COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Novosti v februarju 2012


1. AFFLECK, Casey, PHOENIX, Joaquin. I'm still here = Še vedno sem tu. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 108 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1097954910]

2. The king's speech = Kraljev govor. Ljubljana: Cinemania group, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 118 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 1098004574]


0 SPLOŠNO


3. B. R. Kratka kronika moškega pevskega zbora v Velenju, 17. okt. 1956, leto 4, št. 13, str. 3-4, fotogr. [COBISS.SI-ID 9780119]

4. ZAVRNIK, Braco, KOSELJ, Barbara, BRAČIČ, Bojan. Maribor 2012 : evropska prestolnica kulture = European capital of culture : [predstavitvena publikacija = presentation publication]. 1. izd. Maribor: Javni zavod Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture, 2012. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-269-591-0. [COBISS.SI-ID 259588096]


004 RAČUNALNIŠTVO


5. ŠIFRER, Jerneja, BREN, Matevž. SPSS - multivariatne metode v varstvoslovju. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2011. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-6821-14-8. [COBISS.SI-ID 258113792]


02 KNJIŽNIČARSTVO


6. BIZJAK, Darinka. Javno knjižničarstvo v Šaleški dolini med leti 1960 in 1971. V: PLANKO, Lado (ur.), KMECL, Matjaž. Knjižnice na Šaleškem : zbornik ob 75-letnici Knjižnice Velenje. Velenje: Knjižnica, 2009, str. 105-165, ilustr. [COBISS.SI-ID 9790359]

7. GRMOVŠEK, Silvo. Knjižnica kot samopodoba mesta : (Šaleški rudar in Naš čas o velenjski knjižnici med 1970 in 1990). V: PLANKO, Lado (ur.), KMECL, Matjaž. Knjižnice na Šaleškem : zbornik ob 75-letnici Knjižnice Velenje. Velenje: Knjižnica, 2009, str. 177-199, ilustr. [COBISS.SI-ID 9794199]

8. KMECL, Matjaž. O zgodnjem utemeljevanju sodobnega knjižničarstva v mestu, o Franu Mlinšku. V: PLANKO, Lado (ur.), KMECL, Matjaž. Knjižnice na Šaleškem : zbornik ob 75-letnici Knjižnice Velenje. Velenje: Knjižnica, 2009, str. 13-15. [COBISS.SI-ID 9789591]

9. MLINŠEK, Dušan. Podoba učitelja Franja Mlinška s pomočjo njegove knjižnice. V: PLANKO, Lado (ur.), KMECL, Matjaž. Knjižnice na Šaleškem : zbornik ob 75-letnici Knjižnice Velenje. Velenje: Knjižnica, 2009, str. 17-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 9789847]

10. PLANKO, Lado. Knjižnice v Šaleški dolini do leta 1960. V: PLANKO, Lado (ur.), KMECL, Matjaž. Knjižnice na Šaleškem : zbornik ob 75-letnici Knjižnice Velenje. Velenje: Knjižnica, 2009, str. 31-79, ilustr. [COBISS.SI-ID 9790103]

11. PLANKO, Lado. O prihodnosti velenjske knjižnice. V: PLANKO, Lado (ur.), KMECL, Matjaž. Knjižnice na Šaleškem : zbornik ob 75-letnici Knjižnice Velenje. Velenje: Knjižnica, 2009, str. 201-211, ilustr. [COBISS.SI-ID 9794455]

12. ŽULA, Stane. Program razvoja knjižničarstva v občini Velenje. V: PLANKO, Lado (ur.), KMECL, Matjaž. Knjižnice na Šaleškem : zbornik ob 75-letnici Knjižnice Velenje. Velenje: Knjižnica, 2009, str. 167-175, ilustr. [COBISS.SI-ID 9793943]


07 NOVINARSTVO


13. AMON, Smilja, ERJAVEC, Karmen. Slovensko časopisno izročilo, (Knjižna zbirka Media). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2011-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-235-560-9. ISBN 978-961-235-561-6. http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/edostop.asp. [COBISS.SI-ID 259022080]


1 FILOZOFIJA


14. AŽBER, Andreja. Quod non : feminizem. Gloss (Slov. izd.). [Slovenska izd.], okt. 2007, št. 122, str. 61-66, fotogr. [COBISS.SI-ID 9775511]

15. Estetika in filozofija umetnosti : analitična tradicija, (Zbirka Dialogi, letn. 12). 1. izd. Maribor: Aristej, 2011. 383 str. ISBN 978-961-220-081-7. [COBISS.SI-ID 68323329]


159.9 PSIHOLOGIJA


16. AREH, Igor. Forenzična psihologija : predstavitev, pričanje in ugotavljanje laži. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2011. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-6821-16-2. [COBISS.SI-ID 259444992]

17. FEERTCHAK, Sonia. Enciklopedija za punce. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2011. 594 str., ilustr. ISBN 978-961-261-225-2. [COBISS.SI-ID 257308416]

18. GERMAN, Rich, HOCH, Robin. Živeti zakon privlačnosti. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 336 str. ISBN 978-961-01-2083-4. [COBISS.SI-ID 259228672]

19. LAPAJNE, Milka. Življenje. Cerknica: samozal., 2010. 112 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-276-071-7. ISBN 978-961-276-072-4. [COBISS.SI-ID 253740544]

20. MARDEN, Orison Swett. Vedrina kot življenjska moč, (Zbirka Kreativno mišljenje). 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2012. 96 cm, ilustr. ISBN 978-961-6881-00-5. [COBISS.SI-ID 258860800]


17 ETIKA


21. RAWLS, John. Pravičnost kot poštenost : reformulacija, (Knjižna zbirka Temeljna dela). Ljubljana: Krtina, 2011. 274 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-260-051-8. [COBISS.SI-ID 259508736]


2 VERSTVO


22. ŠTERBENC, Primož. Zahod in muslimanski svet : akcije in reakcije, (Knjižna zbirka Mednarodni odnosi, Monografije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2011. 342 str. ISBN 978-961-235-565-4. ISBN 978-961-235-566-1. http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/edostop.asp. [COBISS.SI-ID 259273216]


3 DRUŽBENE VEDE


23. GALEANO, Eduardo H.. Narobe : [šola narobe sveta], (Zbirka Dokumenta). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2011. 300 str. ISBN 978-961-274-043-6. [COBISS.SI-ID 259354368]

24. MITAR, Miran. Uvod v metodologijo znanstvenega raziskovanja varnostnih pojavov : (splošni del). 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2011. 147 str., ilustr. ISBN 978-961-6821-13-1. [COBISS.SI-ID 257868544]


31 SOCIOLOGIJA


25. HANŽEK, Matjaž. Odprimo okna, zažgimo stare cunje, (Zbirka Čas misli). 1. natis. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-231-835-2. [COBISS.SI-ID 259201024]

26. JÜNGER, Ernst. Delavec : gospostvo in lik : razprava, (Edicija Hyperion). Koper: Hyperion, 2011. ISBN 978-961-6382-74-8. [COBISS.SI-ID 259837440]

27. KRPIČ, Tomaž. Telo, umetnost in družba, (Knjižna zbirka Ost, 12). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2011. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-235-558-6. ISBN 978-961-235-559-3. http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/edostop.asp. [COBISS.SI-ID 259014144]

28. NATERER, Andrej (ur.). Mladi 2010, (Frontier, 054), (Subkulture, št. 10). Maribor: Subkulturni azil, 2011. 143 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6620-20-8. [COBISS.SI-ID 259053056]

29. PETROVIĆ, Tanja. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin). Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 362 str., ilustr. ISBN 978-961-254-339-6. [COBISS.SI-ID 259179776]

30. MAGAJNA, Julija (ur.), KUZMANIĆ, Tonči (ur.). Ponovna iznajdba Amerike. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2011. 431 str., ilustr. ISBN 978-961-6455-70-1. [COBISS.SI-ID 259477760]

