Skip to main content

KNJIŽNIČNE IN DOMOZNANSKE RAZSTAVE

 

Knjižnica Velenje je od svojega nastanka naprej zadolžena za pripravo številnih razstav na temo lokalne zgodovine, etnologije, kulture, umetnosti in vseh ostalih področij. Ker je tekom let nastalo veliko število razstav, objavljamo na tem mestu digitalizirani arhiv, kjer si lahko obiskovalci in bralci ogledajo vse razstave. Razstave so objavljene in vsebujejo kratek opis vsebine kot tudi možnost ogleda dokumenta v celoti. V naši knjižnici občasno pripravljamo poglobljene tematske razstave, ki imajo med bralci precejšen odziv. Ravno zaradi tega smo se odločili, da ponudimo ostalim knjižnicam možnost, da si plakate razstav izposodijo in jih razstavijo na svojih razstaviščih. Naša zbirka razstavnih plakatov zajema slovenske pisatelje in pesnike, znane slovenske zgodovinske osebnosti, ena je posvečena Beatlom, ena ateljejski fotografiji na Slovenskem, itd.

 

Kontaktna oseba za pridobitev teh razstav je: Stanka Ledinek, stanka.ledinek@vel.sik.si.

 

Nekatere razstave so del širših tematskih sklopov, ki pokrivajo posamična področja domoznanskega in knjižničnega vedenja. Med te spadajo razstave o Karlu Destovniku – Kajuhu, serija biografskih razstav Ne(znane) osebnosti iz porečja Pake in zbirka Spomini mojega mesta: Petdeset let mesta Velenje v časopisnih člankih in na fotografijah.

Spet druge domoznanske in ostale knjižnične razstave so samostojne in orisujejo manjše tematske sklope. Tudi te so objavljene na tej spletni strani, in sicer pod rubriko Ostale razstave.

V knjižnici Velenje se trudimo konstantno posodabljati našo zbirko in pripravljamo številne nove razstave. Trudimo se, da bodo vse naše pretekle, sedanje in prihodnje razstave objavljene na tej spletni strani in da bo spletna zbirka posodobljena.

 

Karel Destovnik – Kajuh

Kot ena vidnejših in odmevnejših osebnosti Šaleške doline, predstavlja Karel Destovnik – Kajuh pomemben zalogaj za domoznansko dejavnost. Poleg večjih projektov Kajuhovega leta in Kajuh 100 je tekom let nastalo v Knjižnici Velenje in njenih podružnicah več razstav o življenju in delu tega poeta. Na tem mestu objavljamo celotne razstave, da si jih lahko uporabniki zastonj ogledajo. Več o pesniku si lahko preberete TUKAJ.

 

Ne(znane) osebnosti iz porečja Pake in ostale biografske razstave

Prispevki k Šaleškemu biografskemu leksikonu

Vzporedno z delom na Šaleškem biografskem leksikonu pripravljamo razstave o pomembnejših Šalečanih in osebnostih iz sosednjega območja občine Šmartno ob Paki. Pri predstavljanju njihovega življenja poskušamo izpostaviti njihovo delo, s katerim so zaznamovali svoj in tudi naš čas. Pri tem so nekateri med njimi, ki so presegli lokalne in celo nacionalne okvire, skorajda izginili iz kolektivnega spomina Šalečanov. Z biografskim leksikonom in razstavami želimo ta spomin obuditi. Menimo, da si osebnosti, ki so s svojim delom zaznamovale ne le naše lokalno okolje, zaslužijo predstavitev tudi na naši spletni strani.

(Ne)znane osebnosti iz porečja Pake pripravljamo skupaj z Muzejem Velenje.

Poleg razstav iz serije (Ne)znane osebnosti objavljamo tudi ostale biografske razstave, ki jih hranimo v Knjižnici Velenje

 

Spomini mojega mesta

Petdeset let mesta Velenje v časopisnih člankih in na fotografijah

Ob praznovanju petdesete obletnice ustanovitve mesta Velenje smo leta 2009 pripravili razstavo o nastanku in razvoju našega mesta. Pri tem je bil poudarek na polstoletni zgodovini Velenje kot so jo pisali časopisi. Medijsko konstrukcijo Velenja kot “socialističnega čudeža” in njegovo rast od petdesetih do devetdesetih let prejšnjega stoletja si lahko v nadaljevanju ogledate tudi na naši spletni strani:

Razstavo in gradivo na spletni strani smo pripravili v sodelovanju z Muzejem Velenje.

 

Ostale razstave

Poleg obširnejših tematskih sklopov, je tekom let na domoznanskem oddelku in na drugih oddelkih knjižnice Velenje nastalo veliko število razstav, ki osvetljujejo lokalno zgodovinsko, etnološko, kulturno in literarno vedenje. Na tem mestu objavljamo celotne razstave, da si jih lahko uporabniki zastonj ogledajo.