COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


Novosti poletja 2012


1.
DANON, Cadik I., 1923-
        Obsekano drevo Danonovih : spomin na Jasenovac / Cadik I. Danon Braco ; prevedla Erika Hadžović Ogrin. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012

Prevod dela: Sasečeno stablo Danonovih

ISBN 978-961-278-008-1
a) Danon, Cadik I. (1923-) - Spomini b) Židje - Genocid - Jugoslavija - Spomini c) Jasenovac - Koncentracijsko taborišče d) vojni zločini e) druga svetovna vojna

343.819.5(497.5Jasenovac)(092)
821.163.42-94
341.485(497.1=411.6)(092)
COBISS.SI-ID 261173248


0 SPLOŠNO


2.
MURŠIČ, Rajko
        Na trdna tla : brezsramni pregled samoniklih prizorišč in premislek nevladja mladinskega polja / Rajko Muršič ; drugi avtorji in avtorice Mladen Baćić ... [et al.] ; predgovor Peter Debeljak ; spremne vrstice Marko Brecelj. - Tolmin [i. e.] Koper : Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon (UPB), 2012. - 239 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Modrovanja)

Bibliografija: str. 218-221

ISBN 978-961-93284-0-8
a) etnologija b) generacijske skupnosti c) nevladne organizacije d) mladinski centri e) mladinska kultura f) mladi g) samonikla prizorišča h) civilni dialog i) Slovenija j) ethnology k) nongovermental organisations l) youth centres m) youth culture n) youth o) grassroots music venues p) civil dialogue q) Slovenia

061.2-053.6(497.4)
FRASCATI:
5-402
COBISS.SI-ID 260919040

3.
STERLE, Marko
        Misliti modro / Marko Sterle ; [ilustracije Miha Virant in Marko Sterle]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2012 (Ljubljana : Pance). - 167 str. : ilustr. ; 17 cm

350 izv. - Spremna beseda / urednik: str. 165-166

ISBN 978-961-6654-85-2
a) Antična znanost - Zgodovina b) modrost c) zgodovinski pregledi

001(37/38)
COBISS.SI-ID 261647360

4.
VERBIČ, Blaž
        Prepotovati Afriko - leta 1931 / Blaž Verbič. - Ilustr.

V: Naš čas. - ISSN 0350-5561. - Št. 28 (12. jul. 2012), str. 9.

069.9:(6)

COBISS.SI-ID 10292631


004 RAČUNALNIŠTVO


5.
BALOH, Peter, 1976-
        Ob praktičnih primerih skozi MS Excel 2010. Podpora pisarniškemu poslovanju / Peter Baloh, Peter Vrečar. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2012 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 163 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6661-34-8
a) Microsoft Excel 2010 (računalniški program) - Priročniki b) Elektronske preglednice - Računalniški programi c) računalniški program Microsoft Excel 2010

004.42(035)
004.67(035)
COBISS.SI-ID 259832576

6.
BALOH, Peter, 1976-
        Ob praktičnih primerih skozi MS Excel 2010. Podpora poslovnemu odločanju / Peter Baloh, Peter Vrečar. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2012 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 223 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6661-35-5
a) Microsoft Excel 2010 (računalniški program) - Priročniki b) Podatki - Priročniki c) Elektronske preglednice - Računalniški programi d) računalniški program Microsoft Excel 2010 e) poslovno odločanje

004.42(035)
004.67(035)
COBISS.SI-ID 259985920

7.
        BREZ skrbi, kar naprej! / Nikolaj Pečenko ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2012 ([Ljubljana] : Hren). - 293 str. : ilustr. ; 24 cm

3.000 izv.

ISBN 978-961-6661-31-7
a) Računalništvo - Priročniki b) računalniki

004(035)
COBISS.SI-ID 261448704

8.
ŠTRANCAR, Matjaž
        iPriročnik iPAD : uporaba in triki za iPAD 3. generacije [iOS 5.1 in 6.0] / Matjaž Štrancar ; strokovni sodelavci Andrej Marolt, Janez Jožef Starc, Matej Butala. - 1. izd. - Ljubljana : Štrancar.com, 2012 ([Žirovnica] : Medium). - 139 str. : ilustr. ; 24 cm

Del dodatka k nasl. naveden na ov. - 500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6877-02-2
a) i PAD (tablični računalnik) - Priročniki

004.382.73(035)
004.354.3(035)
COBISS.SI-ID 261741568

9.
ŠULER, Aleš
        Spoznajmo Internet / Aleš Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2012. - 56 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Naj ostane preprosto!)

500 izv.

ISBN 961-6176-94-3
a) Internet (računalniško omrežje) - Priročniki b) informacijski viri c) iskanje informacij d) Internet e) vodniki f) priročniki g) nasveti

004.738.5(036)
COBISS.SI-ID 13864246

10.
ŠULER, Aleš
        Spoznajmo Visual Basic.NET 2010 / Aleš Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2012. - 80 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Naj ostane preprosto!)

500 izv.

ISBN 961-6176-95-1
a) Visual Basic.Net (programski jezik) - Priročniki b) računalniški programi c) programski jeziki d) priročniki e) nasveti

004.43(035)
COBISS.SI-ID 13864502

11.
ŠULER, Aleš
        Spoznajmo Visual C# .NET 2010 / Aleš Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2012. - 79 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Naj ostane preprosto!)

Nasl. na ov.: Spoznajmo Visual C# 2010. - 500 izv.

ISBN 961-6176-96-X
a) Visual C# 2010 (programski jezik) - Priročniki b) programski jeziki c) programski jezik Visual C# 2010

004.43(035)
COBISS.SI-ID 7746722


005 MENEDŽMENT


12.
BAVEC, Cene
        Strukturni vidiki organiziranosti / Cene Bavec, Massimo Manzin. - Koper : Fakulteta za management, 2012. - 138 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Znanstvene monografije Fakultete za management, ISSN 1855-0878)

300 izv. - Bibliografija: str. 135-138

ISBN 978-961-266-124-3
a) Organizacija - Teorija b) Organizacija poslovanja c) strukture

005.7
COBISS.SI-ID 260870656

13.
DUBROVSKI, Drago
        Razsežnosti kriznega managementa / Drago Dubrovski. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2011 ([s. l. : s. n.]). - 416 str. : ilustr., preglednice ; 23 cm. - (Znanstvene monografije MFDPŠ, ISSN 2232-2116)

600 izv. - Bibliografija: str. 395-416

ISBN 978-961-6813-03-7
a) Krizni management b) ekonomska kriza c) podjetja d) upravljanje

005.931.11
COBISS.SI-ID 254248192

14.
TAVČAR, Mitja I.
        Strateški management znanjskih organizacij / Mitja I. Tavčar. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2011 ([s. l. : s. n.]). - 297 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Strokovne monografije MFDPŠ, ISSN 2232-2655)

100 izv. - Bibliografija: str. 283-297. - Kazalo

ISBN 978-961-6813-02-0
a) Znanje - Management b) strateški management

005.21:001.101
COBISS.SI-ID 254039040


02 KNJIŽNIČARSTVO


15.
CHARTIER, Roger
        Red knjig : bralci, avtorji in knjižnice v Evropi med 14. in 18. stoletjem / Roger Chartier ; [prevod Saša Jerele ; spremna beseda Maja Breznik]. - Ljubljana : Sophia, 2011 (Ljubljana : Collegium graphicum). - XIV, 158 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Teorija ; 2011, 13)

Prevod dela: L'ordre des livres : lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre XIVe et XVIIIe siècle. - 500 izv. - Spremna beseda / Maja Breznik: str. 141-158. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6768-38-2
a) Branje - Zgodovina b) Knjige - Kulturna zgodovina - Evropa c) bralci d) knjižnice e) zgodovina knjige

028(091)
002.2(091)
930.85(4)"13/17"
COBISS.SI-ID 261116672


084.11 STRIPI


16.
DRAPPIER, Franz
        Madžarka v Pendjabu / Franz ; [prevod Vojko Volavšek - Volvo]. - Celje : Risar, 2012 (Celje : Dikplast). - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Serija Lester Cockney ; 3)

Prevod dela: Une hongroise au Pendjab. - 500 izv.

ISBN 978-961-93223-1-4

084.11
COBISS.SI-ID 260882432

17.
FAYOLLE, Diane
        Mali princ : nove dogodivščine po zgledu mojstrovine Antoina de Saint-Exuperyja. Planet Eolov / [risba Diane Fayolle ; barvanje Digikore ; prevod Jana Hibler]. - Ljubljana : Alica, 2012. - (Mali princ ; 1)

Prevod dela: Le Petit Prince. La Planète des Éoliens

ISBN 978-961-6834-90-2

084.11
COBISS.SI-ID 261594112

18.
FAYOLLE, Diane
        Mali princ : nove dogodivščine po zgledu mojstrovine Antoina de Saint-Exuperyja. Planet Ognjene ptice / [risba Diane Fayolle ; barvanje Digikore ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2012. - (Mali princ ; 2)

Prevod dela: Le Petit Prince. La Planète de l'Oiseau Feu

ISBN 978-961-6834-91-9

084.11
COBISS.SI-ID 261594880

19.
        MALI princ : nove dogodivščine po zgledu mojstrovine Antoina de Saint-Exuperyja. Žadin planet / [risba Zaderkcrystal ; barvanje Karine Lambin ; prevod Špela Žakelj]. - Ljubljana : Alica, 2012. - (Mali princ ; 4)

Prevod dela: Le Petit Prince. La Planète de Jade

ISBN 978-961-6834-93-3

084.11
COBISS.SI-ID 261595392

20.
MAZEL, Lucy
        Mali princ : nove dogodivščine po zgledu mojstrovine Antoina de Saint-Exuperyja. Planet glasbe / [risba Lucy Mazel ; barvanje Paul Drouin ; prevod Špela Žakelj]. - Ljubljana : Alica, 2012. - (Mali princ ; 3)

Prevod dela: Le Petit Prince. La Planète de la Musique

ISBN 978-961-6834-92-6

084.11
COBISS.SI-ID 261595136

21.
STATON, Joe
        Scooby-Doo. Veliki pobeg! / ilustracije Joe Staton ; besedilo Dan Slott, Joe Rozum ; barvanje Paul Becton ; [prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2012

Prevod dela: Big house Brouhaha

ISBN 978-961-6834-96-4

084.11
COBISS.SI-ID 261791488

22.
        SVETI trikotnik. Epizoda 5, Nesramna laž / [scenarij] Didier Convard ; [risba] Denis Falque ... [et al.] ; [prevod Mihael Šorl in Vojko Volavšek - Volvo]. - Celje : Risar, 2012 (Celje : Dikplast). - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Ekstra bumerang ; 18)

Prevod dela: Le triangle secret. 5, L'infame mensonge. - Ov. nasl. - 500 izv.

ISBN 978-961-93223-2-1

084.11
COBISS.SI-ID 260882944

23.
WATTERSON, Bill
        Čudaka z drugega planeta! : zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu / [prevedel Jernej Juren]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2012 ([Ljubljana] : Formatisk). - 127 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Weirdos from another planet!. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-261-253-5

084.11
COBISS.SI-ID 261988608


1 FILOZOFIJA


24.
BADIOU, Alain, 1937-
        Deleuze, hrumenje Biti ; Drugi manifest za filozofijo / Alain Badiou ; prevod Rok Benčin ... [et al.] ; [imensko in stvarno kazalo Magdalena Stanimirović]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 ([Ljubljana] : DZS). - 245 str. ; 22 cm. - (Philosophica. Series Moderna / Filozofski inštitut ZRC SAZU, ISSN 2232-3007)

Prevoda del: Deleuze, la clameur de l'être ; Second manifeste pour la philosophie. - 450 izv. - Potiskane notr. str. ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Izbrana bibliografija knjižnih del Alaina Badiouja: str. 227-229. - Kazali

ISBN 978-961-254-363-1
a) Deleuze, Gilles (1925-1995) b) Francoska filozofija - 20.st.

1(44)"19":929Deleuze G.
COBISS.SI-ID 261189120

25.
BUBER, Martin
        Vse resnično življenje je srečanje / Martin Buber ; izbral in uredil Stefan Liesenfeld ; [prevedla Marija Weisskirchen]. - Ljubljana : Novi svet, 2012 ([Ljubljana] : Formatisk). - 100 str. ; 20 cm. - (Zbirka 100 strani ; 15)

Prevod dela: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. - 600 izv. - Spremna beseda / Stefan Liesenfeld: str. [I-II]

ISBN 978-961-6878-05-0
a) Buber, Martin (1878-1965) b) Nemška filozofija - 20.st. c) filozofska antropologija

1Buber M.
COBISS.SI-ID 261406464

26.
ÈPŠTEJN, Mihail Naumovič
        Znak_vrzeli : o prihodnosti humanističnih ved / Mihail Epštejn ; [prevedel in spremno besedo napisal Blaž Podlesnik]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2012 (Begunje : Cicero). - 623 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Labirinti ; 38)

Prevod dela: Znak_probela. - Epštejnova čarobna neskladja sodobne humanistike / Blaž Podlesnik: str. 597-616. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6717-68-7
a) Humanistične vede b) znanost c) filozofija kulture d) lingvistika e) humanistika

168.522
COBISS.SI-ID 260359168

27.
JAMESON, Fredric, 1934-
        Kulturni obrat : izbrani spisi o postmoderni, 1983-1998 / Fredric Jameson ; [prevod in spremna beseda Primož Krašovec]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2012 ([Ljubljana] : Studio print). - 251 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: The cultural turn. - 600 izv. - Kultura in finančni kapitalizem v pozni postmoderni / Primož Krašovec: str. 229-251. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6798-28-0
a) Jameson, Fredric (1934-) b) Postmodernizem c) filozofija kulture d) finančni kapitalizem

1Jameson F.
141.78
7.038.6
COBISS.SI-ID 260964352

28.
LOGAR, Tea, 1974-
        Ljudje kot sredstva : izkoriščanje v osebnih odnosih / Tea Logar ; [spremna beseda Friderik Klampfer]. - Ljubljana : Krtina, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 175 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 165)

400 izv. - Nedopustna (iz)raba soljudi / Friderik Klampfer: str. 167-173. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 159-165. - Kazalo

ISBN 978-961-260-055-6
a) Delavci - Človekove pravice b) spoštovanje človeka c) družinska morala d) morala in družba e) kapitalizem f) filozofski sistemi

141.7
330.342.14
FRASCATI:
6-301
COBISS.SI-ID 261196544

29.
LOZAR, Janko
        Fenomenologija razpoloženja : s posebnim ozirom na Heideggra in Nietzscheja / Janko M. Lozar. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2012 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 187 str. ; 20 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 54)

300 izv. - O avtorju: str. 177. - Bibliografija: str. 179-187. - Povzetek v angl. - Kazalo

ISBN 978-961-6644-99-0
a) Heidegger, Martin (1889-1976) b) Nietzsche, Friedrich Wilhelm (1844-1900) c) Fenomenologija d) nemški filozofi

165.62
COBISS.SI-ID 261512960

30.
REPAR, Primož
        Apokrif bitja / Primož Repar. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2012 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 286 str. ; 20 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 55)

350 izv. - O avtorju: str. 285-286

ISBN 978-961-6894-00-5
a) bivajoče b) teološka hermenevtika

165.1
821.163.6-32
COBISS.SI-ID 261662976


13 FILOZOFIJA DUHA


31.
HOPPE, Geoffrey
        Živite svojo božanskost / [kanalizirata Geoffrey in Linda Hoppe] ; [podano po] Adamus Saint-Germain ; [prevod Tjaša Pavček]. - Ljubljana [i. e.] Trzin : Nova, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 324 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Live your divinity. - Avtorja navedena na ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-269-660-3
a) Saint-Germain, Adamus (1710-1784) - Sporočila b) nova duhovna gibanja c) ezoterika

133.9
COBISS.SI-ID 261144832

32.
MEGRE, Vladimir Nikolaevič
        Anastasija / Vladimir Megre ; [prevod Jana Ferjan, soprevod Nara Petrovič]. - Grosuplje : Žarek, 2012 (Grosuplje : Partner graf). - 199 str. ; 21 cm. - (Zbirka Zveneče cedre Rusije ; knj. 1)

Prevod dela: Anastasija. - 1.000 izv. - Kako je Anastasja sploh prišla k nam / Nara Petrovič: str. 6-8

ISBN 978-961-92643-6-2
a) Okultno - V leposlovju

133.1
821.161.1-311.2
COBISS.SI-ID 261808384

33.
NARBY, Jeremy
        Kozmična kača : DNK in izvor znanja / Jeremy Narby ; [prevod Marko Plahuta]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2012 ([Ljubljana] : Matformat). - 275 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://itunes.apple.com/us/genre/books/id38?mt=11
Dostopno tudi na: http://www.amazon.com. - Prevod dela: The cosmic serpent. - 800 izv. - O avtorju: str. 275. - Bibliografija: str. 245-269

ISBN 978-961-6359-76-4
ISBN 978-961-6359-77-1 (Mobi)
ISBN 978-961-6359-78-8 (ePub)
a) Šamanizem - Peru b) Halucinogene rastline - Uporaba - Peru c) Nadčutno doživljanje d) etnobotanika e) etnofarmakologija f) halucinogeni g) ajuhaska h) Amazonija i) Indijanci j) nadčutno spoznavanje k) znanje l) antropologija m) molekularna biologija n) DNA

133.4(85)
39(=87)
581.6:39(85)
COBISS.SI-ID 262345216

34.
STIBAL, Vianna
        Theta zdravljenje : odkrijte eno izmed najmogočnejših tehnik energijskega zdravljenja na svetu! : [uvod v nenavadno energijsko zdravilno tehniko] / Vianna Stibal ; [prevod Gordana Pečnik]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Filargo, 2012. - 320 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: ThetaHealing. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv. - O avtorici: str. 306. - Bibliografija: str. 304

ISBN 978-961-93237-3-1
a) Spiritualizem b) Duševno zdravje c) samozdravljenje d) naravno zdravljenje

133.9
613.86
COBISS.SI-ID 261772032

35.
ŠKOF, Anita
        Zaveza v duši / Anita Škof. - Ljubljana : Keter - Center Boga, 2012 (Begunje : Cicero). - 219 str. ; 21 cm. - (Zbirka Spomini srca ; 1)

ISBN 978-961-90966-9-7
a) Duhovnost

133.2
COBISS.SI-ID 260169728


159.9 PSIHOLOGIJA


36.
ABHEDANANDA, swami, 1866-1939
        Samospoznanje / svami Abhedananda ; [prevod Marjana Kos]. - Mengeš : Bird Publisher, 2012. - 100 str. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.bird-publisher.com/. - Prevod dela: Self-knowledge. - 500 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-279-339-5
ISBN 978-961-279-340-1 (pdf)
ISBN 978-961-279-341-8 (mobi)
ISBN 978-961-279-342-5 (ePUB)
a) Samospoznavanje b) hinduizem c) duhovnost

159.923.2
233
COBISS.SI-ID 259542016

37.
BLOOM, William, 1948-
        Um, telo, duh : ilustrirana enciklopedija : [vodnik zdravilnih metod, ezoteričnega znanja in duhovnih tradicij] / [William Bloom, Judy Hall, David Peters ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 320 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Encyclopedia of mind, body, spirit. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 4.000 izv. - O avtorjih: str. 4. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2151-0
a) Mišljenje - Leksikoni b) Čleveško telo - Leksikoni c) telo in um d) duhovnost e) parapsihologija

159.956.2(031)
133.2(031)
COBISS.SI-ID 259541248

38.
CARNEGIE, Dale, 1888-1955
        Zgradite boljše odnose! : [kako vzpostaviti dobre odnose, pridobiti zaupanje ljudi in vplivati nanje] / Dale Carnegie [in sodelavci ; prevedla Katja Rozman]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 206 str. ; 20 cm

Prevod dela: How to have rewarding relationships, win trust and influence people. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - O avtorju: str. 205-206. - 400 izv. v trdi vezavi in 1.000 izv. v mehki vezavi

ISBN 978-961-00-1555-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1548-2 (broš.)
a) Medosebni odnosi - Psihološki nasveti - Priročniki b) Medosebne komunikacije - Priročniki

159.922(035)
316.472
COBISS.SI-ID 261240064

39.
DEBELAK, Maja, 1977-
        Iz uma v srce / Dobra vila - Maja. - Kresnice : Divinum cor, 2012 ([Trzin] : Herle - hiša poslovnega tiska). - 166 str. ; 19 cm

1.000 izv. - O avtorici knjige: str. 3. - Spremne besede / Julija Herle, Lamia Simona Sellami, Damjan Damjanovič, Barbra Jermann: str. 9-14

ISBN 978-961-93306-2-3
ISBN 961-93306-2-3 !
a) Pozitivno mišljenje

159.922
COBISS.SI-ID 261650688

40.
FONE, Helena
        Tehnika čustvene svobode - EFT za telebane / Helena Fone ; [prevod Nina Frua]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2012 ([Ljubljana] : Itagraf). - 308 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Emotional freedom technique for dummies. - Nasl. v kolofonu, na ov. in hrbtu: EFT - tehnika doseganja čustvene svobode za telebane. - 1.000 izv. - O avtorici na začetni str. - Par besed od mene knjigi na pot / Pika Rajnar: začetne str. - Bibliografija: str. 288-289. - Kazalo

ISBN 978-961-6661-36-2
a) Čustva - Priročniki b) Psihoterapija - Priročniki

159.942(035)
COBISS.SI-ID 261491456

41.
FURNHAM, Adrian
        Psihologija : ideje, ki so spremenile svet / Adrian Furnham ; [prevod Barbara Banović]. - 1. izd. - Maribor : Videotop, 2012. - 205 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Serija 50 največjih idej)

Prevod dela: 50 psychology ideas you really need to know. - Na dnu nasl. str. naveden tudi založnik originalne izd.: Quercus. - Dodatek k nasl. na ov.: Najpomembnejša dognanja človeštva. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6863-16-2
a) Psihologija b) idejna dognanja

159.9
COBISS.SI-ID 261289216

42.
JAMES, Muriel
        Rojeni za zmago : transakcijska analiza z gestalt vajami in eksperimenti : posodobljena izdaja z novim predgovorom avtoric / Muriel James, Dorothy Jongeward ; [prevod Helena Marko]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Iskanja, 2012 ([Begunje] : Cicero). - 321 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Born to win. - 600 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / Barbara Repinc: str. 11-14. - O avtoricah na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 297-307. - Povzetek pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-961-6058-54-4
a) Uspešnost - Psihološki nasveti - Priročniki b) transakcijska analiza c) osebnostni razvoj d) psihoterapija e) gestalt

159.947.3(035)
COBISS.SI-ID 260902656

43.
KRIZMANIĆ, Mirjana
        Tkanje življenja : poti in stezice do življenjskega zadovoljstva in sreče / Mirjana Krizmanić ; iz hrvaščine prevedel Milan Žlof. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 160 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prestop ; knj. 5)

Prevod dela: Tkanje života. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 160. - Bibliografija: str. 159

ISBN 978-961-6468-65-7
a) Ustvarjalnost b) Pozitivno mišljenje c) samopomoč d) priročniki

159.922(035)
COBISS.SI-ID 262287616

44.
LASCH, Christopher
        Kultura narcisizma : ameriško življenje v času zmanjšanih pričakovanj / Christopher Lasch ; [prevedla Marjana Karer ; spremna beseda Mirjana Nastran Ule]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 347 str. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: The culture of narcissism. - 1.000 izv. - Sodobno življenje v času velikih želja in zmanjšanih pričakovanj / Mirjana Nastran Ule: str. 287-303. - Opombe z bibliografijo: str. 305-329. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2253-1
a) Lasch, Christopher (1932-1994) b) Narcizem - Sociologija kulture c) ameriško življenje

159.97:316.7(73)
COBISS.SI-ID 260275968

45.
PLIBERŠEK, Franci, 1966-
        Vsemogočni v ogledalu / Franci Pliberšek, Mateja Zorko ; [ilustracije Andrej Koželj]. - 1. izd. - Ljubljana : Lisac & Lisac, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 255 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Iz prakse v teorijo)

2.000 izv. - O avtorjih: str. 252-254

ISBN 978-961-6655-53-8
a) Pozitivno mišljenje - Priročniki b) notranja sreča c) zakon privlačnosti d) duhovni zakoni

159.922(035)
130.1
COBISS.SI-ID 260409344

46.
VIEGAS, Marneta
        Relax kids = Otroci, sprostite se!. Zvezdica želja : 52 meditacij za otroke (starejše od pet let) / Marneta Viegas ; ilustracije Nicola Wyldbore-Smith ; [prevod Barbara Piškur]. - 1. natis. - Ljubljana : Star Elysium, 2012 ([Velenje] : Eurograf). - 120 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Relax kids. The wishing star

ISBN 978-961-93198-2-6
a) Otroci - Sprostitev - Psihotehnike b) meditacija

159.98-053.2
821-93-34
COBISS.SI-ID 261451008

47.
WALTON, Chris
        Gama zdravljenje : znanstveno potrjen proces sprememb, ki bo odpravil omejujoča podzavestna prepričanja, skrbi, strah in čustveni stres v 5 minutah / Chris Walton ; [prevod Simona Koželj]. - 1. natis. - Kranj : Zavod V. I. D., 2012 (tiskano v EU). - 205 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Neskončnost)

Prevod dela: Gamma healing. - 800 izv. - Uvodna beseda / Kazadi Kalangu: str. 13. - O avtorju: str. [206]. - Opombe z ibliografijo: str. 200-205

ISBN 978-961-90342-2-4
a) Osebnostni razvoj b) samozavedanje c) samozdravljenje

159.923.2
COBISS.SI-ID 260968192

48.
ZELAND, Vadim
        Transurfing realnosti. Stopnja 5, Jabolka padajo v nebo / Vadim Zeland ; prevod Klara Bronnikov in Svetlana Fays. - Brežice : Maat, založba za boljšo kakovost življenja, 2012

Prevod dela: Transerfing real´nosti

ISBN 978-961-92385-5-4
a) Samorealizacija - Kontrolna teorija - Priročniki b) realitetna terapija c) transurfing

159.9.01(035)
COBISS.SI-ID 260966144

49.
ZUPANČIČ, Maja, 1959-
        Uvod v razvojnopsihološko diagnostiko / Maja Zupančič in Matija Svetina. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 224 str. : preglednice ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF)

Tisk na zahtevo. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 189-213. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-237-501-0
a) Razvojna psihologija - Psihodiagnostika

159.922:159.9.072
COBISS.SI-ID 261554432


17 ETIKA


50.
KÜNG, Hans, 1928-
        Priročnik svetovni etos : vizija in njena uresničitev / Hans Küng ; v sodelovanju z Güntherjem Gebhardtom in Stephanom Schlensogom ; [spremna beseda Borut Ošlaj ; prevedli Z. Štrubelj ... et al.]. - Grosuplje : Partner graf, 2012 (Grosuplje : Partner graf). - 265 str. ; 19 cm

Dostopno tudi na: http://www.svetovnietos.si. - Prevod dela: Handbuch Weltethos : eine Vision und ihre Umsetzung. - 500 izv. - Spremna beseda / Borut Ošlaj: str. 15-23. - O avtorju / Borut Ošlaj: str. 249-251. - Bibliografija svetovni etos / str. 241-247. - Vsebuje tudi: Manifest Gibanja svetovni etos Slovenija

ISBN 978-961-93264-1-1
ISBN 978-961-93264-2-8 (pdf)
a) Küng, Hans (1928-) - Bibliografije b) Stiftung Weltethos - Delovanje c) Etika d) Krščanska morala e) Globalizacija - Etični vidik

17
27-42
316.7:17
012 Küng H.
COBISS.SI-ID 262115584

51.
MOON, Sun Myung
        Živim za svetovni mir / Sun Myung Moon ; [prevod Mateja Garrett, Saša Llapushi]. - Škofljica : Slovensko družinsko društvo za mir in združitev v svetu, 2012. - 348 str., [8] f pril. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: As a peace-loving global citizen

ISBN 978-961-269-632-0
a) svetovni mir

172.4
ŠM od 17 MOON SUN MYUNG Živim za ŠO od 17 MOON SUN MYUNG Živim za VE od 17 MOON SUN MYUNG Živim za
COBISS.SI-ID 260342016


2 VERSTVO


52.
GRÜN, Anselm
        Pustolovščine življenja : knjiga o duhovnosti za družine / Anselm Grün, Magdalena Bogner ; [prevod Nina Vovčko Pirc ; fotografije Oton Naglost]. - Koper : Ognjišče, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 200 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Abentnuer Leben. - 1.500 izv. - O avtorjih: str. 199

ISBN 978-961-263-088-1
a) Družina - Krščanski vidik b) Zakonska zveza - Krščanski vidik c) duhovnost d) družinsko življenje

27-45
COBISS.SI-ID 261005312

53.
HADJADJ, Fabrice, 1971-
        Vera demonov ali Preseženi ateizem / Fabrice Hadjadj ; [prevod Jasmina Rihar ; spremna beseda Branko Cestnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2012 (tiskano v Sloveniji). - 248 str. ; 22 cm

Prevod dela: La foi des démons ou l'athéisme dépassé. - 800 izv. - Njegov napuh in njena zmaga / Branko Cestnik: 5-15. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-222-907-8
a) Krščanstvo - Vera b) Greh c) Ateizem

27-423.5
27-184.3
299.2
COBISS.SI-ID 261775104

54.
KOVAČIČ Peršin, Peter
        Duh inkvizicije : slovenski katolicizem med restavracijo in prenovo / Peter Kovačič Peršin. - Ljubljana : Društvo 2000, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 302 str. ; 21 cm

500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6533-41-6
a) Ecclesia catholica - Slovenija b) Katolištvo - Slovenija c) krščanstvo d) politična zgodovina e) družbeni nauk

272-662(497.4)
304(497.4)
COBISS.SI-ID 261497088

55.
KRYSTAL, Phyllis
        Ponovno povezovanje z energijo ljubezni : ne obidite svojega srca! / [Phyllis Krystal ; prevod Mateja Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mlaj - društvo za kvaliteto življenja, 2012 ([Medvode] : Premiere). - 142 str. ; 20 cm

Prevod dela: Reconnecting the love energy - don't by-pass your heart. - Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-91418-8-5
a) Duhovnost - Hinduizem b) Samospoznavanje

233-584.5
159.923.2
COBISS.SI-ID 261322752

56.
MEŽAN, Adolf
        Med belimi stenami : pogovori in doživetja bolniškega duhovnika / Adolf Mežan ; [spremna beseda Berta Golob]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2012 (tiskano v Sloveniji). - 179 str. ; 20 cm

500 izv. - Ste verni? / Berta Golob: str. 5-7

ISBN 978-961-222-911-5
a) Bolniki - Pastoralna oskrba b) Duhovniki - Pastoralno delo - Spomini c) bolniški duhovniki

27-725-46:616-051
616-051:27-46
COBISS.SI-ID 262135040

57.
PRINCE, Derek
        Zakonska zveza : svetopisemska skrivnost za trajno ljubezen / Derek Prince ; [prevedel Matej Leskovar]. - 1. izd. - Ljubljana : Ignis, 2011

Prevod dela: The biblical secret for a love that lasts

ISBN 978-961-6499-60-6
a) Zakonska zveza - Krščanski vidik

27-452
COBISS.SI-ID 258465280

58.
ŠVAJNCER, Marija, 1949-
        Vpogled v azijsko duhovnost / Marija Švajncer. - Maribor : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta : Univerzitetna založba, 2012 (Maribor : Dravski tisk). - 293 str. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 88, ISSN 1408-7464)

Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - 400 izv. - O avtorici na zavihku ov. - Recenzenti Andrej Ule, Cvetka Hedžet Tóth, Božidar Kante. - Bibliografija: str. 276-284. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6656-86-3
a) Azijske religije b) Azijske filozofije c) duhovnost d) Azija

2(5)
1(5)
COBISS.SI-ID 69665281

59.
ZADRAVEC, Jože, 1939-
        Tako smo živeli - drzno in predano / [besedilo in fotografije] Jože Zadravec. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2012 (tiskano v Sloveniji). - 391 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Duhovniška beseda / Peter Štumpf: str. 5-7

ISBN 978-961-222-894-1
a) Slovenski duhovniki - 20.st. - Biografije

27-725(497.4)"19"
COBISS.SI-ID 261051392

60.
ZAJC, Neža
        Slovanska podoba besede : sile upodabljanja v nekem slovanskem jeziku XVI. stoletja / Neža Zajc. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 (Ljubljana : DZS). - 281 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 261-275. - Povzetek ; Kratkoe soderžanie ; Abstract / prevedla Saša Požek. - Kazalo

ISBN 978-961-254-366-2
a) Trubar, Primož (1508-1586) - Duhovni nazori b) Grek, Maksim (1475-1556) - Duhovni nazori c) Stara ruščina - 16.st. d) Slovenščina - 16.st. e) Krščanstvo - Ikonografija f) slovenska kultura g) ruska kultura h) 16.st. i) kulturna zgodovina j) duhovnost

27-277.2"15"
821.163.6.091Trubar:821.161.1.091Grek
811.161.1"14/15"
811.163.6"15"
7.046:27
COBISS.SI-ID 261286400


3 DRUŽBENE VEDE


61.
        KVALITATIVNO raziskovanje v interdisciplinarni perspektivi / Frane Adam ... [et al.]. - Ljubljana : Inštitut za razvojne in strateške analize, 2012. - 194 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 978-961-92399-7-1
a) Interdisciplinarno raziskovanje b) Interdisciplinary research c) Kvalitativno raziskovanje d) Qualitative research e) Kvalitativna metoda f) Qualitative method

303.022
001.891
COBISS.SI-ID 262087680


31 SOCIOLOGIJA


62.
BLAZINŠEK, Alenka
        Vključevanje v mladinske strukture / Alenka Blazinšek, Jože Gornik. - Ljubljana : Zveza ŠKIS, 2012 (Ljubljana : Salve). - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 80-81

ISBN 978-961-211-632-3 ((Salve))
a) Mladina - Družbena angažiranost b) Mladina - Javna politika - Slovenija c) Mladinske organizacije - Delovanje - Slovenija

316.346.32-053.6(497.4)
061.2-053.6(497.4)
VE od 31 BLAZINŠEK ALENKA Vključevanje v
COBISS.SI-ID 261593344

63.
ČARNI, Ludvik, 1931-1996
        Obča in historična sociologija : izvori sociološke misli na Slovenskem : izbrani spisi / Ludvik Čarni ; izbral in uredil Avgust Lešnik ; [izdal] Oddelek za sociologijo, Katedra za občo sociologijo. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 ([Ljubljana] : Bori). - 321 str. ; 24 cm. - (Zbirka Portreti / Znanstvena založba Filozofske fakultete)

Na zavihku knjige portret avtorja. - Bibliografija na koncu posameznih tematskih sklopov. - Kazalo

ISBN 978-961-237-508-9
a) Čarni, Ludvik (1931-1996) b) Sociologija c) Sociologija - Zgodovina - Slovenija d) Marksizem e) Zgodovina f) Sociologija religije g) družbeni razvoj h) sociološke teorije i) sociologi

316(081)
316.74:2(081)
930.1(081)
141.82(081)
316(497.4)(091)(081)
081Čarni L.
COBISS.SI-ID 262030848

64.
DEBELJAK, Aleš, 1961-
        Knjiga, križ, polmesec / Aleš Debeljak ; [avtor fotografij Ilija Tomanić Trivundža]. - Ljubljana : Zavod za kulturne dejavnosti Kultipraktik, 2012. - 207 str. : fotogr. ; 19 cm

Knjigi na pot / Lev Kreft: str. 7-10

ISBN 978-961-93068-2-6
a) Svetovna politika - 21.st. - Kolumne b) Evropa - Družbene razmere - 21.st. - Kolumne c) Kolumne

316.722(4)"20"
821.163.6-92
316.42(4)"20"
327(100)"20"
COBISS.SI-ID 261438976

65.
GREGORIČ, Milan, 1934-
        Vstani Slovenija : iz zatohlosti tranzicije v nove čase / Milan Gregorič ; [spremna beseda Saša Martelanc]. - Trst : Mladika, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 317 str. ; 21 cm

Bibliografija za posameznimim poglavji

ISBN 978-88-7342-175-7
a) Slovenija b) družbene razmere

308(497.4)"1991/2011"
316.4(497.4)"1991/2011"
COBISS.SI-ID 4799212

66.
KENNEDY, Dennis James, 1930-2007
        Kaj je narobe z istospolno poroko? / D. James Kennedy in Jerry Newcombe ; [prevedel Matej Leskovar]. - 1. izd. - Ljubljana : Ignis, 2012

Prevod dela: What's wrong with same-sex marriage?

ISBN 978-961-6499-48-4
a) Družina b) Istospolna partnerska skupnost c) istospolna družina

316.362.34
27-45
COBISS.SI-ID 251721728

67.
KULJIĆ, Todor
        Kultura spominjanja : teoretske razlage uporabe preteklosti / Todor Kuljić ; uredila Ksenija Vidmar Horvat ; spremna beseda Mitja Velikonja ; [prevod Urban Tarman, Ksenija Zubković] ; [izdal] Oddelek za sociologijo, Katedra za občo sociologijo. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 ([Ljubljana] : Bori). - 276 str. ; 24 cm. - (Zbirka Prevodi / Oddelek za sociologijo ; 1)

Prevod dela: Kultura sećanja. - 300 izv. - Bibliografija: str. 259-270. - Kazalo

ISBN 978-961-237-510-2
a) Spomin - Družbeni vidik b) Zgodovinopisje c) Ideologija d) Zgodovina - Sociologija e) kolektivni spomin

316.7:159.953.3
930.1:316
316.75
COBISS.SI-ID 262200320

68.
        LJUDJE na poti : zbornik ob deseti obletnici Jezuitskega združenja za begunce Slovenije / uredil Robin Schweiger ; [fotografije arhiv Jezuitskega združenje za begunce Slovenije]. - Ljubljana : Župnijski zavod Dravlje, 2012 (Ljubljana : Formatisk). - 116 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6748-20-9
a) Jezuitsko združenje za begunce Slovenije - Zgodovina - Zborniki b) begunci c) Slovenija d) azilanti e) pomoč

314.151.3-054.73(497.4)
27-789.5-46
COBISS.SI-ID 261882624

69.
        MEDGENERACIJSKA solidarnost v Sloveniji / Valentina Hlebec ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2012 ([Trzin] : NTD). - 160 str. : ilustr., preglednice ; 22 cm

Predstavitev avtoric: str. 135-136. - Bibliografija: str. 143-153. - Abstract. - Kazali

ISBN 978-961-235-586-9
a) Medgeneracijska solidarnost - Slovenija b) medgeneracijski odnosi c) družina d) družbena omrežja

316.4.051.6(497.4)
FRASCATI:
5-300
COBISS.SI-ID 261601024

70.
MICHNIK, Adam
        Iskanje izgubljenega smisla : izbrani eseji Adama Michnika / Adam Michnik ; [izbral in uredil Božidar Jezernik ; prevajalki Tina Podržaj in Joanna Sławińska]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 277 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Kultura sožitja)

400 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-237-498-3
a) Michnik, Adam (1946-) b) Poljska - Družbene spremembe - 1980-1989 - Eseji c) Poljska - Idejna zgodovina - Eseji d) Evropa - Družbene spremembe - 1945-1989 - Eseji

316.42(438)"1980/1989"
323(438)"1980/1989"
130.2(438)
821.162.1-4
COBISS.SI-ID 261442048

71.
        VREDNOTE v prehodu V. : Slovenija v evropskih primerjavah : evropska družboslovna raziskava 2002-2010 / Niko Toš, ed. - Wien : Echoraum ; Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2012 (Ljubljana : Present). - 578 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Dokumenti SJM ; 19)

Nasl. na ov.: Slovenija v evropskih primerjavah 2002-2010. - Besedilo v večinoma v slov., eno poglavje v angl. - 300 izv. - Bibliografija: str. 571-578. - Povzetki v slov., eden v angl.

ISBN 978-961-235-590-6 (Fakulteta za družbene vede)
a) Javno mnenje - Slovenija - 2002-2010 b) Javno mnenje - Evropa - 2002-2010 c) družboslovno raziskovanje d) statistični podatki

316.653(497.4)"2002/2010"
316.653(4)"2002/2010"
COBISS.SI-ID 262262016

72.
ZAVIRŠEK, Darja
        Od krvi do skrbi : socialno starševstvo v globalnem svetu / [Darja Zaviršek]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2012 (Maribor : Dravska tiskarna). - 171 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letn. 13)

Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 157-163. - Kazalo

ISBN 978-961-220-082-4
a) Starševstvo b) Družina c) socialno starševstvo d) sorodstvo e) zakonska zveza

316.362.3
572.029:316.362.3
COBISS.SI-ID 69614593

73.
ZORN, Peter
        Aleksandrinke so prišle domov / Peter Zorn. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2012 (Ljubljana : Bori). - 343 str. : fotogr. ; 25 cm

400 izv. - Grenko sveti sonce / Matej Arčon: str. 5-6. - Aleksandrinke še vedno skrbijo za nas / Inga Miklavčič Brezigar: str. 7-9. - Knjiga, napisana s srcem / Peter Zorn in Jasna Humar: str. 10-11

ISBN 978-961-6753-40-1
a) Slovenske izseljenke - Egipt b) Aleksandrinke c) Slovenke d) ženske e) emigracija f) spomini g) zgodovinski pregledi

314.151.3-054.72-055.2(620=163.6)(091)
929-055.2(620=163.6)(091)
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 261241600


32 POLITIKA


74.
        ČETRTA stran trikotnika : znameniti Slovenci in slovenska društva v Bosni in Hercegovini : 1878-2000 / [uredil Stanislav Koblar ; prevodi iz bosensko-hrvaško-srbskega jezika v slovenski jezik in iz slovenskega jezika v bosensko-hrvaško-srbski jezik Stanislav Koblar, prevodi v angleščino Neville Hall ; slikovno gradivo osebni arhivi in institucije]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Euroadria). - 465 str. : ilustr. ; 30 cm

800 izv. - Povzetki v bos.-hrv.-srb. in angl. pri večini prispevkov. - Opombe z bibliografijo na robu str.

ISBN 978-961-01-0377-6
a) Slovenci - Bosna in Hercegovina - 1878-2000 - Zborniki

323.15(497.6=163.6)"1878/2000"(082)
VE od 32 ČETRTA STRAN
COBISS.SI-ID 236746240

75.
HARTMANN, Florence
        Mir i kazna : tajni ratovi međunarodne politike i pravosuđa / [Florence Hartmann ; prijevod Nataša Desnica-Žerjavić]. - Zagreb : Profil, 2007. - 223 str. ; 24 cm

Prevod dela: Paix et châtiment. - Avtorica navedena na ov. - Predgovor hrvatskom izdanju / Ivan Zvonimir Čičak: str. 9-12. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-953-12-0652-5
a) Mednarodna kazenska sodišča - Sodni procesi b) Svetovna politika - 1991- c) Jugoslavija - Vojna - 1991-1995

327(100:497.1)"1991/1995"
341.645(492Haag)
VE od 32 HARTMANN FLORENCE Mir i kazna
COBISS.SI-ID 237581568

76.
JEZA, Franc
        In zgodil se bo čudež : premišljevanja o slovenski samostojnosti in demokraciji / Franc Jeza ; [uredil in uvodno besedo napisal Boris Pahor ; gradivo zbral in spremno besedo napisal Primož Sturman]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2012 ([Ljubljana] : Studio Print). - 295 str. ; 25 cm. - (Razprave in eseji / Slovenska matica ; 63)

500 izv. - Franc Jeza, pisatelj, politik in videc / Boris Pahor: str. 7-10. - Zbirki na pot / Primož Sturman: str. 292-295

ISBN 978-961-213-224-8
a) Slovenci - Državnost b) država c) demokracija d) politične razmere e) Slovenija

321.7(497.4)
COBISS.SI-ID 262093056

77.
MESEC, Luka, 1987-
        Kratek uvod v predstavniško demokracijo : priročnik o političnem sistemu za srednješolce in študente / Luka Mesec, Ana Štromajer, Igor Ranc. - Ljubljana : Zveza ŠKIS, 2012 (Ljubljana : Salve). - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 64-65

ISBN 978-961-92683-3-9
a) Politični sistemi b) Demokracija c) Politični sistemi - Slovenija

321.7
321.728(497.4)
VE od 32 MESEC LUKA Kratek uvod
COBISS.SI-ID 261279744


33 GOSPODARSTVO


78.
DERMOL, Valerij
        Vplivi usposabljanj na učenje v podjetju in na njegovo uspešnost / Valerij Dermol. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2010. - 175 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Znanstvene monografije MFDPŠ, ISSN 2232-2116)

300 izv. - Bibliografija: str. 157-175

ISBN 978-961-6813-01-3
a) Zaposleni - Usposabljanje b) Organizacija poslovanja

338.46:005.336.1
377-057.11
COBISS.SI-ID 253415680

79.
HAYEK, Friedrich August
        Ustava za svobodo / Friedrich A. Hayek ; spremna beseda Bernard Brščič ; prevedla Mitja Steinbacher in Matej Steinbacher ; [izdajatelj] Inštitut Karantanija. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2012

Prevod dela: The constitution of liberty

ISBN 978-961-92463-4-4

330.82
123
COBISS.SI-ID 262400512

80.
KIYOSAKI, Robert T.
        Zarota bogatih : osem novih pravil o denarju / Robert T. Kiyosaki ; [prevedla Eva Hafner in Živa Furlan]. - Varaždin : "Katarina Zrinski", 2012 (Zagreb : Web2tisak). - 319 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Bogati očka) (Biblioteka 21. stoletje)

Prevod dela: Conspiracy of the rich. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 318-319

ISBN 978-953-236-204-6
a) Finance - Uspešnost - Priročniki b) osebne finance c) investicije d) upravljanje

336.7(035)
COBISS.SI-ID 50897

81.
LORENČIČ, Aleksander
        Prelom s starim in začetek novega : tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004) / Aleksander Lorenčič ; [prevod povzetka Barbara Krasnik]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2012. - 520 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 15)

ISBN 978-961-6386-33-3
a) gospodarstvo b) Slovenija c) tranzicija d) privatizacija e) postsocializem f) samostojnost g) podjetništvo h) gospodarski kriminal i) kapitalizem

338(497.4)"1990/2004"
330.34(497.4)"1990/2004"
COBISS.SI-ID 261228032

82.
MOŽINA, Stane
        Vedenje potrošnikov in tržnikov / Stane Možina, Mitja Tavčar, Vinko Zupančič. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2012 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 408 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 396-405. - Kazalo

ISBN 978-961-6817-45-5
a) trženje b) potrošniki c) vedenje potrošnikov d) nakup e) okolje

339.13:658.89
366.1
COBISS.SI-ID 67246337

83.
PEZDIR, Rado
        Uvod v matematično ekonomijo. Učbenik / Rado Pezdir. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije = International School for Social and Business Studies, 2012. - 442 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 437-442

ISBN 978-961-92486-9-0
a) Matematična ekonomija - Učbeniki za visoke šole b) ekonometrija

330.4(075.8)
COBISS.SI-ID 259876608


34 PRAVO


84.
        EKOLOŠKA kriminaliteta in varovanje okolja - multidisciplinarne perspektive / Gorazd Meško, Andrej Sotlar in Katja Eman (uredniki). - Ljubljana : Fakulteta za varnostne vede, 2012 ([Ljubljana] : Tipografija). - 482 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - O urednikih in avtorjih: str. 465-470. - Recenzenta Darko Maver, Zoran Kanduč. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6821-23-0
a) Ekologija - Kazniva dejanja b) varstvo okolja c) kriminaliteta

343.3/.7:504
COBISS.SI-ID 261122816

85.
KOŠIR, Suzana, 1975-
        Izobraževanje o človekovih pravicah v šolski realnosti / Suzana Košir. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2011 ([s. l. : s. n.]). - 292 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Znanstvene monografije MFDPŠ, ISSN 2232-2116)

200 izv. - Bibliografija: str. 285-292

ISBN 978-961-92486-8-3
a) Človekove pravice - Zgodovina b) izobraževanje c) kurikul d) kurikularna prenova

342.7:37(497.4)
COBISS.SI-ID 259233792

86.
MELIK, Jelka
        Osnove prava in pravne države za arhiviste / Jelka Melik ; [prevod povzetka Manca Gašperšič]. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2011 (Slovenska Bistrica : Grafika Moličnik). - 188 str. ; 21 cm. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Zbirka Priročniki ; zv. 1)

200 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Summary

ISBN 978-961-6638-20-3
a) Pravo - Teorija b) ustavno pravo c) država d) zakonodaja

340.1
COBISS.SI-ID 258345728

87.
        NEŽNEJŠI spol? : ženske, nasilje in kazenskopravni sistem / Zoran Kanduč ... [et al.] ; (ur. Mojca M. Plesničar). - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2012 ([Medvode] : Pleško). - VI, 207 str. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazali

ISBN 978-961-6503-20-4
a) Ženske - Nasilje - Zborniki b) Kazensko pravo - Zborniki

343.615-055.2(082)
COBISS.SI-ID 261146624

88.
ŽIŽEK, Viktor
        Med gospodarji in hlapci : zgodba o Vinski cesti / Viktor Žižek. - Maribor : samozal., 2012 (Maribor : Unigrafika)

300 izv.

ISBN 978-961-276-455-5

347.235(497.4Ciringa)
COBISS.SI-ID 70095617


35 JAVNA UPRAVA. VOJAŠKE ZADEVE


89.
LAZAR, Tomaž, 1982-
        Vitezi, najemniki in smodnik : vojskovanje na Slovenskem v poznem srednjem veku / Tomaž Lazar ; [ilustriral Jakob Klemenčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 160 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Slovenska kulturna dediščina)

500 izv. - Bibliografija: str. 146-152 in na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6057-86-8
a) Slovenija - Vojaška zgodovina - Srednji vek

355.48(497.4)"12/14"
COBISS.SI-ID 262158336


37 VZGOJA. ŠOLSTVO


90.
ABERŠEK, Boris
        Didaktika tehniškega izobraževanja med teorijo in prakso / [Boris Aberšek ; izdelava grafikonov, tabel in shem Franko Florjančič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 323 str. : ilustr. ; 26 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 450 izv. - Bibliografija: str. 320-323

ISBN 978-961-03-0002-1 (48,40 EUR)
a) Tehniško izobraževanje - Didaktika b) tehnika c) tehnični pouk d) metodika

37.02:62
COBISS.SI-ID 258472704

91.
AŽMAN, Tatjana, 1962-
        Sodobni razrednik : priročnik za usposabljanje učiteljev za vodenje oddelčnih skupnosti / Tatjana Ažman. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 204 str. : preglednice ; 30 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 197-203

ISBN 978-961-03-0019-9
a) Učitelji - Pedagoško delo - Priročniki b) Razredniki - Priročniki c) Šolski razredi - Vodenje - Priročniki

37.091.12(035)
COBISS.SI-ID 261086464

92.
JESENOVEC, Ana, 1960-
        Poklicna matura. Književnost / Ana Jesenovec, Jaka Lenardič. - Kamnik : Ico, 2011 ([Ljubljana] : Formatisk). - 149 str. ; 30 cm. - (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 53)

Na ov. tudi: Posodobljena izdaja, prilagojeno zahtevam poklicne mature, maturiteno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu. - Bibliografija: str. 148-149

ISBN 978-961-6287-99-9
a) Književnost - Matura - Priročniki b) poklicna matura

37.091.27:821.09:377
821.09:37.091.27:377
COBISS.SI-ID 256678656

93.
KARP, Harvey
        Najsrečnejši malček daleč naokoli : kako odpraviti izbruhe togote in vzgojiti malčka od enega do petih let, da bo potrpežljiv, spoštljiv in pripravljen sodelovati / Harvey Karp ; [prevod Saša Dedić ; ilustracije Mateja Pivk]. - 1. natis. - Ljubljana : Svetovanje in založništvo P. Baloh, 2012 (Ljubljana : Kopilab). - XIX, 283 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Happiest toddler on the block. - 1.500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-93252-1-6
a) Predšolski otroci - Vzgoja b) starševstvo c) domača vzgoja

37.018.1(035)
COBISS.SI-ID 261366016

94.
        KEY data on education in Europe 2012 / [prepared by] Eurydice, Eurostat. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. - 206 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Key data on education in European Union, ISSN 1725-1621)

Dostopno tudi na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134EN.pdf

ISBN 978-92-9201-242-7

doi: 10.2797/77414
a) Evropska unija b) European Union c) Eurydice d) Eurydice e) Eurostat f) Eurostat g) Izobraževanje h) Education i) Izobraževalna politika j) Education policy k) 2012 l) Statistika izobraževanja m) Education statistics

37:061.1EU
VE od 37 KEY DATA ON
COBISS.SI-ID 164278

95.
PEKLAJ, Cirila
        Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj / Cirila Peklaj. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 123 str. : tabele ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 99-107. - Kazali

ISBN 978-961-237-489-1
a) Učenci - Učne težave - Učbeniki za visoke šole b) učitelji c) osnovne šole d) srednje šole e) pouk

376(075.8)
COBISS.SI-ID 260923648

96.
        PRIROČNIK za punce. Jahanje / ilustracije Colonel Moutarde ; [prevod Vesna Habula]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 125 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Le manuel de la cavalière. - 2.000 izv. - Kazalo
- - Moji spomini / besedilo Delphine Godard ; ilustracije Colonel Moutarde. - [31] str. : ilustr. ; 28 cm + 2 beležki

ISBN 978-961-251-287-3
a) Dekleta - Prosti čas - Knjige za mladino

379.82-055.25(02.053.2)
COBISS.SI-ID 258565632

97.
        PRIROČNIK za punce. Počitnice / ilustracije Colonel Moutarde ; [prevod Metka Kralj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 123 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Le manuel de mes vacances. - 2.000 izv. - Kazalo
- - Moji spomini / besedilo Delphine Godard ; ilustracije Colonel Moutarde. - [32] str. : ilustr. ; 26 cm + 10 razglednic + plastične zapestnice

ISBN 978-961-251-285-9
a) Dekleta - Prosti čas - Knjige za mladino

379.82-055.25(02.053.2)
COBISS.SI-ID 258565888

98.
REID, Gavin, 1950-
        [Sto]
        100 idej v pomoč učencem z disleksijo / Gavin Reid in Shannon Green ; [prevajalka Marta Licardo]. - 1. natis. - Ljubljana : Institut Scientis, 2012 ([s. l.] : Grafis). - 136 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: 100 ideas for supporting pupils with dyslexia. - 1.000 izv. - Knjigi na pot / Alenka Zupančič Danko: str. 11-12

ISBN 978-961-269-638-2
a) Disleksija - Priročniki b) Učenci - Učne težave - Pomoč - Priročniki c) pouk d) učenje

376(035)
616.89-008.434.5:37(035)
COBISS.SI-ID 68886017

99.
RUČIGAJ, Zinka
        Vzgoja kot drevo v zdravi rasti / Zinka Ručigaj. - Jesenice : samozal. T. Ručigaj, 2012 (Begunje : Cicero). - 202 str. ; 23 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 202

ISBN 978-961-276-448-7
a) Otroci - Vzgoja - Priročniki b) Predšolska vzgoja - Priročniki

37.018.1(035)
COBISS.SI-ID 262134016

100.
SUDAPHORN, Natpharin
        Navihane živali : [priročnik za oblikovanje plastelina] / besedilo in oblikovanje plastelina Kate Natpharin Sudaphorn ; [prevedla Ana Marija Toman]. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, 2012. - 87 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: A-Z clay zoo. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93273-6-4
a) Živali - Izdelava - Priročniki b) Plastelin - Oblikovanje - Priročniki c) naredi sam

379.826:745(035)
COBISS.SI-ID 261662720

101.
        VZGOJNO poslanstvo šole : priročnik za načrtovanje / [avtorji Nevenka Štraser ... [et al.] ; urednica Nevenka Štraser ; ilustrator Miha Mohor]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 144 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 140-144

ISBN 978-961-03-0021-2
a) Osnovne šole - Vzgoja - Zborniki b) Vzgojni načrti - Zborniki c) priročniki

