Skip to main content

Spomini mojega mesta

Petdeset let mesta Velenje v časopisnih člankih in na fotografijah

Več

Velenjski časopisi od leta 1953 do 2007

Več
Placeholder

Knjižna zbirka Droben list

Dela v tej zbirki občasno izhajajo od leta 2007, gre pa predvsem za krajša literarna besedila šaleških avtorjev. Izdaja jo Knjižnica Velenje.

Več

Zaleščanski portreti

Del naše lokalne polpretekle in aktualne zgodovine je zapisan v obseženem opusu biografij vidnejših Šalečanov, ki od leta 1997 pod naslovom Zaleščanski portreti izhajajo v velenjskem tedniku Naš čas.

Več
Placeholder

Zbirka prvih beril

V Knjižnici Velenje predstavljamo Zbirko prvih beril zbiratelja in kulturnika Marjana Marinška. Gre za posebno knjižnično zbirko, v kateri je 1.522 prvih beril v več kot stotih svetovnih jezikih z vseh celin.

Več

Domoznanske razstave

Več
Placeholder

Šaleški razgledi

so temeljna domoznanska knjižba zbirka, ki obuja zgodovinski spomin in prinaša vedenje ter nova spoznanja o Šaleški dolini, poleg znanstvenih pa objavlja tudi publicistična, strokovna in literarna besedila šaleških avtorjev.

Več

Planinski popotnik

Planinski popotnik je interni časopis Planinskega društva Šoštanj. Izhaja enkrat letno.

Več
Placeholder

Zgodovina knjižnic v Šaleški dolini

Knjižnice na Šaleškem: zbornik ob 75-letnici Knjižnice Velenje, Velenje, Knjižnica, 2009

Več

Knjižnični kurir

Več
Placeholder

Iconotheca Valvasoriana

Faksimilirana zbirka Valvasorjevih grafik v Mestni knjižnici Velenje

 

Več

(Ne)znane osebnosti iz porečja Pake

Več
Placeholder
Digitalne zbirke

Digitalizirano domoznansko gradivo obsega tiskovine, razglednice, dokumentarne in igrane filme ter glasbene posnetke. Po obsegu je zdaleč največ digitaliziranega filmskega in video gradiva ter glasbenih posnetkov.

Več
Zgodovina knjižnice Velenje

Pri zgodovinskem opisu velja razlikovati med dvema ali celo tremi segmenti. Prvi segment je zgodovina knjižnične dejavnosti nasploh, drugega pa delimo na zgodovino oz. kontinuiteto knjižnične zbirke današnje Knjižnice Velenje in na obstoj knjižnice kot zavoda.

 

Več
Placeholder