Skip to main content

Zeliščarna: izmenjevalnica domačih semen

Knjižnica Velenje

V naravi se začenja nov krog življenja, nov cikel. Cikli se od vekomaj ponavljajo in mi, ljudje, se lahko iz njih veliko naučimo. Ko narava na videz počiva, ljudje planiramo, kaj bomo sejali, sadili in izbiramo najboljša in najbolj zdrava semena. Le ta nam, ob množici drugih pogojev, lahko zagotovijo bogato letino.

Februarska Zeliščarna je priložnost, da se ob sprehodu v naravi pogovorimo, kaj bomo letos dali v rodovitno prst. Srečanje je priložnost tudi za izmenjavo domačih semen.

Dogodek je del projekta Zelena knjižnica za zeleno pismenost, ki ga delno financira MO Velenje. Vodi Kata Laštro, v sodelovanju z DPM LEVI BREG Velenje.

Zeliščarna: izmenjevalnica domačih semen