37.018(082)
373.3(082)
COBISS.SI-ID 261461760


39 ETNOLOGIJA


102.
DINTER, Maarten Hesselt van
        Tribal tattoo designs : ethnische tattoos = diseños de tatuajes tribales = Dessins de tatouages tribaux = Il design dei tatuaggi tribali / collected and researced by Maarten Hesselt van Dinter. - Amsterdam ; Singapore : The Pepin Press, 1999. - 359 str. : ilustr. ; 15 cm

ISBN 90-5496-073-6
a) tatuji b) tetoviranje

391.91
VE od 39 DINTER MAARTEN H. Tribal tattoo
COBISS.SI-ID 10260887

103.
        NAJLEPŠI miti in legende / [avtorji Alain Bellet ... [et al.] ; grafike in ilustracije Renaud Aumaître ; prevedla Varja Balžaroyski [i. e. Balžalorsky]]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (natisnjeno na Kitajskem). - 352 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Fabuleux mythes et légendes du monde entier. - Na dnu nasl. str.: Reader's Digest. - 6.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-1247-1
a) Miti b) Legende c) mitologija d) ljudske legende e) svetovni pregledi

398.22(100)
2-264
COBISS.SI-ID 256593664

104.
        NAŠE kulturno bogastvo : vrednotenje nesnovne kulturne dediščine = Our cultural wealth : cultural capital counts / [avtorji besedil Tina Mučič ... [et al.] ; zbrala in uredila Tina Mučič in Vito Hazler ; prevod Mojca Merc ; fotografije Matej Povše ... et al.]. - Litija : Center za razvoj, 2012 ([Ljubljana] : Para). - 61 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. [62-63]

ISBN 978-961-92295-2-1
a) Slovenska ljudska kultura - Zborniki b) Slovenija - Kulturna dediščina - Zborniki c) nesnovna dediščina d) ustno izročilo e) ljudsko gledališče f) ljudski prazniki g) domača obrt

39(497.4)(082)
VE od 39 NAŠE KULTURNO
COBISS.SI-ID 261575936

105.
PETIŠKA, Eduard
        Stare grške bajke / Eduard Petiška ; [prevedla Kristina Brenkova]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005 (Ljubljana : Euroadria). - 313 str. ; 18 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Staré řecké báje a pověsti

ISBN 86-11-17283-3
a) Grški miti - Knjige za mladino b) grška mitologija c) antične pripovedke

398.221(38)(02.053.2)
VE od 39 PETIŠKA EDUARD Stare grške bajke
COBISS.SI-ID 221151488

106.
        STO slovenskih ljudskih pesmi / [zbrala in uredila] Jasna Vidakovič ; [fotografije iz osebnega arhiva Jasne Vidakovič in arhiva pevcev ; notografija pesemskih napevov David Verbuč]. - Ljubljana : Prešernova družba, 2003 (Ljubljana : Delo). - 251 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Sto slovenskih ; knj. 25)

Bibliografija: str. 19

ISBN 961-6186-99-X
a) Slovenske ljudske pesmi - Zbirke

398.8(497.4)
784.4(497.4)
ŠO od 39 STO SLOVENSKIH
COBISS.SI-ID 126830336


5 NARAVOSLOVNE VEDE


107.
SINGER, Lynette
        Na zmenku z naravo [Videoposnetek] : Irska, Aljaska, Avstrija / written by Lynette Singer ; music by Nicholas Singer ; director, cameraman Simon Normanton ; prevod Kristina Sever in Ana Pavec. - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 2011, p. 2007. - 1 video DVD (70 min) : barve, zvok ; 12 cm. - (Slikoviti pohodi po svetu)

Sinhronizirano v slov. in srb. - Produkcija Reader's Digest. - SAZAS MKZ 4DVD 001. - Bere Marjan Bunič
a) Naravni spomeniki - Zgodovina - Dokumentarni filmi b) Naravna dediščina - Dokumentarni filmi c) Dingle - Dokumentarni filmi d) Aljaska - Dokumentarni filmi e) Salzkammergut - Dokumentarni filmi f) nzravne spomeniki g) kulturne znamenitosti h) Irska i) Avstrija j) video DVD k) DVD

502.2(086.82)
930.85(086.82)
COBISS.SI-ID 512006996

108.
SINGER, Lynette
        Osupljivi planet [Videoposnetek] : Afrika, Nova Zelandija, Veliki Kanjon / written by Lynette Singer ; music by Nicholas Singer ; photography Tony Burrows, Will Hustler ; director, cameraman Mark Daniels ; prevod Kristina Sever in Ana Pavec. - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 2011, p. 2007. - 1 video DVD (70 min) : barve, zvok ; 12 cm. - (Slikoviti pohodi po svetu)

Sinhronizirano v slov. in srb. - Produkcija Reader's Digest. - SAZAS MKZ 4DVD 001. - Bere Marjan Bunič
a) Naravni spomeniki - Zgodovina - Dokumentarni filmi b) Afrika - Dokumentarni filmi c) Nova Zelandija - Dokumentarni filmi d) Veliki Kanjon - Dokumentarni filmi e) naravne znamenitosti f) narava g) živalstvo h) video DVD i) DVD

502.2(086.82)
930.85(086.82)
COBISS.SI-ID 512006740


51 MATEMATIKA


109.
GLOVER, David, 4. 9. 1953-
        Dvorec labirintov / David Glover ; [ilustiral Tim Hutchinson ; prevod Vital Sever]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 48 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Matematične pustolovščine)

Prevod dela: The mansion of mazes. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-251-304-7
a) Matematične igre - Knjige za otroke

51-8(02.053.2)
COBISS.SI-ID 260607488

110.
GLOVER, David, 4. 9. 1953-
        Votlina z zakladom / David Glover ; [ilustiral Tim Hutchinson ; prevod Vital Sever]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 48 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Matematične pustolovščine)

Prevod dela: The cavern of clues. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-251-305-4
a) Matematične igre - Knjige za otroke

51-8(02.053.2)
COBISS.SI-ID 260607744


55 GEOLOGIJA


111.
DITFURTH, Hoimar von
        V začetku je bil vodik / Hoimar von Ditfurth ; [prevedla Jelka Kadunc]. - 1. izd. - Motnik : Društvo Mak, 2011 (Ljubljana : Kalipso). - 428 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Im Anfang war der Wasserstoff. - 500 izv. - O avtorju: str. 3-5

ISBN 978-961-6366-17-5
a) Izvor življenja b) Evolucija (biologija) c) Zemlja - Nastanek

551.12
573.5
575.8
COBISS.SI-ID 254300160

112.
EUROPEAN Meteorological Society. Media Session (2011 ; Berlin)
        European Meteorological Society, Media Session,11th Annual EMS Meeting, Berlin, Germany, 12-16 September 2011 [Elektronski vir] / authors R. E. Benestad ... [et al.] ; editor Tanja Cegnar. - Besedilni podatki. - Berlin : European Meteorological Society, 2011. - 1 optični disk (DVD-ROM) ; 12 cm

Nasl. na DVD-ROM-u
a) Meteorologija - Množični mediji - Posvetovanja b) vreme c) podnebje d) klimatske spremembe e) zborniki f) DVD

551.5:659.3(082)(086.82)
VE DVDo 55 EUROPEAN European
COBISS.SI-ID 116624

113.
RUBIN, Ken, 1962-
        Ognjeniki in potresi / Ken Rubin ; [prevedla Maja Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 64 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Pustolovec)

Prevod dela: Volcanoes & earthquakes. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-1816-9
a) Potresi - Knjige za mladino b) Vulkani - Knjige za mladino c) albumi

550.34(02.053.2)
551.21(02.053.2)
COBISS.SI-ID 258231040

114.
SHAW, Trevor R.
        Slovene caves & Karst pictured 1545-1914 / Trevor Shaw, Alenka Čuk. - Ljubljana : Založba ZRC = ZRC Publishing ; Postojna : Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU = Karst Research Institute at ZRC SAZU, 2012 (Ljubljana : Present). - 230 str. : ilustr., portreti ; 27 cm

500 izv. - O avtorjih na zavihkih ov. - Iconotheca of the underworld / Andrej Smrekar: str. 7-10. - Opombe z bibliografijo: str. 205-215. - Povzetek. - Kazalo

ISBN 978-961-254-369-3
a) Kraške jame - Likovni motivi - 1545-1914 - Monografije b) krasoslovje c) speleologija d) slikarstvo

551.44(497.4):75.047"1545/1914"(084)
COBISS.SI-ID 261765888


57 BIOLOGIJA


115.
TOMAN, Mihael Jožef
        Biologija celice in ekologija z varstvom okolja : učbenik za biologijo v srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah / Mihael Jožef Toman, Kristina Sernec, Viljemka Kopčavar ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić ; fotografije Mihael Jožef Toman ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 151 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Učbenik za srednje strokovne in poklicno-tehniške šole. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-02-0228-8
a) Citologija - Učbeniki za srednje šole b) Ekologija - Učbeniki za srednje šole c) biologija d) varstvo okolja

576.3(075.3)
574(075.3)
COBISS.SI-ID 260139520


58 BOTANIKA


116.
BAJD, Barbara
        Moji prvi listavci : preprost določevalni ključ / Barbara Bajd ; [fotografije listov Luka Praprotnik]. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva, 2012 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 27 str. : ilustr. ; 20 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 27

ISBN 978-3-7086-0670-5
a) Listavci - Določevalni ključi b) drevesa c) določanje

582.6/.7.081.12
COBISS.SI-ID 260694016

117.
SUHADOLC, Anton, 1935-
        Les naših dreves in grmovnic / [besedilo in fotografije lesa] Anton Suhadolc ; [fotografije dreves Robert Brus]. - 1. natis. - Olševek : Narava, 2012 ([Bled] : Belin grafika). - 184 str. : fotogr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 178. - Kazali

ISBN 978-961-6893-01-5
a) Drevesa - Les - Slovenija - Priročniki b) Grmi - Les - Slovenija - Priročniki c) dendrologija d) sadno drevje e) okrasno drevje f) albumi

582.091/.093:630*81(497.4)(035)
COBISS.SI-ID 261190144

118.
VODNIK, Dominik
        Osnove fiziologije rastlin / [besedilo, ilustracije] Dominik Vodnik ; [fotografije Aleš Kladnik, Boris Turk, Dominik Vodnik]. - Ljubljana : Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta, 2012 (Ljubljana : Januš). - 141 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 141. - Kazalo

ISBN 978-961-6275-41-5
a) Fiziologija rastlin - Učbeniki za visoke šole

581.1(075.8)
COBISS.SI-ID 259870720


59 ZOOLOGIJA


119.
HUTCHINSON, Mark
        Plazilci / Mark Hutchinson ; [ilustratorji The Art Agency ... [et al.] ; prevedla Andreja Cesar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 64 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Pustolovec)

Prevod dela: Reptiles. - V CIP-u leto izd. 2011. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-1947-0
a) Plazilci - Knjige za mladino b) albumi

598.1(02.053.2)
COBISS.SI-ID 258425600

120.
JÄNNES, Hannu
        Oglašanje naših ptic [Dva medija] / Hannu Jännes in Owen Roberts ; [prevedla Petra Finžgar in Janez Gregori ; priredil za slovenske razmere Janez Gregori]. - Nova, razširjena izd., 1. natis. - Olševek : Narava, 2012 (natisnjeno na Kitajskem)
64 str. : ilustr. ; 22 cm
1 CD (ca 68 min) : stereo ; 12 cm

Prevod dela: Bird songs & calls. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6582-96-4
a) Ptice - Slovenija b) Ptice - Oglašanje c) ornitologija d) ptičje petje e) zgoščenke

598.2(497.4)
591.582:598.2(086.76)
COBISS.SI-ID 257930496

121.
TAIT, Noel
        Žuželke in pajki / Noel Tait ; [ilustratorji Peer Bull Art Studio ... [et al.] ; prevedla Andreja Cesar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 64 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Pustolovec)

Prevod dela: Insects and spiders. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-1948-7
a) Žuželke - Knjige za mladino b) Pajki - Knjige za mladino c) albumi

595.44(02.053.2)
595.7(02.053.2)
COBISS.SI-ID 258602240


61 MEDICINA


122.
        IZBRANA poglavja iz fiziologije : za študente medicine : z navodili za vaje / Andraž Stožer ... [et al.]. - 1. izd. - Maribor : Medicinska fakulteta, 2012 ([Maribor] : UNI založba). - 215 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 213-215

ISBN 978-961-6739-36-8
a) Fiziologija - Učbeniki za visoke šole b) Fiziologija - Vaje za visoke šole

612(075.8)
612(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 258945792

123.
KAŽINIĆ Kreho, Lejla
        Prehrana 21. stoletja za moške : ob uživanju v hrani si krepite moškost in plodnost, ohranjajte vitkost in preprečite najpogostejše moške bolezni in težave / Lejla Kažinić Kreho ; prevedla Stanka Rendla ; [stvarno kazalo pripravila Renata Hari ; fotografije jedi in avtorice Tomislav Čuveljak, druge fotografije Bigstock, Dreamstime, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 216 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Prehrana 21. stoljeća za muškarce. - 1.500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 208-210. - Kazalo

ISBN 978-961-241-642-3
a) Moški - Prehrana - Priročniki b) Moški - Zdravje - Priročniki c) Moški - Življenjska obdobja - Priročniki d) zdravo življenje e) zdrava prehrana f) higiena g) živila h) kuharski recepti i) nasveti

613.2-055.1(035)
613.97-055.1(035)
COBISS.SI-ID 260924928

124.
PLEČKO, Drago
        Misterij zvani Braco / Drago Plečko ; fotografija Ivan Plečko, Bruno Perović. - Zagreb : Buđenje, 2006. - 169 str. : ilustr. ; 25 cm

a) Grbavac, Josip Braco (1967-) - Versko zdavljenje

615.852=163.42(497.5)
VE od 615.8 PLEČKO DRAGO Misterij zvani
COBISS.SI-ID 10284183


612.39 PREHRANA


125.
AZIZ, Michael, 1964-
        Dieta popolna desetka : 10 hormonov je ključ do hujšanja in odličnega počutja / Michael Aziz ; [prevod Jernej Zoran]. - Golnik : Faceforce, 2012 (Ljubljana : Eurograf). - 487, 203 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The perfect 10 diet. - Nasl. na ov.: Dieta popolna 10. - 1.500 izv. - O avtorju: str. 5. - Spremna beseda / Ronald Klatz: str. 19-20. - Bibliografija: str. 481-487. - Kazalo. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Popolni trening : face force yoga / Savina A. Ritter ; [foto Mimi Artulović]

ISBN 978-961-269-718-1
a) Shujševalna dieta b) Obrazne mišice - Krepitev - Vaje c) prehrana d) joga

613.24
613.99
COBISS.SI-ID 262178304

126.
ELLIS, Lesley
        [Sedem]
        7-dnevna razstrupljevalna dieta : spremenite svoje prehranjevalne navade - za vedno / Lesley Ellis ; [prevedla Pika Golob]. - Brežice : Primus, 2012 ([s. l.] : Cicero). - 176 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka In zdravje)

Prevod dela: 7 day detox diet plan. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6804-59-2
a) Človeško telo - Razstrupljanje - Priročniki b) Kuharski recepti - Dietna prehrana

613.24(035)
615.874.24(035)
641.56(083.12)
COBISS.SI-ID 260530688

127.
POKORN, Dražigost
        Soja osvaja svet : mala biblija za zdravo življenje / [Dražigost Pokorn]. - Ljubljana : Nahrin, 2009 ([Ribnica na Dolenjskem] : Kvm grafika). - 152 str. : ilustr., tabele ; 21 cm

Avtor naveden v kolofonu in na ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 145-152
a) Soja - Prehrana b) Soja - Zdravilnost c) Kuharski recepti - Soja d) zdravilna prehrana e) vegetarijanstvo

613.26:635.655
615.322:635.655
641.55:635.655(083.12)
COBISS.SI-ID 248410112

128.
RUCHALLA, Elke
        Izboljšajmo presnovo : osebni načrt za dobro počutje in zdravo življenje / [besedilo Elke Ruchalla, Christina Wiedemann ; prevedla Irena Madric]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 255 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zdravstvene rešitve)

Prevod dela: So Halten Sie Ihren Stoffwechsel in Schwung. - Na vrhu nasl. str.: Reader's Digest. - Avtorici navedeni v kolofonu. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-1863-3
a) Metabolizem - Fiziologija - Priročniki b) Uravnovešena prehrana - Priročniki c) Metabolizem - Motnje - Priročniki d) zdravje e) vitalnost f) hranilne snovi g) zdrava prehrana h) diabetes mellitus i) presnovni sindrom j) alergija k) dejavniki tveganja l) telesna aktivnost m) duševna higiena

612.015.3(035)
616-008.9(035)
613.2(035)
COBISS.SI-ID 257580032


613 HIGIENA


129.
FRIDL, Suzana
        Vitki in zdravi / Suzana Fridl. - Hajdina : Sanus, 2012

ISBN 978-961-93287-1-2
a) Prehrana - Zdravje - Priročniki b) Kuharski recepti

613.2(035)
641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 262313216


613.7 ZDRAVO ŽIVLJENJE


130.
        SKRBIMO za svoje telo : zdravi in vitalni do poznih let / [avtorji in uredniki Marylou Ambrose ... [et al.] ; prevedli Samo Kuščer, Martin Kocjan in Irena Madric ; ilustratorji Calef Brown ... [et al.] ; fotografi Beth Bischoff ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; London ; New York ; Sydney ; Montreal : Reader's Digest, 2008 (natisnjeno na Kitajskem). - 415 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Looking after your body. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-0508-4 (Mladinska knjiga)
a) Staranje - Preprečevanje - Priročniki b) Starejši ljudje - Higiena - Priročniki c) Starostne bolezni - Zdravstveni nasveti - Priročniki d) gerontologija e) zdravo življenje f) zdravje g) bolezni

613.98(035)
616-053.9(035)
612.67/.68(035)
COBISS.SI-ID 239022336


613.88 SPOLNOST


131.
        NARAVNO in zanesljivo. Priročnik : naravno načrtovanje družine po metodi Sensiplan / [pripravila] delovna skupina NND ; [prevedla Alenka Berkopec Valena]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 (Ljubljana : Hren). - 127 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Natürlich und sicher. - Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-278-001-2
a) Kontracepcija - Naravne metode - Priročniki b) načrtovanje družine

613.888.151(035)
COBISS.SI-ID 260700160


613.95 OTROK


132.
KARP, Harvey
        Najsrečnejši dojenček daleč naokoli : odkrijte nove in zares delujoče načine pomiritve jokajočega dojenčka in mu pomagajte do daljšega spanja / Harvey Karp ; [prevod Petra Cerar ; ilustracije Neja Doležal]. - 1. natis. - Ljubljana : Svetovanje in založništvo P. Baloh, 2012 (Ljubljana : Kopilab). - XVIII, 302 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Happiest baby on the block. - 1.500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-93252-0-9
a) Dojenčki - Jok - Ravnanje - Priročniki b) krči c) kolike d) štručkanje e) osebna doživetja f) starši g) nasveti

613.953(035)
COBISS.SI-ID 261365760

133.
PAUTSCH, Oliver
        Skrivni leksikon za fante : akcijsko, berljivo, kočljivo, žgečljivo --- od A do Ž (in v glavnem tudi čisto koristno) / Oliver Pautsch ; [prevedla Irena Madric]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 180 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Das Jungenlexikon. - 2.300 izv.

ISBN 978-961-01-2346-0
a) Fantje - Puberteta - Leksikoni za mladino b) mladostniki c) zdravje d) higiena e) spolnost f) medosebni odnosi g) nega

613.956-055.15(031.053.2)
COBISS.SI-ID 261481216

134.
PAUTSCH, Sandra
        Skrivni leksikon za punce : akcijsko, berljivo, kočljivo, žgečljivo --- od A do Ž (in v glavnem tudi čisto koristno) / Sandra in Oliver Pautsch ; [prevedla Irena Madric]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 239 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Reine Mädchensache. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-2347-7
a) Dekleta - Puberteta - Leksikoni za mladino b) mladostniki c) zdravje d) higiena e) spolnost f) medosebni odnosi g) nega

613.956-055.25(031.053.2)
COBISS.SI-ID 261481472


615.8 ALTERNATIVNO ZDRAVLJENJE


135.
EDEN, Donna
        Energijska medicina : uravnovešanje telesnih energij za optimalno zdravje, radost in vitalnost / Donna Eden in David Feinstein ; predgovor Caroline Myss ; ilustracije Brooks Garten in Cindy Cohn ; prevedla Špela Stritar Haddad. - Ljubljana : Gnostica, 2012 ([Begunje] : Cicero). - XXIV, 404 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Energy medicine. - 1.000 izv. - Predgovor / Carolyne Myss: str. XXIII-XXIV. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-229-118-1
a) Energijska medicina - Priročniki b) alternativna medicina c) naravno zdravljenje d) samozdravljenje e) zdravje f) vitalnost g) energijsko telo

615.85(035)
COBISS.SI-ID 261447680

136.
KILHAM, Christopher
        Pet tibetancev : pet gibalnih vaj za zdravje, energijo in osebnostno moč / Christopher S. Kilham ; [prevedla Pika Golob]. - Brežice : Primus, 2012. - (Zbirka In zdravje)

Prevod dela: Five Tibetans

ISBN 978-961-6804-58-5
a) Joga

615.851.8
COBISS.SI-ID 260530432

137.
LENARDIČ, Marek
        Ne pozabimo na zdravje : civilizacijske bolezni in metode naravnega zdravljenja : [naravozdravstvena praksa] / Marek Lenardič. - Ljubljana : Libro, 2009. - 43 str. ; 21 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - O avtorju: str. 41-42

ISBN 978-961-90944-2-6
a) Naravno zdravljenje - Metode b) alternativna medicina c) civilizacijske bolezni d) fitoterapija e) homeopatija f) prehrana

615.8
COBISS.SI-ID 255933696

138.
MILFORD, Francine
        Zdravljenje z glasbenimi vilicami. Raven 1 : priročnik za izvedbo tečajev ali samostojno učenje / [besedilo in avtorica ilustracij] Francine Milford ; [prevod Matic Supovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2012 ([Bled] : Belin grafika). - 151 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Tuning fork therapy. - 500 izv. - O avtorici: str. 149-151. - Bibliografija: str. [152]

ISBN 978-961-6861-13-7
a) Zvok - Zdravilnost - Priročniki b) Glasbene vilice - Terapevtska uporaba - Priročniki c) naravno zdravljenje d) čakre

615.837:780.73(035)
COBISS.SI-ID 261558016

139.
PEREVALOV, Andrej
        Naravno zdravljenje. Želodčne in črevesne bolezni / Andrej Perevalov ; [prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2012. - 88 str. : tabele ; 17 cm

ISBN 978-961-6812-47-4
ISBN 978-961-6812-36-8 !
a) Prebavila - Bolezni - Simptomi - Priročniki b) Prebavila - Bolezni - Naravno zdravljenje - Priročniki c) želodčne bolezni d) črevesne bolezni e) fitoterapija f) dietoterapija g) zdravstveni nasveti h) domača zdravila

615.322:616.3(035)
615.874.2:616.3(035)
616.3(035)
COBISS.SI-ID 8078366


615.89 DOMAČA ZDRAVILA


140.
DREYKORN, Monika
        Stare modrosti : znova odkriti nasveti / [avtorice Monika Dreykorn, Monika Judä, Christina Zacker ; prevedel Vital Sever]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 360 str. : ilustr. ; 22 x 28 cm

Prevod dela: Altes Wissen neu endeckt. - Avtorice navedene v kolofonu. - Na dnu nasl. str.: Reader's Digest. - 5.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-1911-1
a) Domača zdravila - Priročniki b) Kozmetični izdelki - Priprava - Priročniki c) Nega telesa - Priročniki d) Gospodinjstvo - Priročniki e) Stanovanja - Urejanje - Priročniki f) Vrtnarstvo - Priročniki g) kuharstvo h) živila i) stanovanjska oprema j) zdravstveni nasveti

615.89(035)
64(035)
615.89(035)
646.7(035)
648.5(035)
643/645(035)
635(035)
COBISS.SI-ID 258559232

141.
KÜNZLE, Johann
        Zdravilna zelišča / Ivan Künzle. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2012 (Ljubljana : Pance). - 62 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Romanje k sebi)

Ponatis ob 98-letnici prve izdaje. - 400 izv. - Namesto manifesta samo predgovor / izdajatelj: str. [I-III]

ISBN 978-961-6654-83-8
a) Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki b) Fitoterapija - Priročniki c) naravno zdravljenje d) bolezni e) domača zdravila f) recepti

615.89(035)
615.322(035)
633.88(035)
COBISS.SI-ID 261545216

142.
LEVINE, Jerome, 1934-
        Shizofrenija za telebane / Jerome Levine, Irene S. Levine ; [prevod Emanuela Malačič Kladnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2012 (Ljubljana : Itagraf). - XX, 346 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Schizophrenia for dummie. - O avtorjih: str. III-IV. - Beseda prevajalke / Emanuela Malačič Kladnik: str. VIII. - Knjigi na pot / Vesna Švab: str. IX-X. - Bibliografija: str. 327-330. - Kazalo

ISBN 978-961-6661-30-0
a) Shizofrenija - Diagnostika - Priročniki b) Shizofrenija - Zdravljenje - Priročniki

616.895.8(035)
COBISS.SI-ID 262322176


616.89 PSIHIATRIJA


143.
BUČER, Alenka
        Biti mama posebnega otroka / Alenka Bučer. - Ljubljana : Forma 7, 2011

ISBN 978-961-6181-76-1
a) Aspregerjev sindrom - Otroci b) disleksija

616.896-053.2
COBISS.SI-ID 259571712

144.
WHITAKER, Philip
        Težavno vedenje in avtizem : razumevanje je edina pot do napredka : [priročnik za preprečevanje in obvladovanje težavnega vedenja] / Philip Whitaker ; [s prispevki Helen Joy, Jane Harley, Davida Edwardsa ; prevod Tina Kočevar Donkov ; ilustracije Ciril Horjak]. - Ljubljana : Center za avtizem, 2011. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Challenging behaviour and autism. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - O avtorju: str. 3. - Bibliografija: str. 107

ISBN 978-961-92393-5-3
a) Avtizem - Otroci b) Otroci z motnjami v razvoju - Vedenjske motnje

616.896-053.2
376:616.896-053.2
COBISS.SI-ID 254706176


616-00 BOLEZNI


145.
KRÖSCHEL, Steve
        The beautiful truth [Videoposnetek] = Čudovita resnica : najenostavnejše zdravilo za raka na svetu / written, produced & directed by Steve Kroschel ; cinematography William Bacon III, Mario Benassi ; music Francesca Dego, Francesca Leonardi ; prevod in priredba Erik Majaron. - [Ptuj] : Murat, [2012], p 2008. - 1 video DVD (ca 92 min) : barve, zvok ; 12 cm

Produkcija: Kroschel Films
a) Gerson, Max (1881-1959) - Biografije b) Rak (medicina) - Naravno zdravljenje - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji c) Gersonova terapija d) osebna doživetja e) alternativna medicina

616-006-085(086.82)
615.874.2:616-006(086.82)
929Gerson M.
COBISS.SI-ID 262076416

146.
        OSTANIMO zdravi! : preizkušeni nasveti za preprečevanje pogostih bolezni / [avtorji Debra Gordon ... [et al.] ; avtorica receptov Patsy Jamieson ; fotografije vaj Jill Wachter, fotografije hrane Tara Donne ; ilustracije Bryan Christie Design ; prevedla Andreja Cesar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (natisnjeno na Kitajskem). - 416 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Disease free. - 7.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-1672-1
a) Bolezni - Preprečevanje - Priročniki b) Simptomi - Zdravstveni nasveti - Priročniki c) Kuharski recepti d) zdravstvene težave e) preventiva f) zdrava prehrana

616-084(035)
641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 257455360

147.
SHERWOOD, Alice
        Živeti z alergijo : slastne jedi brez jajc, mleka, glutena in oreškov : [130 receptov] / Alice Sherwood ; [prevedla Polona Mertelj ; fotografije Kate Whitaker]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (natisnjeno na Slovaškem). - 224 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Allergy-free cookbook. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2316-3
a) Hrana - Alergija b) Alergija - Dietna prehrana c) Kuharski recepti - Dietna prehrana d) alergija na hrano e) alergeni f) živila g) gluten h) mleko i) oreščki j) arašidi k) jajca

