Skip to main content

Razstava Društva Zeliščarjev Velenje

Knjižnica Velenje

Razstava, ki v sliki, besedi in z izdelki prikaže pestro delovanje
Društva zeliščarjev Velenje. Ljubitelji narave in zdravilnih rastlin so leta
1998 ustanovili Društvo zeliščarjev Velenje. Pod okrilje društva spada tudi
zeliščni vrt na Grilovi domačiji v zaselku Lipje v KS Vinska gora, v katerem
gojijo več kot osemdeset zdravilnih rastlin.

Razstava Društva Zeliščarjev Velenje