-3-7086-0594-4. [COBISS.SI-ID 258666240]

226. WALSER, Robert. Jakob von Gunten : dnevnik, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2011. 159 str. ISBN 978-961-242-390-2. [COBISS.SI-ID 258450176]


821-311.3 srb PUSTOLOVSKI ROMANI V SRBSKEM JEZIKU


227. JOHNSTON, Julie. Igrom sudbine, (Biblioteka Istinite životne sudbine). Beograd: Leo commerce, cop. 2006. 255 str. ISBN 86-83909-41-7. [COBISS.SI-ID 9636503]


821-311.6 ZGODOVINSKI ROMANI


228. CHAVARRÍA, Daniel. Kibelino oko. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 456 str., ilustr. ISBN 978-961-241-566-2. [COBISS.SI-ID 256807168]

229. GREGORY, Philippa. Bela kraljica, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 399 str. ISBN 978-961-01-1617-2. [COBISS.SI-ID 257688064]

230. GREGORY, Philippa. Kraljičina norčica. 1. izd. Izola: Meander, 2011. 2 zv. (284; 278 str.). ISBN 978-961-6790-85-7. ISBN 978-961-6790-86-4. [COBISS.SI-ID 258603008]

231. PARSONS, Golden Keyes. Ujetnica Versaillesa, (Serija Iz teme v luč, knj. 2). Ig: Anu Elara, 2011. 268 str. ISBN 978-961-6837-65-1. ISBN 978-961-6837-66-8. [COBISS.SI-ID 258142208]

232. SCARROW, Simon. Gladiator. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 426 str., zvd. ISBN 978-961-00-1453-9. ISBN 978-961-00-1464-5. [COBISS.SI-ID 258562560]


821-312.4 KRIMINALNI ROMANI


233. COBEN, Harlan. Ena sama priložnost, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 481 str. ISBN 978-961-01-1942-5. [COBISS.SI-ID 258422528]

234. KATE, Lauren. Padli angeli, (Zbirka Padli angeli). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2011. ISBN 978-961-6834-57-5. [COBISS.SI-ID 258438400]

235. KATE, Lauren. Trpljenje, (Zbirka Padli angeli). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2011. ISBN 978-961-6834-58-2. [COBISS.SI-ID 258438912]

236. KOŽAR, Andrej. Pozabljene v krušni peči. Mirna: samozal., 2011. 102 str. ISBN 978-961-93082-0-2. [COBISS.SI-ID 256004608]

237. LÄCKBERG, Camilla. Ledena princesa. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 407 str. ISBN 978-961-00-1403-4. ISBN 978-961-00-1463-8. [COBISS.SI-ID 257640960]

238. STRUTZ, Josef. Kamuflaža na bazenu : inšpektor Mangart in njegov drugi primer, (Večernice). 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2011. 143 str. ISBN 978-3-7086-0602-6. [COBISS.SI-ID 258672384]


821-312.6 BIOGRAFSKI ROMANI


239. KAJZER, Janez. Ovadba opolnoči, (Slovenske večernice, 161), (Družinske večernice, zv. 68). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Celovec: Mohorjeva, 2011. 147 str. ISBN 978-961-218-970-9. ISBN 978-3-7086-0633-0. [COBISS.SI-ID 257308672]

240. MILEK, Vesna. Cavazza : biografski roman. Ljubljana: Študentska založba, 2011. 261 str. ISBN 978-961-242-426-8. [COBISS.SI-ID 258984192]

241. VEBLÉ, Aleksandra. Al-Eksandra, (Zbirka Izpovedi). Ljubljana: Agencija Baribal, 2011. ISBN 978-961-6816-07-6. [COBISS.SI-ID 257545728]


821-312.9 FANTASTIČNI ROMANI


242. COLLINS, Suzanne. Kruto maščevanje, (Serija Igre lakote, knj. 2). 1. izd. Ljubljana: Koleda, 2011. 408 str. ISBN 978-961-6737-40-1. [COBISS.SI-ID 258947584]


821-32 ger NOVELE V NEMŠKEM JEZIKU


243. SCHWITTER, Monique. Wenn's schneit beim Krokodil : Erzählungen. 2. Aufl. Graz; Wien: Droschl, cop. 2005. 177 str. ISBN 385420694-1. [COBISS.SI-ID 15020040]

244. SÜSKIND, Patrick. Die Taube, (Diogenes Taschenbuch, 21846). Zürich: Diogenes, 1990. 99 str. ISBN 3-257-21846-X. [COBISS.SI-ID 994402]


821-32 scr NOVELE V SRBOHRVAŠKEM JEZIKU


245. GREGANOVIĆ, Jelica. Od reči do reči ili Kako sam postala gusarska carica, strah i trepet južnih mora, (Biblioteka 011). 2. izd. Beograd: Alnari, 2011. 223 str. ISBN 978-86-7710-550-1. [COBISS.SI-ID 181322252]


821-32 NOVELE OSTALIH NARODOV


246. ŽUGIČ JAKOVINA, Alenka (ur.). Dotiki in obljube : zbirka erotičnih zgodb. Brežice: Primus, 2011. 215 str. ISBN 978-961-6804-47-9. [COBISS.SI-ID 258610176]

247. HANDKE, Peter. Še vedno vihar. Klagenfurt; Celovec: Wieser, 2011. 145 str. ISBN 978-3-99029-000-2. [COBISS.SI-ID 514667916]

248. KAFKA, Franz. Fragmenti iz zvezkov in z lističev : [skice, črtice, novele IV], (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2011. 165 str. ISBN 978-961-242-391-9. [COBISS.SI-ID 258458880]

249. SAMARDŽIĆ, Goran. Dekle na cesti, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2011. 175 str. ISBN 978-961-277-013-6. [COBISS.SI-ID 257301760]


821-4 ESEJI


250. VELIKONJA, Nataša. Lezbični bar : [zbirka esejev], (Zbirka Vizibilija, 28). Ljubljana: Škuc, 2011. 346 str. ISBN 978-961-6751-49-0. [COBISS.SI-ID 258141952]

251. ZUPANČIČ, Boštjan M.. Tembatsu : druga od suhih krav. Strasbourg: samozal., 2011. ISBN 978-961-276-290-2. [COBISS.SI-ID 258931712]


821-8 POLIGRAFIJE


252. DAKIĆ, Alenka, REŠETIČ, Marta. Koščki v mozaiku prijateljstva. Novo mesto: samozal. M. Rešetič, 2011. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-276-087-8. [COBISS.SI-ID 254728960]

253. MAZZINI, Miha. Če ti ni kaj prav, se pa izseli! : izbrane kolumne za Planet Siol.net : 2010-2011. Novo mesto: Goga, 2011. 220 str., ilustr. ISBN 978-961-277-016-7. [COBISS.SI-ID 257886720]


821-94 SPOMINI


254. ARMBRECHT, Ann. Ožine : romanje domov, (Zbirka S poti). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. 393 str. ISBN 978-961-231-813-0. [COBISS.SI-ID 258429184]

255. FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Anunciada. Letijo dnevi, (Zbirka S poti). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. 247 str. ISBN 978-961-231-806-2. [COBISS.SI-ID 258348032]

256. JELINČIČ, Zorko, ROVŠČEK, Žarko (ur.). Živim v besedi : izbrana dela Zorka Jelinčiča, (Knjižna zbirka Pričevanja). 1. izd. Trst: ZTT: = EST, 2011. 497 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-132-1. [COBISS.SI-ID 4488940]

257. MARINŠEK, Marjan. Tonček je prišel. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 281 str., ilustr. ISBN 978-961-218-973-0. [COBISS.SI-ID 257427200]

258. ZLOBEC, Ciril. Vse daljave niso daleč : italijanska srečanja slovenskega pesnika. Trst: ZTT: = EST, 2011. 276 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-139-0. [COBISS.SI-ID 4526572]

259. ŽVANUT, Vanda. Stopinje, koraki. Ajdovščina: samozal., 2011. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-276-139-4. [COBISS.SI-ID 255862784]


902 ARHEOLOGIJA


260. VODOPIVEC, Vinko (ur.). Zbornik Devete mednarodne konference Izvor Evropejcev, Ljubljana, 3. junija 2011 = Proceedings of the Ninth International Topical Conference Origin of Europeans, Ljubljana, June 3rd 2011, (Korenine slovenskega naroda). Ljubljana: Jutro, 2011. 229 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-52-6. [COBISS.SI-ID 258262016]

261. RANT, Andrej. Karni in Veneti v Britaniji in v Alpah : slovenska in britanska paleoetnična izročila v luči evropske prazgodovine. Ljubljana: Prorang, 2008. 191 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-92515-0-8. [COBISS.SI-ID 241100800]


91(497.4) GEOGRAFIJA SLOVENIJE


262. BUFON, Milan, ROŽAC-DAROVEC, Vida (ur.). "Ne vrag, le sosed bo mejak!" : upravljanje integracijskih procesov v obmejnih območjih, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011. 281 str., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-961-6732-25-3. [COBISS.SI-ID 256548864]


913(4)(036) VODNIKI - EVROPA


263. BEZIN, Erika, DOLHAR, Poljanka, KAFOL, Martina (ur.), TRETJAK, Mitja (ur.). Kako lep je Trst : prvi slovenski vodnik po Trstu in okolici. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2011. 183 str., str. A-H, [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-88-7174-137-6. [COBISS.SI-ID 4522988]

264. GERRARD, Mike, DAILEY, Donna. Pariz : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti], (Zbirka turističnih vodnikov Naj 10). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 192 str., ilustr. ISBN 978-86-11-17726-7. [COBISS.SI-ID 256657408]


929 BIOGRAFIJE


265. DI LORENZO, Maria. Blaženi Pier Giorgio Frassati. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-218-981-5. [COBISS.SI-ID 258680576]

266. GOLOB, Berta. Slom v svetlobi : življenjska pot bl. Antona Martina Slomška. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-218-952-5. [COBISS.SI-ID 255644928]

267. KOŠIR, Marko. Drago Mario Šijanec - Mariano Drago : tujec v dveh domovinah, (Zbirka Veliki dirigenti). 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2011. 396 str., ilustr. ISBN 978-961-92766-5-5. [COBISS.SI-ID 257736448]

268. KRAJNC, Matej. Klavir je tist, ki tanka : glasba Toma Waitsa 1971-80, (Barvna zbirka, knj. 1). 1. natis. Ljubljana: KUD Lema, 2011. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-6879-00-2. [COBISS.SI-ID 258390016]

269. LAMPRET, Jože. Med zvezdo in križem : spomini Jožeta Lampreta. Velenje: Muzej, 2011. 263 str., ilustr. ISBN 978-961-92112-3-6. [COBISS.SI-ID 256776704]

270. VUJICIC, Nick. Življenje brez omejitev : navdih za neverjetno dobro življenje. Log pri Brezovici: Društvo zaživi življenje, 2011. 269 str., ilustr. ISBN 978-961-93137-0-1. [COBISS.SI-ID 257220096]


930 ZGODOVINOPISJE


271. MAKUC, Neva. Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 8). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 278 str., ilustr. ISBN 978-961-254-306-8. [COBISS.SI-ID 257520384]


94".../18" ZGODOVINA DO 19. STOL.


272. HOBSBAWM, Eric John Ernest. Čas revolucije : Evropa 1789-1848, (Zbirka Respublica, 2). 2. pregledana in dopolnjena izd. Ljubljana: Sophia, 2010. X, 432 str., ilustr. ISBN 978-961-6768-26-9. [COBISS.SI-ID 254164736]


94"1914/19" 1. SVETOVNA VOJNA


273. PIPES, Richard. Kratka zgodovina ruske revolucije, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2011. 522 str. ISBN 978-961-242-397-1. [COBISS.SI-ID 258470912]

274. RAHTEN, Andrej (ur.), ŠUMRADA, Janez (ur.). Velikih pet in nastanek Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev = Les Cinq Grands et la création du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, (Studia Diplomatica Slovenica, Fontes, 2). Mengeš: Center za evropsko prihodnost: = Centre pour l'avenir européen; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: = Centre de la recherche scientifique de l'Académie slovene des sciences et des arts, 2011. 479 str., ilustr. ISBN 978-961-92839-3-6. ISBN 978-961-254-305-1. [COBISS.SI-ID 257567744]


94"1939/45" 2. SVETOVNA VOJNA


275. GOLD, Alison Leslie. Fietina vaza in druge zgodbe o preživetju, Evropa 1939-1945. 1. izd. Ljubljana: Šola retorike Zupančič&Zupančič, 2011. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-6697-05-7. [COBISS.SI-ID 258023936]

276. MALLY, Eva, GABRIČ, Aleš (ur.). Slovenski odpor : Osvobodilna fronta slovenskega naroda od 1941-1945, (Zbirka Razpoznavanja, 14). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2011. 502 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-32-6. [COBISS.SI-ID 258493184]


94"20" ZGODOVINA 21. STOLETJA


277. PETERLE, Lojze, JANŠA, Janez, RUPEL, Dimitrij, BAVČAR, Igor, OMAN, Ivan, JORDAN-CIZELJ, Romana, ZVER, Milan (ur.). Dvajset let samostojne Slovenije = Twenty years of independent Slovenia. 1. izd. Ljubljana: Inštitut dr. Jožeta Pučnika: Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka; Bruselj: Evropska ljudska stranka, 2011. 222 str., fotogr. ISBN 978-961-6689-10-6. [COBISS.SI-ID 256272896]


C eng CICIBANI V ANGŠKEM JEZIKU


278. DONALDSON, Julia, SCHEFFLER, Axel. Colours, (My first Gruffalo). London; Basingstoke; Oxford: Macmillan Children's Books, 2011. [COBISS.SI-ID 7521054]

279. DONALDSON, Julia. Numbers. London; Basingstoke; Oxford: Macmillan Childrenćs Books, 2011. [COBISS.SI-ID 7528478]

280. DONALDSON, Julia, SCHEFFLER, Axel. Opposites, (My first Gruffalo). London; Basingstoke; Oxford: Macmillan Children's Books, 2011. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7521310]

281. GRAVETT, Emily. Blue chameleon. London; Basingstoke; Oxford: Macmillan Children's Books, 2011. [24] str., ilustr. ISBN 978-0-330-51875-8. [COBISS.SI-ID 9630871]


C CICIBANI


282. BROJAN, Jože. Navihanček s črnimi lasmi. Ljubljana: Salve, 2011. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-211-597-5. [COBISS.SI-ID 258492928]

283. JOVANOVIČ, Helena. Pravljice za bele zimske dni. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2011. 56 str., ilustr. ISBN 978-88-96632-18-5. [COBISS.SI-ID 258673408]

284. KADUNC, Jelka. Pravljice za Lano. Motnik: Društvo MAK, p 2011. 4 CD-ji (ca 55 min ; 66 min ; 63 min ; 60 min), stereo. [COBISS.SI-ID 7488286]

285. KLOPČIČ, Alenka. Čarovniška knjiga I ali Kako je izginilo jezero. 1. izd. Lukovica: Eko knjiga, 2011. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-93140-1-2. [COBISS.SI-ID 258102784]

286. KLOPČIČ, Alenka. Čarovniška knjiga II ali Kako je izginila šola. 1. izd. Lukovica: Eko knjiga, 2011. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-93140-2-9. [COBISS.SI-ID 258103040]

287. KLOPČIČ, Alenka. Čarovniška knjiga III ali Kako je izginila gora. 1. izd. Lukovica: Eko knjiga, 2011. 30 cm, ilustr. ISBN 978-961-93140-3-6. [COBISS.SI-ID 258356224]

288. MARKUŠ, Jasna. Čiruli za Sarino srečo, (Zbirka Jurka Burka in mlade brihte, 2). 1. natis. Maribor: Založba Pivec, 2011. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-6817-62-2. [COBISS.SI-ID 67926017]

289. OREŠNIK, Urška. Drevesnica Amanna in čarobni prijatelj, (Zbirka Drevesniki, prigoda 2). 1. natis. Ljubljana: Star Elysium, 2011. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-93198-0-2. [COBISS.SI-ID 258687744]

290. Veliki junaki pravljic : Najlepše svetovne pravljice. Ljuvljana: Dnevnik, 2006. 1 video DVD (regija 2) (ca 150 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 7571362]

291. VOGA, Živa. Zgodba o mali Dorimu. Grosuplje: Ekslibris, 2011. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6838-30-6. [COBISS.SI-ID 257465600]


C-K CICIBANI-SLIKANICE KARTONKE


292. Božiček v dimniku. [1. izd.]. [Ljubljana: Mladinska knjiga, cop. 2011]. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-01-1877-0. [COBISS.SI-ID 7644190]

293. FRANCIA, Manilo. Božič z Božičkom. Ljubljana: Grahovac, 2011. [10] str., ilustr. ISBN 978-961-6795-56-2. [COBISS.SI-ID 255800576]

294. MARCHIORI, Rita. Božičkov dom. Ljubljana: Grahovac, 2011. [16] str., ilustr. ISBN 978-961-6795-60-9. [COBISS.SI-ID 255998976]

295. Na obisku pri Božičku. Ljubljana: Grahovac, 2011. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-6795-54-8. [COBISS.SI-ID 255799808]

296. Napiši pismo Božičku. Ljubljana: Grahovac, 2011. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-6795-55-5. [COBISS.SI-ID 255800064]

297. TOVEY, Peter. Lačna žabica, (Oči na pecljih). [1. izd.]. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011]. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-01-1674-5. [COBISS.SI-ID 7651358]

298. TOVEY, Peter. Rakovica Mica, (Oči na pecljih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 1 kartonka ([14] str.), barvne ilustr. ISBN 978-961-01-1681-3. [COBISS.SI-ID 7651614]

299. Učimo se barve z Božičkom. Ljubljana: Grahovac, 2011. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-6795-52-4. [COBISS.SI-ID 255795968]

300. Učimo se števila z Božičkom. Ljubljana: Grahovac, 2011. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-6795-53-1. [COBISS.SI-ID 255796480]


C-S CICIBANI-SLIKANICE


301. DEVJAK, Stanka. Sveti Miklavž in golob pismonoša. Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2010. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-265-055-1. [COBISS.SI-ID 65657857]

302. KLOPČIČ, Alenka. Boe z otokov. Lukovica: Eko knjiga, 2011. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-93140-4-3. [COBISS.SI-ID 259058432]

303. KOBAL, Darinka. Janovo pismo Miklavžu. Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2011. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-265-073-5. [COBISS.SI-ID 67788801]


C-Sv CICIBANI-SLIKANICE VELIKE ČRKE


304. BOURGEOIS, Paulette. Franček in nevihta, (Zbirka Frančkove klasične zgodbice). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-251-290-3. [COBISS.SI-ID 258273792]

305. BOURGEOIS, Paulette. Franček reče "Rad te imam", (Zbirka Frančkove klasične zgodbice). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. [30] izv., ilustr. ISBN 978-961-251-289-7. [COBISS.SI-ID 258273280]

306. BOURGEOIS, Paulette. Franček ukazuje, (Zbirka Frančkove klasične zgodbice). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-251-291-0. [COBISS.SI-ID 258274048]

307. BOURGEOIS, Paulette. Frančkovo božično darilo, (Zbirka Frančkove klasične zgodbice). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-251-288-0. [COBISS.SI-ID 258273024]

308. KEGEL, Mateja A.. Lari, govoreča kravica. 1. izd. Domžale: samozal., 2011. 20 str., ilustr. ISBN 978-961-276-256-8. [COBISS.SI-ID 258170112]

309. TULLET, Hervé. Pritisni tukaj, (Zbirka Velike slikanice). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. [55] str., ilustr. ISBN 978-961-01-1862-6. [COBISS.SI-ID 257038080]


C-Sz CICIBANI-SLIKANICE ZABOJI


310. CALI, Davide. Medved poseka gozd. Škofja Loka: Vran, 2011. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-93151-0-1. [COBISS.SI-ID 257520896]

311. KOŠČAK, Tina. Glinčki. Šmarje-Sap: Buča; Grosuplje: Kulturno-umetniško društvo za razvijanje kreativnosti, 2011. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6704-23-6. [COBISS.SI-ID 258049024]

312. LEGIŠA, Martina. Tipitapi v rusi kapi. [S. l.]: Revija Galeb; Čedad: Zadruga Novi Matajur, 2011. [34] str., ilustr. ISBN 978-88-95636-18-4. [COBISS.SI-ID 4528108]

313. MAKAROVIČ, Svetlana. Sapramiška, (Zbirka Svetlanovčki). 5. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. [32] str., ilustr. ISBN 978-86-11-14916-5. [COBISS.SI-ID 258558464]

314. REIDER, Katja. Se lahko igram s tabo : zakaj je prijateljstvo tako lepo deliti. Jezero: Morfem, 2011. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-11-8. [COBISS.SI-ID 256651008]

315. ROGAČ, Franci. Splashy the raindrop = Dežka. Ljubljana: selfpublisher: = samozal., 2011. [37] str., ilustr. ISBN 978-961-92250-9-7. [COBISS.SI-ID 258990848]

316. ŠKRJANEC, Klavdija. Majhne nogice --- velike bistre glavice. Maribor: samozal., 2011. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-276-204-9. [COBISS.SI-ID 257025024]


L LJUDSKA KNJIŽEVNOST


317. GOYER, Katell. Čarodejke sveta. Jezero: Morfem, 2011. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-6840-17-0. [COBISS.SI-ID 256263424]

318. Knjiga pravljic : sedem slovenskih ljudskih pravljic. Ljubljana: Lepa beseda, 2011. [49] str., ilustr. ISBN 978-961-6766-25-8. [COBISS.SI-ID 258213376]


M MLADINSKA KNJIŽEVNOST


319. ANDERSON, Laurie Halse. Zamrznjeni dekleti, (Na robu). Ljubljana: Grlica, 2011. 248 str. ISBN 978-961-244-148-7. [COBISS.SI-ID 258603264]

320. VELIKONJA, Irena. Normalna družina --- pa kaj še!, (Knjižna zbirka Majnice). Ljubljana: Mladika, 2011. 151 str. ISBN 978-961-205-171-6. [COBISS.SI-ID 257595392]


P PIONIRSKA KNJIŽEVNOST


321. ALCOTT, Louisa May, RANDALL, Ronne (ur.). Male ženske, (Klasične zgodbe). Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-249-136-9. [COBISS.SI-ID 257023232]

322. Call of the wild = Klic divjine. Ljubljana: Video art, cop. 2003, p 1996. 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 5792286]

323. CARROLL, Lewis, RANDALL, Ronne (ur.). Alica v čudežni deželi, (Klasične zgodbe). Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-249-131-4. [COBISS.SI-ID 256751360]

324. DAHL, Michael. Zadnji sin Kriptona, (Zbirka DC superjunaki, Superman). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2011. ISBN 978-961-6834-48-3. [COBISS.SI-ID 258202880]

325. DERGANC, Marko. Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 4, Skrivnostni jeti, (Zbirka Pustolovca). 1. natis. Ljubljana: Karantanija, 2011. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-275-062-6. [COBISS.SI-ID 257628928]

326. DUMAS, Alexandre, RANDALL, Ronne (ur.). Trije mušketirji, (Klasične zgodbe). Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-249-137-6. [COBISS.SI-ID 257023488]

327. FERRERO, Bruno. Božične zgodbe : od adventa do svetih treh kraljev, (Zbirka Mladinska knjižnica, 31). 1. natis. Ljubljana: Salve, 2011. 232 str. ISBN 978-961-211-598-2. [COBISS.SI-ID 258601216]

328. GELSEY, James. Zlobni, zeleni skrivnostni stroj, (Zbirka Kaj je novega, Scooby-Doo?). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2011. ISBN 978-961-6834-55-1. [COBISS.SI-ID 258209536]

329. HOENA, Blake A.. Smrtonosni vrt Strupene bršljanke, (Zbirka DC superjunaki, Batman). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2011. ISBN 978-961-6834-46-9. [COBISS.SI-ID 258202112]

330. Jernej in pračlovek. Ljubljana: Art video studio, 2004, p1969. 1 video DVD (regija 2)(ca 80 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 14242108]

331. KOKALJ, Tatjana. Detektivka Zofija na taboru, (Knjižna zbirka Liščki). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2011. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-205-172-3. [COBISS.SI-ID 258018816]

332. KUPPERBERG, Paul. Gospodarja senc, (Zbirka DC superjunaki, Superman). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2011. ISBN 978-961-6834-49-0. [COBISS.SI-ID 258203648]

333. MCCANN, Jesse Leon. Nadležni pirat, zvezan na Florida Keys, (Zbirka Looney Tunes nore dogodivščine). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2011. ISBN 978-961-6834-50-6. [COBISS.SI-ID 258203904]

334. NÖSTLINGER, Christine. Capasta Loreta. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2011. 96 str. ISBN 978-3-7086-0592-0. [COBISS.SI-ID 258066688]

335. PAOLINI, Christopher. Inheritance or The vault of souls, (Inheritance, book 4). London: Doubleday, 2011. 860 str., ilustr. ISBN 978-0-385-61649-2. [COBISS.SI-ID 1098414686]

336. PEČJAK, Vid. Drejček in trije Marsovčki, (Zbirka Pisanice). 9. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1946-3. [COBISS.SI-ID 258187008]

337. POLLACK, Pam, BELVISO, Meg. Frankentaz in elektrifikastična Transilvanija, (Zbirka Looney Tunes nore dogodivščine). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2011. ISBN 978-961-6834-51-3. [COBISS.SI-ID 258204672]

338. POLLACK, Pam, BELVISO, Meg. Sherlock Tepko kvaziskuje primer v stari Angliji, (Zbirka Looney Tunes nore dogodivščine). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2011. ISBN 978-961-6834-52-0. [COBISS.SI-ID 258205440]

339. POWELL, Martin. Megla strahu, (Zbirka DC superjunaki, Batman). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2011. ISBN 978-961-6834-47-6. [COBISS.SI-ID 258202368]

340. STEVENSON, Robert Louis, RANDALL, Ronne (ur.). Otok zakladov, (Klasične zgodbe). Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-249-135-2. [COBISS.SI-ID 256792320]

341. Teenage mutant ninja turtles : 2. sezona. del 3. Ljubljana: Delo: Menart Records, 2007, p2003. 1 video DVD (regija 2)(88 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 18051127]

342. Teenage mutant ninja turtles : 2. sezona. del 7. Ljubljana: Menart Records: Delo, 2007, p 2003. 1 video DVD (regija 2)(84 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 18835767]

343. Teenage mutant ninja turtles : 2. sezona. del 8. Ljubljana: Menart Records: Delo, 2007, p 2003. 1 video DVD (regija 2)(84 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 18835511]

344. Teenage mutant ninja turtles : 2. sezona. del 9. Ljubljana: Menart Records: Delo, 2007, p 2003. 1 video DVD (regija 2)(84 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 18836279]

345. Teenage mutant ninja turtles. 3, The Shredder strikes = Ninja želve. 3, Shredder udari. Sinja gorica: Spectra; [Ljubljana]: Slovenske novice, 2006, p 2003. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 14388284]

346. Teenage mutant ninja turtles. 13, The big brawl = Ninja želve. 13, Boj bojev. Sinja gorica: Spectra, 2006, p 2003. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 14444604]

347. WEST, Tracey. Mumimanija v starem Egiptu, (Zbirka Looney Tunes nore dogodivščine). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2011. ISBN 978-961-6834-53-7. [COBISS.SI-ID 258206720]

348. WEST, Tracey. Primer Velikonožca, (Zbirka Scooby-Doo in ti). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2011. ISBN 978-961-6834-54-4. [COBISS.SI-ID 258208512]

349. WEST, Tracey. Zelena svetilka. 1. izd. Ljubljana: Alica, 2011. ISBN 978-961-6834-56-8. [COBISS.SI-ID 258210816]

350. Yu-gi-oh!. Ljubljana: Art video, 2004, posneto 1996. 1 video DVD (regija 2)(ca 90 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 11606842]

351. Yu-gi-oh!. 1, GX : sezona 3. Ljubljana: Menart Records, 2010, p 1996. 1 video DVD (ca 80 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1098002526]

352. Yu-Gi-Oh!. 4, GX. Ljubljana: Menart, 2004, p 1996. 1 video DVD (PAL)(ca 60 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 6242078]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO