Skip to main content

Zeliščna abeceda

Knjižnica Velenje

V okviru projekta Zelena knjižnica za zeleno
pismenost pod mentorstvom Kate Laštro bo vsak torek potekal študijski krožek
Zeliščna abeceda.   Posvečen bo življenju in delovanju zeliščarice Kunigunde,
srednjeveške grajske mladenke. 

V
sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje Velenje in DPM Levi breg
Velenje.

Zeliščna abeceda