Skip to main content

BSF_znak

Baza slovenskih filmov je prosto dostopna baza podatkov, slikovnega, pisnega, zvočnega in video gradiva o slovenskih filmih in filmskih ustvarjalcih na spletu. Sistematično popisuje slovensko filmsko produkcijo in skrbi za digitalno distribucijo domačih avdiovizualnih del.

Člani Knjižnice Velenje si lahko brezplačno izposodijo film za ogled.

Navodila za izposojo filmov