Skip to main content

Digitalizirano domoznansko gradivo obsega tiskovine, razglednice, dokumentarne in igrane filme ter glasbene posnetke. Po obsegu je zdaleč največ digitaliziranega filmskega in video gradiva ter glasbenih posnetkov. Za del tega gradiva smo od avtorjev dobili soglasje za izposojo in je tako na zgoščenkah dostopno obiskovalcem naše knjižnice. Manjši del gradiva pa smo uredili v digitalne zbirke, ki jih objavljamo na spletu. Med drugim gre za digitalizirane razglednice in velenjske časopise od leta 1953 dalje, za zbirko o raziskovalnih taborih in o zgodovini mesta Velenje skozi časopisne članke ter o (ne)znanih osebnostih iz porečja Pake. Od tiskanega gradiva objavljamo knjigo Zaleščanski portreti, zbornik Knjižnice na Šaleškem in vse številke knjižnih zbirk Šaleški razgledi ter Droben list. Objavljamo tudi občasno prilogo Našega časa Knjižnični kurir, ki jo pripravljamo v naši knjižnici.
Celotna domoznanska digitalna zbirka v nastajanju, ki smo jo poimenovali Digidom, pa je bralcem dostopna na posebnem računalniku v velenjski Mestni knjižnici in ni povezana s spletom. Zbirka obsega vse vrste knjižnega in neknjižnega domoznanske gradiva. Knjižno gradivo poleg knjig zajema tudi časopise, raziskovalne, diplomske in magistrske naloge ter doktorske disertacije,  zgibanke in zloženke, plakate in letake; neknjižno pa fotografije, razglednice, filmsko in video gradivo ter glasbene posnetke.

Zbirka razglednic

Predstavljeno je nekaj primerkov iz digitalizirane zbirke razglednic krajev iz Šaleške doline. Razglednice so iz obdobja od konca 19. stoletja do začetka 20. stoletja.

Filmska in video

Zbirka raziskovalnih nalog

Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline

V zbirki so raziskovalne naloge od leta 1994 dalje, ki so nastale v okviru Gibanja mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline. Vključno z letom 2013 zbirka obsega 628 tiskanih raziskovalnih nalog, v elektronski obliki pa so naloge od leta 2007 dostopne  na spletni strani Mladi raziskovalci. Polno besedilo raziskovalnih nalog je prav tako od leta 2007 dalje dostopno tudi prek njihovih bibliografskih zapisov v bazi Cobiss.

Raziskovalni tabori

Ob mentorstvu uveljavljenih raziskovalcev in v organizaciji ERICa iz Velenja vsako leto v Šaleški dolini potekajo raziskovalni tabori. Mladi udeleženci, med njimi so zadnja leta Zoisovi štipendisti in tudi mladi iz tujine, proučujejo z različnih vidikov posamezno območje ali kraje v Šaleški dolini in bližnji soseščini. Pri tem se neposredno seznanjajo z raziskovalnim delom. O zgodovini raziskovalnih taborov in njihovem utripu iz leta 2007 in 2008 na Golteh in leta 2009 v Škalah se lahko seznanite na portalu Kamra.si, kjer je med drugim v elektronski obliki dostopen tudi zbornik raziskovalnega tabora  (pdf).

Plakati in letaki

Nekaj primerkov iz zbirke plakatov in letakov, ki obsega več tisoč enot.