COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNovosti julija in avgusta 20130 SPLOŠNO


1.
        KULTURA včeraj, danes, jutri / [zbornik uredila Marjeta Tratnik Volasko]. - Ljubljana : Državni svet Republike Slovenije, 2013 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 100 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbornik referatov in razprav / Državni svet Republike Slovenije ; 2013, št. 1)

Dostopno tudi na: http://www.ds-rs.si/sites/default/files/file/dokumenti/Publikacije/Zbornik%20Kultura.pdf. - 300 izv.

ISBN 978-961-6453-47-9
a) Slovenska kultura - Zborniki b) Slovenija - Kulturna politika - Zborniki

008(497.4)(082)
351.854(497.4)(082)
VE od 0 KULTURA VČERAJ
COBISS.SI-ID 266482944

2.
MICHAELS, F. S.
        Monokultura : kako je ekonomska logika preglasila vse drugo / F. S. Michaels ; prevedel Sandi Kodrič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2013 ([Ljubljana] : NTD). - 181 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Monoculture. - 400 izv. - O avtorici: str. 181

ISBN 978-961-6803-69-4
a) Kulturno življenje - Ekonomski vidik b) družba c) eseji

008:33
VE od 0 MICHAELS F. S. Monokultura
COBISS.SI-ID 266717440


004 RAČUNALNIŠTVO


3.
FRÖHLICH, Hubert
        Internet : tehnologija, ki spreminja svet / Hubert Fröhlich. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013. - 80 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

ISBN 978-961-251-376-4
a) Internet (računalniško omrežje)

004.738.5
VE od 004 FRÖHLICH HUBERT Internet
COBISS.SI-ID 267998208

4.
ŠULER, Aleš
        Spoznajmo Excel 2013 / Aleš Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2013. - 76 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Naj ostane preprosto!)

500 izv.

ISBN 961-6176-97-8
a) Microsoft Office Excel 2013 (računalniški program) - Priročniki b) Elektronske preglednice - Računalniški programi - Priročniki c) računalniški program Microsoft Office Excel 2013

004.42(035)
004.67(035)
ŠO od
COBISS.SI-ID 348598

5.
ŠULER, Rok
        Spoznajmo Word 2013 / Rok Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2013. - 60 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Naj ostane preprosto!)

500 izv.

ISBN 961-6176-98-6
a) Microsoft Office Word 2013 (računalniški program) - Priročniki b) Urejevalniki besedil - Priročniki c) računalniški program Microsoft Office Word 2013

004.42:801.8(035)
004.912(035)
ŠO od
COBISS.SI-ID 348342

6.
VIDMAR, Tone, 1952-
        Računalniška omrežja z internetnimi storitvami / Tone Vidmar. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 285 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Spremna beseda / Mojca Ciglarič: str. 11-12. - O avtorju: str. 284-285. - Bibliografija: str. 282-283

ISBN 978-961-6661-25-6
a) Računalniška omrežja b) Internet (računalniško omrežje) - Priročniki c) tehnologija komuniciranja d) telekomunikacijski sistemi e) klasifikacija storitev f) informacijski sistemi g) podporne storitve h) transportna plast i) omrežja j) prenosni sistemi

004.7(035)
004.738.5(035)
ŠO od 004 VIDMAR TONE Računalniška VE od 004 VIDMAR TONE Računalniška
COBISS.SI-ID 258505728


02 KNJIŽNIČARSTVO


7.
        The LIBRARY book. - London : Profile Books, 2012. - X, 180 str. ; 19 cm

Zapis na hrbtni strani nasl. lista: Published in support of The Reading Agency

ISBN 978-1-78125-005-1

02=111
VE od 02 LIBRARY BOOK
COBISS.SI-ID 12101172


03 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI. PRIROČNIKI


8.
        AWESOME facts. - Cottage farm : Igloo books, 2013. - 223 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-85780-771-7
a) dejstva b) enciklopedije

030.3
VE od 03 AWESOME FACTS
COBISS.SI-ID 5651936


084.11 STRIPI


9.
BERTONCELJ, Matjaž, 1971-
        Trobentica / Matjaž in Jelena Bertoncelj. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2013 (Ljubljana : Present). - 115 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Strip ; 6)

ISBN 978-961-6894-10-4

084.11
ŠO ml VE ml
COBISS.SI-ID 266281472

10.
DAVIS, Jim, 1945-
        Garfield na dieti / Jim Davis ; [prevod Vili Grlica]. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2013. - 127 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka Garfieldove največje uspešnice ; knj. 10)

700 izv. (trda vezava). - 1.000 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6765-38-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-39-8 (broš.)

084.11
ŠO ml VE ml
COBISS.SI-ID 266879232

11.
DAVIS, Jim, 1945-
        Garfield vam jo zakuha / Jim Davis ; [prevod Vili Grlica]. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2013. - 127 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka Garfieldove največje uspešnice ; knj. 9)

700 izv. (trda vezava). - 1.000 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6765-36-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-37-4 (broš.)

084.11
ŠO ml VE ml
COBISS.SI-ID 266878976

12.
KOSTNER, Walter
        Tik in Tak. Spoprijemanje z življenjem / Walter Kostner ; [prevedla Petra Vončina]. - Ljubljana : Novi svet, 2013 (Ljubljana : Pleško). - 48 str. : ilustr. ; 14 x 21 cm

Prevod dela: Gibì e Doppiaw. Alle prese con la vita. - 700 izv. - O avtorju: str.3

ISBN 978-961-6878-17-3

084.11(02.053.2)
ŠO ml 084.11 KOSTNER WALTER Tik in Tak VE ml 084.11 KOSTNER WALTER Tik in Tak
COBISS.SI-ID 266730496

13.
LUNAČEK, Izar T.
        Založeni raj / Anonymus Gosh. - Ljubljana : Forum, 2013 (Žirovnica : Medium). - 96 str. : ilustr. ; 22 x 27 cm. - (#Zbirka #Republika Strip ; 19)

ISBN 978-961-6553-60-5

084.11
VE od 084.11 LUNAČEK IZAR T. Založeni raj
COBISS.SI-ID 267754240


1 FILOZOFIJA


14.
BEAUVOIR, Simone de
        Drugi spol / Simone de Beauvoir ; [prevod Suzana Koncut ; spremna beseda Eva D. Bahovec ; imensko kazalo Robert Vouk]. - 2. izd. - Ljubljana : Krtina, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 2 zv. (345, 618 str.) ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 169)

Prevod dela: Le deuxième sexe. - 500 izv. - Fenomenologija ženskega duha / Eva D. Bahovec: str. 573-596. - Življenje in delo Simone de Beauvoir: str. 597-600. - Bibliografija: str. 601-605. - Kazalo

ISBN 978-961-260-065-5
a) Ženske - Družbeni položaj b) Feminizem c) žensko vprašanje d) pravice žensk e) človekove pravice f) moški g) zgodovinski pregledi h) kulturna zgodovina i) odnosi med spoloma j) spolna diferenciacija

141.72
316.346.2-055.2
VE Čo 1 BEAUVOIR SIMONE Drugi spol
COBISS.SI-ID 267117568

15.
REPAR, Primož
        Eksistencialna revolucija / Primož Repar. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2013 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 90 str. ; 16 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 61)

Bibliografija: str. 89-90. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6894-15-9
a) Eksistencializem b) teološka hermenevtika

141.32:2-277.2
VE od
COBISS.SI-ID 267911168

16.
WANT, Christopher
        Introducing Slavoj Žižek : [a graphic guide] / Christopher Kul-Want & Piero. - London : Icon Books, cop. 2012. - 176 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Introducing. Philosophy)

Potiskane notr. strani ovoja. - Bibliografija: str. 173-174. - Kazalo

ISBN 978-1-84831-293-7 (broš.)
a) Žižek, Slavoj (1949-) - Filozofi b) Filozofi - Slovenija c) teoretska psihoanaliza d) filozofija kulture e) stripi

1Žižek S.
VE od 1 WANT CHRISTOPHER Introducing
COBISS.SI-ID 12105012


13 FILOZOFIJA DUHA


17.
BARRETT, David V.
        Vedeževanje z dlani / David V. Barrett ; prevedel Erik Majaron. - Ljubljana : Domus, 1997 ([Kranj] : Tisk 3). - 60 str. : večinoma barvne ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka Prerokovanja)

Prevod dela: Palmistry. - Kazalo

ISBN 961-6170-16-3
a) Hiromantija - Priročniki b) hiromantija c) prerokovanje d) priročniki

133.6
VE od 13 BARRETT DAVID V. Vedeževanje z
COBISS.SI-ID 63340288

18.
CHOPRA, Deepak
        Duša vodenja : odklepanje svojega potenciala za veličino / Deepak Chopra ; [prevedla Helena Bradač in Andrej Cafuta]. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2013 ([Bled] : Belin grafika). - 202 str. ; 24 cm

Prevod dela: The soul of leadership. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6897-27-3
a) Življenjska modrost b) duhovni zakoni

130.2:17.023.3
ŠO od 17 CHOPRA DEEPAK Duša vodenja VE od 17 CHOPRA DEEPAK Duša vodenja
COBISS.SI-ID 73734913

19.
STIBAL, Vianna
        Nadaljevalni Thetahealing : nadaljevalno theta zdravljenje : obvladovanje moči vsega, kar je / Vianna Stibal ; [prevod Goga Pečnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Filargo, 2013. - 252 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Advanced ThetaHealing. - 800 izv. - Spremna beseda / Guy Stibal: str. 6. - O avtorici: str. 249

ISBN 978-961-93237-4-8
a) Spiritualizem b) Duševno zdravje c) samozdravljenje d) naravno zdravljenje e) energijsko zdravljenje

133.9
613.86
VE od 13 STIBAL VIANNA Nadaljevalni
COBISS.SI-ID 266925056


159.9 PSIHOLOGIJA


20.
FEINSTEIN, David
        Obljuba energijske psihologije : revolucionarno orodje za dramatično osebno spremembo / David Feinstein, Donna Eden, Gary Craig ; uvodna beseda Candace Pert ; [prevajalka Sara Stanišić ; ilustracije Michael J. Bowen]. - Ljubljana : Gnostica ; Brežice : distributor Primus, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 280 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The promise of energy psychology. - 800 izv. - O avtorjih: str. 279-280. - Bibliografija: str. 277-278

ISBN 978-961-229-121-1
a) Osebnostni razvoj - Psihološki nasveti - Priročniki

159.923.2(035)
VE od
COBISS.SI-ID 266950656

21.
HALPERN, Howard Marvin
        Rezanje spon : osvobajanje od starševskih vezi : priročnik za odrasle, kako prekiniti odvisen odnos s svojimi starši / Howard M. Halpern ; [prevod Sonja Gorup-Špenko, Marica Drolc]. - Ljubljana : CenterKontura, 1999 (Ljubljana : G grafika). - 200 str. ; 22 cm

Prevod dela: Cutting loose. - 1.000 izv.

ISBN 961-6252-03-8
a) Otroci - Medosebni odnosi - Starši - Priročniki b) medosebne komunikacije c) konflikti d) reševanje konfliktov e) duševna higiena f) psihoterapija

159.91
ŠO od 159.9 HALPERN HOWARD M. Rezanje spon VE od 159.9 HALPERN HOWARD M. Rezanje spon
COBISS.SI-ID 105270016

22.
        KAKO je EFT spremenil moje življenje - in lahko tudi vaše / [skupina avtorjev ; urednik Pika Rajnar]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 218 sr. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6661-57-7
a) Tehnika čustvenega osvobajanja - Priročniki b) Psihoterapija - Priročniki c) psihotehnike

159.964(035)
615.821(035)
ŠO od VE od
COBISS.SI-ID 267942656

23.
KIESTER, Sally
        Dojenček : kaj mi sporoča moj otrok? / Sally in Edwin Kiester ; [prevedla Alenka Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - 191 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: The secret language of babies. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-1785-1
a) Govorica telesa - Dojenčki b) otroci c) starši d) neverbalne komunikacije e) izražanje f) komuniciranje g) sporazumevanje h) razvojna psihologija i) otroška psihologija

159.925.8-053.3
159.942.3-053.3
ŠO od 159.9 KIESTER SALLY Dojenček VE od 159.9 KIESTER SALLY Dojenček
COBISS.SI-ID 265906944

24.
KOVAČEC, Majda
        Prinašalci sreče z modrostmi iz nevidnega sveta / Majda Kovačec. - 1. izd. - Kranj : Mavrično sonce, društvo za osebnostni razvoj, 2012. - 212 str. : ilustr. ; 23 cm

212 izv. - Bibliografija: str. 210-212

ISBN 978-961-269-857-7 (18 EUR)
a) Osebnostni razvoj - Priročniki b) duhovna rast c) osebnostna rast d) samorealizacija e) pozitivno mišljenje

159.923.2(035)
VE od
COBISS.SI-ID 264425216

25.
LINN, Dennise
        V 21 dneh do uvida v prejšnja življenja / Denise Linn ; [prevedla Karin Pečnikar]. - Ljubljana : Primus, 2013. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: 21 days to master past lives

ISBN 978-961-6804-92-9
a) Pozitivno mišljenje - Priročniki b) psihološki nasveti c) duševna higiena d) življenjski uspehi e) psihoterapija f) psihotehnike

159.922(035)
VE od
COBISS.SI-ID 267029760

26.
        MAGIČNOST gibanja. 4, Tehnike za odpiranje srčne čakre [Videoposnetek] / uredil Bono Baršek. - Celje : Društvo za osebno in duhovno rast Magičnost gibanja, 2013. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm + knjižica (30 str. ; 20 cm)

Nasl. s CD-ROM-a. - DVD in knjižica v skupnem ovitku. - 700 izv.

ISBN 978-961-269-930-7
a) Samorealizacija - Tehnike b) Čakre c) samozdravljenje d) meditacija

159.922(086.82)
133.2(086.82)
VE DVDo 13 MAGIČNOST GIBANJA VE od 13 MAGIČNOST GIBANJA
COBISS.SI-ID 265398272

27.
STONE, Tom, biofizik
        Kako? : preproste tehnike, s katerimi boste presegli svoj ego in sprostili čustveno bolečino iz preteklosti : 12 temeljnih pogojnih odzivov, ki oblikujejo človekove navade in 8 tehnik za doseganje stanja čiste zavesti / Tom Stone ; predgovor Jack Canfield ; [prevedla Lejla Marinko]. - Ljubljana : Chiara, 2013 ([Ljubljana] : Smatros). - XV, 272 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The power of how. - Ov. nasl. - 700 izv.

ISBN 978-961-93134-5-9
a) Osebnostni razvoj - Priročniki b) Duhovnost c) psihološki nasveti

159.923.2
133.2
ŠO od 159.9 STONE TOM Kako? VE od 159.9 STONE TOM Kako?
COBISS.SI-ID 266926080

28.
SVETINA, Matija
        Izbrane teme iz razvojnopsihološke diagnostike / Matija Svetina in Maja Zupančič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Ljubljana : Birografika Bori). - 175 str. : ilustr. ; 24 str. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

Tisk na zahtevo. - Bibliografija: str. 133-164. - Povzetek ; Abstract. - Kazali

ISBN 978-961-237-588-1
a) Razvojna psihologija - Psihodiagnostika b) razvojna psihologija c) psihodiagnostika d) ocenjevanje e) ocenjevalne lestvice f) otroci g) mladostniki h) starostniki i) družinsko okolje j) developmental psychology k) psychodiagnostics l) assessment m) rating scales n) children o) adolescents p) aged q) family environment

159.922:159.9.072
CC-APA:
2800
5-100
VE od
COBISS.SI-ID 267450112


17 ETIKA


29.
ADAMS, Kenneth M., 1955-
        Po tihem zapeljani : ko si starši otroke naredijo za partnerje / Kenneth M. Adams ; s predgovorom Patricka J. Carnesa ; [prevedla Lili Potpara]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 152 str. ; 24 cm

Prevod dela: Silently seduced. - 1.000 izv. - Predgovor / Patrick J. Carnes: str. 7-8. - O avtorju: str. 151-152. - Bibliografija: str. 147-150

ISBN 978-961-241-741-3
a) Starševstvo b) Medosebni odnosi c) samorealizacija d) čustveni incest e) psihološki nasveti

173.5
159.922.3
VE od 17 ADAMS KENNETH M. Po tihem
COBISS.SI-ID 266959616

30.
PROPHET, Elizabeth Clare
        Hvaležnost / Elizabeth Clare Prophet ; [prevod Leon Tabor]. - 1. natis. - Ljubljana : Cangura.com, 2013. - 117 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Vrtovi srca)

Prevod dela: Gratitude. - 600 izv.

ISBN 978-961-6769-47-1
a) Hvaležnost b) duhovna rast c) osebnostni razvoj d) psihološki nasveti

177.77
159.98
VE od 17 PROPHET ELIZABETH Hvaležnost
COBISS.SI-ID 266829312

31.
PROPHET, Elizabeth Clare
        Radost / Elizabeth Clare Prophet ; [prevod Leon Tabor]. - 1. natis. - Ljubljana : Cangura.com, 2013. - 117 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Vrtovi srca)

Prevod dela: Joy. - 600 izv.

ISBN 978-961-6769-48-8
a) Radost b) duhovna rast c) osebnostni razvoj d) psihološki nasveti

17.023.34
159.98
VE od 17 PROPHET ELIZABETH Radost
COBISS.SI-ID 266829568

32.
THOMAS, Pat
        I can do it! : a first look at not giving up / Pat Thomas ; illustrated by Lesley Harker. - London : Wayland, 2013. - 29 str. : ilustr. ; 21 x 25 cm. - (A firs look at)

ISBN 978-0-7502-7140-0 (broš.)
a) Potrpežljivost - Knjige za otroke

179.9(02.053.2)=111
ŠO ml C eng THOMAS PAT I can do it! VE ml C eng THOMAS PAT I can do it!
COBISS.SI-ID 12101428


2 VERSTVO


33.
CANTALAMESSA, Raniero
        Eros in agape : dva obraza človeške in krščanske ljubezni / [Raniero Cantalamessa ; prevod Janko Jožef Pirc]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 73 str. ; 20 cm. - (Zbirka Sol zemlje ; 5)

Prevod dela: Eros e agape. - Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 800 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-222-960-3
a) Ljubezen - Religiozni vidik b) religija c) etika

27-423.79
27-584
VE od 2 CANTALAMESSA R. Eros in agape
COBISS.SI-ID 266826496

34.
CRAUGHWELL, Thomas J.
        Frančišek : papež s konca sveta / Thomas J. Craughwell ; predgovor Franc Rode ; [prevedla Klementina Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 175 str. : barvne fotogr. ; 20 cm

Prevod dela: Pope Francis. - Bibliografija: str. 169-172

ISBN 978-961-222-964-1
a) Franciscus, papež (1936-) b) papeži

272-732.2:929Frančišek, papež
929Frančišek, papež
VE od 2 CRAUGHWELL THOMAS Frančišek
COBISS.SI-ID 267088128

35.
EVERT, Jason
        Teologija telesa za mlade : odkrij božji načrt za ljubezen in življenje. Priročnik za starše / Jason Evert ; [prevod Mario Jurišić]. - Ljubljana : Družina : Emanuel, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 82 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Theology of the body for teens. Parentʼs guide

ISBN 978-961-222-951-1
a) Spolnost - Krščanski vidik - Priročniki b) Človeško telo - Krščanski vidik - Priročniki c) krščanstvo d) teologija telesa

27-1:613.88(035)
27-47-447(035)
VE od 2 EVERT JASON Teologija telesa
COBISS.SI-ID 265948928

36.
LA Tousche, Geoffroy de
        Aktualnost in prihodnost koncila : pogovor z Geoffroyem de la Tousche / [intervjuvanec] Marc Ouellet ; [prevedel Stane Zore]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 224 str. ; 22 cm

Prevod dela: Actualité et avenir du Concile œcuménique Vatican II. - 500 izv.

ISBN 978-961-222-963-4
a) Ouellet, Marc, kardinal (1944-) - Intervjuji b) Concilium oecumenicum Vaticanum (2 ; 1962-1965 ; Roma) c) katoliška cerkev d) koncili e) Vatikanski koncil II.

27-732.4-675(456.31)"1962/1965"
272-732.2-725.2:929Ouellet M.(047.53)
929Ouellet M.
VE od 2 LA TOUSCHE G. DE Aktualnost in
COBISS.SI-ID 267063040

37.
MANN, Mildred
        Kako najti svoj resnični jaz / Mildred Mann ; [prevod Zvonko Mikuš]. - Šempas : Spletne marketinške storitve, 2013. - 58 str. : ilustr. ; 16 cm

ISBN 978-961-281-011-5
a) Samorealizacija

27:159.922
VE od 2 MANN MILDRED Kako najti svoj
COBISS.SI-ID 266721024

38.
ROŠKER, Jana S.
        Subjektova nova oblačila - idejne osnove modernizacije v delih druge generacije modernega konfucijanstva / Jana S. Rošker. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Ljubljana : Birografika Bori). - 231 str. ; 24 cm. - (Razprave FF, ISSN 2335-3333)

Tisk na zahtevo. - O avtorici na zadnjem zavihku. - Bibliografija: str. 195-218. - Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-237-582-9
a) Konfucijanstvo - Modernizacija

221.7
FRASCATI:
6-200
VE od
COBISS.SI-ID 267091200

39.
SAILER, Christian
        Afera papež / Christian Sailer, Gert Hetzel. - 1. izd. - Podnart : Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve, 2011. - 78 str. ; 18 cm

Prevod dela: Der Fall des Papstes. - 200 izv. - Povzetek

ISBN 978-961-93074-0-3
a) Ecclesia catholica - Spolni delikti

272:343.541
343.541:27-725
VE od
COBISS.SI-ID 255895040

40.
SHAINBERG, Catherine
        Kabala in moč sanjanja : prebujanje vizionarstva / Catherine Shainberg ; [prevedel Aleksander Špan]. - Brežice : Primus, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 257 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka NeZaVedno)

Prevod dela: Kabbalah and the power of dreaming - awakening. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6804-71-4
a) Kabala b) židovska mistika c) sanje d) ezoterika

26-587
VE od
COBISS.SI-ID 262690048

41.
        SVETO pismo. Modrostne in preroške knjige : jeruzalemska izdaja / [urednik Jože Krašovec ; prevajalci Milan Holc ... [et al.] ; lektorji in drugi sodelavci Alenka Arko ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina : Teološka fakulteta : Slovenska škofovska konferenca, 2013. - 929 str. ; 24 cm

ISBN 978-961-222-947-4 (Družina)
ISBN 978-961-6844-21-5 (Teološka fakulteta)
ISBN 978-961-93011-5-9 (Slovenska škofovska konferenca)
a) Biblia. V. T. b) svetopisemski prevodi c) preroške knjige d) modrostne knjige

27-242
VE od 2 SVETO PISMO Modrostne in
COBISS.SI-ID 265749760


3 DRUŽBENE VEDE


42.
DYCK, Herman van
        Ne tako, ampak tako : knjižica nasvetov za prijaznejše druženje s slepimi in slabovidnimi / Herman van Dyck ; [ilustracije po izvirniku ; prevod Melita Blažič ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : SLS, 1992 (Ljubljana : Skušek). - 32 str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: Nicht so, sondern so
a) Slepi in slabovidni - Pomoč - Priročniki b) slepi c) slabovidni d) pomoč e) nasveti

364.65-056.262
VE od 3 DYCK HERMAN VAN Ne tako, ampak
COBISS.SI-ID 32172544

43.
ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
        Zima našega nezadovoljstva : eseji o boju za slovenska srca / Marcel Štefančič, jr. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2013 ([Ljubljana] : NTD). - 232 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

300 izv.

ISBN 978-961-6803-68-7
a) Slovenija - Družbene razmere

308(497.4)
VE od 3 ŠTEFANČIČ MARCEL Zima našega
COBISS.SI-ID 266716416


31 SOCIOLOGIJA


44.
DRENOVEC, Franček
        Kolaps elite : iskanje normalnosti in naprednosti v majhni evropski državi / Franček Drenovec. - Ljubljana : Založba /*cf., 2013 ([Maribor] : Darima). - 234 str. ; 20 cm + 1 razglednica. - (Oranžna zbirka)

400 izv.

ISBN 978-961-257-048-4

316.344.42(497.4)
330.342.1(497.4)
VE Čo 31 DRENOVEC FRANČEK Kolaps elite
COBISS.SI-ID 267251200

45.
        FEMINIZEM v Čudežni deželi : (žepni portal) = Feminism in wonderland = (pocket portal) / [zasnovala, zbrala, uredila Janja Rakuš ; prevedla Nataša Šivec ; ilustrirala Janja Rakuš]. - Slovenska Bistrica : Artizan, 2012 ([s. l.] : Grafis). - 161 str. : ilustr. ; 20 cm

2500 izv.

