Skip to main content

Modrovanje ob stari trti

Knjižnica Šmartno ob Paki

Igrano
zgodbo o žlahtnih obrazih trte in vina bodo 
predstavili Emil Štrbenk, Timotej Kreft, Oskar Hudolin in Jože Krajnc. V
primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici.

Projekt je nastal s
finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino
informacij je odgovorna Knjižnica Velenje. Organ upravljanja, določen za
izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. 

Modrovanje ob stari trti