Skip to main content

Domoznanski oddelek Knjižnice Velenje je ustvaril obsežno zbirko gradiva, vezanega na življenje in delo slovenskega pesnika, partizana in narodnega heroja Karla Destovnika – Kajuha. Na tem mestu želimo izpostaviti knjižnični arhiv, ki vsebuje številne dokumente iz pesnikovega življenja in literarnega ustvarjanja, predstaviti publikacije in knjižnične razstave velenjske knjižnice o Karlu Destovniku – Kajuhu, omogočiti dostop do vseh pesmi na spletu, in naposled obiskovalcem in uporabnikom te spletne strani tudi na kratko orisati življenje in delo pesnika.

Če želite dostopati do posamičnih podatkov, preprosto kliknite na naslove poglavij ali pa kar na slike v spodnjih štirih razdelkih.

Karel

Destovnik

Kajuh

 

Kratka biografija Kajuha, opremljena s številnimi slikami iz njegovega življenja.

 

Kajuh V Mladih Letih

Kajuhovo

literarno

ustvarjanje

 

Analiza Kajuhove poezije, sloga ter osnovne sporočilnosti njegovih pesmi.

 

Razdelilka Kajuhove Pesmi

Kajuhov

opus

na spletu

 

Knjižnica Velenje objavlja na tem mestu vse Kajuhove poezije v elektronski obliki.

 

Razdelilka Kajuhova Poezija Na Spletu

Kajuh in

Knjižnica

Velenje

 

Knjižnično gradivo, publikacije in razstave o Kajuhu, ki jih je pripravila Knjižnica Velenje.

 

Razdelilka Kajuh V Knjiznici Velenje