COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Novosti v mesecu januarju 20110 SPLOŠNO


1. TROHA, Gašper (ur.), FRLIC, Špela (ur.). Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje, Osnovne šole, (Projekt Kulturni bazar 2010). Ljubljana: Cankarjev dom: Ministrstvo za kulturo RS, 2010. 295 str. [COBISS.SI-ID 251552768]

2. TROHA, Gašper (ur.), FRLIC, Špela (ur.). Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje, Srednje šole, (Projekt Kulturni bazar 2010). Ljubljana: Cankarjev dom: Ministrstvo za kulturo RS, 2010. 235 str. [COBISS.SI-ID 251553024]

3. TROHA, Gašper (ur.), FRLIC, Špela (ur.). Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje, Vrtci, (Projekt Kulturni bazar 2010). Ljubljana: Cankarjev dom: Ministrstvo za kulturo RS, 2010. 205 str. [COBISS.SI-ID 251553792]

4. BAJD, Tadej, MIHELJ, Matjaž, LENARČIČ, Jadran, STANOVNIK, Aleš, MUNIH, Marko. Robotics, (International series on intelligent systems, control, and automation, vol. 43). Dordrecht [etc.]: Springer, cop. 2010. VIII, 152 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-90-481-3775-6. ISBN 978-90-481-3776-3, doi: 10.1007/978-90-481-3776-3. [COBISS.SI-ID 23409703]


004 RAČUNALNIŠTVO


5. EARL, Peter E.. The corporate imagination : how big companies make mistakes. Armonk: M. E. Sharpe, 1984. 236 str. ISBN 0-87332-283-5. [COBISS.SI-ID 36392]

6. GEE, Zorana, FALCO, Pete. 3D in Photoshop : the ultimate guide for creative professionals. Oxford [etc.]: Focal Press: Elsevier, 2010. XV, 205 str., ilustr. ISBN 978-0-240-81377-6. ISBN 0-240-81377-4. [COBISS.SI-ID 34657797]

7. LEA, Derek. Beyond Photoshop : advanced techniques integrating Photoshop with Illustrator, Poser, Painter, Cinema 4D and ZBrush. Burlington; Oxford: Focal Press, cop. 2010. XXI, 348 str., ilustr. ISBN 978-0-240-81190-1. ISBN 0-240-81190-9. [COBISS.SI-ID 34475781]

8. VANDER VEER, Emily A.. Facebook : the missing manual, (The missing manual). 2nd ed. Sebastopol: O'Reilly Media, cop. 2010. IX, 257 str., ilustr. ISBN 978-1-449-38014-4. ISBN 1-449-38014-X. [COBISS.SI-ID 65520897]


005 MENEDŽMENT


9. GODIN, Seth. Osrednji člen : ste nepogrešljivi?, (F knjige). 1. natis. Ljubljana: Časnik Finance, 2010. 258 str., ilustr. ISBN 978-961-6541-33-6. [COBISS.SI-ID 253351168]

10. KRAMAR ZUPAN, Milena. Menedžment vs. vodenje. Novo mesto: Fakulteta za poslovne in upravne vede, 2009. 217 str., ilustr. ISBN 978-961-6770-03-3. [COBISS.SI-ID 245964544]

11. MIHALIČ, Renata. Kako upravljam znanja : 30 minut za vodenje, (Zbirka 30 minut za vodenje). 1. natis. Škofja Loka: Mihalič in partner, 2010. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-92820-5-2. [COBISS.SI-ID 252756224]


02 KNJIŽNIČARSTVO


12. LERNER, Frederick Andrew. The story of libraries : from the invention of writing to the computer age. 2. edit. New York; London: Continuum, 2009. 249 str., [10] str. pril. ISBN 978-0-8264-2990-2. [COBISS.SI-ID 12255132]

13. ROYAN, Bruce, CREMER, Monika. Smjernice za audiovizualnu i multimedijsku građu u knjižnicama i drugim ustanovama, (Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, Novi niz, Knj. 12). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005. 22 str. [COBISS.SI-ID 2294964]


1 FILOZOFIJA


14. GRAVER, Margaret. Stoicism & emotion. Paperback ed. Chicago; London: The University of Chicago Press, 2009. X, 289 str. ISBN 978-0-226-30558-5. ISBN 0-226-30558-9. ISBN 978-0-226-30557-8. ISBN 0-226-30557-0. [COBISS.SI-ID 253579776]

15. GROYS, Boris. Uvod v antifilozofijo, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2010. 236 str. ISBN 978-961-242-312-4. [COBISS.SI-ID 252514816]

16. JULLIEN, François. Hvalnica pustosti : o kitajski filozofiji in estetiki pustosti, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2010. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-242-319-3. [COBISS.SI-ID 252955136]

17. KANT, Immanuel. Predkritični spisi, (Philosophica, Series Classica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. ISBN 978-961-254-212-2. [COBISS.SI-ID 251907072]

18. KARATANI, Kojin. Transkritika : o Kantu in Marxu, (Zbirka Krt, 159). Ljubljana: Krtina, 2010. 371 str. ISBN 978-961-260-037-2. [COBISS.SI-ID 253149440]

19. KENNY, Anthony John Patrick. A new history of western philosophy : in four parts. Oxford: Clarendon: Oxford Universtiy Press, 2010. XIV, 1058 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-19-958988-3. [COBISS.SI-ID 5265754]

20. MARTIN, Charles Burton. The mind in nature. Oxford: Oxford University Press, 2010. XVI, 224 str. ISBN 978-0-19-957568-8. [COBISS.SI-ID 44142690]

21. DE CARO, Mario (ur.), MACARTHUR, David (ur.). Naturalism and normativity, (Columbia themes in philosophy). New York: Columbia University Press, 2010. VI, 368 str. ISBN 978-0-231-13467-5. [COBISS.SI-ID 11266385]

22. GOLDIE, Peter (ur.). The Oxford handbook of philosophy of emotion, (Oxford handbooks in philosophy). Oxford; New York: Oxford University Press, 2010. XIV, 722 str. ISBN 978-0-19-923501-8. ISBN 0-19-923501-5. [COBISS.SI-ID 1409102]

23. POMIAN, Krzysztof. Red časa, (Knjižna zbirka Temeljna dela). Ljubljana: Krtina, 2010. 375 str. ISBN 978-961-260-036-5. [COBISS.SI-ID 253195520]

24. KRAUSZ, Michael (ur.). Relativism : a contemporary anthology. New York: Columbia University Press, cop. 2010. X, 573 str., ilustr. ISBN 978-0-231-14410-0. ISBN 0-231-14410-5. ISBN 978-0-231-14411-7. ISBN 0-231-14411-3. [COBISS.SI-ID 5238106]

25. SHARPE, Matthew, BOUCHER, Geoff. Žižek and politics : a critical introduction. Reprinted. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. XI, 252 str. ISBN 978-0-7486-3803-1. ISBN 978-0-7486-3804-8. [COBISS.SI-ID 1097388894]

26. SUVIN, Darko. Kje smo? Kam gremo? : za politično epistemologijo odrešitve, (Zbirka Teorija, 2010, 1). Ljubljana: Sophia, 2010. 265 str. ISBN 978-961-6768-19-1. [COBISS.SI-ID 253358592]

27. The texts of early Greek philosophie : the complete fragments and selected testimonies of the major Presocratics. New York: Cambridge University Press, 2010. 2 zv. ([XVII], 1020 str.). ISBN 978-0-521-84591-5. ISBN 978-0-521-60842-8. [COBISS.SI-ID 17984520]


13 FILOZOFIJA DUHA


28. COOPER, Diana, CROSSWELL, Kathy. Ključi do vesolja : uglasite se z močjo in modrostjo vesolja ter spoznajte starodavne skrivnosti. 1. natis. Ljubljana: Cangura.com, 2010. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-17-4. [COBISS.SI-ID 253011712]

29. SOUPIOUS, M. A., MOURDOUKOUTAS, Panos. Deset zlatih pravil : starodavna modrost grških filozofov o dobrem življenju, (Zbirka Primula). Ljubljana: Primus, 2010. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-6804-20-2. [COBISS.SI-ID 252422144]

30. YOGANANDA. Duhovni odnosi. Ljubljana: Devi, 2010. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-91959-6-3. [COBISS.SI-ID 253376000]

31. ŽIŽEK, Slavoj. In defense of lost causes. London: New York, 2009. 530 str. ISBN 978-1-84467-429-9. [COBISS.SI-ID 41338978]


159.9 PSIHOLOGIJA


32. BAKRAČEVIČ VUKMAN, Karin. Psihološki korelati učenja učenja : študije metakognicije in samoregulacije : razvoj in možne praktične aplikacije, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 72). V Mariboru: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2010. 127 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6656-43-6. [COBISS.SI-ID 66008833]

33. GLADSTONE, William, GRENINGER, Richard, SELBY, John. Tapping the source : using the Master Key system for abundance and happiness. New York; London: Sterling Ethos, 2010. VX, 192 str., ilustr. ISBN 978-1-4027-7883-4. ISBN 1-4027-7883-X. [COBISS.SI-ID 9432727]

34. JEROMEN, Tina, KAJTNA, Tanja. Sproščanje : moj mali priročnik. Ljubljana: samozal. T. Jeromen; Trbovlje: samozal. T. Kajtna, 2008. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-245-632-0. [COBISS.SI-ID 242822912]

35. OGDEN, Jane. The psychology of eating : from healthy to disordered behavior. 2nd ed. Chichester; Malden (MA): Wiley-Blackwell, 2010. XII, 378 str., ilustr. ISBN 978-1-4051-9121-0. ISBN 978-1-4051-9120-3. [COBISS.SI-ID 42985570]

36. PINKER, Steven. Jezikovni nagon : kako um ustvarja jezik, (Zbirka Intermundia). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 501 str., ilustr. ISBN 978-961-241-483-2. [COBISS.SI-ID 252483328]

37. LEVINE, Robert Alan (ur.). Psychological anthropology : a reader on self in culture, (Blackwell anthologies in social & cultural anthropology, 13). Malden; Oxford; Chichester: Wiley-Blackwell, A John Wiley & Sons, 2010. XII, 390 str., tabele. ISBN 978-1-4051-0576-7. ISBN 978-1-4051-0575-0. [COBISS.SI-ID 65102337]

38. ROZMAN, Sanja. Meditacija. [Ljubljana]: Europa Donna, [2010]. 1 CD (ca 42 min), stereo. [COBISS.SI-ID 1445478]

39. SALECL, Renata. Choice. London: Profile, cop. 2010. 184 str. ISBN 9-781-84668-192-9. ISBN 1-84668-192-8. ISBN 978-1-84765-226-3. ISBN 1-84765-226-3. [COBISS.SI-ID 1387854]

40. ŽIŽEK, Slavoj. Living in the end times. London; New York: Verso, 2010. XV, 416 str. ISBN 9-78-184467-598-2. [COBISS.SI-ID 2071943]


17 ETIKA


41. BENNETT, Christopher. What is this thing called ethics?. London; New York: Routledge, 2010. XX, 169 str. ISBN 0-415-49153-3. ISBN 0-415-49154-1. ISBN 0-203-85060-2. ISBN 978-0-415-49153-2. ISBN 978-0-415-49154-9. ISBN 978-0-203-85060-2. [COBISS.SI-ID 10496540]

42. CARTER, Christine. Vzgajanje sreče : deset enostavnih korakov do bolj veselih otrok in srečnejših staršev. Ljubljana: Gnostica, 2010. 265 str. ISBN 978-961-229-111-2. [COBISS.SI-ID 252759040]