616-056.43:613.24
641.56:616-056.43(083.12)
COBISS.SI-ID 260524032

148.
SVETLOVA, Tamara
        Naravno zdravljenje. Bolečina v hrbtenici : [prehrana, terapije, masaža, vaje, zdravljenje z zelišči] / Tamara Svetlova ; [prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2012. - 88 str. : ilustr. ; 17 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-961-6812-36-8 !
ISBN 978-961-6812-48-1
a) Hrbtenica - Bolezni - Priročniki b) Hrbtenica - Bolečina - Naravno zdravljenje - Priročniki c) Gibalna terapija - Vaje - Priročniki d) telovadba e) masaža f) dietoterapija g) zdravstveni nasveti

616.711(035)
615.8:616.711-009.7(035)
615.825:616.711-009.7(035)
COBISS.SI-ID 8078110


618 GINEKOLOGIJA


149.
        MOJA nosečnost in otrok : priročnik za zdravo in srečno nosečnost ter skrb za otroka do tretjega leta starosti / [prevedla Irena Furlan ; fotografije Jules Selmes]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 272 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: My pregnancy & baby. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2336-1
a) Nosečnost - Priročniki b) Porod - Priročniki c) Poporodna doba - Priročniki d) Dojenčki - Nega - Priročniki e) otroci f) prehrana g) razvoj h) bolezni i) nasveti

618.2/.6(035)
613.953(035)
COBISS.SI-ID 260176640


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA


150.
        DVE kolesi in par nog / [avtorji Boris Brovinsky ... [et al.] ; spremna beseda Orest Jarh ; uredil Boris Brovinsky]. - Bistra pri Vrhniki : Tehniški muzej Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Prima print). - 107 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Publikacija TMS ; 48)

500 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6464-23-9
a) Tovarna koles Rog (Ljubljana) - Zgodovina - 1951-1994 b) Kolesarstvo - Zgodovina - Slovenija - Zborniki c) Kolesa - Zgodovina - Zborniki d) Kolesa - Proizvodnja - Slovenija - Zborniki e) Kolesarstvo - Športna društva - Slovenija - 1991-2010

629.322(497.4)(091)
796.61(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 253289984

151.
VIŽINTIN, Jože
        Gonila in pogonski sklopi : gonila s stalnim prestavnim razmerjem, gonila z ročno in avtomatsko nastavljivim prestavnim razmerjem, gonila z avtomatsko nastavljivim prestavnim razmerjem - CVT-gonila, kombinirani pogoni, zadnji pogonski sistem - diferencial, poškodbe zobnikov, maziva / Jožef Vižintin. - Ljubljana : Slovensko društvo za tribologijo, 2012 ([Ljubljana] : Present). - XVIII, 408 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 401-407

ISBN 978-961-92950-1-4
a) Strojni elementi b) Mehanska gonila c) Pogonski sklopi d) gonila e) maziva f) učbeniki za visoke šole

621.83
621.82/.85
COBISS.SI-ID 260126976


630 GOZDARSTVO


152.
VOGT, Richard Carl
        Deževni gozd / Richard C. Vogt ; [ilustratorji Peer Bull Art Studio ... [et al.] ; prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 64 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Pustolovec)

Prevod dela: Rainforests. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-1815-2
a) Deževni gozd - Knjige za mladino b) živali c) rastline d) albumi

630*1(213.56)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 259147776


635 VRTNARSTVO


153.
BENYOVSKY Šoštarić, Kornelija
        Zeleni kvadrat : zdravje iz organskega vrta / [avtorica besedila Kornelija Benyovsky Šoštarić ; avtor fotografij Nino Šoštarić ; slovenski prevod Nikolaj Pečenko]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2012 (Ljubljana : Grafis Trade). - 323 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-669-386-8
a) Sonaravno vrtnarstvo - Priročniki b) Zelenjava - Biološko pridelovanje - Priročniki c) vrtnarstvo d) vrtovi e) vrtnine f) okrasne rastline g) gnojenje h) kompost i) varstvo rastlin j) biotično varstvo k) albumi

635:631.147(035)
COBISS.SI-ID 7079545


635.8 GOBE


154.
IVEC, Zlatko
        Gobe 1 / [avtor, fotografije] Zlatko Ivec. - Maribor : Ivec, 2012 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 409 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo

ISBN 978-961-6890-18-2
a) Gobe - Priročniki b) mikologija c) glive d) užitne gobe e) strupene gobe f) rastlinska morfologija g) rastišče h) albumi

635.8(035)
582.28(035)
COBISS.SI-ID 261253632


635.9 OKRASNE RASTLINE


155.
ERNST, Michael, 1961-
        Kaj je narobe z mojo rastlino? : ohranite svoje zelenje zdravo / [Michael Ernst ; prevedel Milan Lovka]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 288 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Was fehlt denn meiner Pflanze?. - Avtor naveden v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-961-01-1864-0
a) Okrasne rastline - Bolezni - Priročniki b) Okrasne rastline - Škodljivci - Priročniki c) Okrasne rastline - Zaščita - Priročniki d) Vrtnine - Bolezni - Priročniki e) Vrtnine - Škodljivci - Priročniki f) Vrtnine - Zaščita - Priročniki g) fitopatologija h) zaščita rastlin i) sadne rastline j) zelenjava k) zelišča l) nasveti

635.9:632(035)
635:632(035)
COBISS.SI-ID 258347776


636 ŽIVINOREJA


156.
BAJT, Nežka
        Kontrola kakovosti mleka in mlečnih izdelkov : učbenik za modul Kontrola kakovosti živil (vsebinski sklop Kontrole kakovosti živil živalskega izvora) za izobraževalna programa Živilsko-prehranski tehnik SSI in PTI / Nežka Bajt, Slavica Golc-Teger ; [risbe narisala Mojca Sekulič ; fotografije Funke- N. Gerber ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2012 ([Ljubljana] : Povše). - 136 str. : ilustr. ; 29 cm

400 izv.

ISBN 978-961-02-0300-1
a) Mleko - Kontrola kvalitete - Učbeniki za srednje šole b) Mlečni izdelki - Kontrola kvalitete - Učbeniki za srednje šole c) mlekarstvo d) živilska tehnologija

637.1/.3.056(075.3)
COBISS.SI-ID 260975104


636.7 PSI


157.
FOGLE, Bruce
        Vodnik za lastnike psov / Bruce Fogle ; [slikovno gradivo Sarah Duncan ; ilustratorka Debbie Maziels ; prevedla Katja Berden]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - 287 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The dog owner's manual. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2341-5
a) Psi - Pasme - Priročniki b) Psi - Vedenje - Priročniki c) Psi - Nega - Priročniki d) Psi - Bolezni - Priročniki

636.7(035)
COBISS.SI-ID 261298432


636.8 MAČKE


158.
        MUCEK. - 2012, št. 1-        . - Ljubljana (Triglavska 32) : Ad lucem, 2012-. - 30 cm

Četrtletnik
ISSN 2232-5565 = Mucek

636.8

2012 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 260894464


639.2 RIBOLOV


159.
OMERZU, Stane
        Športni ribolov in ribje jedi / [[besedilo in] fotografije] Stane Omerzu. - Ljubljana : Kmečki glas, 2012 ([Ljubljana] : Formatisk). - 136 str. : ilustr. ; 23 cm

1.300 izv. - Bibliografija: str. 135

ISBN 978-961-203-378-1
a) Športni ribolov b) Ribe - Slovenija c) Kuharski recepti - Ribe

637.56:641.55(083.12)
799.1
COBISS.SI-ID 261563904


641 PRIPRAVA ŽIVIL


160.
BOROZAN, Zorana
        Otroška kuharica / Zorana Borozan ; [prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2012. - 128 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Male mojstrovine ; št. 24)

ISBN 978-961-6812-46-7
ISBN 978-961-6812-32-0 !
ISBN 9789532740790 !
a) Otroci - Prehrana b) Kuharski recepti - Jedi za otroke c) prehrana otrok

641.56-053.2(083.12)
613.22
COBISS.SI-ID 6236339

161.
KARMEL, Annabel
        [Sto]
        100 najboljših kašic : 100 okusnih jedi za zdrave in zadovoljne najmlajše papavčke / Annabel Karmel ; [prevedla Dora Debeljak ; fotografije Dave King]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Debora, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 127 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Top 100 baby purées. - 1.000 izv. - O avtorici: str. [128]. - Kazalo

ISBN 978-961-6525-73-2
a) Otroci - Prehrana b) Kuharski recepti - Jedi za otroke

641.56-053.2(083.12)
613.22
COBISS.SI-ID 256775168

162.
MRZLIKAR, Helena
        Domača shramba / Helena Mrzlikar ; [fotografije Cveto Sonc]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2012 (Velenje : Eurograf). - 176 str. : fotogr. ; 20 cm

5.000 izv.

ISBN 978-961-203-416-0
a) Živila - Shranjevanje - Priročniki b) Živila - Konserviranje - Priročniki c) Kuharski recepti d) gospodinjstvo e) sadje f) zelenjava

641.4(083.12)
COBISS.SI-ID 261977600

163.
        NAJBOLJŠI recepti za punce : samo za punce : več kot 20 njami receptov / [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012

Prevod dela: Girls' cookbook

ISBN 978-961-00-1493-5
a) Kuharski recepti - Knjige za otroke

641.55(083.12)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 259756032

164.
ROLAND, Heike
        Sladka presenečenja : tortice na palčkah / Heike Roland, Stefanie Thomas ; [prevod Klara Lanc]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2012 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 47 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Cake pops. - Potiskane notr. str. ov. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-251-331-3
a) Kuharski recepti - Sladice

641.85(083.12)
COBISS.SI-ID 261172480


646 OBLAČILNA TEHNIKA


165.
HENSHAW, Pat
        Make-up manual : choosing your best colours, creating great looks / Pat Henshaw and Audrey Hanna. - London : Hamlyn, 2012. - 128 str. : ilustr. ; 24 cm

Izdelano v sodelovanju s Colour me beautiful

ISBN 978-0-600-62322-9
a) kozmetika b) ličenje

646.7=111(035)
687.553.2=111(035)
VE od 646 HENSHAW PAT Make-up manual
COBISS.SI-ID 10248855


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA


166.
JERNEJČIČ, Andreja
        Skrivnosti javnega nastopanja : priročnik za vsakogar / Andreja Jernejčič. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, 2012 (Ljubljana : Hren). - 309 str. : barvne fotogr., graf. prikazi ; 22 cm

1.000 izv. - O avtorici: str. 309. - Strah pred javnim nastopanjem je večji kot strah pred smrtjo / Miloš Čirič: str. 9-10. - Bibliografija: str. 303-307

ISBN 978-961-6529-95-2
a) Odnosi z javnostmi - Komuniciranje - Priročniki b) Javno nastopanje - Priročniki c) medsebojno sporazumevanje d) nastopi

659.3/.4:005.57(035)
808.5(035)
COBISS.SI-ID 260714752

167.
        MEDIJI in občinstva / uredila Breda Luthar in Dejan Jontes ; [prevod Aleksander Sašo Brlek Slaček ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2012 ([Ljubljana] : NTD). - 550 str. : ilustr., tabele ; 25 cm

Bibliografija na koncu večine prispevkov

ISBN 978-961-235-584-5
a) Mediji - Zborniki b) Javnost - Zborniki c) množični mediji d) javno mnenje e) sociologija kulture

659.3(082)
821.163.6-992
COBISS.SI-ID 261071104

168.
ZUPANČIČ, Mitja, 17.5.1967-
        Morsko prase / Mitja Zupančič. - 1. izd. - Ljubljana : Osminka & Co., 2012 (tiskano v Sloveniji). - 71 str. : fotogr. ; 20 cm

345 izv. - Vsebina na ov.: Mornarjev priročnik ; Mornarjeva kuharica ; Mornarjeva pesmarica

ISBN 978-961-90961-3-0
a) Pomorstvo - Priročniki

656.51(035)
COBISS.SI-ID 261030656


66 INDUSTRIJA


169.
GOLJAT, Andrej
        Krašenje tort in piškotov / Andrej Goljat ; [fotografije Cveto Sonc]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2012 (Ljubljana : JP storitve). - 143 str. : fotogr. ; 20 cm

5.000 izv.

ISBN 978-961-203-377-4
a) Torte - Krašenje - Priročniki b) Piškoti - Krašenje - Priročniki

664.683(035)
COBISS.SI-ID 261462528

170.
JEJČIČ, Bruna
        Sladoled in sladoledni izdelki : učbenik za modul Sladoled v programih Slaščičar in Mlekar / Bruna Jejčič ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna ; fotografije Shutterstock in arhiv podjetja Rokmar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2012 ([Ljubljana] : Povše). - 160 str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 158. - Kazali

ISBN 978-961-02-0289-9
a) Sladoled - Tehnologija - Učbeniki za srednje šole b) slaščičarstvo

663.674(075.3)
COBISS.SI-ID 261575680


7 UMETNOST, ŠPORT


171.
        LEPA igra = Beautiful game : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana, 28. 6.-23. 9. 2012 / Josef Dabernig ... [et al.] ; [urednica kataloga Alenka Gregorič ; besedila Esad Babačić ... [et al.] ; kratki teksti o umetniških delih Alenka Gregorič, Luchezar Boyadjiev ; prevodi Tamara Soban ... [et al.] ; fotografije umetniki]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2012 (Ljubljana : Formatisk). - 153 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedila v slov. in angl. - 400 izv.

ISBN 978-961-6587-83-9
a) Nogomet - Umetniški vidik - Razstavni katalogi b) skupinske razstave

7.01:796.332(083.824)
COBISS.SI-ID 262297088

172.
        MODA za punce : najdrznejši modni priročnik! : več kot 100 modnih nalepk / [prevedla Barbara Vitez]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012

Prevod dela: Fashion hanbook

ISBN 978-961-00-1500-0
a) Dekleta - Oblačenje - Knjige za mladino b) modno oblikovanje c) osebno izražanje d) osebni slog e) priročniki

7.05:646.4-055.25(02.053.2)
159.922.7/.8(02.053.2)
COBISS.SI-ID 259996160


72 ARHITEKTURA


173.
BALLANTYNE, Andrew
        Arhitektura : zelo kratek uvod / Andrew Ballantyne ; [prevedla Nataša Velikonja]. - V Ljubljani : Krtina, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 126 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 17)

Prevod dela: Architecture : a very short introduction. - 600 izv. - O avtorju na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 119-120. - Kazalo

ISBN 978-961-260-054-9
ISBN 978-961-260-056-3 !
a) Arhitektura - Priročniki b) zgodovinski pregledi

72(091)(035)
FRASCATI:
1-301
COBISS.SI-ID 260849664

174.
GOW, Ian
        The palace of Holyroodhouse : official guidebook / [text by Ian Gow]. - Revised and reprinted ed. - London : Royal Collection Enterprises, 2004. - 64 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 1-902163-12-5
a) Holyroodhouse - Guide b) Edinburgh - Gradovi - Škotska - Vodniki c) škotski gradovi d) arhitektura e) zgodovina

728.81=111(410.5)
913(410.5)=111
VE od 913(4)(036) GOW IAN Palace of
COBISS.SI-ID 10293143

175.
PALLASMAA, Juhani
        Misleča roka : eksestencialna in utelešena modrost v arhitekturi / Juhani Pallasmaa ; [prevedla Polona Petek]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2012 ([Ljubljana] : Studio print). - 193 str. : fotogr. ; 19 cm. - (Zbirka Varia)

Prevod dela: The thinking hand. - 600 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6798-29-7
a) Arhitektura - Teorija b) finski arhitekti c) arhitekturna estetika

72.01
COBISS.SI-ID 261509376


73 KIPARSTVO. UMETNA OBRT


176.
        LIKOVNA umetnost : popoln slikovni vodnik / uredniški svetovalec Andrew Graham-Dixon ; [glavni likovni urednici Vivienne Brar, Mandy Earey ; prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - 612 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Velika ilustrirana enciklopedija)

Prevod dela: Art : the definitive visual guide. - 4.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2194-7
a) Likovna umetnost - Leksikoni b) umetnostni vodniki

73/76(100)(031)
COBISS.SI-ID 261034240


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST


177.
ASHFORTH, Kate
        Še več prikupnih zamisli za risanje : nadaljevanje uspešnice Prikupne zamisli za risanje : 8 poglavij / [besedilo Kate Ashforth ; ilustracije Paul Könye ; prevod Tadeja Dović]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 191 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: More funky things to draw. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-251-300-9
a) Risanje - Knjige za otroke

741(02.053.2)
COBISS.SI-ID 260260608

178.
BARBER, Barrington
        Osnove risanja : od začetnika do umetnika / [Barrington Barber ; prevedel Žiga Učakar]. - 5. ponatis, dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - 208 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: The fundamentals of drawing

ISBN 978-86-11-17134-0
a) Risanje - Priročniki b) Risarske tehnike - Priročniki

741.02(035)
VE od 74 BARBER BARRINGTON Osnove risanja
COBISS.SI-ID 259933952

179.
HARRISON, Hazel
        Risanje in slikanje : risanje, akvareli, olja in akrili, pasteli / Hazel Harrison ; [prevod Neva Demšar in Ana Ambrož Strle]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 256 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Learn how to paint and draw. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-251-284-2
a) Risanje - Priročniki b) Slikarske tehnike - Priročniki

741(035)
75.02(035)
COBISS.SI-ID 259412480

180.
HOWARD, Phoebe
        The joy of decorating : southern style with Mrs. Howard / Phoebe Howard ; with Susan Sully. - New York : Stewart, Tabori & Chang, 2012. - 255 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo

ISBN 978-1-58479-961-0
a) oprema b) dekoriranje c) notranja oprema

747=111(035)
VE od 74 HOWARD PHOEBE Joy of decorating
COBISS.SI-ID 10249111


75 SLIKARSTVO


181.
KOVAČIČ, Janez, 1942-
        Janez Kovačič : slike, skice, freske, grafike, vitraži / [tekst] Anamarija Stibilj Šajn ; [predgovor Zvonka Zupanič Slavec ; ostali teksti Nelida Nemec ... [et al.] ; dokumentacija in bibliografija Marija Kovačič ; fotografije Matjaž Zupanič, Janez Klemenčič, Janez Kovačič ; izbor del za monografijo Veljko Toman ; prevodi MArko Petrovič, Ludmilla Maria Hudobnik, Meta Ham]. - Ljubljana : LI CE, Zavod za likovno kulturo ; Celje : Društvo Mohorjeva družba, 2012

ISBN 978-961-278-011-1 (Društvo Mohorjeva družba)
a) Kovačič, Janez (1942-) - Razstavni katalogi b) slovensko slikarstvo c) skice d) freske e) grafike f) vitraži g) 21.st. h) osebne razstave

74/76(497.4):929Bravničar I.
COBISS.SI-ID 261352192


78 GLASBA


182.
ARITMIJA
        Ulica [Zvočni posnetek] = Street / Aritmija ; [oblikovanje Ana T. Kus ; fotografija Maja Čas]. - [Ljubljana] : Celinka, [2012?]. - 1 CD : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([4] str.)

Sorodni elektronski vir: http://www.youtube.com/watch?v=HXZ2M4HV2uY. - %Posneto na ulicah Ljubljane, poletje 2011%. - %Recorded on the street of ljubljana, summer 2011%. - Podatki o odgovornosti iz spremne knjižice. - Duo Aritmija sta: Tilen Stepišnik, kitara, saz ; Šemsudin Džopa, kitara, saz. - Vsebina: Taira ; En la calle ; Bal canis ; Piperkovo oro ; Ples lastovk ; Sladko dete ; Pri izviru ; Gipsy soul ; Merak (albanska ljudska) ; Arkade ; Bre vodeničare (makedonska ljudska)

CEL CD 035 Celinka
a) Popularna glasba - Slovenija - 2011 - CD-plošče b) Ljudske pesmi - Priredbe - CD-plošče c) Kitara - Saz - CD-plošče d) Dui - Kitara - CD-plošče

780.8:780.614.131(086,76)
COBISS.SI-ID 1099782238

183.
CARMINA Slovenica
        Americas [Zvočni posnetek] / Carmina Slovenica ; dirigentka/conductor Karmina Šilec. - Maribor : Zbor Carmina Slovenica, cop. 2011. - 1 CD (46 min, 51 sek) : stereo, DDD ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

"Posnetki so nastali na koncertu v dvorani Union v Mariboru marca 2008 in v Veliki dvorani SNG Maribor marca 2009". - Spremno besedilo / Karmina Šilec. - Solisti: Nadja Stegne, Mojca Potrč, Ula Šegula, solo vokal. - Drugi izavajalci: Marko Črnčec, klavir ; Big Band Orkestra Slovenske vojske, Bruno Domiter, Gašper Peršl, tolkala ; Janez Dovč, harmonika ; Saša Olenjuk, violina ; Darko Rošker, tuba ; Matej Hotko, bas ; Marko Furek, bas, bas kitara. - Vsebina: Boogie woogie bugle boy / Don Raye & Hughie Prince. Praise his holy name / Kaith Hampton. Sambalele / Eduardo Lakschevitz. The fightin son of a gun / Zeke Manners. Aires de Quisqueya / Pascal Denis & Laurina Vasques. The Shanandoah blues / David J. Elliot. Pearl Harbor blues / Peter Clayton. Go where I send thee! / spiritual, arr. Paul Cadwell & Sean Ivory. Kentucky jazz jam / David J. Elliott. Where the boys are / Neil Sedaka. When I fall in love / Victor Young. In the mood / Joe Garland, arr. Harry Simeone. Ev'ry time I feel the spirit / spiritual, arr. Brian Trant. Joshua fit the battle of Jericho / spiritul, arr. Klaus Ochs

CS CD 014 Carmina Slovenica
a) Črnske pesmi - CD-plošče b) Popularna glasba - Združene države Amerike - CD-plošče c) Jazz - CD-plošče d) Mladinski zbori - A cappella - CD-plošče e) Mladinski zbori - Klavir - CD-plošče f) Mladinski zbori - Različne spremljave - CD-plošče

784.75(086.76)
784.011.26(73)(086.76)
785.161(086.76)
COBISS.SI-ID 257999616

184.
HADALIN, Aleš
        Stoji tam gora Limbarska [Zvočni posnetek] : slovenske ljudske pesmi 2 / Aleš Hadalin ; [oblikovanje in ilustracija Meta Wraber]. - [Ljubljana] : Celinka, [2012]. - 1 CD (46 min, 30 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([4] str.)

Spremno besedilo Urša Šivic, prevod v angl. Manja Maksimovič. - %Posneto v Supersonik Rekord Studiu Jurki, Ljubljana, nov. 2010 - sept. 2011%. - Producenta Aleš Hadalin in Bojan Jurjevčič. - Izvajalci: Aleš Hadalin, glas, diatonična harmonika ; Petra Trobec, glas ; Bojan Jurjevčič, glas ; Blaž Medja in Aleš Berkopec glas. - Vsebina: Marko skače ; Jager je na štantu stal ; Stoji tam gora Limbarska ; Kermu se dremlje ; Prišli so štirje jagri ; Sveti Miklavž in hudoba ; Bratec iz Ljubljance ; Pegam in Lambergar ; Dva pregrešna Italijana ; Po cesti gre en stari mož ; Štajeriš o plesu ; Marko skače (remix)

CEL CD 033 Celinka
a) Ljudske pesmi - Priredbe - Slovenija - CD-plošče b) Glas - Harmonika - CD-plošče c) etnična glasba d) etno

784.4(497.4)(086.76)
398.8(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1099780190

185.
HARNONCOURT, Nikolaus
        Toni so vzvišene besede : pogovori o romantični glasbi / Nikolaus Harnoncourt ; prevedla Stanka Rendla. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 360 str. ; 23 cm. - (Poteze / Modrijan)

Prevod dela: Töne sind höhere Worte. - 1.000 izv. - Romantični nasprotni svetovi / Johanna Fürstauer: str. 7-14

ISBN 978-961-241-618-8
a) Harnoncourt, Nikolaus (1929-) - Intervjuji b) Romantična glasba c) romantika d) glasbena estetika e) dirigenti

78.035.5
78(4)"18"
78.071.2(436):929Harnoncourt N.
COBISS.SI-ID 260627968

186.
HREN, Eva, [1986-]
        Etnosoul [Zvočni posnetek] / Eva Hren & Sladcore ; [arranged by Blaž Grm & Eva Hren ; songs descriptions by Marko Boh ; cover design by Blaž Grm ; front & back photos by Hugo Šekoranja ; inside photo by Bojan Stepančič]. - [Ljubljana] : Celinka, 2012. - 1 CD (38 min, 40 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([8] str.)

Podatki o odgovornosti iz spremne knjižice. - %All titles are Slovene traditional folk songs%. - Sladcore: Blaž Grm, bass, drums, percussion, piano, acoustic guitar, electric guitar, choir ; Marko Boh, synthesizer, rhodes, choir ; Marko Gregorič, synthesizer , choir ; Andraž Mazi, acoustic guitar, electric guitar, banjo ; Klemen Kotar, saxophones, flute ; Jelena Ždrale,violins, viola ; Janez Dovč, accordion. - Vsebina: Šetala se gori doli ; Moj očka ima konjička dva ; Barčica po morju plava ; Pleničke je prala ; Žabe svatbo so imele ; Vsi so prihajali ; Ko študent na rajžo gre ; Jaz pa grem na zeleno travco ; Škrjanček poje ; Ob bistrem potoku je mlin ; Trzinka ; Tam dol na ravnem polju

CEL CD 040 Celinka
a) Ljudske pesmi - Priredbe - Slovenija - CD-plošče b) Popularna glasba - Slovenija - CD-plošče

784.4(497.4)(086.76)
784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1099780702

187.
MOONLIGHT Sky Trio
        Changing parameters [Zvočni posnetek] / Moonlight Sky Trio ; [all songs composed by Miha Petric, ecept Fish life and Of a different beat ny Janez Moder ; intermissions composed by Jaka Jarc ; lyrics by Vesna Lemaić ; all songs arranged by Moonlight Sky ; cover design Meta Wraber]. - [Ljubljana] : Celinka, [2012?]. - 1 CD (48 min, 22 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([4] str.)

Sorodni elektronski vir: http://www.rockthestage.si/tag/moonlight-sky-trio/. - %All songs recorded at Hymnos Studio in May 2011 and January 2012%. - Podatki o odgogovornosti iz spremne knjižice. - Moonlight Sky Trio: Miha Petric, acoustic, classical and electric guitar ; Janez Moder, electric bass ; Žiga Kožar, drums. - Guest musicians: Jaka Jarc, keyboards ; Andraž Kržič, keyboards ; Jan Sever, piano ; Ratko Žižić, bandoneon ; Črt Remic, saxophone ; Marta Kosturska, vocals , Andraž Polič, vocals and spoken word ; Žiga Šercer, percussion ; Jan Tomšič, flute ; Vasja Centrih, violin. - Vsebina: Seven gringos ; Labyrinth ; Intermission: outside ; People ; Intermission: inside ; Microcosm ; Fish life ; Of a different beat (instrumentalna izvedba) ; Big whale ; In the centre ; Of a different beat (sung by Marta Kosturska and Andraž Polič)

CEL CD 041 Celinka
a) Jazz - Slovenija - 2011 - CD-plošče b) funk c) blues d) etno

785.161(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1099779934

188.
        NATURE'S symphony [Zvočni posnetek] : the natural world's finest works. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; [Ljubljana] : Reader's Digest, p, cop. 2005. - 3 CD : stereo ; 12 cm + 1 knjižica (27 str.)

Ostali naslovi: Exotic Forest ; Water and sea. - Različni izvajalci

RDCD 4881 Mladinska knjiga
RDCD 4882 Mladinska knjiga
RDCD 4883 Mladinska knjiga
a) Instrumentalna glasba b) meditativna glasba c) glasba za sprostitev

785:159.98(086.76)
COBISS.SI-ID 8209950

189.
OSOJNIK, Melita
        Potepušček [Zvočni posnetek] : pesmice za otroke / Melita Osojnik ; [ilustracija naslovnice Jelka Reichman]. - Ljubljana : Glasbeno gledališče Melite Osojnik, [2012?]. - 1 CD (29 min, 56 sek) : stereo ; 12 cm

"Posneto v Studiu POET v Kranju". - Podatki o odgovornosti so vzeti z ov. - Izvajalci glasbene spremljave: Blaž Jurjevčič, klaviature, programiranje ; Neža Buh, klaviature, priredbe ; Gordana Buh, flavta ; Gorazd Buh, trobenta ; Matija Buh, mali boben ; Jurij Buh, tuba. - Zborček: Mali potepuhi. - Vsebina: Čevlji grejo na sprehod / B. Jurjevčič, N. Maurer. Potepušček / B. Jurjevčič, V. T. Arhar. Mihec, soncu brat / F. Schubert, J. Humer. Jesensko listje / J. Haydn, S. Vinšek. Polževa snubitev / ljudska. Jaka se pa cmeri / F. Abt, J. Humer. Dva / B. Jurjevčič, K. Šoster Olmer. Majina pesem / A. Tegner, J. Humer. Danes sem veter / B. Jurjevčič, N. Maurer. Očetov nasvet / W. A. Mozart, J. Humer. So ptički se ženili / ljudska. Stari mlin / J. C. Gilliers, J. Humer

MAO CD 016 Glasbeno gledališče Melite Osojnik
a) Otroške pesmi - Slovenija - CD-plošče b) Ljudske pesmi - Priredbe - Slovenija - CD-plošče c) Otroški zbori - Različne spremljave - CD-plošče

784.67(497.4)(086.76)
784.4(497.4)(086.76)
78.087.681(086.76)
COBISS.SI-ID 164790

190.
PANDA (Glasbena skupina)
        Šepetanja [Zvočni posnetek] : [izbor najlepših skladb iz opusa skupine Panda] / Panda ; [[glasba] Andrej Pompe ; [besedila] Suzana Jeklič [in] Andrej Pompe ; [aranžmaji] Klemen Kotar ; oblikovanje Deidra Jovanović]. - [Ljubljana] : Celinka, p, cop. 2012. - 1 CD (37 min, 59 sek) : stereo ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://panda.formitas.si/?page_id=87
Sorodni elektronski vir: http://www.youtube.com/watch?v=_Op00iqkorY&feature=colike. - Dodatek k nasl. z ov. - Podatki o odgovornosti z ov. - Aranžmaji Klemen Kotar. - Panda: Klemen Kotar, saksofon, flavta ; Andrej Pompe, akustični in električni klavir, hammond ; Anže Langus Petrovič Dagi, bas ; Jure Rozman, bobni ; Žiga Stanonik, električna kitara ; Filip Šijanec, akustična kitara ; Rudolf Gas, trobenta. - Solisti: Katja Koren, Darja Švajger, Ana Bezjak, Nuša Derenda, Hamo Šalehar, Suzana Jeklič, Andrej Pompe, Nina Rotner, Lara Baruca, Kristina Oberžan, vokal. - Vsebina: Vzemi me ; Da bo jutri še en dan ; Za vedno moj ; Nepremagljivi ; Pogledala ga je v oči ; Kako si lepa ; Danes ; Ker jaz te ljubim ; Lino ; On se ne zaveda ; Kako ga čutim

CEL CD 043 Celinka
a) Popularna glasba - Slovenija - CD-plošče b) Jazz - Slovenija - CD-plošče

784.011.26(497.4)(086.76)
785.161(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1099773022

191.
PINELA (Glasbena skupina)
        Govori z mano [Zvočni posnetek] / Pinela ; [[glasba] Mateja Bedenk Košir in Luka Ropret ; aranžmaji Pinela ; besedila Mateja Bedenk Košir ... [et al.] ; oblikovanje Boštjan Pavletič]. - [Ljubljana] : Celinka, [2012?], p 2011. - 1 CD (35 min, 58 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([16] str.)

Sorodni elektronski vir: http://www.myspace.com/pinelaband. - V spremni knjižici besedila pesmi. - Podatki o odgovornosti z ov. - %Posneto v studiih Attic in Zuma februarja 2011%. - Pinela: Mateja Bedenk Košir, glas ; Blaž Celarec, tolkala, kalabaš, spremljevalni glas ; Žiga Golob, kontrabas, ukulele, sprem. glas ; Luka Ropret, akustična in električna kitara, ngoni, sprem. glas. - Posebni gostje: Anda Eckman, Irena Lesjak, Martina Šmid, sprem. glas ; Chris Eckman, posebni efekti, electric piano treatment, orgle, feedback, synthesizer. - Vsebina: Drevo ; Stopi z mano ; Strah ; Zvestoba ; Krik ; Draga ; Bližina ; Mravlja ; Sonet ; Mesečnica

CEL CD 034 Celinka
a) Popularna glasba - Slovenija - CD-plošče

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 8053022

192.
PUCIHAR, Blaž
        Flavta se igra [Glasbeni tisk] : 10 skladbic za flavto in klavir = Flute at play : 10 melodic pieces for flute and piano / Blaž Pucihar ; pesmi in ilustracije Marjana Šegula-Miš. - Škofja Loka : Glasbeno društvo Tulipan, 2004 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica Radovljica). - 23 str. : ilustr. ; 32 cm + 1 part (32 str.) + 1 CD (36 min, 20 sek)

1000 izv.
- - Flavta se igra : 10 skladbic za flavto in klavir = Flute at play : 10 melodic pieces for flute and piano / [skladatelj], klavir Blaž Pucihar ; flavta Ana Kavčič Pucihar. - 1 CD (36 min, 20 sek) : stereo ; 12 cm

ISMN M-709006-10-6
GDF CD 003 Glasbeno društvo Tulipan
a) Flavta - Klavir

788.5(035)
COBISS.SI-ID 214733824

193.
        The ROLLING Stones 50 / Mick Jagger ... [et al.]. - London : Thames and Hudson, 2012 (printed in China). - 351 str. : ilustr. ; 31 cm

Kazali

ISBN 978-0-500-51624-9
a) The Rolling Stones b) zabavna glasba c) glasbene skupine

784.66
COBISS.SI-ID 119952

194.
SEN, Jana
        Le lepe pesmi --- [Zvočni posnetek] / glasba, besedila in vokal] Jana Sen ; [besedio za skladbo Srce Igor Koštal ; aranžmaji in klaviature Jalen ; oblikovanje Jana Sen & Jalen ; fotografija Anže Godec]. - [Ljubljana] : Celinka, [2012?]. - 1 CD (42 min, 44 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: http://www.youtube.com/watch?v=axpFg6uBlbY. - V spremni knjižici besedila pesmi. - Podatki o odgovornosti vzeti z ov in spremne knjižice. - Drugi izvajalci: Andrej Hočevar, bas ; Tjaša Kastelic, violina ; Severa Gjurin, sprem. vokal ; Jure Tori, harmonika ; Primož Malenšek, tolkala ; Marko Jenič, trobenta ; Boris Bizjak, flavta ; Rober Grubar, kitara ; Dror Orgad, kitara ; Tomaž Rebernak, bobni ; Jalen, klaviature. - Vsebina: Vse tiho spi ; Pogrešam te ; Le lepe pesmi ; Ples ; Srce ; Čutim te ; Ljubezen - Bolezen ; Lutke ; Da bi ; Dva srca ; Ni voda hotela ; Stara cesta ; Preko vseh mej

CEL CD 038 Celinka
a) Popularna glasba - Slovenija - 2011 - CD-plošče

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1099778654

195.
VOLK Folk (Glasbena skupina)
        U prvega [Zvočni posnetek] / Volk Folk ; [spremna beseda Svanibor Pettan, Jasna Vidakovič ; oblikovanja Ana T. Kus ; ilustracije Romeo Volk ; fotografije Bojan Stepančič, domači arhiv družine Volk]. - Ljubljana : Celinka, 2011. - 1 CD (45 min, 2 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([24] str.). - (Zbirka Sozvočja Slovenije)

Sorodni elektronski vir: http://www.celinka.si/index.php?id=11&aid=59 . - V spremni knjižici o skupini in o izvajani glasbi. - Podatki o odgovornosti iz spremne knjižice. - Vol Folk: Romeo Volk, kontrabas, okarina, vokal ; Nina Volk, oprekelj, diatonična harmonika, vokal ; Gregor Volk, violina, okarina, boben, vokal. - Vsebina: Mazurka ; Vrbiška polka ; Rožmarin se m' je posušil ; Štajeriš (od Brkinčiča) ; Zibenšrit ; V Ljubljanico pridem čez goro ; Prešičji marš ; Drobljanc ; Ješevski valcer ; Oj, kje je deželica ; Polka ; Ni ga lepšega mesca v letu ; Štajeriš (od Ludveta) ; Ena ptička priletela ; Valcer in polka ; Eno drevce mi je zraslo ; Drobljanc

CEL CD 042 Celinka
a) Ljudske pesmi - Slovenija - CD-plošče b) etnična glasba c) etno

784.4(497.4)(086.76)
398.8(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1099784798


791 KINEMATOGRAFIJA. FILMI


196.
        MATJAŽ Klopčič : eseji in pričevanja / [besedila Lorenzo Codelli ... et al.] ; uredil Andrej Šprah ; [filmografski podatki Lilijan Nedič ; bibliografski podatki Anja-Dragica Horjak, Andrej Šprah ; prevod Maja Lovrenov, Denis Valič ; fotografije Slovenska kinoteka]. - Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2012 ([Ljubljana] : Matformat). - 279 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenski film. Nova serija ; št. 7)

Summary: str. 275-279. - Filmografija: str. 225-246. - Bibliografija: str. 247-268. - Kazalo

ISBN 978-961-6417-72-3
a) Klopčič, Matjaž (1934-2007) - Zborniki b) slovenski režiserji c) slovenski film d) filmski režiserji e) filmografije f) eseji g) zborniki

791.633-051(497.4):929Klopčič M.
COBISS.SI-ID 261157888

197.
PRASSEL, Igor
        Filmografija slovenskega animiranega filma 1952-2012 = Filmography of Slovenian animated film 1952-2012 / Igor Prassel ; [filmografski podatki Igor Prassel, Alenka Korpes ; prevod Maja Lovrenov ; fotografije Slovenska kinoteka]. - Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2012. - (Zbirka Slovenski film. Nova serija ; št. 6)

ISBN 978-961-6417-71-6
a) Slovenski animirani film - 1952-2012 b) filmografije

791.228(497.4)
COBISS.SI-ID 261157632


792 GLEDALIŠČE


198.
        ALENKA Bartl : kostumografka / [avtorji besedil Aleksander Bassin ... [et al.] ; urednica kataloga Francka Slivnik ; seznam gledaliških kostumografij ter nagrad in razstav Tea Rogelj ; seznam filmskih in televizijskih kostumografij ter televizijskih posnetkov uprizoritev Lilijana Nedič ; prevod povzetka Maja Visenjak Limon ; izbor skic Alenka Bartl]. - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 2012 (Ljubljana : Schwarz). - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Summary

ISBN 978-961-6860-04-8
a) Bartl, Alenka (1930-) - Razstavni katalogi b) kostumografija c) kostumografinje d) spomini sodobnikov e) slovensko gledališče

792.024(497.4):929Bartl A.(083.824)
COBISS.SI-ID 261037824

199.
        MILENA Zupančič : [monografija] / [urednica Mojca Kranjc]. - Ljubljana : Slovensko narodno gledališče Drama, 2012 ([Ljubljana] : Mat-format). - 116 str. : fotogr. ; 22 cm. - (Gledališki list SNG Drama. Sezona 2011/12 ; letn. 91, št. 16)

Nasl. na ov.: Milena. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.500 izv.
a) Zupančič, Milena (1946-) - Monografije b) Slovenske igralke - 20.-21.st. - Albumi c) gledališke igralke d) filmske igralke

792.071.2.028(497.4):929Zupančič M.(084)
791.635-055.2(497.4):929Zupančič M.(084)
929Zupančič M.
COBISS.SI-ID 1100126302

200.
VOGELNIK, Eka
        Odrske pripovedke / Eka Vogelnik ; [ilustracije Eka Vogelnik, Marija Vogelnik ; spremna beseda Milena Mileva Blažić, Tatjana Stanič, Luka Ropret ; fotografije Brina Vogelnik, Tatjana Splichal]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 141 str. : ilustr., note ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv. - Jezik na odru / Tatjana Stanič: str. 6-9. - Glasbena oprema v otroških predstavah / Luka Ropret: str. 10-13. - Odrske pripovedke Eke Vogelnik: str. 14-25. - Vsebina na nasl. str.: Kdo je napravil Vidku srajčico ; O deklici, ki je prehitro rasla ; O miški, ki si je trebušček raztrgala
- - Odrske pripovedke. [Pobarvanka, izrezanka, poigranka]. - [51] str.

ISBN 978-961-241-610-2
a) Vogelnik, Eka (1946-) b) Otroško gledališče - Priročniki c) Lutke - Izdelava - Knjige za otroke

791.077-053.5(035)
821.163.6-93-2
784.467(497.4)
688.721.3(02.053.2)
COBISS.SI-ID 259890176


793 PLES. DRUZABNE IGRE


201.
KAŠCA, Bernard
        Dama kraljica miselnih iger / Bernard Kašca. - Bovec : Dama klub, [2010] (Ljubljana : Birografika Bori). - 295 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografski podatki prevzeti s platnic

794.1/.9
COBISS.SI-ID 330144

202.
KOŠMRLJ, Mojca
        Eko družabne igre / Mojca Košmrlj. - Jezero : Morfem, 2012 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 40 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-31-6
a) Družabne igre - Knjige za otroke b) Ročne spretnosti - Knjige za otroke c) Recikliranje - Knjige za otroke

793.5/.7(02.053.2)
678.028.6:379.826(02.053.2)
COBISS.SI-ID 259770368

203.
KOŠMRLJ, Mojca
        Spoznavanje držav skozi igro / Mojca Košmrlj. - Jezero : Morfem, 2012

ISBN 978-961-6840-36-1
a) Otroške igre b) Države sveta

793.7
913(100)
COBISS.SI-ID 260029184

204.
LOUPPE, Laurence, 1938-2012
        Poetika sodobnega plesa / Laurence Louppe ; [prevedla Suzana Koncut ; spremna beseda Bojana Kunst]. - Ljubljana : Zavod Emanat, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 299 str. ; 21 cm. - (Zbirka Prehodi)

Prevod dela: Poétique de la danse contemporaine. - 500 izv. - Širina plesnega dejanja: poetika sodobnega plesa : (spremna beseda) / Bojana Kunst: str. 5-15. - Bibliografija: str. 286-291. - Kazali

ISBN 978-961-91990-8-4
a) Moderni ples - Teorija b) Kinetografija c) Koreografija d) plesna vzgoja e) gibalna vzgoja

793.3.01
COBISS.SI-ID 261221888

205.
OTRIN, Gašper, 1983-
        Igraj se z mano! : 375 iger za lepši dan / Gašper M. Otrin. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2012 (tiskano v Sloveniji). - 240 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Mladinska knjižnica / Salve ; 34)

1.500 izv. - Bibliografija: str. 232

ISBN 978-961-211-628-6
a) Otroške igre - Priročniki b) Družabne igre - Priročniki

793.5/.7(035)
796.11(035)
COBISS.SI-ID 261391616

206.
        TRI, štiri, zdaj! / [ilustracije Géraldine Cosneau ; prevod Lenka Bukovac]. - [1. natis]. - [Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2012] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [10] str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: Tous en piste!. - V hrbet in platnice vloženih 12 igralnih ploščic in 2 kocki. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-251-328-3
a) Miselne igre - Knjige za otroke

793.7(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 259912704


796 ŠPORT


207.
        KAKO igrati nogomet / [prevedel Andrej Hiti Ožinger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012

Prevod dela: Football skills

ISBN 978-961-00-1497-3
a) Nogomet - Priročniki

796.332(035)
COBISS.SI-ID 259699968

208.
KRISTAN, Silvo
        Športni terminološki slovar : delovni izvod za širšo strokovno razpravo / Silvo Kristan. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 262 str. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 18

ISBN 978-961-6843-26-3
a) Šport - Terminologija - Slovarji - Slovenščina b) terminološki slovarji

796(038)=163.6
COBISS.SI-ID 260416768

209.
ŽELJ, Tanja
        Tanergija pilates vadba za začetnike in za nadaljevalce [Dva medija] : priročnik z DVD-jem / Tanja Želj ; [snemanje, montaža in grafična oprema filma video produkcija Morart ; glasba album Ocean, Kayser Medien Verlag]. - Pernica : Tanergija, 2012

ISBN 978-961-93184-1-6
a) Pilates - Priročniki b) Pilates joga - Priročniki c) DVD

796.015.132(035)(086.82)
613.71-055.26(035)
COBISS.SI-ID 261551360


796.3 IGRE Z ŽOGO


210.
IGNJATOVIĆ, Vlastimir
        Monika / Vlastimir Ignjatović. - Beograd : Subcom, 2009. - 269 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - O avtorju: str. 269

ISBN 978-86-912989-0-6
a) Seleš, Monika (1973-) - tenis

796.342
VE od 796.3 IGNJATOVIĆ V. Monika
COBISS.SI-ID 10247831

211.
KELMAN, Jim
        Nogomet : pravila igre / [besedilo Jim Kelman ; ilustracije Lee Montgomery ; prevod Gregor Sever]. - [1. natis]. - [Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2012] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [13] str. : ilustr. ; 26 cm + 1 plakat

Prevod dela: Rules of football. - Avtor naveden na zadnji str. ov. - Poster v zavihku na zadnji notr. str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-251-293-4
a) Nogomet - Pravila - Priročniki b) zgodovinski pregledi c) zgibanke

796.332.063(035)
COBISS.SI-ID 259246848


796.5 GORNIŠTVO. TABORJENJE


212.
        ABC dejavnosti v naravi / Stojan Burnik ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 135 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-6843-29-4
a) Planinstvo b) Orientacijski tek c) Turno kolesarjenje d) Športno plezanje

796.5
COBISS.SI-ID 261903616


796.6 KOLESARJENJE


213.
PORI, Maja, 1971-
        ABC rolanja / Maja Pori, Martin Stanovnik, Matej Majerič. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 68 str. : ilustr. ; 15 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 68

ISBN 978-961-6843-27-0
a) Rolanje - Priročniki

796.691(035)
COBISS.SI-ID 260848896


796.8 BORILNI ŠPORTI


214.
GORŠE, Luka, 1987-
        Moč v borilnih športih : teorije, zakoni, načela, metode in primeri vadb moči v borilnih športih / Luka Gorše ; [fotografije Miha Kos ... et al.]. - Ljubljana : samozal., 2012 ([s. l.] : Dua art). - 157 str. : ilustr. ; 21 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 131-143

ISBN 978-961-276-465-4
a) Borilni športi - Veščine

796.8
COBISS.SI-ID 262351104


797 VODNI, ZRAČNI ŠPORTI


215.
GREGL, Dominik
        Priročnik športnega pilota / Dominik Gregl ; [risbe Tadej Gregl, Igor Zrinski ; fotografije Tadej Gregl ... et al.]. - Ljubljana : samozal. D. Gregl, 2012 ([Ljubljana] : Bo-Tisk). - 231 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 231. - Kazalo

ISBN 978-961-276-344-2
a) Letala - Priročniki b) Letenje - Priročniki

797.55(035)
629.73(035)
COBISS.SI-ID 261198336


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


216.
BENVENISTE, Émile
        Dajati - jemati : [razprava] / Émile Benveniste ; prevedel Matej Leskovar. - Koper : Hyperion, 2011 (Izola : Repro point). - 105 str. ; 19 cm. - (Edicija Hyperion)

Prevod dela: Donner et prendre. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-6382-77-9
a) Benveniste, Émile (1902-1976) b) Indoevropski jeziki - Etimologija c) jezikoslovje

811.1/.2'373.6
COBISS.SI-ID 261099264

217.
BERLION, Daniel
        Bled junior : [8-11 ans : ortographe, grammaire, conjugaison] / édition assurée par Daniel Berlion ; [illustration Julien Flamand]. - Paris : Hachette éducation, 2010. - 288 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Bled)

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-2-01-169869-8
a) Francoščina - Jezikovni pouk - Učbeniki b) Francoščina - Pravopis - Vaje c) Francoščina - Slovnica - Vaje d) francoski jezik e) rešitve

811.133.1(075)=133.1
COBISS.SI-ID 15740469

218.
BERLION, Daniel
        [Cinquante]
        Les 50 règles d'or de la grammaire / Daniel Berlion. - Paris : Hachette éducation, 2010. - 159 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Bled)

Kazalo

ISBN 978-2-01-160089-9
a) Francoščina - Jezikovni pouk - Učbeniki b) Francoščina - Slovnica - Vaje c) francoski jezik d) rešitve

811.133.1(075)
COBISS.SI-ID 15739957

219.
BERLION, Daniel
        [Cinquante]
        Les 50 règles d'or de l'orthographe / Daniel Berlion. - Paris : Hachette éducation, cop. 2010. - 176 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Bled)

Kazalo

ISBN 978-2-01-169864-3
a) Francoščina - Jezikovni pouk - Učbeniki b) Francoščina - Pravopis - Vaje c) Francoščina - Slovnica - Vaje d) francoski jezik e) rešitve

811.133.1(075)=133.1
COBISS.SI-ID 15740213

220.
SICHERL, Eva
        Slovensko-angleški glosar jezikoslovnega izrazja / Eva Sicherl, Andreja Žele. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 85 str. ; 24 cm

400 izv.

ISBN 978-961-237-513-3
a) Slovenščina - Terminologija - Angleščina - Slovarji

811.163.6'373.46=111(038)
COBISS.SI-ID 262305536

221.
SMOLEJ, Mojca, 1973-
        Besedilne vrste v spontanem govoru / Mojca Smolej ; [prevod povzetka Mojca Smolej in Jason Blake]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 236 str. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF)

Tisk na zahtevo. - Bibliografija: str. 133-138. - Povzetek ; Abstract: Text types in spontaneous speech. - Kazalo

ISBN 978-961-237-507-2
a) Slovenščina - Besedilne vrste b) Pogovorni jezik

811.163.6'42
811.163.6'276
COBISS.SI-ID 261971456

222.
        SOSEDOVI trdi orehi : prevajalski priročnik / Anja Bračič ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 ([Ljubljana] : Center tiska, Smatros). - 237 str. : ilustr. ; 21 cm

Besedilo v slov., izvirniki v hrv. - 200 izv.

ISBN 978-961-237-502-7
a) Prevajanje - Priročniki b) kroatistika c) srbistika d) makedonistika

811.163.4'25(035)
811.163.3'25(035)
COBISS.SI-ID 261576960

223.
ŽELE, Andreja, 1963-
        Pomensko-skladenjske lastnosti slovenskega glagola / Andreja Žele. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 366 str. ; 24 cm. - (Zbirka Linguistica et philologica ; 27)

Uvod tudi v angl. - 300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija na koncu poglavij. - Povzetki v slov. in angl. - Kazali

ISBN 978-961-254-367-9
a) Slovenščina - Glagol - Študije b) pomenoslovje c) skladnja

811.163.6'367.625
COBISS.SI-ID 261510144


82.0 LITERARNA TEORIJA


224.
BLANCHOT, Maurice
        Literarni prostor / Maurice Blanchot ; [prevedel Jaroslav Skrušný]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2012 (Begunje : Cicero). - 287 str. ; 20 cm. - (Zbirka Labirinti ; 39)

Prevod dela: L'espace littéraire. - 400 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6717-72-4
a) Filozofija književnosti b) Literarna interpretacija c) francoska literarna teorija d) literarna hermenevtika

82:1
821.09
82.0
COBISS.SI-ID 261022976

225.
KOCIJAN, Gregor
        Slovenska kratka proza : 1919-1929 / Gregor Kocijan. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 (Ljubljana : DZS). - 239 str. ; 21 cm. - (Studia litteraria / Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, ISSN 1855-895X)

300 izv. - Iz recenzij in o avtorju na zavihkih knjige. - Bibliografija: str. 217-226. - Summary: Slovenian short prose 1919-1929. - Kazalo

ISBN 978-961-254-370-9
a) Slovenska kratka proza - 1919-1929 - Literarne študije

821.163.6.09-32"1919/1929"
COBISS.SI-ID 261798912

226.
LÜTHI, Max, 1909-
        Evropska pravljica : forma in narava / Max Lüthi ; [prevedla Alenka Veler ; spremna beseda Milena Mileva Blažič]. - Ljubljana : Sophia, 2011 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XII, 202 str. ; 21 cm

Prevod dela: Das europäische Volksmärchen. - 500 izv. - Max Lüthi in literarnoteoretično preučevanje pravljic / Milena Mileva Blažić: str. 183-196. - Bibliografija: str. 167-179. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-37-5
a) ljudske pravljice b) Evropa

398.2(4)(04)
82.0-34
COBISS.SI-ID 260316160

227.
MERCINA, Marija
        Esej na maturi 2013 / Marija Mercina, Nada Barbarič ; [uvodna beseda Boža Krakar Vogel ; slikovno gradivo Nanča Kosmač, Aljoša Matanovič, arhiv MKZ]. - (1. izd.). - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm

4.500 izv. - Uvodna beseda / Boža Krakar Vogel: str. 7-8. - Bibliografija: str. 76 in 128

ISBN 978-961-01-2130-5
a) Kosmač, Ciril (1910-1980) b) Petterson, Per (1952-) c) Esej - Matura - Priročniki d) Književnost - Matura - Priročniki

82.0-4:37.091.27
821.09:37.091.27:373.5
COBISS.SI-ID 261571584

228.
PIBERNIK, France
        Anton Vodnik : [monografija] / France Pibernik. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 332 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 250) (Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-3724 ; knj. 14)

Dodatek k nasl. naveden na ov. in na hrbtu. - 300 izv. - Spomini na očeta / Marjana Vodnik Zupančič: str. 305-315. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-254-375-4
a) Vodnik, Anton (1901-1965) - Monografije b) slovenski pesniki c) biografije d) literarne študije e) spomini sodobnikov

821.163.6.09Vodnik A.
929Vodnik A.
COBISS.SI-ID 262209792

229.
PIRJEVEC, Marija
        Tržaški književni razgledi : študije in eseji / Marija Pirjevec ; [spremna beseda Igor Škamperle]. - Trst : Mladika, 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 319 str. ; 21 cm

Literarna beseda na slovenskem zahodnem obrobju / Igor Škamperle: str. 9-18. - Bibliografija za posameznimi prispevki. - Bibliografija Marije Pirjevec: str.285-305. - Kazalo

ISBN 978-88-7342-170-2
a) Slovenska književnost - Italija - Eseji

821.163.6(450.36).09(081)
COBISS.SI-ID 4563948

230.
VEVAR, Štefan, 1953-
        Fenomen Goethe : njegova estetika in poetika med originalom in slovenskim prevodom / Štefan Vevar. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2012. - 581 str. ; 19 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 54)

400 izv. - Bibliografija: str. 561-573. - Zusammenfassung. - Kazalo

ISBN 978-961-6717-71-7
a) Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) - Estetika b) Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) - Prevodi v slovenščino c) nemška književnost d) literarna estetika e) literarna recepcija f) prevodoslovne študije

821.112.2.09Goethe J.W.von
821.112.2Goethe.03=163.6
81'255.4:821.112.2Goethe J.W.=163.6
COBISS.SI-ID 261022464


821.111 ANGLEŠKI ROMANI


231.
COLGAN, Jenny
        Dobimo se v slaščičarni / Jenny Colgan ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 420 str. ; 20 cm

Prevod dela: Meet me at the cupcake Café. - 400 izv. v trdi vezavi in 1.000 izv. v mehki vezavi

ISBN 978-961-00-1593-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1570-3 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 261945344

232.
HOLT, Victoria
        Grajski gospod : roman / Victoria Holt ; [prevedla Božena Legiša]. - Murska Sobota : Pomurska založba ; [Ljubljana] : Svet knjige pri MK, 2000 (Maribor : Ma-tisk). - 347 str. ; 20 cm. - (Zbirka Mavrica)

Prevod dela: King of the castle. - Pravo avtoričino ime je Eleanor Alice Burford Hibbert; objavlja pa tudi kot Philippa Carr in Jean Plaidy

ISBN 86-7195-335-1

821.111-311.2
VE od 821.111 HIBBERT ELEANOR Grajski gospod

COBISS.SI-ID 44991745

233.
JAMES, E. L.
        Petdeset odtenkov sive / E. L. James ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012. - 543 str. ; 20 cm

Prevod dela: Fifty shades of grey

ISBN 978-961-00-1649-6

821.111-311.2
ŠO od 821.111 JAMES E. L. Petdeset odtenkov VE od 821.111 JAMES E. L. Petdeset odtenkov

COBISS.SI-ID 262655232

234.
MCKENZIE, Sophie
        Zaljubljena, zatreskana / Sophie McKenzie ; [prevedla Manica Baša ; spremna beseda Vesna Pišek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Soča). - 219 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: Falling fast. - 800 izv. - Na poti v zrelo ljubezen / Vesna Pišek: str. 207-219

ISBN 978-961-01-2248-7

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 261957888

235.
TREMAIN, Rose
        Trenutek odločitve / Rose Tremain ; [prevedla Ana Pogačar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 304 str. ; 20 cm

Prevod dela: Trespass. - 400 izv. v trdi vezavi in 1.000 izv. v mehki vezavi

ISBN 978-961-00-1594-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1601-4 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 261950720


821.111(73) AMERIŠKI ROMANI


236.
BROWN, Sandra, 1948-
        Fantazija / Sandra Brown ; [prevod Eva Majdič]. - 1. izd. - Izola : Meander, 2012. - 182 str. ; 22 cm

Prevod dela: Fanta C. - 450 izv.

ISBN 978-961-6887-07-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-6887-08-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 261900800

237.
CHASE, Loretta Lynda, 1949-
        Škandalozna pota / Loretta Chase ; [prevedla Barbara Vitez]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012

Prevod dela: Your scandalous ways

ISBN 978-961-00-1585-7

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 261777408

238.
COLE, Kresley
        Če si želiš : drugi del trilogije bratov MacCarrick / Kresley Cole ; prevedel Miro Mrak. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 361 str. ; 21 cm. - ([Zbirka Oddih])

Prevod dela: If you desire. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-2312-5

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 261840640

239.
DEVERAUX, Jude
        Nazaj v novo življenje / Jude Deveraux ; [prevedla Irena Modrijan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 346 str. ; 20 cm

Prevod dela: Return to summerhouse. - 400 izv.

ISBN 978-961-00-1610-6
a) Samorealizacija - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 262116608

240.
HARSCH, Rick
        Kramberger z opico / Rick Harsch ; prevod Barbara Motoh in Peter Amalietti. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2012 (Ljubljana : Atelje Pance). - 212 str. ; 21 cm

Dodana tri poglavja v angl. - 400 izv. - Spremna beseda: str. 191-192

ISBN 978-961-6654-84-5
a) Kramberger, Ivan (1936-1992) - Umor - V leposlovju

821.111(73)-31
COBISS.SI-ID 261621248

241.
PHILLIPS, Susan Elizabeth
        Košček sreče / Susan Elizabeth Phillips ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 486 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Dream a little dream. - 2.100 izv.

ISBN 978-961-01-2383-5

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 261770496

242.
ROBERTS, Nora
        Skupaj za vedno / Nora Roberts ; [prevod Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Izola : Meander, 2012. - 320 str. ; 22 cm. - (Zbirka Neveste ; 4)

Prevod dela: Happy ever after. - 400 izv.

ISBN 978-961-6887-05-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6887-06-9 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 261895680

243.
STEINBECK, John
        Nebeški pašniki / John Steinbeck ; prevedla, [spremna beseda Danica Čerče]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 (Maribor : Dravski tisk). - 206 str. ; 21 cm

Prevod dela: The pastures of heaven. - 500 izv. - Nebeški pašniki: pripoved o neizpolnjenih pričakovanjih / Danica Čerče: str. 199-206

ISBN 978-961-278-007-4
a) Steinbeck, John (1902-1968)

821.111(73)-31
821.111(73).09Steinbeck J.
COBISS.SI-ID 260507648


821.111(94) AVSTRALSKI ROMANI


244.
LINDSAY, Joan
        Piknik pri Hanging Rocku / Joan Lindsay ; prevedla in spremno besedo napisala Katarina Mahnič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 227 str. ; 22 cm. - (Nostalgija / Modrijan)

Prevod dela: Picnic at Hanging Rock. - 600 izv. - Vse se začne in konča ob točno določenem času / Katarina Mahnič: str. 219-227

ISBN 978-961-241-626-3
a) Lindsay, Joan (1896-1984) - Literarne študije

821.111(94)-311.2
821.111(94).09Lindsay J.
COBISS.SI-ID 260822016


821.112.2 NEMŠKI ROMANI


245.
LJUBIĆ, Nicol
        Brezvetrje / Nicol Ljubić ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 192 str. ; 20 cm

Prevod dela: Meeresstille. - 400 izv.

ISBN 978-961-00-1622-9
a) Vojni zločinci - Sodni procesi - V leposlovju b) Bosna in Hercegovina - Vojna - V leposlovju

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 262211072

246.
ROCHE, Charlotte, 1978-
        Razgaljena / Charlotte Roche ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd., 1. natis. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 251 str. ; 20 cm

Prevod dela: Schossgebete. - 400 izv.

ISBN 978-961-00-1598-7

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 262030080


821.131.1 ITALIJANSKI ROMANI


247.
TAMARO, Susanna
        Za vedno / Susanna Tamaro ; [prevod Breda Novak]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2012 ([Ljubljana] : Matformat). - 183 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://itunes.apple.com/us/genre/books/id38?mt=11
Dostopno tudi na: http://www.amazon.com. - Prevod dela: Per sempre. - 800 izv. - O avtorici na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-6359-73-3
ISBN 978-961-6359-74-0 (Mobi)
ISBN 978-961-6359-75-7 (ePub)

821.131.1-311.2
COBISS.SI-ID 261613312


821.161.1 RUSKI ROMANI


248.
ŠIŠKIN, Mihail
        Učna ura kaligrafije / Mihail Šiškin ; prevedla Jelka Ciglenečki. - Ljubljana : Študentska založba, 2012. - 71 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Urok kaligrafii. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-242-466-4

821.161.1-32
COBISS.SI-ID 260075776

249.
TRIFONOV, Jurij Valentinovič
        Hiša na nabrežju / Jurij Trifonov ; [prevedla Lijana Dejak ; spremna beseda Drago Bajt]. - Maribor : Litera, 2012 ([Ljubljana] : Demat). - 193 str. ; 18 cm. - (Nova znamenja ; 40)

Prevod dela: Dom na naberezhnoi. - 350 izv. - Spust v črno luknjo spomina / Drago Bajt: str. 185-193

ISBN 978-961-6780-61-2
a) Trifonov, Jurij Valentinovič (1925-1981) - Literarne študije b) Ruska književnost - 1960-2000 - Literarne študije c) Intelektualci - Sovjetska zveza - V leposlovju

821.161.1-311.2
821.161.1.09Trifonov J.V.
COBISS.SI-ID 69274369


821.163.42 HRVAŠKI ROMANI


250.
MIĆANOVIĆ, Miroslav
        Divji pes / Miroslav Mićanović ; [prevedel Andrej Jaklič]. - Ljubljana : Študentska založba, 2011 ([Ljubljana] : Demat). - 165 str. ; 21 cm

Zgodbe o drugih, zgodbe o nas / Miroslav Mićanović: str. 162-165. - 500 izv.

ISBN 978-961-242-369-8
a) Mićanović, Miroslav (1960-)

821.163.42-32
COBISS.SI-ID 255744768


821.163.6 SLOVENSKI ROMANI


251.
CUNDRIČ, Magdalena
        Dežela oblakov / Magdalena Cundrič. - Ljubljana : Ved, 2012 ([Žirovnica] : Medium). - 240 str. ; 21 cm

O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6814-75-1
a) Mladoletnice (dekleta) - Splav (medicina) - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 261571840

252.
DREV, Miriam
        V pozlačenem mestu / Miriam Drev. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 276 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-231-911-3
a) Dunaj - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 260908544

253.
HRADIL, Jože
        Slike brez obrazov : roman / Jože Hradil ; [spremna beseda Jerneja Katona Zajc]. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2012 ([Ljubljana] : Hren). - 326 str. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

1.000 izv. - Z zgodbami se dotikamo drug drugega kot dlan z dlanjo / Jerneja Katona Zajc: str. 319-326. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6817-88-2
a) Hradil, Jože (1934-) b) Slovenci - 19.-20.st. - V leposlovju c) Prekmurje - Družbene razmere - 19.-20.st. - V leposlovju

821.163.6-311.2
821.163.6.09Hradil J.
COBISS.SI-ID 68738305

254.
JAZBINŠEK, Ernest
        Zavita steza življenja. Knj. 1, Dekle s Polane : roman / Ernest Jazbinšek. - Ljubljana : [samozal.] E. Jazbinšek, 2012 (Grosuplje : Repovž). - 398 str. : avtorj. sl. ; 24 cm

400 izv. - O avtorju: str. 398

ISBN 978-961-276-442-5

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 262007552

255.
KLOPČIČ-Casar, Ivanka
        Krhkost dvojine / Ivanka Klopčič Casar ; [spremna beseda Matej Krajnc]. - Ljubljana : Ved, 2012 ([Žirovnica] : Medium). - 256 str. : ilustr. ; 21 cm

Krhkost dvojine in sobotnih dopoldnevov / Matej Krajnc: str. 5-8

ISBN 978-961-6814-74-4

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 261571072

256.
KOSMAČ, Ciril
        Pomladni dan / Ciril Kosmač. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 239 str. ; 21 cm

6.000 izv.

ISBN 978-961-01-2524-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 261137920

257.
KRAPEŽ, Dragica
        Oglje in kruh / Dragica Krapež. - Jesenica : samozal., 2000 (Križe : Kara). - 192 str. ; 24 cm

ISBN 961-6302-88-4

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 106190080

258.
KRAPEŽ, Dragica
        Ugašajoče luči / Dragica Krapež. - Jesenica : samozal. D. Krapež, 2004 (Križe : Kara)

ISBN 961-236-752-3

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 216586496

259.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Teta Magda ali Vsi smo ustvarjalci / Svetlana Makarovič ; ilustriral Zvonko Čoh. - 4. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 186 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Sinjega galeba ; 335)

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-2529-7

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 261576192

260.
MELIHEN Korenčan, Palmira
        Rožnikov biser / Palmira Melihen Korenčan. - Ljubljana : Salve, 2012. - 287 str. ; 21 cm

600 izv. - Zbita zgodba zveriženega razvoja ljudi in sožitja / Jože Ramovš: str. 3-6

ISBN 978-961-211-630-9
a) Alkoholizem - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 261875200

261.
NOVAK, Luka, 1963-
        Občutek pomladi v Litzirütiju : roman v 84 slikah / [tekst in fotografije] Luka Novak. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2012 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 157 str. : fotogr. ; 23 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-92970-3-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 261913344

262.
OPREŠNIK, Marija, 1951-
        Odprta vrata : roman / Marija Oprešnik. - Celje : Grafika Gracer, 2012 (Celje : Grafika Gracer). - 286 str. ; 23 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6487-53-5

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 260271616

263.
OVČARIČEK, Marijana
        Zlomljena srca : roman / Marijana Ovčariček. - Ljubljana : Ved, 2012 ([Žirovnica] : Medium). - 192 str. ; 21 cm

O avtorici na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6814-79-9
a) Romi - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 261947648

264.
RIJAVEC, Andrej, 1969-
        Medvedja kraljica : roman / Andrej Rijavec. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2012 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 144 str. ; 21 cm

500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-3-7086-0656-9
a) Vdovci - V leposlovju b) Človek in živali - V leposlovju c) Medvedi - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 261371392


821.163.6-1 SLOVENSKA POEZIJA


265.
CARLI, Manda
        Ljubezen v besedah : (prigodnice) / Manda Carli Goga. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2012 (Ljubljana : NTD). - 116 str. ; 17 cm

150 izv. - Spremna beseda / urednik: str. 5-6

ISBN 978-961-6654-86-9

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 261715712

266.
DEKLEVA, Milan
        Izganjalci smisla / Milan Dekleva. - Ljubljana : Lud Literatura, 2012 (Begunje : Cicero). - 67 str. ; 21 cm. - (Zbirka Prišleki)

300 izv. - Spremna beseda Janija Virka na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6717-69-4

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 260861952

267.
FRITZ, Ervin
        Žitja / Ervin Fritz ; ilustriral Jože Ciuha. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 114 str. : ilustr. ; 22 cm

600 izv.

ISBN 978-961-241-619-5

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 260640768

268.
KOVAČIČ, Jani
        Socialitete ino štorijali : (kratke zgodbe in nauki) / Jani Kovačič. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 197 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

500 izv. - Ilustr. na notr. spojnih listih. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija avtorja na zadnjem zaviku ov.

ISBN 978-961-01-2289-0

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 261733888

269.
MAURER, Neža
        Drevo spoznanja / Neža Maurer. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 89 str. : ilustr. ; 22 cm

Na ov. tudi: Dopolnjena izd. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-272-078-0

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 260646656

270.
TANŠEK, Avgust
        Šumijo valovi nekoč lepih poljan : [pesmi] / Avgust Tanšek ; [fotografije iz zbirke Avgusta Tanška]. - Velenje : samozal., 2012. - 135 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 400 izv. - Pesniški zbirki Šumijo valovi nekoč lepih poljan na pot / Ivan Sivec: str. 3-4

ISBN 978-961-276-434-0
a) Tanšek, Avgust (1931-)

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 261932800

271.
        VALOVANJE misli : odlomki pesmi različnih avtorjev / [odlomke iz pesmi izbrala in uredila Nuška Golobič]. - Radeče : Literarni val, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - [142] str. ; 16 cm

500 izv.

ISBN 978-961-93292-0-7

821.163.6-194
COBISS.SI-ID 261023488


821.163.6-32 SLOVENSKE NOVELE


272.
ARTAČ Sturman, Majda
        Mozaik v kovčku / Majda Artač Sturman ; ilustracije Jasna Merkù. - Trst : Mladika, 2012 (Trst : Graphart Printing). - 105 str. : ilustr. ; 24 cm

Podatki o avtorici in ilustratorki ter njuni fotografiji na zavihkih

ISBN 978-88-7342-173-3

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 4757484

273.
CESTNIK, Helena
        Kristalinske čipke : pripovedujem, da živim / Helena Cestnik. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2012 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 126 str. ; 19 cm

500 izv.

ISBN 978-3-7086-0665-1
a) Ženske - Jugoslavija - V leposlovju

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 261093888

274.
DAJČ, Klavdija
        Psssst - a si nova? / Klavdija Dajč. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 159 str. ; 21 cm

Ov. nasl. - 400 izv.

ISBN 978-961-6753-39-5
a) Depresija (medicina) - V leposlovju b) Psihiatrične bolnišnice - V leposlovju

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 261121024

275.
        DAN zmage / Dušan Čater ... [et al.]. - Ljubljana : Študentska založba, 2012. - 124 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

5.000 izv.

ISBN 978-961-242-468-8
a) Slovenska književnost - Slovenija - Avtorjeva sodobnost - Kratke zgodbe

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 260076288

276.
JENSTERLE, Miha
        Semena življenja / Miha Jensterle. - Paneče : samozal. M. Jensterle, 2011 ([Begunje] : Cicero). - 126 str. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-276-129-5

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 255709952

277.
KOZINC, Darinka
        Tišina se je uglasila / Darinka Kozinc. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2011 ([Bled] : Belin). - 118 str. : fotogr. ; 21 cm

O avtorici: str. 4. - 300 izv.

ISBN 978-961-6753-38-8
a) Primorska - Domoznanstvo - V leposlovju

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 259320832

278.
KRAPEŽ, Dragica
        Ko dogore kresovi / Dragica Krapež. - Jesenica : samozal., 1997 (Križe : Kara). - 137 str. ; 19 cm

1.000 izv. - Mladostni utrinki iz Bevkovega sveta / Milan Koželj: str. 133-137

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 66979584

279.
LIKAR Bajželj, Mirana
        Sedem besed / Mirana Likar Bajželj. - Ljubljana : LUD Literatura, 2012 (Begunje : Cicero). - 161 str. ; 21 cm. - (Zbirka Prišleki)

500 izv. - Spremna beseda Mateja Bogataja na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6717-70-0

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 260862208

280.
MIKLIČ, Marija Marinka
        Odprta ograja / Marinka Marija Miklič ; [ilustracije Kostja Šmuc]. - Dobova : KD Franc Bogovič, Literarna sekcija Beseda, 2012 (Dobova : ARtisk). - 160 str. : ilustr. ; 21 cm

800 izv. - Marginalije ob Odprti ograji / Marjanca Kočevar: str. 5-8. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-92172-8-3

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 261274368

281.
OSOJNIK, Iztok, 1951-
        Poročena na rdeče : (zgode in nezgode) / Iztok Osojnik. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, cop. 2012 (Ljubljana : Korotan). - 155 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

300 izv. - O avtorju na zadnjem zaviku ov.

ISBN 978-961-01-2287-6

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 260696064

282.
SEMOLIČ, Peter
        Noč sredi dneva / Peter Semolič. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2012 ([Šmarje-Sap] : Mišmaš). - 71 str. ; 21 cm. - (Aleph ; 153)

300 izv. - Spremna beseda Jureta Jakoba na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6789-26-4

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 261406976

283.
SMETAR, Goko
        Dva boga, dva človeka in kup dreka / Goko Smetar ; [slikovno gradivo je arhiv avtorja]. - Ljubljana : M. Sarajlija, 2012

ISBN 978-961-276-364-0

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 260554496


821-1 POEZIJA OSTALIH NARODOV


284.
CǍRTǍRESCU, Mircea
        Motorno kolo, parkirano pod zvezdami : izbrane pesmi / Mircea Cǎrtǎrescu ; izbor Mircea Cǎrtǎrescu in Aleš Mustar ; prevedel Aleš Mustar. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2012 (Nova Gorica : Soča). - 109 str. ; 21 cm. - (Zbirka Vilenica)

300 izv.

ISBN 978-961-231-887-1

821.135.1-1
COBISS.SI-ID 261649920


821-311.2 cro DRUŽBENI ROMANI V HRVAŠKEM JEZIKU


285.
GOTOVAC, Mani, 1940-
        Fališ mi : autobiografski roman. Prva knjiga, Zima/prolječe / Mani Gotovac. - [S.l.] : Profil, 2---. - 235 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Profil Bestseler)

ISBN 978-953-319-068-6

821.163.42-311.2
VE od 821-312.6 cro GOTOVAC MANI Fališ mi
COBISS.SI-ID 3806903

286.
RUDAN, Vedrana
        Dabogda te majka rodila / Vedrana Rudan. - Zagreb : V.B.Z., 2010 (Zagreb : Knjiga Print). - 229 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 280)

Bilješka o autorici: str. [233]

ISBN 978-953-304-190-2
a) Otroci - Spolna zloraba - V leposlovju b) Družinski odnosi - V leposlovju c) Matere in hčere - Medosebni odnosi - V leposlovju

821.163.42-311.2=163.4
COBISS.SI-ID 1096514910

287.
RUDAN, Vedrana
        Kad je žena kurva / Vedrana Rudan. - Beograd : V.B.Z., 2008. - 86, 85 str. : avtor. sl. ; 20 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja)

O avtorici na str. 86. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Kad je muškarac peder

ISBN 978-86-7998-002-1 (broš.)

821-32=163.42
COBISS.SI-ID 5723289

288.
RUDAN, Vedrana
        Kosturi okruga Madison / Vedrana Rudan. - Zagreb : V.B.Z., 2012 (Zagreb : ZT-ZAGRAF). - 167 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 339)

Opombe o avtorju na str.[168]

ISBN 978-953-304-421-7
a) družbeni romani

821.163.42-311.2=163.42
COBISS.SI-ID 15910450

289.
RUDAN, Vedrana
        Ljubav na posljednji pogled / Vedrana Rudan. - Zagreb : V.B.Z., 2012. - 198 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 336)

ISBN 978-953-304-416-3 (broš.)

821.163.42-311.2=163.42
COBISS.SI-ID 10680980

290.
TOMIĆ, Anica
        Naročito ljeti / Ankica Tomić. - Zagreb : V.B.Z., 2011. - 176 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 331)

O avtorici: str. [177]. - Nagrada V.B.Z. za najboljši roman, 2011

ISBN 978-953-304-392-0
ISBN 978-953-304-036-3 !
a) Odraščanje - Brač - V leposlovju

821.163.42-311.2=163.4
COBISS.SI-ID 1099140958


821-311.2 eng DRUŽBENI ROMANI V ANGLEŠKEM JEZIKU


291.
AUSTEN, Jane, 1775-1817
        Persuasion / Jane Austen. - London : Penguin books, 1994. - 254 str. ; 18 cm. - (Penguin popular classics)

ISBN 0-14-062054-0

820-311.2
ŠO od 821-311.2 eng AUSTEN JANE Persuasion
COBISS.SI-ID 322365


821-311.2 srb DRUŽBENI ROMANI V SRBSKEM JEZIKU


292.
BASALO, Anabela
        Žena s greškom / Anabela Basalo. - 1. izd. - Beograd : Admiral Books, 2011 (Beograd : Admiral Books). - 169 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-86-88617-01-7 (broš.)
a) erotika

821.163.41-31
VE od 821-311.2 srb BASALO ANABELA Žena s greškom

COBISS.SI-ID 181845772

293.
JAKOVLJEVIĆ, Milica, 1887-1952
        Ranjeni orao / Milica Jakovljević Mir-Jam. - Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2009. - 2 zv. (255; 251 str.) ; 17 cm

ISBN 978-86-331-3377-7 (zv. 1)
ISBN 978-86-331-3378-4 (zv. 2)

821.163.41-311.2
VE od
COBISS.SI-ID 21342264


821-311.2 ROMANI OSTALIH NARODOV


294.
ALLENDE, Isabel, 1942-
        Otok pod morjem / Isabel Allende ; [prevedla Veronika Rot]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 545 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: La isla bajo el mar. - 1.300 izv.

ISBN 978-961-01-2189-3
a) Suženjstvo - Karibi - 18.st. - V leposlovju

821.134.2(83)-311.2
COBISS.SI-ID 260177152

295.
CHWIN, Stefan
        Predsednikova žena / Stefan Chwin ; [prevedla Jana Unuk]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 261 str. ; 21 cm

Prevod dela: Żona prezydenta. - 500 izv.

ISBN 978-961-231-891-8

821.162.1-311.2
COBISS.SI-ID 261070592

296.
GHOSH, Amitav
        Obrisi senc / Amitav Ghosh ; prevedla Urša Červ. - Ljubljana : Študentska založba, 2012. - 249 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: The shadows lines. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-242-467-1
a) Dečki - V leposlovju b) Britanci - Indija - V leposlovju

821.111(540)-311.2
COBISS.SI-ID 260076032

297.
KROHN, Leena
        Slepo okno / Leena Krohn ; prevedla Julija Potrč. - Ljubljana : Študentska založba, 2012. - 122 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Valeikkuna. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-242-464-0

821.511.111-311.2
COBISS.SI-ID 260074752

298.
PETTERSON, Per
        Konje krast / Per Petterson ; prevedla Marija Zlatnar Moe. - Maturitetna izd. - Maribor : Litera, 2012 ([Bled] : Belin grafika). - 197 str. ; 19 cm. - (Knjižna zbirka Babilon)

Prevod dela: Ut og stjæle hester. - 7.000 izv.

ISBN 978-961-6780-65-0
a) Stari ljudje - Družbena izolacija - V leposlovju

821.113.5-311.2
COBISS.SI-ID 69538049

299.
RAMIS, Llucia
        Egosurfing / Llucia Ramis ; [prevedla Veronika Rot]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 313 str. ; 20 cm

Prevod dela: Egosurfing. - 400 izv.

ISBN 978-961-00-1590-1
a) literarne nagrade b) Josep Pla 2010

821.134.1-311.2
COBISS.SI-ID 261831680


821-311.6 ZGODOVINSKI ROMANI


300.
FINŽGAR, Fran Saleški
        Pod svobodnim soncem : povest davnih dedov / Fran Saleški Finžgar. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 485 str. ; 21 cm

700 izv. - Povest davnih dedov tudi za naš čas / Iztok Ilich: str. 3-4

ISBN 978-961-02-0342-1

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 261241856

301.
GREGORY, Philippa
        Rdeča kraljica / Philippa Gregory ; [prevedla Seta Oblak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 331 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: The red queen. - 1.100 izv. - Bibliografija: str. 329-331

ISBN 978-961-01-2260-9
a) Vojna med belo in rdečo rožo 1455-1485 - V leposlovju b) Anglija - Zgodovina - 15.st. - V leposlovju

821.111-311.6
COBISS.SI-ID 261979392

302.
JANČAR, Drago
        Katarina, pav in jezuit / Drago Jančar. - 3. izd. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2012 ([Maribor] : Dravski tisk). - 472 str. ; 24 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-213-220-0

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 261029120

303.
SCARROW, Simon
        Centurion / Simon Scarrow ; [prevedla Ljubica Klančar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 429 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Centurion. - O avtorju: str. [430]. - 400 izv. v trdi vezavi in 1.000 izv. v mehki vezavi

ISBN 978-961-00-1581-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1572-7 (broš.)
a) Rimski imperij - Zgodovina - V leposlovju

821.111-311.6
COBISS.SI-ID 261686784


821-312.4 eng KRIMINALNI ROMANI V ANGLEŠKEM JEZIKU


304.
BROWN, Dan, 1964-
        Angels and demons / Dan Brown. - London : Corgi Books, 2001. - 619 str. ; 18 cm

ISBN 0-552-15073-8

821.111(73)-312.4=111
ŠO od 821-312.4 eng BROWN DAN Angels and demons

COBISS.SI-ID 2511421

305.
BROWN, Dan, 1964-
        Deception point / Dan Brown. - London : Corgi Books, 2004. - 585 str. ; 18 cm

ISBN 0-552-15176-9

821.111(73)-312.4=111
VE od 821-312.4 BROWN DAN Deception point
COBISS.SI-ID 13052217


821-312.4 KRIMINALNI ROMANI


306.
COBEN, Harlan, 1962-
        Ujeti v preteklost / Harlan Coben ; [prevedla Jolanda Blokar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 431 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Caught. - 1.600 izv.

ISBN 978-961-01-2293-7

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 261789952

307.
HORVAT, Tim
        Lov na patent / Tim Horvat. - 1. izd. - Ljubljana : Kres, 2012 (printed in EU). - 151 str. ; 22 cm

600 izv.