31. PUŠNIK, Maruša. Popularizacija nacije : komuniciranje, nacionalizem in proizvodnja mej, (Zbirka Kult). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2011. 386 str., ilustr. ISBN 978-961-235-562-3. ISBN 978-961-235-563-0. http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/edostop.asp. [COBISS.SI-ID 259130624]

32. VISOČNIK, Nataša. Hiša kot prostor identitet : oblikovanje identitet skozi percepcije prostora in telesa v bivalnem okolju na Japonskem, (Zupaničeva knjižnica, št. 34). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 264 str., fotogr. ISBN 978-961-237-473-0. [COBISS.SI-ID 259352320]

33. ŽAKELJ, Tjaša. Sodobna partnerstva : spoznavanje po spletu, (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2012. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-235-442-8. [COBISS.SI-ID 257872128]


32 POLITIKA


34. EILETZ, Silvin. Vatikan in Kremelj : tajna diplomacija. Celovec: Mohorjeva, 2012. 135 str., fotogr. ISBN 978-3-7086-0638-5. [COBISS.SI-ID 258150912]

35. AHAČIČ, Kozma (ur.), TESTEN, Petra (ur.). Jeziki, identitete, pripadnosti med središči in obrobji : v počastitev 500. obletnice rojstva Primoža Trubarja. Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 317 str., ilustr. ISBN 978-961-254-311-2. [COBISS.SI-ID 259183360]

36. KAVČIČ, Samo. Enotna politična teorija : brezkompromisna nova paradigma, (Knjižna zbirka Frontier, 055). Maribor: Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2011. 91 str. ISBN 978-961-6620-21-5. [COBISS.SI-ID 259172096]


34 PRAVO


37. SAVIANO, Roberto. Pojdi z mano stran, (Zbirka Premiki). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 131 str. ISBN 978-961-01-1930-2. [COBISS.SI-ID 259290624]


35 JAVNA UPRAVA. VOJAŠKE ZADEVE


38. MARINAC, Bogdana. V modrem in belem : mornariške uniforme iz zbirke Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran, (Katalog, št. 12). Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera" = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2003. 119 str., ilustr. ISBN 961-91279-0-0. [COBISS.SI-ID 128535808]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO


39. KOS, Rada. Preproste stvari za male dlani : ustvarjajmo z otroki, (Zbirka Ustvarjalni priročniki). Ljubljana: Allegro, 2011. [70] str., ilustr. ISBN 978-961-92238-2-6. [COBISS.SI-ID 253255936]

40. ZAVIRŠEK, Darja, SOBOČAN, Ana Marija. Mavrične družine grejo v šolo : perspektive otrok, staršev in učiteljic, (Zbirka Socialno vključevanje in pravičnost). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2012. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-6569-42-2. [COBISS.SI-ID 259213312]

41. ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška (ur.). Sodelovanje med vrtcem in starši : zbornik. Ljubljana: MiB, 2012. ISBN 978-961-92823-4-2. [COBISS.SI-ID 259642112]

42. Nevidni : [dokumentarno igrani film]. [Kranj]: Zavod Drugo oko, 2011. 1 video DVD (ca 48 min), barve, zvok. ISBN 978-961-269-418-0. [COBISS.SI-ID 255276288]

43. PAVLETIČ, Andrej. Uvod v teorijo vzgoje : fenomenološki pristop k vrednotam v vzgoji. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2011. 262 str. ISBN 978-961-261-239-9. [COBISS.SI-ID 259476736]

44. PRGIĆ, Jani. Mediacija za otroke : konstruktivno reševanje konfliktov in mediacija za otroke od 4. do 9. leta. Griže: Svetovalno-izobraževalni center MI, 2011. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-92707-3-8. [COBISS.SI-ID 258052352]

45. PŠUNDER, Mateja. Vodenje razreda, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 82). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011. 219 str., tabele. ISBN 978-961-6656-76-4. [COBISS.SI-ID 67952641]


39 ETNOLOGIJA


46. FAKIN BAJEC, Jasna, FIKFAK, Jurij (ur.). Procesi ustvarjanja kulturne dediščine : Kraševci med tradicijo in izzivi sodobne družbe, (Ethnologica - Dissertationes, 2). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 327 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-343-3. [COBISS.SI-ID 259249408]

47. HARAMIJA, Dragica. Mariborske vedute : pripovedke o Mariboru in okolici. 1. natis. Maribor: Pivec, 2011. 158 str. ISBN 978-961-6817-67-7. [COBISS.SI-ID 68301313]

48. IVANČIČ KUTIN, Barbara, SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.). Živa pripoved v zapisu : kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice, (Ethnologica - Dissertationes, 3). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-254-351-8. [COBISS.SI-ID 259523072]

49. JEZERNIK, Božidar. Divja Evropa. Ljubljana: Slovenska matica, 2011. 384 str., ilustr. ISBN 978-961-213-216-3. [COBISS.SI-ID 259395072]

50. MAKAROVIČ, Marija. Oblačilna kultura v Zgornji Savinjski dolini. Ljubljana: JSKD - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2011. 221 str., ilustr. ISBN 978-961-6819-29-9. [COBISS.SI-ID 258244864]

51. MAXEINER, Alexandra. Vse naše družine! : o otroku nove punce brata očetove nekdanje žene in drugih sorodnikih, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2188-6. [COBISS.SI-ID 259770624]


52 ASTRONOMIJA


52. DYER, Alan. Zvezda : od rojstva do črne luknje, (Zbirka Brezmejnost znanja). 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. ISBN 978-961-00-1387-7. [COBISS.SI-ID 257450752]


58 BOTANIKA


53. BATIČ, Franc, KOŠMRLJ-LEVAČIČ, Borislava, MARTINČIČ, Andrej, CIMERMAN, Aleksa, TURK, Boris, GOGALA, Nada, SELIŠKAR, Andrej, ŠERCELJ, Alojz, KOSI, Gorazd. Botanični terminološki slovar, (Zbirka Slovarji). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 650 str, ilustr. ISBN 978-961-254-342-6. [COBISS.SI-ID 259361792]

54. BURNIE, David. Drevo : od drobnega semena do mogočnega gozda, (Zbirka Brezmejnost znanja). 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. ISBN 978-961-00-1384-6. [COBISS.SI-ID 257432576]


61 MEDICINA


55. AŽBER, Andreja. Ne morem več! : sindrom izgorelosti. Gloss (Slov. izd.). [Slovenska izd.], feb. 2007, št. 115, str. 69-71, fotogr. [COBISS.SI-ID 9775767]

56. ŠIMAC, Miha, KEBER, Katarina. "Patriae ac humanitati" : zdravstvena organizacija v zaledju soške fronte, (Thesaurus memoriae, Opuscula, 2). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 222 str., ilustr. ISBN 978-961-254-344-0. [COBISS.SI-ID 259259648]

57. ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga. Embriologija človeka : univerzitetni učbenik. 1. izd. Maribor: Medicinska fakulteta, 2011. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6739-35-1. [COBISS.SI-ID 257991936]


613 HIGIENA


58. KREITER, Hildegard, ROSCHATT, Helen. Kneippova šola zdravja : sodoben družinski priročnik za zdravje z vodo, prehrano, gibanjem, zelišči in umirjeno dušo, (Zbirka Za zdravo življenje). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1671-4. [COBISS.SI-ID 259227648]


613.8 ZASVOJENOST


59. DVORŠEK, Anton (ur.), FRANGEŽ, Danijela (ur.). Prepovedane droge v Sloveniji : kazensko pravni, kriminalistični in kriminološki problemi. V Mariboru: Pravna fakulteta; Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2011. 121 str., tabele. ISBN 978-961-6821-06-3. [COBISS.SI-ID 255676928]


613.88 SPOLNOST


60. BERNIK, Ivan, KLAVS, Irena. Spolno življenje v Sloveniji, (Zbirka Dialogi, letn. 12). 1. izd. Maribor: Aristej, 2011. 191 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-220-080-0. [COBISS.SI-ID 68104449]


615 FARMACIJA


61. AŽBER, Andreja. Gibanje proti zasvojenosti : SOS psihologija. O osebnosti, apr. 2009, št. 33, str. 28-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 9776023]


615.89 DOMAČA ZDRAVILA


62. MAJES, Jože. Zdravnik zdravi, narava ozdravi = medicus curat natura sanat. Dolenjske Toplice: samozal. J. Majes, 2011. 240 str., barvne fotogr. ISBN 978-961-276-178-3. [COBISS.SI-ID 257889792]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA


63. MARTIN, Lucy. The lighting bible : [ideas for every room in your home]. Reprinted. London: Apple, 2011. 256 str., ilustr. ISBN 978-1-84543-357-4. [COBISS.SI-ID 68410369]


636.1 KONJEREJA


64. DENNIS-BRYAN, Kim. Konji : živali, ki so spremenile svet, (Zbirka Brezmejnost znanja). 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. ISBN 978-961-00-1385-3. [COBISS.SI-ID 257429248]

65. WOOD, Ashley (ur.). Konji : celovit priročnik za oskrbo in nego. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. ISBN 978-961-00-1401-0. [COBISS.SI-ID 257620480]


641 PRIPRAVA ŽIVIL


66. GRILC, Mirjam. Zeliščna kuharija. Ljubljana: Kmečki glas, 2012. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-203-382-8. [COBISS.SI-ID 259698432]

67. JOKIĆ, Nedeljko. Recepture za pripremanje jela u Jugoslovenskoj narodnoj armiji : [(izbor)]. 1. natis. Ljubljana: Ebesede, 2011. 194 str., tabele. ISBN 978-961-6693-75-2. [COBISS.SI-ID 257513984]


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA


68. BERGANT, Živko. Plačilna sposobnost in kapitalska ustreznost podjetja : (računovodska analiza). Ljubljana: Inštitut za poslovno računovodstvo, 2012. 366 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-269-616-0. [COBISS.SI-ID 259627776]

69. WIEDEMANN, Julius (ur.). Logo design. Köln [etc.]: Taschen, [2007?]. 384 str., ilustr. ISBN 978-3-8228-4622-3. [COBISS.SI-ID 1900912]

70. WIEDEMANN, Julius (ur.). Logo design. Vol. 2. Köln [ETC.]: Taschen, cop. 2009. 384 str., ilustr. ISBN 978-3-8365-0942-8. ISBN 3-8365-0942-3. [COBISS.SI-ID 2238064]

71. WIEDEMANN, Julius (ur.). Logo design. Vol. 3. Köln; London: Taschen, 2011. 384 str., ilustr. ISBN 978-3-8365-2421-6. [COBISS.SI-ID 2543216]


66 INDUSTRIJA


72. ČESEN, Andrej, POGOREVC, Bojan, KOČAR, Stane. Lesarski terminološki slovar. [Ljubljana]: Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba, 2008. 121 str. ISBN 978-961-6295-25-3. [COBISS.SI-ID 242469120]


7 UMETNOST, ŠPORT


73. CEVC, Emilijan, KOMELJ, Milček (ur.). Pesnitev in resnica : Cevčevo berilo. Ljubljana: Slovenska matica, 2011. 473 str. ISBN 978-961-213-215-6. [COBISS.SI-ID 259049472]

74. ŠTEFANAC, Samo (ur.). Dioecesis Justinopolitana : spomeniki gotske umetnosti na območju koprske škofije. Koper: Pokrajinski muzej, 2000. 303 str., ilustr. ISBN 961-6384-00-7. [COBISS.SI-ID 109785856]

75. KOFMAN, Sarah. Melanholija umetnosti, (Edicija Hyperion). Koper: Hyperion, 2011. ISBN 978-961-6382-71-7. [COBISS.SI-ID 259835904]


72 ARHITEKTURA


76. BUDKOVIČ, Tomaž, KOŽELJ, Janez. Edo Mihevc : vodnik po arhitekturi. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2011. 493 str., ilustr. ISBN 978-961-6823-17-3. [COBISS.SI-ID 258707456]

77. PAVLIN, Sergej. Arhitekt, pedagog, oblikovalec in slikar. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2011. 197 str., ilustr. ISBN 978-961-261-227-6. [COBISS.SI-ID 259054336]


73 KIPARSTVO. UMETNA OBRT


78. NOVAK PUCER, Tina, KOS, Mateja. Pripovedovanje keramike : namizno posodje 18. in 19. stoletja = Racconti sulla ceramica : le stoviglie da tavola del XVIII e XIX secolo. Koper: Pokrajinski muzej = Capodistria: Museo regionale, 2011. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-6384-16-2. [COBISS.SI-ID 254817280]


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST


79. JEROVEC, Leon, ZEMLJAK, Marina. Podobe Valvasorjeve Ljubljane = Images of Valvasor's Ljubljana. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-231-845-1. [COBISS.SI-ID 259275008]


75 SLIKARSTVO


80. BREZNIKAR, Magda (ur.). Jernej (Bartolomej) Ramschissl : Valvasorjev učenec, slikar in grafik. Šmartno pri Litiji: Ustvarjalno središče Breznikar, 2011. 22 str., ilustr. ISBN 978-961-90752-2-7. [COBISS.SI-ID 259588864]


77 FOTOGRAFIJA


81. SUHADOLNIK, Jože. Album : Neue slowenische Kunst. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Jakopič, 2012. ISBN 978-961-93064-1-3. [COBISS.SI-ID 259519232]


78 GLASBA


82. KOVAČIČ, Alenka, ŠIVIC, Urša. S pesmijo v praznike. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 259136256]

83. KUNEJ, Drago, KUNEJ, Rebeka, KUNEJ, Drago (ur.). Slovenske ljudske plesne viže : Prekmurje in Porabje = Slovene folk dance music : Prekmurje and the Raba Valley, (Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 1 CD (59 min, 72 sek), stereo. ISBN 978-961-254-349-5. [COBISS.SI-ID 259404032]

84. BELTRAM, Vlasta (ur.). Ljudska glasbila in ljudsko glasbeno izročilo v severni Istri, Čičariji, Brkinih in na Bistriškem : zbornik prispevkov ustvarjalcev razstave in popis razstavljenih ljudskih glasbil : [katalog k razstavi] = Gli strumenti della tradizione e le tradizioni musicali nell'Istria settentrionale, nella Ciceria, nei Brkini e nel territorio di Ilirska Bistrica : raccolta di saggi degli autori della mostra e inventario degli strumenti della tradizione esposti : [catalogo]. Koper: Pokrajinski muzej = Capodistria: Museo regionale, 2005. 85 str., fotogr. ISBN 961-6384-09-0. [COBISS.SI-ID 222206464]

85. Scuffy dogs. [Maribor]: Front Rock, [p 2000]. 1 CD (29 min, 54 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 8619826]


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


86. Sunshine Barry und die Disco Würmer = Disko črvi. Ljubljana: Con film, 2011, p 2008. 1 video DVD (ca 75 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1098095966]


791 KINEMATOGRAFIJA. FILMI


87. 3-4 x jugatsu = Vrelišče = Boiling point. Vojnik: Fivia, 2011, p 1990. 1 video DVD (ca 103 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 256835072]

88. Ajami = Adžami. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2011, p 2009. 1 video DVD (ca 122 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1097951838]

89. Beyblade metal fusion. 1. Ljubljana: Video art, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 21376055]

90. Beyblade metal fusion. 2. Ljubljana: Video art, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 21376311]

91. Bisergora : izvirna slovenska lutkovna nanizanka dragocenih in pristnih otroških doživetij : III. sezona, 6-10 : o družini. Biserčki. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč: TV Slovenija, Otroški in mladinski program, 2011. 1 video DVD (ca 90 min), barve, zvok (stereo). [COBISS.SI-ID 373408]

