COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS


0 SPLOŠNO


1. GOLOB, Nataša. Manuscripta : pisatelji, prepisovalci, bralci = authors, scribes, readers : [Razstavna dvorana NUK, 3.-30. september 2010]. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2010. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-6551-35-9. [COBISS.SI-ID 252259072]

2. JEZERNIK, Božidar (ur.). Med prezentacijo in manipulacijo, (Zupaničeva knjižnica, št. 33). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-237-391-7. [COBISS.SI-ID 253412864]

3. SLOMŠEK, Anton Martin, OGRIN, Matija (ur.). Liturgični priročnik. 1, Mnemosynon slavicum, = Slovenski obredni opomnik, (Zbrano delo, 2/1). Kritična izd. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2010. 368 str. ISBN 978-961-218-936-5. [COBISS.SI-ID 254073856]


004 RAČUNALNIŠTVO


4. Adobe Photoshop CS5 : uradni učbenik podjetja Adobe Systems, (Učilnica v knjigi). 1. natis. Ljubljana: Pasadena, 2010. IX, 380 str., ilustr. ISBN 978-961-6661-15-7. [COBISS.SI-ID 253500416]

5. ŠULER, Aleš. Spoznajmo Photoshop CS5, (Naj ostane preprosto!). 1. izd. Šempeter pri Gorici: Flamingo, 2010. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-6176-88-0. ISBN 961-6176-88-9. [COBISS.SI-ID 55247]

6. ŠULER, Rok. Spoznajmo Access 2010, (Naj ostane preprosto!). 1. izd. Šempeter pri Gorici: Flamingo, 2010. 56 str., ilustr. ISBN 961-6176-87-0. [COBISS.SI-ID 55503]

7. ŠULER, Rok, ŠULER, Aleš. Spoznajmo Office 2010, (Naj ostane preprosto!). 1. izd. Šempeter pri Gorici: Flamingo, 2010. 251 str., ilustr. ISBN 961-6176-89-7. [COBISS.SI-ID 7311390]


005 MENEDŽMENT


8. CIKAJLO, Imre, GIDER, Franc. Tehnike reševanja problemov. V Novi Gorici: Univerza, 2010. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-62-5. [COBISS.SI-ID 251723520]


02 KNJIŽNIČARSTVO


9. PEČJAK, Sonja. Psihološki vidiki bralne pismenosti : od teorije k praksi, (Zbirka Razprave FF). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 193 str., ilustr. ISBN 978-961-237-401-3. [COBISS.SI-ID 254148352]


03 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI. PRIROČNIKI


10. SPILSBURY, Louise. Velika otroška enciklopedija znanja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 244 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1104-0. [COBISS.SI-ID 252277760]


07 NOVINARSTVO


11. JONTES, Dejan. Novinarstvo kot kultura : miti in vrednote, (Knjižna zbirka Kiosk). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2010. 155 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-235-409-1. [COBISS.SI-ID 253202688]


084.11 STRIPI


12. MCCLOUD, Scott. Kako nastane strip : pripovedne skrivnosti stripa, mange in risanega romana. 1. izd. Ljubljana: Društvo za oživljanje zgodbe 2. koluta: Društvo za širjenje filmske kulture KINO!, 2010. ISBN 978-961-92992-0-3. [COBISS.SI-ID 253995264]

13. MUSTER, Miki. Miki : zbirka Miki Muster. 2, 1955-1957. 1. izd. Ljubljana: Buch, 2010. 270 str., ilustr. ISBN 978-961-92830-1-1. [COBISS.SI-ID 252150528]

14. MUSTER, Miki. Miki : zbirka Miki Muster. 3, 1957-1959. 1. izd. Ljubljana: Buch, 2010. 273 str., ilustr. ISBN 978-961-92830-2-8. [COBISS.SI-ID 252150784]


1 FILOZOFIJA


15. ADAM, Barbara. Čas, (Frontier, 050). Maribor: Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2010. ISBN 978-961-6620-16-1. [COBISS.SI-ID 253673472]

16. BADIOU, Alain. The communist hypothesis. London; New York: Verso, 2010. 279 str. ISBN 978-1-84467-600-2. [COBISS.SI-ID 29748829]

17. BADIOU, Alain. Kratka razprava o prehodni ontologiji. Očrt metapolitike, (Philosophica, Series Moderna). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 328 str. ISBN 978-961-254-248-1. [COBISS.SI-ID 254259456]

18. ČAČINOVIČ-PUHOVSKI, Nadežda. Čemu brati filozofe : v petdesetih kratkih poglavjih, (Zbirka Varia). Ljubljana: Založba /*cf., 2010. 194 str. ISBN 978-961-257-030-9. [COBISS.SI-ID 253647104]

19. DOLAR, Mladen, KOBE, Zdravko (ur.). Kralju odsekati glavo : Foucaultova dediščina, (Knjižna zbirka Krt, 153). Ljubljana: Krtina, 2010. 141 str. ISBN 978-961-260-027-3. [COBISS.SI-ID 249076992]

20. MENARY, Richard (ur.). The extended mind. London; Cambridge, Massachusetts: Bradford book: MIT Press, cop. 2010. ISBN 978-0-262-01403-8. [COBISS.SI-ID 9461399]

21. FOUCAULT, Michel. Besede in reči : arheologija humanističnih znanosti. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2010. 492 str. ISBN 978-961-6798-13-6. [COBISS.SI-ID 253485312]

22. GABRIEL, Markus, ŽIŽEK, Slavoj. Mythology, madness, and laughter : subjectivity in German idealism. London; New York: Continuum, 2009. VI, 202 str. ISBN 978-1-4411-9105-2. ISBN 1-4411-9105-4. [COBISS.SI-ID 64536833]

23. KINGSLEY, Peter. Resničnost, (Knjižna zbirka KUD Logos, 31). Ljubljana: KUD Logos, 2010. 487 str. ISBN 978-961-6519-54-0. [COBISS.SI-ID 253555712]

24. MERLEAU-PONTY, Maurice. Institution and passivity : course note from the Collége de France (1954-1955), (Northwestern university studies in phenomenology and existential philosophy). Evanston: Northwestern University Press, 2010. XXXVI, 267 str. ISBN 978-0-8101-2688-6. ISBN 978-08101-2689-3. [COBISS.SI-ID 9442967]

25. MIHAJLOVIĆ-SLAVINSKI, Živorad. Vrnitev enosti : načela in praksa spiritualne tehnologije. Brežice: Primus, 2010. ISBN 978-961-6804-25-7. [COBISS.SI-ID 253176576]

26. MAGNUS, P. D. (ur.), BUSCH, Jacob (ur.). New waves in philosophy odf science, (New waves in philosophy). 1st ed. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2010. XII, 274 str., grafikoni, tabele. ISBN 978-0-230-22264-9. [COBISS.SI-ID 9443223]

27. SAFRANSKI, Rüdiger, KOS, Matevž (ur.). Nietzsche : biografija njegovega mišljenja, (Zbirka Labirinti). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2010. 319 str. ISBN 978-961-6717-47-2. [COBISS.SI-ID 252783872]

28. SPENGLER, Oswald. Zaton zahoda : oris morfologije svetovne zgodovine, (Filozofska knjižnica, zv. 58; 59). Ljubljana: Slovenska matica, 2009-2010. 2 zv. ISBN 978-961-213-190-6. ISBN 978-961-213-200-2. [COBISS.SI-ID 247359744]

29. TRATNIK, Polona. In vitro : živo onstran telesa in umetnosti, (Zbirka Transars, 1). Ljubljana: Horizonti, zavod za umetnost, kulturo, znanost in izobraževanje, 2010. 185 str., ilustr. ISBN 978-961-92963-0-1. [COBISS.SI-ID 253204224]


13 FILOZOFIJA DUHA


30. CERAR, Miro. Pamet v krizi : razmišljanja o miselnih, čustvenih in duhovnih izzivih sodobnega človeka. 1. natis. Škofja Loka: Tempo trade, 2010. 252 str., ilustr. ISBN 978-961-269-368-8. [COBISS.SI-ID 253601280]

31. CICERO, Marcus Tullius. O prerokovanju, (Dialog z antiko, 13). Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2010. 215 cm, ilustr. ISBN 978-961-6192-48-4. [COBISS.SI-ID 253197824]

32. HAMILTON, David R.. Kako um zdravi telo. 1. izd. Brežice: Primus, 2010. ISBN 978-961-6804-27-1. [COBISS.SI-ID 253625600]

33. TOMŠIČ, Samo. Druga ljubezen : Lacan in antifilozofija, (Zbirka Philosophica, Series Prizma). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 255 str. ISBN 978-961-254-249-8. [COBISS.SI-ID 254238208]


159.9 PSIHOLOGIJA


34. ABELAR, Taisha. Prehod vračev : potovanje ženske, (Zbirka Nezavedno). Brežice: Primus, 2010. 306 str. ISBN 978-961-6804-11-0. [COBISS.SI-ID 250302976]

35. FORD, Debbie. Zakaj dobri ljudje počnejo slabe stvari : kako prenehate biti sam svoj najhujši sovražnik. 1. natis. Ljubljana: Samala, 2010. XIV, 238 str. ISBN 978-961-92987-0-1. [COBISS.SI-ID 253658880]

36. HAY, Louise L.. Izkusite blaginjo v tem trenutku! : naučite se uporabljati afirmacije. Brežice: Primus, 2010. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-6804-26-4. [COBISS.SI-ID 253242112]

37. Je rekel ---je rekla --- : kaj si mislijo moški in ženske o seksu, denarju in o tem, kdo vodi svet. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2011. ISBN 978-961-275-022-0. [COBISS.SI-ID 253264128]

38. JUNG, C. G.. Aion : prispevki k simboliki sebstva. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 234 str., ilustr. ISBN 978-961-218-932-7. [COBISS.SI-ID 253723136]

39. JUNG, C. G.. Spomini, sanje, misli, (Zbirka Esenca). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 370 str. ISBN 978-961-01-1518-2. [COBISS.SI-ID 253255680]

40. KATZ, Elliot. Postanite (močan) moški, kakršnega si želi vsaka ženska : brezčasna modrost moškosti. Ljubljana: Cangura.com, 2011. ISBN 978-961-6769-19-8. [COBISS.SI-ID 253998848]

41. KOIDL, Roman M.. Prasci : zakaj vedno znova naletim na napačnega. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. ISBN 978-961-00-1268-9. [COBISS.SI-ID 253999872]

42. LABINOWICZ, Ed. Izvirni Piaget : mišljenje, učenje, poučevanje. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2010. 263 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0170-0. [COBISS.SI-ID 253656576]

43. LUND, Nick. Intelligence and learning, (Palgrave insights in psychology). Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2010. X, 178 str. ISBN 978-0-230-24944-8. [COBISS.SI-ID 9460887]

44. PIERLOT, Holly. Priročnik za mamice : kako doseči red v hiši in mir v duši. Ljubljana: Emanuel, 2010. 159 str. ISBN 978-961-90680-8-3. [COBISS.SI-ID 253033984]

45. SECUNDA, Victoria. Če škripa med hčerjo in materjo : kako razvozlati ženski gordijski vozel, (Zbirka Preobrazba). Ljubljana: Umco, 2011. 582 str. ISBN 978-961-6803-00-7. [COBISS.SI-ID 247301888]

46. SIMON, Martin. 222 vaj za popoln spomin, (Veliki GU kompas). Slovenska izd. Kranj: Narava, 2010. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-6582-71-1. [COBISS.SI-ID 253244160]

47. STORCH, Maja. Hrepenenje močne ženske po močnem moškem, (Zbirka Uvid, 1). 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove; Ljubljana: Družba Piano, 2010. 173 str. ISBN 978-961-92946-3-5. [COBISS.SI-ID 253056000]

48. WINNICOTT, Donald Woods. Otrok, družina in svet zunaj, (Zbirka Preobrazba). 1. natis. Ljubljana: Umco, 2010. 300 str. ISBN 978-961-6803-11-3. [COBISS.SI-ID 251632896]

49. WINTERHOFF, Michael, THIELEN, Isabel, TERGAST, Carsten. Otroci kot osebnosti in ne tirani : kako mladostniki pridobijo poklic in začnejo živeti. 1. natis. Tržič: Učila International, 2010. 170 str. ISBN 978-961-00-1250-4. [COBISS.SI-ID 253371392]


17 ETIKA


50. ALLHOFF, Fritz, LIN, Patrick, MOORE, Daniel. What is nanotechnology and why does it matter? : from science to ethics. Malden; Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. X, 293 str. ISBN 978-1-4051-7545-6. ISBN 978-1-4051-7544-9. [COBISS.SI-ID 9366019]

51. FROMM, Erich. Umetnost ljubezni in življenja, (Zbirka Žepnice, Priročnik). 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 393 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0449-0. [COBISS.SI-ID 254267392]

52. LOCKE, John. Dve razpravi o oblasti. Pismo o toleranci, (Knjižna zbirka Temeljna dela). Ljubljana: Krtina, 2010. 330 str. ISBN 978-961-260-040-2. [COBISS.SI-ID 253953536]

53. ŠTIFTER, Janko. Sreča nas išče : zdravilna sporočila za vsa področja našega življenja. Domžale: Rafael, 2010. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-269-294-0. [COBISS.SI-ID 252305920]


2 VERSTVO


54. BEGAN, Vlado. Resnica in cerkev se izključujeta!. 1. izd. Šmarje pri Jelšah: samozal., 2010. 206 str. ISBN 978-961-276-046-5. [COBISS.SI-ID 253257728]

55. DAVID, Juliet. Izgubljena ovca. Koper: Ognjišče, 2011. ISBN 978-961-263-047-8. [COBISS.SI-ID 252402432]

56. ERASMUS DESIDERIUS. Hvalnica Norosti. Tožba Mirú. O svobodni volji, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis, 2010. 319 str., ilustr. ISBN 978-961-6798-12-9. [COBISS.SI-ID 253255168]

57. HIERONYMUS. Zagovor proti Rufinu, (Knjižna zbirka KUD Logos, 30). Ljubljana: KUD Logos, 2010. 463 str. ISBN 978-961-6519-53-3. [COBISS.SI-ID 253460480]

58. JENKINS, Philip. Novi krščanski svet : prihod globalnega krščanstva, (Knjižna zbirka KUD Logos, 32). Ljubljana: KUD Logos, 2010. 399 str., zvd. ISBN 978-961-6519-55-7. [COBISS.SI-ID 253690112]

59. LORBER, Jakob. Janezov veliki evangelij : z notranjo besedo sprejel Jakob Lorber v letih 1851-1864. Ljubljana: Aura, 1997-<2011>. Zv. <1-7>. ISBN 961-6087-13-4. ISBN 961-6087-17-7. ISBN 961-6087-21-5. ISBN 961-6087-27-4. ISBN 961-6087-31-2. ISBN 978-961-6087-37-7. ISBN 978-961-6087-45-2. [COBISS.SI-ID 68693504]

