Skip to main content

Moč branja: bralni klub za odrasle

Prebirali bomo odlomke iz najnovejše knjige Erice Johnson Debeljak Devica,
kraljica, vdova, prasica in se pogovarjali o prebranem.
Bralni krožek vodita Brina Zabukovnik Jerič in
Andreja Kac. 

Moč branja: bralni klub za odrasle