ISBN 978-961-93394-1-1

305-055.2
316.346.2-055.2
VE od 3 FEMINIZEM V
COBISS.SI-ID 71917313

46.
        IZHODIŠČA dialoga v sodobnem svetu / Janez Juhant in Vojko Strahovnik (ur.) ; [imensko kazalo Vesna Česen]. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2012 (Ljubljana : Center tiska). - 144 str. ; 23 cm. - (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 34)

150 izv. - Bibliografija pr večini prispevkov. - Povzetki v slov. in angl. na koncu zbornika. - Kazalo

ISBN 978-961-6844-19-2
a) Civilna družba - Dialog - Zborniki b) Dialog - Etika - Zborniki c) medkulturni dialog d) medverski dialog e) večkulturnost f) medosebni odnosi

316.74:17(082)
2-675(082)
177(082)
VE od 31 IZHODIŠČA DIALOGA
COBISS.SI-ID 264807168

47.
KREMENŠEK, Branko
        Slovenska pot v prihodnost : vizija razvoja Slovenije v kriznih časih / Branko Kremenšek. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2013 ([Bled] : Belin grafika). - 126 str. ; 20 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 126 in pri nekaterih poglavjih

ISBN 978-961-6861-22-9
a) Družbena kriza - Slovenija - Zborniki b) Slovenci - Prihodnost - Zborniki c) Slovenija - Družbeni razvoj - Zborniki d) Slovenija - Ekonomski razvoj - Zborniki

316.42(497.4)(082)
330.34(497.4)(082)
VE od 31 KREMENŠEK BRANKO Slovenska pot
COBISS.SI-ID 266878208

48.
        KYMLICKA v Ljubljani : gostujoče predavanje Willa Kymlicke s komentarji = Kymlicka in Ljubljana : visiting lecture by Will Kymlicka with commentaries / fotografije Borut Krajnc = photography Borut Krajnc ; uredili Ksenija Vidmar Horvat in Tjaša Učakar ; [prevodi Julija Sardelić, Andrej Stanič, Tjaša Učakar] ; [izdala] Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za sociologijo, Katedra za občo sociologijo. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 235 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Zbirka Zvezki / Znanstvena založba Filozofske fakultete ; 2, 2013)

Besedilo v slov. in angl. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Iz vsebine: Neo-liberalni multikulturalizem? / Will Kymlicka

ISBN 978-961-237-575-1
a) Večkulturnost b) Neoliberalizem c) multikulturalizem d) kultura e) kulturni rasizem

316.73
330.831.8:316.7
VE Čo 31 KYMLICKA V
COBISS.SI-ID 266493952

49.
        LJUDJE, družine, stanovanja : registrski popis 2011 / [avtorji Danilo Dolenc ... et al.]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 83 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.stat.si/doc/pub/Ljudje_druzine_stanovanja.pdf. - 300 izv. - Bibliografija: str. 83

ISBN 978-961-239-264-2
ISBN 978-961-239-265-9 (pdf)
ISBN 978-961-239-266-6 (ePub)

314(497.4)"2011"
VE od 31 LJUDJE, DRUŽINE
COBISS.SI-ID 266555904

50.
LUKŠIČ, Igor
        Politična kultura : političnost morale / Igor Lukšič. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2013 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 119 str. : tabele ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 119. - Bibliografija: str. 114-118

ISBN 978-961-235-637-8
ISBN 978-961-235-638-5 (ePub)
a) Politična kultura b) Politična kultura - Slovenija

316.334.3
316.334.3(497.4)
316.72:32
VE od
COBISS.SI-ID 267518976

51.
ŠKAMPERLE, Igor
        Endimionove sanje : oblike imaginacije in simbolne tvorbe : eseji in razprave iz sociologije kulture / Igor Škamperle. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2013. - 439 str. ; 20 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 57)

Bibliografija: str. 423-429. - Kazalo. - Povzetek v angleškem jeziku

ISBN 978-961-6717-82-3
a) Sociologija kulture - Eseji b) teorija simbolov c) mitologija d) religija e) imaginacija

82:316.7(081):316.7
821.163.6-4
FRASCATI:
6-399
VE od 31 ŠKAMPERLE IGOR Endimionove sanje
COBISS.SI-ID 266251008

52.
        VREDNOTE v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : SJM - ISSP 1991-2012 / Niko Toš, ured. - Wien : Echoraum ; Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2013 (Ljubljana : Present). - 844 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Dokumenti SJM ; 21)

300 izv. - Bibliografija pri nekaterih, povzetek pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-235-615-6 (Fakulteta za družbene vede)
a) Javno mnenje - Slovenija - 1991-2012 b) Javno mnenje - Svetovni pregledi c) družboslovno raziskovanje d) statistični podatki

316.653(497.4)"1991/2012"
316.653(100)
VE od 31 VREDNOTE V
COBISS.SI-ID 266352640


32 POLITIKA


53.
JANŠA, Janez, 1958-
        Premiki : nastajanje in obramba slovenske države 1988-1992 / Janez Janša. - 3., dopolnjena izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 411 str., [108] str. pril. ; 24 cm

ISBN 978-961-01-2927-1
a) Janša, Janez (1958-) - Spomini b) Slovenija - Politične razmere - 1988-1992 c) Slovenija - Vojna - 1991 d) ljudska obramba e) osamosvojitev f) jugoslovanska vojska g) vojni konflikti

323(497.4)"1988/1992":929Janša J.
355(497.4)"1991"
929Janša J."1988/1992"
821.163.6-94"1988/1992"
VE od 32 JANŠA JANEZ Premiki
COBISS.SI-ID 267271680

54.
LONČAR, Nina, 1976-
        Kominform in tržaški Slovenci : odnosi med komunisti v coni A STO, 1948-1952 / Nina Lončar. - Trst : Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček : Mladika, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 217 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček ; 46)

Knjigi na pot / Ivo Jevnikar: str. 7-8. - "Napaka", ki je prizadela vso slovensko skupnost na Tržaškem / Jože Pirjevec: str. 197-200. - Bibliografija: str. 202-208. - Kazalo

ISBN 978-88-7342-117-7
a) Zamejski Slovenci - Trst - 1948-1952 b) Komunizem - Trst - 1948-1952 c) Svobodno tržaško ozemlje - Politična zgodovina - 1948-1952 d) komunistične partije e) informbiro f) Tržaška pokrajina

329.15(450.361=163.6):327.323.3"1948/1952"
94(450.361)"1948/1952"
VE od
COBISS.SI-ID 3055340

55.
LORENCI, Janko
        Trije krogi jeze / Janko Lorenci ; [avtor vinjet Tomo Lavrič]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2013 (Ljubljana : Present). - 368 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Znanstvena knjižnica. Refleksije ; 2)

250 izv. - Ob treh krogih jeze / Niko Toš: str. 11-12. - Dvigovanje proda in obračanje kamnov / Peter Kolšek: str. 13-15

ISBN 978-961-235-636-1
a) Slovenija - Politične razmere - 2008-2013 - Kolumne

323(497.4)"2008/2013"(081)
821.163.6-92
VE od
COBISS.SI-ID 267213312

56.
OSOJNIK, Iztok, 1951-
        Somrak suverenosti : tanatalna politika oblasti / Iztok Osojnik. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2013. - (Filozofska zbirka Aut ; 60)

Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6894-13-5
a) Oblast - Zgodovina b) Smrt - Politični vidik c) zgodovinska antropologija d) biopolitika e) politično nasilje

321.01(091)
VE od
COBISS.SI-ID 267524864

57.
        The POLITICS book / [Paul Kelly, consultant editor]. - London : DK, cop. 2013. - 352 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Big ideas simply explained)

Bibliografija: str. 351-352. - Kazalo

ISBN 978-1-4093-6445-0
a) Political science b) politika c) politična znanost d) politične ideje e) politične teorije f) politiki g) politične ideologija h) zgodovinski pregledi

32(091)=111
VE od 32 POLITICS BOOK
COBISS.SI-ID 24117560


33 GOSPODARSTVO


58.
ANDERSON, Chris, 1961-
        Izdelovalci : nova industrijska revolucija / Chris Anderson ; prevedel Sandi Kodrič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2013 (Ljubljana : NTD). - 255 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Makers. - 500 izv. - Bibliografija: str. 239-242. - Kazalo

ISBN 978-961-6803-70-0
a) industrijski razvoj b) tehnološki razvoj c) inovacije

330.341.424
VE od 33 ANDERSON CHRIS Izdelovalci
COBISS.SI-ID 266793216

59.
BEREND, Tibor Iván
        Gospodarska zgodovina Evrope v 20. stoletju : ekonomski režimi od laissez-faire do globalizacije / Ivan T. Berend ; [prevod Breda Rajar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU : Modrijan, 2013. - 358 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: An econimic history of twentieth-century Europe. - Bibliografija: str. 337-358

ISBN 978-961-254-443-0 (ZRC SAZU)
ISBN 978-961-241-743-7 (Modrijan)
a) Evropa - Ekonomska zgodovina - 20.st. b) gospodarstvo c) ekonomski razvoj d) zgodovinski pregledi

338(4)"19"
330.34(4)"19"
VE od 33 BEREND TIBOR IVÁN Gospodarska
COBISS.SI-ID 267093504

60.
ČALFOVÁ, Mária
        Občestvena ekonomija : ob dvajseti obletnici / [besedilo Mária (Maja) Čalfová ; prevedel Igor Vojinovič ; fotografije Caris Mendes ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet, 2013 ([Ljubljana] : Bori). - 58 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Economia di comunione 20. - 500 izv. - Nekaj misli o projektu občestvene ekonomije / Lojze Gosar: str. 5-7. - Nova pot za trajnostni razvoj / Alberto Ferrucci: str. 9-11

ISBN 978-961-6878-18-0
a) Tržno gospodarstvo - Krščanski vidik b) krščanstvo c) vera d) svoboda e) ekonomska zgodovina f) ekonomija g) etika

330.342.17:27
VE od 33 ČALFOVÁ MÁRIA Občestvena
COBISS.SI-ID 266881024

61.
KLEMENČIČ, Vlado, 1939-
        Gospodarjenje v socializmu : oris gospodarske zgodovine Slovenije 1945-1990 : [added Overview of Slovenia's economy 1945-1990] / Vlado Klemenčič. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2013 ([Ljubljana] : Studioprint). - 139 str. : ilustr. ; 24 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - Besedilo v slov., dodatek v angl. - 300 izv. - Predgovor / Jože Mencinger: str. 11-12. - Predgovor / Božo Repe: str. 13-15. - Bibliografija: str. 136-139

ISBN 978-961-6798-36-5
a) Gospodarstvo - Slovenija - 1945-1990 b) Ekonomska politika - Slovenija - 1945-1990

338(497.4)"1945/1990"
VE od
COBISS.SI-ID 266482176

62.
SIRICO, Robert A.
        Zagovor svobodnega trga : moralni razlogi, ki podpirajo svobodno ekonomijo / Robert Sirico ; [slovenski prevod Sonja Trampuš ; spremna beseda Andrej Naglič]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 331 str. ; 20 cm

Prevod dela: Defending the free market. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-961-222-961-0
a) Kapitalizem - Etika - Združene države Amerike b) Tržno gospodarstvo - Združene države Amerike c) Podjetništvo - Združene države Amerike d) svobodna trgovina e) svobodni trg f) prosti trg

330.342.172(73)
17:330.342.14(73)
VE od 33 SIRICO ROBERT A. Zagovor
COBISS.SI-ID 266984448


34 PRAVO


63.
DVAJSET
        20 let članstva Slovenije v Združenih narodih / Božo Cerar, Marcel Koprol, Andrej Kirn (ur.) ; [fotografije STA [in] Ministrstvo za zunanje zadeve [in] Kabinet predsednika vlade]. - Mengeš : Center za evropsko prihodnost ; Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2012 (Ljubljana : Present). - 132 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Studia diplomatica Slovenica. Monographiae, ISSN 1855-9190 ; 2)

400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-254-429-4 (CEP)
ISBN 978-961-254-409-6 (ZRC)
a) Združeni narodi - Članstvo - Slovenija b) Mednarodni odnosi - Zgodovina - Slovenija c) mednarodna politika

341.1:327(497.4)(091)
VE od 32 DVAJSET LET
COBISS.SI-ID 264609536

64.
JELAČIN, Marta
        Oporočno dedovanje : primeri iz sodne prakse / Marta Dominika Jelačin. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2013 ([Ljubljana] : Demat). - 99 str. ; 17 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 97-99

ISBN 978-961-204-514-2
a) Dedno pravo b) dedno pravo c) dedovanje d) zapuščinski postopki e) oporoke f) sodna praksa

347.65/.67
VE od 34 JELAČIN MARTA Oporočno
COBISS.SI-ID 267318784

65.
SCORTEGAGNA Kavčnik, Nina
        Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju / Nina Scortegagna Kavčnik. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2013. - 79 str. : obrazec ; 20 cm

Bibliografija: str. 71-72. - Kazalo

ISBN 978-961-204-516-6
a) Dedno pravo

347.65/.67
VE od
COBISS.SI-ID 267812608

66.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5) / z uvodnimi pojasnili Saša Matasa in stvarnim kazalom Neže Planinšič. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2013 ([Ljubljana] : Demat). - 189 str. ; 20 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

200 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-204-508-1
a) Delovna razmerja - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem b) Trg dela - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni c) delavska participacija d) socialna varnost

349.22(497.4)(094.5)
331.5(497.4)(094.5)
VE od
COBISS.SI-ID 267528192

67.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) : (neuradno prečiščeno besedilo). - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2013 ([Ljubljana] : NTD). - 199 str. ; 20 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

100 izv.

ISBN 978-961-204-513-5
a) Varstvo okolja - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni

502/504(497.4)(094.5)
349.6(497.4)(094.5)
VE od 34 SLOVENIJA Zakon o varstvu
COBISS.SI-ID 267212800


35 JAVNA UPRAVA. VOJAŠKE ZADEVE


68.
HEDL, Dušan
        Podjetništvo v kulturi / Dušan Hedl. - Maribor : Subkulturni azil, 2012 (Postojna : Čukgraf). - 164 str. : tabele ; 22 cm. - (Frontier. Teorija ; 063)

500 izv. - O avtorju na zavihku ov. - Bibliografija: str. 156-162

ISBN 978-961-6620-32-1
a) Kulturne ustanove - Podjetništvo b) Javna uprava - Podjetništvo

351.85:658
VE od 35 HEDL DUŠAN Podjetništvo v
COBISS.SI-ID 72968449


37 VZGOJA. ŠOLSTVO


69.
BELAK Pungartnik, Suzana
        Modni dodatki iz domače delavnice / [napisala in fotografirala] Suzana Belak Pungartnik. - 1. izd. - Škofljica : Društvo ustvarjalnih Cita, 2013 ([Ljubljana] : Skušek). - 63 str. : ilustr. ; 27 cm

880 izv.

ISBN 978-961-93063-1-4
a) Modno oblikovanje - Priročniki b) Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki c) modni dodatki d) naredi sam

379.826:7.05(035)
7.05:646.4(035)
ŠO ml 37 BELAK PUNGARTNIK Modni dodatki iz VE ml 37 BELAK PUNGARTNIK Modni dodatki iz
COBISS.SI-ID 266689536

70.
        CHILDREN´S voices : interethnic violence in the school environment / edited by Zorana Medarić and Mateja Sedmak. - Koper : University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press, 2012 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 262 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-6862-30-1
a) Šole - Etnični konflikti - Zborniki b) Šole - Nasilje - Zborniki c) otroci d) učenci e) medosebni odnosi f) konflikti

37:323.1(082)
323.1:37(082)
316.62-053.5(082)
VE od 37 CHILDREN´S VOICES
COBISS.SI-ID 264888832

71.
        DRUGOSTOPENJSKI študijski programi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, cop. 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 108 str. ; 18 cm

1.500 izv.
a) Filozofska fakulteta (Ljubljana) b) Univerze - Študijski programi - Ljubljana c) univerzitetni študij d) drugostopenjski študij e) študij jezikov

378.046.4
ŠM od 37 DRUGOSTOPENJSKI ŠO od 37 DRUGOSTOPENJSKI VE od 37 DRUGOSTOPENJSKI
COBISS.SI-ID 16920114

72.
FILOZOFSKA fakuleteta (Ljubljana)
        Programi profesionalnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto ... . - Ljubljana (p.p. 580) : Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje, 2004-. - 23 cm

Letnik. - Opis po: 2010/2011
ISSN 1855-928X = Programi profesionalnega usposabljanja

37.091.12:005.963

2013
COBISS.SI-ID 251993600

73.
GRANT, Ian, 1939-
        Vzgoja odličnih deklic : [100 nasvetov, kako izvabiti najboljše iz svoje hčere] / Ian in Mary Grant ; [prevod Višnja Jerman]. - Ljubljana : Vita, 2013. - 238 str. ; 22 cm

Prevod dela: Growing great girls. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-93378-3-7
a) Dekleta - Družinska vzgoja - Priročniki b) Hčere - Vzgoja - Priročniki c) deklice d) domača vzgoja

37.018.1-055.25(035)
ŠO od VE od
COBISS.SI-ID 266764288

74.
GRANT, Ian, 1939-
        Vzgoja odličnih fantov : [100 nasvetov, kako izvabiti najboljše iz svojega sina] / Ian Grant ; [prevod Mateja Malnar]. - Ljubljana : Vita založba, 2013. - 219 str. ; 22 cm

Prevod dela: Growing great boys. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-93378-2-0
a) Fantje - Vzgoja

37.018.1-055.15
ŠO od VE od
COBISS.SI-ID 266103296

75.
        KULTURNO-umetnostna vzgoja : priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol / [uredniki Nataša Bucik, Nada Požar Matijašič, Vlado Pirc]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011 ([Ljubljana] : Littera picta). - 266 str. : ilustr. ; 25 cm

2.500 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih in str. 261-262

ISBN 978-961-03-0016-8 (Zavod Republike Slovenije za šolstvo)
a) Umetnostna vzgoja b) umetnostna vzgoja c) šole d) izobraževanje e) vzgoja f) priročniki

37.015.31:7
VE od 37 KULTURNO
COBISS.SI-ID 259572480

76.
PHELAN, Thomas W., 1943-
        Štejem do tri : [učinkovita vzgoja otrok od 2. do 12. leta] / Thomas W. Phelan ; [ilustracije Dan Farrell ; prevod Živa Hren]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 226 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: 1-2-3 magic, 4th ed. - Dodatek k naslovu naveden na ov. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-251-343-6
a) Otroci - Vzgoja - Priročniki b) Starševstvo - Priročniki c) starši d) družina e) domača vzgoja

37.018.1(035)
ŠO od 37 PHELAN THOMAS W. Štejem do tri VE od 37 PHELAN THOMAS W. Štejem do tri
COBISS.SI-ID 266837248

77.
THOMAS, Pat
        Do I have to go to school? : a first look at starting school / Pat Thomas ; illustrated by Lesley Harker. - Reprinted. - London : Wayland, cop. 2012. - 29 str. : ilustr. ; 21 x 25 cm. - (A firs look at)

ISBN 978-0-7502-5287-4 (broš.)
a) Osnovne šole - Knjige za otroke - Začetek pouka b) Vpis v prvi razred

373.3(02.053.2)=111
ŠO ml C eng THOMAS PAT Do I have to go VE ml C eng THOMAS PAT Do I have to go
COBISS.SI-ID 12101684

78.
        TRAJNOSTNA mobilnost. Priročnik za učitelje v osnovnih šolah / [avtorji Matej Ogrin ... [et al.] ; urednici Polona Demšar Mitrovič, Mojca Balant]. - Ljubljana : Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2013 (Kranj : Oman). - 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-93518-2-6 (broš.)
ISBN 978-961-93518-3-3 (pdf)
a) šolska geografija b) prometna geografija c) varstvo okolja d) priročniki

656:502/504(035)(0.034.2)
FRASCATI:
5-404
VE od 37 TRAJNOSTNA
COBISS.SI-ID 267815424

79.
WILSON, Donna
        Ustvarjalne zverinice : [izvirne zamisli za ustvarjanje z otroki] / Donna Wilson ; [fotografije Gareth Hacker ; prevedla Nina Medved]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 48 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Creative creatures. - Dodatek k nasl. na ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-00-1781-3
a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke

379.826(02.053.2)
ŠO ml 37 WILSON DONNA Ustvarjalne VE ml 37 WILSON DONNA Ustvarjalne
COBISS.SI-ID 265709056

80.
ZALOKAR Divjak, Zdenka
        Pedagoški in didaktični vidiki vzgoje / Zdenka Zalokar Divjak, Ivan Rojnik. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2010 (Hrastnik : Sinet). - 133 str. ; 24 cm. - (Zbirka Priročniki Teološke fakultete ; 19)

Na vrhu nasl. str. tudi: Katedra za oznanjevalno teologijo. - 250 izv. - Bibliografija: str. 129-131

ISBN 978-961-92694-7-3
a) Pedagogika - Učbeniki za visoke šole b) Vzgoja - Učbeniki za visoke šole c) osebnost d) vrednote

37.01(075.8)
VE od 37 ZALOKAR DIVJAK Z. Pedagoški in
COBISS.SI-ID 253040640

81.
        ŽIVETI in misliti Evropo : PAM-INA priročnik za učitelje / [avtorji Simone Kary ... [et al.] ; prevajalci Jayne Azzopardi ... et al.]. - 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete = University Press, Faculty of Arts ; Freiburg : Pädagogische Hochschule, 2012. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Ov. nasl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 50-51

ISBN 978-961-237-533-1
a) Evropska unija - Pouk - Priročniki b) Državljanstvo - Evropa c) Evropska kultura d) Evropa - Identiteta e) šolska geografija f) priročniki g) identiteta h) Evropa i) Evropska unija

37:316.73(4)
342.71(4)
37.091.3:061.1EU
VE DVDRo 31 ŽIVETI IN MISLITI VE od 31 ŽIVETI IN MISLITI
COBISS.SI-ID 263432960


39 ETNOLOGIJA


82.
        JANEZKOVE pravljice : pravljice za odrasle / [prepis in zapis Franc Senekovič ; urednica Marija Stanonik ; ilustracije učenci OŠ Sveta Ana ... [et al.] ; izbor ilustracij Tamara Andrejek, Jelka Pšajd]. - Murska Sobota : Pokrajinski muzej, 2011 (Murska Sobota : Tiskarna Klar). - 222 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6579-11-7
a) Senekovič, Franc (1874-1935) b) Slovenske ljudske pravljice - Štajerska - Zapisovanje c) Slovenske ljudske pravljice - Literarni komentarji d) slovstvena folkloristika e) zapisovanje f) Zgornja Ščavnica

398.2(497.41)
398.2(497.41):811.163.6
VE od 39 JANEZKOVE
COBISS.SI-ID 66540289

83.
KOPRIVEC, Daša, 1964-
        Dediščina aleksandrink in spomini njihovih potomcev / Daša Koprivec ; [spremna študija Bojan Baskar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 (Ljubljana : Litera [!] picta). - 152 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Migracije / Založba ZRC, ZRC SAZU ; 23. Migrantke, ISSN 2232-3449 ; 4)

400 izv. - Od aleksandrink do Aleksandrije / Bojan Baskar: str. 135-152. - Bibliografija: str. 121-131

ISBN 978-961-254-435-5
a) Aleksandrinke b) Slovenske izseljenke - Egipt c) ženske d) izseljevanje e) potomci f) kulturna dediščina

39:314.151.3-054.72-055.2(620=163.6)
314.151.3-054.72-055.2(620=163.6)
ŠO od 39 KOPRIVEC DAŠA Dediščina VE od 39 KOPRIVEC DAŠA Dediščina
COBISS.SI-ID 266140416

84.
        SLOVENIJA - dežela legend 1 / [zbrali Dušica Kunaver and [i. e. in] Brigita Lipovšek ; prevod Dušica Kunaver]. - Ljubljana : samozal. D. Kunaver, 2013 (Begunje na Gorenjskem : Žbogar). - 15 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Slovenija - dežela legend = Slovenia - country of legends, ISSN 2335-3120)

Bibliografija na notranji str. ov.
a) Slovenske legende

398.22(497.4)
VE ml
COBISS.SI-ID 268038912


57 BIOLOGIJA


85.
BOCK, Philip K.
        Razmisleki o psihološki antropologiji : stalnost in spremembe v proučevanju človeškega vedenja / Philip K. Bock ; [prevod Boštjan Kmetec]. - 1. izd. - Maribor : Založba Aristej, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 315 str. ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka / Aristej ; letn. 14)

Prevod dela: Rethinking psychological anthropology. - Ov. nasl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 282-303. - Kazalo

ISBN 978-961-220-084-8
a) psihološka antropologija b) psihoanalitična antropologija c) kognitivna antropologija d) kulturna psihologija e) osebnost f) vedenje g) čustva

572:159.9
VE Čo 57 BOCK PHILIP K. Razmisleki o
COBISS.SI-ID 74519809

86.
LONČAR, Sanja, 1965-
        Uživajte v naravi brez strahu pred klopi / Sanja Lončar, Frančiška Pirnar, Sabina Topolovec ; [fotografije Sanja Lončar, Fotolia ; ilustracija Sebastjan Kurmanšek]. - Ljubljana : Jasno in glasno, 2013. - 129 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Preverjene naravne rešitve, ISSN 2335-3724 ; 1)

Na vrhu nasl. str.: Skupaj za zdravje človeka in narave
a) Klopi - Zaščita - Naravna sredstva - Priročniki b) Repelenti - Učinkovitost - Priročniki c) Lymska borelioza - Naravno zdravljenje - Priročniki d) Klopni meningoencefalitis - Vakcinacija - Priročniki e) zaščitni ukrepi f) diagnostika g) zdravljenje h) zdravstvene posledice

576.895.42(035)
616.98:579.834.1(035)
616.831.9-002(035)
ŠO od 57 LONČAR SANJA Uživajte v naravi VE od 57 LONČAR SANJA Uživajte v naravi
COBISS.SI-ID 9193502


58 BOTANIKA


87.
BAVCON, Jože
        Naše rastline / Jože Bavcon ; [fotografije Jože Bavcon, Stojan Obid]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2013 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 256 str. : fotogr. ; 25 cm

Potiskani spojni listi. - 800 izv. - Bibliografija: str. 247-250. - Kazali

ISBN 978-3-7086-0744-3
a) Rastlinstvo - Slovenija - Priročniki b) botanika c) opisi d) zanimivosti e) rastišče f) albumi

581.9(497.4)(035)
ŠO od 58 BAVCON JOŽE Naše rastline VE od 58 BAVCON JOŽE Naše rastline
COBISS.SI-ID 266027008


59 ZOOLOGIJA


88.
BAJD, Barbara
        Moji prvi morski raki : preprost določevalni ključ / Barbara Bajd ; [fotografije Borut Mavrič in Foto arhiv Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, Harting, 2013 ([Bled] : Belin grafika). - 38 str. : fotogr. ; 20 cm

Potiskani spojni listi. - 500 izv. - Bibliografija: str. 38

ISBN 978-961-6882-09-5
a) Morski raki - Določevalni ključi - Knjige za otroke

595.3.081.12(02.053.2)
ŠO od 59 BAJD BARBARA Moji prvi morski VE od 59 BAJD BARBARA Moji prvi morski
COBISS.SI-ID 266757888


61 MEDICINA


89.
ELLIOTT, Charles H., 1948-
        Mejna osebnostna motnja za telebane / Charles H. Elliott, Laura L. Smith ; [prevod Emanuela Malačič Kladnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena : Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami : Inštitut Karakter, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - XVIII, 366 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Borderline personality disorder for dummies. - 1.500 izv. - O avtorjih: str. III. - Mejna osebnostna motnja? Kaj pa je to? Prvič slišim? / Irena Pan: str. V-VI. - Bibliografija: str. 339-342. - Kazalo

ISBN 978-961-6661-46-1 (Pasadena)
a) Mejna osebnostna motnja - Priročniki b) nevroze c) duševne motnje d) mejna stanja

159.972(035)
616.89-008.485(035)
ŠO od VE od
COBISS.SI-ID 267856384

90.
KONGRES študentov medicine (1 ; 2013 ; Maribor)
        Zbornik prispevkov s programom / 1. kongres študentov medicine Maribor, 20. maj 2013, UKC Maribor ; [uredniški odbor Anja Bizjak ... et al.]. - Maribor : Medicinska fakulteta, 2013 ([s. l.] : Flyerlarm). - 33 str. ; 21 cm

Na ov. tudi: KŠMM. - 250 izv.

ISBN 978-961-6739-46-7

61:001.891(497.4)(082)
ŠM od 61 KONGRES ŠTUDENTOV Zbornik ŠO od 61 KONGRES ŠTUDENTOV Zbornik VE od 61 KONGRES ŠTUDENTOV Zbornik
COBISS.SI-ID 74390785


612.39 PREHRANA


91.
BOUTENKO, Victoria
        Zeleno za življenje / Victoria Boutenko ; predgovor A. William Menzin ; [prevedla Daja Kiari]. - Dopolnjena in popravljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Aura, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 244 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The updated classic on green smoothie nutrition. - 1.000 izv. - Predgovor / A. William Menzin: str. 9-10. - O avtorici: str. 243. - Bibliografija: str. 232-234. - Kazalo

ISBN 978-961-6087-47-6
a) Presna hrana b) Zelenjavni sokovi - Zdravilnost c) bolezni d) naravno zdravljenje e) zdravilna prehrana f) osebna doživetja g) recepti

613.262
615.874.2:613.262
641.87:663.813(083.12)
ŠO od 612.39 BOUTENKO VICTORIA Zeleno za VE od 612.39 BOUTENKO VICTORIA Zeleno za
COBISS.SI-ID 266591488

92.
HENRICH, Ernst Walter
        Veganstvo : o najbolj zdravi prehrani in njenem učinku na podnebje, okolje, pravice živali ter človekove pravice / Ernst Walter Henrich. - Ljubljana : Slovensko vegansko društvo, 2013 ([Velenje] : Eurograf). - 44 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Die gesündeste Ernährung. - Potiskane notr. str. ov. - 10.000 izv.