60. MAČEK, Jože. Mašne in svetne ustanove na Kranjskem : urejanje, državni nadzor in premoženje duhovnih in svetnih ustanov pri cerkvah na Kranjskem od 1863 do 1891. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 779 str. ISBN 978-961-218-914-3. [COBISS.SI-ID 252668416]

61. Vi, duhovniki in podložniki duhovnikov! : katerega preroka vaši očetje niso preganjali? : kaj delate s preroštvom današnjega časa?. 1. izd. Ljubljana: Univerzalno življenje, 2010. 252 str. ISBN 978-961-6344-30-2. [COBISS.SI-ID 253164544]


31 SOCIOLOGIJA


62. VODEB, Oliver (ur.), JANOVIĆ, Nikola (ur.). Demonstrating relevance: response-ability : teorija, praksa in imaginacija družbeno odzivnega komuniciranja = theory, practice and imagination of socially responsive communication, (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV: Memefest, 2010. 575 str., ilustr. ISBN 978-961-235-411-4. [COBISS.SI-ID 253428224]

63. EKIRCH, A. Roger. Ob zatonu dneva : noč v minulih časih. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2010. 551 str. ISBN 978-961-6798-15-0. [COBISS.SI-ID 254030592]

64. GILES, David. Psychology of the media, (Palgrave insights in psychology). Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2010. VIII, 230 str. ISBN 978-0-230-24986-8. [COBISS.SI-ID 9461143]

65. HORVAT, Marjan. Evropska identiteta v procesih globalizacije, (Zbirka Dela, 2010, 1). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 175 str. ISBN 978-961-237-400-6. [COBISS.SI-ID 254122496]

66. KARA-MURZA, Sergej G.. Oblast manipulacije : kako elita jaha narod, (Zbirka Preobrazba). 1. natis. Ljubljana: Umco, 2011. 461 str. ISBN 978-961-6803-12-0. [COBISS.SI-ID 252578816]

67. LENARČIČ, Blaž, ROŽAC-DAROVEC, Vida (ur.). Socialni kapital v virtualnih skupnostih, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2010. 214 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6732-18-5. [COBISS.SI-ID 253141248]

68. MEDICA, Karmen (ur.), LUKIČ, Goran (ur.), BUFON, Milan (ur.). Migranti v Sloveniji - med integracijo in alienacijo, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2010. 270 str., ilustr. ISBN 978-961-6732-19-2. [COBISS.SI-ID 251591936]

69. MUNC, Matic. Nemoč nasilja. 1. izd. Maribor: De Vesta, 2010. 451 str., ilustr. ISBN 978-961-6794-07-7. [COBISS.SI-ID 65958401]

70. SEDMAK, Mateja (ur.), ŽENKO, Ernest (ur.). Razprave o medkulturnosti. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2010. 449 str., ilustr. ISBN 978-961-6328-72-2. [COBISS.SI-ID 253328896]

71. THOMPSON, Edward Palmer. Navade, plebejska kultura in moralna ekonomija. Ljubljana: Studia humanitatis, 2010. ISBN 978-961-6798-11-2. [COBISS.SI-ID 252845568]

72. ŽIŽEK, Slavoj. First as tragedy, then as farce. London; New York: Verso, 2009. 157 str. ISBN 978-1-84467-428-2. [COBISS.SI-ID 1024007958]


32 POLITIKA


73. BOJINOVIĆ FENKO, Ana. Premoščanje ločnice med proučevanjem mednarodnih odnosov in zunanje politike : primer mednarodnega regionalizma, (Knjižna zbirka Mednarodni odnosi, Monografije). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010. 175 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-235-414-5. [COBISS.SI-ID 253614336]

74. CENCEN, Marjan. Mednarodni položaj Kitajske po koncu hladne vojne, (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2011. 391 str. ISBN 978-961-235-413-8. [COBISS.SI-ID 253489152]

75. LEWIS, Ben. Smeh in kladivo : o režimih, ki so pocrkali od smeha. Mengeš: Ciceron, 2010. 364 str., [8] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-961-6627-18-4. [COBISS.SI-ID 252834560]

76. KUSTEC LIPICER, Simona (ur.). Politične vsebine in volilna kampanja : slovenska izkušnja z volitev v Evropski parlament 2009, (Knjižna zbirka Politika, 1). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-235-412-1. [COBISS.SI-ID 253463296]

77. RUTHVEN, Malise. Fundamentalizem : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 13). V Ljubljani: Krtina, 2010. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-260-039-6. [COBISS.SI-ID 253372416]

78. KRAŠOVEC, Alenka (ur.). Volitve v Evropski parlament 2009, (Knjižna zbirka Politika, 2). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-235-415-2. [COBISS.SI-ID 253708032]


33 GOSPODARSTVO


79. BRAUDEL, Fernand. Dinamika kapitalizma, (Zbirka Teorija, 2010, 2). Ljubljana: Sophia, 2010. 134 str. ISBN 978-961-6768-21-4. [COBISS.SI-ID 253625344]

80. CALLERY, Sean. Denar, sveta vladar. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-251-227-9. [COBISS.SI-ID 252688896]

81. RAMOVŠ, Adela (ur.). Cockta - pijača vaše in naše mladosti : o dediščini slovenskih blagovnih znamk. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. 89 str., ilustr. ISBN 978-961-6388-25-2. [COBISS.SI-ID 251376640]

82. GABOR, Peter, MEGLIČ, Janja. Kdo bo pa to delal! : 97. oddaja Turbolenca. Ljubljana: Radio televizija Slovenija, 2011. [COBISS.SI-ID 9446551]

83. PETKOVIČ, Dejan. Obdavčitev podjetij. Ljubljana: Abeceda svetovanje, 2009. 183 str., tabele. ISBN 978-961-92272-2-0. [COBISS.SI-ID 249063936]

84. SCHUMPETER, Joseph Alois. Lahko kapitalizem preživi? : ustvarjalno uničevanje in prihodnost globalne ekonomije. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2010. 179 str. ISBN 978-961-6798-14-3. [COBISS.SI-ID 253732352]

85. BERČIČ, Herman, SILA, Boris, SLAK VALEK, Nataša, PINTAR, Damjan. Šport v turizmu. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2010. 248 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6843-04-1. [COBISS.SI-ID 253480448]

86. ŠUBELJ, Biserka. Davki : osnove. Bevke: Smar-team, 2011. ISBN 978-961-6830-57-7. [COBISS.SI-ID 254609152]

87. ŠPEGEL, Bojana, ŽEVART, Marija (ur.). Velenje : mesto cvetočih idej : grad cvjetajućih ideja : poti sedanjosti. Zgodbe preteklosti : putevi sadašnjosti. Priče iz davnina. [Velenje: Mestna občina Velenje, 2010. 27 str., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 9447319]


34 PRAVO


88. KUHAR, Roman. Intimno državljanstvo, (Zbirka Lambda, 87). Ljubljana: Škuc, 2010. 233 str. ISBN 978-961-6751-36-0. [COBISS.SI-ID 253326080]

89. MALNIČ, Andrej (ur.), ŠUŠMELJ, Jože (ur.), VUGA, Tomaž (ur.). Osimo in Goriška : 35-letnica podpisa Osimskih sporazumov in 25-letnica izgradnje briške ceste. Nova Gorica: Goriški muzej, 2010. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-38-4. [COBISS.SI-ID 253294592]

90. Zakon o dedovanju (ZD) : (neuradno prečiščeno besedilo). Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2011. 95 str. ISBN 978-961-204-474-9. [COBISS.SI-ID 254582016]

91. SUTTON, Robert I.. Ni prostora za prasce : kako ustvariti civilizirano delovno okolje in preživeti v takem, ki to ni. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 207 str. ISBN 978-961-01-1632-5. [COBISS.SI-ID 253514240]


35 JAVNA UPRAVA. VOJAŠKE ZADEVE


92. GRAFENAUER, Božo, IVANC, Tjaša, BREZOVNIK, Boštjan. Upravni postopek in upravni spor. V Mariboru: Pravna fakulteta, 2010. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-6399-55-5. [COBISS.SI-ID 65468161]

93. JAKIČ, Manica. Organizacijska kultura in socialne reprezentacije v Slovenski vojski, (Knjižna zbirka Varnostne študije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010. 253 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-235-403-9. [COBISS.SI-ID 252564480]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO


94. CINDRIČ, Alojz. Študenti s Kranjske na dunajski univerzi v prvi polovici devetnajstega stoletja 1804-1848, (Knjižnica arhiva in muzeja Univerze, zv. 4). 1. izd. Ljubljana: Univerza, 2010. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-6410-29-8. [COBISS.SI-ID 252544512]

95. CUXART, Bernadette. Oblikovanje živali iz plastelina : [preprosti izdelki za vsakogar]. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-251-217-0. [COBISS.SI-ID 252333824]

96. DUCKWORTH, Julie. Mala knjiga vrednot : izobraževanje otrok v misleče, samostojne, odgovorne in ljubeče državljane. Ljubljana: Karantanija, 2011. ISBN 978-961-275-017-6. ISBN 978-961-275-023-7. [COBISS.SI-ID 252832000]

97. GOVEKAR-OKOLIŠ, Monika. Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev v drugi polovici 19. stoletja, (Razprave FF). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-237-397-9. [COBISS.SI-ID 253989888]

98. HUNTER-JONES, Sue. Ustvarjalna knjiga za princeske. 1. natis. Tržič: Učila International, 2010. ISBN 978-961-00-1102-6. [COBISS.SI-ID 251850496]

99. KOVAČ, Marjeta, JURAK, Gregor. Izpeljava športne vzgoje : didaktični pojavi, športni programi in učno okolje. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2010. 259 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-00-3. [COBISS.SI-ID 253296896]

100. ŠUŠTERŠIČ, Ana, ZAGORC, Meta. Sodobni ples pri pouku športne vzgoje v osnovni šoli. V Ljubljani: Fakulteta za šport, 2010. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-05-8. [COBISS.SI-ID 253564672]

101. CIPERLE, Jože, DEKLEVA, Tatjana. Tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani : 1919-1957 : Univerza v Ljubljani (Zgodovinski arhiv in muzej Univerze), občasna razstava od decembra 2010 do februarja 2011. Ljubljana: Univerza, 2010. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-6410-31-1. [COBISS.SI-ID 253221888]

102. CIPERLE, Jože (ur.), ANŽUR, Tea (ur.), DEKLEVA, Tatjana (ur.). Ljubljanska univerza in njeni profesorji : 1919-1960 : fotografski zbornik, IV. del. V Ljubljani: Univerza, 2010. 278 str., fotogr. ISBN 978-961-6410-30-4. [COBISS.SI-ID 252544768]

103. CIPERLE, Jože, DEKLEVA, Tatjana, ANŽUR, Tea, STEINER, Igor, MIHEVC, Bogomir. Univerza v Ljubljani in njeni rektorji : Univerza v Ljubljani (Zgodovinski arhiv in muzej Univerze), občasna razstava z razstavnim katalogom 2001. 3. dopolnjeni natis. Ljubljana: Univerza, 2010. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-6410-27-4. [COBISS.SI-ID 250486272]


39 ETNOLOGIJA


104. KNIFIC, Bojan. Folklornikom s(m)o vzeli noše : kostumiranje folklornih skupin - med historično pričevalnostjo in istovetnostjo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 383 str., ilustr. ISBN 978-961-254-239-9. ISBN 978-961-6819-14-5. [COBISS.SI-ID 253507072]

105. Ko so svetniki gostovali : slovenske ljudske legende, (Zakladnica slovenskih pripovedi). 1. natis. Radovljica: Didakta, 2010. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-261-199-6. [COBISS.SI-ID 253408512]

106. Lüčka sred jive sveti : povedke s širšega Kozjanskega, (Zbirka Glasovi, knj. 39). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 226 str., ilustr. ISBN 978-961-218-922-8. [COBISS.SI-ID 252906752]

107. HROBAT, Katja, KLAUS, Simona, KRAVANJA, Boštjan, KVARTIČ, Ambrož, MENCEJ, Mirjam, PODJED, Dan, REPIČ, Jaka, SIMONIČ, Peter, MENCEJ, Mirjam (ur.), PODJED, Dan (ur.). Ustvarjanje prostorov, (Zbirka Pontes academici). 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete; V Praze: Filozofická fakulta Univerzita Karlova; Bratislava: Filozofická fakulta Univerzita Komenského; W Krakowie: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. 276 str., ilustr. ISBN 978-961-237-387-0. [COBISS.SI-ID 253067008]

108. ROTHSTEIN, Natalie (ur.). 400 hundred years of fashion. London: V & A Publications, 2010. 176 str., ilustr. ISBN 978-1-85177-301-5. [COBISS.SI-ID 2420336]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


109. FIRBAS, Peter. Kemizacija okolja in citogenetske poškodbe. Grosuplje: Ekslibris, 2010. 307 str., ilustr. ISBN 978-961-6838-05-4. [COBISS.SI-ID 253691904]

110. PEČJAK, Vid. Človek in ekološka kriza : kaj lahko prispevam k izboljšanju. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 163 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-218-927-3. [COBISS.SI-ID 253258240]

111. CZICHOS, Joachim, DICK-PFAFF, Cornelia, KAYSER, Rainer, LÖFKEN, Jan Oliver, MARSZK, Doris, SÄßE, Dörte, WILLEMSEN, Marita. 1000 odgovorov na vprašanja iz znanosti : [zagoneteno vesolje, čudežni človek, skrivnostna narava, naš modri planet, zanimivi vsakdanjik, čudeži iz raziskav in tehnike]. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 419 str., fotogr. ISBN 978-961-01-0933-4. [COBISS.SI-ID 249597184]


51 MATEMATIKA


112. JAMNIK, Rajko. Matematika, (Matematika - fizika, 16). 8. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2008. 527 str., ilustr. ISBN 978-961-212-122-8. [COBISS.SI-ID 243274496]

113. POVH, Janez, PUSTAVRH, Simona, FOŠNER, Maja, GORŠE PIHLER, Melita, ZALAR, Bojana. Matematične metode v uporabi, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 42). 1. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2010. 269 str., ilustr. ISBN 978-961-212-200-3. [COBISS.SI-ID 235459328]


52 ASTRONOMIJA


114. WINTERS, Pierre. Zvezde in planeti, (Zvedavček, 1). Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. ISBN 978-961-249-100-0. [COBISS.SI-ID 251871744]


54 KEMIJA


115. JERŠEK, Miha. Dragi in okrasni kamni : z osnovami brušenja kabošonov. Sežana: Visokošolsko središče, 2010. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-91955-3-6. [COBISS.SI-ID 252371200]


56 PALEONTOLOGIJA


116. PALMER, Douglas. Fosili : bližnje srečanje z nenavadnim svetom, (Zbirka Opazovalec). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010. 29 str., ilustr. ISBN 978-961-251-219-4. [COBISS.SI-ID 251648512]

117. TAYLOR, Barbara. Plazilci : bližnje srečanje z nenavadnim svetom, (Zbirka Opazovalec). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. 29 str., ilustr. ISBN 978-961-251-220-0. [COBISS.SI-ID 251648768]