92. Black swan = Črni labod. Ljubljana: Con film, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 104 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 42705]

93. Blues za Saro = Blues for Sara, (Novi slovenski film, 1). Ljubljana: Slovenski filmski center, javna agencija: = Slovenian Film Centre, 2011, p 1998. 1 video DVD (PAL) (ca 93 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1097974366]

94. Brideshead revisited = Vnovič v Bridesheadu. Vojnik: Fivia, 2011, p 2008. 1 video DVD (ca 133 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1098080606]

95. Coco Chanel & Igor Stravinsky = Coco Chanel in Igor Stravinsky. Vojnik: Fivia, 2011, p 2009. 1 video DVD (ca 120 min), barve in č-b, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1098159710]

96. Copie conforme = Overjena kopija. Ljubljana: Con film, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 102 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1098131550]

97. Cracks = [Zaljubljene]. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2011, p 2009. 1 video DVD (ca 104 min), barve, zvok (Dolby stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1098055518]

98. Creation = Evolucija. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 108 min), barve, zvok (Dolby stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1098162526]

99. Crimson tide = Podmornica. Ljubljana: Con film, 2011, p 1995. 1 BD (ca 115 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1098236766]

100. Diary of a wimpy kid. 2, Rodrick rules = Gregov dnevnik. 2, Rodrickova pravila. Ljubljana: Con film, 2011. 1 video DVD (ca 96 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1650043/. [COBISS.SI-ID 1098229854]

101. DICILLO, Tom. When you're strange. Ljubljana: Con film, 2011, p 2009. 1 video DVD (ca 86 min), barve in č-b, zvok (Dolby digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1098140766]

102. Easy virtue = Pokvarjenka. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2010, p 2008. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1098162014]

103. Edge of darkness = Na robu teme. Ljubljana: Fivia, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 117 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1226273/. [COBISS.SI-ID 1098187358]

104. Les enfants du paradis = Otroci raja. Vojnik: Fivia, 2011, p 1945. 1 video DVD (ca 190 min), č-b, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0037674/. [COBISS.SI-ID 1098197086]

105. The expendables = Plačanci. Vojnik: Fivia, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 103 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1320253/. [COBISS.SI-ID 1098197342]

106. Gremo mi po svoje. Ljubljana: Cinemania group, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 1097941598]

107. Gulliver's travels = Gulliverjeva potovanja. Ljubljana: Con film, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 82 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1097965150]

108. Gun = Pištola. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 79 min), barve, zvok (Dolby stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 21488695]

109. Hereafter = Onostranstvo. Ljubljana: Con film, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 124 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1098094174]

110. Des hommes et des dieux = Božji možje. Ljubljana: Con film, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 118 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1098133854]

111. Jagodka, Ekipa pa taka. Ljubljana: Moitoi [i. e. Video art], [2011], p 2009. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1097973342]

112. Jagodka, Igrajmo igro. Ljubljana: Moitoi [i. e. Video art], [2011], p 2009. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1097971550]

113. Jagodka, Kdor išče, ta najde. Ljubljana: Moitoi [i. e. Video art], [2011], p 2009. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1097973854]

114. Jagodka, Olika pa taka. Ljubljana: Moitoi [i. e. Video art], [2011], p 2009. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1097973598]

115. Jebiga = Fuck it, (Novi slovenski film, 3). Ljubljana: Slovenski filmski center, javna agencija: = Slovenian Film Centre, 2011, p 2000. 1 video DVD (PAL) (ca 90 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1097977950]

116. Killers = Morilci. Ljubljana: Fivia, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 100 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1103153/. [COBISS.SI-ID 1098196062]

117. Kruh in mleko = Bread and milk, (Novi slovenski film, 4). Ljubljana: Slovenski filmski center, javna agencija: = Slovenian Film Centre, 2011, p 2001. 1 video DVD (PAL) (ca 68 min), č-b, zvok. [COBISS.SI-ID 1097979230]

118. The lady vanishes = Gospa, ki izginja. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg & Co., 2011, p 1938. 1 video DVD (ca 92 min), č-b, zvok (Dolby digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1097952862]

119. Love & other drugs = Ljubezen in druge droge. Ljubljana: Con film, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 112 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 15070514]

120. Mali princ. [Ljubljana]: Fatamorgana, [2005]. 1 video DVD, barve, zvok. ISBN 961-90684-0-8. [COBISS.SI-ID 220905728]

121. Manolete = [Bikoborec]. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2010, p 2008. 1 video DVD (ca 94 min), barve, zvok (Dolby stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1098057822]

122. Mars needs moms = Mars potrebuje mame. Ljubljana: Con film, 2011. 1 video DVD (ca 84 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1098139998]

123. The men who stare at goats = Možje, ki strmijo v koze. Vojnik: Fivia, 2011, p 2009. 1 video DVD (ca 94 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1234548/. [COBISS.SI-ID 1098190686]

124. Moon to = Protégé = Protežiranec. Vojnik: Fivia, 2011, p 2007. 1 video DVD (ca 106 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1098130782]

125. Mother and child = [Mati in hči]. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 126 min), barve, zvok (Dolby stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1098161502]

126. Mu-lan. Trzin: Pres Trade, 2007, p 1998. 1 video DVD (ca 52 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 6616862]

127. Nothing personal = Nič osebnega. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2011, p 2009. 1 video DVD (ca 82 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 2005632]

128. Paisa = Paisa. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg & Co., 2011, p 1946. 1 video DVD (ca 121 min), č-b, zvok (Dolby digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1097952350]

129. Pirates of the Caribbean, On stranger tides = Pirati s Karibov, Z neznanimi tokovi. Ljubljana: Con film, 2011. 1 BD (ca 136 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 7591966]

130. Pirates of the Caribbean, On stranger tides = Pirati s Karibov, Z neznanimi tokovi. Ljubljana: Con film, 2011. 1 video DVD (ca 131 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1098228318]

131. Planet 51. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2011, p 2009. 1 video DVD (ca 87 min), barve, zvok (Dolby surround 5.1). [COBISS.SI-ID 1098058078]

132. Prom = Maturantski ples. Ljubljana: Con film, 2011. 1 video DVD (ca 99 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1098227038]

133. Red riding hood = Rdeča kapica. Ljubljana: Con film, 2011. 1 video DVD (ca 96 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1098135134]

134. Rio. Ljubljana: Con film, 2011. 1 BD (ca 96 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 257932800]

135. Rio. Ljubljana: Con film, 2011. 1 video DVD (ca 92 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1098136158]

136. The rite = Obred. Ljubljana: Con film, 2011. 1 video DVD (ca 109 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 257203968]

137. Scooby-Doo! and the circus monsters = Scooby-Doo! in cirkuške pošasti. Ljubljana: Con film, 2011. 1 video DVD (ca 64 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 7609374]

138. Scooby-Doo! and the safari creatures = Scooby-Doo! in nevarni safari. Ljubljana: Con film, 2011. 1 video DVD (ca 61 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 7608606]

139. Scooby-Doo! and the sea monsters = Scooby-Doo! in morske pošasti. Ljubljana: Con film, 2011. 1 video DVD (ca 62 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 7609118]

140. Scooby-Doo! and the snow creatures = Scooby-Doo! in snežne pošasti. Ljubljana: Con film, 2011. 1 video DVD (ca 62 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 7609630]

141. Sfinga : igrano-dokumentarni film. [Ljubljana]: Produkcijska skupina Mangart: Sfinga Pro: Produkcija Viharnik, cop. 2011. http://www.youtube.com/watch?v=FtSct1U-b9o. [COBISS.SI-ID 1098636638]

142. Socializacija bika? = Socialization of the bull?, (Novi slovenski film, 2). Ljubljana: Slovenski filmski center, javna agencija: Slovenian Film Centre, 2011, p 1998. 1 video DVD (PAL) (ca 78 min), barve in č-b, zvok. [COBISS.SI-ID 1097976926]

143. EJZENŠTEJN, Sergej Mihajlovič. Sovjetski montažni film : zbornik, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis, 2011. ISBN 978-961-6798-24-2. [COBISS.SI-ID 259388928]

144. Space truckers = Vesoljski tovornjakarji. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2011, p 1996. 1 video DVD (ca 93 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 1097953886]

145. 127 hours. Ljubljana: Con film, 2011, p 2010. 1 video DVD (PAL)(ca 90 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 7530782]

146. Stone. Ljubljana: Fivia, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 105 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1098129758]

147. Stop making sense = Ne bodite več razumljivi. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2011, p 1984. 1 video DVD (ca 85 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1097956190]

148. Tess = Tess : čista ženska. Vojnik: Fivia, 2011, p 1979. 1 video DVD (ca 186 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1098191966]

149. Tôkyô monogatari = Tokijska zgodba. Vojnik: Fivia, 2011, p 1953. 1 video DVD (ca 136 min), č-b, zvok. [COBISS.SI-ID 1098147678]

150. Tom and Jerry and the wizard of Oz = Tom in Jerry in čarovnik iz Oza. Ljubljana: Con film, 2011. 1 video DVD (ca 57 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2027255/. [COBISS.SI-ID 1098240606]

151. Tom and Jerry, Fur flying adventures volume 2 = Tom in Jerry, Navihane dogodivščine št. 2. Ljubljana: Con film, 2011. 1 video DVD (ca 94 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 42193]

152. Triage = [Triaža]. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2011, p 2009. 1 video DVD (ca 96 min), barve, zvok (Dolby stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1098056286]

153. Unknown = Neznanec. Ljubljana: Con film, 2011. 1 video DVD (ca 109 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 7530526]

154. L'uomo delle stelle = Mož, ki je ustvarjal zvezde. Vojnik: Fivia, 2011, p 1995. 1 video DVD (ca 113 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 256832256]

155. Veseli risani junaki. 2. Šenčur: Media film, 2010. 1 video DVD (ca 183 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 9775255]

156. Vipo odkriva svet. 2, Sneg s čokolado in druge pustolovščine. Šenčur: Media film, cop. 2011. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1098067806]

157. War, Inc. = Vojna d. o. o.. Vojnik: Fivia, 2011, p 2008. 1 video DVD (ca 107 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0884224/. [COBISS.SI-ID 1098198110]

158. Zvenenje v glavi = Headnoise, (Novi slovenski film, 5). Ljubljana: Slovenski filmski center, javna agencija: = Slovenian Film Centre, 2011, p 2002. 1 video DVD (PAL) (ca 92 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1097979998]


792 GLEDALIŠČE


159. LOBODA, Matjaž. Milan Klemenčič : iskalec lepote in pravljičnih svetov. Ljubljana: Lutkovno gledališče: Slovenski gledališki muzej, 2011. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-92479-5-2. [COBISS.SI-ID 259018752]

160. SLAPŠAK, Svetlana. Mikra theatrika : antropološki pogled na antično in sodobno gledališče, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 156). Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2011. 411 str., ilustr. ISBN 978-961-6369-30-5. [COBISS.SI-ID 259521792]


793.8 ČAROVNIKI


161. TREMAINE, Jon. Velika knjiga čarobnih trikov 2. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2011. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-261-222-1. [COBISS.SI-ID 256773888]


796 ŠPORT


162. PISTOTNIK, Borut. Osnove gibanja v športu : osnove gibalne izobrazbe. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2011. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-16-4. [COBISS.SI-ID 257642240]

163. VIDEMŠEK, Mateja, STANČEVIČ, Barbara. Ulovimo prosti čas : gibalne igre na prostem za otroke in starše. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2011. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-18-8. [COBISS.SI-ID 259296256]


796.5 GORNIŠTVO. TABORJENJE


164. GLAVNIK, Aleš, ROTOVNIK, Bojan, KADIŠ, Franc, PERŠOLJA, Borut, ZORN, Matija, BURNIK, Stojan (ur.), GOLNAR, Tone (ur.), KRPAČ, Franc (ur.), PEHANI, Peter (ur.), PERŠOLJA, Borut (ur.). Planinska šola : [učbenik]. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2011. 350 str., ilustr. ISBN 978-961-6156-95-0. [COBISS.SI-ID 255612672]


796.9 ZIMSKI ŠPORTI


165. GUČEK, Aleš, TERČELJ, Andrej, KORDEŽ, Milena, GIACOMELLI, Oto, MUHIČ, Doroteja, MAKUC, Vlado, BEDRAČ, Gorazd, SUPEJ, Matej, ŠTURM, Roman, BATAGELJ, Borut, VIDEMŠEK, Mateja, KORDIŠ, Iztok, LEŠNIK, Blaž, BEDNAŘIK, Nina, BOKAL, Ljudmila, BOKAL, Ljudmila (ur.). Slovenski smučarski slovar, (Zbirka Slovarji). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 413 str., ilustr. ISBN 978-961-254-341-9. [COBISS.SI-ID 259302400]


797 VODNI ŠPORTI


166. BOSCAROL, Ivo. NASA blog. Ajdovščina: Pipistrel, 2011. 167 str., fotogr. ISBN 978-961-269-592-7. [COBISS.SI-ID 259245568]


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


167. PETRIC LASNIK, Ivana, PIRIH SVETINA, Nataša, PONIKVAR, Andreja. Gremo naprej, Učbenik za nadaljevalce na tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-237-310-8. [COBISS.SI-ID 247471104]

168. ŠTEPIC, Lilijana. Angleščina po slovensko : za 7., 8. in 9. razred osnovne šole : razlaga v slovenskem jeziku za boljše razumevanje slovnice in besedišča, vaje z rešitvami, testi za preverjanje znanja. 1. izd. Zgornja Draga: Korekt plus, 2011. 457 str., ilustr. ISBN 978-961-90689-3-9. [COBISS.SI-ID 254974720]

169. VERDONIK, Darinka, ZWITTER VITEZ, Ana. Slovenski govorni korpus Gos, (Zbirka Sporazumevanje). 1. izd. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2011. 110 str. ISBN 978-961-92983-4-3. [COBISS.SI-ID 259350016]


82.0 LITERARNA TEORIJA


170. KRAVOS, Bogomila. Slovenska dramatika in tržaški tekst. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2011. 187 str. ISBN 978-961-6860-00-0. [COBISS.SI-ID 259221248]

171. KOZAK, Krištof Jacek (ur.), PREGELJ, Barbara (ur.). Poetika slovenstva : družbeni in literarni opus Borisa Pahorja. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011. 317 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-06-6. [COBISS.SI-ID 259256832]

172. ROBERT, Marthe. Iz sovraštva do romana : razprava o Flaubertu, (Edicija Hyperion). Koper: Hyperion, 2011. ISBN 978-961-6382-73-1. [COBISS.SI-ID 259836928]


821.111 ANGLEŠKI ROMANI


173. DUNTHORNE, Joe. Podmornica, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2011. 343 str. ISBN 978-961-277-020-4. [COBISS.SI-ID 258752768]


821.111(73) AMERIŠKI ROMANI


174. ALEXANDER, Tasha. Strupeno maščevanje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 329 str. ISBN 978-961-00-1459-1. [COBISS.SI-ID 258995712]

175. GAIL, Brian J.. Brez očeta. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2011. 506, [2] str. ISBN 978-961-222-858-3. [COBISS.SI-ID 257688576]

176. SHTEYNGART, Gary. Superžalostna resnična ljubezenska zgodba. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. ISBN 978-961-231-838-3. [COBISS.SI-ID 259693824]


821.131.1 ITALIJANSKI ROMANI


177. BUSI, Aldo, APOLLONIO, Marco. Seminar o mladosti : s seminarjem o starosti, (Moderni klasiki, 65). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. 406 str. ISBN 978-961-231-837-6. [COBISS.SI-ID 259301376]


821.133.1 FRANCOSKI ROMANI


178. SCHUHL, Jean-Jacques. Ingrid Caven : roman, (L'infini). [Paris]: Gallimard, 2000. 301 str. ISBN 2-07-075948-2. [COBISS.SI-ID 11789113]


821.163.6 SLOVENSKI ROMANI


179. FABIANI, Lin. Iskalec src. Ljubljana: samozal., 2011. 119 str. ISBN 978-961-276-291-9. [COBISS.SI-ID 258929664]

180. GLUVIĆ, Goran. Celovečerni film : mladinski roman, (Knjižna zbirka Mega). Murska Sobota: Franc-Franc, 2011. 76 str. ISBN 978-961-255-036-3. [COBISS.SI-ID 68056065]

181. KOVAČIČ, Lojze. Basel : drittes Fragment, (Litterae Slovenicae, 2011, 1). Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev: = The Slovene Writers' Association, 2011. 178 str. ISBN 978-961-6547-62-8. [COBISS.SI-ID 259394304]

182. REPE, Borivoj. Črno belo v Tehnicolorju. Ljubljana: Math, 2012. 412 str. ISBN 978-961-6100-97-7. [COBISS.SI-ID 259490816]

183. ŠAROTAR, Dušan. Ostani z mano, duša moja = Ostani z menov, düša moja : [roman], (Knjižna zbirka Med Rabo in Muro, 14). Murska Sobota: Franc-Franc; [Monošter]: Zveza Slovencev na Madžarskem, 2011. 175 str., fotogr. ISBN 978-961-255-037-0. [COBISS.SI-ID 68114433]


821.163.6-1 SLOVENSKA POEZIJA


184. DETELA, Jure, KOMELJ, Miklavž (ur.). Orfični dokumenti : teksti in fragmenti iz zapuščine, (Edicija Hyperion). Koper: Hyperion, 2011. ISBN 978-961-6382-72-4. [COBISS.SI-ID 259836672]

185. KOSOVEL, Srečko. Ostri ritmi = Aspri ritmi. Trieste: ZTT: = EST, 2011. 278 str. ISBN 978-88-7174-128-4. [COBISS.SI-ID 4446956]

186. PAJER, Majda. Ko se mrak oči dotakne. 2. izd. Ljubljana: Ekslibris, 2011. 171 str. ISBN 978-961-6729-45-1. [COBISS.SI-ID 255050496]

187. PAJER, Majda. Naslonim se nate. Mislinja: samozal., 2011. 81 str. ISBN 978-961-276-248-3. [COBISS.SI-ID 258022144]

188. PAVČEK, Tone. Angeli. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 81 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2164-0. [COBISS.SI-ID 259631872]

189. PAVČEK, Tone. Same pesmi o ljubezni. 2. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-231-701-0. [COBISS.SI-ID 259374336]


821.163.6-32 SLOVENSKE NOVELE


190. FRUMEN, Tanja. Insomnija. 1. ponatis. Portorož: Murano, 2011. ISBN 978-961-93042-1-1. [COBISS.SI-ID 258787328]

191. JURIČ, Janez. V senci dedijeve hruške : odpisani Zepl in druge kratke zgodbe. Ljubljana: Nova obzorja, 2011. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-92986-3-3. [COBISS.SI-ID 259176192]

192. KOLMANIČ, Karolina. Svetloba v srcu, (Zbirka Branje). 1. natis. Maribor: Pivec, 2011. 251 str. ISBN 978-961-6817-55-4. [COBISS.SI-ID 67525377]

193. PAJER, Majda. Mušnice so lepe : Majda Pajer. Mislinja: samozal., 2011. 119 str. ISBN 978-961-276-306-0. [COBISS.SI-ID 259204608]

194. POTOČNIK, Dragan. Zgodbe z afriških in azijskih dvorišč, (Zbirka Branje). 1. natis. Maribor: Pivec, 2011. 195 str., ilustr. ISBN 978-961-6817-70-7. [COBISS.SI-ID 68499201]

195. VAMBERGER, Tanja. Zgodbarnica 2011 : izbrane in nagrajene zgodbe literarnega natečaja. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. 156 str. ISBN 978-961-272-061-2. [COBISS.SI-ID 258697472]


821-1 POEZIJA OSTALIH NARODOV


196. ESTEBAN, Claude. Razpostava vrta in telesa. Sedem včerajšnjih dni, (Knjižna zbirka Poetikonove lire, knj. 25). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2011. 171, [II] str., avtorj. sl. ISBN 978-961-6758-19-2. [COBISS.SI-ID 258574336]

197. OSTOJIĆ, Milan, LAINŠČEK, Feri, POVH, Marjan. Pesem ravnice : zborovske in vokalno-instrumentalne priredbe avtorskih prekmurskih pesmi. Puconci: Pevsko društvo; [Murska Sobota]: Argo, društvo za humanistična vprašanja, 2011. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-93225-0-5. [COBISS.SI-ID 68109569]

198. OBERSTAR, Špela (ur.). Sodobna kitajska poezija, (Zbirka Aleph, 150). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2011. 128 str. ISBN 978-961-6789-23-3. [COBISS.SI-ID 259409920]


821-2 DRAMATIKA


199. GOMBAČ, Borut. Prasketanje : radijske igre, (Knjižna zbirka Frontier, 053). Maribor: Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2011. 131 str. ISBN 978-961-6620-19-2. [COBISS.SI-ID 258685696]

200. KLEČ, Milan. Druga stran otoka, (Zbirka Ekslibris). Ljubljana: Ekslibris, 2011. 111 str. ISBN 978-961-6838-34-4. [COBISS.SI-ID 258993664]

201. MÖDERNDORFER, Vinko. Gledališče otroke išče : igre in igrice, ki se jih igrajo otroci, gledajo jih pa lahko tudi odrasli, (Knjižna zbirka Liščki). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2011. 285 str., ilustr. ISBN 978-961-205-177-8. [COBISS.SI-ID 259213568]


821-311.2 fre DRUŽBENI ROMANI V FRANCOSKEM JEZIKU


202. HESSE, Hermann. Gertrude : roman. Paris: Calmann-Lévy, cop. 1962. 233 str. [COBISS.SI-ID 9782423]

203. HESSEL, Vitia. Le temps des parents, (Collection Folio, 382). [Paris]: Mercure de France, cop. 1969. 531 str. [COBISS.SI-ID 9781655]

204. LEIRIS, Michel. L'âge d'homme. précédé de De la littérature considérée comme une tauromachie, (Folio, 435). [Paris]: Gallimard, 1987, cop. 1939. 215 str. ISBN 2-07-036435-6. [COBISS.SI-ID 513537055]

205. QUENEAU, Raymond. Le dimanche de la vie, (Collection Folio, 442). [Paris]: Gallimard, cop. 1952. 243 str. [COBISS.SI-ID 9781399]

206. WELLERSHOFF, Dieter. Un beau jour : roman. Paris: Éditions du Seuil, cop. 1969. 204 str. [COBISS.SI-ID 9783447]


821-311.2 ROMANI OSTALIH NARODOV


207. ANDREEVSKI, Petre M.. Poslednji vaščani, (Zbirka Sto slovanskih romanov). Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2011. 247 str. ISBN 978-961-6547-61-1. [COBISS.SI-ID 258552832]

208. MÁRAI, Sándor. Ljubimec v Bolzanu. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2011. 227 str. ISBN 978-961-261-230-6. [COBISS.SI-ID 258565376]

209. MISHIMA, Yukio. Prepovedane barve, (Zbirka Lambda, 95). Ljubljana: Škuc, 2011. ISBN 978-961-6751-51-3. [COBISS.SI-ID 258976768]

210. OKSANEN, Sofi. Očiščenje. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2011. 335 str. ISBN 978-961-261-233-7. [COBISS.SI-ID 258783744]

211. PIRZAD, Zuya. Trpek okus kakijev : kratke zgodbe, (Zbirka Sanje, Zgodbe). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2011. 173 str. ISBN 978-961-274-040-5. [COBISS.SI-ID 259292928]

212. QUENEAU, Raymond. Modre cvetke, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2011. 271 str. ISBN 978-961-274-031-3. [COBISS.SI-ID 259291136]

213. TEZZA, Cristovao. Noč v Curitibi, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2011. 165 str. ISBN 978-961-277-017-4. [COBISS.SI-ID 258443264]


821-311.6 ZGODOVINSKI ROMANI


214. WITTULA, Anna. Strojarska hiša : družinski roman iz časa bidermajerja na Ptuju. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2011. 204 str., zvd. ISBN 978-961-261-234-4. [COBISS.SI-ID 258783488]


821-312.4 fre KRIMINALNI ROMANI V FRANCOSKEM JEZIKU


215. CORNWELL, Patricia Daniels. Et il ne restera que poussiere ---, (Le livre de poche, 7638). Paris: Librairie générale française, cop. 1993. 315 str. ISBN 2-253-07638-4. [COBISS.SI-ID 9781143]

216. KING, Stephen. Dolores Claiborne, (Collection Terreur, 9070). Paris: Albin Michel, cop. 1993. 324 str., 1 zvd. ISBN 2-266-04742-6. [COBISS.SI-ID 9780375]

217. RENDELL, Ruth. Le lac des ténebres, (Le livre de poche, 6190). Paris: Librairie des Champs-Élysées, cop. 1981. 221 str. ISBN 2-253-03892-X. [COBISS.SI-ID 9780631]


821-312.4 KRIMINALNI ROMANI


218. GRISHAM, John. Priznanje, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 509 str. ISBN 978-961-01-1934-0. [COBISS.SI-ID 258765056]


821-312.9 FANTASTIČNI ROMANI


219. NOËL, Alyson. Nočna zvezda : peti del serije Nesmrtni, (Zbirka Nesmrtni, knj. 5). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 295 str. ISBN 978-961-01-2084-1. [COBISS.SI-ID 258932736]

220. NOËL, Alyson. Temni plamen : četrti del serije Nesmrtni, (Zbirka Nesmrtni, knj. 4). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 311 str. ISBN 978-961-01-1943-2. [COBISS.SI-ID 258692864]


821-32 NOVELE OSTALIH NARODOV


221. BACH, Richard. Jonathan Livingston Galeb. Nova izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1407-9. [COBISS.SI-ID 259372800]

222. BOBIN, Christian. Vsi so zaposleni, (Knjižna zbirka Poetikonove lire). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2011. 109 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-6758-22-2. [COBISS.SI-ID 258575616]

223. MAHFUZ, Najib. Pravi čudež, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2011. 294 str. ISBN 978-961-277-018-1. [COBISS.SI-ID 258444288]


821-8 POLIGRAFIJE


224. NEPO, Mark. Knjiga prebujenja : [navdihujoča razmišljanja za vsak dan v letu]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 591 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2080-3. [COBISS.SI-ID 259577600]

225. Vse, kar potrebuješ, je ljubezen = All you need is love. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. [176] str., ilustr. ISBN 978-961-01-1892-3. [COBISS.SI-ID 259041024]


821-94 SPOMINI


226. JUG-OLIP, Ana, VRBINC, France (ur.). Utihnile so ptice, utihnila je vas : spomini na selske šege in navade, na izselitev v Nemčijo, na taborišče Ravensbrück in na srečno vrnitev domov. 1. izd. Celovec: Mohorjeva družba, 2011. 177 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0636-1. [COBISS.SI-ID 259257856]

227. KOMEL, Mirt. Kahirske kaheksije : Kairo leto pred revolucijo. Ljubljana: Zavod za kulturne dejavnosti Kultipraktik, 2011. 164 str., fotogr. ISBN 978-961-93068-1-9. [COBISS.SI-ID 258348288]

228. POGAČAR KADIČ, Mina. Ta rak ni bil le moj. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1939-5. [COBISS.SI-ID 259292416]


902 ARHEOLOGIJA


229. BAVDEK, Alma, CUNJA, Radovan. S fibulo v fabulo : fibule iz Istre, s Krasa, iz Notranjske in Posočja med prazgodovino in zgodnjim srednjim vekom : [katalog razstave] = Con la fibula nella storia : fibule dall'Istria, dal Carso, dalla Carniola Interna e dall'Isontino tra preistoria e alto medioevo : [catalogo della mostra]. Koper: Pokrajinski muzej = Capodistria: Museo regionale, 2010. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-6384-14-8. [COBISS.SI-ID 250347264]


91 GEOGRAFIJA


230. KNEZ, Martin (ur.), PETRIČ, Metka (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 1, Voda = Karstology and development challenges on karst. 1, Water, (Carsologica, 13). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2011. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-254-334-1. [COBISS.SI-ID 258948608]

231. MURPHY, Glenn. Zakladi : izgubljena in najdena bogastva, (Zbirka Brezmejnost znanja). 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. ISBN 978-961-00-1386-0. [COBISS.SI-ID 257466112]

232. PETEK, Martina, POPIT, Sabina, ARNUŠ, Marko. Geografija na maturi : zbirka nalog za pripravo na maturo. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 170 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1719-3. [COBISS.SI-ID 259442432]

233. PUST, Srečo. Modre sanje : z jadrnico v kraljestvo Južnega križa. Žužemberk: samozal., 2011. 447 str., fotogr. ISBN 978-961-276-284-1. [COBISS.SI-ID 258797312]

234. STEPANČIČ, Lucija, STEPANČIČ, Damijan, KOS, Gaja (ur.). Kako so videli svet?. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-272-063-6. [COBISS.SI-ID 259041792]


913(100)(036) VODNIKI - OSTALI SVET


235. CORNWEL-SMITH, Philip. Tajska, (Svetovni popotnik). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 528 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1872-5. [COBISS.SI-ID 257178624]


913(497.4)(036) VODNIKI - SLOVENIJA


236. CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (ur.), PETRIČ, Metka (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 2, Gradnja, turizem, ekologija, varovanje = Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection, (Carsologica, 14). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2012. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-254-340-2. [COBISS.SI-ID 259195648]


929 BIOGRAFIJE


237. EICHTINGER, Martin, WOHNOUT, Helmut. Alois Mock : politik piše zgodovino. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2012. 316 str., fotogr. ISBN 978-3-7086-0647-7. [COBISS.SI-ID 259521536]

238. GANTAR, Kajetan. Zasilni pristanek. V Ljubljani: Slovenska matica, 2011. 264 str., ilustr. ISBN 978-961-213-213-2. [COBISS.SI-ID 257984768]

239. ISAACSON, Walter. Steve Jobs : biografija največjega računalniškega vizionarja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 592 str., [16] str. č-b fotogr., ilustr. ISBN 978-961-00-1501-7. [COBISS.SI-ID 259894528]

240. PRINČIČ, Vili. V sinjo brezkončnost : po sledeh odkrivanja zapuščine bratov Rusjan, pionirjev letalstva : ob stoletnici dogajanja, Gorica 2011, (Knjižna zbirka Iz domačega panja). Trst: ZTT: = EST, 2011. 254 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-142-0. [COBISS.SI-ID 4546284]


930 ZGODOVINOPISJE


241. JEZERNIK, Božidar (ur.). Imaginarni "Turek". 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. 254 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0012-0. [COBISS.SI-ID 259592960]


94".../..." SPLOŠNA ZGODOVINA


242. MIHELIČ, Darja (ur.), BIZJAK, Matjaž (ur.). Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 440 str., ilustr. ISBN 978-961-254-348-8. [COBISS.SI-ID 259447552]


94".../18" ZGODOVINA DO 19. STOL.


243. MARUŠIČ, Branko, ROZMAN, Franc, KEBER, Katarina (ur.), SERUČNIK, Miha (ur.). Stockholmska spomenica Henrika Tume : Izjava delegacije Jugoslovanske socialdemokratične stranke za razprave na mirovnem kongresu v Stockholmu = Erklaerung der Delegation der Suedslavischen sozialdemokratischen Partei in den Vorverhandlungen zu dem Friedenskongresse in Stockholm, (Thesaurus memoriae, Fontes, 9). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 124 str. ISBN 978-961-254-350-1. [COBISS.SI-ID 259493632]


94"1939/45" 2. SVETOVNA VOJNA


244. HANČIČ, Damjan. Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem, 1941-1945, (Zbirka Revolucionarno nasilje, 1). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2011. 203 str., ilustr. ISBN 978-961-92574-7-0. [COBISS.SI-ID 259133184]


C CICIBANI


245. HANUŠ, Barbara. O Jakobu in muci Mici, Maškare, = Maschere, = Maskarák, = Fasching, = Carnival costumes. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-272-065-0. [COBISS.SI-ID 259177472]

246. HANUŠ, Barbara, KOS, Gaja (ur.). O Jakobu in muci Mici, Maškare, = Maškare, = Maskenbal, = Foušing, = Maska. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-272-066-7. [COBISS.SI-ID 259177728]

247. KOREZ, Karmen. Anže dobi prijatelje, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2012. [22] str., ilustr. ISBN 978-961-6668-45-3. [COBISS.SI-ID 259443712]

248. TRNOVŠEK, Tadej. Zaklad pisarja Bernarda. Stična: Muzej krščanstva na Slovenskem, 2011. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-90664-8-5. [COBISS.SI-ID 259190784]

249. VOLČINI, Martina. Mavrične mačje maroge. 1. natis. Domžale: Empirij; Radomlje: Ninart, 2010. [51] str., ilustr. ISBN 978-961-269-351-0. [COBISS.SI-ID 253407232]


C-S CICIBANI-SLIKANICE


250. KEGEL, Mateja A.. Mačje zgodbe : Tiltkina dogodivščina. 1. izd. Domžale: samozal., 2011. ISBN 978-961-93182-2-5. [COBISS.SI-ID 259226880]

251. KEGEL, Mateja A.. Maki, radovedna slončica. 1. izd. Domžale: samozal., 2011. ISBN 978-961-93182-1-8. [COBISS.SI-ID 259092992]

252. LAMBERT, Sandrine. Matevž praznuje rojstni dan : [o zajčku, ki se veseli daril]. [1. izd.]. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, [cop. 2012]. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2078-0. [COBISS.SI-ID 258835712]

253. PÉTIGNY, Aline de. Adijo, duda! : [o zajčku, ki se je odvadil dude]. [1. ponatis]. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, [cop. 2012]. [24] str., ilustr. ISBN 978-86-1117-291-0. [COBISS.SI-ID 12416412]

254. PÉTIGNY, Aline de. Matevž dobi sestrico : [o zajčku, ki je postal veliki brat]. [1. izd.]. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, [cop. 2012]. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2079-7. [COBISS.SI-ID 258834432]

255. PÉTIGNY, Aline de. Matevžu je uspelo! : [o zajčku, ki je dobil kahlico]. [2. ponatis]. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, [cop. 2012]. [24] str., ilustr. ISBN 978-86-11-16834-0. [COBISS.SI-ID 12416668]

256. POZVEK, Ingrid. Stric Januar, mali Jon in ded Florijan, (Zbirka Oblačno nebo). Ljubljana: samozal., 2012. [17] str., ilustr. ISBN 978-961-93244-0-0. [COBISS.SI-ID 259648000]

257. PREŠEREN, France. Povodni mož. Posebna miniaturna izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. [17] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2074-2. [COBISS.SI-ID 259223296]


C-Sv CICIBANI-SLIKANICE VELIKE ČRKE


258. FURLAN, Alja. Šim : o pogumu in zdravju, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2012. [46] str., ilustr. ISBN 978-961-6668-46-0. [COBISS.SI-ID 259613696]


C-Sz CICIBANI-SLIKANICE ZABOJI


259. BAN, Tatjana. Ovčka Belka plete oblačila. Domžale: Tamaj, 2011. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-92555-9-9. [COBISS.SI-ID 259317760]

260. BENULIČ, Saša. Spet zeleno. Domžale: Tamaj, 2011. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-92555-8-2. [COBISS.SI-ID 259219968]

261. CHAPMAN, Jane. Resnično dobri prijatelji : ob rečnem bregu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. ISBN 978-961-00-1381-5. [COBISS.SI-ID 257247232]

262. DORIA, Živa Viviana. Medvedkova božična sreča, (Zbirka Ptičice). 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2012. 21 str., ilustr. ISBN 978-961-6881-01-2. [COBISS.SI-ID 258862336]

263. KOSOVEL, Srečko. Moj sončni dan, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1701-8. [COBISS.SI-ID 259590400]

264. KOVIČ, Kajetan. Maček Muri, (Zbirka Velike slikanice). 17. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. [24] str., ilustr. ISBN 978-86-11-12252-6. [COBISS.SI-ID 254404608]

265. LEVSTIK, Fran. Kdo je napravil Vidku srajčico, (Zbirka Velike slikanice). 12. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. [18] str., ilustr. ISBN 978-961-01-1747-6. [COBISS.SI-ID 259694592]

266. PEROCI, Ela. Hišica iz kock, (Zbirka Velike slikanice). 4., prenovljeni natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2215-9. [COBISS.SI-ID 259761408]

267. ŠTEFAN, Anja. Sto ugank, (Zbirka Velike slikanice). 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. [43] str., ilustr. ISBN 978-86-11-15562-3. [COBISS.SI-ID 259740928]


M MLADINSKA KNJIŽEVNOST


268. LAMB, Charles, LAMB, Mary. Zgodbe po Shakespearu, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 233 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1705-6. [COBISS.SI-ID 259216128]

269. VRHOVEC, Iztok. Debeli Bajs. Ljubljana: Ved, 2012. ISBN 978-961-6814-61-4. [COBISS.SI-ID 259476480]

270. VRHOVEC, Iztok. Veliki mojster magnetov. Ljubljana: Ved, 2012. 224 str. ISBN 978-961-6814-60-7. [COBISS.SI-ID 259476224]


P PIONIRSKA KNJIŽEVNOST


271. AMBJORNSEN, Ingvar. Samson & Roberto. 2, Vražje vrane. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2011. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-261-229-0. [COBISS.SI-ID 257878016]

272. BERGER, Aleš. Noji nad Triglavom : igrica v verzih. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2011. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-261-231-3. [COBISS.SI-ID 258765568]

273. FURLAN, Alja. Ko se riba zaljubi v konja. Ljubljana: Alba 2000, 2012. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-477. [COBISS.SI-ID 7717150]

274. HAWKING, Lucy, HAWKING, S. W.. Jure in prapok, (Zbirka Pisanice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 287 str., [32] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-01-1267-9. [COBISS.SI-ID 258766080]

275. MARKUŠ, Jasna. Strašni Luka in grozni Marko, (Jurka Burka in mlade brihte, 3). 1. izd. Maribor: Pivec, 2012. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-6817-73-8. [COBISS.SI-ID 68543233]

276. PREGL, Sanja. Jamčica Maja in skrivnosti podzemlja. Ljubljana: Edina, 2011. ISBN 978-961-6364-52-2. [COBISS.SI-ID 259277056]

277. SEDGWICK, Marcus. Prikazni in pripomočki, (Zbirka Krokarščine, knj. 2). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2012. 261 str., ilustr. ISBN 978-961-272-067-4. [COBISS.SI-ID 259300864]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO