Skip to main content

Bibliofon ali knjižnica po telefonu

Ikona Bibliofon

Storitev Bibliofon članom knjižnice omogoča podaljševanje roka vrnitve izposojenega gradiva preko najbolj razširjenega komunikacijskega sredstva – telefona, 24 ur na dan vse dni v letu. Del storitve Bibliofon je tudi SMS obveščanje o datumu roka vrnitve izposojenega gradiva.

Za več informacij o storitvi in navodila za uporabo storitve obiščite www.bibliofon.net

Klicni številki knjižnice Velenje sta 01 563 49 17 ali 031 90 90 17. V tem primeru bomo oddelek izbrali po vstopu. Kličemo pa lahko tudi neposredno enega od oddelkov:

 • za oddelek Velenje 01 563 49 171,
 • za oddelek Šoštanj 01 563 49 172,
 • za oddelek Šmartno ob Paki 01 563 49 173.

Navodila za uporabo Bibliofona

 

Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja je storitev, ki omogoča dostop do gradiva, ki ga naša lastna knjižnica nima. Za vas si potrebno gradivo izposodimo iz druge knjižnice, priskrbimo pa vam tudi kopije krajših tekstov, kolikor to dovoljuje avtorska zakonodaja. Tako si je možno izposoditi prav vsako delo, ki je javno dostopno, ki je na zalogi in je prosto. Medknjižnična izposoja pomeni torej možnost, da vam prihranimo pot in denar. Gradivo si – pod pogojem seveda, da je prosto in da je knjižnica, ki ga ima, že vključena v COBISS – za vas izposodimo iz katerekoli slovenske knjižnice.

Pogoji
Medknjižnično izposojo omogočamo samo včlanjenim bralcem na podlagi pisnega zahtevka (Naročilnica za MKI) ali preko spletnega servisa Moja knjižnica, pod naslednjimi pogoji:

 • končni uporabnik mora biti član splošne knjižnice, v kateri zahteva medknjižnično izposojo,
 • medknjižnična izposoja je mogoča za knjižnično gradivo, ki se uporablja v študijske, raziskovalne, kulturno-izobraževalne namene in za spodbujanje bralne pismenosti (strokovna presoja),
 • praviloma naročeno gradivo ni v zbirki splošne knjižnice, ki si gradivo izposoja za svojega člana,
 • stroški fotokopiranja posredovanega gradiva po medknjižnični izposoji se zaračunavajo skladno s cenikom knjižnice; skenirane kopije se pošiljajo brezplačno po e-pošti,
 • pogoje  izposoje in uporabe gradiva določa splošna knjižnica, ki gradivo izposoja.

Splošne knjižnice na celjskem območju (Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Knjižnica Laško, Osrednja knjižnica Mozirje, Knjižnica Rogaška Slatina, Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Knjižnica Šentjur, Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Knjižnica Velenje, Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi in Medobčinska splošna knjižnica Žalec) zagotavljajo medknjižnično izposojo, ki je za končnega uporabnika brezplačna.

Stroški
Medknjižnična izposoja, ki je izvedena med knjižnicami na celjskem območju je brezplačna. Cena znotraj Slovenije znaša  4 € za vsako izposojeno enoto. Morebitno zamudo pri vračanju gradiva iz medknjižnične izposoje vam bomo zaračunali po 1,25 € za vsako enoto na dan, če pa boste gradivo izgubili, poškodovali ali kaj podobnega, nam boste kot običajno morali povrniti vse stroške, ki bodo s tem v zvezi nastali.

Naslov za medknjižnično izposojo za knjižnice
Knjižnica Velenje
Medknjižnična izposoja
Šaleška 21, 3320 Velenje
tel.: +386 3 89 82 550, faks: +386 3 89 82 569
e-posta: illsikvel@vel.sik.si

Odgovorna oseba: Frenk Špiler

 

Dostava gradiva na dom

Je namenjena vsem, ki zaradi invalidnosti, starosti ali težje bolezni s težavo pridejo do knjižnice. Servis ni namenjen mlajšim in gibalno neoviranim članom, tudi če so trenutno bolni. Na dom vam dostavimo vse vrste knjig – od humorja do kriminalk in od spominov do romanov, revije in časnike, zvočne in video kasete ter CD plošče.

Kaj storiti, ko želite prejeti gradivo na dom

Pokličete nas po telefonu na številko 89 82 550 vsak delavnik v času odprtosti knjižnice in nam poveste,

 • da se želite vključiti v dostavo na dom
 • kaj bi radi brali in
 • kdaj naj vas obiščemo

ali pa pošljete pismo ali dopisnico s to vsebino na naslov:

Knjižnica Velenje
Šaleška 21
3320 Velenje

s pripisom “Dostava na dom”

Če še niste član knjižnice, vas prosimo, da pred prvim obiskom pripravite osebni dokument, ki ga potrebujemo za vašo včlanitev.

 

Vprašaj knjižničarja

Povezava na Referenčni servis Vprašaj knjižničarja