59 ZOOLOGIJA


118. FRATTINI, Stéphane. Glej, mladički!. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-251-236-1. [COBISS.SI-ID 251746304]


61 MEDICINA


119. FAULKNER, Gordon. Managing stress with Qigong. London: Singing Dragon, 2011. 256 str., ilustr. ISBN 978-1-84819-035-1. ISBN 1-84819-035-2. [COBISS.SI-ID 9458327]

120. REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.), FLIS, Vojko (ur.), PLANINŠEC, Viktor (ur.), KRALJIĆ, Suzana (ur.). Medicina in pravo : sodobne dileme. Maribor: Pravna fakulteta: Splošna bolnišnica, 2006. 358, III str., ilustr. ISBN 961-6399-30-6. ISBN 978-961-6399-30-2. [COBISS.SI-ID 57984001]

121. RIJAVEC, Vesna (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), FLIS, Vojko (ur.), PLANINŠEC, Viktor (ur.), KRALJIĆ, Suzana (ur.). Medicina in pravo : sodobne dileme II. Maribor: Pravna fakulteta: Zdravniško društvo, 2010. 450 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6399-60-9. [COBISS.SI-ID 66274561]


611 ANATOMIJA


122. WINTERS, Pierre. To sem jaz, (Zvedavček, 3). Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. ISBN 978-961-249-102-4. [COBISS.SI-ID 251872512]


612.39 PREHRANA


123. CAMPBELL, T. Colin, CAMPBELL, Thomas M.. Kitajska študija. 1. izd. Maribor: SITIS, 2011. ISBN 978-961-9092-23-1. [COBISS.SI-ID 66478593]


613.7 ZDRAVO ŽIVLJENJE


124. CERAR, Katarina, LASAN, Mirjam. Dihanje in zdravje. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2010. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-06-5. [COBISS.SI-ID 253602048]

125. ROWE, Feye, ROSE, Sara. 6 minut na dan : vaje za raztezanje in krepitev trebuha, nog in zadnjice. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. ISBN 978-961-00-1108-8. [COBISS.SI-ID 252497408]

126. ŠTIFTER, Janko. Spremenimo samega sebe, in spremenili bomo svet : program za zdravljenje zasvojenosti. Ljubljana: Pogovorno motivacijsko informativno združenje Človeška toplina, 2005. 158 str. ISBN 961-91205-1-5. [COBISS.SI-ID 220018944]


613.8 ZASVOJENOST


127. CARNES, Patrick, DELMONICO, David L., GRIFFIN, Elizabeth, MORIARITY, Joseph. V senci interneta : [kako se osvoboditi kompulzivnega seksualnega vedenja na internetu]. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-241-490-0. [COBISS.SI-ID 252855552]


613.88 SPOLNOST


128. DUBBERLEY, Emily. Zabava s fetiši : perverznosti za začetnike, (Zbirka Mrhe). Brežice: Primus, 2010. ISBN 978-961-6804-24-0. [COBISS.SI-ID 253163776]


614.7 HIGIENA ZRAKA, VODE IN TAL


129. GRAN, Martin (ur.). Priročnik za preživetje. Ljubljana: Ara, 2011. 280 str., ilustr. ISBN 978-961-6005-95-1. [COBISS.SI-ID 253788160]


615 FARMACIJA


130. EBNER, Iva. Bela omela : zdravljenje z Viscum album (VAE) : komplementarno zdravljenje raka. Celje: Grafika Gracer, 2010. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-6487-44-3. [COBISS.SI-ID 253842176]


615.8 ALTERNATIVNO ZDRAVLJENJE


131. CLARK, Hulda Regehr. Terapija za vse bolezni : z mnogimi primeri diabetesa, visokega krvnega pritiska, napadov božjasti, sindroma kronične utrujenosti, migrene, Alzheimerjeve bolezni, Parkinsonove bolezni, multiple skleroze in drugih bolezni, ki dokazujejo, da je vse bolezni enostavno odkriti in pozdraviti. 1. izd. Ljubljana: Trifilon plus, 2010. 448 str., ilustr. ISBN 978-961-92927-0-9. [COBISS.SI-ID 252419840]


615.89 DOMAČA ZDRAVILA


132. Zdravilna moč sibirskega bora : nasveti, pripravki, izkušnje in uporaba sibirskega bora v tradicionalni ruski medicini skozi stoletja. 1. natis. Ljubljana: Filargo Publishing, 2010. 42 str. ISBN 978-961-269-334-3. [COBISS.SI-ID 253058816]

133. KAPELE, Jožica (ur.). Zeliščarski recepti naših babic : (po ljudskem izročilu). Semič: Bucik, 2010. ISBN 978-961-91985-3-7. [COBISS.SI-ID 253197568]


616.89 PSIHIATRIJA


134. FELC, Jože, TORESINI, Lorenzo. Kletka strahu in smrti : medicinski in pravni vidik zblojenosti. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 237 str. ISBN 978-961-218-746-0. [COBISS.SI-ID 253899264]


616-00 BOLEZNI


135. SERVAN-SCHREIBER, David. Življenje brez raka. 1. natis. Ljubljana: Vale-Novak, 2010. 331 str., [4] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-259-087-1. [COBISS.SI-ID 253781248]


618 GINEKOLOGIJA


136. KEßLER, Katja. Mamica bom! : nosečnost, porod in otrokovih deset mesecev. 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. ISBN 978-961-00-1033-3. [COBISS.SI-ID 250812416]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA


137. BROZ ŽIŽEK, Erika. Načrtovanje konstrukcij, Učbenik za modul Načrtovanje konstrukcij v programu Strojni tehnik. 1. natis. Ljubljana: Grafenauer založba, 2010. 211 str., ilustr. ISBN 978-961-92855-2-7. [COBISS.SI-ID 251877888]

138. LEBEAUME, Joël, LEBEAUME, Clément. Želiš izvedeti? : kako delujejo vsakdanje naprave. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-251-232-3. [COBISS.SI-ID 251926016]

139. Mercedes-Benz : zgodovinski prerez od začetkov do sedanjosti. Tržič: Učila International, 2010. ISBN 978-961-00-1259-7. [COBISS.SI-ID 253375744]

140. SEIDEL, Stefan. Moja velika knjiga o vozilih. [1. izd.]. [Tržič: Učila International, 2010]. [22] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 7325214]

141. Zakon o cestah (ZCes-1), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2011. 108 str. ISBN 978-961-204-469-5. [COBISS.SI-ID 254340096]

142. Zakon o motornih vozilih (ZMV), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2011. 75 str. ISBN 978-961-204-468-8. [COBISS.SI-ID 254338304]


631 KMETIJSTVO


143. SQUIRE, David. Kompost : osnovni priročnik o pripravljanju in uporabljanju vrtnega komposta ter o uporabi lončenega in setvenega komposta, (Serija Strokovnjak). Slovenska izd. Kranj: Narava, 2010. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-6582-70-4. [COBISS.SI-ID 252613120]

144. SQUIRE, David. Obrezovanje : osnovni priročnik o oskrbi okrasnih grmov in dreves, vzpenjavk, živih mej, vrtnic in sadnega drevja, (Serija Strokovnjak). Slovenska izd. Kranj: Narava, 2010. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-6582-69-8. [COBISS.SI-ID 252612864]


635 VRTNARSTVO


145. HARRISON, John. Zelenjava : gojenje iz meseca v mesec. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1458-1. [COBISS.SI-ID 253268224]


636.7 PSI


146. HEGEWALD-KAWICH, Horst. Pasme psov od A do Ž : več kot 200 priljubljenih pasem psov z vsega sveta : dodatek: kako najti primernega mladiča, (Vodnik od A do Ž). 1. predelana izd. Olševek: Narava, 2011. 256 str., fotogr. ISBN 978-961-6582-76-6. [COBISS.SI-ID 253696512]


641 PRIPRAVA ŽIVIL


147. Čokolada : recepti, ki se jim ni moč upreti. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. ISBN 978-961-00-1124-8. [COBISS.SI-ID 252552704]

148. ĆUK, Nada. Pecivo : čarovnija užitkov, (Knjižnica Družina in gospodarstvo, 7). Zagreb: Gospodarski List; Ljubljana: distributer Kmečki glas, cop. 2010. 232 str., ilustr. ISBN 978-953-6824-26-7. [COBISS.SI-ID 12261788]

149. D'ACAMPO, Gino. Italijanska kuhinja : več kot 100 zdravih jedi, ob katerih boste uživali in se ne boste zredili. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 191 str., fotogr. ISBN 978-961-01-1220-4. [COBISS.SI-ID 251816192]

150. FURTMAYR, Andreas. Hitri in okusni grižljajčki : za domačo zabavo, (Anja). Ljubljana: Delo revije: Pisanica, [2010]. 33 str., fotogr. ISBN 978-961-6754-31-6. [COBISS.SI-ID 253802752]

151. CUTLER, Jan (ur.). Hitre jedi za vsak dan : [365 imenitnih receptov]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 319 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0945-7. [COBISS.SI-ID 248967936]

152. KARMEL, Annabel. 100 najboljših prstolizov : 100 okusnih jedi za zdrave in zadovoljne papavčke. 1. izd. Ljubljana: Debora, 2011. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-68-8. [COBISS.SI-ID 252237568]

153. Morske jedi : recepti, ki se jim ni moč upreti. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. ISBN 978-961-00-1126-2. [COBISS.SI-ID 252341760]

154. Peka : recepti, ki se jim ni moč upreti. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. ISBN 978-961-00-1135-4. [COBISS.SI-ID 252553728]

155. Sredozemska kuhinja : recepti, ki se jim ni moč upreti. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. ISBN 978-961-00-1127-9. [COBISS.SI-ID 252553216]

156. Testenine : recepti, ki se jim ni moč upreti. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. ISBN 978-961-00-1128-6. [COBISS.SI-ID 252553984]

157. Vegetarijanske jedi : recepti, ki se jim ni moč upreti. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. ISBN 978-961-00-1129-3. [COBISS.SI-ID 252340992]

158. Vok : recepti, ki se jim ni moč upreti. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. ISBN 978-961-00-1134-7. [COBISS.SI-ID 252553472]

159. Zapeljive slaščice : sladke skušnjave, (Anja). Ljubljana: Delo revije: Pisanica, [2011]. 23 str., fotogr. ISBN 978-961-6754-32-3. [COBISS.SI-ID 254500352]


646 OBLAČILNA TEHNIKA


160. TOMOKO, Nakamichi. Pattern magic. London: Laurence King, 2010. 103 str., ilustr. ISBN 978-1-85669-705-7. ISBN 1-85669-705-3. [COBISS.SI-ID 2457456]


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA


161. MAYR, Branko. Uvod v računovodstvo. Ljubljana: Abeceda storitve, 2007. 315 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-92272-1-3. [COBISS.SI-ID 236327424]

162. Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2011. 116 str. ISBN 978-961-204-470-1. [COBISS.SI-ID 254340608]

163. Zakon o voznikih (ZVoz), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2011. 96 str. ISBN 978-961-204-471-8. [COBISS.SI-ID 254341120]


66 INDUSTRIJA


164. MINTZ, Sidney Wilfred. Sladkost in moč : mesto sladkorja v moderni zgodovini, (Rdeča zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2010. 380 str. ISBN 978-961-257-032-3. [COBISS.SI-ID 254120192]

165. LEGAT, Franc (ur.). Uporabni podatki jekel. Zabreznica: samozal.: Medium, 2010. ISBN 978-961-92318-4-5. [COBISS.SI-ID 253736704]


7 UMETNOST, ŠPORT


166. BLAŽEVIĆ, Marin (ur.). Ne : Via Negativa 2002-2008, (Zbirka Transformacije, knj. št. 29). Ljubljana: Maska, 2010. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-6572-20-0. [COBISS.SI-ID 253064448]

167. STOCK, Kathleen (ur.). Philosophers on music : experience, meaning and work, (Mind Association occasional series). Oxford; New York: Oxford University Press, 2010. XII, 260 str. ISBN 978-0-19-921334-4. ISBN 978-0-19-958799-5. [COBISS.SI-ID 9460631]

168. RAUNIG, Gerald. Umetnost in revolucija : umetniški aktivizem v dolgem 20. stoletju, (Zbirka Transformacije, knj. št. 30). Ljubljana: Maska, 2011. 231 str. ISBN 978-961-6572-22-4. [COBISS.SI-ID 254608384]

169. SRAKAR, Andrej, STANKOVIĆ, Peter (ur.). Ekonomsko vrednotenje umetniških dogodkov : umetnost med trgom in državo. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-235-419-0. [COBISS.SI-ID 254080768]

170. ČERNE OVEN, Petra (ur.). Storitveno in informacijsko oblikovanje, (Zbirka 42, zv. 1). Ljubljana: Muzej za arhitekturo in oblikovanje: Društvo Pekinpah, 2010. ISBN 978-961-6669-14-6. [COBISS.SI-ID 252654080]


71 UREJANJE PROSTORA


171. OGRIN, Dušan. Krajinska arhitektura : [učbenik na študiju krajinske arhitekture]. Ljubljana: Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, 2010. 324 str., ilustr. ISBN 978-961-6833-02-8. [COBISS.SI-ID 253697024]


72 ARHITEKTURA


172. WINTERS, Pierre. Gradimo hišo, (Zvedavček, 4). Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. ISBN 978-961-249-101-7. [COBISS.SI-ID 251872768]


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST


173. SCHULTZ, Alex. Izdelajmo letala iz papirja : zgibanke klasičnih in posebnih modelov. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. ISBN 978-961-00-1101-9. [COBISS.SI-ID 252654848]


75 SLIKARSTVO


174. BREJC, Tomaž. Študije o slovenskem slikarstvu v 20. stoletju. Ljubljana: Slovenska matica, 2010. ISBN 978-961-213-208-8. [COBISS.SI-ID 254181376]

175. PALČIČ, Klavdij, KRAVOS, Marko, MERKU, Jasna, KAFOL, Martina (ur.). Klavdij Palčič : pripovedna prehajanja = traversamenti narrativi : [22.11.2010 - 12.12.2010, Kulturni dom Gorica]. Trst: Založništvo tržaškega tiska: = Editoriale stampa triestina, 2010. 47 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-123-9. [COBISS.SI-ID 4303596]


76 GRAFIČNA UMETNOST. GRAFIKA


176. TERŽAN, Vesna (ur.). Mnemozina : čas ljubljanskega grafičnega bienala. Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center, 2010. 289 str., ilustr. ISBN 978-961-6229-34-0. [COBISS.SI-ID 253832960]


77 FOTOGRAFIJA


177. HOČEVAR, Uroš. Estetika reportažne fotografije, (Zbirka Mediakcije, knj. št. 8). Ljubljana: Maska, 2010. 285 str., ilustr. ISBN 978-961-6572-21-7. [COBISS.SI-ID 253185792]

178. MOUTON, Laurence, RAMAZZOTTI, Sergio. India : a sense of place. London: Thames & Hudson, 2008. 270 str., ilustr. ISBN 978-0-500-28744-6. [COBISS.SI-ID 19103543]

