Skip to main content

Pikina bralna značka

  • sodelujejo lahko vsi člani knjižnice do vključno 6. razreda osnovne šole
  • Pikina bralna značka traja vsako leto od Pikinega festivala do naslednjega Pikinega festivala, torej od septembra do septembra
  • vsak Pikin bralec mora na leto prebrati vsaj štiri knjige s seznama za ustrezno stopnjo
  • vsak Pikin bralec dobi Pikino beležko v katero zapiše ali nariše kratko obnovo prebranega gradiva
  • za knjige, prebrane v enem letu, prejme Pikin bralec Pikino bralno značko
  • po treh osvojenih Pikinih bralnih značkah prejme Pikin bralec Pikino zlato bralno značko
  • bralci se bodo enkrat ne leto srečali z enim od otroških ustvarjalcev
Seznam knjig za Pikino bralno značko

 

Sodelujoče knjižnice:

Logo             

Pikina bralna značka