Skip to main content

PUBLIKACIJE DOMOZNANSKEGA ODDELKA IN KNJIŽNICE VELENJE

 

Domoznanski oddelek je poleg zbiranja, hranjenja, obdelave in posredovanja domoznanskega gradiva ter priprave razstav zadolžen tudi za publicistično in založniško dejavnost, ki pokriva ožje področje Šaleške doline. Tekom let je izšlo večje število publicističnih in založniških del v obliki monografij ali periodike, in nekaj jih objavljamo sedaj na naši spletni strani za lažji dostop.

Poleg publikacij, ki jih objavljamo na tem mestu, pa je Knjižnica Velenje ali samostojno ali pa v sodelovanju z drugimi inštitucijami tekom let izdala ali pa omogočila izid še številnih drugih publikacij.

Šaleški razgledi

V knjižnici urejamo in izdajamo tudi domoznansko knjižno zbirko Šaleški razgledi. Do zdaj je izšlo več zvezkov, ki vključujejo publicistična, strokovna, znanstvena in literarna besedila šaleških avtorjev. Šaleški razgledi so temeljna domoznanska knjižba zbirka, ki obuja zgodovinski spomin in prinaša vedenje ter nova spoznanja o Šaleški dolini, poleg znanstvenih pa objavlja tudi publicistična, strokovna in literarna besedila šaleških in tujih avtorjev. Šaleški razgledi pokrivajo vse tematske sklope (zgodovina in humanistika, ekonomija, pravo, gospodarstvo, geografija, ipd.), ki se dotikajo področja občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki.

Vse številke in posamične prispevke Šaleških razgledov so javno dostopne in si jih lahko preprosto ogledate TUKAJ.

Saleski Razgledi 19 Naslovnica

Zaleščanski portreti

Del naše lokalne polpretekle in aktualne zgodovine je zapisan v obseženem opusu biografij vidnejših Šalečanov, ki od leta 1997 pod naslovom Zaleščanski portreti izhajajo v velenjskem tedniku Naš čas. Njihov avtor Vlado Vrbič je prvi del teh portretov, nastalih v letih 1997 in 1998, pod psevdonimom U. Hrast objavil v knjigi z naslovom Zaleščanski portreti, ki je izšla leta 1998 in jo objavljamo na naši spletni strani. Objavljamo pa tudi nadaljevanje njegovega pisanja, ki pod naslovom Zaleščanski portreti 2 v Našem času izhajajo od leta 2008.

Portrete Šalečanov objavljenih v knjigi si lahko preberete TUKAJ.

Zalescanski Portreti

Publikacije o življenju in delu Karla Destovnika – Kajuha

Eden večjih projektov domoznanskega oddelka Knjižnice Velenje je raziskovanje življenja in dela lokalnega pesnika, partizana in narodnega heroja Karla Destovnika – Kajuha. Knjižnica Velenje je omogočila ponatis številnih pesniških zbirk, dopolnjenih in popravljenih, prav tako pa je pripravila številne razstave in plakate o življenju in delu poeta. Te si lahko pogledate na TEJ STRANI.

Poleg razstav in plakatov pa je Knjižnica Velenje tudi omogočila izpeljavo obsežnega projekta Kajuh 100, v katerem je bilo življenje in delo Karla Destovnika – Kajuha obdelano v karseda velike obsegu, z oziroma na kvaliteto. Nastalo je vsega skupaj sedem monografskih publikacij na to temo. Več o pesniku Kajuhu in o publikacijah, ki jih je v njegov spomin publicirala Knjižnica Velenje, si lahko preberete na posebni spominski strani o Karlu Destovniku – Kajuhu na naši spletni strani, in sicer TUKAJ.

Kajuh V Mladih Letih

Knjižnice na Šaleškem

Leta 2009 smo ob treh pomembnih obletnicah, 75-letnici knjižnice, 155-letnici knjižničarstva in 50-letnici mesta izdali zbornik Knjižnice na Šaleškem. Zbornik predstavlja prvi obsežnejši poskus osvetliti preteklost splošnega knjižničarstva v Šaleški dolini, znotraj tega pa posebej zgodovino velenjske knjižnice, kot jo je bilo mogoče rekonstruirati doslej. V zbornik uvrščeni teksti so različni po naravi, pristopu in značaju, tako da vsak od njih na svoj način pripomore k skupnemu namenu. Spominski del predstavlja pisanje, posvečeno spominom na Frana Mlinška, entuziasta in učitelja stare šole, ustanovitelja ‘javne knjižnice’ leta 1934 in s tem utemeljitelja današnje knjižnice. Pisanje o dogajanju med prvo omembo javne knjižnice leta 1854 in letom 1961, ko je bil sprejet prvi zakon o knjižničarstvu, je pretežno zgodovinopisno, v največji meri naslonjeno na časopise, saj primarnih virov razen zapisnikov Ljudske knjižnice Šoštanj in SKSZ skoraj ni. Takrat dejavnost kaže razvejano, pogosto tudi razdrobljeno sliko. Novejše dogajanje je poleg boljše organiziranosti tudi bolje dokumentirano, zato so članki lahko bolj informativni in razpolagajo z več konceptualne relevance.

Zbornik si lahko preberete TUKAJ.

Knjiznice Na Saleskem

Knjižnični kurir

Od leta 2006 v knjižnici pripravljamo naše glasilo Knjižnični kurir, ki izhaja kot priloga velenjskega tednika Naš čas. V njem si lahko preberete o vseh projektih knjižnice, o njenih dejavnostih in si ogledate utrinke preteklih dogodkov. Doslej je izšlo skupno enajst številk. Na tem mestu objavljamo vse izmed doslej izdanih številk Knjižničnega kurirja:

Številka 1, 4. 5. 2006  Številka 2, 26. 10. 2006  Številka 3, 14. 6. 2007 
Številka 4, 13. 12. 2007  Številka 5, 7. 2. 2008  Številka 6, 12. 6. 2008 
Številka 7, 13. 11. 2008  Številka 8, 11. 6. 2009  Številka 9, 10. 12. 2009 
Številka 10, 30. 9. 2010  Številka 11, 15. 4. 2011  Številka 12, 16. 5. 2013 

Knjiznicni Kurir

Digitalna zbirka šaleškega časopisja in glasil

V naši knjižnici smo leta 2010 z denarno pomočjo Ministrstva za kulturo digitalizirali vse velenjske časopise, od prve številke Velenjskega rudarja iz leta 1953 do Našega časa izpred štirih let. Časopisi so dostopni na spletnem portalu Digitalne knjižnice Slovenije, dlib.si.

Gre za digitalizirano gradivo v skupnem obsegu 21 tisoč časopisnih strani, ki so najprej od leta 1953 do 1957 izhajale pod imenom Velenjski rudar, od leta 1960 do 1965 kot Rudar, nato do leta 1972 kot Šaleški rudar in od leta 1973 dalje kot Naš čas.

Poleg velenjske periodike hrani domoznanski oddelek Knjižnice Velenje še fizične izvode periodike šoštanjskega časopisa List in glasila občine Šmartno ob Paki ŠOP, prav tako dostopnih na spletnem portalu Digitalne knjižnice Slovenije, dlib.si.

Poleg že omenjenih časopisov hrani Knjižnica Velenje še številne druge periodike, pomembne za raziskovanje bližnjega okoliša.

Nas Cas

Šaleški gradovi viteza Gadolle

Poleg že omenjenih publikacij smo pri Knjižnici Velenje izdali prevod rokopisov šaleškega pionirja domoznanstva Franza viteza Gadolle, z naslovom Šaleški gradovi viteza Gadolle. Vitez Gadolla je bil sredi 19. stoletja lastnik gradu Turn in se je ljubiteljsko ukvarjal z zgodovino in si s tem prislužil naziv »štajerski Valvasor«. V arhivu v Gradcu je bilo odkritih kar nekaj njegovih zapisov, vezanih na Šaleško in Spodnje Savinjsko dolino. Leta 2015 je knjižnica Velenje izdala knjigo Šaleški gradovi viteza Gadolle. Avtorji tega, tudi za naše območje pomembnega dela, so Boris Golec, Lado Planko, Tone Ravnikar in Peter Zimmermann. Osrednji del knjige predstavljajo Gadollfovi opisi gradov od srednjega veka naprej.

Publikacijo si lahko preberete TUKAJ.

Saleski Gradovi Viteza Gadolle

zGodbe Velenja 1

Izšla je tudi odmevna monografija o zgodovini lokalne urbane popularne glasbe z naslovom zGodbe Velenja. Obsežna monografija opisuje zgodovino posamičnih glasbenih panog, ki so se izvajale v Šaleški dolini. Konkretno govori prvi del o rock’n’rollu, popu, elektronski glasbi, jazzu in hip hopu v Velenju v simbolnem obdobju 1959–2014. V nastajanju so tudi zGodbe Velenja 2, ki bodo orisale še preostala področja glasbenega udejstvovanja v Šaleški dolini.

Zbornik si lahko v celoti preberete TUKAJ.

 

Zgodbe Velenja

Droben list

Droben list je serija literarnih besedil, ki jih je od leta 2007 naprej izdala Knjižnica Velenje. Dela v tej zbirki občasno izhajajo od leta 2007, gre pa predvsem za krajša literarna besedila šaleških avtorjev.

Na tem mestu objavljamo vse naslove, ki so izšli v zbirki Droben list:

Vinko Šmajs, Skriti dnevnik, 2007 

Roman Kralj Kroki, Portreti slovenskih književnikov, 2008 

Mojca Marš, Hotenjca, 2008 

Bojan Glavač, Pesmi iz klobuka, 2009 

Josip Bačić, Posvetilne pesmi, 2010 

Marjan Salobir, Lovska kronika, 2012 

Lojze Vrenčur, Mala in velika vrata, 2015 

Droben List, naslovnica

Ostale knjižnične publikacije

Knjižnica Velenje se lahko pohvali z veliko znanstvenimi, strokovnimi, poljudnimi in ostalimi publikacijami, ki jih je izdala tekom let, ki jih trenutno izdaja in ki jih bo izdajala v prihodnje. Knjižnica Velenje se čuti zavezano, da podpira lokalno ustvarjanje in lokalne avtorje, posebej kadar pišejo o lokalnem okolju. Številne druge publikacije so na voljo na knjižničnih policah Knjižnice Velenje.

Velenjske Zgodbe