Skip to main content

Razstava Krajina. Včeraj. Danes? Jutri!

Knjižnica Velenje

Ko družba v prostoru uresničuje svoje raznolike interese,
ustvarja krajino. Pri tem  nastaja mnoštvo podob – takih, ki krasijo
razglednice, in tistih vsakdanjih, ki se nam zdijo povsem običajne – a v vsaki
se odražajo tisti, ki so jo spremenili. Krajina je tako rekoč podoba
družbe. Slovenijo na splošno opredeljujemo
kot deželo neprecenljivih krajinskih lepot. Na drugi strani pa prostorska
realnost kaže tudi povsem drugačno sliko. Izgubljanje kakovosti krajin, ki jih
slovenska družba tako zelo ceni in na katere se navsezadnje navezuje tudi
nacionalna identiteta, je predvsem posledica tega, da krajine ne urejamo
celovito. Razstava s serijo fotografij to dvojnost problematizira in kaže, da
podoba slovenske krajine ni statična, temveč je odraz človekovega delovanja v fizičnih danostih in se skozi čas spreminja. Pod
vprašaj postavlja enačaj med krajinami v naši zavesti in tistimi, v katerih
živimo. Razstava je poklon
utemeljiteljema slovenske krajinske arhitekture, zaslužnemu profesorju Univerze
v Ljubljani Dušanu Ogrinu (1929-2019) in zaslužnemu profesorju Univerze v
Ljubljani Janezu Marušiču (1939). Priprava in
izvedba razstave: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije. 

Razstava Krajina. Včeraj. Danes? Jutri!