Skip to main content

Moč branja, bralni krožek za odrasle

Moč branja je bralni krožek, ki je namenjen odrasli populaciji. Izvajamo ga 1x mesečno, prvi ali drugi četrtek v mesecu, ob 10.00 uri, v študijski čitalnici. H krožku vabimo še posebej tiste odrasle, ki niso več redno zaposleni, upokojence, odrasle s posebnimi potrebami (slepi, slabovidni, naglušni, gibalno ovirani…), nezaposlene itd. Namen krožka je, poleg spoznavanja sveta literature, vključevanje ljudi v javno življenje, še posebej tistih, ki se težje vključujejo in širijo svojo socialno mrežo.
Na začetku srečanja moderatorki pripravita predstavitev avtorja in njegove opusa, nato se osredotočijo na izbrano knjigo, katere naslov se dogovorijo na predhodnem srečanju, in prebereta nekaj odlomkov, o katerih se nato z udeleženci pogovarjajo. Izpostavijo temo in o tem debatirajo. Ob zaključku srečanja se dogovorijo za knjigo, ki jo bodo brali oz. obravnavali na naslednjem mesečnem srečanju. Večkrat so na svojih srečanjih brali leposlovno delo katerega izmed udeležencev. Vzpostavili sodelovanje tudi z DEOS Centrom starejših Zimzelen Topolšica.
Bralni krožek za odrasle Moč branja vodita od leta 2016 Brina Zabukovnik Jerič in Andreja Kac.

Kontakt: brina.zabukovnik-jeric@vel.sik.si; andreja.kac@vel.sik.si