ISBN 978-961-250-108-2

821.163.6-93-312.4
COBISS.SI-ID 261240832

308.
KLANČNIK, Rok, 1966-
        Trinajsti apostol : (od Balija do Malija) : turistični triler / [Rok Klančnik]. - Dob : Miš, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 315 str. ; 24 cm

Avtor naveden v kolofonu in na ov. - O avtorju: str. [316]

ISBN 978-961-272-082-7

821.163.6-312.4
COBISS.SI-ID 261622272


821-312.6 cro BIOGRAFSKI ROMANI V HRVAŠKEM JEZIKU


309.
JERGOVIĆ, Miljenko, 1966-
        Otac / Miljenko Jergović ; [fotografija autora Ivan Posavec]. - Beograd : Rende, 2010 (Užice : Grafičar). - 161 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Edicija Ledolomac)

Avtorj. sl. ter bio- in bibliografski podatki: str. 161

ISBN 978-86-83897-95-7
a) Jergović, Miljenko - Avtobiografski romani (1966-) b) družinski odnosi c) hrvaška književnost d) biografski romani

821.163.6.42-312.6
COBISS.SI-ID 7197982


821-312.6 BIOGRAFSKI ROMANI


310.
SHUKRI, Muhammad, 1935-2003
        Goli kruh / Mohamed Šukri ; iz arabščine prevedla, spremno besedo in opombe napisala Mohsen Alhady in Margit P. Alhady. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2012 ([Šmarje-Sap] : Mišmaš). - 201 str. ; 21 cm. - (Zbirka Aleph ; 154)

Prevod dela: Al-hubs al-hafi. - 500 izv. - Spremna beseda o Golem kruhu in Mohamedu Šukriju / Margit P. Alhady: str. 169-185

ISBN 978-961-6789-27-1
a) Shukri, Muhammad (1935-2003) - Literarne študije b) Shukri, Muhammad (1935-2003) - Intervjuji

821.411.21%06(64)-312.6
821.411.21%06(64).09Shukri M.
COBISS.SI-ID 261667328

311.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Moj ljubljeni Tartini / Ivan Sivec ; [fotografije Ivan Sivec, Pomorski muzej Piran ; spremna beseda Duška Žitko]. - Kamnik : Ico, 2012 ([Ljubljana] : Eldar). - 256 str. : ilustr. ; 25 cm

700 izv. - Spremna beseda / Duška Žitko: str. 225-228. - Tartini v sliki: str. 229-247. - O pisatelju: str. 249-256

ISBN 978-961-6868-07-5
a) Tartini, Giuseppe (1692-1770) - Biografski romani b) italijanski skladatelji

821.163.6-312.6
COBISS.SI-ID 260604928

312.
YOSHIKAWA, Eiji, 1892-1962
        Mijamoto Musaši. Moč duha / Eiji Joshikawa ; [prevod Peter Amalietti]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2012 (Ljubljana : Atelje Pance). - 390 str. ; 24 cm. - (Zbirka Borilne veščine)

500 izv.

ISBN 978-961-6654-80-7
a) Miyamoto, Musashi (1584-1645) - V leposlovju b) Borilne veščine - Japonska - V leposlovju c) samuraji d) mečevalci e) 16./17.st.

821.521-312.6
COBISS.SI-ID 260523264


821-312.9 eng FANTASTIČNI ROMANI V ANGLEŠKEM JEZIKU


313.
COLLINS, Suzanne
        The hunger games. [1] / Suzanne Collins. - London : Scholastic, cop. 2012. - 458 str. ; 20 cm. - (The hunger games ; 1)

ISBN 978-1-407132-07-5 (broš.)

821.111(73)-312.9=111
COBISS.SI-ID 11104052

314.
COLLINS, Suzanne
        The hunger games. [2] / Suzanne Collins, Catching fire. - London : Scholastic, cop. 2011. - 472 str. ; 20 cm. - (The hunger games ; 2)

ISBN 978-1-407132-09-9

821.111(73)-312.9=111
COBISS.SI-ID 11104308

315.
COLLINS, Suzanne
        The hunger games / Suzanne Collins. 3, Mockingjay. - London : Scholastic, 2010. - 455 str. ; 20 cm. - (The hunger games ; 3)

ISBN 978-1-407109-37-4

821.111(73)-312.9=111
COBISS.SI-ID 15880338

316.
TOLKIEN, John Ronald Reuel
        The return of the king : being the third part of The lord of the rings / J. R. R. Tolkien. - New York : Ballantine Books, [2001?], cop. 1994. - XII, 491 str. : ilustr. ; 18 cm

Kazala

ISBN 0-345-33973-8

821.111-312.9=111
VE od 821-312.9 eng TOLKIEN JOHN R. Return of

COBISS.SI-ID 12440889

317.
TOLKIEN, John Ronald Reuel
        The two towers : being the second part of The lord of the rings / J. R. R. Tolkien. - New York : Ballantine Books, [2001?], cop. 1994. - IX, 398 str. : ilustr. ; 18 cm

ISBN 0-345-33971-1

821.111-312.9=111
VE od 821-312.9 eng TOLKIEN JOHN R. Two towers

COBISS.SI-ID 12441145


821-312.9 FANTASTIČNI ROMANI


318.
MARTIN, George R. R.
        Pesem ledu in ognja. Knj. 5, Ples z zmaji / George R. R. Martin ; [prevedel Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 1182 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Song of ice and fire. Book 5, A dance with dragons. - 2.200 izv.

ISBN 978-961-01-2374-3

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 261512704

319.
NESS, Patrick
        Na begu : prva knjiga trilogije Hrup in kaos / Patrick Ness ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 527 str. ; 21 cm. - (Zbirka Srednji svet)

Prevod dela: The knife of never letting go. - V kolofonu: Hrup in kaos. Knj. 1, Na begu. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-1570-0

821.111-93-312.9
COBISS.SI-ID 255216128

320.
NESS, Patrick
        Trilogija Hrup in kaos. Knj. 1, Na begu / Patrick Ness ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 527 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The knife of never letting go. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-1574-8

821.111-93-312.9
COBISS.SI-ID 255216384


821-32 bos NOVELE V BOSANSKEM JEZIKU


321.
ANDRIĆ, Ivo, 1892-1975
        Ispovijed i druge priče / Ivo Andrić. - Zagreb : Ljevak, 2012. - 367 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Cicero)

Rječnik turcizama, provincionalizama i nekih manje poznatih izraza: str. 341-366. - O avtorju: str. 367

ISBN 978-953-303-462-1
a) bosanska književnost b) hrvaška književnost c) kratka proza d) Bosna

821.163.4(497.6)-32
COBISS.SI-ID 48529250


821-32 NOVELE OSTALIH NARODOV


322.
KUREISHI, Hanif
        Polnoč ves dan / Hanif Kureishi ; prevedli Breda Biščak in Tina Mahkota. - Ljubljana : Študentska založba, 2012. - 151 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Midnight all day. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-242-465-7
a) Velika Britanija - 20.st. - V leposlovju

821.111-32
COBISS.SI-ID 260075520

323.
ZWEIG, Stefan, 1881-1942
        Strah / Stefan Zweig ; [prevedla, spremna beseda Ana Jasmina Oseban]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2012. - 84 str. ; 21 cm. - (Zbirka Besede)

Prevode dela: Angst. - Broš. izd. meri 20 cm. - Tiskano po naročilu. - Stefan Zweig - svetovljan književnosti / Ana Jasmina Oseban: str. 79-84

ISBN 978-961-6693-84-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-6693-85-1 (broš.)
a) Zweig, Stefan (1881-1942) b) Ljubezenski partnerji - V leposlovju

821.112.2(436)-32
821.112.2(436).09Zweig S.
COBISS.SI-ID 261146368


821-4 ESEJI


324.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Politični in drugi spisi : eseji / Andrej Medved. - Koper : Hyperion, 2012

ISBN 978-961-6382-79-3

821.163.6-4
COBISS.SI-ID 262407168

325.
PONIŽ, Denis
        Nasprotja : eseji in legende / Denis Poniž. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 205 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kultura)

400 izv. - O avtorju na zavihkih ov. - Bibliografija avtorja na zadnjem zaviku ov.

ISBN 978-961-01-2284-5
a) Poniž, Denis (1948-) - Spomini b) Slovenska kultura - Eseji

821.163.6-4
COBISS.SI-ID 262076928


821-8 POLIGRAFIJE


326.
        EN zo agadá : antologija sodobne hebrejske književnosti / izbral, uredil in prevedel Klemen Jelinčič Boeta ; [odlomek iz romana Amosa Oza prevedla Mojca Kranjc]. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2012 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 244 str. ; 22 cm. - (Antologije Vilenice)

700 izv. - Ne zo agadá - To ni pravljica / Klemen Jelinčič Boeta: str. 5-12

ISBN 978-961-6547-64-2
a) Hebrejska književnost - 20.-21.st. - Antologije

821.411.16'08-82
821.411.16'08.09:929
COBISS.SI-ID 261763840

327.
KOSOVEL, Srečko
        Pravica : mladi verujejo vate, Pravica / Srečko Kosovel. - Ljubljana : Sanje, 2012. - (Zbirka Sanje)

ISBN 978-961-274-143-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-142-6 (broš.)
a) Kosovel, Srečko (1904-1926) - Citati

821.163.6-84
COBISS.SI-ID 262432512

328.
ROGER, brat, 1915-2005
        Živeti za ljubezen : izbrane misli 1915-2005 / brat Roger iz Taizéja ; [prevod Tadeja Petrovčič Jerina]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2012 (tiskano v Sloveniji). - 90 str. : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Vivre pour aimer. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-222-897-2
a) Roger, brat (1915-2005) b) duhovniki c) biografije d) razmišljanja

821.133.1-84
929brat Roger
COBISS.SI-ID 261116160


821-94 SPOMINI


329.
COELHO, Paulo
        Magov dnevnik / Paulo Coelho ; [prevedla Katja Rozman]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 222 str. ; 20 cm

Prevod dela: O diário de um mago. - 400 izv.

ISBN 978-961-00-1608-3
a) Coelho, Paulo (1947-) - Spomini b) Santiago de Compostela - Božja pot - Spomini c) romanja

821.134.3(81)-94
27-57(460Santiago de Compostela)
COBISS.SI-ID 262072064

330.
ČEFERIN, Peter
        Moje odvetniško življenje : petinštirideset let - petinštirideset zgodb in prav vse resnične / Peter Čeferin ; [ilustriral Izar Lunaček ; fotografiji Barbara Čeferin]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2012 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 109 str. : ilustr. ; 18 cm

2.000 izv. - O avtorju: str. 108-109

ISBN 978-961-231-918-2
a) Čeferin, Peter (1938-) - Spomini

821.163.6-94
34(497.4):929Čeferin P.
COBISS.SI-ID 261585664

331.
FABRE, Jan, 1958-
        Nočni zapisi 1978-1984 / Jan Fabre ; prevod Mateja Seliškar Kenda. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012

Prevod dela: Nachtboek 1978-1984. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6744-50-8

821.112.5(493)-94
COBISS.SI-ID 69643265

332.
KANONI, Črt
        Moj oče, psihiater Kanoni / Črt Kanoni ; [spremna beseda Slavko Ziherl ; dokumenti in fotografije osebni arhiv Črta Kanonija]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 446 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Spomini, izpovedi)

400 izv. - Kanoni je bil najboljša možna izbira / Slavko Ziherl: str. 443-446. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-2292-0
a) Kanoni, Janez (1905-1977) - Spomini sodobnikov b) slovenski zdravniki c) psihiatri

821.163.6-94
929Kanoni J.
COBISS.SI-ID 261543936

333.
PAHOR, Boris, 1913-
        Knjiga o Radi : dnevnik 2009-2011 / Boris Pahor. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 490 str. ; 21 cm

Potiskani spojni listi. - 1.300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-231-898-7
a) Pahor, Boris (1913-) - 2009-2011 - Dnevniki b) slovenski pisatelji c) Trst d) spomini e) Slovenija f) družbene razmere

821.163.6(450.36)-94"2009/2011"
929Pahor B."2009/2011"
VE od 821-94 PAHOR BORIS Knjiga o Radi
COBISS.SI-ID 262572544


821-992 POTOPISI


334.
NAIPAUL, V. S., 1932-
        Maska Afrike : utrinki afriškega verovanja / V. S. Naipaul ; [prevedel Aljaž Kovač]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 323 str. ; 20 cm. - (Zbirka S poti)

Prevod dela: The masque of Africa. - 500 izv.

ISBN 978-961-231-890-1
a) Afriška verstva b) Ljudska verovanja - Afrika c) Afrika - Potopisi

821.111-992
2-853(6)
398.3(6)
COBISS.SI-ID 261487616

335.
PALIN, Michael
        V 80 dneh okoli sveta / Michael Palin ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2012 (Nova Gorica : Soča). - 263 str. ; 20 cm. - (Zbirka S poti)

Prevod dela: Around the world in 80 days. - 500 izv.

ISBN 978-961-231-889-5
a) Potovanja okoli sveta - Potopisi

821.111-992
910.4(100)(092)
COBISS.SI-ID 261736448

336.
REJA, Magda
        Sledi v pesku : (potopisne zgodbe) / Magda Reja. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, cop. 2012 (Ljubljana : Korotan). - 125 str. : fotogr. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Fotogr. na spojnih listih. - 500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-2288-3
a) Sahara - Potopisi

821.163.6-992
COBISS.SI-ID 260820480


902 ARHEOLOGIJA


337.
        DOLGOROČNE spremembe okolja 1 / uredila Maja Andrič ; [prevod Mark Valentine ; risbe Tamara Korošec]. - Ljubljana : Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2012 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 120 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208 ; 25)

Bibliografija ter izvleček v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-254-376-1

903:56(082)
COBISS.SI-ID 262290432


91 GEOGRAFIJA


338.
HARVEY, David, 1935-
        Kozmopolitstvo in geografije svobode / David Harvey ; [prevedla Polona Petek ; spremno besedo napisal Primož Kraševec]. - Ljubljana : Sophia, 2011 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 402 str. ; 21 cm. - (Zbirka Teorija / Sophia ; 2011, 14)

Prevod dela: Cosmopolitanism and the geographies of freedom. - 500 izv. - Geografski materializem / Primož Krašovec: str. 381-390. - Bibliografija: str. 359-379. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-39-9
a) Geografija - Filozofija b) svoboda c) liberalizem d) kozmopolitizem

910.1
COBISS.SI-ID 259643392

339.
        NA lovu za zakladi / [glavni urednik Chris Johns ; zemljevidi Juan Velasco, Gus Platis, Alejandro Tumas ; besedilo k fotografijam Chris Carroll, Karen Lange ; prevod Dora Mali]. - Ljubljana : National Geographic Slovenija, Rokus Klett, 2012 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 96 str., [2] str. zganj. pril. : ilustr. ; 28 cm. - (National geographic. Posebna izdaja ; št. 6)

Ov. nasl.

ISBN 978-961-271-228-0
a) Zakladi - Iskanje b) kulturna zgodovina c) kulturna dediščina d) arheološke najdbe e) albumi

910.4:347.232.1
930.85(100)(084.12)
ŠO Sp od 91 NA LOVU ZA VE Sp od 91 NA LOVU ZA
COBISS.SI-ID 259767552

340.
        SLOVENIJA, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, , Kosovo, Makedonija [Kartografsko gradivo] / zasnova in redakcija Matej Trpin ; izvedba Matej Trpin ... [et al.]. - 1:750.000. - Ljubljana : Kartografija, 2012. - 1 zvd. : barve ; 97 x 66 cm na listu 99 x 68 cm, zložen na 12 x 23 cm

Ov. nasl.: Slovenija, Hrvaška, BiH, Srbija, Kosovo, Črna Gora, Makedonija : avtokarta = Road map of Slovenia, Croatia, BiH, Serbia, Kosovo, Montenegro and Macedonia. - Nasl. v kolofonu: Avtokarta Slovenija, Hrvaška, BiH, Srbija, Kosovo, Črna Gora, Makedonija. - 8 stranskih zvd. - Indeks imen
a) Slovenija - Cestni zemljevidi b) Hrvaška - Cestni zemljevidi c) Bosna in Hercegovina - Cestni zemljevidi d) Srbija - Cestni zemljevidi e) Črna Gora - Cestni zemljevidi f) Kosovo - Cestni zemljevidi g) Makedonija - Cestni zemljevidi h) Srednja Evropa i) avtokarte

912.43(4-191.2)

372.1
372.2
372.3
372.4
372.5
372.43
372.6
COBISS.SI-ID 160694


913(4)(036) VODNIKI - EVROPA


341.
DESYPRIS, Yiannis
        [Seven hundred seventy-seven]
        777 wonderful Greek islands : a complete travellers guide with 81 maps of the islands and 360 colour illustrations / Yiannis Desypris ; [translation Philip Ramp ; photographs A. Charamoglis... et al.]. - Illioupoli : M. Toubis, 2000 (Athens : Graphic arts M. Toumbis). - 268 str. : barvne ilustr. ; 24 cm. - (Get to know Greece)

ISBN 960-7504-08-9
a) Grčija - Turistični vodniki

913(495)(036)
VE od 913(4)(036) DESYPRIS YIANNIS Seven hundred

COBISS.SI-ID 10128695


913(497.4)(036) VODNIKI - SLOVENIJA


342.
        MARIBOR Center : [sodobni vodnik po starem mestnem jedru in okolici] / [odgovorna urednica Kaja Pogačar ; avtorji besedil Eva Sapač ... [et al.] ; urejanje besedil Nino Flisar ; avtorji fotografij Damjan Švarc ... [et al.] ; kartografske priloge Marko Jaušovec]. - Maribor : Pivec, 2012

Dodatek k naslovu v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-6817-93-6
a) Maribor - Domoznanstvo - Turistični vodniki

908(497.4Maribor)(036)
913(497.4Maribor)(036)
COBISS.SI-ID 69977601


929 BIOGRAFIJE


343.
BESTENREINER, Erika, 1926-
        Sisi : življenjepis avstrijske cesarice Elizabete in njene rodbine / Erika Bestenreiner ; [prevod iz nemščine Judita Trajber]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2012 (Ljubljana : JP Storitve). - 253 str. ; 20 cm. - (Zbirka Zgodovinske osebnosti)

Prevod dela: Sisi und ihre Geschwister. - 900 izv. - Bibliografija: str. 247-249

ISBN 978-961-203-417-7
a) Elisabeth, avstrijska cesarica (1837-1898) - Biografije b) Avstro-Ogrska c) zgodovina d) 19.st. e) ženske f) znamenite osebnosti

929Elizabeta, avstrijska cesarica
COBISS.SI-ID 262039552

344.
GEROSA, Guido, 1933-1999
        Napoleon : revolucionar, ki je osvojil imperij. 1 / Guido Gerosa ; [prevedla Karmen Chakir]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2012 (Ljubljana : Formatisk). - 335 str. ; 20 cm. - (Zbirka Zgodovinske osebnosti)

Prevod dela: Napoleone : un rivoluzionario alla conquista di un impero. - 900 izv.

ISBN 978-961-203-418-4
a) Napoléon I, francoski cesar (1769-1821) - Biografije b) Francija - Zgodovina - 1789-1815 c) 18./19.st. d) vladarji e) vojna zgodovina f) Evropa

929Napoleon I, francoski cesar
94(44)"1789/1815"
COBISS.SI-ID 262040064

345.
LAGERCRANTZ, David
        Jaz sem Zlatan Ibrahimović / David Lagercrantz in Zlatan Ibrahimović ; [iz angleščine prevedla Damjana Sotošek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU)

Prevod dela: Jag är Zlatan

ISBN 978-961-00-1592-5
a) Ibrahimović, Zlatan (1981-) - Avtobiografije b) nogometaši

929Ibrahimović Z.
796.332:929Ibrahimović Z.
COBISS.SI-ID 261906432

346.
MANDIĆ, Marko, igralec
        Marko Mandić : vsi koraki, ki jih delaš v življenju, so pomembni / Lucija Koren in Anja Slapničar. - Portreti.

V: Špric. - ISSN C501-6266. - Letn. 24, št. 2/3 (maj 2012), str. 14-17.

929Mandić M.

COBISS.SI-ID 10292119

347.
MATVEJEVIĆ, Predrag
        Razgovori s Krležom / Predrag Matvejević. - 8. prošireno izd. - Zagreb : V.B.Z., 2011. - 191 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 CD. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 310)

ISBN 978-953-304-326-5
a) Krleža, Miroslav (1893-1981) - Intervjuji b) Hrvaški književniki - 20.st. - Biografije c) literarna teorija

929Krleža M.=163.42
821.163.42.09Krleža M.(047.53)
COBISS.SI-ID 15706677

348.
PUHAR, Alenka
        Mira Mihelič : družinska slika z gospo : življenje in delo Mire Mihelič (1912-1985) / [zasnovala, zbrala dokumente, eseje in pričevanja [ter del besedila napisala]] Alenka Puhar ; [bibliografija Tatjana Kovač ; [slikovno gradivo Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Srbija : Rotografika). - 265 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Album / Mladinska knjiga)

1.000 izv. - Bibliografije Mire Mihelič / Tatjana Kovač: str. 251-265

ISBN 978-961-01-2283-8
a) Mihelič, Mira (1912-1985) - Monografije b) Mihelič, Mira (1912-1985) - Bibliografije c) slovenske pisateljice d) biografije

929Mihelič M.
821.163.6.09Mihelič M.(082)
012Mihelič M.
COBISS.SI-ID 262101248

349.
PUŠNAR, Katarina
        Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin. Dodatek / Katarina Pušnar, Martin Križnič. - Ljubljana : Lečnik, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 34 str. : ilustr. ; 30 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 400 izv. - Dodatku na pot / Anton Lečnik: str. 2. - Bibliografija: str. 32-34
- - Grbi in emblemi slovenskih občin. - [4] str.
- - Zastave slovenskih občin. - [4] str.
a) heraldika b) grbi c) Slovenija d) občine e) zgodovinski pregledi

929.6(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 2997876

350.
SKUMAVC, Bruno, 1927-2011
        Moje življenje / Bruno Skumavc ; [fotografije Franc Plasin ... et al.]. - 1. natis. - Kranj : samozal., 2010 (Kranj : CC consulting center). - 192 str. : ilustr. ; 27 cm

250 izv.

ISBN 978-961-276-033-5
a) Skumavc, Bruno - Avtobiografije b) Gumarstvo - Zgodovina - Kranj c) gumarska industrija

929Skumavc B.
678(497.4Kranj)(091)
821.163.6-94
VE od 929 SKUMAVC BRUNO Moje življenje
COBISS.SI-ID 253116416

351.
ŽEROVNIK, Marko
        Ivan Selan : od ponarejanja denarja do slavnega kartografa / Marko Žerovnik ; [angleški sinopsis Amidas]. - Komenda : Občina, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 239 str. : ilustr. ; 31 cm

2.000 izv. - Kratka biografija avtorja knjige / Jožef Pavlič: str. 3-4. - Naš krajan Ivan Selan / Ivan Sivec: str. 11-13. - Ivan Selan - veliki rojak, kartograf in domoljub / Jožef Pavlič: str. 13-14. - Povzetek v slov. in angl.

ISBN 978-961-91498-3-6
a) Selan, Ivan (1902-1981) - Biografije b) kartografi

929Selan I.
528.9(497.4):929Selan I.
COBISS.SI-ID 260968704


93 ZGODOVINA STAREGA VEKA


352.
SINGER, Lynette
        Zgodovinske poti [Videoposnetek] : Italija, Južna Amerika, Francija / written by Lynette Singer ; music by Nicholas Singer ; director, cameraman Mark Daniels ; prevod Kristina Sever in Ana Pavec. - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 2011, p. 2007. - 1 video DVD (70 min) : barve, zvok ; 12 cm. - (Slikoviti pohodi po svetu)

Sinhronizirano v slov. in srb. - Produkcija Reader's Digest. - SAZAS MKZ 4DVD 001. - Bere Marjan Bunič
a) Naravni spomeniki - Zgodovina - Dokumentarni filmi b) Svetišča - Zgodovina - Dokumentarni filmi c) Machu Picchu - Dokumentarni filmi d) Umbrija - Dokumentarni filmi e) Jugozahodna Francija - Dokumentarni filmi f) kulturni spomeniki g) kulturne znamenitosti h) arhitektura i) sveta mesta j) video DVD k) DVD

930.85(086.82)
930.85:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 512006484


930 ZGODOVINOPISJE


353.
SINGER, Lynette
        Veliki kitajski zid [Videoposnetek] : Kitajska / written by Lynette Singer, Jonathan Schütz ; music by Nicholas Singer ; prevod Kristina Sever in Ana Pavec. - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 2011, p. 2007. - 1 video DVD (70 min) : barve, zvok ; 12 cm. - (Slikoviti pohodi po svetu)

Sinhronizirano v slov. in srb. - Produkcija Reader's Digest. - SAZAS MKZ 4DVD 001. - Bere Marjan Bunič
a) Naravni spomeniki - Zgodovina - Dokumentarni filmi b) Kitajska - Dokumentarni filmi c) kulturni spomeniki d) naravne znamenitosti e) Kitajski zid f) Svilna pot g) puščava Gobi h) video DVD i) DVD

930.85(510)(086.82)
502.2(510)(086.82)
COBISS.SI-ID 512007252


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


354.
        ZLOČINI slovenskega Kajna : odgovorni za poboje na Celjskem leta 1945 / Roman Leljak. - Radenci : Društvo za raziskovanje polpretekle zgodovine OZNA, 2012 (Ivančna Gorica : Impress). - 436 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-92891-5-0
a) Vojni zločini - Celjsko - 1945 b) povojni poboji c) izvensodne usmrtitve

94(497.4Celje)"1945"
COBISS.SI-ID 69648641


94".../..." SPLOŠNA ZGODOVINA


355.
MOŠKON, Marjan Ivan
        Sklaveni, Sloveni, Slovenci / Marjan Ivan Moškon. - Novo mesto : samozal., 2011

ISBN 978-961-276-323-7
a) Slovenci - Etnogeneza b) Slovenci - Zgodovina

94(497.4)
COBISS.SI-ID 259976960


94".../18" ZGODOVINA DO 19. STOL.


356.
HOBSBAWM, Eric John Ernest, 1917-
        Čas kapitala : 1848-1875 / Eric Hobsbawm ; [prevod Zdenka Erbežnik]. - Ljubljana : Sophia, 2011 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XI, 407 str. ; 25 cm. - (Zbirka Respublica ; 2011, 3)

Prevod dela: The age of capital. - 500 izv. - Bibliografija: str. 379-386. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-35-1
a) Svetovna zgodovina - 1848-1875 b) Ekonomska zgodovina - 1848-1875 c) 19.st. d) kapitalizem e) civilizacija

94(100)"1848/1875"
COBISS.SI-ID 259637248


94"19" ZGODOVINA 20. STOLETJA


357.
        MOŠKI na položajih, ženske v strahu, otroci na češnjah : zbirka spominov na vojno za obrambo samostojne Slovenije leta 1991 : ob dvajsetletnici vojne za obrambo samostojne Slovenije / [zbrali in uredili] Marija Stanovnik, Irena Uršič ; [spremna beseda Rosvita Pesek, Marija Stanonik, Irena Uršič ; ustna pričevanja zbrala in uredila, imensko kazalo, seznam kratic, seznam padlih Irena Uršič ; seznam ranjenih Jože Romšak, seznam krajev Andreja Zupanec Bajželj ; avtorji fotografij Nace Bizilj ... et al.]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije : Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2011 ([Ljubljana] : Solos). - 564 str. : fotogr. ; 26 cm

450 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6665-16-2 (Muzej novejše zgodovine Slovenije)
a) Slovenija - Vojna - 1991 - Spomini

94(497.4)"1991"(092)
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 259576064

358.
PESEK, Rosvita
        Osamosvojitvena vlada : kako so gradili državo / Rosvita Pesek ; [fotografije Tone Stojko ... et al.]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2012 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 762 str. : ilustr. ; 25 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 745-752. - Povzetek ; Abstract ; Zusammenfassung. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-0681-1
a) Vlade - Slovenija - 1990-1992 b) Slovenija - Politična zgodovina - 1990-1992 c) osamosvojitev

94(497.4)"1990/1992"
323(497.4)"1990/1992"
328.13(497.4)"1990/1992"
COBISS.SI-ID 261487104


94"1939/45" 2. SVETOVNA VOJNA


359.
JANKOVIČ Potočnik, Aleksander
        Žica okrog Ljubljane : ob 70. obletnici začetka gradnje italijanskih utrdb in žičnih ovir okrog Ljubljane / Aleksander Jankovič Potočnik ; sodelavca Anton Marn in Rafael Marn ; [predgovor Vanja Martinčič, Ivan Stanič ; fotografije Rafael Marn ; ilustracije Aleksander Jankovič Potočnik, Anton Marn]. - Logatec : Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2012 ([Ljubljana] : Demat). - 120 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Utrdbe na Slovenskem)

250 izv. - Predgovor / Ivan Stanič: str. 6. - Uvodna beseda / Vanja Martinčič: str. 7. - O avtorju: str. 119. - Bibliografija: str. 114-115

ISBN 978-961-93091-2-4
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija b) Utrdbe - Ljubljana - 1942-1945 c) Ljubljana - NOB - 1942-1945 d) vojaške utrdbe

94(497.4Ljubljana)"1942/1945"
623.1(497.4Ljubljana)"1942/1945"
COBISS.SI-ID 261602048


C eng CICIBANI V ANGŠKEM JEZIKU


360.
ANDREAE, Giles, 1966-
        Giraffes can't dance / Giles Andreae ; illustrated by Guy Parker-Rees. - London : Orchard Books, 2010 (printed in China). - [31] str. : ilustr. ; 30 cm

Ilustr. na spojnih listih
- - Giraffes can't dance [Videoposnetek] / read by Hugh Laurie. - 1 DVD ; 12 cm

ISBN 978-1-40830-942-1
a) živali b) ples c) v mladinskem leposlovju

821.111-93-1=111
087.5=111
ŠM DVDm C eng ANDREAE GILES Giraffes can't ŠM ml C eng ANDREAE GILES Giraffes can't ŠO DVDm C eng ANDREAE GILES Giraffes can't ŠO ml C eng ANDREAE GILES Giraffes can't VE DVDm C eng ANDREAE GILES Giraffes can't VE ml C eng ANDREAE GILES Giraffes can't
COBISS.SI-ID 6849169

361.
THOMAS, Valérie
        Winnie under the sea / [text] Valerie Thomas and [illustrations] Korky Paul. - Oxford : Oxford University Press, 2011. - [28] str. : ilustr. ; 28 cm. - (The Winnie the witch series)

- - Winnie under the sea. Track 1 : story with music and sound effects ; Winnie under the sea. Track 2 : story with audible page-turn signals. - 1 CD ; 12 cm

ISBN 978-0-19-275749-4
a) Angleščina - Knjige za otroke

821.111-93-34=111
ŠM CDm C eng THOMAS VALÉRIE Winnie under ŠM ml C eng THOMAS VALÉRIE Winnie under ŠO CDm C eng THOMAS VALÉRIE Winnie under ŠO ml C eng THOMAS VALÉRIE Winnie under VE CDm C eng THOMAS VALÉRIE Winnie under VE ml C eng THOMAS VALÉRIE Winnie under
COBISS.SI-ID 159414


C CICIBANI


362.
BIZJAK, Pavlina
        Brst / Pavlina Bizjak ; [ilustracije Silva Copič]. - Bevke : Smar-team, 2012

ISBN 978-961-6875-55-4

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 261839872

363.
FRENCH, Vivian
        Princesa Neža in čarobna kitovka / Vivian French ; ilustracije Sarah Gibb ; [prevedla Marta Graj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012. - 73 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Klub tiara v Smaragdnem gradu ; 27)

Prevod dela: Princess Ruby and the enchanted whale. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-1573-4
a) Princese - V otroškem leposlovju b) dekleta c) vile (bajeslovna bitja) d) kiti

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 261657344

364.
FURLAN, Alja
        Šimpatki za Emo / Alja Furlan ; ilustracije Karin Berce ; [vprašanja Doris Lozej]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2012. - [43] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

Ilustr. na sprednjih spojnih listih. - 300 izv.

