Skip to main content

Pozdrav olimpijskemu ognju

Knjižnica Velenje
Velenjska knjižnica in Športna zveza sta v luči olimpijskega ognja združili moči in pripravili kratek sprehod skozi preteklost in sedanjost zimskih športov v našem okolju. 
Avtor Peter Groznik Peč.
Pozdrav olimpijskemu ognju