Skip to main content

Izposojni rok je mogoče podaljšati enkrat. Podaljšanje je možno:

  • osebno
  • telefon: 03 89 82 550
  • bibliofon: 015634917 ali 031909017
  • Moja knjižnica
  • Virtualna knjižnica na mobilnih napravah, mCobiss

Podaljšanje ni mogoče:

  • preko e-pošte podaljšanje ali rezervacija gradiva ni možna
  • kadar za gradivo velja izposojni rok, krajši od enega meseca,
  • ko je gradivu že potekel izposojni rok ali
  • ko je gradivo že rezervirano.