179. TRINCO, Valentino, DEL GRANDE, Roberto (ur.), PETRICIG, Alvaro (ur.), PREDAN, Michela (ur.). Tin Piernu : fotografo di Tercimonte = fotograf s Tarčmuna. Trst: ZTT = Trieste: EST, 2011. ISBN 978-88-7174-124-6. [COBISS.SI-ID 4277996]


78 GLASBA


180. Blondie : [Blondie singles collection : 1977-1982]. EU: EMI Records: Chrysalis, p, cop. 2009. 2 CD (78 min, 30 sek; 77 min, 16 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9447831]

181. New Jersey. Special ed. New York: The Island Def Jam Music Group, p and cop. 2010. 1 CD (75 min, 32 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9446039]

182. CASH, Johnny. Johnny Cash, (Greats). Netherlands: Weton-Wesgram: MCPS, p 2007. 3 CD-ji (33 min, 51 sek; 35 min, 16 sek; 30 min, 25 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9461911]

183. CLAPTON, Eric. 461 Ocean boulevard = Slowhand. EU: Polydor, p 1974, cop. 2009. 2 CD (39 min, 32 sek; 39 min, 15 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9455767]

184. ELLINGTON, Duke. Duke Ellington : Washington, 1899 - New York, 1974, (Supreme jazz). [S. l.]: Membran Music, 2006. 1 CD (65 min, 52 sek), stereo, DDD. ISBN 3-86562-395-6. [COBISS.SI-ID 9451927]

185. The very best definitive ultimate greatest hits collection. [G.Britain]: Warner Music, p, cop. 2009. 2 CD (77 min, 55 sek; 40 min, 37 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9446295]

186. TURK, Miha (ur.). Festival Ritem duha 2010 : 9. festival krščanske duhovne ritmične glasbe. Koper: Ognjišče, cop. 2010. 1 CD (36 min, 39 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 253563904]

187. FITZGERALD, Ella. Ella Fitzgerald : Virginia, 1917 - Beverly Hills, 1996, (Supreme jazz). [S. l.]: Membran Music, 2006. 1 CD (69 min, 46 sek), stereo, DDD. ISBN 3-86562-415-4. [COBISS.SI-ID 9449879]

188. GOODMAN, Benny. Benny Goodman : Chicago, 1909 - New York, 1986, (Supreme jazz). [Hamburg]: Membran Music, 2006. 1 CD (59 min, 43 sek), stereo, DDD. ISBN 3-86562-410-3. [COBISS.SI-ID 1096765278]

189. The platinum collection, (Warner platinum). UK: Warner Music, p, cop. 2005. 1 CD (68 min, 27 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9453975]

190. Electric ladyland. New York: Experience Hendrix: Sony Music, p, cop. 2010. 1 CD (75 min, 31 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9453719]

191. Smash hits. EU: Sony Music, p 1966-67, cop. 2010. l CD (40 min, 23 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9456791]

192. Sonic boom. [S. l.]: Kiss Records: Roadrunner Records, p, cop. 2009. 1 CD (43 min, 17 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9452695]

193. The song remains the same : the soundtrack from the film. [S. l.]: Swan Song: Warner Music Group, p, cop. 2007. 2 CD (71 min, 25 sek; 60 min, 30 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9453207]

194. Lynyrd Skynyrd, (Rock legends, 3). [USA]: MCA Records, 2007. 1 CD (56 min, 31 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1096466526]

195. MARTIN, Ricky. 17. US Latin: Norte, p, cop. 2008. 1 CD (74 min, 54 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9448343]

196. Master of puppets. [Great Britain]: Polygram Music Publishing, p 1986, cop. 1989. 1 CD (54 min, 47 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 11320891]

197. MINGUS, Charles. Charles Mingus : Arizona, 1922 - Mexico, 1979, (Supreme jazz). [S. l.]: Membran Music, 2006. 1 CD (50 min, 6 sek), stereo, DDD. ISBN 3-86562-411-1. [COBISS.SI-ID 9451415]

198. MOKSHA. Divine touch : [healing, wellness, yoga, meditation, spa, massage, reiki, tai chi]. [Sweden]: Golden Age Music; [Ljubljana]: Amala, 2010. 1 CD (59 min, 59 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 14783026]

199. MOKSHA. Divine touch : with Bliss Mantra : [healing, wellness, yoga, meditation, spa, massage, reiki, tai chi]. [Sweden]: Golden Age Music; [Ljubljana]: Amala, 2010. 1 CD (59 min, 59 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 14783282]

200. MONK, Thelonious. Thelonious Monk : North Carolina, 1917 - New Jersey, 1982, (Supreme jazz). [S. l.]: Membran Music, 2006. 1 CD (55 min, 10 sek), stereo, DDD. ISBN 3-86562-396-4. [COBISS.SI-ID 9450135]

201. MOUSTAKI, Georges. Best of Georges Moustaki, (Noble price). Hamburg: Documents, cop. 2004. 1 CD (62 min, 42 sec.), stereo, ADD. [COBISS.SI-ID 9448855]

202. Low-life : [the factory years]. [S. l.]: London Records 90, p 1985, cop. 2008. 2 CD, stereo. [COBISS.SI-ID 9454743]

203. PRESLEY, Elvis. Elvis Presley : [best Elvis Presley music ever], (Best of the best collection). Ireland: Luxury Multimedia, p 2008. 2 CD (36 min, 24 sek; 39 min, 1 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9457815]

204. KOTER, Darja (ur.). Radovan Gobec : (1909-1995) : tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani, (Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, zv. 13). Ljubljana: Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino in literaturo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 2010. 158 str., ilustr., note. ISBN 978-961-6393-08-9. [COBISS.SI-ID 253047552]

205. ROLLINS, Sonny. Sonny Rollins : New York, 1929, (Supreme jazz). [S. l.]: Membran Music, 2006. 1 CD (57 min, 50 sek), stereo, DDD. ISBN 3-86562-390-5. [COBISS.SI-ID 9451671]

206. Almost almond. [Ljubljana]: Sanje, p 2006, [2010?]. 1 CD (69 min, 33 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 14761522]

207. SINATRA, Frank. Frank Sinatra : New York, 1915 - Los Angeles, 1998, (Supreme jazz). [S. l.]: Membran Music, 2006. 1 CD (54 min, 57 sek), stereo, DDD. ISBN 3-86562-407-3. [COBISS.SI-ID 9450391]

208. Status Quo, (Rock legends, 5). [USA]: Mercury Records, p 1972-2002, cop. 2007. 1 CD (68 min, 8 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9457047]

209. The best. Berlin: Universal Strategic Marketing, p & cop. 2006. 2 CD (56 min 39 sek; 50 min 51 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9442711]

210. Summertime hits, (Greats). Netherlands: Weton-Wesgram: MCPS, p 2007. 3 CD-ji (65 min, 4 sek; 59 min, 59 sek; 58 min, 41 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9458071]

211. Super sixties, (Greats). Netherlands: Weton-Wesgram: MCPS, p 2007. 3 CD-ji (50 min, 13 sek; 45 min, 12 sek; 47 min, 47 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9458839]

212. TALA, Michael. Najlepše zimzelene melodije. Domžale: Sound Art, 20??. 1 CD, stereo. [COBISS.SI-ID 9452439]

213. WEISS, Jernej. Hans Gerstner : (1851-1939) : življenje za glasbo. Maribor: Litera: Pedagoška fakulteta, 2010. 209 str., ilustr. ISBN 978-961-6780-33-9. [COBISS.SI-ID 66171649]

214. West and shows, (Greats). Netherlands: Weton-Wesgram: MCPS, p 2007. 3 CD-ji (58 min, 51 sek; 60 min, 31 sek; 69 min, 32 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9461655]

215. YOUNG, Lester. Lester Young : Woodville, 1909 - New York, 1959, (Supreme jazz). [S. l.]: Membran Music, 2006. 1 CD (70 min, 38 sek), stereo, DDD. ISBN 3-86562-400-6. [COBISS.SI-ID 9450647]


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


216. TOD, David, THATCHER, Joanne, RAHMAN, Rachel. Sport psychology, (Palgrave insights in psychology). Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2010. X, 238 str., ilustr. ISBN 978-0-230-24987-5. ISBN 023-0-24987-6. [COBISS.SI-ID 9460375]


791 KINEMATOGRAFIJA. FILMI


217. Bacek Jon. 10, Vesel Božič!. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2010. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 13664566]

218. Bad boys = Podli fantje. London: Sony pictures home entertainment, 2010. 1 BD (ca 119 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 9457559]

219. Ben 10. 1. Ljubljana: Menart Records, 2010. 1 DVD (ca 88 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 15756946]

220. Ben 10. 2. Ljubljana: Menart Records, 2010. 1 DVD (ca 88 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 15747986]

221. Ben 10. 3. Ljubljana: Menart Records, 2010. 1 DVD (ca 88 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 15748242]

222. Ben 10. 4. Ljubljana: Menart Records, 2010. 1 DVD (ca 88 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 15750802]

223. Ben 10. 5. Ljubljana: Menart Records, 2010. 1 DVD (ca 88 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 15755410]

224. Die Biene Maja. 3 = Čebelica Maja. 3. Ljubljana: Videoart, cop. 2004. 1 video DVD (regija 2) (ca 60 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 8674461]

225. Die Biene Maja. 4 = Čebelica Maja. 4. Ljubljana: Video art, 2004, p 1975. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 14809915]

226. The bounty hunter = Lovec na glave. London: Columbia pictures industries: Sony pictures home entertainment, 2010. 1 BD (ca 110 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 9457303]

227. Čebelica Maja. 6. [Ljubljana]: Videoart, co. 2004. 1 video DVD (regija 2, ca 60 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 2589331]

228. Deželica Pimpan : 10 risank. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2010. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1097466718]

229. For your eyes only = Samo za tvoje oči. Ljubljana: Con film, 2008, p 1981. 1 BD (ca 128 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 9456535]

230. Garfield 2. Ljubljana: Con film, 2010, p 2006. 1 BD (ca 86 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 9449623]

231. Garfield. Ljubljana: Con film, 2010, p 2004. 1 BD (ca 80 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 9449367]

232. Inception = [Izvor]. Ljubljana: Con film, 2010. 1 video DVD (ca 142 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1097364318]

233. Kalifornia = Kalifornija. Ljubljana: Con film, 2010, p 1993. 1 BD (ca 118 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 9456279]

234. Maja the bee. [5], Maja and the earthworm Max = Čebelica Maja. [5, Maja in deževnik Max]. Ljubljana: Video art, cop. 2004. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok (Dolby Digital stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 13738041]

235. Marmaduke. [Ljubljana: Con film], 2010. 1 video DVD (84 min, 31 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 14716722]

236. Mojster Miha : projekt: gradimo. Ljubljana: Menart, cop. 2010. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 4327404]

237. Pokémon. 1 = Pokemon. 1, Okoli vrtinca. Vrhnika: Spectra; Ljubljana: Delo, cop 2007, p 2003. 1 video DVD (ca 45 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 17831223]

238. Pokémon. 3 = Pokemon. 3, Razrešena skrivnost. Vrhnika: Spectra; Ljubljana: Delo, cop 2007, p 2003. 1 video DVD (ca 45 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 9309605]

239. Pokémon. 3, Telepatska moč, (Pokémon, 3). Ljubljana: Video Art, 2002. 1 videokaseta (VHS, PAL) (ca 70 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 12514105]

240. Pokémon. 4 = Pokemon. 4, Obljuba je obljuba. Vrhnika: Spectra; Ljubljana: Delo, cop 2007, p 2003. 1 video DVD (ca 45 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 9309861]

241. Pokémon. 6 = Pokemon. 6, Stari dolgovi. Vrhnika: Spectra; Ljubljana: Delo, cop 2007, p 2003. 1 video DVD (ca 45 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 9310373]

242. Ratatouille. Ljubljana: Con film, 2010. 1 BD (111 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 7349951]

243. Revanche = Povračilo. Ljubljana: Con film, 2010. 1 video DVD (ca 117 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 5509600]

244. Slon 4 : osem animiranih filmov. [Ljubljana]: Mladinska knjiga: Animateka, 2010. 1 video DVD (ca 40 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 7200286]

245. The sorcerer's apprentice = Čarovnikov vajenec. Ljubljana: Con film, 2010. 1 video DVD (ca 105 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 7362334]

246. Tinker Bell and the great fairy rescue = [Zvončica in veliko vilinsko reševanje]. Ljubljana: Con film, 2010. 1 video DVD (ca 77 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1097339742]

247. LASSETER, John, STANTON, Andrew, UNKRICH, Lee. Toy story. 3 = Svet igrač. 3. [Ljubljana: Con film], 2010. 1 video DVD (103 min, 44 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 14716978]

248. The Witches of Eastwick = Čarovnice iz Eastwicka. Ljubljana: Con film, 2010, p 1987. 1 BD (ca 118 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 9451159]

249. Zverinice iz Rezije. [2]. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2005, p 1976. 1 video DVD (regija 2) (ca 40 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 5488789]

250. Zverinice iz Rezije. [4]. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2005, posneto 1976. 1 video DVD (regija 2)(ca 40 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 5489045]


792 GLEDALIŠČE


251. SIVEC, Jože, KOKOLE, Metoda (ur.), GRABNAR, Klemen (ur.). Opera na ljubljanskih odrih od klasicizma do 20. stoletja : izbrana poglavja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 346 str., ilustr. ISBN 978-961-254-240-5. [COBISS.SI-ID 253844736]


793 PLES. DRUZABNE IGRE


252. Kronotopografije plesa : dve razpravi, (Prehodi). Ljubljana: Emanat, 2010. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-91990-7-7. [COBISS.SI-ID 252631808]


796 ŠPORT


253. ČOH, Milan, BRAČIČ, Mitja. Razvoj hitrosti v kondicijski pripravi športnika. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2010. 248 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-08-9. [COBISS.SI-ID 253984768]

254. DOUPONA TOPIČ, Mojca. Objektivnost v športnem novinarstvu. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2010. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-09-6. [COBISS.SI-ID 254057984]


796.5 GORNIŠTVO. TABORJENJE


255. CLEARE, John. Veliki alpinistični vzponi : Eiger, K2, Everest, McKinley, Matterhorn, (Velike pustolovščine). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. 64 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-251-229-3. [COBISS.SI-ID 252214016]


796.5(036) GORSKI VODNIKI


256. JANŠA, Klemen. Karavanke : planinski vodnik. 1. izd. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2010. ISBN 978-961-6156-90-5. [COBISS.SI-ID 252677120]

257. LAVRIČ, Božidar. Polhograjsko hribovje : planinski vodnik. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2010. ISBN 978-961-6156-89-9. [COBISS.SI-ID 252404480]

258. PETERNEL, Mitja. Najlepši turni smuki Avstrijske Koroške : izborni turnosmučarski vodnik, (Vodniki). Ljubljana: Sidarta, 2011. 220 str., fotogr. ISBN 978-961-6027-61-8. [COBISS.SI-ID 253984000]


