Skip to main content

KNJIŽNIČNE IN DOMOZNANSKE RAZSTAVE

 

Knjižnica Velenje je od svojega nastanka naprej zadolžena za pripravo številnih razstav na temo lokalne zgodovine, etnologije, kulture, umetnosti in vseh ostalih področij. Ker je tekom let nastalo veliko število razstav, objavljamo na tem mestu digitalizirani arhiv, kjer si lahko obiskovalci in bralci ogledajo vse razstave. Razstave so objavljene in vsebujejo kratek opis vsebine kot tudi možnost ogleda dokumenta v celoti. V naši knjižnici občasno pripravljamo poglobljene tematske razstave, ki imajo med bralci precejšen odziv. Ravno zaradi tega smo se odločili, da ponudimo ostalim knjižnicam možnost, da si plakate razstav izposodijo in jih razstavijo na svojih razstaviščih. Naša zbirka razstavnih plakatov zajema slovenske pisatelje in pesnike, znane slovenske zgodovinske osebnosti, ena je posvečena Beatlom, ena ateljejski fotografiji na Slovenskem, itd.

 

Kontaktna oseba za pridobitev teh razstav je: Stanka Ledinek, stanka.ledinek@vel.sik.si.

 

Nekatere razstave so del širših tematskih sklopov, ki pokrivajo posamična področja domoznanskega in knjižničnega vedenja. Med te spadajo razstave o Karlu Destovniku – Kajuhu, serija biografskih razstav Ne(znane) osebnosti iz porečja Pake in zbirka Spomini mojega mesta: Petdeset let mesta Velenje v časopisnih člankih in na fotografijah.

Spet druge domoznanske in ostale knjižnične razstave so samostojne in orisujejo manjše tematske sklope. Tudi te so objavljene na tej spletni strani, in sicer pod rubriko Ostale razstave.

V knjižnici Velenje se trudimo konstantno posodabljati našo zbirko in pripravljamo številne nove razstave. Trudimo se, da bodo vse naše pretekle, sedanje in prihodnje razstave objavljene na tej spletni strani in da bo spletna zbirka posodobljena.

 

 

Karel Destovnik – Kajuh

Kot ena vidnejših in odmevnejših osebnosti Šaleške doline, predstavlja Karel Destovnik – Kajuh pomemben zalogaj za domoznansko dejavnost. Poleg večjih projektov Kajuhovega leta in Kajuh 100 je tekom let nastalo v Knjižnici Velenje in njenih podružnicah več razstav o življenju in delu tega poeta. Na tem mestu objavljamo celotne razstave, da si jih lahko uporabniki zastonj ogledajo. Več o pesniku si lahko preberete TUKAJ.

 

Kajuh: moj pesnik (1922–1944)

Temeljna razstava, ki na kratko orisuje življenjsko zgodbo poeta.

  Kajuh: Pa je vendar sreča biti mlad, biti mlad in poln nad! 

Predstavitev arhivskega gradiva, ki ga o Kajuhu hrani Knjižnica Velenje.

Sto dejstev o Kajuhu: zapisanih z zeleno tinto ob stoti obletnici rojstva 

Razstava, ki jo je pripravila Vila Mayer.

  Kajuhovo dopisovanje s Konstantinom Nahtigalom

Predstavitev dela Kajuhove korespondence.

Kajuhovo dopisovanje s Silvo Ponikvar 

Predstavitev dela Kajuhove korespondence.

  Kajuhovo dopisovanje s sošolcem in pesnikom Francem Primcem 

Predstavitev dela Kajuhove korespondence.

Kajuhovo dopisovanje z domačimi

Predstavitev dela Kajuhove korespondence.

  Kajuhovo dopisovanje z drugimi literati 

Predstavitev dela Kajuhove korespondence.

 

 

Ne(znane) osebnosti iz porečja Pake

Prispevki k Šaleškemu biografskemu leksikonu

Vzporedno z delom na Šaleškem biografskem leksikonu pripravljamo tudi razstave o pomembnejših Šalečanih in osebnostih iz sosednjega območja občine Šmartno ob Paki. Pri predstavljanju njihovega življenja poskušamo izpostaviti njihovo delo, s katerim so zaznamovali svoj in tudi naš čas. Pri tem so nekateri med njimi, ki so presegli lokalne in celo nacionalne okvire, skorajda izginili iz kolektivnega spomina Šalečanov. Z biografskim leksikonom in razstavami želimo ta spomin obuditi. Menimo, da si osebnosti, ki so s svojim delom zaznamovale ne le naše lokalno okolje, zaslužijo predstavitev tudi na naši spletni strani.

(Ne)znane osebnosti iz porečja Pake pripravljamo skupaj z Muzejem Velenje.

 

Daniel pl. Lapp 

Ustanovitelj velenjskega premogovnika.

Karel Verstovšek 

Politik in publicist.

Davorin Ravljen 

Književnik, novinar in prevajalec.

Nestl Žgank 

Direktor, župan, oče novega Velenja.

Jože Lampret 

Partizanski duhovnik.

Gustav Šilih 

Pedagog, pisatelj in pesnik.

Karel Oštir 

Lingvist in univerzitetni profesor.

Jožef Krajnc 

Pravnik in univerzitetni profesor.

Peter Musi 

Učitelj, publicist, knjižničar.

Majda Kurnik 

Slikarka.

Rodbina Adamovich 

Plemiška družina.

Josip Vošnjak 

Zdravnik, pisatelj, politik in narodni buditelj.

 

 

Spomini mojega mesta

Petdeset let mesta Velenje v časopisnih člankih in na fotografijah

Ob praznovanju petdesete obletnice ustanovitve mesta Velenje smo leta 2009 pripravili razstavo o nastanku in razvoju našega mesta. Pri tem je bil poudarek na polstoletni zgodovini Velenje kot so jo pisali časopisi. Medijsko konstrukcijo Velenja kot “socialističnega čudeža” in njegovo rast od petdesetih do devetdesetih let prejšnjega stoletja si lahko v nadaljevanju ogledate tudi na naši spletni strani.

Razstavo in gradivo na spletni strani smo pripravili v sodelovanju z Muzejem Velenje.

 

1950 – 1955  1955 – 1959  1960 – 1965 
1965 – 1969  1970 – 1979  1980 – 1989 

 

 

Ostale razstave

Poleg obširnejših tematskih sklopov, je tekom let na domoznanskem oddelku in na drugih oddelkih knjižnice Velenje nastalo veliko število razstav, ki osvetljujejo lokalno zgodovinsko, etnološko, kulturno in literarno vedenje. Na tem mestu objavljamo celotne razstave, da si jih lahko uporabniki zastonj ogledajo.

 

15 let Knjižnice Velenje v novih prostorih stare Name 

Prikaz selitve Knjižnice Velenje v prostore sedanje knjižnične stavbe.

31. mini Pikin festival

Izbor gradiva iz arhiva Pikinega festivala in zbirke Knjižnice Velenje.

100 let mesta Šoštanj

Razstava o historičnih razglednicah mesta Šoštanj.

Ateljejska portretna fotografija na Slovenskem 

Zbirka portretnih fotografij iz druge polovice 19. stoletja in zgodnjega 20. stoletja.

Bogdan Novak 

Razstava, ki obeležuje sedemdeseti rojstni dan pisatelja.

Dotakni se gumba in prinesel ti bo srečo 

O družini Dolejši in njeni zgodbi.

Dvorec Gutenbüchel 

Razstava o šoštanjskem dvorcu Gutenbüchel.

Emil Cesar 

Krajša biografska razstava o dr. Emilu Cesarju, vodilnemu kajuhoslovcu.

Ex libris 

Secesijska ex-libris umetnost iz Poljske.

Ivo Stropnik 

Biografska razstava o šaleškem kulturniku, literatu in piscu.

Josip Jurčič 

Krajša biografska razstava o Josipu Jurčiču.

Lepi kamen: Šoštanj 110 

Fotorazstava Aleksandra Kavčnika, nastala ob stoti obletnici mesta Šoštanj.

Marija Treven: Učiteljica klavirja 

O življenju in delu Marije Treven.

Mira Mihelič 

O življenju in delu Mire Mihelič.

Mladost v mojem kraju … pred davnimi časi 

Fotografije o zgodovini Šoštanja.

Nekoč je bilo turistično jezero: izginule podobe Škalskega jezera

Razstava ob obletnici otvoritve kopališča in restavracije pri Škalskem jezeru.

Neža Maurer 

O življenju in delu Neže Maurer.

Od Musijeve bukvarne do današnje knjižnice v Šoštanju 

O 160 letni tradiciji knjižničarstva v Šoštanju.

Otroška razigranost 

O velenjski igroteki.

Preobrazbe mojega mesta skozi desetletja 

Razstava ob 60. letnici mesta Velenje.

Prestreljene sanje 

O biografskem romanu o Karlu Destovniku – Kajuhu.

Prežihov Voranc 

O življenju in delu Prežihovega Voranca.

Rast osnovnih šol v mestu ob Paki 

O zgodovini velenjskih osnovnih šol.

Razdvojeno srce: Zgodba o ukradenem dečku Ivanu Pirečniku 

Biografija šoštanjčana Ivana Pirečnika in o filmu Razdvojeno srce.

Smiljan Rozman: Pisatelj, ki bobna in slika 

O življenju in delu Smiljana Rozmana.

Spominske knjige 

O zgodovini spominskih knjig na Šaleškem.

Svetlana Makarovič 

O življenju in delu Svetlane Makarovič.

Tadej Golob 

O življenju in delu Tadeja Goloba.

Termoelektrarna Velenje 

O zgodovini velenjske termoelektrarne.

The Beatles 

O angleški rock skupini.

Trideseti Piki festival 

Razstava ob tridesetem Pikinem festivalu v Velenju.

Utrgaj me le s pogledom

Razstava o zeliščih Kate Laštro.

Zgodbe velenjskih starih stavb 

O zgodovini posamičnih starejših stavb v Velenju iz obdobja poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja.