Skip to main content

Bralna značka za odrasle

Bralna značka za odrasle

Spoštovani bralke in bralci,
že štirinajsto leto vas prijazno vabimo k sodelovanju v projektu Bralna značka za odrasle. Naš namen je spodbujanje bralne kulture, zato vam v branje ponujamo paleto kakovostnih knjig različnih žanrov, ki čakajo, da jih odprete, se sprehodite po pahljači dogodkov in odstrete tančice skrivnosti, ki jih ponujajo zgodbe.

Bralni seznam lahko dobite v Knjižnici Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ali na naši spletni strani. Med priporočenimi knjigami preberite pet naslovov ter enega po lastni izbiri in izpolnjeno zloženko oddajte do 15. aprila 2023.

Bralni potep bo potekal od mednarodnega dneva pismenosti, 8. septembra 2023, do 23. aprila 2024, mednarodnega praznika knjige, ko vas bomo povabili k zaključni prireditvi.

za-odrasle

Bralni seznam:

za-odrasle4

Moč branja, bralni krožek za odrasle

Moč branja je bralni krožek, ki je namenjen odrasli populaciji. Izvajamo ga 1x mesečno, prvi ali drugi četrtek v mesecu, ob 10.00 uri, v študijski čitalnici. H krožku vabimo še posebej tiste odrasle, ki niso več redno zaposleni, upokojence, odrasle s posebnimi potrebami (slepi, slabovidni, naglušni, gibalno ovirani…), nezaposlene itd. Namen krožka je, poleg spoznavanja sveta literature, vključevanje ljudi v javno življenje, še posebej tistih, ki se težje vključujejo in širijo svojo socialno mrežo.

Na začetku srečanja moderatorki pripravita predstavitev avtorja in njegovega opusa, nato se osredotočijo na izbrano knjigo, katere naslov se dogovorijo na predhodnem srečanju, in prebereta nekaj odlomkov, o katerih se nato z udeleženci pogovarjajo. Izpostavijo temo in o tem debatirajo. Ob zaključku srečanja se dogovorijo za knjigo, ki jo bodo brali oz. obravnavali na naslednjem mesečnem srečanju. Večkrat so na svojih srečanjih brali leposlovno delo katerega izmed udeležencev. Vzpostavili sodelovanje tudi z DEOS Centrom starejših Zimzelen Topolšica.
Bralni krožek za odrasle Moč branja vodita od leta 2016 Brina Zabukovnik Jerič in Andreja Kac.

Kontaktna oseba: brina.zabukovnik-jeric@knjiznica-velenje.si; andreja.kac@knjiznica.velenje.si

Spletni bralni klub Sončni žarek

Spletni bralni klub je zrasel iz objav na naši knjižnični facebook strani, kjer smo se od prve zaprtosti zaradi korone (13. marca 2020) družili z našimi bralci s citati iz knjig. Najprej so se imenovali Virusi veselja, ob ponovni odprtosti knjižnic (4. maja 2020) pa so se prelevili v Sončne žarke.

Z bralnim klubom želimo nadgraditi sodelovanje s pogovori o izbranih knjigah. Stkati skušamo vez tudi s tistimi bralci, ki iz kakršnega koli razloga ne morejo/ne želijo priti do knjižnice. Z delovanjem smo pričeli januarja 2021. Ob sproščenem pogovoru se utrnejo marsikakšne ideje in predlogi za nadgradnjo prebrane knjige in, nenazadnje, tudi porodijo nova prijateljstva. Spletni bralni klub Sončni žarek vodi Stanka Ledinek.

 

Pravila bralnega kluba

Klub deluje preko spleta, 1x do 2x na leto pa se člani skupine tudi osebno srečamo. Dobimo se vsak predzadnji ali zadnji četrtek v mesecu ob 19.00; od septembra do junija. Preberemo vnaprej napovedano knjigo, ki je v večini primerov dostopna tudi v e-obliki. Spoštujemo različna mnenja in se jih veselimo, na ta način občutimo vsebino še bolj poglobljeno.

Kontaktna oseba: stanka.ledinek@knjiznica-velenje.si.

za-odrasle1
beatli1

Knjižnične razstave

V naši knjižnici občasno pripravljamo poglobljene tematske razstave, ki imajo med bralci precejšen odziv. Ravno zaradi tega smo se odločili, da ponudimo ostalim knjižnicam možnost, da si plakate razstav izposodijo in jih razstavijo na svojih razstaviščih. Naša zbirka razstavnih plakatov zajema slovenske pisatelje in pesnike, znane slovenske zgodovinske osebnosti, ena je posvečena Beatlom, ena ateljejski fotografiji na Slovenskem.

Na fotografijah si lahko ogledate našo postavitev gradiva v vitrinah. Prav tako so na ogled vsi plakati ter osnovne informacije o njih (mere, material).

Kontaktna oseba: stanka.ledinek@knjiznica-velenje.si.

Bralne urice

Knjižnica Velenje je v sodelovanju z Domom za varstvo odraslih Velenje začela maja 2010 z bralnimi uricami za starejše. Te so namenjene stanovalcem doma, ki težko berejo in jim je knjiga iz zdravstvenih razlogov težje dostopna. Skupno branje in pogovor pa poglablja tudi medsebojne odnose, nas ohranja duševno sveže in omogoča kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Bralne urice potekajo vsak prvi četrtek v mesecu, ob 13.00 uri, v Domu za varstvo odraslih Velenje

 

Bralna čajanka

Bralna čajanka poteka v sodelovanju s Centrom starejših Zimzelen Topolšica. Prvo čajanko smo izvedli junija 2010, zanimanje in obisk pa je vsak mesec večji. Namenjene so starejšim v centru, ki težko berejo in jim je knjiga težje dostopna. S skupnim pogovorom ob branju knjig pa poglabljamo tudi medsebojne odnose, obujamo spomine, predstavljamo domače avtorje in kvalitetno preživljamo prosti čas.

Čajanke potekajo vsako prvo in zadnjo sredo v mesecu, ob 13.00 uri, v Centru starejših Zimzelen Topolšica.

Čajanka
1 (3)

Semenka – izposoja in izmenjava domačih semen

V okviru projekta Zelena knjižnica za zeleno pismenost so v Knjižnici Velenje pričeli s projektom, ki so ga poimenovali Semenka.

Gre za škatlo oziroma omaro s predali, ki hrani semena domačih sort zelenjave in okrasnih rastlin. Temelji na brezplačni izmenjavi semen in tako ohranja avtohtone sorte ter biotsko pestrost kulturnih rastlin. Semenka je na voljo vse leto v času odprtja knjižnice in se nahaja v preddverju. Deluje na način, da si semena izposodite, jih posejete v svojih vrtovih in iz semen vzgojite rastline na naraven način. Ko pridelate nova semena, med njimi izberete najboljša in jih posušite. Del teh semen vrnete v Semenko. Škatlo za Semenko so okrasili učenci prvega razreda OŠ Mihe Pintarja Toleda,  prva semena pa so prispevali iz Društva Ajda Štajerska in Društva Rast Ljutomer.

 

Kontaktna oseba: vesna.mihelak@knjiznica-velenje.si; kata.lastro@gmail.com