796.9 ZIMSKI ŠPORTI


259. PIŠOT, Rado, KIPP, Ron, SUPEJ, Matej. Skiing is a game : pedagogical and biomechanical foundations of learning to ski, (Knjižnica Annales Kinesiologiae). Koper: Univerzitetna Založba Annales, 2010. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-6328-87-6. [COBISS.SI-ID 253999104]

260. PIŠOT, Rado, VIDEMŠEK, Mateja. Smučanje je igra : didaktični film. 1. ponatis. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave, Založba Annales: Pedagoška fakulteta, 2010. 1 video DVD (21 min, 33 sek), barve, zvok. ISBN 978-961-6328-44-9. [COBISS.SI-ID 253655040]


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


261. Oxford exam excellence : [preparation for secondary school exams], (Oxford English). 4th [impression]. Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2009. 199 str., ilustr. ISBN 978-0-19-443000-5. ISBN 978-0-19-443002-9. ISBN 978-0-19-443001-2. [COBISS.SI-ID 143787]

262. PISANSKI PETERLIN, Agnes. Metabesedilo med dvema kulturama, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 180 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-237-389-4. [COBISS.SI-ID 253293824]

263. RAJH, Bernard. Gúčati po antujoško : gradivo za narečni slovar severozahodnoprleškega govora, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 73). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2010. 293 str. [COBISS.SI-ID 66172673]

264. VINCE, Michael. First certificate language practice : English grammar and vocabulary : [with key]. 4th ed. Oxford: Macmillan, 2009. VIII, 344 str., ilustr. ISBN 978-0-2307-2709-0. ISBN 978-0-2307-2708-3. ISBN 978-0-2307-2711-3. [COBISS.SI-ID 13888562]


81'24 slv JEZIKOVNI TEČAJ SLOV


265. KERN, Damjana, STRITAR, Mojca, HUBER, Damjan, ALIČ, Tjaša, JERMAN, Tanja. Pot do izpita iz slovenščine : učbenik za pripravo na izpit iz znanja slovenščine na srednji in visoki ravni. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 187 str. ISBN 978-961-237-386-3. [COBISS.SI-ID 253060864]


81'24 PRAKTIČNO ZNANJE JEZIKOV


266. WEST, Daphne M.. Complete Russian, (Teach yourself). 2nd ed. Oxon: Blacklick; Blacklick: McGraw-Hill; Ontario: McGraw-Hill Ryerson, cop. 2010. XXVI, 421 str., ilustr. 2 CD-ja, stereo. ISBN 978-1-444-10765-4. ISBN 978-1-444-10764-7. ISBN 978-1-444-10766-1. [COBISS.SI-ID 5933461]


81'374 SLOVARJI


267. BRAUER, Sybille. Moj prvi otroški slikovni slovar : spoznaj prve angleške besede. Tržič: Učila International, 2011. 1 kartonka [20 str.], ilustr. [COBISS.SI-ID 58768]

268. JEMEC TOMAZIN, Mateja. Slovenska pravna terminologija : od začetkov v 19. stoletju do danes, (Zbirka Lingua Slovenica, 5). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 258 str. ISBN 978-961-254-234-4. [COBISS.SI-ID 253091584]

269. Naučimo se 250 besed = Erlernen wir 250 Wörter : [slovensko-nemški slikovni slovar za otroke]. Murska Sobota: Pomurska založba, 2010. ISBN 978-961-249-104-8. [COBISS.SI-ID 252227584]

270. Naučimo se 250 besed = Let's learn 250 words : [slovensko-angleški slikovni slovar za otroke]. Murska Sobota: Pomurska založba, 2010. ISBN 978-961-249-103-1. [COBISS.SI-ID 252227328]

271. ZDOVC, Pavel. Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem : [slovar in jeziko(slo)vni komentarji] = Die slowenischen Ortsnamen in Kärnten : [Namenbuch und Sprach(wissenschaft)liche Kommentare], (Razprave, 21). Razširjena izd. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: = Academia scientiarum et artium Slovenica, 2010. 447 str., tabele. [COBISS.SI-ID 31970093]


82.0 LITERARNA TEORIJA


272. ALAJBEGOVIĆ, Božidar. Nešto kao fleš : književne kritike, (Biblioteka Eseji). Zagreb: Litteris, 2009. 303 str. ISBN 978-953-7250-29-4. [COBISS.SI-ID 41177442]

273. EAGLETON, Terry. Marksizem in literarna kritika, (Zbirka Teorija, 2010, 3). Ljubljana: Sophia, 2010. 166 str. ISBN 978-961-6768-23-8. [COBISS.SI-ID 254103296]

274. KOMELJ, Miklavž. Nujnost poezije : eseji. Koper: Hyperion, 2011. ISBN 978-961-6382-64-9. [COBISS.SI-ID 253527552]

275. KREVEL, Mojca. Izvidniki v puščavi resničnosti : avant-pop med kiberpankom in postmoderno, (Zbirka Refleksija, 2010, 2). Ljubljana: Sophia, 2010. 184 str. ISBN 978-961-6768-18-4. [COBISS.SI-ID 252950016]

276. LOTMAN, Jurij Mihajlovič, KOS, Matevž (ur.). Struktura umetniškega teksta, (Zbirka Labirinti). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2010. 407 str. ISBN 978-961-6717-50-2. [COBISS.SI-ID 253191936]

277. MRČELA, Mirko. Indijska književnost v angleščini v post-kolonialnem obdobju, (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010. V, 236 str., preglednice. ISBN 978-961-235-406-0. [COBISS.SI-ID 252787200]

278. PATERNU, Boris. Književne študije 3. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010. 88 str. ISBN 978-961-234-926-4. [COBISS.SI-ID 253412096]

279. SVETINA, Ivo. Med smislom in skrivnostjo : izbrani spisi o slovenski poeziji, (Edicija Hyperion). Koper: Hyperion, 2010. ISBN 978-961-6382-65-6. [COBISS.SI-ID 253658624]


821.111 ANGLEŠKI ROMANI


280. BARNES, Julian. Arthur in George. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 429 str. ISBN 978-961-00-1258-0. [COBISS.SI-ID 253896192]

281. DIRIE, Waris. Puščavsko srce. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 266 str., [8] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-961-00-1251-1. [COBISS.SI-ID 253949440]

282. GREEN, Jane. Obljuba dela dolg. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 338 str. ISBN 978-961-00-1257-3. [COBISS.SI-ID 253381120]

283. JEWELL, Lisa. Ljubezen na prvi pogled. 1.natis. Tržič: Učila International, 2011. 392 str. ISBN 978-961-00-1266-5. [COBISS.SI-ID 253953024]

284. KHOURY, Raymond. Znamenje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. ISBN 978-961-00-1272-6. [COBISS.SI-ID 254226432]

285. PULLMAN, Philip. Dobri mož Jezus in prevarant Kristus. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 183 str. ISBN 978-961-01-1441-3. [COBISS.SI-ID 252748032]


821.111(73) AMERIŠKI ROMANI


286. BUKOWSKI, Charles. Hollywood, (Zbirka Enpirnaeks). 1. izd. Brežice: Primus, 2011. ISBN 978-961-6804-29-5. [COBISS.SI-ID 253840640]

287. FORTIER, Anne. Julija. Ig: Anu Elara, 2010. 594 str. ISBN 978-961-6837-15-6. ISBN 978-961-6837-16-3. [COBISS.SI-ID 253917440]

288. GIFFIN, Emily. V srcu stvari. 1. natis. Tržič: Učila International, 2011. ISBN 978-961-00-1274-0. [COBISS.SI-ID 254404352]

289. PHILLIPS, Susan Elizabeth. Trmoglavka, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 479 str. ISBN 978-961-01-1258-7. [COBISS.SI-ID 251490816]

290. PLATH, Sylvia. Stekleni zvon, (Zbirka Veliki večni romani). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 215 str. ISBN 978-961-01-1443-7. [COBISS.SI-ID 253333760]

291. RAND, Ayn. Mi, živi, (Nostalgija). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 588 str. ISBN 978-961-241-492-4. [COBISS.SI-ID 253071360]

292. STEEL, Danielle. Prelomnica. Ig: Anu Elara, 2011. 333 str. ISBN 978-961-6837-17-0. ISBN 978-961-6837-18-7. [COBISS.SI-ID 254432000]

293. STEEL, Danielle. Spoštuj se. Ig: Anu Elara, 2011. 298 str. ISBN 978-961-6837-19-4. ISBN 978-961-6837-20-0. [COBISS.SI-ID 254433536]


821.111(94) AVSTRALSKI ROMANI


294. BROOKS, David. Na drugi strani sveta, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2011. 335 str. ISBN 978-961-274-017-7. [COBISS.SI-ID 253705216]

295. LAURENS, Stephanie. Zapeljivčeva ponudba. Ig: Anu Elara, 2010. 452 str. ISBN 978-961-6837-13-2. ISBN 978-961-6837-14-9. [COBISS.SI-ID 253737472]

296. ZUSAK, Markus. Kradljivka knjig, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. 541 str. ISBN 978-961-6767-89-7. ISBN 978-961-6767-90-3. [COBISS.SI-ID 252660480]


821.112.2 NEMŠKI ROMANI


297. MOERS, Walter. Mesto sanjajočih knjig : roman iz Zamonije, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. 457 str., ilustr. ISBN 978-961-6767-97-2. [COBISS.SI-ID 253667840]

298. PETERSEN, Jens. Gospodinjska pomočnica, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Litera, 2010. ISBN 978-961-6780-36-0. [COBISS.SI-ID 66370305]

299. RANSMAYR, Christoph. Leteča gora, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Litera, 2010. ISBN 978-961-6780-35-3. [COBISS.SI-ID 66319617]


821.133.1 FRANCOSKI ROMANI


300. BUGUL, Ken. Riwaan ali Peščena pot, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. 222 str. ISBN 978-961-274-006-1. [COBISS.SI-ID 253668352]


821.163.42 HRVAŠKI ROMANI


301. BARETIĆ, Renato. Hotel Grand. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 273 str. ISBN 978-961-241-504-4. [COBISS.SI-ID 253749248]


821.163.6 SLOVENSKI ROMANI


302. CESTNIK, Helena. Pletiljina pesem, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. 126 str. ISBN 978-961-274-012-2. [COBISS.SI-ID 252673280]

303. KALTNEKAR, Zdravko. Obravnava. Kranj: samozal., 2010. 223 str. ISBN 978-961-92343-4-1. [COBISS.SI-ID 253490944]

304. KARDOŠ, Štefan. Pobočje sončnega griča, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2010. 195 str. ISBN 978-961-6780-32-2. [COBISS.SI-ID 65999105]

305. KODRIČ, Zdenko. Agent iz Žužemberka, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2010. 219 str. ISBN 978-961-6421-98-0. [COBISS.SI-ID 252803072]

306. MERC, Dušan. Ne dotikaj se me : roman o ljubezni, (Zbirka Prišleki). Ljubljana: LUD Literatura, 2010. ISBN 978-961-6717-45-8. [COBISS.SI-ID 252737024]

307. MESSNER, Janko, STRUTZ, Josef (ur.). Ausgewählte Werke. Klagenfurt: Drava, 2009-<2010>. <5> zv. ISBN 978-3-85435-571-7. ISBN 978-3-85435-572-2. ISBN 978-3-85435-573-1. ISBN 978-3-85435-574-8. ISBN 978-3-85435-613-4. [COBISS.SI-ID 1830100]

308. OVČARIČEK, Marijana. Jaz, Voyager. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 143 str. ISBN 978-961-218-928-0. [COBISS.SI-ID 253717760]

309. PAUŠIČ, Olga. Osumljen : (mladinski roman). Ljubljana: Ved, 2011. ISBN 978-961-6814-34-8. [COBISS.SI-ID 254164224]

310. PERLIČ, Zvonko. Na slonovem hrbtu : [roman]. Celje: avtor, 2004. 248 str. ISBN 961-236-672-1. [COBISS.SI-ID 214221824]

311. SELIČ, Lojze. Ljubezen ob voganci. Celje: Grafika Gracer, 2007. 312 str. ISBN 978-961-6487-18-4. ISBN 961-6487-18-3. [COBISS.SI-ID 236829440]

312. SUKIČ, Nataša. Molji živijo v prahu : roman, (Zbirka Vizibilija, 25). Ljubljana: ŠKUC, 2010. 214 str. ISBN 978-961-6751-34-6. [COBISS.SI-ID 253203712]


821.163.6-1 SLOVENSKA POEZIJA


313. CAPUDER, Andrej. Rimski soneti : vsak sonet je sebi svet. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. C f. ISBN 978-961-218-926-6. [COBISS.SI-ID 254300928]

314. HREN, Gaja. Beli oleander. Grosuplje: Ekslibris, cop. 2010. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-6838-02-3. [COBISS.SI-ID 253434368]

315. IHAN, Alojz. Srebrnik, (Zbirka Rana dela). Ljubljana: Družba Piano, 2011. 107 str. ISBN 978-961-6693-53-0. [COBISS.SI-ID 253816064]

316. MAURER, Neža. Litanije za mir, (Zbirka Sanje, Zrno). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. 46 str. ISBN 978-961-274-013-9. [COBISS.SI-ID 253481216]

317. MENART, Janez, PAVČEK, Tone (ur.). Epigrami. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 98 str., [45] str. ilustr. pril., fotogr. ISBN 978-961-218-925-9. [COBISS.SI-ID 253088512]

318. SLOMŠEK, Anton Martin. Koroške in štajerske pesmi : faksimile izdaje iz leta 1852, (Zbrano delo, Faksimile, 4). Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2010. 190 str. ISBN 978-961-218-935-8. [COBISS.SI-ID 253837824]

319. ŠALAMUN, Tomaž. Letni čas, (Zbirka Prišleki). Ljubljana: LUD Literatura, 2010. ISBN 978-961-6717-44-1. [COBISS.SI-ID 252736768]


821.163.6-32 SLOVENSKE NOVELE


320. BABOŠ LOGAR, Bea. Mala ulica : črtice. Ljubljana: Buča, 2010. 95 str. ISBN 978-961-6704-13-7. [COBISS.SI-ID 251229696]

321. GRIČNIK, Anton (ur.). Božji mlini : nekaj primerov v razmislek, kako se v življenju dobro plačuje in hudo kaznuje. Ljubljana: Župnijski zavod Dravlje, 2010. 256 str. ISBN 978-961-6748-13-1. [COBISS.SI-ID 253587712]

322. LAMPRET CONRADI, Ljudmila. Podivjana reka. Ljubljana: Ved, 2011. ISBN 978-961-6814-35-5. [COBISS.SI-ID 254164480]

323. MAZZINI, Miha. Godbe, (Zbirka Rana dela). Ljubljana: Družba Piano, 2011. 202 str. ISBN 978-961-6693-54-7. [COBISS.SI-ID 253816320]

324. MIKLAVEC, Peter, MIKLAVEC, Filip, GRIČNIK, Anton (ur.). Pohorska besedna samorastnika : brata Miklavec in njune izvirne povesti. Celje: Grafika Gracer, 2003. 341 str., ilustr. ISBN 961-6487-01-9. [COBISS.SI-ID 126585856]

325. NOVAK, Bogdan. Srce izgubljenega polža : kratke zgodbe. 1. izd. Ljubljana: Genija, 2011. 214 str. ISBN 978-961-6576-57-4. [COBISS.SI-ID 253547264]

326. PAJER, Majda. Magdalence. Grosuplje: Ekslibris, 2010. ISBN 978-961-6838-06-1. [COBISS.SI-ID 253727488]

327. REZMAN, Peter. Nujni deleži ozimnice, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2010. 118 str. ISBN 978-961-6421-97-3. [COBISS.SI-ID 252666368]

328. ČEHOVIN, Maja. Sanjam zgodbo : izbrane in nagrajene zgodbe literarnega natečaja. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. 190 str. ISBN 978-961-274-009-2. ISBN 978-961-274-010-8. [COBISS.SI-ID 253772032]

329. KRALJ, Lado (ur.), SCHERBER, Peter (ur.). Slovenske kratke zgodbe med koncem ene in začetkom druge vojne. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 467 str., portreti. ISBN 978-961-218-930-3. [COBISS.SI-ID 253714432]

330. STERLE, Urška. Večno vojno stanje, (Zbirka Vizibilija, 26). Ljubljana: Škuc, 2010. 112 str. ISBN 978-961-6751-35-3. [COBISS.SI-ID 253203968]

331. ŠAROTAR, Dušan. Nostalgija, (Knjižna zbirka Križpotja, Proza). Murska Sobota: Franc-Franc, 2010. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-255-022-6. [COBISS.SI-ID 65865985]

332. TOPOLOVEC, Jože. Njena pustolovščina : v hvaležen spomin svoji sestri, ki mi je 25 let gospodinjila.... Rogatec: [Oznanjenje], 2007. 141 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512543774]


821-1 cro POEZIJA V HRVAŠKEM JEZIKU


333. MRKONJIĆ, Zvonimir (ur.). Suvremeno hrvatsko pjesništvo : novi tekstovi (1970-2010), (Biblioteka Tridvajedan, Pjesništvo, knj. 13). Zagreb: V. B. Z., 2009. 353 str. ISBN 978-953-304-172-8. ISBN 978-953-304-175-9. [COBISS.SI-ID 14379826]


821-1 srb POEZIJA V SRBSKEM JEZIKU


334. MILOŠEVIĆ, Nenad (ur.). Iz muzeja šumova : antologija novije srpske poezije (1988-2008), (Biblioteka Tridvajedan, Pjesništvo, knj. 14). Zagreb: V.B.Z., 2009. 303 str. ISBN 978-953-304-173-5. [COBISS.SI-ID 42146146]


821-1 POEZIJA OSTALIH NARODOV


335. IBN GABIROL, Salomon. Krona kraljestva, (Knjižna zbirka Poezije, 16). Ljubljana: KUD Logos, 2010. 151 str. ISBN 978-961-6519-52-6. [COBISS.SI-ID 252824832]


821-2 DRAMATIKA


336. ARISTOPHANES. Politične komedije. 1, Ekonomska komedija, (Dialog z antiko, 14). Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2010. ISBN 978-961-6192-50-7. [COBISS.SI-ID 253691648]

337. Grumova nagrada za najboljše dramsko besedilo = The Grum award for the best new Slovenian play. Kranj: Javni zavod Prešernovo gledališče: Zelolepo, 2010. 291 str., portr. ISBN 978-961-92749-4-1. [COBISS.SI-ID 253503744]

338. PIRANDELLO, Luigi. Henrik IV., (Zbirka Klasje). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2010. 131 str., fotogr. ISBN 978-961-02-0175-5. ISBN 978-86-341-0623-7. [COBISS.SI-ID 253264384]

339. PLAUTUS, Titus Maccius. Kljukec. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 201 str. ISBN 978-961-218-934-1. [COBISS.SI-ID 253762048]

340. REZMAN, Peter, LUKAN, Blaž. Ljubljana - Gospa Sveta. Ljubljana: Kulturno društvo Integrali, 2010. 87, 87 str., ilustr. ISBN 978-961-92957-0-0. [COBISS.SI-ID 252919296]

341. SOPHOCLES. Ojdip v Kolonu = Oidípous epi Kolono. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 230 str., zvd., portreta. ISBN 978-961-218-929-7. [COBISS.SI-ID 253336320]

342. ŠVAJNCER, Jurij. Gledališke igre. Logatec: Mladinsko športno-kulturno društvo Dlan na dlan, 2010. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-92998-0-7. [COBISS.SI-ID 253867264]


821-311.2 ROMANI OSTALIH NARODOV


343. BART, Andrzej. Tovarna muholovk, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Litera, 2010. 209 str. ISBN 978-961-6780-30-8. [COBISS.SI-ID 65912833]

344. CASO, Ángeles. Proti vetru. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 211 str. ISBN 978-961-00-1271-9. [COBISS.SI-ID 253950208]

345. COELHO, Paulo. Valkire, (Zbirka Izbrana dela Paula Coelha, knj. 9). 1. izd. Ljubljana: V. B. Z., 2010. ISBN 978-961-6468-60-2. [COBISS.SI-ID 253565952]

346. LE CLÉZIO, Jean-Marie Gustave. Napev o lakoti, (Nobelovi nagrajenci). 1. izd. Radovljica: Didakta, 2010. 174 str. ISBN 978-961-261-208-5. [COBISS.SI-ID 253954560]

347. MISHIMA, Yukio. Izpovedi maske, (Zbirka Lambda, 89). Ljubljana: Škuc, 2010. 178 str. ISBN 978-961-6751-38-4. [COBISS.SI-ID 253730560]

348. MISTRY, Rohinton. Občutljivo ravnovesje, (Zbirka Kaif). Ljubljana: Založba /*cf., 2010. 2 zv. (810 str.). ISBN 978-961-257-031-6. [COBISS.SI-ID 253952512]

349. MUNRO, Alice. Sovraži me, rad me ima, dvori mi, ljubezen da, mož in žena sva, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Litera, 2010. ISBN 978-961-6780-34-6. [COBISS.SI-ID 66257665]

350. ÖZKAN, Serdar. Ko življenje zasije, (Zbirka Ogledalo). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 163 str. ISBN 978-961-01-1533-5. [COBISS.SI-ID 253926912]

351. RICHLER, Mordecai. Barneyjeva verzija. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 464 str. ISBN 978-961-00-1267-2. [COBISS.SI-ID 253843968]

352. WITKOWSKI, Michał. Kraljica Barbara, (Zbirka Gostosevci). 1. izd. Radovljica: Didakta, 2010. 205 str. ISBN 978-961-261-207-8. [COBISS.SI-ID 253609728]


821-311.6 eng ZGODOVINSKI ROMANI V ANGLEŠKEM JEZIKU


353. SIMPSON, Joe. Touching the void, (Macmillan readers, 5, Intermediate level). Oxford: Macmillan, 2008. 79 str., ilustr. ISBN 978-0-230-53352-3. [COBISS.SI-ID 3266510]


821-311.6 srb ZGODOVINSKI ROMANI V SRBSKEM JEZIKU


354. NOVAKOVIĆ, Aleksandar. Vođa, (Biblioteka Ambrozija, knj. 293). Zagreb: V.B.Z., 2010. 156 str. ISBN 978-953-304-264-0. [COBISS.SI-ID 7247390]


821-311.6 ZGODOVINSKI ROMANI


355. ALAI. Rdeči mak : roman o Tibetu. Ljubljana: samozal. V. Cedilnik, 2010. 473 str. ISBN 978-961-276-012-0. [COBISS.SI-ID 252642304]

356. ERICKSON, Carolly. Skrivnostno življenje Josephine : Napoleonove rajske ptice. Ig: Anu Elara, 2010. 420 str. ISBN 978-961-6837-05-7. ISBN 978-961-6837-06-4. [COBISS.SI-ID 253327360]

357. ERICKSON, Carolly. Spomini Marije, škotske kraljice. Ig: Anu Elara, 2010. 350 str. ISBN 978-961-6837-07-1. ISBN 978-961-6837-08-8. [COBISS.SI-ID 253327872]

358. GABALDON, Diana. Tujka. Ig: Anu Elara, 2010. Zv. <1-2>. ISBN 978-961-6837-09-5. ISBN 978-961-6837-10-1. ISBN 978-961-6837-11-8. ISBN 978-961-6837-12-5. [COBISS.SI-ID 253328128]


821-312.4 srb KRIMINALNI ROMANI V SRBSKEM JEZIKU


359. IVANJI, Ivan. Staljinova sablja, (Biblioteka "Peščanik", knj. 99). Beograd: Stubovi kulture, 2008. 241 str. ISBN 978-86-7979-227-3. [COBISS.SI-ID 147348748]


821-312.4 KRIMINALNI ROMANI


360. LARSSON, Stieg. Milenium, Dekle, ki je dregnilo v osje gnezdo, (Zbirka Visoka napetost). 1. izd. Ljubljana: Prešernova družba, 2011. 741 str. ISBN 978-961-6831-05-5. [COBISS.SI-ID 254375424]

361. MARKLUND, Liza, PATTERSON, James. Morilca z razglednicami, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 361 str. ISBN 978-961-01-1469-7. [COBISS.SI-ID 253667328]


821-312.6 eng BIOGRAFSKI ROMANI V ANGLEŠKEM JEZIKU


362. ROLLASON, Jane. Barack Obama : [the story of one man's journey to the White house], (Scholastic readers, Level 2, Pre-intermediate - intermediate). Reprinted. London: Scholastic: Mary Glasgow Magazines, 2010. 56 str., ilustr. ISBN 978-1-905-77580-4. [COBISS.SI-ID 14778930]


821-312.6 ger BIOGRAFSKI ROMANI V NEMŠKEM JEZIKU


363. VANDERBEKE, Birgit. Geld oder Leben, (Fischer Taschenbuch, 15800). Frankfurt am Main: S. Fischer, 2005. 139 str. ISBN 3-596-15800-1. [COBISS.SI-ID 1488258]


821-312.6 BIOGRAFSKI ROMANI


364. FITZGERALD, Penelope. Sinji cvet, (Koledarska zbirka). 1. izd. Ljubljana: Prešernova družba, 2010. 199 str. ISBN 978-961-6831-03-1. [COBISS.SI-ID 253560064]

365. WHITE, Terri-ann. V iskanju Theodorja in Brine : [kratka kronika nekega dolgega iskanja]. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 178 str., rodoslovna tabela. ISBN 978-961-218-909-9. [COBISS.SI-ID 252280576]


821-312.9 FANTASTIČNI ROMANI


366. GLADSTONE, William. Dvanajsterica. Ig: Anu Elara, 2010. 265 str. ISBN 978-961-6778-59-6. ISBN 978-961-6778-60-2. [COBISS.SI-ID 249713408]

367. NOËL, Alyson. Modra luna : drugi del serije Nesmrtni, (Zbirka Nesmrtni, knj. 2). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. ISBN 978-961-01-1505-2. ISBN 978-961-01-1506-9. [COBISS.SI-ID 253693696]


821-32 eng NOVELE V ANGEŠKEM JEZIKU


368. BURNETT, Frances Hodgson. The secret garden, (Macmillan readers, 4, Pre-intermediate level). Oxford: Macmillan, 2008. 87 str., ilustr. ISBN 978-0-230-02690-2. [COBISS.SI-ID 3265742]

369. ROLLASON, Jane. The mask of Zorro, (Scholastic readers, Level 2, Pre-intermediate - intermediate). London: Scholastic: Mary Glasgow Magazines, 2010. 56 str., ilustr. ISBN 978-1-905-77578-1. [COBISS.SI-ID 14779442]

370. SHIPTON, Paul. Slumdog millionaire, (Scholastic Readers, Level 4, Upper-intermediate). London: Scholastic: Mary Glasgow Magazines, 2010. 88 str., ilustr. ISBN 978-1-905-77591-0. [COBISS.SI-ID 14778162]


821-32 NOVELE OSTALIH NARODOV


371. BACH, Richard. Na krilih zaupanja, (Zbirka Tridvaena, knj. 5). 1. izd. Ljubljana: V. B. Z., 2010. 118 str. ISBN 978-961-6468-59-6. [COBISS.SI-ID 253406976]

372. BENNI, Stefano. Gospod Ničla in druge zgodbe, (Zbirka Stopinje). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2010. ISBN 978-961-6717-43-4. [COBISS.SI-ID 252443392]

373. FUKS, Ladislav. Moji črnolasi bratje, (Zbirka Stopinje). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2010. ISBN 978-961-6717-48-9. [COBISS.SI-ID 253086720]

374. KARAKAŠ, Damir. Kino Lika, (Zbirka Stopinje). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2010. ISBN 978-961-6644-73-0. [COBISS.SI-ID 253469184]

375. MAKUC, Andrej. Antigonce ali Klijini okljukčki. Slovenj Gradec: Cerdonis, 2010. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-6244-39-8. [COBISS.SI-ID 252585984]

376. PANTIĆ, Mihajlo. Če je to ljubezen, (Zbirka Stopinje). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2010. ISBN 978-961-6717-49-6. [COBISS.SI-ID 253087232]

377. QUIRINY, Bernard. Mesojede zgodbe, (Zbirka Sanje, Zgodbe). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. 213 str. ISBN 978-961-6767-99-6. [COBISS.SI-ID 253409536]

378. WIECHMANN, Daniel. Jamski človek : v knjigi, (Zbirka Ogledalo). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1519-9. [COBISS.SI-ID 253696256]


821-4 ESEJI


379. KOŠUTA, Miran. Mikrofonije : izbrani govori in pogovori. Trst: ZTT: = EST, 2010. 197 str. ISBN 978-88-7174-125-3. [COBISS.SI-ID 4278764]


821-6 PISMA


380. PIKALO, Matjaž, ŠALAMUN, David. Dvojna podaja : [Euro 2008 - Mundial 2010], (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2010. 209 str. ISBN 978-961-6421-99-7. [COBISS.SI-ID 252803328]


821-8 POLIGRAFIJE


381. ARTAUD, Antonin. Tarahumari : eseji, pesmi, pisma. Koper: Hyperion, 2011. ISBN 978-961-6382-68-7. [COBISS.SI-ID 254084352]

382. CANKAR, Ivan. Svetovi srca in duha : odlomki iz del Ivana Cankarja. 1. natis. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010. 286 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-231-771-3. [COBISS.SI-ID 253491712]

383. COELHO, Paulo. Ljubezen : izbrani citati. 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1254-2. [COBISS.SI-ID 253239296]

384. KOMELJ, Milček (ur.). Črnomaljska in metliška knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja. V Ljubljani: Slovenska matica, 2010. 677 str., ilustr. ISBN 978-961-213-205-7. [COBISS.SI-ID 253229824]

