Skip to main content

Predstavitev programa BRAINOBRAIN za starše in otroke

Knjižnica Velenje

Mednarodni izobraževalni program za otroke Brainobrain je v Sloveniji prisoten že 8 let. Namenjen je otrokom med 4. in 14. letom starosti. Program vsebuje tri glavne aktivnosti: računanje na abakus in mentalno aritmetiko, otrokom prilagojene tehnike NLP ter kreativne dejavnosti. Z abakusom razvijamo koncentracijo, spomin, natančnost, hitrost, pa tudi organizacijo, delovne navade, odgovornost. NLP pomaga otrokom pri spoprijemanju z vsakodnevnimi situacijami, odnosu do sebe in drugih, samopodobi, samozavesti in socializaciji. Kreativnost je področje, ki pomaga razvijati domišljijo in divergentno razmišljanje. Najpomembnejši cilj programa pa je, da vsak otrok v popolnosti prebudi svojo genialnost in posledično realizira čim več življenjskih ciljev.

Predstavitev programa BRAINOBRAIN za starše in otroke