Skip to main content

Prispevki k Šaleškemu biografskemu leksikonu

Vzporedno s pričetkom dela na Šaleškem biografskem leksikonu pripravljamo tudi razstave o pomembnejših Šalečanih in osebnostih iz sosednjega območja občine Šmartno ob Paki. Pri predstavljanju njihovega življenja poskušamo izpostaviti njihovo delo, s katerim so zaznamovali svoj in tudi naš čas. Pri tem so nekateri med njimi, ki so presegli lokalne in celo nacionalne okvire, skorajda izginili iz kolektivnega spomina Šalečanov. Z biografskim leksikonom in razstavami želimo ta spomin obuditi. Menimo, da si osebnosti, ki so s svojim delom zaznamovale ne le naše lokalno okolje, zaslužijo predstavitev tudi na naši spletni strani.

(Ne)znane osebnosti iz porečja Pake pripravljamo skupaj z Muzejem Velenje.

 

Prispevki k Šaleškemu biografskemu leksikonu

Vzporedno s pričetkom dela na Šaleškem biografskem leksikonu pripravljamo tudi razstave o pomembnejših Šalečanih in osebnostih iz sosednjega območja občine Šmartno ob Paki. Pri predstavljanju njihovega življenja poskušamo izpostaviti njihovo delo, s katerim so zaznamovali svoj in tudi naš čas. Pri tem so nekateri med njimi, ki so presegli lokalne in celo nacionalne okvire, skorajda izginili iz kolektivnega spomina Šalečanov. Z biografskim leksikonom in razstavami želimo ta spomin obuditi. Menimo, da si osebnosti, ki so s svojim delom zaznamovale ne le naše lokalno okolje, zaslužijo predstavitev tudi na naši spletni strani.

(Ne)znane osebnosti iz porečja Pake pripravljamo skupaj z Muzejem Velenje.

Daniel pl. Lapp

Ustanovitelj in prvi lastnik velenjskega premogovnika.

Karel Verstovšek

Politik in publicist.

Davorin Ravljen

Književnik, novinar in prevajalec.

Nestl Žgank

Direktor, župan, oče novega Velenja.

Jože Lampret

Partizanski duhovnik.

Gustav Šilih

Pedagog, pisatelj in pesnik.

Karel Oštir

Lingvist in univerzitetni profesor.

Jožef Krajnc

Pravnik in univerzitetni profesor.

Peter Musi

Učitelj, publicist, knjižničar.

Majda Kurnik

Slikarka, rojena v Škalah pri Velenju, ustvarjalna leta je preživela v Beogradu.

Rodbina Adamovich de Csepin

Plemiška družina, čigar člani so bili lastniki Velenjskega gradu od leta 1858 do 1918.

Josip Vošnjak

Zdravnik, pisatelj, politik in narodni buditelj.

Karel Destovnik Kajuh

Slovenski pesnik.