Skip to main content

Kako se je domačijam v Šaleku reklo po domače?: Šafar; Utner

Knjižnica Velenje

Člani Turističnega
društva Šalek so v letu 2020 in delno še v letu 2021 posneli 12 filmov na temo
» Kako se je domačijam v Šaleku reklo po domače?« in bodo prikazani v 8
zaporednih torkih.  Razgovore z domačini so
vodile Breda Kolar, Marija Brložnik in Marija Kuzman. Za kamerami sta stala
Franci Maršnjak in Zlatko Bartolac. Montažo filmov je opravil Franci Maršnjak.
Stare fotografije je izbirala Irena Maršnjak.

Kako se je domačijam v Šaleku reklo po domače?: Šafar; Utner