ISBN 978-961-281-036-8
a) Veganstvo - Okoljski vidik b) Veganstvo - Etični vidik c) zdrava prehrana d) etika e) človekove pravice f) pravice živali g) varstvo okolja

179.3:613.261
502/504:613.261
ŠO od 612.39 HENRICH ERNST W. Veganstvo VE od 612.39 HENRICH ERNST W. Veganstvo
COBISS.SI-ID 267059968

93.
LIPOVŠEK, Severin
        Moč prehrane v športu : kako s prehrano in prehranskimi dopolnili doseči svoj največji potencial in zmogljivost / Severin Lipovšek. - Ljubljana : Samala, 2013 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - VII, 333 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Spremna beseda / Vladimir Kevo: str. VII. - O avtorju: str. 333. - Bibliografija: str. 327-330

ISBN 978-961-92987-1-8
a) Športniki - Prehrana - Priročniki b) Prehranski dodatki - Priročniki c) športna aktivnost d) vrhunski športniki e) rekreativni športniki f) makrohranila g) mikrohranila h) regeneracija i) trening j) tekmovanja k) fiziologija l) hranilne snovi

613.2:796.034.6-051(035)
ŠO od 612.39 LIPOVŠEK SEVERIN Moč prehrane v VE od 612.39 LIPOVŠEK SEVERIN Moč prehrane v

COBISS.SI-ID 267025152


613.7 ZDRAVO ŽIVLJENJE


94.
VUKOVIČ, Dejan
        Aktivna mamica : komplet priročnikov poporodne vadbe in prehrane / [fotograf David Kozamernik]. - 1. izd. - Mengeš : Rocknhill, 2011 ([Ljubljana] : Kocka). - 4 zv. : fotogr. ; 21 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.AktivnaMamica.si (Samo za kupce posameznih kompletov). - Nasl. in dodatek k nasl. navedena na skupni škatli. - Na ov. tudi: Aktivna mamica fitnes programi. - Avtorji navedeni v kolofonu. - H kompletu sodi tudi on-line dosegljiv kombiniran program vadbe s prikazi. - 2.500 izv.

Vsebina:
Telovadba z otroškim vozičkom / [Dejan Vukovič in Rok Hribar]. - 19 str.
Telovadba za mamice z otrokom / [Dejan Vukovič in Rok Hribar]. - Str. 23-39
Telovadba z elementi pilatesa, joge in fitnes vadbe / [Dejan Vukovič in Rok Hribar]. - Str. 43-59
Sistem uravnotežene prehrane in nasvetov po porodu / [Katarina Debeljak, Dejan Vukovič in Rok Hribar]. - Str. 63-79

ISBN 978-961-93176-0-0
a) Telovadba - Ženske - Vaje b) Matere - Prehrana c) poporodno obdobje d) higiena e) uravnovešena prehrana f) telesna aktivnost g) nasveti

613.71-055.52-055.2
613.2-055.52-055.2
VE od 613.7 VUKOVIČ DEJAN Aktivna mamica
COBISS.SI-ID 258233088


613.88 SPOLNOST


95.
BABIĆ, Violeta
        Knjiga za punce in njihove fante : vodnik za varen seks / Violeta Babić ; [ilustracije Kuma ; prevod Sabina Tamše]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 66 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Knjiga za devojke i njihove momke. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-251-339-9
a) Spolna vzgoja - Knjige za mladino b) spolnost c) kontracepcija d) abortus e) spolno prenosljive bolezni f) nasveti

613.88(02.053.2)
ŠO ml 613.88 BABIĆ VIOLETA Knjiga za punce VE ml 613.88 BABIĆ VIOLETA Knjiga za punce
COBISS.SI-ID 266877952


614.88 PRVA POMOČ


96.
JUG, Aleš, 1969-
        Priročnik za usposabljanje za gašenje usposobljenih oseb - oseb za izvajanje požarne straže in oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije / [avtorja, fotografije in skice] Aleš Jug, Luka Bercko ; [spremna beseda Sandra Senčič]. - Celje : Kova, 2012 ([Celje] : Gracer). - 84 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Spremna beseda / Sandra Senčič: str. 3. - Bibliografija: str. 76-77

ISBN 978-961-269-741-9
a) Gasilstvo - Priročniki b) Požarna varnost - Priročniki c) Protipožarna zaščita - Priročniki d) evakuacija

614.84(035)
VE od 614.88 JUG ALEŠ Priročnik za
COBISS.SI-ID 262347776


615 FARMACIJA


97.
        SODOBNA fitoterapija : z dokazi podprta uporaba zdravilnih rastlin / [avtorji Samo Kreft ... et al.] ; urednika Samo Kreft in Nina Kočevar Glavač ; [fotografije Maša Sinreih ... et al.]. - Ljubljana : Slovensko farmacevtsko društvo, 2013 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 692 str. : ilustr. ; 29 cm

Na dnu nasl. str.: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 684-687 in pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-92900-4-0
a) Fitoterapija - Priročniki

615.322(035)
615.89(035)
ŠO od 615 SODOBNA VE od 615 SODOBNA
COBISS.SI-ID 266260736


615.8 ALTERNATIVNO ZDRAVLJENJE


98.
DOBOS, Gustav
        Aktivirajte moči samozdravljenja : moj koncept terapije pri kroničnih boleznih / Gustav Dobos ; v sodelovanju s Petro Thorbrietz ; [prevod iz nemščine Marja Goršek Konečnik ; ilustracije Frank Duffek]. - Ljubljana : Arkadija, 2013 ([Bled] : Belin). - 281 str. : ilustr. ; 24 cm

Izv. stv. nasl.: Die Kräfte der Selbstheilung aktivieren. - 3.000 izv. - Bibliografija: str. 272-277. - Kazalo

ISBN 978-961-6451-36-9
a) Kronične bolezni - Naravno zdravljenje - Priročniki b) Naravno zdravljenje - Metode - Priročniki c) Alternativna medicina - Priročniki

615.8:616-036.1(035)
ŠO od 615.8 DOBOS GUSTAV Aktivirajte moči VE od 615.8 DOBOS GUSTAV Aktivirajte moči
COBISS.SI-ID 266151424

99.
ILIČ, Nina
        Terapija s pomočjo živali - kaj to je in kako jo lahko uporabim? / Nina Ilič. - Ljubljana : Lunba, 2013 (Kranj : Trajanus). - 40 str. ; 22 cm

Spremna beseda / Nina Jamar: str. 38

ISBN 978-961-281-004-7
a) Živali - Terapevtska uporaba - Priročniki b) terapevtske živali

615.85:636.045(035)
VE od 615.8 ILIČ NINA Terapija s
COBISS.SI-ID 266596864

100.
POŠTIĆ, Slobodanka
        V čarobnem svetu vonjev : aromaterapevtski koledar : eterična olja iz meseca v mesec / Slobodanka Poštić ; [prevedla Ana Ličina ; fotografije Photos.com in Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Buča, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 128 str. : ilustr. ; 19 cm

Izv. stv. nasl.: Mirisni kalendar. - 800 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 127

ISBN 978-961-6704-32-8
a) Aromaterapija - Priročniki b) Eterična olja - Delovanje - Uporaba - Priročniki c) gospodinjstvo d) neprijetne vonjave e) odstranjevanje f) razkuževanje g) zaščita domačih živali h) domača zdravila i) naravna čistilna sredstva j) parfumi k) izdelava l) naredi sam m) kozmetika n) recepti

615.83:665.52(035)
665.52(035)
ŠO od 615.8 POŠTIĆ SLOBODANKA V čarobnem svetu VE od 615.8 POŠTIĆ SLOBODANKA V čarobnem svetu

COBISS.SI-ID 267175424

101.
SAFIĆ Gupta, Smajo
        Ajurvedska medicina za fizično, mentalno in duhovno zdravje / Smajo Safić Gupta. - Ljubljana : Chiara, 2013. - 186 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-93134-4-2
a) Ajurveda - Priročniki

615.8(540)(035)
VE od 615.8 SAFIĆ GUPTA SMAJO Ajurvedska
COBISS.SI-ID 266277120

102.
VERMA, Vinod, 1947-
        Ajurveda : način življenja / Vinod Verma ; [prevedla Vera Čertalič]. - Brežice : Primus, 2013 ([s. l.] : Cicero). - 293 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka In zdravje)

Prevod dela: Ayurveda. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6804-74-5
a) Ajurveda

615.8(540)
ŠO od 615.8 VERMA VINOD Ajurveda VE od 615.8 VERMA VINOD Ajurveda
COBISS.SI-ID 263009024


616.89 PSIHIATRIJA


103.
BOROCH, Ann
        Pozdravimo multiplo sklerozo : dieta, razstrupljanje in prehranska preobrazba za popolno okrevanje / Ann Boroch ; [prevod Petra Brecelj]. - Nova dop. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cangura.com, 2013. - 413 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Healing multiple sclerosis. - 750 izv. - O avtorici: str. [414]. - Predgovor / Ann Louise Gittleman: str. [10] - 11

ISBN 978-961-6769-49-5 (mehka vezava)
ISBN 978-961-6769-50-1 (trda vezava)
a) Multipla skleroza - Naravno zdravljenje

616.832-004:615.8
ŠO od 616.89 BOROCH ANN Pozdravimo VE od 616.89 BOROCH ANN Pozdravimo
COBISS.SI-ID 267023360

104.
JOVANOVIĆ, Ksenija, 1979-
        Dva svetova, dve resnici : knjiga o bulimiji, nevrozi in kompulzivnem prenajedanju / Ksenija Jovanović. - Ljubljana : samozal., 2013 (Žirovnica : Medium). - 128 str. ; 25 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 128

ISBN 978-961-276-727-3
a) Bulimija b) Bolniki - Psihologija osebnosti c) nevroze d) osebnostne lastnosti e) starši f) vzgoja g) čustva h) kompulzivno prenajedanje i) ljubezen j) spolnost

616.89-008.441
159.923-056.34
ŠO od 616.89 JOVANOVIĆ KSENIJA Dva svetova VE od 616.89 JOVANOVIĆ KSENIJA Dva svetova
COBISS.SI-ID 266837504


616-00 BOLEZNI


105.
LISJAK, Mateja, 1961-
        Uporabna dermatologija / Mateja Lisjak. - Ljubljana : Chiara, 2013. - 226 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-93134-7-3

616.5
ŠO od 616-00 LISJAK MATEJA Uporabna VE od 616-00 LISJAK MATEJA Uporabna
COBISS.SI-ID 267107328

106.
THOMAS, Pat
        Do I have to go to the dentist? : a first look at healthy teeth / Pat Thomas ; illustrated by Lesley Harker. - London : Wayland, 2008. - 29 str. : ilustr. ; 22 x 25 cm. - (A first look at)

ISBN 978-0-7502-5239-3
a) zobje b) nega c) higiena d) zobozdravniki

616.31-083(02.053.2)=111
ŠO ml C eng THOMAS PAT Do I have to go VE ml C eng THOMAS PAT Do I have to go
COBISS.SI-ID 288209


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


107.
KEGEL, Mateja A.
        En.občina : energetska učinkovitost v občinah / [Mateja Kegel, Alenka Žumbar Klopčič, Tanja Srnovršnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Energetika.Net, 2013. - 160 str. : ilustr. ; 22 cm

Avtorice navedene v kolofonu. - 500 izv.

ISBN 978-961-93411-6-2
a) Lokalne skupnosti - Energetika - Učinkovitost b) energetska učinkovitost

620.9:352(4)
VE od 62 KEGEL MATEJA A. En.občina
COBISS.SI-ID 266967040

108.
SIMIČ, Slobodan, 1955-
        Tradicionalna plovila Istre / [besedilo, fotografije, reprodukcije, načrti, skice in 3D-izrisi] Slobodan Simič Sime. - Piran : Mediteranum, 2013 (Grosuplje : Grafis Trade). - 295 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 285-290. - Kazalo

ISBN 978-961-93022-4-8
a) Plovila - Istra

629.52(497.472)
629.52(497.571)
VE od 62 SIMIČ SLOBODAN Tradicionalna
COBISS.SI-ID 266197760

109.
ŽGAJNAR Gotvajn, Andreja
        Osnove okoljskega inženirstva : praktikum / Andreja Žgajnar Gotvajn, Jana Zagorc-Končan ; [fotografije in risbe Andreja Žgajnar Gotvajn]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013 ([Ljubljana] : Tiskarna d.o.o). - 42 str. : ilustr. ; 24 cm

120 izv. - Bibliografija: str. 41-42

ISBN 978-961-6756-41-9
a) Odpadne vode - Čiščenje - Vaje za visoke šole b) Čistilne naprave - Vaje za visoke šole c) Okoljsko inženirstvo - Vaje za visoke šole d) ekološko inženirstvo e) odpadne vode f) čiščenje odpadnih vod g) biološko čiščenje h) biološke čistilne naprave i) laboratorijske vaje

628.3(075.8)(076.5)
VE od 62 ŽGAJNAR GOTVAJN Osnove okoljskega
COBISS.SI-ID 265968640


630 GOZDARSTVO


110.
RIFEL, Vilko
        Nega in podiranje dreves v zahtevnih situacijah : priročnik / Vilko Rifel ; [slikovno gradivo Tanja Grmovšek ... et al.]. - Strahinj : Biotehniški center Naklo, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 179 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Predgovor / Peter Ribič: str. 11. - Bibliografija: str. 179

ISBN 978-961-93153-0-9
a) Drevesa - Obrezovanje b) Drevesa - Oskrba - Urbani prostor - Priročniki c) Drevesa - Obrezovanje - Priročniki d) Drevesa - Odstranjevanje - Priročniki e) Delo na višini - Vrvna tehnika - Priročniki f) arboristika g) mestno drevje h) oprema i) tehnični pripomočki j) varnost pri delu k) terminologija l) albumi

630*27(035)
631.54:582.091(035)
331.45:631.54(035)
ŠO od 630 RIFEL VILKO Nega in podiranje VE od 630 RIFEL VILKO Nega in podiranje
COBISS.SI-ID 257596672


631 KMETIJSTVO


111.
GLUŠIČ, Marko
        Varno ravnanje s traktorjem in traktorskimi priključki : priročnik / Marko Glušič. - 1. natis. - Novo mesto : Grm - center biotehnike in turizma, 2012 ([Ljubljana] : Jupiter mediji). - 136 str. : ilustr. ; 23 cm

5.000 izv. - Bibliografija: str. 133-134. - Kazalo

ISBN 978-961-269-745-7
a) Kmetijstvo - Varstvo pri delu - Priročniki b) Traktorji - Varnost pri delu - Priročniki c) kmetijski stroji d) traktorski priključki e) tehnični podatki

331.45:631.372(035)
629.366-78(035)
ŠO od 33 GLUŠIČ MARKO Varno ravnanje VE od 33 GLUŠIČ MARKO Varno ravnanje
COBISS.SI-ID 262395136

112.
OSTERC, Gregor
        Drevesničarstvo in trsničarstvo : gojenje lesnatih sadik in trtnih cepljenk / [[avtorja], fotografije Gregor Osterc, Denis Rusjan ; skice Dragutin Plasajec]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2013 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 112 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 112. - Kazalo

ISBN 978-961-203-403-0
a) Drevesničarstvo b) Trsničarstvo

634:631.53.03
ŠO od 634.1 OSTERC GREGOR Drevesničarstvo VE od 634.1 OSTERC GREGOR Drevesničarstvo
COBISS.SI-ID 267187456


635 VRTNARSTVO


113.
UCMAN, Renata
        Zeliščne vile z ekološkega vrta / besedilo in ilustracije Renata Ucman. - 1. izd. - Domžale : Kozmos, 2013 (Medvode : Pleško). - 23 str. : ilustr. ; 31 cm

350 izv.

ISBN 978-961-92528-4-0
a) Sonaravno vrtnarstvo - Knjige za otroke

635:631.147(035)
087.5
ŠO ml 635 UCMAN RENATA Zeliščne vile z VE ml 635 UCMAN RENATA Zeliščne vile z
COBISS.SI-ID 267585024


635.8 GOBE


114.
AMANN, Gottfried
        Pilze des Waldes / von Gottfried Amann. - Melsungen : J. Neumann-Neudamm, 1966. - 89 str. : ilustr. ; 20 cm + pril.

630*172.8
GDK:
172.8
VE od 635.8 AMANN GOTTFRIED Pilze des Waldes

COBISS.SI-ID 1534374

115.
ENGEL, Franz
        Pilzwanderungen : eine Pilzkunde für jedermann / von Franz Engel ; Herausgegeben von Paula Engel. - 6., erweiterte Aufl. - Wittenberg Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1965. - 207 str. : ilustr. ; 19 cm

635.8
VE od 635.8 ENGEL FRANZ Pilzwanderungen
COBISS.SI-ID 38908

116.
TESSARO, Bruno
        Gobe v košari : žepni vodnik za prepoznavanje in nabiranje gob / Bruno Tessaro ; [prevedla Katarina Bajželj ; fotografije Fotolia ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 380 str. : fotogr. ; 12 cm, v škatli 17 x 19 x 3 cm

Prevod dela: I funghi in tasca. - Knjižici priložen gobarski nož. - 3.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2666-9
a) Gobe - Nabiranje - Priročniki b) glive c) določanje

635.8(035)
VE od 635.8 TESSARO BRUNO Gobe v košari
COBISS.SI-ID 264280064


636.1 KONJEREJA


117.
ROUGHTON, Sheila
        Breaking and training your horse / Sheila Roughton. - London : Ward Lock, 1996 (Ljubljana : Delo). - 160 str. : večinoma barvne ilustr. ; 26 cm. - (A Ward Lock Book)

Kazalo

ISBN 0-7063-7485-1 (pbk.)
a) Konji b) Konjeniški šport - Priročniki c) konji d) konjereja e) konjeniški šport

798.2
636.1
VE od 636.1 ROUGHTON SHEILA Breaking and
COBISS.SI-ID 57813760


639.2 RIBOLOV


118.
FERRAN, Nico
        Popoln vodnik po ribištvu v morju in sladkih vodah : [plen, tehnike, pripomočki, vabe, ribiška etika] / [avtor Nico Ferran ; prevedla Sara Müller, Bojan Marčeta ; avtor nadomestnih besedil Tomaž Modic ; avtor Pravil ribolova Bojan Marčeta]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 255 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Manuale completo della pesca in mare e acqua dolce. - Avtor naveden v kolofonu. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2866-3
a) Ribolov - Priročniki b) Ribe - Priročniki

639.2(035)
597.2/.5(035)
ŠO od 639.2 FERRAN NICO Popoln vodnik VE od 639.2 FERRAN NICO Popoln vodnik
COBISS.SI-ID 266919680


641 PRIPRAVA ŽIVIL


119.
BEER, Günter
        Enolončnice : pravilna priprava in pravi užitek - vsak dan / Günter Beer, Patrik Jaros ; [prevedla Petra Cerar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 64 str. : ilustr. ; 28 cm

5.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-1742-4
a) Kuharski recepti - Enolončnice

641.81(083.12)
VE od 641 BEER GÜNTER Enolončnice
COBISS.SI-ID 265159936

120.
BEER, Günter
        Ribe in morski sadeži : pravilna priprava in pravi užitek - vsak dan / Günter Beer, Patrik Jaros ; [prevedla Petra Cerar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 64 str. : ilustr. ; 28 cm

5.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-1750-9
a) Kuharski recepti - Ribe b) Kuharski recepti - Morski sadeži

641.55:637.56(083.12)
VE od 641 BEER GÜNTER Ribe in morski
COBISS.SI-ID 265161984

121.
BEER, Günter
        Sladice : pravilna priprava in pravi užitek - vsak dan / Günter Beer, Patrik Jaros ; [prevedla Urška Godler]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 64 str. : ilustr. ; 28 cm

5.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-1751-6
a) Kuharski recepti - Sladice

641.85(083.12)
VE od 641 BEER GÜNTER Sladice
COBISS.SI-ID 265162240

122.
BEER, Günter
        Solate : pravilna priprava in pravi užitek - vsak dan / Günter Beer, Patrik Jaros ; [prevedla Meta Žnidar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 64 str. : ilustr. ; 28 cm

5.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-1752-3
a) Kuharski recepti - Solate

641.83(083.12)
VE od 641 BEER GÜNTER Solate
COBISS.SI-ID 265162496

123.
BEER, Günter
        Zelenjava : pravilna priprava in pravi užitek - vsak dan / Günter Beer, Patrik Jaros ; [prevedla Urška Godler]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 64 str. : ilustr. ; 28 cm

5.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-1753-0
a) Kuharski recepti - Zelenjava

641.55:635(083.12)
VE od 641 BEER GÜNTER Zelenjava
COBISS.SI-ID 265162752

124.
DOESER, Linda
        Sokovi in napitki : recepti, ki se jim ni moč upreti / [Linda Doeser ; fotografije Günter Beer ; prevedla Andreja Sabati Šuster]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 224 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Säfte & shakes. - Avtorica navedena v kolofonu. - 5.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-1732-5
a) Sokovi - Priprava b) Napitki - Priprava c) Kuharski recepti

641.87(083.12)
ŠO od 641 DOESER LINDA Sokovi in napitki VE od 641 DOESER LINDA Sokovi in napitki
COBISS.SI-ID 264873472

125.
SMEJ Novak, Valentina
        Kaj bo danes za kosilo? : sveže ideje in domače sestavine / [recepti in besedila] Valentina Smej Novak, [Luka Novak ; fotografije Valentina Smej Novak, Luka Novak, Mateja Jordović Potočnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 360 str. : fotogr. ; 27 cm

Drugi avtor naveden v kolofonu. - Na vrhu nasl. str. tudi: Valentina. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-92970-5-6
a) Kuharski recepti

641.55(083.12)
ŠO od 641 SMEJ NOVAK V. Kaj bo danes za VE od 641 SMEJ NOVAK V. Kaj bo danes za
COBISS.SI-ID 267123456


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA


126.
APIH, Jure
        Oglašanja v A-duru : [izbor uredniških kolumen Marketing magazina od leta 1985 do 1996] / Jure Apih. - Ljubljana : Slon, 1996 ([Ljubljana] : Delo). - 167 str. ; 22 cm

Podnasl. na prelim. str. - Izdano ob petnajstem rojstnem dnevu Marketing magazina. - Spremni besedi Tomaža Brejca in Božidarja Pahorja na zavihkih knjige

ISBN 961-6155-06-7
a) Tržno komuniciranje - Članki b) oglaševanje

659(497.4)(081)
VE od 65 APIH JURE Oglašanja v
COBISS.SI-ID 59821824

127.
BELLEGHEM, Steven van
        Voditelj dialogov : moč sodobnega potrošnika, konec klasičnih oglaševalskih modelov / Steven Van Belleghem ; [prevajalec Boštjan Tadel]. - Ljubljana : Medijski partner, 2013 ([Ljubljana] : Mat-Format). - X, 203 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The conversation manager. - Predgovor / Rudy Moenaert: str. VI-VIII. - Bibliografija: str. 196-201

ISBN 978-961-92461-8-4
a) Oglaševanje b) Potrošniki - Psihologija c) Tržno komuniciranje d) Blagovne znamke e) vedenje potrošnikov f) vedenje porabnikov g) spletno oglaševanje

659.1
VE od 65 BELLEGHEM STEVEN Voditelj dialogov

COBISS.SI-ID 267618048

128.
BREZNIK, Peter, 1955-
        Kolesar sem : brošura / [avtor Peter Breznik ; fotografije in risbe Mira Breznik ... et al.]. - Maribor : Primotehna, cop. 2013 (Ljubljana : Schwarz print). - 80 str. : ilustr. ; 21 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-93454-1-2
a) Kolesarji - Prometna vzgoja

656.183(035)
ŠO ml 65 BREZNIK PETER Kolesar sem VE ml 65 BREZNIK PETER Kolesar sem VE od 65 BREZNIK PETER Kolesar sem
COBISS.SI-ID 74478081

129.
FERLAN, Miran, 1955-
        Evidentiranje nepremičnin / Miran Ferlan ; recenzenta: Radoš Šumrada in Miran Brumec. - Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2005. - 262 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.: Geodetske evidence. - Bibliografija: str.253-257

ISBN 961-6167-67-7
a) Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Ljubljana) b) geodezija c) kataster d) katasterska izmera e) informacije f) nepremičnine g) zemljiški kataster h) kataster stavb i) zemljiška knjiga j) register prostorskih enot k) zemljiški informacijski sistem l) nepremičninska zakonodaja m) land register n) building cadastre o) cadastre p) register of spatial units q) land information system r) land law

659.2:681.3:528.44(075.8)
336.211.1:681.3(075.8)
VE od 52 FERLAN MIRAN Evidentiranje
COBISS.SI-ID 217548544

130.
HABBE, Jure
        Uživajmo v prodaji : ali česa vas o prodaji poslovnim kupcem v šolah ne bodo naučili / Jure Habbe ; [ilustracije Mateja Pivk]. - 1. izd. - Ljubljana : Lisac & Lisac, 2013. - 266 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6655-54-5
a) poslovni kupci b) prodajne priložnosti c) orodja prodaje d) trženje

658.8
VE od 65 HABBE JURE Uživajmo v
COBISS.SI-ID 266487552

131.
IVANUŠA-Bezjak, Mirjana
        O podjetništvu / Mirjana Ivanuša-Bezjak ; [ilustracije Matjaž Fuchs]. - 1. natis. - Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1996 (Ljubljana : Delo). - 197 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Kaj moram vedeti)

Bibliografija: str. 194

ISBN 86-7061-120-1
a) Podjetništvo - Priročniki b) podjetništvo c) zasebno podjetje d) priročniki

658.114(035)
VE od 65 IVANUŠA-BEZJAK M. O podjetništvu
COBISS.SI-ID 56329472

132.
SHORE, Robert
        [Ten]
        10 advertising principles / Robert Shore. - [London] : Vivays, cop. 2012. - 176 str. : ilustr. ; 25 cm

Nasl. na hrbtu in prelim. str.: 10 principles of good advertising. - Kazalo

ISBN 978-1-908126-30-6
ISBN 1-908126-30-2
a) Advertising b) Oglaševanje - Načela c) Tržno komuniciranje - Načela d) oglaševalske akcije e) reklama f) reklamni jezik g) gesla h) oblikovanje

659.11
VE od 65 SHORE ROBERT Ten advertising
COBISS.SI-ID 1102506590

133.
ŠTRANCAR, Matjaž
        EPUB in osnove elektronskega založništva / Matjaž Štrancar. - Ljubljana : Štrancar.com, 2013 ([Izlake] : Grafex). - VI, 91 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 85-86. - Kazalo

ISBN 978-961-6877-10-7
ISBN 978-961-6877-11-4 (ePub)
a) Elektronsko založništvo b) založništvo

004.738.5:655.4
VE od
COBISS.SI-ID 267352320


66 KEMIJSKA INDUSTRIJA


134.
BROOM, Dave
        The handbook of whisky : a complete guide to the world's best malts, blends and brands / Dave Broom. - Reprinted. - London : Bounty Books, 2012. - 160 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 978-0-753721-81-0
a) Viski - Proizvodnja - Vodniki b) Viski - Blagovne znamke - Vodniki c) destilacija d) destilarne e) proizvajalci f) žgane pijače g) alkoholne pijače h) zgodovina i) svetovni pregledi j) Škotska k) Irska l) ZDA m) Kanada

663.551.5:663.43(100)(036)
VE od 66 BROOM DAVE Handbook of
COBISS.SI-ID 1102607710


7 UMETNOST, ŠPORT


135.
BISHOP, Claire
        Umetni pekli : participatorna umetnost in politika gledalstva / Claire Bishop ; [prevedla Aleksandra Rekar]. - Ljubljana : Maska, 2012 (Begunje : Cicero). - 359 str. : ilustr., fotogr. - (Zbirka Transformacije ; št. 35)

Prevod dela: Artificial hells

ISBN 978-961-6572-34-7
a) Umetnost - Družbena participacija b) Umetnost - Družbena angažiranost c) družbeno angažirana umetnost d) participatorna umetnost e) skupnostna umetnost f) eksperimentalna umetnost g) dialoška umetnost h) litoralna umetnost i) intervencijska umetnost j) kolaborativna umetnost k) kontekstualna umetnost l) performans m) gledališče n) participatorna angažiranost o) politika gledalstva p) zgodovinska avatgarda

7.038.531:792.038.531:7.01
VE od
COBISS.SI-ID 266932992

136.
CIBIC, Jasmina
        Za naše gospodarstvo in kulturo = For our economy and culture / Jasmina Cibic ; [urednika Tevž Logar, Vladimir Vidmar ; besedila Lina Džuverović ... [et al.] ; izbor vizualnega materiala Manca Bajec, Jasmina Cibic, Nika Grabar ; prevodi v angleški jezik Rawley Grau, Alenka Ropret, prevodi v slovenski jezik Tadej Reissner, Alenka Ropret]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane : Galerija Škuc, 2013 (Ljubljana : Formatisk). - 371 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov. in angl. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-6509-34-3 (MGML)
ISBN 978-961-6751-67-4 (Škuc)
a) Cibic, Jasmina (1979-) - Razstavni katalogi b) Slovenska umetnost - Beneški bienale - 2013 - Zborniki c) 21.st. d) projekti

7.038.5(497.4)(082)
7(497.4):929Cibic J.
VE od 7 CIBIC JASMINA Za naše
COBISS.SI-ID 267097856

137.
ČELIK, Matevž
        Pod skupno streho : moderne javne zgradbe iz zbirke MAO in drugih arhivov / Matevž Čelik, Maja Vardjan, Bogo Zupančič. - Ljubljana : Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2013 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 263 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 258-260. - Kazalo

ISBN 978-961-6669-24-5
a) Javne zgradbe - Slovenija - 21.st. b) Arhitekturno projektiranje - Slovenija - 21.st.

