Skip to main content

Lokacije in odpiralni časi

arrow

Mestna knjižnica Velenje


Šaleška cesta 21
3320 Velenje

t 03 89 82 550

Ponedeljek – petek: 8.00 – 19.00
sobota: 8.00 – 13.00

Poletni odpiralni čas (mesec julij in avgust)
ponedeljek, sreda, petek: 8.00 – 15.00
torek, četrtek: 8.00 – 19.00
sobota: 8.00 – 13.00

Mestna knjižnica Šoštanj


Cesta Lole Ribarja 6
3325 Šoštanj

t 083 843 888

ponedeljek, torek, sreda, petek: 10.00 – 18.00
četrtek: 12.00 – 16.00

Poletni odpiralni čas (mesec julij in avgust)
ponedeljek, sreda: 12.00 – 18.00
petek: 8.00 – 14.00

Knjižnica Šmartno ob Paki


Šmartno ob Paki 69
3327 Šmartno ob Paki

t 03 898 49 58

ponedeljek: 14.00 – 18.00
torek: 12.00 – 18.00
sreda: 12.00 – 16.00
četrtek: 10.00 – 16.00

Poletni odpiralni čas (mesec julij in avgust)
torek: 12.00 – 18.00
četrtek: 10.00 – 14.00

Podaljšanje roka izposoje

Izposojni rok je mogoče podaljšati enkrat. Podaljšanje je možno:

 • osebno
 • telefon: 03 89 82 550
 • bibliofon: 01 563 4917 ali 03 190 9017
  • za oddelek Velenje 01 563 49 171,
  • za oddelek Šoštanj 01 563 49 172,
  • za oddelek Šmartno ob Paki 01 563 49 173.
 • Moja knjižnica >>
 • Virtualna knjižnica na mobilnih napravah, mCobiss
 • postabralcev@knjiznica-velenje.si
hourglass

Podaljšanje ni mogoče:

 • kadar za gradivo velja izposojni rok, krajši od 30 delovnih dni,
 • ko je gradivu že potekel izposojni rok ali
 • ko je gradivo že rezervirano.
feather

Iskanje gradiv

Servis Moje knjižnice uporabnikom omogoča vpogled v izposojeno, rezervirano in drugo gradivo, zgodovino izposoj, medknjižnično izposojo, dolgove in omejitve v knjižnici, e-obveščanje in druge storitve, ki jih knjižnica ponuja svojim uporabnikom.

Moja knjižnica
Za uporabo servisa Moje knjižnice je potrebna prijava. V primeru
prijave preko COBISS AAI je zagotovljena samodejna avtorizirana
povezava do servisa Moje knjižnice, v primeru drugih načinov prijav
je avtorizirano povezavo treba vzpostaviti ročno.
Knjižnica : SIKVEL – Knjižnica Velenje
Številka izkaznice
Geslo: dobite ga v knjižnici
Gradivo
Po prijavi v servis Moje knjižnice je prikazano vse evidentirano
gradivo izbrane knjižnice. Gradivu lahko podaljšamo rok izposoje in
opravimo rezervacijo gradiva.
Zgodovina izposoj
Izpiše se seznam gradiva, ki smo si ga izposodili na dom, v čitalnico
ali v kroženje, ter izposojenih e-knjig v tekočem letu. Iz spustnega
seznama lahko izberemo leto, za katero se bo izpisal seznam
izposojenega gradiva.
Medknjižnična izposoja
Če želenega gradiva ni na voljo v knjižnici, v katero smo včlanjeni,
lahko posredujemo naročilo za medknjižnično izposojo.
Dolgovi in omejitve
Razlogi, da ne moremo podaljšati roka izposoje ali rezervirati
gradiva, so lahko neporavnane terjatve ali kakšne druge omejitve
E-obveščanje
Izbiramo lahko samo med tistimi vrstami obvestil, ki jih knjižnica
omogoča, pod pogojem, da smo knjižnici že posredovali svoj enaslov ali številko svojega mobilnega telefona.

Slovenske knjižnice na enem mestu. Iskanje in rezervacija gradiva v skupnem katalogu slovenskih knjižnic in katalogih posameznih knjižnic

 • povezovanje računov knjižnic, v katere smo včlanjeni, in vpogled v podatke o izposoji gradiva – Moje knjižnice
 • shranjevanje bibliografskih zapisov in upravljanje z njimi – Moja polica
 • shranjevanje izvedenih iskalnih zahtev in njihova ponovna uporaba – Moja iskanja
 • nastavljanje uporabniškega vmesnika COBISS+ – Nastavitve
 • urejanje osebnih podatkov – Uredi Moj COBISS
 • dostop do licenčnih informacijskih virov

Postavitev gradiva

Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) je sistem, ki ga je leta 1876 zasnoval ameriški bibliotekar Melwin Dewey. Ta sistem se je v desetletjih spreminjal in dopolnjeval ter tako prerasel v enega najbolj razširjenih sistemov v svetu, v glavnem pa ga še zmeraj uporabljajo vse knjižnice po Sloveniji.

Prva značilnost tega sistema je univerzalnost, kar pomeni, da zajema vsa področja človeškega znanja, razdeljena na 9 osnovnih skupin, od 0 do 9. Druga značilnost je decimalna delitev. Glavne skupine UDK predstavljajo strokovna področja, ki se po desetiškem načelu delijo na ožja področja znotraj določene stroke.

Skupina   Področja
0 Znanost in znanje. Organizacije. Informacije. Dokumentacija. Bibliotekarstvo. Institucije. Publikacije
1 Filozofija. Psihologija
2 Teologija. Verstva
3 Družbene vede. Politika. Ekonomija. Pravo. Izobraževanje
5 Matematika. Naravoslovje
6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika
7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport
8 Jezik. Književnost
9 Geografija. Biografija. Zgodovina

Skupina 4 je prazna. Prvotno je obsegala jezikoslovje, ki so ga kasneje prenesli v skupino 8.

Shema UDK v naši knjižnici

Za lažje iskanje želenega gradiva v naši knjižnici smo pripravili navodila za iskanje gradiva od kataloga do regala.

Iskanje gradiva in UDK 

Beremo lažje

V Knjižnici Velenje smo za različne skupine uporabnikov uredili zbirko Beremo lažje, kamor smo uvrstili gradivo, ki ga zaradi lažjega razumevanja lahko uporabljajo tudi naši uporabniki, ki za branje potrebujejo različne prilagoditve.

Zbirka Beremo lažje je razdeljena v naslednje skupine:

 • piktogram za brajico  Brajica Knjige v Braillovi pisavi. Braillova pisava je posebna pisava, ki omogoča slepim, da berejo in pišejo.
 • piktogram za disleksijo Disleksija Knjige za dislektike. Enak izbor literature je primeren tudi za osebe, ki se učijo slovenskega jezika; za tiste, ki se šele uvajajo v samostojno branje; in tudi za slabovidne.
 • Lahko branje Lahko branje je namenjeno predvsem dvema glavnima ciljnima skupinama:
  • Ljudem, ki zaradi različnih oviranosti trajno potrebujejo lahko berljive informacije in publikacije (npr. ljudje, ki doživljajo disleksijo, motnjo v duševnem razvoju, motnje avtističnega spektra, demenco … ).
  • Ljudem, ki imajo slabše razvito veščino branja ali slabo poznajo jezik in sčasoma mogoče ne bodo imeli več potrebe po lažje berljivih tekstih (npr. priseljenci, neizkušeni bralci …).
 • Večji tisk Knjige s povečanim tiskom so namenjene ljudem, ki slabše vidijo. Knjige iz zbirke Povečava, Srebrne niti in Bisernice.
 • Zvočne knjige Zvočne knjige v slovenskem in angleškem jeziku, namenjene za slepe uporabnike.
 • Znakovni jezik Knjige v slovenskem znakovnem jeziku. Video novice za gluhe in naglušne.

 

Vpis v knjižnico

Kako postati član knjižnice?

Včlanitev v našo knjižnico je preprosta. Ob predložitvi osebnega dokumenta vas včlanimo in vam izdamo izkaznico, s katero si lahko že takoj izposodite knjižnično gradivo. Z vpisom mladoletnih oseb se morajo strinjati starši oziroma skrbniki, ki tudi podpišejo izjavo o vpisu.

Ob vpisu v knjižnico je potrebno plačati letno članarino. Višina letne članarine je določena v ceniku. Članarine so oproščeni: otroci in mladostniki do 18. leta starosti, brezposelni (ob predložitvi ustreznih potrdil Zavoda za zaposlovanje) in invalidi (z evropsko kartico ugodnosti za invalide).

Članska izkaznica je enotna za vse tri knjižnice, Mestno knjižnico Velenje, Mestno knjižnico Šoštanj in Knjižnico Šmartno ob Paki in je obvezna.

Vabljeni v našo knjižnico!

feather

Spletni vpis

Knjižnica Velenje preko spletne strani COBISS+ ponuja možnost spletnega vpisa.

Za spletni vpis velja, da lahko postane član Knjižnice Velenje takoj, ko izpolnite spletni obrazec, poravnate letno članarino (sistem spletnih plačil UJP, ki omogoča brezgotovinsko plačevanje elektronskih storitev in sicer s plačilnimi in kreditnimi karticami, z uporabo mobilne telefonije in preko spletnih bank) ter se strinjate s Pogoji uporabe.

Prav tako vas pozivamo, da pred vpisom preberete Pravnik knjižnice kjer se lahko seznanite z vsemi pogoji delovanja Knjižnice Velenje.

books

Posebni servisi

arrow

Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja je storitev, ki omogoča dostop do gradiva, ki ga naša lastna knjižnica nima.

Naslov za medknjižnično izposojo za knjižnice
Knjižnica Velenje
Medknjižnična izposoja
Šaleška 21, 3320 Velenje
tel.: +386 3 89 82 550, faks: +386 3 89 82 569
e-posta: illsikvel@vel.sik.si

Odgovorna oseba: Frenk Špiler

Dostava gradiva na dom

Je namenjena vsem, ki zaradi invalidnosti, starosti ali težje bolezni s težavo pridejo do knjižnice.

89 82 550 vsak delavnik v času odprtosti knjižnice

Vprašaj knjižničarja

Postavljanje vprašanj in takojšen prejem odgovorov v klepetu ali prejem odgovora v 24 urah od ponedeljka do petka po e-pošti 

VPRAŠAJ KNJIŽNIČARJA >>

Uporaba sodobne tehnologije v Knjižnici Velenje

Di-FIT (Drustvo Novus, Društvo Upokojencev Velenje, Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje) je v sodelovanju s Knjižnico Velenje pripravil video vsebine, ki prikazujejo uporabo knjigomatov v Knjižnici Velenje. Za lažje razumevanje delovanja knjigomata, si oglejte preprosta navodila.

IZPOSOJA GRADIVA

 

PODALJŠANJE ROKA IZPOSOJE

 

VRAČANJE IZPOSOJENEGA GRADIVA