Skip to main content

Zbirka za ciljne skupine, ki potrebujejo prilagoditve in podporo

Eno od osnovnih načel splošnih knjižnic je načelo dostopa za vse. V naši knjižnici se zavedamo, da imajo vsi ljudje pravico do branja in pridobivanja informacij, zato v Knjižnici Velenje posvečamo posebno skrb ciljnim skupinam, ki potrebujejo našo podporo in prilagoditve.

Zbirka LAŽJE BEREM ni pomembna le za uporabnike ciljnih skupin, ki potrebujejo prilagoditve in podporo, ampak daje možnost vpogleda v raznolikost bralnih zmožnosti prav vsem ljudem.

Nujno je, da je bralna kultura omogočena vsem, tudi tistim, ki berejo s težavo, ampak radi berejo.

Različnost je prisotna tako v knjigah kot pri ljudeh, možnosti za branje pa naj bodo enake za vse.

V okviru zbirke uporabnikom ponujamo:

 • lupe za branje (različne lupe z osvetlitvijo za lažje branje, namenjene slabovidnim);
 • bralna očala (z možnostjo izposoje);
 • bralna ravnila (omogočajo lažje branje in prehajanje iz vrstice v vrstico);
 • računalnik ̶  aktivacijski ključ KSS, slušalke;
 • namizna elektronska lupa (omogoča do 90-kratno povečavo ter namestitev želene barvne slike in izbiro med štirimi možnostmi barvnih kontrastov, odvisno od okvare vida).

 

Storitve in dejavnosti za ciljne skupine, ki potrebujejo prilagoditve in podporo:

 • brezplačna članarina;
 • osebni pristop: knjižničar, ki uporabniku nudi pomoč pri uporabi knjižnice;
 • brezplačna dostava knjig na dom bolnim, ostarelim in invalidom;
 • slušna zanka: namenjena je uporabnikom slušnih aparatov – naglušnim osebam in jim omogoča udobno in nemoteno poslušanje izgovorjenega. Slušna zanka je vgrajena v preddverju knjižnice;
 • dvigalo za dostop z invalidskim vozičkom;
 • notranja taktilna pot do izposojnega pulta;
 • zvočne knjige Audibook: izposoja zvočnih knjig v slovenskem jeziku preko mobilne aplikacije Audibook;
 • prilagojena spletna stran knjižnice: vse informacije, kontakti in novice so dostopne preko naše spletne strani: https://www.knjiznica-velenje.si/;
 • po dogovoru: bralne skupine, vodenje in ogled knjižnice, individualno izobraževanje za samostojno uporabo knjižnice, računalniško opismenjevanje.

Zbirka LAŽJE BEREMO  je razdeljena v naslednje skupine:

 

Brajica  

BRAJICA

Knjige v Braillovi pisavi. Braillova pisava je posebna pisava, ki omogoča slepim, da berejo in pišejo. V to skupino smo postavili tudi tipne slikanice.

 

Disleksija  

DISLEKSIJA

Knjige za dislektike. Ta izbor literature je primeren tudi za osebe, ki se učijo slovenskega jezika, za tiste, ki se šele uvajajo v samostojno branje in tudi za slabovidne.

 

Večji Tisk  

VEČJI TISK

Knjige s povečanim tiskom so namenjene ljudem, ki slabše vidijo. Knjige iz zbirke Povečava, Srebrne niti in Bisernice ter ostale zbirke.

 

Zvočne Knjige  

ZVOČNE KNJIGE

Zvočne knjige v slovenskem in angleškem jeziku, namenjene uporabnikom, ki ne zmorejo več držati knjige v rokah in za slabovidne in slepe uporabnike.

 

Znakovni Jezik  

ZNAKOVNI JEZIK

Knjige v slovenskem znakovnem jeziku.

Zbirka Lažje berem je zasnovana po vzoru Kompetenčnega centra za lahko branje Knjižnice Franca Sušnika Ravne na Koroškem.

 

Lahko Branje  

LAHKO BRANJE

Lahko branje je namenjeno predvsem dvema glavnima ciljnima skupinama, in sicer:

 • tistim, ki zaradi različnih oviranosti trajno potrebujejo lahko berljive informacije in publikacije (npr. ljudje z disleksijo, motnjo v duševnem razvoju, motnjo avtističnega spektra, demenco … ) ter
 • tistim, ki imajo slabše razvito veščino branja ali slabo poznajo jezik in sčasoma mogoče ne bodo imeli več potrebe po lažje berljivih tekstih (npr. priseljenci, neizkušeni bralci …).
Štiri stopnje lahkega branja:

 • Barva: modra – 1. stopnja

Nekateri ljudje ne berejo, ne znajo brati in težko berejo tudi slike. Njihov razvoj jezika je bil zelo verjetno težaven, poleg tega imajo telesne težave in nevrološke ovire.

 • Barva: zelena – 2. stopnja

Gre za zelo poenostavljena dela, ki imajo načeloma malo ali celo nič besedila in veliko nazornih slik (oz. drugega ilustrativnega gradiva). V to skupino sodijo tudi plakati, ki predstavljajo dnevne dejavnosti (urnik), oznake za evakuacijsko pot, prometni znaki ipd.

 • Barva: rumena – 3. stopnja

Ta stopnja lahkega branja načeloma uravnoteženo uporablja enostavno besedilo in nazorne slike (oz. druge ilustrativne primere).

 • Barva: rdeča – 4. stopnja

Četrta stopnja je namenjena tako bralcem začetnikom kot samostojnim bralcem.

 

BRALNA ZNAČKA V LAHKEM BRANJU

Bralna značka poteka od novembra do maja. Iz seznama izberemo in preberemo tri knjige ter v zloženko zapišemo naslove.  Izpolnjeno Zloženko oddamo v knjižnici in vsak bralec je povabljen na podelitev priznanj v Knjižnico Velenje. Podelitev priznanj za bralno sezona 2023/24 bo 28. maja 2024, ko obeležujemo mednarodni dan lahkega branja.

Zloženko s seznamom knjig za bralno značko si lahko ogledate TUKAJ.

 

KOMPLETI ZA NADOMESTNO DOPOLNILNO KOMUNIKACIJO (NDK)

KNJIGA IN GRADIVO za NDK

Povezali smo se z društvom Mavrica izzivov iz Ljubljane, ki nam je podarilo gradivo za nadomestno dopolnilno komunikacijo h knjigam za mlajše uporabnike.

Dodatno gradivo NDK smo pridobili za naslednje naslove:

 • Poišči me!
 • Kje je Piki?
 • Piki obišče babico in dedka
 • Zelo lačna gosenica
 • Mojca Pokrajculja