727(497.4)"20"(082)
721(497.4)"20"(082)
VE od
COBISS.SI-ID 267297280

138.
ČERNE Oven, Petra
        Oblikovanje agende ali Kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso : fokus: storitveno in informacijsko oblikovanje = Designing an agenda, or, How to avoid solving problems that aren't : focus: service and information design / Petra Černe Oven, Barbara Predan ; [prevod v angleščino Rawley Grau, Erica Johnson Debeljak, prevod v slovenščino Nataša Velikonja ; fotografije Izidor Jesenko, Nika Jesenko]. - Ljubljana : Društvo Pekinpah : Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, 2013 ([Ljubljana] : Dalmatin). - 388 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka 42 ; zv. 3)

Slov. in angl. besedilo. - Bibliografija: str. 372-385. - Kazalo

ISBN 978-961-93098-3-4 (Društvo Pekinpah)
a) Informacijske storitve - Oblikovanje b) informacijsko oblikovanje c) storitveno oblikovanje

7.05:659.2
VE od 7 ČERNE OVEN PETRA Oblikovanje
COBISS.SI-ID 266872064


71 UREJANJE PROSTORA


139.
DIMITROVSKA Andrews, Kaliopa
        Orodja za usmerjanje in nadzor urbanih oblik / Kaliopa Dimitrovska Andrews. - 1. natis. - Ljubljana : Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2011 ([Ljubljana] : Garamond). - 102 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Urbani izziv : publikacije)

300 izv. - Bibliografija: str. 93-97. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6390-31-6
a) Mesta - Prostorski razvoj b) Mesta - Urbanistično planiranje

711.4
VE od 71 DIMITROVSKA A. K. Orodja za
COBISS.SI-ID 259557888

140.
KOTNIK, Franci, 1963-
        Mozirski gaj : monografija o naravi in ljudeh, ki živijo z njo in za njo / [urednik in avtor besedil Franci Kotnik ; avtorji fotografij Vlado Lamut ... et al.]. - Mozirje : EHD Mozirski gaj, 2009 (Zagreb : GZH). - 119 str. : ilustr. ; 21 x 29 cm

Izdano ob 30-letnici Mozirskega gaja. - Zvd. na sprednjih spojnih listih

ISBN 978-961-269-070-0
a) Parki - Zgodovina - Mozirje

712.253(497.4Mozirje)(091)
VE od 71 KOTNIK FRANCI Mozirski gaj
COBISS.SI-ID 245832960

141.
LEITINGER, Robert
        Okrasni ribniki : harmonija zvokov, barv in oblik / Robert Leitinger ; [fotografije Robert Leitinger ... et al.]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2013 ([s. l.] : Belin grafika). - 143 str. : ilustr. ; 25 cm

O avtorju: str. 141-142. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6897-39-6
a) Ribniki - Naredi sam - Priročniki b) Vrtna arhitektura - Vodni vrtovi - Priročniki c) Krajinsko vrtnarstvo - Priročniki

712.5(285.3)(035)
ŠO od 71 LEITINGER ROBERT Okrasni ribniki VE od 71 LEITINGER ROBERT Okrasni ribniki
COBISS.SI-ID 74526209

142.
POGAČNIK, Andrej, 1944-
        Prostorsko načrtovanje turizma / Andrej Pogačnik ; knjigo sta strokovno pregledala Boris Leskovec in Dejan Cigale ; fotografije z naslovnice: Boris Laharnar. - 1. izd., 1. natis. - V Ljubljani : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Komisija za tisk, 2008 ([Trzin] : NTD). - 196 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 195-196

ISBN 978-961-6167-85-7
a) Turizem - Prostorsko planiranje - Slovenija b) Slovenija - Prostorski razvoj c) prostorsko planiranje d) turistična geografija e) urbanizem f) urbanizacija g) krajinska arhitektura h) trajnostni razvoj

711.2:338.48(497.4)
VE od 71 POGAČNIK ANDREJ Prostorsko
COBISS.SI-ID 242961408


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST


143.
GERLINGS, Charlotte
        Embroidery : a beginner's step-by-step guide to stitches and techniques / Charlotte Gerlings ; [illustrated by David Woodroffe]. - London : Arcturus, 2012. - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Craft workbooks)

ISBN 978-1-84858-632-1
a) vezenje b) strojno vezenje c) ročno vezenje d) priročniki e) tehnike vezenja

745.5(035)=111
VE od 74 GERLINGS C. Embroidery
COBISS.SI-ID 4066487

144.
GERLINGS, Charlotte
        Knitting & crochet : a beginner's step-by-step guide to methods and techniques / Charlotte Gerlings ; [illustrated by David Woodroffe]. - London : Arcturus, 2012. - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Craft workbooks)

ISBN 978-1-84837-782-0
a) Pletenje - Ročna dela - Priročniki b) Kvačkanje - Ročna dela - Priročniki c) tehnike d) vzorci

746.4(035)
VE od 74 GERLINGS C. Knitting
COBISS.SI-ID 1102743902

145.
GERLINGS, Charlotte
        Patchwork : a beginner's step-by-step guide to patterns and techniques / Charlotte Gerlings ; [illustrated by David Woodroffe]. - London : Arcturus, 2012. - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Craft workbooks)

ISBN 978-1-84837-785-1
a) Šivanje - Ročna dela - Priročniki b) krpanke c) prešivanje d) aplikacije e) tehnike f) vzorci

746.4(035)
VE od 74 GERLINGS C. Patchwork
COBISS.SI-ID 1102743646

146.
GERLINGS, Charlotte
        Sewing : a beginner's step-by-step guide to stitching by hand and machine / Charlotte Gerlings ; [illustrated by David Woodroffe]. - London : Arcturus, 2012. - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Craft workbooks)

ISBN 978-1-84837-783-7
a) Šivanje - Ročna dela - Priročniki b) tehnike c) vzorci

746.4(035)
VE od 74 GERLINGS C. Sewing
COBISS.SI-ID 1102743390

147.
GERLINGS, Sara
        Soft toys : cut out and sew your own original toys / Sara Gerlings ; [illustrated by David Woodroffe]. - London : Arcturus, 2012. - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Craft workbooks)

ISBN 978-1-84858-630-7
a) šivanje b) igrače

746.4(035)=111
VE od 74 GERLINGS SARA Soft toys
COBISS.SI-ID 5636576

148.
PRESTON, Martha
        Quilting and appliqué : a beginner's step-by-step guide to stitching by hand and machine / Martha Preston ; [illustrated by David Woodroffe]. - London : Arcturus, 2012. - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Craft workbooks)

ISBN 978-1-84858-631-4
a) šivanje b) tehnike c) vzorci d) krpanke

746.4(035)=111
VE od 74 PRESTON MARTHA Quilting and
COBISS.SI-ID 313041

149.
VOWLES, Diana
        Beading : a beginner's step-by-step guide to beading techniques / Diana Vowles ; [illustrated by David Woodroffe]. - London : Arcturus, 2012. - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Craft workbooks)

ISBN 978-1-84858-629-1
a) nakit b) izdelava c) perle d) okrasni kamni e) modni dodatki

745.5(035)=111
VE od 74 VOWLES DIANA Beading
COBISS.SI-ID 312785


75 SLIKARSTVO


150.
MEDVED, Andrej, 1947-
        [Pet]
        5 esejev o slikarstvu Emerika Bernarda : eseji / Andrej Medved. - Koper : Hyperion, 2013

ISBN 978-961-6938-01-3
a) Bernard, Emerik (1937-) - Eseji b) Slovensko slikarstvo - 21.st. - Študije

75(497.4):929Prančič I.(081)
VE od
COBISS.SI-ID 267246592

151.
MEDVED, Andrej, 1947-
        [Pet]
        5 esejev o slikarstvu Iva Prančiča : eseji / Andrej Medved. - Koper : Hyperion, 2013

ISBN 978-961-6382-99-1
a) Prančič, Ivo (1955-) - Eseji b) Slovensko slikarstvo - 21.st. - Študije

75(497.4):929Prančič I.(081)
VE od
COBISS.SI-ID 267193088


77 FOTOGRAFIJA


152.
BARTHES, Roland
        Camera lucida : zapiski o fotografiji / Roland Barthes ; [prevedla Zoja Skušek ; spremna beseda Zdenko Vrdlovec]. - [Ponatis]. - Ljubljana : ŠKUC : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, [2012] ([Ljubljana] : Studio print). - 122 str. : fotogr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: La chambre claire. - Podatek o letu izida in ponatisu posredoval založnik. - 1.000 izv. - Roland Barthes in fotografija : (spremna beseda) / Zdenko Vrdlovec: str. 106-121. - Bibliografija: str. 102-103. - Bibliografija del Rolanda Barthesa: str. 122. - Kazalo
a) Fotografija - Semiotika

77:81'22
ŠO od 77 BARTHES ROLAND Camera lucida VE Čo 77 BARTHES ROLAND Camera lucida
COBISS.SI-ID 9147934

153.
        MORJE / [avtorji besedil Gaetano Cafiero ... [et al.] ; prevod Nataša Žener]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004 (natisnjeno v Singapurju). - 735 str. : fotogr. ; 17 cm

Prevedeno po: The sea; izv. nasl.: Il mare. - Izšlo v Svetu knjige. - Kazalo

ISBN 86-11-16920-4
a) Morje - Fotografski motivi - Albumi b) umetniška fotografija

574.5(26):77.047(084.12)
VE od 77 MORJE
COBISS.SI-ID 213347072


78 GLASBA


154.
        EKSPERIMENT Slovenia [Zvočni posnetek] / [urednik Luka Zagoričnik]. - Ljubljana : SIGIC-Slovenski glasbenoinformacijski center, p, cop. 2013. - 1 CD (78 min, 7 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica (46 str.)

Podatki o odgovornosti iz spremne knjižice. - 1.000 izv. - Različni izvajalci. - Vsebina: Konstrukt / Tomaž Grom, Tao G. Vrhovec Samobolec, Michel Doneda, Jonas Kocher (remiks, remiks by Giuseppe Ielasi). Dissolve your clench in a compost heap, even / Marko Karlovčec. Meditacija o bližini = Meditation on closeness / Bojana Šaljić Podešva. Din din / Čučnik, Pepelnik, Grom. Dunji / JekaundKiki. Untitled / Tomaž Grom. Question of good and bad / iT. Chem:Sys:Apparatus / Marko Batista. Chop / Vanilla Riot. Early composition 2006 / Miha Ciglar. Caressing the studio (Bed, table, window, chair) / Tao G. Vrhovec Sambolec. Ljubljana - Tokyo / Nʼtoko & Seijiro Murayama. Dioptrija - Dioptre / Samo Kutin & Marko Jenič
- - Eksperiment Slovenia / besedila Luka Zagoričnik ; prevod Luka Zagoričnik, Steven Loy ; oblikovanje Eda Pavletič. - 46 str. : ilustr. ; 12 x 13 cm

SGC CD 003 SIGIC
a) Slovenska eksperimentalna glasba - CD-plošče b) Elektroakustična glasba - CD-plošče c) Elektronska glasba - CD-plošče

78(497.4)(086.76)
780.8.780.653.3(086.76)
VE CDo 78 EKSPERIMENT SLO
COBISS.SI-ID 267302656

155.
LUNIN med (Glasbena skupina)
        Po lougi lejče [Zvočni posnetek] / Lunin med ; [ilustracija Mitja Ficko ; oblikovanje Rada Kikelj Drašler]. - Posavec : Klopotec ; Čadrg : Čadrg Records, 2012 ([Ljubljana] : Racman). - 1 CD (38 min, 34 sek) : stereo ; 12 cm

Na ovitku: Slovenske ljudske pesmi, pospremljene z glasbili in zvočili sveta. - Podatki o odgovornosti z ov. - Lunin med: Mateja Gorjup, glas, zvočila ; Samo Kutin, glasbila, zvočila, glas. - Vsebina: Igraj kolo jabuko (Bela Krajina) ; Hruške, jabuke, slive (Bela Krajina) ; Či bi jes bijla fčelica (Prekmurje) ; Po lougi lejče (Prekmurje) ; Marko skače (Prekmurje) ; Jas bom jedne citre küpo (Porabje) ; Neža hodla proso plejt (Prekmurje) ; Lisica ta fasalawa (Rezija) ; Jaz bi rad cigajnar bil (Koroška) ; Lepa Anka kolo vodi (Bela Krajina) ; Sestra šiva (besedilo ljudsko iz Slovenske narodne pesmi Karla Štreklja) ; Magdalenca upije (Primorska) ; Oj, pojd, dežek ti (Prekmurje) ; Pobelelo pole z ovcama (Bela Krajina) ; Fse kar lazi po ten sveti (Prlekija) ; Tri race, tri pure, tri bele gosi (Štajerska) ; Čmelica lejče (besedilo ljudsko iz Slovenske narodne pesmi Karla Štreklja)

SAK CD 003 Klopotec
a) Slovenske ljudske pesmi - CD-plošče b) Ljudske pesmi - Slovenija - CD-plošče c) Ljudska glasba - Slovenija - CD-plošče

784.4(497.4)(086.76)
398.8(497.4)(086.76)
VE CDm 78 LUNIN MED Po lougi lejče
COBISS.SI-ID 800584

156.
        MEET the orchestra [Zvočni posnetek] : [discover the sounds od the orchestra with your little one]. - [S. l.] : Buena Vista Records : EMI Records, p 2005. - 1 CD (42 min, 13 sek) : stereo ; 12 cm. - (Baby Einstein)

Dodatek k nasl. z ov.

0946 3 68882 2 4
a) instrumentalna glasba b) klasična glasba c) otroci d) zgoščenke e) CD

785:159.98(0.053.2)(086.76)
VE CDm 78 MEET
COBISS.SI-ID 733256

157.
NUDE (Glasbena skupina)
        Dvajset [Zvočni posnetek] / Nude. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, p, cop. 2013. - 1 CD (71 min, 35 sek) : stereo ; 12 cm + 1 zgibanka ([2] str.)

Ostali nasl. na ov.: 20 ; Dvajset let. - Nude: Boštjan Dermol, vokal ; Teodor Amanović - Toš, kitara ; Gaber Marolt, bobni ; Marko Furek, bas ; Dejan Štuhec, klaviature. - Vsebina: Najlepša pesem / G. Marolt, T. Amanović. Balon / G. Marolt, P. Pogelšek. Tako lepo si zlomila mi srce / G. Marolt, B. Dermol, T. Amanović, Nude. Polja sanj / T. Amanović, B. Dermol, Nude. Element L / T. Amanović, G. Marolt, Nude. Rola / Roe, Weller, G. Marolt, Pavlič, P. Pogelšek. Padam v ljubezen / G. Marolt, Nude. Povejmizakaj pesem / B. Dermol, Nude. Yoompin / T. Amanović, B. Dermol, G. Marolt, Pak, Narobe svet / G. Marolt, B. Dermol, P. Pogelšek, Nude. Nekje vmes / G. Marolt, B. Dermol, Nude. Šiʼz d bes / G. Marolt., P. Pogelšek. Pepelka / P. Pogelšek, Jerant, G. Marolt. Kere hude bejbe / G. Marolt, B. Dermol, Nude. Mal narobe / G. Marolt, B. Dermol, Nude. Nočem domov / B. Dermol, Nude. Mambo love / T. Amanović, G. Marolt, Nude. Ni čist greh / B. Dermol, G. Marolt, P. Pogelšek, Nude. Budala / G. Marolt, Nude. Razlog / P. Pogelšek, Nude

113123 RTV Slovenija
a) Popularna glasba - Slovenija - CD-plošče b) Rock glasba - CD-plošče

784.011.26(497.4)(086.76)
VE CDo 78 NUDE Dvajset
COBISS.SI-ID 9147166

158.
TAMBURAŠI iz Cirkulan
        Kukafce [Zvočni posnetek] / Tamburaši iz Cirkulan ; [vse pesmi in viže so ljudske. Vse razen Študentovska (5), Dekle pere srajci dve (10) ter Pod onom gorom zelenom in Mutasto kolo (13) so priredbe Boštjana Polajžerja ; avtorici priredbe petja (5) in (10) sta Nada Polajžer in Mira Petrovič, avtor priredbe petja (13) je Bojan Glaser]. - Maribor : Subkulturni azil : Akord Records, p 2013. - 1 CD (41 min, 43 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([6] str.)

Podatki o odgovornosti iz spremne knjižice. - Tamburaši iz Cirkulan: Boštjan Polajžer, bisernica, lončeni bas ; Mira Petrovič, I. brač, vokal ; Toni Štumberger, II. brač ; Daniel Polajžer, tamburaško čelo, vokal ; Slavko Belšak, kitarska bugarija ; Tonček Milošič, kontrabas, vokal ; Nada Polajžer, lončeni bas, vokal. Sodelovali so člani Foklornega društva Rožmarin Dolena (petje in ples - 13) in Tomaž Rauch (violina - 4). - Vsebina: Budnica ; Pri sósedi se že kadi ; Sinek Martinek ; Plesi iz Razkrižja ; Študentovska ; Valček v ef ; Gospocka ptica ; Marija bi rada na ohcet šla ; Miha Tunča ; Dekle pere srajci dve ; Prepoljska polka ; Cigojner valcer ; Pod onom gorom zelenom in Mutasto kolo ; Uskoški plesi

ARCD 024 Akord Records
FREE CD 046 Subkulturni azil
a) Ljudska glasba - Slovenija - CD-plošče

784.4(497.4)(086.76)
VE CDo
COBISS.SI-ID 24136248


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


159.
        GROWING puzzle sunflower [Garnitura] = Groeipuzzel zonnebloem = [Večplastne vstavljanke - sončnica]. - Rijssen : Educo, [2013?]. - 1 komplet (31 kosov) : les, barve ; v kvadratu višine 25 cm. - (Growth puzzles = Groeipuzzel. Serie 2)

Izobraževalna igrača. - Družabna igrača. - Podatki tudi z računa. - Leto izida je enako z letom kupljene igrače. - Mednarodna oznaka za varno (CE) igračo. - 522.018. - Od 4. do 6. leta
a) izobraževalne igrače b) didaktične igrače c) puzzle d) sestavljanke

794.54(0.053.2)(086.4)
688.72(0.053.2)(086.4)
VE ps 793 GROWING PUZZLE Sunflower
COBISS.SI-ID 24154424


791 KINEMATOGRAFIJA. FILMI


160.
        ASTÉRIX & Obélix. Au service de sa majesté [Videoposnetek] = Asterix in Obelix v Britaniji / d'aprés l'œuvre de Rene Goscinny et d'Albert Uderzo ; un film de Laurent Tirard ; scènario de Laurent Tirard et Grégoire Vigneron ; directeur de la photographie Denis Rouden ; musique originale Klaus Badelt. - Vojnik : Fivia, 2013. - 1 video DVD (ca 109 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1597522/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov. - Vzpor stv. nasl. na embalaži: Asterix & Obelix v Britaniji. - Produkcija: Cinetotal itd. - Igrajo: Gérard Depardieu, Edouard Baer, Guillaume Gallienne, Vincent Lacoste itd.
a) Francoski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Španski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) Italijanski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji d) Madžarski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji e) komedija f) koprodukcija

791.221.2(44+460+450+439)(086.82)
ŠO DVDm M ASTÉRIX & OBÉLIX V Britaniji VE DVDm M ASTÉRIX & OBÉLIX V Britaniji
COBISS.SI-ID 1102904670

161.
        BUGS Bunny [Videoposnetek] : 12 classic cartoons = Zajček Dolgoušček : 12 klasičnih risank. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Looney tunes) (Kids collection = Otroška zbirka)

Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Z29 Y32525. - DVDWB0750. - Vsebina na embalaži: Je to opera, Doc?. Divji zajec. Stari sivi zajec. Dolgoušček igra bejzbol. Srhljivi zajec. Strašni zajec. Seviljski zajec. zajčji požar. Dolgoušček zabavljač. Viteški zajec. Elmerjeva skrita kamera. zajčji upor
a) Ameriški filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški filmi d) DVD

791.228(73)(0.053.2)(086.82)
ŠO DVDm C ZAJČEK DOLGOUŠČEK VE DVDm C ZAJČEK DOLGOUŠČEK
COBISS.SI-ID 267284992

162.
        CLOUD atlas [Videoposnetek] = Atlas oblakov / written for the screen and directed by Lana Wachowski & Tom Tykwer & Andy Wachowski ; based upon the novel by David Mitchell ; directors of photography John Toll, Frank Griebe ; music by Tom Tykwer, Johnny Klimek, Reinhold Heil. - Ljubljana : Cinemania group, 2013. - 1 video DVD (ca 172 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1371111/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Cloud Atlas itd. - Igrajo: Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugo Weaving, Jim Sturgess itd.
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Hongkonški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Singapurski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) drama f) fantastični film g) fantazijski film h) znanstvenofantastični film i) fantastična drama j) fantazijska drama k) znanstvenofantastična drama l) koprodukcija

791.221.4(430+73+512.317+592.3)(086.82)
ŠO DVDo
COBISS.SI-ID 1102650462

163.
DARIŠ, Metka
        Niko Matul : filmska scenografija = production design : retrospektiva filmov in razstava = film retrospective and exhibition : [Slovenska kinoteka, 11. 5. - 24. 6. 2003, Galerija Jakopič, 14. 5. - 1. 9. 2013] / Metka Dariš ; [dodatna besedila Jože Dolmark ... [et al.] ; filmografija, biografija Špela Čižman ; dokumentacija gledaliških scenografij Francka Slivnik ; prevod Maja Lovrenov]. - Ljubljana : Slovenska kinoteka = Slovenian Cinematheque, 2013 (Ljubljana : Matformat). - 109 str. : ilustr. ; 30 cm

Zadnji dodatek k nasl. v kolofonu. - Slov. besedilo in angl. prevod. - 550 izv.

ISBN 978-961-6417-81-5
a) Matul, Niko (1828-1988) b) filmska scenografija c) slovenski film d) filmska produkcija

791.6(497.4):929Matul N.
VE od
COBISS.SI-ID 266888704

164.
        DJANGO unchained [Videoposnetek] = [Django brez okov] / director of photography Robert Richardson ; written and directed by Quentin Tarantino. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 165 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1853728/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv., srb., angl. itd. - Vzpor. stv. nasl. na embalaži. - Produkcija: Weinstein Company itd. - QCT 409. - Igrajo: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson itd. - Leta 2013 je bil film nagrajen z Oskarjem za najboljšo moško stransko vlogo in za najboljši izvirni scenarij
a) Ameriški igrani filmi - Vestern - Video DVD-ji b) western c) pustolovski film

791.223.1(73)(086.82)
ŠO DVDo VE DVDo 791 DJANGO BREZ OKOV
COBISS.SI-ID 1102590558

165.
        EARTH [Videoposnetek] = Zemlja : življenjsko popotovanje / directors Alastair Fothergill, Mark Linfield ; music composed and conducted by George Fenton ; photography Andrew Anderson ... [et al.]. - Vojnik : Fivia, 2013. - 1 video DVD (ca 95 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0393597/ - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Posneto 2007. - Podnapisi v slov. - Produkcija: BBC itd. - Pripoveduje Patrick Stewart
a) Zemlja - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) narava c) živali

791.229.2:55/59(086.82)
55/59:791.229.2(086.82)
VE DVDo 55 ZEMLJA
COBISS.SI-ID 1102470238

166.
        FRANKENWEENIE [Videoposnetek] = Frankenštajnček / music by Danny Elfman ; director of photography Peter Sorg ; based on a screenplay by Lenny Ripps ; based on an original idea by [and] directed by Tim Burton ; screenplay by John August. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 87 min) : č-b, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1142977/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija: Walt Disney Pictures itd. - DVDW0281. - Glasovi: Catherine O'Hara, Martin Short, Martin Landau itd. - V letu 2013 je bil film nominiran za oskarja za najboljši animirani celovečerni film
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke

791.228(0.053.5)(086.82)
ŠO DVDm P FRANKENWEENIE VE DVDm P FRANKENWEENIE
COBISS.SI-ID 1102581854

167.
        GAMBIT [Videoposnetek] = Nateg in pol / music composed and conducted by Rolfe Kent ; director of photography Florian Ballhaus ; screenplay by Joel Coen & Ethan Coen ; directed by Michael Hoffman. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0404978/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Crime Scene Pictures itd. - Q418. - Igrajo: Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija

791.221.2(73)(086.82)
VE DVDo 791 NATEG IN POL
COBISS.SI-ID 1102471518

168.
        A GOOD day to die hard [Videoposnetek] = Umri pokončno. Dober dan za smrt / music by Marco Beltrami ; director of photography Jonathan Sela ; written by Skip Woods ; directed by John Moore. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 94 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1606378/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2013. - Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija: Giant Pictures itd. - DVF55130. - Igrajo: Bruce Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch, Mary Elizabeth Winstead itd.
a) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) thriller d) triler

791.221.7(73)(086.82)
VE DVDo 791 UMRI POKONČNO Dober dan za smrt

COBISS.SI-ID 1102890590

169.
        GOSENICA Tinka. 1, Na morju [Videoposnetek]. - [Velenje] : AV studio, 2008. - 1 video DVD (ca 8 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Pampers)

Za podjetje Procter & Gamble izdelan promocijski dvd Pampers za Slovenijo. - Vsebuje tudi dokumentarne posnetke. - DVD SI 001
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke e) video DVD

791.228(0.053.2)(086.82)
ŠO DVDm C GOSENICA TINKA Na morju VE DVDm C GOSENICA TINKA Na morju
COBISS.SI-ID 3059684

170.
        The IMPORTANCE of being Earnest [Videoposnetek] = Pomembno je biti Earnest / music by Charlie Mole ; director of photography Tony Pierce ; screenplay by Oliver Parker, based on the play by Oscar Wilde. - Ljubljana : Cinemania group [i.e.] Creativa : Dnevnik, 2004. - 1 video DVD (ca 97 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm

Podnaslovljeno v slov., hrv. - Vloge: Rupert Everett, Colin Firth, Frances O`Connor, Reese Witherspoon JudiDench, Tom Wilkinson
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) drame d) video DVD e) DVD

791.43-311.4(086.82)
VE DVDo 791 POMEMBNO JE BITI
COBISS.SI-ID 218841344

171.
        KRATKI stiki [Videposnetek] = Short circuits / scenarij, scenografija, montaža in režija Janez Lapajne ; direktor fotografije in snemalec Matej Križnik ; glasba Uroš Rakovec. - Vojnik : Fivia, 2013. - 1 video DVD (ca 104 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1085445/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto 2006. - Podnapisi v angl. - Produkcija: Triglav Film itd. - Igrajo: Tjaša Železnik, Grega Zorc, Jernej Šugman, Sebastian Cavazza itd. - Leta 2006 nagrada Vesna za najboljšo glavno igralko, režiserja, celovečerni film, stransko moško vlogo, montažo, glasbo, zvok in scenarij.
a) Slovenski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama

791.221.4(497.4)(086.82)
ŠO DVDo 791 KRATKI STIKI VE DVDo 791 KRATKI STIKI
COBISS.SI-ID 1102902622

172.
        PARENTAL guidance [Videoposnetek] = Brez nadzora staršev / directed by Andy Fickman ; written by Lisa Addario & Joe Syracuse ; director of photography Dean Semler ; music by Marc Shaiman. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 100 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1047540/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv., angl., srb. itd. - Produkcija: Chernin Entertainment/Face Productions. - DVF54813. - Igrajo: Billy Crystal, Bette Midler, Marisa Tomei, Tom Everett Scott itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija

791.221.2(73)(086.82)
ŠO DVDo 791 BREZ NADZORA
COBISS.SI-ID 1102466142

173.
PLANINA, Bojana
        Stkana zgodba lanenega prtiča [Videoposnetek] : podoživljanje sveta podob iz preteklosti naših krajev : dokumentarno izobraževalni film / scenarij in besedilo Bojana Planina ; režiser, kamera Tomo Čonkaš ; glasba Matjaž Jarc. - [Velenje] : Studio Mozaik, 2012. - 1 video DVD (ca 32 min) : barve, zvok ; 12 cm + [4] str. (opis filma)

Produkcija: Studio Mozaik. - 250 izv. - Sodelujejo: Pavla Krenker, Patricija Grobelnik, Bojana Planina, Silvija Vocovnik itd., bere Nadja Jarc

ISBN 978-961-93272-1-0 (EUR 11)
a) Tkanje - Slovenski ljudski običaji - Graška Gora - Video DVD-ji b) Slovenski filmi - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji c) slovenski ljudski običaji d) slovenska ljudska umetnost e) Slovenija f) Šaleška dolina g) Graška Gora h) domoznanstvo i) kulturna dediščina j) domača obrt k) DVD

791.229.2:39(=163.6)(086.82)
39:677(497.413)(086.82)
VE Do DVD 39 PLANINA BOJANA Stkana zgodba lan

COBISS.SI-ID 264456192

174.
        REALITY [Videoposnetek] = Resničnost / un film di Matteo Garrone ; soggetto Matteo Garrone, Massimo Gaudioso ; sceneggiatura Maurizio Braucci ... [et al.] ; direttore della fotografia Marco Onorato ; musiche composte e diretto da Alexandre Desplat. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2013. - 1 video DVD (ca 112 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1846487/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov., srb. in bos. - Produkcija: Archimede itd. - Igrajo: Aniello Arena, Loredana Simioli, Nando Paone, Nunzia Schiano itd. - Leta 2012 druga nagrada žirije v Cannesu
a) Italijanski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) komedija d) drama e) koprodukcija

791.221.2(450+44)(086.82)
VE DVDo 791 RESNIČNOST
COBISS.SI-ID 1102816350

175.
        RISE of the guardians [Videoposnetek] = Pet legend / directed by Peter Ramsey ; screenplay by David Lindsay-Abaire ; based on Guardians of childhood, the book series by William Joyce, and The man in the moon, a reel fx short film directed by William Joyce ; music by Alexandre Desplat ; prevod Vesna Žagar. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 93 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1446192/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Dialogi v angl., sinhronizacija v slov., hrv. itd., podnapisi v slov., hrv., srb., angl. itd. - Posneto 2012. - Produkcija: DreamWorks Animation. - E4-118930-DV. - SQDWA 360. - Režija slovenske sinhronizacije Jernej Kuntner. - Glasovi v angl.: Chris Pine, Alec Baldwin, Isla Fisher itd., glasovi v slov.: Boris Kerč, Miha Rodman, Primož Pirnat itd.
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke e) družinski filmi

791.228(0.053.5)(086.82)
ŠO DVDm P PET LEGEND VE DVDm P PET LEGEND
COBISS.SI-ID 1102598494

176.
        ROAD runner & Wile E. Coyote [Videoposnetek] : 12 classic cartoons = Cestni dirkač in Vili E. Kojot : 12 klasičnih risank. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 75 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Looney tunes) (Kids collection = Otroška zbirka)

Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Z29 Y32526. - DVDWB0751. - Vsebina na embalaži: Sladki vohun. Trčeni trki. Pločevinasti kojot. Vzhod in izhod. Mimostrel. Gorski lov. Hitra cesta. Skalni skok. Deroče dirkanje. Kojotov let. Hitri bip. Kosmate kočije
a) Ameriški filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški filmi d) DVD

791.228(73)(0.053.2)(086.82)
ŠO DVDm C CESTNI DIRKAČ VE DVDm C CESTNI DIRKAČ
COBISS.SI-ID 267283456

177.
        TWEETY [Videoposnetek] : 12 classic cartoons = Čivkec : 12 klasičnih risank. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 81 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Looney tunes) (Kids collection = Otroška zbirka)

Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Z29 Y32527. - DVDWB0752. - Vsebina na embalaži: Sladki Čivkec. Poredni muc. Vlak odhaja. Kanarski spor. Mačje težave. Soba in ptič. Klic na pomoč. Ljubi, ljubi Čivkec. Zavit kot darilo. Kako je ljubka. Ptičje društvo. Čivkec in fižolček
a) Ameriški filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški filmi d) DVD

791.228(73)(0.053.2)(086.82)
ŠO DVDm P ČIVKEC VE DVDm C ČIVKEC
COBISS.SI-ID 267284224

178.
        VANITY fair [Videoposnetek] = Semenj ničevosti / music by Mychael Danna ; director of photography Declan Quinn ; based on the novel by William Makepeace Thackeray ; screenplay by Matthew Faulk, Mark Skeet, Julian Fellowes ; directed by Mira Nair. - Ljubljana : Cinemania group, 2007, p 2004. - 1 video DVD (ca 141 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Focus Features itd. - Igrajo: Reese Witherspoon, Eileen Atkins, Jim Broadbent, Gabriel Byrne, Bob Hoskins itd.
a) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) romantična drama e) koprodukcija

791.221.4(410+73)(086.82)
VE DVDo 791 SEMENJ NIČEVOSTI
COBISS.SI-ID 1097750366

179.
        WRECK-it Ralph [Videoposnetek] = Razbijač Ralph / directed by Rich Moore ; story by Rich Moore, Phil Johnston, Jim Reardon ; screenplay by Phil Johnston, Jennifer Lee ; original score composed by Henry Jackman ; režija [slovenske sinhronizacije] Tatjana Djurić Ribič ; prevod [v slovenščino] Jolanda Blokar. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 101 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1772341/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Dialogi v angl., sinhronizacija v slov., hrv. itd., podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija: Walt Disney Animation Studios. - DVDW0280. - Glasovi v angl.: John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer itd., glasovi v slov.: Lotos Vincenc Šparovec, Mojca Fatur, Kristijan Guček, Lara Jankovič itd.
a) Ameriški filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški filmi d) DVD

791.228(73)(0.053.5)(086.82)
ŠO DVDm P RAZBIJAČ RALPH VE DVDm P RAZBIJAČ RALPH
COBISS.SI-ID 267278848

180.
        ZADEVA Lubitsch / [besedila Elisabeth Bronfen ... et al.] ; uredili Ivana Novak in Jela Krečič ; [prevodi Jela Krečič ... [et al.] ; biografski, filmografski in bibliografski podatki Ivana Novak ; fotografije Slovenska kinoteka]. - Ljubljana : Slovenska kinoteka : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2013 ([Ljubljana] : Matfromat). - 249 str. ; 22 cm. - (Jesenska filmska šola)

400 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov in na str. 227-230. - Povzetki v slov. in angl. na koncu zbornika. - Kazala

ISBN 978-961-6417-80-8 (Slovenska kinoteka)
a) Lubitsch, Ernst (1892-1947) - Interpretacija - Zborniki b) Komedija - Filmska teorija - Zborniki c) nemški film d) nemi film e) filmski režiserji f) filozofija kulture

791.663(430):929 Lubitsch E.
791.32(082)
VE od 791 ZADEVA LUBITSCH
COBISS.SI-ID 266781440

181.
        ZAJČEK Bine [Videoposnetek] : 3. / izdelovalec lutk Žiga Lebar ; avtorja glasbe Nino De Gleria, Jelena Ždrale ; avtor besedila [pesmi] Milan Dekleva. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2013. - 1 video DVD (ca 60 min) : barve, zvok (stereo) ; 12 cm

Dodatek k nasl. naveden na DVD-ju in embalaži. - Podnapisi v slov. - Serija posneta v obdobju 2006-2008. - 901041. - Igrajo: Vito Rožej, Ajda Rooss Remeta itd., znakovni jezik Ljubica Podboršek. - Vsebina: Belobrkec / scenaristka Jelka Ribarič Grabljevec ; režiser Franc Arko. Zimsko veselje / scenaristka Ajda Rooss Remeta ; snemalec Lenart Vipotnik ; režiser Franc Arko. Obdarovanje / scenaristka Cvetka Sokolov ; snemalec Mišo Čadež ; režiser Mile Vilar
a) Slovenski filmi - Igrani filmi - Video DVD-ji b) otroški filmi c) otroške serije d) lutkovni filmi e) DVD

791.22(497.4)(02.053.2)(086.82)
VE
COBISS.SI-ID 267035648

182.
        ZAJČEK Bine [Videoposnetek] : 4. / scenaristka Tamara Doneva ; izdelovalec lutk Žiga Lebar ; avtorja glasbe Nino De Gleria, Jelena Ždrale ; avtor besedila [pesmi] Milan Dekleva ; snemalec Jure Nemec [pri filmih Dirigent in Policist], Lenart Vipotnik [pri filmu Pismonoša] ; režiser Tugo Štiglic. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2013. - 1 video DVD (ca 60 min) : barve, zvok ; 12 cm

Dodatek k nasl. naveden na DVD-ju in embalaži. - Podnapisi v slov. - Posneto 2004. - 901058. - Igrajo: Vito Rožej, Ajda Rooss Remeta itd., znakovni jezik Ljubica Podboršek. - Vsebina: Dirigent. Pismonoša. Policist
a) Slovenski filmi - Igrani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi c) otroški animirani filmi d) lutkovni filmi e) otroški lutkovni filmi f) televizijske serije g) otroške serije h) DVD

791.228(497.4)(0.053.2)(086.82)
VE
COBISS.SI-ID 9118494

183.
        ZAJČEK Bine [Videoposnetek]. 1 / igrala sta se Vito Roželj in Ajda Rooss ; znakovni jezik Ljubica Podboršek ; scenarij Tamara Doneva - Zvezdice in Ajda Rooss - Zob in Gasilec ; likovna podoba oddaje Špela Trobec ; scenografija Urška Dolinar ; izdelava lutk Žiga Lebar ; kostumografija Iztok Hrga ; avtorja glasbe Nino de Gleria in Jelena Ždrale ; avtor besedila Milan Dekleva ; snemalca Lenart Vipotnik in Aleš Živec ; režiser Tugo Štiglic. - Ljubljana : ZKP RTV Slovenija, 2009. - 1 video DVD (regija 0)(ca 60 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podnapisi v slov. - 900532. - nastopili so: Anton Špenko in Rok Palčič v Zvezdicah, Rok Kosem in Nevenka Despotovski v Zobku, gasilci Gasilske brigade Ljubljana v Gasilcu. - Vsebuje: Zvezdice ; Zob ; Gasilec
a) otroška oddaja b) TV serija c) video DVD

791.52(02.053.2)(086.82)
VE
COBISS.SI-ID 15034684

184.
        ZAJČEK Bine [Videoposnetek]. 2 / igrala sta se Vito Roželj in Ajda Rooss ; znakovni jezik Ljubica Podboršek ; scenarij Jelka Ribarič Grabljevec ; likovna podoba oddaje Špela Trobec ; scenografija Urška Dolinar ; izdelava lutk Žiga Lebar ; kostumografija Iztok Hrga ; avtorja glasbe Nino de Gleria in Jelena Ždrale ; avtor besedila Milan Dekleva ; snemalca Lenart Vipotnik in Aleš Živec ; režiser Tugo Štiglic. - Ljubljana : ZKP RTV Slovenija, 2009. - 1 video DVD (regija 0)(ca 60 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podnapisi v slov. - 900549. - nastopili so: uslužbenci Aera Celje v Slikarju, uslužbenci Snage Ljubljana v Odpadkih, uslužbenec NLB Ljubljana v Denarju. - Vsebuje: Slikar ; Odpadki ; Denar
a) otroška oddaja b) TV serija c) video DVD

791.52(02.053.2)(086.82)
VE
COBISS.SI-ID 15034940

185.
        ZERO dark thirty [Videoposnetek] = 00:30 - Tajna operacija / directed by Kathryn Bigelow ; written by Mark Boal ; director of photography Greig Fraser ; music by Alexandre Desplat. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1790885/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Annapurna Pictures itd. - Q405. - Igrajo: Jessica Chastain, Jason Clarke, Joel Edgerton, Jennifer Ehle, Mark Strong itd. - Film je bil leta 2013 nagrajen z Oskarjem (najboljša montaža zvoka) in bil nominiran in zmagal še na mnogih filmskih festivalih (66 nominacij in 57 nagrad).
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Akcijski film - Video DVD-ji b) drama c) akcijska drama d) thriller e) triler f) zgodovinski film

791.221.4(73)(086.82)
791.221.7(73)(086.82)
ŠO DVDo VE DVDo 791 00:30 Tajna operacija
COBISS.SI-ID 1102587486


792 GLEDALIŠČE


186.
FERLIN, Lucija
        Najdem se v gledališču : gledališka pedagogika Augusta Boala / [Lucija Ferlin ; izdaja] Socialna akademija - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo. - Ljubljana : Salve, 2009. - 32 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Družbena odgovornost)

Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 28

ISBN 978-961-211-478-7
a) Boal, Augusto (1931-) b) Gledališče zatiranih c) politično gledališče d) nevidno gledališče e) gledališče soudeležbe f) improvizacija g) pedagogika

792.01Boal A.
792.028:37.013
VE od 792 FERLIN LUCIJA Najdem se v
COBISS.SI-ID 243459072

187.
        POKLON Stanetu Severju / urednica Špela Čižman ; [fotografije Slovenska kinoteka ... et al.]. - Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2013 (Ljubljana : Matformat). - [37] str. : fotogr. ; 23 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6417-82-2
a) Sever, Stane (1914-1970) - Biografije b) Slovenski igralci c) Filmski igralci - Slovenija d) Gledališki igralci - Slovenija e) filmografije f) albumi

792.028(497.4):929Sever S.
791.635-051(497.4):929Sever S.
VE od
COBISS.SI-ID 267879424

188.
USPENSKIJ, Boris Andreevič
        Semiotika umetnosti. Poetika kompozicije. Semiotika ikone / Boris Uspenski ; [prevedel Borut Kraševec ; spremna beseda Miha Javornik]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2013 (Begunje : Cicero). - 307 str. ; 20 cm. - (Zbirka Labirinti ; 40)

Prevod dela: Semiotika iskusstva

ISBN 978-961-6717-80-9
a) Uspenskij, Boris Andreevič (1937-) b) Gledališka estetika c) kompozicija d) semiotika ikone

792.011
VE Čo 792 USPENSKIJ BORIS Semiotika
COBISS.SI-ID 265758976


793 PLES. DRUŽABNE IGRE


189.
BECKER, Kirsten
        Vampire der Nacht : ein dunkel Spiel / Kirsten Becker, Jens-Peter Schliemann ; Rolf Vogt = Vampires de la nuit = Vampires of the night = Vampieren van de nacht = Vampiri della notte. - Berlin : Schmidt Spiele, 2010. - 1 komplet (igralna podloga, 4 kotni stolpi - 2 delni, 1 vampir, 1 netopirska palčka, 24 česnovih žetonov) : karton, plastika, barve ; v šlatl27 x 6 cm + Navodilo

Družabna igra. - Mednarodna oznaka CE za varno igračo. - Za 2 do 4 igralce. - Igra traja 20 do 30 minut. - Od 6. leta
a) družabne igre b) vampirji

793.2/.8
VE did 793 BECKER KIRSTEN Vampire der Nacht

COBISS.SI-ID 7653150

190.
        TRIVIAL pursuit [Garnitura] : največji izziv iz splošne razgledanosti. - Pawtucket, Rhode Island : Hasbro, cop. 2008. - 1 komplet (1 igralna plošča, 400 kart z vprašanji in odgovori, 2 stojali za karte, 6 točkovalnih figuric, 36 barvnih trikotnikov, 1 kocka) : plastika, papir, barve ; v škatli, 26 x 26 x 5 cm + navodilo. - (Genus)

Družabna igra. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igračo. - Za 2-36 igralcev. - Od 15. leta
a) družabne igre b) miselne igre

793.2/.8
VE did 793 TRIVIAL PURSUIT
COBISS.SI-ID 11173527

191.
        UMSKI izzivi : odkrij pravilen odgovor z elektronskim svinčnikom! / [uredila Andreja Peček ; prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, cop. 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - [28] str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Desafíos mentales. - Priložen elektronski svinčnik za preverjanje odgovorov. - Na ov. tudi: Doktor genij. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-2661-4
a) Miselne igre - Knjige za mladino b) koncentracija c) spomin d) logika e) umske sposobnosti

793.7(02.053.2)
VE ml 793 UMSKI IZZIVI
COBISS.SI-ID 16888626


794 NAMIZNE IGRE


192.
        SEQUENCE puzzle - chicken [Garnitura]. - Rijssen : Educo, [2013?]. - 1 komplet (31 kosov) : les, barve ; v kvadratu višine 25 cm

Izobraževalna igrača. - Leto izida je enako letu nakupa igrače. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igračo. - 522.012. - Od 4. leta
a) izobraževalne igrače b) lesene igrače c) vstavljanke

794.1/.9
VE ps 793 SEQUENCE PUZZLE Chicken
COBISS.SI-ID 11145111


796 ŠPORT


193.
GORŠE, Luka, 1987-
        Aktivirajte potentio telesa in uma : s telesno vadbo, umsko vadbo in prehrano za najvišjo zmogljivost / [[besedilo], fotografije] Luka Gorše. - Ljubljana : samozal., 2013 ([Ljubljana] : Demat). - 192 str. : ilustr. ; 18 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 156-188

ISBN 978-961-276-773-0
a) Telesna aktivnost

796.035
VE od
COBISS.SI-ID 267885056

194.
JOŠT, Bojan
        Izbrani vidiki filozofije športa in tekmovalne priprave športnikov / Bojan Jošt. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 262 str. : ilustr. ; 24 cm.

400 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-961-6843-35-5
a) Šport - Teorija b) Športniki - Tekmovanja - Priprave c) filozofija športa d) metodologija

796.01(035)
796.093
VE od 796 JOŠT BOJAN Izbrani vidiki
COBISS.SI-ID 264768000

195.
KOLAR, Edvard, 1970-
        Management (športnih) prireditev : priročnik / Edvard Kolar, Zala Zaletel. - 1. natis. - Ljubljana : Agencija Poti, 2013 (Ljubljana : Schwarz print). - 158 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 146-152

ISBN 978-961-90747-9-4
a) športna tekmovanja b) športne prireditve c) projektni menedžment d) načrtovanje projekta e) trajnostni razvoj

796.093:005
VE od 796 KOLAR EDVARD Management
COBISS.SI-ID 266759424


796.3 IGRE Z ŽOGO


196.
BALAGUÉ, Guillem
        Pep Guardiola : drugačen način zmagovanja : biografija / Guillem Balague ; [prevod Roman Šimec]. - 1. izd. - Ljubljana : Osminka & Co., 2013 (tiskano v Sloveniji). - XXI, 330 str., [16] str. pril. ; 23 cm

1.500 izv. - Predgovor / Alex Ferguson: str. IX-XII. - Bibliografia: str. 321. - Kazalo

ISBN 978-961-93497-0-0
a) Guardiola, Pep (1971) - Biografije b) španski nogometaši

796.332(460):929Guardiola P.(092)
ŠO od 929 BALAGUÉ GUILLEM Pep Guardiola VE od 929 BALAGUÉ GUILLEM Pep Guardiola
COBISS.SI-ID 266928640

197.
VASIĆ, Predrag
        Nogometni vratar : past za napadalce : priročnik za trening nogometnih vratarjev / [avtor, ilustracija vaj] Predrag Vasić ; [fotografije vaj Danijel Kovačević]. - 1. izd. - Kranj : GK PAST, 2013 ([Kranj] : Oman). - 354 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - O avtorju: str. [7]. - Bibliografija: str. 253-254

ISBN 978-961-281-096-2
a) Nogometni vratarji - Trening - Priročniki b) mladina c) športni trening

796.332.056.222(035)
VE od 796.3 VASIĆ PREDRAG Nogometni vratar
COBISS.SI-ID 268010496


796.5 GORNIŠTVO. TABORJENJE


198.
        KAKO reševati probleme pri dejavnostih v naravi : učbenik za predmet Planinstvo in nekatere dejavnosti v naravi na Fakulteti za šport / Tanja Kajtna ... [et al.] ; [ilustratorka Marjeta Valcl]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2013 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 99 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 97-99

ISBN 978-961-6843-40-9
a) Planinstvo - Učbeniki za visoke šole b) Šola v naravi - Učbeniki za visoke šole

796.52(075.8)
37.015.31:379.83(075.8)
VE od 796 KAKO REŠEVATI
COBISS.SI-ID 266024960


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


199.
        NOVI pogledi na filološko delo o. Marka Pohlina in njegov čas : ob 80-letnici prof. dr. Martine Orožen in 85-letnici akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča / Irena Orel (ur.) ; [izdala] Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Ljubljana : Birografika Bori). - 344 str. : portr., ilustr. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo pri posameznih prispevkih. - 200 izv. - Izvlečki ; Abstracts ; Summaries. - Kazalo

ISBN 978-961-237-579-9
a) Pohlin, Marko (1735-1801) - Interpretacija - Zborniki b) Orožen, Martina (1931-) - Spominski zborniki c) Toporišič, Jože (1926-) - Spominski zborniki d) Slovenščina - 18.st. - Zborniki e) slovenščina f) spominski zborniki

811.163.6'36"17"(082)
811.163.6:929Pohlin M.
VE od
COBISS.SI-ID 266891776


81'374 SLOVARJI


200.
ACETI, Laura
        Moj prvi slikovni slovar. Angleščina / [tekst Laura Aceti, Mario Barboni ; ilustracije Emanuela Carletti ; prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - [Maribor] : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. - 127 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Prevod dela: Il mio primo libro di Inglese

ISBN 978-961-6744-76-8
a) Slikovni slovarji - Angleščina - Knjige za otroke

811.111'374.3=811.163.6(02.053.2)
ŠO ml 81'374 ACETI LAURA Moj prvi slikovni VE ml 81'374 ACETI LAURA Moj prvi slikovni
COBISS.SI-ID 74152193

201.
BILASH, Maryna
        Sprašujemo in odgovarjamo po rusko, po slovensko : slovensko-ruski jezikovni vodnik za potovanja = Sprašivaem i otvečaem po-russki, po-slovenski : slovensko-russkij razgovornik / Maryna Bilash, Tamara Gurtujeva ; [ilustrator Igor Ribič ; prevod Maryna Bilash, Mojca Ekart]. - Ljubljana : Linguarus, 2013. - 107 str. : ilustr. ; 15 cm

Vzpor. slov. besedilo in rus. prevod. - Lat. in cir.

ISBN 978-961-93313-4-7
a) Potovanja - Terminologija - Slovarji - Slovenščina - Ruščina

811.163.6'373.46=161.1
VE od 81'374 BILASH MARYNA Sprašujemo in
COBISS.SI-ID 266872576


82


202.
SENDKER, Jan-Philipp
        Prisluhni srcu / Jan-Philipp Sendker ; [prevedel Jernej Zoran]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 259 str. ; 20 cm

Prevedeno po: The art of hearing heartbeats ; izv. nasl.: Das Herzenhören. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-1907-7
a) Ženske - New York - V leposlovju b) Bratje in sestre - V leposlovju c) Mjanmar - V leposlovju

821.112.2-311.2
ŠO od 821-311.2 SENDKER JAN-P. Prisluhni srcu VE od 821-311.2 SENDKER JAN-P. Prisluhni srcu

COBISS.SI-ID 267605760


82.0 LITERARNA TEORIJA


203.
        ESEJ na maturi 2014 / Katarina Torkar Papež ... [et al.] ; [fotografije arhiv MKZ]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 159 str. : ilustr. ; 24 cm

4.500 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-01-2646-1
a) Cankar, Ivan (1876-1918) b) Jančar, Drago (1948-) c) Shakespeare, William (1564-1616) d) Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990) e) Esej - Matura - Priročniki f) Književnost - Matura - Priročniki

82.0-4:37.091.27
821.09:37.091.27:373.5
ŠO od 82.0 ESEJ NA MATURI 2014 VE od 82.0 ESEJ NA MATURI 2014 VE pko 82.0 ESEJ NA MATURI 2014
COBISS.SI-ID 266862080

204.
PONIŽ, Denis
        Poezija v drami, drama v poeziji : razprave / Denis Poniž. - Koper : Hyperion, 2013 (Izola : Repro point). - 337 str. ; 19 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6382-95-3
a) Poetična drama - Literarne študije b) Slovenska dramatika - Literarne študije c) poezija

82.0-2
821.163.6.09-2
VE od 82.0 PONIŽ DENIS Poezija v drami
COBISS.SI-ID 266762752


821.163.6 SLOVENSKI ROMANI


205.
CEPUŠ, Aleksander
        Palma de Mallorca - Zurich / Aleksander Cepuš. - 1. naklada. - Celje : samozal., 2013 ([Materija] : Vertis). - 96 str. : ilustr. ; 18 cm

200 izv.
a) Cepuš, Aleksander (1967-) - Spomini

821.163.6-94
ŠO od 821-94 CEPUŠ ALEKSANDER Palma de Mallorca VE od 821-94 CEPUŠ ALEKSANDER Palma de Mallorca

COBISS.SI-ID 266518528

206.
HARTMAN Krajnc, Jana
        Poletje v zimi in izpito vino : roman / Jana Hartman Krajnc ; [spremna beseda Nataša Švikart Žumer]. - Maribor : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 304 str. ; 21 cm

Soočiti se z bolečo preteklostjo in odpustiti / Nataša Švikart Žumer: str. 3-6

ISBN 978-961-6932-13-4
a) Alkoholizem - V leposlovju

821.163.6-311.2
ŠO od 821.163.6 HARTMAN KRAJNC J. Poletje v zimi

COBISS.SI-ID 267264000

207.
KUŠAR, Nani
        Poti življenja : roman / Nani Kušar Žibert. - Ljubljana : samozal., 2013. - 325 str. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-92913-5-1

821.163.6-311.2
VE od
COBISS.SI-ID 266028032

208.
PODRŽAJ, Rudi
        Simonove priče / Rudi Podržaj. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 290 str. ; 21 cm. - (Zbirka Bralec)

600 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-241-720-8
a) Mladostniki - V leposlovju b) Družina - Medosebni odnosi - V leposlovju

821.163.6-311.2
ŠO od 821.163.6 PODRŽAJ RUDI Simonove priče VE od 821.163.6 PODRŽAJ RUDI Simonove priče

COBISS.SI-ID 265616384

209.
SUKIČ, Nataša
        Kino / Nataša Sukič. - Maribor : Litera, 2013 ([Maribor] : Dravski tisk). - 182 str. ; 21 cm. - (Zbirka Piramida)

500 izv. - Insomnični svet razdalj, tesnobe, akustičnih razpok in spominskih lukenj --- / Tina Kozin: str. 175-182

ISBN 978-961-6780-87-2
a) Slovenska književnost - Kratka proza

821.163.6-3
VE od 821.163.6 SUKIČ NATAŠA Kino
COBISS.SI-ID 74402049


821.163.6-1 SLOVENSKA POEZIJA


210.
BIZJAK, Nina, [1994]-
        Pridnica / Nina Bizjak. - Slovenj Gradec : Šolski center, Srednja zdravstvena šola, 2012 ([Šmartno pri Slovenj Gradcu] : Grešovnik). - 88 str. ; 21 cm

600 izv. - Pod svojo nedolžnostjo nam roka uide - pri Nini Bizjak tudi v zapise poezije / Helena Merkač: str. 86-88. - O avtorici na prednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6479-62-2

821.163.6-1
ŠM od 821.163.6-1 BIZJAK NINA Pridnica ŠO od 821.163.6-1 BIZJAK NINA Pridnica VE od 821.163.6-1 BIZJAK NINA Pridnica
COBISS.SI-ID 263855616

211.
BIZJAN, Igor
        Sledi, posvetitve / Igor Bizjan. - Piran : Društvo Obzorje, 2013. - 159 str. ; 21 cm. - (Zbirka Arija ; 6)

Avt. slika na zvihku.

ISBN 978-961-93451-0-8

821.163.6-1
VE od 821.163.6-1 BIZJAN IGOR Sledi posvetitve

COBISS.SI-ID 265573888

212.
DODLEK, Tone
        Zabeleni / Tone Dodlek. - Maribor : samozal., 2013 ([Maribor] : GBT Marksl). - 45 str. : ilustr. ; 21 cm

Listi potiskani po eni str. - 50 izv.

ISBN 978-961-276-688-7

821.163.6-1
VE od 821.163.6-1 DODLEK TONE Zabeleni
COBISS.SI-ID 73632001

213.
GRADNIK, Alojz, 1882-1967
        De profundis / Alojz Gradnik. - Reprint 1. izd. iz leta 1926. - Ljubljana : Nova revija, 2008 (Kranj : Adoz tisk). - 111 str. : ilustr. ; 19 cm, v škatli 26 x 21 x 3 cm. - (Zbirka Feniks ; 4)

999 izv.
- - Praemeditatio : iz globin tišine / Brane Senegačnik ; [Mihael Glavan Alojz Gradnik v zbirki Feniks, Marja Boršnik Pogovori s pesnikom Gradnikom]. - 54 str. ; 19 cm
- - De profundis / Alojz Gradnik. - [62] f. : faksimile ; 25 cm
Faksimile po izvirnem rokopisu, Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, sign. Ms 1398

ISBN 978-961-6580-39-7
ISBN 978-961-6580-40-3 (priloga)
ISBN 978-961-6580-41-0 (faksimile)
a) Gradnik, Alojz (1882-1967) - "De profundis" - Faksimili b) slovenski pesniki c) rokopisi

821.163.6-1
821.163.6.09Gradnik A.
VE bib 821.163.6-1 GRADNIK ALOJZ De profundis VE bib 821.163.6-1 GRADNIK ALOJZ Iz globin tišine

COBISS.SI-ID 238123008

214.
HUDOLIN, Jurij
        Čakanje revolucije in modrosti / Jurij Hudolin ; [spremna beseda Primož Repar]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2013. - 73 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; 60)

300 izv.

ISBN 978-961-6894-11-1

821.163.6-1
VE od 821.163.6-1 HUDOLIN JURIJ Čakanje
COBISS.SI-ID 266905600

215.
JAKOB, Jure
        Delci dela / Jure Jakob. - Ljubljana : LUD Literatura, 2013. - (Zbirka Prišleki)

ISBN 978-961-6717-84-7

821.163.6-1
VE od
COBISS.SI-ID 267024384

216.
MINATTI, Katarina
        Neko noč, ko je v mestu snežilo / Katarina Minatti. - Ljubljana : Društvo Knjižna zadruga, 2007. - 159 str. ; 19 cm

Avtoričina slika in spremno besedilo Andreja Arka na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6140-44-7

821.163.6-1
VE od 821.163.6 MINATTI KATARINA Neko noč koje

COBISS.SI-ID 233792256

217.
ONIČ, France
        Darovanje : bibliofilska izdaja iz leta 1923 / Fran Onič. - Koper : Hyperion, 2013. - 48 str. ; 16 x 21 cm

Izv. izd.: V Celju : A. Rodé, 1923

ISBN 978-961-6938-02-0

821.163.6-1
VE bib
COBISS.SI-ID 267247360

218.
PEPELNIK, Ana
        Cela večnost / Ana Pepelnik. - Ljubljana : LUD Literatura, 2013. - (Zbirka Prišleki)

ISBN 978-961-6717-85-4

821.163.6-1
VE od
COBISS.SI-ID 267024640

219.
ROZMAN, Andrej, 1955-
        Veronika Faronika / Andrej Rozman Roza ; narisal Dr. Horowitz. - Volče : Kulturno društvo Myra Locatelli, 2013 ([Ljubljana] : Januš). - 46 str. : ilustr. ; 33 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 400 izv.

ISBN 978-961-92522-6-0

821.183.6-1
084.11
VE od 084.11 ROZMAN ANDREJ Veronika Faronika

COBISS.SI-ID 267121408

220.
TORKAR, Gašper
        Podaljšano bivanje / Gašper Torkar. - Ljubljana : LUD Literatura, 2013. - (Zbirka Prišleki)

ISBN 978-961-6717-83-0

821.163.6-1
VE od
COBISS.SI-ID 267024128

221.
VEBER, Glorjana
        Prosti pad / Glorjana Veber. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2013 ([Šmarje Sap] : Mišmaš). - 83 str. ; 21 cm. - (Zbirka Aleph ; 161)

300 izv. - Spremna beseda Petra Semoliča na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6789-34-9

821.163.6-1
VE od
COBISS.SI-ID 267014144

222.
ŽERJAL-Pavlin, Vita
        Široka / Vita Žerjal Pavlin ; [spremna beseda Barbara Korun]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2013. - (Zbirka Apokalipsa ; 62)

ISBN 978-961-6894-14-2

821.163.6-1
VE od
COBISS.SI-ID 267896576


821.163.6-32 SLOVENSKE NOVELE


223.
JURČIČ, Josip
        Grad Rojinje / Josip Jurčič ; [spremna beseda iz Albuma slovenskih pisateljev]. - Prenovljena izd. - Ljubljana : Karantanija, 2013 ([Ljubljana] : +Print). - 67 str. ; 22 cm

300 izv. - O avtorju: str. 65-67

ISBN 978-961-275-085-5

821.163.6-32
ŠO od 821.163.6-32 JURČIČ JOSIP Grad Rojinje VE od 821.163.6-32 JURČIČ JOSIP Grad Rojinje

COBISS.SI-ID 266262272

224.
SENČAR, Majda, 1936-
        Okruški / Majda Senčar ; [notranja oprema Alen Ožbolt in Tjaš Ilaš]. - Grosuplje : samozal., 2013 (Grosuplje : Partner graf). - 93 str. : ilustr. ; 20 x 21 cm

505 izv. - Vsebina na nasl. str.: Okruški ; Odstiranja ; Iskrivosti nežnih časov

ISBN 978-961-276-643-6

821.163.6-32
VE od 821-94 SENČAR MAJDA Okruški
COBISS.SI-ID 265258240


821-1 POEZIJA OSTALIH NARODOV


225.
MÁCHA, Karel Hynek
        Máj = Maj / Karel Hynek Mácha ; ilustrace Miha Maleš = ilustracije Miha Maleš ; [báseň přeložil do slovinštiny Dušan Ludvik = pesnitev poslovenil Dušan Ludvik ; autorka slovinského doprovodného textu Marjana Lipoglavšek, avtor českého doprovodného textu Miloš Pohorský = avtorica slovenskega uvodnega besedila Marjana Lipoglavšek, avtor češkega uvodnega besedila Miloš Pohorský]. - [Ljubljana] : Velvyslanectví České republiky ve Slovinsku = Veleposlaništvo Češke republike v Sloveniji, [2013] (Krško : Jordan). - 118 str. : ilustr. ; 25 cm

Češ. besedilo in prevod v slov. - Na nasl. str. tudi: Ponatis založilo Veleposlaništvo ... - Máchův Máj / Miloš Pohorský: str. 5-9. - Predgovor / Marjana Lipoglavšek: str. 11-18
a) Mácha, Karel Hynek (1810-1836) - "Maj" b) Maleš, Miha (1903-1987) - Ilustracije - Albumi

821.162.3-1
821.162.3.09Mácha K.H.
75(497.4):929Maleš M.
ŠO od 821-1 MÁCHA KAREL HYNEK Máj VE od 821-1 MÁCHA KAREL HYNEK Máj
COBISS.SI-ID 5639904

226.
PINDARUS
        Slavospevi in izbrani fragmenti / Pindar ; izbor, prevod, opombe in spremna beseda Brane Senegačnik. - Ljubljana : Družina, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 415 str. ; 23 cm. - (Sidera ; 1)

400 izv. - Usta brezdanjosti / Brane Senegačnik: str. 367-388. - Bibliografija: str. 389-395

ISBN 978-961-222-948-1
a) Pindarus (ok.522-456 pr.n.št.) - Literarne študije b) stara grška lirika c) ode d) slavilna poezija

821.14'02-14
821.14'02.09Pindar
VE od 821-1 PINDARUS Slavospevi in
COBISS.SI-ID 265841408

227.
ŠODAN, Damir
        Čez cesto Spinozove hiše : izbrane in nove pesmi / Damir Šodan ; izbral in prevedel Jurij Hudolin. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2013. - 144 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; 61)

ISBN 978-961-6894-12-8

821.163.42-1
VE od 821-1 ŠODAN DAMIR Čez cesto
COBISS.SI-ID 266905344


821-2 DRAMATIKA


228.
CANKAR, Ivan, 1876-1918
        Kralj na Betajnovi : [drama v treh dejanjih] / Ivan Cankar. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 110 str. ; 19 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 4.500 izv.

ISBN 978-961-01-2882-3

821.163.6-2
ŠO od 821-2 CANKAR IVAN Kralj na VE od 821-2 CANKAR IVAN Kralj na
COBISS.SI-ID 266216704

229.
DÜRRENMATT, Friedrich
        Fiziki : komedija v dveh dejanjih : nova verzija 1980 / Friedrich Dürrenmatt ; [prevod Maila Golob, posodobitev prevoda Mojca Kranjc]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 128 str. ; 19 cm

Prevod dela: : Die Physiker. - 7.500 izv.

ISBN 978-961-01-2884-7

821.112.2(494)-2
ŠO od 821-2 DÜRRENMATT F. Fiziki VE od 821-2 DÜRRENMATT F. Fiziki
COBISS.SI-ID 266218240

230.
JANČAR, Drago
        Veliki briljantni valček / Drago Jančar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 148 str. ; 19 cm

7.500 izv.

ISBN 978-961-01-2881-6

821.163.6-2
ŠO od 821-2 JANČAR DRAGO Veliki briljantni VE od 821-2 JANČAR DRAGO Veliki briljantni
COBISS.SI-ID 266216448

231.
MARKUŠ, Jasna
        Burke Jurke Burke : (veseloigra) / Jasna Markuš & 2 brihti. - 1. izd. - [Maribor] : Založba Pivec, 2013. - (Zbirka Jurka Burka in mlade brihte ; 11)

500 izv.

ISBN 978-961-6897-37-2

821.163.6-29
VE ml 821-2 MARKUŠ JASNA Burke Jurke Burke
COBISS.SI-ID 74525441

232.
SHAKESPEARE, William
        Hamlet / William Shakespeare ; [prevod Oton Župančič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 230 str. ; 19 cm

5.500 izv.

ISBN 978-961-01-2892-2

821.111-2
ŠO od 821-2 SHAKESPEARE W. Hamlet VE od 821-2 SHAKESPEARE W. Hamlet
COBISS.SI-ID 266203392


821-311.2 srb DRUŽBENI ROMANI V SRBSKEM JEZIKU


233.
KOVAČ, Mirko, 1938-
        Grad u zrcalu : obiteljski nokturno / Mirko Kovač. - 4. izd. - Beograd : Samizdat B92, 2009. - 340 str. ; 20 cm. - (Edicija Busola ; knj. 39)

O avtorju na zavihku ov.

ISBN 978-86-7963-306-4
a) Hrvaška književnost - Roman b) literarne nagrade c) nagrada Meša Selimović

821.163.42-311.2=163.42
VE od 821-311.2 srb KOVAČ MIRKO Grad u zrcalu

COBISS.SI-ID 17005621

234.
PEKIĆ, Borislav
        Zlatno runo : fantazmagorija. 1 / Borislav Pekić. - 2. izd. - Beograd : Laguna, 2012 (Beograd : Margo-art). - 575 str. ; 20 cm. - (Dela Borislava Pekića : u 13 knjiga ; knj. 5, tom 1)

1.500 izv. - Svet po Njegovanima / Dragan Velikić: str. 5-10

ISBN 978-86-521-1008-7 (broš.)

821.163.41-311.2
VE od 821-311.2 srb PEKIĆ BORISLAV Zlatno runo

COBISS.SI-ID 194165772

235.
TUCAKOVIĆ, Dinko
        Doktor Rej i đavoli : beogradska misterija / Dinko Tucaković. - 1. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2012. - 132 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Savremena srpska književnost)

O avtorju na ov. - 1.000 izv. - Ko je ko: str. 127-132

ISBN 978-86-7346-883-9

821.163.41-311.2=164.4
VE od 821-311.2 srb TUCAKOVIĆ DINKO Doktor Rej i

COBISS.SI-ID 10815892


821-311.2 ROMANI OSTALIH NARODOV


236.
ALLENDE, Isabel, 1942-
        Hiša duhov / Isabel Allende ; iz španščine prevedla Vesna Velkovrh Bukilica ; [spremna beseda Marko Jenšterle]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 397 str. ; 23 cm. - (Zbirka Veliki večni romani)

Prevod dela: La casa de los espíritus. - 800 izv. - Hiša trdnih temeljev / Marko Jenšterle: str. 385-397

ISBN 978-961-01-2279-1

821.134.2(83)-311.2
VE od 821-311.2 ALLENDE ISABEL Hiša duhov
COBISS.SI-ID 266202368

237.
AMARILLO, Noelia, 1972-
        Ostani z menoj / Noelia Amarillo ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. - 253 str. ; 22 cm

Prevod dela: Quédate a mi lado. - 500 izv.

ISBN 978-961-6744-77-5

821.134.2-311.2
ŠO od 821-311.2 AMARILLO NOELIA Ostani z menoj VE od 821-311.2 AMARILLO NOELIA Ostani z menoj

COBISS.SI-ID 74572545

238.
COSTELLO, Jane
        Seznam želja / Jane Costello ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 415 str. ; 20 cm

Prevod dela: The wish list. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-1899-5

821.111-311.2
ŠO od 821-311.2 COSTELLO JANE Seznam želja VE od 821-311.2 COSTELLO JANE Seznam želja
COBISS.SI-ID 267382528

239.
CRUSIE, Jennifer
        Pepelkin dogovor / Jennifer Crusie ; [prevod Maša Mateja Maligoj]. - Izola : Meander, 2013. - 187 str. ; 22 cm

Prevod dela: The Cinderella deal. - 500 izv.

ISBN 978-961-6887-41-0

821.111(73)-311.2
ŠO od VE od
COBISS.SI-ID 266924544

240.
FOLEY, Gaelen
        Moj vražji markiz / Gaelen Foley ; [prevod Alenka Perger]. - Ig : Anu Elara, 2013. - 483 str. ; 22 cm

Prevod dela: My wicked marquess. - 800 izv.

ISBN 978-961-6892-45-2 (broš.)
ISBN 978-961-6892-46-9 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
ŠO od 821-311.2 FOLEY GAELEN Moj vražji markiz VE od 821-311.2 FOLEY GAELEN Moj vražji markiz

COBISS.SI-ID 266852352

241.
GARWOOD, Julie
        Tri neveste : Rožnata vrtnica : Bela vrtnica : Rdeča vrtnica / Julie Garwood ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 448 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: The Clayborne brides : one pink rose, one white rose, one red rose. - 2.600 izv.

ISBN 978-961-01-2847-2

821.111(73)-311.2
ŠO od 821-311.2 GARWOOD JULIE Tri neveste VE od 821-311.2 GARWOOD JULIE Tri neveste
COBISS.SI-ID 266634496

242.
JAMES, E. L.
        Petdeset odtenkov sive / E. L. James ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd., 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2012. - (Zbirka Žepna knjiga)

Prevod dela: Fifty shades of grey

ISBN 978-961-00-1655-7
a) Poslovneži - V leposlovju b) Erotika - V leposlovju

821.111-311.2
VE od 821-311.2 JAMES E. L. Petdeset odtenkov

COBISS.SI-ID 262940160

243.
JOYCE, Brenda
        Saga o Braggovih. Knj. 1, Nedolžni ogenj / Brenda Joyce ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 426 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Innocent fire. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-01-2870-0

821.111(73)-311.2
ŠO od 821-311.2 JOYCE BRENDA Saga o VE od 821-311.2 JOYCE BRENDA Saga o
COBISS.SI-ID 266927616

244.
MORTON, Kate
        Pozabljeni vrt / Kate Morton ; [prevedla Suzana Jovanovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 560 str. ; 20 cm

Prevod dela: The forgotten garden. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-1898-8

821.111(94)-311.2
ŠO od 821-311.2 MORTON KATE Pozabljeni vrt VE od 821-311.2 MORTON KATE Pozabljeni vrt
COBISS.SI-ID 267344128

245.
PHILLIPS, Carly
        Usodna preteklost / Carly Phillips ; [prevedla Jana Ambrožič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 301 str. ; 20 cm

Prevod dela: Destiny. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-1933-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1915-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
ŠO od 821-311.2 PHILLIPS CARLY Usodna preteklost VE od 821-311.2 PHILLIPS CARLY Usodna preteklost

COBISS.SI-ID 267922432

246.
PHILLIPS, Susan Elizabeth
        Ljubo doma / Susan Elizabeth Phillips ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 487 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Ain´t she sweet?. - 2.100 izv.

ISBN 978-961-01-2856-4

821.111(73)-311.2
ŠO od 821-311.2 PHILLIPS SUSAN E. Ljubo doma VE od 821-311.2 PHILLIPS SUSAN E. Ljubo doma

COBISS.SI-ID 266347776

247.
ROTH, Philip, 1933-
        Nemeza / Philip Roth ; prevedla Miriam Drev. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 186 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec)

Prevod dela: Nemesis. - 600 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-241-739-0
a) Poliomielitis - Epidemije - V leposlovju

821.111(73)-311.2
ŠO od 821-311.2 ROTH PHILIP Nemeza VE od 821-311.2 ROTH PHILIP Nemeza
COBISS.SI-ID 266757376

248.
SIN, Kyong-suk
        Prosim, pazi na mamo / Kjung Suk Šin ; prevedla Katarina Mahnič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 197 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec)

Prevod dela: Please look after mom. - 600 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-241-745-1
a) Matere - V leposlovju b) Družina - Medosebni odnosi - V leposlovju

821.531-311.2
ŠO od 821-311.2 SIN KYONG-SUK Prosim, pazi na VE od 821-311.2 SIN KYONG-SUK Prosim, pazi na

COBISS.SI-ID 267229440

249.
ZAHAVI, Helen
        Umazani vikend / Helen Zahavi ; iz angleščine prevedla Suzana Tratnik. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2013 ([Šmarje Sap] : Mišmaš). - 206 str. ; 21 cm. - (Zbirka Aleph ; 159)

Prevod dela: Dirty weekend. - 400 izv.

ISBN 978-961-6789-32-5

821.111-311.2
ŠO od 821-311.2 ZAHAVI HELEN Umazani vikend VE od 821-311.2 ZAHAVI HELEN Umazani vikend

COBISS.SI-ID 266878464


821-311.6 ZGODOVINSKI ROMAN


250.
KLAVORA, Vasja
        Kraljeva gora / Vasja Klavora. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 438 str. ; 21 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-231-945-8
a) Langobardi - V leposlovju

821.163.6-311.6
ŠO od 821-311.6 KLAVORA VASJA Kraljeva gora VE od 821-311.6 KLAVORA VASJA Kraljeva gora

COBISS.SI-ID 266106624


821-312.4 KRIMINALNI ROMANI


251.
ALEXANDER, Tasha
        Smrt v mestu na vodi / Tasha Alexander ; [prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 301 str. ; 20 cm

Prevod dela: Death in the floating city. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-1906-0

821.111(73)-312.4
ŠO od 821-312.4 ALEXANDER TASHA Smrt v mestu na VE od 821-312.4 ALEXANDER TASHA Smrt v mestu na

COBISS.SI-ID 267781120

252.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Truplo v knjižnici / Agatha Christie ; prevedla Irena Matović. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 242 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The body in the library. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-2800-7

821.111-312.4
ŠO od 821-312.4 CHRISTIE AGATHA Truplo v VE od 821-312.4 CHRISTIE AGATHA Truplo v
COBISS.SI-ID 265963008

253.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Zabava za noč čarovnic / Agatha Christie ; prevedla Irena Matović. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 300 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Hallowe'en party. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-2766-6

821.111-312.4
ŠO od 821-312.4 CHRISTIE AGATHA Zabava za noč VE od 821-312.4 CHRISTIE AGATHA Zabava za noč

COBISS.SI-ID 265576192

254.
MCFADYEN, Cody
        Senčni mož / Cody McFadyen ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 436 str. ; 20 cm

Prevod dela: Shadow man

ISBN 978-961-00-1905-3

821.111(73)-312.4
ŠO od VE od 821-312.4 MCFADYEN CODY Senčni mož
COBISS.SI-ID 267622400

255.
PATTERSON, James, 1947-
        Primite tatu / James Patterson, Marshall Karp ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 329 str. ; 20 cm

Prevod dela: Kill me if you can. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-1897-1

821.111(73)-312.4
ŠO od 821-312.4 PATTERSON JAMES Primite tatu VE od 821-312.4 PATTERSON JAMES Primite tatu

COBISS.SI-ID 267270912

256.
PATTERSON, James, 1947-
        [Dvanajsta]
        12. žrtev / James Patterson in Maxine Paetro ; [prevedla Andrea Potočnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 331 str. ; 20 cm. - (Zbirka Klub preiskovalk umorov / James Patterson)

Prevod dela: 12th of never

ISBN 978-961-00-1935-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1917-6 (broš.)

821.111(73)-312.4
ŠO od 821-312.4 PATTERSON JAMES Dvanajsta žrtev VE od 821-312.4 PATTERSON JAMES Dvanajsta žrtev

COBISS.SI-ID 267938048

257.
VIDMAR, Janja-Lucija
        Jasnovidec : kriminalno-erotični roman / Janja-Lucija Vidmar. - Ljubljana : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 192 str. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6932-09-7

821.163.6-312.4
ŠM od 821-312.4 VIDMAR JANJA-L. Jasnovidec ŠO od 821-312.4 VIDMAR JANJA-L. Jasnovidec VE od 821-312.4 VIDMAR JANJA-L. Jasnovidec
COBISS.SI-ID 266982912

258.
VIDMAR, Janja-Lucija
        Maščevalec : kriminalno-erotični roman / Janja-Lucija Vidmar. - Maribor : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 192 str. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6932-14-1

821.163.6-312.4
ŠO od
COBISS.SI-ID 267791360

259.
VIDMAR, Janja-Lucija
        Zapeljivec : kriminalno-erotični roman / Janja-Lucija Vidmar. - Maribor : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 192 str. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6932-10-3

821.163.6-312.4
ŠM od 821-312.4 VIDMAR JANJA-L. Zapeljivec ŠO od 821-312.4 VIDMAR JANJA-L. Zapeljivec VE od 821-312.4 VIDMAR JANJA-L. Zapeljivec
COBISS.SI-ID 267206656


821-312.6 BIOGRAFSKI ROMANI


260.
REICH-Ranicki, Marcel
        Moje življenje / Marcel Reich-Ranicki ; prevedla Ana Jasmina Oseban ; spremno besedo napisal Andrej Inkret. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 470 str. ; 23 cm. - (Poteze / Modrijan)

Prevod dela: Mein Leben. - 1.000 izv. - Hudo življenje "literarnega papeža" / Andrej Inkret: str. 455-470. - Bibliografija: str. 441-444. - Kazalo

ISBN 978-961-241-742-0
a) Reich-Ranicki, Marcel (1920-) - Avtobiografije b) Judje - Nemčija - 20.st. c) literarni kritiki

821.112.2-312.6
929Reich-Ranicki M.
VE od 821-312.6 REICH-RANICKI M. Moje življenje

COBISS.SI-ID 267034368


821-312.9 srb FANTASTIČNI ROMANI V SRBSKEM JEZIKU


261.
GATALO, Veselin
        Geto / Veselin Gatalo. - Beograd : Samizdat B92, 2008 ([Lazarevac] : Elvod-print). - 202 str. ; 20 cm. - (Edicija Busola ; knj. 50)

ISBN 978-86-7963-324-8

821.163.4(497.6)-312.9=163.4
VE od 821-312.9 srb GATALO VESELIN Geto
COBISS.SI-ID 1096452446


821-312.9 FANTASTIČNI ROMANI


262.
GROS, Aneja
        Na valovih vetra / Aneja Gros ; [ilustracije Tanja Frumen Duraković]. - Portorož : Murano, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 111 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6883-28-3

821.163.6-93-312.9
VE ml M GROS ANEJA Na valovih vetra
COBISS.SI-ID 267252736

263.
GROS, Aneja
        Rožna izbranka / Aneja Gros ; [ilustracije Tanja Frumen Duraković]. - Portorož : Murano, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 183 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6883-27-6

821.163.6-93-312.9
VE ml M GROS ANEJA Rožna izbranka
COBISS.SI-ID 267252480

264.
GROS, Aneja
        Zamrznjena v času / Aneja Gros ; [ilustracije Tanja Frumen Duraković]. - Portorož : Murano, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 178 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6883-26-9

821.163.6-93-312.9
VE ml M GROS ANEJA Zamrznjena v času
COBISS.SI-ID 267252224


821-32 NOVELE OSTALIH NARODOV


265.
BILASH, Maryna
        Ruska banja = Russkaja banja / Maryna Bilash ; [ilustratorki Maryna Bilash, Valentina Taksheieva ; prevod Jana Ferjan, soprevod Maryna Bilash]. - 1. natis. - Ljubljana : Linguarus, 2011. - 35 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 CD. - (Pripovedke o ruskem življenju ; 2)

Na nasl. str. tudi: Prislov = Narečie. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Vzpor. rus. besedilo in slov. prevod. - Cir. in lat.

ISBN 978-961-92670-5-9
a) ruščina b) prislov c) besedišče

821.161.1-32
811.161.1'367.624
VE CDo 821-32 rus BILASH MARYNA Ruska banja VE od 821-32 rus BILASH MARYNA Ruska banja
COBISS.SI-ID 258935296

266.
BILASH, Maryna
        Ruski čarodej ded Stepan = Russkij znaharʼ ded Stepan / Maryna Bilash ; [ilustratorki Maryna Bilash, Valentina Taksheieva ; prevod Jana Ferjan, soprevod Maryna Bilash]. - 1. natis. - Ljubljana : Linguarus, 2011. - 35 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 CD. - (Pripovedke o ruskem življenju ; 1)

Na nasl. str. tudi: Glagol = Glagol. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Vzpor. rus. besedilo in slov. prevod. - Cir. in lat.

ISBN 978-961-92670-6-6
a) ruščina b) glagol c) besedišče

821.161.1-32
811.161.1'367.625
VE CDo 821-32 rus BILASH MARYNA Ruski čarodej VE od 821-32 rus BILASH MARYNA Ruski čarodej

COBISS.SI-ID 259135232

267.
BILASH, Maryna
        Ruski gozdni zakladi = Kladovye russkih lesov / Maryna Bilash ; [ilustratorki Maryna Bilash, Valentina Taksheieva ; prevod Jana Ferjan, soprevod Maryna Bilash]. - 1. izdaja. - Ljubljana : Linguarus, 2011. - 37 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 CD. - (Pripovedke o ruskem življenju ; 3)

Na nasl. str. tudi: Pridevnik = Imja prilagatelʼnoe. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Vzpor. rus. besedilo in slov. prevod. - Cir. in lat.

ISBN 978-961-92670-7-3
a) ruščina b) pridevnik c) besedišče

821.161.1-32
811.161.1'367.623
VE CDo 821-32 rus BILASH MARYNA Ruski gozdni VE od 821-32 rus BILASH MARYNA Ruski gozdni

COBISS.SI-ID 259360000

268.
NIKOLAIDIS, Jovan
        Valdinos : povesti / Jovan Nikolaidis ; prevedla Sonja Polanc ; [spremna beseda Vladimir Vojinović]. - Koper : KUD AAC Zrakogled, 2013 (Ljubljana : Demat). - 177 str. ; 22 cm. - (Zbirka Helia ; 6)

Prevod dela: Valdinos. - 200 izv. - Delo iz "podnajemniške" književnosti / Vladimir Vojinović ; prevedla Sonja Polanc in Gašper Malej: str. 152-176

ISBN 978-961-93099-2-6

821.163.41(497.16)-32
VE od 821-32 NIKOLAIDIS JOVAN Valdinos
COBISS.SI-ID 267094016


821-4 ESEJI


269.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Pisma v nebesa : moja in njihova morala, vaje v upornosti : politični eseji / Andrej Medved. - Koper : Hyperion, 2013 (Izola : Repro point). - 77 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6382-93-9
a) Slovenija - Politične razmere - Eseji

821.163.6-4
VE od
COBISS.SI-ID 265832192


821-7 HUMOR


270.
        SMEH je pol zdravja / [uredil Janez Gril ; ilustracije Karmen Smodiš ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2013 (tiskano v Sloveniji). - [105] str. : ilustr. ; 18 x 20 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-222-955-9
a) Krščanstvo - Humor

821-7
821-36
VE od 821-7 SMEH JE POL
COBISS.SI-ID 266317824


821-8 POLIGRAFIJE


271.
BROWN, Pam, 1928-
        Moji ljubi hčerki / [[napisala] Pam Brown ; ilustrirala Juliette Clarke ; prevedla Breda Konte]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1998 (natisnjeno na Madžarskem, 1997). - [27] str. : barvne ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka V dar in spomin)

Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 86-11-10488-9

821.111-84
VE od 821-8 BROWN PAM Moji ljubi hčerki
COBISS.SI-ID 72312576

272.
        GLUSCHT : antologija sodobne švicarske književnosti / izbrala in uredila, [spremni esej] Vesna Kondrič Horvat ; [prevodi Ana Barič Moder ... [et al.] ; Bibliografija: prevodi švicarske književnosti v slovenščino Eva Senica, Vesna Kondrič Horvat]. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2013 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 216 str. ; 21 cm. - (Antologije Vilenice)

500 izv. - Bibliografija švicarske književnosti v slovenščini / Eva Senica in Vesna Kondrič Horvat: str. 188-210

ISBN 978-961-6547-73-4
a) Švicarske književnosti - Antologije b) Švicarske književnosti - Literarne študije c) nemška književnost d) italijanska književnost e) francoska književnost f) retoromanska književnost g) Švica

821(494)-82
821(494).09
VE od 821-8 GLUSCHT
COBISS.SI-ID 266840576

273.
RATEJ, Mateja
        Človek v času / Mateja Ratej ; [predgovor Ervin Hladnik-Milharčič]. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 148 str. ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-242-685-9
a) Kolumne

821.163.6-92
VE od 821-8 RATEJ MATEJA Človek v času
COBISS.SI-ID 267515904

274.
TRISTO petinšestdeset
        365 misli o prijateljstvu : prijazna misel za vsak dan / [izbrala] Helen Exley ; [ilustrirala Juliette Clarke ; prevedla Breda Konte]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - [368] str. : ilustr. ; 13 cm. - (Zbirka 365 ---)

Prevod dela: Friendship 365. - Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-2682-9
a) Prijateljstvo - Aforizmi

821-84
COBISS.SI-ID 267834112

275.
TRISTO petinšestdeset
        365 modrosti : modra misel za vsak dan / [izbrala] Helen Exley ; [ilustrirala Angela Kerr ; prevedla Breda Konte]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno v Indoneziji). - [368] str. : ilustr. ; 13 cm. - (Zbirka 365 ---)

Prevod dela: Wisdom 365. - Ov. nasl. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-2685-0
a) Modrosti - Aforizmi

821-84
COBISS.SI-ID 267831040


821-94 SPOMINI


276.
AVGUŠTINČIČ, Albert
        Vonj pečenih jabolk / Alberto Avguštinčič ; [ilustracije Inja Roi]. - Bevke : Smar-team, 2013. - 370 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6916-13-4
a) Avguštinčič, Albert (1944-) - Spomini b) Rejništvo - V leposlovju c) Učitelji - V leposlovju d) rejenci e) odraščanje

821.163.6-94
VE od 821-94 AVGUŠTINČIČ A. Vonj pečenih
COBISS.SI-ID 265492736

277.
BÉJART, Maurice, 1927-2007
        Trenutek v življenju drugega : spomini / Maurice Béjart ; prevedel Marjan Poljanec ; spremno besedo napisal Henrik Neubauer. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 293 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Poteze / Modrijan)

Prevod dela: Un instant dans la vie dʼautrui. - Toreadorski vajenec je postal koreograf / Henrik Neubauer: str. 279-293. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-241-697-3
a) Béjart, Maurice (1927-2007) - Spomini b) francoski koreografi c) balet

821.133.1-94
792.8(44):929Béjart M.
VE od 821-94 BÉJART MAURICE Trenutek v
COBISS.SI-ID 265189120

278.
CEPUŠ, Aleksander
        Pozabljeni in zamolčani / Aleksander Cepuš. - 1. naklada. - Celje : samozal., 2013 ([Bač pri Materiji] : Vertis). - 120 str. : ilustr. ; 18 cm

200 izv.

ISBN 978-961-276-745-7
a) Cepuš, Aleksander (1967-) - Spomini

821.163.6-94
ŠO od 821-94 CEPUŠ ALEKSANDER Pozabljeni in VE od 821-94 CEPUŠ ALEKSANDER Pozabljeni in

COBISS.SI-ID 267185920

279.
LESSING, Doris May, 1919-
        Pod kožo : prvi del mojega življenjepisa, do leta 1949 / Doris Lessing ; [prevod Jana Ambrožič]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2013 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 546 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; 59)

O avtorici: str. 545-546

ISBN 978-961-6894-05-0
a) Lessing, Doris (1919-) - Avtobiografije b) literarne nagrade c) James Tait Black 1994

821.111-94
929Lessing D.
VE od
COBISS.SI-ID 266854400

280.
        POLDE Bibič : [monografija] / [urednica Mojca Kranjc]. - Ljubljana : SNG Drama, 2013. - 117 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Gledališki list SNG Drama Ljubljana ; letn. 92 (sezona 2012/2013), št. 12)

ISBN 978-961-93504-1-6 (trda vezava)
a) Bibič, Polde (1933-) - Mladost - Spomini b) slovenski igralci c) gledališki igralci

821.163.6-94
929Bibič P.
ŠO od 792 POLDE BIBIČ VE od 792 POLDE BIBIČ
COBISS.SI-ID 267105280

281.
SRŠEN, Nela, 1965-
        Rak na duši : skrivnost življenja in odkrivanje duše skozi kvantno medicino + dodatek epigenetika / Nela Sršen ; [prevod Stajka Skrbinšek, Tea Skrbinšek ; portret avtorice Fiorenzo Toma]. - Zagreb : Lara-Tao, [2013] (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 160 str. ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: Rak na duši. - O avtorici: str. 151-152. - Moja zgodba / Stajka: str. 155-157. - Knjigi na pot / Jana Wahl: str. 159-160. - Bibliografija: str. 153

ISBN 978-953-57434-1-5
a) Bolezni - Rak b) Kvantna medicina - Zdravljenje c) Življenske zgodbe - Izpovedi d) epigenetika e) zdravljenje raka f) terapije g) metode zdravljenja h) darovanje organov i) medicina j) duševnost k) spomini l) avtobiografije

82-94:616-006.6
ŠO od 821-94 SRŠEN NELA Rak na duši VE od 821-94 SRŠEN NELA Rak na duši
COBISS.SI-ID 16179346

282.
TRUBAR, Primož
        Tiga Noviga testamenta ena dolga predguvor [Elektronski vir] : 1557 ; En regišter, ena kratka postila : 1558 / Primož Trubar ; transkribiral, prevedel in spremno besedo napisal Jonatan Vinkler. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2012. - 1 optični disk ; 12 cm, v škatli 20 x 14 x 1 cm. - (Zbirka Zbrana dela Primoža Trubarja ; 8)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista, Windows 7; Adobe Acrobat Reader 6.0 in višje verzije; CD pogon; priporočena resolucija 1024 X 768 in višja; priporočen tiskalnik
Dostopno tudi na: http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=125. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v pdf formatu obsega 476 str. - 500 izv.

ISBN 978-961-270-141-3 (CD-ROM)
ISBN 978-961-270-142-0 (pdf)
ISBN 978-961-270-143-7 (swf)
ISBN 978-961-270-144-4 (zip isp)
a) Protestantske knjige - Predgovori

821.112.2-94"15"(0.034.2)
274.5"15"(0.034.2)
ŠO CDRo 821-94 TRUBAR PRIMOŽ Tiga Noviga VE CDRo 821-94 TRUBAR PRIMOŽ Tiga Noviga
COBISS.SI-ID 264801792

283.
ZUPAN, Uroš, 1963-
        Opičje žleze, telefoni in nesmrtnost / Uroš Zupan. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2013. - 125 str. ; 19 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 56)

ISBN 978-961-6717-81-6
a) Zupan, Uroš (1963-) - Nagrade - Spomini b) Literarne nagrade

821.163.6-94
06.05:821.163.6Zupan U.
929Zupan U.
VE od 821-94 ZUPAN UROŠ Opičje žleze
COBISS.SI-ID 266034176


908 DOMOZNANSTVO


284.
KRAJNC, Jože, 1953-
        Majhni kraji velikih zanimivosti [Videoposnetek] : Občina Šmartno ob Paki / scenarij in besedilo Jože Krajnc ; režiser Tomo Čonkaš, Jože Krajnc. - Šmartno ob Paki : Javni zavod Mladinski center, 2013. - 1 video DVD (ca 21 min)

250 izv. - Produkcija: Studio Mozaik
a) Šmartno ob Paki (Slovenija ; občina) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) domoznanstvo c) promocijski filmi d) dokumentarni filmi e) Šmartno ob Paki f) DVD

908(497.4Šmartno ob Paki)
VE Do DVD 908 KRAJNC JOŽE Majhni kraji
COBISS.SI-ID 267206912


912 KARTE


285.
BESTÄNDIG, Karl-Heinz
        [Osemsto oseminosemdeset]
        888 pristanov & zalivov [Kartografsko gradivo] : atlas pristanišč in sidrišč : Hrvaška, Slovenija, Črna gora / Karl-H. Beständig ; prevod Gorazd Cizej in Vojko Vodopivec. - 3. slovenska izd. v barvah. - [Različna merila]. - Maribor : Navtika Cizej, 2012 (Rače : Grafis). - 1 atlas (117 str.) : barve ; 30 cm

Prevod dela: 808 Hafen und Buchten, 18. izd. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-269-631-3
a) Jadransko morje - Pristanišča - Sidrišča - Atlasi b) Jadransko Primorje - Pristanišča - Sidrišča - Atlasi c) pristanišča d) zemljevidi

912.44(262.3-11)
BL:
372.1
372.2
372.5
VE od
COBISS.SI-ID 68802817


913(100)(036) VODNIKI - OSTALI SVET


286.
THOMAS, Bryn, 1959-
        Trans-Siberian handbook / [text and maps] Bryn Thomas ; eighth edition researched and updated by Anna Cohen Kaminski ; [photographs Anna Cohen Kaminski ; illustrations, cartography Nick Hill]. - 8th ed. - Hindhead (Surrey) : Trailblazer Publications, 2011. - 512 str., [14] str. pril. : ilustr., zvd. ; 18 cm

Kazalo

ISBN 978-1-905864-36-2
a) Transsibirska železnica - Azija - Turistični vodniki b) potovanja z vlaki

913(571)(036)
656.2(571)(036)
VE od 913(100)(036) THOMAS BRYN Trans-Siberian

COBISS.SI-ID 1102453342


929 BIOGRAFIJE


287.
FRAS, Maksimiljan
        Mariborski župan dr. Alojzij Juvan in njegov čas / Maksimiljan Fras. - 1. izd. - Maribor : EPOS : Društvo Gledališče Kolenc, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - 415 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 389-402. - Kazalo

ISBN 978-961-93474-0-9 (EPOS)
a) Juvan, Alojzij (1886-1960) - Biografije b) Župani - Maribor c) Maribor - Zgodovina - 1927-1941 d) Slovenija e) občine f) 20.st. g) župani h) Maribor

929Juvan A.
94(497.4Maribor)"1927/1941"
352(497.4Maribor)"1927/1941"
VE od 929 FRAS MAKSIMILJAN Mariborski župan

COBISS.SI-ID 266370048

288.
FURJAN, Barbara
        The hidden truth / Barbara Furjan ; [translated by Lucienne Lončina]. - 1st ed. - Koper : self-publisher B. Furjan, cop. 2013

ISBN 978-978-961-276-5
a) Furjan, Blaž (1977-1997) - Biografije b) Furjan, Blaž (1977-1997) - Smrt c) slovenska vojska d) vojaki

929Furjan B.
355(497.4):929Furjan B.
VE od 929 FURJAN BARBARA Hidden truth
COBISS.SI-ID 266920704

289.
GEROSA, Guido, 1933-1999
        Sončni kralj : zasebno in javno življenje Ludvika XIV. / Guido Gerosa ; [prevedla Karmen Chakir]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2012-2013 (Ljubljana : JP storitve). - 2 zv. (251, 325 str.) ; 20 cm. - (Zbirka Zgodovinske osebnosti)

Prevod dela: Il Re Sole

ISBN 978-961-203-412-2 (zv. 1)
ISBN 978-961-203-406-1 (zv. 2)
a) Louis XIV, francoski kralj (1638-1715) - Biografije b) Francija - Zgodovina - 17.-18.st. c) Francija - Vladarji - Biografije

929Ludvik XIV, francoski kralj
94(44)"16/17":929Ludvik XIV, francoski kralj
ŠM od 929 GEROSA GUIDO Sončni kralj ŠO od 929 GEROSA GUIDO Sončni kralj VE od 929 GEROSA GUIDO Sončni kralj
COBISS.SI-ID 264108288

290.
GRYLLS, Bear
        Blato, znoj in solze / Bear Grylls ; [prevedla Urška Pajer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 396 str, [24] str. barvnih pril. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: Mud, sweat and tears. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-1774-5
a) Grylls, Bear (1974-) - Avtobiografije b) Alpinisti - Velika Britanija c) pustolovci

929Grylls B.
VE od 929 GRYLLS BEAR Blato, znoj in
COBISS.SI-ID 265687040

291.
KALOH, Dejan
        Milan Kučan : ko boter spregovori o sebi : delo, lik in življenje strica iz ozadja prek njegovih lastnih besed / Dejan Kaloh. - Ljubljana : Nova obzorja, 2013. - 327 str : ilustr. ; 25 cm

Botrova nova oblačila / Metod Berlec: str. 5-6. - Bibliografija: str. 327

ISBN 978-961-92986-9-5
a) Kučan, Milan (1941-) - Biografije

929Kučan M.
ŠO od 929 KALOH DEJAN Milan Kučan VE od 929 KALOH DEJAN Milan Kučan
COBISS.SI-ID 267699712

292.
ŠUGMAN, Rajko
        "Kristo, Kristo, Kristo ---!" : življenje, športna ustvarjalnost in delo dipl. inž. gradbeništva Borisa Kristančiča / Rajko Šugman. - Ljubljana : Neo koncept, 2013 ([S. l] : Studio print). - 203 str. : ilustr. ; 22.cm

500 izv.

ISBN 978-961-269-996-3
ISBN 978-961-281-108-2 (pdf)
ISBN 978-961-281-109-9 (epub)
a) Kristančič, Boris (1932-) - Biografije b) slovenska košarka c) 20.st.

929Kristančič B.
796.323(497.4)
VE od 929 ŠUGMAN RAJKO Kristo, Kristo
COBISS.SI-ID 266446592


930 ZGODOVINOPISJE


293.
GRDINA, Igor, 1965-
        Med kraljestvom in republiko duhov : [znanstvena monografija] / Igor Grdina. - Ljubljana : Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2013. - 121 str. ; 21 cm. - (Zbirka Zbiralnik ; 17)

Podnaslov naveden v kolofonu. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6554-26-8
a) kulturna zgodovina b) biografije c) literarna zgodovina d) slovenska književnost

930.85
82(091)
VE od
COBISS.SI-ID 266848256


94".../..." SPLOŠNA ZGODOVINA


294.
CEPUŠ, Aleksander
        Pokopališče Golovec / Aleksander Cepuš. - 1. naklada. - Celje : samozal., 2013 ([Bač pri Materiji] : Vertis). - 100 str. : ilustr. ; 19 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 200 izv.

ISBN 978-961-276-741-9

821.163.6-31
ŠO od 94".../..." CEPUŠ ALEKSANDER Pokopališče VE od 94".../..." CEPUŠ ALEKSANDER Pokopališče

COBISS.SI-ID 267113984

295.
HARWOOD, Jeremy
        Atlas of history's greatest military victories : the 50 most significant moments explored in words and maps / Jeremy Harwood. - London : Icon Books, 2013. - 223 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

ISBN 978-1-8483-1578-5
a) Bitke - Zgodovina b) vojaška zgodovina c) vojaški spopadi d) zmage e) svetovni pregledi

94(100)
355.48/.49(100)(091)
VE od 94".../..." HARWOOD JEREMY Atlas of history

COBISS.SI-ID 1102442846

296.
        STARŠE skozi čas : zbornik občine Starše / [urednik Sašo Radovanovič ; fotografije Vlado Trifkovič ... et al.]. - Maribor : Ostroga, 2010 (Kočevje : Kočevski tisk). - 392 str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-92833-1-8
a) Društva - Zgodovina - Starše - Zborniki b) Starše - Zgodovina - Zborniki c) občine d) Slovenija

94(497.4Starše)(082)
061.2(497.4Starše)(091)(082)
VE od 94".../..." STARŠE SKOZI ČAS
COBISS.SI-ID 251084032


94"19" ZGODOVINA 20. STOLETJA


297.
        BELA knjiga slovenske osamosvojitve : nasprotovanja, ovire, izdaja / [spremna beseda Janez Janša]. - Ljubljana : Nova obzorja, 2013. - 684 str. : ilustr. ; 31 cm

Knjiga vsebuje zbirnik dokumentov in časopisnih člankov v povezavi s slovenskim osamosvajanjem.

ISBN 978-961-6942-00-3
a) Slovenija. Teritorialna obramba - Razorožitev - 1990 - Dokumenti b) Slovenija - Zgodovina - 1990 - Dokumenti c) osamosvajanje d) Slovenska samostojnost e) oborožene sile f) orožje g) obveščevalne službe h) Jugoslovanska ljudska armada i) JLA j) razpad Jugoslavije k) interpretacije l) notranja politika m) časopisje n) mnenja

94(497.4)"1990"
355.45(497.4)"1990"
355.019.2(497.4)"1990"
ŠO od 94"19" BELA KNJIGA VE od 94"19" BELA KNJIGA
COBISS.SI-ID 267808768

298.
POTOČNJAK, Draga
        Skrito povelje / Draga Potočnjak ; [spremna beseda Matej Šurc ; fotografije družinski arhiv]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013. - 383 str. : ilustr. ; 24 cm + errata. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

2.000 izv.

ISBN 978-961-274-187-7
a) Slovenija - Vojna - 1991

94(497.4)"1991"
VE od 94"19" POTOČNJAK DRAGA Skrito povelje

COBISS.SI-ID 267419904


94"1914/19" 1. SVETOVNA VOJNA


299.
JANKOVIČ Potočnik, Aleksander
        Rommel na Soči / [[besedilo], ilustracije] Aleksander Jankovič Potočnik ; [spremna beseda Anton Marn ; fotografije Rafael Marn ... et al.]. - Logatec : Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2012 ([Ljubljana] : Demat). - 104 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Spremna beseda / Anton Marn: str. 5-6. - Bibliografija: str. [105]

ISBN 978-961-93091-4-8
a) Rommel, Erwin (1891-1944) - Biografije b) Soška fronta 1915-1917 c) Svetovna vojna 1914-1918 - Slovenija

94(497.473)"1917"
355.48(497.473)"1917"
929Rommel E.
VE od
COBISS.SI-ID 265572608


94"1939/45" 2. SVETOVNA VOJNA


300.
LELJAK, Roman
        Major Mitja in Puklasti Miha - prijatelja po krvi / Roman Leljak. - Radenci : Društvo za raziskovanje polpretekle zgodovine, 2013 ([s. l.] : Letis). - 347 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv.

ISBN 978-961-92891-9-8
a) Ribičič, Mitja (1919-) - Biografije b) Hrovat, Bogdan (1923-1948) - Biografije c) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija d) Slovenija - Zgodovina e) pohorska afera f) ovadbe g) UDBA h) OZNA

94(497.4)"1941/1945"
VE od 94"1939/45" LELJAK ROMAN Major Mitja in

COBISS.SI-ID 74510081

301.
LELJAK, Roman
        Zbornik Vetrinje, Teharje, Rog / Roman Leljak. - Radenci : Društvo za raziskovanje polpretekle zgodovine, 2013 ([s. l.] : Letis). - 239 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-93502-0-1
a) Domobranci - Vetrinje - Teharje - Kočevski Rog - 1945 b) Slovenija - Zgodovina c) vojni begunci d) poboji e) likvidacije f) pričevanja g) spomini

94(497.4)"1945"(082)
VE od 94"1939/45" LELJAK ROMAN Zbornik Vetrinje

COBISS.SI-ID 74511361


94"20" ZGODOVINA 21. STOLETJA


302.
BADALIČ, Vasja
        Teror "trajne svobode" : vojna v Afganistanu in Pakistanu / Vasja Badalič ; [spremna beseda Boštjan Videmšek]. - Ljubljana : Krtina, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 354 str. : zvd. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 170)

400 izv. - Poročilo o okupaciji / Boštjan Videmšek: str. 17-20. - Bibliografija: str. 349-354

ISBN 978-961-260-066-2
a) Afganistan - Zgodovina - 2008-2012 b) Pakistan - Zgodovina - 2008-2012 c) Združene države Amerike - Zunanja politika - 2008-2012 d) Združene države Amerike - Odnosi - Pakistan e) Združene države Amerike - Odnosi - Afganistan f) vojna g) družbeni konflikti h) politično nasilje

94(549.1+581)"2008/2012"
323.28(549.1+581)"2008/2012"
355(549.1+581)"2008/2012"
327(73)"2008/2012"
VE Čo 35 BADALIČ VASJA Teror trajne
COBISS.SI-ID 267875840


C eng CICIBANI V ANGLEŠKEM JEZIKU


303.
FREEMAN, Tor
        Olive and the big secret / Tor Freeman. - Dorking : Templar, 2012

ISBN 978-1-84877-345-5

821.111-93-34
087.5
VE ml C eng FREEMAN TOR Olive and the big
COBISS.SI-ID 9188638

304.
NEWMAN, Nanette
        Ben's book / Nanette Newman ; illustrated by Georgie Birkett. - London : Pavilion Children's Books, 2011. - [25] str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-1-84365-193-2 (broširana)
ISBN 1-84365-193-9 (broširana)
a) Books and reading - Fiction b) Books - Pictorial works - Juvenile fiction c) Reading - Pictorial works - Juvenile fiction d) Children's stories - Pictorial works e) knjige f) branje g) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34=111
VE ml C eng NEWMAN NANETTE Ben's book
COBISS.SI-ID 1103077470

305.
ZULLO, Germano
        Little bird / Germano Zullo ; Albertine ; [translated by Claudia Zoe Bedrick]. - New York : Enchanted lion books, 2013. - [64] str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-1-59270-118-6

821.112.2(494)-93-34
087.5
VE ml C eng ZULLO GERMANO Little bird
COBISS.SI-ID 5650400


C ger CICIBANI V NEMŠKEM JEZIKU


306.
DEACON, Alexis
        Vogel und Krokodil / Alexis Deacon ; aus dem Englischen von Uwe-Michael Gutzschhahn. - 1. Aufl. - Hildesheim : Gerstenberg, 2013. - [29] str. : ilustr. ; 23 x 27 cm

Prevod dela: Croc and bird. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-3-8369-5450-1
a) prijateljstvo b) drugačnost c) otroško leposlovje

821.111-93-34
087.5
VE ml C ger DEACON ALEXIS Vogel und
COBISS.SI-ID 9167134

307.
PIN, Isabel
        Ein Regentag im Zoo / Isabel Pin. - [Weinheim] : Beltz & Gelberg, [cop. 2012]. - [24] str. : barvne ilustr. ; 22 cm

Knjiga vsebuje zavihke

ISBN 978-3-407-79485-7
a) Živalski vrtovi - V otroškem leposlovju b) živali c) skrivalnice d) odpiranke e) kartonke

821.133.1-93-34
087.5
VE ml C ger PIN ISABEL Ein Regentag
COBISS.SI-ID 9172254


C CICIBANI


308.
BERTRAM, Rüdiger
        Knjigoljub išče zaklad / Rüdiger Bertram ; ilustriral Heribert Schulmeyer ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. - 37 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjigoljub. 1. bralna stopnja)

Prevod dela: Das Leserabe auf Schatzsuche. - 500 izv.

ISBN 978-961-6744-70-6

821.112.2-93-32
ŠM ml C-Sv BERTRAM RÜDIGER Knjigoljub išče ŠO ml C-Sv BERTRAM RÜDIGER Knjigoljub išče VE ml C-Sv BERTRAM RÜDIGER Knjigoljub išče
COBISS.SI-ID 72974849

309.
GOMBAČ, Žiga
        Tisa reši svet ali Kako deluje radio / [Žiga X. Gombač ; ilustrator Ivan Mitrevski]. - 1. izd. - Ljubljana : RTV Slovenija, 2012. - 40 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Kako deluje)

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92841-3-1
a) Radio - V mladinskem leposlovju

821.163.6-93-32
VE ml
COBISS.SI-ID 264366080

310.
KORANTER, Sonja
        Kovačevo kladivo in jojo : čustva - jeza / Sonja Koranter ; [ilustracije Martina Mlakar]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2013. - 63 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

250 izv.

ISBN 978-961-6668-74-3
a) Jeza - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
VE ml C KORANTER SONJA Kovačevo kladivo
COBISS.SI-ID 266806016

311.
KORITNIK, Ana
        Otroško srce je veliko : čustva - ljubezen / Ana Koritnik ; [ilustracije Martina Mlakar]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2013. - 39 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

250 izv.

ISBN 978-961-6668-75-0
a) Ljubezen - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
VE ml C KORITNIK ANA Otroško srce
COBISS.SI-ID 266806272

312.
LUNEŽNIK, Polona
        Plemenite zgodbe za otroke / Polona Lunežnik ; ilustracije Alla Sledič. - Slovenska Bistrica : Artizan, 2012

ISBN 978-961-93394-0-4

821.163.6-93-34
087.5
VE ml
COBISS.SI-ID 263986688

313.
MARKUŠ, Jasna
        Bogati Jure praznih žepov / Jasna Markuš ; [ilustriral Simon Sanda]. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2013 ([Bled] : Belin grafika). - 100 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Jurka Burka in mlade brihte ; 10)

1.500 izv.

ISBN 978-961-6897-35-8
a) Revščina - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
ŠO od C MARKUŠ JASNA Bogati Jure VE ml C MARKUŠ JASNA Bogati Jure
COBISS.SI-ID 74363905

314.
MAURER, Neža
        Velik sončen dan : izbrane pesmi za otroke in mladino / Neža Maurer ; ilustrirala Alenka Sottler ; [izbral, uredil in spremno besedo napisal Peter Svetina]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 104 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Sončnica)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.200 izv. - Krhko, krhko / Peter Svetina: str. 89-100. - Biografska opomba: str. 101. - Bibliografija pesniških zbirk za otroke Neže Maurer s popisom v antologijo uvrščenih pesmi: str. 102-104

ISBN 978-86-11-15778-8
a) Maurer, Neža (1930-) - Literarne študije

821.163.6-93-1
821.163.6.09Maurer N.
ŠO ml C MAURER NEŽA Velik sončen dan VE ml C MAURER NEŽA Velik sončen dan
COBISS.SI-ID 266979584

315.
ROSEN, Michael, 1946-
        Puhec, prdeča ribica / Michael Rosen ; ilustriral Tony Ross ; [prevod Sabrina Žgajner Meze]. - Hoče : Skrivnost, 2013. - 76 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-6793-99-5

821.111-93-32
ŠO ml C ROSEN MICHAEL Puhec, prdeča VE ml C ROSEN MICHAEL Puhec, prdeča
COBISS.SI-ID 266961152


C-K CICIBANI - KARTONKE


316.
BIEBER, Hartmut
        Medo Jaka obišče kmetijo / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([18] str.) : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Bodo Baer besucht den Bauernhof. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-00-1780-6
a) Kmetije - Knjige za otroke

63(02.053.2)
087.5
ŠO ml C-K BIEBER HARTMUT Medo Jaka obišče VE ml C-K BIEBER HARTMUT Medo Jaka obišče
COBISS.SI-ID 265688576

317.
        JUNGLE. - Cottage Farm : Igloo Books, 2013. - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (Peekaboo Pals)

Vsaka druga stran ima loputo, pod katero se skriva slika živali

ISBN 978-1-78197-060-7

087.5
ŠO ml C-K JUNGLE VE ml C-K JUNGLE
COBISS.SI-ID 12347444

318.
        MOJ prvi živalski slovar : čudovita knjiga z zavihki / [ilustracije Tina Frankenstein-Börlin ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Mein grosses Tier-Wörterbuch. - Podatki o odgovornostih navedeni v kolofonu. - Slikanica z zavihki za odkrivanje. - 4000 izv.

ISBN 978-961-00-1793-6
a) Živali - Knjige za otroke b) kartonke c) velike črke

087.5:59(02.053.2)
ŠO ml C-K MOJ PRVI ŽIVALSKI VE ml C-K MOJ PRVI ŽIVALSKI
COBISS.SI-ID 16948274

319.
        MY first words : fun tabs for little fingers. - Cottage Farm : Igloo Books, 2012. - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-0-85780-956-8
a) kartonke b) besede

087.5=111
ŠO ml C-K MY FIRST WORDS VE ml C-K MY FIRST WORDS
COBISS.SI-ID 1103102046


C-S CICIBANI - SLIKANICE


320.
ČESEN, Vesna, 1977-
        Hrošček Vid zmore / Vesna Česen ; ilustrirala Tinka Volarič. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2013. - [30] str. : ilustr. ; 23 x 23 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6693-92-9

821.163.6-93-32
087.5
VE ml
COBISS.SI-ID 266388480

321.
JOYCE, William
        Čudovite leteče knjige gospoda Morrisa Lessmora / William Joyce ; ilustracije William Joyce in Joe Bluhm ; [prevedla Maja Kraigher]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - [51] str. : ilustr. ; 22 x 30 cm

Prevod dela: The fantastic flying books of Mr. Morris Lessmore. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-241-678-2
a) Knjige - Branje - V otroškem leposlovju b) Knjižnice - V otroškem leposlovju

821.111(73)-93-32
087.5
ŠO ml C-S JOYCE WILLIAM Čudovite leteče VE ml C-S JOYCE WILLIAM Čudovite leteče
COBISS.SI-ID 265119232

322.
KLOPČIČ, Alenka
        Ris Links in varuh narave / Alenka Klopčič ; ilustrirala Marta Bartolj. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Energija doma, Energetika.Net, 2013. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Modri svet)

ISBN 978-961-93411-5-5
a) Ris - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5
ŠO ml C-S KLOPČIČ ALENKA Ris Links in VE ml C-S KLOPČIČ ALENKA Ris Links in
COBISS.SI-ID 266706176

323.
KLOPČIČ, Alenka
        Vegetarijanski medvedek Bruno / Alenka Klopčič ; ilustrirala Nina Meglič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana [i. e.] Lukovica : Eko knjiga, 2013. - 29 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Gozdne šapice)

ISBN 978-961-93301-6-6
a) Rjavi medved - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5
ŠO ml C-S KLOPČIČ ALENKA Vegetarijanski VE ml C-S KLOPČIČ ALENKA Vegetarijanski
COBISS.SI-ID 267070208

324.
KLOPČIČ, Alenka
        Volk Slavc in njegova družina / Alenka Klopčič ; ilustrirala Nina Meglič. - 1. izd., 1. natis. - Lukovica : Eko knjiga, 2013. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Gozdne šapice)

ISBN 978-961-93301-7-3
a) Volk - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5
ŠO ml C-S KLOPČIČ ALENKA Volk Slavc in VE ml C-S KLOPČIČ ALENKA Volk Slavc in
COBISS.SI-ID 267070720

325.
MANČEK, Marjan
        Kužek Vuf / [napisal in narisal] Marjan Manček. - Prenovljena izd. iz leta 1980. - Šmarje-Sap : Buča, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - [16] str. : ilustr. ; 17 x 20 cm. - (Pik-vuf-mjav-uh : zbirka slikanic)

800 izv.

ISBN 978-961-6704-31-1

821.163.6-93-32
087.5
ŠO ml C-S MANČEK MARJAN Kužek Vuf VE ml C-S MANČEK MARJAN Kužek Vuf
COBISS.SI-ID 266717184

326.
MANČEK, Marjan
        Mucek Mjav / [napisal in narisal] Marjan Manček. - Prenovljena izd. iz leta 1980. - Šmarje-Sap : Buča, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - [16] str. : ilustr. ; 17 x 20 cm. - (Pik-vuf-mjav-uh : zbirka slikanic)

800 izv.

ISBN 978-961-6704-28-1

821.163.6-93-32
087.5
ŠO ml C-S MANČEK MARJAN Mucek Mjav VE ml C-S MANČEK MARJAN Mucek Mjav
COBISS.SI-ID 266716160

327.
MANČEK, Marjan
        Piščanček Pik / [napisal in narisal] Marjan Manček. - Prenovljena izd. iz leta 1980. - Šmarje-Sap : Buča, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - [16] str. : ilustr. ; 17 x 20 cm. - (Pik-vuf-mjav-uh : zbirka slikanic)

800 izv.

ISBN 978-961-6704-30-4

821.163.6-93-32
087.5
ŠO ml C-S MANČEK MARJAN Piščanček Pik VE ml C-S MANČEK MARJAN Piščanček Pik
COBISS.SI-ID 266716928

328.
MANČEK, Marjan
        Zajček Uh / [napisal in narisal] Marjan Manček. - Prenovljena izd. iz leta 1980. - Šmarje-Sap : Buča, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - [16] str. : ilustr. ; 17 x 20 cm. - (Pik-vuf-mjav-uh : zbirka slikanic)

800 izv.

ISBN 978-961-6704-29-8

821.163.6-93-32
087.5
ŠO ml C-S MANČEK MARJAN Zajček Uh VE ml C-S MANČEK MARJAN Zajček Uh
COBISS.SI-ID 266716672

329.
PERŠOLJA, Patricija
        Moj nono / Patricija Peršolja ; ilustriral Silvan Omerzu. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2013 ([Bled] : Belin grafika). - [26] str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6897-20-4

821.163.6-93-32
ŠO ml C-S PERŠOLJA P. Moj nono VE ml C-S PERŠOLJA P. Moj nono
COBISS.SI-ID 74345729

330.
PERŠOLJA, Patricija
        Najina poroka : jaz in Iris se poročiva! / Patricija Peršolja ; ilustriral Silvan Omerzu. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2013 ([Bled] : Belin grafika). - [31] str. : ilustr. ; 25 cm

Nasl. v kolofonu: Najina poroka ali Jaz in Iris se poročiva. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6897-36-5 !
a) Poroka - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
ŠO ml C-S PERŠOLJA P. Najina poroka VE ml C-S PERŠOLJA P. Najina poroka
COBISS.SI-ID 74409473

331.
SPACAL, Alenka
        Mavrična maškarada / napisala in ilustrirala Alenka Spacal. - Ljubljana : Škuc, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 26 str. : ilustr. ; 22 x 30 cm. - (Zbirka Lambda ; 104)

Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv.

ISBN 978-961-6751-66-7

821.163.6-93-32
087.5
ŠO ml C-S SPACAL ALENKA Mavrična VE ml C-S SPACAL ALENKA Mavrična
COBISS.SI-ID 266782976


C-Sz CICIBANI - SLIKANICE ZABOJI


332.
ALPSTEN, Ellen
        Vincelot in zmaj / Ellen Alpsten ; ilustrirala Andrea Hebrock ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Vincelot und der Feuerdrache. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-00-1729-5

821.112.2-93-32
ŠO ml C-Sz ALPSTEN ELLEN Vincelot in zmaj VE ml C-Sz ALPSTEN ELLEN Vincelot in zmaj
COBISS.SI-ID 264588800

333.
GUDRÚN Helgadóttir, 1935-
        Velikanska ljubezen : islandska pravljica / napisala Gudrún Helgadóttir ; ilustracije Brian Pilkington ; prevedla Tatjana Jamnik Pocajt. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Pro-Andy, 2013 (Celje : Dikplast). - [25] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Zlatoklasje)

Prevod dela: Ástarsaga úr fjöllunum. - 300 izv.

ISBN 978-961-93373-7-0

821.113.3-93-34
087.5
ŠO ml VE ml
COBISS.SI-ID 267138048

334.
KIEFFER, Jean-François
        Mali volk in njegove pustolovščine. Del 1, Srečanje in druge zgodbe / Jean-François Kieffer ; [prevod Sonja Benčina]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Les aventures de Loupio. La rencontre et autres récits. - Ilustr. na notr. str. ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-222-950-4
a) Italija - 13.st. - Stripi

084.11
ŠO ml 084.11 KIEFFER JEAN-F. Mali volk in VE ml 084.11 KIEFFER JEAN-F. Mali volk in
COBISS.SI-ID 265960960

335.
KRAJNC, Meta
        Zajček Kai. Pravo prijateljstvo / napisala Meta Krajnc ; ilustrirala Mojca Krajnc. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Pro-Andy, 2013 (Celje : Dikplast). - 23 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Zlatoklasje)

300 izv.

ISBN 978-961-93373-5-6

821.163.6-93-32
087.5
ŠO ml VE ml
COBISS.SI-ID 267136768

336.
KRAJNC, Meta
        Zajček Kai. Velika zmaga / napisala Meta Krajnc ; ilustrirala Mojca Krajnc. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Pro-Andy, 2013 (Celje : Dikplast). - 23 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Zlatoklasje)

300 izv.

ISBN 978-961-93373-4-9

821.163.6-93-32
087.5
ŠO ml VE ml
COBISS.SI-ID 267136512

337.
PILKINGTON, Brian
        Neroda : islandska pravljica / zgodba in ilustracije Brian Pilkington ; prevedla Tatjana Jamnik Pocajt. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Pro-Andy, 2013 (Celje : Dikplast). - [25] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Zlatoklasje)

Prevod dela: Hlunkur. - 300 izv.

ISBN 978-961-93373-8-7

821.113.3-93-34
087.5
ŠO ml VE ml
COBISS.SI-ID 267138560

338.
STRMŠEK, Manuela
        Rdeči pony Miha ali Kako dobiš, kar želiš --- / napisala Manuela Strmšek ; ilustrirala Violeta Komauer. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Pro-Andy, 2013 (Celje : Dikplast). - [25] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Zlatoklasje)

Ilustr. na notr. str. ov. - 300 izv.

ISBN 978-961-93373-6-3
a) Želje - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
ŠO ml VE ml
COBISS.SI-ID 267137536

339.
SUHODOLČAN, Primož
        Lipko in KošoRok / Primož Suhodolčan ; ilustriral Gorazd Vahen. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2013

ISBN 978-961-02-0501-2

821.163.6-93-32
087.5
ŠO ml VE ml
COBISS.SI-ID 267756032

340.
VASLE, Luka
        Morski pes Anton / Luka Vasle ; ilustriral Jernej Žumer. - 1. natis. - Domžale : samozal., 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - [20] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Pravljice iz luke)

Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv.

ISBN 978-961-276-642-9

821.163.6-93-1
087.5
ŠO ml C-S VASLE LUKA Morski pes Anton VE ml C-S VASLE LUKA Morski pes Anton
COBISS.SI-ID 265231616

341.
WESTERA, Bette
        Minicopre / Bette Westera ; [ilustrirala] Loes Riphagen ; prevod Mateja Seliškar Kenda. - 1. izd. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2013 ([Ljubljana] : Grafis trade). - [33] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

Prevod dela: Miniheksen. - Podatek o izd. v CIP-u. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv.

ISBN 978-961-6564-64-9

821.112.5-93-32
087.5
ŠO ml C-Sz WESTERA BETTE Minicopre VE ml C-Sz WESTERA BETTE Minicopre
COBISS.SI-ID 267223808

342.
WILD, Margaret
        Goska Lučka / [avtor] Margaret Wild & [ilustracije] Ann James ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2013. - [33] str. : ilustr. ; 29 cm

Potiskani spojni listi. - 500 izv.

ISBN 978-961-6793-98-8
a) Strah - V otroškem leposlovju b) Materinska ljubezen - V otroškem leposlovju

821.111(94)-93-32
087.5
ŠO ml C-Sz WILD MARGARET Goska Lučka VE ml C-Sz WILD MARGARET Goska Lučka
COBISS.SI-ID 266929664


L LJUDSKO SLOVSTVO


343.
        ZA devetimi gorami [Zvočni posnetek] / [izbor slovenskih ljudskih pravljic in pesmi ter pripovedovanje Anja Štefan ; pesmi recitira Boštjan Gombač ; glasba po motivih ljudskih pesmi Boštjan Gombač in Janez Dovč ; ilustracija Ančka Gošnik Godec ; režija Janez Dovč, Boštjan Gombač in Anja Štefan]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 1 CD (41 min, 23 sek) : stereo ; 12 cm

Priloga revij Ciciban in Cicido, junij 2013. - Vse ljudske pripovedi so objavljene v knjigi Za devetimi gorami, MKZ, 2010. - Vsebina: Piskrček, kašo kuhaj! ; Oče zapusti osla trem sinovom ; Volk, petelin in lisica ; Gozdna pojedina ; Hudič in tobak ; Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš ; Zakleti grad

MKZ CD 043 Mladinska knjiga
a) Ljudske pravljice - Slovenija - CD-plošče b) Ljudske pesmi - Slovenija - CD-plošče c) ljudsko slovstvo d) ljudsko izročilo e) otroške ljudske pravljice f) živalske pralvjice

398.21(497.4)(086.76)
ŠM CDm L ZA DEVETIMI ŠO CDm L ZA DEVETIMI VE CDm L ZA DEVETIMI
COBISS.SI-ID 817480


M eng MLADINSKA KNJIŽEVNOST V ANGLEŠKEM JEZIKU


344.
        ADVENTURE stories for boys / compiled by Tig Thomas. - Thaxted : Miles Kelly, 2012. - 512 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 9781848106147 (broš.)
ISBN 1848106149 (broš.)
a) Adventure stories, English b) Children's stories, English

821.111-93-32=111
ŠO ml M eng ADVENTURE STORIES VE ml M eng ADVENTURE STORIES
COBISS.SI-ID 10246045

345.
        CLASSIC stories for girls / [edited by Belinda Gallagher]. - Thaxted : Miles Kelly, 2012. - 512 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 9781848106130 (broš.)
ISBN 1848106130 (broš.)
a) Girls - Juvenile fiction b) Children's stories, English

821.111-93-32=111
ŠO ml M eng CLASSIC STORIES VE ml M eng CLASSIC STORIES
COBISS.SI-ID 10245533


M MLADINSKA KNJIŽEVNOST


346.
BARRON, T. A.
        Merlin. Knj. 1, Izgubljena leta / T. A. Barron ; [prevod Ana Ambrož Strle]. - Izola : Grlica, 2013. - 316 str. ; 22 cm

Prevod dela: The lost years of Merlin. - 700 izv.

ISBN 978-961-244-177-7

821.111(73)-93-311.3
ŠO ml VE ml VE od
COBISS.SI-ID 267115008

347.
MATANOVIĆ, Nika
        Brez panike : [(mladinski roman)] / Nika Matanović. - Maribor : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 128 str. ; 21 cm

Dodatek k nasl. naveden v CIP-u

ISBN 978-961-6932-15-8

821.163.6-93-311.3
ŠO ml VE ml
COBISS.SI-ID 267791616


P PIONIRSKA KNJIŽEVNOST


348.
ALEX, Ian Charles
        Zgodbe iz prihodnosti / Ian Charles Alex in Lena Cloe ; [ilustriral Lenart Slabe]. - 1. natis. - Ljubljana : Energetika.NET, 2013-. - Zv. <1-> : ilustr. ; 22 cm

Dosedanja vsebina: Knj. 1: Prvih pet futurističnih pustolovščin. - 2013. - 135 str. - 500 izv.

ISBN 978-961-93411-7-9 (zv. 1)

821.163.6-93-32
VE ml P ALEX IAN CHARLES Zgodbe iz
COBISS.SI-ID 267257344

349.
KINNEY, Jeff
        Pasji dnevi / Jeff Kinney ; [prevod Matej Frece]. - Izola : Grlica, 2013. - 217 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Dnevnik nabritega mulca ; 4)

Prevod dela: The dog days. - 500 izv.

ISBN 978-961-244-169-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-244-179-1 (broš.)

821.111.(73)-93-32
ŠO ml VE ml
COBISS.SI-ID 309201

350.
KLINC, Damir
        Kraljica Beli kamen : [pravljica za otroke in odrasle!] / Damir Klinc ; ilustriral Lenart Slabe. - 1. natis. - Izola : Ark, 2013 (Slovenska Bistrica : Tigras). - 56 cm : ilustr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6891-04-2

821.163.6-93-34
VE ml
COBISS.SI-ID 267280896

351.
KORITNIK, Ana
        Metka in eko dogodivščina / Ana Koritnik. - 1. natis. - Hoče : Skrivnost, 2013. - 111 str. : ilustr. ; 21 cm

350 izv.

ISBN 978-961-6936-00-2

821.163.6-93-32
ŠO ml P KORITNIK ANA Metka in eko VE ml P KORITNIK ANA Metka in eko
COBISS.SI-ID 267071232

352.
LANDA, Mariasun
        Ko so mačke tako same / Mariasun Landa ; prevedla Barbara Pregelj ; [ilustrirala Pšenica Kovačič]. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 123 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Katuak bakar-bakarrik sentitzen direnean. - 400 izv. - Zgodba o Maider, mami, babici --- in mački / Barbara Pregelj: str. 117-123

ISBN 978-961-6886-03-1
a) Landa, Mariasun (1949-) - Literarne študije b) Mačke - V mladinskem leposlovju c) Otroci in odrasli - V mladinskem leposlovju

821.361-93-32
821.361.09Landa M.
ŠO ml P LANDA MARIASUN Ko so mačke VE ml P LANDA MARIASUN Ko so mačke
COBISS.SI-ID 266592768

353.
LEPŠA, Ankica
        Mali detektiv in skrivnostni milijonar / Ankica Lepša. - Maribor : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 128 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6932-12-7

821.163.6-93-312.4
ŠM ml P LEPŠA ANKICA Mali detektiv in ŠO ml P LEPŠA ANKICA Mali detektiv in VE ml P LEPŠA ANKICA Mali detektiv in
COBISS.SI-ID 267207936

354.
SILA, Aleš
        Pustolovci. Napoleonovi zlatniki / Aleš Sila ; ilustriral Lenart Slabe. - 1. natis. - Izola : Ark, 2013. - 186 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-6891-03-5

821.163.6-93-32
ŠO ml P SILA ALEŠ Pustolovci VE ml P SILA ALEŠ Pustolovci
COBISS.SI-ID 267016192

355.
VRHOVEC, Iztok, pisatelj
        Tajno društvo Č. A. S. T. Kradljivci časa / Iztok Vrhovec. - Maribor : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 95 str. ; 21 cm

O avtorju: str. 5. - Spremna beseda Leva Detele na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6932-11-0

821.163.6-93-311.3
ŠM ml P VRHOVEC IZTOK Tajno društvo ŠO ml P VRHOVEC IZTOK Tajno društvo VE ml P VRHOVEC IZTOK Tajno društvo
COBISS.SI-ID 267207680

356.
VRHOVEC, Iztok, pisatelj
        Tajno društvo Č. A. S. T. Operacija Morski lev / Iztok Vrhovec. - Ljubljana : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 102 str. ; 21 cm

O avtorju: str. 5. - Spremna beseda Leva Detele na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6932-06-6

821.163.6-93-311.3
ŠO ml P VRHOVEC IZTOK Tajno društvo VE ml P VRHOVEC IZTOK Tajno društvo
COBISS.SI-ID 266720512

357.
ZUBIZARRETA, Patxi
        Čudovito potovanje Xia Tianzija / Patxi Zubizarreta ; ilustracije Jakobo Muñiz ; [prevedla Ana Fras]. - Ljubljana : eBesede, 2013. - 93 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Xia Tenzien bidaia miresgarria

ISBN 978-961-6922-05-0 (mehka vezava)
ISBN 978-961-6922-06-7 (trda vezava)

821.361-93-32
ŠO ml VE ml
COBISS.SI-ID 266568704


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO