Skip to main content

Razstava Od blizu

Člani foto krožka pri
Univerzi za III. življenjsko obdobje vsako leto ob koncu tečaja pripravijo
razstavo, na kateri želijo predstaviti svoj napredek. Letošnja je zaradi
razmer časovno malo zakasnjena in ima naslov »Od blizu«. Ne gre za makro
fotografijo, ampak za poskus prikaza zanimivih detajlov, ki jih sicer pri
običajnih posnetkih ne vidimo, znajo pa biti zelo zanimivi. Foto krožek je redno
na urniku že vrsto let, zadnja leta pa ga v veliko veselje in zadovoljstvo
udeležencev kot mentor vodi Rok Rakun. Je profesionalni fotograf z ogromnim znanjem in
izkušnjami, še posebej pa je pomembna njegova sposobnost prenašanja tega
znanja na udeležence krožka.

Razstava Od blizu