Skip to main content

Arhiv Karla Destovnika – Kajuha v Knjižnici Velenje

 

Knjižnica Velenje hrani obsežno zapuščino Karla Destovnika Kajuha, večji del le te je v lasti družine Mešič. Zapuščina je razdeljena v naslednje sklope: šolski zvezki (teh je kar 30, večinoma so iz leta 1937 ali 1938. Takrat je Karli obiskoval 4. oz. 5. razred celjske gimnazije.); Kajuhova rokopisna zapuščina: rokopisi pesmi, osnutki pesmi; korespondenca: pisma, ki jih je Karli prejel od prijateljev, domačih, sovrstnikov, pa tudi nekaterih takrat že uveljavljenih literatov (Toneta Seliškarja in Miška Kranjca, R. Zogović); izrezki iz časopisov; in razni dokumenti: spričevala, rojstni in krstni list, ovitek za pesniško zbirko, ki jo je izdelal Karli sam, izvodi glasila Slovenska mladina, listina Narodnega heroja, diploma iz namiznega tenisa in še številne druge dokumente.

V njegovo zapuščino je uvrščena tudi zapuščina pesnika in prevajalca Franca Primca, Kajuhovega prijatelja in sošolca iz gimnazijskih let v Celju. Poleg Primčevih pesmi in prevodov proznih del so tukaj (o)hranjeni listki, ki sta si jih med poukom pisala Karli in Franc Primc.

Ena od dragocenejših stvari v Kajuhovi zapuščini je zagotovo črna beležnica, ki jo je imel pri sebi, ko je padel (v to beležko je zapisana na primer Pesem XIV. divizije), Brinina beležnica, kamor je Brina zapisovale datume in kraje mitingov, izvod pesniške zbirke Pesmi, ki jo je Karli razdelil prijateljem. Knjižnica Velenje hrani izvod zbirke Pesmi, ki so namenjene Janezu Platzerju.

Publikacije velenjske knjižnice o Karlu Destovniku – Kajuhu

 

Knjižnica Velenje je v preteklih letih omogočila izid številnih knjig na temo Karla Destovnika – Kajuha. Od biografij, serijskih publikacij, zbirk pesmi in številnih drugih dokumentov. Izdane knjige lahko razdelimo v dva tematska sklopa, in sicer na knjige iz Serije Kajuh 100 in na ostale knjige.

Serija Kajuh 100 predstavlja enega večjih projektov raziskovalne dejavnosti Knjižnice Velenje. V zbirki je izšlo 7 knjig. Te so: Kajuh v glasbi, kjer so zbrani vsi dosegljivi tiski uglasbitve Kajuhovih pesmi; Kajuh v drugih jezikih, kjer so zbrani vsi prevodi Kajuhovih del; Kajuh Proza, kjer so poleg edinega proznega dela, drame Mati, objavljeni spisi, šolske in domače naloge, kritika Primčevih pesmi; Kajuh: Dopisovanja, kjer so zbrana vsa pisma in dopisi, ki jih je Karli prejel ali napisal svojim vrstnikom, prijateljem, domačim, nekaterim že takrat uveljavljenim literatom; Kajuh: Podobe, kjer so zbrane vse fotografije in številni dokumenti; Kajuh Objave, kjer je ob avtorjevem spremnem eseju in opombah zbrana bibliografija Kajuhovih del; Kajuh Strip, ki je narejen po literarni predlogi Prestreljene sanje.

Poleg knjig iz serije Kajuh 100 pa je Knjižnica Velenje omogočila izid številnih drugih publikacij o pesniku. V letu 2015 je Knjižnica Velenje izdala Kajuhove Zbrane pesmi, ki jih je v ponatisu 2020 dopolnila še z nekaterimi novimi odkritji; že leta 1994 je izšla knjiga Kajuh: pesnik vseh letnih časov: spominska monografija, napisana ob 50. letnici smrti Karla Destovnika – Kajuha, ki je 2014 doživela ponatis, Vlado Vrbič pa je v letu 2020 izdal biografski roman o Kajuhu, naslovljen Prestreljene sanje.

Knjižnične razstave o življenju in delu Karla Destovnika – Kajuha

 

Poleg monografskih publikacij je Knjižnica Velenje pripravila in pripravlja številne razstave na temo orisa Kajuhovega življenja in dela. Te si lahko ogledate pod rubriko domoznanskih razstav, in sicer TUKAJ.

Kajuhovo leto in Knjižnica Velenje

 

Vlada je na pobudo Ministrstva za kulturo leto 2023 razglasila za leto pesnika Karla Destovnika Kajuha. Nacionalna obeležitev Kajuhovega leta, ki bo poklon pesnikovi ustvarjalnosti in njegovi vlogi v kolektivni zavesti Slovencev, sovpada z 79. obletnico pesnikove smrti. Osrednja razstava na temo Kajuhovega življenja in dela je bila decembra 2022 otvorjena v prostorih NUKa v Ljubljani. Veči del gradiva in podatkov te razstave je posredovala Knjižnica Velenje iz svojega obsežnega arhiva. Poleg razstave v Narodni in univerzitetni knjižnici je leto 2023 zaznamovano s še številnimi drugimi razstavami, proslavami in obeležitvami spomina na Karla Destovnika – Kajuha.

Kajuhov opus na spletu

 

Kajuh je kot pesnik ustvarjal le nekaj let, a mu je uspelo v tem kratkem času ustvariti obširen in celovit izbor poezije, ki vključuje pesmi z ljubezensko, socialnokritično, vojno, propagandistično in delavsko tematiko. Vsega skupaj je Kajuh napisal prek sto pesmi. Z namenom, da bi pesnika predstavili širši publiki in obenem omogočili, da lahko prav vsakdo dostopa do njegovih pesmi, objavljamo na naši spletni strani tudi vsa njegova dela v elektronski obliki.

Vse pesmi v elektronski obliki so dostopne TUKAJ.