ISBN 978-961-6668-54-5

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 261295104

365.
GLOGOVEC, Viktorija Zmaga
        Mici in Maksi / Viktorija Zmaga Glogovec ; ilustrirala Emi Vega. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012

ISBN 978-961-278-014-2
a) Psi - V mladinskem leposlovju b) Mačke - V mladinskem lepsolovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 261373696

366.
GOMBAČ, Žiga
        Živa in Prabled / Žiga X. Gombač ; [ilustracije] Ivan Mitrevski. - 1. izd. - Ljubljana : Vilinia, 2012. - 52 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Živa iz muzeja)

2.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-93307-0-8
a) Prazgodovina - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 261667072

367.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Matic in Meta vsepovsod / Mateja Gomboc ; ilustrirala Ana Zavadlav. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2012 (tiskano v Sloveniji). - 62 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Mavrična knjižnica)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-222-908-5
a) Bonton - Knjige za otroke

821.163.6-93-32
395(02.053.2)
COBISS.SI-ID 261997312

368.
IVANOV, Stane
        Gozdni škrat Bilko in njegovi prijatelji [Zvočni posnetek] : pravljice za otroke in odrasle / Stane Ivanov. - Ljubljana : [samozal.] S. Ivanov, 2012. - 1 CD : stereo ; 12 cm

Vsebina: Bilkova pesem ; Bilko pomaga čebelici Eli ; Kanja Naja izpolni Bilkovo skrito željo ; Trije lisjački so se izgubili ; Volk Tim se spremeni z Bilkovo pomočjo

ISBN 978-961-276-429-6
IVS CD 001
a) Pravljice - CD-plošče b) pravljice za otroke

821.163.6-93-34(086.76)
COBISS.SI-ID 261769472

369.
KENDA Hussu, Damjana
        Zmajček Topotajček / Damjana Kenda Hussu ; ilustriral Miha Bavec. - Ljubljana : Forma 7, 2012

ISBN 978-961-6181-78-5

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 260708096

370.
MARTINŠEK, Jana
        Polomljeni svinčniki / Jana Martinšek ; [uvod Alenka Kobolt ; avtorji ilustracij Sara Progar ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2012. - 46 str. ; 22 cm. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

300 izv. - Učenje iz lastnih in tujih zgodb / Alenka Kobolt: str. 5-7

ISBN 978-961-6668-53-8
a) Mladostniki - Nasilje - V mladinskem leposlovju b) Mladostniki - Medosebne komunikacije - V mladinskem leposlovju c) Šole - Nasilje - Preprečevanje d) otroci e) učenci f) vrstniki g) medosebni odnosi h) ustrahovanje i) trpinčenje

821.163.6-93-32
316.62-053.5
COBISS.SI-ID 261250304

371.
NÖSTLINGER, Christine
        Franceve prijateljske zgodbe / Christine Nöstlinger ; ilustracije Erhard Dietl ; [v slovenščino prevedla Lučka Jenčič]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2012 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 54 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Freundschaftsgeschichten vom Franz. - Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-3-7086-0659-0
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju

821.112.2(436)-93-32
COBISS.SI-ID 261232128

372.
OWEN, Laura
        Winnie skoči v vodo / [besedilo] Laura Owen in [ilustracije] Korky Paul ; [prevedla Anja Kokalj]. - 1. natis. - Hoče : Skrivnost, 2012. - 95 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Winnie takes the pluge [i. e. plunge]. - 500 izv.

ISBN 978-961-6793-70-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-6793-71-1 (broš.)

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 261364736

373.
VIEGAS, Marneta
        Relax kids = Otroci, sprostite se!. Aladinova leteča preproga in druge pravljične meditacije za otroke / Marneta Viegas ; ilustracije Nicola Wyldbore-Smith ; [prevod Barbara Piškur]. - 1. natis. - Ljubljana : Star Elysium, 2012

Prevod dela: Relax kids. Alladin's magic carpet

ISBN 978-961-93198-1-9

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 261450752


C-K CICIBANI-SLIKANICE KARTONKE


374.
ALLEN, Peter, ilustrator
        Zmešnjava delovnih strojev / Peter Allen. - [Ljubljana : Okaši, 2012]. - [19] str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Zmešnjava)

Str. razrezane na tri enake dele
a) Delovni stroji - Knjige za otroke

087.5
COBISS.SI-ID 12484252

375.
ALLEN, Peter, ilustrator
        Zmešnjava poklicev / Peter Allen. - [Ljubljana : Okaši, 2012]. - [19] str. : ilustr. ; 19 cm

Str. razrezane na tri enake dele
a) Poklici - Knjige za otroke

087.5
COBISS.SI-ID 12483996

376.
ALLEN, Peter, ilustrator
        Zmešnjava v savani / Peter Allen. - [Ljubljana : Okaši, 2012]. - [19] str. : ilustr. ; 19 cm

Str. razrezane na tri enake dele
a) Savanske živali - Knjige za otroke

087.5
COBISS.SI-ID 12484508

377.
CASALIS, Anna
        Ugani, kdo živi na kmetiji / [besedilo Anna Casalis] ; [ilustracije] Matt Wolf ; [prevod Živa Hren]. - [1. natis]. - [Ljubljana] : Tehniška založba Slovenije, [2012] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [11] str. : ilustr. ; 15 cm. - (Odpri in odkrij)

Prevod dela: Sai chi c'e nella fattoria?. - Avtor naveden v kolofonu. - Kartonka z okenci. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-251-312-2
a) Kmetije - Knjige za otroke b) domače živali

087.5
COBISS.SI-ID 259440896

378.
CASALIS, Anna
        Ugani, kdo živi v gozdu / [besedilo Anna Casalis] ; [ilustracije] Matt Wolf ; [prevod Živa Hren]. - [1. natis]. - [Ljubljana] : Tehniška založba Slovenije, [2012] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [11] str. : ilustr. ; 15 cm. - (Odpri in odkrij)

Prevod dela: Sai chi c'e nel bosco?. - Avtor naveden v kolofonu. - Kartonka z okenci. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-251-313-9
a) Gozdne živali - Knjige za otroke

087.5
COBISS.SI-ID 259440128

379.
PHILLIPS, Sarah
        Mucka Metka / [napisala Sarah Phillips ; prevedla Lučka Vodopivec]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [9] str. : ilustr. ; 15 cm. - (Potipanke)

Prevod dela: Baby animals. - Avtorica navedena v kolofonu. - Kartonka s površinami za tipanje. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-2364-4

087.5
COBISS.SI-ID 1100295518

380.
PHILLIPS, Sarah
        Panda Peter / [napisala Sarah Phillips ; prevedla Petra Vodopivec]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [9] str. : ilustr. ; 15 cm. - (Potipanke)

Prevod dela: Wild. - Avtorica navedena v kolofonu. - Kartonka s površinami za tipanje. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-2365-1

087.5
COBISS.SI-ID 1100296030

381.
PHILLIPS, Sarah
        Psiček Pepi / [napisala Sarah Phillips ; prevedla Petra Vodopivec]. - [1. izd.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([natisnjeno na Kitajskem]). - [9] str. : ilustr. ; 15 cm. - (Potipanke)

Prevod dela: Puppy. - Avtorica navedena v kolofonu. - Kartonka s površinami za tipanje. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-2366-8

087.5
COBISS.SI-ID 1100296798

382.
PHILLIPS, Sarah
        Raček Rok / [napisala Sarah Phillips ; prevedla Lučka Vodopivec]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [9] str. : ilustr. ; 15 cm. - (Potipanke)

Prevod dela: Farm. - Avtorica navedena v kolofonu. - Kartonka s površinami za tipanje. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-2363-7

087.5
COBISS.SI-ID 1100297566

383.
        PISANA druščina. Igra z liki / [ilustracije Laurence Jammes in Marc Clemens ; prevod Sabina Tamše]. - [1. natis]. - [Ljubljana] : Tehniška založba Slovenije, [2012] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [11] str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: La tropa de trapo. Juega con las formas. - Knjižica z lesenimi liki. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-251-302-3
a) Geometrijski liki - Knjige za otroke

514.1(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 259214080


C-S CICIBANI-SLIKANICE


384.
HOPGOOD, Sally
        Pet malih pingvinčkov : štejemo / [ilustracije] Marcin Piwowarski in [besedilo] Sally Hopgood ; [prevod Peta Bizjak]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - [11] str. : ilustr. ; 21 x 19 cm

Prevod dela: Five little penguins

ISBN 978-961-251-320-7

087.5
COBISS.SI-ID 260432640

385.
KLOPČIČ, Alenka
        Gogi in melonin sok / Alenka Klopčič ; ilustrirala Maja Lubi. - 1. izd., 1. natis. - Lukovica : Eko knjiga, 2012. - 21 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zdrava žlica)

Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-93140-5-0

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 259689472

386.
KLOPČIČ, Alenka
        Gogijev rojstni dan in špargljeva zabava / Alenka Klopčič ; ilustrirala Maja Lubi. - 1. izd., 1. natis. - Lukovica : Eko knjiga, 2012. - 21 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zdrava žlica)

Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-93140-6-7
a) Rojstni dan - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 259689728

387.
KLOPČIČ, Alenka
        Jens in Julija ali Alpska zgodba / Alenka Klopčič ; ilustrirala Sara Koncilja. - Lukovica : Eko knjiga, 2012

ISBN 978-961-93301-1-1
a) Varstvo narave - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 262139136

388.
KOREZ Korenčan, Darja
        Babica in dedek / Korez-Korenčan Darja ; [ilustracije Beti Lonček]. - Bevke : Smar-team, 2012

ISBN 978-961-6875-70-7
a) Stari starši - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 262198784

389.
REBA, Matea
        Maruškin svet : vse barve mavrice / Mateja Reba ; ilustrirala Tina Perko. - Domžale : Studio Hieroglif, 2012 ([Ljubljana] : Schwarz). - [24] str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv.

ISBN 978-961-93125-3-7

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 261858048

390.
UMEK, Evelina
        Deklica in metulj / Evelina Umek ; ilustrirala Gordana Schmidt. - Trst : Mladika, 2012 ([s. l.] : Grafika Soča). - [26] str. : ilustr. ; 22 cm

Potiskane notranje str. ov.

ISBN 978-88-7342-172-6

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 4695532


C-Sv CICIBANI-SLIKANICE VELIKE ČRKE


391.
BIZJAK, Pavlina
        Čudežno drevo / Pavlina Bizjak ; [ilustracije Silva Copič]. - Bevke : Smar-team, 2012

ISBN 978-961-6875-42-4

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 260567296

392.
BIZJAK, Pavlina
        Nagajaček / Pavlina Bizjak ; [ilustracije Otroški vrtec Ajdovščina]. - Bevke : Smar-team, 2012

ISBN 978-961-6875-43-1

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 260567552

393.
ELLIOTT, Peter
        Na poti v šolo / Peter Elliott ; [prevod Maja Kraigher]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2012

Prevod dela: Quand je vais à l%école

ISBN 978-961-249-144-4

821.133.1-93-32
COBISS.SI-ID 262092544

394.
HUSEINOVIĆ, Kašmir
        Poljski mišek in mestni mišek / Kašmir Huseinović ; [ilustracije] Andrea Petrlik Huseinović ; [prevod Mina Ristanc]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2012 (natisnjeno na Hrvaškem). - [25] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Poljski miš i gradski miš. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv.

ISBN 978-961-275-065-7

821.163.42-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 258559488

395.
        IZGUBLJEN v močvirju senc / [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2012 (natisnjeno na Hrvaškem). - [25] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Smrkci ; 14)

Prevod dela: Perdu dans le merais des ombres. - Potiskani spojni listi. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6880-54-1

087.5
COBISS.SI-ID 261056768

396.
        JUHA iz Smrkcev / [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2012 (natisnjeno na Hrvaškem). - [25] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Smrkci ; 12)

Prevod dela: La soupe aux Schtroumpfs. - Potiskani spojni listi. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6880-52-7

087.5
COBISS.SI-ID 261056256

397.
PEYO
        Ata Smrk se ženi / [besedilo in ilustracije Peyo ; prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2012 (natisnjeno na Hrvaškem). - [27] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Smrkci ; 13)

Prevod dela: La mariage du Grand Schtroumpf. - Avtor naveden v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6880-53-4

087.5
COBISS.SI-ID 261056512

398.
PEYO
        Čarovna krogla / [besedilo in ilustracije Peyo ; prevod Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2012 (natisnjeno na Hrvaškem). - [25] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Smrkci ; 15)

Prevod dela: La sphere qui envoute. - Avtor naveden v kolofonu. - Potiskani spojni listi. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6880-55-8

087.5
COBISS.SI-ID 261057024

399.
PEYO
        Smrkci v blodnjaku / [besedilo in ilustracije Peyo ; prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2012 (natisnjeno na Hrvaškem). - [27] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Smrkci ; 9)

Prevod dela: Le Schtroumpfs dans le labyrinthe. - Potiskani spojni listi. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6880-49-7

087.5
COBISS.SI-ID 261055232

400.
PEYO
        Smrkci. Velika knjiga povesti 2 / [besedilo in ilustracije Peyo ; prevod Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2012 (natisnjeno na Hrvaškem). - [159] str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Le grand livre des Schtroumpfs 2. - Avtor naveden v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6880-59-6

821.112.5-93-32
COBISS.SI-ID 261064960

401.
PEYO
        Smrketina prijateljica / [besedilo in ilustracije Peyo ; prevod Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2012 (natisnjeno na Hrvaškem). - [28] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Smrkci ; 11)

Prevod dela: L'amie de la Schtroumpfette. - Avtor naveden v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6880-51-0

087.5
COBISS.SI-ID 261056000

402.
PEYO
        Stoti Smrk / [besedilo in ilustracije Peyo ; prevod Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2012 (natisnjeno na Hrvaškem). - [28] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Smrkci ; 10)

Prevod dela: Le centieme Schtroumpf. - Avtor naveden v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6880-50-3

087.5
COBISS.SI-ID 261055488

403.
PEYO
        Stroj za vreme / [besedilo in ilustracije Peyo ; prevod Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2012 (natisnjeno na Hrvaškem). - [28] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Smrkci ; 8)

Prevod dela: Le Schtroumpfeur de pluie. - Avtor naveden v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6880-48-0

087.5
COBISS.SI-ID 261054720

404.
        SMRK velikan / [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2012 (natisnjeno na Hrvaškem). - [25] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Smrkci ; 7)

Prevod dela: L'agrandischtroumpf. - Potiskani spojni listi. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6880-47-3

087.5
COBISS.SI-ID 261054464

405.
        SMRKCI in vilinci / [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2012 (natisnjeno na Hrvaškem). - [25] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Smrkci ; 18)

Prevod dela: Les Schtroumpfs et les elfes. - Potiskani spojni listi. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6880-58-9

087.5
COBISS.SI-ID 261059328

406.
        SMRKČEVO petje / [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2012 (natisnjeno na Hrvaškem). - [25] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Smrkci ; 17)

Prevod dela: Le chant du Schtroumpf. - Potiskani spojni listi. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6880-57-2

087.5
COBISS.SI-ID 261059072

407.
        TROJANSKI Smrk / [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2012 (natisnjeno na Hrvaškem). - [25] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Smrkci ; 16)

Prevod dela: La Schtroumpf de Troie. - Potiskani spojni listi. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6880-56-5

087.5
COBISS.SI-ID 261057280


C-Sz CICIBANI-SLIKANICE ZABOJI


408.
BELČIČ, Franc, 1945-
        Premisli, ugani, pomaga naj oči, pomaga naj mami : [33 ugank] / Franc Belčič ; ilustrirala Erika Omerzel Vujić. - Jezero : Morfem, 2012 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 13 str. : ilustr. ; 29 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-32-3
a) Uganke - Knjige za otroke

821.163.6-93-193.1
087.5
COBISS.SI-ID 259769344

409.
BELL, Juliet Clare
        Brez panike, Anika! / Juliet Clare Bell ; ilustrirala Jennifer E. Morris ; [prevajalka Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2012. - [28] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Don't panic, Annika!. - Potiskani spojni listi. - 500 izv.

ISBN 978-961-6793-69-8

821.111-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 261230080

410.
BERGER, Aleš, 1946-
        Vnučki ropotuljčki / Aleš Berger ; ilustriral Marjan Manček. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - [25] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

1.300 izv.

ISBN 978-961-01-2233-3
a) Vnuki - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 261668608

411.
BRENK, Kristina
        Prigode koze Kunigunde / Kristina Brenkova ; ilustrirala Ančka Gošnik-Godec ; [avtorica spremnega didaktičnega gradiva Vida Medved Udovič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 79 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

1.300 izv. - O pisateljici Kristini Brenkovi: str. 72. - Dragi starši, učitelji in vzgojitelji - mentorji branja / Vida Medved Udovič: str. 78-79

ISBN 978-961-01-2115-2
a) Domače živali - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 262243840

412.
BUTLER, M. Christina
        Neke zvezdne noči / M. Christina Butler ; ilustracije Tina Macnaughton ; [prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - [21] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: One starry night. - Velike tiskane črke. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-00-1503-1
a) Zvezde - V otroškem leposlovju b) utrinki c) gozdne živali d) prijateljstvo

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 260123904

413.
CORDEROY, Tracey
        To je moje! / Tracey Corderoy ; [ilustracije] Caroline Pedler ; [prevedla Darja Marinšek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno na Kitajskem)

Prevod dela: It's mine!

ISBN 978-961-00-1502-4

821.111-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 260123648

414.
GRBIĆ, Olivera
        Najlepše zgodbe iz gozda / [besedilo Olivera Grbić ; ilustracije Goran Grbić ; prevedla Jana Unuk]. - Ljubljana : Grahovac, 2012

Prevod dela: Najlepše priče iz šume

ISBN 978-961-6880-46-6

087.5
COBISS.SI-ID 260889856

415.
KOLARIČ, Jana, 1954-
        TransVERZala skozi leto / Jana Kolarič ; ilustriral Zvonko Čoh. - Jezero : Morfem, 2012 ([Grosuplje] : Grafis trade). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-34-7
a) Meseci - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 259829248

416.
KRALJIČ, Helena
        Larina skrivnost / Helena Kraljič ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfem, 2012

ISBN 978-961-6840-52-1

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 261643776

417.
KREMPL, Urša
        Medvedji graščak in druge zgodbe v sličicah / Urša Krempl ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - Domžale : Studio Hieroglif, 2012 ([Ljubljana] : Schwarz). - [23] str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv.

ISBN 978-961-93125-4-4

087.5
COBISS.SI-ID 261859328

418.
MAJHEN, Zvezdana
        Pozdrav od Katje in Bilija / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc ; [prevedel Andrej Rijavec]. - Jezero : Morfem, 2012

ISBN 978-961-6840-49-1
a) Letni časi - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 260537856

419.
OPRESNIK, Mojca
        Skrivnost jutranje rose / Mojca Opresnik ; ilustrirala Daša Simčič. - Ljubljana : samozal., 2012

ISBN 978-961-276-336-7

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 259917056

420.
PAVČEK, Tone, 1928-2011
        Juri Muri v Afriki : o fantu, ki se ni maral umivati / Tone Pavček ; [ilustracije] Damijan Stepančič ; [spremna beseda Saša Pavček]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - [39] str. : ilustr. ; 28 cm

1.500 izv. - O fantu, ki--- / Saša Pavček: str. [38-39]

ISBN 978-961-272-084-1

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 262073600

421.
PAVČEK, Tone, 1928-2011
        Krokodil / Tone Pavček ; ilustracije Suzi Bricelj. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - [31] str. : ilustr. ; 28 cm

Izd. navedena v CIP-u

ISBN 978-961-272-083-4

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 261682432

422.
SMOLAR, Adi, 1959-
        Zgodba o rolici papirja / Adi Smolar ; ilustrirala Polona Kosec. - Radeče : Literarni val, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta)

500 izv.

ISBN 978-961-93292-1-4

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 261827584

423.
SUBER, Melissa J.
        Čivkova in Kokina arktična pustolovščina / besedilo in ilustracije Melissa J. Suber ; [prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2012

Prevod dela: Tweety and Koko%s arctic adventure

ISBN 978-961-6834-97-1

087.5
COBISS.SI-ID 261792256

424.
VEHAR, Brigita
        Prav posebna majčka / Brigita Vehar ; ilustrirala Špela Brenčič Šemrov. - Ljubljana : samozal., 2012

ISBN 978-961-276-413-5

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 261427200


P PIONIRSKA KNJIŽEVNOST


425.
ENDE, Michael, 1929-1995
        Momo ali Čudna zgodba o tatovih, ki so kradli čas, in o otroku, ki ga je ljudem vrnil : pravljični roman : z avtorjevimi ilustracijami / Michael Ende ; [prevedel in spremno besedo napisal Lojze Uršič]. - 3. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 259 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Sinjega galeba ; 332)

Prevod dela: Momo. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv. - O pisatelju in knjigi / Prevajalec: str. 257-258

ISBN 978-961-01-2250-0

821.112.2-93-34
COBISS.SI-ID 260610048

426.
FRENCH, Vivian
        Princesa Maja in čarobna morska deklica / Vivian French ; ilustracije Sarah Gibb ; [prevedla Marta Graj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 65 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Klub tiara v Smaragdnem gradu ; 28)

Prevod dela: Princess Millie and the magical mermaid. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-1574-1
a) Princese - V otroškem leposlovju b) dekleta c) vile (bajeslovna bitja) d) morske deklice

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 261657856

427.
KONC Lorenzutti, Nataša
        Enajstnik / Nataša Konc Lorenzutti ; ilustrirala Suzi Bricelj. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 100 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Deteljica)

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-2162-6
a) Mladostniki - V mladinskem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 260598272

428.
LEPŠA, Ankica
        Mali detektiv in skrivnost čudežnega gumba / Ankica Lepša. - Ljubljana : Ved, 2012 ([Žirovnica] : Medium). - 128 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6814-81-2

821.163.6-93-312.4
COBISS.SI-ID 261997824

429.
LEPŠA, Ankica
        Mali detektiv in skrivnost čudežnega zdravila / Ankica Lepša. - Ljubljana : Ved, 2012 ([Žirovnica] : Medium). - 128 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6814-80-5

821.163.6-93-312.4
COBISS.SI-ID 261997568

430.
MARKUŠ, Jasna
        Nikova čarobna formula / Jasna Markuš ; [ilustracije Simon Sanda]. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 127 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Jurka Burka in mlade brihte ; 5)

1.500 izv.

ISBN 978-961-6817-92-9
a) Slovenska književnost - Mladinska književnost - Pravljice

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 69668609

431.
NÖSTLINGER, Christine
        Pavli Puding nepridipravom meša štrene : z ilustracijami Barbare Waldschütz in recepti Elfriede Jirsa / Christine Nöstlinger ; prevedla Ana Marija Toman. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2012 ([Ljubljana] : Formatisk). - 158 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Pudding-Pauli rührt um. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 2

ISBN 978-961-261-252-8

821.112.2(436)-93-32
COBISS.SI-ID 261724160

432.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper. Dinozavri / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 111 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Grozni leksikon : natrpan z dejstvi)

Prevod dela: Horrid Henry's dinosaurs. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-1577-2
a) Dinozavri - Knjige za otroke b) Paleontologija - Knjige za otroke c) zanimivosti d) humor

568.1(02.053.2)
COBISS.SI-ID 261660928

433.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper. Šport / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 109 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Grozni leksikon)

Prevod dela: Horrid Henry's sports. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-1578-9
a) Šport - Knjige za otroke b) zanimivosti c) humor

796(02.053.2)
COBISS.SI-ID 261661184

434.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper. Telo / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 94 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Grozni leksikon : natrpan z dejstvi)

Prevod dela: Horrid Henry's bodies. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-1576-5
a) Človeško telo - Knjige za otroke b) Anatomija - Knjige za otroke c) zanimivosti d) humor

611/612(02.053.2)
COBISS.SI-ID 261660416

435.
STEINHÖFEL, Andreas
        Riko, Oskar in kamnita tatvina / Andreas Steinhöfel ; [prevedla Neža Božič ; ilustriral Peter Schössow]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 327 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Sinjega galeba ; 334)

Prevod dela: Rico, Oskar und der Diebstahlstein. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-2249-4

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 261371648

436.
        VELIKA skupna knjiga / [urednica Maša Modic ; ilustracije Inja Roj]. - Bevke : Smar-team, 2012. - (Z domišljijo na potep 2011/2012)

ISBN 978-961-6875-54-7

821.163.6-93-32(082)
COBISS.SI-ID 261619712

437.
WILKINS, Kay
        Zmajev trikotnik / [Kay Wilkins ; ilustracije Ailin Chambers ; prevod Sabrina Žgajnar Meze]. - Hoče : Skrivnost, 2012. - 123 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Ripleyjeva baza za iskanja ; 2) (Ripleyjev Verjeli ali ne!)

Avtor naveden v kolofonu. - Na nasl. str. tudi: RBI, resnično ali izmišljeno?. - 500 izv.

ISBN 978-961-6793-68-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-6793-72-8 (broš.)

821.111-93-312.9
COBISS.SI-ID 261229824

438.
ZUPAN, Vitomil
        Potovanje v tisočera mesta / Vitomil Zupan ; iustriral Maksim Sedej ; [spremno besedo napisal Niko Grafenauer]. - 3., prenovljeni natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Soča). - 245 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Sinjega galeba ; 333)

1.000 izv. - Večni mornar v svojem času / Niko Grafenauer: str. 225-245

ISBN 978-961-01-2180-0
a) Zupan, Vitomil (1914-1987) - Literarne študije

821.163.6-93-34
821.163.6.09Zupan V.
COBISS.SI-ID 261547008


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO