Skip to main content

Razstava Pomlad

Knjižnica Velenje

»Obkrožajo nas različni
letni časi, a pomlad je čas pričetka novega življenja, čas ljubezni in
razvedritve duha po zimi. V skrbi za cvetočo pomlad se tudi jeseni pokažejo sadovi
našega dela in skrbi za zdravo bivanjsko okolje in nas same,« zapiše avtor
fotografij Bojan Vrečer. Njegova fotografska pot sega globoko v mladost, njegovi
prvi posnetki bogatijo portal KAMRA in nosijo letnico 1964. V življenju so
ga vedno spremljali fotoaparat, pisalo in papir. Prva objavljena pesem z
naslovom Rodna vasica je bila, pri njegovih devetnajstih letih, v Celjskem
tedniku. Po dveh izdajah v samozaložbi jih je na voljo vsaj še za eno in še
nastajajo. Razstavo je pripravila
Kata Laštro in je del projekta Zelena knjižnica za Zeleno pismenost, ki ga
delno sofinancira MOV. 

Razstava Pomlad