43. KELLER, David R. (ur.). Environmental ethics : the big questions, (Philosophy: the big questions). Oxford; Chichester (West Sussex); Malden: Wiley-Blackwell, 2010. XVII, 581 str., ilustr. ISBN 978-1-4051-7639-2. ISBN 978-1-4051-7638-5. [COBISS.SI-ID 9388803]

44. KRŽIŠNIK, Robert, NOVAK, Marjeta. Starši nove generacije : praktični priročnik za spoštljive, sproščene in sodelovalne družinske odnose. 1. izd. Ljubljana: Humus, 2010. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-92942-0-8. [COBISS.SI-ID 252847360]

45. BENNETT, William John (ur.). Moralne vrednote za mlade : zgodbe, ki pomagajo oblikovati lastni svet vrednot, (Zbirka Žepna knjiga, 33/1). Tržič: Učila International, 2004. 263 str., ilustr. ISBN 961-233-602-4. [COBISS.SI-ID 214052096]

46. On živi : 25 vprašanj o bioetiki. Ljubljana: Emanuel, 2010. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-90680-6-9. [COBISS.SI-ID 252050176]

47. SENECA, Lucius Annaeus. Selected philosophical letters, (Clarendon later ancient philosophers). New York: Oxford University Press, 2010. XXIV, 409 str. ISBN 978-0-19-957562-6. ISBN 0-19-957562-2. ISBN 978-0-19-823894-2. [COBISS.SI-ID 253605632]


2 VERSTVO


48. A. C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA. Veda o samospoznavanju. Korsnäs Gard: The Bhaktivedanta Book Trust, 2010. XVIII, 312 str., [16] str. barvnih pril., avtorj. sl. ISBN 978-91-7149-520-4. [COBISS.SI-ID 248897792]

49. BAHOVEC, Igor. Postmoderna kultura in duhovnost : religioznost med new agem in krščanstvom. Ljubljana: Inštitut za razvojne in strateške analize, 2009. 262 str. ISBN 978-961-92399-3-3. [COBISS.SI-ID 249156608]

50. BENEDICTUS. Srce krščanskega življenja : misli o sveti maši. Maribor: Slomškova založba, 2010. 101 str. ISBN 978-961-265-047-6. [COBISS.SI-ID 65458689]

51. ELIADE, Mircea. Yoga : immortality and freedom, (Bollingen series, 56). 1st Princeton classic ed. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2009. XXXVI, 536 str. ISBN 978-0-691-14203-6. [COBISS.SI-ID 1097284190]

52. HYMAN, Gavin. A short history of atheism, (Library of modern religion, vol. 13). London; New York: I. B. Tauris, 2010. XX, 212 str. ISBN 978-1-84885-136-8. ISBN 1-84885-136-7. ISBN 1-84885-137-5. ISBN 978-1-84885-137-5. [COBISS.SI-ID 5245530]

53. KOČAR, Tomo. Biblijske zgodbe, Abraham. Kranj: Panika records, p, cop. 2010. 1 CD (52 min, 29 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 5512928]

54. KOČAR, Tomo. Biblijske zgodbe, Noe. Kranj: Panika records, p, cop. 2010. 1 CD (51 min, 56 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 5513184]

55. RAINEY, Lee Dian. Confucius & confucianism : the essentials. Malden; Oxford: Wiley-Blackwell, cop. 2010. XIII, 262 str., ilustr. ISBN 978-1-4051-8841-8. ISBN 978-1-4051-8840-1. [COBISS.SI-ID 9390339]


3 DRUŽBENE VEDE


56. FIDLER, Mateja (ur.). Pomagajo mi živeti : prispevki stanovalcev in delovnih terapevtov domov starejših celjske in koroške regije. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, Sektor za zdravstveno varstvo ogroženih skupin prebivalstva, 2010. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-6523-45-5. [COBISS.SI-ID 253088000]

57. POŽARNIK, Hubert. Alternative, (Krt, 19). V Ljubljani: Republiška konferenca ZSMS: Univerzitetna konferenca ZSMS, 1985. 192 str. [COBISS.SI-ID 5159680]

58. RESTOUX, Pauline. Življenje z drugačnim otrokom : za vse, ki bi radi bolje razumeli starše otrok s posebnimi potrebami in jim znali pomagati. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2010. 229 str. ISBN 978-961-261-186-6. [COBISS.SI-ID 252841472]

59. SMITH, Roger Shipley. A universal child?. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2010. VIII, 228 str. ISBN 978-1-4039-0784-4. ISBN 978-1-4039-0785-1. [COBISS.SI-ID 3463781]


31 SOCIOLOGIJA


60. DOUGLAS, Mary. Čisto in nevarno : analiza konceptov nečistosti in tabuja, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2010. 261 str. ISBN 978-961-242-325-4. [COBISS.SI-ID 253367296]

61. FEENBERG, Andrew. Between reason and experience : essays in technology and modernity, (Inside technology). Cambridge (Mass.); London: MIT, cop. 2010. XXV, 257 str. ISBN 978-0-262-51425-5. [COBISS.SI-ID 29444701]

62. RIGLER GRM, Polona, ROŽMAN, Irena. Iz hiše v svet : življenje suhorobarskih in zdomarskih družin v Ribniški dolini v 20. stoletju. Ribnica: Muzej Miklova hiša, 2010. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-92757-1-9. [COBISS.SI-ID 253024256]

63. FIŠTRAVEC, Andrej (ur.), NATERER, Andrej (ur.). Subkulture : prispevki za kritiko in analizo družbenih gibanj, (Frontier, 020; 024; 027; 033; 042; 047). Maribor: Subkulturni azil, 2002-<2010>. Zv. <1, 2-3, 4-5, 6-7, 8>, ilustr. ISBN 961-90872-6-7. ISBN 961-91269-5-5. ISBN 961-6620-00-2. ISBN 978-961-6620-07-9. ISBN 978-961-6620-13-0. [COBISS.SI-ID 120181760]

64. VERTOT, Nelka. Starejše prebivalstvo v Sloveniji, (Zbirka Brošure). Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije, 2010. 60 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-961-239-211-6. http://www.stat.si/doc/StarejsePrebivalstvo.pdf. [COBISS.SI-ID 252398592]

65. ŽNIDARŠIČ, Tina. Imena v številkah, (Zbirka Brošure). Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije, 2010. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-239-214-7. http://www.stat.si/doc/pub/imenavstevilkahslo.pdf. [COBISS.SI-ID 253067264]


32 POLITIKA


66. DOLENC, Ervin, GABRIČ, Aleš (ur.). Med kulturo in politiko : kulturnopolitična razhajanja v Sloveniji med svetovnima vojnama, (Zbirka Razpoznavanja, 11). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2010. 335 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6386-27-2. [COBISS.SI-ID 253068544]

67. FANON, Frantz. V suženjstvo zakleti : (upor prekletih), (Rdeča zbirka). (2. pregledana in dopolnjena izd.). Ljubljana: Založba /*cf., 2010. 319 str. ISBN 978-961-257-026-2. [COBISS.SI-ID 251601408]

68. SAND, Shlomo. Kako so izumili judovsko ljudstvo, (Rdeča zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2010. 517 str. ISBN 978-961-257-027-9. [COBISS.SI-ID 253006848]


33 GOSPODARSTVO


69. ILLOUZ, Eva, KOBE, Zdravko (ur.). Hladne intimnosti : oblikovanje čustvenega kapitalizma, (Zbirka Krt, 158). Ljubljana: Krtina, 2010. 155 str. ISBN 978-961-260-034-1. [COBISS.SI-ID 252785152]

70. IVANČIČ, Angela. Spremembe na trgu delovne sile, pomen izobrazbe in pismenost zaposlenih. Ljubljana: Inštitut za razvojne in strateške analize, 2010. 198 str., graf. prikazi, preglednice. ISBN 978-961-92399-4-0. [COBISS.SI-ID 252018944]

71. PERNEK, Franc, KOSTANJEVEC, Boris, ČAMPA, Milan. Davčno pravo in javne finance. Novo mesto: Fakulteta za poslovne in upravne vede, 2009. 133 str., tabele. ISBN 978-961-6770-06-4. [COBISS.SI-ID 247736320]

72. The shock doctrine = Doktrina šoka. [S.l.]: Demiurg, 2010. 1 video DVD (ca 79 min), barve, zvok. ISBN 3830015513878. [COBISS.SI-ID 3816887]


34 PRAVO


73. BENHABIB, Seyla. Pravice drugih : tujci, rezidenti in državljani, (Knjižna zbirka Temeljna dela). Ljubljana: Krtina, 2010. 226 str., preglednice. ISBN 978-961-260-038-9. [COBISS.SI-ID 253516288]

74. BUSH, Robert A. Baruch, FOLGER, Joseph P.. Obljuba mediacije, Odzivanje na konflikt z opolnomočenjem in priznavanjem. 1. natis. Ljubljana: Zavod RAKMO, 2010. 298 str. ISBN 978-961-92827-2-4. [COBISS.SI-ID 252730112]

75. LENARDIČ PURKART, Nina (ur.), KNEZ, Smiljana (ur.). Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije in Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih. Ljubljana: Ministrstvo za zunanje zadeve, 2010. 36 str. [COBISS.SI-ID 251369216]

76. JELAČIN, Marta. Oporoka : kratki napotki, kako pripraviti oporoko. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2010. 71 str. ISBN 978-961-204-465-7. [COBISS.SI-ID 253286144]

77. KORŽE, Branko. Pravo družb in poslovno pravo. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2010. 261 str. ISBN 978-961-204-466-4. [COBISS.SI-ID 253295360]

78. KLEMENČIČ, Rok, LAH, Ljubo, LONČARIĆ, Stjepan, MARKOVIĆ, Zvezdan, NAGLIČ, Miha, PAVŠIČ, Tomaž, JANKOVIČ POTOČNIK, Aleksander, ŠTEPEC, Marko, THORPE, David A. V., JANKOVIČ POTOČNIK, Aleksander (ur.), MARN, Anton (ur.). O rapalski meji : zbornik mednarodnega simpozija ob 90. obletnici podpisa rapalske pogodbe, [12. november 2010, Žiri]. Logatec: Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2010. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-92665-9-5. [COBISS.SI-ID 253419264]

79. BESSON, Samantha (ur.). The philosophy of international law. Oxford; New York: Oxford University Press, 2010. xiv, 611 str. ISBN 9780199208586. ISBN 0199208581. ISBN 9780199208579. ISBN 0199208573. [COBISS.SI-ID 11048529]

80. VOUK, Rudi. Iz pravnega kotička : komentarji na pravni položaj koroških Slovencev. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2010. ISBN 978-3-7086-0494-7. [COBISS.SI-ID 253433600]


35 JAVNA UPRAVA. VOJAŠKE ZADEVE


81. PENIČ, Lojze. Veteranska organizacija borcev za slovensko severno mejo : 1918-1919. 1. izd. Ljubljana: Zveza društev general Maister, 2010. 120 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 253200128]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO


82. ARMSTRONG, Ann Cheryl, ARMSTRONG, Derrick, SPANDAGOU, Ilektra. Inclusive Education : international Policy & Practice. Los Angeles [etc.]: Sage, cop. 2010. XIII, 162 str. ISBN 978-1-84787-940-0. ISBN 978-1-84787-941-7. [COBISS.SI-ID 8155721]

83. BATIČ, Janja. Arhitekturno oblikovanje pri likovni vzgoji v osnovni šoli, (Zbirka Forum). 1. izd. Ljubljana: Genija, 2010. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-6576-54-3. [COBISS.SI-ID 252688128]

84. DIMEC BOGDANOVSKI, Mojca, CERAR, Alja (ur.). KA knjiga : publikacija o projektu Kulturni anticiklon - s področja kulturna vzgoja in bralna pismenost. Ljubljana: Kulturni anticiklon - SVŠGL, 2010. 86 str., [15] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-961-269-329-9. [COBISS.SI-ID 252916992]

85. FEEZ, Susan. Montessori and early childhood : a guide for students. Los Angeles [etc.]: Sage, cop. 2010. XI, 182 str. ISBN 978-1-84787-515-0. ISBN 978-1-84787-516-7. [COBISS.SI-ID 8563017]

86. HODGE, Susie. The art and design teacher's handbook. [London]; New York: Continuum International Pub. Group, cop. 2010. 170 str., ilustr. ISBN 978-1-84706-150-8. ISBN 1-84706-150-8. [COBISS.SI-ID 8617545]

87. ISAACS, Barbara. Bringing the Montessori approach to your early years practice, (A David Fulton book), (Easy-to-read series). 2nd ed. London; New York: Routledge, 2010. VI, 110 str., ilustr. ISBN 978-0-415-56425-0. ISBN 0-415-56425-5. ISBN 978-0-415-56424-3. ISBN 0-415-56424-7. ISBN 978-0-203-85079-4. ISBN 0-203-85079-3. [COBISS.SI-ID 8624457]

88. KO, Susan Schor, ROSSEN, Steve. Teaching online : a practical guide. 3rd ed. New York: Routledge, cop. 2010. XXI, 450 str., ilustr. ISBN 978-0-415-99733-1. ISBN 0-415-99733-X. ISBN 978-0-415-99726-3. ISBN 0-415-99726-7. ISBN 978-0-203-85520-1. ISBN 0-203-85520-5. [COBISS.SI-ID 8622921]

89. MACINTYRE, Christine. Play for children with special needs : supporting children with learning differences, 3-9, (A David Fulton book). 2nd ed. London; New York: Routledge, 2010, cop. 2002. XII, 136 str., ilustr. ISBN 978-0-415-55884-6. ISBN 0-415-55884-0. ISBN 978-0-415-55883-9. ISBN 0-415-55883-2. ISBN 978-0-203-86364-0. ISBN 0-203-86364-X. [COBISS.SI-ID 8290121]

90. MEVES, Christa. Pogum za vzgojo : kako lahko poskrbimo za duševno zdravje naših otrok. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2010. 143 str. ISBN 978-3-7086-0541-8. [COBISS.SI-ID 253210112]

91. KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.). Prepoznavanje in podpora študentom z disleksijo v visokošolskem izobraževanju : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010. 60 str. ISBN 978-961-91532-9-1. [COBISS.SI-ID 252619008]

92. DEMŠAR GOLJEVŠČEK, Metka, MANDL, Karmen, KLAJDARIČ, Tomaž, KUŠAR, Marjanca, PRGIĆ, Jani, SAMOJLENKO, Ksenija, STOJADINOVIČ, Milena, ŠKOBALJ, Goran, TRPLAN, Sonja. Nasilje je out, mi smo in : priročnik za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. Cirkovce: OŠ, 2010. 61 str., fotogr. ISBN 978-961-92941-0-9. [COBISS.SI-ID 252837376]

93. NICOL, Janni. Bringing the Steiner Waldorf approach to your early years practice, (Bringing ... to your early years practice). 2nd ed. London; New York: Routledge, 2010. IX, 111 str., ilustr. ISBN 978-0-415-56502-8. ISBN 0-415-56502-2. ISBN 978-0-415-56501-1. ISBN 0-415-56501-4. ISBN 978-0-203-85080-0. ISBN 0-203-85080-7. [COBISS.SI-ID 44222050]

94. PAVEY, Barbara, MEEHAN, Margaret, WAUGH, Alan. Dyslexia-friendly further & higher education. Los Angeles [etc.]: SAGE, 2010. X, 124 str., graf. prikazi. ISBN 978-1-84787-585-3. ISBN 978-1-84787-586-0. [COBISS.SI-ID 8276809]

95. POLAJNAR, Andrej. Vsi moji doktorji. 1. izd. Maribor: Pivec, 2010. 215 str. ISBN 978-961-6817-26-4. ISBN 961-6817-26-4. [COBISS.SI-ID 65679105]

96. SHARPE, Rhona (ur.), BEETHAM, Helen (ur.), FREITAS, Sara de (ur.). Rethinking learning for a digital age : how learners are shaping their own experiences. New York; Abington: Routledge, cop. 2010. XXI, 231 str., ilustr. ISBN 978-0-415-87542-4. ISBN 978-0-415-87543-1. ISBN 978-0-203-85206-4. [COBISS.SI-ID 512517424]

97. RIHTER, Andreja (ur.). Partnerstva in nove kompetence za poučevanje zgodovine v večkulturni družbi : zbornik predavanj = Partnerships and new competences needed for history education in a multicultural society : collection of papers = Partenariats et nouvelles compétences pour l'apprentissage de l'histoire dans une société multiculturelle : recueils des cours, (Project The image of the other in history teaching). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2010. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-270-033-1. [COBISS.SI-ID 252068608]

98. ROMIH, Mihelca (ur.), TEPEŠ, Darinka (ur.), ŠKET, Branko (ur.). 100 let Šolskega centra Šentjur : [1910-2010]. Šentjur: Šolski center, 2010. II, 208 str., fotogr. ISBN 978-961-6622-12-7. [COBISS.SI-ID 252621056]

99. WABER, Deborah P.. Rethinking learning disabilities : understanding children who struggle in school. New York; London: Guilford Press, cop. 2010. XIV, 241 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-1-60623-565-2. [COBISS.SI-ID 8278345]

100. WATKINS, Ryan, CORRY, Michael. E-learning companion : a student's guide to online success. 3rd ed. Boston, Mass.: Wadsworth Cengage Learning, cop. 2011. XXXVI, 170, [79] str., ilustr. ISBN 978-1-4390-8245-4. ISBN 1-4390-8245-6. [COBISS.SI-ID 1476732]

101. ŽAKELJ, Amalija, IVANUŠ-GRMEK, Milena. Povezanost rezultatov pri nacionalnem preverjanju znanja s socialno-kulturnim okoljem učencev, poukom in domačimi nalogami. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010. 111 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-234-918-9. [COBISS.SI-ID 253297152]


39 ETNOLOGIJA


102. FAERM, Steven. Fashion design course : principles, practice and techniques : the ultimate guide for aspiring fashion designers. London: Thames & Hudson, 2010. 144 str., ilustr. ISBN 978-0-500-28861-0. ISBN 0-500-28861-5. [COBISS.SI-ID 2421616]

103. Jaz sem višje kot Marija : folklorne pripovedi iz Polhovega Gradca, Dobrove, Horjula, Šentjošta, Črnega Vrha in okoliških krajev, (Zbirka Glasovi, knj. 38). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 357 str., ilustr. ISBN 978-961-218-913-6. [COBISS.SI-ID 252821760]

104. BEGUŠ, Vera (ur.). Peli so jih ob pletenju kit. Krašnja: KUD Fran Maselj Podlimbarski, 2010. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-91729-2-6. [COBISS.SI-ID 249558784]

105. PISANI, Lea. Obleka - kaj, kdaj, kako. 1. izd. Ljubljana: [samozal.] L. Pisani, 2010. 366 str., ilustr. ISBN 978-961-276-031-1. [COBISS.SI-ID 253060352]

106. VOLARIČ, Tina. O nedelji : zgibi časovnosti in nekaj etnografskih izhodišč, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 44). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2010. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-6775-04-5. [COBISS.SI-ID 65831681]

107. KRIŽNAR, Naško (ur.). Živa kulturna dediščina se predstavi. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2010. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-6775-06-9. [COBISS.SI-ID 253320192]


51 MATEMATIKA


108. BURTON, David M.. Elementary number theory. 7th ed. New York [etc.]: McGraw-Hill, 2011. XII, 436 str., ilustr. ISBN 0-07-128919-4. ISBN 978-0-07-128919-1. [COBISS.SI-ID 1024273492]


52 ASTRONOMIJA


109. CANNAT, Guillaume. Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu : priročnik za opazovanje v letu 2011. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-251-222-4. [COBISS.SI-ID 253124864]


53 FIZIKA


110. ARČON, Denis. Rešene naloge iz elektromagnetnega polja, (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 48). 1. izd. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2010. 227 str., graaf. prikazi. ISBN 978-961-212-225-6. [COBISS.SI-ID 253065728]

111. MOHORIČ, Aleš. Naloge iz fizike II za fizikalno merilno tehniko, (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 47). 1. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2010. 178 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-212-222-5. [COBISS.SI-ID 252861440]

112. GROS, Mladen, HRIBAR, Marjan, KODRE, Alojz, STRNAD, Janez. Naloge iz fizike, (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 9). 12. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2010. 74 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-212-013-9. [COBISS.SI-ID 252861184]

113. HALLIDAY, David (ur.), RESNICK, Robert (ur.), WALKER, Jearl (ur.). Principles of physics. 9th ed., [International student version]. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons, cop. 2011. XXII, 1248, [56] str. pril., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-0-470-56158-4. [COBISS.SI-ID 9777573]


55 GEOLOGIJA


114. BERGANT, Klemen, CEGNAR, Tanja. Okolje se spreminja : podnebna spremenljivost Slovenije in njen vpliv na vodno okolje. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2010. 162 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6024-55-6. [COBISS.SI-ID 253022208]

115. Skrbimo za porečje Drave : kako bomo poskrbeli za porečje reke Drave? : predstavitev Načrta upravljanja voda 2009-2015. [Ljubljana]: Ministrstvo za okolje in prostor RS, 2010. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 254158592]

116. Skrbimo za porečje Mure : kako bomo poskrbeli za porečje reke Mure? : predstavitev Načrta upravljanja voda 2009-2015. [Ljubljana]: Ministrstvo za okolje in prostor RS, 2010. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 254158336]

117. Skrbimo za porečje Save : kako bomo poskrbeli za porečje reke Save? : predstavitev Načrta upravljanja voda 2009-2015. [Ljubljana]: Ministrstvo za okolje in prostor RS, 2010. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 254156288]

118. Skrbimo za povodje jadranskih rek z morjem : kako bomo poskrbeli za povodje jadranskih rek in za morje? : predstavitev Načrta upravljanja voda 2009-2015. [Ljubljana]: Ministrstvo za okolje in prostor RS, 2010. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 254157824]

119. Skrbimo za povodje Soče : kako bomo poskrbeli za povodje reke Soče? : predstavitev Načrta upravljanja voda 2009-2015. [Ljubljana]: Ministrstvo za okolje in prostor RS, 2010. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 254157056]

120. Skrbimo za vode : kako bo Slovenija poskrbela za svoje vode? : predstavitev Načrta upravljanja voda 2009-2015. [Ljubljana]: Ministrstvo za okolje in prostor RS, 2010. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9033629]

121. ŠKOBERNE, Biljana. Kraške jame, (Zbirka Polžki). 1. izd. Tržič: Loreda, 2010. [33] str., ilustr. ISBN 978-961-92894-3-3. [COBISS.SI-ID 253188096]


56 PALEONTOLOGIJA


122. WICKINGS, Ruth. Oglej si življenje dinozavrov, (Zbirka Poglej pod zavihek!). [Radovljica: Didakta, 2010]. [10] str., ilustr. ISBN 978-961-261-160-6. [COBISS.SI-ID 250502400]


57 BIOLOGIJA


123. BRICMONT, Jean (ur.), FRANCK, Julie (ur.). Chomsky notebook, (Columbia themes in philosophy). New York: Columbia University Press, 2010. VI, 351 str., ilustr. ISBN 978-0-231-14474-2. ISBN 978-0-231-14475-9. ISBN 978-0-231-51778-2. [COBISS.SI-ID 65169153]

124. AYALA, Francisco José (ur.), ARP, Robert (ur.). Contemporary debates in philosophy of biology, (Contemporary debates in philosophy, 12). Malden [etc.]: Wiley-Blackwell Publishing, cop. 2010. XII, 426 str., ilustr. ISBN 978-1-4051-5998-2. ISBN 978-1-4051-5999-9. [COBISS.SI-ID 64427521]

125. MILISAV, Irina. Izbrane teme iz biokemije za zdravstvene fakultete. 1. izd. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2010. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-6808-18-7. [COBISS.SI-ID 252823552]


612.39 PREHRANA


126. SGHERLA, Nevio. Ozaveščeno prehranjevanje : podpora telesnemu, duševnemu in duhovnemu človeku. Ljubljana: Avanteam, 2010. ISBN 978-961-269-330-5. [COBISS.SI-ID 252926976]


613.95 OTROK


127. BARBIRA-FREEDMAN, Françoise. Yoga for mother and baby : interactive poses for you and your baby (0-3 years old). London; New York: Cico Books, 2010. 144 str., ilustr. ISBN 978-1-907030-61-1. [COBISS.SI-ID 1097336158]


615.8 ALTERNATIVNO ZDRAVLJENJE


128. MICUCCI, Joseph A.. The adolescent in family therapy : harnessing the power of relationships, (The Guilford family therapy series). 2nd ed. New York; London: Guilford Press, cop. 2009. XV, 368 str., ilustr. ISBN 978-1-60623-330-6. ISBN 1-60623-330-0. [COBISS.SI-ID 3528549]


616.89 PSIHIATRIJA


129. TENNANT, Allison (ur.), HOWELLS, Kevin (ur.). Using time, not doing time : practitioner perspectives on personality disorder and risk, (Wiley series in personality disorders). Chichester; Malden (MA): Wiley-Blackwell, 2010. XV, 209 str., graf. prikazi. ISBN 978-0-470-68350-7. ISBN 978-0-470-68349-1. [COBISS.SI-ID 29984349]


616-00 BOLEZNI


130. GAVEZ, Gorazd. Premagani sovražnik : biološko zdravljenje raka. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 246 str., ilustr. ISBN 978-961-241-486-3. [COBISS.SI-ID 252735744]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA


131. FINDLEY, David S.. Solar power for your home. New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2010. X, 198 str., ilustr. ISBN 978-0-07-166784-5. ISBN 0-07-166784-9. [COBISS.SI-ID 22273592]

132. HÄBERLIN, Heinrich. Photovoltaik : Strom aus Sonnenlicht für Verbundnetz und Inselanlagen. 2., wesentlich erweiterte und aktualisierte Aufl. Fehraltorf: Electrosuisse Verlag; [Berlin: VDE Verlag], 2010. XIX, 710 str., [20] str. pril., ilustr. ISBN 978-3-905214-62-8. ISBN 978-3-8007-3205-0. [COBISS.SI-ID 66201857]

133. JEFFS, Eric J.. Green energy : sustainable electricity supply with low environmental impact. Boca Raton: CRC Press, cop. 2010. VIII, 228 str., ilustr. ISBN 978-1-4398-1892-3. ISBN 1-4398-1892-4. [COBISS.SI-ID 33782789]


631 KMETIJSTVO


134. GOBEC, Katja (ur.). Zbornik kongresa = Contributions of congress. Šentjur: Šolski center, 2010. V, 400 str., ilustr. ISBN 978-961-6622-11-0. [COBISS.SI-ID 252526336]


635.9 OKRASNE RASTLINE


135. Okrasne rastline za vaš dom : postavitev, nega, izbor. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1276-1. [COBISS.SI-ID 253192960]


641 PRIPRAVA ŽIVIL


136. ADIRAJA DASA. Krišnova kuhinja : vedske vegetarijanske jedi. 2., popravljena izd. Korsnäs Gard: The Bhaktivedanta Book Trust, 2010. 263 str., [32] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-91-7149-567-9. [COBISS.SI-ID 253087744]

137. CRAMM, Dagmar von. Velika kuharica za nosečnice, dojenčke in malčke. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2010. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-261-188-0. [COBISS.SI-ID 252439808]

138. DAVIS, Jenni. Najboljši koktajli sveta : [kako jih zmešati za vrhunski užitek]. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-251-209-5. [COBISS.SI-ID 250673152]

139. GAVRILOVSKI, Jelena. Krompir na različne načine, (Male mojstrovine, št. 13). Ljubljana: Begen, 2009. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-6812-03-0. [COBISS.SI-ID 248747776]

140. JANJIĆ, Mirko J.. Mala srbska kuharica, (Male mojstrovine). Ljubljana: Begen, 2010. ISBN 978-961-6812-14-6. [COBISS.SI-ID 250961920]

141. KREBAR, Ica. Kuharica za dušo in telo : domače jedi po načelih makrobiotike. (1. dopolnjen ponatis). Laško: Leon, 2010. ISBN 978-961-269-302-2. [COBISS.SI-ID 65498625]

142. MARIĆ, Slavica. Kuharica za diabetike : [pravilna in uravnotežena hrana ima ob fizični aktivnosti glavno vlogo pri zdravljenju diabetesa], (Male mojstrovine, št. 6). Ljubljana: Begen, 2009. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-92566-9-5. [COBISS.SI-ID 244578304]


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA


143. ADAM, Frane, SEKLOČA, Peter. Dileme medijskega pluralizma : vrednote, ideologije in profesionalnost v slovenskem politično-informativnem tisku. Ljubljana: IRSA - Inštitut za razvojne in strateške analize, 2009. 198 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-92399-2-6. [COBISS.SI-ID 249076736]

144. BERGANT, Živko. Organiziranje računovodstva v povezavi s finančno funkcijo : [strokovna monografija]. Ljubljana: Abeceda svetovanje, 2010. 498 str., ilustr. ISBN 978-961-92272-4-4. [COBISS.SI-ID 253140736]


69 GRADBENIŠTVO


145. GUZOWSKI, Mary. Towards zero energy architecture : new solar design. London: Laurence King, 2010. 208 str., ilustr. ISBN 978-1-85669-678-4. [COBISS.SI-ID 2486148]

146. MCLEOD, Virginia. Details - Holzarchitektur. 1. Aufl. München: Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 2010. 223 str., ilustr. ISBN 978-3-421-03771-8. http://d-nb.info/998738336/04. [COBISS.SI-ID 2496644]

147. SINOPOLI, Jim. Smart building systems for architects, owners, and builders. Amsterdam [etc.]: Butterworth-Heinemann: Elsevier, cop. 2010. XIV, 231 str., ilustr. ISBN 978-1-85617-653-8. ISBN 1-85617-653-3. [COBISS.SI-ID 34025989]

148. YUDELSON, Jerry. Greening existing buildings, (McGraw-Hill's GreenSource series). New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2010. XIX, 308 str., ilustr. ISBN 978-0-07-163832-6. ISBN 0-07-163832-6. [COBISS.SI-ID 34472197]


7 UMETNOST, ŠPORT


149. HROVATIN, Jasna. Niko Kralj. 1. izd. Ljubljana: Visoka šola za dizajn: Politron, 2010. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-92962-0-2. [COBISS.SI-ID 253190400]

150. FERJANČIČ, Ivan (ur.). Mesec oblikovanja = Month of design : 2010, Ljubljana. Ljubljana: Zavod Big, 2010. 122 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 253138432]

151. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, TACAR, Barbara. Likovne kuharije : uporabne likovne tehnike. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1337-9. [COBISS.SI-ID 253372160]


71 UREJANJE PROSTORA


152. FASH, William Leonard (ur.), LÓPEZ LUJÁN, Leonardo (ur.). The art of urbanism : how Mesoamerican kingdoms represented themselves in architecture and imagery, (Dumbarton oaks Pre-Columbian symposia and colloquia). Washington: Dumbarton oaks, 2009. VIII, 480 str., ilustr. ISBN 978-0-88402-344-9. [COBISS.SI-ID 31003949]

153. NAGEL, Vanessa Gardner. Understanding Garden Design : the Complete Handbook for Aspiring Designers. Portland; London: Timber Press, 2010. 235 str., ilustr. ISBN 978-0-88192-943-0. [COBISS.SI-ID 1005756]

154. STURGEON, Andy. Kleine Gärten in der Stadt : inspirierend, fantasievoll, urban, kreativ. 2. Aufl. München: Callwey, 2010. 160 str., ilustr. ISBN 978-3-7667-1822-8. [COBISS.SI-ID 66265857]


72 ARHITEKTURA


155. POGRAJC, Bojan, BRODNIK, Ana (ur.). Kadetnica. Ljubljana: Defensor, 2010. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-6177-32-0. [COBISS.SI-ID 251339264]

156. HELSING ALMAAS, Ingerid (ur.). Made in Norway : Norwegian architecture today. Oslo: Arkitektur N; Basel: Birkhäuser, cop. 2010. 143 str., ilustr. ISBN 978-3-0346-0559-5. [COBISS.SI-ID 2488964]

157. MAY, Jon, REID, Anthony (ur.). Handmade houses & other buildings : the world of vernacular architecture. London: Thames & Hudson, cop. 2010. 192 str., ilustr. ISBN 978-0-500-34258-9. [COBISS.SI-ID 66269953]

158. STANG, Alanna, HAWTHORNE, Christopher. The green house : new directions in sustainable architecture. 1st paperback ed. New York: Princeton Architectural Press; Washington, D.C.: The National Building Museum, 2010. 192 str., ilustr. ISBN 978-1-56898-950-1. ISBN 1-56898-950-4. [COBISS.SI-ID 7359006]

159. WIPPERMANN, Peter, HINTZE, Bettina. Die besten Einfamilienhäuser des 21. Jahrhunderts : Deutschland, Österreich, Schweiz. München: Callwey, cop. 2010. 175 str., ilustr. ISBN 978-3-7667-1826-6. http://d-nb.info/998454648/04, http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3381539&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm. [COBISS.SI-ID 2497156]

160. SCOLARI, Luigi. Wohn Raum Alpen : [Katalog] = Abitare Le Alpi : [catalogo] = Living in the Alps : [catalog]. Heidelberg: Birkhäuser, 2010. 328 str., ilustr. ISBN 978-3-0346-0542-7. ISBN 3-0346-0542-0. [COBISS.SI-ID 34700549]


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST


161. PAINTER, Lucy (ur.). Best ever craft project book : 300 stunning and easy-to-make craft projects for the home shown step-by-step with over 2000 fabulous photographs. London: Southwater, 2009. 512 str., ilustr. ISBN 1-84476-929-1. ISBN 978-1-84476-929-2. [COBISS.SI-ID 41360]

162. CONRAN, Terence. Essential small spaces : the back to bacics guide to home design, decoration & furnishing. London: Conran Octopus, 2010. 112 str., ilustr. ISBN 978-1-84091-552-5. [COBISS.SI-ID 1004732]

163. EDGAR, David, EDGAR, Robin A.. Fantastic Recycled Plastic : 30 clever Creations to Spark Your Imagination. New York; London: Lark Books, 2009. 143 str., ilustr. ISBN 978-1-60059-342-0. [COBISS.SI-ID 1006012]

164. HOERNER, Nancy, MATTHIESSEN, Barbara, PETERSEN, Rick. The complete photo guide to doll making. Minneapolis: Creative publishing international, 2010. 208 str., ilustr. ISBN 978-1-58923-504-5. ISBN 1-58923-504-5. [COBISS.SI-ID 20975927]

165. JOHNS, Susie. Crafts with kids : over 40 fun and fabulous projects. London: New Holland, 2010. 128 str., ilustr. ISBN 978-1-84773-597-3. ISBN 1-84773-597-5. [COBISS.SI-ID 22257720]

166. SHARP, Laurie. Wool pets : Making 20 Figures with Wool Roving and a Barbed Needle. Minneapolis: Creative Publishing international, 2010. 128 str., ilustr. ISBN 978-1-58923-525-0. [COBISS.SI-ID 1005244]

167. SHARP, Laurie. Wool toys & friends : step-by-step Instructions for Needle-Felting Fun. Minneapolis: Creative Publishing international, 2010. 128 str., ilustr. ISBN 978-1-58923-506-9. [COBISS.SI-ID 1005500]


75 SLIKARSTVO


168. GOLOB, Nataša, PREININGER, Kristina (ur.), KRAPEŽ, Mateja (ur.). Manuscripta : knjižno slikarstvo v srednjeveških rokopisih iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani : [katalog] : Narodna galerija, 7. september - 7. november 2010. Ljubljana: Narodna galerija: Filozofska fakulteta, 2010. 243 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-20-4. [COBISS.SI-ID 251913728]

169. IV. mednarodna slikarska akademija Arboretum 2008. Volčji Potok: Golfski klub Arboretum, 2008. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-92472-0-4. [COBISS.SI-ID 240127488]

170. MEDVED, Andrej. Pictura poesis : eseji, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2010. 433 str., ilustr. ISBN 978-961-242-318-6. [COBISS.SI-ID 252954112]

171. ROZMAN, Ksenija, SIMONČIČ, Alenka (ur.). Franc Kavčič, Caucig, Antične teme : [Narodna galerija, 25. november 2010-13. februar 2011]. predgovor Barbara Jaki. Ljubljana: Narodna galerija, 2010. 292 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-22-8. [COBISS.SI-ID 252863488]


77 FOTOGRAFIJA


172. MAGGIA, Filippo (ur.), FINI, Claudia (ur.), LAZZARINI, Francesca (ur.). Contemporary photography from Eastern Europe : history, memory, identity, (Skira photography). Milano: Skira, 2009. 246 str., ilustr. ISBN 978-88-572-0442-0. ISBN 88-572-0442-1. [COBISS.SI-ID 278255]


78 GLASBA


173. Uspešnice bratov Avsenik. [Begunje]: Galerija Avsenik-Hohner, 2004. 2 CD-ja ( 40 min, 52 sek ; 44 min, 03 sek ), stereo. [COBISS.SI-ID 2517139]

174. Baby Vivaldi : [a soothing classical music experience for babies], (The Baby Einstein). [S. l.]: The Baby Einstein Company: EMI Records, cop. 2003, p 2002. 1 CD (35 min, 7 sek). [COBISS.SI-ID 15692552]

175. Lullaby classics : [a soothing collection of music for bedtime], (The Baby Einstein). [S. l.]: The Baby Einstein Company: EMI Records, p, cop. 2004. 1 CD (34 min, 39 sek). [COBISS.SI-ID 15684872]

176. CAVE, Nick. The best of Nick Cave & The Bad Seeds. [London]: Mute Records, 1998. 1 CD, stereo. [COBISS.SI-ID 11704634]

177. COHEN, Leonard. Songs from the road. New York: Sony Records, 2010. 1 CD, stereo. [COBISS.SI-ID 1097094238]

178. Music for men. [U.S.A.]: Sony Music Entertainment: Columbia, 2009. 1 CD (43 min, 40 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 14607410]

179. GRAFENAUER, Niko. Pedenjped. Ljubljana: Glasbena matica: Radio Slovenija: Grafenauer založba, 2010. 1 CD (19 min, 42 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 7126046]

180. HELSBY, Genevieve. Glasbeni inštrumenti v orkestru. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-251-241-5. [COBISS.SI-ID 253123072]

181. HOUSTON, Whitney. The greatest hits. [Germany]: BMG: Arista, p 2000. 2 CD (1: 78 min, 44 sek)(2: 77 min, 47 sek), stereo, AAD. [COBISS.SI-ID 12930876]

182. DVORNIK, Simon (ur.). .Jazzon VIII : skladateljska nagrada = composition award : 2010, (Glasbena zbirka Goga Musica). Novo mesto: Goga, p 2010. 1 CD (45 min, 26 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 7277342]

183. MAJHEN, Zvezdana. Gremo na kmetijo. [Domžale]: Studio Hieroglif, 2010. 1 CD, stereo. [COBISS.SI-ID 8514889]

184. NEMEC NOVAK, Jasna. Pavle Kernjak. 1. izd. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva družba, 2010. 761 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0529-6. [COBISS.SI-ID 251805440]

185. The Police. [U.S.A.]: A&M Records, p, cop. 2007. 2 CD (1: 50 min, 41 sek)(2: 60 min, 25 sek), stereo, AAD. [COBISS.SI-ID 14577980]

186. RILEY B., King. His definitive greatest hits. [U.S.A.]: MCA, p 1999. 2 CD (1: 70 min, 21 sek)(2: 69 min, 17 sek), stereo, AAD. [COBISS.SI-ID 12956220]

187. Rokerji pojejo pesnike 6. Maribor: Mladinski kulturni center Maribor: Subkulturni azil, 2010. 1 CD (78 min, 43 sek), stereo, DDD. [COBISS.SI-ID 7304990]

188. The Rough guide to brazilian lounge, (Music rough guides). [London]: World Music Network, p, cop. 2009. 2 CD-ja (62 min, 21 sek; 49 min, 3 sek), stereo. ISBN 978-1-906063-51-1. [COBISS.SI-ID 13675318]

189. The rough guide to the music of the Balkan gypsies, (Music rough guides). London: World Music Network, p, cop. 2005. 1 CD (66 min, 19 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 7968458]

190. SPRINGSTEEN, Bruce. Greatest hits. [U.S.A.]: Columbia, p 1975-95, cop. 2007. 1 CD (76 min, 45 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9421207]

191. AMALIETTI, Peter (ur.). Še kiklco prodala bom : najlepše slovenske ljudske pesmi, (Zbirka Svet glasbe). Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2010. 208 str., ilustr. ISBN 979-0-9009054-1-3. [COBISS.SI-ID 1024018018]

192. Pravljični zvok pastirice z drumlico, okarino, kukovco, trstenkami, citrami, glavnikom, fujaro ... : [zvočna preja ljudskih pesmi in glasbil za otroke]. Ljubljana: Racman, 2010. 1 CD (48 min, 51 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 2295988]

193. Slide it in : 1984-2009. 25th anniversary ed. [GB]: EMI records, p 2009. 1 CD (77 min, 49 sek), stereo, zvok. [COBISS.SI-ID 590664]


791 KINEMATOGRAFIJA. FILMI


194. [.REC] [sup] 2 = Snemaj! Snemaj!. Vojnik: Fivia, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 85 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 7277086]

195. Alice in wonderland = [Alica v čudežni deželi], (Klasične zgodbe). Vojnik: Fivia, 2009, p 1988. 1 video DVD (ca 49 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 13671222]

196. Armageddon. Ljubljana: Con film, 2010, p 1998. 1 BD (ca 151 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 9427863]

197. Cats & dogs. [2], The revenge of Kitty Galore = Mačke in psi. [2], Maščevanje gospe Muce. Ljubljana: Con film, 2010. 1 video DVD (ca 79 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1097337182]

198. Eden Log. Vojnik: Fivia, 2010, p 2007. 1 video DVD (ca 98 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 7276574]

199. Face/off = Brez obraza. Ljubljana: Con film, 2010, p 1997. 1 BD (ca 139 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 1097362270]

200. Hiawatha, (Klasične zgodbe). Vojnik: Fivia, 2009, p 1988. 1 video DVD (ca 49 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 13671734]

201. The island = Otok. Ljubljana: Con film, 2009, p 2005. 1 BD (ca 136 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 9435287]

202. Ivanhoe, (Klasične zgodbe). Vojnik: Fivia, 2009, p 1986. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 13671478]

203. Jumper = Skakač. Ljubljana: Con film, 2008. 1 BD (ca 89 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 9426839]

204. Kumonoso jo = Krvavi prestol. [S.l.]: Demiurg, 2010. 1 video DVD (ca 105 min), zvok. ISBN 3830015513885. [COBISS.SI-ID 3820983]

205. The last of the Mohicans = [Poslednji Mohikanec], (Klasične zgodbe). Vojnik: Fivia, 2009, p 1987. 1 video DVD (ca 52 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 13670966]

206. Moulin Rouge!. Ljubljana: Con film, 2010, p 2001. 1 BD (ca 123 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). 1 video DVD (ca 123 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1097362782]

207. The nightmare before Christmas = Božična pustolovščina. Collector's ed. Ljubljana: Con film, 2010, p 1993. 1 BD (ca 76 min), barve, zvok (Dolby Digital 7.1, 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 1097362014]

208. Nora inu = Potepuški pes. [S.l.]: Demiurg, 2010. 1 video DVD (ca 108 min), zvok. ISBN 3830015513892. [COBISS.SI-ID 3821239]

209. Prova d`orchestra = Vaja orkestra. [S.l.]: Demiurg, 2010. 1 video DVD (ca 69 min), barve, zvok. ISBN 3830015513854. [COBISS.SI-ID 3814583]

210. Rocknrolla = Rokenroler. Ljubljana: Con film, 2009, p 2008. 1 BD (ca 114 min), barve, zvok (Dolby digital, Dolby true HD). [COBISS.SI-ID 7311646]

211. Runaway jury = Pobegla porota. Ljubljana: Con film, 2010, p 2003. 1 BD (ca 122 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 9434007]

212. Sciuscia = Čistilci čevljev. [S.l.]: Demiurg, 2010. 1 video DVD (ca 69 min), zvok. ISBN 3830015513861. [COBISS.SI-ID 3814839]

213. Shubun = Škandal. [S.l.]: Demiurg, 2010. 1 video DVD (ca 105 min), zvok. ISBN 3830015513908. [COBISS.SI-ID 3817143]

214. Trije razbojniki. Vojnik: Fivia, 2010. 1 video DVD (75 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 4306924]

215. Yoidore tenshi = Pijani angel. [S.l.]: Demiurg, 2010. 1 video DVD (ca 94 min), zvok. ISBN 3830015513922. [COBISS.SI-ID 3821751]

216. Yôjimbô = Telesna straža. [S.l.]: Demiurg, 2010. 1 video DVD (ca 106 min), zvok. ISBN 3830015513915. [COBISS.SI-ID 3821495]


793 PLES. DRUZABNE IGRE


217. MOORE, Dan. Biblija za bistroumne : [zabavne vaje in uganke za hitrejše razmišljanje in boljši spomin]. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-251-196-8. [COBISS.SI-ID 250855936]


794 NAMIZNE IGRE


218. PIRC, Vasja. Stauntonov spominski turnir 1951. Ljubljana: [Državna založba Slovenije], 1953. 308 str. [COBISS.SI-ID 32722689]


796.3 IGRE Z ŽOGO


219. ELSNER, Luka. Železna volja. Ljubljana: Zavod za kulturno in publicistično ustvarjalnost Vladimira Rejc, 2010. 112 str., fotogr. ISBN 978-961-92414-9-3. [COBISS.SI-ID 253382144]

220. ŠTAMCAR, Miha, GRUBER, Gregor. Pot v prvo ligo : Olimpija 2005-2010 in druge zgodbe. Ljubljana: Umco, 2010. ISBN 978-961-6803-13-7. [COBISS.SI-ID 252726272]

221. ŽIBRAT, Vlado. Tenis : od vrtca do selekcije. Maribor: Spin, 2010. 171 str., ilustr. ISBN 978-961-269-323-7. [COBISS.SI-ID 65709313]


796.5 GORNIŠTVO. TABORJENJE


222. GROŠELJ, Viki. Gola gora : Nanga Parbat, 8125 m. 1. izd. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2010. 190 str., fotogr. ISBN 978-961-6156-91-2. [COBISS.SI-ID 252910080]


796.5(036) GORSKI VODNIKI


223. CORTESE, Dario. Poti do skrajnosti, (Geina knjižnica). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 97 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1530-4. [COBISS.SI-ID 253357568]


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


224. MACNEILAGE, Peter F.. The origin of speech, (Oxford studies in the evolution of language, no. 10). Oxford: New York: Oxford University Press, cop. 2010. XI, 389 str., ilustr. ISBN 978-0-19-958158-0. ISBN 0-19-958158-4. [COBISS.SI-ID 3080795]

225. PARIKH, Prashant. Language and equilibrium. Cambridge (Massachusetts); London (England): The MIT Press, 2010. XII, 344 str. ISBN 978-0-262-01345-1. [COBISS.SI-ID 1097276766]

226. SKAZA, Jože. Slovenska slovnica, (Zbirka Jezikovni priročniki). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010. 142 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-231-784-3. [COBISS.SI-ID 253054720]

227. SKUBIC, Mitja. Romanistika na Slovenskem. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-237-381-8. [COBISS.SI-ID 252877056]

228. STRAMLJIČ BREZNIK, Irena. Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 71). Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2010. 265 str., ilustr. ISBN 978-961-6656-50-4. [COBISS.SI-ID 65867265]


82 LITERARNA TEORIJA


229. DEBELJAK, Aleš. Balkanska brv : eseji o književnosti "jugoslovanske Atlantide", (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2010. 271 str., ilustr. ISBN 978-961-242-324-7. [COBISS.SI-ID 253262848]

230. MALEČKAR, Nela (ur.). Tlak živih ur : Niku Grafenauerju za 70. rojstni dan. Ljubljana: Študentska založba, 2010. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-242-321-6. [COBISS.SI-ID 253260800]


82.0


231. BOŽIČ, Zoran. Slovenska literatura v šoli in Prešeren : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Tangram, 2010. 656 str., tabele. ISBN 978-961-6239-66-0. [COBISS.SI-ID 253111296]

232. ŠTUHEC, Miran. Slovenska esejistika od začetkov do leta 1950. Ljubljana: Študentska založba, 2010. ISBN 978-961-242-335-3. [COBISS.SI-ID 253784320]

233. VIDMAR, Luka. Zoisova literarna republika : vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov, (Studia litteraria). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 341 str., ilustr. ISBN 978-961-254-231-3. [COBISS.SI-ID 252952576]

234. WESTERMAN, Frank. Inženirji duše, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2010. 298 str. ISBN 978-961-242-334-6. [COBISS.SI-ID 253784064]

235. ZADRAVEC, Franc. Satira in groteska v slovenski literaturi : študije o slovenski književnosti, (Knjižna zbirka Misel o slovenski besedi). Murska Sobota: Franc-Franc, 2010. 172 str. ISBN 978-961-255-021-9. [COBISS.SI-ID 65637121]


821 A-Ž ZBRANA IN IZBRANA DELA


236. KVEDER, Zofka, MIHURKO PONIŽ, Katja. Zbrano delo, (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 213 ; 229). Maribor: Litera; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005-<2010>. Zv.<1-2>. ISBN 961-6422-74-X. ISBN 978-961-254-228-3. [COBISS.SI-ID 54781185]


821.111 ANGLEŠKI ROMANI


237. MCCALL SMITH, Alexander. Modri čevlji in sreča, (Prva damska detektivska agencija, knj. 7), (Zbirka Žepnice, (Iz)brano leposlovje). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. 276 str. ISBN 978-961-01-0374-5. [COBISS.SI-ID 236742912]


821.111(73) AMERIŠKI ROMANI


238. ALLISON, Dorothy. Pankrtka iz Karoline, (Zbirka Lambda, 88). Ljubljana: Škuc, 2010. ISBN 978-961-6751-33-9. [COBISS.SI-ID 253193728]

239. JOHNSON, Denis. Angeli, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2010. 235 str. ISBN 978-961-242-316-2. [COBISS.SI-ID 252896768]

240. KING, Stephen. Deklica, ki je oboževala Toma Gordona, (Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 187 str. ISBN 978-961-241-472-6. [COBISS.SI-ID 252173568]

241. MEYER, Stephenie. Jutranja zarja, (Zbirka Žepna knjiga, Bestseller, 327 = 172, 4). 1. izd. Tržič: Učila International, 2009. 618 str. ISBN 978-961-00-0799-9. [COBISS.SI-ID 246307584]

242. MEYER, Stephenie. Mlada luna, (Zbirka Žepna knjiga, Bestseller). 1. ponatis. Tržič: Učila International, 2010. 449 str. ISBN 978-961-00-0709-8. [COBISS.SI-ID 250474240]

243. MEYER, Stephenie. Mrk, (Zbirka Žepna knjiga, Bestseller, 322 = 172, 3). 1. izd. Tržič: Učila International, 2009. 515 str. ISBN 978-961-00-0896-5. [COBISS.SI-ID 246317312]

244. MEYER, Stephenie. Somrak, (Zbirka Žepna knjiga, Bestseller, 303 = 172, 1). 1. izd. Tržič: Učila International, 2009. 383 str. ISBN 978-961-00-0690-9. [COBISS.SI-ID 244647680]

245. ROTH, Philip. Ogorčenje, (Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 165 str. ISBN 978-961-241-474-0. [COBISS.SI-ID 252241152]

246. TEA, Michelle. Valencia, (Zbirka Lambda, 86). Ljubljana: Škuc, 2010. ISBN 978-961-6751-31-5. [COBISS.SI-ID 252471296]


821.111(94) AVSTRALSKI ROMANI


247. GRENVILLE, Kate. Skrita reka, (Zbirka Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 346 str. ISBN 978-961-241-488-7. [COBISS.SI-ID 252808960]


821.112.2 NEMŠKI ROMANI


248. MÜLLER, Herta. Danes se raje ne bi srečala, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2010. 193 str. ISBN 978-961-242-322-3. [COBISS.SI-ID 253262336]


821.133.1 FRANCOSKI ROMANI


249. BEIGBEDER, Frédéric. Francoski roman. 1. natis. Ljubljana: Vale-Novak, 2010. ISBN 978-961-259-085-7. [COBISS.SI-ID 253203456]

250. SADE, Donatien Alphonse François de. Filozofija v budoarju ali Nemoralni učitelji : dialogi, namenjeni izobrazbi mladih deklet, (Aleph, 141). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2010. ISBN 978-961-6789-14-1. [COBISS.SI-ID 252586496]

251. ZOLA, Émile. Človek zver, (Izbrana dela Émila Zolaja, [1]). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1966. 356 str. [COBISS.SI-ID 4175873]


821.163.6 SLOVENSKI ROMANI


252. LAINŠČEK, Feri. Ne povej, kaj si sanjala. Ljubljana: Študentska založba, 2010. 1 USB ključ. ISBN 978-961-242-329-2. [COBISS.SI-ID 253527296]

253. NIEDORFER, Srečko, FLISAR, Nino (ur.). Moja mala mestna rapsodija. Maribor: Pivec: Radio, 2010. 1 CD. ISBN 978-961-6817-29-5. [COBISS.SI-ID 65851393]

254. SIVEC, Ivan. Godec v nebesih : vstajenje in zveličanje muzikanta Franca Kranjca. Kamnik: Ico, 2010. 264 str., fotogr. ISBN 978-961-6287-80-7. [COBISS.SI-ID 252631552]


821.163.6-1 SLOVENSKA POEZIJA


255. JARC, Jan F.. Da bi prst ostala čista, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2010. 79 str. ISBN 978-961-242-326-1. [COBISS.SI-ID 253367552]

256. PAVČEK, Saša. Obleci me v poljub. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2010. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-272-029-2. [COBISS.SI-ID 252788480]

257. ROZMAN, Andrej. Izbrane Rozine v akciji : pesmi za odrasle od 13. leta naprej, (Zbirka Sončnica). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0911-2. [COBISS.SI-ID 253091840]


821.163.6-32 SLOVENSKE NOVELE


258. BEVC, Cvetka. Polomljeni vilin, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2010. 178 str. ISBN 978-961-6780-28-5. [COBISS.SI-ID 65611777]

259. JENKO, Simon, HONZAK, Mojca (ur.). Modeli : izbor kratkih zgodb od značajevk do sodobne kratke proze, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 171 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1341-6. [COBISS.SI-ID 253204736]

260. MOHORIČ, Milena, KRALJ, Lado (ur.), SCHERBER, Peter (ur.). Zgodbe iz tridesetih let, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2010. 197 str. ISBN 978-961-242-320-9. [COBISS.SI-ID 253174784]

261. POLIČ, Vasilij. Himalaja strasti : (kratke vročične) : moja XVIII.. Ljubljana: Littera picta, 2010. 208 str. ISBN 978-961-6030-74-8. [COBISS.SI-ID 252910592]

262. ŠEDIVY, Marija. Samo luč ugasnem, (Zbirka Antares, 35). Maribor: Mariborska literarna družba, 2010. 131 str. ISBN 978-961-6483-89-6. [COBISS.SI-ID 64902145]


821-2 DRAMATIKA


263. KANE, Sarah. Zbrane drame. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010. 370 str. ISBN 978-961-231-780-5. [COBISS.SI-ID 252957184]

264. NOVARINA, Valere. Govorjeno telo : izbor besedil 1989-2009, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 153). Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2010. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-6369-25-1. [COBISS.SI-ID 253336064]


821-311.2 cro DRUŽBENI ROMANI V HRVAŠKEM JEZIKU


265. PERIŠIĆ, Robert. Naš čovjek na terenu : roman, (Biblioteka Posebna izdanja). Zagreb: Ghetaldus: Profil International, 2007. 338 str. ISBN 978-953-12-0678-5. [COBISS.SI-ID 9435031]


821-311.2 eng DRUŽBENI ROMANI V ANGLEŠKEM JEZIKU


266. CAREY, Peter. Parrot and Olivier in America. Open market ed. London: Faber and Faber, 2010. 578 str., ilustr. ISBN 978-0-571-25331-9. [COBISS.SI-ID 1097117790]

267. DONOGHUE, Emma. Room : a novel. 1st ed. New York; Boston; London: Little, Brown and Co., 2010. IX, 321 str. ISBN 978-0-316-09833-5. ISBN 0-316-09833-7. ISBN 978-0-316-12508-6. ISBN 0-316-12508-3. [COBISS.SI-ID 43876450]

268. HUDSON, Jeffrey. Pirate Latitudes. London: Harper, 2010. 387 str. ISBN 978-0-00-734999-9. [COBISS.SI-ID 3900315]


821-311.2 ger DRUŽBENI ROMANI V NEMŠKEM JEZIKU


269. GERRITSEN, Tess. Roter Engel : Roman, (Goldmann, 35285 : Blanvalet), ([Goldmann];, 35285 : Blanvalet). 5. Aufl. München: Blanvalet, 2000. 412 str. ISBN 3-442-35285-1. ISBN 9783442352852. [COBISS.SI-ID 15881275]


821-311.2 ROMANI OSTALIH NARODOV


270. DOUSKOVÁ, Irena. Tudi Onjegin je bil Rus, (Zbirka Gostosevci). 1. izd. Radovljica: Didakta, 2010. 237 str. ISBN 978-961-261-201-6. [COBISS.SI-ID 253232384]

271. FALDBAKKEN, Matias. Skandinavska mizantropija. 2, Macht und Rebel, (Zbirka Gostosevci). 1. izd. Radovljica: Didakta, 2010. 277 str., ilustr. ISBN 978-961-261-200-9. [COBISS.SI-ID 253296640]

272. GLATTAUER, Daniel. Vsakih sedem valov. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010. 291 str. ISBN 978-961-231-803-1. [COBISS.SI-ID 253063936]

273. MCCANN, Colum. Naj se širni svet vrti, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. ISBN 978-961-6767-95-8. ISBN 978-961-274-008-5. [COBISS.SI-ID 253065984]

274. MICHAELS, Anne. Ubežni delci, (Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 276 str. ISBN 978-961-241-482-5. [COBISS.SI-ID 252450304]

275. WALL, William. Taka je dežela, (Zbirka Gostosevci). 1. izd. Radovljica: Didakta, 2010. 240 str. ISBN 978-961-261-202-3. [COBISS.SI-ID 253232128]


821-311.3 PUSTOLOVSKI ROMANI


276. MORTON, Chris, THOMAS, Ceri Louise. 2012 - Skrivnost kristalne lobanje. Ljubljana: Gnostica, 2010. 396 str. ISBN 978-961-229-110-5. [COBISS.SI-ID 3807159]


821-311.6 eng ZGODOVINSKI ROMANI V ANGLEŠKEM JEZIKU


277. HARRIS, Robert. Imperium, (Oscar bestsellers, 1823). 1a ed. Milano: Mondadori, 2008. 349 str. ISBN 978-88-04-57831-4. [COBISS.SI-ID 15719826]


821-311.6 spa ZGODOVINSKI ROMANI V ŠPANSKEM JEZIKU


278. FOLLETT, Ken. Los pilares de la tierra, (Bestseller, Biblioteca Ken Follett, 98/8). 2.a ed. [Barcelona]: Debolsillo, 2009. 1358 str. ISBN 978-84-9908-028-4. [COBISS.SI-ID 15720082]


821-311.6 ZGODOVINSKI ROMANI


279. GIOVAGNOLI, Raffaello. Spartak, (Prevodi). Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1983. 307 str. [COBISS.SI-ID 5397817]


821-312.4 eng KRIMINALNI ROMANI V ANGLEŠKEM JEZIKU


280. CHRISTIE, Agatha. Peril at End House. Agatha Christie signature ed. London: HarperCollins, 2001. 287 str. ISBN 0-00-711930-5. [COBISS.SI-ID 10158903]


821-312.4 ger KRIMINALNI ROMANI V NEMŠKEM JEZIKU


281. GERRITSEN, Tess. Der Meister : Roman. 9. Aufl. München: Blanvalet, 2005. 412 str. ISBN 978-3-442-36284-4. [COBISS.SI-ID 14922553]


821-312.4 KRIMINALNI ROMANI


282. AUSTER, Paul. Newyorška trilogija. 1. natis. Ljubljana: Vale-Novak, 2010. ISBN 978-961-259-086-4. [COBISS.SI-ID 253660160]

283. GERRITSEN, Tess. Gospa X, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 362 str. ISBN 978-961-01-1231-0. [COBISS.SI-ID 253202176]

284. KUZNESKI, Chris. Znamenje križa. Ig: Anu Elara, 2010. 441 str. ISBN 978-961-6837-03-3. ISBN 978-961-6837-04-0. [COBISS.SI-ID 253001472]

285. PATTERSON, James. Kocka je padla : [tretji primer Alexa Crossa], (Zbirka Žepnice, Kriminalke). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. 623 str. ISBN 978-961-01-0438-4. [COBISS.SI-ID 236624384]


821-312.9 eng FANTASTIČNI ROMANI V ANGLEŠKEM JEZIKU


286. MEYER, Stephenie. Les âmes vagabondes : roman, (Livre de poche, 31751). Paris: Librairie générale française, 2010. 829 str. ISBN 978-2-253-12932-5. [COBISS.SI-ID 13455153]

287. PIKE, Aprilynne. Spells : [a new kind of faerie tale]. 1st ed. London: HarperCollins Children's Books, 2010. 425 str. ISBN 978-0-00-731437-9. [COBISS.SI-ID 1024052578]


821-312.9 FANTASTIČNI ROMANI


288. LEM, Stanisław. Solaris, (Zbirka Solaris, 1). 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove; Ljubljana: Družba Piano, 2010. 219 str. ISBN 978-961-92946-1-1. ISBN 978-961-92946-2-8. [COBISS.SI-ID 252979968]

289. PRATCHETT, Terry, GAIMAN, Neil. Dobra znamenja : verne in natančne prerokbe Agnes Nutter, coprnice, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. ISBN 978-961-6767-80-4. ISBN 978-961-6767-86-6. [COBISS.SI-ID 252672256]


821-32 NOVELE OSTALIH NARODOV


290. GLAVAŠEVIĆ, Siniša. Zgodbe iz Vukovarja. Ljubljana: Slovenska matica, 2010. 157 str., fotogr. ISBN 978-961-213-204-0. [COBISS.SI-ID 253047296]

291. Kurja juhica za dušo, Božič : zgodbe, ki vam ogrejejo srce in vas v prazničnih dneh povežejo z najbližjimi, (Zbirka Ogledalo). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. XII, 259 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0648-7. [COBISS.SI-ID 240403712]

292. MADORE, Nancy. Uročene : ženske erotične zgodbe za lahko noč. 1. izd. Maribor: Mettis bukvarna, 2010. 240 str. ISBN 978-961-92728-8-6. [COBISS.SI-ID 252888320]


821-4 ESEJI


293. FATUR, Silvo. Okruški : eseji, študije, spomini. Koper: Libris, 2010. 256 str. ISBN 978-961-6618-26-7. [COBISS.SI-ID 253289216]

294. ORTEGA Y GASSET, José. Opazovalec, (Zbirka Sidro, 33). Ljubljana: Družina, 2010. 179, [2] str. ISBN 978-961-222-801-9. [COBISS.SI-ID 251229952]

295. ŠTEFANČIČ, Marcel. Slovenci. Ljubljana: Študentska založba, 2010. ISBN 978-961-242-330-8. [COBISS.SI-ID 253555456]


821-6 PISMA


296. ŠVAJNCER, Janez J.. Ljuba moja Maja : pisma vojaka. Logatec: Vojni muzej, 2010. 375 str., [6] str. pril. ISBN 978-961-92359-5-9. [COBISS.SI-ID 251464192]


821-8 cro POLIGRAFIJE V HRVAŠKEM JEZIKU


297. ŠTIVIČIĆ, Tena. Vrag ne spava : [britka i duhovita dekontaminacija naše svakodnevice], (Biblioteka Posebna izdanja). Zagreb: Profil International, 2010. 192 str. ISBN 978-953-319-089-1. [COBISS.SI-ID 9434775]


821-8 POLIGRAFIJE


298. GOGOL´, Nikolaj Vasil´evič. Izginulo pismo : Gogoljeva kratka proza, korespondenca in ohranjeno besedilo drugega dela Mrtvih duš, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2010. 617 str. ISBN 978-961-242-315-5. [COBISS.SI-ID 252870144]

299. KAFKA, Franz. Pismo očetu in druga kratka proza, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2010. 185 str. ISBN 978-961-242-317-9. [COBISS.SI-ID 252902144]

300. TRUBAR, Primož, AHAČIČ, Kozma. Primož Trubar.doc : za domišljijsko potovanje in domače branje : [izbor odlomkov iz del Primoža Trubarja], (Zbirka Zlata bralka, zlati bralec). Posebna darilna izd. za Bralno značko Slovenije. Ljubljana: Rokus Klett, 2008. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-209-839-1. [COBISS.SI-ID 238048768]


821-94 SPOMINI


301. FRISCH, Max. Dnevnik 1966-1971, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2010. 411 str. ISBN 978-961-242-328-5. [COBISS.SI-ID 253407488]


902 ARHEOLOGIJA


302. VODOPIVEC, Vinko (ur.). Zbornik Osme mednarodne konference Izvor Evropejcev, Ljubljana, 4. in 5. junija 2010 = Proceedings of the Eighth International Topical Conference Origin of Europeans, Ljubljana, June 4th and 5th 2010, (Korenine slovenskega naroda). Ljubljana: Jutro, 2010. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-47-2. [COBISS.SI-ID 253283328]

303. VOLPI LISJAK, Bruno. Tržaško morje : kraška obala, mesto in vasi : prezrti del zgodovine Slovencev, (Zbirka Morje, zv. 4). 1. izd. Koper: Libris, 2010. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-6618-24-3. [COBISS.SI-ID 249923840]


91 GEOGRAFIJA


304. PLUT, Dušan. Geografija sonaravnega razvoja. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 255 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-237-385-6. [COBISS.SI-ID 253053184]


91(497.4) GEOGRAFIJA SLOVENIJE


305. PIVKA, Jurij. Maribor : 50 nepozabnih doživetij v mestu in okolici = unforgettable experiences of town and surroundings. Maribor: Kapital, 2010. ISBN 978-961-6337-25-0. [COBISS.SI-ID 253026304]


912 KARTE


306. Paris : Stadtplan = plan de ville = city-map = Parijs : Plattegrond = Parigi : pianta della cittá = París : plano urbano. Wien: Freytag & Berndt: Artaria, [2007?]. 1 načrt, barv. ISBN 978-3-7079-0720-9. [COBISS.SI-ID 13026354]


913(100)(036) VODNIKI - OSTALI SVET


307. NOBLE, John. Mexico : [163 maps detailed & easy to use : world's best-selling guide to Mexico], (Lonely planet). 12th ed. Footscray (Vic.); Oakland (CA); London: Lonely planet, 2010. 952 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74179-472-4. [COBISS.SI-ID 22182712]


929 BIOGRAFIJE


308. Chiara Luce Badano : sijajni načrt. Ljubljana: Novi svet, 2010. 1 video DVD (ca 43 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1097454686]

309. LEWIS, Brenda Ralph. Evropski kralji in kraljice : temačna zgodovina : od srednjeveških tiranov do norih monarhov. Jezero: Morfem, 2010. ISBN 978-961-6773-87-4. [COBISS.SI-ID 251295488]

310. RUGÁLE, Mariano, PREINFALK, Miha. Blagoslovljeni in prekleti. Del 1, Plemiške rodbine 19. in 20. stoletja na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2010. 252 str., fotogr. ISBN 978-961-6057-77-6. [COBISS.SI-ID 253240832]


930 ZGODOVINOPISJE


311. ROY, Modhumita. Made in India : eseji o razredu, spolu in kulturi, (Rdeča zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2010. 159 str. ISBN 978-961-257-029-3. [COBISS.SI-ID 252948992]

312. VODOPIVEC, Vinko. Jezikovni temelji starejše slovenske etnogeneze. Ljubljana: Jutro, 2010. 407 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-41-0. [COBISS.SI-ID 252847616]

313. VODOPIVEC, Vinko. Starejša slovenska etnogeneza. Ljubljana: Jutro, 2010. 407 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-42-7. [COBISS.SI-ID 252847872]


94"19" ZGODOVINA 20. STOLETJA


314. BALAŽIC, Milan. Slovenski plebiscit. Ljubljana: Študentska založba, 2010. ISBN 978-961-242-332-2. [COBISS.SI-ID 253659392]

315. GALEANO, Eduardo H.. Odprte žile Latinske Amerike, (Zbirka Sanje, Dokumenta). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. ISBN 978-961-6767-96-5. [COBISS.SI-ID 253066240]

316. GRIESSER-PEČAR, Tamara. Die Stellung der slowenischen Landesregierung zum Land Kärnten 1918-1920, (Studia Carinthiaca, Bd. XXX). Klagenfurt; Ljubljana; Wien: Hermagoras; =Celovec; Laibach; Dunaj: Mohorjeva, cop. 2010. 525 str. ISBN 978-3-7086-0537-1. [COBISS.SI-ID 1047429]

317. LELJAK, Roman. Dirigent s pištolo : Bojan Adamič, mojster zabavne in filmske glasbe. Radenci: Društvo za raziskovanje polpretekle zgodovine OZNA, 2010. 264 str., ilustr. ISBN 978-961-92891-2-9. [COBISS.SI-ID 65957889]


C CICIBANI


318. DEARY, Terry. Mumija in čarovnija. 1. izd. Hlebce: Zala, 2010. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-92791-6-8. [COBISS.SI-ID 253184000]

319. WRIGHT, Noelle. Florjan, gasilski avto, Dobro opravljeno delo. Kranj: Media film, 2010, p 2005. 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 66 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 15253045]

320. Florjan, gasilski avto, Sladoledkin veliki kornet. Kranj: Media film, 2010, p 2005. 1 video DVD (ca 66 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1097287006]

321. GORINŠEK, Danilo. Zlata tička : pesmi za mladino, (Polica za male, 6). Ljubljana: Knjigarna Tiskovne zadruge, [1943]. 59 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 71620352]

322. HANUŠ, Barbara. O Jakobu in muci Mici, Novoletna smrečica, = L' albero di natale, = A karácsonyfa, = Der Weihnachtsbaum. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2010. ISBN 978-961-272-032-2. [COBISS.SI-ID 253213696]

323. HANUŠ, Barbara. O Jakobu in muci Mici, Novoletna smrečica, = Novogodišnje drvce, = Novogodišna elka, = Neve beršeskro boroco. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2010. ISBN 978-961-272-031-5. [COBISS.SI-ID 253213440]

324. Kraljična v mišjem plaščku : glasbena pravljica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 1 CD (34 min, 21 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 15234357]

325. VILAR, Sten. Znamkaj se : poštar Pavli s prijatelji. Medvode: Studio Anima, [2010?]. 1 CD, stereo. [COBISS.SI-ID 1097274206]


C-K CICIBANI-SLIKANICE KARTONKE


326. Igra, (Potipaj in začuti). 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 13664054]

327. Kopanje, (Potipaj in začuti). 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 13664310]

328. Medo spoznava barve : na tržnici, (Z otroki od začetka, Sovice). [1. ponatis]. [Ljubljana: Mladinska knjiga, cop. 2010]. [12] str., ilustr. ISBN 978-86-11-16916-3. [COBISS.SI-ID 254101248]

329. Medo spoznava nasprotja : na gradbišču, (Z otroki od začetka, Sovice). [1. ponatis]. [Ljubljana: Mladinska knjiga, cop. 2010]. [12] str., ilustr. ISBN 978-86-11-16919-4. [COBISS.SI-ID 254100224]

330. Medo spoznava oblike : pri gasilcih, (Z otroki od začetka, Sovice). [1. ponatis]. [Ljubljana: Mladinska knjiga, cop. 2010]. [12] str., ilustr. ISBN 978-86-11-16917-0. [COBISS.SI-ID 254101760]

331. Medo spoznava števila : na kmetiji, (Z otroki od začetka, Sovice). [1. ponatis]. [Ljubljana: Mladinska knjiga, cop. 2010]. [12] str., ilustr. ISBN 978-86-11-16918-7. [COBISS.SI-ID 254102272]

332. Objemi in poljubi, (Potipaj in začuti). 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 13663798]

333. Spanje, (Potipaj in začuti). 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 13663542]

334. WICKINGS, Ruth. Oglej si življenje na kmetiji, (Zbirka Poglej pod zavihek!). [Radovljica: Didakta, 2010]. [10] str., ilustr. ISBN 978-961-261-161-3. [COBISS.SI-ID 250502656]

335. Zvoki na kmetiji. Ljubljana: Grahovac, 2010. ISBN 978-961-6795-12-8. [COBISS.SI-ID 250963968]

336. Zvoki veselja. Ljubljana: Grahovac, 2010. ISBN 978-961-6795-15-9. [COBISS.SI-ID 250964992]

337. Zvoki vozil. Ljubljana: Grahovac, 2010. ISBN 978-961-6795-14-2. [COBISS.SI-ID 250964480]

338. Zvoki živali. Ljubljana: Grahovac, 2010. ISBN 978-961-6795-13-5. [COBISS.SI-ID 250964224]


C-S CICIBANI-SLIKANICE


339. PAVČEK, Tone. Po morju plava kit : izmišljeno resnična pesnitev. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2010. ISBN 978-961-272-026-1. [COBISS.SI-ID 252158976]

340. ZUPAN, Henrik Riko. Kako je nastalo Blejsko jezero. Bled: samozal. M. & H. R. Zupan, 2010. ISBN 978-961-276-060-1. [COBISS.SI-ID 253512448]


C-Sv CICIBANI-SLIKANICE VELIKE ČRKE


341. KOREN, Majda. Medved in miška 1. [S. l.]: Revija Galeb; Čedad: Zadruga Novi Matajur, 2010. 37 str., ilustr. ISBN 978-88-95636-17-7. [COBISS.SI-ID 4270060]

342. MORONEY, Tracey. Igra, (Stvari, ki jih imam rad). 1. natis. Ljubljana: Karantanija, 2010. ISBN 978-961-226-989-0. [COBISS.SI-ID 250699776]

343. ROGAČ, Franci. Hrči Smrči : [slikanica : pravljica za otroke]. Ljubljana: samozal., 2010. [14] str., ilustr. ISBN 978-961-92250-8-0. [COBISS.SI-ID 253351680]


C-Sz CICIBANI-SLIKANICE ZABOJI


344. Barčica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1952. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8275001]

345. BEATY, Andrea. Igi Špic, arhitekt. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-271-092-7. [COBISS.SI-ID 253427456]

346. BIHAR, Damjana. Medvedje novo vozilo. Novo mesto: samozal., 2010. [17] str., ilustr. ISBN 978-961-92914-0-5. [COBISS.SI-ID 252138496]

347. GEHRMANN, Katja. Medved in mali, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. [37] str., ilustr. ISBN 978-961-01-1459-8. [COBISS.SI-ID 253238016]

348. GOMBAČ, Žiga. Štrk Viki odkrije pogum. 1. izd. Ljubljana: Simbol, 2010. 16 str., ilustr. ISBN 978-961-92954-1-0. [COBISS.SI-ID 253303552]

349. GOMBAČ, Žiga. Veverička Muki najde svoj dom. 1. izd. Ljubljana: Simbol, 2010. 16 str., ilustr. ISBN 978-961-92954-0-3. [COBISS.SI-ID 252899584]

350. KODRIČ, Zdenko. Ekovedek, Jagoda in Malina : gozdni sadeži, (Ekovedek). 1. natis. Maribor: Založba Pivec, 2010. ISBN 978-961-6817-30-1. [COBISS.SI-ID 65981697]

351. KRAVOS, Marko. Ta prave od pet do glave. [S. l.]: Revija Galeb; Čedad: Zadruga Novi Matajur, 2010. 47 str., ilustr. ISBN 978-88-95636-16-0. [COBISS.SI-ID 4269804]

352. LA FONTAINE, Jean de. Basni. Zagreb: Naša djeca, 1961. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2948407]

353. LEVSTIK, Fran, BORŠNIKOVA, Marja (ur.). Najdihojca. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1948. [41] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17591297]

354. TOLSTOJ, Aleksej Konstantinovič (ur.). Lisica in volk, (Cicibanova knjižnica). [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1950. 16 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 789107]

355. MITROVIĆ, Urška. V Nedovo sobo je treščila bomba!. 1. natis. Novo mesto: Biser, 2010. [16] str., ilustr. ISBN 978-961-92517-3-7. [COBISS.SI-ID 250744064]

356. PREŽIHOV VORANC. Prvi maj, (Zbirka Cicibanova knjižnica). [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1961. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8202041]

357. PRUNK, Ljudmila, KLOPČIČ, Mile (ur.). Otroške pesmi, (Cicibanova knjižnica). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1951. 33 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11725369]

358. SAUMANDE, Juliette. Iskanje sreče. Jezero: Morfem, 2010. ISBN 978-961-6773-84-3. [COBISS.SI-ID 250760192]

359. TAUFER, Vida, NOVY, Lili. Mojca in živali : otroška igra v šestih slikah, (Cicibanova knjižnica). Ljubljana: Maldinska knjiga, 1950. 38 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 43379]

360. ZLOBEC, Anamarija. Na počitnice gremo!. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2010. 40 str., ilustr. ISBN 978-889-6632-09-3. [COBISS.SI-ID 253185280]


L LJUDSKA KNJIŽEVNOST


361. ANDERSEN, Hans Christian. Andersenove pravljice. Ljubljana: Grahovac, 2010. ISBN 978-961-6795-22-7. [COBISS.SI-ID 251707904]

362. NAGARAJA, Dharmachari. Buda za lahko noč : čarobne, razsvetljujoče in navdihujoče zgodbe ljubezni in modrosti za otroke. 1. izd. Praha: Synergie, cop. 2010. 144 str., ilustr. ISBN 978-80-7370-163-5. [COBISS.SI-ID 53967]

363. PERRAULT, Charles. Perraultove pravljice. Ljubljana: Grahovac, 2010. ISBN 978-961-6795-23-4. [COBISS.SI-ID 251708672]

364. RECHEIS, Käthe, HOFBAUER, Friedl. Smehljaj mesečeve vile : pravljice o vilah z vsega sveta. 1. izd. Maribor: Mettis bukvarna, 2010. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-92728-9-3. [COBISS.SI-ID 253259776]

365. KUNAVER, Dušica (ur.). Slovenske ljudske pravljice in pripovedke, (Knjižna zbirka Stopinje). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2010. ISBN 978-961-205-164-8. [COBISS.SI-ID 252897536]

366. Za devetimi gorami : slovenske ljudske pravljice, (Zbirka Zlata ptica). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 238 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1512-0. [COBISS.SI-ID 253234176]


M MLADINSKA KNJIŽEVNOST


367. OMAHEN, Nejka. Oh, ta kriza!. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2010. 367 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0104-5. [COBISS.SI-ID 253188864]

368. ROBNIK ŠIKONJA, Marko. Zeleni gral. 1. izd. Ljubljana: Genija, 2010. ISBN 978-961-6576-55-0. [COBISS.SI-ID 252989440]

369. TOWNSEND, Sue. Jadran Krt, Divja leta. Tržič: Avrora, 2010. ISBN 978-961-6788-56-4. ISBN 978-961-6788-57-1. [COBISS.SI-ID 253000192]


P PIONIRSKA KNJIŽEVNOST


370. BEVK, France. Lukec in njegov škorec. Pestrna, (Zlata knjiga). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978. 157 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 24434951]

371. GOMBAČ, Žiga. Risova bratovščina, (Knjižna zbirka Kompanjoni). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2010. ISBN 978-961-205-165-5. [COBISS.SI-ID 253186816]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO