Ideogram fotoaparata
_navigation/knj/title

Dobro je vedeti

Knjižnica VelenjeDomoznanstvoŠaleški razgledi


Šaleški razgledi

so temeljna domoznanska knjižba zbirka, ki obuja zgodovinski spomin in prinaša vedenje ter nova spoznanja o Šaleški dolini, poleg znanstvenih pa objavlja tudi publicistična, strokovna in literarna besedila šaleških avtorjev.

Od prve številke iz leta 1988 je izšlo sedemnajst tiskanih zvezkov Šaleških razgledov, štirinajsti pa je izšel v elektronski in tudi v tiskani obliki. Založnik zbirke je bil velenjski Kulturni center Ivana Napotnika, zadnji trije zvezki pa je izdala Knjižnica Velenje.

V knjižnici Velenje smo tiskane izdaje Šaleških razgledov digitalizirali in jih v celoti objavljamo na tem  mestu.

POVABILO AVTORJEM K SODELOVANJU ... (PDF)

NAVODILA  AVTORJEM … (PDF) 

Šaleški razgledi, zv. 16, leto 2019

Zbornik 2018 - 2019, … (PDF)

Šaleški razgledi, zv. 15, leto 2017

Zbornik 2016 - 2017, ... (PDF).

Šaleški razgledi, zv. 14, leto 2012

Pričujoči, 14. zvezek, letnik 2011/2012, izdaja v avgustu 2012 Knjižnica Velenje in je prvi v e-obliki; uredil ga je Lado Planko. Del besedil je lektoriral Lado Planko. Spletna postavitev Lidija Črnko.

Vsebina:

Planko, Lado - Urednikova beseda

 

 

 

 

 
Miran Aplinc - Stanovati v Šoštanju

Rojen 1963 v Mariboru, OŠ Biba Roeck Šoštanj, Pedagoška gimnazija Celje, študij zgodovine na Pedagoški fakulteti Maribor. Zaposlen je kot kustos v Muzeju usnjarstva na Slovenskem, ki je enota Muzeja Velenje.

 


Katarina Fužir - Potovke v Zgornji savinjski dolini

Leta 2011 diplomirala iz smeri Dediščina Evrope in Sredozemlja na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za humanistične študije, študij nadaljuje na Filozofski fakulteti v Ljubljani na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo. Zaposlena v Muzeju Velenje, deluje tudi v kulturno-umetniškem klubu Potovke, kjer si prizadevajo za ohranjanje kulturne dediščine.

 

 

 


Mag. Aleksandra Gačić - Šolstvo v Šaleški dolini v času med obema vojnama

Rojena 1981 v Slovenj Gradcu, obiskovala OŠ Šalek, srednjo ekonomsko šolo v Celju in Pedagoško fakulteto v Mariboru – smer zgodovina in slovenščina; tam je tudi magistrirala na temo 'Zgodovina po letu 1918' in tam nadaljuje doktorski študij, smer sodobna zgodovina. Preživlja se kot samostojna podjetnica s poučevanjem slovenščine in z lektoriranjem.

 

 


Jernej Hozjan - Dekolonizacija Afrike

Po končani OŠ Karel Destovnik-Kajuh v Šoštanju na ŠCV Velenje - gimnazijska matura 2003, študij zgodovine (enopredmetni-nepedagoški študij) na Univerzi v Mariboru (Filozofska fakulteta), diploma v juniju 2011. Od 2012 zaposlen v enoti Muzeja Velenje - Muzej usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju.

 

 

 


Borut Korun - Nomen est omen

Rojen 1946 v Ljubljani, osnovna šola v Velenju, gimnazija v Celju, študij stomatologije v Ljubljani in prva stopnja etnologije na FF Ljubljana. Dela kot zobozdravnik v Šoštanju, živi v Lipju pri Velenju. Avtor več potopisno-esejističnih knjig.

 

 

 


Dr. Vladimir Korun - Ob robu osrednjih osamosvojitvenih dogodkov

Rojen 1940 v Celju, kjer je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo ter maturiral 1959. Leta 1963 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in 1970 pričel znanstveno raziskovalno in pedagoško pot na Inštitutu za delo PF, postal magister in doktor znanosti, docent in izredni profesor za delovno in socialno pravo na Pravni fakulteti na Reki, po vrnitvi pomočnik slovenskega ministra za delo in višji svetovalec na Ustavnem sodišču RS. Upokojen od 1999.

 

 


Ambrož Kvartič - V Hudi luknji straši

Rojen 1985 v Slovenj Gradcu, po osnovni šoli v Velenju in gimnaziji v Ljubljani študij etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 2009 diploma na temo sodobnih povedk v Velenju (študentska Prešernova nagrada). Zaposlen je kot mladi raziskovalec na istem oddelku, raziskovalno pa se ukvarja s sodobno pripovedno folkloro in pripravlja doktorsko disertacijo o sodobnih povedkah v Sloveniji.

 


Mateja Medved - Vila Bianca

Univerzitetna diplomirana zgodovinarka, od leta 2002 zaposlena v Muzeju Velenje kot višja kustodinja. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani,  smer zgodovina, diplomirala leta 1998 pod mentorstvom dr. Boža Repeta. Dela kot kustos v Muzeju Velenje.

 

 

 


Planko, Lado - Upellae

Rojen 1949 v Celju, osnovna šola v Velenju, gimnazija v Celju, nedokončan študij angleščine in francoščine na FF v Ljubljani, potem študij klasične kitare na Visoki šoli za glasbo v Gradcu. Aktiven kot organizator kulturnih prireditev, mdr. prvega abonmaja in poletnih prireditev v Velenju ter dveh kitarskih festivalov. Od 1995 programski vodja Knjižnice Velenje. Občasno piše in prevaja.

 

 


Dr. Tone Ravnikar - Drobtinice iz preteklosti Šaleške doline

Rojen leta 1958 v Ljubljani, OŠ v Slovenj Gradcu, nato na gimnaziji v Ravnah na Koroškem, leta 1982 končal študij zgodovine in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, od leta 1985 v Muzeju Velenje, leta 2005 doktoriral iz slovenske zgodovine srednjega veka. Od leta 2007 dalje je docent za srednjeveško zgodovino na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Mariboru. Avtor številnih strokovnih in znanstvenih razprav in več znanstvenih in strokovnih monografij.

 

 


Boris Vogrinec - Igrače in igre v Šaleški dolini skozi čas

Rojen 1981 v Slovenj Gradcu, študiral na Pedagoški fakulteti Koper, smer razredni pouk. Živi v Velenju.

 

 


Vlado Vrbič- Nastaja ŠBL

Rojen 1955, gimnazija v Velenju, študij sociologije na FSPN.  Poklicno več kot dve desetletji v kulturi, najprej kot direktor Kulturnega centra Ivan Napotnik Velenje, zdaj kot direktor Knjižnice Velenje. Deluje kot publicist - kolumne v Našem času (najobsežnejša Zaleščanski portreti, tudi kot knjiga), kot soavtor knjig, prevajalec, urednik, pa tudi kot scenarist in režiser.

 

 


Vlado Vrbič in Ivo Stropnik - Marjan Marinšek (1941-2011)

Rojen je bil 1941 na Kozjem. Bil je slovenski kulturnik, pravnik, zbiratelj, citrar in pisatelj. Umrl je 2011 v Žalcu.


Šaleški razgledi, zv. 13, leto 2003

Perspektiva Sove, ... (PDF).


Šaleški razgledi, zv. 12, leto 1996

Razprave - presoje - akcenti,  ...(PDF):


Šaleški razgledi, zv. 11, leto 1994

Zbornik 1994/95 ... (PDF).


Šaleški razgledi, zv. 10, leto 1993

Ivo Stropnik, Skrivalnica v očesu ... (PDF).


Šaleški razgledi, zv. 9, leto 1992

Hotenja 11: literarni almanah ... (PDF).


Šaleški razgledi, zv. 8, leto 1992

Šaleški zbornik... (PDF)


Šaleški razgledi, zv. 7, leto 1991

Mlinškovo berilo... (PDF).


Šaleški razgledi, zv. 6, leto 1990

Hotenja 10...(PDF).


Šaleški razgledi, zv. 5, leto 1990

Šaleški ibidem I... (PDF).


Šaleški razgledi, zv. 4, leto 1989

Vane Gošnik, Peter Rezman: Dvignjeni zastor


Šaleški razgledi, zv. 3, leto 1989

Škale...(PDF).


Šaleški razgledi, zv. 2, leto 1989

Prispevki k zgodovini Šaleške doline...(PDF).


Šaleški razgledi, zv. 1, leto 1988

Zbornik Muzeja Velenje...(PDF).


 
Izdelava spletnih strani: AV studio