Ideogram fotoaparata
_navigation/knj/title

Dobro je vedeti

Knjižnica VelenjeKnjižnicaPosebni servisiMedknjižnična izposoja


Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja je storitev, ki omogoča dostop do gradiva, ki ga naša lastna knjižnica nima. Za vas si potrebno gradivo izposodimo iz druge knjižnice, priskrbimo pa vam tudi kopije krajših tekstov, kolikor to dovoljuje avtorska zakonodaja. Tako si je možno izposoditi prav vsako delo, ki je javno dostopno, ki je na zalogi in je prosto. Medknjižnična izposoja pomeni torej možnost, da vam prihranimo pot in denar. Gradivo si - pod pogojem seveda, da je prosto in da je knjižnica, ki ga ima, že vključena v COBISS - za vas izposodimo iz katerekoli slovenske knjižnice.

Pogoji
Medknjižnično izposojo omogočamo samo včlanjenim bralcem na podlagi pisnega zahtevka (naročilnica za medknjižnično izposojo .pdf ) ali preko spletnega servisa Moja knjižnica, pod naslednjimi pogoji:

  • končni uporabnik mora biti član splošne knjižnice, v kateri zahteva medknjižnično izposojo,
  • medknjižnična izposoja je mogoča za knjižnično gradivo, ki se uporablja v študijske, raziskovalne, kulturno-izobraževalne namene in za spodbujanje bralne pismenosti (strokovna presoja),
  • praviloma naročeno gradivo ni v zbirki splošne knjižnice, ki si gradivo izposoja za svojega člana,
  • stroški fotokopiranja posredovanega gradiva po medknjižnični izposoji se zaračunavajo skladno s cenikom knjižnice; skenirane kopije se pošiljajo brezplačno po e-pošti,
  • pogoje  izposoje in uporabe gradiva določa splošna knjižnica, ki gradivo izposoja.

Splošne knjižnice na celjskem območju (Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Knjižnica Laško, Osrednja knjižnica Mozirje, Knjižnica Rogaška Slatina, Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Knjižnica Šentjur, Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Knjižnica Velenje, Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi in Medobčinska splošna knjižnica Žalec) zagotavljajo medknjižnično izposojo, ki je za končnega uporabnika brezplačna.

Stroški
Medknjižnična izposoja, ki je izvedena med knjižnicami na celjskem območju je brezplačna. Cena znotraj Slovenije znaša  4 € za vsako izposojeno enoto. Morebitno zamudo pri vračanju gradiva iz medknjižnične izposoje vam bomo zaračunali po 1,25€ za vsako enoto na dan, če pa boste gradivo izgubili, poškodovali ali kaj podobnega, nam boste kot običajno morali povrniti vse stroške, ki bodo s tem v zvezi nastali.

Naslov za medknjižnično izposojo za knjižnice
Knjižnica Velenje
Medknjižnična izposoja
Šaleška 21, 3320 Velenje
tel.: +386 3 89 82 550, faks: +386 3 89 82 569
e-posta: illsikvel@vel.sik.si

odgovorna oseba: Frenk Špiler


 
Izdelava spletnih strani: AV studio