385. DEVČIĆ, Vanja, RAZTRESEN, Marjan. Izreki, ki so spremenili svet. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1124-5. [COBISS.SI-ID 249348096]

386. PAJENK, Ivana. Tople slike v mislih : ker vem, kaj si želim. Velenje: samozal., 2011. [51] f., fotogr. ISBN 978-961-276-074-8. [COBISS.SI-ID 253978112]

387. ZÁGOREC-CSUKA, Judit. V sebi zate, (Knjižna zbirka Mostovi na meji). Murska Sobota: Franc-Franc, 2010. ISBN 978-961-255-025-7. [COBISS.SI-ID 66165761]


821-94 srb SPOMINI V SRBSKEM JEZIKU


388. DEŽULOVIĆ, Boris. Zločin i kazna, (Biblioteka Ambrozija, knj. 19). Beograd: V.B.Z., 2010. 251 str. ISBN 978-953-304-257-2. ISBN 978-86-7998-183-7. [COBISS.SI-ID 7234334]

389. SUBOTA, Minja (ur.). Kako smo zabavljali Tita. Beograd: Čigoja štampa, 2006. 173 str., ilustr. ISBN 86-7558-424-5. [COBISS.SI-ID 130458636]


821-94 SPOMINI


390. BIBIČ, Polde. Spominjarije, (Spomini, izpovedi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 212 str., fotogr. ISBN 978-961-01-1447-5. [COBISS.SI-ID 253256704]

391. GALIČ, Jože. Zaradi pesmi. Šempeter: samozal., 2005. 168 str., fotogr. ISBN 961-236-933-X. [COBISS.SI-ID 222131456]

392. KLANČIČAR, Slavko, KLANČIČAR, Dejan (ur.). Kako sem doživljal vojno in svobodo. Dolenjske Toplice: K2M, 2010. ISBN 978-961-91185-6-6. [COBISS.SI-ID 253321984]

393. KOLŠEK, Peter. Vaserkeber in druge dogodbe, (Nova Znamenja, 35). Maribor: Litera, 2010. 247 str. ISBN 978-961-6780-31-5. [COBISS.SI-ID 66025985]

394. OCVIRK, Drago. Raj --- z napako : Salomonovi otoki iz prve roke, (Zbirka Izpovedi). Ljubljana: Agencija Baribal, 2010. 373 str., barvne fotogr., zvd., portreti. ISBN 978-961-6816-02-1. [COBISS.SI-ID 253611520]

395. PARTLJIČ, Tone. Hvala vam, bogovi, za te blodnje : [ljudje, kraji, dogodki v mojem življenju]. Maribor: Litera, 2010. 345 str., [22] str. pril. ISBN 978-961-6780-29-2. [COBISS.SI-ID 65884673]

396. ROSSI, Sonia. Dating Berlin : na lovu za pravim. 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 227 str. ISBN 978-961-00-1256-6. [COBISS.SI-ID 253535744]

397. ŠUKLJE, Fran, RAHTEN, Andrej (ur.). Sodobniki, mali in veliki : III. del spominov. Ljubljana: Slovenska matica, 2010. 445 str., ilustr. ISBN 978-961-213-206-4. [COBISS.SI-ID 253799424]

398. THACKER, Brian. Couch surfing : od kavča do kavča okoli sveta. 1. izd. Biljana: Dovganočka, 2010. 318 str. ISBN 978-961-92852-3-7. [COBISS.SI-ID 253418496]


821-992 POTOPISI


399. JUVANČIČ, Miroslav. V sedlu motocikla : S. Amerika & Evropa. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2010. ISBN 978-961-261-205-4. [COBISS.SI-ID 253295616]


91 GEOGRAFIJA


400. BRENNER, Falko. 100 mest sveta : [slikovito potovanje po najlepših mestih sveta. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1140-8. [COBISS.SI-ID 252226560]

401. MUNDY, Robyn, RIGBY, Nigel. Velike raziskovalne odprave : Magellan, Cook, Shackleton, Heyerdahl, Chichester, (Velike pustolovščine). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. 64 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-251-228-6. [COBISS.SI-ID 252213760]


912 KARTE


402. Slovenska Istra, Brkini in Kras. 1. izd. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2010. ISBN 978-961-6156-92-9. [COBISS.SI-ID 253519872]


913(4)(036) VODNIKI - EVROPA


403. ARDITO, Fabrizio, GAMBARO, Cristina, MAGRI, Angela. Korzika, (Zbirka turističnih vodnikov Svetovni popotnik). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1420-8. [COBISS.SI-ID 252461056]

404. CZUPRYN, Adriana, OMILANOWSKA, Małgorzata, SCHWENDIMANN, Ulrich. Švica, (Zbirka turističnih vodnikov Svetovni popotnik). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 328 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1408-6. [COBISS.SI-ID 252456448]

405. TURP, Craig. Budimpešta : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti], (Zbirka turističnih vodnikov Naj 10). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1413-0. [COBISS.SI-ID 252455936]


913(497.4)(036) VODNIKI - SLOVENIJA


406. LEEB, Gerhard. Karavanke brez meja : zgodovina in zgodbe, favna, flora, najlepše ture in izleti med Dravo in Savo ter Trbižem in Velenjem. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2010. 336 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0496-1. [COBISS.SI-ID 253371648]

407. REBERNIK, Peter (ur.). Moj kraj KS Stara vas, (Pozojeva zbirka, Moj kraj). Velenje: Pozoj, 2011. ISBN 978-961-6258-60-9. [COBISS.SI-ID 254779136]


929 BIOGRAFIJE


408. CASARETTI, Paolo. Teodora : vzpon cesarice, (Zbirka Zgodovinske osebnosti). Ljubljana: Kmečki glas, 2011. 318 str. ISBN 978-961-203-376-7. [COBISS.SI-ID 254261504]

409. ĐURIČIĆ, Aleksandar. Posle fajronta : knjiga o Paji, (Biblioteka Posebna izdanja). Beograd; Zagreb; Sarajevo: V.B.Z., 2009. 176 str., ilustr. ISBN 978-86-7998-085-4. ISBN 978-953-304-059-2. ISBN 978-9958-654-74-9. [COBISS.SI-ID 1096148318]

410. FEYNMAN, Richard Phillips. "Kaj ti mar, kaj mislijo drugi?" : nadaljnje dogodivščine zvedavega čudaka, kakor jih je ta pripovedoval Ralphu Leightonu, (Zbirka Esenca). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 230 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1501-4. [COBISS.SI-ID 253281024]

411. INKRET, Andrej. In stoletje bo zardelo : Kocbek, življenje in delo, (Poteze). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 639 str., ilustr. ISBN 978-961-241-503-7. [COBISS.SI-ID 253693184]

412. JACOBSON, Sidney. Anne Frank : the Anne Frank house authorized graphic biography. 1st ed. New York: Hill and Wang, 2010. 152 str., ilustr. ISBN 978-0-8090-2684-5. ISBN 978-0-8090-2685-2. [COBISS.SI-ID 11949214]

413. KUKOVICA, Slavka. Vojna, usodna za družino : spominski zapis doživetij v dveh desetletjih : spomini na doživljanje brezskrbnih otroških let pred vojno, na trpka doživetja med drugo svetovno vojno in po njej, na leta šolanja in učiteljevanje na Primorskem in v Sloveniji. Klagenfurt; Wien = Celovec; Dunaj: Drava, cop. 2010. 111 str., ilustr., zvd. ISBN 978-3-85435-635-6. [COBISS.SI-ID 1947860]

414. MILINKOVIĆ, Aleksandar. Nikola Tesla, izumitelj za tretje tisočletje. Razširjena izd. Ljubljana: Ara, 2010. 280 str., ilustr. ISBN 978-961-6005-94-4. [COBISS.SI-ID 253286656]

415. MUŠIČ, Janez. Josip Murn Aleksandrov, (Knjižna zbirka Enega gnezda ptiči, pevci iste pomladi). Ljubljana: Mladika, 2010. 113 str., ilustr. ISBN 978-961-205-159-4. [COBISS.SI-ID 249207808]

416. GABRIČ, Aleš (ur.). Prežihov Voranc - Lovro Kuhar : pisatelj, politik, patriot. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino; na Dunaju = Wien: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut, 2010. 185 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-28-9. [COBISS.SI-ID 253145344]

417. RAMA. Življenje s himalajskimi modreci. 1. izd. Medvode: Om Šiva Ezoterika, 2010. 442 str., fotogr., zvd. ISBN 978-961-92949-0-1. [COBISS.SI-ID 252901888]

418. TOMŠIČ, France, LAVRIČ TOMŠIČ, Marta (ur.), PESEK, Rosvita (ur.). Od stavke do stranke. Ljubljana: Nova obzorja, 2010. 357 str., fotogr. ISBN 978-961-92986-0-2. [COBISS.SI-ID 253676544]


93/94(03) ZGODOVINA. ENCIKLOPEDIJE


419. ČUČEK, Filip, POLAJNAR, Janez, ZAJC, Marko. Slovenska zgodovina v preglednicah. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. 332 str., ilustr. ISBN 978-961-231-523-8. [COBISS.SI-ID 254044160]

420. KERRIGAN, Michael. Zgodnji srednji vek : 907 n. š. - 1154 n. š., (Ilustrirana svetovna zgodovina). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 192 str., [2] zganj. str., ilustr. ISBN 978-961-01-0942-6. [COBISS.SI-ID 247957248]


93 ZGODOVINA STAREGA VEKA


421. GREEN, Jen. Tutankamonova grobnica, (Osupljiva odkritja). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-251-218-7. [COBISS.SI-ID 251693312]


94".../..." SPLOŠNA ZGODOVINA


422. ĆIRKOVIĆ, Sima. Srbska zgodovina, (Zgodovina držav in narodov, 4). Ljubljana: Slovenska matica, 2009. 268 str., ilustr. ISBN 978-961-213-207-1. [COBISS.SI-ID 253528064]


94".../18" ZGODOVINA DO 19. STOL.


423. GINZBURG, Carlo. Sir in črvi : svet nekega mlinarja iz 16. stoletja. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2010. 255 str. ISBN 978-961-6798-16-7. [COBISS.SI-ID 254285312]


94"19" ZGODOVINA 20. STOLETJA


424. EILETZ, Silvin. Pred sodbo zgodovine : Stalin, Tito in jugoslovanski komunisti v Moskvi. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2010. 292 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0532-6. [COBISS.SI-ID 254013440]

425. KRAJNC, Viktor. Izpolnjena pričakovanja : [kronologija obrambnih priprav in vojaških aktivnosti v vojni za Slovenijo 1991 v zahodnoštajerski pokrajini]. Celje: Grafika Gracer: samozal. V. Krajnc, 2001. 130 str., ilustr. ISBN 961-236-126-6. [COBISS.SI-ID 112275712]

426. ŠTOLFA, Franc. Italija in Italijani - naša usoda. Celje: Grafika Gracer, 2010. 210 str., ilustr. ISBN 978-961-6487-37-5. [COBISS.SI-ID 250618624]


C eng CICIBANI V ANGŠKEM JEZIKU


427. CADWALLADER, Jane. Granny Fixit and the ball, (Young Eli readers, Stage 1). 1st ed. Recanati (MC): Eli, 2009. 32 str., ilustr. ISBN 978-88-536-0421-7. [COBISS.SI-ID 13141553]

428. GUILLEMANT, Dominique. Sophie's dream, (Young ELI readers, Stage 1). 1st ed. Recanati: ELI, cop. 2009. 32 str., ilustr. ISBN 978-88-536-0420-0. [COBISS.SI-ID 11867806]


C CICIBANI


429. DOLENC, Mate. Maščevanje male ostrige, (Knjižna zbirka Trepetlika, št. 55). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2010. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-205-167-9. [COBISS.SI-ID 253702912]

430. KESIČ DIMIC, Katarina. Niki se zgodi pravljica, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2011. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-29-3. [COBISS.SI-ID 254224896]

431. MAL, Vitan. Ko mačke ni doma ---, (Zbirka Krtek). 1. izd. V Ljubljani: Karantanija, 2010. ISBN 978-961-275-021-3. [COBISS.SI-ID 253217536]

432. MARTINŠEK, Jana. Vse je dišalo po pomladi, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2011. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-28-6. [COBISS.SI-ID 254002688]

433. MATTHEWS, Caitlin. Kako postaneš princesa. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-01-1432-1. [COBISS.SI-ID 252221184]

434. MEADOWS, Daisy. Ema, vila muckov, (Zbirka Mavrične vile). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 73 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1450-5. ISBN 978-961-01-1449-9. [COBISS.SI-ID 253230336]

435. MEADOWS, Daisy. Pia, vila zajčkov, (Zbirka Mavrične vile). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. ISBN 978-961-01-1462-8. ISBN 978-961-01-1461-1. [COBISS.SI-ID 253230592]

436. MÖDERNDORFER, Vinko. Rdečehlačka : vesele zgodbe zelo male deklice, (Knjižna zbirka Liščki). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2010. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-205-166-2. [COBISS.SI-ID 253481728]

437. OWEN, Laura. Winnie na dirki. 1. natis. Hoče: Skrivnost, 2010. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-6793-34-6. ISBN 978-961-6793-38-4. [COBISS.SI-ID 254238976]

438. PREGL, Slavko. Čudni časi. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2010. ISBN 978-961-261-198-9. [COBISS.SI-ID 253414144]

439. RUSTJA, Božo (ur.). Zgodbe za mlade. Koper: Ognjišče, 2010. ISBN 978-961-263-057-7. [COBISS.SI-ID 253836032]


C-K CICIBANI-SLIKANICE KARTONKE


440. Barve, (Igram se in spoznavam). [1. izd.]. [Tržič: Učila International, 2010]. 1 kartonka ([20] str.), barvne fotogr. [COBISS.SI-ID 7311134]

441. Besede, (Igram se in spoznavam). [1. izd.]. [Tržič: Učila International, 2010]. 1 kartonka ([20] str.), barvne fotogr. [COBISS.SI-ID 7311902]

442. BRAUER, Sybille. Kuhinja, (Iščem slike, najdem besede). Križe: Učila International, 2010. 1 kartonka [12 str.], ilustr. [COBISS.SI-ID 52112]

443. BRAUER, Sybille. Otroška soba, (Iščem slike, najdem besede). Križe: Učila International, 2010. 1 kartonka [12 str.], ilustr. [COBISS.SI-ID 52624]

444. BRAUER, Sybille. Trgovina, (Iščem slike, najdem besede). Križe: Učila International, 2010. 1 kartonka [12 str.], ilustr. [COBISS.SI-ID 52880]

445. BRAUER, Sybille. Vrt, (Iščem slike, najdem besede). Križe: Učila International, 2010. 1 kartonka [12 str.], ilustr. [COBISS.SI-ID 52368]

446. Moje prve besede, Kmetija. Tržič: Učila International, 2010. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-1139-2. [COBISS.SI-ID 645704]

447. RYAN, Jo, RUSSELL, Holly, BOYD, Natalie. Hrupne ladje, (Zbirka Radovedni malček). Tržič: Učila International, 2010. ISBN 978-961-00-1203-0. [COBISS.SI-ID 251778304]

448. RYAN, Jo, RUSSELL, Holly, BOYD, Natalie. Hrupni avtomobili, (Zbirka Radovedni malček). Tržič: Učila International, 2010. ISBN 978-961-00-1202-3. [COBISS.SI-ID 251779072]

449. RYAN, Jo, RUSSELL, Holly, BOYD, Natalie. Hrupni traktorji, (Zbirka Radovedni malček). Tržič: Učila International, 2010. ISBN 978-961-00-1205-4. [COBISS.SI-ID 251778816]

450. RYAN, Jo, RUSSELL, Holly, BOYD, Natalie. Hrupni vlaki, (Zbirka Radovedni malček). Tržič: Učila International, 2010. ISBN 978-961-00-1204-7. [COBISS.SI-ID 251778560]

451. SIRETT, Dawn. Zvočnica, Grrr! Grrr!. [1. izd.]. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011]. [12] str., ilustr. ISBN 978-961-01-1394-2. [COBISS.SI-ID 6479505]

452. Vozila, (Igram se in spoznavam). [1. izd.]. [Tržič: Učila International, 2010]. 1 kartonka ([20] str.), barvne fotogr. [COBISS.SI-ID 7308574]

453. Zvedave očke, Živalski vrt, (Malčki odkrivajo svet). [1. izd.]. [Radovljica]: Didakta, [2010]. [12] str., ilustr. ISBN 978-961-261-173-6. [COBISS.SI-ID 251145728]

454. Živali, (Igram se in spoznavam). [1. izd.]. [Tržič: Učila International, 2010]. 1 kartonka ([20] str.), barvne fotogr. [COBISS.SI-ID 7310878]


C-S CICIBANI-SLIKANICE


455. BOSHOUWERS, Suzan. Princese, (Zvedavček, 2). Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. ISBN 978-961-249-099-7. [COBISS.SI-ID 251872256]

456. KEMPE, Jenny. Hvala ti, mami, (Zbirka Življenje je lepo). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-01-1437-6. [COBISS.SI-ID 254476800]

457. KEMPE, Jenny. Lepo se imej!, (Zbirka Življenje je lepo). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-01-1438-3. [COBISS.SI-ID 7342622]

458. KEMPE, Jenny. Prijateljstvo za vedno, (Zbirka Življenje je lepo). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-01-1440-6. [COBISS.SI-ID 254477312]

459. MIKLAVČIČ, Milena. Borovničja princeska. Grosuplje: Ekslibris, 2010. 34 str., ilustr. ISBN 978-961-6838-03-0. [COBISS.SI-ID 253536000]

460. PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana, POGAČNIK, Jelka. Zakaj?. Posebna miniaturna izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-01-1460-4. [COBISS.SI-ID 253533952]

461. ROZMAN, Andrej. Urška. Posebna miniaturna izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. [19] str., ilustr. ISBN 978-961-01-1489-5. [COBISS.SI-ID 253782272]


C-Sv CICIBANI-SLIKANICE VELIKE ČRKE


462. CORDEROY, Tracey. Čas je za kahlico. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. [19] str., ilustr. ISBN 978-961-00-1215-3. [COBISS.SI-ID 252211200]

463. HUBERY, Julia. Čarovnija male vile. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-00-1217-7. [COBISS.SI-ID 252210432]

464. KETTE, Dragotin. Čebelica in čmrlj = Čibelica i čmrlji. Novo mesto: Goga, 2010. 15 str., ilustr. ISBN 978-961-277-002-0. [COBISS.SI-ID 253120000]

465. MODIC, Maša. Rdeč balon. Bevke: Smar-team, 2011. ISBN 978-961-6830-56-0. [COBISS.SI-ID 254604800]

466. MORONEY, Tracey. Spim, (Stvari, ki jih imam rad). 1. natis. Ljubljana: Karantanija, 2010. ISBN 978-961-226-991-3. [COBISS.SI-ID 250700288]

467. NARDIN, Milan. Oči, jaz vem. Kranj: Zelolepo, 2011. ISBN 978-961-6702-10-2. [COBISS.SI-ID 253552128]

468. PODGORŠEK, Mojiceja. Rezika ukani drvarja, (Zbirka Račke). Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2010. ISBN 978-961-6585-30-9. [COBISS.SI-ID 64068865]

469. RUIZ, Celia. Lepotica in zver, (Zbirka Pravljice s piktogrami). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2010. ISBN 978-961-6598-91-0. [COBISS.SI-ID 250881536]

470. RUIZ, Celia. Palček, (Zbirka Pravljice s piktogrami). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2010. ISBN 978-961-6598-88-0. [COBISS.SI-ID 250880512]

471. RUIZ, Celia. Pepelka, (Zbirka Pravljice s piktogrami). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2010. ISBN 978-961-6598-89-7. [COBISS.SI-ID 250880768]

472. RUIZ, Celia. Sneguljčica, (Zbirka Pravljice s piktogrami). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2010. ISBN 978-961-6598-90-3. [COBISS.SI-ID 250881024]


C-Sz CICIBANI-SLIKANICE ZABOJI


473. ASKEW, Amanda. Janko in Metka. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. ISBN 978-961-249-098-0. [COBISS.SI-ID 252742400]

474. ASKEW, Amanda. Zlatolaska in trije medvedi. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. ISBN 978-961-249-097-3. [COBISS.SI-ID 252742656]

475. BUTLER, M. Christina. Najljubša kapa. 1. natis. Tržič: Učila International, 2010. 25 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1201-6. [COBISS.SI-ID 251776768]

476. CORDEROY, Tracey. Oh, ta raček. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-00-1216-0. [COBISS.SI-ID 252209920]

477. EMILIANI, Lucia. Kako je krokodil iskal nasmeh. Preserje: Morfem, 2010. ISBN 978-961-6773-92-8. [COBISS.SI-ID 251495424]

478. GARCÍA AUBERT, Elena. Minuta za pravljico. 1. izd. Ljubljana: Alica, 2010. ISBN 978-961-6598-81-1. [COBISS.SI-ID 249865216]

479. GARCÍA AUBERT, Elena. 3 minute za pravljico. 1. izd. Ljubljana: Alica, 2010. ISBN 978-961-6598-82-8. [COBISS.SI-ID 249865472]

480. GREGORIČ GORENC, Barbara. Sladko leto, (Knjižna zbirka Planika). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2010. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-205-168-6. [COBISS.SI-ID 253703680]

481. KORITNIK, Ana. Mala siva miška. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. ISBN 978-961-241-500-6. [COBISS.SI-ID 253602816]

482. KOZINC, Darinka. Kraški palčki, kamniti malčki. Nova Gorica: Educa, Melior, 2010. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-6753-26-5. [COBISS.SI-ID 252879360]

483. LANDA, Norbert. Rigajoči medved. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-00-1214-6. [COBISS.SI-ID 252211712]

484. MAJHEN, Zvezdana. Gugalnica za rime. Preserje: Morfem, 2010. ISBN 978-961-6773-96-6. [COBISS.SI-ID 251997440]

485. NARDIN, Milan. Kolesar Jaka. Kranj: Zelolepo, 2010. ISBN 978-961-6702-00-3. [COBISS.SI-ID 235162624]

486. PODGORŠEK, Mojiceja. Naj sneži!. Domžale: Epistola, 2011. [37] str., ilustr. ISBN 978-961-93013-0-2. [COBISS.SI-ID 254445056]

487. PODGORŠEK, Mojiceja. O lačni lisici. Domžale: Epistola, 2011. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-93013-1-9. [COBISS.SI-ID 254445568]

488. PODGORŠEK, Mojiceja. O petelinu, ki je hotel znesti jajce. Domžale: Epistola, 2011. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-92719-7-1. [COBISS.SI-ID 254029056]

489. PREGL KOBE, Tatjana. Nagajivke. Jezero: Morfem, 2010. str., ilustr. ISBN 978-961-6840-01-9. [COBISS.SI-ID 253321216]

490. RADOVANOVIČ, Vesna. Zvezdica, (Zbirka Modri planet). 1. izd. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2011. ISBN 978-961-6585-44-6. [COBISS.SI-ID 66104321]

491. ŠKOBERNE, Biljana. V deželi številk, (Zbirka Črke). 1. izd. Tržič: Loreda, 2011. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-92894-4-0. [COBISS.SI-ID 253994240]

492. ŠTEPEC, Andreja, BRAČKO, Maja. Mucek Bucko Smukec. 1. izd. Ljubljana: samozal., 2010. 25 str., ilustr. ISBN 978-961-276-066-3. [COBISS.SI-ID 253627392]


M eng MLADINSKA KNJIŽEVNOST V ANGŠKEM JEZIKU


493. EDWARDS, Linda. The adventures of Merlin, Arthur and the unicorn, (Scholastic readers, Level 1, Elementary). London: Scholastic: Mary Glasgow Magazines, 2010. 40 str., ilustr. ISBN 978-1-905-77587-3. [COBISS.SI-ID 14778674]

494. EDWARDS, Linda. Hotel for dogs, (Scholastic readers, Level 1, Elementary). London: Scholastic: Mary Glasgow Magazines, 2010. 40 str., ilustr. ISBN 978-1-905-77589-7. [COBISS.SI-ID 14778418]


M MLADINSKA KNJIŽEVNOST


495. GARDNER, Sally. Rdeča ogrlica. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. 378 str., ilustr. ISBN 978-961-272-035-3. [COBISS.SI-ID 254240768]

496. HARVEY, Sarah N.. Plastika, (Zbirka Iziberi). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. 112 str. ISBN 978-961-272-033-9. [COBISS.SI-ID 254240256]

497. MAJ, Nika. Tianov čudežni svet. Knj. 7, Potovanje v središče galaksije. Ljubljana: Ved, 2011. ISBN 978-961-6814-31-7. [COBISS.SI-ID 254163456]

498. MAJ, Nika. Tianov čudežni svet. Knj. 8, Kam je izginil Tian?. Ljubljana: Ved, 2011. ISBN 978-961-6814-32-4. [COBISS.SI-ID 254163712]


P eng PIONIRSKA KNJIŽEVNOST V ANGŠKEM JEZIKU


499. CADWALLADER, Jane. PB3 and the jacket, (Young Eli readers, Stage 2). 1st ed. Recanati (MC): Eli, 2009. 32 str., ilustr. ISBN 978-88-536-0424-8. [COBISS.SI-ID 13142577]

500. CADWALLADER, Jane. Harry and an electrical problem, (Young Eli readers, Stage 4). 1st ed. Recanati (MC): Eli, 2009. 32 str., ilustr. ISBN 978-88-536-0429-3. [COBISS.SI-ID 13140273]

501. CADWALLADER, Jane. Harry and the crown, (Young Eli readers, Stage 4). 1st ed. Recanati (MC): Eli, 2009. 32 str., ilustr. ISBN 978-88-536-0428-6. [COBISS.SI-ID 13142065]

502. CADWALLADER, Jane. Uncle Jack and the bakonzi tree, (Young ELI readers, Stage 3). 1st ed. Recanati: ELI, cop. 2009. 32 str., ilustr. ISBN 978-88-536-0425-5. [COBISS.SI-ID 11867038]

503. CADWALLADER, Jane. Uncle Jack and the emperor penguins, (Young ELI readers, Stage 3). 1st ed. Recanati: ELI, cop. 2009. 32 str., ilustr. ISBN 978-88-536-0426-2. [COBISS.SI-ID 11866782]


P PIONIRSKA KNJIŽEVNOST


504. ABBOTT, Tony. Speči velikan Golla, (Zbirka Skrivnostna dežela Droon, 6). Ljubljana: Alica, 2011. ISBN 978-961-6834-09-4. [COBISS.SI-ID 254521856]

505. ABBOTT, Tony. Velika ledena bitka, (Zbirka Skrivnostna dežela Droon, 5). Ljubljana: Alica, 2011. ISBN 978-961-6834-08-7. [COBISS.SI-ID 254521088]

506. BJELČIĆ, Ratko. Ratkodivščine : [otroške kratke zgodbe]. 1. izd. Ljubljana: Genija, 2011. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-6576-56-7. [COBISS.SI-ID 253547008]

507. BLADE, Adam. Temni kotel, (Lov na pošasti). Ljubljana: Alica, 2011. ISBN 978-961-6834-10-0. [COBISS.SI-ID 254522368]

508. ČRV-SUŽNIK, Mateja, SUŽNIK, Miha. Uročeni otok. Knj. 2, Reševanje Azabele : fantazijska pustolovščina, (Zbirka Zala). Hlebce: Zala, 2011. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-92791-7-5. [COBISS.SI-ID 254220544]

509. DEARY, Terry. O mestni miši in špartanski hiši : stare grške zgodbe. 1. izd. Hlebce: Zala, 2011. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-93007-0-1. ISBN 978-961-93007-1-8. [COBISS.SI-ID 254297856]

510. DEARY, Terry. Služabnica, čarovnica in kruta kraljica. 1. izd. Hlebce: Zala, 2011. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-92791-8-2. ISBN 978-961-92791-9-9. [COBISS.SI-ID 254297088]

511. FRENCH, Vivian. Princesa Gita in zlati slavček, (Zbirka Klub tiara v Biserni palači, 22). 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1241-2. [COBISS.SI-ID 253007360]

512. FRENCH, Vivian. Princesa Lucija in dragoceni kuža, (Zbirka Klub tiara v Biserni palači, 21). 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1239-9. [COBISS.SI-ID 252902912]

513. KERRIN, Jessica Scott. Martin Bridge, S polno paro naprej!. Hoče: Skrivnost, 2011. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-6793-36-0. ISBN 978-961-6793-37-7. [COBISS.SI-ID 254265600]

514. KOMAT, Anton. V zrcalu narave : Fridine zgodbe. Domžale: samozal. A. Komat, 2010. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-276-039-7. [COBISS.SI-ID 253213184]

515. KUŠAR, Nani. Pavle : mladinska povest. Ljubljana: samozal., 2010. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-92913-2-0. [COBISS.SI-ID 253157888]

516. SAGE, Angie. Sirena, (Septimus Heap, knj. 5). 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. ISBN 978-961-00-1273-3. [COBISS.SI-ID 254075648]

517. SEDGWICK, Marcus. Poplava in podočnik, (Zbirka Krokarščine, knj. 1). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. 245 str., ilustr. ISBN 978-961-272-034-6. [COBISS.SI-ID 254240512]

518. TIMM, Uwe. Dirkalni pujs Rudi Rilec, (Zbirka Pisanice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 145 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1477-2. [COBISS.SI-ID 252848640]

519. WIEBE, Trina. Max, poslovnež, (Max milijonar, knj. 4). 1. natis. Hoče: Skrivnost, 2011. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-6693-56-1. ISBN 978-961-6793-39-1. [COBISS.SI-ID 254239232]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO