Skip to main content

Razstava posvečena življenjskemu delu Tatjane Angerer

Knjižnica Velenje

Razstava predstavlja delo Tatjane Angerer, biologinje,
profesorice, ilustratorke in pisateljice učbenikov za biologijo v osnovnih
šolah, predvsem pa naravovarstvenice. Dvajset let je poučevala biologijo in
kemijo v srednjih šolah, več let pa je bila tudi urednica strokovnih
naravoslovnih in medicinskih knjig. Obenem je napisala več kot dvajset knjig,
med katerimi so poljudnoznanstvena dela in knjige, v katerih se spoprijema z
ekološkimi problemi. Prav tako pomembna so njena dela, ki govorijo o rastlinah,
o njihovi vlogi v našem vsakdanjem življenju in o njihovem pomenu za zdravje.
Razstavo je pripravila Kata Laštro in je del projekta Zelena knjižnica za
Zeleno pismenost, ki ga delno sofinancira MOV.

Razstava posvečena življenjskemu delu Tatjane Angerer